PDA

View Full Version : Evet demekyukselden
24-10-2006, 11:45
Değerli Arkadaşlar, Sevgili Dostlar !

Evet ve hayır kelimeleri hepimizin en çok kullandığı kelimeler arasındadır.

Evet'lerimiz bir onay sözcüğü olmanın ötesinde hayatımıza derin anlamlar katan bir kelimedir. Hayata dair verdiğimiz anlamların, değer ve düşünce yapımızın, inançlarımızın ip uçları bu kelimenin içindedir. Evet'lerimiz bizleri hayata bağlarken sosyalleştirir, insanlarla olan ilişkilerimizi kuvvetlendirir, dışa açık, katılımcı ve paylaşımcı ruhumuzu aktif hale getirir.

Evet demeyi daha çok kullanan insanlara bağlanır ve onları kendimize daha yakın hisseder, samimi bulurken dostluklarımızı pekiştirir, kendi listemizin aranan insanlar listesine ilave ederiz. Başımız sıkıştığında ve bir yardıma ihtiyacımız olduğunda evet diyen insanlar listemizdeki birinin yanına koşarız.

Evet'lerimiz karşımızdaki insana özgüven verir. Onları yapıcı, yaratıcı, katılımcı, paylaşımcı ve sosyal yönü kuvvetli insanlar yapar.

Evet demeyi alışkanlık haline getirdiğimizde, bazı kötü niyetli insanların maddi ve manevi sömürüsünede açık hale geliriz. O kişiler tarafından kolayca kandırılır ve çeşitli konularda mağdur ediliriz. İçimizden öyleleri vardır ki, bazı şeyleri sezinlemesine rağmen yine de bu duygusal sömürünün göz göre göre mağduru olurlar. Çoğunlukla da hayır diyememenin kendisini mağdur ettiklerinden yakınırlar.

Bazen hayır diyememenin verdiği rahatsızlıktan dolayı, bahaneler uydurup mazeret bulmaya çalışırlarken yalan bile söylemek zorunda kalırlar.

Hayır diyebimekte bir meziyettir. Hayır derken kişiliğimizi, değer ve düşüncelerimizi, karakterimizi de koruma altına alır, onlara gelecek saldırılarda hayır'larımızı kalkan olarak kullanırız.

Yerinde kullanılan bir hayır kelimesi, en az evet'lerimiz kadar bizleri değerli yapar. Maddi ve manevi sömürüye karşı bizleri koruma görevide üstlenirler. Bizleri mazeret bulmaktan ve yalan söylemektende kurtarırlar.

Yerinde kullanılan bir hayır kelimesinde çoğunlukla hayır vardır ve insanı korurken yücelten bir değer de üstlenirler. Bu sözlerimiz amaç ve idealleri, hedefleri olan insanlar için çok önemlidir. Amaç ve ideallerinizden, hedeflerinizden uzaklaştıran her teklife hayır dediğinizde sizi yüceltme görevini üstlenerek uzun zamanda takdir ve saygınlık gören insanlar sınıfına dahil edecektir. Yeterki amaç ve ideal sahibi, belirli hedefleri olan insanlardan olmayı kendinize görev edinin.

Eğer " hayır" dememizi gerektiren özel bir sebebimiz yoksa " evet " dedikçe insanlarla aramızda köprüler kurar, bağlarımız kuvvetlenir, hayattan zevk alan kişilerden oluruz. Ama her şeye "hayır" diyen kişilerin safına katılırsak, insanlarla aramıza köprü yerine duvarlar örer ve gittikçe kendimizi yalnızlığa ve mutsuzluğa sürükleriz. Hayatla olan bağlarımızı keser ve kendimizi kurduğumuz dünyanın hapis hayatına mahkum ederiz.

Evet ve hayırlarımızı herkesin hayrına olacak şekilde kullanmak ve öğrenmek dileğiyle.

Saygı ve hürmetlerimle.