PDA

View Full Version : Hangi Tahvil - Bonopinky
19-07-2008, 15:39
.
.
Bugünün şartlarında hangi tahvil veya bonoyu seçmeliyiz. Uzun vadeli mi? Kısa vadeli mi? Karar verdik diyelim. Hangi banka veya kurumun alış satış fiyatları daha uygun? Vadesi gelmeden ihtiyaç sebebiyle satarsak ne olur? İhtiyaç dışı kar etmek için hangi durumlarda satmalıyız? İnternetten alış veriş için hangi bankayı tercih edelim? Gerçek kişi - Tüzel kişi farkeder mi? Stopaj oranları? Kuponlu-kuponsuz tahviller? Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirecek mi? Bu konuda tahminler neler? İşlem yaparken basit faizlere göre mi? yoksa bileşik faizlere göre mi? Karar vermeliyiz? İşlem saatleri? En az ne kadar sermaye ile işlem yapabilirim? Aklınıza gelen diğer sualler?

Bütün bu konuları araştıracağımız, tartışacağımız ve paylaşacağımız bir topik olsun istedim.
.
.

pinky
21-07-2008, 10:42
Basit Getiri: Yapılan yatırımdan elde edilen faiz gelirinin vade sonunda tekrar yatırıma dönüştürülmediği durumdaki yıllık getiriye basit getiri denir.
Bileşik Getiri: Elde edilen faiz gelirinin dönem sonunda aynı oranla tekrar yatırıma dönüştürüldüğü
varsayımı ile hesaplanan getiriye bileşik getiri denir.
Birincil Piyasalar: Menkul kıymetleri ihraç eden şirketler ile tasarruf sahiplerinin doğrudan doğruya
karşılaştıkları piyasalardır. Diğer bir anlatımla, menkul kıymetlerin ihraçcı kuruluşlarca tasarruf sahiplerine ilk kez satışa sunulduğu piyasalardır.
Devlet İç Borçlanma Senetleri: Devletin cari yıl bütçe kanununa dayanarak, bütçe açıklarının finansmanı amacıyla çıkarmış olduğu borçlanma senetlerinin genel adıdır.
Hazine Bonosu: Hazine tarafından vadesi bir yıldan kısa süreli olarak çıkarılan ve iskontolu olarak işlem gören borçlanma senetleridir.
Yatırım Avantajı; Yatırım fonunda, birikimler büyük ölçekli yatırımcı profiline göre değerlendirilmiş olur. Böylelikle küçük birikimler, büyük yatırımcının sahip olduğu yatırım avantajlarından yararlandırılır.
İhraç Değeri: Menkul kıymetin ilk ihraçtaki fiyatıdır. İhraç değeri nominal değerin altında olursa iskontolu satış, nominal değerin üstünde olursa primli satış, nominal değere eşitse başabaş satış yapılmış demektir.
İkincil Piyasalar: Daha önce ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü piyasalardır.
İtfa: Sabit getirili menkul kıymetin vade bitiminde anapara ve (varsa) kupon faizinin ihraççı
tarafından sabit getirili menkul kıymetin sahibine ödenmesidir.
Kupon Faizi: Sabit getirili menkul kıymetin üzerinde yazılı olan ve belirli dönemler itibarı ile (6 ay da bir,yılda bir vs) ödenen faizdir. Tahvillerin üzerinde her bir dönem için ayrı bir kupon bulunur. İlgili dönemde o döneme ait kupon yatırımcı tarafından kesilerek kupon faizi tahsil edilir.
Kupür: Para, tahvil ve hisse senetlerinin, üzerlerinde yazılı değere gör, her birimine verilen isimdir.
Likidite: Menkul kıymetin piyasa fiyatından veya bu fiyata çok yakın bir fiyattan en kısa sürede ve kolayca nakde çevrilebilmesidir.
Nominal Değer: Menkul kıymetin üzerinde yazılı olan ve vade sonunda ödenecek anapara tutarıdır.
Nominal Getiri: Herhangi bir yatırım aracının enflasyon dikkate alınmadığı durumdaki getirisine nominal getiri denir. Örneğin, 1 yıllık bir devlet tahvilinin ilk ihraçta % 40 yıllık getiri ile alınıp vade sonuna kadar elde tutulması durumunda bu tahvilin vadeye kadar getirisi nominal % 40 olur.
Piyasa Değeri: Menkul kıymetin, piyasada o gün itibarı ile geçerli olan vadeye kadar getirisine göre hesaplanan fiyatıdır. Bu değer piyasa şartlarına göre değişiklik gösterebilir. Menkul kıymetin getirisi ile piyasa değeri birbirleriyle ters orantılıdır. Getiri yükselirse daha önce ihraç edilmiş menkul kıymetin piyasa değeri düşer, getiri düşerse daha önce ihraç edilmiş menkul kıymetin piyasa değeri yükselir.
Reel Getiri:Herhangi bir yatırım aracının enflasyondan arındırılmış getirisidir.
Repo: Bir menkul kıymetin işlemin başlangıç valöründe satılıp, bitiş valöründe geri alınmasıdır (Menkul kıymetin geri alma vaadiyle satımı).
Tahvil: Devletin 1 yıl, anonim ortaklıkların en az 2 yıl ve daha uzun vadeyle, ödünç para bulmak amacıyla, itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetleridir.
Ters Repo: Bir menkul kıymetin işlemin başlangıç valöründe alınıp, bitiş valöründe geri satılmasıdır (Menkul kıymetin geri satım vaadiyle alımı).
Tranş: Tahvil ve Bono Piyasası’nda işlem yapabilme limiti içerisindeki her bir kademedir.
Vadeye Kalan Gün: Menkul kıymetin valör tarihinden itfasına kalan gün sayısıdır.
Valör Tarihi: İşleme ait menkul kıymet ve nakit yükümlülüklerinin yerine getirileceği, başka bir ifadeyle menkul kıymet ve nakit takasının yapılacağı tarih.
KAYNAK TSPAKB

Detay
21-07-2008, 11:38
super sevgılı pinky...
kolay gelsın elımden geldıgı kadar yardımcı olmaya calısacagım...

pinky
21-07-2008, 11:47
super sevgılı pinky...
kolay gelsın elımden geldıgı kadar yardımcı olmaya calısacagım...
Teşekkürler sevgili Detay.
İlk vadem 04.08.2008 tarihli kuponlu tahvil TRSKCTF80815.
Tarih yaklaşınca seçim kararını veririz.

pinky
28-07-2008, 10:45
Kesin Alım Satım Pazarı, sabit getirili menkul kıymetlerin şeffaf ve rekabete açık bir ortamda işlem görmelerini sağlayarak bu menkul kıymetlerin likiditesini artırmak, enformasyon akışını hızlandırmak amacıyla kurulmuştur.
Repo Ters Repo Pazarı, sabit getirili menkul kıymetlerin geri alım vaadi ile satım ve geri satım vaadi ile alımını organize piyasa koşulları içinde güvenli bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla açılmıştır.
Pazarlarda İşlem Gören Menkul Kıymetler
Kesin Alım Satım Pazarı’nda Yeni Türk Lirası ve döviz ödemeli Devlet iç Borçlanma Senetleri ve Gelir Ortaklığı Senetleri, Gayrimenkul Sertifikaları ile Borsa kotunda bulunan Özel Sektör Tahvilleri işlem görür.
Repo Ters Repo Pazarı’nda ise özelliklerine göre gruplandırılmış menkul kıymetler üzerinde işlem yapılır.Emir girişi sırasında repo karşılığı teslim edilmek istenen ya da ters repo işlemi karşılığı teslim alınmak istenen menkul kıymet grubu belirtilir ancak menkul kıymet belirtme imkanı yoktur.
Bu menkul kıymet grupları ve içerecekleri menkul kıymetler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
S: YTL ödemeli devlet iç borçlanma senetleri
K: döviz ödemeli devlet iç borçlanma senetleri
İşlem Saatleri
Piyasa'da işlemler her gün saat 09:30 ile 17:00 arasında yapılmaktadır. Aynı gün valörlü (Repo-Ters Repo Pazarında aynı gün başlangıç valörlü) işlemler saat 09:30-12:00 ile 13:00-14:00 arasında, ileri valörlü (Repo-Ters Repo Pazarında ileri başlangıç valörlü) işlemler ise saat 09:30-12:00 ile 13:00-17:00 arasında yapılmaktadır. Ancak, yatırım fonlarına ait aynı gün valörlü emirler saat 17.00'ye kadar verilebilmektedir.
Gayrimenkul Sertifikaları Pazarı’nda işlemler saat 09:30-12:00 ile 13:00-17:00 arasında yapılmaktadır.
Pazarların İşleyişi
Kesin Alım Satım Pazarı sabit getirili menkul kıymetlerin aynı gün veya ileri valörlü olarak doğrudan
alım/doğrudan satım işlemlerinin yapıldığı pazardır.

Repo Ters Repo Pazarı’nda devlet tahvilleri ile hazine bonolarının geri alım vaadi ile satım ve
geri satım vaadi ile alım işlemleri yapılır. Pazar’da aynı gün ve ileri başlangıç valörlü işlemler yapılabilir.

KAYNAK TSPAKB

pinky
07-08-2008, 17:10
Diğer Menkul Kıymetler İçin ISIN Kodunun Oluşumu
1) 1 ve 2’nci haneler ülke kodunu belirtmektedir. Türkiye = TR
2) 3’üncü hane menkul kıymetin türünü belirtmektedir.(C = Depo Sertifikası, F = Finansman Bonosu,
M = Diğer Menkul Kıymetler, N = Gayrimenkul Sertifikası, S = Özel Sektör Tahvili, Z = Diğer Finansal Enstrümanlar)
piyasası araçlarında, riskin dağıtılması ilkesine dayanarak profesyonel olarak yönetildiği mal varlıklarıdır
3) 4 – 7’nci haneler menkul kıymeti ihraç eden kuruluşa verilen kodu belirtmektedir.
4) 8’inci hane itfa tarihindeki ayı belirtmektedir. Ocak ayından Eylül ayına kadar 1 ila 9, Ekim, Kasım ve Aralık
için sırasıyla E, K, A harfleri kullanılmaktadır. (Örneğin Mart ayı için 3, Kasım ayı için K harfleri kullanılmaktadır.)
5) 9 ve 10’uncu haneler menkul kıymetin itfa tarihindeki yılın son iki hanesini belirtmektedir.
Örneğin 2000 yılı için “00”, 2001 yılı için “01” kullanılacaktır.
6) 11’inci hane aynı itfa tarihine denk gelen, aynı özelliklere sahip menkul kıymetlere verilen sıra numarasını
belirtir. Bu numaralar 1’den başlayıp 9’a kadar gitmektedir. 9’dan fazla itfa tarihli ihraçlara A’dan başlayıp
Z’ye kadar ihraç numarası verilmektedir
7) 12’nci hane kontrol hanesi olarak kullanılmaktadır ve standart bir hesaplama yöntemi ile bu numara
hesaplanmaktadır.

ÖRNEKLER :
1) TRB040902T14
04 Eylül 2002 itfa tarihli, hazine bonosu
2) TRT210104T18
21 Ocak 2004 itfa tarihli, devlet tahvili
3) TRT010106T10
1 Ocak 2006 itfa tarihli, özel tertip devlet tahvili
4) TRT140802T12
14 Ağustos 2002 itfa tarihli, devlet tahvilinin tümü
5) TRT140802A13
14 Ağustos 2002 itfa tarihli, devlet tahvilinin anaparası
6) TRT140802K11
14 Ağustos 2002 itfa tarihli, devlet tahvilinin kuponu
7) TRH170402T17
17 Nisan 2002 itfa tarihli halka arz tüm menkul kıymet
8) TRG010105T16
01 Ocak 2005 itfa tarihli Özelleştirme İdaresi Tahvili
9) TRSFAKFK0318
2003 yılının Kasım ayında itfa olan FAKF(Fakto Finans A.Ş.)’nin ihraç ettiği özel sektör Tahvili
KAYNAK TSPAKB

pinky
13-08-2008, 22:13
1. Tahvil fiyatları tahvil verimleri ile ters orantılıdır.

2. Net verimde nominal faiz oranına göre bir farklılaşma
tahvilin pazar fiyatını değiştirmekte,fiyat değişikliğinin
büyüklüğü vade uzadıkça artmaktadır.

3. Net verimin değişmesine bağlı olarak fiyatta görülen değişiklik
yüzde olarak vade uzadıkça artmaktadır.

4. Her hangi bir vadede,net verimde azalma yatırımcıya bir
sermaye kazancı,net verimde artma bir sermaye kaybı verir.
Ancak sermaye kazancı sermaye kaybından daha büyüktür.

5. Nominal faiz oranı nekadar yüksekse,net verimdeki değişmenin
pazar fiyatının değişmesi üzerindeki etkisi yüzde olarak daha
düşük olur.(Bir yıldan kısa vadeli ve vadesi sonsuza yaklaşan
tahviller için geçersizdir.)

JonDowes
23-08-2008, 01:46
iskontosuz kağıtlarda bileşik getirisi en yüksek hangisiyse onu alın :) tabi sıklıkla al-sat yapmayacagınızı varsayıyorum. 2 yıldan uzun vadeli (kuponlu) kagıtların ve de enflasyon endekslilerin (linker) stratejisi biraz daha karmaşık tabii.

JonDowes
24-08-2008, 02:15
iskontolu demek istedim tabii iskontosuz kagıt ne yaaa :D

XTRADERX
26-08-2008, 20:14
Japonya'da bireysel yatırımcılar, yüksek getiri vaad eden egzotik paralara yatırım yapılması yönündeki tavsiyelere uyarak, Yeni Zelanda Doları gibi eski tercihlerinden uzaklaşıyor ve Brezilya Reali ile Türk Lirası gibi paraların uzun vadeli tahvillerine yöneliyorlar.

Japonlar faizi düşük Yen ile borçlanıp faizi yüksek ülkelerin tahvillerini satın alıyorlar. Bu eğilimin merkezinde Güney Afrika randı yer alıyor. Yüksek faiz oranları, Güney Afrika'nın zengin doğal kaynakları ve 2010 Futbol Dünya Kupası'nın şimdiden başlayan tanıtım kampanyası, randı Japonların yıldızı haline getirdi. Bu yıl yeni söz konusu tahvillerin 2.7 milyar dolar değerindeki yüzde 22'si rand olarak gerçekleşti.

Bu oran geçen yıl yüzde 13 olmuştu. Randın başarısı, diğer egzotik paralara olan ilgiyi de artırdı. Brezilya reali ve Türk Lirası bazındaki tahviller yüzde 10 ile 15 arasındaki kupon ödemeleriyle yükselen diğer para birimleri oldu. Ancak piyasada halen yüzde 42 ile Avustralya bonoları, yüzde 35 ile de Yeni Zelanda tahvilleri hakim durumda. Randın geçen yıldan beri sürekli yükselen getirisine paralel olarak satışları da artıyor ve bu para birimi, varlıklı Japon büyükanneler ve büyükbabalar için cazip getiri sağlayan bir kaynak olarak rağbet görüyor.

Yaklaşık yüzde 6 veren Avustralya ve Yeni Zelanda bonoları, yüzde 1-2 getiren Japon bonolarından çok daha yüksek, ancak piyasanın yeni yıldızlarının getirisinden oldukça düşük. Okasan Securities'den yabancı varlıklar yöneticisi Tsutomu Soma, "Pek çok uridashi yatırımcısı, yüzde 10'un altındaki kuponlara dönüp bakmıyor bile" dedi.

Japonya'da ev kadınlarının sürekli büyüyen risk iştahı, ülkeden nakit olarak 780 trilyon yen (6.8 trilyon dolar) ve banka mevduatlarından da sürekli bir çıkış yaratıyor. Japonya Merkez Bankası faiz oranlarını yüzde 0.5'te tutuyor. Ülkede resesyon beklentisi olduğu da göz önüne alındığında, oranların bir yıldan önce yükselmeyeceği, dolayısıyla uridashi yatırımcılarının da ülke dışına yönelmekten vazgeçmeyecekleri bekleniyor.

XTRADERX
04-09-2008, 12:03
TAHVİL - BONO PİYASASI

Bir süredir yüzde 18.80 civarına demir atmış bir görüntü ortaya koyan gösterge kağıt faizi, dünkü işlemlerde hem enflasyon öncesi hem de sonrasında yükseliş yönünde hareket etmiştir. Ağustos ayı enflasyonunun hemen öncesinde önceki günkü yüzde 18.83 bileşik seviyesinden yüzde 19.03’e doğru yükseliş kaydeden faizler, valörlü işlemlerde ise olumlu gelen enflasyon datasına rağmen yükselişini sürdürerek yüzde 19.10’a ulaşmıştır. Ağustos ayında TÜFE yüzde 0.24 ve ÜFE de yüzde 2.34’lük düşüş yaşarken, her iki data da beklentilere göre olumlu gelmiş ancak piyasa fiyatlamalarında (faizlerde) herhangi bir etki yaratmamıştır. Yüzde 18.00’in dip olarak kalacağı görüşümüzü sürdürdüğümüz faizlerde, kısa vadede ise yüzde 18.80 üzerinde kalınarak yüzde 19.20-19.40 bandının üst seviyesine doğru satışlar etkili olabilir.

slck
10-09-2008, 11:24
Dün günün her iki yarısında da farklı bir görünüm ortaya koyan gösterge kağıt faizi, spot piyasa işlemlerini yüzde 18.73 seviyesinden tamamlamasının ardından valörlü işlemlerde yüzde 18.87 bileşiğe doğru yükseliş kaydetti. Son günlerde yurtdışı beklenti ve gelişmelerinde ABD Piyasalarına yönelik endişeler ağırlıklı olarak kurumsal bazda olarak etkili yaratırken, yurtiçinde ise olumlu gelen Ağustos ayı enflasyonu sonrasında daha pozitif tarafta bir görünüm bulunuyor.

Bu dengelenme neticesinde yüzde 18.70-18.80 civarına oturan faizlerde, kısa vadeli hareket marjına ilişkin uzman görüşlerinde herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Buna göre, yüzde 18.00 seviyesi dip olarak kalmaya devam edecekken, yukarıda ise yüzde 19.20-19.40 bandı destek olarak kuvvetlendi. Bugün de yüzde 18.75-19.00 bandı değerlendirilebilir.

XTRADERX
06-10-2008, 09:25
Ingiltere'den sonra kara avrupa'sinda banka batirmaya baslayan global
kriz derin


dunya piyasalarindan gelen olumsuz etkiler bu sabah turkiye piyasalarinin
negatif acilislar yapmasina neden olacak. Gelisen piyasa paralarina satis
tl’de de etkisini gosteriyor. Dolar karsisinda 1,32tl civarindan acilan
doviz piyasasindan tedirginlik anlasilabiliyor.

Abd’de mortgage piyasasi kaynakli kiymetleri satin almak icin buyuk bir
paket acan abd hazinesi ve fed’in aldigi yetki sikisan kredi piyasalarinin
da etkisiyle onemli bir etki gostermedi.iki belcika bankasi ile hafta sonu
bir de alman bankasi kurtarilinca islerin avrupa’da da ciddi sorunlar tum
dunyada piyasalarin olumsuz etkilenmesine neden oldu. Global piyasalarda
sorunlu olan buyuk ekonomilerin reel kesimlerine dogru krizin surmesi beklenir.

Dovizde ciddiye alinacak bir sorun yasanmadikca bono faizlerinde onemli
bir tepki gorulmuyor. Doviz kurlarina paralel fiyatlanan bonolarda muhtemelen
stok dagiliminin dengesiz olmasindan kaynaklanan tepkisizlik kurlari izliyor.
Kisa vadeli bonolar tl icin guvenli liman olma ozelliklerinden dolayi talep
goruyorlar. Bu durum uzun vadelerde sinirli da olsa yukselen faizlere karsilik
kisa vadeli bonolarin %19 civarinda takildigi goruluyor.

Gectigimiz hafta global kriz avrupa’ya yayilip birkac banka sorun yasamaya
baslayinca artan faiz indirim beklentileri dolara destek oldu ve €/$ paritesi
1,37 civarina kadar geriledi. Almanya tum mevduatlara tam guvence getirecegini
aciklamak zorunda kaldi. Bir de banka kurtarma operasyonu ile almanya’nin da
katkisiyla kredi sikisikliginin global olarak surecegini bekleyebiliriz.-matriks-

pinky
20-10-2008, 09:52
Stopaj kalkıyor
20.10.2008

Maliye Bakanlığı, küresel kredi krizini Türkiye ekonomisine etkisini
önlemeye yönelik olarak birkaç hafta içinde bazı adımlar atmayı
planlıyor.

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, dün İstanbul'da özel sektör
temsilcileriyle bir araya geldikten sonra bu sabah da bazı televizyon
kanalları ve gazetelerin yöneticileriyle bir kahvaltı yaptı.

Maliye Bakanı Unakıtan'ın verdiği bilgiye göre hükümet, sermaye
piyasası işlemlerinde yurtdışı ve yurtiçinde yerleşik yatırımcılar
arasında yerliler aleyhine olan vergi farklılığını gidermeyi
planlıyor.

YERLİ YATIRIMCIYA DA KESİNTİ YAPILMAYACAK

Hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri alım satımında halen
yerli yatırımcılar yüzde 10 stopaj öderken, yabancılardan herhangi bir
kesinti yapılmıyor.

Birkaç hafta içinde gerçekleştirilmesi beklenen düzenlemeden sonra,
yerliler de yabancılar gibi herhangi bir kesintiye tabi olmayacaklar.

PARA TREND

pinky
20-10-2008, 11:18
cnbc e'den geçen flaş habere göre hisse senedi ve DİBS'lerde stopajı sıfırlayacak uygulama için kararname haftaya bekleniyor.

MRZ Araştırma Görüşü: İlgili uygulama mevduattan DİBS'lere doğru bir akım oluşturabilir. Bu paralelde bankalarda bir miktar mevduat çözülmesi gözlenebilir. Olası çözülmenin özellikle Kredi/Mevduat oranı yüksek bankaları sınırlı derecede olumsuz etkilemesi sözkonusu. Kredi/Mevduat oranı yüksek halka açık bankalar Tekstilbank, Fortis, Denizbank, Finansbank, Alternatifbank.

--
Ozgur Yurtdasseven
Arastirma Muduru / Head of Research

epikur
20-10-2008, 18:18
Sayin Pinky,
verdiginiz bilgiler icin cok tesekkürler. Burasi severek okudugum bir bölüm!

Son yazdiginiz bilgi ile ilgili bir haberi vereyim, sanirim ilgincdir.

Ben Akbank agirlikli calisiyorum ve sendikasyon geri ödemeleri uzun vadede bile sahiden biraz korkutucu.
Ama genelde her bankanin kendi gücüne göre yüklü geri ödemeleri var ve yükselen döviz karsiliginda, mevduatlarin devlet garantili DIPS'lere dönmesi olasilik dahilinde.


Sendikasyonlar kasım-aralık'ta yoğunlaşıyor

20.10.2008 | Erdal Sağlam | Analiz
Erdal Saglam (http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=108609&YZR_KOD=85)

BANKALARIN SENDİKASYON KREDİLERİNİN GERİ ÖDEME PLANI

Milyon dolar

Banka Vade Tutar

TEB Kasım 2008 250*
Finansbank Kasım 2008 900
Garanti Bankası Kasım 2008 700
Akbank Aralık 2008 550
Vakıflar Bankası Aralık 2008 500
Yapı Kredi Aralık 2008 700
TSKB Ocak 2009 40
Alternatifbank Ocak 2009 135
Bank Pozitif Şubat 2009 66
Akbank Şubat 2009 500
Türk Exim Mart 2009 250*
Bank Asya Nisan 2009 86
İşbank Nisan 2009 900
TSKB Nisan 2009 105
Garanti Bankası Mayıs 2009 600*
Akbank Haziran 2009 500*
Vakıflar Bankası Temmuz 2009 750
Şekerbank Temmuz 2009 80,5
Tekstilbankası Ağustos 2009 266
Şekerbank Ağustos 2009 170
MNG Bank/Turkland Bank A.Ş. Ağustos 2009 75
Türk Exim Ağustos 2009 175
Akbank Ağustos 2009 1.000*
İşbank Eylül 2009 800
YKB Eylül 2009 1000


(*):Milyon Euro
Sendikasyon kredilerinde, aralık ayına kadar büyük aksilik yaşanmazsa, sonraki dönem için önemli bir sıkıntı beklenmiyor. Ancak asıl sorun, reel sektör...
( KB)

simetri
24-10-2008, 10:52
bu konuya devam etsek olmazmı?mesela en uygun bono ve en uygun banka hangisi?ya da bir adres varmı?

epikur
24-10-2008, 11:41
En azindan su anki döviz ve faiz yükselisi - az cok - yeni bir denge seviyesi bulsa, ve faizlerin cok daha fazla cikmayacagina inanilirsa !- 14/04 veya 23/06/2010 kagitlarina girilebilir gibi. Faizi 1 ay evveline göre cok daha iyi ve faiz düsmesinden de ek getiri saglayabilir! En kötü sartta vade sonu gene nominele (100 YTL) dönüs.
Tek dezavantaji: o tarihteki döviz kuru ve daha önemlisi paranin o tarihteki (607 gün sonra, yani 23.06.2010) reel alim gücü! - artik nasil ölcülebilcekse! :yes:

Kisa vadeli bonolar (6 aya kadar) bence 1 aylik mevduatdaki cazibeyi karsilamiyor. Hatta likit fon ve repo bile herhalde ayni cazibededir.

Ha, hangi banka üzerinden alinacagina dair tek fikrim, büyük ve saglam bankalar demek gelirki ( imarbankdaki olaylarin yasanmamasi dolayindan) - bence tartismaya acik bir konu. Ama devlet bankalarinin ve büyük bankalarimizin böyle birsey yapacaklarini aslinda hic beklemiyorum.

Euro bazli Eurobondlardada benzer bir aciklamasi olan arkadas varsa, yazmasi karar konusunda ek bir alternativ olabilir. Mesele 2030 vadelinin (galiba) 150 lerden falan 115 e gerilemeleri!


Bu yazi yalnizca basit ve genel bir aciklamadir. Yatirim tavsiye niteliginde degildir!

simetri
24-10-2008, 11:56
En azindan su anki döviz ve faiz yükselisi - az cok - yeni bir denge seviyesi bulsa, ve faizlerin cok daha fazla cikmayacagina inanilirsa !- 14/04 veya 23/06/2010 kagitlarina girilebilir gibi. Faizi 1 ay evveline göre cok daha iyi ve faiz düsmesinden de ek getiri saglayabilir! En kötü sartta vade sonu gene nominele (100 YTL) dönüs.
Tek dezavantaji: o tarihteki döviz kuru ve daha önemlisi paranin o tarihteki (607 gün sonra, yani 23.06.2010) reel alim gücü! - artik nasil ölcülebilcekse! :yes:

Kisa vadeli bonolar (6 aya kadar) bence 1 aylik mevduatdaki cazibeyi karsilamiyor. Hatta likit fon ve repo bile herhalde ayni cazibededir.

Ha, hangi banka üzerinden alinacagina dair tek fikrim, büyük ve saglam bankalar demek gelirki ( imarbankdaki olaylarin yasanmamasi dolayindan) - bence tartismaya acik bir konu. Ama devlet bankalarinin ve büyük bankalarimizin böyle birsey yapacaklarini aslinda hic beklemiyorum.

Euro bazli Eurobondlardada benzer bir aciklamasi olan arkadas varsa, yazmasi karar konusunda ek bir alternativ olabilir. Mesele 2030 vadelinin (galiba) 150 lerden falan 115 e gerilemeleri!


Bu yazi yalnizca basit ve genel bir aciklamadir. Yatirim tavsiye niteliginde degildir!

ilginize ve paylaştığınız bilgilere teşekkür ederim.:)

pinky
27-10-2008, 11:09
http://img247.imageshack.us/img247/3221/grbonomc8.jpg (http://img247.imageshack.us/my.php?image=grbonomc8.jpg)

Tahvil - Bono getirilerinde artışlar var. Bir de bunların stopajları sıfırlanırsa çok cazip olacak.

http://www.paragaranti.com/pages/bono.jsp

pinky
27-10-2008, 11:40
http://img247.imageshack.us/img247/4374/hsbcbonoqk0.jpg (http://img247.imageshack.us/my.php?image=hsbcbonoqk0.jpg)

pinky
27-10-2008, 12:00
http://img247.imageshack.us/img247/9172/grbonoim4.jpg (http://img247.imageshack.us/my.php?image=grbonoim4.jpg)

pinky
27-10-2008, 12:31
Şu an için Vadeli mevduat Tahvil-Bonodan avantajlı görünüyor. Tahvil-Bono fiyatlarını topiğe gönderme sebebim tavsiye olmayıp bilgilendirme ve tartışma içindir.

pinky
27-10-2008, 13:10
Ayrıca 04/02/2009 tarhili bononun oranıda çok iyi, hem 100 günlük kısa vade sayılır. Faiz oranı 21,96(brüt), mevduatta 23.25(brüt)'e denk geliyor. bonoya yatırmak isteyenler için düşünülebilir.

Sn. seyfu'ya katılıyorum. Hele bono stopajları kalkarsa o da ayrı bir kazanç olur. Bu arada 21 günlük Vadeli mevduat 100 günlük sürede 3 takla atacak ama önemli bir bileşik faiz yapmaz.

pinky
27-10-2008, 13:29
http://img243.imageshack.us/img243/812/ibonoqd3.jpg (http://img243.imageshack.us/my.php?image=ibonoqd3.jpg)

simetri
28-10-2008, 10:56
yapıkredi de 04\02\09 94.725 basit 20.53 bileşik 22.08
sayın pinky sizin verdiğiniz rakamlardan çok düşük.ne yapmalıyım?başka bir hespaçmaya değermi?alacağım miktar çok çok küçük.:he::he:5.000 ytl:beurk:

pinky
28-10-2008, 11:25
http://img407.imageshack.us/img407/4246/hsbcbonohd7.jpg (http://img407.imageshack.us/my.php?image=hsbcbonohd7.jpg)

pinky
28-10-2008, 11:30
yapıkredi de 04\02\09 94.725 basit 20.53 bileşik 22.08
sayın pinky sizin verdiğiniz rakamlardan çok düşük.ne yapmalıyım?başka bir hespaçmaya değermi?alacağım miktar çok çok küçük.:he::he:5.000 ytl:beurk:Fiyatlar ve oranlar her an değiştiği gibi bankalar arası ufak farklılıklar da oluyor. Bankanızı değiştirmek istemiyorsanız ve vade sonuna kadar bekleyebileceksiniz fena değil. Karar sizin. Saygılar

simetri
28-10-2008, 11:38
Fiyatlar ve oranlar her an değiştiği gibi bankalar arası ufak farklılıklar da oluyor. Bankanızı değiştirmek istemiyorsanız ve vade sonuna kadar bekleyebileceksiniz fena değil. Karar sizin. Saygılar

teşekkür ederim sn pinky.bir başka banka demek ekstra işletim ücreti demek.kağıtta olmasam hemen değişirim.zaten battım:he:hisse senedinde olduğu gibi ayrıca ücret alıyormu banka?internet üzerinden yapılırsa?

pinky
28-10-2008, 11:42
teşekkür ederim sn pinky.bir başka banka demek ekstra işletim ücreti demek.kağıtta olmasam hemen değişirim.zaten battım:he:hisse senedinde olduğu gibi ayrıca ücret alıyormu banka?internet üzerinden yapılırsa?Siz satın alma talebinizde gördüğünüz satış fiatından fazla bir ücret alınmaz.

pinky
30-10-2008, 11:50
http://img511.imageshack.us/img511/2716/grbonoax3.jpg (http://img511.imageshack.us/my.php?image=grbonoax3.jpg)

pinky
31-10-2008, 13:08
http://img505.imageshack.us/img505/6269/hsbcbonori5.jpg (http://img505.imageshack.us/my.php?image=hsbcbonori5.jpg)

muratti77
20-11-2008, 08:44
Sn. Pinky,

Bono alış- satış fiyatları arasındaki marjı en düşük uygulayan banka hangisi gibi gorunuyor?

Bilgilendirmeniz mumkun mudur? Şimdiden teşekkurler...

pinky
20-11-2008, 10:41
Sn. Pinky,

Bono alış- satış fiyatları arasındaki marjı en düşük uygulayan banka hangisi gibi gorunuyor?

Bilgilendirmeniz mumkun mudur? Şimdiden teşekkurler...

Öncelikle Merkez Bankasının faizleri 1 baz puan düşürdüğü bugün bakalım BONO fiyatları ne alemde?

pinky
20-11-2008, 10:46
http://img81.imageshack.us/img81/6217/grbonoep2.jpg (http://img81.imageshack.us/my.php?image=grbonoep2.jpg)

pinky
20-11-2008, 10:52
http://img175.imageshack.us/img175/420/grbonosaten7.jpg (http://img175.imageshack.us/my.php?image=grbonosaten7.jpg)

pinky
20-11-2008, 10:58
http://img165.imageshack.us/img165/6103/ibonois4.jpg (http://img165.imageshack.us/my.php?image=ibonois4.jpg)

pinky
20-11-2008, 11:08
http://img81.imageshack.us/img81/4206/hsbcbonoqq4.jpg (http://img81.imageshack.us/my.php?image=hsbcbonoqq4.jpg)

pinky
26-11-2008, 13:46
Garanti Bankası sadece Hazine Bonosu ve tahvilden bugün dönenlere 32-35 gün vade için %23, 40 gün için %23.25 faiz veriyor. Bu rakamlar 25.000 YTL için.

JonDowes
20-12-2008, 22:58
vay be 2 ayda ne ralli yapmış bono-tahvil artık en yüksek bileşik faizli kagıt bile 18.25 veriyor :) faizler biraz daha düşerse bono satıp mevduata geçmek olası.

pinky
20-03-2009, 17:38
Sn. JonDowes,

Garanti Bankası ve Garanti Yatırım'ın Yatırım fonları arasında küçük yatırımcılara tavsiye edeceğiniz fonlar hangileridir. Orta riskliler arasından seçebilirsiniz. Teşekkürler

JonDowes
20-03-2009, 18:14
Baslamisken tum fon tiplerine birkac cumle yazmayayi deneyeyim. Garanti sitesinden alintilarla beraber... (klavyemde turkce karakter yok, hangilerini benim hangilerini bankanin yazdigini buna gore anlayabilirsiniz)

Para Piyasası : Likit Fonlar
Tüm vadesiz hesaplarda Likit Fona yatırım yapmak isteyen müşterilerimiz için alım satım emirlerine açıktır. Yatırımcının nakit yönetimi aracıdır. Fon; düşük risk profili ile, O/N repo ve kısa vadeli faiz piyasası yatırımcısı için alternatif yatırım aracı niteliğindedir. Anapara değerinin korunarak pozitif getiri sağlanması hedeflenir.

1) B Tipi Likit Fon 2) B Tipi ELMA Likit Fon

bu ikisinin birbirinden cok farki yok sadece bono-repo orani az farkli. her iki fonun da amaci dusuk ama kesin getiri kazanmak. enflasyondaki ani yukselis veya kriz soklari gibi buyuk risk faktorleri bono fonlarina ani zararlar yasatabilirler. boyle bir ani fiyat dalgalanmasi bekleyenler icin paranin tutulabilecegi gecelik donen en risksiz fon. tersinden bakarsak: gecelik faizlerle, bono-tahvil faizleri arasindaki fark ne kadar fazlaysa, bu likit fonlarin alternatif kaybi o kadar yuksek olacaktir.

Hisse Ağırlıklı A Tipi Fonlar

1) A Tipi İMKB 30 Endeks Fonu 2) A Tipi Hisse Fon

Borsa fonlari en bilinen fonlar heralde. Gene bu 2 tip arasinda fazla buyuk farklar yok. Faiz kazanciyla ilgilenmeyen, borsanin (ozellikle XU30'daki buyuk sirketlerin) yukselmesini bekleyenler icin...

Tahvil Bono Ağırlıklı B Tipi Fonlar

1) Dengeli Fon: Flexi B Tipi Değişken Fon
Agirlikli olarak bono-repo olsa da cok az hisse alabilen bir fon. Fon icerigi hizli sekilde degisebiliyor anladigim kadariyla.

2) Birikim Fon: B Tipi Tahvil-Bono Fonu
Saf bono-repo fonu. Nispeten daha stabil bir ic yapisi var gibi. Gosterge tahvil almakla benzer islevi var. Tek farki: cesitli tahviller ve repo arasinda gidip gelerek daha cok kazandirmaya calismasi.

3) GM Birikim Fon: B Tipi Tahvil Bono Fonu
Uzun vadeli tahvillere yatirim yapiyor. Getirisi daha az dalgali ama uzun vadede diger fonlara gore cok farklilasabilir. Kabaca; gelecekte piyasanin fiyatladigindan yuksek bir buyume ve enflasyon bekliyorsaniz, bu fona girmemelisiniz.

4) Dünya Fon: B Tipi Yabancı Menkul Kıymetler Fonu
Yabanci tahvillere yatirim yaptigi icin, doviz yatirimi yapanlarin tercihi olmali. yani tek rakibi DTH. bu fona girecek olanlarin ozellikle uzun vadeli ABD tahvil faizlerini de takip ediyor olmasi lazim.

HANGI FON?
Ben Garanti fonlarindan hic almadim. Bu fonlarin donemsel getirilerini de dogru olarak karsilastiran bir siteye bakmadim. Bu yuzden gecmise donuk olarak yorum yapmak icin bu bilgilere ulasmak lazim. Fonlarin goreceli basarisindan ziyade iceriklerini yorumlayarak devam edeyim. Fonlarin basarilari yatirim yaptiklari araclardan cok etkilenir. Yani bono-tahvil secmisseniz bu veya su fon uzun vadede pek fark etmez. Onemli getiri farki hisse fonu / tahvil fonu / likit fon ayriminda olusuyor. Bu yuzden, amac TL cinsi herhangi bir tahvil-bono fonuna yatirim yapmaksa, Tahvil Bono Ağırlıklı B Tipi Fonlar olan 1-2-3 arasindan secim icin kriter basit: tahvilin ustune az hisse riski de almak istiyorsaniz 1, standard tahvil yatirimcisi olmak icin 2, makroekonomik verilere oynamak icinse 3 no.lu fonu secmeniz yarariniza olabilir.

Bunlarin disinda bir tane anapara korumali fon gordum sitesinde. Ona para koymak yerine %50 A tipi fon %50 tahvil fon almak bence daha mantikli olur. Borsa 1.5 yilda bu kadar dusmusken ve pek cok balon patlamisken, artik anapara korumasinin buyuk bir anlami kalmadi bence. Deginmedigim fon varsa belirtin lutfen kacirmis olabilirim.

Umarim cok sade olmamistir, bu fonlar hakkinda daha ise yarar bir bilgiye denk gelirsem onu da eklerim ileride. Ozellikle gecmis getirilerini kiyaslayabilirsek iyi olur. Bunlara ulasmadan "bence X'i alin en cok o kazandirir" dersem hata yapmis olurum. "Gene de yaz bir seyler" derseniz ben Garanti'den fon alacak olsam Dengeli Fon'u (1) secerdim sanirim.

pinky
20-03-2009, 19:06
1) Dengeli Fon: Flexi B Tipi Değişken Fon
Agirlikli olarak bono-repo olsa da cok az hisse alabilen bir fon. Fon icerigi hizli sekilde degisebiliyor anladigim kadariyla.

HANGI FON?
Ben Garanti fonlarindan hic almadim. Bu fonlarin donemsel getirilerini de dogru olarak karsilastiran bir siteye bakmadim. Bu yuzden gecmise donuk olarak yorum yapmak icin bu bilgilere ulasmak lazim. Fonlarin goreceli basarisindan ziyade iceriklerini yorumlayarak devam edeyim. Fonlarin basarilari yatirim yaptiklari araclardan cok etkilenir. Yani bono-tahvil secmisseniz bu veya su fon uzun vadede pek fark etmez. Onemli getiri farki hisse fonu / tahvil fonu / likit fon ayriminda olusuyor. Bu yuzden, amac TL cinsi herhangi bir tahvil-bono fonuna yatirim yapmaksa, Tahvil Bono Ağırlıklı B Tipi Fonlar olan 1-2-3 arasindan secim icin kriter basit: tahvilin ustune az hisse riski de almak istiyorsaniz 1, standard tahvil yatirimcisi olmak icin 2, makroekonomik verilere oynamak icinse 3 no.lu fonu secmeniz yarariniza olabilir.

Bunlarin disinda bir tane anapara korumali fon gordum sitesinde. Ona para koymak yerine %50 A tipi fon %50 tahvil fon almak bence daha mantikli olur. Borsa 1.5 yilda bu kadar dusmusken ve pek cok balon patlamisken, artik anapara korumasinin buyuk bir anlami kalmadi bence. Deginmedigim fon varsa belirtin lutfen kacirmis olabilirim.

Umarim cok sade olmamistir, bu fonlar hakkinda daha ise yarar bir bilgiye denk gelirsem onu da eklerim ileride. Ozellikle gecmis getirilerini kiyaslayabilirsek iyi olur. Bunlara ulasmadan "bence X'i alin en cok o kazandirir" dersem hata yapmis olurum. "Gene de yaz bir seyler" derseniz ben Garanti'den fon alacak olsam Dengeli Fon'u (1) secerdim sanirim.
Teşekkürler Sn. JonDowes,
Benim Garanti Bankasındaki % 20 yıllık faizli 3 aylık vadeli mevduatım birkaç gün önce sona erdi. Bir miktar Garanti Men B Tipi Tahvil fonu aldım. Fonlardan Bir sepet yapmayı düşünüyorum. Tavsiye ettiğiniz Flexi B Tipi Değişken Fon'u da inceleyip, İntenetten satın almam mümkün olursa bir miktar alabilirim. Sepetimde İşbankası 815 ağırlıkta. İşbankasından başka tavsiyeniz varmı? HSBC'de de hesabım var. Bu üç banka dışında yeni bir banka ile çalışmak istemiyorum. Müsait zamanınızda tavsiyelerinizi beklerim. Tekrar saygı ve teşekkürler. :)

JonDowes
20-03-2009, 19:23
ne demek, yardimci olabiliyorsam mutlu olurum :) su an aklima gelen ozel bir fon yok, degisik bir seylere rastlarsam gene paylasirim.

dealer333
20-04-2009, 22:59
bono hesaplaması (U2 solisti bono değil tabii ki de)

PV = hazine bonosunun bugünkü değeri
FV = hb nin gelecekteki yani vade sonu değeri yani 100 TL. gibi basitçe düşünün genelde
R = Faiz oranı olsun (% 10 stopaj için önce 0.90 ile çarpınız pls)
N = vadeye kalan gün olsun yani bugünden itibaren N tane gün kalsın vade sonuna

PV = FV / ( (1+(( R X N ) 36.500) )
umarım anlaşılır yazabilmişimdir.
Finansal matematik için Sadi Uzunoğlu hocanın "finans matematiği çalışma kitabı"nı tavsiye edebilirim. Kitap özellikle HP hesap makinesi uygulamalı olup, konunun mantığını öğrenmek isteyenlere çok faydalı olabilir.
Saygılarımla,

pinky
20-04-2009, 23:40
Finansal matematik için Sadi Uzunoğlu hocanın "finans matematiği çalışma kitabı"nı tavsiye edebilirim. Kitap özellikle HP hesap makinesi uygulamalı olup, konunun mantığını öğrenmek isteyenlere çok faydalı olabilir.
Saygılarımla,
Benim favori kitabım:
Ticari Hesap ve Mali Cebir. Prof Dr. Feridun Özgür. 1969
İst. Üniversitesi Rektörlük No.2525
İşletme Fakülte No. 87

Sahaflarda bulursanız kaçırmayın derim.

The King
21-04-2009, 17:53
Herkese selamlar,
Bono piyasasında bugün gösterge kıymette görülen 12.11 bileşiklik minimum seviyeden başlayan düzeltme hareketinin devam ettiğini gördük. 02/02/11 kıymetinde bugün max. 12.66 seviyesi görüldü, özellikle 12.60 seviyesinden yerli bankaların alımları görüldü. Kapanış 12.47 seviyesinden gerçekleşti, bir süre daha 12.75 tepe olacak şekilde gösterge kıymetin trade etmesini bekleyebiliriz. Yurtdışı piyasalarla beraber gelen düzetmenin tamamlanmasıyla beraber 12 bileşik seviyesine doğru olan hareketin devam etmesini bekleyebiliriz.
Saygılar

dealer333
21-04-2009, 22:20
reklam olmasın diye alıntı yerini belirtmedim, tahvil bono başlığı altına yakışır diye affınıza sığınıraktan koymak istedim. bence güzel bir ders gibi anlatmış :
faydalı olabilir...

Hazine Bonosu

TANIM

Devlet tarafından çıkarılan, 1 seneden kısa vadeli borçlanma senetleridir.
ÖZELLİKLER

Hazine Müsteşarlığı tarafından arz edilir , satış aracılığını T.C.

Merkez Bankası yapar.

1 yıldan kısa vadelidir.

Satışlar fiziki teslim veya emanet makbuzu ile yapılır.

İskontolu olarak satılır, vadede hazine bonosunun üzerinde yazan nominal değer ödemede esastır.

Faizler düşerse birim fiyatlar yükselir.

İkinci el piyasası vardır.

Kuponsuzdur.

Alım işlemleri 10.00-13.00, satım işlemleri 10:00-14:30 saatleri arasında yapılır.
KİMLER KULLANABİLİR?

Tüm yatırımcılar.
ÖRNEK SORU:

Bir Yatırımcı 21 Mart tarihinde 27.06.2001 vadeli 10.000 TL'lik Hazine Bonosu almak istemektedir. Faiz Oranı %90'dır.

Hazine Bonosunun birim fiyatı ne kadardır?

Yatırımcının vade sonunda elde edeceği Nominal tutar ne kadardır?

Yatırımcının şu anda ödemesi gereken tutar ne kadardır?
CEVAP:

BF = 100/ 1+ (90 X 98 / 36500) = 80,540

Vade Sonu Nominal Değer = 100X 10.000 / 80,540
= 12.416,19
= 12.415,00

Yatırımcının ödemesi gereken tutar = 80,540 X 12.415,00 / 100
= 9.999.04

YATIRIMCIYA YARARLARI

Devlet garantilidir.

Likittir.

Sabit getiri sağlar.

Emanet hesapta ücretsiz saklama hizmeti sunulur.

ALTERNATİF ÜRÜNLERDEN FARKLARI

Mevduat ürünleriyle karşılaştırıldığında vadesinden önce piyasadaki değişmelere göre alım-satım işlemi yapmak mümkündür.

Repoya göre genelde daha uzun vadeli kullanılan bir üründür.

Yatırım fonlarıyla karşılaştırıldığında, ikisi de yatırım ürünü olmasına rağmen, getirisinin baştan belli olması avantajı vardır.

Devlet Tahvili

TANIM

Fon oluşturmak ve bütçe açıklarını kapatmak amacıyla devletin çıkardığı 1 yıl ve daha uzun vadeli borçlanma senetleridir.

ÖZELLİKLER

1 yıldan uzun vadelidir.

Kuponlu veya kuponsuz ise iskontolu olarak satılır, vadesinde; devlet tahvilinin üzerinde yazan nominal değer ödemede esastır.

Kuponlu olanlar 3 ay, 6 ay ya da 1 yılda bir faiz ödemelidir.

Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılır, satış aracılığının T.C. Merkez Bankası yapar.

Satışlar fiziki teslim veya emanet makbuzu ile yapılır.

Alım satım işlemleri 10:00-14:00 saatleri arasında yapılır.

Faizler düşerse birim fiyatlar yükselir.

İkinci el piyasası vardır.

KİMLER KULLANABİLİR?

Devlet garantisiyle, yüksek gelir almak isteyen ve her an nakte dönme ihtiyacı duymayan tüm yatırımcılar.

YATIRIMCIYA YARARLARI

Devlet garantilidir.

Likittir.

Yüksek sabit getiri sağlar.

Emanet hesapta ücretsiz saklama hizmeti sunulur.
EUROBOND

TANIM

"Eurobond"lar kurum/şirket veya devletlerin yurtdışı kaynak sağlamak amacıyla kendi ulusal para birimleri dışında bir para birimi cinsinden yurtdışında çıkardıkları (yurtdışına ihraç ettikleri) uzun vadeli tahvillerdir.

ÖZELLİKLER

Birden fazla ülkede eş zamanlı olarak ihraç edilir.

Hamiline yazılı olarak çıkmaktadır.

Vade Sonunu beklemeden, işlem yapılacak tarihteki piyasa koşullarına gore nakde çevrilebilir.

Faizlerin düştüğü bir piyasada beklenenden fazla getiri elde edilebilirken tam tersi de olabilir.

İkincil piyasadaki işlemleri 3 gün valörlüdür

Genelde 4 ile 30 yıl arasında vadeli tahvillerdir

Genelde USD ve EUR cinsinden çıkartılmaktadır (DEM, JPY, ITL ve GBP cinsinden eurobondlar da mevcuttur)

Sabit faizli USD kağıtlar yılda iki kez (6 ayda bir) EUR ve DEM kağıtlar ise yılda bir nominal değer üzerinden kupon ödemelidir.

Eurobond'ların ödemelerinin, tahvilin ihraç edildiği döviz cinsinden yapılması zorunludur.

Yatırımcının Eurobond faiz gelirini beyan etme zorunluluğu vardır.

İhraç edildikleri döviz cinsi ülkesinin düzenlemelerine tabi değildir.
TEKNİK DETAYLAR

Basit anlamda Eurobond;

100 birimin altında bir fiyatta, başka bir deyişle iskontolu olarak işlem görüyorsa (trading at discount), kağıdın getirisi kupon faizinden yüksek;

100 birimin üstünde bir fiyatta, başka bir deyişle primli olarak işlem görüyorsa (trading at premium) kağıdın getirisi kupon faizinden düşüktür.
Kupon ödeme sıklığı ne olursa olsun eurobondların kupon faizleri yıllık basit faiz olarak ifade edilir.

Örnek 15/06/2010 USD kağıdı yılda iki kez kupon ödemesi yapmaktadır ve kupon faizi %11.75'tir. %11.75 yıllık basit faiz olup, kağıt 6 ayda bir nominal değeri üzerinden bu faizin yarısı olan %5.875 kupon ödemesi yapmaktadır.

Formüle dökecek olursak,

Kupon ödemesi = (Nominal değer)*(Yıllık kupon faizi/Kupon ödeme sıklığı)

Yukarıdaki örnekle devam edecek olursak, 130,000 USD nominal kağıt vade sonuna kadar 6 ayda bir [130,000*(%11.75/2]=7,637.50 USD kupon ödemesi yapacaktır.

KİMLER KULLANABİLİR?

Ekonomik gelişmeleri takip eden, yabancı para cinsinden uzun vadeli yatırım yapmayı düşünen kişiler ve kuruluşlar için uygun bir yatırım aracıdır.
YATIRIMCIYA YARARLARI

Yabancı Para mevduat faizlerinin düştüğü bir ortamda yüksek getirili bir YP yatırım aracıdır

İstediğinizde işlem yapmak istediğiniz andaki piyasa koşullarına göre nakde çevirebilirsiniz.

Vergi Avantajı; kur farkından kaynaklanan gelir beyana tabi değildir, faiz geliri ise 26.07.2001 - 31.12.2003 tarihleri arasında ihraç edilen devlet tahvili ve hazine bonolarının faiz gelirleri ve elden çıkarılmasından sağlanan alım satım kazançlarından, indirim oranı ( veya alım satım kazançları için endeksleme) uygulandıktan sonra bulunacak tutarın 2001 yılı için 50 milyar TL'lik, 2002 yılı için ise 76.6 Milyar TL'lik bölümü gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Eurobond kupon ödemeleri üzerinden stopaj kesintisi yoktur.

ALTERNATİF ÜRÜNLERDEN FARKLARI

Döviz cinsinden bir yatırım ürünüdür

Uzun vadelidir (Ortalama 2-30 yıl arası)

Alternatif ürünlere göre daha yüksek getirilidir ancak, Uluslararası piyasalarda işlem gördüğü için, ekonomik ve politik gelişmeler fiyat dalgalanmalarına yolaçabilir. Bu sebeple, müşteri aldığı Eurobond'u vadesinden önce satmak isterse anapara riski mevcuttur.

The King
23-04-2009, 22:02
Selamlar,
Bonoda dar bir bantta hareket devam ediyor. Yabancıların yavaş yavaş realizasyon yaptığı görülüyor. Gösterge kıymette 12.75 max olacak şekilde trade etmeye devam, yönümüz hala aşşağıyı gösteriyor. Imf anlaşmasının netleşmesiyle 12 bileiğe doğru tekrar sarkabilirizi.
Saygılar

JonDowes
25-05-2009, 14:47
11.75'te dip yapan gosterge tahvil faizi oradan donerek yukselmeye basladi ve simdilerde 12.40'larda dolaniyor. yazilan cesitli raporlarda deginildigi gibi dusus trendi kirilmis gibi gozukuyor.

Mali disiplindeki bozulma ve kamu maliyesinin kotulesmesi, rollover oranlarinin giderek artacaginin kesinlesmesiyle tahvil piyasasi rallinin sonunu gormus gibi gozukuyor. hazirandaki itfadan sonra 1-2 ay daha rahat gidecek olan hazine, yaz sonundan itibaren yuklu borclanmalara tekrar baslayacak. bu yuzden yaz bitmeden eldeki tahvil/bono bazli yatirimlari "azaltmayi dusunmek"te fayda oldugunu zannediyorum.

Direkt hazine kagidi almasaniz bile bunlara yatirim yapan yatirim/emeklilik fonu sahiplerinin dikkatine... tavsiye degil sadece fikirdir.

pinky
25-05-2009, 15:02
11.75'te dip yapan gosterge tahvil faizi oradan donerek yukselmeye basladi ve simdilerde 12.40'larda dolaniyor. yazilan cesitli raporlarda deginildigi gibi dusus trendi kirilmis gibi gozukuyor.

Mali disiplindeki bozulma ve kamu maliyesinin kotulesmesi, rollover oranlarinin giderek artacaginin kesinlesmesiyle tahvil piyasasi rallinin sonunu gormus gibi gozukuyor. hazirandaki itfadan sonra 1-2 ay daha rahat gidecek olan hazine, yaz sonundan itibaren yuklu borclanmalara tekrar baslayacak. bu yuzden yaz bitmeden eldeki tahvil/bono bazli yatirimlari "azaltmayi dusunmek"te fayda oldugunu zannediyorum.

Direkt hazine kagidi almasaniz bile bunlara yatirim yapan yatirim/emeklilik fonu sahiplerinin dikkatine... tavsiye degil sadece fikirdir.

Sn. JonDowes,
Sizin de önerdiğiniz gibi Tahvil-Bono yatırım fonlarını azaltmayı düşünüyorum. Ancak bunların yerine hangi B tipi yatırım fonlarını almakta kararsızım. Aklımdan altın ve likit fonlar geçiyorsa da sizin de tavsiyenizi öğrenmek isterim. Peşin teşekkürler.

JonDowes
25-05-2009, 15:10
Gercekten uzun vadeli dusunuyorsaniz altin olabilir ama sabir lazim. belki 2-3 yil bekletecek ama getirisi iyi olacak diye dusunuyorum.

Bono fonlari gecelik faiz verenlerden iyi getirir aslinda, 6 aydan kisa vadeli bonolara yatirim yapan fonlara gecilebilir.

Tahvilde cok abartili (%20) faiz oranlari bu yil icin bekliyor degilim aslinda ama %12'den %15'e ciksa bile bir miktar kayip yansir o yuzden yazayim dedim; nasilsa yilda pek cok kez fon secimleri degistirilebiliyor.

wednesday
25-05-2009, 16:51
Murphy 'nin altın kuralını hatırlayınız sevgili pinky. :)

debianmr
07-07-2009, 16:57
Selamlar JonDowes, size PM atmaya calistim ancan deaktive etmissiniz PM ozelligini.

Asagidaki sorumu yanitlar misiniz, diger uyelerin de yanitlarini beklerim fikri olan varsa.

forumda enflasyona endeksli tahvilleri sordugumda yanit alamadim.

enflasyona endeksli degisken faizli tahviller hakkinda ne dusunmektesiniz? uzun vadeli alacak olsam, paranin degerini korumasi acisindan akillica bir yatirim mi olur? devletce aciklanan enflasyon verileri gercekci midir ve paranin degerini korur mu? yoksa zarara ugratabilecek veriler midir? tabi ki enflasyon sepeti bana uymayabilir ancak genel olarak bankada duran bir para icin devletin acikladigi enflasyon paranin degerini korumasini saglayabilir mi?

bu bonolarin hesaplamasi nasildir? ne kadar garanti kupon, ne kadari enflasyona endeksidir ve nasil hesaplanir?


Bu bono likit midir? istendiginde satilabilir mi? bu amacla en iyi banka hangisidir?

bir de --- alis-satis fiyati acisindan baktigimizda asagidaki bankalardan hangileri fiyat acisindan avantajlidir (en avantajlidan avantajsiza dogru siralanabilirse?)

İs Bankasi - Ziraat Bankasi - Akbank - - Finansbank - Tekstilbank.

Tesekkurler,

Debianmr

JonDowes
08-07-2009, 16:12
- fiyat acisindan bankalari arastirmadim
- pek likit degil. bankalarin alis-satis fiyatlari ne kadar acik onu kontrol edin sonucta satiyorlarsa geri de alacaklardir.
- hesaplamasi biraz mesakkatli. ona simdilik girmiyorum.
- vadeye kadar tutmayi dusunuyorsaniz, enflasyona endeksli tahviller iyi getiri verirler. dusuk likidite nedeniyle diger tahvillere gore spreadleri yuksektir.
- gercek enflasyon tabii aciklanandan yuksek olabilir ama buna yapabilecek bir sey yok: kalan tum finansal araclarda da o enflasyon baz alinarak "reel getiri" hesaplaniyor.
- su gunlerde enflasyona endeksli tahvilin enflasyon ustune odedigi ek prim %8.5 civari olmasi lazim. uzun sure tutacaksaniz iyi bir getiri... riski; enflasyon uzun sure dusuk devam ederse standart tahvillerden daha az getiri verebilir. tabi simdiye kadar bu kadar dusuk enflasyon yasamadik. %5lerde uzun sure gider mi bilemiyorum.

debianmr
08-07-2009, 21:40
selamlar JonDowes.

yanitiniz icin tesekkur ederim. konuyu inceleyerek bu sabah belli bir miktar aldim. verdiginiz degerli bilgiler icin tesekkur ederim.

yarin bozulan fonumdan gelen para ile geri kalan kismini da alacagim. Tekrardan sagolun.

Iyi gunler dilerim.

09091996
06-08-2009, 07:59
selamlar JonDowes.

yanitiniz icin tesekkur ederim. konuyu inceleyerek bu sabah belli bir miktar aldim. verdiginiz degerli bilgiler icin tesekkur ederim.

yarin bozulan fonumdan gelen para ile geri kalan kismini da alacagim. Tekrardan sagolun.

Iyi gunler dilerim.

deneme deneme

09091996
06-08-2009, 08:00
yapıkredi de 04\02\09 94.725 basit 20.53 bileşik 22.08
sayın pinky sizin verdiğiniz rakamlardan çok düşük.ne yapmalıyım?başka bir hespaçmaya değermi?alacağım miktar çok çok küçük.:he::he:5.000 ytl:beurk:

deneme deneme deneme

09091996
06-08-2009, 08:56
Güven Sak
Tek haneli DİBS faizi hayra alamet değildir
06.08.2009 | Güven Sak | Yorum
ARAÇLAR
yorum yaz
favorilerime ekle
haberi yazdır
arkadaşıma gonder
&
Ağustosun dördünü bir kenara not edin. Ağustosun dördünde, ikinci el piyasada, gösterge devlet iç borçlanma senedi (DİBS) yüzde 9,92'den işlem gördü. DİBS faizi tek haneye indi. Şimdi normal şartlar altında hayırlara vesile olması gereken bu durum bugün öyle değildir. İçinde bulunduğumuz şartlarda tek haneli DİBS faizi ekonomimizin depresyonda olduğunun göstergesidir. Ağustosun dördündeki tek haneli DİBS faizinin gösterdiği iktisadi toparlanmanın başlangıcı filan değil düpedüz ekonomik durgunluktur. Göstergeleri birbirine karıştırmamakta fayda vardır.
Gelin önce şuradan başlayalım: 2009 yılının ağustos ayının dördü itibariyle Türkiye'nin "evet evet, vardır ve manalıdır" diyebileceğiniz bir bütçesi var mıdır? Yoktur. Memleketin 2009 yılı bütçesi çakmadır. 2008 yılının sonunda "10 katrilyon olur" denilen 2009 yılı bütçe açığı "60 katrilyon"a doğru gitmektedir. 2009 yılı böyledir de 2010 yılı farklı mı olacaktır? Hayır. Orada da açık 60-70 katrilyondan az olmayacaktır. Peki, bu durumda nasıl olmaktadır da herkes bütçesi çakma olanın borçlanma senedini kapış kapış almaktadır. Çünkü ortada daha güvenilir bir başka enstrüman yoktur. Halimiz böyledir. Ne dedik? Göstergeleri birbirine karıştırmamak gerekir. Dünün müjdeli haber veren göstergeleri depresyon ortamında farklı haberler vermektedirler. Ne yazık ki aktardıkları haberler pek de iç açıcı değildir. Türkiye doğru yolda değildir.
Buyurun size bir rakamlar manzumesi. Yer Amerika Birleşik Devletleri, sene 1929... İşsizlik oranı yüzde 3,2. Sene 1933 olduğunda işsizlik oranı yüzde 25,2 olmuştur. Bu arada enflasyon yerini deflasyona bırakmış, nominal faiz oranı sıfıra inmiştir. Bu arada bankaların kulaklarından para fışkırmaktadır. Kimse o parayı kredi olarak almak istememiştir, bankalar da o parayı ne yapacaklarını bilememişlerdir. Peki, o dönemde kimse "Aman Allahım, faiz oranı yüzde 0 oldu, rüyalar âleminde miyim?" diye sevinmemiştir. Ülke depresyondan ancak İkinci Cihan Savaşı ile çıkabilmiştir.
"Yok canım, 'büyük depresyon' çok eskidendi" diyorsanız buyurun daha çağdaş örneklere: Sene 1990. Yer Japonya. İşsizlik oranı yüzde 2,1'dir. 2002 yılında Japonya'da işsizlik yüzde 5,4'e yükselir. Oran 2009 itibariyle yüzde 4'tür. Enflasyon neredeyse hep sıfırın altındadır. Nominal faiz oranları ise sıfıra son derece yakındır, yüzde 1'in altındadır. Bu arada bankaların kulaklarından para fışkırmaktadır. Japon bankalarının elindeki likidite Japonya Merkez Bankası'nın tutulmasını istediği tutarın altı katıdır. Kimse bankalardan kredi kullanmak istememektedir. Bankalar kredi dağıtmak için kapı kapı gezmektedir ama kimse kredi kullanmamaktadır.
Daha mı güncel veri isterdiniz? ABD'de Ocak 2008'de işsizlik rakamı yüzde 2,9'dur. Aralık 2008'de bu oran yüzde 7,2 olmuştur. Enflasyon sıfırın altındadır. Faiz oranı sıfıra yaklaşmıştır. Bankaların elinde kredi olarak dağıtılabilecek fon tutarı Ağustos 2008'de 2 milyar ABD Doları'yken Aralık 2008'de 767 milyar dolara yükselmiştir. Bu arada orada da Hazine bonosu faizleri düşmektedir. Neden düşmektedir? Elindeki dağıtılabilir kaynağı kredi olarak dağıtamayan bankalar kulaklarından fışkıran kaynağı devlete borç vermek zorunda kalmaktadırlar.
Türkiye, sene 2008.. Nisan ayında işsizlik oranı yüzde 9,9, Nisan 2009'da işsizlik oranı yüzde 14,9'a çıkmıştır. Enflasyon 2008 Temmuzu'nda yüzde 12,1 iken, 2009 Temmuzu'nda yüzde 5,4'e gerilemiştir. İkincil piyasalardaki DİBS faizi 2008 Temmuzu'nda yüzde 21,2 iken şimdi yüzde 10,3'e inmiştir. Bankaların elindeki nakit değerler (MB dahil) 2008 Mayısı'ndan 2009 Mayısı'na kadar 25.9 milyardan 36.1 milyar TL'ye çıkmıştır. Yani bankaların kulaklarından para fışkırmaktadır.
Şimdi bunlar iyi midir? Değildir. Dünün şartlarında dün için iyi olan, bugünün şartlarında artık iyi değildir. Dün hayırlı haber olan bugün için başımızdaki belanın göstergesidir. Peki, bugün bu işten kazanç elde edenler yok mudur? Vardır. Orada da vardır. Burada da vardır. Ama bu, durumun iyi olduğunu göstermez. İktisatçılar ekonomi pırıl pırıl bir teknik dengedeyken sokaklarda insanların sapır sapır açlıktan ölebileceğini daha önce ispat etmişlerdir. Halimiz şöyledir: Bankaların elinde fazladan kaynak vardır ama işletmeler kapanmakta ve çalışanlar işsiz kalmaktadırlar. Bunun neresi hayırlıdır? Çok alametler belirmiştir. Bu gidiş hayra alamet değildir.
Bugün para kazanıyor olmanız işlerin yolunda gittiğine delil değildir.
Artık bol bol depresyon demeye alışmamız gereken bir dönemin başındayız.

Ağustosun dördünü bir kenara not edin. Ağustosun dördünde, ikinci el piyasada, gösterge devlet iç borçlanma senedi (DİBS) yüzde 9,92'den işlem gördü. ...
( KB)

r.lucas
28-08-2009, 17:21
buradan devam edelim tüfex tahvillerinde anladığım kadarıyla şöylede bir kontgaranti oluyor .normal hazine bonolarında faizler yükselince fiyat düşeceğinden bozdurulduğu zaman zarar yazma imkanı var .ama enflasyona endeksli tahvillerde faizler yükselsede (faizler enflasyon arttığı için yükseldiğinden ) yine enflasyon oranı + faizi yine alıyorsunuz.

doğru anlamışmıyım acaba ..

JonDowes
28-08-2009, 17:53
evet dogru. sadece en yakin kupon odemesinin miktari belirlenmis oldugundan hafif bir deger kaybi yasanir ama sonraki kuponlar belirsiz oldugundan enflasyondaki artis nedeniyle buyuk bir kayip yasamazsiniz. tam tersine amac o artistan faydalanmak zaten.

ama soyle az ihtimalli bir secenek de var: enflasyon yukselmedigi halde bir sekilde tahvil faizleri yukselirse, tufe kagidi da satis yer (fiyati duser). o zaman kotu etkilenme olur. dunyada banka batislari vs bittigi icin ve bizim hazine ve bankalarda buyuk bir sorun olmadigi icin bunun olasiligi baya dusuk.

cengaver
29-09-2009, 11:25
6 Ekim vadeli bonoya üç katı teklif geldi basit faiz 7.45.Para iyice el yakmaya başladı.Parası olan yani bankalar düşünsün.

wednesday
29-09-2009, 13:35
5 yr - 1750 day - TL denom. Floating Rate Note

*HAZİNE'NİN DEĞİŞKEN KUPONLU TAHVİL İHALESİNDE MİNİMUM FİYAT 106.500 TL, ORTALAMA FİYAT 106.717 TL
*HAZİNE'NİN TAHVİL İHALESİNDE NET SATIŞ 1 MİLYAR 606,1 MİLYON TL, TEKLİF 6 MİLYAR 855.7 MİLYON TL
*TAHVİL İHALESİNDE DÖNEMSEL ORTALAMA FAİZ YÜZDE 2.70

5 yıllık değişken faizli bonoda 6 kat talep gelmesi gayet normal. faiz indirimlerinde aşağı marj daraldı. bankalar uzun vadede gelecek faiz artırımlarına karşın önlemlerini şimdiden security portföylerini değ. faizliye geçirerek alıyor. üstelik faizlerin arttığı ortamda kupon ödemeleri de hiç fena olmaz gibime geliyor.

ne dersiniz ?

sburak
17-10-2009, 11:15
şu an en iyi yatırım b tipi tahvil bono fonları gözüküyor. siz ne düşünüyorsunuz bu fonlar hakkında? en az 6 ay bunları denemelimiyiz ? mevduat faizleri düşüş trendinde en az 6 ay çünkü.

cengaver
17-10-2009, 15:33
Stopaj lafı bile mide bulandırdı stopaj kadar etki yaptı.7.90 a razı yabancı sattı 8.60 oldu.Yani%089.% 10 a ne kaldı.

sburak
17-10-2009, 15:49
nasıl anlayamadım cengaver, biraz daha açarmısın?

dün aniden yükselen bono faizlerinimi kastediyorsun? bununda nedeni borsadaki yabancılardanda artık stopaj alınacak.

eğer öyleyse ne diyorsun bu b tipi tahvil bonolara? artar mı azalırmı? kazandırırmı bize yoksa kaybettirirmi?

pinky
17-10-2009, 19:08
şu an en iyi yatırım b tipi tahvil bono fonları gözüküyor. siz ne düşünüyorsunuz bu fonlar hakkında? en az 6 ay bunları denemelimiyiz ? mevduat faizleri düşüş trendinde en az 6 ay çünkü.
Doğru en az riskli yatırım aracı bunlar.

Mevduat faizleri yükselmeye başlayana kadar satmamak lazım. Merkez Bankasının 2 adet daha faiz düşürmesi bekleniyor. Düşürme tarihi yaklaşınca bu durum satın alınacak ve birkaç gün Tahvil - Bono Fonları düşecektir. Bu durumda aynı fona çıkıp tekrar girmek zordur, ama başarabileceğine inanan yapsın. Paniğe de hiç gerek yok. Zira fon birkaç günlük sarsıntıdan sonra muhtemelen yoluna devam edecektir. Hiç hesapta olmayan birşey çıkmadıkça.
Hayırlısı olsun.

sburak
19-10-2009, 01:17
2 gündür araştırıyorum ve gördümki b tipi t/b fonlara da artık girilmez. çünkü tahvil faizleri zaten çok düşük. daha ne kadar düşecekki ? ayrıca bu fonlarda bir dolu masraf, komisyon vs. var, bence şu gün itibariyle mevduat, b tipi fonlardan daha iyi. Mart-Nisan-Mayıs-Haziran gibi girseydik bu b tip t/b fonlara kazanırdık ama artık çok geç.

zebuni
31-10-2009, 20:54
Rusya gibi 80bin milyonerin lduğu bir ülkede faizler 9.5 lerde bizde 8.5 gelir mi el oğlu.bence hayır.

sburak
19-11-2009, 15:13
b tipi altın fonu nasıl bu aralar arkadaşlar? alınırmı?

GaKKoS
07-01-2010, 21:16
Yurt dışı bonoları takip edebileceğimiz bir yer var mı ?

Ya da yeni ihraç olacak bonolar falan ?

Yardımcı olabilecek olan var mı ?

Teşekkürler

JonDowes
07-01-2010, 22:32
yurtiçiler bitti dışarı mı geldik? :) istediğiniz para birimini, vadeyi ve tahvil tipini söyleyin; denk geldiklerimi yazayım. hepsini birden yazan site olmaz milli piyango şanslı numaralar sayfası değil bu olay ;)

wednesday
08-01-2010, 01:30
http://www.cbonds.info/ru/eng/

uyelik istiyor ama sanirim trial periodu olacakti...

biraz ukrayna biraz venezuella sepeti yapanlari biliyorum :) eee ne demisler ... high risk high return :)

damacana
22-01-2010, 07:42
Amerikan hazine bonolarina yatirim nasil yapilabilir?
ya da uzun vadeli amerikan hazine bonolarina yatirim yapan bir fon var mi?
Bilgisi olan arkadaslar var mi?

GaKKoS
18-02-2010, 00:12
Arkadaşlar yurtdışı bonoları yeni ihraç olacak bonolar gibi mesela.. NAsıl takip ederiz türkiyede sanırım böyle bilgileri paylaşan bir site yok ?

Var ise aydınlatabilir misiniz ?

Teşekkürler

pinky
02-03-2010, 12:24
Akfen Holding, 100 milyon liralık tahvil arzı için Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) izin aldı

Tahvil arzına ilişkin düzenlenen basın toplantısında verilen bilgiye göre, tahviller 3-5 Mart 2010 tarihleri arasında talep toplama yöntemiyle halka satışa sunulacak.

Akfen Holding tahvilleri, gösterge devlet tahvili üzerine minimum yüzde 2,5, maksimum yüzde 3 aralığında ek getiri alternatifi sunacak. Halka arzın yüzde 50’si bireysel yatırımcılara, yüzde 50′lik kalan kısmı yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı.

Akfen Holding tahvillerinin vadesi 2 yıl, vade başlangıç tarihi ise talep toplamanın son günü olacak. 5 Mart 2010 tarihinden itibaren faize hak kazanmaya başlanılırken, bu tarihten itibaren 1 lira nominal değerli bir adet tahvile 182 günde bir olmak üzere yılda iki kere ve tahvilin vadesi süresince toplam 4 defa kupon ödemesinde bulunulacak.

pinky
02-03-2010, 12:43
Akfen'den Türkiye'nin en büyük tahvil ihracı

BORÇLANMA DÖRT NALA
Akfen Holding, 100 milyon lira ile Türkiye’nin en büyük özel sektör tahviline imza atacak. Konuyla ilgili basın toplantısında konuşan Akfen Başkanı Hamdi Akın, “Bizi başka firmaların takip edeceğini düşünüyoruz. Bundan sonra özel sektör 5-7 yıllık borçlanmalara dört nala gidecektir. Türkiye’de siyasi bir risk görmüyoruz” dedi. Akın, tahvil arzı için 3-5 Mart arasında talep toplanacağını hatırlattı.

ENERJİDE KULLANACAK
Tahvilden elde edilecek gelirin ağırlıklı olarak enerji alanında kullanılacağını açıklayan Hamdi Akın, “Yapım aşamasında olan yaklaşık 700 milyon dolarlık bir enerji yatırımımız var. Elde edilen gelirin önemli bir kısmını bu alanda, bir kısmını da şirketin kendi yatırımlarında kullanacağız” dedi. Akfen, 2012 yılı sonunda 409 milyon euro yatırımla 278 Megawatt (MW) kurulu güce ulaşmayı hedefliyor.

İKİ KUPAN ÖDEMELİ YÜZDE 11.55 FAİZLİ
Akfen tahvili yılda iki kere kupon ödemeli, minimum talebi 1.000 tahvil karşılığı 1.000 lira olacak. İlk kupon ödemesine 16 Kasım 2011 tarihli devlet tahvili baz teşkil edecek. Yıllık ek getiri oranı yüzde 2.5-3 olacak, nihai ek getiri oranı tahvilin satış süresi bitince ilan edilecek. İMKB kot dışı pazarda 12 Mart’ta işlem görmeye başlayacak.

Tahvilin yıllık bileşik faizi, mevcut faiz seviyesinde yüzde 11.55 olacak ve İMKB kot dışı pazarda 12 Mart’ta işlem görmeye başlayacak.
POSTA

pinky
02-03-2010, 13:03
SPK'nın geçen hafta özel sektör tahvillerin fonlanabilmesi için aynı devlet tahvilinde olduğu gibi repo olanağı getirmesi Akfen halka arzının yanı sıra diğer şirketlerin de tahvil ihraç etmelerinin önünü açtı.
Böylece bu tahvilleri alan finansal kurumlara bu tahvilleri gecelik piyasada fonlama olanağı getirilmiş oldu. Bankalar ve diğer finansal kurumların bu olanağa kavuşması da şirket tahvillerine ilgiyi artıran bir etki yaratacak.

100 lira yatıran 2 lira 40 kuruş daha kârlı
Akfen’in halka arzının hemen öncesinde yapılan düzenleme tahvillere olan talebi artıracak. SPK geçen hafta yaptığı düzenleme ile özel sektör tahvillerinin borsa dışı işlemlere konu edilmemesine ilişkin ve özel sektör tahvillerinin borsa dışında repo ve ters repo işlemlerine konu edilmemesine ilişkin kararının yürürlükten kaldırılmasına karar vermişti. Akfen tahviline yatırım yapan vatandaşlar bu tahvili aynı hazine bonosunda olduğu gibi ikinci elde alıp satabilecek. Üstelik 6 ayda bir kupon ödemeli olduğu için faiz riski taşımıyor. Piyasa faizleri yükselirse yatırımcı faiz artışından her altı ayda bir belirlenecek yeni faiz oranı nedeniyle bundan yararlanacak. Vatandaşlar tahvili halka arzda İş Yatırım'dan ve İş Bankası'ndan veya ikinci elde yine İş Bankası şubelerinden alabilecek.

Akfen tahvili de aynı Hazine tahvili gibi yüzde 10 stopaja (vergi kesintisi) tabi. Vergi kesintileri yapıldıktan sonra 100 lirasını Hazine bonosuna yatıran vatandaşlar yıllık 8.1 lira, Akfen tahviline yatıran ise 10 lira 40 kuruş kazanç elde edecek. Vatandaşların alacağı tek risk ise şirketin kredi riski yani şirketin borçlarını ödeyemez hale gelmesi. Akfen Holding başta Atatürk Havalimanı olmak üzere birçok iştirake sahip TAV ile biliniyor. Ancak holdingin Mersin Limanı, birçok hidroelektrik santralı enerji ve dağıtım işleri ile turizm, inşaat ve GMYO alanlarında birçok faaliyeti de bulunuyor.

Tahvillerin faiz oranına baz teşkil edecek gösterge faiz, gösterge devlet tahvilinin son 5 işgününde İMKB Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası’nda oluşan ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin ağırlıklı aritmetik ortalaması olacak. Her bir kupon ödeme gününde gösterge faiz oranı tespiti için aynı hesaplama yapılacak ve o tarih itibarıyla geçerli olan gösterge devlet tahviline göre bulunan kupon faiz oranı bir sonraki kupon ödemesine baz teşkil edecek.

Yükselen faizden zarar yok
Böylece faizin yükselmesi durumunda yatırımcı bu yükselme nedeniyle zarar etmeyecek. 3-5 mart 2010 tarihlerindeki arz toplamanın ardından tahvilin, 12 Mart 2010 tarihinde İMKB’de işlem görmeye başlaması bekleniyor. 1Mart 2010 tarihi itibarıyla ‘‘gösterge tahvilin’’ son 5 günlük yıllık bileşik getirilerinin alındığı, ek getiri oranının yüzde 2.5 olarak varsayıldığı ve faiz oranlarının değişmediği varsayımı altında yıllık bileşik faiz yüzde 11.55 olarak hesaplanıyor.

http://www.gozlemgazetesi.com.tr/haber/16911-akfen-tahvili-hazine39den-yuzde-3-fazla-kazandirac.html

pinky
03-03-2010, 10:43
http://img63.imageshack.us/img63/6704/halkaarz.jpg (http://img63.imageshack.us/my.php?image=halkaarz.jpg)

pinky
03-03-2010, 11:10
Akfen Holding A.Ş., 2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Değişken Kupon Ödemeli Özel Sektör Tahvili

İzahnameye İlişkin Açıklama
Akfen Holding A.Ş. tahvil halka arzına ilişkin 19.02.2010 tarih ve 2/T-134 sayı ile Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) kaydına alınmış olan 100.000.000-TL nominal değerli tahvillere ilişkin İzahname satışın ilk etapta 50.000.000.-TL olmak üzere seriler halinde gerçekleşeceği şeklinde düzenlenmiştir. Ancak 24.02.2010 tarihinde Kurul kaydına alınan nominal tutarın tamamı olan 100.000.000.-TL’nin halka arz edilebilmesi için Kurul’a izahname değişiklik başvurusunda bulunulmuş olup Kurul 25.02.2010 tarih ve 1837 numaralı yazısı ile aşağıda yer alan izahname değişikliklerine onay vermiştir. İzahname değişiklik başvurusu öncesi izahname ve İzahname Tadil Metni www.akfen.com.tr adresli internet sitesi ve KAP’da kamuya duyurulmuştur. İzahname tadili sonrası tek metin haline getirilmiş izahname ise ayrıca aşağıda yer almaktadır.


İzahname
İzahname Tadil Metni
Tek Metin Haline Getirilmiş İzahname
Ek:1
Ek:2
Sirküler
Ana Sözleşme
Talep Formu

http://www.isbank.com.tr/content/TR/Yatirim_Hizmetleri/Duyurular/Halka_Arz-968-7.aspx

Talep formu:
http://www.isbank.com.tr/userfiles/pdf/Akfen_Talep_Formu.pdf

empee3
08-03-2010, 22:48
Akfen tahvil ihalesinde talep nasildi? Taleplerin % kaci karsilandi acaba?

pinky
08-03-2010, 23:01
Akfen tahvil ihalesinde talep nasildi? Taleplerin % kaci karsilandi acaba?

Akfen Holding tahvil halka arzına 5,4 kat talep geldi

Akfen Holding’in tahvil halka arzında 100 milyon liralık arza karşılık 538,6 milyon liralık talep toplandığı bildirildi.
Akfen Holding’ten yapılan yazılı açıklamada, 2008 yılından bu yana gerçekleşen ilk tahvil halka arzı olan Akfen Holding arzına yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği belirtilerek, İş Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilen 100 milyon lira tutarındaki tahvil arzına, gerek bireysel gerekse kurumsal yatırımcılardan yoğun talep geldiği kaydedildi.
Talep miktarının arz tutarının 5,4 katını bulduğu vurgulanan açıklamada, “Akfen Holding arzında toplam 538,6 milyon liralık talep oluşurken, bu tutar, Türkiye’de bugüne kadar gerçekleştirilen tahvil arzlarında toplanan en yüksek talep oldu. İki yıl vadeli, değişken faizli ve kupon ödemeli olarak planlanan tahvil arzında ek getiri oranı 250 baz puan olarak belirlendi” denildi.
Açıklamada, halka arzda toplam 266 bireysel yatırımcıdan 97,8 milyon lira, 53 kurumsal yatırımcıdan ise 440,8 milyon liralık talep toplandığı ifade edildi. Oluşan yoğun ilgi ve talep nedeniyle bireysel yatırımcı taleplerinin ortalama yüzde 51,2’sinin, kurumsal yatırımcı taleplerinin ise ancak yüzde 11,3’ünün karşılanabildiği bildirildi.
Yatırımcıların 5 Mart 2010 tarihinden itibaren faize hak kazanmış durumda olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Altyapı ve imtiyaz yatırımları konusunda kanıtlanmış 34 yıllık tecrübe ve bilgi birikimi olan ve günümüzde ana faaliyet konuları arasında havalimanı, inşaat, liman yapım, yatırım ve işletmeciliği başta olmak üzere enerji ve diğer altyapı yatırımları ile gayrimenkul yatırım projelerinin geliştirilmesi yer alan Akfen Holding’in tahvil ihracı için 3-5 Mart 2010 tarihlerinde arasında talep toplanmıştı. Halka arz izahnamesinde 250-300 baz puan olarak, aralık şeklinde belirtilen Yıllık Ek Getiri Oranı, gelen yoğun talep nedeniyle 250 baz puan olarak, aralığın tabanından kesinleştirildi.
Kesinleştirilen Ek Getiri oranına göre ilk kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı yüzde 5,66 olarak belirlendi. İlk kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranına göre hesaplanan yıllık bileşik faiz oranı ise yüzde 11,67 oldu.”
Açıklamada, İMKB Yönetim Kurulu’nun kararına bağlı olarak Akfen Holding tahvillerinin 12 Mart 2010 tarihinden itibaren Borsada işlem görmeye başlamasının beklendiği dile getirilen açıklamada, dileyen yatırımcıların Akfen tahvillerini, İMKB’de alıp satabilecekleri bildirildi.
Milliyet

pinky
12-03-2010, 11:43
Akfen Holding A.Ş.’nin halka arz ettiği 100.000.000 TL nominal değerli 6 ayda bir kupon ödemeli, 2 yıl vadeli tahviller; 07.08.2006 tarih ve 254 sayılı “Kota Alınmamış Özel Sektör Tahvillerinin Tahvil ve Bono Piyasası’nda İşlem Görmesine İlişkin Esaslar” Genelgesi ile Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü’nün İMKB Tahvil ve Bono Piyasası işleyiş esaslarını düzenleyen 11.12.2009 tarih ve 313 sayılı Genelgesi’nin 1.1. maddesi kapsamında, Borsa Yönetim Kurulu’nun 10.03.2010 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde 12.03.2010 tarihinden itibaren “TRSAKFH31213” ISIN kodu ile Borsamız Tahvil ve Bono Piyasası’nda işlem görmeye başlamıştır.
IMKB
12.03.2010

Halil64
12-03-2010, 13:21
Akfen Holding tahvil halka arzına 5,4 kat talep geldi

Akfen Holding’in tahvil halka arzında 100 milyon liralık arza karşılık 538,6 milyon liralık talep toplandığı bildirildi.
Milliyet
Sn. Pinky üstadım bu kadar 1-5 oranında yüksek talep gelmesi Türk ekonomisinin geleceğine olanı güveni gösteriyor galiba ya da bu karmaşık ortamda bu faiz getirisi iyidir mantığı var.

pinky
12-03-2010, 16:57
Sn. Pinky üstadım bu kadar 1-5 oranında yüksek talep gelmesi Türk ekonomisinin geleceğine olanı güveni gösteriyor galiba ya da bu karmaşık ortamda bu faiz getirisi iyidir mantığı var.
Yıllık 2 ödeme ve Yıllık ek getiri oranı uygulaması var. Alternatif yatırım araçlarının getirisinin düşük olması yanında bu tür bir aracın çok uzun zamandan beri olmaması da etkenler arasında.

pinky
12-03-2010, 23:41
12.03.2010 tarihinden itibaren “TRSAKFH31213” ISIN kodu ile Borsamız Tahvil ve Bono Piyasası’nda işlem görmeye başladı.

Ancak görüştüğüm MATRİKS, Akfen Holding ve Özel Sektör Tahvillerinin datalarını yayınlamayacağını söyledi. Bu sabah İş Bankasının sitesine de girdim. Orada da alış-satış menüsü bulamadım.
Bu kötü bir haber. Bunların Borsada işlem göreceğini söylemişlerdi. Bakalım zaman ne gösterecek.

JonDowes
12-03-2010, 23:48
aynı durum Reuters platformunda bile var; henüz piyasası oluşmadıgı için veri yayın yok sanırım. foruma bu güzel enstrümanı taşıdıgınız için teşekkürler sn pinky.

sn halil64'ün sorusuna cevaben, sizin yazdıklarınıza ek olarak şunları belirtebiliriz:
- gösterge tahvilden 2.50% faiz vermesi güzel bir marj
- 6 ayda bir değişecek faiz olması çok büyük avantaj
- Akfen güçlü yatırımları olan, batma ihtimali gözükmeyen bir şirket

bu yüzden kurumlarca kapışıldı. halka bırakılmasa tamamını kurumlar alırdı. gösterge tahvil malum 2 yıllık sabit bir faiz aracı. bu oranın içinde geleceğe yönelik faiz arttırımlarının ek primi de var. buna ragmen, Akfen değişken faizli ek primli bir tahvil sundu. faizler yükselmezse iyi bir getiri veriyor; yükselirse daha da iyi bir getiri veriyor. bakmaya zamanım olmadı yoksa ben de kendi çapımda almak istiyordum. 2. eli oluşursa belki fırsat dogar.

pinky
12-03-2010, 23:56
Ek bilgi için teşekkürler Sn.JonDowes.

Ben halka arz sırasında ilgilendim ve bir miktar da almak istedimse de sorulan sorulardan sıkıldım ve işi 2.ele bıraktım. IMKB de işlem görüyorsa biz neden takip edemiyoruz?

JonDowes
13-03-2010, 00:12
sanırım özel sektör tahvilleri çok az sayıda oldugundan veri sağlayıcıların dikkatini çekmiyor. gün-içi işlem yapmayacaksak onlara gerek de yok. IMKB'nin kendisi yayınlıyor. şurada (http://www.imkb.gov.tr/Data/BondsandBillsData.aspx) günlük bülteni indirip baktım; bugün örnegin Akfen tahvilinde 10 küsur milyon işlem hacmi geçmiş ve fiyat 101.5 civarına gelmiş. yani bizim gibi düşünüp alanlar olmuş...

pinky
13-03-2010, 00:53
sanırım özel sektör tahvilleri çok az sayıda oldugundan veri sağlayıcıların dikkatini çekmiyor. gün-içi işlem yapmayacaksak onlara gerek de yok. IMKB'nin kendisi yayınlıyor. şurada (http://www.imkb.gov.tr/Data/BondsandBillsData.aspx) günlük bülteni indirip baktım; bugün örnegin Akfen tahvilinde 10 küsur milyon işlem hacmi geçmiş ve fiyat 101.5 civarına gelmiş. yani bizim gibi düşünüp alanlar olmuş...
Peki de nasıl alacağız?

JonDowes
13-03-2010, 01:10
normalde bankalar İMKB'den alarak komisyonla satış yapabilir, aynı devlet tahvilleri gibi. ama bunda hacim az oldugundan çogu ugraşmıyordur heralde. bence bankanıza bir sorun. onlar buna olanak saglamıyorsa; tahvil ihracını üstlenen İş yatırım veya İş bankasına başvurmak (hesap açmak vb) gerekiyor.

pinky
13-03-2010, 12:22
Evet İş Bankasının bu konuda öncülük yapacağını ve yakında alım-satıma başlayacağını tahmin ediyorum.

İlk yatırım fonunu da İş Bankası çıkarmış ve ben ilk gün almıştım.

pinky
13-03-2010, 14:34
http://img42.imageshack.us/img42/2324/tahvil1.jpg (http://img42.imageshack.us/my.php?image=tahvil1.jpg)

'80 li yıllar gerçekten tahvilerin Altın yılları idi. O zamanlar gazetelerden tahvil ihraçlarını izler, ilanları keserek saklar ve yukarıdaki listeleri gün be gün oluşturur ve ikinci elden satın alırdım.

pinky
13-03-2010, 14:45
http://img42.imageshack.us/img42/1760/tahvil2.jpg (http://img42.imageshack.us/my.php?image=tahvil2.jpg)

Tahvil satın alırken listemi gören Bankerlerdeki çalışanlar fotokopi alabilirmiyiz diye ricada bulunurlar, bende onları kırmaz izin verirdim. Zira tahvilleri gösteren bir yayın yoktu.

pinky
13-03-2010, 14:54
http://img197.imageshack.us/img197/5540/tahvil3.jpg (http://img197.imageshack.us/my.php?image=tahvil3.jpg)

pinky
13-03-2010, 15:06
http://img51.imageshack.us/img51/7255/tahvil4.jpg (http://img51.imageshack.us/my.php?image=tahvil4.jpg)

Aksa, Rabak, Koruma Tarım, Koç grubu, Şişe Cam grubu, Yaşar grubu tahvilleri ilk tercihim olurdu. Gördüğünüz gibi %25 ten başlayan yıllık faiz oranları zaman içinde başta enflasyon olmak üzere şirket güvenilirliği, biraz da arz-talep etkileriyle %62 ye kadar yükseldi. Bu rakamların hepsi net değerlerdi.

Halil64
13-03-2010, 17:32
Değerli üstadlarım Sn. JonDowes ve Sn. Pinky aydınlatıcı bilgileriniz için teşekkür ederim.

Ülkemizde bu aşamadan sonra faizlerde kıpırdama olabileceği için değişken faizli tahviller daha mantıklı diye düşünüyorum.

pinky
13-03-2010, 17:50
Hazine'nin, dolar cinsinden 2021 vadeli global tahvil ihracında, ihraç miktarı 1 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.
Cuma 12.03.2010 - 20:45

Hazine Müsteşarlığından yapılan açıklamada, 2010 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde dolar cinsinden 2021 vadeli global bir tahvil ihracı gerçekleştirmek için dün Bank of America- Merrill Lynch, Barclays Capital ve RBS yatırım bankalarına yetki verildiği hatırlatıldı. Söz konusu işlemin tamamlandığı ve ihraç miktarının, öngörüldüğü şekilde 1 milyar ABD Doları olarak gerçekleştiği bildirildi.

30 Mart 2021 vadeli tahvilin kupon oranının yüzde 5,625, yatırımcı ya getirisinin ise yüzde 5,75 olarak gerçekleştiğinin belirtildiği açıklamada, söz konusu getiri oranının, benzer vadedeki ABD Hazine tahvillerine göre 202,7 baz puanlık bir getiri farkına (spread) karşılık geldiği kaydedildi. Tahvile, dünyanın çeşitli bölgelerinden ihraç tutarının yaklaşık 5 katı talep geldiği bildirildi.

Tamamlanan ihraçla, bugüne kadar Hazine Müsteşarlığı tarafından dolar piyasasında yapılan en düşük maliyetli borçlanmanın gerçekleştirildiğinin ifade edildiği açıklamada, "Bu başarıda, tahvile gösterilen talebin yüksekliği, çeşitliliği ve kalitesi etkili olmuştur" denildi.

Hazine açıklamasında, söz konusu ihraç ile 2010 yılı borç lanma programının yaklaşık yüzde 55;inin karşılanmış bulunduğu, ihraca ilişkin tutarın ise 18 Mart 2010 günü hesaplara gireceği kaydedildi.

Hazine'nin 12 Ocak 2010'da hesaplarına giren 6 Ocak'ta yaptığı 2040 Vadeli Global Dolar Tahvil İhraç miktarı 2 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Söz konusu tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 6,85 olarak gerçekleşirken, benzer vadedeki ABD Hazine tahvillerine göre getiri farkı (spread) 224,7 baz puan olmuştu.

AA

JonDowes
24-03-2010, 11:05
BDDK’dan banka bonosuna ret (http://www.milliyet.com.tr/bddk-dan-banka-bonosuna-ret/ekonomi/haberdetay/24.03.2010/1215497/default.htm?ver=41)
Derinleşmesi ve yeni ürünlerin gelişmesi istenen bankacılık sektörü ve sermaye piyasasında şimdi de banka bonosu kavgası çıktı.

Çalık grubunun yatırım bankası Aktifbank’ın piyasada 300 milyon TL’ye ulaşan ilk ihracının dışında sektörde banka bonosu bulunmuyor. Bu piyasada özel şirket tahvillerinin ilgi gören halka arzlarından sonra sektörde Sermaye Piyasası Kurumu’na (SPK) ilk başvuruyu mevduat bankası olarak Finansbank yaptı.

Finansbank çıkarmak istiyor
Yunanistan’ın en büyük kamu bankası olan National Bank of Greece’in (NBG) Hüsnü Özyeğin’den satın aldığı Finansbank, 1 milyar lira gibi yüksek bir rakamla piyasaya girmek istiyor. SPK’da bono ihraçı onay süreci devam eden Finansbank, kağıtların İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) da işlem görmesi için başvuruda bulundu.

Akbank, banka bonosu çıkarmak için genel kurulundan izin beklerken, İş Bankası ve Garanti’nin kağıt ihracı için girişimde bulunacağı belirtiliyor. Sektörde beklentiler bu yönde ağırlık kazanırken, bazı yatırım bankalarının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) başvurarak mevduat bankalarına bu yetkinin verilmemesini istediği öğrenildi. BDDK ise mevduat bankalarının mevduat toplayarak yeterince kaynağa ulaştığı, bu nedenle özellikle kaynak ihtiyacı olan özel sektör şirketlerinin de çıkardığı tahvil işlemlerinin sadece yatırım bankaları tarafından yapılmasını uygun gördüğü belirtiliyor. Yatırım bankalarının “Bu işi yatırım bankaları dışında kimse yapmasın, mevduat bankalarına bu izni vermeyin” şikayeti üzerine BDDK konuyu incelemeye aldı. SPK ise Türk sermaye piyasasının ürün çeşitliliği ve derinlik kazanması banka bonolarının ihraç edilmesini ve İMKB’de işlem görmesini istiyor.

Şirket tahvil arzı
Özel şirket tahvillerinin halka arzlarla dikkat çekmesiyle gündeme gelen banka bonolarında mevduat bankası yöneticileri BDDK izninin gerekmediği görüşünü ifade ediyor.

Ancak bu görüşe rağmen bankacılık sektörünün düzenleyen ve denetleyen kurum olarak banka bonosunda son sözü BDDK söyleyecek. Diğer yandan bazı yatırım bankaları sektördeki faaliyet alanlarının genişlemesi için uzun bir süre önce BDDK’dan lisanlarını ticari bankacılık lisansına çevirmesi için başvuruda bulunmuş ancak kurum bu başvuruları resmi olarak yanıtlamamıştı.

BANKA BONOSU NEDİR?
Daha önce sadece kalkınma ve yatırım bankalarının şimdi ise SPK iziniyle mevduat bankalarının da çıkarabileceği, arkasında banka garantisi olan yatırım aracı. Bono gibi iskontolu olarak alınan banka bonosu karşılığında verilen dekont vade bitiminde veya vadesinden önce alınan bankada bozdurularak tasarrufta bulunuluyor.

pinky
24-03-2010, 12:22
BDDK’dan banka bonosuna ret (http://www.milliyet.com.tr/bddk-dan-banka-bonosuna-ret/ekonomi/haberdetay/24.03.2010/1215497/default.htm?ver=41)
Derinleşmesi ve yeni ürünlerin gelişmesi istenen bankacılık sektörü ve sermaye piyasasında şimdi de banka bonosu kavgası çıktı.


Bir yıldan kısa süreli araç olan Banka Bonoları, kolayça paraya çevrilen varlıklar olduğundan birkaç ay vadeye ihtiyacı olan tasarruf sahipleri için tercih edilirler. Bunlar 80' li yıllarda çok yoğun olarak ihraç edilirler ve ilgi görürlerdi. Son yıllarda ihraç edilmez oldular.

Bu günlerde birkaç banka bono ihracı için SPK'dan izin bekliyor. Bunlar Hazine Bonolarınla rekabete gireceği için ilgili çevrelerce istenmiyor olabilir.

pinky
24-03-2010, 12:51
Bir yıldan kısa süreli araç olan Banka Bonoları, kolayça paraya çevrilen varlıklar olduğundan birkaç ay vadeye ihtiyacı olan tasarruf sahipleri için tercih edilirler. Bunlar 80' li yıllarda çok yoğun olarak ihraç edilirler ve ilgi görürlerdi. Son yıllarda ihraç edilmez oldular.80'li yılların ilk yarısında alım-satım yaptığım Banka Bonolarına ait bir örnek.


http://img682.imageshack.us/img682/6186/bankasertifika.jpg (http://img682.imageshack.us/my.php?image=bankasertifika.jpg)

pinky
23-04-2010, 11:50
http://img145.imageshack.us/img145/9931/lktahvil.jpg (http://img145.imageshack.us/i/lktahvil.jpg/)

pinky
23-04-2010, 12:21
IMKB nin Çağaloğlundaki binasında. Şişe Cam'dan ve iŞ Bankasından birer broker ile müşteri olarak bir ben vardım. İşlem yapmadım.

kakariku
23-04-2011, 13:24
banka bonoları nasıl var mı bilgisi olan faiz indirimi bekleniyor,sizce vade sonunu beklemekten daha iyi mi olur al sat yapmak

EKaya
23-04-2011, 13:54
banka bonoları nasıl var mı bilgisi olan faiz indirimi bekleniyor,sizce vade sonunu beklemekten daha iyi mi olur al sat yapmak

nerde faiz indirimi bekleniyor ? yanlisiniz olmasin ?

born2bwild
25-11-2011, 10:42
AÇIK PİYASA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI BASIN DUYURUSU


Para Politikası Kurulu 23 Kasım 2011 tarihli toplantısında; alınan tedbirlerin krediler, yurt içi talep ve enflasyon beklentileri üzerindeki etkilerinin dikkatle takip edilmesini ve bir hafta vadeli repo ihalesi ile yapılan Türk lirası fonlama miktarının gerekli görüldüğünde aşağı veya yukarı yönlü ayarlanmasını kararlaştırmıştı.

Bu çerçevede Merkez Bankası, bankaların likidite yönetimlerini kolaylaştırmak ve toplam fonlama maliyetlerini öngörebilmelerine yardımcı olmak amacıyla bir hafta vadeli repo ihalesi ile sağlamayı planladığı fonlama miktarı hakkında kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirecektir. İki haftada bir Cuma günleri sabah saat 9:30'da gelecek zorunlu karşılık tesis dönemi boyunca herhangi bir gün için bir hafta vadeli repo ihalesi ile sağladığı vadesi gelmemiş toplam fonlama stoğu (haftalık vadeli fonlama miktarı) için planlanan alt sınır Reuters sisteminin “CBTF” sayfasında duyurulacaktır.

Düzenlenecek bir hafta vadeli repo ihaleleri dışında bankalar, sahip oldukları teminatlar karşılığında, piyasa yapıcılara tanınan gecelik repo imkanını ve Merkez Bankası Bankalararası Para Piyasası nezdindeki gecelik borçlanma imkanını kullanarak limitleri ölçüsünde; Merkez Bankasının İMKB repo ters repo piyasasındaki gecelik vadeli borç verme imkanını kullanarak ise herhangi bir limit olmaksızın borçlanmak suretiyle likidite ihtiyaçlarını karşılamaya devam edebileceklerdir.

Örneğin 24 Kasım 2011 Perşembe akşamı itibarı ile bankaların piyasa yapıcılığı imkanından sağladıkları gecelik vadeli fonlama miktarı 9,9 milyar TL iken sağladıkları haftalık vadeli fonlama miktarı 28 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir.

25 Kasım - 8 Aralık 2011 zorunlu karşılık tesis dönemindeki her hangi bir günde sağlanacak haftalık vadeli fonlama miktarı için planlanan alt sınır 20 milyar TL düzeyinde belirlenmiştir.

Likidite koşullarında öngörüler dışında önemli bir değişiklik gözlendiği istisnai durumlarda planlanandan daha düşük tutarda haftalık vadeli fonlama yapılabilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Kişniş
11-02-2012, 13:56
İlgilenenler olabilir.

http://www.ziraatbank.com.tr/trimages/bono310112.jpg

ersah52
01-03-2012, 01:27
http://img391.yukle.tc/images/8572adsiz.JPG (http://www.yukle.tc)

KaraZeybek
15-07-2012, 16:27
Çok güzel bir başlık ve topik.. Ama sanırım belirli bir zamandan sonra pek de ilgi görmemiş..

Bana göre, yatırım dünyasına giren bir kişinin ilk öğrenmesi gereken tahvil/bonolardır. Yani faizlerdir. Diğer tüm menkuller, ve dahi gayrimenkül ve kiralar bile faizleri takip eder.

Faizler düşerse, diğer tüm menkuller değerlenir (ev, arsa, borsa vs).. Tersi durumda ise değer kaybederler. Faizi çözen, yatırım dünyasını çözer aslında..

KaraZeybek
15-07-2012, 18:06
http://img42.imageshack.us/img42/1760/tahvil2.jpg (http://img42.imageshack.us/my.php?image=tahvil2.jpg)

Tahvil satın alırken listemi gören Bankerlerdeki çalışanlar fotokopi alabilirmiyiz diye ricada bulunurlar, bende onları kırmaz izin verirdim. Zira tahvilleri gösteren bir yayın yoktu.

Bu paylaştığınız 80'li yıllara ait tahvil notlarınız, tek kelime ile muhteşem.. Her 2 resmi de kendi arşivime aldım. Teşekkürler.

palasarte
16-07-2012, 23:37
bu topik, vakti zamanında önemsense ve %25 gibi bir rakamla (bileşik), 2008'lerde 10 yıllık tahvil alınmış olsa, her gece kıs kıs gülünüyor olunacaktı.

Mesela mevduatçılar 1-2 yıldır %7-8'lerle uğraştıktan sonra, daha anca, %11'leri görebildiler.

pinky
17-07-2012, 00:35
TCUSD140113 Turkish Eurobond Vade 14/01/2013
Net Faiz %$11 6 ayda bir faiz ödemeli. Ayrıca önemli bir miktarda vergi istisnası vardı. Vergi kapsamının da dışındaydım.

2004 yılında bankacımın tavsiyesiyle önemsiz bir karla sattım. 20 yıl tutulacak bir Eurobond idi.
Bu ne dersiniz?

palasarte
17-07-2012, 00:42
Sn Pinky,

Forumun eski sayfalarında benim de gördüğüm genelde bu:

O dönem 10 yıllık tahvillere yüksek faizler verilirken, genelde " ne gerek var, 3 aylık mevduat daha yüksek veriyor" diye vazgeçilmiş tahvillerden. Bir daha o dönemler geri gelir mi bilmem ama, gerçekten ciddi fırsatlar kaçmış

Yine de sağlık olsun. Fırsatlar her zaman gelecek ve kaçacak.. :)

KaraZeybek
31-07-2012, 19:28
Bildiğim kadarıyla, şirket tahvilleri şuan sadece "nitelikli yatırımcıya" satılıyor. Buradan şöyle bir sonuç çıkıyor;

Şirket tahvillerini değerlendirebilmek, AL-SAT yapmak; hisseden ve hatta VOB'dan daha riskli.. O yüzden sadece nitelikli yatırımcıya gidiyor..

palasarte
02-08-2012, 01:17
Tahvil fiyatı/Euro grafiğidir..

Ocak ayında Euro satıp, TL alarak tahvile yatırım yapanların %25 gibi bir kazanca gitmekte olduğu görülüyor.. Dirençlerinde tahvil satıp, Euro'ya dönebilirler.. Eğer bu, sadece düzeltmede kalırsa iyi. Ama doğrultma olursa, kötü olabilir.. Tahvilde boğa piyasası biterse, borsada da bitebilir.http://666kb.com/i/c60qqbw62d4hv8etl.gif

basitlik
17-10-2012, 22:48
Bunun net getirisi ne kadar olur vade sonunda? 14.01.2013 vadeli.

US900123AR10

pingu
22-11-2012, 23:44
Uzun zamandir Hissenet'i takip ediyorum ama Eurobond fonlari konusunda yeni yeni fikir sahibi olmaya basladim. Iki gun once, tesaduf eseri isbankasindan 806 fon alirken bir de 816 alis girdim. Bugun aksam bakinca gordum ki her iki fondan da ayni tutarlarda almama ragmen karlılık olarak 816 fonunda 806 ya göre 40 (kırk) kat fazla olmuş. Acaba Eurobond fonunun artmasi nelere baglidir? Mesela, dun ve bugun borsa dusmus olsa da, Turk Eurobond faizleri de dusmus olmali ki fon deger kazanmis, mantığını anlayamadım. Bu konuda google'dan arastirip bulmaya calistim ama tam cevabını bulamadim. Musadenizle sizlere sormak istiyorum. B Tipi Eurobond fonlari ne zaman kazandirir? Ne zaman alip ne zaman satilmalidir? Bilenler eurobond fonlari hakkinda yazarlarsa cok sevinirim.

ajx
23-11-2012, 00:12
Uzun zamandir Hissenet'i takip ediyorum ama Eurobond fonlari konusunda yeni yeni fikir sahibi olmaya basladim. Iki gun once, tesaduf eseri isbankasindan 806 fon alirken bir de 816 alis girdim. Bugun aksam bakinca gordum ki her iki fondan da ayni tutarlarda almama ragmen karlılık olarak 816 fonunda 806 ya göre 40 (kırk) kat fazla olmuş. Acaba Eurobond fonunun artmasi nelere baglidir? Mesela, dun ve bugun borsa dusmus olsa da, Turk Eurobond faizleri de dusmus olmali ki fon deger kazanmis, mantığını anlayamadım. Bu konuda google'dan arastirip bulmaya calistim ama tam cevabını bulamadim. Musadenizle sizlere sormak istiyorum. B Tipi Eurobond fonlari ne zaman kazandirir? Ne zaman alip ne zaman satilmalidir? Bilenler eurobond fonlari hakkinda yazarlarsa cok sevinirim.

816 usd cinsi eurobond fonu..Yani bildiğimiz tahvil mantığının dışında usd/try döviz kurundan da etkileniyor fonun değeri. Bahsettiğiniz aralıkta muhtemelen usd/try'de değer kazandığından çifte geliriniz olmuştur. Yani eurobondla iş yapacaksanız hem faiz hemde kur değeriyle ilgilenmeniz gerekir. Bu sebepten klasik tahvil fonlarına göre daha riskli olduğunu söyleyebiliriz bence. Alım-satım şartları da diğer b tipi fonlardan değişiktir.

http://www.isteyatirim.com.tr/Fon/AylikFonBultenleri.aspx

pingu
23-11-2012, 00:21
816 usd cinsi eurobond fonu..Yani bildiğimiz tahvil mantığının dışında usd/try döviz kurundan da etkileniyor fonun değeri. Bahsettiğiniz aralıkta muhtemelen usd/try'de değer kazandığından çifte geliriniz olmuştur. Yani eurobondla iş yapacaksanız hem faiz hemde kur değeriyle ilgilenmeniz gerekir. Bu sebepten klasik tahvil fonlarına göre daha riskli olduğunu söyleyebiliriz bence. Alım-satım şartları da diğer b tipi fonlardan değişiktir.

http://www.isteyatirim.com.tr/Fon/AylikFonBultenleri.aspx

Tesekkurler,
Izninizle, bir sorum daha olacak, yazinizdan anladığım kadarıyla, eurobond fonu, hem usd/try artınca, hem de Eurobond faizleri dusunce mi artiyor? 2 koşul da gerceklesince Eurobond fonu kar ettirir diyebilir miyiz?

ajx
23-11-2012, 00:46
Evet. Kabaca bu işi altın/tl gibi düşünebilirsiniz. Gram altın en çok ne zaman kazandırır? Hem xau/usd hem de usd/try arttığında :)
Eurobond'un faiz döviz ilişkiside buna benziyor. Buna benziyor derken ikiside artmayacak tabiki.. Faizi düşecek, usd/try artacak :)

pingu
23-11-2012, 01:28
Evet. Kabaca bu işi altın/tl gibi düşünebilirsiniz. Gram altın en çok ne zaman kazandırır? Hem xau/usd hem de usd/try arttığında :)
Eurobond'un faiz döviz ilişkiside buna benziyor. Buna benziyor derken ikiside artmayacak tabiki.. Faizi düşecek, usd/try artacak :)


Cok tesekkurler bilgilendirme icin...Biraz daha portföyümde bekletip fonu tanımaya çalışıcam...Eurobond faizlerini takip etmem zor ama en azindan USD/TRY dusmeye baslayinca fonla vedalasirim...

sahin06
23-11-2012, 21:23
Mrb. benim sizlere Devlet tahvili ile ilgili bir sorum olacak tahvil alirken nelere dikkat edilmeli Ör: vadeleri arasinda 4-5 ay fark olmasina ragmengetirisinde %2 den fazla fark olan tahviller var http://www.ziraat.com.tr/tr/p/n/ContentMain.aspx?id=204 bu safayi incelerseniz TRT190717T11 ile TRT080317T18 vadeleri arasinda 4 aydan biraz fazla fark olmasina ragmen gerisileri arasinda %2,5 gibi bir fark olmuyormu alis orani- satis orani getiri oraninimi göstermekte?? vadesine 2966 gün kalan tahvilin orani 1,25 gösteriyo ama 3337 gün kalan 7,16 gösteriyor buradaki bu farkliligi aciklayabilecek birileri varmi bana. hayirli isler bol kazanclar diliyorum herkese...mail: [email protected]

JonDowes
24-11-2012, 02:23
selam. aynı tip tahvillerin, vadeleri yakınsa faizleri de yakın olur. sizin verdiğiniz örnekte: tahvillerden ilki enflasyona endeksli. ikincisi ise sabit faizli. yani enflasyon endeksinin düştüğü dönemin arkasından (yani önümüzdeki 6 ayda) bu tahvilin faizi düşecek (kupon oranları gerçeği geriden takip eder). sabit faizli tahvil ise aynı getiriyi vermeye devam edecek. farkı bu. birinde enflasyon artacak diyenler yer alıyor, diğerinde o riski almak istemeyenler veya "beklenenden hızlı artmayacak" diye düşünenler...

buradan (http://www.tcmb.gov.tr/evds/dibs/dibs1.txt) hangi tahvilin hangi tip oldugunu ve son cari değerini görebilirsiniz.

sahin06
24-11-2012, 16:36
Mrb. Cevabin icin tesekkür ediyorum ama hala anlayamadigim bir nokta var örnek verdigim TRT190717T11 veTRT080317T18 Devlet tahvillerinde hangi sayi yada harfine veya koduna bakarak degisken yada sabit getirili oldugunu ayirt edebiliyoruz? ben TRT080317T18 ve TRT270116T18 tahvillerini sabit getirili diyerek aldim dogrumudur Örnek verdiginiz sayfa dan örnek vererek aciklamaniz mümkünmü?

ajx
24-11-2012, 17:36
Mrb. Cevabin icin tesekkür ediyorum ama hala anlayamadigim bir nokta var örnek verdigim TRT190717T11 veTRT080317T18 Devlet tahvillerinde hangi sayi yada harfine veya koduna bakarak degisken yada sabit getirili oldugunu ayirt edebiliyoruz? ben TRT080317T18 ve TRT270116T18 tahvillerini sabit getirili diyerek aldim dogrumudur Örnek verdiginiz sayfa dan örnek vererek aciklamaniz mümkünmü?

Kodlardan bunu anlayabilmenizin mümkün olduğunu sanmıyorum. Ancak tahvili aldığınız yerde özelliği kupon faizi yazar mutlaka. İş bankasında yazıyor en azından.
http://www.isbank.com.tr/content/TR/FiyatOranlar/Turk_Lirasi_Hazine_Bonosu_ve_Devlet_Tahvili_Fiyatl ari.aspx

D.F.T. : Değişken Faizli Tahvil ,
S.F.T. : Sabit Faizli Tahvil,
DF GES: Değişken Faizli Gelire Endeksli Senet


1) 1 ve 2'nci haneler ülke kodunu belirtmektedir. Türkiye = TR

2) 3'üncü hane menkul kıymetin türünü belirtmektedir.(T = Tahvil B = Bono C = Depo Sertifikası, F = Finansman Bonosu, M = Diğer Menkul Kıymetler, N = Gayrimenkul Sertifikası, S = Özel Sektör Tahvili, Z = Diğer Finansal Enstrümanlar) piyasası araçlarında, riskin dağıtılması ilkesine dayanarak profesyonel olarak yönetildiği mal varlıklarıdır

3) 4 – 7'nci haneler menkul kıymeti ihraç eden kuruluşa verilen kodu belirtmektedir.

4) 8'inci hane itfa tarihindeki ayı belirtmektedir. Ocak ayından Eylül ayına kadar 1 ila 9, Ekim, Kasım ve Aralık için sırasıyla E, K, A harfleri kullanılmaktadır. (Örneğin Mart ayı için 3, Kasım ayı için K harfleri kullanılmaktadır.)

5) 9 ve 10'uncu haneler menkul kıymetin itfa tarihindeki yılın son iki hanesini belirtmektedir. Örneğin 2000 yılı için “00”, 2001 yılı için “01” kullanılacaktır.

6) 11'inci hane aynı itfa tarihine denk gelen, aynı özelliklere sahip menkul kıymetlere verilen sıra numarasını belirtir. Bu numaralar 1'den başlayıp 9'a kadar gitmektedir. 9'dan fazla itfa tarihli ihraçlara A'dan başlayıp Z'ye kadar ihraç numarası verilmektedir

7) 12'nci hane kontrol hanesi olarak kullanılmaktadır ve standart bir hesaplama yöntemi ile bu numara hesaplanmaktadır. KAYNAK:TSPAKB

Aldığınız tahvillerin özellikleri:
ISIN KODU TÜR VADE İLK KUPON VADESİ KALAN GÜN FAİZ KUPON DÖNEMİ İHRAÇÇI
TRT080317T18 S.F.T. 08/03/2017 13/03/2013 107 4.500 6 Ay HAZİNE
TRT190717T11 D.F.T. 19/07/2017 23/01/2013 58 4.680 6 Ay HAZİNE

TRT190717T11 değişken faizli TRT080317T18 sabit faizliymiş :)

sahin06
24-11-2012, 19:02
Tesekkürler ajx arkadasim sonucta banka ile görüsmeden anlasilamaz diye anladim ben yurt disinda yasiyorum tel ile almak istedigim tahvil ve miktari söylüyordum en iyisi banka görevlisinden ayrintili bilgi alarak alis yapmak olacak tekrar tesekkürler...

oyucel
22-01-2013, 00:05
Merhaba arkadaşlar,

Merak ettiğim bir konu var sormak istedim.

İşbankasında kupon ödemeli USD cinsinden eurobondlar var. Kupon dönemi 6 ay diyor, kupon faizi %3,5 yazıyor. Yani yıllık basit faiz %7'ye mi eşit oluyor?

Eğer öyleyse mevduata göre muhteşem bir getiri imkanı sunuyor.

ajx
22-01-2013, 04:48
Merhaba arkadaşlar,

Merak ettiğim bir konu var sormak istedim.

İşbankasında kupon ödemeli USD cinsinden eurobondlar var. Kupon dönemi 6 ay diyor, kupon faizi %3,5 yazıyor. Yani yıllık basit faiz %7'ye mi eşit oluyor?

Eğer öyleyse mevduata göre muhteşem bir getiri imkanı sunuyor.

Kupon ödemeleri nominal değer üzerinden olur diye biliyorum. Yani mesela 666 kodlu eurobonda bakın.(http://www.isbank.com.tr/content/TR/FiyatOranlar/Eurobond_Fiyatlari.aspx) Şuanda sistemde bankanın satış fiyatı 1091usd görünüyor. Vadesinede aşağı yukarı tam 1yıl var. (15/01/2014) İtfaya kadar 2kere kupon faizi alacağız %4,75'ten 47,5+47,5=95usd alırız. Eurobond itfası geldiğinde 47,5(kupon1)+ 47,5(kupon2)+ 1000(nominal) = 1095usd alacağız geriye. E zaten alırken 1091 ödedik 1yılda %0,37 gibi bir getirimiz olur. (en sonda getiri kısmında yazdığı üzere) Eurobondu ancak nominal fiyatından alırsanız kupon faizinde yazan gibi bir getiriniz olabilir bence.

Emin değilim yanlışım varsa düzeltin. Yine de siz müşteri temsilcinize de sorun :) Daha önce eurobond almışlığım yok çünkü.

JonDowes
22-01-2013, 10:06
Kupon ödemeleri nominal değer üzerinden olur diye biliyorum.

Doğrudur. Hiçbir tahvilin kuponuna bakmayın, zira alırken 100 değil başka bir değeri ödüyorsunuz. Her zaman "getiri" kolonuna bakın.

sabah yildizi
22-01-2013, 10:20
Selamlar

http://www.bloomberght.com/piyasa/TURKEY%206.75%2040%20Govt

Yukarıdaki URL'de yazan fiyatları nasıl algılamalıyız?
Fiyat faiz
TR 2040 133,04 4,59
TR 2034 147,70 4,46
TR 2030 193,84 4,12
TR 2020 126,77 2,90
TR 2015 111,54 1,64

Syg.

JonDowes
22-01-2013, 11:39
Fiyatlara değil, faizlere bakmalısınız. 2015 vadeli eurobondu alırsanız yıllık %1.64 brüt getirisi olur. 2040 vadeli tahvili alırsanız da %4.59 olur... ancak, bunlar vadeye kadar tutunca elde edilmesi -kesin- olan faizler. eğer ara vadede piyasaya geri satarsanız; günün alış-satış fiyatına göre getiriniz de etkilenir. bu, iki yöne doğru da olabilir. hatta 2040 gibi bir tahvili alıp, zarar etmek de mümkün / %30 kazanmak da (kur kazancı ekstra farklı bir katkı yapacaktır).

oyucel
22-01-2013, 22:05
tesekkurler

sabah yildizi
27-01-2013, 11:02
Fiyatlara değil, faizlere bakmalısınız. 2015 vadeli eurobondu alırsanız yıllık %1.64 brüt getirisi olur. 2040 vadeli tahvili alırsanız da %4.59 olur... ancak, bunlar vadeye kadar tutunca elde edilmesi -kesin- olan faizler. eğer ara vadede piyasaya geri satarsanız; günün alış-satış fiyatına göre getiriniz de etkilenir. bu, iki yöne doğru da olabilir. hatta 2040 gibi bir tahvili alıp, zarar etmek de mümkün / %30 kazanmak da (kur kazancı ekstra farklı bir katkı yapacaktır).

Teşekkürler..

Anladığım kirli fiyat üzerinden aldığımız eurobond nominal fiyatı üzerinden kupon faizi verir. O yüzden alış fiyatımız nominal fiyatın altında (iskontolu) olmadığı müddetçe de yıllık getiri, yıllık kupon faizinin altında olur (Kur sabit). Vade sonunda da yatırdığımız parayı değil nominal fiyattan ana parayı geri alırız. Yanlışım varsa düzeltirseniz devinirim.

Bir başka konu de gelire endeksli senetler (GES) fonları. Kamu borçlanma araçlarına bahlı tahvil veya fon alacaksam gösterge faize, eurobondlarda fiyat, faiz ve getirilerine, hisse senedi fonlarında IMKB'ye bakılır. Fakat GES fonlarının alım satımında gösterge olarak neyi baz alacağız? Güçlü ve zayıf yönleri nelerdir, zamanlama neye göre yapılır araştırdım ama doyurucu bir kaynağa ulaşamadım. Bu konuda bilgisi olanların kısa da olsa bir paylaşımı olabilir mi?

Syg.

Mr.Patience
16-02-2013, 15:01
Teşekkürler..

Anladığım kirli fiyat üzerinden aldığımız eurobond nominal fiyatı üzerinden kupon faizi verir. O yüzden alış fiyatımız nominal fiyatın altında (iskontolu) olmadığı müddetçe de yıllık getiri, yıllık kupon faizinin altında olur (Kur sabit). Vade sonunda da yatırdığımız parayı değil nominal fiyattan ana parayı geri alırız. Yanlışım varsa düzeltirseniz devinirim.

Bir başka konu de gelire endeksli senetler (GES) fonları. Kamu borçlanma araçlarına bahlı tahvil veya fon alacaksam gösterge faize, eurobondlarda fiyat, faiz ve getirilerine, hisse senedi fonlarında IMKB'ye bakılır. Fakat GES fonlarının alım satımında gösterge olarak neyi baz alacağız? Güçlü ve zayıf yönleri nelerdir, zamanlama neye göre yapılır araştırdım ama doyurucu bir kaynağa ulaşamadım. Bu konuda bilgisi olanların kısa da olsa bir paylaşımı olabilir mi?

Syg.

merhaba sabah yıldızı...seni burada görünce hem sevindim hemde bu konulara vakıf olduğunu düşündüğümden bir sual etmek istedim....reklamlarını gördüğüm 18..20 şubat tarihlerinde halka arz edilecek olan İş bankası bonosu 15 mayıs yani 82 gün vadeli...katılım alt limit 1.000 Tl...ne düşünüyorsun ?...82 günlük getiri de faiz nerede oluşur ? mevcut mevduat faizleri %6 larda ve piyasa faizi %5 lerde iken...bu dönemlerde arzedilen aynı muadilde ki bono getirileri nedir ? senin bu arzdan beklentin nedir ?
esen kalınız...

sabah yildizi
16-02-2013, 15:53
merhaba sabah yıldızı...seni burada görünce hem sevindim hemde bu konulara vakıf olduğunu düşündüğümden bir sual etmek istedim....reklamlarını gördüğüm 18..20 şubat tarihlerinde halka arz edilecek olan İş bankası bonosu 15 mayıs yani 82 gün vadeli...katılım alt limit 1.000 Tl...ne düşünüyorsun ?...82 günlük getiri de faiz nerede oluşur ? mevcut mevduat faizleri %6 larda ve piyasa faizi %5 lerde iken...bu dönemlerde arzedilen aynı muadilde ki bono getirileri nedir ? senin bu arzdan beklentin nedir ?
esen kalınız...

Selamlar Mr. Patience

Dediğiniz gibi konuya çok vakıf değilim, ancak öğrenmeye çalışıyorum. O yüzden yanlışlarım olduğunda düzeltirise sevinirim. Tahvil ihracını biraz inceledim. Gösterge faizin üzerine 0,5 puan ek getiri var.

Aldığınızı ve itfa tarihine kadar beklediğinizi var sayalım. Gösterge tahvil %5,80 civarında. 82 gün sonunda 5,80+0,5=%6,3 yıllık bazda brüt faiz geliriniz olacak. %10 stopaj kesintisinden sonra elinize kalacak net yıllık bazda %5,67 eder. Tabi 82 gün için (82/360) ile çarpmak lazım. Net %5,67 alacak şekilde banka faizine koysaydınız brüt %6,67 edecekti. Yani %6,67 olan banka faizinin getirisi aynı olacaktır. Şu anki banka faizleri daha yüksek.

Ek olarak, şu an elimde 4 Kasım 2011'de ihrac edilmiş TRSAKBKK1310 kodlu Akbank tahvili var. 8 kupon ödemesi,, tavil üzerine ek getirili, değişken faizli, yani kupon ödeme tarihine göre tahvil faizini güncelliyor. En son 3 Şubat 2013'te zannedersem kupon ödemesi yaptılar. Kupon ödeme gününe kadar takip ettim. Amacım getiri banka faizinin gerisinde kaldığı için çıkmaktı. Ödeme gününde çıkmak için baktığımda yeni döneme dair nominal fiyatın 99,4 TL olduğunu gördüm ve çıkamadım. Yani 100 TL'lik nominalim için 40 kuruş zararım olacaktı. Bu da parayı itfa gününe kadar bağlayıcı kılıyor.

Bence siz Türk Telekom'u bir daha düşünün, güzel maliyetten yakalayıp yukarıdan çıkmıştınız diye hatırlıyorum. Net 58,5 kuruş temettüsü var :).

Syg.

Mr.Patience
16-02-2013, 18:25
Selamlar Mr. Patience

Dediğiniz gibi konuya çok vakıf değilim, ancak öğrenmeye çalışıyorum. O yüzden yanlışlarım olduğunda düzeltirise sevinirim. Tahvil ihracını biraz inceledim. Gösterge faizin üzerine 0,5 puan ek getiri var.

Aldığınızı ve itfa tarihine kadar beklediğinizi var sayalım. Gösterge tahvil %5,80 civarında. 82 gün sonunda 5,80+0,5=%6,3 yıllık bazda brüt faiz geliriniz olacak. %10 stopaj kesintisinden sonra elinize kalacak net yıllık bazda %5,67 eder. Tabi 82 gün için (82/360) ile çarpmak lazım. Net %5,67 alacak şekilde banka faizine koysaydınız brüt %6,67 edecekti. Yani %6,67 olan banka faizinin getirisi aynı olacaktır. Şu anki banka faizleri daha yüksek.

Ek olarak, şu an elimde 4 Kasım 2011'de ihrac edilmiş TRSAKBKK1310 kodlu Akbank tahvili var. 8 kupon ödemesi,, tavil üzerine ek getirili, değişken faizli, yani kupon ödeme tarihine göre tahvil faizini güncelliyor. En son 3 Şubat 2013'te zannedersem kupon ödemesi yaptılar. Kupon ödeme gününe kadar takip ettim. Amacım getiri banka faizinin gerisinde kaldığı için çıkmaktı. Ödeme gününde çıkmak için baktığımda yeni döneme dair nominal fiyatın 99,4 TL olduğunu gördüm ve çıkamadım. Yani 100 TL'lik nominalim için 40 kuruş zararım olacaktı. Bu da parayı itfa gününe kadar bağlayıcı kılıyor.

Bence siz Türk Telekom'u bir daha düşünün, güzel maliyetten yakalayıp yukarıdan çıkmıştınız diye hatırlıyorum. Net 58,5 kuruş temettüsü var :).

Syg.

çok teşekkür ediyorum sabah yıldızı dostum....tahmin ettiğim gibi....burada aslolan esnek vadelerle bir getiri alternatifi yaratmak...faiz elbette mevduat faizi seviyelerinde...acaba dedim bir çekicilik yaratmak adına % 6 ların üzerinde bir oran mümkün olur mu ? nerdeeee..birde kesintisi var elbette... :) 2012 de ttkom...akçansa ve çimsa daha ucuz kalmış hisselere yönelmek babında bana bir kaynak yarattılar diyebilirim...bu bir fırsattı...mevcut portföyümde temel hisselerimi desteklemek bana bir noktada daha mantıklı geldi...bu nedenle Adana ..Mardin ve İşyat a biraz daha yüklendim... nitekim dün Akçansanın 120 milyon karıyla temettü beklentileri 47 kuruşlarda oluştu ki tahta fiyatı 11 tl idi :) bende bunu hissederek bir hafta evvel primli bir seviyede nakde dönüp hisse değiştirmiştim......ne olursa olsun bir Adana 50 milyon karla dahi rahat 40 kuruş temettü ödeyebilecek bir kurum ve tahta fiyatı halen 4 tl nin altında :)

tekrar teşekkür...sağlıkla kal değerli dostum

accx
18-06-2013, 10:40
RAPOR-TAHVİL VE BONO PİYASASI(HALK YATIRIM)

Halk Yatırım ( http://www.halkyatirim.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Tahvil ve Bono Piyasası Raporu:
"Oldukça hareketli geçen haftanın ardından dün gerek yurtiçi
gerek yurtdışı piyasalarda görece sakin bir gün geçirildi. Merkez
döviz tarafında bir günlük döviz satım ihaleleri ve yine bir günlük
istisnai gün uygulaması ile bu piyasadaki volatiliteyi azaltmış olsa
da likidite operasyonlarına hala devam etmekte. Bu kapsamda
Merkez dün de Piyasa Yapıcı bankalar aracılığıyla gecelik repo
işlemi ile likidite sağlamaya devam etti. Grafikten de izleneceği
gibi bono piyasasında işlem hacmi oldukça düşük seyrederken
gözler bugün Türkiye ve yarın Amerika Merkez Bankalarının faiz
kararlarında ve açıklamalarında olacak. TCMB tarafında her
hangi bir politika veya uygulama değişikliği beklenmezken FED’in
çıkış stratejisi kapsamında tahvil alım programına yönelik
açıklamaları tüm piyasalara yön verecek nitelikte olacak. Bugün
ayrıca Hazine borçlanma stratejisi kapsamında 06.08.2014
vadeli 413 günlük iskontolu tahvil ile Haziran ayının ilk ihalesini
yapacak. Dün günü %6,24 seviyesinden kapatan 2 yıl vadeli
gösterge tahvilde açılış öncesi bankalararası tezgahüstü
piyasada bu sabah ilk işlemler %6,24 seviyesinden
gerçekleşmekte."

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey


(18/06/2013 - 09:19:11)

trakyalı
05-06-2014, 13:37
TRT110614T13 ve TRT060814T34
tavilleri var elimde.
MB nın faiz indirimi yapması, tahvillerin yükselmesine neden olur mu?
Vade sonuna gelmeden satmak mı iyidir, vade sonunu beklemek mi?
Bu konuda yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkürler.

JonDowes
05-06-2014, 14:48
Bunlar itfaya çok kısa süresi kalmış kağıtlar. Piyasa faizinin değişmesi bu kadar kısa kağıdı etkilemez. Aldığınız günün bileşik faizine razıysanız, itfasını bekleyin.

Mutlaka bir fiyat hareketi tahmin etmek gerekirse: MB'nin (beklenmeyen) faiz indirimi, piyasadaki kısa faizleri biraz aşağı çeker. Bu da (geçmişte piyasa yüksekken ihraç edilmiş) bonoların değerine olumlu katkı yapar.

trakyalı
05-06-2014, 14:54
Bunlar itfaya çok kısa süresi kalmış kağıtlar. Piyasa faizinin değişmesi bu kadar kısa kağıdı etkilemez. Aldığınız günün bileşik faizine razıysanız, itfasını bekleyin.

Mutlaka bir fiyat hareketi tahmin etmek gerekirse: MB'nin (beklenmeyen) faiz indirimi, piyasadaki kısa faizleri biraz aşağı çeker. Bu da (geçmişte piyasa yüksekken ihraç edilmiş) bonoların değerine olumlu katkı yapar.

Teşekkür ederim.

trakyalı
23-06-2014, 16:44
Sn.JonDowes;
08.03.23T10 TAHVİLİ ALDIM.
Halkbankın da halka arzından 12.12.14 vadeli bonosundan aldım.
2023 vadeli tahvil 6 ay kupon ödemeli.
Faiz indirimi olursa bunu nasıl etkiler?

JonDowes
23-06-2014, 16:51
Kesin konuşmak doğru olmaz. Sadece piyasanın mantıgına göre şöyle düşünebiliriz:

- Beklenen bir faiz indirimi olursa, zaten fiyatlara girmiştir denerek fazla bir etki beklenmez.

- Beklenmeyen (veya beklenenden daha büyük bir indirim) olursa, sabit getirili ürünlerin görece getirisi iyi hale geldiği için bono ve tahvillerde bir miktar değerlenme olabilir.

ancak bu etki her vadede aynı olmaz. örneğin 2023 oldukça uzun bir vade. daha çok siyasi ve çok köklü ekonomik haberlerden etkilenir. TCMB'nin faizleri sadece 3-6 ay vadeyi etkiler gibi düşünebilirsiniz. yani 12.12.14 kağıdı daha fazla etkilenmeli mantıken. ama o da özel sektör tahvili olduğu için fazla alım-satımı olmadığını tahmin ediyorum. bu da fiyat hareketlerini yumuşatıcı etki yapar.

trakyalı
23-06-2014, 16:55
Kesin konuşmak doğru olmaz. Sadece piyasanın mantıgına göre şöyle düşünebiliriz:

- Beklenen bir faiz indirimi olursa, zaten fiyatlara girmiştir denerek fazla bir etki beklenmez.

- Beklenmeyen (veya beklenenden daha büyük bir indirim) olursa, sabit getirili ürünlerin görece getirisi iyi hale geldiği için bono ve tahvillerde bir miktar değerlenme olabilir.

ancak bu etki her vadede aynı olmaz. örneğin 2023 oldukça uzun bir vade. daha çok siyasi ve çok köklü ekonomik haberlerden etkilenir. TCMB'nin faizleri sadece 3-6 ay vadeyi etkiler gibi düşünebilirsiniz. yani 12.12.14 kağıdı daha fazla etkilenmeli mantıken. ama o da özel sektör tahvili olduğu için fazla alım-satımı olmadığını tahmin ediyorum. bu da fiyat hareketlerini yumuşatıcı etki yapar.

Teşekkür ederim.
İyi çalışmalar...

Drift
06-07-2014, 00:06
Kamu bankaları kredide tam gaz


http://www.ikincicumhuriyet.com/sondk/article/gundem/kamu-bankalari-kredide-tam-gaz/

Steve_Harris
10-07-2014, 10:53
Arkadaslar Tahvillerin calisma prensibini anlamaya calisiyorum. Daha once hic bu alanda yatirim yapmamis biri icin basitce anlatmanizi rica edebilirmiyim.

Mesela ben X bankasi tarafindan ihrac edilecek ve 1 yil vadeli bir tahvili alacagim. Diyelimki faiz orani 10% olsun ve 2 adet kupon verecek olsun.

Sormak istediklerim:

1) Anladigim kadariyla bu tahvili alir ve 1 yil suresince beklersem 5% ve 5% olmak uzere muhtemelen alti ayda bir olmak uzere iki kupon odemesi alacagim. Asil sorum vade tarihi doldugunda bu iki kupon odemesine ek olarak birsey alacakmiyim? yani basta vaadedilen 10% luk getiri sadece kuponlarla mi veriliyor yoksa bu kupon odemeleri en sonda alinacak 10% faize ek midir?

2) Tahvil detaylarinda verilen basit ve bilesik faiz neyi degistiriyor? Getiride nasil bir farklilik oluyor? Hangisi daha onemli bir kriter?

3) Tahviller piyasada bir enstruman olarak alinip satiliyor. Hangi kriterler tahvil fiyatlarini yukseltip alcaltiyor? Saniyorum MB faiz indirdikce daha eski ihrac edilmis, faiz orani yuksek tahvillerin degeri artiyor? Bu ve bunun gibi kriterler nelerdir? Vade sonuna veya kupon tarihine yaklasilmasi tahvilin degerini arttirir mi?

4) Son olarak 8-9% civarinda faizi olan tahvillerde almak yerine sanki bana 10% e-mevduat getirisi daha iyiymis gibi geliyor. Tabiki bu varsayimim tahviller konusundaki eksik bilgimle de sinirli olabilir.

Yorum ve fikirlerinizi rica ediyorum.

SH

JonDowes
10-07-2014, 12:25
1) Birinci kupon 6. ay sonunda, ikinci kupon vadede anaparayla birlikte ödenir. 2 kupon ve anapara dışında başka ödeme yok. Herhangi bir tahvil sadece beyan edilen faizleri ve anaparayı geri öder. Üçüncü ödeme tipi yok. Kuponlar dışında ekstra faiz de yok.

2) Faizi birisi metre cinsinden ölçer, diğeri inç cinsinden diyelim... Farkları yok, sadece ölçüm birimleri farklı diye düşünün. Ancak, 2 farklı tahvili karşılaştırırken mutlaka "bileşik faizleri" karşılaştırmalısınız.

Çok kısa detay: Bielik faiz, girdiğiniz yatırımı tam 1 yıl sürdürürseniz ne kadar getiri elde edeceğinizi söyler. 3 günlük mevduata da girseniz, 2 yıllık tahvil de alsanız; 1. yılın sonundaki getiridir. tabii 1 yıldan kısa vadeli yatırımlarda, dönem sonlarında kazanılan faizi de tekrar yatırdığınızı; "bileşiklendirdiğinizi" varsayar. Yani 3 günlük mevduat yapan adam sonraki 3 günlük mevduatlarda hep işleyen faizi de anaparaya ekler.

Her tür yatırımın yılsonu tam getirisini gösterdiği için; her yatırım aracında bileşik faiz üzerinden karşılaştırma yapılır.

3) Tahvilin fiyatı -piyasadaki faizler değişmediği sürece- her gün gram gram artar. Bu artış, geçmişte işlemiş ve henüz kuponla ödenmemiş faizlerin fiyata yedirilmesi ile olur. Böylece, henüz kupon tarihi gelmeden satan kişinin faiz geliri, fiyat üzerinden kendisine ödenmiş olur. Ara dönemde alan kişi de; tahvilin ilk günden bugüne kazanmış olduğu faizi bedavadan cebe atmamış olur; sadece aldığı günden sonraki faizleri kazanacak duruma geçer. Bu artışlar sayesinde vade gününe gelindiğinde tahvil fiyatı 100 olmalıdır... (Kuponunu yeni ödemiş tahvilin fiyatından bu tutar aynı miktarda düşerek fiyat güncellenir; aynı temettü vermiş hisseler gibi)

Bunun dışında, piyasada günübirlik oluşan ekonomik ve siyasi gelişmeler de tahvillerin fiyat ve faizlerini değiştirir. Genellikle; iyi haberler tahvile alış getirdiği için fiyatı artar; yeni alanların kazanacağı bileşik faizi düşer. Ellerinde zaten tutanların tahvil değerleri artar. Ancak vadesine kadar tutacak kişiler için bu ara oynamaların anlamı olmaz; her tahvil belirtilen kuponu öder ve vadesinde de 100 TL üzerinden anapara öder. Ara oynaklıklar sadece al-satçılar için önemlidir, vadesini bekleyen herkes kuruşu kuruşuna aynı parayı kazanır. Zaten bu nedenle de mevduat ve tahvil gibi araçlara "sabit getirili menkul değer" ismi verilir.

4) Tahvil faizleri genellikle mevduattan daha düşük getiri verir. Nedenini şurada (http://www.hisse.net/forum/showthread.php?t=42647&page=170&p=10623223#post10623223)yazdıklarımdan anlayabilirsiniz.

sabah yildizi
10-07-2014, 13:11
1) Birinci kupon 6. ay sonunda, ikinci kupon vadede anaparayla birlikte ödenir. 2 kupon ve anapara dışında başka ödeme yok. Herhangi bir tahvil sadece beyan edilen faizleri ve anaparayı geri öder. Üçüncü ödeme tipi yok. Kuponlar dışında ekstra faiz de yok.

.....

4) Tahvil faizleri genellikle mevduattan daha düşük getiri verir. Nedenini şurada (http://www.hisse.net/forum/showthread.php?t=42647&page=170&p=10623223#post10623223)yazdıklarımdan anlayabilirsiniz.

Sayın Jon Dowes

Bazı dönemlerde Eurobond fiyatları 100'e çok yaklaşabiliyor, hatta 100'ün altına bile inebiliyor. Genellikle de faiz getirisi de artıyor. Hatta 2040 USD cinsi Eurobond'u takip ediyorum, şimdi bile fiyatı ve getirisi cazip duruyor. Elde hazırda duran döviz portföyü varsa cazip olabileceğini düşünüyorum. Sizin bir düşünceniz olabilir mi?

Syg.

Steve_Harris
10-07-2014, 14:06
Sayin JonDowes, aciklamaniz icin cok tesekkur ederim. Diger basliginizi da cok faydali buldum.

JonDowes
10-09-2014, 08:41
Sayın Jon Dowes

Bazı dönemlerde Eurobond fiyatları 100'e çok yaklaşabiliyor, hatta 100'ün altına bile inebiliyor. Genellikle de faiz getirisi de artıyor. Hatta 2040 USD cinsi Eurobond'u takip ediyorum, şimdi bile fiyatı ve getirisi cazip duruyor. Elde hazırda duran döviz portföyü varsa cazip olabileceğini düşünüyorum. Sizin bir düşünceniz olabilir mi?

Syg.

Tahvilin fiyatının 100 olmasının veya 121 olmasının hiçbir anlam ve önemi yok. Bu sadece devletin geçmişte o tahvili çıkartırkan ne kadar iskontoyla (veya primle) ve hangi kupon şartlarıyla ihraç ettiğine bağlı bir değişken. Bir tahvilin "çok cazip" olabilmesi için gelecekte piyasada çok ciddi faiz düşüşleri bekliyor olmalısınız. Günümüz şartlarında tahviller piyasa faizini gösterir; sadece bugüne bakarak cazip diyemeyiz.

enterprise
11-09-2014, 14:36
Sayın JonDowes,
Türk Hazine tahvillerinin bugünlerdeki verim eğrisini yorumlayabilir misiniz?

enterprise
11-09-2014, 14:55
Sayın JonDowes size verim eğrisinin grafiğini de gönderreyim.http://666kb.com/i/crq0bp1fdhxzyaxkt.jpg

Sayın JonDowes,
Türk Hazine tahvillerinin bugünlerdeki verim eğrisini yorumlayabilir misiniz?

JonDowes
11-09-2014, 15:00
Kısa vade: TCMB'nin üzerindeki faiz indirme baskısı nedeniyle ve nispeten daralan cari açık verisi sayesinde kısa faizler bir miktar daha düşük. Önümüzdeki dönemde ciddi bir hareket beklemiyorum. Genel seçimler öncesi olacaklar belki yön verebilir.

Uzun vade: Büyüme istenen düzeyde değil, buna karşılık enflasyon da inmemekte ısrarcı. Bu iki ters yönlü etki nedeniyle uzunlar da çift basamağın hemen altına yerleşti. İki faktörden biri ağırlığını ciddi arttırmadan burada da büyük hareketler olmaz gibi gözüküyor.

Siyasi risk primi düşük gider ve büyüme iyileşmeye başlarsa: verim eğrisinin düzleşmesi beklenir. Tersi durumlarda da dikleşmesi...

(Nominal faizin içindeki risk primleri birbirinden farklı yönlerde de giderek birbirlerinin etkilerini söndürebilir. Her kötü gidişat faizleri yükseltmeyeceği gibi, her iyiye gidiş de faizleri düşürmez. Hem siyasi hem ekonomik veriler bazında birkaç primin etkilerini tahmin etmek gerekir)

enterprise
11-09-2014, 16:37
Şimdi de farklı bir eğri çıktı ortaya gün içi çok farklı şekiller alıyor bu oynaklık normal midir?
http://666kb.com/i/crq2yi0jqbhxrdzzx.jpg

enterprise
12-09-2014, 13:12
Sayın JonDowes size verim eğrisinin grafiğini de göndereyim. Birisi en çok işlem gören 10 tahvile göre çizilmiş verim eğrisi ,diğeri ise tüm ihraç edilmiş tahvillere göre araların eğri grafiği açısından biraz farklılık var.Geçen sefer gönderdiğim grafikte verim eğrisi terse dönmüş bir verim eğrisi iken bir gün sonra yükselen(pozitif) bir verim eğrisi oldu.Mevcut verim eğrisini dünkü verim eğrisine göre yorumlamanızı rica ederim
http://666kb.com/i/crqy26h9av9shqmp8.jpg
http://666kb.com/i/crqy93t906j90bv58.jpg

trakyalı
12-09-2014, 19:55
08.03.2023 vadeli tahvil aldım. 6 ay kupon ödemeli.
Bu tahvil hakkında görüşünüz nedir?
Teşekkürler...

JonDowes
12-09-2014, 22:37
sn enterprise; eğri sonuçta bir yakınsama: kullanılan verilere göre anlık değişim olabilir... siz tek tek tahvil bazında bakarsanız eğrinin çok değişmediğini görürsünüz:

en düşük oran tüm grafiklerde 3-6 ay vadeleri yani para piyasası...
sonra 1 yıl vadede oran yükseliyor ve 5 yıldan kısa vadelerdeki tepe noktası burası...
1 yıldan sonra biraz düşüyor ve gösterge tahvili içine alan 1.5-2.5 yıl bandında 1 yıldan daha düşük oranlar mevcut.

verdiğıniz tüm grafiklerde durum bu. ancak kullanılan tahvil sayısı arttığı için eğri çizme fonksiyonu sonucu farklı gösteriyor. günlük karşılaştırma için hep aynı veri seti kullanırsanız daha iyi olur.

bir diğer nokta: sakin günlerde tahvil faizlerinin 0.10-0.30 civarı oynaması normaldir. büyük haberler ve olayların olduğu günlerde ise dalganın boyu 0.30-1.00 arasında oynayabilir. ayrıca, bu oynaklıklar her vadede değişik olur. yani verim eğrisinin şekli değişebilir. ekonomi ve para politikalarında değişiklik olacağı beklentisi bunda etkili olur. mesela TCMB'nin üzerindeki faiz indirme baskısını tamamen kaldıracak haberler ile, TCMB başkanının istifaya zorlanması gibi haberler birbirinden çok farklı eğrilerle sonuçlanır.

enterprise
14-09-2014, 12:48
Sayın JonDowes;Verdiğiniz Bilgiler için çok teşekkür ederim.Normalde hazine tahvilleri yatırımcılar açısından güvenli liman özelliği taşır, fakat ülkemiz gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer aldığından olsa gerek bizim hazine tahvilleri fiyat olarak hisse seneti piyasaları ile paralel hareket etmektedir.TL güçlendikçe faizler düşmekte(tahvil fiyatı artıyor) Bist bundan olumlu etkileniyor, bu sonucu doğuran temel etken Bist üzerinde etkili olan hisseler hala Bankacılık hisseleri sanayi ve hizmet sektörleri değil.


sn enterprise; eğri sonuçta bir yakınsama: kullanılan verilere göre anlık değişim olabilir... siz tek tek tahvil bazında bakarsanız eğrinin çok değişmediğini görürsünüz:

en düşük oran tüm grafiklerde 3-6 ay vadeleri yani para piyasası...
sonra 1 yıl vadede oran yükseliyor ve 5 yıldan kısa vadelerdeki tepe noktası burası...
1 yıldan sonra biraz düşüyor ve gösterge tahvili içine alan 1.5-2.5 yıl bandında 1 yıldan daha düşük oranlar mevcut.

verdiğıniz tüm grafiklerde durum bu. ancak kullanılan tahvil sayısı arttığı için eğri çizme fonksiyonu sonucu farklı gösteriyor. günlük karşılaştırma için hep aynı veri seti kullanırsanız daha iyi olur.

bir diğer nokta: sakin günlerde tahvil faizlerinin 0.10-0.30 civarı oynaması normaldir. büyük haberler ve olayların olduğu günlerde ise dalganın boyu 0.30-1.00 arasında oynayabilir. ayrıca, bu oynaklıklar her vadede değişik olur. yani verim eğrisinin şekli değişebilir. ekonomi ve para politikalarında değişiklik olacağı beklentisi bunda etkili olur. mesela TCMB'nin üzerindeki faiz indirme baskısını tamamen kaldıracak haberler ile, TCMB başkanının istifaya zorlanması gibi haberler birbirinden çok farklı eğrilerle sonuçlanır.

JonDowes
16-09-2014, 11:58
2 ve 10 yıllık tahvilin trendleri

https://farm6.staticflickr.com/5584/15069493797_17381d35a3_o.jpg

trakyalı
17-09-2014, 14:07
08.03.2023 vadeli tahvilin kupon ödemesi bugün yapıldı...

artemea
11-10-2014, 21:32
Arkadaşlar merhaba
Hani derlerya paranmı var derdin var benim ve ailemin uykularını kaçıran yakın zamanda miras yoluyla intikal edecek 650 bin gibi bir miktar para için risk taşımayan banka faizleri çok düşük diye düşünüyorum yatırım için yardım istiyorum bu yatırmın risk taşımaması gerekiyor burası oldukça önemli yardım lütfen

parayorum
12-10-2014, 13:13
Arkadaşlar merhaba
Hani derlerya paranmı var derdin var benim ve ailemin uykularını kaçıran yakın zamanda miras yoluyla intikal edecek 650 bin gibi bir miktar para için risk taşımayan banka faizleri çok düşük diye düşünüyorum yatırım için yardım istiyorum bu yatırmın risk taşımaması gerekiyor burası oldukça önemli yardım lütfen

Devletin odedigi tl faizinin ustundeki her faiz orani risk primini ifade etmektedir. Dolayisi ile bankalarin odedigi faizin ustudeki oranlar her halukarda piyasa tarafindan daha riskli bulunan yatirim olacaktir. Risk istemiyorsaniz yuksek faiz arayisiniz olmamali. 9.67 oranla 2 yillik gosterge tahvili alabilirsiniz bankalarin o tutara verecegi yaklasik 9.4 orani begenmiyorsaniz ama tahvil vade sonuna kadar elde tutmayacaksaniz anapara kaybi ihtimalini icerir.


hisse.net uygulaması ile gönderilmiştir.

artemea
16-10-2014, 20:52
Sayın parayorum cevabınızı çok önce gördüm fakat farklı öneriler gelir hepsine birden teşekkür ederim diye bekledim ARKADAŞLAR KONU GÜNCELDİR gelecek öneriler ailenin onayına sunulacaktır ilgilenen arkadaşlara şimdiden teşekkürler