PDA

View Full Version : Matriks FormülleriPages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29

uufuk
14-03-2015, 01:24
aşağıdaki kurala uygun nasıl bir formül yazılabilir ?
1. EMA 7-28 i kesmeli.
2. MAC 12-26 yı kesmeli.
3. Negatif islem miktarı yataya sarmalı.
4. Bir işlem gününde tam tabana değmeli.

Grafik üzerinde tarif et,yardımcı olalım..
Negatif islem miktarı yataya sarmalı.-->??????
Bir işlem gününde tam tabana değmeli..-->??????
EMA 7-28 i kesmeli.-->Aşagı-Yukarı ?????
MAC 12-26 yı kesmeli..-->Aşagı-Yukarı ?????

Ramazanuğur
14-03-2015, 03:09
cümleten iyi geceler. Ufuk abi 2 tane MT4 indikatörün matrikse uyarlanması hakkında yardımınıza ihtiyacım var. Abi boş bi vaktinizde bakabilirseniz inanın çok makbule geçer. Metatreder ile pek ilgilenmediğinizi biliyorum ama belki formüllerin içinden tanıdık bişeyler görürsünüz. aslında bendeki demo metatreder sürekli donmasa bi sıkıntı olmayacak. ama sürekli donduğu için matrkse uyarlamak bana ilaç gibi gelecek abi. ind. içeriğini kalabalık etmesin diye word olarak kopyalayım dedim ama beceremedim. olurda matrikse uyarlayabilirseniz beni nasıl bir eziyetten kurtaracaksınız anlatamam . değerli vaktinizi aldığım için lütfen kusuruma bakmayın, hakkını helal et abi. 15 dakikalık ekran görüntüsü ve formüller şu şekilde.

http://i.hizliresim.com/nAoyBB.jpg (http://hizliresim.com/nAoyBB)


1 Nolu ind. formülü


//+------------------------------------------------------------------+
//| XO 4TF score.mq4 |
//| mladen |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright ""
#property link ""

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 4
#property indicator_color1 PaleGreen
#property indicator_color2 LightCoral
#property indicator_color3 Lime
#property indicator_color4 Red
#property indicator_width1 3
#property indicator_width2 3
#property indicator_width3 3
#property indicator_width4 3
#property indicator_minimum -4
#property indicator_maximum 4
#property indicator_level1 0
#property indicator_levelwidth 1
#property indicator_levelcolor Lime
#property indicator_levelstyle STYLE_DOT

//
//
//
//
//

extern string _ = "Parameters";
extern double KirPER = 6.5;
extern bool alertsOn = true;
extern bool alertsOnCurrent = false;
extern bool alertsMessage = true;
extern bool alertsSound = false;
extern bool alertsNotify = true;
extern bool alertsEmail = true;
extern string soundFile = "alert2.wav";
extern string TF1 = "M5";
extern string TF2 = "M15";
extern string TF3 = "M30";
extern string TF4 = "H1";
extern double KirPER1 = 6.5;
extern double KirPER2 = 6.5;
extern double KirPER3 = 6.5;
extern double KirPER4 = 6.5;
extern bool JustLastBar = true;//
//
//
//
//

double ExtMapBuffer1[];
double ExtMapBuffer2[];
double ExtMapBuffer3[];
double ExtMapBuffer4[];
double Hi[];
double Lo[];
double no[];
double kr[];

//
//
//
//
//

int Kir=0;
int tF1;
int tF2;
int tF3;
int tF4;
string IndicatorFileName;//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+

int init()
{
IndicatorDigits(0);
IndicatorBuffers(8);
SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer1); SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM);
SetIndexBuffer(1,ExtMapBuffer2); SetIndexStyle(1,DRAW_HISTOGRAM);
SetIndexBuffer(2,ExtMapBuffer3); SetIndexStyle(2,DRAW_HISTOGRAM);
SetIndexBuffer(3,ExtMapBuffer4); SetIndexStyle(3,DRAW_HISTOGRAM);
SetIndexBuffer(4,no);
SetIndexBuffer(5,kr);
SetIndexBuffer(6,Hi);
SetIndexBuffer(7,Lo);

//
//
//
//
//

if (_!="Calculate")
{
SetIndexEmptyValue(4,0.00);
SetIndexEmptyValue(5,0.00);
SetIndexEmptyValue(6,0.00);
SetIndexEmptyValue(7,0.00);

//
//
//
//
//

tF1 = stringToTimeFrame(TF1);
tF2 = stringToTimeFrame(TF2);
tF3 = stringToTimeFrame(TF3);
tF4 = stringToTimeFrame(TF4);
IndicatorShortName("XO 4TF");
IndicatorFileName = WindowExpertName();
}
return(0);
}//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+

int start()
{
double cur,valuel,valueh;
int counted_bars=IndicatorCounted();
int i,limit;


if(counted_bars<0) return(-1);

//
//
//
//
//

if (_!="Calculate")
{
if (JustLastBar)
{
limit = Bars-counted_bars;
}
else
{
if(counted_bars>0) counted_bars--;
limit = Bars-counted_bars;
limit = MathMax(limit,tF1/Period());
limit = MathMax(limit,tF2/Period());
limit = MathMax(limit,tF3/Period());
limit = MathMax(limit,tF4/Period());
}


//
//
//
//
//

int y1 = 0;
int y2 = 0;
int y3 = 0;
int y4 = 0;
for(i=0; i<limit; i++)
{
y1 = iBarShift( NULL, tF1, Time[i], false );
y2 = iBarShift( NULL, tF2, Time[i], false );
y3 = iBarShift( NULL, tF3, Time[i], false );
y4 = iBarShift( NULL, tF4, Time[i], false );


//
//
//
//
//

double totalUp = 0;
double totalDn = 0;
totalUp += iCustom(NULL,tF1,IndicatorFileName,"Calculate",KirPER1,0,y1);
totalUp += iCustom(NULL,tF2,IndicatorFileName,"Calculate",KirPER2,0,y2);
totalUp += iCustom(NULL,tF3,IndicatorFileName,"Calculate",KirPER3,0,y3);
totalUp += iCustom(NULL,tF4,IndicatorFileName,"Calculate",KirPER4,0,y4);
ExtMapBuffer1[i] = 0.00;
ExtMapBuffer2[i] = 0.00;
ExtMapBuffer3[i] = 0.00;
ExtMapBuffer4[i] = 0.00;

//
//
//
//
//

totalDn = (totalUp-4);
if (totalUp == 4 || totalDn== -4)
{
ExtMapBuffer3[i] = totalUp;
ExtMapBuffer4[i] = totalDn;
}
else
{
ExtMapBuffer1[i] = totalUp;
ExtMapBuffer2[i] = totalDn;
}

//
//
//
//
//

if (alertsOn)
{
if (alertsOnCurrent)
int whichBar = 0;
else whichBar = 1;

if (ExtMapBuffer3[whichBar] != 0.00 && ExtMapBuffer3[whichBar+1] == 0.00) doAlert("Buy");
if (ExtMapBuffer4[whichBar] != 0.00 && ExtMapBuffer4[whichBar+1] == 0.00) doAlert("Sell");
}
}
return(0);
}

//
//
//
//
//

if(counted_bars>0) counted_bars--;
limit = Bars-counted_bars;
for(i = limit; i >= 0; i--)
{
if (Kir<1) { Hi[i+1]=Close[i]; Lo[i+1]=Close[i]; Kir =1; }

//
//
//
//
//

cur = Close[i];
Hi[i] = Hi[i+1];
Lo[i] = Lo[i+1];
no[i] = no[i+1];
kr[i] = kr[i+1];

if (cur > (Hi[i]+KirPER * Point))
{
Hi[i] = cur;
Lo[i] = cur-KirPER*Point;
kr[i] = 1;
no[i] = 0;
}
if (cur < (Lo[i]-KirPER*Point))
{
Lo[i] = cur;
Hi[i] = cur+KirPER*Point;
no[i] = 1;
kr[i] = 0;
}

//
//
//
//
//

valueh=kr[i];
ExtMapBuffer1[i]=valueh;

if (valueh < 0) { ExtMapBuffer1[i] = 0; }
if (valueh > 0) { ExtMapBuffer1[i] = 1; }

valuel=0-no[i];
ExtMapBuffer2[i]=valuel;

if (valuel > 0) { ExtMapBuffer2[i] = 0; }
if (valuel < 0) { ExtMapBuffer2[i] = -1; }

}
return(0);
}//+------------------------------------------------------------------+
//|
//+------------------------------------------------------------------+
//
//
//
//
//

int stringToTimeFrame(string tfs)
{
int tf=0;
tfs = StringTrimLeft(StringTrimRight(StringUpperCase(tfs )));
if (tfs=="M1" || tfs=="1") tf=PERIOD_M1;
if (tfs=="M5" || tfs=="5") tf=PERIOD_M5;
if (tfs=="M15"|| tfs=="15") tf=PERIOD_M15;
if (tfs=="M30"|| tfs=="30") tf=PERIOD_M30;
if (tfs=="H1" || tfs=="60") tf=PERIOD_H1;
if (tfs=="H4" || tfs=="240") tf=PERIOD_H4;
if (tfs=="D1" || tfs=="1440") tf=PERIOD_D1;
if (tfs=="W1" || tfs=="10080") tf=PERIOD_W1;
if (tfs=="MN" || tfs=="43200") tf=PERIOD_MN1;
if (tf<Period()) tf=Period();
return(tf);
}

//
//
//
//
//

string StringUpperCase(string str)
{
string s = str;
int lenght = StringLen(str) - 1;
int tchar;

while(lenght >= 0)
{
tchar = StringGetChar(s, lenght);

//
//
//
//
//

if((tchar > 96 && tchar < 123) || (tchar > 223 && tchar < 256))
s = StringSetChar(s, lenght, tchar - 32);
else
if(tchar > -33 && tchar < 0)
s = StringSetChar(s, lenght, tchar + 224);
lenght--;
}

//
//
//
//
//

return(s);
}

//------------------------------------------------------------------
//
//------------------------------------------------------------------
//
//
//
//
//

void doAlert(string doWhat)
{
static string previousAlert="nothing";
static datetime previousTime;
string message;

if (previousAlert != doWhat || previousTime != Time[0]) {
previousAlert = doWhat;
previousTime = Time[0];

//
//
//
//
//

message = StringConcatenate(Symbol()," at ",TimeToStr(TimeLocal(),TIME_SECONDS)," XO 4TF score ",doWhat);
if (alertsMessage) Alert(message);
if (alertsNotify) SendNotification(message);
if (alertsEmail) SendMail(StringConcatenate(Symbol(), Period(), " XO 4TF score "),message);
if (alertsSound) PlaySound(soundFile);
}
}

Ramazanuğur
14-03-2015, 03:11
2 Nolu ind. formülü ( upuzun yer işgal ettim, lütfen kusuruma bakmayın. daha pratik bir yolunu bulamadım)


//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//| Copyright © 2004, MetaQuotes Software Corp. |
//| http://www.metaquotes.net/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2005, FX Sniper "
#property link "http://www.metaquotes.net/"

//---- indicator settings
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_color1 Yellow
#property indicator_color2 Chartreuse
#property indicator_color3 Red

//---- buffers
double ExtMapBuffer1[];
double ExtMapBuffer2[];
double ExtMapBuffer3[];
int width;

extern int Rperiod = 14;
extern int BarProcessed = 300;
int shift;
int i;
int loopbegin;
double sum[];
int length;
double lengthvar;
double tmp ;
double wt[];
int c;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
//---- 2 additional buffers are used for counting.
IndicatorBuffers(5);

//---- drawing settings
SetIndexBuffer(2,ExtMapBuffer1);
SetIndexBuffer(1,ExtMapBuffer2);
SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer3);
SetIndexBuffer(3,sum);
SetIndexBuffer(4,wt);

SetIndexStyle(2,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,3);
SetIndexStyle(1,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,3);
SetIndexStyle(0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,3);

//---- initialization done
return(0);
}

int start()
{
if (Bars < Rperiod+1) BarProcessed = Bars-Rperiod-1;
if (Bars < Rperiod+1) return;
if (BarProcessed ==0) BarProcessed = Bars-Rperiod-1;

length = Rperiod;
loopbegin = BarProcessed;

for(shift = loopbegin; shift >= 0; shift--)
{
sum[1] = 0;
for(i = length; i >= 1 ; i--)
{
lengthvar = length + 1;
lengthvar /= 3;
tmp = 0;
tmp = ( i - lengthvar)*iWPR(NULL,0,Rperiod,length-i+shift);

sum[1]+=tmp;
}

wt[shift] = sum[1]*6/(length*(length+1));

ExtMapBuffer3[shift] = wt[shift]; //red
ExtMapBuffer2[shift] = wt[shift]; //green
ExtMapBuffer1[shift] = wt[shift]; //yellow

if (wt[shift+1] > wt[shift])
{
ExtMapBuffer2[shift+1] = EMPTY_VALUE;
} else if (wt[shift+1] < wt[shift]) {
ExtMapBuffer1[shift+1] = EMPTY_VALUE; //-1 red/greem tight
} else {
ExtMapBuffer1[shift+1] = CLR_NONE;//EMPTY_VALUE;
ExtMapBuffer2[shift+1] = CLR_NONE;//EMPTY_VALUE;
}

}
return(0);
}

pazar
14-03-2015, 20:29
Grafik üzerinde tarif et,yardımcı olalım..
Negatif islem miktarı yataya sarmalı.-->??????
Bir işlem gününde tam tabana değmeli..-->??????
EMA 7-28 i kesmeli.-->Aşagı-Yukarı ?????
MAC 12-26 yı kesmeli..-->Aşagı-Yukarı ?????

1.negatif işlem miktarı son 5-10 gün aynı olmalı
2.tam tabana değmeli taban 6,10 mu 6,10 hisse işlem görmeli
3.yukarı
4.yukarı

ve teşekkürler

uufuk
15-03-2015, 13:17
1.negatif işlem miktarı son 5-10 gün aynı olmalı
2.tam tabana değmeli taban 6,10 mu 6,10 hisse işlem görmeli
3.yukarı
4.yukarı

ve teşekkürler
http://i.hizliresim.com/kjajnA.png

Dostum,Taban tarifini şöyle ifade ettim:
1-Günlük açılışdan %10 aşağı işlem..
2-Dünkü kapanışdan %10 aşağı işlem görmesi..formulu
Pazar
o*0.9>=l;
ref(c,-1)*0.9>=l
Negative Volume Index yataylaşması formulu
pazar2
a:=NVI(); n:=5; am:=mov(a,n,s);
(a-am)>-0.05 and (a-am)<0.05

Bu tanımlar uygunsa okeyle devamı gelsin....

viobdelisi
15-03-2015, 16:03
Ufuk Hocam zahmet olmazsa şu formülü -0,5 e değince al sıfır çizgisine gelince stopla,+0,5 noktasına değince sat sıfır noktasına gelince stopla şeklinde düzenlermisiniz.Teşekkürler.

A indikatörü ve al sat
.....................
a:=(STOFD(50,1,E)/100)-0.5;
a;
-0.5*(a=0.5);
0.5*(a=-0.5)
Ufuk hocam matrikste yazım hatası verdi.Boş vaktinizde bakabilirmisiniz.Teşekkürler

uufuk
15-03-2015, 19:14
A indikatörü ve al sat
.....................
a:=(STOFD(50,1,E)/100)-0.5;
a;
-0.5*(a=0.5);
0.5*(a=-0.5)
Ufuk hocam matrikste yazım hatası verdi.Boş vaktinizde bakabilirmisiniz.Teşekkürler

Dostum,ücretsiz satılsa bile ;iade zamanı geçti :he: :he: :he:

28-01-2015, 23:18

A indikatörü ve al sat
.....................
a:=(STOFD(50,1,E)/100)-0.5;
a;
-0.5*(a=0.5);
0.5*(a=-0.5)
...................

http://i.hizliresim.com/l0848k.png

03-02-2015, 23:58

Sizin A yı merak etdim.....:he:
...........
a:=(STOFD(50,1,E)/100)-0.5;
a=-0.5
......................
a:=(STOFD(50,1,E)/100)-0.5;
Cross(a,0)
...................
a:=(STOFD(50,1,E)/100)-0.5;
a=0.5
........................
a:=(STOFD(50,1,E)/100)-0.5;
Cross(0,a)

pazar
15-03-2015, 21:37
http://i.hizliresim.com/kjajnA.png

Dostum,Taban tarifini şöyle ifade ettim:
1-Günlük açılışdan %10 aşağı işlem..
2-Dünkü kapanışdan %10 aşağı işlem görmesi..formulu
Pazar
o*0.9>=l;
ref(c,-1)*0.9>=l
Negative Volume Index yataylaşması formulu
pazar2
a:=NVI(); n:=5; am:=mov(a,n,s);
(a-am)>-0.05 and (a-am)<0.05

Bu tanımlar uygunsa okeyle devamı gelsin....
zaman ayırdığınız için teşekkürler
amibroker kullanıyorum uyarlamaya çalışıyorum
siz devam edin

uufuk
15-03-2015, 23:39
zaman ayırdığınız için teşekkürler
amibroker kullanıyorum uyarlamaya çalışıyorum
siz devam edin

mac:=MACD()>MACDTrigger();>>>macd şartı
------------------------------------------
mv:=mov(c,7,e)>mov(c,28,e);>>>ortlamalar şartı
----------------------------------------
a:=NVI(); n:=5; am:=mov(a,n,s); nv:=(a-am)>-0.05 and (a-am)<0.05; >>>Negative Volume Index şartı
-----------------------------------------------------------------------------------
tab:=o*0.9>=l or ref(c,-1)*0.9>=l; tl:=valuewhen(1,tab,l)<l; >>>Taban fiyatından büyüklük şartı
------------------------------------------------------------------------
tl+nv+mv+mac=-4 >>>>Dört şartı onaylayan barlar


mac:=MACD()>MACDTrigger();
mv:=mov(c,7,e)>mov(c,28,e);
a:=NVI(); n:=5; am:=mov(a,n,s); nv:=(a-am)>-0.05 and (a-am)<0.05;
tab:=o*0.9>=l or ref(c,-1)*0.9>=l; tl:=valuewhen(1,tab,l)<l;
tl+nv+mv+mac=-4
http://i.hizliresim.com/DlrDNy.png

chino13
16-03-2015, 14:39
hepinize iyi çalışmalar dilerim.. özellikle sistem formülünde tecrübeli arkadaşlardan bilgi almak üzre ; bist 100 garan veya işctr için al sat sinyali üreten (zaman periyodu farketmez gnlün saatlik yada herhangibiri) en doğru neticeyi verdiğine kani olduğunuz bir sistem formülünüz var mı..varsa paylaşabilirmisiniz...ben tke ve diğer indikatörler kullanıyorum fakat sağlıklı neticeler alamıyorum ve vereceğiniz formülü hangi bölüme yazıyoruz tam olarak bilgi verirseniz sevinirim şimdiden teşekkür ederim..

chino13
16-03-2015, 16:37
yok böyle bir düşüncem yok...bu iki indikatörün cinliği burada...avrupada çok tercih ediliyorlar ve tuzaklarla dolu iki indikatör....

en basit olarak willR -80 altında al -20 üstüde sat, stoch ise 20 altında al 80 üstünde sat....Zaten alır beklerim diyenler için sorun yok... FAKAT alım zamanı almak ve beklemeden kazanmak için uğraşıyoruz...En iyi alım yeri ve zamanı hedefimiz.Bu açıdan önce yukarı sürüyormuş gibi yapıp sonra yeniden aşağıya sürdüklerinde yani indikatörler ikinci dip yaptığında alım yapmanın yollarını arıyoruz....Özelliklede bu sistem uzun trend yakalayan bir sistem....

yaptığım if'li formül ise şu şekildeydi....Ve alımlarına hayranım...(orta ve uzun vadede)

Fakat anlatmak istediğim daha doğrusu yapmak istediğim;

aşağıdaki grafikte mevcut

http://i884.photobucket.com/albums/ac47/ldogan/EkranAlnts-28.png

grafiğe dikkatlice bakarsanız üsteki if'li formülün verdiği al sinyali indikatörlerin ilk dönme ve kesişmesine göre geliyor.bu normal çünkü formülü böyle yazdık :) Sonra bakın indikatörler gitmekten vazgeçiyor ve dönüp kesişiyorlar. fiyat aşağıya geliyor...sonra asıl AL gerektiren yer geliyor :)

abi kolay gelsin buradaki al sinyali üreten formülü nereye yazıyoruz expert advisor kısmın da boğa piyasasına mı yazıyoruz tam olarak açıklayabilirmisiniz teşekkür ederim ..

nasa64
16-03-2015, 19:53
Sayın uufuk,

Formülde VIOP için x birim hareketli ortalamanın 300 puan üstüne çıktığında veya altına indiğinde sinyal nasıl üretilir (kapanış fiyatını beklemeden)? Daha önceki paylaşımlarınızda var mı acaba?
Çok teşekkürler

uufuk
16-03-2015, 21:40
Sayın uufuk,

Formülde VIOP için x birim hareketli ortalamanın 300 puan üstüne çıktığında veya altına indiğinde sinyal nasıl üretilir (kapanış fiyatını beklemeden)? Daha önceki paylaşımlarınızda var mı acaba?
Çok teşekkürler

Benzer,sorular cevaplamışdım ama şipşak alsana sistem.....
İndikator 1al -1 sat

al:=mov(c,21,s)+0.3<=c;
sat:=mov(c,21,s)-0.3>=c;
al:=BarsSince(al)<BarsSince(sat);
sat:=BarsSince(al)>BarsSince(sat); sat-al

sistem
al
.....
al:=mov(c,21,s)+0.3<=c;
sat:=mov(c,21,s)-0.3>=c;
BarsSince(al)<BarsSince(sat)
...........
sat
......
al:=mov(c,21,s)+0.3<=c;
sat:=mov(c,21,s)-0.3>=c;
BarsSince(al)>BarsSince(sat)
.........................

(kapanış fiyatını beklemeden)?
bunun için düşün!!!!!!!!
0.025 geri_ileri oynarsa ???????

nasa64
16-03-2015, 23:56
Çok teşekkürler sayın uufuk,

Sistem Günlük ve haftalık o bakımdan kapanış beklemeden demiştim :) bazen barlar çok uzun oluyor ve gereksiz yere bekliyoruz. Göstergemiz STOP olacak şekilde pozisyon alınabilir diye düşünüyorum.

chino13
17-03-2015, 11:18
Benzer,sorular cevaplamışdım ama şipşak alsana sistem.....
İndikator 1al -1 sat

al:=mov(c,21,s)+0.3<=c;
sat:=mov(c,21,s)-0.3>=c;
al:=BarsSince(al)<BarsSince(sat);
sat:=BarsSince(al)>BarsSince(sat); sat-al

sistem
al
.....
al:=mov(c,21,s)+0.3<=c;
sat:=mov(c,21,s)-0.3>=c;
BarsSince(al)<BarsSince(sat)
...........
sat
......
al:=mov(c,21,s)+0.3<=c;
sat:=mov(c,21,s)-0.3>=c;
BarsSince(al)>BarsSince(sat)
.........................

(kapanış fiyatını beklemeden)?
bunun için düşün!!!!!!!!
0.025 geri_ileri oynarsa ???????

sayın uufuk merhabalar, benim soru yönelttiğim arkadaşlar. artık forumda yok sanırım size danışmak istedim,ben al sat formülümde cross mav 5 mav 20 kullanıyorum fena deil baazen iyi netice veriyor ama sizin tecrübe ettiğiniz dah verimli olduğunu düşündüğünüz bir uygulama var mı..zira bazen geç kalabiliyor alım satım bölgelerinde bu formül..bilgilendirebilirseniz memnun olurum iyi çalışmalar..not:bist 100ve veya öncü bankalar için düşünüyorum ..teşekkürler..

uufuk
17-03-2015, 12:51
sayın uufuk merhabalar, benim soru yönelttiğim arkadaşlar. artık forumda yok sanırım size danışmak istedim,ben al sat formülümde cross mav 5 mav 20 kullanıyorum fena deil baazen iyi netice veriyor ama sizin tecrübe ettiğiniz dah verimli olduğunu düşündüğünüz bir uygulama var mı..zira bazen geç kalabiliyor alım satım bölgelerinde bu formül..bilgilendirebilirseniz memnun olurum iyi çalışmalar..not:bist 100ve veya öncü bankalar için düşünüyorum ..teşekkürler..

Kel'in merhemi olsa....
https://www.matriksdata.com/website/destek/egitim-videolari

chino13
17-03-2015, 14:27
Kel'in merhemi olsa....
https://www.matriksdata.com/website/destek/egitim-videolari

tamam teşekkürler ..iyi çalışmalar

kral1973
19-03-2015, 01:37
Sistemler çoklu vade- çoklu zaman diliminde olması ve içindeki parametrelerin en fazla üç tane olması gerekir. Ve fiyat takip etmesi gerekir. BÖYLE BİR FORMÜL MÜMKÜN MÜ...TŞK..

kral1973
19-03-2015, 09:55
Slm.. 377 ho yukarı keserse al,, 233 ho aşağı keserse sat.. Ve stocrsı 43 üstüne çıkınca al 76 altında sat...olabilir mi..tşk..

uufuk
19-03-2015, 10:54
Slm.. 377 ho yukarı keserse al,, 233 ho aşağı keserse sat.. Ve stocrsı 43 üstüne çıkınca al 76 altında sat...olabilir mi..tşk..

http://www.hisse.net/forum/showthread.php?t=28162


Sistemler çoklu vade- çoklu zaman diliminde olması ve içindeki parametrelerin en fazla üç tane olması gerekir. Ve fiyat takip etmesi gerekir. BÖYLE BİR FORMÜL MÜMKÜN MÜ...TŞK..

????????????????????

kral1973
19-03-2015, 12:08
allah razı olsun cevap için ... hocam sistemlerle ilgili sıfırdan anlatacak, veya profesyonelce antımlı kitap, kitaplar var mı... önerebileceğiniz... şimdiden tşk...

uufuk
19-03-2015, 12:59
sistemlerle ilgili sıfırdan anlatacak, veya profesyonelce antımlı kitap, kitaplar var mı... önerebileceğiniz... şimdiden tşk...


http://www.bilgeyatirimci.com/2014/01/20/yatirimci-ve-teknik-analiz-sorgulaniyor-pdf/

Ramazanuğur
19-03-2015, 21:25
Sn Ufuk abi, birkaç sayfa öncesinde 2 ayrı mesajla 2 ayrı ind. göndermiştim. sizden cevap gelmedi, demekki istediğim şey pek olası bişey değilmiş. yinede teşekkür ederim, emeklerinize sağlık.

goceno
20-03-2015, 20:54
Ufuk dostum helal olsun nerdeyase bölümü tek başina götürüyorsun

skydivertr
20-03-2015, 22:24
Ufuk bey merhaba. Yıllardır teknik analiz öğrenmeye çalışıyorum. Belli bir noktaya geldiğimi düşünüyorum. Son zamana kadar gün sonu verilerle swings trade yapıyordum. Yani trendi yakalayıp bist 30 özellikle banka hisseleri ile devam ediyordum. Bunu yaparkende çok değişik programlar kullandım. Şimdi viop lafa ilgilenmeye başladım ve artık gün içi trade de yapmam gerekecek. Bu sebeble matriks kullanmaya başladım. Sadede geleyim. Metastock, DT, Amibroker, Adet, Tradestation vb programları gayet iyi kullanıyorum. Bütün bu programların çok sağlam kod kütüphaneleri ve yardım dokümanları var. Ancak matriks in ki çok yetersiz yada ben doğru yerde arayamadim. Acaba detaylı bir döküman var mı? Gördüğüm kadari ile kod yazımı Metastock ile ayni. Metastock la benzeşimi birebir aynı mı yoksa farkları var mı? Eğer yoksa metastock kodlarının tamamını kullabilirim demektir ki buda benim için iyi haber. Şimdiden teşekkür ederim

uufuk
21-03-2015, 11:32
Ufuk bey merhaba. Yıllardır teknik analiz öğrenmeye çalışıyorum. Belli bir noktaya geldiğimi düşünüyorum. Son zamana kadar gün sonu verilerle swings trade yapıyordum. Yani trendi yakalayıp bist 30 özellikle banka hisseleri ile devam ediyordum. Bunu yaparkende çok değişik programlar kullandım. Şimdi viop lafa ilgilenmeye başladım ve artık gün içi trade de yapmam gerekecek. Bu sebeble matriks kullanmaya başladım. Sadede geleyim. Metastock, DT, Amibroker, Adet, Tradestation vb programları gayet iyi kullanıyorum. Bütün bu programların çok sağlam kod kütüphaneleri ve yardım dokümanları var. Ancak matriks in ki çok yetersiz yada ben doğru yerde arayamadim. Acaba detaylı bir döküman var mı? Gördüğüm kadari ile kod yazımı Metastock ile ayni. Metastock la benzeşimi birebir aynı mı yoksa farkları var mı? Eğer yoksa metastock kodlarının tamamını kullabilirim demektir ki buda benim için iyi haber. Şimdiden teşekkür ederim

https://www.matriksdata.com/website/destek/egitim-videolari
Yardım dökümanları
Egitim videoları bölümlerinden yararlana bilirsiniz....
Ufak tefek farklarla ve eksiklerle Metastock un benzeridir.

goceno
21-03-2015, 12:06
http://i.hizliresim.com/nA9oE1.pngNw:=ROC(Hour(),1,$)<0;
H3:=ValueWhen(3,Nw,Ref(HighestSince(1,Nw,H),-1));
L3:=ValueWhen(3,Nw,Ref(LowestSince(1,Nw,L),-1));
C3:=ValueWhen(3,Nw,Ref(C,-1));
H3; L3; C3

merhaba ufuk sizin nezdinizde tüm foruma iyi hafta sonları diliyorum.
bana bu kod grubunun açılımını satır bazında yazarmısın neden soruyorum ben pivot çiziyorum. fakat o güne ait
pivotun düz çizgi halinde olmasını istiyorum. sanıyorum bu kod satırlarının açılımını
çözebilirsem hem pivot konusunu çözmüş hemde yeni bir bilgi elde etmiş olurum şimdiden teşekkürler.

kafkaf
21-03-2015, 12:59
Ufuk bey merhabalar,

"Bull and Bear Balance Indicator" u mq4 olarak buldum ancak matriks'te kullanılabilir hale getirmek için sizden yardım almam şart. Eğer yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler...


#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_color1 Green
#property indicator_color2 Red

extern int BBPeriod=14;

double BearsBuff[];
double BullsBuff[];

int init() {
IndicatorShortName("BvsB("+BBPeriod+")");
SetIndexBuffer(0,BearsBuff);
SetIndexBuffer(1,BullsBuff);
SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);
SetIndexLabel(0,"Bears");
SetIndexLabel(1,"Bulls");
return(0); }

int start() {
int counted_bars=IndicatorCounted();
if(Bars<=BBPeriod) return(0);
int limit=Bars-counted_bars-1;
if(limit < 2) limit = 2;
for(int i = limit;i >= 0;i--) {
double SMMA = iMA(NULL,0,BBPeriod,0,MODE_SMMA,PRICE_CLOSE,i);
BearsBuff[i] = SMMA - Low[i];
BullsBuff[i] = High[i]-SMMA; }
return(0); }

kafkaf
21-03-2015, 13:16
Ufuk bey merhabalar,

"Bull and Bear Balance Indicator" u mq4 olarak buldum ancak matriks'te kullanılabilir hale getirmek için sizden yardım almam şart. Eğer yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler...


#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_color1 Green
#property indicator_color2 Red

extern int BBPeriod=14;

double BearsBuff[];
double BullsBuff[];

int init() {
IndicatorShortName("BvsB("+BBPeriod+")");
SetIndexBuffer(0,BearsBuff);
SetIndexBuffer(1,BullsBuff);
SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);
SetIndexLabel(0,"Bears");
SetIndexLabel(1,"Bulls");
return(0); }

int start() {
int counted_bars=IndicatorCounted();
if(Bars<=BBPeriod) return(0);
int limit=Bars-counted_bars-1;
if(limit < 2) limit = 2;
for(int i = limit;i >= 0;i--) {
double SMMA = iMA(NULL,0,BBPeriod,0,MODE_SMMA,PRICE_CLOSE,i);
BearsBuff[i] = SMMA - Low[i];
BullsBuff[i] = High[i]-SMMA; }
return(0); }

Sorunu sanırım çözdüm tşk.ler

r1:=If(Ref(C,-1)<O,Max(O-Ref(C,-1),H-L),H-L);
r2:=If(Ref(C,-1)>O,Max(Ref(C,-1)-O,H-L),H-L);
bull:=If(C=O,
If(H-C=C-L,
If(Ref(C,-1)>O,
Max(H-O,C-L),
r1),
If(H-C>C-L,
If(Ref(C,-1)<O,
Max(H-Ref(C,-1),C-L),
H-O),
r1)),
If(C<O,
If(Ref(C,-1)<O,
Max(H-Ref(C,-1),C-L),
Max(H-O,C-L)),
r1));
bear:=If(C=O,
If(H-C=C-L,
If(Ref(C,-1)<O,
Max(O-L,H-C),
r2),
If(H-C>C-L,
r2,
If(Ref(C,-1)>O,
Max(Ref(C,-1)-L,H-C),
O-L))),
If(C<O,
r2,
If(Ref(C,-1)>O,
Max(Ref(C,-1)-L,H-C),
Max(O-L,H-C))));
Mov(bull-bear,30,S)

goceno
21-03-2015, 13:39
merhaba ufuk sizin nezdinizde tüm foruma iyi hafta sonları diliyorum.
bana bu kod grubunun açılımını satır bazında yazarmısın neden soruyorum ben pivot çiziyorum. fakat o güne ait
pivotun düz çizgi halinde olmasını istiyorum. sanıyorum bu kod satırlarının açılımını
çözebilirsem hem pivot konusunu çözmüş hemde yeni bir bilgi elde etmiş olurum şimdiden teşekkürler.

bu konuda yardımcı olabilecek var mı?

uufuk
21-03-2015, 13:46
bu konuda yardımcı olabilecek var mı?


Geçmiş gönderilerimde pivot örnekleri vermiştim lütfen bakınız...

goceno
21-03-2015, 13:59
ufuk bey;
yukarıdaki kod satırlarının mantığını çözmek istiyorum. ne yapılmak istendiğini yazarsanız çok sevinirim.

kafkaf
21-03-2015, 14:10
Ufuk bey )) başı sıkışan size koşuyor ))

"Trend Quality Indicator" matrikse çevirmek istiyorum. Metastock formülünü buldum ancak bir terim işi bozuyor. Yardımcı olursanız sevinirim. Tşk.ler...

m:=Input("% Scalar trend period",1,25,4);
n:=Input("% Scalar noise period",1,500,250);
cf:=Input("% Scalar correction factor",1,250,2);
p1:=Input("First moving average periods",1,200,5);
p2:=Input("Second moving average periods",1,200,10);
rev:=Mov(C,p1,E)-Mov(C,p2,E);
pds:=If(rev>0,1,-1);
dc:=ROC(C,1,$);
cpc:=If(pds<>Ref(pds,-1),0,(dc*pds)+PREV);
trend:=If(pds<>Ref(pds,-1),0,(cpc*(1/m))+(PREV*(1-(1/m))));
dt:=cpc-trend;
noise:=cf*Sqrt(Mov(dt*dt,n,S));
trend/noise

uufuk
21-03-2015, 15:03
Ufuk bey )) başı sıkışan size koşuyor ))

"Trend Quality Indicator" matrikse çevirmek istiyorum. Metastock formülünü buldum ancak bir terim işi bozuyor. Yardımcı olursanız sevinirim. Tşk.ler...

m:=Input("% Scalar trend period",1,25,4);
n:=Input("% Scalar noise period",1,500,250);
cf:=Input("% Scalar correction factor",1,250,2);
p1:=Input("First moving average periods",1,200,5);
p2:=Input("Second moving average periods",1,200,10);
rev:=Mov(C,p1,E)-Mov(C,p2,E);
pds:=If(rev>0,1,-1);
dc:=ROC(C,1,$);
cpc:=If(pds<>Ref(pds,-1),0,(dc*pds)+PREV);
trend:=If(pds<>Ref(pds,-1),0,(cpc*(1/m))+(PREV*(1-(1/m))));
dt:=cpc-trend;
noise:=cf*Sqr t (Mov(dt*dt,n,S));
trend/noise
Oyun bozan kırmızı ROC(C,1,$); masum


m:=Input("% Scalar trend period",1,25,4);
n:=Input("% Scalar noise period",1,500,250);
cf:=Input("% Scalar correction factor",1,250,2);
p1:=Input("First moving average periods",1,200,5);
p2:=Input("Second moving average periods",1,200,10);
rev:=Mov(C,p1,E)-Mov(C,p2,E);
pds:=If(rev>0,1,-1);
dc:=ROC(C,1,$);
cpc:=If(pds<>Ref(pds,-1),0,(dc*pds)+PREV);
trend:=If(pds<>Ref(pds,-1),0,(cpc*(1/m))+(PREV*(1-(1/m))));
dt:=cpc-trend;
noise:=cf*Sqr(Mov(dt*dt,n,S));
trend/noise

uufuk
21-03-2015, 15:13
ufuk bey;
yukarıdaki kod satırlarının mantığını çözmek istiyorum. ne yapılmak istendiğini yazarsanız çok sevinirim.


sn. uufuk

5,10,15 vb dk. grafikte 3 gün önceki günlük barda görünen c,h veya l yi kullanmak istersem bunu nasıl yazarım.
Peşinen teşekkürler.

Nw:=ROC(Hour(),1,$)<0; >>>>yeni gün tesbiti
H3:=ValueWhen(3,Nw,Ref(HighestSince(1,Nw,H),-1)); >>>üç gün önceki en yüksek
L3:=ValueWhen(3,Nw,Ref(LowestSince(1,Nw,L),-1)); >>>üç gün önceki en düşük
C3:=ValueWhen(3,Nw,Ref(C,-1)); >>>üç gün önceki kapanış
H3; L3; C3

goceno
21-03-2015, 16:40
Ufuk bey yardimlariniz için çok teşekkür ederim...

larix
21-03-2015, 18:34
UFUK Hocam bir arkadaş yazmış başı sıkışan size koşuyor diye valla çok haklı :) Gene başım sıkıştı sizden ricam 50 ve 100 günlük Hareketli ortalama sıkışmasını expolerarda nasıl formüle edebilirz acaba, yani 50 ve 100 hünlük hareketli ortalama birbirine çok yakın yada üst üste de olabilir bu sıkışmayı bulacak formül var mıdır? şimdiden ilginiz için teşekkür ederim.

uufuk
21-03-2015, 19:11
UFUK Hocam bir arkadaş yazmış başı sıkışan size koşuyor diye valla çok haklı :) Gene başım sıkıştı sizden ricam 50 ve 100 günlük Hareketli ortalama sıkışmasını expolerarda nasıl formüle edebilirz acaba, yani 50 ve 100 hünlük hareketli ortalama birbirine çok yakın yada üst üste de olabilir bu sıkışmayı bulacak formül var mıdır? şimdiden ilginiz için teşekkür ederim.


http://i.hizliresim.com/6ZVR4N.png


a:=OSCP(50,100,S,%);
a;
a>= -0.075 and a<= 0.075

larix
21-03-2015, 21:12
Ufuk Hocam teşekkür ederim emekleriniz için,yalnız bu formülü expolerar da filtre bölümüne kopyalayıp taratınca 438 hisse buluyor filtreleme yapamıyor,acaaba kısıtlama yapmadıgımız için mi odu mesala son 60 barda 50 ve 100 ho ların sıkışmasını mı aramak gerek acaba ?


a:=OSCP(50,100,S,%);
a;
a>= -0.075 and a<= 0.075[/QUOTE]

uufuk
21-03-2015, 21:41
Ufuk Hocam teşekkür ederim emekleriniz için,yalnız bu formülü expolerar da filtre bölümüne kopyalayıp taratınca 438 hisse buluyor filtreleme yapamıyor,acaaba kısıtlama yapmadıgımız için mi odu mesala son 60 barda 50 ve 100 ho ların sıkışmasını mı aramak gerek acaba ?


a:=OSCP(50,100,S,%);
a;
a>= -0.075 and a<= 0.075

Yakınlaşmayı % olarak 0.075 alarak örnekledim siz değerlerle oynayarak geliştirin......
Sadece örnek sunabilirim.......

kafkaf
21-03-2015, 22:46
Oyun bozan kırmızı ROC(C,1,$); masum


m:=Input("% Scalar trend period",1,25,4);
n:=Input("% Scalar noise period",1,500,250);
cf:=Input("% Scalar correction factor",1,250,2);
p1:=Input("First moving average periods",1,200,5);
p2:=Input("Second moving average periods",1,200,10);
rev:=Mov(C,p1,E)-Mov(C,p2,E);
pds:=If(rev>0,1,-1);
dc:=ROC(C,1,$);
cpc:=If(pds<>Ref(pds,-1),0,(dc*pds)+PREV);
trend:=If(pds<>Ref(pds,-1),0,(cpc*(1/m))+(PREV*(1-(1/m))));
dt:=cpc-trend;
noise:=cf*Sqr(Mov(dt*dt,n,S));
trend/noise

Ufuk bey çok teşekkürler, Başı sıkışan herkese yardım etmeniz takdir edilecek bir husus. Saygılar...

larix
21-03-2015, 23:37
Yakınlaşmayı % olarak 0.075 alarak örnekledim siz değerlerle oynayarak geliştirin......
Sadece örnek sunabilirim.......

Tamam Hocam Teşekkür ederim çok sagolun. :)

KOSA
21-03-2015, 23:58
Oyun bozan kırmızı ROC(C,1,$); masum


m:=Input("% Scalar trend period",1,25,4);
n:=Input("% Scalar noise period",1,500,250);
cf:=Input("% Scalar correction factor",1,250,2);
p1:=Input("First moving average periods",1,200,5);
p2:=Input("Second moving average periods",1,200,10);
rev:=Mov(C,p1,E)-Mov(C,p2,E);
pds:=If(rev>0,1,-1);
dc:=ROC(C,1,$);
cpc:=If(pds<>Ref(pds,-1),0,(dc*pds)+PREV);
trend:=If(pds<>Ref(pds,-1),0,(cpc*(1/m))+(PREV*(1-(1/m))));
dt:=cpc-trend;
noise:=cf*Sqr(Mov(dt*dt,n,S));
trend/noise

Farklı bir kullanım
m:=Input("% Scalar trend period",1,25,4);
n:=Input("% Scalar noise period",1,500,250);
cf:=Input("% Scalar correction factor",1,250,2);
p1:=Input("First moving average periods",1,200,7);
p2:=Input("Second moving average periods",1,200,15);
rev:=Mov(C,p1,E)-Mov(C,p2,E);
pds:=If(rev>0,1,-1);
dc:=ROC(C,1,$);
cpc:=If(pds<>Ref(pds,-1),0,(dc*pds)+PREV);
trend:=If(pds<>Ref(pds,-1),0,(cpc*(1/m))+(PREV*(1-(1/m))));
dt:=cpc-trend;
noise:=cf*Sqr(Mov(dt*dt,n,S));
Q:=trend/noise;
Qnorm:=(Q-Lowest(Q))/Max(Highest(Q)-Lowest(Q),.000001)*100;
Qnorm

kanege
22-03-2015, 15:31
Sn. uufuk
Matrix imkanları ile aşağıda aktaracağım şeyi yapmak mümkün müdür, mümkünse yardımcı olabilirmisiniz.
Peşinen teşekkürler.

Yapmak istediğim, basit bir örnekle;
1- bar sayısını seçeceğim, örneğin son 5 bar
2- bu barlar üzerinde otomatik olarak öyle bir yatay çizgi çizeceğim ki , max. sayıda barı kesecek.
örneğin.
bardaki fiyatların
i) 4 gün önce 100000 - 101000 arasında
ii) 3 gün önce 101500 - 102800 arasında
iii) 2 gün önce 102000 - 103000 arasında
iv) 1 gün önce 102500 - 100900 arasında
v) bugün 103500 - 104000 arasında olduğunu kabul edelim.

102500 ile 102800 arasından çizebilecek yatay bir çizgi ii, iii, iv barını keser.

yatay çizgiyi 102500 ile 102800 arasında herhangi bir yerde çizebilirsek yeterli olur.
yatay çizgiyi 102500 ile 102800 arasında belirli bi noktada çizmeyi, herhangi bir yerde çizmeyi yapabiliyorsak, ayrıca geliştiririz.

kafkaf
22-03-2015, 21:54
Farklı bir kullanım
m:=Input("% Scalar trend period",1,25,4);
n:=Input("% Scalar noise period",1,500,250);
cf:=Input("% Scalar correction factor",1,250,2);
p1:=Input("First moving average periods",1,200,7);
p2:=Input("Second moving average periods",1,200,15);
rev:=Mov(C,p1,E)-Mov(C,p2,E);
pds:=If(rev>0,1,-1);
dc:=ROC(C,1,$);
cpc:=If(pds<>Ref(pds,-1),0,(dc*pds)+PREV);
trend:=If(pds<>Ref(pds,-1),0,(cpc*(1/m))+(PREV*(1-(1/m))));
dt:=cpc-trend;
noise:=cf*Sqr(Mov(dt*dt,n,S));
Q:=trend/noise;
Qnorm:=(Q-Lowest(Q))/Max(Highest(Q)-Lowest(Q),.000001)*100;
Qnorm

Teşekkürler...

kral1973
24-03-2015, 00:35
slm arkadaşlar örneğin Cross(c,mov(c,50,s)) formulun 5 dk lık ekranımda al yazısı çıksın istiyorum.. nereye nasıl yazacam... tşk..

goceno
24-03-2015, 08:54
slm arkadaşlar örneğin Cross(c,mov(c,50,s)) formulun 5 dk lık ekranımda al yazısı çıksın istiyorum.. nereye nasıl yazacam... tşk..


https://www.matriksdata.com/website/destek/egitim-videolari/kahin-teknik-analiz-videolari

yukarıdaki link te "expert advisor" (video sıralama : 6.43-6.49 arası )eğitim videoları var anlatım çok basit bunları izleyin
çözersiniz. Takıldığınız bir şey olursa anlatırım. ama numaralarını verdiğim videoları izledikten sonra çözmüş olursunuz..

kral1973
24-03-2015, 10:55
goceno hocam allah razı olsun...tşk...

goceno
24-03-2015, 11:42
goceno hocam allah razı olsun...tşk...

rica ederim de hoca kelimesi bize ağır gelir :) bizden olsa olsa öğrenmeye çalışan çırak olur yardımlaşıyoruz elimizden geldiğince,
burada hocalar belli başta ufuk bey başlığın yükünü çekiyor sonra KOSA hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

KOSA
25-03-2015, 02:07
slm arkadaşlar örneğin Cross(c,mov(c,50,s)) formulun 5 dk lık ekranımda al yazısı çıksın istiyorum.. nereye nasıl yazacam... tşk..

https://www.matriksdata.com/website/destek/egitim-videolari/kahin-teknik-analiz-videolari/expert-advisor-4-semboller-sekmesi

kral1973
25-03-2015, 02:48
arkadaşlar tşk.. hoca kelimesi öğretmen olmamdan geliyor sürekli hoca diyoruz ondan artı sizler benim için zaten hoca sınız konu itibari ile... :)

ho 5 dk kullanacam 50 ve 100 ve 200 ho ortalamayı yukarı keserse al, herhangi birini aşağı keserse sat, tekrar 50 diğelim ki yukarı keserse tekrar al nasıl oluşturabilirim... çok tşk..
Cross(c,MOV(c,50,S)) AND c,MOV(c,100,S)) AND (c,MOV(c,200,S)) al ve sat formülü nasıl oluşturabilirim... tşk..

nasa64
25-03-2015, 19:57
Wilders formülünü bilen var mı arkadaşlar?

Çok teşekkürler

uufuk
25-03-2015, 20:32
Wilders formülünü bilen var mı arkadaşlar?

Çok teşekkürler
Wilders ortalamadan söz ediyorsan....
MOV(Data,Period,Yöntem S E W TRI VAR ZL WW)

http://i.hizliresim.com/pRJy6n.png

nasa64
25-03-2015, 20:56
Sayın uufuk,

Cevabınız için teşekkür ederim. Bir sitede gördüğüm indikatörün içerisinde "Wilders(pdf,period)" şeklinde bir bölüm vardı. Bunu sormak istemiştim.

uufuk
25-03-2015, 21:00
Sayın uufuk,

Cevabınız için teşekkür ederim. Bir sitede gördüğüm indikatörün içerisinde "Wilders(pdf,period)" şeklinde bir bölüm vardı. Bunu sormak istemiştim.

"Wilders(pdf,period)" ==>mov(pdf,period,ww)

nasa64
25-03-2015, 21:07
Sayın uufuk,

Çok teşekkürler.

kral1973
26-03-2015, 00:50
slm arkadaşlar... AL İÇİN :
MOV(c,200,S)>c MOV(c,100,S)>c AND MOV(c,50,S)>c AND MOV(c,20,S)>c
SAT İÇİN : MOV(c,20,S)MMOV(c,50,S)<c MOV(c,100,S)<c OR MOV(c,200,S)<c yaptım... uygula dedim... fakat sorun çıktı hemen her barda al ve sat yazıları çıktı... axpert advisor de...

kral1973
26-03-2015, 00:55
MOV(c,200,S)>c MOV(c,100,S)>c AND MOV(c,50,S)>c
böyle yapıncada bu kez barlar sarı oluyor ve al sat çıkmıyor... :( neyse uğraşacaz.. daha 3 günlük expert advisor cuyuz :)

kral1973
26-03-2015, 01:02
http://www.hizliresimyukle.com/image/BVl0 bu resimdekini nasıl yapabilirim...tşk...

viobdelisi
26-03-2015, 01:04
MOV(c,200,S)>c MOV(c,100,S)>c AND MOV(c,50,S)>c
böyle yapıncada bu kez barlar sarı oluyor ve al sat çıkmıyor... :( neyse uğraşacaz.. daha 3 günlük expert advisor cuyuz :)

Advisiorda:Renklerde al ve satı rengiyle luşturun.Sonra semboller kısmında etiket kısmınada alı ve satı yazın ok işaretini ayarlayın barların altını veya üstünü işaretliyerek kaydedin.sonra çalıştırın

viobdelisi
26-03-2015, 01:08
Formülünüzün yanlış olması ihtimalinide gözden geçirin..

kral1973
26-03-2015, 01:09
çok tşk... yani hem renkler hemde semboller kısmına yazacam ... ya da biri yeterli mi ? ::arf:

kral1973
26-03-2015, 01:11
anladığım kadarıyla renkler kısmı sadece barların üzerinde görünür... sanıyorum... sembollaerde al sat çıkıuor ...gibi umarım...

Drift
26-03-2015, 01:13
slm arkadaşlar... AL İÇİN :
MOV(c,200,S)>c MOV(c,100,S)>c AND MOV(c,50,S)>c AND MOV(c,20,S)>c
SAT İÇİN : MOV(c,20,S)MMOV(c,50,S)<c MOV(c,100,S)<c OR MOV(c,200,S)<c yaptım... uygula dedim... fakat sorun çıktı hemen her barda al ve sat yazıları çıktı... axpert advisor de...

Al için

C>MOV(c,200,S) AND C>MOV(c,100,S) AND C>MOV(c,50,S) AND C>MOV(c,20,S)

SAT İÇİN : C<MOV(c,20,S) AND C<MOV(c,50,S) AND C<MOV(c,100,S) OR C<MOV(c,200,S)

Yazdığın her koşul sonrası AND yada Or kullanman lazım

kral1973
26-03-2015, 01:32
Al için

C>MOV(c,200,S) AND C>MOV(c,100,S) AND C>MOV(c,50,S) AND C>MOV(c,20,S)

SAT İÇİN : C<MOV(c,20,S) AND C<MOV(c,50,S) AND C<MOV(c,100,S) OR C<MOV(c,200,S)

Yazdığın her koşul sonrası AND yada Or kullanman lazım


hocam çok çok tşk... allah razı olsun... formülü kafamda düzeltmiş oldum sayenizde ...fakat bu kez hemen her barda al yazısı var.. örneğin yukarda 30 bar alda diyelim sadece ilk al veren bar al yazsın diğer üstteki 29 bar al yazısı çıkmasın ... mümkün mü... kusura bakmayın... şimdiden tşk.. ayrıca bir yandan da 57 sayfadayım okumaya devam ediyorum forumu... 3 ayrı topik le beraber...

kral1973
26-03-2015, 01:44
bu istediğim olmaya bilir..çünkü cross denmemiş ..< > olduğundan olsa gerek.. tahminimce...

Drift
26-03-2015, 01:44
hocam çok çok tşk... allah razı olsun... formülü kafamda düzeltmiş oldum sayenizde ...fakat bu kez hemen her barda al yazısı var.. örneğin yukarda 30 bar alda diyelim sadece ilk al veren bar al yazsın diğer üstteki 29 bar al yazısı çıkmasın ... mümkün mü... kusura bakmayın... şimdiden tşk.. ayrıca bir yandan da 57 sayfadayım okumaya devam ediyorum forumu... 3 ayrı topik le beraber...

ekpert advisör bölümünde yazdığın için böyle bu khn >sistem testerda yaz .

kral1973
26-03-2015, 23:52
ekpert advisör bölümünde yazdığın için böyle bu khn >sistem testerda yaz .

allah razı olsun...çooook tşk.... Müthiş makbule geçti.....

anti panik
29-03-2015, 02:06
Merhaba dostlar,..:)

Haftalık 3 hisse yarışması harici, yeni "Haftalık Piyasa Analizi ve En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Yarışması" başlığı açtım..

İçeriğin sizlerin öneri ve beklentileriyle daha faydalı hale gelmesini istiyorum..

Malum yatırıma dönemsel bakarsak..bütçenin hepsi, her zaman borsa olmuyor.. Farklı bakış açısı-yatırım aracı ve riski azaltmak gerekiyor....:):)

Topikle ilgili bir hafta boyunca görüş ve öneri toplayıp, sonra start vereceğiz..

Buyrun.. görüşlerinizi bekliyorum..:):)

http://www.hisse.net/forum/showthread.php?t=146300

AYDEMİR
31-03-2015, 01:14
Iyi geceler. Fiyat-rsi kesişiminden oluşan bir indikatör formülü oluşturmamda yardımcı olabılecek bir arkadaş varmı acaba?

mystic
31-03-2015, 02:34
Iyi geceler. Fiyat-rsi kesişiminden oluşan bir indikatör formülü oluşturmamda yardımcı olabılecek bir arkadaş varmı acaba?

Kabaca nasıl birşey hayal ediyor veya dizayn etmek istiyorsunuz ?

AYDEMİR
31-03-2015, 13:08
sn mystic foto yükleyemedım buraya nasıl yüklenir? yada mail verırsenız mailinize atabılırm

kral1973
01-04-2015, 22:23
slm... ustalara arkadaşlar bu sistemlerden bir yerlere varan var mı acaba.... kendini geliştirip kazanan.. en azından biz burda boşa kürek çekmeyelim...
ben bu sitenin dışında kazanan olduğunu gördüm... asla satmıyor.. formüllerini çok yüksek fiyatlara dahi satmıyor...ve gerçekten kazanıyor gerçekleştirdiği işlemleri paylaşıyor... burda böyle biri var mı... ( olsa çoktan tüymüştür bence, ama hayırlısı çalışacaz...)

goceno
02-04-2015, 07:47
slm... ustalara arkadaşlar bu sistemlerden bir yerlere varan var mı acaba.... kendini geliştirip kazanan.. en azından biz burda boşa kürek çekmeyelim...
ben bu sitenin dışında kazanan olduğunu gördüm... asla satmıyor.. formüllerini çok yüksek fiyatlara dahi satmıyor...ve gerçekten kazanıyor gerçekleştirdiği işlemleri paylaşıyor... burda böyle biri var mı... ( olsa çoktan tüymüştür bence, ama hayırlısı çalışacaz...)

emeklemeden koşmak olmaz. buğday tohumunu toprağa atan çiftçi ektiği tohumdan çök yüksek verim alabileceğinden emin olabilir mi? sizce. Gelelim finansal piyasalara piyasalarda hiç bir yöntem %100 kazandıramaz önemli olan azda olsa istikrarlı kazanmaktır. O sağda solda paylaşılan sistem fotoğraflarına da pek itibar etmeyin. hiç bir sistem devamla yüksek getiri elde edemez. sistemden amaç şudur duygularınızın size yaptığı baskıyı bertaraf etmektir. sistemi olsun yada olmasın belirli bir stratejiye göre yatırım yapmayan stratejiye sadık olmayan yatırımcı batmaya mahkumdur.

syg.

uufuk
02-04-2015, 09:26
slm... ustalara arkadaşlar bu sistemlerden bir yerlere varan var mı acaba.... kendini geliştirip kazanan.. en azından biz burda boşa kürek çekmeyelim...
ben bu sitenin dışında kazanan olduğunu gördüm... asla satmıyor.. formüllerini çok yüksek fiyatlara dahi satmıyor...ve gerçekten kazanıyor gerçekleştirdiği işlemleri paylaşıyor... burda böyle biri var mı... ( olsa çoktan tüymüştür bence, ama hayırlısı çalışacaz...)

http://www.hisse.net/forum/showthread.php?t=116412

sdgs
02-04-2015, 09:37
ufuk hocam aradım taradım bulamadım pivot direç desteği otomatik hesaplayan formülü verebilir misin?

uufuk
02-04-2015, 10:59
ufuk hocam aradım taradım bulamadım pivot direç desteği otomatik hesaplayan formülü verebilir misin?

Bu topikde vermişdim..lütfen siz bulunuz...

recoba
02-04-2015, 12:12
MOST indikatörünün formülünü paylaşabilecek olan var mı?
Ya da elinde daha hareketli bir örneği olan?

uufuk
02-04-2015, 13:44
MOST indikatörünün formülünü paylaşabilecek olan var mı?
Ya da elinde daha hareketli bir örneği olan?


yuzde:=Input("% stop",0,10,1); per:=Input("period",1,100,10);
a1:=Mov(C,per,E); a2:=a1-(a1*yuzde/100); a3:=a1+(a1*yuzde/100);
b1:=If(a1<PREV,a2,if(a2>PREV,a2,PREV)); b2:=If(a1>PREV,a3,if(a3<PREV,a3,PREV));
k1:=Cross(a1,Ref(b2,-1)); k2:=Cross(Ref(b1,-1),a1);
s1:=BarsSince(k1) < BarsSince(k2);
s2:=If(s1=-1,b1,b2);
a1;s2

yuzde:=Input("% stop",0,10,1);
per:=Input("period",1,100,10);
a1:=Mov(C,per,E);
a2:=a1-(a1*yuzde/100);
a3:=a1+(a1*yuzde/100);
yüzde-per-a1-a2-a3 değerleri....
ortalama cinsi....
a3-a2 -yüzde yerine puan yerleştirerek.....
yüzde yerine atr mov(h-l,per.s).....
çeşitli versiyon geliştirebilirsin....

recoba
02-04-2015, 14:14
Teşekkürler Üstad.

kafkaf
02-04-2015, 14:33
ufuk hocam aradım taradım bulamadım pivot direç desteği otomatik hesaplayan formülü verebilir misin?

http://www.hisse.net/forum/showthread.php?t=28162&p=10656889#post10656889

uufuk
02-04-2015, 14:43
http://www.hisse.net/forum/showthread.php?t=28162&p=10656889#post10656889

Bulmuşsun işte....bu da var....
http://www.hisse.net/forum/showthread.php?t=28162&page=479

recoba
02-04-2015, 23:01
Sn uufuk yanıtınız için tekrar teşekkür ederim. verdiğiniz indikatörü elimdeki bir sisteme fml kullanarak monte etmek istediğim zaman L1 ve L2 şeklindeki 2 değerden L1'i (pembe) baz alıyor. Asıl kullanmak istediğim L2 değeri. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz?

http://666kb.com/i/cxg5l9jzqe86509sh.gif

Bear_Bull
02-04-2015, 23:30
Recoba

FML ile bağladığın indikatörün içindeki L1 değerini kapat göstermesin sadece L2 yi göstersin = L1 tek değer olarak
istediğin olur.

a1;a2 mesela sadece a2 kullan.

recoba
02-04-2015, 23:34
Teşekkürler Bear-Bull abi.Ne kolaymış meğerse :)
hayırlı geceler.

sezer32
02-04-2015, 23:36
slm... ustalara arkadaşlar bu sistemlerden bir yerlere varan var mı acaba.... kendini geliştirip kazanan.. en azından biz burda boşa kürek çekmeyelim...
ben bu sitenin dışında kazanan olduğunu gördüm... asla satmıyor.. formüllerini çok yüksek fiyatlara dahi satmıyor...ve gerçekten kazanıyor gerçekleştirdiği işlemleri paylaşıyor... burda böyle biri var mı... ( olsa çoktan tüymüştür bence, ama hayırlısı çalışacaz...)

Yolun başındayken bence dönün gidin..:) Bu canavar canlı bir organizma oluşturduğunuz sistemleri çarpmak için sürekli şekil değiştirir..Sizde sürekli çözüm arar,yeni sistemler geliştirmek için çabalar durursunuz..Bu işin sonu yok.. :)

uufuk
02-04-2015, 23:37
Sn uufuk yanıtınız için tekrar teşekkür ederim. verdiğiniz indikatörü elimdeki bir sisteme fml kullanarak monte etmek istediğim zaman L1 ve L2 şeklindeki 2 değerden L1'i (pembe) baz alıyor. Asıl kullanmak istediğim L2 değeri. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz?a:=xxxxxxxxx;
b:=ttttttttttt;
a; ---->L1
b ----->L2 ise
b;a çözüm olabilir....

kafkaf
03-04-2015, 14:39
Ufuk bey, Jeffrey Owen Katz'ın "Cyclical System" indikatörü matriks için yazılı halde sizde var mı? Kafa yorayım dedim ama sanırım beni aşıyor. Tşk.ler...


thresh:= {omit whipsaw} 4;
k:= {roc comparison period} 3;
m:= {cycle period} 63;
hld:= {maximum period holding position} 10;
Value1:= {volatility}
Stdev(Mov(C,m,S)-Mov(C,m+k,S),20);
Value2:= {roc, relative comparison ratio}
Mov(C,m,S)-Mov(C,m+k,S);
tv1:= thresh*Value1;
EL:={Enter Long} Value2>tv1;
CL:={Close Long} Ref(Cross(Value2,tv1),-hld);
ES:={Enter Short} Value2<tv1;
CS:={Close Short} Ref(Cross(tv1,Value2),-hld);
JKcycl:=If((EL>0)=1,+10,
If((ES>0)=1,-10,0));
JKcycl

uufuk
03-04-2015, 15:26
Ufuk bey, Jeffrey Owen Katz'ın "Cyclical System" indikatörü matriks için yazılı halde sizde var mı? Kafa yorayım dedim ama sanırım beni aşıyor. Tşk.ler...


thresh:= {omit whipsaw} 4;
k:= {roc comparison period} 3;
m:= {cycle period} 63;
hld:= {maximum period holding position} 10;
Value1:= {volatility}
Stdev(Mov(C,m,S)-Mov(C,m+k,S),20);
Value2:= {roc, relative comparison ratio}
Mov(C,m,S)-Mov(C,m+k,S);
tv1:= thresh*Value1;
EL:={Enter Long} Value2>tv1;
CL:={Close Long} Ref(Cross(Value2,tv1),-hld);
ES:={Enter Short} Value2<tv1;
CS:={Close Short} Ref(Cross(tv1,Value2),-hld);
JKcycl:=If((EL>0)=1,+10,
If((ES>0)=1,-10,0));
JKcycl


thresh:= {omit whipsaw} 4;
k:= {roc comparison period} 3;
m:= {cycle period} 63;
hld:= {maximum period holding position} 10;
Value1:= {volatility} Stdev(Mov(C,m,S)-Mov(C,m+k,S),20);
Value2:= {roc, relative comparison ratio} Mov(C,m,S)-Mov(C,m+k,S);
tv1:= thresh*Value1;
EL:={Enter Long} Value2>tv1;
CL:={Close Long} Ref(Cross(Value2,tv1),-hld);
ES:={Enter Short} Value2<tv1;
CS:={Close Short} Ref(Cross(tv1,Value2),-hld);
JKcycl:=If((EL<0)=-1,+10, If((ES<0)=-1,-10,0));
JKcycl

http://i.hizliresim.com/JpvP5j.png

kafkaf
03-04-2015, 20:24
thresh:= {omit whipsaw} 4;
k:= {roc comparison period} 3;
m:= {cycle period} 63;
hld:= {maximum period holding position} 10;
Value1:= {volatility} Stdev(Mov(C,m,S)-Mov(C,m+k,S),20);
Value2:= {roc, relative comparison ratio} Mov(C,m,S)-Mov(C,m+k,S);
tv1:= thresh*Value1;
EL:={Enter Long} Value2>tv1;
CL:={Close Long} Ref(Cross(Value2,tv1),-hld);
ES:={Enter Short} Value2<tv1;
CS:={Close Short} Ref(Cross(tv1,Value2),-hld);
JKcycl:=If((EL<0)=-1,+10, If((ES<0)=-1,-10,0));
JKcycl

http://i.hizliresim.com/JpvP5j.png

Ufukbey, bu kadar kolaymı ? ))) Tşk. En azından sizi yormadım ))

kral1973
04-04-2015, 19:35
slm... arkadaşlar finnet teki stochrsı ile matriks teki stochrsı aynı değil ..finnettekinin formülünü bilen varsa yazabilir mi acaba... matrikse uyarlamak için...tşk....

uufuk
04-04-2015, 21:19
slm... arkadaşlar finnet teki stochrsı ile matriks teki stochrsı aynı değil ..finnettekinin formülünü bilen varsa yazabilir mi acaba... matrikse uyarlamak için...tşk....
RSI nın Stochastic iğini alırsan Stochrsı olur...
kkkk

p1:=Input("RSI Periods",1,100,14);
p2:=Input("Stoch Periods",1,100,14);
p3:=Input("%K Periods",1,100,10);
p4:=Input("%D Periods",1,100,10);
Mov(Sum((RSI(p1)-LLV(RSI(p1),p2)),p3)/ Sum(((HHV(RSI(p1),p2)-(LLV(RSI(p1),p2)))),p3),p4,E)*100:20:80

kk2

p1:=Input("RSI Periods",1,100,14);
p2:=Input("Stoch Periods",1,100,14);
p3:=Input("%K Periods",1,100,10);
p4:=Input("%D Periods",1,100,10);
srs:=Sum((RSI(p1)-LLV(RSI(p1),p2)),p3)/ Sum(((HHV(RSI(p1),p2)-(LLV(RSI(p1),p2)))),p3)*100;srs;
Mov(Sum((RSI(p1)-LLV(RSI(p1),p2)),p3)/ Sum(((HHV(RSI(p1),p2)-(LLV(RSI(p1),p2)))),p3),p4,E)*100:20:80

http://i.hizliresim.com/lkmPZp.png

E yi değişme olanağında var

kral1973
04-04-2015, 23:32
çook tşk... aynen oldu sadece 14 / 3 yapınca tıpatıp uydu ...

kral1973
05-04-2015, 11:49
uufuk hocam küçük bi soru daha , bu formülleri matriksin neresin den buluyosunuz, veya kendi notlarınızda mı mevcut ben bi türlü bulamadım... tşk...iyi pazarlar...

uufuk
05-04-2015, 12:06
uufuk hocam küçük bi soru daha , bu formülleri matriksin neresin den buluyosunuz, veya kendi notlarınızda mı mevcut ben bi türlü bulamadım... tşk...iyi pazarlar...

http://i.hizliresim.com/nAZ4RV.png

goceno
05-04-2015, 16:56
y:=Input("sample time periods",1,20,8);
y2:=2*y;
n1:=(HHV(H,y)-LLV(L,y))/y;
n2:=Ref((HHV(H,y)-LLV(L,y))/y,-y);
n3:=(HHV(H,y2)-LLV(L,y2))/y2;
x:=(Log(n1+n2)-Log(n3))/Log(2);
xt:=Exp(-4.6*(x-1));
x1:=If(xt<0.1,0.1,If(xt>1,1,xt));
x2:=1-x1;
x3:=If(Cum(1)=y2,
(MP() * x1) + (Ref(MP(),-1) * x2),
(MP() * x1) + (PREV * x2));
x3;

BU formülü matikse uyarlıdım.

y:=Input("sample time periods",1,20,8);
y2:=2*y;
n1:=(HHV(H,y)-LLV(L,y))/y;
n2:=Ref((HHV(H,y)-LLV(L,y))/y,-y);
n3:=(HHV(H,y2)-LLV(L,y2))/y2;
x:=(Log(n1+n2)-Log(n3))/Log(2);
xt:=Exp(-4.6*(x-1));
x1:=If(xt<0.1,0.1,If(xt>1,1,xt));
x2:=1-x1;
mp:=(H+L)/2;
x3:=If(Cum(1)=y2,(MP*x1)+(Ref(MP,-1)*x2),
(MP*x1)+(PREV*x2));
x3

Doğru uyarlayabilmişmiyim kontrol ederseniz sevinirim.

kaslanci
06-04-2015, 18:24
Ufuk Hocam,

Matrikste standart macd indikatörunun parametrelerine nasıl ondalıklı
sayı girebiliriz ?

Orn asagıdaki gibi..


FastEMA = 8.23 ;

SlowEMA = 17.345 ;

SignalEMA = 9.567 ;

Saygılar.

uufuk
06-04-2015, 18:36
Ufuk Hocam,

Matrikste standart macd indikatörunun parametrelerine nasıl ondalıklı
sayı girebiliriz ?

Orn asagıdaki gibi..


FastEMA = 8.23 ;

SlowEMA = 17.345 ;

SignalEMA = 9.567 ;

Saygılar.

Matriks ve Metastock da, tahminim diğer platformlarda da peryot değeri ondalıklı çalışmaz.
Benim için ondalık önemli diyorsanız çözüm yolu var.Şöyleki;
Önce emaları acık formülle..Daha sonra macd yi acık formülle sonra da triger, acık ema formülüyle hesaplatacaksın...


p1:=17.345; p1a:=2/(p1+1); p2:=8.23; p2a:=2/(p2+1); p3:=9.567; p3a:=2/(p3+1);
lm:=c*p1a+prev*(1-p1a); fm:=c*p2a+prev*(1-p2a);
kmacd:=fm-lm; ktri:=kmacd*p3a+prev*(1-p3a);
kmacd; ktri::0

http://i.hizliresim.com/nAnOPg.png

KOSA
06-04-2015, 21:13
Matriks ve Metastock da, tahminim diğer platformlarda da peryot değeri ondalıklı çalışmaz.
Benim için ondalık önemli diyorsanız çözüm yolu var.Şöyleki;
Önce emaları acık formülle..Daha sonra macd yi acık formülle sonra da triger, acık ema formülüyle hesaplatacaksın...


p1:=17.345; p1a:=2/(p1+1); p2:=8.23; p2a:=2/(p2+1); p3:=9.567; p3a:=2/(p3+1);
lm:=c*p1a+prev*(1-p1a); fm:=c*p2a+prev*(1-p2a);
kmacd:=fm-lm; ktri:=kmacd*p3a+prev*(1-p3a);
kmacd; ktri::0

http://i.hizliresim.com/nAnOPg.png

R:=0.23;
R1:=0.345;
R2:=0.567;
A:=8+R;
A1:=17+R1;
A2:=9+R2;
A3:=2/(1+A);
A4:=2/(1+A1);
A5:=Mov(C,A,E)-Mov(C,A1,E);
A6:=Mov(C,A1,E)*(1-A4)-Mov(C,a,E)*(1-A3);
(Mov(A5,A2,E)+A6)/(A3-A4)

http://i.hizliresim.com/XBAb15.png (http://hizliresim.com/XBAb15)

uufuk
06-04-2015, 21:59
R:=0.23;
R1:=0.345;
R2:=0.567;
A:=8+R;
A1:=17+R1;
A2:=9+R2;
A3:=2/(1+A);
A4:=2/(1+A1);
A5:=Mov(C,A,E)-Mov(C,A1,E);
A6:=Mov(C,A1,E)*(1-A4)-Mov(C,a,E)*(1-A3);
(Mov(A5,A2,E)+A6)/(A3-A4)

http://i.hizliresim.com/XBAb15.png (http://hizliresim.com/XBAb15)

R:=0.23;
R1:=0.345;
R2:=0.567;
A:=8+R;
A1:=17+R1;
A2:=9+R2;
A3:=2/(1+A);
A4:=2/(1+A1);
A5:=Mov(C,A,E)-Mov(C,A1,E);
A6:=Mov(C,A1,E)*(1-A4)-Mov(C,a,E)*(1-A3);
Mov(C,A,E);Mov(C,8,E)


Mov(C,A,E)===Mov(C,8,E)

http://i.hizliresim.com/dnpM17.png

Ne anlatmak istiyorsun

KOSA
06-04-2015, 22:02
MACD kesişmesini fiyat üzerinde almayı denedim.
Boşbogaz!!!

uufuk
06-04-2015, 22:12
MACD kesişmesini fiyat üzerinde almayı denedim.
Birde boşbogaz benmiyim :-)
MACD kesişmesini fiyat üzerinde almayı çok çok önceleri vermiştim.....
Gönderime izafen yanlış ve alakasız bağlantı yaptın.....
http://www.hisse.net/forum/showthread.php?t=2307&page=608
MACD kesişmesini fiyat üzerinde almanında doğrusu bu linkde

KOSA
06-04-2015, 22:19
Size sorulan macd dinapoli macd ise, bunun fiyat üzerinde gezen dinapoli MACD ile bağlantılı olan MACD preticdor olanı var.
Önceki paylaşımınızı linkten bulamadım ama zenginleştirmek istedim.
Syg

uufuk
06-04-2015, 22:24
Size sorulan macd dinapoli macd ise, bunun fiyat üzerinde gezen dinapoli MACD ile bağlantılı olan MACD preticdor olanı var.
Önceki paylaşımınızı linkten bulamadım ama zenginleştirmek istedim.
Syg

Eğer bir hedefin yok ise sana yardım edecek rüzgarı bulamazsın
Soruyu anlamak çözümün yarısıdır....
http://www.hisse.net/forum/showthread.php?t=2307&page=608

KOSA
07-04-2015, 00:16
Eğer bir hedefin yok ise sana yardım edecek rüzgarı bulamazsın
Soruyu anlamak çözümün yarısıdır....
http://www.hisse.net/forum/showthread.php?t=2307&page=608

http://i.hizliresim.com/P59zQ8.png (http://hizliresim.com/P59zQ8)

uufuk
07-04-2015, 10:05
http://i.hizliresim.com/P59zQ8.png (http://hizliresim.com/P59zQ8)

Sorulan cevaplanmıştır.....Yanlış varmış gibi, cevapıma gönderme yapıp nayif ayaklarına yatmanızı.....
Paylaştıgınız çöp formülden sonra pişkinliğe vurmanızı ....

Anlayamıyorum.

KOSA
07-04-2015, 10:48
Sorulan cevaplanmıştır.....Yanlış varmış gibi, cevapıma gönderme yapıp nayif ayaklarına yatmanızı.....
Paylaştıgınız çöp formülden sonra pişkinliğe vurmanızı ....

Anlayamıyorum.

hafif meşrep tiye alma veya ayak yapmaya çalışmıyorum. böyle bi karakterde değilim. sizin ne demek istediğinizi anlamaya çalışıyorum. gerçi siz naif göndermeler yapıyorsunuz. formül bir denemedir dediğim gibi konuyu zenginleştirmeye çalıştım. formül hatalı çöp veya bir başka ifade ile değersiz bir deneme olabilir. hiç bi zaman iyiyim demedim. ne demek istediğinizi anlatırsanız memnun olurum. syg...

uufuk
07-04-2015, 10:52
Sorulan cevaplanmıştır.....Yanlış varmış gibi, cevapıma gönderme yapıp nayif ayaklarına yatmanızı.....
Paylaştıgınız çöp formülden sonra pişkinliğe vurmanızı ....

Anlayamıyorum.


hafif meşrep tiye alma veya ayak yapmaya çalışmıyorum. böyle bi karakterde değilim. sizin ne demek istediğinizi anlamaya çalışıyorum. gerçi siz naif göndermeler yapıyorsunuz. formül bir denemedir dediğim gibi konuyu zenginleştirmeye çalıştım. formül hatalı çöp veya bir başka ifade ile değersiz bir deneme olabilir. hiç bi zaman iyiyim demedim. ne demek istediğinizi anlatırsanız memnun olurum. syg...

Yanlış varmış gibi, cevapıma gönderme yapıp .....

kaslanci
07-04-2015, 12:42
Ufuk bey cok tesekurler. Bir de bahsi gecen macd kesisimi fiyat uzerınde gosteren ındikatorde ondalıklı parametre nasıl kullanabılırız ?

Saygılar.

uufuk
07-04-2015, 14:02
Dostum,matriksde çizip formüle edildi hiç bir değişiklik yapmadan Metestockdada çalışır.


a:=12; b:=26; t:=9; x:=2/(1+a); y:=2/(1+b);
mac:=Mov(C,a,E)-Mov(C,b,E);
top:=Mov(C,b,E)*(1-y)-Mov(C,a,E)*(1-x);
(Mov(C,b,E)*(1-y)-Mov(C,a,E)*(1-x))/(x-y) ; { simüle sıfır cizgisi}
(Mov(C,a,E)*x-Mov(C,b,E)*y)/(x-y) ; {simüle macd }
(Mov(mac,t,E)+top)/(x-y) {tetik çizgisini kesmesi için gereken kapanış }

a b t değerleriyle "MACD" değerlerini istediğin gibi değişebilirsin.

http://i.hizliresim.com/y279lk.png


Hayrını gör gülegüle kullan..

Matriks ve Metastock da, tahminim diğer platformlarda da peryot değeri ondalıklı çalışmaz.
Benim için ondalık önemli diyorsanız çözüm yolu var.Şöyleki;
Önce emaları acık formülle..Daha sonra macd yi acık formülle sonra da triger, acık ema formülüyle hesaplatacaksın...


p1:=17.345; p1a:=2/(p1+1); p2:=8.23; p2a:=2/(p2+1); p3:=9.567; p3a:=2/(p3+1);
lm:=c*p1a+prev*(1-p1a); fm:=c*p2a+prev*(1-p2a);
kmacd:=fm-lm; ktri:=kmacd*p3a+prev*(1-p3a);
kmacd; ktri::0

http://i.hizliresim.com/nAnOPg.pngUfuk bey cok tesekurler. Bir de bahsi gecen macd kesisimi fiyat uzerınde gosteren ındikatorde ondalıklı parametre nasıl kullanabılırız ?

Saygılar.

İki formülden yola çıkarak adaptasyon yap...

sdgs
10-04-2015, 13:13
arkadaşlar bir formülüm var, bu formül 100 ile 0 arası gidip geliyor, 1 dk zaman dilimini tıkladığımda 76 gösterirken, 5 dkta 65 gösteriyor, 60 dkta 25 gösteriyor bu şekilde doğru sıkıntı yok. bunu tek tek zaman dilimlerini tıklamaktansa bir grafik üzerinde bütün zaman dilimlerini nasıl görürüm yani formüle ne eklemem gerekir.

uufuk
10-04-2015, 13:19
Dostum,matriksde çizip formüle edildi hiç bir değişiklik yapmadan Metestockdada çalışır.


a:=12; b:=26; t:=9; x:=2/(1+a); y:=2/(1+b);
mac:=Mov(C,a,E)-Mov(C,b,E);
top:=Mov(C,b,E)*(1-y)-Mov(C,a,E)*(1-x);
(Mov(C,b,E)*(1-y)-Mov(C,a,E)*(1-x))/(x-y) ; { simüle sıfır cizgisi}
(Mov(C,a,E)*x-Mov(C,b,E)*y)/(x-y) ; {simüle macd }
(Mov(mac,t,E)+top)/(x-y) {tetik çizgisini kesmesi için gereken kapanış }

a b t değerleriyle "MACD" değerlerini istediğin gibi değişebilirsin.

http://i.hizliresim.com/y279lk.png


valuehigh:=Input("RSI Value High",1,100,70);
valuemid:=Input("RSI Value Mid",1,100,50);
valuelow:=Input("RSI Value Low",1,100,30);
per:=Input(" Periods ",1,100,14);
expper:=2*per-1;
auc:=Mov(If(C>Ref(C,-1),C-Ref(C,-1),0),expper,E);
adc:=Mov(If(Ref(C,-1)>C,Ref(C,-1)-C,0),expper,E);
xhigh:=(per-1)*(adc*valuehigh/(100-valuehigh)-auc);
revengrsihigh:=If(xhigh>=0,C+xhigh,C+xhigh*(100-valuehigh)/valuehigh);
xmid:=(per-1)*(adc*valuemid/(100-valuemid)-auc);
revengrsimid:=If(xmid>=0,C+xmid,C+xmid*(100-valuemid)/valuemid);
xlow:=(per-1)*(adc*valuelow/(100-valuelow)-auc);
revengrsilow:=If(xlow>=0,C+xlow,C+xlow*(100-valuelow)/valuelow);
revengrsihigh;revengrsimid;revengrsilow

Bu formülle istediğin peryotdaki "RSI" nin istediğin seviye değerine denk gelen kapanış değerini bulabilirsin.

http://i.hizliresim.com/720ZDr.png

Hayrını gör gülegüle kullan..

Daha önceleri MACD RSI fiyat üzerinde cizen formülleri vermiştim.Şimdi de
Hem Fast Stochastic hem de Slow Stochastic fiyat üzerinde cizen formülumu hediye ediyorum...


p80:=80; p20:=20; p2:=Input("Stoch Periods",1,100,100);
p3:=Input("%K Periods",1,100,10); p4:=Input("%D Periods",1,100,10);
f:=HHV(h,p2)-LLV(l,p2); h1:=HHV(h,p2); l1:=LLV(l,p2); srs:=(c-l1)/f;
l1+p80/100*f ; l1+p20/100*f;
l1+mov(srs,p3,e)*f;l1+ mov(mov(srs,p3,e),p4,e)*f

http://i.hizliresim.com/RJdyvR.png

Hayrını görün gülegüle kullanın..

goceno
10-04-2015, 13:34
emeklerine sağlık ufuk üstad...

leventmartı
10-04-2015, 14:33
Hayrını görün gülegüle kullanın..

teşekkürler Usta,
ellerinize sağlık,,,:yes:

kral1973
10-04-2015, 22:29
slm arkadaşlar... su an 162. sayfadayım okuyorum yani , öte yandan iki ayrı topiği de okuyorum... demem o ki;
cross: and: o: h: l: c: ref: hlbbot: s1; r1; if ; valuewhen: lastvalue ;
ve bunların niceleri ...anlamları ve ne işe yaradıklarını açıklayan bir yazı var mı... arkadaşlar.. çok fransız kalıyorum....:(
mümkünse ... şimdiden tşk... hayırlı cumalar... ve hafta sonları...

recoba
11-04-2015, 16:31
uufuk ustad fiyat most(c,3,2)'nin üzerinde iken mov(c,4,s)<mov(c,9,s) olursa sat şeklindeki ifadeyi birleştirerek formüle dökmek mümkün müdür?
iyi haftasonları

PERFECTWAVE
11-04-2015, 16:57
Yer işgal etmemesi için,sonraki gönderiyi sildim.

Sn. uufuk'a emekleri için teşekkürler,kendisinden çok şeyler öğreniyoruz,hakkınızı helal edin:cool:

recoba
11-04-2015, 17:11
sn PERFECTWAVE ilginize teşekkürler.
Mesajınızdan sonra soruyu eksik sormuş olduğumu düşündüm.
Bu koşulun gerçekleşmesi her şartta değilde kapanış fiyatı most(c,3,2)'nin üzerinde iken mov(c,4,s)<mov(c,9,s) şartı gerçekleştiğinde sat verecek. sanırım bunun için valuewhen gibi birşey kullanılacak.

uufuk
11-04-2015, 18:04
sn PERFECTWAVE ilginize teşekkürler.
Mesajınızdan sonra soruyu eksik sormuş olduğumu düşündüm.
Bu koşulun gerçekleşmesi her şartta değilde kapanış fiyatı most(c,3,2)'nin üzerinde iken mov(c,4,s)<mov(c,9,s) şartı gerçekleştiğinde sat verecek. sanırım bunun için valuewhen gibi birşey kullanılacak.

PERFECTWAVE dostumuz dogru öneride bulunmuş...
c>most(c,3,2) and mov(c,4,s)<mov(c,9,s) şeklinde tam sizin isteğinizi karşılar..
valuewhen kullanmaya yer ve gerek yoktur.

http://i.hizliresim.com/nA1oba.png

uufuk
11-04-2015, 21:44
Belkhayate Timing indicator
Barları, farklı scalada yeniden oluşturmanın değişik bir yöntemi.
Strateji = Belirlenen negatif range değerlerini yukarı kestiğinde (-8, -4 vb) long, pozitif range değerlerini (8, 4 vb) aşağı kestiğinde short
http://i.hizliresim.com/07OAJ8.png (http://hizliresim.com/07OAJ8)

var V = Sistem.GrafikVerileri ;
var open = Sistem.GrafikFiyatOku(V, "Acilis" ) ;
var close = Sistem.GrafikFiyatOku(V, "Kapanis" ) ;
var high = Sistem.GrafikFiyatOku(V, "Yuksek" ) ;
var low = Sistem.GrafikFiyatOku(V, "Dusuk" ) ;
var Vol = Sistem.Volume(V) ;


var Range1= 8 ;
var Range2= 4 ;
var factor = 0.2f ;

var middle = Sistem.Liste(V.Count, 0) ;
var scale= Sistem.Liste(V.Count, 0) ;
var H= Sistem.Liste(V.Count, 0) ;
var L = Sistem.Liste(V.Count, 0) ;
var O = Sistem.Liste(V.Count, 0) ;
var C = Sistem.Liste(V.Count, 0) ;
var x = Sistem.Liste(V.Count, 0) ;
var l1 = Sistem.Liste(V.Count, Range1) ;
var l2 = Sistem.Liste(V.Count, Range2) ;
var l3 = Sistem.Liste(V.Count, -Range2) ;
var l4 = Sistem.Liste(V.Count, -Range1) ;

for (int i = 4; i < V.Count; i++)
{
middle[i] = (((high[i] + low[i]) / 2) + ((high[i-1] + low[i-1]) / 2) + ((high[i-2] + low[i-2]) / 2) + ((high[i-3] + low[i-3]) / 2) + ((high[i-4] + low[i-4]) / 2)) / 5 ;
scale[i] = (((high[i] - low[i]) + (high[i-1] - low[i-1]) + (high[i-2] - low[i-2]) + (high[i-3] - low[i-3]) + (high[i-4] - low[i-4])) / 5) * factor ;
H[i] = (high[i] - middle[i]) / scale[i] ;
L[i] = (low[i] - middle[i]) / scale[i];
O[i] = (open[i] - middle[i]) / scale[i];
C[i] = (close[i] - middle[i]) / scale[i];
x[i]= (H[i] + L[i] + C[i] ) / 3 ;
}

Sistem.Cizgiler[0].Deger = x; // panel 2
Sistem.Cizgiler[1].Deger = l1; // panel 2
Sistem.Cizgiler[2].Deger = l2; // panel 2
Sistem.Cizgiler[3].Deger = l3; // panel 2
Sistem.Cizgiler[4].Deger = l4; // panel 2Dostumuz.anonimm İdeal topiğinde Belkhayate Timing indicatorunu idealceyle C# dilinde
paylaşmış.
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.forexfactory.com%2Fattachment .php%3Fattachmentid%3D942089%26d%3D1334351098&ei=bGgpVY7KOMHiO7ncgXg&usg=AFQjCNG0scKfdk1qS8ahi68NGWADXZrr2Q&bvm=bv.90491159,d.ZWU
dökümanından indikatörü inceyebilirsiniz...

Bende sizlere matriks cesini sunuyorum..

n:=5;
f:=0.2;
m:=mov((H+L)/2,n,s); s:=mov((H-L),n,s)*f;
((h-m)/s+(l-m)/s+(c-m)/s)/3; 0; 4; 8; -4; -8

Peryot ve scalası gelişmiş olanıda aşağıda

n:=Input("Periods",2,100,5);
f:=0.2;
m:=mov((H+L)/2,n,s); s:=mov((H-L),n,s)*f;
((h-m)/s+(l-m)/s+(c-m)/s)/3; 0; 4*n/5; 8*n/5; -4*n/5; -8*n/5

http://i.hizliresim.com/j4lbgD.png

goceno
11-04-2015, 22:02
Dostumuz.anonimm İdeal topiğinde Belkhayate Timing indicatorunu idealceyle C# dilinde
paylaşmış.
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.forexfactory.com%2Fattachment .php%3Fattachmentid%3D942089%26d%3D1334351098&ei=bGgpVY7KOMHiO7ncgXg&usg=AFQjCNG0scKfdk1qS8ahi68NGWADXZrr2Q&bvm=bv.90491159,d.ZWU
dökümanından indikatörü inceyebilirsiniz...

Bende sizlere matriks cesini sunuyorum..

n:=5;
f:=0.2;
m:=mov((H+L)/2,n,s); s:=mov((H-L),n,s)*f;
((h-m)/s+(l-m)/s+(c-m)/s)/3; 0; 4; 8; -4; -8

Peryot ve scalası gelişmiş olanıda aşağıda

n:=Input("Periods",2,100,5);
f:=0.2;
m:=mov((H+L)/2,n,s); s:=mov((H-L),n,s)*f;
((h-m)/s+(l-m)/s+(c-m)/s)/3; 0; 4*n/5; 8*n/5; -4*n/5; -8*n/5

http://i.hizliresim.com/j4lbgD.png

çok teşekkürler ufuk bey hakkınız ödenmez allah razı olsun...
syg.

AYDEMİR
12-04-2015, 00:29
iyi akşamlar Trend Intensity Index System - 240 minutes burda hem ideal formülü hemde metastok linki var matrikse çevirebilirmisiniz acaba?
http://www.hisse.net/forum/showthread.php?t=116174&page=15 sn anonımın 04.01.2015 16:15 tarihli iletisi
http://traders.com/documentation/FEEDbk_docs/2002/06/TradersTips/TradersTips.html#meta1

AYDEMİR
12-04-2015, 00:37
birde bu var gayet başarılı gözüküyor
http://www.hisse.net/forum/showthread.php?t=116174&page=20 sn thebabolinin 17.02.15 saat 10.19 tarihli iletisi tiberus isimli üyeden alıntılamış. şimdiden teşekkürler iyi akşamlar

uufuk
12-04-2015, 10:04
iyi akşamlar Trend Intensity Index System - 240 minutes burda hem ideal formülü hemde metastok linki var matrikse çevirebilirmisiniz acaba?
http://www.hisse.net/forum/showthread.php?t=116174&page=15 sn anonımın 04.01.2015 16:15 tarihli iletisi
http://traders.com/documentation/FEEDbk_docs/2002/06/TradersTips/TradersTips.html#meta1

http://i.hizliresim.com/Dlnn96.png

TrendIntensityIndex


x:=Input("number of periods", 5,100,30);
ma:=Mov(C,2*x,S);
sdp:=Sum(If(C-ma>0, C-ma,0),x);
sdm:=Sum(If(ma-C>0, ma-C,0),x);
(sdp/(sdp + sdm)) * 100
:20:80

tradeposition


x:=Input("number of periods", 5,100,30);
ma:=Mov(C,2*x,S);
sdp:=Sum(If(C-ma>0, C-ma,0),x);
sdm:=Sum(If(ma-C>0, ma-C,0),x);
tii:= (sdp/(sdp + sdm)) * 100;
If(tii>=80, 1, If(tii<=20,-1, 0))

AYDEMİR
12-04-2015, 16:36
http://i.hizliresim.com/Dlnn96.png

TrendIntensityIndex


x:=Input("number of periods", 5,100,30);
ma:=Mov(C,2*x,S);
sdp:=Sum(If(C-ma>0, C-ma,0),x);
sdm:=Sum(If(ma-C>0, ma-C,0),x);
(sdp/(sdp + sdm)) * 100
:20:80

tradeposition


x:=Input("number of periods", 5,100,30);
ma:=Mov(C,2*x,S);
sdp:=Sum(If(C-ma>0, C-ma,0),x);
sdm:=Sum(If(ma-C>0, ma-C,0),x);
tii:= (sdp/(sdp + sdm)) * 100;
If(tii>=80, 1, If(tii<=20,-1, 0))

Tsklersn ufuk ama bahsettiğim görüntü fiyat grafiği üstünde oluşan su görüntüydü.http://i.hizliresim.com/vQZlED.png
diğeride bu http://i.hizliresim.com/LpZD3G.png sizi çok uğraştırıyorum ama mümkünmü acaba?

AYDEMİR
12-04-2015, 16:38
diğeride buydu http://i.hizliresim.com/LpZD3G.png . kırmızı ve yeşil çizgiler sadece.bi ara buna yakın bi formül paylaşmıştınız ama repaint yaptığı için aldatıcı oluyor. bu formüllerde repaint yok gibi duruyor

uufuk
12-04-2015, 17:05
diğeride buydu http://i.hizliresim.com/LpZD3G.png . kırmızı ve yeşil çizgiler sadece.bi ara buna yakın bi formül paylaşmıştınız ama repaint yaptığı için aldatıcı oluyor. bu formüllerde repaint yok gibi duruyor
Hangi paylaşımım link verin....

kral1973
12-04-2015, 17:06
slm.. arkadaşlar formülleri , sistemleri başından anlatan bir kitap veya yazı var mı...
( y.erdinç çok kısa almış kitabında bunun haricinde) tşk...

uufuk
12-04-2015, 17:09
Tsklersn ufuk ama bahsettiğim görüntü fiyat grafiği üstünde oluşan su görüntüydü.

O İdeal sistem hali....

AYDEMİR
12-04-2015, 21:56
Hangi paylaşımım link verin....

SN UFUK SAYFASNI HATIRLAMIYORUM AMA FORMÜLÜ PAYLAŞIYORUM

diffHi:=H-Ref(H,-1); diffLo:=Ref(L,-1)-L; a:=If(diffLo>diffHi,L,H);

z:=ZIG(a,1,$); zp:=if(z>ref(z,-1),1,-1);

Res:= valuewhen(1,Cross(zp,0),ref(z,-1));

Sup:= valuewhen(1,Cross(0,zp),ref(z,-1));Sup;Res

BİRDE REPAİNT ŞİMDİ PAYLAŞACAĞIMDA VAR SİZİN PAYLAŞIMINIZ BUDA REPAİNT YAPMASA MÜKEMMEL
k:=c; n:=2;

NW:=ROC(DAYOFMONTH(),1,$)<0;

d:= cum(1)-valuewhen(n,NW,cum(1))+1;

y:=Cum(1);

f:=LastValue(y);

d:=LastValue(If(d>=f,f-1,d));

a:=(f-d<y)*-1;

q:=LastValue(HighestSince(1,a=0,k))*a;

r:=LastValue(LowestSince(1,a=0,k))*a; 100* ( k-r)/(q-r)

uufuk
12-04-2015, 23:57
SN UFUK SAYFASNI HATIRLAMIYORUM AMA FORMÜLÜ PAYLAŞIYORUM

BİRDE REPAİNT ŞİMDİ PAYLAŞACAĞIMDA VAR SİZİN PAYLAŞIMINIZ BUDA REPAİNT YAPMASA MÜKEMMEL


Birinci formül Zigzagla destek direnç formulu.......yapar doğrudur, paylaşım amacı için en az bir sayfa önceki ve sonraki yazılarıda
sorularıda dikkate alın.Hemen kullanmayın ...
İkincisi aylık stochastik formulu repaint yapmaz .Aylık tepe-dip değişimini takip eder...Özelligi icabı peryot bazlı değil takvim bazlıdır.
Lütfen eksik bilgi ile yorum yapmayın.Soru sorun.

Teknisyen1
14-04-2015, 03:03
sn uufuk pivot rakamın nasıl hesaplanacağı hakkında bilgi verir misiniz teşekkürler

uufuk
14-04-2015, 11:01
ufuk hocam aradım taradım bulamadım pivot direç desteği otomatik hesaplayan formülü verebilir misin?Bu topikde vermişdim..lütfen siz bulunuz...


http://www.hisse.net/forum/showthread.php?t=28162&p=10656889#post10656889

]


Bulmuşsun işte....bu da var....
http://www.hisse.net/forum/showthread.php?t=28162&page=479
sn uufuk pivot rakamın nasıl hesaplanacağı hakkında bilgi verir misiniz teşekkürler

Bu kısır döngüye maaşlı elaman yetişemez...Lütfen topiği gözden geçiriniz.

chino13
14-04-2015, 11:57
hocam 25 e 2 periyot most indikatörü kullanıyorum.. altına inen bütün fiyatları kırmızı üzerine çıkan tüm fiyatları yeşil renkte nasıl gösterebilirim grafikte..

uufuk
14-04-2015, 13:02
hocam 25 e 2 periyot most indikatörü kullanıyorum.. altına inen bütün fiyatları kırmızı üzerine çıkan tüm fiyatları yeşil renkte nasıl gösterebilirim grafikte..

https://www.matriksdata.com/website/destek/yardim-dokumanlari

EXPERT ADVİSOR kısmı .....

Böylede bakabilirsin tercih meselesi.....

http://i.hizliresim.com/AmQglv.png

chino13
14-04-2015, 13:10
https://www.matriksdata.com/website/destek/yardim-dokumanlari

EXPERT ADVİSOR kısmı .....

Böylede bakabilirsin tercih meselesi.....

http://i.hizliresim.com/AmQglv.png

çok teşekkürler.. ilgilendiğiniz için ..iyi çalışmalar

kral1973
14-04-2015, 23:49
Yolun başındayken bence dönün gidin..:) Bu canavar canlı bir organizma oluşturduğunuz sistemleri çarpmak için sürekli şekil değiştirir..Sizde sürekli çözüm arar,yeni sistemler geliştirmek için çabalar durursunuz..Bu işin sonu yok.. :)

FIKRA:
3 kurbağa kuyuya düşmüş, içlerinden biri kuyudan çıkmak için sürekli sıçrıyormuş, diğer ikisi boşuna sıçrama çıkamazsın demiş ama bizim ki sıçramaya devam etmiş ve çıkmayı başarmış... ASLINDA bizim kurbağa sağır olduğundan diğer ikisini duymuyormuş..(duysaymış sıçramaktan vazgeçermiş)

kral1973
15-04-2015, 00:12
slm.. arkadaşlar şöyle bir şey mümkün mü acaba... örnek ccı tetik çizgisini aşağı yönlü kırmış olsun(100 seviyesi) ve 100 ün üstüne çıkmadan üç defa dip yapsın (yani zig - zak) 100 ü yukarı kırarsa al.. desin... sat ise tersi yönde... bilmiyorum mümkün mü ..ama beyin fırtınası işte... şimdiden topik hocalarına tşk.. iyi geceler...

rosense
16-04-2015, 10:42
uufuk dost matriks platform da kod yazmasını becerebiliyorsunuz elinize sağlık grafik üzerindeki yeşil ve kırmızı ortalama yada çizgiler keşişmesini KHN de nasıl bir kodla ayarlayabilirim sizden yardım istiyorum lütfen yardım teşekür ederim...

http://image-turko.com/di-2QR5.jpg

kral1973
16-04-2015, 23:08
slm... hocam şöyle bişey mümkün mü... stocastik 30 altında 3 defa birbirini kessin ve 30 üstüne çıkarsa al... satış ise tam tersi..tşk..

Drift
17-04-2015, 22:21
diğer tarafta yazdım dostum

murti
17-04-2015, 23:25
per1:=21;
MMA:=Mov(C,per1,E); SMMA:=Mov(MMA,per1,E);
IMPETMMA:=MMA - Ref(MMA,-2); IMPETSMMA:=SMMA - Ref(SMMA,-2);
DIVMA:= Abs(MMA - SMMA); AVERIMPET:= (IMPETMMA+IMPETSMMA)/2;
TDF:=DIVMA*Power(AVERIMPET,3); TDF/HHV(Abs(TDF),per1*3):-0.05:0.05

ÜSTATLAR BU İNDİKATÖRÜ FÖRMÜL ÇAĞIR KULLANMADAN SİSTEM TESTERDA NASIL YAZABİLİRİZ AL VE SAT KURALINI BİR TÜRLÜ SAĞLAYAMADIM YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK SEVİNİRİM TEŞEKKÜRLER.

Drift
18-04-2015, 01:13
matriksteki hareketli stoploss bölümü var orda stoploss olarak % 1 ayarladım sistem stop oluyor bu stoploss noktasını aynı zamanda shorttan longa nasıl işlem yapmasını sağlayabiliriz. mesela shorttan % 1 stop yemişsse aynı noktadan sistem longa dönsün flat kalmasın.

kani
18-04-2015, 23:26
ufuk abi bir mantık sorusu sormak istiyorum daha önce sordummu bilmiyorum misalle anlatmak istiyorum
A:=ARSI(CCI(14),14)>0;
REF(a,-A)
formülde ki son kısımda -1 yerine gene formülün aslına bak dedim bu repainte neden olurmu zira formül -1 ve artı değerler üzerine çalıştığı için şüphelendim fiyatların düşmeye başlaması ile beraber - değere gittiği zaman indikatör referans - indikatör değeri - olursa hesaplama hatası çıkarmı ortaya

Drift
18-04-2015, 23:42
matriksteki hareketli stoploss bölümü var orda stoploss olarak % 1 ayarladım sistem stop oluyor bu stoploss noktasını aynı zamanda shorttan longa nasıl işlem yapmasını sağlayabiliriz. mesela shorttan % 1 stop yemişsse aynı noktadan sistem longa dönsün flat kalmasın.

daha önce cevaplanmıştı sanırım ama aradım bulamadım

uufuk
19-04-2015, 10:37
ufuk abi bir mantık sorusu sormak istiyorum daha önce sordummu bilmiyorum misalle anlatmak istiyorum
A:=ARSI(CCI(14),14)>0;
REF(a,-A)
formülde ki son kısımda -1 yerine gene formülün aslına bak dedim bu repainte neden olurmu zira formül -1 ve artı değerler üzerine çalıştığı için şüphelendim fiyatların düşmeye başlaması ile beraber - değere gittiği zaman indikatör referans - indikatör değeri - olursa hesaplama hatası çıkarmı ortaya

A nın + veya- değer almasından önce matriks değişken peryotu doğru hesaplamaz.ama yazılıncaformulu kabul eder bu bir bug dır.
Metastock da "Forum DLL" isminde harici DLL ile bu kullanım şekli mümkündür.+ refarans metestockda da matriksdede repaint de sebeb olur..

uufuk
19-04-2015, 10:46
matriksteki hareketli stoploss bölümü var orda stoploss olarak % 1 ayarladım sistem stop oluyor bu stoploss noktasını aynı zamanda shorttan longa nasıl işlem yapmasını sağlayabiliriz. mesela shorttan % 1 stop yemişsse aynı noktadan sistem longa dönsün flat kalmasın.

Standart "matriksteki hareketli stoploss bölümü " ile mümkün değildir..
al:=xxxxxxx;
sat:=vvvvvv;
alstop:=yyyyy;
satstop:=dddddd;
al:=al or c>satstop;
sat:=sat or c<alstop; al;sat
kalıbında formül yazman gerek....:he:

sdgs
19-04-2015, 15:25
hocalarım bir soru soracağım gann açısını kullanınca grafiği uzaklaştırıp yaklaştırınca veya zamanı değiştirince gann açısı çizgileri değişiyor bu böyle mi? bu şekilde yanıltıcı olmaz mı?

kral1973
19-04-2015, 19:16
slm... arkadaşlar stoch 30 altında 3 defa birbirini kessin ve 30 üstüne çıktığında al versin ...tşk.. şimdiden :(

Drift
19-04-2015, 19:42
Standart "matriksteki hareketli stoploss bölümü " ile mümkün değildir..
al:=xxxxxxx;
sat:=vvvvvv;
alstop:=yyyyy;
satstop:=dddddd;
al:=al or c>satstop;
sat:=sat or c<alstop; al;sat
kalıbında formül yazman gerek....:he:

dostum bizede ordaki matriksin izleyen stop bölümü lazım zaten :)

görmüş olduğu en düşük seviyeden % 1 yükselirse RoC ile mümkün denedim ama tam denk gelmiyor. matriksteki gibi takip etmesi lazım pozu buda karıştırıyor işi. yinede roc kısmi çözüm üretti bende.

Drift
19-04-2015, 19:44
slm... arkadaşlar stoch 30 altında 3 defa birbirini kessin ve 30 üstüne çıktığında al versin ...tşk.. şimdiden :(

böyle mantık yanlış olur dostum belki 2 defa keser belki 4 defa sonra 30 üstüne çıkar :)

al kısmına stoc 29 dan küçükse ve birbirini kırmışşsa diye uygun şart yazman lazım

uufuk
19-04-2015, 20:48
dostum bizede ordaki matriksin izleyen stop bölümü lazım zaten :)

görmüş olduğu en düşük seviyeden % 1 yükselirse RoC ile mümkün denedim ama tam denk gelmiyor. matriksteki gibi takip etmesi lazım pozu buda karıştırıyor işi. yinede roc kısmi çözüm üretti bende.

Çorbayı içeceksen emek vermek lazım..
Tekke beklemekle adama çorba vermezler....
Tarifini yaparlar....http://i.hizliresim.com/WrBJWP.png

Bu malzameleri usulünce pişirip çorbayı içeceksin.....Tekke beklemekle adama çorba vermezler....
Üstüne üstlük dövüp parasını da alırlar....:kahkah: :kahkah: :kahkah:

kral1973
19-04-2015, 21:08
böyle mantık yanlış olur dostum belki 2 defa keser belki 4 defa sonra 30 üstüne çıkar :)

al kısmına stoc 29 dan küçükse ve birbirini kırmışşsa diye uygun şart yazman lazım


hocam cevap için çok tşk.. 3 defa kessin derken çift dip yapmış oluyor... bear bull hocaya sordum... BB:=valuewhen(3,Cross(x1,x2),1) or valuewhen(3,Cross(x2,x1),-1)
BB x1 yerine indikatör yazılması gerektiğini ... ama ben hocayı fazla rahatsız etmek istemedim .. sorularımın yerinin forum olduğunu düşünerek yazdım.. mantıksız düşünebilirim... ama nasıl yazılır açıklarsanız(yazarsanız) çok memnun olurum.. tşk.. kalıp mevcut gibi ama ind.. x1 ,x2 ye yazmam gerek ind. nasıl yazacam... işte yapamadım.. malesef.!.. şimdiden yardımlarınız için çok tşk.. iyi akşamlar...

mehmetefe_98
20-04-2015, 06:08
hocalarım bir soru soracağım gann açısını kullanınca grafiği uzaklaştırıp yaklaştırınca veya zamanı değiştirince gann açısı çizgileri değişiyor bu böyle mi? bu şekilde yanıltıcı olmaz mı?

Bunu bende merak ediyorum.Bilen biri bunu bize öğretse iyi olurdu.

uufuk
20-04-2015, 16:33
Dostlar,forumda paylaşım mantığım,geçmiş gönderilerimde zaman zaman dip not gibi ifade edilmişti.
Emeksiz,çabasız bilgi edinmeden hazır formül beklemeyin .Kimyasına ruhuna vakıf olmadığınız en iyi formül sizi batırır.
Sistem, trade olayında %10 önemimdedir.Para yönetimi, psikoloji ve fiziki alt yapı %90 dır.
Bu çerçevede paylaşımlar yapabilirim.

Kel'in merhemi olsa....
https://www.matriksdata.com/website/destek/egitim-videolari


İp uçları gönderilerimde saklı, akılcı,azimli ve ezberci olmayan çözer.


Dostum,kimseden ders notu şeklinde yazı bekleme araştır.Takıldıgın bir şey olursa sor.
Web Google amca ve digerleri emrinde.Dostlar,aşagıdaki bold ifadeleri "özel"den özel olmaması gereken bir formül için yardım isteyen dosta verilen cevapdır."ÖZEL" olmayanı özelden sormayalım,bu hususa dikkat edelim.
Form'lar açık paylaşım ortamıdır.
Dostum,soruyu "matriks formülleri" topiğine yaz.cevapından herkes istifade etsin,benzer sorulara cevap olsun ve tekrar tekrar özel soru haline gelmesin.
Formulu açık paylaşmak istemiyorsan benzerinini sor cevabı adapte et.Başka dostlar açık soruyu daha iyi belki cevaplar, bende fikir edinirim.


"Bu kısa kılavuz, kategorilere ayrılmış şekilde; fonksiyonlar, işlemler, rezerve sözcükler ve diğer dil
yapıları hakkında bilgiler içerir ve dilde kullanılan her bir bileşen için açıklamalar sağlar."
Sayfa 50 de ki paragrafdan alıntı... :kahkah:
Okumak.anlamak lazım... :he:
Deve ye diken lazımsa boynunu uzatsın...misali


Dostum,zamanı gelince paylaşırım.


Herhangi bir sistemin,belirli sayıdan fazla traderler tarafından kullanılması yanlıştır.
Hurra al hurra sat oluşturur.Kendi kendisini doğrulayan kahin durumu oluşur.
Borsanın derinliğine göre, trader sayısı(işlem miktarı) sınırlanmalıdır.
İyi bişey değil istemezuk.... :kural: :düsün:


Bazı,grafiklerimdeki indlkatorler, yapılabilinecegini göstermek ve fikir vermek içindir.......


Dostum,sizlere sadece formulasyon konusunda bilgim kadar yardımcı oluyorum ,ötesi beni aşar.Sisteminiz ,trade şekliniz
sizin bilgi ve psikolojik yapınıza uygun olmalı yani sizin testinizden geçmeli.Sistem veya indikatör önermemi beklemeyiniz.
Optimizasyonlu ve uyumsuzluk barındıran tek bir gösterenin yanlış pozlarına dikkat çekmiştim o kadar....İnternetde sayısız
örnekler var,inceleyiniz kararınızı veriniz..Dostum,alınmanıza gerek yok.Tane tane yardımcı olayım.
Matriksin eğitim videolarını izlemiştim. Birçok doküman pdf formatında,okuyup izleyip geçmek yeterli değildir.Alıştırma
yapmak,basit formülleri parçalayıp incelemek,fonksiyonları iyice kavramak gerek.Emeksiz ve alt yapısız netice alınmaz.
Yine okumaya araştırmaya başladım. Buna sevindim.
Bundan sonra cevaplamazsınız olur biter. Nick'ime hitaben sorulan soruları cevapsız bırakamam.
Dostum diye cevaplarıma başlarım.Bu sadece size mahsus tavsiye değildir,kolaycılıga hazır balığa alıştırılmış insanlarımıza yönelik eleştiridir. Cümlemdeki tavsiye ve sadece size mahsus olmadığını belirtten ifadeyi dikkate almamışsınız.
"Dost doğru ama acı söyler" tüm forumdaşlar dostumdur,ben öyle kabullenmişim...
Zaten yaptığımız mum yakmaya çalışmak, ışığın bilginin kaynağına yönlendirmek.


Dostum,en azından bu topiği baştan sona bir okuyun,biraz yaz boz yapın ,bu tip soruları kendiniz cevaplayacak hale gelirsiniz.
"Taşıma suyla değirmen dönmez" Atasözümüz var.Sıra dışı extrem soruları cevaplamak ne kadar zevkli ise bu tip soruları insanın cevaplaması
gelmiyor.
Bu sadece size mahsus tavsiye değildir,kolaycılıga hazır balığa alıştırılmış insanlarımıza yönelik eleştiridir.
.........................
(ref(v,-1)+ref(v,-2))=< v
.....................
(sum(v>ref(v,-1),3)=-3) and ((ref(v,-1)+ref(v,-2))=< v)
................................
Matriksin eğitim linkinde bir çok doküman var faydalanabilirsin.
http://www.matriksdata.com/egitimler.html
Dostum,bu püf noktalarını sizlerle paylaşmamın nedeni sınırların zorlanabilinecegini göstermek ve fikir sahibi olmanızı sağlamaktır.
Dostlar,aşagıdaki bold ifadeleri "özel"den özel olmaması gereken bir formül için yardım isteyen dosta verilen cevapdır."ÖZEL" olmayanı özelden sormayalım,bu hususa dikkat edelim.
Form'lar açık paylaşım ortamıdır.
Dostum,soruyu "matriks formülleri" topiğine yaz.cevapından herkes istifade etsin,benzer sorulara cevap olsun ve tekrar tekrar özel soru haline gelmesin.
Formulu açık paylaşmak istemiyorsan benzerinini sor cevabı adapte et.Başka dostlar açık soruyu daha iyi belki cevaplar, bende fikir edinirim.

Dostum,o gönderinin amacı orda yazıyordu.Daha açıklamayı okumadan ,sistem sistem diyorsun,içinde zigzag,Trough,Peak,TroughBars ve PeakBars olan
sistemden hayır gelmez. :he:
Dostumuz,TroughBars ve Trough fonksiyonlarının matriks karşılığını sormuştu,örnek formulunu matrikse uyarlayıp
diğer dostlarımızda fikir edinmesi için paylaşıyorum.demişim

uufuk
20-04-2015, 16:48
dostum bizede ordaki matriksin izleyen stop bölümü lazım zaten :)
Daha önce matrikse çevirdiğim paylaşdıgım SÜPER TREND formulunu,istediğin sisteme ait traling stop formulune döndürebilirsin.:he:


Factor:=Input("Factor",1,10,1);
Pd:=Input("ATR Periods",1,100,10);
Pd1:=Input("Td Periods",1,100,13);
Up:=(H+L)/2+(Factor*ATR(Pd));
Dn:=(H+L)/2-(Factor*ATR(Pd));
Td:=If(Cross(C,LLV(Up,pd1)),1,If(Cross(HHV(Dn,pd1) ,C ),-1,PREV));
Dnx:=If(Dn=HighestSince(1,Cross(Td,0),Dn),Dn,PREV) ;
Upx:=If(Up=LowestSince(1,Cross(0,Td),Up),Up,PREV);
If(Td=1,Dnx,Upx)

alsana ipucu düğümü çöz.:düsün:

sdgs
20-04-2015, 19:43
Ufuk hocam birşey öğrenmek istiyorum yardımcı olursan çok sevinirim formülsüz var mıdır?

Benim aracı kurum matriks üzerinden trader imkanı veriyor.

1) matriks trader stoploss var mı? Varsa nasıl çalışıyor nasıl emir veriyoruz. Şartlı mı?
2) emiri verdik bilgisayarı matriksi kapatıp gittik stoploss çalışır mı? Yani bilgisayar kapatınca emir silinir mi?
3) kar al sistemi matriks varmı?

Örnek: 101000 den uzun aldım. Bunu 102000 gelince kar alsın eğer düşerse 100000den kapatsın? Bilgisayar açık mı olmalı?

Bunu nasıl yapabilirim?

uufuk
20-04-2015, 19:54
Ufuk hocam birşey öğrenmek istiyorum yardımcı olursan çok sevinirim formülsüz var mıdır?

Benim aracı kurum matriks üzerinden trader imkanı veriyor.

1) matriks trader stoploss var mı? Varsa nasıl çalışıyor nasıl emir veriyoruz. Şartlı mı?
2) emiri verdik bilgisayarı matriksi kapatıp gittik stoploss çalışır mı? Yani bilgisayar kapatınca emir silinir mi?
3) kar al sistemi matriks varmı?

Örnek: 101000 den uzun aldım. Bunu 102000 gelince kar alsın eğer düşerse 100000den kapatsın? Bilgisayar açık mı olmalı?

Bunu nasıl yapabilirim?
https://www.matriksdata.com/website/destek/egitim-videolari/matriks-trader-egitimleri/matriks-trader-egitimleri

mystic
23-04-2015, 16:33
Sn. uufuk, bir BUY koşulu tasarladım ancak bu sinyali Metastock'ta plot üzerinde görüntüleyemiyorum..

Formül şöyle :

GOODEMA:=mov(c,13,e) > ref(mov(c,13,e),−1);
GOODMACD:=Fml("PS MACD Histogram") > ref(Fml("PS MACD Histogram"),-1);

GOODEMA AND GOODMACD (gerçekleşirse BUY)

Custom indikatör kullanıyorum (PS MACD histogram).. Acaba ondan rakam alırken iki ayrı değişkene mi bölmem gerekiyor ?

İlginiz için teşekkürler..

uufuk
23-04-2015, 17:59
Sn. uufuk, bir BUY koşulu tasarladım ancak bu sinyali Metastock'ta plot üzerinde görüntüleyemiyorum..

Formül şöyle :

GOODEMA:=mov(c,13,e) > ref(mov(c,13,e),−1);
GOODMACD:=Fml("PS MACD Histogram") > ref(Fml("PS MACD Histogram"),-1);

GOODEMA AND GOODMACD (gerçekleşirse BUY)

Custom indikatör kullanıyorum (PS MACD histogram).. Acaba ondan rakam alırken iki ayrı değişkene mi bölmem gerekiyor ?

İlginiz için teşekkürler..

MACD()-Mov(MACD(),9,E)====>>>PS MACD Histogram


GOODEMA:=mov(c,13,e) > ref(mov(c,13,e),−1);
GOODMACD:=MACD()-Mov(MACD(),9,E)> ref(MACD()-Mov(MACD(),9,E),-1);
GOODEMA AND GOODMACD

mystic
23-04-2015, 20:49
Sn. uufuk..

Metastock'da kendimize ait bir endeks oluşturmak için şöyle bir yöntem buldum :

Security1:=Security("hisse1",C);
Security2:=Security("hisse2",C);
Security3:=Security("hisse3",C);
(Security1+Security2+Security3)/3

Fakat bu yöntem ile sadece "kapanış" rakamına yönelik analiz yapabiliyorum..

OHLC bar içeren bir endeks oluşturma yolu var mı ?

uufuk
23-04-2015, 20:56
Sn. uufuk..
OHLC bar içeren bir endeks oluşturma yolu var mı ?
Hiçbir fikrim yok.Bulursan paylaş.

Bear_Bull
23-04-2015, 20:58
Sn. uufuk..

Metastock'da kendimize ait bir endeks oluşturmak için şöyle bir yöntem buldum :


Fakat bu yöntem ile sadece "kapanış" rakamına yönelik analiz yapabiliyorum..

OHLC bar içeren bir endeks oluşturma yolu var mı ?


Security1:=Security(("hisse1",O)+Security("hisse1",H)+Security("hisse1",L)+Security("hisse1",C))/4;
Security2:=Security(("hisse2",O)+Security("hisse2",H)+Security("hisse2",L)+Security("hisse2",C))/4;
Security3:=Security(("hisse3",O)+Security("hisse3",H)+Security("hisse3",L)+Security("hisse3",C))/4;
(Security1+Security2+Security3)/3

mystic
23-04-2015, 21:24
Security1:=Security(("hisse1",O)+Security("hisse1",H)+Security("hisse1",L)+Security("hisse1",C))/4;
Security2:=Security(("hisse2",O)+Security("hisse2",H)+Security("hisse2",L)+Security("hisse2",C))/4;
Security3:=Security(("hisse3",O)+Security("hisse3",H)+Security("hisse3",L)+Security("hisse3",C))/4;
(Security1+Security2+Security3)/3

Teşekkürler Bear abi ama bu da tek rakam üretiyor bu durumda özel endekse ait OHLC oluşmuyor :(

Bear_Bull
23-04-2015, 21:43
Teşekkürler Bear abi ama bu da tek rakam üretiyor bu durumda özel endekse ait OHLC oluşmuyor :(

adım hıdır, matriks-metastock için yardımcı olacağım kadarı budur :yes:


ideal de yaptığım senin isteğine benzer bir örnek

http://badgs.webege.com/2015/4/20150423214154.png

mystic
23-04-2015, 22:18
adım hıdır, matriks-metastock için yardımcı olacağım kadarı budur :yes:


ideal de yaptığım senin isteğine benzer bir örnek

http://badgs.webege.com/2015/4/20150423214154.png

Eywallah sevgili abim :he:

Senin nezdinde sn. uufuk başta olmak üzere herkesin ulusal egemenlik bayramını kutluyorum..

Aynı zamanda kandil gecesi, hayırlı kandiller..

Selamlar :)

Bear_Bull
23-04-2015, 23:09
Teşekkürler Bear abi ama bu da tek rakam üretiyor bu durumda özel endekse ait OHLC oluşmuyor :(

Security1_O:=Security(("hisse1",O);
Security1_L:=Security(("hisse1",L);
Security1_H:=Security(("hisse1",H);
Security1_C:=Security(("hisse1",C);

HİSSE2
HİSSE3

içinde aynılarını yapıp

birleştireceğin kod için
open leri (hisse1+hisse2+hisse3)/3
close
hıgh
low

hepsini yazarsan olabilir. :notr:


hayırlı kandiller.

Drift
24-04-2015, 00:21
kutsal kaseyi bulmama az kaldı :D:D

uufuk
24-04-2015, 12:33
kutsal kaseyi bulmama az kaldı :D:D


https://www.youtube.com/watch?v=nWQH75dz4MY

Drift
24-04-2015, 12:40
:D:D:D:D ahahaha

Drift
25-04-2015, 21:55
matriks 1 dakikalık verileri silmişmi ? :(

1 aylık data gösteriyor bende. ne yapmaya çalışıyorlar anlamıyorum ki millet veri için para öder bunlarda hazır veriyi siliyorlar yaw.

goceno
26-04-2015, 13:50
matriks 1 dakikalık verileri silmişmi ? :(

1 aylık data gösteriyor bende. ne yapmaya çalışıyorlar anlamıyorum ki millet veri için para öder bunlarda hazır veriyi siliyorlar yaw.

aynen serverden verileri güncelle dedim mevcutları sildi bir aylık data bıraktı valla şu iş yatırım matriks kullanmasa hemen idaele geçecem iyice zıvanadan çıkardılar

klober10
27-04-2015, 13:46
http://imageshack.com/a/img538/9495/PfjWGK.jpg

size bir sorum var yukarıda örnekte gösterilen derinli analizinde; üstte aof ile emir arasında sarı, kırmızı ,yeşil ,turuncu kalın bir çizgi var. Bu çizgiyi nasıl yorumlamamız gerekir

thebaboli
27-04-2015, 15:14
aynen serverden verileri güncelle dedim mevcutları sildi bir aylık data bıraktı valla şu iş yatırım matriks kullanmasa hemen idaele geçecem iyice zıvanadan çıkardılar

Kişisel fikrim veri olayı bir platformun en önemli unsurlarından biridir. O nedenledir ki ;

O iş yatırıma kaç kere dedim ama dinlemediler kendileri bilirler :)

Fx de işlem yapıcam onun için bile ideal şartı koşuyorum kurumlara :)

goceno
27-04-2015, 15:20
Kişisel fikrim veri olayı bir platformun en önemli unsurlarından biridir. O nedenledir ki ;

O iş yatırıma kaç kere dedim ama dinlemediler kendileri bilirler :)

Fx de işlem yapıcam onun için bile ideal şartı koşuyorum kurumlara :)

sahın thebaboli izninizle bir şey sormak isterim. oto trade yapabilceğim komisyon oranları uygun ideal veri ekranı veren bir kurum tavsiye edermisiniz?? ben ağırlıklı olarak viopta işlem yapıyorum...

mesuteryilmaz
27-04-2015, 17:57
selam arkadaşlar,

aşağıdaki matriks al-sal sinyalini ideal'e uyarlabilirmiyiz?
Şimdiden Sn.Baboli ve Ufuk bey'e ayrı ayrı teşekkürü borç bilirim:)

al koşulu
d:=If(C>Ref(Max(Max(H,Ref(H,-20)),Max(Ref(H,-10),Ref(H,-15))),-1),Min(Min(L,Ref(L,-20)),Min(Ref(L,-10),Ref(L,-15))),
If(C<Ref(Min(Min(L,Ref(L,-20)),Min(Ref(L,-10),Ref(L,-15))),-1),Max(Max(H,Ref(H,-20)),Max(Ref(H,-10),Ref(H,-15))),PREV));
Cross(Close,d)
sat koşulu
d:=If(C>Ref(Max(Max(H,Ref(H,-20)),Max(Ref(H,-10),Ref(H,-15))),-1),Min(Min(L,Ref(L,-20)),Min(Ref(L,-10),Ref(L,-15))),
If(C<Ref(Min(Min(L,Ref(L,-20)),Min(Ref(L,-10),Ref(L,-15))),-1),Max(Max(H,Ref(H,-20)),Max(Ref(H,-10),Ref(H,-15))),PREV));
Cross(d,Close)

thebaboli
27-04-2015, 19:03
selam arkadaşlar,

aşağıdaki matriks al-sal sinyalini ideal'e uyarlabilirmiyiz?
Şimdiden Sn.Baboli ve Ufuk bey'e ayrı ayrı teşekkürü borç bilirim:)

al koşulu
d:=If(C>Ref(Max(Max(H,Ref(H,-20)),Max(Ref(H,-10),Ref(H,-15))),-1),Min(Min(L,Ref(L,-20)),Min(Ref(L,-10),Ref(L,-15))),
If(C<Ref(Min(Min(L,Ref(L,-20)),Min(Ref(L,-10),Ref(L,-15))),-1),Max(Max(H,Ref(H,-20)),Max(Ref(H,-10),Ref(H,-15))),PREV));
Cross(Close,d)
sat koşulu
d:=If(C>Ref(Max(Max(H,Ref(H,-20)),Max(Ref(H,-10),Ref(H,-15))),-1),Min(Min(L,Ref(L,-20)),Min(Ref(L,-10),Ref(L,-15))),
If(C<Ref(Min(Min(L,Ref(L,-20)),Min(Ref(L,-10),Ref(L,-15))),-1),Max(Max(H,Ref(H,-20)),Max(Ref(H,-10),Ref(H,-15))),PREV));
Cross(d,Close)

Ufuk abinin olduğu yerde bana söz düşmez :) Ben daha o kodda türkçe ne diyor onu anlamadım ki Ideale çevireyim. Hele o PREV denen zımbırtı yok mu onu varya onu ... :he: Ideal başlığında sorarsanız Bearbull abim veya diğer arkadaşlar daha fazla yardımcı olabilir.


sahın thebaboli izninizle bir şey sormak isterim. oto trade yapabilceğim komisyon oranları uygun ideal veri ekranı veren bir kurum tavsiye edermisiniz?? ben ağırlıklı olarak viopta işlem yapıyorum...

Ben ekranları hep kurumlardan aldım. Matriks de iken ING Teb Atig Integral İşYatırım Camiş den almıştım. Ideali önce Sanko dan sonra A1 Capitalden aldım ve şuan hala orayla çalışıyorum. Bu güne kadar bir sıkıntım olmadı. Forumdan olduğunuzu söyleyip uygun komisyon talep edebilirsiniz.

kafkaf
27-04-2015, 19:25
Ufuk abinin olduğu yerde bana söz düşmez :) Ben daha o kodda türkçe ne diyor onu anlamadım ki Ideale çevireyim. Hele o PREV denen zımbırtı yok mu onu varya onu ... :he: Ideal başlığında sorarsanız Bearbull abim veya diğer arkadaşlar daha fazla yardımcı olabilir.Ben ekranları hep kurumlardan aldım. Matriks de iken ING Teb Atig Integral İşYatırım Camiş den almıştım. Ideali önce Sanko dan sonra A1 Capitalden aldım ve şuan hala orayla çalışıyorum. Bu güne kadar bir sıkıntım olmadı. Forumdan olduğunuzu söyleyip uygun komisyon talep edebilirsiniz.

Hocam, ben ing'deyim ama bana ekran vermediler. Siz nasıl aldınız? Ücret (Aylık/yıllık) ne ödediniz? Matriks'in istediği fiyatlardan daha farklımı ödediniz? Tşk.

thebaboli
27-04-2015, 19:34
Hocam, ben ing'deyim ama bana ekran vermediler. Siz nasıl aldınız? Ücret (Aylık/yıllık) ne ödediniz? Matriks'in istediği fiyatlardan daha farklımı ödediniz? Tşk.

ING banka bağlı iken şubem karşılamıştı vob biriminden İlkay bey de yardımcı olmuştu ama ING Menkulde durum nedir bilmiyorum.

Drift
28-04-2015, 00:21
Kişisel fikrim veri olayı bir platformun en önemli unsurlarından biridir. O nedenledir ki ;

O iş yatırıma kaç kere dedim ama dinlemediler kendileri bilirler :)

Fx de işlem yapıcam onun için bile ideal şartı koşuyorum kurumlara :)

dostum bunların amacı sanırım verileri iyice kısaltıp analiz falan etmeyin gördüğünüz fiyat neyse alın satın demek istiyorlar yatırımcılara ! sanırım.

bir aylık veri neye yarar ki ? :bad:

program kasmasın diye yapıyor olabilirler anlarızda bari dataları download edebilelim !!! oda yok.

veri olmadan ne sistem testi yapabiliriz nede analiz .

insan art niyet arıyor artık .

thebaboli
28-04-2015, 00:32
dostum bunların amacı sanırım verileri iyice kısaltıp analiz falan etmeyin gördüğünüz fiyat neyse alın satın demek istiyorlar yatırımcılara ! sanırım.

bir aylık veri neye yarar ki ? :bad:

program kasmasın diye yapıyor olabilirler anlarızda bari dataları download edebilelim !!! oda yok.

veri olmadan ne sistem testi yapabiliriz nede analiz .

insan art niyet arıyor artık .

Art niyet mi beceriksizlik mi vurdumduymazlık mı bende anlayamadım ama var birşeyler.

kafkaf
28-04-2015, 10:27
ING banka bağlı iken şubem karşılamıştı vob biriminden İlkay bey de yardımcı olmuştu ama ING Menkulde durum nedir bilmiyorum.

Teşekkürler...

kafkaf
30-04-2015, 11:00
Ufuk bey,

15 dakikalık grafik içerisinde günlük veri göstermek mümkün müdür? Örneğin, 15 dak.lık fiyat grafiğinde "günlük Mav(C,15,E)" görebilir miyim?

Tşk.ler...

ycy
30-04-2015, 15:08
Ufuk bey,

15 dakikalık grafik içerisinde günlük veri göstermek mümkün müdür? Örneğin, 15 dak.lık fiyat grafiğinde "günlük Mav(C,15,E)" görebilir miyim?

Tşk.ler...

iDeal'de DönemÇevir diye bir fonksiyonla bu yapılabiliyor ama Matrikste nasıl bilmiyorum..

http://i.hizliresim.com/WnnOYQ.png (http://hizliresim.com/WnnOYQ)

venseremos
30-04-2015, 16:41
Herkese merhaba,

Aşağıdaki trial intikatörünü sistem haline nasıl getirebiliriz? Fiyat intikatör üzerindeyken al, altındayken sat? Yardımcı olabilirseniz sevinirim.

period:=Input("ATR period :",1,100,3);
atrfact:=Input("ATR multiplication :",1,10,4);
HiLo:=If(H-L<1.5*Mov(H-L,period,S),H-L, 1.5*Mov(H-L,period,S));
Href:=If(L<=Ref(H,-1),H-Ref(C,-1),(H-Ref(C,-1))-(L-Ref(H,-1))/2);
Lref:=If(H>=Ref(L,-1),Ref(C,-1)-L,(Ref(C,-1)-L)-(Ref(L,-1)-H)/2);
diff1:=Max(HiLo,Href);
diff2:=Max(diff1,Lref);
atrmod:=mov(diff2,period,e);
loss:=atrfact*atrmod;

trail:= If(C>PREV AND Ref(C,-1)>PREV,
if(prev>c-loss,prev,c-loss),
If(C<PREV AND Ref(C,-1)<PREV,
if(prev<c+loss,prev,c+loss),
If(C>PREV,C-loss,C+loss)));
Trail

Bear_Bull
01-05-2015, 01:06
Trail silin

cross(Trail ,C)

ve

cross(C,Trail )

ekleyerek
al ve sat vermelerini sağlayın.

kafkaf
02-05-2015, 11:36
Matriks için "twiggs momentum oscillator" ve "twiggs money flow indicator" formüllerini arıyorum. Elinde olan varsa paylaşabilir mi? Ufuk hocam siz bir el atsanız aslında bu iş tamam olur gibi )) Tşk.ler...

Not: Metastock için "twiggs money flow indicator" aşağıdaki şekilde ancak Matriks'te çalıştıramadım. Son satırdaki Wilder's function'ı nı da ekliyorum.

periods:=Input("TMF periods",1,100,21);
TRH:=Max(Ref(C,-1),H);
TRL:=Min(Ref(C,-1),L);
TR:=TRH-TRL;
ADV:=((C-TRL)-(TRH-C))/If(TR=0,999999,TR)*V;
If(Wilders(V,periods)=0,0,Wilders(ADV,periods)/Wilders(V,periods))

Wilders indicator used by "Twiggs Money Flow" indicator:

periods:=Input("ATR Periods?",1,100,10);
TH:=If(Ref(C,-1) > H,Ref(C,-1),H);
TL:=If(Ref(C,-1) < L,Ref(C,-1),L);
TR:=TH-TL;
Wilders(TR,periods)

Kaynak: http://forum.esignal.com/showthread.php?10782-volume-money-flow-indicator

venseremos
04-05-2015, 14:33
Trail silin

cross(Trail ,C)

ve

cross(C,Trail )

ekleyerek
al ve sat vermelerini sağlayın.

Öncelikle yanıt için çok teşekkürler sayın Bear_Bull fakat trail i intikatörden sildiğimde yazım hatası diyor. İntikatör metnini kopyalayıp dediğinizi yaptığımda da (trail i silerek) hiç bir işlem yapmıyor. Sanırım bir yerde yanlış yapıyorum:)

fraktür
05-05-2015, 20:46
Fonksiyon değil "İNDİKATOR" olarak .sistemin al sat larının aynısını indikatörde tanımlayarak.
..............................................
al :=cross(mov(c,3,e),ref(FML("atr3"),-1));
sat :=cross(ref(FML("atr3"),-1),mov(c,3,e)) ;
al:=if(al,1,0) ; sat:=if(sat,1,0) ;
start:=if(BarsSince(cross(cum(al xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Over:=xxxxxxxxxxxxx;
Over
.................................................. ......

Ufuk Bey katkılarınız için sonsuz teşekkürler öncelikle...yukarıdak formülü cross(mov(c,3,w),mov(c,5,w))
formülüne uyarlayarak örnek verebilirseniz çok büyük bir iyilik yapmış olacaksınız...Özellikle formülün son kısmını satart satırını anlayamadım orayı biraz açarsanız çok makbule geçer...
uzun zamandır keske bu overali bu şekilde tanımlayabilsem diye düşünüyordum..matriksi aradım onlarda mümkün olmadığını söylemişlerdi..siz bir şekilde tanımlamışsınız tebrik ederim cidden..
yardımcı olabilrseniz çok sevinirim...

uufuk
05-05-2015, 22:22
Matriks için "twiggs momentum oscillator" ve "twiggs money flow indicator" formüllerini arıyorum. Elinde olan varsa paylaşabilir mi? Ufuk hocam siz bir el atsanız aslında bu iş tamam olur gibi )) Tşk.ler...

Not: Metastock için "twiggs money flow indicator" aşağıdaki şekilde ancak Matriks'te çalıştıramadım. Son satırdaki Wilder's function'ı nı da ekliyorum.

periods:=Input("TMF periods",1,100,21);
TRH:=Max(Ref(C,-1),H);
TRL:=Min(Ref(C,-1),L);
TR:=TRH-TRL;
ADV:=((C-TRL)-(TRH-C))/If(TR=0,999999,TR)*V;
If(Wilders(V,periods)=0,0,Wilders(ADV,periods)/Wilders(V,periods))

Wilders indicator used by "Twiggs Money Flow" indicator:

periods:=Input("ATR Periods?",1,100,10);
TH:=If(Ref(C,-1) > H,Ref(C,-1),H);
TL:=If(Ref(C,-1) < L,Ref(C,-1),L);
TR:=TH-TL;
Wilders(TR,periods)

Kaynak: http://forum.esignal.com/showthread.php?10782-volume-money-flow-indicator

http://i.hizliresim.com/XvqPa0.png


periods:=Input("TMF periods",1,100,21);
TRH:=Max(Ref(C,-1),H);
TRL:=Min(Ref(C,-1),L);
TR:=TRH-TRL;
ADV:=((C-TRL)-(TRH-C))/If(TR=0,999999,TR)*V;
If(mov(V,periods,ww)=0,0,mov(ADV,periods,ww)/mov(V,periods,ww))

uufuk
05-05-2015, 22:39
Ufuk Bey katkılarınız için sonsuz teşekkürler öncelikle...yukarıdak formülü cross(mov(c,3,w),mov(c,5,w))
formülüne uyarlayarak örnek verebilirseniz çok büyük bir iyilik yapmış olacaksınız...Özellikle formülün son kısmını satart satırını anlayamadım orayı biraz açarsanız çok makbule geçer...
uzun zamandır keske bu overali bu şekilde tanımlayabilsem diye düşünüyordum..matriksi aradım onlarda mümkün olmadığını söylemişlerdi..siz bir şekilde tanımlamışsınız tebrik ederim cidden..
yardımcı olabilrseniz çok sevinirim...

al :=Cross(mov(c,3,w),mov(c,5,w));
sat :=Cross(mov(c,5,w),mov(c,3,w));
al:=if(al,1,0) ; sat:=if(sat,1,0) ;
start:=if(BarsSince(cross(cum(al or sat),0.5))>0,1,0);
Over:=xxxxxxxxxxxxx;
Over

Son satır sizden olmalı.....

http://i.hizliresim.com/3DjzE9.png

uufuk
05-05-2015, 22:44
Ufuk bey,

15 dakikalık grafik içerisinde günlük veri göstermek mümkün müdür? Örneğin, 15 dak.lık fiyat grafiğinde "günlük Mav(C,15,E)" görebilir miyim?

Tşk.ler...

Mümkün..Grafik verip formulumu paylaşmamışdım.....

kral1973
06-05-2015, 09:32
slm.. arkadaşlar 5 dk grafiklerde son 4 ay baz alınır ise yüzde kaç getiri olursa (sistem tester da) iyi sayılır..
örnek % 15 iyi mi... yada % 13 bilmiyorum ki... en iyi sonucu % 18 ve 4 ayda 52 defa al sat yapmış... bu iyi mi.. acaba... çaylağa cevap verirseniz sevinirim...tşk...

KOSA
06-05-2015, 09:47
slm.. arkadaşlar 5 dk grafiklerde son 4 ay baz alınır ise yüzde kaç getiri olursa (sistem tester da) iyi sayılır..
örnek % 15 iyi mi... yada % 13 bilmiyorum ki... en iyi sonucu % 18 ve 4 ayda 52 defa al sat yapmış... bu iyi mi.. acaba... çaylağa cevap verirseniz sevinirim...tşk...

Buna bakabilirsin.

[url=http://hizliresim.com/LagNPo]http://i.hizliresim.com/LagNPo.jpg[/url

kafkaf
06-05-2015, 11:45
http://i.hizliresim.com/XvqPa0.png


periods:=Input("TMF periods",1,100,21);
TRH:=Max(Ref(C,-1),H);
TRL:=Min(Ref(C,-1),L);
TR:=TRH-TRL;
ADV:=((C-TRL)-(TRH-C))/If(TR=0,999999,TR)*V;
If(mov(V,periods,ww)=0,0,mov(ADV,periods,ww)/mov(V,periods,ww))

Ufuk hocam ben uğraştım ama yapamadım. Sizdeki bilgi ve tecrübeye şapka çıkartılır. Paylaşımınız için teşekkürler.

kafkaf
06-05-2015, 11:49
Mümkün..Grafik verip formulumu paylaşmamışdım.....


Ufuk bey,

15 dakikalık grafik içerisinde günlük veri göstermek mümkün müdür? Örneğin, 15 dak.lık fiyat grafiğinde "günlük Mav(C,15,E)" görebilir miyim?

Tşk.ler...

Ufuk hocam, bir de bu konuda paylaşım yapsanız. Gün içi trade yaparken stoploss amaçlı kullanacağım. Faydalı olur ve yeni bir şey öğrenmiş oluruz. Tşk.ler...

kral1973
06-05-2015, 21:32
Buna bakabilirsin.

[url=http://hizliresim.com/LagNPo]http://i.hizliresim.com/LagNPo.jpg[/url

hocam bu gerçek mi... yoksa montaj mı... inanamıyorum... siz mi yaptınız.. hellaaaallllllll...... ne beyin var abicim...
biz de salak salak bakıyoz...uzaylılar gibi...... % 18 i bulduk çok şey halt ettiğimi sandım... :oley:

Bear_Bull
06-05-2015, 21:49
Öncelikle yanıt için çok teşekkürler sayın Bear_Bull fakat trail i intikatörden sildiğimde yazım hatası diyor. İntikatör metnini kopyalayıp dediğinizi yaptığımda da (trail i silerek) hiç bir işlem yapmıyor. Sanırım bir yerde yanlış yapıyorum:)


{al ve açığa poz kapat}

period:= 3; {Input("ATR period :",1,100,3);}
atrfact:=4; {Input("ATR multiplication :",1,10,4);}
HiLo:=If(H-L<1.5*Mov(H-L,period,S),H-L, 1.5*Mov(H-L,period,S));
Href:=If(L<=Ref(H,-1),H-Ref(C,-1),(H-Ref(C,-1))-(L-Ref(H,-1))/2);
Lref:=If(H>=Ref(L,-1),Ref(C,-1)-L,(Ref(C,-1)-L)-(Ref(L,-1)-H)/2);
diff1:=Max(HiLo,Href);
diff2:=Max(diff1,Lref);
atrmod:=mov(diff2,period,e);
loss:=atrfact*atrmod;

trail:= If(C>PREV AND Ref(C,-1)>PREV,
if(prev>c-loss,prev,c-loss),
If(C<PREV AND Ref(C,-1)<PREV,
if(prev<c+loss,prev,c+loss),
If(C>PREV,C-loss,C+loss)));
cross(C,Trail)

{sat ve açığa sat}

period:= 3; {Input("ATR period :",1,100,3);}
atrfact:=4; {Input("ATR multiplication :",1,10,4);}
HiLo:=If(H-L<1.5*Mov(H-L,period,S),H-L, 1.5*Mov(H-L,period,S));
Href:=If(L<=Ref(H,-1),H-Ref(C,-1),(H-Ref(C,-1))-(L-Ref(H,-1))/2);
Lref:=If(H>=Ref(L,-1),Ref(C,-1)-L,(Ref(C,-1)-L)-(Ref(L,-1)-H)/2);
diff1:=Max(HiLo,Href);
diff2:=Max(diff1,Lref);
atrmod:=mov(diff2,period,e);
loss:=atrfact*atrmod;

trail:= If(C>PREV AND Ref(C,-1)>PREV,
if(prev>c-loss,prev,c-loss),
If(C<PREV AND Ref(C,-1)<PREV,
if(prev<c+loss,prev,c+loss),
If(C>PREV,C-loss,C+loss)));
cross(Trail ,C)

TİQARO
07-05-2015, 00:48
AL formülü :

Cross(MACD(26,12,9),MACDTrigger(26,12,9))

SAT formülü:

Cross(MACDTrigger(26,12,9),MACD(26,12,9)) BU FORMULE BİR AGIRLIKLI ORTALAMA ATIP ALDA IKEN TRİGER ASAGI KESTIGINDE FLAT KALMAK VEYA SATTA IKEN TRİGER ORTALAMAYI YUKARI KESTIGINDE FLAT KALMAK İSTİYORUM NASIL YAZILABILIR UGUR HOCAM YARDIMCI OLURMUSUNUZ :)

TİQARO
07-05-2015, 12:24
Ufuk hocam demek istemiştim klavye hatası olmuş Özür dilerim
AL formülü :

Cross(MACD(26,12,9),MACDTrigger(26,12,9))

SAT formülü:

Cross(MACDTrigger(26,12,9),MACD(26,12,9)) BU FORMULE BİR AGIRLIKLI ORTALAMA ATIP ALDA IKEN TRİGER ASAGI KESTIGINDE FLAT KALMAK VEYA SATTA IKEN TRİGER ORTALAMAYI YUKARI KESTIGINDE FLAT KALMAK İSTİYORUM NASIL YAZILABILIR UGUR HOCAM YARDIMCI OLURMUSUNUZ :)

fraktür
07-05-2015, 13:40
al :=Cross(mov(c,3,w),mov(c,5,w));
sat :=Cross(mov(c,5,w),mov(c,3,w));
al:=if(al,1,0) ; sat:=if(sat,1,0) ;
start:=if(BarsSince(cross(cum(al or sat),0.5))>0,1,0);
Over:=xxxxxxxxxxxxx;
Over

Son satır sizden olmalı.....

http://i.hizliresim.com/3DjzE9.png
"son satır sizden olmalı" demişsiniz yani al-sat-açığa sat-poz kapa kosullarını oraya mı yazacağız biraz çok soru soruyorum ama uzun zamandır yapmaya çalıştığım sey tam olarak bu...

uufuk
07-05-2015, 14:02
"son satır sizden olmalı" demişsiniz yani al-sat-açığa sat-poz kapa kosullarını oraya mı yazacağız biraz çok soru soruyorum ama uzun zamandır yapmaya çalıştığım sey tam olarak bu...

al :=Cross(mov(c,3,w),mov(c,5,w));
sat :=Cross(mov(c,5,w),mov(c,3,w));
al:=if(al,1,0) ; sat:=if(sat,1,0) ;
start:=if(BarsSince(cross(cum(al or sat),0.5))>0,1,0);
Over:=xxxxxxxxxxxxx;
Over

al-sat ilk iki satırda yazılı,üçüncü satır her türlü al-sat formulu için "1" üretimi için.
Start, ilk sinyal ile hesaplamanın başlaması için devamını getir.Başka türlüde olabilir mantık yürüt, basit düşün.

venseremos
07-05-2015, 16:00
{al ve açığa poz kapat}

period:= 3; {Input("ATR period :",1,100,3);}
atrfact:=4; {Input("ATR multiplication :",1,10,4);}
HiLo:=If(H-L<1.5*Mov(H-L,period,S),H-L, 1.5*Mov(H-L,period,S));
Href:=If(L<=Ref(H,-1),H-Ref(C,-1),(H-Ref(C,-1))-(L-Ref(H,-1))/2);
Lref:=If(H>=Ref(L,-1),Ref(C,-1)-L,(Ref(C,-1)-L)-(Ref(L,-1)-H)/2);
diff1:=Max(HiLo,Href);
diff2:=Max(diff1,Lref);
atrmod:=mov(diff2,period,e);
loss:=atrfact*atrmod;

trail:= If(C>PREV AND Ref(C,-1)>PREV,
if(prev>c-loss,prev,c-loss),
If(C<PREV AND Ref(C,-1)<PREV,
if(prev<c+loss,prev,c+loss),
If(C>PREV,C-loss,C+loss)));
cross(C,Trail)

{sat ve açığa sat}

period:= 3; {Input("ATR period :",1,100,3);}
atrfact:=4; {Input("ATR multiplication :",1,10,4);}
HiLo:=If(H-L<1.5*Mov(H-L,period,S),H-L, 1.5*Mov(H-L,period,S));
Href:=If(L<=Ref(H,-1),H-Ref(C,-1),(H-Ref(C,-1))-(L-Ref(H,-1))/2);
Lref:=If(H>=Ref(L,-1),Ref(C,-1)-L,(Ref(C,-1)-L)-(Ref(L,-1)-H)/2);
diff1:=Max(HiLo,Href);
diff2:=Max(diff1,Lref);
atrmod:=mov(diff2,period,e);
loss:=atrfact*atrmod;

trail:= If(C>PREV AND Ref(C,-1)>PREV,
if(prev>c-loss,prev,c-loss),
If(C<PREV AND Ref(C,-1)<PREV,
if(prev<c+loss,prev,c+loss),
If(C>PREV,C-loss,C+loss)));
cross(Trail ,C)

Çok teşekkür ederim, elinize sağlık.

fraktür
07-05-2015, 18:28
al :=Cross(mov(c,3,w),mov(c,5,w));
sat :=Cross(mov(c,5,w),mov(c,3,w));
al:=if(al,1,0) ; sat:=if(sat,1,0) ;
start:=if(BarsSince(cross(cum(al or sat),0.5))>0,1,0);
Over:=xxxxxxxxxxxxx;
Over

al-sat ilk iki satırda yazılı,üçüncü satır her türlü al-sat formulu için "1" üretimi için.
Start, ilk sinyal ile hesaplamanın başlaması için devamını getir.Başka türlüde olabilir mantık yürüt, basit düşün.

baya bir uğraştım ama benim bu formüle kafa basmadı teşekkürler ufuk bey....

fraktür
07-05-2015, 18:59
baya bir uğraştım ama benim bu formüle kafa basmadı teşekkürler ufuk bey....

al :=Cross(mov(c,3,w),mov(c,5,w));
sat :=Cross(mov(c,5,w),mov(c,3,w));
al:=if(al,1,0) ; sat:=if(sat,-1,0) ;
s:=valuewhen(1,al=1,c);
d:=valuewhen(1,sat=-1,c);
y:=if(al,(s-d),0);
z:=if(sat,(d-s),y);
z

Drift
07-05-2015, 19:19
al :=Cross(mov(c,3,w),mov(c,5,w));
sat :=Cross(mov(c,5,w),mov(c,3,w));
al:=if(al,1,0) ; sat:=if(sat,1,0) ;
start:=if(BarsSince(cross(cum(al or sat),0.5))>0,1,0);
Over:=xxxxxxxxxxxxx;
Over

al-sat ilk iki satırda yazılı,üçüncü satır her türlü al-sat formulu için "1" üretimi için.
Start, ilk sinyal ile hesaplamanın başlaması için devamını getir.Başka türlüde olabilir mantık yürüt, basit düşün.

benim kafa basmıyor bu türşeylere ufuk dostum ama sanki over kısmında sadece < işareti değişiyor olması lazım

basit düşün dedin çok basit düşündüm galiba :he:

game over mi ?

free_man_1914
08-05-2015, 13:17
Ustalar Merhaba... Matrikste Explorer videolarını izledim eğitim için ama bazı yerlerde yetersiz gibi daha çok örnek verilebilirdi neyse 5 günlük üssel MOV 15 i kestiğinde olan görüntü formülünü ayarladım ancak şu koşulları eklemek istiyorum STOC değeri 61 üzerinde olan ve RSI değeri 50 ve üzerinde 3 bar öncesi olarak diye formül yapmak istiyorum yardımcı olabilirseniz sevinirim. Saygılar...

nasa64
09-05-2015, 23:18
Metastock taki ALERT fonksiyonunun Matriks karşılığını bilen var mı arkadaşlar?
Teşekkürler

uufuk
09-05-2015, 23:54
Metastock taki ALERT fonksiyonunun Matriks karşılığını bilen var mı arkadaşlar?
Teşekkürler

ALERT fonksiyonunu tarif et tanımla, cevabını bonus olarak al.

kani
10-05-2015, 00:00
hocam bu gerçek mi... yoksa montaj mı... inanamıyorum... siz mi yaptınız.. hellaaaallllllll...... ne beyin var abicim...
biz de salak salak bakıyoz...uzaylılar gibi...... % 18 i bulduk çok şey halt ettiğimi sandım... :oley:

% 90 gerçek olmalı zira yazılabilir bi formül bu

kani
10-05-2015, 00:04
al :=Cross(mov(c,3,w),mov(c,5,w));
sat :=Cross(mov(c,5,w),mov(c,3,w));
al:=if(al,1,0) ; sat:=if(sat,1,0) ;
start:=if(BarsSince(cross(cum(al or sat),0.5))>0,1,0);
Over:=xxxxxxxxxxxxx;
Over

al-sat ilk iki satırda yazılı,üçüncü satır her türlü al-sat formulu için "1" üretimi için.
Start, ilk sinyal ile hesaplamanın başlaması için devamını getir.Başka türlüde olabilir mantık yürüt, basit düşün.
baya bir uğraştım ama benim bu formüle kafa basmadı teşekkürler ufuk bey....

benim anlayamadığım kısım formülde 3 cü paragraf al ve sat aynı değere gelirse denmiş yani
al:=if(al,1,0) ; sat:=if(sat,1,0) ; burda al üretmesi için 1 değeri gösterilmiş sat içinde aynı pek kafam basmadı

uufuk
10-05-2015, 00:45
benim anlayamadığım kısım formülde 3 cü paragraf al ve sat aynı değere gelirse denmiş yani
al:=if(al,1,0) ; sat:=if(sat,1,0) ; burda al üretmesi için 1 değeri gösterilmiş sat içinde aynı pek kafam basmadı

al-sat ilk iki satırda yazılı,üçüncü satır her türlü al-sat formulu için "1" üretimi için.

Cross(mov(c,3,w),mov(c,5,w)) >>>>>"1" üretir yani "true" 1 dır

mov(c,3,w)>mov(c,5,w)
mov(c,3,w)<mov(c,5,w)
mov(c,3,w)<>mov(c,5,w)
mov(c,3,w)=mov(c,5,w) >>>>>"-1" üretir yani "true" -1 dır

Sanırım anlaşıldı,Fraktür dostumuz neticeye ulaşdı,kendisini tekrar tebrik ederim
http://i.hizliresim.com/PqkPdv.png

nasa64
10-05-2015, 00:52
Sayın uufuk hocam.Bu ALERT işini daha önce açıklamıştın ama bulamadım. ALERT uyar-sinyal anlamında olmalı.İf mantığı ile bir bağlantısı olabilir ama Geçtiği yer
signals:=Ref((InInit AND Alert(InInit=0,2) OR flag AND Alert(flag=0,2))-(flag=0 AND Alert(flag,2)),-delay);

Teşekkürler

uufuk
10-05-2015, 01:17
Sayın uufuk hocam.Bu ALERT işini daha önce açıklamıştın ama bulamadım. ALERT uyar-sinyal anlamında olmalı.İf mantığı ile bir bağlantısı olabilir ama Geçtiği yer
signals:=Ref((InInit AND Alert(InInit=0,2) OR flag AND Alert(flag=0,2))-(flag=0 AND Alert(flag,2)),-delay);

Teşekkürler

Mantıgı ve işlevini bilirsen işin kolaylaşır.
a:=Cross(mov(c,3,w),mov(c,5,w)) ;
Alert(a,2)
ifadesinde a cross barında 1 üretir.Alert(a,2) ifadesi 1 sinyalini 2 bar süresince 1 değerinde tutar.

a:=mov(c,3,w)<mov(c,5,w) ;
Alert(a,2)
ifadesinde a şart oluştugu barlarda -1 üretir.Alert(a,2) ifadesi -1 sinyalini şart bitiminde 1 bar süresince daha -1 değerinde tutar.

a:=Cross(mov(c,3,w),mov(c,5,w)) ;
hhv(a,2)

a:=mov(c,3,w)<mov(c,5,w) ;
llv(a,2)
aynı kapıya çıkar...Bonus olarak değil beleş oldu...:he:

nasa64
10-05-2015, 01:36
Çok teşekkür ederim Sayın uufuk,

Sizin anlattığınızdan anladığım kadarı ile formül
Init:=Cum(In+Out>-1)=1;
InInit:=Cum(In)=1;
flag:=BarsSince(Init OR In)< BarsSince(Init OR Out)+InInit;
signals:=Ref((InInit AND HHV(InInit=0,2) OR flag AND LLV(flag=0,2))-(flag=0 AND LLV(flag,2)),-delay);

şeklinde oluyor.

Çok teşekkürler

uufuk
10-05-2015, 01:47
Çok teşekkür ederim Sayın uufuk,

Sizin anlattığınızdan anladığım kadarı ile formül
Init:=Cum(In+Out>-1)=1;
InInit:=Cum(In)=1;
flag:=BarsSince(Init OR In)< BarsSince(Init OR Out)+InInit;
signals:=Ref((InInit AND HHV(InInit=0,2) OR flag AND LLV(flag=0,2))-(flag=0 AND LLV(flag,2)),-delay);

şeklinde oluyor.

Çok teşekkürler

signals:=Ref((InInit AND HHV(InInit=0,2) OR flag AND LLV(flag=0,2))-(flag=0 AND LLV(flag,2)),-delay);
(InInit=0 >>>>>-1 üretir
signals:=Ref((InInit AND LLV(InInit=0,2) OR flag AND LLV(flag=0,2))-(flag=0 AND LLV(flag,2)),-delay);
olmalı gibi Meta ile karşılaştır....

nasa64
10-05-2015, 02:53
Anladım.Çok teşekkür ederim.

fraktür
10-05-2015, 11:48
Öncelikle forumda emeği geçen yol gösteren ışık tutan herkese teker teker teşekkür ederim...
Ufuk Bey'in yol göstermeleriyle ve yardımlarıyla kendi çapımda overeal egrisi indikatörünü ufak bir sapmayla da olsa yazmayı başardım... Çok uzun zamandır yapmaya çalıştığım ama imkansız olduğu söylenen birşeydi...
Ben bu şekilde bir kalıp çıkardım ama hatalarım olabilir...
Aşağı yukarı aynı egri ve aynı değerler çıkıyor...
http://i.hizliresim.com/7kML9a.png
Movlar için bu şekilde diğer indikatörler için farklı fonksiyonlar kullanmak icap edebilir...

al :=mov(C,30,w)>mov(c,50,w);
sat :=mov(C,50,w)>mov(c,30,w);
alA :=CROSS(mov(c,30,w),mov(c,50,w));
satA:=CROSS(mov(c,50,w),mov(c,30,w));
((cum(if(AL,ROC(C,1, $),0)))-((cum(if(ALA,ROC(C,1, $),0)))-(cum(if(SATA,ROC(C,1, $),0)))))+
((cum(if(SAT,ROC(C,1, $),0)))*-1)+-((cum(if(ALA,ROC(C,1, $),0)))-(cum(if(SATA,ROC(C,1, $),0))))

şimdi bu formülle sistemteseterde poz aç-poz kapa-al sat koşullarına adapte etmeye çalışıyorum yapabilen olr da paylaşırsa sevinirim...
göstergenin örneğin mov 40a üzerinde pozda olsun ama altında pozsuz flat kalaım bunu yapabilin olursa da paylaşırsa sevinirim...
TŞEKKÜRLER UFUK BEY... SAYGILAR....

uufuk
10-05-2015, 14:04
Ben bu şekilde bir kalıp çıkardım ama hatalarım olabilir...
Aşağı yukarı aynı egri ve aynı değerler çıkıyor...
http://i.hizliresim.com/7kML9a.png
Movlar için bu şekilde diğer indikatörler için farklı fonksiyonlar kullanmak icap edebilir...al-sat ilk iki satırda yazılı,üçüncü satır her türlü al-sat formulu için "1" üretimi için.
Start, ilk sinyal ile hesaplamanın başlaması için devamını getir.Başka türlüde olabilir mantık yürüt, basit düşün.


Şablonu geliştir,her sistemde sadece ilk iki satırı değişimine ihtiyaç duysun.Bunu başaracağına lnanıyorum.

http://i.hizliresim.com/d53OdV.png

KOSA
10-05-2015, 15:36
Öncelikle forumda emeği geçen yol gösteren ışık tutan herkese teker teker teşekkür ederim...
Ufuk Bey'in yol göstermeleriyle ve yardımlarıyla kendi çapımda overeal egrisi indikatörünü ufak bir sapmayla da olsa yazmayı başardım... Çok uzun zamandır yapmaya çalıştığım ama imkansız olduğu söylenen birşeydi...
Ben bu şekilde bir kalıp çıkardım ama hatalarım olabilir...
Aşağı yukarı aynı egri ve aynı değerler çıkıyor...
http://i.hizliresim.com/7kML9a.png
Movlar için bu şekilde diğer indikatörler için farklı fonksiyonlar kullanmak icap edebilir...

al :=mov(C,30,w)>mov(c,50,w);
sat :=mov(C,50,w)>mov(c,30,w);
alA :=CROSS(mov(c,30,w),mov(c,50,w));
satA:=CROSS(mov(c,50,w),mov(c,30,w));
((cum(if(AL,ROC(C,1, $),0)))-((cum(if(ALA,ROC(C,1, $),0)))-(cum(if(SATA,ROC(C,1, $),0)))))+
((cum(if(SAT,ROC(C,1, $),0)))*-1)+-((cum(if(ALA,ROC(C,1, $),0)))-(cum(if(SATA,ROC(C,1, $),0))))

şimdi bu formülle sistemteseterde poz aç-poz kapa-al sat koşullarına adapte etmeye çalışıyorum yapabilen olr da paylaşırsa sevinirim...
göstergenin örneğin mov 40a üzerinde pozda olsun ama altında pozsuz flat kalaım bunu yapabilin olursa da paylaşırsa sevinirim...
TŞEKKÜRLER UFUK BEY... SAYGILAR....

Aynı sistem içinde yapmaya çalışırsan overal ve mov arasında bağlantı kopacaktır.
İkinci bir sistem ile kontrol etmek daha mantıklı...

fraktür
10-05-2015, 16:53
Koşulları iskelet olarak oluşturdum:halay: bunu biraz daha sade yazmak gerekecek...:mod:
AL KOŞULU:

a:=((cum(if(mov(C,30,w)>mov(c,50,w),ROC(C,1, $),0)))-((cum(if(CROSS(mov(c,30,w),mov(c,50,w)),ROC(C,1, $),0)))-(cum(if(CROSS(mov(c,50,w),mov(c,30,w)),ROC(C,1, $),0)))))+
((cum(if(mov(C,50,w)>mov(c,30,w),ROC(C,1, $),0)))*-1)+-((cum(if(CROSS(mov(c,30,w),mov(c,50,w)),ROC(C,1, $),0)))-(cum(if(CROSS(mov(c,50,w),mov(c,30,w)),ROC(C,1, $),0))));
al:=mov(c,30,w)>mov(c,50,w) ;
sat:=mov(c,30,w)<mov(c,50,w) ;
yk:=cross(a,mov(a,40,s));
asa:=cross(mov(a,40,s),a);
(mov(a,40,s)<a and al ) or (ref((mov(a,40,s)>a and al),-1) and cross(a,mov(a,40,s)) )


SAT KOŞULU:

a:=((cum(if(mov(C,30,w)>mov(c,50,w),ROC(C,1, $),0)))-((cum(if(CROSS(mov(c,30,w),mov(c,50,w)),ROC(C,1, $),0)))-(cum(if(CROSS(mov(c,50,w),mov(c,30,w)),ROC(C,1, $),0)))))+
((cum(if(mov(C,50,w)>mov(c,30,w),ROC(C,1, $),0)))*-1)+-((cum(if(CROSS(mov(c,30,w),mov(c,50,w)),ROC(C,1, $),0)))-(cum(if(CROSS(mov(c,50,w),mov(c,30,w)),ROC(C,1, $),0))));
al:=mov(c,30,w)>mov(c,50,w) ;
sat:=mov(c,30,w)<mov(c,50,w) ;
yk:=cross(a,mov(a,40,s));
asa:=cross(mov(a,40,s),a);
(mov(a,40,s)<a and sat) or (ref((mov(a,400,s)>a and at),-1) and cross(a,mov(a,40,s)) )
or (ref((mov(a,40,s)<a and al),-1) and cross(mov(a,40,s),a) )

AÇIĞA SAT :
a:=((cum(if(mov(C,30,w)>mov(c,50,w),ROC(C,1, $),0)))-((cum(if(CROSS(mov(c,30,w),mov(c,50,w)),ROC(C,1, $),0)))-(cum(if(CROSS(mov(c,50,w),mov(c,30,w)),ROC(C,1, $),0)))))+
((cum(if(mov(C,50,w)>mov(c,30,w),ROC(C,1, $),0)))*-1)+-((cum(if(CROSS(mov(c,30,w),mov(c,50,w)),ROC(C,1, $),0)))-(cum(if(CROSS(mov(c,50,w),mov(c,30,w)),ROC(C,1, $),0))));
al:=mov(c,30,w)>mov(c,50,w) ;
sat:=mov(c,30,w)<mov(c,50,w) ;
yk:=cross(a,mov(a,40,s));
asa:=cross(mov(a,40,s),a);
(REF(Mov(a,40,s)>a,-1) AND YK AND SAT) OR (mov(a,40,s)<a and sat)

A.POZ KAPA KOŞULU

a:=((cum(if(mov(C,30,w)>mov(c,50,w),ROC(C,1, $),0)))-((cum(if(CROSS(mov(c,30,w),mov(c,50,w)),ROC(C,1, $),0)))-(cum(if(CROSS(mov(c,50,w),mov(c,30,w)),ROC(C,1, $),0)))))+
((cum(if(mov(C,50,w)>mov(c,30,w),ROC(C,1, $),0)))*-1)+-((cum(if(CROSS(mov(c,30,w),mov(c,50,w)),ROC(C,1, $),0)))-(cum(if(CROSS(mov(c,50,w),mov(c,30,w)),ROC(C,1, $),0))));
al:=mov(c,30,w)>mov(c,50,w) ;
sat:=mov(c,30,w)<mov(c,50,w) ;
yk:=cross(a,mov(a,40,s));
asa:=cross(mov(a,40,s),a);
(asa and ref(sat,-1) )or (ref((mov(a,40,s)>a and sat),-1) and cross(a,mov(a,40,s)) ) or (REF(Mov(a,40,s)>a,-1) AND YK AND AL) OR (mov(a,40,s)<a and al )

BURADA YAZILANLAR DİREK BAĞLAMAK İÇİN DEĞİL!!!!:kural::kural::kural: FORMÜL KALIBINA ÖRNEK OLUŞTURMASI AÇISINDAN PAYLAŞILMIŞTIR:kural::kural:...DİREK BAĞLANILACAK FORMÜLLER DEĞİLDİR...:grrr::grrr: SADECE İLK FİKİR OLUŞTURMASI AÇISINDAN PAYLAŞTIM GELİŞTİREN SADELEŞTİREN BİRŞEYLER EKLEYEN ARKADAŞLARIN DA PAYLAŞIMLARINI GÖRMEK İSTERİM DOĞRUSU

YENİ BAŞLAYANLAR AÇISINDAN BİR UYARIDA BULUNMAK İSTEDİM...USTALARA SAYGILAR...
TEKRAR TEŞEKKÜRLER UFUK BEY...

fraktür
10-05-2015, 16:56
aynı sistem içinde yapmaya çalışırsan overal ve mov arasında bağlantı kopacaktır.
Ikinci bir sistem ile kontrol etmek daha mantıklı...

sayın kosa teşekkürler uyarılarınız foruma katkılarınız için... Uzun vade test edip söylediklerinizi göz önünde bulunduracağım...
Simdilik deneme yanılma aşamasındayız..olur da bir şeyler yapabilirsek ne ala... Teşekkürler..herkese bol kazançlar dilerim...

hocamurat2001
10-05-2015, 18:23
UFUK HOCAM BİR İSTİRHAMIM OLACAKTI BLULINE INPUTU YUKARI DOĞRU KESTİĞİNDE SAT AŞAĞI DOĞRU KESTİĞİNDE İSE AL FORMÜLERDEN OTOMOTİK AL SAT ÜRETEN BİR SİSTEM KURULABİLİR Mİ SAYGILARIMLA


BLU LINE FORMÜLÜ:
p8:= Ref((H+L)/2,-8);
p7:= Ref((H+L)/2,-7);
p6:= Ref((H+L)/2,-6);
p5:= Ref((H+L)/2,-5);
p4:= Ref((H+L)/2,-4);
p3:= Ref((H+L)/2,-3);
p2:= Ref((H+L)/2,-2);
p1:= Ref((H+L)/2,-1);
p0:= (H+L)/2;

PrevSum:= p8+p7+p6+p5+p4+p3+p2+p1;
PrevAve:= PrevSum/8;

Ref((PrevSum - PrevAve + p0)/8,-5)

INPUT FORMÜLÜ:
Q1:=Input("PERIOD",1,1000,3);
Q2:=Input("PERIOD",0.001,100,0.5);
Q3:=Q2/100;
Q4:=Mov( (H+L+C)/3,Q1,E) ;
Q5:=If((Q4*(1-Q3))>PREV,Q4*(1-Q3),If((Q4*(1+Q3))<PREV,Q4*(1+Q3),PREV));
Int(Q5/0.025+0.50)*0.025

recoba
10-05-2015, 19:19
% 90 gerçek olmalı zira yazılabilir bi formül bu

Yazılabilir bir formül; doğrudur. zaten yazılmış ve test edilmiş bu nedenle %100 gerçek.
Doğru soru "kullanılabilir mi" olmalıydı bence :)

uufuk
10-05-2015, 20:04
UFUK HOCAM BİR İSTİRHAMIM OLACAKTI BLULINE INPUTU YUKARI DOĞRU KESTİĞİNDE SAT AŞAĞI DOĞRU KESTİĞİNDE İSE AL FORMÜLERDEN OTOMOTİK AL SAT ÜRETEN BİR SİSTEM KURULABİLİR Mİ SAYGILARIMLA


BLU LINE FORMÜLÜ:
p8:= Ref((H+L)/2,-8);
p7:= Ref((H+L)/2,-7);
p6:= Ref((H+L)/2,-6);
p5:= Ref((H+L)/2,-5);
p4:= Ref((H+L)/2,-4);
p3:= Ref((H+L)/2,-3);
p2:= Ref((H+L)/2,-2);
p1:= Ref((H+L)/2,-1);
p0:= (H+L)/2;

PrevSum:= p8+p7+p6+p5+p4+p3+p2+p1;
PrevAve:= PrevSum/8;

Ref((PrevSum - PrevAve + p0)/8,-5)

INPUT FORMÜLÜ:
Q1:=Input("PERIOD",1,1000,3);
Q2:=Input("PERIOD",0.001,100,0.5);
Q3:=Q2/100;
Q4:=Mov( (H+L+C)/3,Q1,E) ;
Q5:=If((Q4*(1-Q3))>PREV,Q4*(1-Q3),If((Q4*(1+Q3))<PREV,Q4*(1+Q3),PREV));
Int(Q5/0.025+0.50)*0.025
-------------------------------
BLU LINE FORMÜLÜ:
p8:= Ref((H+L)/2,-8);
p7:= Ref((H+L)/2,-7);
p6:= Ref((H+L)/2,-6);
p5:= Ref((H+L)/2,-5);
p4:= Ref((H+L)/2,-4);
p3:= Ref((H+L)/2,-3);
p2:= Ref((H+L)/2,-2);
p1:= Ref((H+L)/2,-1);
p0:= (H+L)/2;

PrevSum:= p8+p7+p6+p5+p4+p3+p2+p1;
PrevAve:= PrevSum/8;

Ref((PrevSum - PrevAve + p0)/8,-5)
------------------------------------
Oniki satır yerine tek satır dene bak>>>>>>BLU LINE FORMÜLÜ:=Ref((ref(Sum((H+L)/2,8),-1)*7/8 + (H+L)/2)/8,-5)
input yerine Most daha az çarpılır.....

a:=Ref((ref(Sum((H+L)/2,8),-1)*7/8 + (H+L)/2)/8,-5) ;
MOST(a,1,0.5);a
sizin isteğinize göre
Al ve Acık poz kapat
............
Q1:=Input("PERIOD",1,1000,3);
Q2:=Input("PERIOD",0.001,100,0.5);
Q3:=Q2/100;
Q4:=Mov( (H+L+C)/3,Q1,E) ;
Q5:=If((Q4*(1-Q3))>PREV,Q4*(1-Q3),If((Q4*(1+Q3))<PREV,Q4*(1+Q3),PREV));
Q:=Int(Q5/0.025+0.50)*0.025;
a:=Ref((ref(Sum((H+L)/2,8),-1)*7/8 + (H+L)/2)/8,-5) ;
Cross(a,Q)
........
Sat ve Acıga sat
.................
Q1:=Input("PERIOD",1,1000,3);
Q2:=Input("PERIOD",0.001,100,0.5);
Q3:=Q2/100;
Q4:=Mov( (H+L+C)/3,Q1,E) ;
Q5:=If((Q4*(1-Q3))>PREV,Q4*(1-Q3),If((Q4*(1+Q3))<PREV,Q4*(1+Q3),PREV));
Q:=Int(Q5/0.025+0.50)*0.025;
a:=Ref((ref(Sum((H+L)/2,8),-1)*7/8 + (H+L)/2)/8,-5) ;
Cross(Q,a)
..................

hocamurat2001
10-05-2015, 21:25
-------------------------------
blu lıne formülü:
P8:= ref((h+l)/2,-8);
p7:= ref((h+l)/2,-7);
p6:= ref((h+l)/2,-6);
p5:= ref((h+l)/2,-5);
p4:= ref((h+l)/2,-4);
p3:= ref((h+l)/2,-3);
p2:= ref((h+l)/2,-2);
p1:= ref((h+l)/2,-1);
p0:= (h+l)/2;

prevsum:= p8+p7+p6+p5+p4+p3+p2+p1;
prevave:= prevsum/8;

ref((prevsum - prevave + p0)/8,-5)
------------------------------------
oniki satır yerine tek satır dene bak>>>>>>blu lıne formülü:=ref((ref(sum((h+l)/2,8),-1)*7/8 + (h+l)/2)/8,-5)
input yerine most daha az çarpılır.....

A:=ref((ref(sum((h+l)/2,8),-1)*7/8 + (h+l)/2)/8,-5) ;
most(a,1,0.5);a
sizin isteğinize göre
al ve acık poz kapat
............
Q1:=ınput("perıod",1,1000,3);
q2:=ınput("perıod",0.001,100,0.5);
q3:=q2/100;
q4:=mov( (h+l+c)/3,q1,e) ;
q5:=ıf((q4*(1-q3))>prev,q4*(1-q3),ıf((q4*(1+q3))<prev,q4*(1+q3),prev));
q:=ınt(q5/0.025+0.50)*0.025;
a:=ref((ref(sum((h+l)/2,8),-1)*7/8 + (h+l)/2)/8,-5) ;
cross(a,q)
........
Sat ve acıga sat
.................
Q1:=ınput("perıod",1,1000,3);
q2:=ınput("perıod",0.001,100,0.5);
q3:=q2/100;
q4:=mov( (h+l+c)/3,q1,e) ;
q5:=ıf((q4*(1-q3))>prev,q4*(1-q3),ıf((q4*(1+q3))<prev,q4*(1+q3),prev));
q:=ınt(q5/0.025+0.50)*0.025;
a:=ref((ref(sum((h+l)/2,8),-1)*7/8 + (h+l)/2)/8,-5) ;
cross(q,a)
..................

çok sağolun ufuk bey saygılar

hocamurat2001
10-05-2015, 21:54
Ufuk abi mosta göre nasıl förmüle edebiliriz abi ÖLE DAHA AZ ÇARPILIRSINIZ DİYİNCE Gerçi size biraz zhmet veriyorum lütfen hakınızıhelal edin mostla bluline göre al sat formülü yaarsanız minnetar olurum saygılarımla

uufuk
11-05-2015, 09:57
Dostlarım,Gözümdeki katark problemi çözülünceye kadar bana izin verin...Noktayı yıldız kümesi olarak görüyorum,okumak yazmak için ekrana 10 cm kadar yaklaşmak zorunda kalıyorum.Ufuk abi mosta göre nasıl förmüle edebiliriz abi ÖLE DAHA AZ ÇARPILIRSINIZ DİYİNCE Gerçi size biraz zhmet veriyorum lütfen hakınızıhelal edin mostla bluline göre al sat formülü yaarsanız minnetar olurum saygılarımla
sistem için...
.............
A:=ref((ref(sum((h+l)/2,8),-1)*7/8 + (h+l)/2)/8,-5) ;
cross(most(a,1,0.5),a)
..........
A:=ref((ref(sum((h+l)/2,8),-1)*7/8 + (h+l)/2)/8,-5) ;
cross(a,most(a,1,0.5))
..............
0.5 optimize edilebilir....

recoba
11-05-2015, 10:32
Dostlarım,Gözümdeki katark problemi çözülünceye kadar bana izin verin...Noktayı yıldız kümesi olarak görüyorum,okumak yazmak için ekrana 10 cm kadar yaklaşmak zorunda kalıyorum.Çok geçmiş olsun. Mevlam Acil şifalar versin.

kafkaf
11-05-2015, 11:16
Dostlarım,Gözümdeki katark problemi çözülünceye kadar bana izin verin...Noktayı yıldız kümesi olarak görüyorum,okumak yazmak için ekrana 10 cm kadar yaklaşmak zorunda kalıyorum.sistem için...
.............
A:=ref((ref(sum((h+l)/2,8),-1)*7/8 + (h+l)/2)/8,-5) ;
cross(most(a,1,0.5),a)
..........
A:=ref((ref(sum((h+l)/2,8),-1)*7/8 + (h+l)/2)/8,-5) ;
cross(a,most(a,1,0.5))
..............
0.5 optimize edilebilir....

Ufuk hocam, geçmiş olsun. Acil şifalar dilerim...

KOSA
11-05-2015, 11:22
Dostlarım,Gözümdeki katark problemi çözülünceye kadar bana izin verin...Noktayı yıldız kümesi olarak görüyorum,okumak yazmak için ekrana 10 cm kadar yaklaşmak zorunda kalıyorum.


Geçmiş olsun.

goceno
11-05-2015, 11:24
Dostlarım,Gözümdeki katark problemi çözülünceye kadar bana izin verin...Noktayı yıldız kümesi olarak görüyorum,okumak yazmak için ekrana 10 cm kadar yaklaşmak zorunda kalıyorum.sistem için...
.............
A:=ref((ref(sum((h+l)/2,8),-1)*7/8 + (h+l)/2)/8,-5) ;
cross(most(a,1,0.5),a)
..........
A:=ref((ref(sum((h+l)/2,8),-1)*7/8 + (h+l)/2)/8,-5) ;
cross(a,most(a,1,0.5))
..............
0.5 optimize edilebilir....

geçmiş olsun ufuk bey allah acil şifalar versin....

fraktür
11-05-2015, 11:37
Dostlarım,Gözümdeki katark problemi çözülünceye kadar bana izin verin...Noktayı yıldız kümesi olarak görüyorum,okumak yazmak için ekrana 10 cm kadar yaklaşmak zorunda kalıyorum.

Ufuk Bey geçmiş olsun..Allah acil şifalar versin....

leventmartı
11-05-2015, 16:33
Ufuk abi,
geçmiş olsun,
tez zamanda;acil şifalar dilerim...

KOSA
11-05-2015, 17:23
............

sezer32
11-05-2015, 18:24
Dostlarım,Gözümdeki katark problemi çözülünceye kadar bana izin verin...Noktayı yıldız kümesi olarak görüyorum,okumak yazmak için ekrana 10 cm kadar yaklaşmak zorunda kalıyorum.


Geçmiş olsun Ufuk hocam..Allah'dan acil şifalar dilerim..

Ramazanuğur
11-05-2015, 19:25
Dostlarım,Gözümdeki katark problemi çözülünceye kadar bana izin verin...Noktayı yıldız kümesi olarak görüyorum,okumak yazmak için ekrana 10 cm kadar yaklaşmak zorunda kalıyorum.


çok geçmiş olsun sayın Ufuk hocam, acil şifalar dilerim.

PERFECTWAVE
11-05-2015, 19:35
Geçmiş olsun,acil şifalar dilerim.

Bear_Bull
11-05-2015, 19:54
geçmiş olsun Ufuk bey

katarakt ameliyatı basit bişey hemen hallederler {5-15 dk} eski sağlıklı görüşünüzü inşallah kısa sürede tekrar kazanırsınız.

hocamurat2001
11-05-2015, 20:10
dostlarım,gözümdeki katark problemi çözülünceye kadar bana izin verin...noktayı yıldız kümesi olarak görüyorum,okumak yazmak için ekrana 10 cm kadar yaklaşmak zorunda kalıyorum.Sistem için...
.............
A:=ref((ref(sum((h+l)/2,8),-1)*7/8 + (h+l)/2)/8,-5) ;
cross(most(a,1,0.5),a)
..........
A:=ref((ref(sum((h+l)/2,8),-1)*7/8 + (h+l)/2)/8,-5) ;
cross(a,most(a,1,0.5))
..............
0.5 optimize edilebilir....

çok geçmiş olsun formül içinde çok teşekürler abi sağolun

hocamurat2001
11-05-2015, 20:11
geçmiş olsun ufuk bey

katarakt ameliyatı basit bişey hemen hallederler {5-15 dk} eski sağlıklı görüşünüzü inşallah kısa sürede tekrar kazanırsınız.

ibrahim abi bu formülü nasıl 0,5 optime edebilirim saygılarımla
opt 1 alt üst adım...? Opt 2 var mı...?saygılar abi

hocamurat2001
11-05-2015, 20:14
ibrahim abi bu formülü nasıl 0,5 optime edebilirim saygılarımla
opt 1 alt üst adım...? Opt 2 var mı...?saygılar abi

Sistem için...
.............
A:=ref((ref(sum((h+l)/2,8),-1)*7/8 + (h+l)/2)/8,-5) ;
cross(most(a,1,0.5),a)
..........
A:=ref((ref(sum((h+l)/2,8),-1)*7/8 + (h+l)/2)/8,-5) ;
cross(a,most(a,1,0.5))
..............
0.5 optimize edilebilir....

Bear_Bull
11-05-2015, 20:32
cross(most(opt1,1,0.5),opt1)

cross(opt1,most(opt1,1,0.5))


ve parametreler den OPT nin başlangıç ve son değerleri girilir test başlatırlır.

KOSA
11-05-2015, 21:10
al cross(a,most(a,1,opt1))
sat cross(most(a,1,opt1),a)
birde böyle dene. :-)

viobdelisi
11-05-2015, 22:18
Ufuk Hocam Allah acil şifalar versin..Çok büyük geçmiş olsun.

objektivist
12-05-2015, 08:44
Selam;

Aşağıda ki formül doğrumudur ve nasıl uygularım matrixde?

Saygı ve sevgiler...:

Matriks İndikatör formülleri-ATR Trailing Stop Loss :
HHV(H - 2.5*ATR(5),10);
LLV(L + 2.5*ATR(5),10)

KOSA
12-05-2015, 09:40
Selam;

Aşağıda ki formül doğrumudur ve nasıl uygularım matrixde?

Saygı ve sevgiler...:

Matriks İndikatör formülleri-ATR Trailing Stop Loss :
HHV(H - 2.5*ATR(5),10);
LLV(L + 2.5*ATR(5),10)

Aşağıdaki kodları indikatör yapıp bir isim ver ve bunu data üzerine atılıcak şekilde ayarla...
A:=HHV(H - 2.5*ATR(5),10);
B:=LLV(L + 2.5*ATR(5),10);
A;B

hsaglamdemir
13-05-2015, 00:12
Dostlarım,Gözümdeki katark problemi çözülünceye kadar bana izin verin...Noktayı yıldız kümesi olarak görüyorum,okumak yazmak için ekrana 10 cm kadar yaklaşmak zorunda kalıyorum.Ufuk Bey acil şifalar dilerim.

hsaglamdemir
13-05-2015, 00:16
Arkadaşlar Ufuk Bey yok ancak bir sorum olacak. Belki çok basittir bilemiyorum.

Şöyleki;
Farklı periyottaki bir göstergenin değerini çalıştığımız periyottaki grafiğe nasıl aktarabiliriz??
Örnek vermek gerekirse;

5 dakikalık grafikte iken saatlik grafikteki 20 bar'lık lik ağırlıklı ortalama değerini nasıl 5 dakikalık grafikte çizdirebiliriz??
Veya
saatlik grafikte iken haftalık periyottaki MACD 26-12-9 göstergesinin değerini saatlik grafiğe nasıl aktarabiliriz??

Yardımlarınız için şimdiden çok teşekkürler..

KOSA
13-05-2015, 00:28
Arkadaşlar Ufuk Bey yok ancak bir sorum olacak. Belki çok basittir bilemiyorum.

Şöyleki;
Farklı periyottaki bir göstergenin değerini çalıştığımız periyottaki grafiğe nasıl aktarabiliriz??
Örnek vermek gerekirse;

5 dakikalık grafikte iken saatlik grafikteki 20 bar'lık lik ağırlıklı ortalama değerini nasıl 5 dakikalık grafikte çizdirebiliriz??
Veya
saatlik grafikte iken haftalık periyottaki MACD 26-12-9 göstergesinin değerini saatlik grafiğe nasıl aktarabiliriz??

Yardımlarınız için şimdiden çok teşekkürler..

Geçmişte ufuk bey'in paylaştığı benzer çalışmalar var. Biraz incelemen lazım. Yerini şu an bilmiyorum...