PDA

View Full Version : 50.000 endekste UCUZ-PAHALI HİSSELERstoploss34
15-12-2009, 14:27
www.finnet.com.tr sitesinden alıntıdır.tl bazında
Ucuz Hisseler(Bütün Hisseler)
Son 12 Ay(TL)
Hisse Düşük Yüksek Ağ.Orta Önceki
Kapanış Kapanış Bağıl %Getiri

TIRE E 1.26 3.71 1.35 2.88 1.67 -42.09
OKANT E 0.68 2.41 0.82 1.21 0.80 -34.10
ANELT E 0.88 2.10 1.45 2.03 1.59 -21.53
MERKO E 0.96 2.50 1.48 1.61 1.28 -20.50
ISATR E 15,004.02 21,243.61 17,512.15 20,308.67 16,165.00 -20.40
OLMKS E 3.62 6.96 4.25 4.40 3.82 -13.18
DURDO E 1.04 1.90 1.28 1.70 1.52 -10.58
COMDO E 3.20 4.92 3.92 4.04 3.72 -7.87

Son 6 Ay(TL)
Hisse Düşük Yüksek Ağ.Orta Önceki
Kapanış Kapanış Bağıl %Getiri

FENIS E 2.48 5.51 3.30 4.86 2.64 -45.63
VANET E 1.24 2.59 1.33 2.51 1.39 -44.53
OZGYO E 1.29 2.52 1.54 2.49 1.49 -40.22
DYOBY E 0.99 1.81 1.38 1.74 1.09 -37.39
AFMAS E 6.30 12.00 8.33 11.40 7.65 -32.89
MRTGG E 0.93 2.33 1.40 1.53 1.08 -29.41
GOLDS E 0.84 1.43 1.18 1.28 0.91 -28.91
BERDN E 0.80 1.64 1.16 1.21 0.87 -28.10
BISAS E 0.70 1.20 0.97 1.08 0.80 -25.93
BOSSA E 2.11 3.44 2.73 3.16 2.36 -25.32

Son 3 Ay(TL)
Hisse Düşük Yüksek Ağ.Orta Önceki
Kapanış Kapanış Bağıl %
Getiri

YATAS E 1.95 3.98 2.61 3.68 2.12 -42.39
GEDIZ E 1.16 2.56 1.95 2.04 1.46 -28.43
OZGYO E 1.29 2.36 1.62 2.07 1.49 -28.17
CEYLN E 1.07 2.03 1.42 1.65 1.21 -26.67
BERDN E 0.80 1.20 1.02 1.18 0.87 -26.27
METUR E 1.42 2.42 1.90 1.96 1.48 -24.49
PTOFS E 5.10 7.35 6.31 7.20 5.50 -23.61
SERVE E 0.93 1.34 1.14 1.33 1.03 -22.56
DYOBY E 0.99 1.71 1.27 1.41 1.09 -22.48
KENT E 39.25 56.50 45.63 53.50 41.50 -22.43

stoploss34
15-12-2009, 14:28
Pahalı Hisseler(Bütün Hisseler)
Son 12 Ay(TL)
Hisse Düşük Yüksek Ağ.Orta Önceki
Kapanış Kapanış Bağıl %
Getiri

SONME E 0.27 9.60 1.87 0.28 9.05 3,132.14
MAKTK E 0.14 1.80 0.58 0.17 1.54 805.88
TRNSK E 0.14 1.37 0.54 0.16 1.13 606.25
THYAO E 0.91 5.90 2.41 0.91 5.65 517.81
KOZAA E 0.82 5.22 2.84 0.84 5.00 495.24
KRTEK E 0.30 2.08 0.79 0.34 2.01 491.18
IPMAT E 0.56 3.34 2.00 0.58 3.28 465.52
NETAS E 7.44 62.00 34.18 10.97 60.00 447.19
VKGYO E 0.83 5.65 2.59 0.86 4.48 419.16
RYSAS E 0.72 4.56 2.22 0.77 3.84 398.70

stoploss34
15-12-2009, 14:28
Pahalı Hisseler(Bütün Hisseler)
Son 6 Ay(TL)
Hisse Düşük Yüksek Ağ.Orta Önceki
Kapanış Kapanış Bağıl %
Getiri

MAKTK E 0.20 1.80 0.67 0.28 1.54 450.00
SONME E 1.70 9.60 3.44 1.73 9.05 423.12
TRNSK E 0.20 1.37 0.61 0.24 1.13 370.83
KRTEK E 0.56 2.08 1.00 0.57 2.01 252.63
THYAO E 1.82 5.90 3.14 1.85 5.65 205.41
VKGYO E 1.45 5.65 3.07 1.48 4.48 203.66
EGGUB E 28.50 81.50 46.00 28.75 78.50 173.04
NETAS E 21.50 62.00 41.89 23.80 60.00 152.10
EGPRO E 2.05 5.16 2.93 2.08 5.08 144.23
ARCLK E 2.26 5.80 3.64 2.30 5.60 143.48

stoploss34
15-12-2009, 14:28
Pahalı Hisseler(Bütün Hisseler)
Son 3 Ay(TL)
Hisse Düşük Yüksek Ağ.Orta Önceki
Kapanış Kapanış Bağıl %
Getiri

MAKTK E 0.20 1.80 0.78 0.24 1.54 541.67
TRNSK E 0.22 1.37 0.68 0.23 1.13 391.30
KRTEK E 0.75 2.08 1.35 0.76 2.01 164.47
EGGUB E 35.00 81.50 56.70 35.00 78.50 124.29
SONME E 3.46 9.60 5.63 4.06 9.05 122.91
DGZTE E 1.60 4.32 3.45 1.89 3.78 100.00
EGPRO E 2.58 5.16 3.43 2.58 5.08 96.90
MZHLD E 0.43 0.83 0.57 0.47 0.83 76.60
CBSBO E 0.20 0.47 0.31 0.20 0.35 75.00
CARFB E 13.70 26.40 21.46 13.80 24.00 73.91

madencix
15-12-2009, 14:40
http://img691.imageshack.us/img691/3249/ucuz.png