PDA

View Full Version : DMISH - Mish Dekorasyon Sanayi ve Ticaret A. Ş.Pages : 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13

kalkavan
15-11-2012, 17:37
Kimse kalmamış herhalde kağıtta kendileri çalıp kendilerimi oynuyorlar ?
Nereye kadar inecek? kar istemiyorum artık az zararla çıkabilsem yeter allahlarından bulsunlar 8-9 aydır işkence çekiyoruz...

çağana
15-11-2012, 23:08
çağana

Duhül
Dec 2011
Gönderi
97

2012 haziran 6 aylık herhangi bir otoriteye mali tablo verilmesi.bilanço kalemleri.


A-BRÜT SATISLAR 19.124.176,45

1-Yurt Đçi Satıslar 18.358.259,36
2-Yurt Dısı Satıslar 455.543,41
3-Diğer Gelirler 310.373,68
B-SATIS ĐNDĐRĐMLERĐ (-) -3.603.457,10
1-Satıstan Đadeler(-) -425.118,52
2-Satıs Đskontoları(-) -3.178.338,58
3-Diğer Đndirimler(-) 0,00
C-NET SATISLAR 15.520.719,35
D-SATISLARIN MALĐYETĐ(-) -11.364.080,79
1-Satılan Mamüller Maliyeti(-) 0,00
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-) -11.364.080,79
3-Satılan Hizmet Maliyeti(-) 0,00
4-Diğer Satısların Maliyeti(-) 0,00
BRÜT SATIS KARI VEYA ZARARI 4.156.638,56
E-FAALĐYET GĐDERLERĐ(-) -4.636.008,36
1-Arastırma ve Gelistirme Giderleri(-) -3.768,44
2-Pazarlama, Satıs ve Dağ. Giderleri(-) -2.539.720,33
3-Genel Yönetim Giderleri(-) -2.092.519,59
FAALĐYET KARI VEYA ZARARI -479.369,80
F-DĐĞER FAALĐYETLERDEN OLAĞAN GELĐR VE KÂRLAR 877.500,11
1-Đstiraklerden Temettü Gelirleri 0,00
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00
3-Faiz Gelirleri 73.070,89
4-Komisyon Gelirleri 0,00
5-Konusu Kalmayan Karsılıklar 217.874,48
6-Menkul Kıymet Satıs Karları 0,00
7-Kambiyo Karları 229.861,36
8-Reeskont Faiz Gelirleri 108.836,84
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları 0,00
10-Diğer Olağan Gelir ve Karlar 247.856,54
G-DĐĞER FAALĐYETLERDEN OLAĞAN GĐDER VE ZARARLAR(-) -614.149,00
1-Komisyon Giderleri(-) 0,00
2-Karsılık Giderleri(-) -147.657,35
3-Menkul Kıymet Satıs Zararları(-) 0,00
4-Kambiyo Zararları(-) -371.396,04
5-Reeskont Faiz Giderleri(-) -94.607,77
6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-) 0,00
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-) -487,84
H-FĐNANSMAN GĐDERLERĐ(-) -2.075.417,97
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -2.075.417,97
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -2.291.436,66
I-OLAĞANDISI GELĐR VE KÂRLAR 12.161,77
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları 0,00
2- Diğer Olağandısı Gelir ve Karlar 12.161,77
J-OLAĞANDISI GĐDER VE ZARARLARI(-) -4.423,36
1-Çalısmayan Kısım Gider ve Zararları(-) 0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları(-) 0,00
3- Diğer Olağandısı Gider ve Zararlar(-) -4.423,36
DÖNEM KARI VEYA ZARARI -2.283.698,25
K-DÖNEM KARI VERGĐ VE DĐĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
KARSILIKLARI (-) 0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI -2.283.698,25
Haziran 2012

çağana
15-11-2012, 23:08
çağana

Duhül
Dec 2011
Gönderi
97

bu tablo da 2012 9 aylık bilanço

Asağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmus olup,
sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemistir.
ĐDAS ĐSTANBUL DÖSEME SANAYĐĐ A.S.
A-BRÜT SATISLAR 27.074.584,60
1-Yurt Đçi Satıslar 26.060.852,02
2-Yurt Dısı Satıslar 560.058,35
3-Diğer Gelirler 453.674,23
B-SATIS ĐNDĐRĐMLERĐ (-) -5.047.785,22
1-Satıstan Đadeler(-) -589.651,52
2-Satıs Đskontoları(-) -4.458.133,70
3-Diğer Đndirimler(-) 0,00
C-NET SATISLAR 22.026.799,38
D-SATISLARIN MALĐYETĐ(-) -15.764.957,46
1-Satılan Mamüller Maliyeti(-) 0,00
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-) -15.764.957,46
3-Satılan Hizmet Maliyeti(-) 0,00
4-Diğer Satısların Maliyeti(-) 0,00
BRÜT SATIS KARI VEYA ZARARI 6.261.841,92
E-FAALĐYET GĐDERLERĐ(-) -6.924.416,73
1-Arastırma ve Gelistirme Giderleri(-) -3.768,44
2-Pazarlama, Satıs ve Dağ. Giderleri(-) -3.704.201,33
3-Genel Yönetim Giderleri(-) -3.216.446,96
FAALĐYET KARI VEYA ZARARI -662.574,81
F-DĐĞER FAALĐYETLERDEN OLAĞAN GELĐR VE KÂRLAR 1.153.835,17
1-Đstiraklerden Temettü Gelirleri 0,00
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00
3-Faiz Gelirleri 81.446,02
4-Komisyon Gelirleri 0,00
5-Konusu Kalmayan Karsılıklar 0,00
6-Menkul Kıymet Satıs Karları 0,00
7-Kambiyo Karları 0,00
8-Reeskont Faiz Gelirleri 88.672,30
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları 0,00
10-Diğer Olağan Gelir ve Karlar 983.716,85
G-DĐĞER FAALĐYETLERDEN OLAĞAN GĐDER VE ZARARLAR(-) -783.854,83
1-Komisyon Giderleri(-)
2-Karsılık Giderleri(-) -247.703,79
3-Menkul Kıymet Satıs Zararları(-) 0,00
4-Kambiyo Zararları(-) -456.246,47
5-Reeskont Faiz Giderleri(-) -79.416,73
6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-) 0,00
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-) -487,84
H-FĐNANSMAN GĐDERLERĐ(-) -2.740.800,08
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -2.726.398,47
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -14.401,61
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -3.033.394,55
I-OLAĞANDISI GELĐR VE KÂRLAR 67.539,37
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları
2- Diğer Olağandısı Gelir ve Karlar 67.539,37
J-OLAĞANDISI GĐDER VE ZARARLARI(-) 0,00 -9.681,62
1-Çalısmayan Kısım Gider ve Zararları(-) 0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları(-) 0,00
3- Diğer Olağandısı Gider ve Zararlar(-) -9.681,62
DÖNEM KARI VEYA ZARARI -2.975.536,80
K-DÖNEM KARI VERGĐ VE DĐĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
KARSILIKLARI (-) 0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI -2.975.536,80

hknust
16-11-2012, 10:47
idaş zede arkadaşlar,9 aylık bilançoda beklenildiği gibi zarar geldi.benim bildiğim son 9 çeyrektir idaş a.ş sürekli zarar açıklıyor.türkiye de ekonomik büyüme devam ederken,idaş a.ş nin rakipleri yataş,istikbal,bellona,iş bir yatak büyürken,diğer ismi duyulmamış yatak üreticileri birer birer piyasaya çıkarken bir zamanların bir numaralı yatak üreticisi idaş ın bu olumlu piyasadan yararlanamaması nasıl açıklanabilir.lütfen bu konuyu düşünün arkadaşlar.2009 yılından günümüze yapılan bedelli sermaye artırımları,arsa satımı ile dışarıdan idaş a kaynak aktarılmasına rağmen bitmek bilmeyen borçları ve bir türlü esas faaliyet karına ulaşılamamasına ne demeli.
iletişimde olduğumuz arkadaşlarla bu konuyu kendi aramızda tartışıyoruz,burada konuştuklarımızı açık açık yazmanın bir anlamı yok,ancak pek çok arkadaşım ciddi şüpheler içinde.
evet arkadaşlar içine düşmüş olduğumuz sıkıntıdan kurtulmak için el ele verelim,iletişim halinde olalım,hakkımızı beraber koruyalım,yeni çıkacak spk kanunundan el ele verip yararlanmaya çalışalım,ortak bir platform kuralım herkes fikrini söylesin ortak karar alalım ve uygulayalım..
adım hakan usta tel.0532 638 05 64 telefonunuzu bekliyorum arkadaşlar.her zaman arayabilirsiniz.

akcay
16-11-2012, 15:14
idaş zede arkadaşlar,9 aylık bilançoda beklenildiği gibi zarar geldi.benim bildiğim son 9 çeyrektir idaş a.ş sürekli zarar açıklıyor.türkiye de ekonomik büyüme devam ederken,idaş a.ş nin rakipleri yataş,istikbal,bellona,iş bir yatak büyürken,diğer ismi duyulmamış yatak üreticileri birer birer piyasaya çıkarken bir zamanların bir numaralı yatak üreticisi idaş ın bu olumlu piyasadan yararlanamaması nasıl açıklanabilir.lütfen bu konuyu düşünün arkadaşlar.2009 yılından günümüze yapılan bedelli sermaye artırımları,arsa satımı ile dışarıdan idaş a kaynak aktarılmasına rağmen bitmek bilmeyen borçları ve bir türlü esas faaliyet karına ulaşılamamasına ne demeli.
iletişimde olduğumuz arkadaşlarla bu konuyu kendi aramızda tartışıyoruz,burada konuştuklarımızı açık açık yazmanın bir anlamı yok,ancak pek çok arkadaşım ciddi şüpheler içinde.
evet arkadaşlar içine düşmüş olduğumuz sıkıntıdan kurtulmak için el ele verelim,iletişim halinde olalım,hakkımızı beraber koruyalım,yeni çıkacak spk kanunundan el ele verip yararlanmaya çalışalım,ortak bir platform kuralım herkes fikrini söylesin ortak karar alalım ve uygulayalım..
adım hakan usta tel.0532 638 05 64 telefonunuzu bekliyorum arkadaşlar.her zaman arayabilirsiniz.fiyatını görünce dikkatimi çekdi ne kadar düşmüş dedim...

Bunca yıldır edindiğim tecrübe bana derki halka açıklığı %50 yi geçen şirketlerden uzak dur.Çünkü bu tür şirketlerde patron malı küçük yatırımcıya çok ucuz diye yıkıyor ondan sonra yıllar yılı gelen bedelliler ve bir gün döner ümidiyle bekleyen yatırımcılar...Mal patrondaysa bilanço güzel geliyor ve kagıt gidiyor mal yatırımcıda ise şirket genel yönetim giderleri altında boşaltılıyor...Siz siz olun yatırım yaparken şirketin halka açıklığına dikkat edin...Çok iyi bir şirketin hisselerinin %87 si asla halka açık olamaz...Türkiye Dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına girsede mal eger siz yatırımcıda ise asla gitmez...Kazanılan paralarda bilançoda kar rakamına yansımadan bir şekilde cebe indirilir...Bilancoda oynamak ülkemizde maalesefki çok kolay...Benim size tavsiyem spk falan uğraşmayın birleşip dava açın...İyi bir avukat bulun şirket hesapları falan incelensin basına çıksın patron rahatsız olsun ancak o şekide kurtulursunuz...

keyifli038
16-11-2012, 16:56
*idaş'ın 2012 yılı 9 aylık konsolide net dönem zararı 9.239.641 tl(önceki -6.980.004 tl)

(16/11/2012 - 15:52:45)

döşemeye devam...

akcay
16-11-2012, 17:00
ıdas'ın 2012/9 aylık konsolıde net zararı 9.239.641 tl-matrıks-

akcay
16-11-2012, 17:55
20 trilyon cirosu olan idasın 5 trilyon genel yönetim gideri var...140 trilyon ciro yapan yatasın 7 trilyon genel yönetim gideri var ne demek istediğimi anlamışınızdır... idasın malı deniz yemeyen ... hesabı yapılmış...

hknust
16-11-2012, 19:14
evet arkadaşlar gelen 9 aylık bilanço ortada.zarar artarak devam ediyor.eğer oturarak bu zararlardan kurtulacağınıza inanıyorsanız beklemeye devam edebilirsiniz.ama biraraya gelerek ortak hareket edip,ortak amaçlar doğrultusunda hareket etmeye varsanız,gelin hep beraber hakkımızı arayalım arkadaşlar.
adım hakan usta tel.0532 638 05 64 her zaman arayabilirsiniz arkadaşlar.
bugün sağ olsun balıkesir den bir arkadaşımız aradı kendisi de idaş zede,maalasef idaş çıların kaderi hep aynı,pek çok kişi zarar etmiş.bu zararlardan ortak hareket edersek kurtulma şansımız artar,yoksa her bilançoda moraller daha da bozulacak.
sayımız istediğimiz düzeye ulaşınca hep beraber harekete geçeceğiz arkadaşlar.
bu siteye üye olan veya üye olmayıp ta takip eden idaş zede arkadaşlar,eğer sizlerin tanıdığı başka idaş zede arkadaşlar varsa lütfen onlarada haber verin,iletişime geçelim,ortak hareket edelim,hakkımızı beraber arayalım.

mcs64
16-11-2012, 21:27
20 trilyon cirosu olan idasın 5 trilyon genel yönetim gideri var...140 trilyon ciro yapan yatasın 7 trilyon genel yönetim gideri var ne demek istediğimi anlamışınızdır... idasın malı deniz yemeyen ... hesabı yapılmış...

Herhalde bir şirketi zarar göstermenin en kolay yolu genel yönetim giderlerini artırmaktan geçiyor.çünkü sadece burası için değil birçok şirkette bunu görmek mümkün.
Böyle bir şirketi seçipte beklenti içine girdiğim için kendime kızıyorum açıkçası ama bu bana iyi bir ders oldu.Düzgün çalışıp kar eden ve hatta temettü verebilen şirketleri daha iyi inceliycem kendi adıma...:yes::yes:

uhacettepe
19-11-2012, 11:03
0.70 maliyetle aranızdayım. allah utandırmasın...

xrst
20-11-2012, 01:16
evet arkadaşlar gelen 9 aylık bilanço ortada.zarar artarak devam ediyor.eğer oturarak bu zararlardan kurtulacağınıza inanıyorsanız beklemeye devam edebilirsiniz.ama biraraya gelerek ortak hareket edip,ortak amaçlar doğrultusunda hareket etmeye varsanız,gelin hep beraber hakkımızı arayalım arkadaşlar.
adım hakan usta tel.0532 638 05 64 her zaman arayabilirsiniz arkadaşlar.
bugün sağ olsun balıkesir den bir arkadaşımız aradı kendisi de idaş zede,maalasef idaş çıların kaderi hep aynı,pek çok kişi zarar etmiş.bu zararlardan ortak hareket edersek kurtulma şansımız artar,yoksa her bilançoda moraller daha da bozulacak.
sayımız istediğimiz düzeye ulaşınca hep beraber harekete geçeceğiz arkadaşlar.
bu siteye üye olan veya üye olmayıp ta takip eden idaş zede arkadaşlar,eğer sizlerin tanıdığı başka idaş zede arkadaşlar varsa lütfen onlarada haber verin,iletişime geçelim,ortak hareket edelim,hakkımızı beraber arayalım.

Evet elimizi taşın altına koyalım,ne gerekiyorsa yapalım bu namussuz hırsızlara..

hknust
20-11-2012, 11:17
http://www.borsagundem.com/haber/Yatirimcinin-canini-yakanlara-uyari/120820Kulis
Yatırımcının canını yakanlara uyarıSPYD Başkanı Arif Ünver NTV canlı yayında sektörü silkelenmeye çağırdı, şok mesajlar verdi

www.borsagundem.com

20.11.2012 - 09:57


Geçtiğimiz günlerde kurulan Sermaye Piyasası Yatırımcıları Derneği (SPYD) Başkanı Arif Ünver, NTV'de canlı yayında yaptığı konuşmada “Son derece bilinçsiz bir yatırımcı kitlesine sahibiz” dedi. Ekonomi Programı'na konuk olan SPYD Başkanı Ünver, Sermaye Piyasaları'na zarar verenlerin aslında Türkiye’ye zarar verdiklerini vurgulayarak şunları söyledi.

*Sermaye Piyasaları istenildiği gibi gelişmedi. Bunun en önemli sebebi tasarruf sahiplerine gereken önemin verilmemesi.

*İşlem sırası kapalı şirketler var, yatırımcıların bilinçsizliğinden faydalanmak isteyen sermaye sahipleri var. Mevcut mağduriyetler yüzünden yatırımcı sayısı artmıyor.

*Biz tasarruf sahiplerinin sorunlarını tasnif ederek, İMKB ve SPK ile iletişime geçeceğiz.

*Tasarruf sahiplerini sadece kar amacı görüyorlar; yatırımcılar gerçek manada bilinçlendirilmeye çalışılmadı.

*Zincirin en önemli halkası tasarruf sahipleridir, biz bütün halkaları silkelenmeye davet ediyoruz. Sektörün tüm aktörleri silkelenmelidir.

*Kurduğumuz SPYD çok önemlidir. Derneğe, Türkiye çapında tüm bireysel yatırımcılar ücretsiz üye olabilecekler. Ülke çapında eğitim toplantıları düzenleyeceğiz.

*Biz adet yerini bulsun diye 7 kişi bir araya gelerek bu derneği kurmadık. Hepsi konusunda uzman arkadaşlar. Ben bütün işlerimi bıraktım, tüm mesaimi bu derneğe harcayacağım.

* SPYD, uluslararası organizasyonlarla işbirliğine gidecek.

*İnanıyoruz ki üye sayımız çığ gibi büyüyecek, 500 binin üzerinde üye olduğunda elbette birileri bize kulak verecek.

*Yatırımcının canını yakanlar, bu piyasalara zarar verenler ülkeye zarar veriyor. Sermaye Piyasaları olmadan bu işler olmaz. Herkes bunun farkında olmalı.

*SPK Başkanı’na, İMKB Başkanı’na, önde gelen aracı kurum ve bankaların genel müdürlerine gideceğiz, ziyaretler yapacağız. Türkiye artık somut hareketler istiyor söylemlere karnı tok.

*Tüm iletişim bilgilerini, kısa süre içinde devreye girecek olan spyd.org.tr internet sitemizden paylaşacağız.

hknust
20-11-2012, 11:32
arkadaşlar spyd.org.tr yi takibinize almanızda fayda var.yeni kurulan sermaye piyasası yatırımcıları derneği (SPYD) yakında üye alımına başlayacaktır.hiç bir ücret ödenmeden üye olunabilecektir.yatırımcıların hakkını korumak,hakkını aramak,bilinçlendirmek,doğru yönlendirmek,bilgi desteği vermek spyd nin kuruluş amaçlarından bir tanesidir.
spyd başkanı,çok değerli bir arkadaş.iyi eğitimli bir ekibi var,güzel işler yapacağına inanıyorum.idaş zede arkadaşlar spyd nin web sitesi hazırlanıyor,web sitesi biter bitmez üye alımına başlayacaklar.hemen üye olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar.
yatırımcının müracaatı üzerine,imkb de işlem gören şirketleri spyd olarak incelemeye alacaklar.kim bilir belki ilk inceleyecekleri şirket idaş olabilir.
ali babacandan,spk ya,imkb,den,maliye bakanlığına,hatta mali suçlar bürosuna kadar pek çok kurumla irtibatları var.hep beraber spyd ye destek verelim arkadaşlar,vermiş olacağınız desteğin karşılıksız kalmayacağına inanıyorum.
adım hakan usta.tel.0532 638 05 64 idaş zede arkadaşlar beni her zaman arayabilirsiniz.telefonunuzu bekliyorum.

xrst
20-11-2012, 16:34
spyd.org.tr yi sık kullanılanlara eklemek için açayım dedim açılmadı..Sanırım henüz hizmete açılmamış..

hknust
20-11-2012, 19:55
http://www.borsagundem.com/haber/Yatirimcilarin-hakki-bize-emanet/120857
spyd hakkında bilgiler verilmiş.takibe alın arkadaşlar,gerekli desteği verelim ki,küçük yatırımcının hakkını daha güçlü arayabilsinler.

çağana
26-11-2012, 21:03
19. ĐSLETMENĐN SÜREKLĐLĐĞĐNE ĐLĐSKĐN AÇIKLAMA
Grup yönetiminin isletme faaliyetlerinin sürekliliğine iliskin değerlendirmesi ve hareket planı asağıdaki gibidir:
Finansal tablolarımızda Duran Varlıklar sınıfında yer alan ve Bursa arsa-fabrika binası olarak 15.765.000 TL
ekspertiz değeri olan “Yatırım Amaçlı Gayrimenkulümüzün” satısı ile ilgili çalısmalara baslanacaktır. Đlgili
gayrimenkul üzerinde, 1.dereceden 5.000.000. USD ile Đs Bankası‘nın, 2. derece 1.sıradan 10.000.000 TL ile
Pamuk Finansal Kiralama A.S.’nin ipoteği bulunmaktadır. Đlgili ipotekler, Đs Bankası’nın kredi riski olan
297.128 USD anapara ve islemis faizi, Pamuk Finansal Kiralama AS’nin ise, 29.08.2012 tarihinde yapılan
protokol gereği 1.000.000 USD finansal kiralama ödemesi yapıldığı takdirde fek edilecektir. Satıs bedeli ile
ilgili fek tutarları arasındaki farkın isletme sermayesi olarak sirkete kazandırılması düsünülmektedir.
Sirketimizin 04 Haziran 2012 tarihinde, ABD, New York merkezli Universe Capital Partners LLC ile karsılıklı
olarak resmen imzalamıs olduğu doğrudan sermaye katılımına dayalı ortaklık sözlesmesi çerçevesinde, Universe
Capital Partners LLC ' nin tahsisli pay satısı yoluyla, 1 pay bedeli 1,00 TL 'den az olmamak üzere, satın alacağı
paylar ile ĐMKB'de olusan piyasa fiyatları baz alınarak belirlenecek fiyatlama sartlarında, 2013 haziran ayına
kadar minimum 30.000.000 TL 'nin sirketimize kaynak olarak girisi beklenmektedir.
Gayrimenkul satısını takiben sağlanacak kaynak girisiyle birlikte yüksek maliyetli finansman araçlarının
tasfiyesi mümkün olacaktır.
Ayrıca buna paralel olarak hazırlanan üç yıllık stratejik planın uygulanması sırasında güçlü ve kalıcı adımlar
atabilmek için organizasyonun yeniden yapılanma süreci içinde asağıdaki konulara ağırlık verilecektir:
Ciro ve karlılık artısı sağlayabilmek amacıyla daha fazla katma değer yaratacak yeni ürünler gelistirmek,
Müsteriye odaklanarak, onu ve ihtiyaçlarını iyi anlayarak bu doğrultuda pazarlama ve iletisim stratejileri
gelistirmek,
Yeni müsteriler kazanmak, hizmet kalitesini artırmak, alternatif dağıtım kanallarını daha etkin kullanmak,
Maliyet ve bütçe kontrol asamalarında daha gelismis bir raporlama sistemi için yeni bir ERP yatırımı
gerçeklestirerek, doğru fiyatlama yapabilme ve piyasa kosullarında rekabet edebilme gücünü korumak,
Tüm operasyonun verimliliğini ölçerek, risk ve fırsat analizlerini yapacak bir “is analizi” birimi olusturmak,
Tedarik sürecinin gözden geçirilerek; rekabet avantajı yaratacak, maliyetleri azaltacak “fiyat-kalite-termin”
üçlüsünün optimum avantajı yaratacak düzeye çekilmesini sağlamak,
Nitelikli is gücü istihdamına önem vermek, mevcut personelin yetkinliklerini değerlendirerek, ihtiyaç
doğrultusunda hizmet içi eğitimlerle gelisimlerini sağlamak,
Teknik ve mühendislik kadrolarının güçlendirilmesini sağlamak,
Đs süreçlerine pozitif katkı sağlayacağı mutlak çalısanların aidiyetini ve motivasyonunu artıracak düzenlemeler
yapmak,
Kurum içi iletisimi güçlendirerek, departmanlar arası koordinasyonu artırmak ve karar alma süreçlerini kayıpları
engelleyecek sekilde düzenlemek,
Fiili kapasiteyi daha etkin değerlendirebilmek amacıyla mesai saatlerini yeniden düzenleyerek vardiyalı çalısma
sistemine geçmek,

çağana
26-11-2012, 21:04
Operasyonel her alanda verimlilik artısı ve tasarruf olanaklarını arastırarak, personel giderlerinden, satıspazarlama,
lojistik ve genel yönetim giderlerine kadar her alanda agresif tedbirlerin alınmasını sağlamak,
Pazardaki rekabetçi konumu sürdürebilmek için teknoloji ve ar-ge faaliyetlerine eğilerek devlet desteklerinden,
hibe ve tesvik sistemlerinden yararlanmayı sağlamak,
Bu uygulamalar sayesinde elde edilecek verimlilik artısı ve tasarruflarla büyümeyi sağlamak,
Yarım yüzyıla yakın bir geçmise sahip olan markanın; pazar bilgisini rekabet avantajına dönüstürerek,
yatırımcılarının ve personelinin mutluluğu için iradeli, sabırlı bir ekiple çok çalısarak ĐDAS’ı 50.yıla ve
geleceğe tasımak hedefindeyiz

çağana
26-11-2012, 21:06
25
15. FĐNANSAL GELĐR / GĐDERLER
FĐNANSAL GELĐRLER
Finansman gelirlerinin detayı asağıdaki gibidir:
1 Ocak- 1 Temmuz- 1 Ocak- 1 Temmuz-
30 Eylül 2012 30 Eylül 2012 30 Eylül 2011 30 Eylül 2011
Faiz ve vadeli satıs faiz gelirleri 2.134.825 350.984 1.974.612 273.754
Kambiyo Karı 644.930 137.517 880.451 349.971
2.779.755 488.501 2.855.063 623.725
FĐNANSAL GĐDERLER
Finansman giderlerinin detayı asağıdaki gibidir:
1 Ocak- 1 Temmuz- 1 Ocak- 1 Temmuz-
30 Eylül 2012 30 Eylül 2012 30 Eylül 2011 30 Eylül 2011
Faiz ve vadeli alım faiz giderleri 1.316.006 39.989 1.554.207 178.357
Kambiyo zararı 485.719 82.041 1.316.205 656.436
Faktoring faiz gideri 2.264.465 797.166 1.121.614 428.652
Diğer faiz gideri 2.230.286 543.636 2.368.203 1.12

faktoring faiz gideri 1ocak -30 eylül 2011 dönemi 1.121.614 iken 1ocak -30eylül 2012 dönemin de 2.264.465 tl ye yükselmiş...faktoring çi idaş ı güzel güzel emiyor.

çağana
26-11-2012, 22:20
Yarım yüzyıla yakın bir geçmise sahip olan markanın; pazar bilgisini rekabet avantajına dönüstürerek,
yatırımcılarının ve personelinin mutluluğu için iradeli, sabırlı bir ekiple çok çalısarak iDAS’ı 50.yıla ve
geleceğe tasımak hedefindeyiz.
işletmenin sürekliliğine ilişkin yapılan açıklamada yukarıdaki ifadeler de geçiyordu,tekrardan paylaştım.yönetim kurulu adına yapılan açıklamada,yatırımcıların mutluluğunu sağlamak için iradeli,sabırlı bir ekiple çalışmaktan bahsediliyor.açıklama böyle,peki uygulama nasıl...yönetim kurulu üyesi ayşe benan işeri akosman 0.72 tl den hisse satışı yapıyor,hisse üzerinde olumsuz intiba uyandırıyor,acaba tarihi dip seviyelerinden hisse satarak yatırımcıları mutlu mu edeceklerini düşünüyorlar.yoksa milletin elindeki hisseler dökülsün diyemi bu satışları yapıyorlar.yatırımcıyı mutlu etmek istiyorsanız bu seviyelerden hisse satmayın hisse alın,hisse alın ki piyasa da idaş yönetimi idaş hisse sine sahip çıkıyor desinler.
iradeli sabırlı bir ekiple idaşı 50.yıla taşıyacaklarmış.bu bahsi geçen ekip son 4 yılın sürekli zarar ettiren ekibiyse yandık.

çağana
27-11-2012, 10:40
idaş ın 2000 li yılların başında yıllık cirosu 50 milyon tl civarlarındaymış,2012 cirosu tahmini,2011 yılına göre %25-30 ciro kaybıyla 25-27 milyon tl arası gelebilir.2000 li yılların başında 50 milyon tl ciro demek %10 enflasyon hesabıyla bugünün 130-140 milyon tl cirosu gibi.
iyi yönetilen şirketler normalde enflasyondan daha hızlı büyüme kaydederler,stabil olanlar doyuma ulaşanlar işlerini normal olarak yürütürler pazar paylarını kaybetmemek bu tür şirketlere yeter.kötü yönetilen şirketler pazar paylarını da kaybederler dolayısıyla satışlarıda düşer.
idaş bu kategoriye göre kötü yönetilen şirketler sınıfına girmektedir.kötü yönetilen şirketlerde bütün dünyada olan kurallar uygulanır,kötü yöneticiler gider,yerlerine şirketi daha iyi yönetebilecekler getirilir.fakat idaş ın yöneticileri sürekli şirketi zarar etttirmelerine rağmen gitmemekte direniyorlar,yönetimi değiştirmemekle direniyorlar.sonrada 50 .yıl planları çiziyorlar.
idaş ın işletmenin sürekliliğini ilişkin yapmış olduğu açıklamalarda her zaman ki gibi umut tacirliği yapılmış.şunu yapıcaz bunu yapıcaz ciroyu artırıcaz,yüksek karlı mal satıcaz,verimlilik falan filan hadi bakalım iyi uykular.siz uyumaya,masalları dinlemeye devam edin,biz sizin paranızla bedellilerle,bu şirketi idare ederiz,siz bu masallarla kendinizi avutun diyorlar.

serkan1862
27-11-2012, 19:49
Dusmek ıcın bahane arıyor endeks cıkarken yerınde sayıyor duserken en onde 0,4** kadar gerı cekılecege benzıyor

hknust
27-11-2012, 21:04
arkadaşlar mücadele azmimizden hiç bir şey kaybetmiş değiliz.bu fiyatlar olduğu müddetçe bizim mücadelemize destek verenler artacaktır.hakkımızı arayacağız arkadaşlar,hedeflediğimiz kişi sayısına ulaşınca gereken adımları atacağız arkadaşlar.
idaş zede arkadaşlar gelin sizlerde bizlere katılın hep beraber hareket edelim,ortak karar alıp uygulayalım,hakkımızı hep beraber arayalım.adım hakan usta tel.0532 638 05 64 beni her zaman arayabilirsiniz arkadaşlar.
bu arada spyd başkanı ile görüşmelerimiz devam etmektedir.spyd web sitesi kurulduğunda üye alımlarına başlayacaklar.hepinizin üye olmasını tavsiye ediyorum arkadaşlar.zamanla gelişmeleri buradan paylaşacağız arkadaşlar.spyd nin bizlerden desteğini esirgemeyeceğini düşünüyorum.

kelaynak
27-11-2012, 23:19
Bir mobilya şirketi olup ta, ihracatı olmayan başka bir firma var mıdır? Yenilikler arasında ERP dan bahsetmişler, sanırım bunlar maliyet hesabını da bilmiyorlar... Yazık bu köklü şirkete... Bari satın firmayı adam gibi yönetilen bir gruba da herkes kurtulsun...

hknust
30-11-2012, 18:19
http://www.youtube.com/watch?v=-ZU7594pXBM
spyd başkanını izlemeye devam edelim arkadaşlar.cnbc-e deki en son konuşması ismet dinçer gökçenin konuğuydu.imtiyazlı hisse uygulamasını kaldırmak en büyük hedefimizden biri olacak arkadaşlar.bundan sonra %1-2 veya %5-10 luk hisse lerle %80 lik hisseleri kontrol edemeyecekler.spyd yi elimizden ne geliyorsa yapacağız destekleyeceğiz arkadaşlar.spyd nin gücü bizim gücümüzdür arkadaşlar.

selim78
01-12-2012, 12:45
arkadaşlar merhaba.idaş zede olarak yanınıza yeni katıldım.kapsamlı olarak yaptığım araştırmalar ve sorduğum sorulara aldığım cevaplar doğrultusunda aldığım bilgileri sizinle paylaşmak için üye oldum.nihayetinde spk idaş'ın sermaye artışını onaylamış ve şirke yollamış(geçen hafta)şimdi ise resmi sicil gazetesinde yayımlanması kalmış.bahsi geçen bu yayımlanmadan sonra şirketin olağan üstü genel kurul toplantı kararı alması gerekiyor.bunun için süre vermemelerine karşın yaptığım araştırmalarda edindiğim değerli bilgiler yeni yıla bırakmayacakları doğrultusunda.nedeni ise 01 01 2013 tarihinde muasebe kanununda ve spk'nı şirket işletme kanunlarında yeni değişiklikleri hayata geçiricek olması.tabiki bizim patronlarımız yani çakallar 20 avukat ve 20 mali müşavirle dolaşıyor.hepsinden haberleri var ve ona görede yelken açıyorlar bunlarda gerçek.ayşe hanım sattığı kadar hissesini geriye aldı.korkusundanmı hayır (işibilmekten)biraz daha sabır tabii banada.hakan usta'ya kulak verin beraber üstesinden gelicez.kısa vade 1.20 uzun vade 2.30 şahsi beklentimdir ytdeğildir.evo tekstilde olan alacaklar hacizde ordanda yakında süprizler varmış hadi hayırlısı.

serkan1862
02-12-2012, 18:27
arkadaşlar merhaba.idaş zede olarak yanınıza yeni katıldım.kapsamlı olarak yaptığım araştırmalar ve sorduğum sorulara aldığım cevaplar doğrultusunda aldığım bilgileri sizinle paylaşmak için üye oldum.nihayetinde spk idaş'ın sermaye artışını onaylamış ve şirke yollamış(geçen hafta)şimdi ise resmi sicil gazetesinde yayımlanması kalmış.bahsi geçen bu yayımlanmadan sonra şirketin olağan üstü genel kurul toplantı kararı alması gerekiyor.bunun için süre vermemelerine karşın yaptığım araştırmalarda edindiğim değerli bilgiler yeni yıla bırakmayacakları doğrultusunda.nedeni ise 01 01 2013 tarihinde muasebe kanununda ve spk'nı şirket işletme kanunlarında yeni değişiklikleri hayata geçiricek olması.tabiki bizim patronlarımız yani çakallar 20 avukat ve 20 mali müşavirle dolaşıyor.hepsinden haberleri var ve ona görede yelken açıyorlar bunlarda gerçek.ayşe hanım sattığı kadar hissesini geriye aldı.korkusundanmı hayır (işibilmekten)biraz daha sabır tabii banada.hakan usta'ya kulak verin beraber üstesinden gelicez.kısa vade 1.20 uzun vade 2.30 şahsi beklentimdir ytdeğildir.evo tekstilde olan alacaklar hacizde ordanda yakında süprizler varmış hadi hayırlısı.

Ayse benan sattıgı hisseleri geri aldıgı bilgisi nerden ulaştınız.billigilendirirseniz kapta göremedimde......??

serkan1862
02-12-2012, 19:02
Bu imtiyazlı paylar ile ilgili bir aralar kalkıyor denıyordu son gelişmeler nedir???

keyifli038
03-12-2012, 13:20
Sözde amerikalının yatırım tahahütünde bulunduğu frıgo ne ise ıdas'ta o...
Herşey sanki onun istediği gibi gidiyor...
Malesef sözde amerikalı şirkette itibar kazandıramadı,
ne idas'mışın...

turan
03-12-2012, 16:37
Sözde amerikalının yatırım tahahütünde bulunduğu frıgo ne ise ıdas'ta o...
Herşey sanki onun istediği gibi gidiyor...
Malesef sözde amerikalı şirkette itibar kazandıramadı,
ne idas'mışın...

Amerikan adı taşıyan herşeyi milletce bağılıyoruz!! bu amerikan denilen şirket basıt bir limited şirketi dir.
burdan kalite bazında amerika şirketler hakkında biraz bilgi verilmiştir.
amerikalı ortak geldi diye millet dev gibi bir şirket zanneder:(
keşke yatırım yapmadan biraz araştırsak.

http://ahmetkirtok.com/amerikada-sirket-kurmak/

keyifli038
03-12-2012, 18:08
Cumartesi günü 0.7 'den girmiş olduğum alım emirim halen gerçekleşmedi...
Aort 0.71, işlem adeti 421000

serkan1862
03-12-2012, 21:11
arkadaşlar merhaba.idaş zede olarak yanınıza yeni katıldım.kapsamlı olarak yaptığım araştırmalar ve sorduğum sorulara aldığım cevaplar doğrultusunda aldığım bilgileri sizinle paylaşmak için üye oldum.nihayetinde spk idaş'ın sermaye artışını onaylamış ve şirke yollamış(geçen hafta)şimdi ise resmi sicil gazetesinde yayımlanması kalmış.bahsi geçen bu yayımlanmadan sonra şirketin olağan üstü genel kurul toplantı kararı alması gerekiyor.bunun için süre vermemelerine karşın yaptığım araştırmalarda edindiğim değerli bilgiler yeni yıla bırakmayacakları doğrultusunda.nedeni ise 01 01 2013 tarihinde muasebe kanununda ve spk'nı şirket işletme kanunlarında yeni değişiklikleri hayata geçiricek olması.tabiki bizim patronlarımız yani çakallar 20 avukat ve 20 mali müşavirle dolaşıyor.hepsinden haberleri var ve ona görede yelken açıyorlar bunlarda gerçek.ayşe hanım sattığı kadar hissesini geriye aldı.korkusundanmı hayır (işibilmekten)biraz daha sabır tabii banada.hakan usta'ya kulak verin beraber üstesinden gelicez.kısa vade 1.20 uzun vade 2.30 şahsi beklentimdir ytdeğildir.evo tekstilde olan alacaklar hacizde ordanda yakında süprizler varmış hadi hayırlısı.

burdada masal anlatan bıdaha yazmıyor.sallamak beleşşş...

serkan1862
03-12-2012, 21:16
Neden Yükseldi

FVORİ: Yabancı ortak

Şirketten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:


www.borsagundem.com

3.12.2012 - 17:32


Favori Dinlenme Yerleri, Özel Sermaye Varlık ve Yatırım Yönetim Şirketi Universe Capital Partners LLC ile alternatif finansman imkanları ile ilgili müzakerelere başladı. Şirketten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından 30/Kasım/2012 tarihinde şirket merkezinde gerçekleştirilmiş olan toplantıda, şirketimizin, gelişmekte olan organize ve teşkilatlanmış sermaye piyasalarında özellikle küçük ve orta ölçekli halka açık anonim ortaklıklar için alternatif kurumsal finansman imkanı doğuran ve nitelikli kurumsal yatırımcının, resmi sözleşme temelinde, öz kaynak finansmanına dönük doğrudan sermaye katılım taahhüdünü içeren tahsisli pay ihracı yoluyla, 295 Greenwhich Street, Wall Street, No:588 NYC 10007 Newyork,

ABD adresindeki özel sermaye varlık ve yatırım yönetim şirketi Universe Capital Partners LLC ile müzakerelere başlanmasına ve görüşmelerin sürdürülmesi için Yönetim Kurulu Başkanı Cemil

Çakmaklı'ya yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Söz konusu müzakereler esnasında, özellikle ve öncelikle şirketimizin bilançosunda yer alan ve bankacılık kesimine dönük finansal yükümlülüklerin, ilgili yatırımcı grubun da katılımı sağlanarak, geçmiş halka arzda olduğu gibi kayıtlı bakiyeler üzerinden yerine getirilmesi hedeflenmektedir."

FVORİ hisseleri yüzde 21.33 primle 0.91 TL'den işlem görüyor.


çakma yabancı iş basında fvori ucurdular idaş ve frıgo surunuyor.

dedektif
05-12-2012, 12:17
Hisseyi hiç alıp satmadım,ancak amcaoğlu almış ve 3 tl üzeri maliyeti varmış tabi ki dikkatimi çekti.Bu nasıl bir firma anlayamadım.Yazık bu kadar yatırımcı mağdur hisse 6 tl lerden buraya gelmiş ama hala sürünüyor.Bence işin içinde bir çapanoğlu yoksa bu hisse çok ucuz alıp atılacak bir hisse.Ama temelini hiç bilmiyorum o nedenle bu bir yatırım tavsiyesi değildir.Teknik olarak 72 yukarı geçilirse 83 ilk hedef.Sabırlı olan kazanabilir.

hknust
05-12-2012, 22:58
http://www.spyd.org.tr/
arkadaşlar sermaye piyasası yatırımcıları derneği ( spyd ) kuruldu. web sitesi faaliyete geçti,ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun.Allah yar ve yardımcıları olsun.işleri zor birikmiş pek çok problemi çözmek için ellerinden geleni yapacaklarına inanıyorum.yatırımcılar olarak biz de bu arkadaşlara destek vermemiz gerekiyor,spyd ye üye olmak için acale edelim arkadaşlar.
idaş zede arkadaşlar spyd ye lütfen en kısa zamanda üye olunuz,hiç bir ücret talep etmiyorlar,tamamıyla kamu yararına kurulmuş,sermaye piyasalarının düzgün işlemesi için çaba göstermek,yatırımcıları korumak için kurulmuş sivil toplum kuruluşudur.
yatırımcıların müracaat edecekleri,profesyonel destek alacakları tamamıyla kamu yararına ücretsiz olarak hizmet veren bir kuruluştur.

kapkankaan
06-12-2012, 15:00
sn. hknust idaş için bu dernek çalışmalara başladımı? idaş zede olarak bu sözde yabancı ile yerli uyanıkların cezalarını layıklarını bulmasını isterim ancak bu dernekle şunla bunla zor adamlar imkb yi spk yı arkalarına almışlar tekerlerine taş değmez ancak bu dünyada tıkır tıkır yürüyorda birde haklı haksızın hesaplaşacagı yer var orada ratık ne yaparlar bilinmez adamlar golf kuluplerinde yatlarda marinalarda havyarlar şu bu .... her neyne o meşhur aile de kalmaz o yabancı görünümlü yerlide ama işte zaman zaman gösterecek ytd

hknust
07-12-2012, 01:56
http://www.borsagundem.com/haber/SPK-Baskani-gorevden-alindi/122942
arkadaşlar spk başkanı ve 6 kurul üyesi aktif görevden alındı.görev sürelerinin bitimine kadar pasif görevde kalacaklar.imkb de son 2 yıldır milletin anasını ağlattılar,her türlü düzenbazlığın çevirildiği imkb de yatırımcının soyulması sadece seyredildi.halka arzlarda,halka arz olunacak şirketlerin, gerçek değerinin 2-3 misli fiyattan halka arz olunmalarına fırsat verildi,halka açılan şirketlerin patronları halka açıldıkları fiyatların yarı fiyatlarına kendi şirket hisselerini satmaya başladılar,her türlü yolsuzluğu yaptılar,küçük yatırımcının parasını almak için inanılmaz düzenbazlıklar yaptılar,inanın bu son 2 yılda milletin anasını ağlattılar,aracı kurumlarda yatırımcı kalmadı.
yeni spk kanunu yürülüğe girer girmez spk başkanının görevden alınması çok dikkat çekici olmuştur.hükümetin imkb de işlem gören bazı şirketlerin patronlarının çevirdiği dolaplardan haberi olduğu,spk nın bu oyunlara izin vermemesi gerektiği biliniyordu.hükümete spk nın uygulamalarını şikayet eden yüzbinlerce mail gitmiş,ali babacan a giden mail lerin haddi hesabı yok.
bu sıkıntıların yaşandığı dönemde spyd nin kurulması çok yerinde olmuştur. spyd nin gerekli desteği göreceğinden hiç kuşkum yok. spyd gücünü halk tan alacak arkadaşlar.siz destek verdikçe sizin hakkınızı çok daha güçlü arayacak arkadaşlar. hükümet yetkilileriyle yakında temasa geçilecek,ilgili bakanlarla spyd yetkilileri tanışacaktır. spyd yöneticilerinin bu zorlu görevi layıkıyle yerine getirmelerini canı gönülden istiyorum, ve kendilerine Allah tan yardım diliyorum.

hknust
07-12-2012, 09:57
arkadaşlar spk kanunu onaylandı şimdi sıra imkb de işlem gören şirketlerin yöneticilerine geldi,yakında bu şirketlerin yöneticilerine operasyonların başlayacağını düşünüyorum,bu konuyla alakalı pek çok şirket hakkında şikayetler ali babacana gitmiş olduğunu biliyorum,bu şikayetleri değerlendirmeye alacaklar.

hknust
07-12-2012, 10:16
imtiyazlı hisse senedi uygulamasının da kaldırılması için çalışma yapılıyor arkadaşlar,stratejik şirketler hariç olmak üzere diğer halka açık şirketlerde imtiyazlı hisse uygulamasının kaldırılması için gerekli olan hukuki alt yapının oluşturulması için çalışmalar yapılıyor.bu konuyla alakalı pek çok şikayet ali babacana gitmiş durumda, spyd bu konuyla alakalı çalışma yapıyor,imtiyazlı hisse uygulamasının kaldırılması için bizlerde spyd ye destek verelim arkadaşlar..

serkan1862
07-12-2012, 23:18
YENİ YASAYA GORE:

Üst üste beş yıl zarar eden ortaklıklarda yapılacak ilk Genel Kurul'da imtiyazlar kaldırılacak.
İDAŞ KAC YILDIR ZARAR ACIKLIYOR ????

selim78
08-12-2012, 11:19
spyd yetkilileri bile sadece bu haberi izleyerek idaş hissesi satın alır. bizde aldık.şimdide internet sapığı olduk yeni haber çıkarmı diye.offf offff......http://tvarsivi.com/idas-universe-capital-partners-llc-ortaklik-anlasmasi-11-06-2012-izle-i_2012060304378.html

taner34
09-12-2012, 02:05
hissemizin üzerinde niye bukadar bası var acaba

taner34
09-12-2012, 02:12
01.10.2012 endeks 66 bin idaş 0.71 / 07.12.2012 endeks 76 bin idaş 0.71 enteresan hala baskı

serkan1862
09-12-2012, 14:12
Zarar yazana SPK müdahale edecekYeni Sermaye Piyasası Kanunu ile sürekli zarar eden halka açık şirketler mercek altına giriyorGeçen hafta mali piyasaların en çok takip ettiği konuların başında Yeni Sermaye Piyasası Kanunu oldu. Kanun 6 Aralık akşamı TBMM Genel Kurulu’ndan geçti ve Cumhurbaşkanı’nın onayından sonra Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek. Yeni Kanunun getirdiği önemli değişikliklerden birisi de Kanun yürürlüğe girdikten sonra üst üste beş yıl zarar eden şirketler ile ilgili. Bu konuyu Milliyet Gazetesi Yazarı Zeynep Aktaş haberleştirdi. Aktaş yazısında, söz konusu değişiklikle birlikte, makul ve zorunlu haller hariç olmak üzere Kanun yürürlüğe girdikten sonra üst üste beş yıl zarar eden halka açık şirketlerde, oy hakkına ve yönetim kuruluna aday göstermeye ilişkin imtiyazların kendiliğinden ortadan kalkacağını yazdı. Aktaş yazısında yeni yasadan etkilenecek şirket sayısını da verdi. İMKB’de işlem gören şirketler içerisinden üst üste beş yıl zarar eden firmalardaki imtiyazlar kalkacağını vurgulayan Aktaş, halihazırda bu kıstasa uyan borsadaki şirket sayısınınsa 18 olduğunu yazdı.
Aktaş'ın yazısına göre bu değişikliğin amacı ise başarılı olamayan yönetimlerin değiştirilmesi ve yatırımcıların da menfaatini gözetecek şekilde bir yönetim anlayışının oluşmasını sağlayabilmek. Aktaş'a göre tüm bunların temelinde yatan ana etmen ise sermaye piyasalarına olan güveni artırmak ve yatırımcıların bu alana gelmesindeki kaygılarını giderebilmek. Zira mevcut iktidar geçen süre zarfında yatırımcı sayısında arzu edilen artışın yaşanmadığını görüyor. Piyasaya yeterli sermayenin çekilememesi nedeniyle halihazırdaki performansı yeterli bulmuyor ve bundan ciddi şekilde rahatsız.İşte Zeynep Aktaş'ın Milliyet Gazetesi'nde yer alan yazısının ana hatları:
5 yıl zarar eden şirket
Bu çerçevede halka açık şirketlerin yönetimlerine de önemli görev düşüyor. Yönettikleri firmaları kârlı tutmaları isteniyor. Kanun yürürlüğe girdikten sonra beş yıl boyunca makul ve zorunlu bir gerekçe olmadığı halde sürekli zarar eden bir firmanın varlığı halinde bu firmadaki oy hakkına ve yönetim kurulu üyelerini belirlemeye ilişkin imtiyazlar Kurul kararı ile kalkacak. Böylece halka açık şirketlerdeki imtiyaz sahibi ortakların, diğer ortakların menfaatine hareket etmesi teşvik edilirken verimsiz yönetimlerin değiştirilmesinin önü açılmak isteniyor.

YATIRIMCI SAYISININ ARTMASI HEDEFLENİYOR

Halihazırda borsadaki yatırımcı sayısı 1 milyon 80 bin. 2002 yılında ise yatırımcı sayısı 1 milyon 32 binde bulunuyordu. Babacan, “Sermaye piyasalarımız 2002’de devraldığımız boyutların maalesef çok üzerine çıkmış değil. Halka açık şirket sayısında sıkıntılar var, yatırımcı sayısı yeterli değil, dolayısıyla piyasalarının gelişmesiyle ilgili köklü adımlar atmamız gerekiyordu” diyor. Verilere bakıldığında ciddi bir sıkıntının varlığı uzun zamandır hissediliyordu. Yeni yatırımcı halka arzlar dışında borsaya gelmez oldu. Gelenler de halka arzlarda yaşanan fiyatlamalardaki sıkıntılar nedeni ile hüsrana uğrayınca yüksek kayıplar doğdu. Eğitimin de yetersiz kalması, sektöre giren bilinçsiz yatırımcının kısa sürede büyük kayıplar yaşamasına neden oldu. Yeni yasada şirketlerin temettü dağıtımına yönelik atılım da önemli adımlardan biri olacak. Veri kalitesinin yükseltilmesi piyasanın genişlemesi açısından vazgeçilmezler arasında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ’TA YÖNETİM DEĞİŞİR Mİ?
Borsada işlem gören ve 2004’ten bu yana sürekli zarar açıklayan Beşiktaş Futbol’un hisseleri A ve B olmak üzere iki gruba ayrılmış bulunuyor. A Grubu hisselerin sermaye içindeki payı yüzde 1.5. Buna karşın A Grubu paylar, şirketin yönetim kurulu üyelerinin tamamını belirleme yetkisine sahip. Diğer taraftan B grubuna ait bir hissenin bir oy hakkı varken, A Grubuna ait bir hissenin 100 oy hakkı var. Getirilen değişiklik ile birlikte yasanın yürürlüğe girmesiyle beş yıl boyunca firmanın zarar etmesi halinde Kurul’un şirket içindeki bu imtiyazı kaldırması gündeme gelecek. Ancak Kurul karar verirken firmanın zarar etmesinde makul ve zorunlu bir durumun olup olmadığını göz önünde bulunduracak.

5 YILDIR ZARARDA OLAN BORSA ŞİRKETLERİ

Hisse adı 2011/12 2010/12 2009/12 2008/12 2007/12
Altınyağ -2.234.434 -2.312.632 -2.106.346 -2.959.882 -708.250
Artı Yat. Holding -228.856 -146.674 -113.157 -902.692 -313.343
Altınyunus Çeşme -677.021 -2.511.214 -3.766.570 -3.567.489 -2.872.419
Berdan Tekstil -33.803.942 -9.968.597 -19.197.043 -1.805.587 -5.515.748
Beşiktaş Futbol Yat. -150.801.385 -120.088.837 -52.486.937 -29.417.158 -1.345.510
Borova Yapı -1.017.816 -5.372.333 -1.963.342 -1.024.518 -1.926.332
Boya -23.020.704 -11.636.393 -8.918.693 -24.648.347 -98.298
Doğusan -1.309.386 -1.083.634 -1.237.390 -1.168.903 -1.262.705
Eczacıbaşı Yapı -42.987.482 -4.739.055 -16.891.412 -85.420.821 -42.567.115
Frigo Pak Gıda -3.220.564 -2.748.716 -3.840.282 -4.392.245 -1.251.375
Işıklar Enerji Yapı Hol. -2.120.327 -2.098.991 -2.653.664 -5.851.891 -4.573.720
Metemtur Otelcilik -6.560.854 -2.392.483 -1.881.937 -7.717.390 -951.728
Milpa -22.805.727 -11.719.933 -5.341.570 -4.891.970 -1.993.435
Mert Gıda -2.092.105 -1.004.489 -4.164.557 -3.743.575 -1.255.830
T. Tuborg -8.452.745 -5.743.578 -1.446.037 -107.019.176 -41.970.128
Transtürk Hold. -3.598.614 -527.888 -2.286.379 -7.809.846 -98.934.737
T. Demir Döküm -12.948.702 -25.576.225 -11.382.896 -24.965.345 -5.772.620
Viking Kağıt -27.032.502 -12.827.562 -4.293.035 -31.253.233 -14.828.602

Read more: http://www.finansgundem.com/haber/zarar-yazana-spk-mudahale-edecek

serkan1862
09-12-2012, 14:20
idaşta sürekli zarar ediyor 2009 arazi satısı sayesınde kar acıklamıstı.idaşıda incelemelerı gerekli...............

serkan1862
11-12-2012, 00:51
bugun bıraz hareketlendi ama buralarda uzun zaman gecırecek gıbı gozuyor malesef

hknust
11-12-2012, 11:54
http://www.borsagundem.com/haber/Patron-itiraf-etti-/123439
arkadaşlar bu haberi okumanızı tavsiye ediyorum,haberin sonunda idaş la alakalı küçük bir haber yorum da var.ayrıca bu habere yorum yapan yatırımcıları da okuyunuz.
borsa gündem, llc univers capital partners hakkında olumsuz anlamaya yol açacak enteresan bir ifade kullanmış. univers capital partners yetkilileri umarım bu habere bir açıklama yaparlar.
bu arada idaş zede arkadaşlar adım hakan usta tel.0532 638 05 64 beni her zaman arayabilirsiniz.

tomakin1
14-12-2012, 16:05
75 maliyetle girdiğim idaslardan allah razı olsun.sabrı öğretti bana..nasıl bir tahta anlamadım...işlem hacmi 0..forma bakılırsada mütiş kayıpları olan arkadaşlar var...hepinize allah sabır versin..

kapkankaan
15-12-2012, 00:01
bakalım frigoda bir yıl satış yapılmaması şartıyla tahsisliye devam deniliyor sonunda spk bile dayanamadı sözde yabancının düzenine eger idaşa da aynı şartı getirirse en az bir yıl satamazsın derse tahsisli saçmalıgı biter e ozaman illaki hisse yoluna bakar bakmasada bundan daha kötü olmaz kanatindeyim ytd tahsisli soygun başka bişey degil ytd

hknust
15-12-2012, 00:32
http://spyd.org.tr/yonetim-kurulu
spyd kurulmuştur arkadaşlar.ücretsiz üye olabilirsiniz.hiç bir ücret talep edilmeyecektir.yeni spk kanunu tbmm den geçti cumhurbaşkanı onaylayacak,resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girecek.pek çok şey eskisi gibi olmayacak.örneğin bu haberde olduğu gibi (http://www.borsagundem.com/haber/Bedelliye-izin-cikmadi/123990).

serkan1862
18-12-2012, 12:42
gecenki idaşta yaptıkları işi bu sefer frıgoda sergılıyorlar

BaBAZuLu71
18-12-2012, 15:42
YENİ YASAYA GORE:

Üst üste beş yıl zarar eden ortaklıklarda yapılacak ilk Genel Kurul'da imtiyazlar kaldırılacak.
İDAŞ KAC YILDIR ZARAR ACIKLIYOR ????

4 yıl zarar 1 yıl kar, 4 yıl zarar 1 yıl kar,
bunun neresi koruyucu yasa

Borsaya açık ve zarar eden her firma incelemeye tabi tutulmalı, hem SPK tarafından Hem maliye tarafından,

benzer senaryolar ile ard arda zarar etmeleri durumunda denetimler sıklaştırılıp, patronların ensesinde boza pişirmeliler,
2 yıl ust uste zara etmesi durumunda yönetim değiştirilebilmeli. (Patronun seçimiyle diil tabi daha demokratik bir yol ile)
biz adamlara mail bile atamıyoruz.. bizi kim koruyacak bu kan emici lerden...

BaBAZuLu71
18-12-2012, 15:58
bedelli diye diye emdiler yatırımcıyı sömürdüler,
sonunda toplanan paralarla, hissede bir yatırım bir gelişme, değerde bir kuruş artış bile olmuyor,
ne şirket nede hisseleri bir yere gitmiyor,
sadece para alıyorlar yatırımcılarından,

Sözüm , Tüm bu olan bitene eywallah diyen spk çalışan larına
tekrar tekrar bedelli yapıp yatırımcısının kanını emen , buna rağmen hiç bir değerleme artışı yaşanmayan hisselere,
tekrar bedelli izni veren spk ya yuhlar olsun...
burdan nemalananların, yedikleri lokmalar çoluklarının çocuklarının gırtlağına dursun,
evlatları kardeşleri araba altında kalsın, gebersin...
öteki dünyaya kalmadan, bu dünyada çıksın acıları inşallah...
sözüm görevini kötüye kullananlara, göz yumanlara, bu olan bitenlerden nemalananlara....
meclisten dışarı yani

aksaray
18-12-2012, 16:46
2 PRIM MENKUL 2.532.867 2.532.867 1.824 11,15 2.493.867 2.493.867 1.821 10,97 -39.000 patron satısı var.

satında herkes kurtulsun sızden:)

sonu RANLO gibi olmasın ama..

universal cap. işi de yatar bence.. Bu firmanın sahıbı turk:) .. frıgo da UCP ye SPK 1 yıl satamazsın dedi..adam kısa vadelı vurgunun pesınde , UCP nin psikolojisi bozuldu:)..
her yere el atmıstı teker teker çekilir artık..anlasma imzaladıgı fırmalara verecek nakıdı olsa, gecmıste adam maaslı eleman olarak Türkiye'de çalışmazdı..

kapkankaan
19-12-2012, 10:24
UCB yani Ucube yatırım ytd. böyle bir kurum var mıdır?

kapkankaan
19-12-2012, 10:39
zarar yazan firmalarda kolayı bulmuşlar 5-10 milyon zarar yönetim gideri vs vb toplamda 5-10 milyon maaş al yıllık onuda zarara yaz oh ne ala mal yap sat gerek yok nasılsa 5-10 milyon garanti yıllık yıllarca zarar yazan şirketler var adamların yedikleri şirketin piyasa degerinin 5-10 katını geçen firmalar var tabi o küçük akılları ermiyor ki Allah bunun hesabını sormayacak olaki olmazda yetkili mecrilerde harekete geçse de hakkımızı bu dünyada da alabilsek y.t.d.

hknust
19-12-2012, 23:58
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/22178199.asp
spyd başkanı sayın arif ünver hürriyet gazetesine yeni spk kanunu hakkındaki görüşlerini ve spyd nin neler yapacağını anlatmış,okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar.
spyd ulusal basında pek çok gazetede haber olmuştur,spyd kısa zaman önce kurulmasına rağmen üniversitelerde,basında,internette yayın yapan ekonomi-borsa sitelerinde,hızla tanınmaya haberleri yapılmaya başlanmıştır.bizlerde spyd ye gerekli desteği verelim arkadaşlar.yatırımcıların hakkını koruyacak bir organizasyondur.üye olmak ücretsizdir arkadaşlar.
http://spyd.org.tr incelemenizi tavsiye ederim arkadaşlar.

hknust
20-12-2012, 00:11
yeni spk kanunu resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girdiğinde,pek çok şirketin yönetim kurulu üyeleri hakkında çalışmalar yapılacağını şimdiden söyleyebilirim.

selim78
27-12-2012, 12:30
syn:erdoğan çetin ve murat işeri.tvde gazetelerde 2012 sonu kadar dediniz tarih geldi.çıkında adamsanız tabii bir açıklama yapın

hknust
27-12-2012, 21:48
arkadaşlar spyd ye üye olalım. spyd ile beraber güzel işler çıkaracağımızdan hiç kuşkunuz olmasın. yeni spk kanunu yürürlüğe girdiğinde bizlerde yapılacaklara karar vereceğiz.
idaş zede arkadaşlar sizlerde bize destek olun,hakkımızı hep beraber arayalım,inceleyelim,araştıralım,ne gerekiyorsa yapalım.
adım hakan usta.tel 0532 638 05 64 beni her zaman arayabilirsiniz arkadaşlar.

kapkankaan
28-12-2012, 11:30
Herkese hayırlı Cumalar 79 bini gördük .69 satıyor soysuzlar şu tahsisli saçmalıgı olmasaydı utanıpda endeksin hareketine ayak uydurur gibi bile yapsaydı buralarda olmazdı ama yok azaltım artırım yok tahsisli yok şu yok bu ytd..... neyse kademe verebilecek var mı şu piyasada 69 ne ayak kaç yazmışlar cevaplar için şimdiden teşekkür ederim ytd

serkan1862
01-01-2013, 21:20
Takaslarda alan ertesı gun satıyor resmen adamlar top cevırıyor

cendere
02-01-2013, 13:02
Takaslarda alan ertesı gun satıyor resmen adamlar top cevırıyor

--Kardeş bizi iyice kör ettiler, artık takaslarda sadece emeklilik ve yatırım ortaklıkları ile yatırım fonlarını gösteriyorlar,dönüp bi bakıver istersen:notr:

hknust
04-01-2013, 11:59
http://www.patronlardunyasi.com/haber/Etiler-Marmaris-i-kac-milyona-satti/138196
etiler marmaris büfe 16 milyon tl civarında bedelle karsusan karadeniz su ürünleri sanayi a.ş ye satılmış. idaş a.ş nin imkb de işlem gören hisse fiyatına göre bugünkü piyasa değeri 15.75 milyon tl civarında.?
hisse fiyatını ısrarla bu seviyede tutmalarının bir sebebi muhakkak vardır,hiç kimse elindeki hisse yi ucuza kaptırmasın.kelebek mobilya 55 milyon tl civarı doğtaş gurubuna satıldı,kelebek mobilyanın bugünkü piyasa değeri yaklaşık 70 milyon tl civarında.
yeni spk kanunu yürürlüğe girdi,denetimler bundan sonra daha sıkı olacak.elinizdeki hisse ye sahip çıkın,siz satarsanız sizin zararınız başkalarının karı olacaktır.
işin ilginç tarafı 0,72 seviyelerinden bile eski yönetim kurulu üyesinin hisse satmasıydı.hiç şüphe yok ki yönetim kurulu üyeleri bu şirketin piyasa değerinin çok daha yüksek olduğunu iyi biliyorlardır.mesela idaş yönetim kuruluna 16 milyon tl piyasa değeri ile satın alma teklifi götürülse,şirketin imtiyazlı pay sahipleri elindeki hisseleri bu piyasa değeri fiyatından satarlarmı.?

hknust
04-01-2013, 12:03
arkadaşlar adım hakan usta tel.0532 638 05 64 hakkımızı aramak için biraraya gelelim,iletişim halinde olalım,ortak hareket edelim,yeni spk yasasından yararlanalım,hakkımızı arayalım.demokratik haklarımızı kullanalım,sesimiz gür çıksın,etkili olalım.

kapkankaan
04-01-2013, 14:42
sn. hknust yanlış anlamazsan diyorsun ki yeni spk yasasına sıgınak ne yasası hangi yasa bizi koruyacak yasa vardı da biz mi korunmadık
Metro Turizm iddianamesinde adı geçen Vahdettin Ertaş, SPK'nın yeni başkanı oldu.
bak yeni başkan kim oldu tutmuşun spk yasına sıgınak sıgınsak nolacak bak işte yeni başkan işte mkk takas kararı işte 10 gecikme şu bu neyse ...

kapkankaan
04-01-2013, 14:50
hissemiz tarihi dipte resmen ama her neden ise dönüpte bakan yok nerde bu fonlar... yabancılar... palalar kimsenin ilgisini çekmiyor patron ise kendi sevdasında yönetim gideri ayagına yıllık 3-5-10 milyonu götürüyor zaten şirketi satsa şu degerde 16-17 milyon ne gerek var her yıl 3-5-10 milyon yönetim gideri kaç yıldır yiyor bu parayı yönetim giderinden götürdüğü milyoncukları MATEMATİK PROFESÖRÜ getirsek hesaplayamaz halbuki şirketi şu an sadece 17 milyoncuk
kimse zorla aldırmadı idaşı bana almış bulunduk hatta bir ara kızıp zarara verdim çıktım sonra geri aldım yine kızdım çıktım yine aldım her seferinde şemsiye daha da derine kaçtı...
hani derler ya alışmışta durmazmış o misal arkadaşlar durum çöok basit patron fiyata bakmıyor niye baksın ki yönetim giderinden zaten vuruyor
palalar fonlar yabancılar kısacılar günlükçüler uzuncular spekler kimsede ilgilenmiyor sadece sözde yabancı altında hiç bir faaliyeti olmayan bir şirket o da belli değil daha y.t.d...

serkan1862
08-01-2013, 03:12
endeks rekorlar kırarken hala eksı kapatabılıyor.endeks bozuldugunda 0,5** gormek cokta uzak gozukmuyor.

kelaynak
08-01-2013, 09:35
sn serkan 1862
hisse 0.70 de iken 0.50 lerden bahsetmek diğer arkadaşları üzmüyor mu? neye dayanarak 0.50? zaten tarihin en dibinde..
Daha önceki yazılarınızda da 0.40 demişiniz...

kapkankaan
08-01-2013, 09:52
.50 -.40 aç tavuk hayalidir burada darı ambarı değil forum kurallarına göre fiyat verilemez yada neye dayanarak .50 yada 2.50 işte garanti olmayan boş laflar y.t.d. ancak hissemizde büyük tehlike var bu rekorlarada neden yerinde sayıyoruz

kapkankaan
08-01-2013, 09:52
BORSAGUNDEM.COM

Borsanın ünlü spekülatörlerinden Kemal Ak’ın düğün törenine çok sayıda şirket patronunun katıldığı öğrenildi. Ak’ı, dünyaevine girerken yalnız bırakmayan isimlerin başında Euro Menkul’ün patronu Mustafa Şahin, VBG Holding’in patronu Veysel Salihoğlu (Kadayıfçıoğlu) ve İDAŞ’ın patronu Murat İşeri olduğu belirtiliyor.

Nikah törenine katılarak evliliğe şahitlik yapan üç patronun ortak özelliği ise şirketlerinin borsada işlem görüyor olması. Murat İşeri’nin şirketi İDAŞ; Veysel Salihoğlu’nun şirketleri ise İnfotrend B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı (IBTYO) ya da yeni ismiyle Ansa Yatırım Holding ve Mataş Matbaacılık; Mustafa Şahin’in ise Euro Menkul, Euro Kapital Yatırım Ortaklığı, Euro Trend Yatırım Ortaklığı ve Euro B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı. Birkaç tanesi hariç ismi geçen şirketlerin ortak özelliği ise borsanın rekor üstüne rekor kırdığı bir dönemde sürekli değer kaybediyor olmaları.

kapkankaan
08-01-2013, 09:58
bizim aga spek düğününe katılmış emin olun en çok konuşulan konu napar ne ederiz de o şemsiyeyi dahada ileri batırırız olmuştur bu arada şemsiye derken pazarcı şemsiyesi gibi bişey oldu bizim ki... ytd. eh spek eh patron sizden büyük ALLAH var nasılsa hak sahibine bir verilecek o zaman napacaksınız. y.t.d.

dedektif
08-01-2013, 13:41
HİSSE 1998 yılı yani 15 yıl ÖNCEKİ FİYATINDA.ve Aradan geçen 15 yıl Endeks 80.000 olmuş.İdaş gülünç bir rakamda.Bu sabır denemesi gideceği yer neresi olabilir?Sabredin sabreden kazanacaktır.
http://g1301.hizliresim.com/15/8/hryl4.png (http://bit.ly/c25MCx)
yatırım tavsiyesi değildir.

serkan1862
09-01-2013, 00:26
sn serkan 1862
hisse 0.70 de iken 0.50 lerden bahsetmek diğer arkadaşları üzmüyor mu? neye dayanarak 0.50? zaten tarihin en dibinde..
Daha önceki yazılarınızda da 0.40 demişiniz...

çıkamayan kagıt düşer.zaten pek bır beklentısıde yok endeks işler tersıne dondugunde buralarda kalabılırmı sence???

112kontdracula
10-01-2013, 13:44
şu çakma yabancı şirketi otuz küsür milyonluk hisse alıcaktı ne oldu o iş? Tahahhütleri vardı? Tahsisli falan mı yaptılar

furay
12-01-2013, 20:06
nasıl bir hisse bu idaş,4 yılda yüzde 500 bedelli yapmış ve hala 6 milyon zarar yazıyor .2007 de 7 tl yi görmüş, şimdi tarihinin en dip seviyesinde .çıkması için bir sebep yok. Ancak çıkmaması sebep çok.

serkan1862
13-01-2013, 09:53
İDAŞ FABRİKASI İŞÇİLERİ EYLEM YAPTI


17 Aralık 2012 Pazartesi 12:50

İSMET CEP

Bozüyük’te yatak üretimi yapan İDAŞ Fabrikası iççileri, 4 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle Cumhuriyet meydanında eylem yaptılar.

Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan yaklaşık 50 işçi adına konuşan Ümit Sağıroğlu, 4 aydır maaşlarını alamadıklarını belirterek, “Biz işçiler olarak ücretlerimizin ödenmesi ve mağduriyetlerimizin giderilmesi yönünde işvereni protesto etmek amacıyla toplanmış bulunuyoruz” dedi.

Mağduriyetlerini anlatan Sağıroğlu, “Şu andaki bizim mağduriyetimiz, 4 aydır maaş alamamamızdır. Tek istediğimiz fabrikanın yanımızda olması. Biz buraya fabrikayı kötülemek için çıkmadık. Biz fabrikanın her zaman arkasındayız ama biz sadece maaşlarımızı almak istiyoruz. 4 aydır maaşlarımızı almış olsaydık, fabrikanın yanında olurduk ve bu durumda olmazdık. İşveren bize yılsonuna kadar maaşlarımızın ödeneceğini söylüyor. Biz artık buna itimat etmiyoruz. Yarın bir gün fabrika beni işten atarsa arkadaşlarımın benim yanımda olmasını istiyorum” dedi.

Sağıroğlu, fabrikanın maaşlar ödenene kadar işçileri ücretli izine çıkarttığını sözlerine ekledi. Basın açıklamasının ardından işçiler olaysız bir şekilde dağıldı.


idaşın durumunu gösteren bır haber kagıdın endeksın rekorlarına ragmen neden yerınde saydıgı bellı oldu. http://www.bilecikhaber.com.tr/haberler_idas_fabrikasi_iscileri_eylem_yapti-l-1-sayfa_id-666-id-135407 i

111my
13-01-2013, 23:41
Firmanın Tüketici Politikası İdaş Şikayetleri

%0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş Servis Gelmiyor! Figen Ö. | 29 Aralık 2012 | 1538659 Yıllardır idaş kullanıcısıyım, hem de her ürününde. Ama artık tövbe asla evime idaş marka giremez. Bir havuzlu baza ve yatağını aldım ( almaz olaydım) bir sene oldu halen servis bekliyorum. Servis aldığım firmaya, aldığım firma idaş telefon açın diyor. Arada bizlere yani m... %0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş Yatak Teslim Edilmedi! Sıtkı Ş. | 10 Aralık 2012 | 1498616 20.10.12 tarihinde İdaş Eyüp Halı Sarayı şubesinden 140*200 ebatında Gold Serisi Millenium yatağın ödemesini kredi kartıyla yaparak sipariş verdim. Kırk gün boyunca şirketin grev yaptığı, iflas ettiği gibi sebeplerle geri çevrildim ve satış işlemi Eyüp Halı Sarayı tarafı... %0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş Ödemesini Yaptım Teslim Edilmedi! Muharrem Ç. | 06 Aralık 2012 | 1493479 03. kasım 2012 tarihinde ürün satış kataloğundan seçmiş ( özel sipariş değil) kartla ödemesini yapmış olduğum yatak ve baza henüz teslim edilmedi. Yapılan görüşmelerde 1. depoyu su bastı 2. fabrikada üretim durdu. 3. makina arıza yaptı Almanya dan usta bekleniyor. 4. işçi... %0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş Yatağımı Teslim Etmedi! Pelin A. | 01 Aralık 2012 | 1483782 4 Kasım 2012 tarihinde Bursa İdaş Yatak Sanayi ASMAŞ şubesinden; 80x180 ebatlarında yatak satın aldım. Ürün stoklarında olmadığı için termin sürelerinin 3 hafta olduğunu belirttiler. Daha sonra İdaş firmasının tüketici hattını arayarak ürünü biz sorduk. İlginçtir ki oras... %0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş Servis Teslimatı Sürekli Erteliyor! Cevdet E. | 01 Aralık 2012 | 1484372 14 ay önce aldığım yatakta yayların deforme olduğu tespit edildikten, 5 hafta sonra, yatak onarım için, (1 kasımda alındı) ve 15 gün içinde teslim edileceği söylendi.... 17/11. de aradığımda, 19,11 çrş.t eslim edilecek ---21/11 de, önümüzdeki hafta içi teslim edilecek--- bu g... %0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş Yatak Teslimatı 10 Günü Geçmesine Rağmen Yapılmıyor! ömer S. | 26 Kasım 2012 | 1471573 İlgileneceğinizi düşünmemekle birlikte haksızlığa tahammül edemediğim için yazıyorum. Benzer mağdurlar gibi bir yatak siparişi verdik 10 gün olmasına rağmen teslim edilmedi. Açıkçası çok pişman oldum siparişi verdiğime kaldı ki pazartesi de gelmezse iptal ettireceğim. Mü... %0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş Kusurlu Ürün Geldi! Omer O. | 13 Kasım 2012 | 1448274 Manavkuyu İdaş bayiinden 2 çekyat aldım. Ancak getirildiğinde köşelerinden yıpranmış olduğunu gördüm. Aldığım yere ilettim. Çok basit hemen hallederiz diyerek beni aylarca beklettiler. Sonunda ben halledemiyorum diyerek bana idaş servisinin telefonunu verdiler. Ben de servisi araya... %0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş Bazadan 2 Günde Ses Gelmeye Başladı! Berkan D. | 05 Kasım 2012 | 1434144 İdaş Bayisinden 1 adet baza aldım. Baza 2 gün içinde ses yapmaya başladı. Bu şikayeti firmaya bildirdik baza değişti ama 2. ci bazada da aynı sorun oldu şikayetimi bildirdim Servisten Bana bazalar da bu ses olur dediler . Ben yatağı satan bayiyi çağırdım oda bana ses var dedi. 2 Ay... %0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş 1 Aydır Teslim Etmiyor! Gökhan T. | 30 Ekim 2012 | 1424662 Bebeğimizin gelmesine günler kaldı ama sağolsun idaş parasını ödediğimiz ve bir aydır oyaladıkları ürünümüzü hala teslim etmediler mağdur durumdayız böyle bir çalışma şekli yok madem bu işi beceremiyorsunuz neden insanları mağdur ediyorsunuz. Madem elinizde teslim edeceğ... %0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş Satış Görevlisinden Şikayetçiyim! Ahmet D. | 20 Ekim 2012 | 1409778 27. 09. 2012 Günü İdaş bayine uğrayıp baza, başlık ve yatak almak üzere anlaştık paramı beşin verdim 15 gün için de elinizde olur dendi 20 günü geçti İdaş ta satış temsilcisi olarak tanıtan kişi S**** Y***** adlı şahısa derdimi anlattım benle dalga geçer gibi klişeleşm... %0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş Ürünler 3 Aydır Gelmedi! Osman Ç. | 20 Ekim 2012 | 1409151 3 ay önce satın almış olduğum yön mağazasından bu ürünler 3 aydır gelmedi en sonun 3 ayın sonunda baza getirdiler. O bazalar da bizim istediğimiz ölçünün yarısı kadar teslimata gelenlere sorduk bizim elimizde böyle yazıyor dediler herneyse biz aldık bu ürünü. Sonra aradık i... %0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş Olmayan Yatak Var Gösterilip Satış Yapılıyor! Ulus S. | 08 Ekim 2012 | 1388815 İzmir deakaş ltd.ile idaş160*200 yatak konusunda anlaşma yaptık. Bayi yatağın olduğunun teminatını verdi. Yatak geldiğinde150*200 yatak geldi. Bu yatağı verelim 10gün sonra değiştirelim teklifi yaptılar. Ben de yatağı ya birgün sonra 05/10/2012, en geçde 2gün sonra getirmeleri... %0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş Ürünüm Teslim Edilmedi Sürekli Oyalıyorlar! Serkan K. | 03 Ekim 2012 | 1383359 İDAŞ internet sitesinden alışveriş yaptım. Kurallar kısmında ürünün siparişi takip eden 10 gün içinde sevk edileceği yazıyordu. Ancak 17 güne kadar herhangi bir teslimat yapılmadı ve 17. gün fabrikada üretimden kaynaklı bir sorun ortaya çıktığını, bu nedenle ürün teslim... %0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş Satış Elemanından Ve Servisten Hiç Memnun Kalmadık! Mustafa C. | 02 Ekim 2012 | 1382414 İdaş mağazasının satış elemanından ve İdaş Bursa yetkili servisinden şikayetçiyiz. 1 yıl önce alınan clıma pocket lateks yatakta kısa süreli kullanımda çökmeler ve aleo vera nano yorganda nevresime hav bırakma gibi problemler oldu. Bu problemleri bizzat giderek 2 defa satı... %0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş Koltuklarda Deformasyon Ve Sökülme Problemi Var! Arzu D. | 12 Eylül 2012 | 1350385 Evlenirken 2 adet İdaş İrene Kanepe aldım.Koltuklar montaja gelirken yanlarında takım çantası getirmeyi unutmuşlar.Evden verdiğimiz pense vs. ile kanepeleri idareten montaj ettiler.Daha sonra sağlamlaştırmak için gelen giden olmadı.Kısa bir süre sonra ön yastıkların fermuarları ... %0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş 2 Sefer de Hasarlı Ürün Teslim Edildi! Gaye K. | 30 Ağustos 2012 | 1326500 03.08. 2012 tarihinde almış olduğum 1.40*1.90 çift kişilik baza hasarlı (deri kısmı nda defo) geldi. Durum servis yapan arkadaşların ürün ambalajını açması ile ortaya çıktı. Durum satıcıya bildirildi. Oradan da y.servise yönlendirildim.Servisin gelip değişim için onay ver... %0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş Ürün Ayıplı Çıktı! Serpil O. | 09 Ağustos 2012 | 1297028 Yaklaşık bir buçuk yıl önce Antalya Altıntaş Mobilya'dan yatak başlığı,yatak ve baza aldım.Ortapetik olmasını belirttim. Bana önerdikleri yatağı aldım. Yıllardır İdaş kullandığım için başka markalara bakmadım. Fakat iki üç ay sonra yatağı ters yüz yapmak için çevir... %0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş Ayıplı Malı Değiştirmiyorlar! Cemre Ç. | 28 Temmuz 2012 | 1274290 Bana hediye olarak baza alınmıştı. Ama hediye hediye olmaktan çıktı. Çünkü gününden 15 gün sonra teslim edildi, geldiğinde bazanın yatak bölümünün suntası çatlak geldi. Bakmaya geldiklerinde fabrika hatası olduğunu değiştireceklerini söylediler fakat 10 ay oldu sürekli bil... %0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş Teslimat Hala Yapılmadı Zor Durumda Kalıyorum! Tuğçe A. | 23 Temmuz 2012 | 1266266 İyi günler.Ben idaş firmasından bir ranza ve iki de yatak aldım.15 gün olacak neredeyse ama teslimat hala yapılmadı.İdaş güvenimizi boşa çıkardı.Güya ranzalar yapım aşamasındaymış. Paramı vermiş olmama rağmen yerlerde yatıyorum.Konunun aldığım bayii ile ilgisi yok.Fir... %0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş Eksik Parçalı Uyku Seti Gönderdi! Deniz Y. | 12 Temmuz 2012 | 1250578 Yaklaşık 1.5 ay önce bebek uyku seti aldım.Kargo geldi bi baktık ki 11 parça olan set 10 parça olarak gelmiş. Online müşteri hizmetlerini aradım, ana sayfasından mail attım. Hiçbir cevap yok. Bebeğimiz doğdu, neredeyse askere gidecek o zaman cevap verecekler galiba. ... %0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş Teslimatım Yapılmadı! Merve K. | 04 Haziran 2012 | 1207673 İnternet sitesinden baza, baza başlığı ve yorgan almıştım. 10 gün geçmesine rağmen siparişim gelmedi. Kaç kez telefon etmeme ve mail atmama rağmen geri dönmediler. En son aradığımda sipariş verdiğim baza başlığının stoklarında olmadığını, tekrar üretilmesi gerektiğini... %0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş Yastık İlk Yıkamada Deforme Oldu! Fatma Y. | 18 Mayıs 2012 | 1192045 Ocak 2012 tarihinde Emek Tic.(Ümraniye/İST) İdaş marka yastık aldım.Yastığı prosedürüne göre okuduktan sonra talimatlara uyarak yıkadım. Yastık bu yıkama sonrası deforme oldu ve kullanılamaz hale geldi. Emek Ticaret kanalıyla İdaş'a gönderildi ve (sözde) bilir kişi raporu ... %0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş Bel Ve Boyun Ağrıları Çekiyoruz! Fatih I. | 17 Mayıs 2012 | 1191215 Evlilik nedeniyle İdaş markasına güvenerek ortapedik bir yatak aldık.İyisi olsun diye ve satışı önerisi sonucu en üst grup yatak denilen full ortapedik bir yatak aldık.Aldığımız günden bu yana 1 yılı aşkın süredir yataktan bel ağrıları, boyun ağrıları ve çok yorgun bir ... %0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş Ayıplı Ürün Getirdi! Belkıs K. | 07 Mayıs 2012 | 1181323 İdaş'tan aldığım kanepe 51 gün sonunda geldiğinde ıslaktı. Fabrikayı su bastığı için tekrar üretildiği söylenen kanepe aynen ıslak olarak paketlenmiş geldi. Bayi sorumluluk kabul etmiyor. Ürünü geri alıp para iadesi yap

keyifli038
14-01-2013, 13:25
İDAŞ FABRİKASI İŞÇİLERİ EYLEM YAPTI


17 Aralık 2012 Pazartesi 12:50

İSMET CEP
Bozüyük’te yatak üretimi yapan İDAŞ Fabrikası iççileri, 4 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle Cumhuriyet meydanında eylem yaptılar.

Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan yaklaşık 50 işçi adına konuşan Ümit Sağıroğlu, 4 aydır maaşlarını alamadıklarını belirterek, “Biz işçiler olarak ücretlerimizin ödenmesi ve mağduriyetlerimizin giderilmesi yönünde işvereni protesto etmek amacıyla toplanmış bulunuyoruz” dedi.

Mağduriyetlerini anlatan Sağıroğlu, “Şu andaki bizim mağduriyetimiz, 4 aydır maaş alamamamızdır. Tek istediğimiz fabrikanın yanımızda olması. Biz buraya fabrikayı kötülemek için çıkmadık. Biz fabrikanın her zaman arkasındayız ama biz sadece maaşlarımızı almak istiyoruz. 4 aydır maaşlarımızı almış olsaydık, fabrikanın yanında olurduk ve bu durumda olmazdık. İşveren bize yılsonuna kadar maaşlarımızın ödeneceğini söylüyor. Biz artık buna itimat etmiyoruz. Yarın bir gün fabrika beni işten atarsa arkadaşlarımın benim yanımda olmasını istiyorum” dedi.

Sağıroğlu, fabrikanın maaşlar ödenene kadar işçileri ücretli izine çıkarttığını sözlerine ekledi. Basın açıklamasının ardından işçiler olaysız bir şekilde dağıldı.


idaşın durumunu gösteren bır haber kagıdın endeksın rekorlarına ragmen neden yerınde saydıgı bellı oldu. http://www.bilecikhaber.com.tr/haberler_idas_fabrikasi_iscileri_eylem_yapti-l-1-sayfa_id-666-id-135407 i

işçiler madur, yatırımcı madur birde sözde amerikalı şirket bende madurum derse çok komik olurdu...

hknust
15-01-2013, 11:31
evet arkadaşlar keyifli arkadaşımızın yazdığı gibi işçiler mağdur,yatırımcı mağdur,müşteriler mağdur.
bu mağduriyet durduk yerde olmadı,bu mağduriyetin sorumluları idaş yönetimidir.
arkadaşlar adım hakan usta tel.0532 638 05 64. gelin hep beraber hareket edelim,hakkımızı arayalım,olanları görüyorsunuz,ya bu zararları sineye çekeceksiniz yada hep beraber hakkımızı arayacağız.hakkınızı aramaya varsanız hiç çekinmeden beni arayın,hakkımızı beraber arayalım.

serkan1862
15-01-2013, 20:17
evet arkadaşlar keyifli arkadaşımızın yazdığı gibi işçiler mağdur,yatırımcı mağdur,müşteriler mağdur.
bu mağduriyet durduk yerde olmadı,bu mağduriyetin sorumluları idaş yönetimidir.
arkadaşlar adım hakan usta tel.0532 638 05 64. gelin hep beraber hareket edelim,hakkımızı arayalım,olanları görüyorsunuz,ya bu zararları sineye çekeceksiniz yada hep beraber hakkımızı arayacağız.hakkınızı aramaya varsanız hiç çekinmeden beni arayın,hakkımızı beraber arayalım.

arkadasım sureklı tel no yazıp duruyosun.hep beraber ne yapacgız bıraz acıklasan???

keyifli038
16-01-2013, 12:42
sözde amerikalı şirketin yatırım sözü verdiği FRIGO da 0.77 yi gösterip 0.73'e geri çekidi. frigodada yatırımcı kıvranıyor..
Bu müsibet şirket ile görüşüp bilgi paylaşımı yaptıgını sananlar şirketin adeta stratejisine bilmedende olsa katkı saglıyorlar...
kimbilir başımıza daha ne getirecekler, umarım en kötüsü budur...

keyifli038
17-01-2013, 12:49
*babacan: Muhasebe standartları dışında reel sektörü bankalar gibi denetlemek mümkün değil

(17/01/2013 - 11:46:50)

Ahmet
21-01-2013, 18:33
Kap : ıdas ıstanbul doseme sanayıı a.s. / ıdas [] ozel durum acıklaması (genel) 21.01.2013 17:22:21
---------------------------------------------------------------------------------------------
acıklanacak ozel durum/durumlar:sırketımızce 05.06.2012, 06.06.2012 ve 30.07.2012 tarıhlerınde kamuyu aydınlatma platformu'nda yapılan ozel durum acıklamaları'na konu teskıl eden,ozel sermaye yatırım ve varlık yonetım sırketı unıverse capıtal partners llc ıle sırketımız arasında, dogrudan sermaye katılımı ıle ozkaynak fınansman ımkanı saglayacak olan anlasma hakkında asagıdakı ek acıklamanın yapılması uygun gorulmustur.

Yukarıda bahsedılen acıklamalarımızda, sırketımızın 04 hazıran 2012 tarıhınde, abd, new york merkezlı unıverse capıtal partners llc ıle karsılıklı olarak resmen ımzalamıs oldugu dogrudan sermaye katılımına dayalı ortaklık sozlesmesı cercevesınde, unıverse capıtal partners llc ' nın tahsıslı pay satısı yoluyla, 1 pay bedelı 1,00 tl 'den az olmamak uzere, satın alacagı paylar ıle , ımkb'de olusan pıyasa fıyatları baz alınarak belırlenecek fıyatlama sartlarında , yıl sonuna kadar mınımum 30.000.000 tl 'nın sırketımıze kaynak olarak gırısı beklendıgı belırtılmıstır.

Ancak, gerek bugune kadar gecen donemde sırketımız hısselerının 1 pay degerının ıstanbul menkul kıymetler borsası'nda 1,00 tl'nın altında ıslem gormesı ve gerekse sırketımız cıkarılmıs sermayesının, tamamı nakden olmak uzere 6.000.000,- tl.'ndan 24.000.000,- tl.'na artırılması nedenıyle baslatılan sermaye artırımı ıslemlerının sonucunda 22.727.083,- tl olan cıkarılmıs sermayenın tescıl ıslemlerı devam etmesı nedenıyle, sırketımızın, unıverse capıtal partners llc adına tahsıslı ıhrac edılmek uzere 30,000,000 nomınal bedellı yenı payları kapsayacak tahsıslı sermaye arttırım ıslemının yapılabılmesı ıcın kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına yonelık olarak sermaye pıyasası kurulu'na yapılacak muracaat ıslemıne ılıskın sırket yonetım kurulu tarafından henuz bır karar alınmamıstır.

Sırketımızın sermayesının artırılması nedenıyle devam eden tescıl ıslemlerının tamamlanmasını muteakıp kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına yonelık yonetım kurulu kararı alınacak ve sermaye pıyasası kurulu'na muracaat edılecektır.

ısbu sozlesmenın bıtıs tarıhı 04 hazıran 2013'tur.

---------------------------------------------------------------------------------------------

acemisans
21-01-2013, 22:46
1 pay bedelı 1,00 tl 'den az olmamak uzere, satın alacagı paylar ıle , ımkb'de olusan pıyasa fıyatları baz alınarak belırlenecek fıyatlama sartlarında

Haberi son on dakika kala gönderdiler.

Yarın biraz ara gazı verip 1 tl seviyesinesunide olsa bir çıkışş yaptırabilirler

1 tl nin üzerine basarak fiyatlama yapıyorlar

yarına dikkat derim

ytd:::

kağıt avcısı
22-01-2013, 00:18
sermaye tavanını arttırıp 4 hazirandada yabancıyla sözleşme biter.ve tahsisli işi yatar ,sonraver elini bedelli .son 10 dakşka 2 milyon lot net işlem oluyor ve kagıt panikle bile tavana gidemiyor,patron yine malları kitledi yuh olsun size.yarında millet kendine gelince eksileri görürüz...

kağıt avcısı
22-01-2013, 00:28
kağıt 1 lira nominal degerin üstüne çıkamamışta tahsisleyememiş,sevsinler sizi .bi yandan patron satıyor öte yandan bu abd li ortak satıyor malları boşaltıyoır,ve bu yabancı satıyor 2 ay sonra yazıyı borsaya gönderiyo,çünkü utanıyo,soruyorum şimdi bu kagıdı 1 liranın üzerine çıkarmayan kim bizzat tepedeki arkadaşlar,ama bu zalimlikler kimsenin yanına kalmaz,bizde kek değiliz...bundan sonrası bu kagıt b grubuna düşer.sonra haberler kötüyken topla malları kumar gibi,bu yazı burda kalsında ilerde okuruz...

avukat_55
22-01-2013, 07:57
sermaye tavanını arttırıp 4 hazirandada yabancıyla sözleşme biter.ve tahsisli işi yatar ,sonraver elini bedelli .son 10 dakşka 2 milyon lot net işlem oluyor ve kagıt panikle bile tavana gidemiyor,patron yine malları kitledi yuh olsun size.yarında millet kendine gelince eksileri görürüz...

Doğru tespit...hiç güven vermiyor bu hisse...

a.senas
22-01-2013, 13:02
Arkadaşlar bu hisseye bulaşmam bir yakınım aracılığıyla oldu hareket beklentisi gerekçesiyle.Durum ortada ha bu arada bazı arkadaşların almasına da gerekçe oldum yani aldırdım. Şu an da hisseyi boşalttım.Arkadaşlarımı da sattığım konusunda bilgilendirdim.satıp satmama tercihlerine ise karışamıyorum satan da var satmayan da.

Satanlara tavsiyem şu an borsaya hiç bulaşmamaları çünkü bu süreçte para kazandırmayacakları kazanabilme olasılığımız %5-10 gibi 100 bin psikolojisi bir biçim de yaşatılacak ve

2013 yılı ÇÖKÜŞ YILI OLACAK ŞELALE DÜŞÜŞÜ GÖRMEMİZ DE % 100 GİBİ ...

Satmayan dostlarıma da birşey diyemiyorum. Kelin merhemi olsa kendi başına sürer hesabı. Ama bu adamlar şeytan ve bunların hangi birisiyle uğraşacaksın. bilerek borsadayız ve burası kurtlar sofrası herşey onların istediği gibi dizayn edilir.Bunlar kuralları koyar ister oynarsınız ister mızıkırsınız bu kadar...Hak aranır elbette ama bunlar 1-2 tane değil illaki tuzağa düşülür...

Paranın değerli olacağı zaman uzak değil biraz sabremek gerekiyor ve böyle büyük fırsatlar 5-10 sene aralıklarla
gelir...

teknikanalizim
22-01-2013, 14:07
Sevgili asenas.

Demekki sizin yüzünüzden gitmiyordu..

Hissenin yolu acık artık..

İlk adımda 0,75 geçilir..

Hızlıca 0,81 e dokunup üstüne atar...

Ardından 0,90/0,93 hedefe alınır... Bu nokta düşe kalka ürküterek geçilir...


Ondan sonra genel gidişata göre tekrar bakarız...

kapkankaan
22-01-2013, 14:57
herkese bol kazançlar belkide tahsisli saçmalıgından kurtuluruz zaten idaşta tavanı artırmamış artıracagız ibareside yok şuydu buydu tasisli ayagına mal sattılar desem tahsisiliye bulaşanların hali ortada demekki tahsisili ayagına iflas yada benzeri bişeyler örtbas edilmiş yada ediliyor olabilir ama patronda haklı altın yumurtlayan kaz artık cazip gelmiyor millete en iyisi altın yumurlayan kazı kesip altın yumurtlayan deve kuşu almak daha iyi olabilir iadşı ibatır git ertesi gün şadi kur 5-10 yıl oradan yönetim gideri şu bu yıllık 3-5-10 milyon götür oh ne ala yani böyle yapılabilir nasılsa çok çok uygun spk ve imkb baksanıza ostim-balat şu bu borsaya kote ol bir ay sonra bedelli yap ortam müsait ama idaşta heralde azaltım artırım haklarını ullandılar ee tahsisilide tutmadı sanırım tabi bu düşünceler beni baglar farazi asılsız kanıtsız yüksek sesli düşünmeler ama o kadar spek okafdar fon vb neyse işte tarihi dipteki hissemizle ilgilenmiyolar anca benim gibi üç beş ky ne varsa sarılıyoruz idaş da idaş aynı taze gelinin sarıldıgı gibi sarılmışız idaşa ama iyice kabak tadı verdi ilk fırsatta behlül kaçar diyorum onuda yapamıyorum çünkü fırsat vermiyor ki çökmüş hümüğümüze adamlar bırakmıyor şemşiye oldu pazarcı şemsiyesi kadar kıpraştıkça daha da derine kaçıyor adaha da açılıyor y.t.d. beni baglayan saçma düşünceler kimse aldırmasın

çağana
22-01-2013, 22:09
http://www.borsagundem.com/haber/Iki-sirketin-bedellisi-iptal-oldu/128777
http://www.borsagundem.com/haber/Akgiray-a-sok-sorusturma/128668
iki dönem arasındaki fark . akgiray döneminde bazı şirket patronlarının yatırımcıyı sömürmelerine göz yumuldu. başbakanlık teftiş kurulu da eski spk başkanı ve spk üyelerine soruşturma başlattı. idaş yönetimini başbakanlığa şikayet edersek idaş yönetimi hakkında da soruşturma açtırabiliriz belki. idaş yönetimi yatırımcı yararına iş yapmayacağı için yabancı ortaklık hikayesinde de bir film çeviriyor olabilirler.univers partners in ortak olduğu şirketlerin de durumu pek iyi değil. idaş yönetimi bedelli artıra artıra,artık bedelli artırma hakkının dolduğunu düşünmüş olabilir. eşanlı sermaye azaltımı artırımı hakkınıda kullandı,tahsisli sermaye artırımı modelini uygulayacaklar.neden normal ortak aramıyorlarda veya şirketi kelebek mobilya örneğinde olduğu gibi satmıyorlarda, bu şekilde tahsisli ortak buldular. ben bu tahsisli ortaklıktan şüpheleniyorum.yeni bir oyun olabilir.

ihs23
25-01-2013, 12:11
Hareket güzel, hacim güzel ama zamanlama kötü, endeks kızarmaya başladı. Bu arada idaş hepimizi öyle üzdü ki kimsenin yazma isteği bile kalmadı. Umarım bu bir başlangıçtır. Hayırlı cumalar...

teknikanalizim
25-01-2013, 14:32
Sevgili asenas.

Demekki sizin yüzünüzden gitmiyordu..

Hissenin yolu acık artık..

İlk adımda 0,75 geçilir..

Hızlıca 0,81 e dokunup üstüne atar...

Ardından 0,90/0,93 hedefe alınır... Bu nokta düşe kalka ürküterek geçilir...


Ondan sonra genel gidişata göre tekrar bakarız...


2. Seans önemli..

0,81 üstü kapanış bizi bir sonraki noktaya taşır..

Hacim iyi izleyelim görelim..

teknikanalizim
25-01-2013, 15:11
7 milyon dörtyüz küsür lot ile tavan yapılmaması bir hayli ilginç..

Zaten ismide ilginç İstanbul döşeme sanayi...

seyfodulger
25-01-2013, 17:19
iyi döşüyorlar,ortalar bitti-hırslarını yana çakarak alıyorlar,ş.......

keyifli038
25-01-2013, 17:42
sermaye tavanını arttırıp 4 hazirandada yabancıyla sözleşme biter.ve tahsisli işi yatar ,sonraver elini bedelli .son 10 dakşka 2 milyon lot net işlem oluyor ve kagıt panikle bile tavana gidemiyor,patron yine malları kitledi yuh olsun size.yarında millet kendine gelince eksileri görürüz...


kağıt 1 lira nominal degerin üstüne çıkamamışta tahsisleyememiş,sevsinler sizi .bi yandan patron satıyor öte yandan bu abd li ortak satıyor malları boşaltıyoır,ve bu yabancı satıyor 2 ay sonra yazıyı borsaya gönderiyo,çünkü utanıyo,soruyorum şimdi bu kagıdı 1 liranın üzerine çıkarmayan kim bizzat tepedeki arkadaşlar,ama bu zalimlikler kimsenin yanına kalmaz,bizde kek değiliz...bundan sonrası bu kagıt b grubuna düşer.sonra haberler kötüyken topla malları kumar gibi,bu yazı burda kalsında ilerde okuruz...


iyi döşüyorlar,ortalar bitti-hırslarını yana çakarak alıyorlar,ş.......


tespitler doğru ..inşallah döşeme sırası ıdas zedelerin eline geçer...

aksaray
26-01-2013, 10:25
tespitler doğru ..inşallah döşeme sırası ıdas zedelerin eline geçer...
idaszede olarak malıyetımı kurtarsam arkama donup bakmayacam:)..karları onların olsun.ky olarak akıllanmayacagız sanırım, gereksız yere stres yasıyoruz, para kaybedıyoruz..bankalar ve buyuk holdıngler varken ne ısım var anlam veremıyorum..yabancı fonlardan dahamı zekıyım acaba? endeks yukselırken yukselmeyen banka varmı? Bu bana ders olsun..yenı yatırım yapacak arkadaslara tavsıyem,kıpırdama hareketlerıne kanmayınız, borsa yukselırken yukselmeyen hısseden hayır gelmez, bugunlerde dusus perıyodunda olan borsada , idasın dusmemesı hayalperestlık olur..

çağrıbey
26-01-2013, 11:01
idaszede olarak malıyetımı kurtarsam arkama donup bakmayacam:)..karları onların olsun.ky olarak akıllanmayacagız sanırım, gereksız yere stres yasıyoruz, para kaybedıyoruz..bankalar ve buyuk holdıngler varken ne ısım var anlam veremıyorum..yabancı fonlardan dahamı zekıyım acaba? endeks yukselırken yukselmeyen banka varmı? Bu bana ders olsun..yenı yatırım yapacak arkadaslara tavsıyem,kıpırdama hareketlerıne kanmayınız, borsa yukselırken yukselmeyen hısseden hayır gelmez, bugunlerde dusus perıyodunda olan borsada , idasın dusmemesı hayalperestlık olur..
elbette. yabancıların, yatırım fonlarının tercih ettiği hisseler tercih edilmeli ama, şu anda zaman uygunmu? aksaraylı ticareti bilir. kötü mala para vermez...:)

teknikanalizim
28-01-2013, 16:21
Kırk yılın başı hisse prim yapmaya başlamıştı ondada endeks yetişti imdadına :)

seyfodulger
28-01-2013, 17:12
Kırk yılın başı hisse prim yapmaya başlamıştı ondada endeks yetişti imdadına :)
3700000lot hisse 0,76 ağırlıklı ortalama ile cuma günü alındı,aynı gün 2000000 lota yakını aynı fiyatla satıldı o gün-demekki zararsız ky malı yeniden aldı-kim karlı kimse,şimdi adam 0,76 fiyatla bıraktığı 0.70 veya altı toplayacak,0.06*3.500.000=210000 liralık kar edecek,adına hayırlı olsun ş.....,yatacak yeri yok

aksaray
01-02-2013, 12:17
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=258370

KAP : FRIGO-PAK GIDA MADDELERI SANAYI VE TICARET A.S. / FRIGO [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 31.01.2013 22:30:22

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : FENERBAHCE MAH.HACI MEHMET SOK.NO:24 F BLOK D:21-22 KADIKOY/ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NO. : 216 302 40 23 - 216 302 51 70
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 216 302 40 23 - 216 302 51 70
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : EVET
OZET BILGI : SERMAYE PIYASASI KURULU 12.12.2012 TARIHLI YAZISI ILE TARAFIMIZA BILDIRILEN 06.12.2012 TARIH VE 42/1321 SAYILI KURUL KARARININ 13.12.2012 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI ILE ERTELENMESININ ACIKLAMASI


---------------------------------------------------------------------------------------------
ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR:

SIRKETIMIZ; 16.10.2012 TARIHINDE MEVCUT ORTAKLARIN YENI PAY ALMA HAKLARI KISITLANARAK UNIVERSE CAPITAL PARTNERS LLC`YE TAHSISLI OLARAK SATILMAK UZERE 1.000.000.-TL NOMINAL BEDELLI SERMAYE ARTISI IZNI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU`NA BASVURUDA BULUNMUSTUR.

BUNA KARSILIK SERMAYE PIYASASI KURULU 12.12.2012 TARIHLI YAZISI ILE TARAFIMIZA BILDIRILEN 06.12.2012 TARIH VE 42/1321 SAYILI KURUL KARARINDA; SIRKETIMIZIN 48.000.000.-TL KAYITLI SERMAYE TAVANI ICINDE 26.000.000.-TL OLAN CIKARILMIS SERMAYESININ TAMAMI NAKDEN ODENMEK SURETIYLE 27.000.000.-TL`YE ARTIRILMASI NEDENIYLE MEVCUT ORTAKLARIN YENI PAY ALMA HAKLARI TAMAMEN KISITLANARAK UNIVERSE LLC`YE TAHSISLI OLARAK SATILMAK UZERE IHRAC EDILECEK 1.000.000.-TL NOMINAL DEGERLI PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA ILISKIN TALEBIMIZIN, UNIVERSE LLC`NIN SAHIP OLDUGU (KENDISINE TEMINAT OLARAK VERILENLER DE DAHIL) MEVCUT SIRKETIMIZ PAYLARI ILE BU SERMAYE ARTIRIMI SONUCUNDA EDINILECEK PAYLARIN BIR YIL SURE ILE SATILMAYACAGINA ILISKIN OLARAK UNIVERSE LLC`DEN TAAHHUTNAME ALINMASI VE ALINAN TAAHHUTNAME HAKKINDA KAMUYA BILGI VERILMESI SURETIYLE OLUMLU KARSILANMASINA KARAR VERILMISTIR.

DURUM, YATIRIMCI UNIVERSE CAPITAL PARTNRS LLC SIRKETINE ILETILMIS VE SIRKETTEN 1 YIL KESIN SATIS YASAKLI BIR VARLIGI STATULERI GEREGI SIRKETIN AKTIFLERINE DAHIL EDEMEYECEKLERINI SOYLEMISLER.


BU DURUMDA;
1. OZELLIKLE UNIVERSE CAPITAL PARTNERS ILE YAPILAN 10.000.000 TL LIK `TAHSISLI SERMAYE ARTISINI` ICEREN YATIRIM ANLASMASININ HENUZ SADECE 2.000.000 TL SININ TAMAMLANMIS OLDUGU VE BU KURUL KARARININ, YAPILMASI PLANLANAN BAKIYE 8.000.000 TAHSISLI SERMAYE ARTISI MURACAATLARINA EMSAL OLABILECEGI GOZ ONUNE ALINARAK, YATIRIMCI ILE SERMAYE PIYASASI KURULUNU MUSTEREKEN TATMIN EDECEK IVEDI BIR COZUM YOLU ARASTIRILMASINA,
2. ARASTIRMA NETICESINDE CIKACAK ALTERNATIF COZUM ONERISININ SPK ONAYINA SUNULMASINA,
3. KESIN NETICE ALININCAYA KADAR, SERI VIII NO: 54 OZEL DURUMLARIN KAMUYA ACIKLANMASINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI 15. MADDESI (ICSEL BILGILERIN KAMUYA ACIKLANMASININ ERTELENMESI) MADDESI UYARINCA KAMUYA YAPILACAK ACIKLAMANIN ERTELENMESINE.
KARAR VERILMIS IDI.

SIRKETIMIZ, YATIRIMCI UNIVERSE CAPITAL PARTNERS LLC ILE GORUSMELER YAPMIS VE NETICESINDE YATIRIMCININ ALTERNATIF ONERILERI SERMAYE PIYASASI KURULUNA 18.12.2012 TARIHINDE SUNULMUSTUR.
YAPILAN DEGERLEME SONUNDA SERMAYE PIYASASI KURULU, 31.01.2013 TARIH, 170/880 SAYILI YAZILARIYLA TALEBIN OLUMSUZ KARSILANDIGI TARAFIMIZA BILDIRILMISTIR.

DURUM YATIRIMCIYA BILDIRILMIS VE YATIRIMCI DAHA ONCE DE BELIRTTIGI GIBI, YAPILAN ANLASMA GEREGI, CIKARILACAK HISSELER `TAMAMEN TESCILLI SERBESTCE TICARETE SOKULABILEN, HAMILINE, IMTIYAZSIZ HISSELER` OLMASI GEREKTIGINI, STATULERI GEREGI `LIKIT OLMAYAN VARLIKLARA YATIRIM YAPAMAYACAKLARINI` SOYLEMISLERDIR.

BU SARTLAR ALTINDA SIRKETIMIZ, 2013 URETIM VE SATIS PROGRAMININ AKSAMAMASI ICIN IVEDILIKLE ALTERNATIF KAYNAK GIRISINI SAGLAMAK AMACI ILE CALISMALARINA BASLAMISTIR. BU KONUDAKI GELISMELER KAMUOYU ILE PAYLASILACAKTIR.

adamların parası yok nasıl alsınlar.. aynı durum ıdas ıcınde gecerlı..

indis_co
01-02-2013, 17:19
adamlar 10 milyon un sadece 2 milyonu nu vermişler.. idas ta ise 30 milyon vereceklerdi..

Bi senaryo;
- Tahsisli yapacaklarmış ama fiyat henüz 1 tl nin altında imiş.. miş miş miş..Haberi okuyan masum köylü; "la bu hisse 1 tl olacak ki tahsisli olacak".. Derken bi sermaye azaltımı ile fiyat 1 tl nin üzerine çıkar ve "tamam şimdi arttırsınlar artık" derken.. Capital den bi haber, "şu an paramız yok sonraki bahara".. Fiyat tekrar aynı yere olan ise yine yatırımcıya..

İnşallah böyle olmaz fiyatı yukarı çıkartırlar ve öyle servis ederler...

Y.T.D.

Matmaca
02-02-2013, 02:28
adamlar 10 milyon un sadece 2 milyonu nu vermişler.. idas ta ise 30 milyon vereceklerdi..

Bi senaryo;
- Tahsisli yapacaklarmış ama fiyat henüz 1 tl nin altında imiş.. miş miş miş..Haberi okuyan masum köylü; "la bu hisse 1 tl olacak ki tahsisli olacak".. Derken bi sermaye azaltımı ile fiyat 1 tl nin üzerine çıkar ve "tamam şimdi arttırsınlar artık" derken.. Capital den bi haber, "şu an paramız yok sonraki bahara".. Fiyat tekrar aynı yere olan ise yine yatırımcıya..

İnşallah böyle olmaz fiyatı yukarı çıkartırlar ve öyle servis ederler...

Y.T.D.
Tahsisli artırımın olması için hisse fiyatının 1 tl olmasına gerek yok.Tahsisli satışı nominal fiyatın altında olmuyor.Frigo 0.80 iken UCP 1.00 fiyattan 2.000.000 satın aldı.Gerçi aldıklarını hemen sattı ya neyse.En son 1 milyonluk artırım için daha izin çıktı SPK dan ancak alacağı hisseleri 1 yıl satmama şartı koydu.UCP de buna yanaşmıyor.Ben bir sene satmadan duramam diyor.Çünki parası yok önce satın alıyor sonra hemen bizlere satıyordu.Aradaki zararı kim karşılıyor bilmem.Anlaşma bozuldu gibi UCP ile.
İdaş ta hiç hisse aldımı bilmiyorum.Siz de de böyle aldığı tahsisli hisseleri 1 sene satmamma şartı koyarsa UCP hemen vın yapar.
Frigo da yan çizdi bile.Daha karpuz kesecektik UCP nereye gidiyon.Biz kurtulduk darısı size.
y.t.d.

karacengiz
02-02-2013, 10:23
adamlar 10 milyon un sadece 2 milyonu nu vermişler.. idas ta ise 30 milyon vereceklerdi..
Y.T.D.
o iki milyonuda biz zavallı küçük yatırımcıya malı azar azar ürkütmeden zamana yayarak sindirte sindirte yedirterek ürettti, ama sonuçta şirkete fon sağlamış oldu zaten şirketin derdide bu değil miydi? Ucp zarar etmedi, ve bunların yatırımcısından gizli iş çevirdikleri gün gibi ortada, gizli pazarlıklarının olduğuna da inanıyorum, spk işlerini bozdu.. ucp isminden uzak durmak gerekir. bunları bildiğim bütün platformlarda ifşa edeceğim bunu kendime görev bilirim.

indis_co
02-02-2013, 22:42
Tahsisli artırımın olması için hisse fiyatının 1 tl olmasına gerek yok.Tahsisli satışı nominal fiyatın altında olmuyor.Frigo 0.80 iken UCP 1.00 fiyattan 2.000.000 satın aldı.Gerçi aldıklarını hemen sattı ya neyse.En son 1 milyonluk artırım için daha izin çıktı SPK dan ancak alacağı hisseleri 1 yıl satmama şartı koydu.UCP de buna yanaşmıyor.Ben bir sene satmadan duramam diyor.Çünki parası yok önce satın alıyor sonra hemen bizlere satıyordu.Aradaki zararı kim karşılıyor bilmem.Anlaşma bozuldu gibi UCP ile.
İdaş ta hiç hisse aldımı bilmiyorum.Siz de de böyle aldığı tahsisli hisseleri 1 sene satmamma şartı koyarsa UCP hemen vın yapar.
Frigo da yan çizdi bile.Daha karpuz kesecektik UCP nereye gidiyon.Biz kurtulduk darısı size.
y.t.d.

Hisse fiyatını 1 tl nin altında da olsa tahsisli olur ama yatırımcıya akıl verircesine öyle bi yazı yollamışlar ki, sanki "bu 1 tl üzerine çıkacak vatandaş gel şunu al" dercesine olmuş... Yazıyı zaten biliyorsunuz ayın 21 inde yollamışlar...

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:Şirketimizce 05.06.2012, 06.06.2012 ve 30.07.2012 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan Özel Durum Açıklamaları'na konu teşkil eden,özel sermaye yatırım ve varlık yönetim şirketi Universe Capital Partners LLC ile şirketimiz arasında, doğrudan sermaye katılımı ile özkaynak finansman imkanı sağlayacak olan anlaşma hakkında aşağıdaki ek açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Yukarıda bahsedilen açıklamalarımızda, Şirketimizin 04 Haziran 2012 tarihinde, ABD, New York merkezli Universe Capital Partners LLC ile karşılıklı olarak resmen imzalamış olduğu doğrudan sermaye katılımına dayalı ortaklık sözleşmesi çerçevesinde, Universe Capital Partners LLC ' nin tahsisli pay satışı yoluyla, 1 pay bedeli 1,00 TL 'den az olmamak üzere, satın alacağı paylar ile , İMKB'de oluşan piyasa fiyatları baz alınarak belirlenecek fiyatlama şartlarında , yıl sonuna kadar minimum 30.000.000 TL 'nin şirketimize kaynak olarak girişi beklendiği belirtilmiştir.

Ancak, gerek bugüne kadar geçen dönemde Şirketimiz hisselerinin 1 pay değerinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 1,00 TL'nın altında işlem görmesi ve gerekse Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden olmak üzere 6.000.000,- TL.'ndan 24.000.000,- TL.'na artırılması nedeniyle başlatılan sermaye artırımı işlemlerinin sonucunda 22.727.083,- TL olan çıkarılmış sermayenin tescil işlemleri devam etmesi nedeniyle, Şirketimizin, Universe Capital Partners LLC adına tahsisli ihraç edilmek üzere 30,000,000 nominal bedelli yeni payları kapsayacak tahsisli sermaye arttırım işleminin yapılabilmesi için kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak müracaat işlemine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu tarafından henüz bir karar alınmamıştır.

Şirketimizin sermayesinin artırılması nedeniyle devam eden tescil işlemlerinin tamamlanmasını müteakip kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına yönelik Yönetim Kurulu Kararı alınacak ve Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilecektir.

İşbu sözleşmenin bitiş tarihi 04 Haziran 2013'tür.

Matmaca
03-02-2013, 01:47
gerekse Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden olmak üzere 6.000.000,- TL.'ndan 24.000.000,- TL.'na artırılması nedeniyle başlatılan sermaye artırımı işlemlerinin sonucunda 22.727.083,- TL olan çıkarılmış sermayenin tescil işlemleri devam etmesi nedeniyle, Şirketimizin, Universe Capital Partners LLC adına tahsisli ihraç edilmek üzere 30,000,000 nominal bedelli yeni payları kapsayacak tahsisli sermaye arttırım işleminin yapılabilmesi için kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak müracaat işlemine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu tarafından henüz bir karar alınmamıştır.

Şirketimizin sermayesinin artırılması nedeniyle devam eden tescil işlemlerinin tamamlanmasını müteakip kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına yönelik Yönetim Kurulu Kararı alınacak ve Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilecektir.

İşbu sözleşmenin bitiş tarihi 04 Haziran 2013'tür.[/I][/COLOR]

Adamlar adeta kafa buluyorlar.04 haziran 2012 de UCP ile tahsisli artırım için anlaşma yapılıyor.
Kayıtlı sermaye tavanı 24.000.000 tl iken sen UCP ye nasıl 30.000.000 lot hisse satmak için
anlaşırsın.Anlaşmadan beri 7 ay geçmiş.Daha eş anlı sermaye artırımı tescil edilmemiş.
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (01.11.2012 16:09:12)
ÖDENMİŞ SERMAYE: 22.727.083.- TL (YİRMİİKİMİLYON YEDİYÜZYİRMİYEDİBİN SEKSENÜÇ TÜRK LİRASI)
Sermayesi 22.727.083 olan şirket kayıtlı sermaye tavanı olan 24.000.000 tl ye sadece 1.273.000 tl artırım
yapma hakkı varken gitmiş UCP ye 30.000.000 lot hisse satışı anlaşması yapıyor.Bizde yabancı ortak
bulduk diye seviniyoruz.1 lot bile hisse almadan 7 ay geçiyor.Ve daha sermayenin tescil edilmediğini
öğreniyoruz.Şurda kalmış sözleşmenin bitmesine 5 ay.FRİGO dan 2 milyon alıp pes diyen UCP 5 ayda
30 milyon lot İDAŞ alırmı sizce.Bu insanları oyalamaktan başka birşey değil.Daha SPK ne zaman tescil
eder sermayeyi bilinmez.Bu UCP isimli şirket daha TRNSK ten 47.5 milyon lot alacak sözde.
Frigo dan 8 milyon lot daha alacaktı ama SPK 1 sene satmama şartı koyunca alımdan vazgeçme
moduna geçti.% 4 hisseye sahip patron yön.kurulundan istifa etmiş.% 96 sı halkın elinde şirketin.
Not bu hisse bende yok.Sadece ucp den dolayı takibimde.
y.t.d.(sadece bilgi paylaşımıdır.)

indis_co
03-02-2013, 02:03
Adamlar adeta kafa buluyorlar.04 haziran 2012 de UCP ile tahsisli artırım için anlaşma yapılıyor.
Kayıtlı sermaye tavanı 24.000.000 tl iken sen UCP ye nasıl 30.000.000 lot hisse satmak için
anlaşırsın.Anlaşmadan beri 7 ay geçmiş.Daha eş anlı sermaye artırımı tescil edilmemiş.
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (01.11.2012 16:09:12)
ÖDENMİŞ SERMAYE: 22.727.083.- TL (YİRMİİKİMİLYON YEDİYÜZYİRMİYEDİBİN SEKSENÜÇ TÜRK LİRASI)
Sermayesi 22.727.083 olan şirket kayıtlı sermaye tavanı olan 24.000.000 tl ye sadece 1.273.000 tl artırım
yapma hakkı varken gitmiş UCP ye 30.000.000 lot hisse satışı anlaşması yapıyor.Bizde yabancı ortak
bulduk diye seviniyoruz.1 lot bile hisse almadan 7 ay geçiyor.Ve daha sermayenin tescil edilmediğini
öğreniyoruz.Şurda kalmış sözleşmenin bitmesine 5 ay.FRİGO dan 2 milyon alıp pes diyen UCP 5 ayda
30 milyon lot İDAŞ alırmı sizce.Bu insanları oyalamaktan başka birşey değil.Daha SPK ne zaman tescil
eder sermayeyi bilinmez.Bu UCP isimli şirket daha TRNSK ten 47.5 milyon lot alacak sözde.
Frigo dan 8 milyon lot daha alacaktı ama SPK 1 sene satmama şartı koyunca alımdan vazgeçme
moduna geçti.% 4 hisseye sahip patron yön.kurulundan istifa etmiş.% 96 sı halkın elinde şirketin.
Not bu hisse bende yok.Sadece ucp den dolayı takibimde.
y.t.d.(sadece bilgi paylaşımıdır.)

Bende de yok hocam, aynı nedenden dolayı takip ediyoruz. Ben asıl bu işin sonu nereye varacak onu merak ediyorum.. Eğer hisse adam gibi faaliyet karı yazarsa almayı düşünebilirim ama adamların şirketi yemekten başka bildikleri yok gibi görünüyor.. Y.T.D.

çağana
04-02-2013, 19:00
http://www.borsagundem.com/haber/30-milyon-dolar-yatirimla-Kelebek-ucacak/130248
30 milyon $ yatırımla Kelebek uçacak
Şirket Haberleri 4.2.2013 - 13:38
SERAP SÜRMELİ – BORSAGUNDEM.COM

Doğtaş, 1972 yılında baba Hacı Ali Doğan’ın kurduğu, 1987 yılında ise 6 kardeşin şirkete dönüştürdüğü ünlü mobilya markası. “Renkler, desenler, duygular ve yaşam için tasarımlar” sloganıyla 40. yaşını kutlayan Doğtaş, 2011’de Capital Dergisi’nin en değerli şirket araştırmasında sektörde ‘En Beğenilen Mobilya Markası’ seçildi.

Mobilya, Enerji, Madencilik, Sağlık, Perakendecilik sektörlerinde faaliyet gösteren Doğanlar Grup bünyesindeki Doğtaş, 200’ü aşkın satış noktasıyla, 65 ülkeye ihracat yapan ve mobilya ihracatında sektörde ilk üç sırada yer alan, cirosuyla da ilk üçte kendine yer bulan bir firma. Doğtaş, Hollanda merkezli ortakla, 2012’de Türkiye’nin ünlü mobilya markası, halka açık firması Kelebek’in yüzde 64’ünü yaklaşık 35 milyon TL’ye alarak bir kez daha gündeme gelmişti. Borsanın ilgiyle izlediği satışın üzerinden yaklaşık 6 ay geçti. Biz de İstanbul Mobilya Fuarı’nda Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğanlar Holding Mobilya Grubu Başkanı İsmail Doğan’la buluştuk. Doğan’la, Doğtaş’ı, Kelebek’i, yatırımları, hedefleri konuştuk…
30 milyon $ yatırımla Kelebek uçacak
Şirket Haberleri 4.2.2013 - 13:38
KELEBEK MOBİLYA VE DOĞTAŞ MOBİLYA ŞU ANDA BİRBİRİNE RAKİP

-Birçok mobilya şirketi bulunurken neden Kelebek Mobilya?

İsmail Doğan: Kelebek Mobilya çok bilinen bir marka. O kadar bilinmiş olmasına rağmen, varlığını hissettiremiyordu ve yönetilemiyordu. Doğtaş’a en yakışan markanın Kelebek Mobilya olduğunu hissettik ve gördük. O yüzden aldık.

-Kelebek Mobilya, Doğtaş’a ne kattı?

İsmail Doğan: Bir kere her şeyden önce, segment olarak Doğtaş’ı üst tarafa, Kelebek Mobilya’yı alt tarafa koyduk. Çünkü Kelebek yaşlı bir marka olduğu için, gençler tarafından bilinmiyordu. Yani 25-35 yaş grubu genç kesime konumlandırdık. Biz Doğtaş olarak o taraflara inemiyorduk, Kelebek Mobilya’yla o boşluğu dolduracağımıza inanıyorum. Bununla ilgilide 6 aydan beri yoğun talep alıyoruz. Kelebek Mobilya ve Doğtaş Mobilya şu anda birbirine rakip. Hem de ciddi rakipler. Birbirlerine selam vermeleri bile yasak.

-Kelebek Mobilya ile ilgili yatırım planlarınız neler?

İsmail Doğan: Şu anda 30 bin m2 kapalı alan planlıyoruz. Yaklaşık 30 milyon dolarlık bir yatırım şu anda gündemde, hazırlıklar yapılıyor.
2012 SENESİNİ 41 MİLYONLA KAPADIK

-Doğtaş olarak yeni bir yapılanma içine giriyorsunuz, bundan bahseder misiniz? Bu yapılanma şirketlere ne katacak?

İsmail Doğan: Profesyonelleşiyoruz. Kelebek Mobilyada profesyonel kadro çok zayıftı ve orasını güçlendirip yeniden yapılandırdık. Şimdi iki marka olunca, iki markanın iki ayrı Genel Müdür’ü vardı. İki markaya şu anda gerek üretim tesisleri gerekse pazarlama ve satın almaları satış hariç birleştirdik. Daha verimli olabilmesi için Doğtaş ve Kelebek Mobilya’nın başına CEO aldık. Türkiye Adidas’ın eski CEO’su Haluk Özmutlu yakın zamanda iki markanın başına geçecek. Biz de Doğtaş olarak holding olduk. Holdingde de yaklaşık olarak 6 tane sektör var. Biz altı kardeşiz. Mobilya sektörünün başına da ben geçmiş oldum. Şu anda görevimiz Holding Yönetim Kurulun üyesi, hem de Mobilya Sektör Başkanlığı yapıyorum. Haluk Bey’le beraber ikimiz götüreceğiz iki markayı.

-Kelebek Mobilya’nın 2012 yılı cironuza katkısı olacak mı?

İsmail Doğan: Biz Kelebek Mobilya’da satışa odaklanmadık. Yapılanma, organizasyon vs. odaklandık daha çok. 2012 senesini 41 milyon lirayla kapadık. Bu sene yüzde yüz büyümeyi hedefliyoruz. Bu sene ‘Kelebeği’ uçuracağız.
DOĞTAŞ YÜZDE 35, KELEBEK MOBİLYA YÜZDE YÜZ BÜYÜYECEK

-Doğtaş Mobilya ve Kelebek Mobilya 2012 yılını nasıl tamamladı?

İsmail Doğan: Sektör yüzde 7 büyümüş olmasına rağmen, Doğtaş yüzde 30 büyüdü. Kelebek Mobilya da yüzde 20 büyüdü. Bize geçtikten sonra daha hız aldı. Ama dediğim gibi 2013’de Doğtaş yüzde 35, Kelebek Mobilya yüzde yüz büyüyecek. İki markanın 4 yıl içerisindeki hedefi 1 milyar.

-Her iki şirkette 2012 yılı için ne kadar ciro ve kar açıklayacak?

İsmail Doğan: Kapanış tahminime göre, 4-5 milyon olacak. Daha resmi açıklama yapılmadı.

-2013 yılı kar ve ciro beklentiniz nedir? Kaç mağaza açmayı hedefliyorsunuz

İsmail Doğan: Kelebek Mobilya’nın şu anda 40 mağazası var. 2013 yılında 100 tane Kelebek mağazası, 25 tane de Kelebek Mutfak Mağazası olacak. Doğtaş’ın şu anda 115 mağazası var, 2013 de 20 tane daha açacak ve mağaza sayısını 135’e çıkaracak. Mağazalarımız tamamen franchising, hiç kendi mağazamızı açmıyoruz.
TEMETTÜ DAĞITILMASI GEREKİYORSA DAĞITILIR TABİ

-Kelebek Mobilya’yı alarak halka açık bir şirkete sahip oldunuz. Aralık ayının son haftasında Kelebek hisseleri haftanın hisse seçildi. Şirketin performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?

İsmail Doğan: Kelebek Mobilya’nın yüzde 20’si halka açık bir şirket. Kelebek Mobilya biz aldıktan sonra yüzde 40 büyüdü. Borsada uçtu. Bu açılımlar ve gelişmeler ne hale gelir izlemek lazım.

-Temettü dağıtımı söz konusu olacak mı?

İsmail Doğan: Şu an için çok emin değilim, şimdilik konuşmadık. Eğer dağıtılması gerekiyorsa da dağıtılır tabi ki. Ama yine de tam net cevap vermek istemiyorum.

-Hollanda merkezli International Furniture B.V’nin Kelebek Mobilya’da payı var mı? Söz hakkına sahip mi?

İsmail Doğan: Şimdi şöyle, biz Doğtaş’la International Furniture B.V bir ortaklık yaptık. Bu ortaklıkla Kelebeği Doğtaş’ın iştiraki olarak satın aldık. (Fotoğraflar: Sinan Özel)


idaşında satılması gerekir,başka türlü bu şirket düzelmez.universe capital partners nereye el atsa sıkıntı çıkmış.idaş a sektörün içinden işi bilen firmalara veya büyük bir gruba satılması en hayırlısı.universe capital ortaklığı pek hayırlı gözükmüyor.universe capital
idaş ın işinden anlamaz,sadece para koyacak,ortak olacak,ortaklık şartları nedir? o da belli değil.çok bilinmeyenli işlerden hayır çıkmıyor.idaş ın kendi sektörünün öncü firmalarından birine satılması gerekir.
murat işeri ve işeri ailesinin idaş ı satmaları gerekir,herkes rahat etsin.

superhisse
04-02-2013, 21:59
haberi krediyi beklentiyi bilmem tekniği çok sıkışmış durumda bir hafta 10 gün şansımızı deneyelim

hknust
05-02-2013, 19:40
http://www.borsagundem.com/yazar/SPK-artik-guven-veriyor-/387
arkadaşlar bu yazıyı çok dikkatli okuyun.......


Orhan Pala

SPK artık güven veriyor

05 Şubat 2013 Salı


Sermaye Piyasaları’nda yılın ilk günlerde yaşanan değişim rüzgarının etkileri görülmeye başlandı. Yasal düzenleme hayata geçirilirken, Sermaye Piyasası Kurulu üst yönetimi yenilendi. Ardından zihniyet değişimi geldi.
Kurul’un ilk kararları, yatırımcıların son yıllarda kaybetmeye başladığı güvenin yeniden tesis edileceği sinyallerini veriyor. Artık, Kurul bültenlerinde yayınlanan her karar, yatırımcılar cephesinde büyük sevinçle karşılanıyor.

KÖTÜ NİYETLİ PATRONLAR TEDİRGİN
Değişimin sinyallerini alan kötü niyetli patronlar ise tedirgin… Öyle de olmaları gerekmez mi? Düşünün bir şirket halka açılıyor. Basın toplantıları düzenleniyor, süslü izahnameler hazırlanıyor, kendilerinin bile inanmadığı hedefler konuluyor, hisse fiyatları balon gibi şişiriliyor. Sonra bu hisseler tezgah altından çantacılar aracılığıyla yüksek komisyonlar karşılığında birilerine pazarlanıyor. Birincil Piyasa’da satışa sunulan hisselere 30 saniyede 5 kat fazla talep geliyor. Adeta hisseler kapışılıyor.
Hisseler işleme açıldığı ilk gün taban oluyor, 6 ay içerisinde patron yüklü ortak satışı yapıyor, şirketin halka açıklık oranı hızla artırıldıktan sonra bedelli sermaye artırımı kararı alınıyor. Patronlar 2-3 liradan sattığı hisseleri 1 liradan yerine koyabilsin diye sermaye artırımı da tahsisli yapılıyor.

VİCDANSIZLIK TAVAN YAPTI
Vicdansızlık tavan yaptığı için patronlar, çantacılar, manipülatörler yasal yollarla yatırımcının cebini boşaltabildiği kadar boşaltıyordu. Hem de hiçbir sınır tanımıyorlardı. İki yıl önce halka açılan bir şirket iflasa sürüklenir mi? 4 liradan hisselerini halka açan patron, iflasa sürüklenirken elindeki hisseyi 50 kuruşa satar mı? Satılan hisselerin parası patronun cebine gidiyor, şirket iflasa sürükleniyor. Patron 20 yılda kazanamayacağı parayı hisse satışıyla iki yılda kazanıyor. Binlerce yatırımcı ise tövbe etmek suretiyle Sermaye Piyasaları’ndan uzaklaşıyor. SPK ve İMKB yönetiminin iyi niyetli “Halka Arz Seferberliği”ni bu şekilde suiistimal edenler yüzünden bugün yatırımcıların piyasaya güveni kalmamış durumda.
Ama SPK’nın son aldığı birkaç karar herkesi umutlandırdı. Özellikle de bedelli sermaye artırım konusunda alınan kararlar. Piyasada yeni bir vurguna dönüşen tahsisli sermaye artırımının önüne geçilmiş olması herkeste heyecan yarattı. Zaten bu kadar da basit olmamalı. Halka açık bir şirketi birkaç milyon liraya satın alıyorsunuz; sonra başka bir şirketi onun içerisine sokarak borçlandırıp ardından tahsisli sermaye artırımı kararı alıp, bedelliden sonra da hisse fiyatını yukarı çekip bütün hisseleri yatırımcılara satıyorsunuz.

YATIRIM ORTAKLIKLARI İNCELENSİN NELER VAR NELER…
Holdinge dönüşen yatırım ortaklıkları bir incelensin, bu şirketlerin içerisine konulan yine patrona ait halka açık olmayan şirketlerin değerleme raporlarına bakılsın, neler var neler? Yatırım ortaklıklarını alan isimlere bakılsın; kimdir, ne geçmişi vardır, neden bu şirketi almıştır?
Sermaye Piyasaları’nda son 3 yılda yaşananlar 25 yılda yaşanmadı.
Komisyon karşılığında fahiş fiyata halka arz, ortak satışı, bedelli sermaye artırımı başta olmak üzere ‘itinayla her iş yapılır’ yazan kartvizitle patron patron dolaşan çantacılar çıktı ortaya. Son yıllarda halka açılan, ortak satışı yapan, ardından tahsisli sermaye artırım kararı alan ve borç batağına sürüklenen şirketlerin yönetimine bakın, bazı ortak isimlerin olduğunu göreceksiniz. Birbiriyle hiç alakası olmayan yaklaşık 5 şirkette yönetim kurulu üyesi olan isimler var. Kılavuz aynı olunca bu şirketlerin yol haritası da birbirine çok benziyor.

BORSAGÜNDEM’E KARŞI BİRLEŞTİLER
Şimdi bir ortak yanları daha var; Borsagundem.com olarak ipliklerini pazara çıkardığımız için ortak hareket etme kararı almışlar. Çarklarına çomak soktuğumuz için yayınlarımızı durdurmak istiyorlar, ihtar mektupları aynı bürodan geliyor artık. Şirketin ikisi İzmir’de, biri Antalya’da, ikisi İstanbul’da, biri başka bir şehirde, faaliyet alanları farklı, patronların hiçbir ortak noktası yok ama Borsagundem’e karşı ortak hareket halindeler. Şirketler, patronlar farklı ama ‘menfaat çetesi’ ortak. Ve Borsagundem.com’u davalarla, tehditlerle yıldırabileceklerini düşünüyorlar. SPK’nın son kararlarından sonra büyük panik içerisinde oldukları da biliniyor. Her şeyin hesabının sorulacağının farkındalar.
Zaten sayıları bir elin parmaklarını geçmez, piyasanın geleceğini kemiren bu para fareleri temizlensin, o zaman son bir yılda borsadan kaçan 20 bin yatırımcı, yanında 20 bin kişi daha alarak piyasaya döner.
Yeter ki MİT’in olumsuz rapor verdiği kişilere aracı kurum satışına onay çıkmasın, SPK yetkilileri manipülasyonla yargılanan isimlere “Git şu şirketi satın al” talimatını vermesin…
Piyasada kurallar herkese eşit uygulansın, kimseye ayrıcalık tanınmasın. Geçmişten biliyorum, bu borsa kötü niyetli kişileri zaten içerisinde barındırmaz, kusar…
Bu yazı 8303 defa okunmuştur.

hknust
05-02-2013, 19:51
tahsisli sermaye artırımı ile alakalı ciddi şüpheler oluşmaya başladı.tahsisli sermaye artırımı yapacak şirketlere spk izin vermeyebilir.varlık satışı,bedelli sermaye artırımı,eş anlı sermaye azaltımı artırımı,en sonunda tahsisli sermaye artırımı modelini devreye koymaya çalışıyorlar,ama yok millet uyandı artık.o devirler bitti.

hknust
05-02-2013, 19:54
geçmişe dönük,şirket yöneticileri hakkında çok ciddi çalışmalar yapılacak,çalanın yanına kar kalmayacak.her şeyin hesabı sorulacak.bekleyin görün..

keyifli038
06-02-2013, 17:04
piyasa değeri 16milyon, 9 aylıkta 9milyon zarar...4 yılda bedelliler ve arsa satışı...bu nasıl bir şirket yönetimi........

Bu yıl imkb de çok şirket göz altına düşecek diye tahmin ediyorum..umarım idaş onlardan olmaz.
idas, çalışarak üreterek alın teri ile hak ettiği yere gelir....

vuraly
06-02-2013, 19:51
İdaş 2 tl olmadığı sürece kimseye güven vermez yatırımcıda çekemez. Kendide şirket olarak çok şey kaybeder. Yatırımcıyı nasıl soyarım diye kafa yoracaklarına, şirketi nasıl kar a geçiririm diye düşünseler daha faydalı olur şirket yöneticileri için.
Hazır para çabuk biter diye bir laf var. Hee birde, güven kaybedecegime para kaybetmeyi tercih ederim diyen firmalar var. idaş 2 tl olsun bak nasıl güven kazanıyorsunuz eyyy yöneticiler.

korkuts
07-02-2013, 15:25
Teknik yukarı patlayacak

selim78
08-02-2013, 12:53
endeks yukarı hacimli hacimsiz 6 aydır çıkarken katılmayan ve ciddi şekilde düşen muhteşem hisse senidimiz idaş şimdide endeks hissesi gibi çok duyarlı davranıp olabildiğnce hızlı bir şekilde düşüşe geçti.amerikalı ortak erdoğan çetin al alacakcaksan şirketin tamamını bak 9.500$$.gerek yok 30.000 tl vermene.

korkuts
08-02-2013, 17:55
Bu hafta zaman kaybettik inşallah umutlar haftaya

aksaray
09-02-2013, 09:56
Teknik yukarı patlayacak


korkut hiç gülecegım yoktu..Allah ta seni güldürsün:he:
piyasanın dusus periyoduna girdiği bir donemde İDAŞ ın yukselme ihtimali hayalperestlik olur.(Borsa yükselırken yükselecek gücü yokki ,borsa düşerken çıkabilsin)
İMKB haftalık grafıgıne bakarsanız dusus periyodu baslamıs gorunuyor benım beklentim 1 yıl surecektır bu periyod..İDAS a gelince bozulan ekonomik yapısı , çalışanlarının maaslarını ödeyemez hale gelmesi, duran varlıklarını satısa cıkarması, rakip firmaların süreklı kampanyalar, reklam vb pazardaki paylarını artırması , İDAŞ ı hergecen gün iflas a doğru götürmektedir. Henuz haklarında haciz, iflas erteleme vb durum söz konus değildir fakat son 3-4 yıldır KAP a göndermış oldukları haberler ,bilancolar ,hisse fiyatının sureklı düşüş periyodunda olması işlerin hiçte iyi gitmediğinin kanıtıdır.


Bende de var İDAŞ hisseleri , mevcut durum bu haliyle zarar.Zarardan dolayı satamıyorumda.Sonuna kadar bekleyeceğim artık(İDAŞ la birlikte bende batabilirim).. Fakat,
yeni yatırım yapacak yatırımcılar için doğru bir durak olmadıgı görüşündeyim.

çağana
12-02-2013, 22:16
Galatasaray'a SPK'dan büyük cezaSPK Haftalık Bülteni'nde Galatasaray Sportif A.Ş.'ye ceza çıktı

www.borsagundem.com

12.2.2013 - 20:21


Galatasaray Sportif A.Ş.'ye ve yöneticilerine ceza geldi. SPK Haftalık Bülteni'nde yer alan bilgiler şöyle:

1. İdari Para Cezaları

I) Kurul Karar Organı’nın 12.02.2013 tarih ve 5/144 sayılı kararı;

1) Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin (GS Sportif A.Ş.) futbolcu sözleşmelerine ilişkin fesih bedellerini Uluslararası Muhasebe Standardı (UMS) 38 paragraf 75 ve 78 hükümlerine aykırı olarak 30.11.2010, 28.02.2011, 31.05.2011 ve 31.08.2011 tarihli finansal tablolarda yeniden değerleme yöntemi ile değerlemesi suretiyle finansal tablolarının, Kurulumuzun Seri:XI, No:29 Tebliği uyarınca şirketlerce uygulanması zorunlu olan UMS/UFRS hükümlerine aykırı olarak hazırlanıp kamuya açıklanması ve finansal tablolara hatalı olarak yansıtılan değer artış fonunun aktif toplamının önemli bir kısmını oluşturması (%42-44) nedeniyle;

a. GS Sportif A.Ş. hakkında toplam 369.834 TL tutarında idari para cezası tesis edilmesine,

b. Yapılacak ilk genel kurul toplantısında, söz konusu finansal tabloların sermaye piyasası mevzuatına aykırı olarak düzenlenerek kamuya açıklanmasına ilişkin olarak, ilgili dönemlerde görevde bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezalarının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınmasının ve söz konusu kararların alınması esnasında yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmamasının sağlanmasının GS Sportif A.Ş.'den istenmesine,

2) 31.05.2010 ve 31.08.2010 tarihli finansal tablolarda, değerlemeye tabi tutulan maddi olmayan duran varlıklara ilişkin 2 nolu muhasebe politikası dipnotunda hatalı olarak “futbolculara ödenen fesih bedelleri” ifadesine yer verilmiş olması ve 31.08.2010 tarihli finansal tablolara ilişkin 19 nolu dipnotun 31.08.2010 tarihli bilançodaki maddi olmayan duran varlıklar tutarı ile tutarsız olması nedeniyle GS Sportif A.Ş.'nin uyarılmasına,

3) 30.11.2010, 28.02.2011, 31.05.2011 ve 31.08.2011 hesap dönemlerine ilişkin finansal tabloların hatalı olarak hazırlanmasından (varsa) zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, mevzuata aykırılık teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açabilecekleri hususunun Kurulumuz Bülteni ile kamuya duyurulmasına ve söz konusu hususta ortakların bilgilendirilmesini teminen konunun şirket tarafından yapılacak olan ilk genel kurul toplantısının gündemine alınmasının GS Sportif A.Ş.'den istenmesine, karar verilmiştir.

II) Kurul Karar Organı’nın 12.02.2013 tarih ve 5/165 sayılı kararı;

1) Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (GS Sportif A.Ş.) tarafından, 2007-2010 dönemi içerisinde, Kurulumuzun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğlerinde yer alan düzenlemelere aykırı olarak, zamanında veya hiç açıklanmayan veya eksik olarak açıklanan ve listesi aşağıda verilen* toplam dokuz (9) farklı özel duruma ilişkin olarak, GS Sportif A.Ş. hakkında toplam 343.392 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

2) Söz konusu özel durumların mevzuata aykırı olarak, zamanında veya hiç açıklanmaması veya eksik açıklanması nedeniyle GS Sportif A.Ş. hakkında uygulanan 343.392 TL tutarındaki idari para cezasına ilişkin olarak, bahse konu aykırılıklarda sorumluluğu bulunan GS Sportif A.Ş. yöneticilerine rücu edilip edilmeyeceği hususunda yapılacak ilk genel kurul toplantısında karar alınmasının ve söz konusu kararın alınması esnasında bu aykırılıklarda sorumluluğu bulunan yöneticiler ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmamasının sağlanmasının GS Sportif A.Ş.’den istenmesine,

3) GS Sportif A.Ş. ile birleşme öncesi müsabaka gelirlerinin (loca, vip koltuk ve kombine satış gelirleri) Galatasaray Spor Kulübü (Kulüp) ile GS Spor ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (GS Futbol A.Ş.) arasında %90 Kulüp, %10 GS Futbol A.Ş. olarak paylaşılıyor olması, aynı oranların GS Sportif A.Ş. ile birleşme esnasında da Kulüp %90, GS Sportif A.Ş. %10 olarak korunması ve bu bilgilerin birleşme oranının tespitine ilişkin raporlarda kullanılmasına karşılık, GS Sportif A.Ş.'nin GS Futbol A.Ş. ile birleşmesine ilişkin yönetim kurulu raporunda ve duyuru metninde paylaşım oranlarına yer verilmeksizin,

“Sportif A.Ş. 2010-2011 mali yılından itibaren sahip olacağı transfer gelirleri, futbolcuların imaj hakları, uluslararası turnuvalardan elde edilen performans gelirlerinin % 70’lik kısmı, amatör futbol sponsorluk ve reklam gelirleri ile birleşme sonrası müsabaka ve iletişim gelirleri, gibi pek çok gelir kalemini de bünyesine katacak ve bu faaliyetlerin yönetiminde söz sahibi olacaktır”

yönünde ifadelere yer verilmesinin, Kurulumuzun yatırımcıların tam ve doğru bilgilendirilmesini amaçlayan Birleşme İşlemlerine ilişkin Esaslar Tebliği'nin 10’uncu maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle; GS Sportif A.Ş.’nin, GS Futbol A.Ş. ile birleĢmesine iliĢkin 28.07.2010 tarih ve 2010/164 sayılı yönetim kurulu kararında imzaları bulunan yönetim kurulu üyeleri; Adnan POLAT, Mehmet Yiğit ŞARDAN, Mahir Haldun ÜSTÜNEL, Murat YALÇINDAĞ, Ali HAŞHAŞ, Mümtaz TAHİNCİOĞLU ve Selim SAYILGAN hakkında, aykırılığın gerçekleştiği 2010 yılı için belirlenen azami idari para cezası tutarı esas alınarak, ayrı ayrı 114.464’er TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

4) GS Sportif A.Ş.’nin incelemeye konu özel durum açıklamalarının zamanında veya hiç yapılmaması veya eksik yapılması ya da birleşmeye ilişkin yönetim kurulu raporunda müsabaka gelirlerinin paylaşımı konusunda yatırımcıların tam ve doğru bilgilendirilmemesi nedenleriyle (varsa) zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, mevzuata aykırılık teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan GS Sportif A.Ş. yöneticileri aleyhine dava açabilecekleri hususunun Kurulumuz Bülteni ile kamuya duyurulmasına ve söz konusu hususta GS Sportif A.Ş. ortaklarının bilgilendirilmesini teminen konunun yapılacak olan ilk genel kurul toplantısının gündemine alınmasının GS Sportif A.Ş.'den istenmesine,

5) Galatasaray Spor Kulübü ile GS Sportif A.Ş. arasında 19.09.2000 tarihinde imzalanan Lisans Anlaşmasına aykırı şekilde Kulüp tarafından tahsil edilen ve Kurul Karar Organı’nın 10.08.2012 tarihli toplantısında yasal faizi ile birlikte GS Sportif A.Ş.’ye iade edilmesi hususunda Kulüp’ün uyarılmasına karar verilen 5.000.000 USD’lik gelire ilişkin olarak, GS Sportif A.Ş. tarafından Kurulumuza iletilen 20.11.2012 tarihli yazıda, bahse konu 5.000.000 USD’lik tutarın yasal faizi ile birlikte (8.964.000 TL anapara, 30.05.2009-31.10.2012 dönemine ilişkin 1.083.284,04 TL faiz olmak üzere toplam 10.047.284,04 TL) 31.10.2012 tarihinde Galatasaray Spor Kulübü’ne fatura edildiği ve tevsik edici belgelerin yazı ekinde sunulduğu anlaşıldığından, konu ile ilgili olarak Kurulumuzca ilave herhangi bir işlemin yapılmamasına, karar verilmiştir.

*İdari para cezalarına konu özel durumlar aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Faydalı Linkler

çağana
12-02-2013, 22:18
galatasaray bedelli sermaye artırma isteğinden vazgeçmeyince yeni spk gs yi incelemeye almış cezaları yapıştırmış.üçkağıtçı yönetimler çok çekecek çoooookkkkk.

çağana
13-02-2013, 10:49
http://www.borsagundem.com/haber/Yatirimci-dostu-SPK-Baskani-/131442

Yeni bir dönem başladı

Şirketi halka aç, yüklü ortak satışı yap ardından bedelli sermaye artırım kararı al, sora da satılan hisseleri tahsisli sermaye artırımı yaparak nominal değerinden geri topla… Artık bu dönem bitti! Birkaç piyasa dolandırıcı ve patron zengin olurken binlerce yatırımcının mağduriyetine zemin hazırlayan halka arz furyasının sonuna gelindi.
borsagündemden dikkatedeğer saptamalar. bu aralar kim tahsisli sermaye artırımı yoluyla şirketin hisselerini 1 tl den yerine koymaya çalışıyor acaba.dört yılda üç bedelliden sonra hisse fiyatını baskılayarak aşağıya çek,sürekli zarar açıkla,sonra abd den kim olduğu ne olduğu bilinmeyen sözde yabancı gelsin sana 30 milyon versin ortak olsun.buna kim inanır.
imkb de işlem yapan yatırımcılar herkes aptal,gidip 0.70 den hisse ye yatırım yapmıyorlar,ama universe capital yöneticileri akıllı gidip 1 liradan 30 milyonluk hisse alacaklar.universe capital ciler 0.70 den almak varken neden almıyorsunuz %50 iskontolu alacaksınız daha ne istiyorsunuz diye soran yok.

teknikanalizim
15-02-2013, 09:18
IDAS bu performansı ile göz altı pazarını hakediyor.

Onca bedelli ve varlık satısına rağmen yıllardır üst üste zarar acıklayıp çalışanların parasını bile ödeyemiyorsan...

Sonuç belli...

Efekan Demirci
15-02-2013, 21:21
:halay:arkadaşlar bu hissede yeniyim.kısa bilgi verebilecek arkadaşımız varmı

kapkankaan
16-02-2013, 00:33
yani şimdi iflas erleyen şirketler dahi pirimli kapatırken bu cacık .67 denedi vay be mangonun yanına gidecen gidecende naz yapıyorsun bak kankin 59. kapattı aynı ayak tahsisli tokatı yediydi ,59 aldı solugu bakalım bizi ,59 kurtaracak mı y.t.d.

kapkankaan
16-02-2013, 00:38
:halay:arkadaşlar bu hissede yeniyim.kısa bilgi verebilecek arkadaşımız varmı

kısa özet bizden mali yapıları daha iyi durumdaki metal mango seker gözaltına alındılar en azından kar yapabilien şirketlerdi y.t.d. bu beni baglar bizden daha fiyatlı ama aynı sözde yabancıyla tahsisli yapan frigo şu an ,59 çalışıyor oda sadece 2 mil. tahsisili yaptı biz 30 mil. yapcakmışız sözde tabi ortada bişi yok var git gerisini sen çıkar ancak y.t.d kimseyi yanılmayayım

korkuts
16-02-2013, 12:02
Bunun bilançosu niye açıklanmadı?

çağana
18-02-2013, 01:30
http://www.sikayetvar.com/firma/detay/idas

%0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş Servis Gelmiyor! Figen Ö. | 29 Aralık 2012 | 1538659 Yıllardır idaş kullanıcısıyım, hem de her ürününde. Ama artık tövbe asla evime idaş marka giremez. Bir havuzlu baza ve yatağını aldım ( alma... %0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş Yatak Teslim Edilmedi! Sıtkı Ş. | 10 Aralık 2012 | 1498616 20.10.12 tarihinde İdaş Eyüp Halı Sarayı şubesinden 140*200 ebatında Gold Serisi Millenium yatağın ödemesini kredi kartıyla yaparak sipari... %0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş Ödemesini Yaptım Teslim Edilmedi! Muharrem Ç. | 06 Aralık 2012 | 1493479 03. kasım 2012 tarihinde ürün satış kataloğundan seçmiş ( özel sipariş değil) kartla ödemesini yapmış olduğum yatak ve baza henüz teslim e... %0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş Yatağımı Teslim Etmedi! Pelin A. | 01 Aralık 2012 | 1483782 4 Kasım 2012 tarihinde Bursa İdaş Yatak Sanayi ASMAŞ şubesinden; 80x180 ebatlarında yatak satın aldım. Ürün stoklarında olmadığı için termin... %0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş Servis Teslimatı Sürekli Erteliyor! Cevdet E. | 01 Aralık 2012 | 1484372 14 ay önce aldığım yatakta yayların deforme olduğu tespit edildikten, 5 hafta sonra, yatak onarım için, (1 kasımda alındı) ve 15 gün içinde ... %0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş Yatak Teslimatı 10 Günü Geçmesine Rağmen Yapılmıyor! ömer S. | 26 Kasım 2012 | 1471573 İlgileneceğinizi düşünmemekle birlikte haksızlığa tahammül edemediğim için yazıyorum. Benzer mağdurlar gibi bir yatak siparişi verdik 10 gün... %0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş Kusurlu Ürün Geldi! Omer O. | 13 Kasım 2012 | 1448274 Manavkuyu İdaş bayiinden 2 çekyat aldım. Ancak getirildiğinde köşelerinden yıpranmış olduğunu gördüm. Aldığım yere ilettim. Çok basit hemen ... %0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş Bazadan 2 Günde Ses Gelmeye Başladı! Berkan D. | 05 Kasım 2012 | 1434144 İdaş Bayisinden 1 adet baza aldım. Baza 2 gün içinde ses yapmaya başladı. Bu şikayeti firmaya bildirdik baza değişti ama 2. ci bazada da ayn... %0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş 1 Aydır Teslim Etmiyor! Gökhan T. | 30 Ekim 2012 | 1424662 Bebeğimizin gelmesine günler kaldı ama sağolsun idaş parasını ödediğimiz ve bir aydır oyaladıkları ürünümüzü hala teslim etmediler mağdur du... %0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş Satış Görevlisinden Şikayetçiyim! Ahmet D. | 20 Ekim 2012 | 1409778 27. 09. 2012 Günü İdaş bayine uğrayıp baza, başlık ve yatak almak üzere anlaştık paramı beşin verdim 15 gün için de elinizde olur dendi 20 g... %0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş Ürünler 3 Aydır Gelmedi! Osman Ç. | 20 Ekim 2012 | 1409151 3 ay önce satın almış olduğum yön mağazasından bu ürünler 3 aydır gelmedi en sonun 3 ayın sonunda baza getirdiler. O bazalar da bizim istedi... %0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş Olmayan Yatak Var Gösterilip Satış Yapılıyor! Ulus S. | 08 Ekim 2012 | 1388815 İzmir deakaş ltd.ile idaş160*200 yatak konusunda anlaşma yaptık. Bayi yatağın olduğunun teminatını verdi. Yatak geldiğinde150*200 yatak gel... %0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş Ürünüm Teslim Edilmedi Sürekli Oyalıyorlar! Serkan K. | 03 Ekim 2012 | 1383359 İDAŞ internet sitesinden alışveriş yaptım. Kurallar kısmında ürünün siparişi takip eden 10 gün içinde sevk edileceği yazıyordu. Ancak 17 gün... %0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş Satış Elemanından Ve Servisten Hiç Memnun Kalmadık! Mustafa C. | 02 Ekim 2012 | 1382414 İdaş mağazasının satış elemanından ve İdaş Bursa yetkili servisinden şikayetçiyiz. 1 yıl önce alınan clıma pocket lateks yatakta kısa sürel... %0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş Koltuklarda Deformasyon Ve Sökülme Problemi Var! Arzu D. | 12 Eylül 2012 | 1350385 Evlenirken 2 adet İdaş İrene Kanepe aldım.Koltuklar montaja gelirken yanlarında takım çantası getirmeyi unutmuşlar.Evden verdiğimiz pense vs... %0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş 2 Sefer de Hasarlı Ürün Teslim Edildi! Gaye K. | 30 Ağustos 2012 | 1326500 03.08. 2012 tarihinde almış olduğum 1.40*1.90 çift kişilik baza hasarlı (deri kısmı nda defo) geldi. Durum servis yapan arkadaşların ürün ... %0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş Ürün Ayıplı Çıktı! Serpil O. | 09 Ağustos 2012 | 1297028 Yaklaşık bir buçuk yıl önce Antalya Altıntaş Mobilya'dan yatak başlığı,yatak ve baza aldım.Ortapetik olmasını belirttim. Bana önerdikleri ya... %0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş Ayıplı Malı Değiştirmiyorlar! Cemre Ç. | 28 Temmuz 2012 | 1274290 Bana hediye olarak baza alınmıştı. Ama hediye hediye olmaktan çıktı. Çünkü gününden 15 gün sonra teslim edildi, geldiğinde bazanın yatak böl... %0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş Teslimat Hala Yapılmadı Zor Durumda Kalıyorum! Tuğçe A. | 23 Temmuz 2012 | 1266266 İyi günler.Ben idaş firmasından bir ranza ve iki de yatak aldım.15 gün olacak neredeyse ama teslimat hala yapılmadı.İdaş güvenimizi boşa çı... %0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş Eksik Parçalı Uyku Seti Gönderdi! Deniz Y. | 12 Temmuz 2012 | 1250578 Yaklaşık 1.5 ay önce bebek uyku seti aldım.Kargo geldi bi baktık ki 11 parça olan set 10 parça olarak gelmiş. Online müşteri hizmetleri... %0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş Teslimatım Yapılmadı! Merve K. | 04 Haziran 2012 | 1207673 İnternet sitesinden baza, baza başlığı ve yorgan almıştım. 10 gün geçmesine rağmen siparişim gelmedi. Kaç kez telefon etmeme ve mail atmama ... %0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş Yastık İlk Yıkamada Deforme Oldu! Fatma Y. | 18 Mayıs 2012 | 1192045 Ocak 2012 tarihinde Emek Tic.(Ümraniye/İST) İdaş marka yastık aldım.Yastığı prosedürüne göre okuduktan sonra talimatlara uyarak yıkadım. Yas... %0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş Bel Ve Boyun Ağrıları Çekiyoruz! Fatih I. | 17 Mayıs 2012 | 1191215 Evlilik nedeniyle İdaş markasına güvenerek ortapedik bir yatak aldık.İyisi olsun diye ve satışı önerisi sonucu en üst grup yatak denilen ful... %0Şikayetçi ProfiliTüm Şikayetler İdaş Ayıplı Ürün Getirdi! Belkıs K. | 07 Mayıs 2012 | 1181323 İdaş'tan aldığım kanepe 51 gün sonunda geldiğinde ıslaktı. Fabrikayı su bastığı için tekrar üretildiği söylenen kanepe aynen ıslak olarak pa...

çağana
18-02-2013, 01:35
bu şikayet dilekçelerini murat h.,ayşe b., ahmet v.,alaeddin t.,hakan m.,haldun o.,yurdaer,serap okuyorlarmıdır

teknikanalizim
18-02-2013, 10:52
İDAŞ mağdurları ‘uçan paraları’ sordu
Kulis 18.2.2013 - 06:27
BORSAGUNDEM.COM

Üst üste gelen açıklamalar ve sürekli değer kaybeden fiyatlarıyla yatırımcıların mağdur olmasına yol açan bir diğer hisse de İDAŞ. 2011 yılında 3 lira seviyesinde olan hisseler bugün nominal değerinin de altında 0.70 lira seviyesinden işlem görüyor. Bedelli sermaye artırımı yapan, arsasına satan, şirketin zararı giderek büyüyor. 2011/9 bilançosunda 7 milyon lira zarar açıklayan şirketin 2012/ dönemindeki zararı 9.2 milyon lira. Arsa satışı, yeni projeler, yabancı ortaklık gibi haberlerle beklentiler satın alan, daha sonra da mağdur olan onlarca yatırımcı adına Hakan Usta ve Ali Burhan Gür, Borsagundem.com’u ziyaret ederek, mağdur olduklarını dile getirdiler. İDAŞ mağdurları toplu olarak haklarını aramak için Sermaye Piyasası Yatırımcıları Derneği’ne (SPYD) üye oldular. Üyelik başvurularını SPYD Başkanı Arif Ünver’e veren yatırımcılar, Sermaye Piyasaları’nın temelinde yatırımcıların yer aldığını ve mağduriyetlerin bu şekilde sürmesi halinde piyasalarda yatırımcı sayısının azalmaya devam edeceğini söylediler. Hakan Usta ve Ali Burhan Gür’le bir araya gelen SPYD Başkanı Arif Ünver ise tüm yatırımcıları derneğe üye olmaya davet ederek, “Mağduriyetlerin giderilmesi ve Sermaye Piyasaları’nın daha sağlıklı büyümesi için, dernek olarak üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız” dedi. İDAŞ mağdurları adına gerekli tüm girişimlerin yapılacağını da belirten Ünver, Sermaye Piyasaları konusunda uzman yönetime sahip SPYD’nin duyarlı yatırımcıların sesi olmaya devam edeceğini söyledi.

Borsagundem.com olarak, ‘Yılın Yazı Dizisi’ne, hakkını yasal ortamda aramayı sürdüren duyarlı İDAŞ mağdurlarının açıklamalarıyla devam ediyoruz.

teknikanalizim
18-02-2013, 10:52
İDAŞ mağdurları ‘uçan paraları’ sordu
Kulis 18.2.2013 - 06:27
GAZETELERDE ÖNEMLİ HABERLER ÇIKINCA YÜKLÜ MİKTARDA HİSSE ALDIK

-İDAŞ hisselerini almanızın sebebi neydi, ne zaman aldınız?

-2010 ‘un Haziran-Temmuz aylarında, Topkapı’daki fabrikanın olduğu araziyi satacağını açıkladığı zaman aldık. O zaman 20 milyona sattılar o araziyi; o dönemde şirketle ilgili çok önemli haberler çıkıyordu basında. Özellikle de şirketin patronu Murat İşeri hakkında haberler yayınlanıyordu. Büyük bir gazetede “Batan şirketi kurtaran adam... McDonald’s’ta eğitim gördü, tasarrufa önem veriyor; bir kağıdı önlü-arkalı kullanıyor” diye yazıldığı gibi… Bu haberlerin çıktığı dönemde bizler de yüklü miktarda hisse aldık.

-Kaç liradan, ne kadar hisse aldınız?

-1.75’ler 1.80’lerdan sadece ikimizin aldığı hisse miktarı 450-500 bin lot civarındaydı o tarihlerde. Ondan sonra da bu kağıt sürekli düşmeye başladı ve biz aldıkça düştü. Bizim dışımızda hisse alan çok sayıda insan oldu, arsa satılacak beklentisiyle herkes alım yaptı. Bazı broker ve dealer’lar da bize diyorlardı ki, “20 milyona arsa satıyorlar, bu kağıt burada durmaz gider…’’ Bize alım yaptıran dealer’lar şimdi kayboldu.

Şirket, 2011’de yüzde 150 oranında bedelli sermeye artırımı açıkladı; 12 milyondan 24 milyona çıkardı sermayesini. Biz mecburen o bedelli sermaye artırımına katıldık, ‘Herhalde bundan sonra düzelir’ diye düşündük, ama düşmeye devam etti. Eski ve yeni hisseler 1.30 lira civarlarında birleşti. Bizim maliyetimizin altında olduğu için, ‘Biraz bekleyelim, zararımızı kurtardıktan sonra satarız’ diye düşündük. O esnada borsada sert bir düşüş yaşanınca hisse 0.70’e kadar geriledi. Biz de sürekli şirketi aramaya başladık, neler olduğunu öğrenmek için. O zaman şirketin Finans Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olan Ömer Kavaklıoğlu ile görüşüyorduk; endeksteki düşüşün etkisiyle bir geri çekilme olduğunu anlatmaya çalışıyordu bize. İDAŞ hisseleri endeks düşerken daha hızlı düşüyor, yükselirken de yerinde sayıyordu. Murat İşeri’ye mail atmaya başladık ama yanıt alamadık.

-Hakkınızı aramak için şirketin genel kurullarına katılsaydınız…

-Yok, katılmadık. İlk Olağanüstü Genel Kurulu’na katılmadık. Aslında yatırımcıların bu hakkını iyi kullanması gerekiyor ama biz yapamadık. Biz bunu yaşayarak öğrendik. Ondan sonra fiyat 0.80’lere kadar çıktı, ardından şirket kayıt sermaye tavanını yükselteceğini bildirdi KAP’a. Biz de yeni bir ‘Bedelli sermaye artırımı olacak’ diye düşündük ve ‘Bu artırım için kağıdın 1 liranın üzerine çıkması gerekir’ diye kendi aramızda yorumlar yaptık. Aradan bir hafta geçmeden, şirket kayıt tabanını yükseltmekten vazgeçti.

teknikanalizim
18-02-2013, 10:53
İDAŞ mağdurları ‘uçan paraları’ sordu
Kulis 18.2.2013 - 06:27
HİÇBİR DETAYA ULAŞAMADIK, BU KADAR PARA NEREYE GİTTİ?

-Peki satılan arsanın parasına ne oldu?

-Arsanın parası, borçların kapatılması için kullanılmış. Pamuk Faktöring’e borcu varmış. Yani borcu kapatmak için arsayı satmış zaten. Ama ilginç olan bir nokta daha var. Şirket borçlarını kapattı ama ne hikmetse daha sonraki yıllarda zarar rakamı artmaya devam etti. Biz de arsa satışından, bedelli sermaye artırımından gelen paraların nereye gittiğini araştırmaya başladık. Hiçbir detaya ulaşamadık. Bu kadar para nereye gitti?

Şimdi şirket Universe Capital Partners ile firmaya kaynak girişi sağlayacak bir işbirliğine gitti ve 2012 yılında tahsisli bedelli sermaye artırımı yapacaktı, o da olmadı. Ama bizim asıl büyük kaybımız 2011 yılı başında yapılan eş zamanlı sermaye azaltımı ve artımında oldu. Orada bizi perişan ettiler. Bir hafta içerisinde elimizdeki paranın büyük bölümünü kaybettik. Şirketin 24 milyonluk sermayesi önce 6’ya düşürüldü sonra 24 milyona çıkartıldı!

-Siz niye mağdur oldunuz?

-Bedelliye katılamıyorsun ya, rüçhan 1.35’ten açılması gerekirken 0.90’dan açıldı. Rüçhan piyasasında alıcıya yok. Bedelliye katılamayan ne yapacak, rüçhanı satacak. Alıcı olmadığı için fiyat düştükçe düştü.

-Paranızın kaçta kaçıydı?

-Şöyle söyleyeyim; 200 bin lot hissesi olan bir kişinin 50 bin lot hissesi kaldı. Sermaye azalttı, artırdı, 1.20 oldu fiyat, sonrada 0.75’e düştü.

-Sizin hisse sayınız niye düştü?

-Paramız olmadığı için bedelliye katılamadık. Paralarımızı aldılar, para kalmadı. Katılsan daha da kötü, o zaman 1.20 olan hisse fiyatı daha sonra hızlı düştü.

-O zaman paranız olmadığı için bedelliye katılamadığınız için hisse sayınız azaldı…

-Yüzde 100 bedelli arttırdığı zaman parayı koyduk, ardından yüzde 300 yaptı. Bu olayı eski SPK Başkanı Vedat Akgiray’ın kayınpederine de anlattım. İnsanların yuvası yıkıldı, sağlığı bozuldu, ne yapacağımızı şaşırdık…

-Daha sonra Universe Capital Partners ortaya çıktı ve şirkete para koyacağını açıkladı…

-Burada çok enteresan bir mevzu var; ben onu tarihleriyle birlikte grafiksel olarak da gösterebilirim, bu tür belirli sermaye artırımlarında, bu adam çıkıyor, olumlu mesajlar veriyor piyasaya, millet bedelliye katılsın diye. (Murat İşeri) mesela, 2010 yılında, “Zarardan şirketi kurtardık, bataktan kurtardık, elektrikli motosiklet işine gireceğiz, Çinlilerle anlaşma yaptık” dedi.

-İDAŞ yatak üreticisi değil mi, elektrikli motosiklet ne alaka ?

-Hiç alakası yok, büyük bir gazetede bu konuyla ilgili haber çıktı, “Çinlilerle el sıkıştık, elektrikli motosiklet üreteceğiz” diye.

teknikanalizim
18-02-2013, 10:53
İDAŞ mağdurları ‘uçan paraları’ sordu
Kulis 18.2.2013 - 06:27
HERKES ZARAR ETMİŞ, KAZANAN KİMSE YOK

-İDAŞ bünyesinde mi yapılacaktı bu iş?

Evet, İDAŞ yapacaktı. Her halde ‘bedelliye katılım olsun’ diye bu açıklamayı yaptılar. Bir sene sonra şirkete telefon açtım; Gürdar Çağrı diye bir kişi var, Yönetim Kurulu Üyesi. Bizim kafamızda hep bu hisse olduğu için hiçbir şey düşünemez hale geldik. “Ne oldu bu elektrikli motosiklet işi?” diye sordum. “Bu sene bayilere birer numune göndereceğiz, tutarsa yapacağız” dedi. Ben de, ‘Hani Çinlilerle anlaşma yapmıştınız’ dedim. O da, ‘Çinliler ile anlaşma yok. Türkiye distribütörü firma var, ondan alıyoruz’ dedi. Önce ‘ortaklık’ diye açıklama yapıldı, sonra ‘distribütörlük’ denildi.

Universe Capital Partners olayında ise haber çıktığında yeni ve eski hisseler vardı ve hisseler tavan yaptı. Ondan sonra verdiler kağıdı. Biz de seviniyoruz ki yabancı ortaklık ya, nasıl olsa bu şirketi toparlar… Haziran ayında çıktı bu haber, ‘2012’nin sonunda gerçekleşecek’ diye, Ocak-Şubat’a girdik hala olmadı. 9 aylık bilançosundan sonra da 2013 yılının Haziran ayına kadar bu ortaklığın olabileceği belirtiliyor.

-İDAŞ hissesi alıp da zarar edenler birlikte mi hareket ediyor?

-5-6 kişi beni aradı. Herkes dertli bu konuda; ‘Hepimiz bir araya gelelim, form kuralım o zaman’ diye düşündük. Maraş’tan, Ankara’dan, Bilecik’ten, İstanbul’dan çok sayıda kişi beni arıyor. Hemen hemen hepsi memur ve gariban kişiler. Hemen hemen herkes zarar etmiş ve kazanan kimse yok. Biz bu hisseleri aldığımızda Sermaye Piyasası Yatırımcıları Derneği yoktu. Şimdi var ve bu çatı altında örgütlenmeyi kararlaştırdık. Başka eylemler de yapmayı düşündük. 50-60 kişi toplayıp fabrikanın önünde pankartları açıp ‘Yaktın bizi’ deyip, gösteri yapacaktık. Başbakan İstanbul’da gezdiği zaman, “Başbakanım bizi mağdur ettiler” diyecektik.

-“Ortaklık haberi gelince hisse yükseldi ve hisse sattılar” dediniz, orada alım satan yapan kimdi, biliyor musunuz?

-Hayır bilmiyorum. Demek ki Universe Capital Partners yabancı değil çünkü, ‘Uluslararası finansman işine giriyoruz’ diyorlar. Benim ismim öne çıktığı için hemen beni aradılar ve “Hakan Bey, amacınız ne, görüşmeler devam ediyordu ve zaten ortaklık görüşmeleri basına yansımıştı” dediler. Ortaklık henüz gerçekleşmediği için Erdoğan Çetin’i aradım ve “Ne zaman ortak olacaksınız?” diye sordum.

-Erdoğan Çetin kim, Universe Capital Partners’in ortağı mı?

-Türkiye Müdürü. Erdoğan Bey’e “Bu tahtaya ortak olacağınızı söylüyorsunuz ama bu tahta sürekli aşağı geliyor ve tahtayı sürekli aşağı çekmeye çalışan bir irade var ısrarla. Siz bu kağıda ortak olacaksınız ama sizin ortaklığınız bir türlü gerçekleşmiyor ve bu hisseyi sürekli aşağı çekmeye çalışan bir irade var” dedim.

-Peki, kim satıyor orada, belli mi? Çünkü bir ara satışlarla ilgili çelişkili açıklamalar konuşuluyordu piyasalarda…

-Ayşe Benan İşeri KAP’a açıklama yaptı. 0.72 den 150 bin lota yakın bir hisse sattı. Bu kâğıt 1.30’dan 0.72’ye düşerken, senelerdir ben tahta takip ettiğim için biliyorum, bilinçli olarak bu kâğıdı aşağıya çekmeye çalışıyorlar.

-Ciddi iddia, niye aşağı çekiyorlar, amaçları ne olabilir ki?

-Bu kâğıdı daha aşağıdan almak istiyorlar her halde!

teknikanalizim
18-02-2013, 10:53
İDAŞ mağdurları ‘uçan paraları’ sordu
Kulis 18.2.2013 - 06:27


“BELKİ DE MİLLETİN MALINI UCUZA ALMAK İÇİN AŞAĞI ÇEKİYORLARDI”

-Hisseleri neden aşağıdan alsınlar ki… Bir amaçları mı var?

-Bu konuyu bilmiyorum ama belki de milletin malını ucuza almak için aşağı çekiyorlardı. Erdoğan Çetin’e “Bakın milletin tahtalarını aşağıya çekiyorlar” dediğimde, Erdoğan Bey de, “Biz ortaklığı gerçekleştirdikten sonra o boşluğu alırız. Biz girdikten sonra kimse uğraşamaz, aşağıya oynayanların elindeki malları da alırız” cevabını verdi. Ben de “Peki, ne zaman ortak olacaksınız?” diye sordum. “Çalışmalarımız devam ediyor. Şirket yükümlülüğünü yerine getiremediği için biz ortak olamadık” dedi. Şirket olarak bunlara yükümlülük vermişler, açıklamıyorlar ve ne olduğunu da söylemiyorlar.

Şirketteki birine sordum “Şu an için yükümlülüklerimizi yerine getiremedik” dedi. Orada Finans Müdürü olan Orhan Bey ile de konuşmuştum. Biz fabrikaya üç kişi, Murat İşeri ile konuşmaya gittik ve bulamadık. Daha sonra Finans Müdürü bize telefon açtı, yabancı ortaklığı sorduk, ‘Olacak mı?’ diye. O da ‘Gerçekleşecek’ dedi. Daha sonra o da işten ayrıldı.

Şu an Finans Müdürlüğünü yapan Serap Hanım’a sorduk, ‘Niye bu iş bir türlü gerçekleşmedi?’ diye. Bunlar sermayeyi 24’ten 6’ya düşürdükten sonra tekrar sermayeyi 24’e çıkardıkları zaman 1.5 milyonluk hisseyi satamamışlar. Bu yüzden de sermayeyi tam 24’e denk getirememişler. 22 milyon 700 binde kalmış. Bunun da onaylanması için SPK’ya başvurmuşlar, yani yeni sermayenin onayı için. 6-7 aydır da SPK onaylamıyor, galiba şu anda halen devam ediyor. Murat İşeri geçenlerde bir açıklama yaptı, “Sermayenin onaylanması SPK’nın onayını bekliyor” dedi.

Eş anlı sermaye azaltımı artırım süreci tam bitmediği için biz Olağanüstü Genel Kurul’a gidip de kayıtlı sermaye tavanımızı yükseltemiyoruz. Eş anlı sermaye azaltımı artırımı tahtada bitti, şirket birleşti ama yeni sermaye SPK’da onaylanmamış. Sonuç olarak ‘2012’nin sonunda gerçekleştireceğiz’ dedikleri ortaklığı gerçekleştiremediler. Vermiş oldukları pozitif haberlerin de hiç birisini gerçekleştiremediler. 2011 yılında İDAŞ 32 milyon ciro yapmış ve 10 milyon zarar açıklamış. 2011’in 12 aylık bilançosunda 32 milyon ciro, 10 milyon zarar. 2012‘nin 9 aylık bilançosunda 22 milyon ciro, 9 milyon yine zarar. Eş anlı sermaye azaltımı artırımında elde ettikleri parayı geçmiş yıllarda elde ettikleri kar ve zararlara yatırıp, muhasebe edip, bilançoyu düzelteceklerdi.

Erdoğan Çetin’e, “Erdoğan Bey, bu şirket 2010 yılında 20 milyonluk arsa sattı. 2009 yılının sonunda 6 milyonluk sermayeyi 12’ye çıkardı. Ne yaptı, 26. 12 ‘lik sermayeyi 24’e çıkardı, 12’de oradan koydu, 38. 16.5‘ta eş anlı sermaye azaltımı artırımından para geldi, etti mi 54.5 milyon. 2009 yılının sonundan bugüne kadar şirkete para girdi ve bu şirket hala 9 milyon TL zarar açıklıyor. Sen buna 30 milyon lira koyacaksın, sen bu şirketten ne bekliyorsun da bu şirkete parayı koyuyorsun, amacın ne? Çünkü 54.5 milyon şirkete para girmiş ancak yine de zarar eden bir şirket var ve bu nasıl düzelecek? Ben para koymaya korkuyorum da! 0.70’den insanlar bu şirketin hisselerini almaya çekiniyorlar, kimse almıyor. Sen ‘1 liradan 30 milyon koyuyorum’ diyorsun. 1 TL’den, 0.70 den kimse almıyor, sen ise 1 TL’den 30 milyon koyuyorsun. Neye güvenerek sen bunu alıyorsun?” diye sordum, cevabı şöyle oldu: “Bizim yaptığımız araştırmalarda, bu şirketin piyasa değeri, bu bilançoya göre 1.50 ve 1.55 civarlarında. Bu şirketin kara geçeceğini düşünüyoruz. Biz böyle hesap ettik. Ayrıca kentsel dönüşümden faydalanarak mobilya işine gireceğiz” dedi. “Peki, bunu nasıl yapacaksınız? imalat mı kuracaksınız” diye sordum. “Biz bunları fason yaptırtmayı düşünüyoruz” cevabını verdi.

-Peki, Erdoğan Çetin şirketin ortağı değil ki, nasıl bu stratejileri belirliyor?

-Bu stratejileri biliyor. Herhalde ortaklık görüşmelerinde, ‘Nasıl bir strateji belirleyeceğiz?’ diye konuşmuşlar ki bize bunları söyledi. Zaten İDAŞ’ın bir marka değeri var.

Bir diğer önemli konu da, İDAŞ üretimi de durdurmuştu, yeni yeni başlamışlar üretime. Aralık ayının 16-17’sinde 40-50 kişi “4 aydır maaşımızı alamıyoruz?” diye televizyona çıkmış. Yerel kanallarda haberleri çıkmış, bizim de tesadüfen haberimiz oldu.

-Peki, KAP’a, ‘Üretimi durdurduk’ diye bildirdiler mi?

-Hayır, bildirmediler. SPK’ya ben e-mail attım, “Bu tarihte İDAŞ çalışanları maaşlarını alamadıklarını söylüyorlar, üretimin durdurulduğu söyleniyor. Biz yatırımcıyız, bu konuda açıklama yapılması gerekmez mi?” dedim. İDAŞ’ın Bilecik Bozüyük’te fabrikası var, İstanbul Yenibosna’da merkezi var.

-Hakkınızı aramak için ne yapmayı düşünüyorsunuz?

-Dava açmayı düşünüyoruz ve bu yüzden SPYD’ye müracaatta bulunacağız.

-SPYD mi açacak davayı?

Bu konuyla ilgili bir inceleme yapacak SPYD ve ondan sonra ilerleyeceğiz. Ben birde şundan şüpheleniyorum, ‘örtülü kazanç aktarımı’ denilen bir mevzu var ya, yeni kanunda da buna ilişkin düzenlemeler yapıldı. Diyelim ki şirketin yüzde 99’u halka açık bedelli sermayeleri yıkıyor milletin üstüne, elimizde net bir belge yok ama şirketin kazançlarının nereye gittiğini merak ediyoruz…

-Sonuç olarak, “Biz mağdurlar bir araya geleceğiz ve SPYD ile birlikte hakkımızı arayacağız” mı diyorsunuz?

-Evet, çünkü 0.70 nominal değerin yüzde 30 altında işlem görüyor hisse. Şirket yönetim kurulu üyelerine diyorum ki, “Bu kağıt sürekli değer kaybediyor, neden bir şeyler yapmıyorsunuz?”. Onlarda “Yapacak bir şeyimiz yok” diyorlar.

‘YILIN YAZI DİZİSİ’ DEVAM EDECEK

http://www.borsagundem.com/haber/IDAS-magdurlari--ucan-paralari-sordu/131987-5

selim78
18-02-2013, 11:17
çok güzel olmuş hatta süper olmuş hakan abim.zarar üstüne zarar daha evoteks var.bilonço bu seferde çok bozuk gelir bence.sonu yok ki bu işin...satılan araziler yapılan bedelli sermaye artırımları yerine gelmeyen vaatler.SIRADA EVOTEKS VAR 9 AYLIKTA HAZIRLADIKLARI YALANI AYNEN AKTARIYORUM SENORYO BU BİZDE MADURUZ. Raporun 4 no’lu dipnotunda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Grup’un ilişkili firmalarından olan Evoteks Ev ve
Otel Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Evosan Tekstil Sanayi Pazarlama ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin ciddi
boyutta finansal sıkıntı ve faaliyetlerini sürdürememe sorunu yaşaması nedeniyle, Grup’a olan 9.298.994 TL
tutarındaki borcunu ödeme kabiliyeti hususunda belirsizlik mevcuttur. Bu nedenle Grup söz konusu alacak için
yasal takibe başlamış ve ilgili şirketin sabit varlıkları üzerine haciz işlemi yaptırmıştır. Rapor tarihi itibariyle,
yasal takip ve haciz işlemleri sonucu tahsil edilebilecek tutarla ilgili bir belirleme yapılamadığından, ekteki
konsolide finansal tablolarda ilgili alacak için herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.
Ekli konsolide finansal tablolar, işletmenin sürekliliği ilkesi gereği, Grup’un faaliyetlerini devam ettirebileceği
varsayımı ile hazırlanmıştır. Ancak, 30 Haziran 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle kısa vadeli
yükümlülükleri dönen varlıklarını aşmış olan Grup, 30 Haziran 2012 hesap döneminde faaliyet zararı elde etmiş
ve aynı dönemde faaliyetlerinden negatif nakit akımı söz konusu olmuştur. İnceleme raporu tarihi itibariyle
Grup, normal faaliyetlerinin sürdürülebilmesi ile ilgili likidite güçlüğü içerisindedir. Bu duruma ilişkin Grup
yönetiminin değerlendirmesi ve hareket planına ilişkin açıklamalar konsolide finansal tabloların 19 numaralı
“İşletmenin Sürekliliğine İlişkin Açıklama” dipnotunda yer almaktadır. Grup’un sürekliliği büyük ölçüde,
faaliyetleri ve nakit akımları üzerinde şüphe uyandıran önemli belirsizliklerin kısa vadeli yükümlülüklerini
karşılayacak fon tedarik etmesine dayalı olarak ortadan kalkmasına bağlı bulunmaktadır.

aksaray
18-02-2013, 12:08
Hakan Usta ve Ali Burhan Gür e göstermiş olduklar duyarlılıktan dolayı tesekkurler..
bılanco acıklanma tarıhleri
konsılde olmayan :15.03.2013
konsılde : 12.04.2013
dıye bır tarıh buldum fakat emın degılım, cunku bılancolar acıklanmaya basladı..

0,70 lerın altına sarkması iyi bır durum degıl, dususun nerde duracagı belırsız.. yenı yatırım yapacak yatırımcılar, dusunenler uzak durun..

herkese bol kazanclar

accx
18-02-2013, 21:02
Idaş'ın vergi dairesine sunulan tabloda 2012 yılı dönem net zararı 4.930.643 tl

(18/02/2013 - 18:06:42)

accx
18-02-2013, 21:02
***IDAS***İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

***IDAS***İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )


Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.2012-31.12.2012

Mali Tablonun Verildiği Otorite : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi

Mali Tablonun Verilme Nedeni : GEÇİCİVERGİ BEYANNAME EKİ GELİR TABLOSU

Mali Tablonun Verilme Tarihi : 18.02.2012
EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2012 yılı4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine ibraz ettiği Gelir Tablosu yazımız ekinde sunulmuş olup, 01.01.2012-31.12.2012 dönemine ait sözkonusu GelirTablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=261056


IMKB


(18/02/2013 - 18:05:22)

hknust
18-02-2013, 21:45
arkadaşlar yazdıklarımızın,söylediklerimizin arkasındayız.sizlerde bize destek olun,hep beraber yürüyelim.inanın güzel şeyler yapacağız inşaallah. ALLAH ın izni ile başladığımız işi bitirmek niyetindeyiz. 3 yıldır ha bugün ha yarın düzelir diye bekledik,düzelmek bir yana her gün daha kötüye gitti.
hakkımızı arayacağız,paramızın yok olup gitmesine seyirci kalacağımızı kim düşünüyorsa yanılıyor.hem de büyük yanılgı içindedir.
planlı bir şekilde aşama aşama ilerleyeceğiz.Allah yar ve yardımcımız olsun,Allah utandırmasın.
hakan usta 0532 638 05 64

aksaray
18-02-2013, 21:53
Idaş'ın vergi dairesine sunulan tabloda 2012 yılı dönem net zararı 4.930.643 tl

(18/02/2013 - 18:06:42)

DEMEKKI KONSOLIDE KI ZARARI YAKLASIK 14.500.000 TL CİVARI OLACAK...para kazanamadıgın bır ıse neden devam edersın anlamam.Hadi patron işten anlamıyor etrafındakı mudurler falanda hıkaye anlasılan..onlarda mc donalds tan anlasılan:)hıc uretım yapmasan yıllık 1 trılyon cıvarı zararla kapatırsınki , daha ıyı bence..

teknikanalizim
19-02-2013, 10:17
İDAŞ mağdurları ‘uçan paraları’ sordu
Kulis 18.2.2013 - 06:27
GAZETELERDE ÖNEMLİ HABERLER ÇIKINCA YÜKLÜ MİKTARDA HİSSE ALDIK

-İDAŞ hisselerini almanızın sebebi neydi, ne zaman aldınız?

-2010 ‘un Haziran-Temmuz aylarında, Topkapı’daki fabrikanın olduğu araziyi satacağını açıkladığı zaman aldık. O zaman 20 milyona sattılar o araziyi; o dönemde şirketle ilgili çok önemli haberler çıkıyordu basında. Özellikle de şirketin patronu Murat İşeri hakkında haberler yayınlanıyordu. Büyük bir gazetede “Batan şirketi kurtaran adam... McDonald’s’ta eğitim gördü, tasarrufa önem veriyor; bir kağıdı önlü-arkalı kullanıyor” diye yazıldığı gibi… Bu haberlerin çıktığı dönemde bizler de yüklü miktarda hisse aldık.

-Kaç liradan, ne kadar hisse aldınız?

-1.75’ler 1.80’lerdan sadece ikimizin aldığı hisse miktarı 450-500 bin lot civarındaydı o tarihlerde. Ondan sonra da bu kağıt sürekli düşmeye başladı ve biz aldıkça düştü. Bizim dışımızda hisse alan çok sayıda insan oldu, arsa satılacak beklentisiyle herkes alım yaptı. Bazı broker ve dealer’lar da bize diyorlardı ki, “20 milyona arsa satıyorlar, bu kağıt burada durmaz gider…’’ Bize alım yaptıran dealer’lar şimdi kayboldu.

Şirket, 2011’de yüzde 150 oranında bedelli sermeye artırımı açıkladı; 12 milyondan 24 milyona çıkardı sermayesini. Biz mecburen o bedelli sermaye artırımına katıldık, ‘Herhalde bundan sonra düzelir’ diye düşündük, ama düşmeye devam etti. Eski ve yeni hisseler 1.30 lira civarlarında birleşti. Bizim maliyetimizin altında olduğu için, ‘Biraz bekleyelim, zararımızı kurtardıktan sonra satarız’ diye düşündük. O esnada borsada sert bir düşüş yaşanınca hisse 0.70’e kadar geriledi. Biz de sürekli şirketi aramaya başladık, neler olduğunu öğrenmek için. O zaman şirketin Finans Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olan Ömer Kavaklıoğlu ile görüşüyorduk; endeksteki düşüşün etkisiyle bir geri çekilme olduğunu anlatmaya çalışıyordu bize. İDAŞ hisseleri endeks düşerken daha hızlı düşüyor, yükselirken de yerinde sayıyordu. Murat İşeri’ye mail atmaya başladık ama yanıt alamadık.

-Hakkınızı aramak için şirketin genel kurullarına katılsaydınız…

-Yok, katılmadık. İlk Olağanüstü Genel Kurulu’na katılmadık. Aslında yatırımcıların bu hakkını iyi kullanması gerekiyor ama biz yapamadık. Biz bunu yaşayarak öğrendik. Ondan sonra fiyat 0.80’lere kadar çıktı, ardından şirket kayıt sermaye tavanını yükselteceğini bildirdi KAP’a. Biz de yeni bir ‘Bedelli sermaye artırımı olacak’ diye düşündük ve ‘Bu artırım için kağıdın 1 liranın üzerine çıkması gerekir’ diye kendi aramızda yorumlar yaptık. Aradan bir hafta geçmeden, şirket kayıt tabanını yükseltmekten vazgeçti.


Bu adamlar IDAS yoluna cıktıklarında aldıkları 450/500,000 lot hisseyi paşa paşa devretmeden bu hisse gitmez..

Durum çok açık ve net adamlar trilyon civarında parayı bu hisseye bağlamı. HANGİ AKLA HİZMET TARTIŞILIR...

Sonuçta öyle yada böyle şirkete inanıp yatırım yapmışlar..

Şimdi patron don çok patroncuk olmuşlar...

Mevcut patronda bu lotların bal gibi farkında bu bile hissenin gitmemesi ve sürekli zarar yazması için yeterli bir sebep.

Bundan sonra ne olur ya gerçekten yatırım amaçlı birisi bu şirkete ortak olur orta vadede planı ile projesi ile nakiti ile cenazeye taliplenir.. (AMA MEVCUT UNIVERSE CAPITAL GIBI DEGIL) adam gibi yatırımcı.. Ozaman bu hisse kendine gelir..

Tabi neden birileri gelip cenaze ile uğraşsın oda muamma...

Yada göz altına iner oradan alacak davaları ve iflas süreci başlar tabi ozamana kadar zaten içi boşaltılan şirket beş para etmez değere gelir..

Yatırımcıda 3 ün 1 ini alır...


Yada ivedi bir süreç başlar şirkete ve yöneticilere karşı hukuksal bir savaş başlatılır bütün mal varlıkları dondurulur gereken yapılır. BUDA ŞU AŞAMADA İMKANSIZ GİBİ DURUYOR İmkb de nice örnekleri varken...


Neyse. Yazacak çizecek pek birşey yok... Canları cehenneme...

YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİL SADECE KİŞİSEL DÜŞÜNCELERİMDİR...

YATIRIM TAVSİYESİ İÇİN UZMAN KURUM VE KURULUŞLARA DANIŞIN ADAM GİBİ ŞİRKETLERİ KOVALAYIN.

aksaray
19-02-2013, 10:46
Bu adamlar IDAS yoluna cıktıklarında aldıkları 450/500,000 lot hisseyi paşa paşa devretmeden bu hisse gitmez..

Durum çok açık ve net adamlar trilyon civarında parayı bu hisseye bağlamı. HANGİ AKLA HİZMET TARTIŞILIR...

Sonuçta öyle yada böyle şirkete inanıp yatırım yapmışlar..

Şimdi patron don çok patroncuk olmuşlar...

Mevcut patronda bu lotların bal gibi farkında bu bile hissenin gitmemesi ve sürekli zarar yazması için yeterli bir sebep.

Bundan sonra ne olur ya gerçekten yatırım amaçlı birisi bu şirkete ortak olur orta vadede planı ile projesi ile nakiti ile cenazeye taliplenir.. (AMA MEVCUT UNIVERSE CAPITAL GIBI DEGIL) adam gibi yatırımcı.. Ozaman bu hisse kendine gelir..

Tabi neden birileri gelip cenaze ile uğraşsın oda muamma...

Yada göz altına iner oradan alacak davaları ve iflas süreci başlar tabi ozamana kadar zaten içi boşaltılan şirket beş para etmez değere gelir..

Yatırımcıda 3 ün 1 ini alır...


Yada ivedi bir süreç başlar şirkete ve yöneticilere karşı hukuksal bir savaş başlatılır bütün mal varlıkları dondurulur gereken yapılır. BUDA ŞU AŞAMADA İMKANSIZ GİBİ DURUYOR İmkb de nice örnekleri varken...


Neyse. Yazacak çizecek pek birşey yok... Canları cehenneme...

YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİL SADECE KİŞİSEL DÜŞÜNCELERİMDİR...

YATIRIM TAVSİYESİ İÇİN UZMAN KURUM VE KURULUŞLARA DANIŞIN ADAM GİBİ ŞİRKETLERİ KOVALAYIN.

ozel mesaj kutunuz dolu sanırım bosaltın , haberleselım..

korkuts
20-02-2013, 12:06
0,63 ü de gördü bugün. 2001 yılından beri ilk defa bu kadar düşük rakamı görüyor. Vay halimize!

korkuts
20-02-2013, 12:07
Umarım düşüş burda sonlanmıştır.

kapkankaan
20-02-2013, 12:17
gözaltı yakındır ancak y.t.d. birde hani hesap felan soruyorduk bakın .63 adam hesabı tam sordu...şemsiye iyice yerleşti bu satten sonra tek yol gözaltı bir yolunu bulup oradan ikinci ulusal yada c grubu felan tek kurtuluş ozaman belki nominal degere deger y.t.d. birde alınmayın da dernek mernek alın dedi spek yada patron .63

anvers
20-02-2013, 12:29
formu okudum. bazı arkadaşlar şirketle birlikte biz de batarız yazmışlar. bence borsa da arabeske gerek yok. sonuçta ticaret duygusallığı kaldırmaz. bende demirbank ve gümüşsuyu hissesi vardı. battı da ne oldu. ben hava aldım. batmadan çıksaydım. en azında sermayeyi kurtarırdım

anvers
20-02-2013, 12:33
bu arada batacağından haberim yoktu.

aksaray
20-02-2013, 12:50
gözaltı yakındır ancak y.t.d. birde hani hesap felan soruyorduk bakın .63 adam hesabı tam sordu...şemsiye iyice yerleşti bu satten sonra tek yol gözaltı bir yolunu bulup oradan ikinci ulusal yada c grubu felan tek kurtuluş ozaman belki nominal degere deger y.t.d. birde alınmayın da dernek mernek alın dedi spek yada patron .63

hesap sorulabılecek bır durum yokkı bencede, yaptıgı zarara gore fıyatı dusuyor 3 yıldır her yılı 10 trılyon zararla kapatıyor..Beklentım üretimi durdurup gözaltı pazarına dusmesıdır. Sonrası malum belırsızlık..Risk aldık kaybettık gecmıs olsun..Ekran takibi insan sağlıgına zararlıdır:(

kapkankaan
20-02-2013, 12:54
kademe verecek var mı arkadaşlar cevap için teşekkürler.

aksaray
20-02-2013, 12:57
kademe verecek var mı arkadaşlar cevap için teşekkürler.

63 -- 82878
62 --106921
64-- 157074
65--116659

kapkankaan
20-02-2013, 13:04
hesap sorulabılecek bır durum yokkı bencede, yaptıgı zarara gore fıyatı dusuyor 3 yıldır her yılı 10 trılyon zararla kapatıyor..Beklentım üretimi durdurup gözaltı pazarına dusmesıdır. Sonrası malum belırsızlık..Risk aldık kaybettık gecmıs olsun..Ekran takibi insan sağlıgına zararlıdır:(

ALIŞMIŞTA DURMAZ HESABI İDAŞTA İYİCE gevşeme OLDUM ZARAR ÇOK AMA üçüncü alıp zarara satışta şuç bende aynı hataya en az beş defa düştüm İDAŞ SAYESİNDE DİKTİRMEK ZORUNDA KALMAKTAN KORKUYORUM YATIRIM TAVSİYESİ DEGİLDİR...

kapkankaan
20-02-2013, 13:06
63 -- 82878
62 --106921
64-- 157074
65--116659

teşekkür ederim normal şartlarada ,63-,62 çok az ama y.t.d.

112kontdracula
20-02-2013, 15:29
Universe kapitalle ilgili gelişmeler ne alemde?

Sıkı takip eden bir arkdaş var mı? Şirket tahsisliyi neden ağırdan alıyor? b,ldiğim kadarıyla universle olan anlaşma haziranda son bulacak aceba bu anlaşmayı zaman aşımına mı uğratmaya çalışıyolar.
Dikkat ettiniz mi idaş şikayetleri borsagündemde yer aldıkça hızlı bir düşüş trendine girdik

keyifli038
20-02-2013, 23:08
universe kapitalle ilgili gelişmeler ne alemde?

Sıkı takip eden bir arkdaş var mı? şirket tahsisliyi neden ağırdan alıyor? B,ldiğim kadarıyla universle olan anlaşma haziranda son bulacak aceba bu anlaşmayı zaman aşımına mı uğratmaya çalışıyolar.
Dikkat ettiniz mi idaş şikayetleri borsagündemde yer aldıkça hızlı bir düşüş trendine girdik

üniversal capital'den bişey beklemek bu saaten sonra saçma olur...onlar 1 tl den aldıklarını hemen aktiften satmak istiyor.
Yeni spk, 1 yıl satamazsınız diyor...yani adamlar direk 30 milyon koymadan zararınada olsa satıp 10-15 milyon ile 30 milyon sermayeyi artırmak istiyor...
Belkide adamlar aldıklarını, 75-85 arasından satıp, 50-65 arasından toplamayı düşünmüş olabilirler...
Eski spk yönetimi borsaya ağır yaralar bıraktı, son halka arzlar, golds memsa, skplc vb kağıtlar nerden nereye geldi.

Akosman 0.71-0.75 arasından boşuna satmadıya,
neyseki, bende onun yolundan giderek bir kısmını 0.73'den verdim... Artık dahada düşerse altan alırım, yükselirse verir zararı sineye çeker vedalaşırım.

Bu düşüşü, borsa gündemdeki habere bağlıyorum...

çağana
21-02-2013, 10:33
Ömer ÇELİK--ADANA--AK Parti [email protected]
Mehmet Necati ÇETİNKAYA--ADANA--AK Parti [email protected]
Ali DEMİRÇALI--ADANA--CHP [email protected]
Turgay DEVELİ--ADANA--CHP [email protected]
Mehmet Şükrü ERDİNÇ--ADANA--AK Parti [email protected]
Fatoş GÜRKAN--ADANA--AK Parti [email protected]
Ali HALAMAN--ADANA--MHP [email protected]
Ali KÜÇÜKAYDIN--ADANA--AK Parti [email protected]
Osman Faruk LOĞOĞLU--ADANA--CHP [email protected]
Ümit ÖZGÜMÜŞ--ADANA--CHP [email protected]
Necdet ÜNÜVAR--ADANA--AK Parti necde[email protected]
Muharrem VARLI--ADANA--MHP [email protected]
Seyfettin YILMAZ--ADANA--MHP [email protected]
Ahmet AYDIN--ADIYAMAN--AK Parti [email protected]
Mehmet ERDOĞAN--ADIYAMAN--AK Parti [email protected]

Mehmet METİNER--ADIYAMAN--AK Parti [email protected]
Muhammed Murtaza YETİŞ--ADIYAMAN--AK Parti [email protected]
Sait AÇBA--AFYONKARAHİSAR--AK Parti [email protected]
Veysel EROĞLU--AFYONKARAHİSAR--AK Parti [email protected]
Ahmet TOPTAŞ--AFYONKARAHİSAR--CHP [email protected]
Halil ÜRÜN--AFYONKARAHİSAR--AK Parti [email protected]
Kemalettin YILMAZ--AFYONKARAHİSAR--MHP [email protected]

Ekrem ÇELEBİ--AĞRI--AK Parti [email protected]
Fatma SALMAN--AĞRI--AK Parti [email protected]
Mehmet Kerim YILDIZ--AĞRI--AK Parti [email protected]
Ruhi AÇIKGÖZ--AKSARAY--AK Parti [email protected]
Ali Rıza ALABOYUN--AKSARAY--AK Parti [email protected]
İlknur İNCEÖZ--AKSARAY--AK Parti [email protected]
Mehmet Naci BOSTANCI--AMASYA--AK Parti [email protected]
Avni ERDEMİR--AMASYA--AK Parti [email protected]
Ramis TOPAL--AMASYA--CHP [email protected]
Yalçın AKDOĞAN--ANKARA--AK Parti [email protected]
Süleyman Sencer AYATA--ANKARA--CHP [email protected]
Sinan Aydın AYGÜN--ANKARA--CHP [email protected]
Ali BABACAN--ANKARA--AK Parti [email protected]
Ayşe Gülsün BİLGEHAN--ANKARA--CHP [email protected]
İzzet ÇETİN--ANKARA--CHP [email protected]
Cemil ÇİÇEK--ANKARA--AK Parti [email protected]
Reha DENEMEÇ--ANKARA--AK Parti [email protected]
Mustafa ERDEM--ANKARA--MHP [email protected]
Cevdet ERDÖL--ANKARA--AK Parti [email protected]
Bülent GEDİKLİ--ANKARA--AK Parti [email protected]
Levent GÖK--ANKARA--CHP [email protected]
Gökhan GÜNAYDIN--ANKARA--CHP [email protected]
Ülker GÜZEL--ANKARA--AK Parti [email protected]
Mehmet Emrehan HALICI--ANKARA--CHP [email protected]
Haluk İPEK--ANKARA--AK Parti [email protected]
Emrullah İŞLER--ANKARA--AK Parti [email protected]
Ahmet İYİMAYA--ANKARA--AK Parti [email protected]
Salih KAPUSUZ--ANKARA--AK Parti [email protected]
Zelkif KAZDAL--ANKARA--AK Parti [email protected]
Bülent KUŞOĞLU--ANKARA--CHP [email protected]
Aylin NAZLIAKA--ANKARA--CHP [email protected]
Nazmi Haluk ÖZDALGA--ANKARA--AK Parti [email protected]
Tülay SELAMOĞLU--ANKARA--AK Parti [email protected]
Seyit SERTÇELİK--ANKARA--AK Parti [email protected]
Fatih ŞAHİN--ANKARA--AK Parti [email protected]
Nurdan ŞANLI--ANKARA--AK Parti [email protected]
Emine Ülker TARHAN--ANKARA--CHP [email protected]
Zühal TOPCU--ANKARA--MHP [email protected]
Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ--ANKARA--MHP [email protected]
Özcan YENİÇERİ--ANKARA--MHP [email protected]
Gürkut ACAR--ANTALYA--CHP [email protected]
Sadık BADAK--ANTALYA--AK Parti [email protected]
Deniz BAYKAL--ANTALYA--CHP [email protected]
Arif BULUT--ANTALYA--CHP [email protected]
Mevlüt ÇAVUŞOĞLU--ANTALYA--AK Parti [email protected]
Mehmet Vecdi GÖNÜL--ANTALYA--AK Parti [email protected]
Mehmet GÜNAL--ANTALYA--MHP [email protected]
Yusuf Ziya İRBEÇ--ANTALYA--MHP [email protected]
Osman KAPTAN--ANTALYA--CHP [email protected]
Gökcen ÖZDOĞAN ENÇ--ANTALYA--AK Parti [email protected]
Hüseyin SAMANİ--ANTALYA--AK Parti huseyi[email protected]
Yıldıray SAPAN--ANTALYA--CHP [email protected]
Tunca TOSKAY--ANTALYA--MHP [email protected]
Menderes M. Tevfik TÜREL--ANTALYA--AK Parti [email protected]
Orhan ATALAY--ARDAHAN--AK Parti [email protected]
Ensar ÖĞÜT--ARDAHAN--CHP [email protected]
Uğur BAYRAKTUTAN--ARTVİN--CHP [email protected]
İsrafil KIŞLA--ARTVİN--AK Parti [email protected]
Osman AYDIN--AYDIN--CHP [email protected]
Metin Lütfi BAYDAR--AYDIN--CHP [email protected]
Mehmet ERDEM--AYDIN--AK Parti [email protected]
Ali Gültekin KILINÇ--AYDIN--AK Parti [email protected]
Semiha ÖYÜŞ--AYDIN--AK Parti [email protected]
Bülent TEZCAN--AYDIN--CHP [email protected]
Ali UZUNIRMAK--AYDIN--MHP [email protected]
Ayşe Nedret AKOVA--BALIKESİR--CHP [email protected]
Ali AYDINLIOĞLU--BALIKESİR--AK Parti [email protected]
Tülay BABUŞCU--BALIKESİR--AK Parti [email protected]
Ahmet Duran BULUT--BALIKESİR--MHP [email protected]
Haluk Ahmet GÜMÜŞ--BALIKESİR--CHP [email protected]
Namık HAVUTÇA--BALIKESİR--CHP [email protected]
Mehmet Cemal ÖZTAYLAN--BALIKESİR--AK Parti [email protected]
Ahmet Edip UĞUR--BALIKESİR--AK Parti [email protected]
Yılmaz TUNÇ--BARTIN--AK Parti [email protected]
Muhammet Rıza YALÇINKAYA--BARTIN--CHP [email protected]

Ziver ÖZDEMİR--BATMAN--AK Parti [email protected]
Mehmet ŞİMŞEK--BATMAN--AK Parti [email protected]

Bünyamin ÖZBEK--BAYBURT--AK Parti [email protected]
Fahrettin POYRAZ--BİLECİK--AK Parti [email protected]
Bahattin ŞEKER--BİLECİK--MHP [email protected]

Eşref TAŞ--BİNGÖL--AK Parti [email protected]
Cevdet YILMAZ--BİNGÖL--AK Parti [email protected]
Vedat DEMİRÖZ--BİTLİS--AK Parti [email protected]
Vahit KİLER--BİTLİS--AK Parti [email protected]

Ali ERCOŞKUN--BOLU--AK Parti [email protected]
Fehmi KÜPÇÜ--BOLU--AK Parti [email protected]
Tanju ÖZCAN--BOLU--CHP [email protected]
Bayram ÖZÇELİK--BURDUR--AK Parti [email protected]
Ramazan Kerim ÖZKAN--BURDUR--CHP [email protected]
Hasan Hami YILDIRIM--BURDUR--AK Parti [email protected]
Bülent ARINÇ--BURSA--AK Parti [email protected]
İsmail AYDIN--BURSA--AK Parti [email protected]
İsmet BÜYÜKATAMAN--BURSA--MHP [email protected]
Canan CANDEMİR ÇELİK--BURSA--AK Parti [email protected]
Hakan ÇAVUŞOĞLU--BURSA--AK Parti [email protected]
İlhan DEMİRÖZ--BURSA--CHP [email protected]
Kemal EKİNCİ--BURSA--CHP [email protected]
Aykan ERDEMİR--BURSA--CHP [email protected]
Tülin ERKAL KARA--BURSA--AK Parti [email protected]
Sena KALELİ--BURSA--CHP [email protected]
Önder MATLI--BURSA--AK Parti [email protected]
Necati ÖZENSOY--BURSA--MHP [email protected]
Mustafa ÖZTÜRK--BURSA--AK Parti [email protected]
İsmet SU--BURSA--AK Parti [email protected]
Hüseyin ŞAHİN--BURSA--AK Parti [email protected]
Mustafa Kemal ŞERBETÇİOĞLU--BURSA--AK Parti [email protected]
Turhan TAYAN--BURSA--CHP [email protected]
Bedrettin YILDIRIM--BURSA--AK Parti [email protected]
Mehmet DANİŞ--ÇANAKKALE--AK Parti [email protected]
İsmail KAŞDEMİR--ÇANAKKALE--AK Parti [email protected]
Ali SARIBAŞ--ÇANAKKALE--CHP [email protected]
Mustafa Serdar SOYDAN--ÇANAKKALE--CHP m.serdarsoyd[email protected]
Hüseyin FİLİZ--ÇANKIRI--AK Parti [email protected]
İdris ŞAHİN--ÇANKIRI--AK Parti [email protected]
Cahit BAĞCI--ÇORUM--AK Parti [email protected]
Tufan KÖSE--ÇORUM--CHP [email protected]
Salim USLU--ÇORUM--AK Parti [email protected]
Murat YILDIRIM--ÇORUM--AK Parti [email protected]
Emin Haluk AYHAN--DENİZLİ--MHP [email protected]
İlhan CİHANER--DENİZLİ--CHP [email protected]
Nurcan DALBUDAK--DENİZLİ--AK Parti [email protected]
Adnan KESKİN--DENİZLİ--CHP [email protected]
Bilal UÇAR--DENİZLİ--AK Parti [email protected]
Mehmet YÜKSEL--DENİZLİ--AK Parti [email protected]
Nihat ZEYBEKCİ--DENİZLİ--AK Parti [email protected]


Mehmet Mehdi EKER--DİYARBAKIR--AK Parti [email protected]
Mehmet Galip ENSARİOĞLU--DİYARBAKIR--AK Parti [email protected]
Oya ERONAT--DİYARBAKIR--AK Parti [email protected]
Mehmet Süleyman HAMZAOĞULLARI--DİYARBAKIR--AK Parti [email protected]
Cuma İÇTEN--DİYARBAKIR--AK Parti [email protected]
Mine LÖK BEYAZ--DİYARBAKIR--AK Parti [email protected]


Fevai ARSLAN--DÜZCE--AK Parti [email protected]
Osman ÇAKIR--DÜZCE--AK Parti [email protected]
İbrahim KORKMAZ--DÜZCE--AK Parti [email protected]
Kemal DEĞİRMENDERELİ--EDİRNE--CHP [email protected]
Recep GÜRKAN--EDİRNE--CHP [email protected]
Mehmet MÜEZZİNOĞLU--EDİRNE--AK Parti [email protected]
Şuay ALPAY--ELAZIĞ--AK Parti [email protected]
Sermin BALIK--ELAZIĞ--AK Parti [email protected]
Zülfü DEMİRBAĞ--ELAZIĞ--AK Parti [email protected]
Enver ERDEM--ELAZIĞ--MHP [email protected]
Faruk SEPTİOĞLU--ELAZIĞ--AK Parti [email protected]
Muharrem IŞIK--ERZİNCAN--CHP [email protected]
Sebahattin KARAKELLE--ERZİNCAN--AK Parti [email protected]
Recep AKDAĞ--ERZURUM--AK Parti [email protected]
Muhyettin AKSAK--ERZURUM--AK Parti [email protected]
Fazilet DAĞCI ÇIĞLIK--ERZURUM--AK Parti [email protected]
Oktay ÖZTÜRK--ERZURUM--MHP [email protected]
Cengiz YAVİLİOĞLU--ERZURUM--AK Parti [email protected]
Adnan YILMAZ--ERZURUM--AK Parti [email protected]
Nabi AVCI--ESKİŞEHİR--AK Parti [email protected]
Bedii Süheyl BATUM--ESKİŞEHİR--CHP [email protected]
Ülker CAN--ESKİŞEHİR--AK Parti [email protected]
Ruhsar DEMİREL--ESKİŞEHİR--MHP [email protected]
Salih KOCA--ESKİŞEHİR--AK Parti [email protected]
Kazım KURT--ESKİŞEHİR--CHP [email protected]
Derya BAKBAK--GAZİANTEP--AK Parti [email protected]
Mehmet ERDOĞAN--GAZİANTEP--AK Parti [email protected]
Hüseyin ÇELİK--GAZİANTEP--AK Parti [email protected]
Abdullah Nejat KOÇER--GAZİANTEP--AK Parti [email protected]
İbrahim Halil MAZICIOĞLU--GAZİANTEP--AK Parti [email protected]
Mehmet SARI--GAZİANTEP--AK Parti [email protected]
Ali SERİNDAĞ--GAZİANTEP--CHP [email protected]
Ali ŞAHİN--GAZİANTEP--AK Parti [email protected]
Fatma ŞAHİN--GAZİANTEP--AK Parti [email protected]
Mehmet ŞEKER--GAZİANTEP--CHP [email protected]
Şamil TAYYAR--GAZİANTEP--AK Parti [email protected]
Edip Semih YALÇIN--GAZİANTEP--MHP [email protected]
Nurettin CANİKLİ--GİRESUN--AK Parti [email protected]
Mehmet GELDİ--GİRESUN--AK Parti [email protected]
Selahattin KARAAHMETOĞLU--GİRESUN--CHP [email protected]
Adem TATLI--GİRESUN--AK Parti [email protected]
Kemalettin AYDIN--GÜMÜŞHANE--AK Parti [email protected]
Feramuz ÜSTÜN--GÜMÜŞHANE--AK Parti [email protected]Hasan AKGÖL--HATAY--CHP [email protected]
Adnan Şefik ÇİRKİN--HATAY--MHP [email protected]
Mevlüt DUDU--HATAY--CHP [email protected]
Mehmet Ali EDİBOĞLU--HATAY--CHP [email protected]
Sadullah ERGİN--HATAY--AK Parti [email protected]
Refik ERYILMAZ--HATAY--CHP [email protected]
Orhan KARASAYAR--HATAY--AK Parti [email protected]
Mehmet ÖNTÜRK--HATAY--AK Parti [email protected]
Hacı Bayram TÜRKOĞLU--HATAY--AK Parti [email protected]
Adem YEŞİLDAL--HATAY--AK Parti [email protected]

Sinan OĞAN--IĞDIR--MHP [email protected]
Süreyya Sadi BİLGİÇ--ISPARTA--AK Parti [email protected]
Süleyman Nevzat KORKMAZ--ISPARTA--MHP [email protected]
Ali Haydar ÖNER--ISPARTA--CHP [email protected]
Recep ÖZEL--ISPARTA--AK Parti [email protected]
Celal ADAN--İSTANBUL--MHP [email protected]
Sabahat AKKİRAY--İSTANBUL--CHP [email protected]
Abdülkadir AKSU--İSTANBUL--AK Parti [email protected]
Meral AKŞENER--İSTANBUL--MHP [email protected]
Engin ALAN--İSTANBUL--MHP [email protected]
Ferit Mevlüt ASLANOĞLU--İSTANBUL--CHP [email protected]
Mustafa ATAŞ--İSTANBUL--AK Parti [email protected]
Aydın Ağan AYAYDIN--İSTANBUL--CHP [email protected]
Egemen BAĞIŞ--İSTANBUL--AK Parti [email protected]
Ayşe Nur BAHÇEKAPILI--İSTANBUL--AK Parti [email protected]
Osman Aşkın BAK--İSTANBUL--AK Parti [email protected]

Nimet BAŞ--İSTANBUL--AK Parti [email protected]
Murat BAŞESGİOĞLU--İSTANBUL--MHP [email protected]
Osman BOYRAZ--İSTANBUL--AK Parti [email protected]
Volkan BOZKIR--İSTANBUL--AK Parti [email protected]
Hüseyin BÜRGE--İSTANBUL--AK Parti [email protected]
Ercan CENGİZ--İSTANBUL--CHP [email protected]
Süleyman ÇELEBİ--İSTANBUL--CHP [email protected]
Muhammed ÇETİN--İSTANBUL--AK Parti [email protected]
Ahmet Berat ÇONKAR--İSTANBUL--AK Parti [email protected]
Türkan DAĞOĞLU--İSTANBUL--AK Parti [email protected]
Gülay DALYAN--İSTANBUL--AK Parti [email protected]
Ayşe Eser DANIŞOĞLU--İSTANBUL--CHP [email protected]
Alev DEDEGİL--İSTANBUL--AK Parti [email protected]
Celal DİNÇER--İSTANBUL--CHP [email protected]
Ömer DİNÇER--İSTANBUL--AK Parti [email protected]
Mehmet DOMAÇ--İSTANBUL--AK Parti [email protected]
Osman Oktay EKŞİ--İSTANBUL--CHP [email protected]
Ekrem ERDEM--İSTANBUL--AK Parti [email protected]
Aykut ERDOĞDU--İSTANBUL--CHP [email protected]
Gürsoy EROL--İSTANBUL--AK Parti [email protected]
Ahmet Haldun ERTÜRK--İSTANBUL--AK Parti [email protected]
Haluk EYİDOĞAN--İSTANBUL--CHP [email protected]
İdris GÜLLÜCE--İSTANBUL--AK Parti [email protected]
Mehmet Akif HAMZAÇEBİ--İSTANBUL--CHP [email protected]
Halide İNCEKARA--İSTANBUL--AK Parti [email protected]
Ünal KACIR--İSTANBUL--AK Parti [email protected]
Harun KARACA--İSTANBUL--AK Parti [email protected]
Atila KAYA--İSTANBUL--MHP [email protected]
Erol KAYA--İSTANBUL--AK Parti [email protected]
Tülay KAYNARCA--İSTANBUL--AK Parti [email protected]
Kemal KILIÇDAROĞLU--İSTANBUL--CHP [email protected]
Feyzullah KIYIKLIK--İSTANBUL--AK Parti [email protected]
Osman Taney KORUTÜRK--İSTANBUL--CHP osma[email protected]
Mehmet Doğan KUBAT--İSTANBUL--AK Parti [email protected]
Burhan KUZU--İSTANBUL--AK Parti [email protected]
Sedef KÜÇÜK--İSTANBUL--CHP [email protected]
Metin KÜLÜNK--İSTANBUL--AK Parti [email protected]
Muhammet Bilal MACİT--İSTANBUL--AK Parti [email protected]
Mehmet MUŞ--İSTANBUL--AK Parti [email protected]
Nureddin NEBATİ--İSTANBUL--AK Parti [email protected]
Melda ONUR--İSTANBUL--CHP [email protected]
Umut ORAN--İSTANBUL--CHP [email protected]
Kadir Gökmen ÖĞÜT--İSTANBUL--CHP [email protected]
Ahmet Baha ÖĞÜTKEN--İSTANBUL--AK Parti [email protected]

Ali ÖZGÜNDÜZ--İSTANBUL--CHP [email protected]
İhsan ÖZKES--İSTANBUL--CHP [email protected]
Şafak PAVEY--İSTANBUL--CHP [email protected]
İsmail SAFİ--İSTANBUL--AK Parti [email protected]
Oktay SARAL--İSTANBUL--AK Parti [email protected]
Müslim SARI--İSTANBUL--CHP [email protected]
Mihrimah Belma SATIR--İSTANBUL--AK Parti [email protected]
Sevim SAVAŞER--İSTANBUL--AK Parti [email protected]
Fatma Nur SERTER--İSTANBUL--CHP [email protected]
Mustafa ŞENTOP--İSTANBUL--AK Parti [email protected]
Hakan ŞÜKÜR--İSTANBUL--AK Parti [email protected]
Bihlun TAMAYLIGİL--İSTANBUL--CHP [email protected]
Mahmut TANAL--İSTANBUL--CHP [email protected]
Mustafa Sezgin TANRIKULU--İSTANBUL--CHP [email protected]
Gürsel TEKİN--İSTANBUL--CHP [email protected]
Binnaz TOPRAK--İSTANBUL--CHP [email protected]
Erdoğan TOPRAK--İSTANBUL--CHP [email protected]
Durmuşali TORLAK--İSTANBUL--MHP [email protected]
Faik TUNAY--İSTANBUL--CHP [email protected]

Bülent TURAN--İSTANBUL--AK Parti [email protected]
Ahmet Kutalmış TÜRKEŞ--İSTANBUL--AK Parti [email protected]

İsmet UÇMA--İSTANBUL--AK Parti [email protected]
Şirin ÜNAL--İSTANBUL--AK Parti [email protected]
Enver YILMAZ--İSTANBUL--AK Parti [email protected]
İbrahim YİĞİT--İSTANBUL--AK Parti [email protected]
Erdal AKSÜNGER--İZMİR--CHP [email protected]
Ali AŞLIK--İZMİR--AK Parti [email protected]
Birgül AYMAN GÜLER--İZMİR--CHP [email protected]
Mustafa Ali BALBAY--İZMİR--CHP [email protected]
Musa ÇAM--İZMİR--CHP [email protected]
Aytun ÇIRAY--İZMİR--CHP [email protected]
Hamza DAĞ--İZMİR--AK Parti [email protected]
İlknur DENİZLİ--İZMİR--AK Parti [email protected]
Ertuğrul GÜNAY--İZMİR--AK Parti [email protected]
Hülya GÜVEN--İZMİR--CHP [email protected]
İlhan İŞBİLEN--İZMİR--AK Parti [email protected]
Erdal KALKAN--İZMİR--AK Parti [email protected]
Mustafa MOROĞLU--İZMİR--CHP [email protected]
Şükran Güldal MUMCU--İZMİR--CHP [email protected]
Oğuz OYAN--İZMİR--CHP [email protected]
Rıfat SAİT--İZMİR--AK Parti [email protected]
Mehmet Ali SUSAM--İZMİR--CHP [email protected]
Aydın ŞENGÜL--İZMİR--AK Parti [email protected]
Ahmet Kenan TANRIKULU--İZMİR--MHP [email protected]
Mehmet Sayım TEKELİOĞLU--İZMİR--AK Parti [email protected]
Rahmi Aşkın TÜRELİ--İZMİR--CHP [email protected]
Rıza Mahmut TÜRMEN--İZMİR--CHP [email protected]
Nesrin ULEMA--İZMİR--AK Parti [email protected]
Oktay VURAL--İZMİR--MHP [email protected]
Binali YILDIRIM--İZMİR--AK Parti [email protected]
Alaattin YÜKSEL--İZMİR--CHP [email protected]
Sevde BAYAZIT KAÇAR--KAHRAMANMARAŞ--AK Parti [email protected]
Mesut DEDEOĞLU--KAHRAMANMARAŞ--MHP [email protected]
Sıtkı GÜVENÇ--KAHRAMANMARAŞ--AK Parti [email protected]
Durdu ÖZBOLAT--KAHRAMANMARAŞ--CHP [email protected]
Nevzat PAKDİL--KAHRAMANMARAŞ--AK Parti [email protected]
Yıldırım Mehmet RAMAZANOĞLU--KAHRAMANMARAŞ--AK Parti [email protected]
Mehmet SAĞLAM--KAHRAMANMARAŞ--AK Parti [email protected]
Mahir ÜNAL--KAHRAMANMARAŞ--AK Parti [email protected]
Osman KAHVECİ--KARABÜK--AK Parti [email protected]
Mevlüt AKGÜN--KARAMAN--AK Parti [email protected]
Lütfi ELVAN--KARAMAN--AK Parti [email protected]
Ahmet ARSLAN--KARS--AK Parti [email protected]
Yunus KILIÇ--KARS--AK Parti [email protected]
Emin ÇINAR--KASTAMONU--MHP [email protected]
Mustafa Gökhan GÜLŞEN--KASTAMONU--AK Parti [email protected]
Hakkı KÖYLÜ--KASTAMONU--AK Parti [email protected]
Mustafa ELİTAŞ--KAYSERİ--AK Parti [email protected]
Pelin GÜNDEŞ BAKIR--KAYSERİ--AK Parti [email protected]
Yusuf HALAÇOĞLU--KAYSERİ--MHP [email protected]
Yaşar KARAYEL--KAYSERİ--AK Parti [email protected]
Mehmet Şevki KULKULOĞLU--KAYSERİ--CHP [email protected]
Ahmet ÖKSÜZKAYA--KAYSERİ--AK Parti [email protected]
İsmail TAMER--KAYSERİ--AK Parti [email protected]
Sadık YAKUT--KAYSERİ--AK Parti [email protected]
Taner YILDIZ--KAYSERİ--AK Parti [email protected]
Beşir ATALAY--KIRIKKALE--AK Parti [email protected]
Ramazan CAN--KIRIKKALE--AK Parti [email protected]
Oğuz Kağan KÖKSAL--KIRIKKALE--AK Parti [email protected]
Turgut DİBEK--KIRKLARELİ--CHP [email protected]
Şenol GÜRŞAN--KIRKLARELİ--AK Parti [email protected]
Mehmet Siyam KESİMOĞLU--KIRKLARELİ--CHP [email protected]
Muzaffer ASLAN--KIRŞEHİR--AK Parti [email protected]
Abdullah ÇALIŞKAN--KIRŞEHİR--AK Parti [email protected]
Ahmet Salih DAL--KİLİS--AK Parti [email protected]
Fuat KARAKUŞ--KİLİS--AK Parti [email protected]
Haydar AKAR--KOCAELİ--CHP [email protected]
Zeki AYGÜN--KOCAELİ--AK Parti [email protected]
Muzaffer BAŞTOPÇU--KOCAELİ--AK Parti [email protected]
Nihat ERGÜN--KOCAELİ--AK Parti [email protected]
Azize Sibel GÖNÜL--KOCAELİ--AK Parti [email protected]
Hurşit GÜNEŞ--KOCAELİ--CHP [email protected]
Fikri IŞIK--KOCAELİ--AK Parti [email protected]
Mehmet Hilal KAPLAN--KOCAELİ--CHP [email protected]
Mehmet Ali OKUR--KOCAELİ--AK Parti [email protected]
İlyas ŞEKER--KOCAELİ--AK Parti [email protected]
Lütfü TÜRKKAN--KOCAELİ--MHP [email protected]
Mustafa AKIŞ--KONYA--AK Parti [email protected]
Faruk BAL--KONYA--MHP [email protected]
Mustafa BALOĞLU--KONYA--AK Parti [email protected]
Ahmet DAVUTOĞLU--KONYA--AK Parti [email protected]
Mustafa KABAKCI--KONYA--AK Parti [email protected]
Mustafa KALAYCI--KONYA--MHP [email protected]
Atilla KART--KONYA--CHP [email protected]
Kerim ÖZKUL--KONYA--AK Parti [email protected]
Gülay SAMANCI--KONYA--AK Parti gulay.sa[email protected]
Harun TÜFEKCİ--KONYA--AK Parti [email protected]
Ayşe TÜRKMENOĞLU--KONYA--AK Parti [email protected]
Hüseyin ÜZÜLMEZ--KONYA--AK Parti [email protected]
İlhan YERLİKAYA--KONYA--AK Parti [email protected]
Cem ZORLU--KONYA--AK Parti [email protected]
Soner AKSOY--KÜTAHYA--AK Parti [email protected]
İdris BAL--KÜTAHYA--AK Parti [email protected]
Alim IŞIK--KÜTAHYA--MHP [email protected]
Vural KAVUNCU--KÜTAHYA--AK Parti [email protected]
Hasan Fehmi KİNAY--KÜTAHYA--AK Parti [email protected]
Veli AĞBABA--MALATYA--CHP [email protected]
Hüseyin Cemal AKIN--MALATYA--AK Parti [email protected]
Öznur ÇALIK--MALATYA--AK Parti [email protected]
Mahmut Mücahit FINDIKLI--MALATYA--AK Parti [email protected]
Ömer Faruk ÖZ--MALATYA--AK Parti [email protected]
Mustafa ŞAHİN--MALATYA--AK Parti [email protected]
Erkan AKÇAY--MANİSA--MHP [email protected]
Uğur AYDEMİR--MANİSA--AK Parti [email protected]
Recai BERBER--MANİSA--AK Parti [email protected]
Sümer ORAL--MANİSA--MHP [email protected]
Hasan ÖREN--MANİSA--CHP [email protected]
Sakine ÖZ--MANİSA--CHP [email protected]
Selçuk ÖZDAĞ--MANİSA--AK Parti [email protected]
Özgür ÖZEL--MANİSA--CHP [email protected]
Hüseyin TANRIVERDİ--MANİSA--AK Parti [email protected]
Muzaffer YURTTAŞ--MANİSA--AK Parti [email protected]
Abdurrahim AKDAĞ--MARDİN--AK Parti [email protected]
Gönül BEKİN ŞAHKULUBEY--MARDİN--AK Parti [email protected]

Muammer GÜLER--MARDİN--AK Parti [email protected]


Aytuğ ATICI--MERSİN--CHP [email protected]

Nebi BOZKURT--MERSİN--AK Parti [email protected]
Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN--MERSİN--AK Parti [email protected]
İsa GÖK--MERSİN--CHP [email protected]

Çiğdem Münevver ÖKTEN--MERSİN--AK Parti [email protected]
Ali ÖZ--MERSİN--MHP [email protected]
Ali Rıza ÖZTÜRK--MERSİN--CHP [email protected]
Vahap SEÇER--MERSİN--CHP [email protected]
Mehmet ŞANDIR--MERSİN--MHP [email protected]
Ahmet Tevfik UZUN--MERSİN--AK Parti [email protected]
Ömer Süha ALDAN--MUĞLA--CHP [email protected]
Ali BOĞA--MUĞLA--AK Parti [email protected]
Tolga ÇANDAR--MUĞLA--CHP [email protected]
Nurettin DEMİR--MUĞLA--CHP [email protected]
Mehmet ERDOĞAN--MUĞLA--MHP [email protected]
Yüksel ÖZDEN--MUĞLA--AK Parti [email protected]
Muzaffer ÇAKAR--MUŞ--AK Parti [email protected]

Faruk IŞIK--MUŞ--AK Parti [email protected]

Ahmet Erdal FERALAN--NEVŞEHİR--AK Parti [email protected]
Ebu Bekir GİZLİGİDER--NEVŞEHİR--AK Parti [email protected]
Murat GÖKTÜRK--NEVŞEHİR--AK Parti [email protected]
Alpaslan KAVAKLIOĞLU--NİĞDE--AK Parti [email protected]
Ömer SELVİ--NİĞDE--AK Parti [email protected]
Doğan ŞAFAK--NİĞDE--CHP [email protected]
Mustafa HAMARAT--ORDU--AK Parti [email protected]
İdris Naim ŞAHİN--ORDU--AK Parti [email protected]
İhsan ŞENER--ORDU--AK Parti [email protected]
Fatih Han ÜNAL--ORDU--AK Parti [email protected]
İdris YILDIZ--ORDU--CHP [email protected]
Devlet BAHÇELİ--OSMANİYE--MHP [email protected]
Durdu Mehmet KASTAL--OSMANİYE--AK Parti [email protected]
Suat ÖNAL--OSMANİYE--AK Parti [email protected]
Hasan Hüseyin TÜRKOĞLU--OSMANİYE--MHP [email protected]
Nusret BAYRAKTAR--RİZE--AK Parti [email protected]
Hasan KARAL--RİZE--AK Parti [email protected]
Hayati YAZICI--RİZE--AK Parti [email protected]
Hasan Ali ÇELİK--SAKARYA--AK Parti [email protected]
Şaban DİŞLİ--SAKARYA--AK Parti [email protected]
Ayşenur İSLAM--SAKARYA--AK Parti [email protected]
Münir KUTLUATA--SAKARYA--MHP [email protected]
Engin ÖZKOÇ--SAKARYA--CHP [email protected]
Ayhan Sefer ÜSTÜN--SAKARYA--AK Parti [email protected]
Ali İhsan YAVUZ--SAKARYA--AK Parti [email protected]
Tülay BAKIR--SAMSUN--AK Parti [email protected]
Cemal Yılmaz DEMİR--SAMSUN--AK Parti [email protected]
Mustafa DEMİR--SAMSUN--AK Parti [email protected]
Ahmet İhsan KALKAVAN--SAMSUN--CHP [email protected]
Akif Çağatay KILIÇ--SAMSUN--AK Parti [email protected]
Suat KILIÇ--SAMSUN--AK Parti [email protected]
Ahmet Haluk KOÇ--SAMSUN--CHP [email protected]
Cemalettin ŞİMŞEK--SAMSUN--MHP [email protected]
Ahmet YENİ--SAMSUN--AK Parti [email protected]
Afif DEMİRKIRAN--SİİRT--AK Parti [email protected]

Osman ÖREN--SİİRT--AK Parti [email protected]
Engin ALTAY--SİNOP--CHP [email protected]
Mehmet ERSOY--SİNOP--AK Parti [email protected]
Hilmi BİLGİN--SİVAS--AK Parti [email protected]
Mesude Nursuna MEMECAN--SİVAS--AK Parti [email protected]
Malik Ecder ÖZDEMİR--SİVAS--CHP [email protected]
Ali TURAN--SİVAS--AK Parti [email protected]
İsmet YILMAZ--SİVAS--AK Parti [email protected]
Yahya AKMAN--ŞANLIURFA--AK Parti [email protected]
Mehmet AKYÜREK--ŞANLIURFA--AK Parti [email protected]


Faruk ÇELİK--ŞANLIURFA--AK Parti [email protected]
Seyit EYYÜPOĞLU--ŞANLIURFA--AK Parti [email protected]
Abdulkerim GÖK--ŞANLIURFA--AK Parti [email protected]
Mehmet Kasım GÜLPINAR--ŞANLIURFA--AK Parti [email protected]
Mahmut KAÇAR--ŞANLIURFA--AK Parti [email protected]
Abdulkadir Emin ÖNEN--ŞANLIURFA--AK Parti [email protected]
Halil ÖZCAN--ŞANLIURFA--AK Parti [email protected]
Zeynep Armağan USLU--ŞANLIURFA--AK Parti [email protected]
Mehmet Emin DİNDAR--ŞIRNAK--AK Parti [email protected]Tevfik Ziyaeddin AKBULUT--TEKİRDAĞ--AK Parti [email protected]
Bülent BELEN--TEKİRDAĞ--MHP [email protected]
Emre KÖPRÜLÜ--TEKİRDAĞ--CHP [email protected]
Faik ÖZTRAK--TEKİRDAĞ--CHP [email protected]
Özlem YEMİŞÇİ--TEKİRDAĞ--AK Parti [email protected]
Candan YÜCEER--TEKİRDAĞ--CHP [email protected]
Zeyid ASLAN--TOKAT--AK Parti [email protected]
Şükrü AYALAN--TOKAT--AK Parti [email protected]
Reşat DOĞRU--TOKAT--MHP [email protected]
Orhan DÜZGÜN--TOKAT--CHP [email protected]
Dilek YÜKSEL--TOKAT--AK Parti [email protected]
Koray AYDIN--TRABZON--MHP [email protected]
Erdoğan BAYRAKTAR--TRABZON--AK Parti [email protected]
Aydın BIYIKLIOĞLU--TRABZON--AK Parti [email protected]
Mehmet Volkan CANALİOĞLU--TR ABZON--CHP [email protected]

Faruk Nafız ÖZAK--TRABZON--AK Parti [email protected]
SEYMENOĞLU--TRABZON--AK Parti [email protected]
Hüseyin AYGÜN--TUNCELİ--CHP [email protected]
Kamer GENÇ--TUNCELİ--CHP [email protected]
Dilek AKAGÜN YILMAZ--UŞAK--CHP [email protected]
Mehmet ALTAY--UŞAK--AK Parti [email protected]
İsmail GÜNEŞ--UŞAK--AK Parti [email protected]

Mustafa BİLİCİ--VAN--AK Parti [email protected]
Fatih ÇİFTCİ--VAN--AK Parti [email protected]

Burhan KAYATÜRK--VAN--AK Parti [email protected]
Gülşen ORHAN--VAN--AK Parti [email protected]


Temel COŞKUN--YALOVA--AK Parti [email protected]
Muharrem İNCE--YALOVA--CHP [email protected]
Yusuf BAŞER--YOZGAT--AK Parti [email protected]
Bekir BOZDAĞ--YOZGAT--AK Parti [email protected]
Sadir DURMAZ--YOZGAT--MHP [email protected]
Ertuğrul SOYSAL--YOZGAT--AK Parti [email protected]
Ercan CANDAN--ZONGULDAK--AK Parti [email protected]
Mehmet HABERAL--ZONGULDAK--CHP [email protected]
Ali İhsan KÖKTÜRK--ZONGULDAK--CHP [email protected]
Köksal TOPTAN--ZONGULDAK--AK Parti [email protected]
Özcan ULUPINAR--ZONGULDAK--AK Parti [email protected]

çağana
21-02-2013, 10:46
memsacılar milletvekillerine şikayetlerini göndermeyebaşlamışlar idaşçılar da göndersin.idaş yönetimi eskisi gibi istediğini yapacağını düşünmesin.0.70 civarlarından hisse satan yönetim kurulu üyesi sattığı hisseleri geri aldımı.evoteks olayı var incelenmeli.şikayet etmek lazım

dehademir
21-02-2013, 11:03
ne olacak şimdi.....
bir sürü dedi kodu,zarar, gözaltı,iflas vs.
şelale gibi bir düşüş.eeeeeeeee sonra
borsadaki aynı oyular.sonra herşeyin söylentiden ibaret olduğu anlaşılmaya başlandığında bu sefer mal kapma yarışı başlayacak.
zararsa zararda olan onlarca şirket tavan tavan gitmedi mi bu körolası borsada.......borsa mı ya hiç bulaşmayın yada tam bulaşın....

dehademir
21-02-2013, 11:06
bir de yatırımcı her zaman ayağına kurşun sıkar.bir de bu düşüşle birlikte para kazanlar var ya onlara fitil oluyorum.

kapkankaan
21-02-2013, 11:31
ne olacak şimdi.....
bir sürü dedi kodu,zarar, gözaltı,iflas vs.
şelale gibi bir düşüş.eeeeeeeee sonra
borsadaki aynı oyular.sonra herşeyin söylentiden ibaret olduğu anlaşılmaya başlandığında bu sefer mal kapma yarışı başlayacak.
zararsa zararda olan onlarca şirket tavan tavan gitmedi mi bu körolası borsada.......borsa mı ya hiç bulaşmayın yada tam bulaşın....
gözaltı olayı muhtemel son olabilir y.t.d ancak iflas olayına gelince kimse öyle birşey belirtmedi siz nerden duydunuz kimden duydunuz kim yazmış kim belirtmiş kim demiş ASILSIZ ÇOK VEBAL ALIR

kapkankaan
21-02-2013, 11:32
arkadaşlar kademe verebilecek var mı şimdiden teşekkürler

selim78
21-02-2013, 11:41
muhteşem hisse senedimiz idaşın düşüşünü çıkan haberlere bağlamak olanaksız.yalan yada abartılan birşey yok ki ortada.tamamen gerçekler;satılan arazinin parası ne oldu?yapılan bedellinin parası ne oldu?yapılan anlaşmayla gelen(llc ile)en azında şimdilik 1.350 tl ne oldu?şirket stoklarını satmış 24.000 milyon tl para girişi var.(12 aylık satıştan gelen).eeee sonuç 5.000 tl zarar.toplam 2012 zararı herlade yuvarlak hesapla 14.500 tl.borsa günden haber yapmışta kafadan atma haber mi yapmış!ne varsa bizlere tekrar hatırlatmış.kömü oldu evet şimdilik kötü.0.62-0.63.ama biraz sabır etmemiz lazım.bende 20.000 lot hisse var zararım tam 47bin tl.bu hisse senedi yüzünden sıkıntıdayım ama yinede umutluyum.keser döner sap döner bir gün olur hesap döner.allah yardımcımız olsun...

aksaray
21-02-2013, 11:57
arkadaşlar kademe verebilecek var mı şimdiden teşekkürler

62--20168
61--114962
63--153548
64--107069

kapkankaan
21-02-2013, 12:24
62--20168
61--114962
63--153548
64--107069

teşekkürederim
,62 doldursalar iyi olur 20168 çok az ilgi yok demek ki yolu var sondaja devam umarım yanılırım y.t.d.
YANLIŞ ANLAMAYINDA ARKADAŞLAR İFLAS YALANLARI SÖYLENTİLERİ HİÇ YAKIŞIK ALMIYOR VEBALE GİRMEYİN esen ve sağlıcakla kalın umarım zararı çıkaramasanızda yakın maliyetle kurtuluruz. y.t.d.

bor_sa_cı
21-02-2013, 17:27
Allah(cc) bu idaşın patronlarının yaptıklarının bedelini en acı bir şekilde çekmelerini nasip etsin

taner34
22-02-2013, 12:20
amerikalı şirketin gizliden hisse topladıgını duydum bayada oldu hatta sirketi ele gecirmek için ugrastıgını ama hala cıkışa geçmedi insallah buralardan döner.

kesinlikle yatırım tavsiyesi degildir.

aksaray
22-02-2013, 13:01
amerikalı şirketin gizliden hisse topladıgını duydum bayada oldu hatta sirketi ele gecirmek için ugrastıgını ama hala cıkışa geçmedi insallah buralardan döner.

kesinlikle yatırım tavsiyesi degildir.

Taner Bey,

verdıgınız bılgı ile hisse fiyatı çelişmektedir..Hisse toplanıyor olsa fiyatında düşme olmaması gerekir.Kaldıki LLC partnerin parası yok.Frigo pak gıdada SPK aldıgın hisseleri 1 yıl satamazsın dedi, öküz öldü ortaklık bozuldu. Buradada zaman aşımına uğrayarak öküz ölecek..

taner34
22-02-2013, 15:24
bekleyelim görelim insallah ölmez

teknikanalizim
25-02-2013, 10:40
amerikalı şirketin gizliden hisse topladıgını duydum bayada oldu hatta sirketi ele gecirmek için ugrastıgını ama hala cıkışa geçmedi insallah buralardan döner.

kesinlikle yatırım tavsiyesi degildir.

Amerikalı şirket diye birşey yok..

Ataşehirde 2 sandalye 1 masa kabzımal misali bir kurum...Hissede detaylı bir yol izlemek isteyen var ise..

Blançoyu detaylı bir şekilde inceler şirketin varlıklarının güncel ederlerini hesaplar..

Mevcut borca oranına bakar üzerine marka değerini ekleyip..

Şirketin ederini çıkartır.

Bu ederde şirket hakkında asıl sonucu ortaya koyar..

selim78
25-02-2013, 17:05
IDAS 0,610,60-1,63411.991RSI indikatörü ucuz sinyali veriyor
IDAS 0,610,60-1,63411.991Son 1 haftanın en düşük fiyatına geldi
IDAS 0,610,60-1,63411.991Son 12 ayın en düşük fiyatına geldi
IDAS 0,610,60-1,63411.991Son 1 ayın en düşük fiyatına geldi
insan olan insan utunanır yaaa.1965 yılında kurulmuş bir firma 1998 yılında imkb'de işlem görmeye başlamış ve gelinen şu hale bak...!amerikalı ortak buldun durumun israil'DEN farksız yanlızsın ve hepimizi yanlızlaştırıyorsun.

keyifli038
26-02-2013, 11:50
artık kağıt yükselir, düşer diye birşey söylemek doğru olmaz..MEMSA 30 KURUŞ bakan bile yok... bu borsaya güven sıfır...artıkk spekler riske girip kağıdı çekebildiği kadar aşagıya çekip..belli seviyeden malı boşaltmayı deniyorlar..

sözde amerikalı madem 30 milyon alacaksın, önce tahtaya sahip çık...

çağana
27-02-2013, 11:54
adam kararlı 0.52 yi hedeflemiş.illa tutturacağım diyor.bütün bu yaşananların sorumlusu idaş yönetim kuruludur.alaeddin tileylioğluda yönetim kurulu üyeliğinden istifa emiş.batan gemiyimi terkediyorlar,yoksasürecin spk veya mahkeme boyutundanmı kaçmaya çalışıyorlar.

çağana
27-02-2013, 22:45
Yönetim Kurulu Üyeleri
Ahmet Vefik EVİN İcrada görevli değil
Alaeddin TİLEYLİOĞLU İcrada görevli değil, Bağımsız Üye
Murat Hilmi İŞERİ İcrada görevli, Genel Müdür Vekili
Haldun Osman BERKİN İcrada görevli değil
Ayşe Benan İŞERİ AKOSMAN İcrada görevli
Hakan Murat AKIN İcrada görevli değil, Bağımsız Üye
Yurdaer ÇAYIRLI İcrada görevli, Genel Sekreter

4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Şirket’te, Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla
“Denetimden Sorumlu Komite” oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu tarafından Alaeddin TİLEYLİOĞLU ve
Hakan Murat AKIN, icrada görevli olmayan iki Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Denetimden Sorumlu
Komite’ye Yönetim Kurulu tarafından seçilmiştir. Denetimden Sorumlu Komite, faaliyetlerini Sermaye
Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde öngörüldüğü üzere düzenli bir şekilde
yürütmektedir. Söz konusu komitede görev alan üyeler bağımsız üye niteliğini haizdir.
07.06.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal
Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak, Şirket’in uyumunu izlemek,bu konuda iyileştirme çalışmalarında
bulunmak ve Yönetim Kurulu’na öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına karar
verilmiştir. Hakan Murat AKIN ve Haldun Osman BERKİN Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak
atanmıştır. Bu komitede her iki üye de icrada görevli değildir ve komite başkanı olan Hakan Murat
AKIN bağımsız üye niteliğini haizdir. Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve
Ücret Komitesi oluşturulamadığından Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevini yerine
getireceltir.
4.6 Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Şirket Ana Sözleşmesi’ne göre, Yönetim Kurulu Üyeleri’ne sağlanacak haklar Genel Kurul’da
kararlaştırılmakta ve toplantı tutanaklarının yayınlanması vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.
15.07.2011 tarihli Genel Kurul’da Yönetim Kurulu Üyeleri’ne aylık brüt 1.300,- TL, Murahhas Üyeye
aylık brüt 10.000,- TL, Denetimden Sorumlu Komite üyesi olan Yönetim Kurulu Üyeleri’ne aylık brüt
2.000,- TL ücret verilmesi kararlaştırılmıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ve Yöneticilere Şirket içi
prosedürleri dahilinde verilen avanslar hariç olmak üzere borç para verilmemekte, kredi
kullandırılmamaktadır. Bu kişiler lehine kefalet benzeri teminatlar da verilmemektedir.

çağana
27-02-2013, 22:53
Sonun Başlangıcı Duygusallık (Hürriyet Gazetesi)
(02 Nisan 1999 Hürriyet)

Ekonomi dergisi Fortune 500'ün verilerine göre son yıllarda ekonomi alanındaki atılımlarıyla iyice ön plana çıkan aile şirketleri, ekonomik güç dengelerine yön veren en önemli etkenler.

Ancak aile şirketlerinin iç yapısı çoğu zaman bir ‘soap opera’yı da andırmıyor değil. Aile ile iş hayatının duygusal kombinasyonları olarak da adlandırılan bu şirketlerde ‘‘kıskançlık, birbirini çekememezlik, kardeşler arasındaki entrikalar’’ günün rutinleri arasında yer alıyor.

Son yıllarda, tüm dünyada işletmelerin yüzde 80'ini kontrol eden bu ailelerde kurucu patrondan en büyük oğula işin devri ananesi de kaybolmaya yüz tutunca, aile şirketleri gerçek birer ‘‘cadı kazanı’’ halini alma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaya başladılar. Özellikle birkaç yıl öncesine kadar aile şirketlerinde yüzde 4'lük bir alana sahip olan kadınların, bir anda, yüzde 25'lik bir oranla üst yönetimlere talip olmaya başlamaları, bu şirketler içinde zaman zaman iç savaş boyutlarına varan anların yaşanmasına bile neden olabiliyor.

KIZILAY GİBİ OLMAMALI

Bunun dünyadaki en ilginç örneklerinden biri Kanadalı alışveriş merkezi imparatoru Sam Steinberg'in kızları arasında yaşandı. İyi bir yönetici ancak eksikleri olan bir baba Sam Steinberg'in ölümünden önce, spor arabalar, katlar, yatlar arasında boğulmuş olan kızları, şirketin kontrolü üzerinde kıyasıya bir mücadeleye girdiler. İş düzeni hakında yeterli donanıma sahip olmayan kızlar, stratejik bir hata ile şirketin en büyük hissedarları yapılmışlardı. Yanlış bir zamanda bu gücü birbirlerine karşı kullanmayı seçen kızlar sonunda daha Sam Steinberg hayattayken şirketinin iflasına ve ardından da satılmasına neden oldular.

Aile şirketlerinde kurucu patronların ortak özelliklerini ‘‘otoriter, yaratıcı, duygusal, uzun vadeli düşünebilen ve merkeziyetçi’’ sözleriyle tanımlayan ODTÜ İşletme Bölümü Dekanı Prof.Dr. Alaeddin Tileylioğlu yine bu insanların aile içindeki çekişmeleri önlemek üzere tedbir alma konusunda da yetersiz kaldıklarına dikkat çekiyor.

‘‘Objektif olamıyorlar ve duygusallıkları da şirketin kontrolünü devretmelerine ve kurumsallaşarak her bireyin yerini tam olarak belirlemelerine engel oluyor’’ diyen Tileylioğlu, bu şirketlerin en iyiyi istihdam edemeyebildiklerini de vurguluyor.

‘‘Ailenin her ferdini işe alması gerekiyormuş gibi bir yanılgıya kapılıp şirketi Kızılay gibi bir kuruma dönüştürüyolar. Bir profesyonel bu hatayı hiçbir zaman yapmaz’’ sözleriyle eleştirilerine devam eden Tileylioğlu'nun çözüm önerisi ise şöyle: ‘‘Kurucu patron hayattayken aile kurulu sık sık toplanmalı. Bu kurulda herkes fikirlerini açıkça dile getirmeli ve gereğinde tartışılmalı. Şirketin misyonu, vizyonu, sorunları, hatta gelecekteki liderinin kim olacağı bile konuşulmalı. Böylece ortaya çözüm önerileri ve ortak kararlar çıkar, ki bu da şirketin kurucu patrondan sonra yokolmasını önler.’’

KURUCU PATRONUN METRESİ

İnsanda bağımsızlık duygusu yaratan, geleceği kontrol etme olanağı sunduğu için yüksek tatmin sağlayan aile şirketlerinin, kurucu patron için bir ‘‘metres’’ olduğunu da sözlerine ekleyen Tileylioğlu, bu şirketlerin sistem içinde en güçlü varlıklar olduğuna da dikkat çekiyor.

‘‘Aile şirketleri kriz dönemlerini çok az zararla atlatma şansına sahip’’ fikrini savunan Tileylioğlu, bu dönemlerde aile şirketlerinin bir önceki dönem kárlarının bir kısmını krizi atlatmak üzere elden çıkarabildiklerini belirtiyor. Kişisel kredibilitelerin şirket lehine rahatlıkla kullanılabildiğine dair birçok örnek yaşayan Türkiye'de de rekabet üstünlüğünün altını çizmek gerekiyor.

‘‘Onların başka şirketler tarafından ele geçirilme kaygıları yoktur’’ diyen Argon Uluslararası Danışmanlık ve Mühendislik Şirketi Genel Müdürü Zafer Yolcu ise bu avantajın, diğer şirketlere göre daha az bürokrasi ve daha hızlı karar verebilme yetisinden de kaynaklandığını belirtiyor.

Bu nedenle Mars şekerleme ve C&A Department Store'un dünya çapında sarsılmaz bir üstünlük kurduğunu da vurgulayan Argon Uluslararası Danışmanlık ve Mühendislik Tic.Ltd. Şirketi İnsan Kaynakları ve Eğitim Koordinatörü Elif Arslan ise ‘‘Bu şirketlerin üzerinde borsa baskısı ya da faaliyet raporlarını açıklamak gibi sorumluluklar yok. Başarı için tüm şartlar mevcut’’ diyor.

ÖRNEK SİSTEM: ORDU

Yine de aile şirketleri, tüm avantajlarına rağmen ortalama 25 yıl içinde yok olabiliyor ya da başka şirketler tarafından parçalanıp satılabiliyorlar. Bu sonun tek nedeni, kurucu patron ile çocuk arasında yaşanan çıkmazlar değil. Bunun yanı sıra, özellikle Türkiye'de, aile şirketleri yapıları nedeniyle, Silahlı Kuvetler'den çok, siyasi partilerin yönetim biçimini andırıyorlar.

‘‘Aile şirketleri siyaset ile çok içiçe yaşıyor. Kişisel krediler iş yapmakta önemli bir rol oynadığı için bu durum da çok normal’’ diyen Yolcu, siyasetteki tek adam kavramının ister istemez aile şirketlerini de yansıdığını anlatıyor: ‘‘Türkiye'nin en temel sorunu özellikle aile şirketlerinde işlerin kişilere adapte edilmesi. Aynı siyasette olduğu gibi. Çoğu zaman lidere göre politika izlenir, ülke yönetilir. Dolayısıyla da sistem tıkanır. Halbuki, orduda bir sistem vardır ve bu değişmez ancak o sistem içinde hizmet veren insanlar değişir. Türkiye'de silahlı kuvvetlerin bu denli iyi çalışmasının nedeni de budur, yani bir kurum oluşu.’’

Bir aile ve bir aile şirketi sahibi olmak o kadar da güç değil. Yine de tecrübeler gösteriyor ki, bunları bir arada tutabilecek olan devamlılık ancak sabır, sadakat ve strateji ile geliyor.

Türkiye'nin ekonomik tarihini yazan aile şirketlerinin en az bir asır boyunca başarılı bir çizgi izlemesi için alınabilecekönlemler olduğunu da sözlerine ekleyen Yolcu, kurucu patronların tarihi incelemeleri gerektiğini savunuyor:

‘‘Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin kayınpederi Edebali'nin Osman Bey'e vasiyeti, Mısır imparatorluğunun Maat kanunları, Magna Carta...Tüm bunlar, hayallerin gerçeğe dönüştüğü süreç içinde izlenen yolları gösterir. Kanunlar, sağduyu, eşit hak ve yetki paylaşımı kurumu asırlara taşır.’’

Ya kral ya da general

Krallar ya güç kullanılarak ya da öldüklerinde işlerini bırakırlar, generallere ise yalnızca güç kullanılarak işten el çekitirilebilir. Ancak ilk fırsatta geri gelip şirketi ‘‘yeteneksiz’’ yöneticinin elinden kurtarmaya çalışırlar. Büyükelçiler kendi istekleriyle işlerinden ayrılıp, danışmanlıkla yetinirken, valiler, bir dönem işlerinin başında kalıp daha sonra kendilerine başka uğraşlar bulurlar.

Aile şirketlerinin patronları ya kraldır ya da general. Patron yerini varisine bıraksa bile yönetime karışma hakkını hep saklı tutar. Bu sadece Türkiye'ye özgü de değil. ABD'de Harvard mezunu aile patronlarının yüzde 40'ı ölene kadar emekli olmayacaklarını söylüyorlar. Kurucu patronları bu kararlarını açıklarken, bunun aile şirketi için bir avantaj olacağını bile savunuyorlar. ‘‘Kendim için istiyorsam namerdim’’ gibi.

Bölmek bize, bütünlemek sana

Edebali zamanının düşünürü ve Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin kayınpederi. Edebali'nin, beyliğin lideri olan Osman Gazi'ye, Bey olur olmaz bir vasiyeti olmuştu, bu vasiyet bugün birçok şirket yönetimine ışık tutuyor:

Ey oğul! Beysin...

Bundan sonra öfke bize, uysallık sana...

Günceniklik bize, gönül almak sana...

Suçlamak bize, katlanmak sana...

Acizlik bize, yanılgı bize, hoşgörmek sana...

Geçimsizlikler, çatışmalar, anlaşmazlıklar bize, adalet sana...

Kötü göz, şom ağız, haksız yorum bize, bağışlama sana...

Ey Oğul!

Bundan sonra bölmek bize, bütünlemek sana...

Üşengeçlik bize, uyarmak, gayretlendirme, şekillendirmek sana...

Ey oğul!

Sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz...

Şunu da unutma!

İnsanı yaşat ki, Devlet yaşasın.

Ey Oğul!

Yükün ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı,

Allah yardımcın olsun!..

bor_sa_cı
28-02-2013, 00:44
Yönetim Kurulu Üyeleri
Ahmet Vefik EVİN İcrada görevli değil
Alaeddin TİLEYLİOĞLU İcrada görevli değil, Bağımsız Üye
Murat Hilmi İŞERİ İcrada görevli, Genel Müdür Vekili
Haldun Osman BERKİN İcrada görevli değil
Ayşe Benan İŞERİ AKOSMAN İcrada görevli
Hakan Murat AKIN İcrada görevli değil, Bağımsız Üye
Yurdaer ÇAYIRLI İcrada görevli, Genel Sekreter

4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Şirket’te, Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla
“Denetimden Sorumlu Komite” oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu tarafından Alaeddin TİLEYLİOĞLU ve
Hakan Murat AKIN, icrada görevli olmayan iki Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Denetimden Sorumlu
Komite’ye Yönetim Kurulu tarafından seçilmiştir. Denetimden Sorumlu Komite, faaliyetlerini Sermaye
Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde öngörüldüğü üzere düzenli bir şekilde
yürütmektedir. Söz konusu komitede görev alan üyeler bağımsız üye niteliğini haizdir.
07.06.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal
Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak, Şirket’in uyumunu izlemek,bu konuda iyileştirme çalışmalarında
bulunmak ve Yönetim Kurulu’na öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına karar
verilmiştir. Hakan Murat AKIN ve Haldun Osman BERKİN Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak
atanmıştır. Bu komitede her iki üye de icrada görevli değildir ve komite başkanı olan Hakan Murat
AKIN bağımsız üye niteliğini haizdir. Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve
Ücret Komitesi oluşturulamadığından Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevini yerine
getireceltir.
4.6 Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Şirket Ana Sözleşmesi’ne göre, Yönetim Kurulu Üyeleri’ne sağlanacak haklar Genel Kurul’da
kararlaştırılmakta ve toplantı tutanaklarının yayınlanması vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.
15.07.2011 tarihli Genel Kurul’da Yönetim Kurulu Üyeleri’ne aylık brüt 1.300,- TL, Murahhas Üyeye
aylık brüt 10.000,- TL, Denetimden Sorumlu Komite üyesi olan Yönetim Kurulu Üyeleri’ne aylık brüt
2.000,- TL ücret verilmesi kararlaştırılmıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ve Yöneticilere Şirket içi
prosedürleri dahilinde verilen avanslar hariç olmak üzere borç para verilmemekte, kredi
kullandırılmamaktadır. Bu kişiler lehine kefalet benzeri teminatlar da verilmemektedir.

yahu birde utanmadan 10.000 tl maaş alıyorlar hastane masrafınız olr inşaallah

keyifli038
28-02-2013, 12:08
üniversal capıtall ismi duyduk duyalı idas, en kötü gününü bile arar oldu...

kapkankaan
28-02-2013, 12:33
sn serkan 1862
hisse 0.70 de iken 0.50 lerden bahsetmek diğer arkadaşları üzmüyor mu? neye dayanarak 0.50? zaten tarihin en dibinde..
Daha önceki yazılarınızda da 0.40 demişiniz...


.50 -.40 aç tavuk hayalidir burada darı ambarı değil forum kurallarına göre fiyat verilemez yada neye dayanarak .50 yada 2.50 işte garanti olmayan boş laflar y.t.d. ancak hissemizde büyük tehlike var bu rekorlarada neden yerinde sayıyoruz

yorumsuz y.t.d. herhalde bu iyi günlerimiz

vay be

kapkankaan
28-02-2013, 12:34
arkadaşlar kademe verebilecek var mı şimdiden teşekkür ederim.

serkan1862
28-02-2013, 12:45
yorumsuz y.t.d. herhalde bu iyi günlerimiz

vay be

zaten .5**** geldıkten sonra konusmanın anlamı yok:)))

silverkey
28-02-2013, 13:11
Arkadaşlar bende son günlerde 15 bin lot civarı alım yaparak aranıza katıldım. İnşallah hepimiz hakkında hayırlısı olur.

keyifli038
28-02-2013, 16:22
Spek akıllı ol elindekinide kaptırdınmı hepimiz bekleriz...

Sıkıyorsa ver tabana heyecan olsun...kapanın olsun...

Hayret buraya yaygaracılar hala gelmemiş...battık- gözaltı diyenler mutlaka gelecek...

çağana
28-02-2013, 23:09
Evoteks Ev ve Otel Tekstili
San. ve Tic. Ltd. Şti.Yetkili / Ünvanı: Hakan Barbaros Gül / Şirket Sahibi Yusuf Emre Örgad / Şirket Sahibi Murat Hilmi İşeri / Şirket Ortağı
Contact / title: Company Owner
Adres / Address: Beysan Sanayi Sitesi Fuar Cad. No: 10 Haramidere /İstanbul / Turkey
Tel / Phone: +90 212 875 42 10 pbx
Faks / Fax: +90 212 875 42 25
Web: www.evoteks.com
E-Mail: [email protected]
Faaliyet Alanı: Ev ve otel tekstili.
Field of service: Home and hotel textile.
Ürün Grupları: Alez, yorgan, havlu, perde, yatak örtüsü, pike, nevresim takımı, yastık, uyku seti, yastık kılıfı, çarşaf, masa örtüsü,
kırlent, baza örtüsü, su geçirmez alez, banyo perdesi, yatak kılıfı, sandalye kılıfı, masa eteği, örme yatak.
Product groups: Bed sheets, mattress protectors, curtains & accesories, pillows & pillow cases, qults, chair & lounge covers, bed spreads, quit covers, table cloth & napkins, beds & bed covers, futon matresses, linen, woven fabrics, towels, hotel & restaurant decoration.

http://www.boyutpedia.com/default~ID~1694~aID~65202~link~evoteks_ev_ve_otel_ tekstili.html

çağana
28-02-2013, 23:12
İyi uyku için geçen kırk yıl
İDAŞ 1965 yılında kuruldu. Siz yönetimde kaçıncı nesli temsil ediyorsunuz?
Ben 2. nesilim. Şirketimizin ilk Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bensel bizim uzaktan
akrabamız. Aynı zamanda Adnan Bey, Arçelik şirketini kuran ekibin içindeydi. Babam Müştak Bey, profesyonelliğe önem veren birisi olduğu için kuruluş aşamasında Adnan beyi Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçti. Şimdi Mustafa İşeri Genel Müdürümüzdür, babamın kuzenidir. Ben pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısıyırn. Bu şekilde bakılacak olursa ben 3. kuşak gibi görünsem de jenerasyon olarak ben 2. kuşağım.

40 yıllık bir firmasınız.Geçmişe bakarak, bugün yatak pazarının ülkemizde geldiği noktayı özetler misiniz?
Bunu bana, Avrupa Yatak Üreticileri Derneği (EBİA) toplantısında da sordular Avrupa'da sivil örgütlere çok önem veriliyor. Geçtiğimiz sene 1 Aralık'ta beni davet ettiler. "Türkiye'den korkalım mı, korkmayalım mı, Türkiye ile entegre olabilir miyiz?" diye sordular. 470 yatak üreticisiyle bu konuyu enine boyuna tartıştık. Onlara, "Sizde ne varsa, şu anda Türkiye'de de var. Türkiye'de kurulu yatak kapasitesi şu anda yıllık 7 milyon civarında, markalı üretim 1,5 milyona yakın. Yani 5,5 milyon serseri mayın var. Gelin stratejik ortaklar edinin" dedim.

Türkiye'de her şeye rağmen ulaşılmış bir kapasite var. Bu Avrupa ve dünyaya entegre olabilecek bir kapasite. Bizde bilgi ve deneyim var. Teknolojimiz asla onlardan geri değil.Tabii ki bazı işletmelerin yeni yatırımlar veya yenileme yatırımları yapması gerekir.Ama bu yatırımlar makina bazında, ulaşılmaz boyutlarda da değil.

Bizim en büyük avantajımız ihracat yapmamız. Bizim, ülke olarak dışarıya hammadde açısından bağımlılığımız var. Bu bağımlılığımız da dolara endeksli. Ama krizler sektörü olumsuz etkiliyor. Hatırlanacağı gibi, "bir kitabın, bir yerden başka bir yere transport edilmesi" bize çok pahalıya patladı. O zaman bizim ihracatımız 125 bin dolardı. Gecen yıl ise 6 milyon dolar ihracatımız oldu. Bunu Avrupa'da tanınmış marka olmuş firmaların yataklarını yaparak, onların işini onlardan daha iyi yaparak başardık. Avrupalı yeni bir yatak yapmak istediği zaman artık yatırım yapmıyor.O yatakları biz ve bizim gibi firmalara "markaya üretim" şeklinde yaptırıyorlar.

Avrupalı sayılı yatak üreticilerinin ürünlerini yapıyorsunuz. Kendi markanızla yatak ihraç ediyorsunuz. Ama Avrupa Yatak Üreticileri Birliği'ne üye değilsiniz.Bunun nedeni nedir?
Bana yine o toplantıda Avrupalılar, "çok güzel konuşuyorsunuz. Biz sizin derneğinizle irtibata geçebilir miyiz? Hangi dernekler var?" dediler. Bende hem Mobilyacılar Derneği'ni, hem de Ev Tekstili Sanayici ve İşadamları Derneği'ni söyledim. Bana, "Biz Yatakçılar Derneği'nden bahsediyoruz" dediler. Orada bulunan 170 firma aşağı yukarı 7 milyar dolar ciro yapıyor.Bu ciroda yatak ve yatak sistemi dışında hiçbir şey yok.Biz de derneğimizde "yatakçılar" başlığı altında bir alt komite açmalıyız.Bu komite yurt dışındaki derneklerle temasa geçmeli. Şu anda ben kendimi AB'nin bir parçası,o grubun üyesi olarak görüyorum. Çünkü hepsiyle temasım var.
Türkiye için AB çok önemli. Çünkü biz Avrupa'nın arka bahçesiyiz. Biz Avrupa'daki olayları bilmezsek, stratejik avantajımızı kaybederiz. Bulunduğunuz bölgenin önemini bilmez, avantajlarını kullanmazsanız o zaman stratejik konumunuzun değeri sıfırdır.

Avrupa'da çok büyük gruplar var. Örneğin Hairing Andersen adlı grubun cirosu tek başına 3.2 milyar dolar. 23 adet yatak markası var. Siemens 450 milyon euro ciroya sahip Biz bütün bunlara rağmen Avrupa'ya yatak ihraç eder miyiz? Hem de nasıl.
Avrupa'nın yatak üssü olabiliriz. Avrupa Türklerden korkmuyor. Çünkü biliyorlar ki, biz zaten birbirimizi yeriz. Onların bir şey yapmalarına gerek kalmaz.

İDAŞ nasıl doğdu, şu anki geldiği nokta nedir? Murat İşeri ve İDAŞ'ın yollarının kesişmesi nasıl oldu?
1965 yılında İstanbul Döşeme A.Ş.(İDAŞ)firması kurulurken, döşeme sanayiine konstrüksiyon üretmek üzere yola çıktık,ilk yıllarda otomobil koltuğu konstrüksiyonu üretiyorduk. Daha sonra Nosak firmasını satın aldık. O zamanlar Nosak firmasının sahibi "otomotiv sektörü nankördür. Sen yan iş olarak da bir faaliyet yap" diyince babamız yatak konstrüksiyonu yapmak için bir bölüm kurmuş. O zamanlar yataklarda konstrüksiyon yok. Yaylar birbirine iplerle bağlanıyordu. Biz sistemimizi piyasaya sununca yay sayımızın fazla olduğu ve sayıyı düşürmemiz gerektiği söylendi. Biz kaliteden ödün vermek yerine kendimiz yatak üretmeye karar verdik. 1967 yılında günlük 10 adet üretim kapasite ile tek firmaydık. Daha sonra pazara Konfor'un girmesiyle bir hareketlilik başladı.Türkiye'de yatak kumaşı diye bir kumaş yoktu. Döşemelik kumaştan yatak yapıyorduk. Hatta ilk kez bizimle beraber, Mensucat Santral "ölçülü çarşaf yapmaya başladı. Daha önce yatağın bir ölçüsü de yoktu. 90x190 yatak ölçüsüdür diye ortaya çıkıp insanlara anlatamadığımız için modüler yatak yaptık. O zaman Türkiye'de sunta bulmak da bir problemdi. Masiften yaptık. Çok değil 30 yıl önce ülkemiz bu durumdaydı.

5 yıl evvelinden bahsedecek olursak ülkemiz yokluklar ülkesiydi. Yeni jenerasyon her şeyi çok kolay sanıyor. Bugün İDAŞ olarak iyi bir noktadayız. Bursa, Bozüyük ve İstanbul'da tesislerimiz var. İstanbul'da günde 18 kamyon mal sevkıyatı yapmaktayız, Bozüyük'de yatak altlarını yapıyoruz, Bursa'da 7 bin metrekare alanda metal mobilya üretimi yapıyoruz. 14 bölge temsilciliğimiz 2300 bayiimiz var. Bugün 28 yatak modelimizden birisine talep gelse 24 saatte teslim edebilecek kapasitedeyiz. Şu anda üretimimizin yüzde 85'ıni iç pazara veriyoruz.
1970 yılında firmaya dâhil oldum. 1980 yılına kadar hem eğitimimi tamamladım. Hem de fabrikanın her bölümünde bilfiil çalıştım. 1986 yılına kadar yurtdışı eğitimim için fabrikada çalışmaya ara verdim. 1986 yılında tekrar fabrikaya ve sektöre döndüm. Benim yatak ile aramda çok büyük bir özveri var. Yatak benim ruhum, özüm.

Bizim artık bu günden sonra yatak yapıp satmak gibi bir derdimiz yok. Hedefimiz, insanlarımızı nasıl daha rahat uyutabiliriz’in cevabını bulmak. Diğer firmalar dikkat ederseniz X Yatakları, Y Yatakları der. Biz "İDAŞ iyi Uykular" diyoruz. Çünkü iyi uyku üretiyoruz.

Sizin ihracatınız üretiminizin yüzde 15'i. Peki Türk yatak sektörü dünyada kendini kabul ettirmiş midir? Örneğin ihracat rakamları nedir?
Fiyat ve kalite olarak evet, kabul ettirmiştir. Ama bunu iyi yorumlamanız gerekiyor. Burada ucuz fiyatlı yataktan bahsediyorsak evet denilebilir. Fiyatı ucuzdur. Kendine göre kalitesi vardır. Ama toplam kaliteden bahsedemezsiniz. Toplam maliyeti 18 Euro olan bir yatağı 35 Euro'ya satarsanız buna ben başarı diyemem.

Bunun yanında kendisini dünya piyasasına kabul ettirmeye çalışan arkadaşlarımız da var. Bazılarını takdirle karşılıyor, bazılarına da üzülüyorum. Çünkü bu kadar kaliteli yatak yapıp, ucuz pazarı hedeflemek bence hata. Biz ülke olarak çok fazla yeteneğe ve bilgi birikimine sahibiz. Bugün 1200 Euro'ya yatak sattığımız şirketler var. Benden bu paraya alıyor ve satıyor. Bizde 100 Euro'nun altında yatak yok.

Yatak sektöründe yer alan firmaların tanıtımlarında TSE Standardına sahip olduğu belirtiliyor. Gerçekten ülkemizde belli bir yatak standardı var mıdır?
Biz Türk pazarı için 28, dış Pazar için 76 yatak üretiyoruz. Bir tek yatağımı TSE'den geçirmedim. Biz sadece bir kez, ihaleye girmek için bir yatak yaptık. Onu da piyasaya vermedik. TSE'nin yatak konusunda çok ciddi olarak çalışması lazım. Yatak konusunda doğru ihracat verilerine ulaşmak dahi mümkün değil. "Türkiye'de geçen yıl yatak sektöründe ihracat rakamı ne?" diye sorsanız cevap, "şu kadar tondur" şeklinde olacaktır. Bu çok yanlış.

İDAŞ'ın mağaza konsepti ile bayileri aracılığı ile satışını yaptığı ürünler nelerdir?
Ciromuzun yüzde 70’i yatak, kalan yüzde 30'u ise kanepe ve fonksiyonel oturma grupları, ev tekstili, metal mobilyadır. Biz yatakçıyız. Neden diğer ürünleri satıyorsunuz? diye sorarsanız, maalesef rekabet nedeniyle yanlış yapıyoruz. Biz ülke olarak markanın ne demek olduğunu unuttuk. Örneğin Atatürk tüm dünya için bir markadır. Muhammet denildiği zaman aklına kötü bir şey getiren var mıdır? Her markanın tek bir konsepti olmalı, idaş'ın konsepti uykuysa eğer uykunun içinde panel mobilyanın işi yoldur.

Biz de bu sene aldığımız bir kararla misyon ve vizyonumuzu yeniledik, İleriki dönemlerde birkaç markaya daha sahip olacağız. Yatak satılan yerde, nevresim satılırmış gibi gelmesine rağmen, farklı ürünlerdir. Birinde moda satarsınız, diğerinde ihtiyaç satarsınız. Ben grup markası olayını çok seviyorum. Elbette hepsinin arkasında idaş güvencesi olsun. Ama bunun kültürünü çok iyi yazmak lazım. Ancak o zaman tam anlamıyla marka olabilirsiniz.
Benim en büyük idealim 10 yıl önce idaş, Yataş ve İstikbalin tek bir çatı altında toplandığı bir mağazaydı. 3 ayrı sinerji ile herkesin kendi işini en iyi yaptığı bu ortak çalışmadan çok farklı bir mağazacılık anlayışı doğardı, Böyle bir grup bugün ikea olurdu. Şimdiyse hepimizin her şeyi var. Ama hepimizin güçlü olduğu bir şey var.

İdaş olarak sizin farklı markalarınız var. Bu markaların son kullanıcıya yansıması nasıl oluyor?
Melek, Matist, idaş bizim üç farklı markamız, Matist bizim perstıj markamız, Melek, merdiven altına hitap ediyor, idaş ise ürüne hitap ediyor, Bir marka düşünün hem I liralık malı olsun, hem 100 liralık malı olsun, Bu doğru bir yaklaşım olmaz, ilk önce müşterinize anlatamazsınız.

Ülkemizde doktorlar, yatak konusunda bilinçliler mi? Veya yatak üreticileri ortopedistlerle ortak bir çalışma yapıyorlar mı?
Ben doktorlara inanan bir insanım. Yatak konusu bir bilim. Hatta Almanya'da 2, Hollanda'da 1 üniversitede kürsüler var. Yatak sadece uyumak için bir araç değil, insanın sağlığına doğrudan etki eden bir sistemdir. Biz de bu konunun önemini kavramış bir firma olarak 1 veya 2 yıl içerisinde, "ortopedi sertifikası" verebilecek konuma geleceğiz. Bu sertifikada, "Bu yatak ortopediktir. Şu şartlarda ortopediktir" gibi bilgiler bulunacak, Bu iş için ciddi yatırım yaptık. Elektronik şiltemiz sayesinde yatan kişinin vücut ısılarını renkli görüntü haline getirerek en ideal yatak formunu verebiliyoruz.

Biz ürün üretmiyoruz, iyi bir uyku için gerekli olan aracı üretmeye çalışıyoruz. Bizim firma olarak amacımız yatak üretmektir. Yoksa döşeği herkes üretiyor. Ülkemizde ergonomi kürsüleri var. Bu konuda çalışan bir dernek var. Buralarla irtibat halindeyiz. Bugün geldiğimiz noktada, insanımızı iyi tanımaya yönelik çalışmalarımız neticesinde, ofiste çalışan 40 yaş üzeri bir kişinin yüzde 80'inde omurilikte L4, L5'de problemi olabileceğini biliyoruz. Ortalama ölçülerde bana yaşınızı, boyunuzu ve kilonuzu söyleyin. Sizi görmeden uygun yatağı verebilirim.

ArGe'ye firma olarak çok önem veriyoruz. Avrupa'da yataklarda "Ortopedik" lafını kullanamazsınız. Bizde her yatağın üzerinde yazıyor. Avrupa'da ortopedik yatak üretebilmek için, üniversitelerden "Ortopedi sertifikası" almanız lazım. Bunun kontrolü ülkemizde yapılmıyor. Avrupa'da ise kontrol şart. AB uyum yasaları içerisinde bu var. Çünkü bu bir "doktor tavsiyesi" niteliğindedir. Bir müşterinize, al bu ortopedik yatak senin ağrılarını iyi edecek derseniz, bu sözünüz, tıp bilimi dışından bin olarak tıbbi müdahalede bulunmanız anlamı taşır,Bunun yerine,"bence" diye başlayan önerilerde bulunmak daha doğru bir yaklaşımdır.

Yatak konusunda Kayseri çok iddialı. Yatak üretiminin %95’i bizde, "Türkiye'yi biz uyutuyoruz" diyorlar. Kayseri'de yaşanan rekabetin, yatak fiyatlarına etkisi oldu mu?
Hayır. Türkiye'de yaklaşık 1,5 milyon adet yatak üretiliyor dedik. Ben 300 bin yatak yaptığıma göre, yüzde 95 Kayseri'de yapılıyorsa 4 milyon yatak yapılması lazım, İzmir, Bursa, Ankara, Adana'da dikkate alındığında Kayserili arkadaşlar biraz fazla iddialı konuşmuşlar. Kayseri elbette ciddi yatak üretim potansiyeline sahiptir, ama oran çok fazla söylenmiş. Türkiye'de bugün ürün anlamında, yatak üretimi var. Ama kaliteli uyku için yatak üretimi var mı derseniz, parmakla gösterilir, Türkiye'de 1165 firmanın kuruluş sözleşmesinde üretim kalemi olarak yatak var. 220 tanesinde kapasite raporu alınmış, 33 tanesi de marka olmaya çalışıyor ve reklâm yapıyor.

Firma olarak Arge çalışmaları kapsamında yaptığınız çalışmalar nelerdir?
Yatak için kullanılan süngerler, PU sünger ve Vis-co Elaktif yani elastikiyeti kontrol edilebilen sünger kullanılıyor. PU sünger yaklaşık 10 yıl önce Avrupa'da terk edildi. Şimdi gözenekleri birbirinden farklı, her gözenek cidarı farklı kalınlıkta "soğuk sünger" kullanılıyor. Bu süngerin reaksiyonu da farklıdır. Tıpkı etsel duygu şeklinde bir reaksiyon verir. Almanya'da sünger kullanımı yüzde 50, Visco Elastik süngerde bir dezavantaj var. Vücudu kavrıyor. Ama hava dolaşımına engel teşkil ediyor. Bunu ortadan kaldırmak için 3 yıl süren çalışmalarımız oldu. Evoteks firmamızda yeni bir kumaş geliştirdik. Bunların testleri yapılıyor. Dünyada "Spacer" olarak bilinen bir kumaş var. Bu bir düz örgü kumaş. Arada bir dolgu malzemesi var. Bağlantı için dikine flamentler bulunuyor. Arada hava sürekli dolaşabiliyor. Ama düz örgü olduğu için tek tarafa esniyor. Biz bunu dört tarafa esner, kalınlığı 5,4 santim ve içinde sürekli hava dolaşabilen kumaş olarak geliştirdik. Bunun yanında tabii ki rutin olarak araştırmalarımız da sürüyor.
http://www.evdose.com/tur/marka/mar0004.html

çağana
28-02-2013, 23:15
4. FİNANSAL TABLOLARI BÜYÜKLÜĞÜ İTİBARI İLE ETKİLEYEN ÖNEMLİ OLAY VE
İŞLEMLER

BİLANÇO:

İlişkili Şirket Alacakları

Grup, ilişkili şirketi konumunda olan Evoteks Ev ve Otel Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye (Evoteks) otel bazası
ve yatağı satmakta aynı zamanda Evoteks’ten de yatak kumaşı satın almaktadır. Şirket ile Evoteks arasındaki
ticari ilişki bayilik ve tedarikçilik ilişkisine dayanmaktadır. Grup’un diğer ilişkili şirketi olan Evosan Tekstil
Sanayi Pazarlama ve Dış Ticaret Anonim Şirketi (Evosan) ise Evoteks’in bölünmesi sonucu 2012 yılında
kurulan yeni bir ilişkili şirkettir.

Ayrıca Grup ile Evoteks arasında, Grup’un vadeli çek ile çalışan tedarikçilerine yönelik kullanılmak üzere, Grup
olarak vadeli çek keşide edilmediğinden, vadeli senet karşılığında Evoteksten alınan vadeli çeklerin tedarikçi
ödemelerinde kullanmasından kaynaklanan ticari olmayan borç/ alacak ilişkisi bulunmaktadır. Grup,
Evoteks’ten temin ettiği vadeli çekleri tedarikçilerine ciro etmekte olup, vadeli senetler de Evoteks tarafından
kendi tedarikçi ödemelerinde kullanılmaktaydı. 2012 yılı içinde Evoteks, faaliyetlerini sürdürmede finansal
sorunlar yaşaması nedeniyle, temin ettiği vadeli çekleri ve aynı zamanda ticari borcunu ödeyememeye
başlamıştır. Bu nedenle 13 numaralı dipnotta da belirtildiği üzere Grup’un 9.067.583 TL tutarındaki alacağının
(Ticari ve ticari olmayan alacak toplamı) tahsil kabiliyetinin olması hususunda belirsizlikler mevcuttur. Bu
nedenle Grup söz konusu alacak için yasal takibe başlamış ve Evoteks’in maddi varlıkları üzerinde haciz işlemi
yapmıştır. Yasal takip ve haciz işlemleri sonucu tahsil edilebilecek tutarla ilgili henüz bir belirleme
yapılamadığından, ekteki konsolide finansal tablolarda ilgili alacak için herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.
http://marbas.com.tr/detay/SirketHaberDetay.aspx?id=458240

kelaynak
28-02-2013, 23:55
BG de yapılan haberden sonra hızlı bir şekilde 0.70 den aşağı vermeye başladılar. Bu kağıttaki mağdurlar, zamanında 500.000 lot kadar almış, daha bir daha o fiyatları görmemiş.. böyle bir şirkete bu kadar yatırılırsa, tabi alana kadar bekletirler.. Sanırım ne zaman birileri yeter diyecek, o zaman hareket başlar.. şirketin icraya konu olacak borçları var mı bilemiyorum, lakin var ise umarım sonu skplc gibi olmaz..

kapkankaan
01-03-2013, 10:37
http://www.isyatirim.com.tr/C_LT_financial.aspx bu adresten bakılabilir borçlara
olay aslında borçlarda degilde bakın olaya ödenmiş sermaye 24.000.000 TL geçmiş yıl zararları ise 33.467.890 TL böyle bir anlayışla neden hala çalışırsın ki demekki bu işi çeviremiyorsun amaç yönetim gideri ayaklarıyla keseye indirilen para y.t.d.

ssmr
01-03-2013, 12:59
Sene 2009-2010 muydu ne. 4.40 tan falan 6000 tl civarında alım yapmıştım. 1 yıl sonra 2.750 tl bırakarak çıktım. Herkesin kazandığı zamanda para kazanamayıp o güzelim treni de kaçırıp biz kaybetmiştik. İnat edip hala kağıtta olsaydık abooo!!!!. Allahtah 30 endeksindeki iki kağıt ile zararımı kurtardım da borsadan kar bile elde ettim. Allah kalanların yardımcı olsun. Umarım bir gün kalanları zararlarını kapatacak hamleyi yapar. Ancak bu kağıda veya bunun gibi kağıtlara girenler kısa sürede para kazanma hırslarının nasıl sonuçlanacağını çok iyi anladıklarını düşünüyorum. Borsaya ilk girerken öyle giriliyor çünkü. Sonra bi güzel silkeliyolar. Borsada kumar oynanmayacağını çok iyi anlamamız lazım. Hele antirik kuntirik kağıtlarla... Allah korusun

Mehmet Tereci
02-03-2013, 00:41
İdaş bu gidişle göz altına alınmasın.Baksanıza goldaşa,bunun gibi 60 krş.tu şimdi sakız parasına indi.Şirket hisse performansı konusunda bize bir açıklama borçlu.

expertadvisor
02-03-2013, 01:05
http://212.175.67.10:443/X.ASP?ID=254&GENISLIK=2&PERIOD=8&BIRIM=-1&OLCEK=1&INDIKATOR=39;15*50*65280;15*200*255;;18&WIDTH=600&HEIGHT=400

çağana
05-03-2013, 10:53
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00

http://www.spk.gov.tr/daireduyurukarargoster.aspx?aid=36&ct=f
yukarıdaki telefondan spk yetkililerine ulaşabilirsiniz.

selim78
07-03-2013, 12:00
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
DİĞER 22.727.083,00 %100,00 hisseler sadece bizlerde.sonuç 0.58

korkuts
08-03-2013, 17:49
Yakında sıfırlanır bu gidişle

hakanygt
08-03-2013, 18:20
bu hisseyi düşüren kimse onun an... av... ve bilumum sevdiklerini ......

vuraly
08-03-2013, 18:23
bu hisseyi düşüren kimse onun an... av... ve bilumum sevdiklerini ......

Aynen katılıyorum.

vuraly
08-03-2013, 18:25
http://212.175.67.10:443/X.ASP?ID=254&GENISLIK=2&PERIOD=8&BIRIM=-1&OLCEK=1&INDIKATOR=39;15*50*65280;15*200*255;;18&WIDTH=600&HEIGHT=400

Verdiğiniz grafik için teşekkürler. Açıklama yapabilirmisiniz. Tam olarak ne anlama geliyor

vuraly
08-03-2013, 18:33
***IDAS***İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş.( ŞGBF-Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri )
Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri
Adı Soyadı Görevi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
MURAT HİLMİ İŞERİ MURAHHAS ÜYE-GENEL MÜDÜR 0212 482 11 25 [email protected]
YURDAER ÇAYIRLI 0212 482 11 25 [email protected]
SERAP BUĞDAYCI ERGENLİ MUHASEBE MÜDÜRÜ 0212 482 11 25 [email protected] SPF İLERİ DÜZEY LİSANSI 205976

keyifli038
09-03-2013, 23:59
idaş yılda 300 bin yatak üretiyor. ürettiği yataklardan 1 tl bile kazanamıyor....
kayserideki işini dürüsçe yapan helaliyle yapan onbinlere ekmek veren, müşteri memnuniyetini kaliteyi ilke edinmişlerle kıyaslama yapıyor...
üreterek, çalışarak sinerjisiyle değil, borsada çarparak, anca ayakta kalabiliyor...

bugün heryataktan 10 tl kar yazsak 300.000 yataktan yılda 3milyon kar yazmamız gerekir...bu millet iyi yatsın diye biz 20-30 tl zararına satıyoruz, kimin cebinden benim gibilerin cebinden...

sözde amerikalı elindeki lotları satmış görünüyor, güya idaşı yani bizleri kurtaracak...idaş sözde amerikalının adı duyulduğunda kaç tl idi..şimdi kaç tl.

ky sesi çıktıkça kağıt 0.5x geldi, artık burası dip demiyorum borsanın bu kadar ahlaksız olduğunu inanınki bilmiyordum, idaş sayesinde 30 yıllık borsacının 30 yıl içinde geçirmiş olduğu tramvaları 3 yıl içinde yaşadım, sayesinde çok şeyler ögrendim..

turan
11-03-2013, 00:24
bu universe capital partners nasıl bir amerikan şirketi?

Web sitesi:
http://universe-capital.com/contact.html

http://universe-capital.com/newsarticles.html

ilgili hisseler:
frıgo july 20,2012 (http://retailnews.com.tr/sn/news/pt/full/lang/tr/catıd/62/id/13578/seo/bursali_frigo_pak)
transk jun 25,2012 (http://www.finansglobal.com/piyasa/borsa-piyasa/transturk-ile-universe-capitaldan-sermaye-ortakligi/)
cosmo 18 mayıs 2012 cuma (http://www.dunya.com/cosmos,-abdli-universe-capitalden-kaynak-aldi-159025h.htm)
ıdas jun 05,2012 (http://www.ekofinans.com/idas-universe-capital-partners-ile-ortak-olacak-h5555.html)

ve arkasında sermaye artırımları,

peki bu şirketin sahibi kim? erdoğan çetin

[ımg]http://img99.imageshack.us/img99/7120/erdogann.jpg[/ımg] (http://img99.imageshack.us/i/erdogann.jpg/)

hakkında: (http://tr.linkedin.com/pub/erdogan-cetin/34/167/587)

şirketin kuruluş tarih: march 2011:frown:

Erdoğan çetin daha önce ne yaptı?
General coordinator srm gayrimenkul yönetim hizmetleri 2010 – 2011 (1 yıl)

(http://www.yesilinsaat.com.tr/tr/kurumsal/sirket_srm.php)

ve ....

tcp / real estate private equity 2003 – 2010 (7 yıl) ıstanbul, turkey

amerikali şirketin domain bilgileri:

Universe-capital.com

domain name: Unıverse-capıtal.com

registrant:
Maestro capital partners ----------> hoppa yeni şirket istanbul, atasehir :a-o:
Dereboyu caddesi, uphill towers
a kule no 129
istanbul, atasehir 34758
tr

domain name: Unıverse-capıtal.com

administrative contact , technical contact :
Maestro capital partners
[email protected]
dereboyu caddesi, uphill towers
a kule no 129
istanbul, atasehir 34758
tr
phone: +90-0-532 324 67 26

record expires on 06-may-2013
record created on 06-may-2011
database last updated on 23-mar-2012

domain servers in listed order: Manage dns


ns33.worldnıc.com
205.178.190.17

ns34.worldnıc.com
206.188.198.17

bu şirket çok amerikali çooook
ya geçmişi......


maalesef ımkb de birçok zayıf şirketler var ve spk bilincinde. Bıraksalar iflas 100%. Ama ımkb itibari zedelenir tabı. Domates kurutan hisse arzı yapıyorsa yarın kerathaneci de ımkb şirketi olur.
Spk bir yıllık şirketin yatırımını izin verir, amerikalı diye bireysel yatırımcı hisse alır, sonra sermaye artırımı olur, bir umutla yatırımcı katılır, bazıları da şimdiki fiyat ucuz, bir gün hisse toparlar kendini hisse alır. Bu arada patron elinde kalan hisseleri de satar. Sonra amerikan şirketi vazgeçer ve ortadan kayıp olur.
Her şey ortada. Bu “amerikan” şirketi iş birliği yaptığı patronlar da belli, şirketlerin durumu da ortada.
Cep telefon alırken araştırma yapan insanlar hisse alırken de araştırsın.
Bu şahsı bir düşünce dir. Somut bir para ödemesi olmadığı takdirde, hepsi hikaye.


tesadüf mü yoksa bir işaret mi?


bizim amerikan şirketin web sitesini inceleyin.

Bu jumele direk siteden kopyalayıp google de bir arama yapın:

we have a proven, differentiated strategy built around; (1) a long-standing focus on small and mid size businesses typically from

benzerliğini bakın???!!!!

[ımg]http://img20.imageshack.us/img20/1544/univers3.jpg[/ımg] (http://img20.imageshack.us/i/univers3.jpg/)


başka bir örnek:

We are dedicated to using our in-house operating expertise to help talented management teams

[ımg]http://img51.imageshack.us/img51/6545/univers2.jpg[/ımg] (http://img51.imageshack.us/i/univers2.jpg/)

veya:

Financing facility that serves as a method for public companies to opportunistically raise capital from the equity markets

[ımg]http://img843.imageshack.us/img843/6545/univers2.jpg[/ımg] (http://img843.imageshack.us/i/univers2.jpg/)

anlaşılan universe capital partners değer şirketlerin yazılarını çok beğenmış.

Bu sayfadaki (http://universe-capital.com/equityfinancing.html) adı geçen şirketleri ve universe capital partners ile beraber arama yapıldığı takdirde malesef somut bir haber veya bağlantılı yazı çıkmıyor!!!!

kişisel fikir dir. Al sat tut tavsiyesi değildir.


bu şirketin ilgilendiği diğer hisseler de dikkatlı olmalı:

trnsk
frıgo
cosmo

somut para ödeme olmadıkca hepsi hikaye.

al sat önerisi değildir


arkadaşlar idaşın ortağı amerikalı firma yetkilisiyle yaptığım yazışmaları sizinle paylaşıyorum.bana çok ikna edici gelmedi .biraz genel ifadeler kullanıyor.muhtemelen tüm forumlarıda takip ediyor.sizde yazışmalarla ilgili yorumlarınızı paylaşırsanız memnun olurum

yazışmalar-1

sayın mehmet bey

anadolunun bağrından çıkan biri olarak frigo ,cosmos,idaş gibi firmalar için ortak olacak sermayeyi nasıl temin ettiniz.bu konuyla ilgili biraz bilgi verirmisiniz.

öncelikle universe capital partners llc ile iletişim içerisinde olmanızdan dolayı şirket yönetimi adına teşekkür ederiz.

şirket organizasyonumuz içerisinde “mehmet” isminde biri yer almıyor fakat sorunuz ile ilgili detay bilgilendirme için mail ekinde universe capital partners llc ile ilgili kısa tanıtım dosyası bulunmaktadır. Fon yapıları, sıcav – sıf prospectus içeriği ve pay sahipleri hakkında daha detaylı bilgiler için bizler ile telefon kanalıyla da irtibat kurabilirsiniz…

saygılarımızla,

universe capital partners llc

benim ingilizcem yok.ben şunu öğrenmek istiyorum.dünya genel anlamıyla likitide sıkıntısı yaşıyor.sizde dünyanın belli yönlerinden mali yapısı kötü olan firmalara fon transferi yapıyosunuz.bu kaynak gerçekten real bir fon aktarımı mı ?.
Ikinci olarak örneğin idaş için şirket yetkilileri 1 tl nin üstünde yıl sonuna kadar ortaklık tamamlanacak diye açıklama yaptı.daha sonra haziran 2013 olarak bu süreyi uzattı.
Sizin bu taahütten vazgeçmemeye yönelik bir garantiniz var mı?yani 2013 nisanda universe capital vazgeçti bu anlaşmadan veya 2014 yılında bu ortaklık gerçekleşecek deme lüksünüz var mıdır ?
Ayrıca bazı hisselerde aldığınızdan daha düşük bedelle satış yapıyosunuz.insanın aklına farklı şeyler geliyor.acaba kara para aklama gibi bir düşünce var mı diye ?
Bu nedenle küçük yatırımcılara güven telkin edecek bir girişimde bulunmayı düşünüyomusunuz.
Unutmayın küçük yatırımcı belli bir ölçekte olan ve birikimlerini değerlendirme niyetinde olan kişiler.ali cengiz oyunlarından çok acı çeken bir gurup.
Sizde taktir edersiniz ki bu insanların emekleri hatta doğmamış çocukların hakkları mevcut.
Global bir kriz olsa anlarız ama sektörde sizin elinizi attığınız kağıtlar imkb de en kötü performans gösteren hisseleri konumunda .
Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz
e-mailiniz için çok teşekkürler…

yer verdiğiniz sorular üzerinde detaylı bilgi paylaşımı için şirket yönetici ortağı erdoğan çetin aşağıda yer alan istanbul ofisi telefon numarasında sizinle görüşmekten memnuniyet duyacaktır.

+90 (216) 688 0434

saygılarımızla,sayın erdoğan çetin bu maili zaten siz yazıyosunuz.bu nedenle erdoğan çetin sizle görüşmekten memnuniyet duyar diye geri dönüş yapmanıza gerek yok.
Ikinci olarak telefonla görüşmeye gerek net soru ve ifadelerim mevcut.
Bu hususları yazıya dökememenizin gerekçesi nedir.
Sorduğum sorular net .
Mail ile geri dönüş yapmanızı rica ediyorum

universe capital partners llc ile resmi iletişim içerisindesiniz. Bu erdoğan çetin ile gerçekleştirdiğiniz şahsi bir yazışma değil. şirket açısından hiçbir konunun yazılı olarak beyan edilmesi önünde hiçbir engel söz konusu değil. Sorularınızın cevapları aşağıda yer almaktadır;


yazışmalar 2

benim ingilizcem yok.ben şunu öğrenmek istiyorum.dünya genel anlamıyla likitide sıkıntısı yaşıyor.sizde dünyanın belli yönlerinden mali yapısı kötü olan firmalara fon transferi yapıyosunuz.bu kaynak gerçekten real bir fon aktarımı mı ?.
- fon akımlarının tamamı reel olarak yatırıma konu şirketlerin kurumsal hesaplarına transfer edilmiştir ve transferler ile ilgili resmi açıklamalar gerçekleştirilmiştir. Fon yapıları hakkında detaylı bilgi için “prospectus” talep edebilirsiniz. Prospectus içerikleri elektronik ve/veya basılı ortamda doğrudan tarafınıza iletilecektir.
Ikinci olarak örneğin idaş için şirket yetkilileri 1 tl nin üstünde yıl sonuna kadar ortaklık tamamlanacak diye açıklama yaptı.daha sonra haziran 2013 olarak bu süreyi uzattı.
- süre uzatımı söz konusu değildir. Ilgili sermaye yatırım işlemne dair resmi sözleşme içeriğinde süre tanımlamasına yer verilmiştir. Kurumsal onay mekanizmasından geçerek ilgili yetkili kurumların da bilgisine sunulan sözleşmede yer aldığı üzere, sermaye katılımlarının tamamının gerçekleştirilmesi için öngörülen maksimum süre 12 aydır ve olağan süreçte ortaklık çerçevesinde gerçekleştirilecek fon transferlerinin 2012 yıl sonuna değin tamamlanması öngörülmüştür.
Sizin bu taahütten vazgeçmemeye yönelik bir garantiniz var mı?yani 2013 nisanda universe capital vazgeçti bu anlaşmadan veya 2014 yılında bu ortaklık gerçekleşecek deme lüksünüz var mıdır ?
- sermaye yatırım taahhüdü geri dönüşü olmayan bir taahhüttür ve sözleşmenin universe capital partners llc tarafından tek taraflı feshi söz konusu değildir.
Ayrıca bazı hisselerde aldığınızdan daha düşük bedelle satış yapıyosunuz.insanın aklına farklı şeyler geliyor.acaba kara para aklama gibi bir düşünce var mı diye ?
- universe capital partners llc, fon yatırım stratejileri ve politikaları ile sermaye katılımcılarına sunulan taahhütler çerçevesinde doğrudan sermaye yatırımlarının gerçekleştirilmesi safhasında yalnızca uluslar arası para ve sermaye piyasası araçları ile yasal olarak sisteme kayıtlı nakdi kaynakları kullanmaktadır. Yatırım stratejisinin temel boyutları, risk/getiri beklentileri ve konjonktrel piyasa dinamikleri temelinde belirlenir, sermaye piyasasında gerçekleştirilen tüm işlemler ile ilgili olarak yönetim rapor içeriklerinin pay sahiplerince incelenmesi mümkündür.
Bu nedenle küçük yatırımcılara güven telkin edecek bir girişimde bulunmayı düşünüyomusunuz.
- tüm pay sahipleri ve yatırımcılar ile her zaman iletişim içerisinde olmak ve mutlak şeffaflık temelli yatırımcı ilişkileri politikasını takip etmek şirket için temel prensipler arasında yer almaktadır.
Unutmayın küçük yatırımcı belli bir ölçekte olan ve birikimlerini değerlendirme niyetinde olan kişiler.ali cengiz oyunlarından çok acı çeken bir gurup.
Sizde taktir edersiniz ki bu insanların emekleri hatta doğmamış çocukların hakkları mevcut.
Global bir kriz olsa anlarız ama sektörde sizin elinizi attığınız kağıtlar imkb de en kötü performans gösteren hisseleri konumunda .
Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz
- universe capital partners llc yasal statüsü gereği sermaye piyasalarında oluşan fiyat hareketleri ve hakim trendler hakkında öneri veya spesifik analiz yayınlayamaz yalnızca performans kayıplarının takibi ve olağanüstü değer kayıplarının önüne geçilmesi amacına dönük destekleyici alım işlemleri gerçekleştirebilir.

Saygılarımızla,

sayın erdoğan çetin

vermiş olduğunuz cevaplar daha fazla sorular ürettiriyor.

1-2012 sonuna kadar hisse alarak ortaklığı tamamlayacağınızı belirtmişsiniz.neden idaş yönetimi faaliyet raporunda 2013 haziran ayını telaffuz etti.
2-spk 1 tl hisse değeri altında hisseleri alamazsınız diye şart koştu.şayet sizin belirttiğiniz gibi idaş hisse senedi yıl sonuna kadar 1 tl nin altında kalırsa ne olacak.kağıdın değerini nasıl 1 tl nin üzerine çıkarttırcaksınız.veya küçük yatırımcının bilmediği farklı yöntemler kullanarak (sermaye azaltımı arttırımı vs....) bu kağıtla ilgili farklı bir yöntemmi uygulayacaksınız.

şayet herhangi bir yöntem uygulanmayacaksa spk nın şartlarıda dikkate alınınca bu kağıdı yıl sonuna kadar 1 tl nin üzerine atmak zorunda kalacaksınız .

Konuyla ilgili bilgi vermenizi rica ederim.


yazışmalar 3

peki teşekkür ederim .son sorularımı soruyorum.

1-daha öncedende sormaya çalıştım ancak bana döküman gönderdiniz.firmanızın geçmişi çok kısa olmasına rağmen türkiyede bu hisselere bu kadar fonu nasıl temin ettiniz.
2-neden getirisi yüksek olabileceği ön görülen hisseleri değilde idaş ,frigo gibi sıkıntılı firmaları tercih ettiniz.
3-bu firmaları tercih ederken stratejik planlamanızda ne kadar bir süre bekleme hedefi koydunuz.sonuçta şirketiniz milyon dolarları yatırdığı için en az yüzde 50 lik bir getirisi olmadan bu ortaklıktan çıkmaz diye varsayıyorum.veya herhangi bir süre yok biz mümkün olduğu kadar stratejik ortaklığa devam edeceğiz mi diyorsunuz.
4-ayrıca ortak olduğunuz firmalara bakınca bilançoları inanılmaz kötü.mesala idaşın bilançosu hala zarar yazıyor.murat işeri ve diğer yöneticilerle bu durumu analiz ediyormusunuz.çünkü bu kadar fon girişi olmasına rağmen hiç bir yukarıya eğilim ,yatırım düşüncesi kamuoyuna bildirilmiyor.
5-genelde hisse senedi piyasasında özellikle yabancı ortak spekülasyonu çıksa bile hisseler refleks olarak yükselir.ancak idaş sizinle ortaklık anlaşması yaptığını ve amerikalı ortak aldığını belirttiği zaman piyasa yukarı eğilimliyken hissede hiç bir yükseliş olmadı.bu şirketinizin güvenirliliği olmaması veya bilinmezliği olduğu düşüncesi herkes tarafından konuşulmaya başlandı.bu konuda ne diyorsunuz.bu algıyı negatiften pozitife çevirmek için herhangi bir aksiyonunuz olacak mı ?1-2012 sonuna kadar hisse alarak ortaklığı tamamlayacağınızı belirtmişsiniz.neden idaş yönetimi faaliyet raporunda 2013 haziran ayını telaffuz etti.
- universe capital partners llc tarafından idaş istanbul döşeme sanayi ve ticaret a.ş. Pay alım işlemleri ve fon transferleri resmen başlatılmıştır. şirketin faaliyet raporunda yer alan ifade, en kötü şartlar göz önünde bulundurulduğunda, imzalanmış olan yatırım sözleşmesinin koşulları çerçevesinde taahhüt edilen tüm pay alımlarının en geç 12 ay içerisinde sonuçlanacağı varsayımı ile oluşmuştur. Hedeflenen ise ortaklık işlemlerinin 2012 yıl sonuna kadar tüm pay satışları ile birlikte tamamlanmasıdır.

2-spk 1 tl hisse değeri altında hisseleri alamazsınız diye şart koştu.şayet sizin belirttiğiniz gibi idaş hisse senedi yıl sonuna kadar 1 tl nin altında kalırsa ne olacak.kağıdın değerini nasıl 1 tl nin üzerine çıkarttırcaksınız.veya küçük yatırımcının bilmediği farklı yöntemler kullanarak (sermaye azaltımı arttırımı vs....) bu kağıtla ilgili farklı bir yöntemmi uygulayacaksınız.

- gündemimizde fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ve sermaye arttırımı yoluyla mevcut ve gelecek dönemde
oluşacak reel paypiyasa değerlerinin yukarıya çekilmesi gibi bir plan kesinlikle bulunmamaktadır. Spk tarafından belirlenmiş olan şartlar işlem esnasında esas alınacaktır, pay birim fiyatının 1.00 tl altında gerçekleşmiş olması universe capital partners llc tarafından pay alımlarının sürdürülmesi önünde sürekli olarak engel teşkil etmesi durumunda universe capital tarafından primli fiyat ile pay satın alınması gündeme gelecektir ve primly alım işlemleri de gerçekleştirilebilir.

Saygılarımızla,


yazışmalar 4

sorularınızın cevaplarına aşağıda yer verilmiştir;

1-daha öncedende sormaya çalıştım ancak bana döküman gönderdiniz.firmanızın geçmişi çok kısa olmasına rağmen türkiyede bu hisselere bu kadar fonu nasıl temin ettiniz.
- doğrudan sermaye yatırımları, yapılandırılmış olan aktif yatırım fonlarının yatırım ve varlık yönetim süreçlerinde yer alan şirketler, yatırım komitesi ve diğer sorumlu tarafların belirledikleri temel stratejik unsurlar ve ilkeler temelinde oluşturulan politikalar çerçevesinde fon yatırımları için gerekli sermaye kaynakları, sınırlı pay sahipliği ve ortaklık mekanizmaları oluşturularak kurumsal ve bireysel ortakların taahhüt ve sermaye katılımları ile sağlanır. Bu fon kaynakları karşılığında sınırlı ortaklık haklarına sahip olan kurumsal ve bireysel yatırımcılara resmi taahhütler sunulur ve fon kaynakları bu yatırımcılar adına kurumsal prensipler temelinde gerçekleştirilen yatırımlar ile yönetilir. Universe capital partners llc bir varlık ve yatırım yönetim şirketidir. Fon yapıları hakkında daha detaylı bilgiler için sizlere prospectus içerikleri iletebiliriz.
2-neden getirisi yüksek olabileceği ön görülen hisseleri değilde idaş ,frigo gibi sıkıntılı firmaları tercih ettiniz.
- risk ağırlıkları ve risk/getiri beklentileri çerçevesinde gerçekleştirilen portföy yatırımlarında kısa, orta ve uzun vadede sürdürülebilir kaliteli operasyonel karlılık temelinde istikrarlı büyüme potansiyeli taşıyan sektörel tecrübe ve yeniden yapılanma kabiliyetlerine sahip dinamik işletmeler tercih edilir. Kısa vadeli trend ve mali performans sonuçlarından çok uzun vadeli beklenti ve projeksiyonlar dikkate alınarak yatırıma konu hedef işletmelerin özkaynak yeterliliğinin güçlendirilmesi ile birlikte oluşacak istikrarlı nakit akış performansı, defter değer artışı, sermaye verimlilik artışı ve operasyonel karlılık kalitesinin iyileşmesi gibi beklentiler yatırım kararları üzerinde ciddi etkiler doğurur. Zaman içerisinde yüksek riskli portföy varlıkları ile birlikte düşüjk riskli ve yüksek kaliteli portföy varlıkları eşzamanlı olarak dengeli risk dağılım kompozisyonunun oluşturulmasını sağlar.
3-bu firmaları tercih ederken stratejik planlamanızda ne kadar bir süre bekleme hedefi koydunuz.sonuçta şirketiniz milyon dolarları yatırdığı için en az yüzde 50 lik bir getirisi olmadan bu ortaklıktan çıkmaz diye varsayıyorum.veya herhangi bir süre yok biz mümkün olduğu kadar stratejik ortaklığa devam edeceğiz mi diyorsunuz.
- universe capital partners llc, kritik yatırım performans hedeflerinin gerçekleştirilebilir olduğu period boyunca sermaye ortaklık ilişkisini devam ettirecektir. Hedef nakit akışına dayalı sermaye iç verim oranı 45% olarak belirlenmiştir.
4-ayrıca ortak olduğunuz firmalara bakınca bilançoları inanılmaz kötü.mesala idaşın bilançosu hala zarar yazıyor.murat işeri ve diğer yöneticilerle bu durumu analiz ediyormusunuz.çünkü bu kadar fon girişi olmasına rağmen hiç bir yukarıya eğilim ,yatırım düşüncesi kamuoyuna bildirilmiyor.
- bu konuda planlama, takip ve analiz süreci devam etmektedir. Yeni yatırım süreçlerine ilişkin projeksiyon ve planlamaların tamamlanması ile birlikte detay bilgiler pay sahipleri ile paylaşılacaktır.
5-genelde hisse senedi piyasasında özellikle yabancı ortak spekülasyonu çıksa bile hisseler refleks olarak yükselir.ancak idaş sizinle ortaklık anlaşması yaptığını ve amerikalı ortak aldığını belirttiği zaman piyasa yukarı eğilimliyken hissede hiç bir yükseliş olmadı.bu şirketinizin güvenirliliği olmaması veya bilinmezliği olduğu düşüncesi herkes tarafından konuşulmaya başlandı.bu konuda ne diyorsunuz.bu algıyı negatiften pozitife çevirmek için herhangi bir aksiyonunuz olacak mı ?
- universe capital partners llc, yatırımcı bilgilendirme süreçlerinde modern kurumsal yönetişim ilke ve standartlarının egemen olmasına büyük önem verir. Bununla birlikte, reel mali performans artışlarına dayanmayan kısa vadeli değer değişimlerinin yatırım politikası ve süreçleriyle güçlü bir ilişkisi olduğunu söylemek mümkün değildir. Tamamen piyasa dinamiklerine bağlı çok kısa vadeli fiyat değişkenliği universe capital partners llc için gündem konusu değildir.

Saygılarımızla,

universe capital partners llc

yorumsuz

çağana
11-03-2013, 11:53
turan beyin yukarıda yazdıklarını idaşın yönetim kurulu üyeleri okur herhalde.nerden bulursunuz böyle ortakları.idaşın yöneticileri neden işlerini daha iyi yapmaz,kelebek mobilya örneğinde olduğu gibi sen de şirketini adam gibi bir ortağa sat,hem idaşa faydası olsun,hem ülkeye,hemde yatırımcıya faydası olsun.
idaşın yönetim kurulu bugünden tezi yok hemen idaşı satmak veya yerli-yabancı ortak almak için bu işleri yapan,güvenilir,saygın bir pazarlama şirketine yetki vermelidir.murat işeri ve ekibi derhal idaşın başından ayrılmalıdır,zaten ellerinde hisse kalmamış daha ne duruyorlar.derhal imtiyazlı hisselerinide satılığa çıkartmalılar.yeter artık denemedikleri yöntem kalmadı her yaptıkları iş küçük yatırımcının zarar etmesine sebeb oldu.

çağana
11-03-2013, 11:57
Bu sayfadaki (http://universe-capital.com/equityfinancing.html) adı geçen şirketleri ve universe capital partners ile beraber arama yapıldığı takdirde malesef somut bir haber veya bağlantılı yazı çıkmıyor!!!!
bende denedim hiç bir bağlantı yok.adı geçen şirketlerle universe capital partner llc yi yanyana yazıp arama yaptım sadece universe capital partners llc nin kendi web sayfasını adres veriyor.yani universe capital partners kendi kendine gelin güvey olmuş vaziyette.
böyle bir ortaklık yaparken idaş ın sahiplerinin ellerindeki hisseleri satmaları da çok ilginç.hem ortaklık görüşmeleri yapıyorsun,hemde elinde ne var ne yok satıyorsun.

lionbjk
11-03-2013, 13:34
elinde olanların beklemekten baska yapacakları bırsey yok yenı alacaklarda almasınlar bence sırket ancak satılırsa ayakta kalabılır dıye dusunuyorum iscilerinin maaslarını aylardır ödeyemeyen bır sırketten ne bekleneblirki...yt degildir kendi göruslerımdır

BaBAZuLu71
11-03-2013, 16:54
"aksaray" nic li vatandaşın idaş sayfasına post ettiği soru cevap senaryosunun,
aynı kişi elinden çıkan bir yıkama yağlama operasyonu olduğunu düşünüyorum..
Kimse kusura bakmasın... ben yemedim...

mamali
11-03-2013, 18:11
arkadaşlar idaş hikayesi yılan hikayesine dönmüş durumda ve bizim kafalarımız da bi milyon... bilinçli bir karartma yapılıyor yönetimden biri istifa eder yerine aylarca biri konmaz... şirket ortaklığı ve hisse dağılımıyla ilgili istatistikleri açıklanır kimsede %5 üzeri hisse olmadığı şeklinde... yani sahipsiz geleceği olmayan bütün hisseleri garibanların eline verilmiş bir firma var.

hiçbir anlamda ekonomi ile uzmanlığı olmayan sıradan bir insan olarak bu toz dumandan çıkardığım bir kaç senaryo var malum memlekette hepimiz senaryolar ve taktikler uzerine uzmanız bunun da bir okulu yok allahtan.. 1.senaryom; bence şu an ki mevcut idaş yonetimini ve idaşı almak isteyen mevcut amerikan firması a gurubu hisseleri almak ve gerçekte idaşa sahip olmak adına fiyatı bu rakamlarda tutuyor ve asıl patronu elinde bulunan a gurubu hisseleri nominal değerlerinin çok altında fiyata satmaya biz yatırımcıların da yardımıyla zorluyor... yoksa hangi patron dile düşmek ister... daha devamı da var da bu hikayemin ya neyse
2.senaryom ise tamamen klişe bir anlayış milletin elindeki hisseyi millete ölümü göstererek daha düşük bir fiyatla ellerinden almak yani altı ay önce hissesini 1.10 a satmayı aklından geçirmeyenler bugun bu rakamı artık hayal edemiyor...

arkadaşlar en nihayetinde filler tepişiyor olan çimlere oluyor...

keyifli038
11-03-2013, 20:36
***IDAS***İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

***IDAS***İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )


Ortaklığın Adresi : Çobançeşme Mah. Selvi Sk. No:3 Yenibosna/İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : Tel: 0212 482 11 25 Faks: 0212 482 11 38

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0212 482 11 25

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tesciline ilişkin açıklama
AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 22.027.083,00.-TL.'na artırılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış olup, Ana Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 8. Maddesinin yeni şekli ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen "Tescile Mesnet Belge" İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nca 11.03.2013 tarihinde tescil edilmiştir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


IMKB


(11/03/2013 - 17:12:48)

keyifli038
11-03-2013, 20:38
DÜZELTME DEMİŞLER BUNU GÖNDERMİŞLER, NEDEN DÜZELTMEYE GEREK DUYARLAR Kİ...

***IDAS***İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Düzeltme) )

***IDAS***İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Düzeltme) )


Ortaklığın Adresi : Çobançeşme Mah. Selvi Sk. No:3 Yenibosna/İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : Tel: 0212 482 11 25 Faks: 0212 482 11 38

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 0212 482 11 25 Faks : 0212 482 11 38

Orjinal Açıklamanın KAP'ta Yayın Tarihi ve Saati : 11.03.2013 17:12:45

Yanlış Açıklanan Bilginin İçeriği : Çıkarılmış Sermaye Tutarı

Özet Bilgi : Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tesciline ilişkin açıklama
AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 22.727.083,00.-TL.'na artırılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış olup, Ana Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 8. Maddesinin yeni şekli ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen "Tescile Mesnet Belge" İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nca 11.03.2013 tarihinde tescil edilmiştir.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.IMKB

(11/03/2013 - 17:50:41)

silverkey
11-03-2013, 20:54
Valla hocam bu borsadan bende pek anlamıyorum ancak tespitlerin bana çok mantıklı geldi.
Nihai olarak birileri şirketi ele geçirip, hisseyi toplamadan bu hisse prim yapacak gibi görünmüyor.
Ben yakın bi zamanda 0,58 maliyet ile girdiğim için bu hikayenin sonunu görmeye niyetliyim. Çok daha yüksek maliyetlerden giren arkadaşların da zaten kaybedecekleri fazla bi şey olmadığı için beklemekten başka çareleri yok. Ben ilerleyen zamanda bu operasyonun sonlanacağını ve hissenin prim yapacağını düşünüyorum.

arkadaşlar idaş hikayesi yılan hikayesine dönmüş durumda ve bizim kafalarımız da bi milyon... bilinçli bir karartma yapılıyor yönetimden biri istifa eder yerine aylarca biri konmaz... şirket ortaklığı ve hisse dağılımıyla ilgili istatistikleri açıklanır kimsede %5 üzeri hisse olmadığı şeklinde... yani sahipsiz geleceği olmayan bütün hisseleri garibanların eline verilmiş bir firma var.

hiçbir anlamda ekonomi ile uzmanlığı olmayan sıradan bir insan olarak bu toz dumandan çıkardığım bir kaç senaryo var malum memlekette hepimiz senaryolar ve taktikler uzerine uzmanız bunun da bir okulu yok allahtan.. 1.senaryom; bence şu an ki mevcut idaş yonetimini ve idaşı almak isteyen mevcut amerikan firması a gurubu hisseleri almak ve gerçekte idaşa sahip olmak adına fiyatı bu rakamlarda tutuyor ve asıl patronu elinde bulunan a gurubu hisseleri nominal değerlerinin çok altında fiyata satmaya biz yatırımcıların da yardımıyla zorluyor... yoksa hangi patron dile düşmek ister... daha devamı da var da bu hikayemin ya neyse
2.senaryom ise tamamen klişe bir anlayış milletin elindeki hisseyi millete ölümü göstererek daha düşük bir fiyatla ellerinden almak yani altı ay önce hissesini 1.10 a satmayı aklından geçirmeyenler bugun bu rakamı artık hayal edemiyor...

arkadaşlar en nihayetinde filler tepişiyor olan çimlere oluyor...

keyifli038
11-03-2013, 21:06
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/22778184.asp

FIKRA GİBİ OKUYUNCA GÜLECEKSİNİZ.......

turan
12-03-2013, 00:27
Ödenmiş Sermaye 24.000.000

Yıl sonuna kadar 50 milyon yapacam diye haber yollarlar..

Aradan zaman geçer bir açıklama yapmadan yeni bir haber yollarlar 50 milyon sermaye işi 2013 bilmem kaçına kadar derler..

Hokkabaz işi...


Tabi İMKB de temeli sağlam ucuz kalan birçok hissede var.

Adımlarınızı sağlam atınız...


Sn turan..

Şirketin paravan oldugunu ortaya cıkardın bak neler oldu :)


bu şirketin ilgilendiği diğer hisseler de dikkatlı olmalı:

TRNSK
FRIGO
COSMO

SOMUT PARA ÖDEME OLMADIKCA hepsi hikaye.

AL SAT ÖNERİSİ DEĞİLDİRturan beyin yukarıda yazdıklarını idaşın yönetim kurulu üyeleri okur herhalde.nerden bulursunuz böyle ortakları.idaşın yöneticileri neden işlerini daha iyi yapmaz,kelebek mobilya örneğinde olduğu gibi sen de şirketini adam gibi bir ortağa sat,hem idaşa faydası olsun,hem ülkeye,hemde yatırımcıya faydası olsun.
idaşın yönetim kurulu bugünden tezi yok hemen idaşı satmak veya yerli-yabancı ortak almak için bu işleri yapan,güvenilir,saygın bir pazarlama şirketine yetki vermelidir.murat işeri ve ekibi derhal idaşın başından ayrılmalıdır,zaten ellerinde hisse kalmamış daha ne duruyorlar.derhal imtiyazlı hisselerinide satılığa çıkartmalılar.yeter artık denemedikleri yöntem kalmadı her yaptıkları iş küçük yatırımcının zarar etmesine sebeb oldu.


Bu sayfadaki (http://universe-capital.com/equityfinancing.html) adı geçen şirketleri ve universe capital partners ile beraber arama yapıldığı takdirde malesef somut bir haber veya bağlantılı yazı çıkmıyor!!!!
bende denedim hiç bir bağlantı yok.adı geçen şirketlerle universe capital partner llc yi yanyana yazıp arama yaptım sadece universe capital partners llc nin kendi web sayfasını adres veriyor.yani universe capital partners kendi kendine gelin güvey olmuş vaziyette.
böyle bir ortaklık yaparken idaş ın sahiplerinin ellerindeki hisseleri satmaları da çok ilginç.hem ortaklık görüşmeleri yapıyorsun,hemde elinde ne var ne yok satıyorsun.

Yazıların tarihini bakılırsa daha manalı olur.

nostalji:
şirketin fiyati ve haberler

http://www.zaman.com.tr/ekonomi_isvecli-hilding-anders-idasa-talip_462573.html

http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=67872&DSP_KOD=3&ForArsiv=1

http://arama.hurriyet.com.tr/arama.aspx?t=ida%C5%9F+hilding

http://www.dunya.com/idas,-hilding-anders-ile-gorusmelere-baslayacak-67818h.htm

http://www.anlikborsa.com/haber/idas-hisseleri

Yorum sizin

selim78
12-03-2013, 11:09
Tekrar) kap : ıdas ıstanbul doseme sanayıı a.s. / ıdas [] ozel durum acıklaması (duzeltme) 11.03.2013 17:50:38 12.03.2013 bu haberın kap 'ın sıtesındekı orjınal halı ve eklı dosyalarını gorebılmek ıcın asagıdakı lınk'ı tıklayınız!
http://www.kap.gov.tr/yay/bıldırım/bıldırım.aspx?ıd=265721

kap : ıdas ıstanbul doseme sanayıı a.s. / ıdas [] ozel durum acıklaması (duzeltme) 11.03.2013 17:50:38

ozel durum acıklaması (duzeltme)
---------------------------------------------------------------------------------------------


ortaklıgın adresı : Cobancesme mah. Selvı sk. No:3 yenıbosna/ıstanbul
telefon ve faks no. : Tel: 0212 482 11 25 faks: 0212 482 11 38
ortaklıgın yatırımcı/pay sahıplerı ıle ılıskıler bırımının telefon ve faks no.su : Tel: 0212 482 11 25 faks : 0212 482 11 38
orjınal acıklamanın kap'ta yayın tarıhı ve saatı : 11.03.2013 17:12:45
yanlıs acıklanan bılgının ıcerıgı : Cıkarılmıs sermaye tutarı
ozet bılgı : Sırketımız cıkarılmıs sermayesının tescılıne ılıskın acıklama


---------------------------------------------------------------------------------------------
acıklanacak ozel durum/durumlar:
Sırketımız cıkarılmıs sermayesının 22.727.083,00.-tl.'na artırılmasına ılıskın ıslemler tamamlanmıs olup, ana sozlesmemızın 'sermaye' baslıklı 8. Maddesının yenı seklı ve sermaye pıyasası kurulu'nca duzenlenen 'tescıle mesnet belge' ıstanbul tıcaret sıcılı memurlugu'nca 11.03.2013 tarıhınde tescıl edılmıstır.

nikkeyf
14-03-2013, 14:43
patron hadi artık toparla şu kağıdı, bu fiyata yeni şirket kuramazsın, al alacağını sen yabancı ortağın işine karışma, sen alırsan o zaten alır...

selim78
15-03-2013, 11:30
hadi en şerefli tek yetkli murat işeri al bakalım genel kurul kararıda en azından 1.00-1.20 leri konuşmaya başlayalım.

BaBAZuLu71
18-03-2013, 16:26
herkeste bir umut, bir iyi hal , bir polyanna durumu,
bende şöyle diyorum

bu hisse batar, idaş iflas eder, bu kaada yaklaşanın aklından şüphe ederim blu blu blu

selim78
19-03-2013, 12:35
Llc'nin ilgilendiği tüm şirketler artıda brksan transt firigo cosmo inşallah sıra bizede gelirde birazda olsa yüzümüz güler.

accx
20-03-2013, 13:13
Universe Capital’in ‘tahsisli’ işlemleri2012 yılı ortalarında Universe Capital isimli bir fon ortaya çıktı. İMKB’de sıkıntı yaşayan ve finansman ihtiyacı olan bazı şirketlerle görüşmeye başladı... Şirketin Türkiye yönetici ortağı Erdoğan Çetin, "Borsadan satın alma yoluyla 1.5 milyar dolara kadar hisse portföy yatırımı planlıyoruz" diye iddialı açıklamalar yaptı. Aradan yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen fonun yaptığı yatırımlar 2-3 milyon doları geçmedi. 30 milyon 50 milyon gibi yüksek miktarlarda hisse alınacağı açıklanmasına rağmen bugüne kadar vaat edilen rakamların yüzde 10 bile gerçekleşmedi. Bu yatırımlar da tahsisli sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleştirildi. Direkt bir kaynak girişi sağlanmadı, yeni hisseler tedavüle çıktı ve bunları Universe Capital aldı. Yani şirket yeni bir halka arz yapıyor, yeni hisseler basıyor ve bunları Universe Capital’e satıyor.

İDAŞ HİSSELERİ YARI YARIYA DEĞER KAYBETTİ

Universe Capital yani bir yabancı fon ortak olacağı için sermaye artırımına SPK’dan daha kolay izin alınıyor. Ancak Universe Capital, sermaye artırımı gerçekleşip Toptan Satışlar Pazarı’nda satış işlemi tamamlandıktan kısa bir süre sonra şirket hisselerini borsada satmaya başlıyor. Universe Capital, İdaş’a ortak olduğunu açıkladığı dönemde yani Haziran 2012 başında hisse fiyatı 1.20 lira seviyesindeydi. Bugün ise 0.58 liradan el değiştiriyor. O tarihli gazetelerde “Universe Capital 30 milyon liraya İdaş’a ortak oluyor” diye haberler çıktı. 4 Haziran 2012 yılında imzalana sözleşmenin bitiş tarihi de 4 Haziran 2013 olarak belirlendi. Sürenin dolmasına kısa bir süre kalmasına rağmen henüz bir adım atılmadı. Universe Capital, hisselerin nominal değerin altında düşmesini ve sermaye artırım sürecini henüz tamamlanamamasını hisse alımının gerçekleşmememe nedeni olarak gösteriliyor. Peki o zaman hisseler neden 1.20 liradan 0.58 liraya kadar düştü. Bu süreçte Universe Capital hises alım satımı gerçekleştirdi mi? İdaş bilmecesi devam ediyor…

10 MİLYON DENİLDİ, 2 MİLYON LİRALIK KAYNAK SAĞLANDI

Diğer taraftan Frgio Pak hisselerinde de durum çok farklı değil. Önce Universe Capital önce 10 milyon liralık bir ortaklık yapacağını açıklıyor. Ardından 2 milyon liralık bir tahsisli sermaye artırımı gerçekleşiyor. Türkiye pazarına girerken yapılan açıklamalarda ortalama 36 ay yatırım öngördüğünü beyan eden Universe Capital, birkaç ay bile geçmeden hisse satmaya başlaması ilginç. Sermaye artırımından sonra 2 milyon adet Frigo Pak hissesi alan Universe Capital’in elinde şu anda 842 bin adet hisse bulunuyor. 20 Temmuz 2012’de Frigo ile ortaklık yapılacağı açıklanıyor. O tarihte hisse hızlı bir yükselişle 1 liraya ulaşıyor ve açıklama sonrası hisseler düşüşe geçiyor. Sürekli değer kaybeden hisseler 2013 yılı Mart ayında 0.60 liraya kadar geriliyor.

BERKOSAN HİSSELERİNDE KİM İŞLEM YAPTI?

Ardından Berkosan macerası başlıyor Universe Capital’in… Berkosan hisseleri yaklaşık bir ay gibi kısa sürede 4 lira seviyesinden 9 liraya kadar yükseldikten sonra Universe Capital ile 4 milyon liralık bir fon sağlanması konusunda anlaşma yapıldığı 21.11.2012 tarihinde açıklanıyor. Bu açıklamadan bir gün sonra hisselerde sert düşüş başlıyor. Berkosan’ın 800 bin lot teminatı vermek istememesi üzerine anlaşma sağlanamıyor ve hisseler de Mart 2013’ta 3.30 liraya kadar değer kaybediyor. Yabancı ortaklık yapılacak açıklaması yapılmadan önce hisseleri kim aldı, kim sattı bu da araştırılması gereken önemli konulardan biri!

TRANSTÜRK HİSSELERİ FONUN HESABINA VİRMANLANDI

Universe Capital’in ortaklık anlaşması imzaladığı bir diğer şirket ise Transtürk Holding. 6 Kasım 2012 tarihinde anlaşma ile ilgili olarak yapılan açıklama şöyle: “Ortağı bulunduğumuz Transtürk Holding A.Ş., Universe Capital Partners LLC ile 25.06.2012 tarihli imzaladığı yatırım anlaşması çerçevesinde, 50.000.000 adet payın Universe Capital Partners LLC'ye tahsisli olarak satılmasına karar vermiştir. Anlaşma taahhüdü olarak, sermaye artırımı işlemlerinin tamamlanmasından sonra aynı miktarda geri alınmak şartı ile bila bedel olarak 2.500.000 adet Transtürk Holding A.Ş. payı Universe Capital Partners LLC'ye virman yoluyla devredilecektir. Taahhüt tutarının 2.000.000 adetlik kısmı 05.11.2012 tarihinde Universe Capital Partners LLC hesaplarına virman yoluyla devredilmiştir.”

Transtürk de tahsisli sermaye artırımı yaptı. Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: “Transtürk Holding'in çıkarılmış sermayesinin ortakların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle 18.123.283,897 TL'den 20.623.283,897 TL'ye yükseltilmesi dolayısıyla ihraç edilen toplam 2.500.000 TL nominal değerli payların tahsisli olarak Toptan Satışlar Pazarı'nda satış işlemi 13.11.2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir.”

Anlaşmanın açıklandığı 25 Haziran 2012 tarihinde Transtürk Holding hisseleri 1 lira seviyesinden işlem görüyordu. 2 milyon adet hissenin Universe Capital hesaplarına virmanlandığı tarihte ise hisseler 1.47 lira seviyesindeydi. Bu tarihten sonra başlayan düşüş süreci sonucunda hisseler Mart 2013 tarihinde 0.80 liraya kadar düşüş kaydetti.

COSMO ANLAŞMASI HAYATA GEÇİRİLEMEDİ

Cosmo Yatırım Ortaklığı da Universe Capital’in 10 milyon lira ile ortak olmak istediği şirketlerden biriydi. Cosmo, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bu ortaklığın gerçekleşmeyeceğini gerekçeleriyle beyan etti. 27 Ağustos 2012 tarihinde anlaşmanı açıklandığı tarihte 0.80 lira seviyesinde olan Cosmo hisseleri daha sonra 1 lira sınırına kadar tırmandıktan sonra bugün yeniden 0.80 lira sınırından işlem görüyor.

Universe Capital’in Türkiye pazarına girdiği tarihte İMKB endeksi 50 binli rakamlardaymış bugün 85 bin puana yaklaşmış durumda. Yani borsa endeksi söz konusu dönemde yüzde 45 artmış, Universe Capital’in yatırım yapacağını açıkladığı ve küçük çaplı tahsisli sermaye artırımı yaptığı hisselerin önemli bir kısmı neredeyse yarı yarıya değer kaybetmiş.

İşte milyar dolarlık vaatlerle Türkiye pazarına giren internette adresi ABD, telefonları Türk Telekom’a kayıtlı Universe Capital’in yaklaşık bir yıllık karnesi.
kaynak:http://www.borsagundem.com/haber/Universe-Capital-in--tahsisli-islemleri/136422

Cüzüngütlü
21-03-2013, 16:18
geçen yıl 18 den 24 milyona çıkarmıştı şimdi 22,700 sanırım sermaye azaltımı yapıyor yanlış mı?

BaBAZuLu71
22-03-2013, 13:08
Adam s.k.yolar diye bağırsak duyan biri olur mu acaba... :fl:
Sesimi duyan varmıııııı .....!

selim78
22-03-2013, 17:16
belki helal olsun değil ama aferin seker piliç'e adamlar iflas ettik dediler ama tüm çalışanların maaş ve alacaklarını ödemişler.bizim patron tek yetkiliyim benim borum öter hesabı zarar üstüne zarar çalışanına maaş yok..ŞEKER PİLİÇAçıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimiz personelimizin geçmiş döneme 1.128.058,00 TL tutarındaki mesai ve ikramiye ödemeleri bugün itibariyle yapılmıştır.
Şirketimizin personelimize ait maaş, mesai ve ikramiyelerine ilişkin hiç bir borcu kalmamıştır.
[

sakbunar07
25-03-2013, 03:12
bunun sonu ne olur?

accx
01-04-2013, 17:36
***IDAS***İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

***IDAS***İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )


Ortaklığın Adresi : Çobançeşme Mah. Selvi Sk. No:3 Yenibosna/İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : Tel: 0212 482 11 25 Faks: 0212 482 11 38

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0212 482 11 25

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Kayıtlı sermaye tavan artırım izni ile,Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum amaçlı ana sözleşme tadilleri hakkında
AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizin 29.03.2013 tarih,831 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum amacıyla ana sözleşmede gerekli değişikliklerin yapılması ve 2013 yılında süresi dolacak olan kayıtlı sermaye tavanının artırılarak yeni bir beş yıllık süre için, yeni tavan belirlenmesi amacıyla şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesine, bu karar ve konuda gerekli iş ve işlemlerin tesisi için yönetime yetki verilmesine karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


IMKB

(01/04/2013 - 17:34:14)

accx
02-04-2013, 15:16
***IDAS***İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )

***IDAS***İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )
Adres Çobançeşme Mah. Selvi Sk. No:3 YENİBOSNA/İSTANBUL

Telefon 212 - 4821125

Faks 212 - 4821138

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 4821125

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 4821138

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavan artırım, Kayıtlı Sermaye geçerlilik tarihi güncellemesi ana sözleşme tadilleri
EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 29.03.2013 tarih,831 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’na uyum amacıyla ana sözleşmede gerekli değişikliklerin yapılması ve 2013 yılında süresi dolacak olan kayıtlı sermaye tavanının artırılarak yeni bir beş yıllıksüre için yeni tavan belirlenmesi amacıyla şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesine, bu karar ve konuda gerekli iş ve işlemlerin tesisi için yönetime yetki verilmesine karar verilmiştir.


Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.03.2013

İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı

Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 24.000.000,00

Hedeflenen Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000,00

Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi 31.12.2017

Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 8


IMKB

(02/04/2013 - 14:58:59)

teknikanalizim
03-04-2013, 10:06
Bir tavan patlatırsın artık

Öküz değilsin...

selim78
03-04-2013, 16:09
ne tavanı hisse halka açıklık oranı hergün yükseliyor.03 04 2013 %93.22

BABASULTAN
04-04-2013, 00:50
uzun zamndır yapmadığı işler için sermaye tavanı artış kararı olumlu. bu artış spk onayından sonra şirkete yeni birfon sermaye girişi için kullanılabilir. spk nın son mevzuatına göre değerlendirmeli.

korkuts
05-04-2013, 16:40
Hissenin % 100' ü halka açık. Şirket yönetimini ele geçirecek bir babayiğit lazım.

selim78
08-04-2013, 13:52
bu nasıl bir oyun idaş Halka Açıklık Oranı 93,26%.

korkuts
08-04-2013, 15:14
18- Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar İle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı (06.03.2013 10:04:46)
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
DİĞER 22.727.083,00 100,00

TOPLAM 22.727.083,00 100,00

korkuts
08-04-2013, 15:15
bu nasıl bir oyun idaş Halka Açıklık Oranı 93,26%.

Kap' ta % 100 açık görünüyor. 93,26 bilgisi doğru olamaz.

keyifli038
09-04-2013, 14:08
idas a yatırım yapacağım diyen, idas bu fiyatlardan satılmaz sabredin 1.5 defter değeri var diyen...
sende allah korkusu yokmu......
çok şükür 0.73 den bir kısmını satmıştım. keşke hepsini satıp borsa defterini kapatsaydım..

borsaya 30 kağıtları harici gerçekten girilmezmiş..
patronlar işçiden ssk dan devletten çalarak büyüttükleri şirketleri halka arz edip, şirketin içlerini boşaltarak yeni yol haritası bulmuşlar...devlet malesef gerekeni yapamıyor...
son 3 ay içinde gözaltı pazarı büyüyor..patronlar için gözaltı pazarı gerçekten istediği pazar,
ky ne halin varsa gör, fakat böyle dandik kağıtlara girerken binkere düşün....

BaBAZuLu71
10-04-2013, 10:15
bunun sonu ne olur?

Batar bu kaat elinde idaş olan da güvercinin su içmesi kabili ağzını acar göğe bakar ..
Tam o esnada başka bir kuş gelir "E.Ç." azımıza ....
bunu okuyorsa da kıs kıs gülüyor, keyiften dört köşe oluyor, "oohhh nasılda öpüyorum bu K.Y. leri ne enayiler var, bunlar da olmasa taş yerdik taş" diyor dur...:halay:
diye düşünüyorum...:fl:

kurallar gereği YTD

keyifli038
10-04-2013, 10:21
Bilanço yine bozuk gelecek...

keyifli038
10-04-2013, 23:00
Borsa yeterki istihdam olsun... Mantığı ile yastık altımıza göz dikenlerin, göz yumulduğu yer olmuş....

MUSTAS
11-04-2013, 16:28
selamlar

mcs64
11-04-2013, 18:15
Bir tavan patlatırsın artık

Öküz değilsin...

buna daha fazlası da denir ama neyse şimdi ağzımızı ve dolayısıyla sinirimizi bozmaya gerek yok.

mcs64
11-04-2013, 18:17
Bilanço zararı 10 mln TL civarında mı gelecek acaba...Koca koca bankalar , holdingler bilançosunu gönderdi bu daha gönderemedi e yuh yani...:notr::notr:

selim78
12-04-2013, 12:03
9 aylıkta 9.150tl zarar vardı.12 aylıkta en iyimser 12.000 tl olmuştur.bu gün akşam saatlerinde gelicektir diye düşünüyorum.ve çok üzülürek bir idaş mağduru olarak düşüceğini bile bile satamıyorum.şahsi fikrim 0.52-0.55 aralığı.fikri olan yada bildiği olan varsa lütfen paylaşsın.

mamali
12-04-2013, 12:24
arkadaşlar memleket borsası hacivat karagöz oyunundan başka bir şey değil. dükkana ortak olmaya kalkan amerikalı firma 1 tden 1350000 adet hisse alıyor aldıktan kısa bir zaman sonra yanlış hatırlamıyorsam 96 kuruştan bir miktar hisse satıyor derken gelen zamanda 58 kuruşta bekliyoruz... ilgili şirketle anlaşma normalde geçtiğimiz yil sonuna kadar bitecekti ama olmadı 4 hazirana attılar(yarın bir gün yine başka bir şey derler mi bilmiyorum) ve 4 hazirana da bir şey kalmadı.... normalde 4 hazirandan çok önce yani tam bu zamanlar kağıdın zıplaması gerekiyordu ancak demek ki hala daha bir şeyleri kıvama getiremediler... ya sözde amerikalı şirket aldığı 1350000 lotu 58 kuruştan satıp çıkacak ya da idaşın kendisini bildiğin alıp çıkacak... her hal ve durumda elimizde zaten 5-10000 lot var onla ne batar ne çıkarız ama büyükler onlar düşünsün... şimdi burası ağlama duvarı gerçi borsada bulunan 400 şirket yatırımcısının hali aynı... allahtan elimize 3 liradan 5 liradan vermediler o rakamlardan verselerdi bu karamsar tablolardan etkilenirdim ama hiç sallamıyorum bu şartlarda... bakın nugyoya 1,5 liradan 12 liraya çıkardılar şimdi tv lerde reklamları donuyor borsada en cok kazandıran diye yorumlarına bakın ibretlik yok efendim uzun vade kesin kazandıracak hadı bugun tavan yap hadi yarın diye bir suru pozitif yazıyla milletin eline veriyorlar 8 liradan... o nedenle kimse huzurunu kacırmasın biraz daha sabır diyorum... biz yanmışsak büyükler çoktan buharlaşmış olmalıydı şimdiye kadar....

keyifli038
12-04-2013, 13:57
***IDAS***İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

***IDAS***İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )


Ortaklığın Adresi : Çobançeşme Mah. Selvi Sk. No:3 Yenibosna/İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : Tel: 0212 482 11 25 Faks: 0212 482 11 38

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0212 482 11 25

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Şirketimiz 31.12.2012 tarihli yıllık finansal raporlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a bildirimine ilişkin olarak ek süre verilmesi hakkında
AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimiz 31.12.2012 tarihli yıllık finansal raporlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a bildirimine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ" hükümleri kapsamında, Şirketimiz borçlarının devam eden yeniden yapılandırılma süreci gerekçesiyle ek süre talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülmek suretiyle Şirketimize 22.04.2013 (dahil) tarihine kadar ek süre verilmiştir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


BIST

(12/04/2013 - 12:38:54)

selim78
12-04-2013, 14:17
halka açıklı oranını takip emeye başladığımdan bu yana hisse yerlerde sürünüyor.08 04 2013 %93.26 şimdi %93.94.bakalım önümüzdeki günlerde kaça yükselicek.

keyifli038
12-04-2013, 14:34
halka açıklı oranını takip emeye başladığımdan bu yana hisse yerlerde sürünüyor.08 04 2013 %93.26 şimdi %93.94.bakalım önümüzdeki günlerde kaça yükselicek.

sıkıntı yok, ky var...sağolsun ky adamları madur etmeyip, kendi madur oluyor...........

mamali
12-04-2013, 15:15
sıkışma var, sanırsın devlet bütçesini toparlıyorlar 22 nisan günü de dahil süre almışlar....


arkadaşlar idaş hikayesi yılan hikayesine dönmüş durumda ve bizim kafalarımız da bi milyon... bilinçli bir karartma yapılıyor yönetimden biri istifa eder yerine aylarca biri konmaz... şirket ortaklığı ve hisse dağılımıyla ilgili istatistikleri açıklanır kimsede %5 üzeri hisse olmadığı şeklinde... yani sahipsiz geleceği olmayan bütün hisseleri garibanların eline verilmiş bir firma var.

hiçbir anlamda ekonomi ile uzmanlığı olmayan sıradan bir insan olarak bu toz dumandan çıkardığım bir kaç senaryo var malum memlekette hepimiz senaryolar ve taktikler uzerine uzmanız bunun da bir okulu yok allahtan.. 1.senaryom; bence şu an ki mevcut idaş yonetimini ve idaşı almak isteyen mevcut amerikan firması a gurubu hisseleri almak ve gerçekte idaşa sahip olmak adına fiyatı bu rakamlarda tutuyor ve asıl patronu elinde bulunan a gurubu hisseleri nominal değerlerinin çok altında fiyata satmaya biz yatırımcıların da yardımıyla zorluyor... yoksa hangi patron dile düşmek ister... daha devamı da var da bu hikayemin ya neyse
2.senaryom ise tamamen klişe bir anlayış milletin elindeki hisseyi millete ölümü göstererek daha düşük bir fiyatla ellerinden almak yani altı ay önce hissesini 1.10 a satmayı aklından geçirmeyenler bugun bu rakamı artık hayal edemiyor...

arkadaşlar en nihayetinde filler tepişiyor olan çimlere oluyor...

keyifli038
12-04-2013, 18:16
arkadaşlar idaş hikayesi yılan hikayesine dönmüş durumda ve bizim kafalarımız da bi milyon... bilinçli bir karartma yapılıyor yönetimden biri istifa eder yerine aylarca biri konmaz... şirket ortaklığı ve hisse dağılımıyla ilgili istatistikleri açıklanır kimsede %5 üzeri hisse olmadığı şeklinde... yani sahipsiz geleceği olmayan bütün hisseleri garibanların eline verilmiş bir firma var.

hiçbir anlamda ekonomi ile uzmanlığı olmayan sıradan bir insan olarak bu toz dumandan çıkardığım bir kaç senaryo var malum memlekette hepimiz senaryolar ve taktikler uzerine uzmanız bunun da bir okulu yok allahtan.. 1.senaryom; bence şu an ki mevcut idaş yonetimini ve idaşı almak isteyen mevcut amerikan firması a gurubu hisseleri almak ve gerçekte idaşa sahip olmak adına fiyatı bu rakamlarda tutuyor ve asıl patronu elinde bulunan a gurubu hisseleri nominal değerlerinin çok altında fiyata satmaya biz yatırımcıların da yardımıyla zorluyor... yoksa hangi patron dile düşmek ister... daha devamı da var da bu hikayemin ya neyse
2.senaryom ise tamamen klişe bir anlayış milletin elindeki hisseyi millete ölümü göstererek daha düşük bir fiyatla ellerinden almak yani altı ay önce hissesini 1.10 a satmayı aklından geçirmeyenler bugun bu rakamı artık hayal edemiyor...

arkadaşlar en nihayetinde filler tepişiyor olan çimlere oluyor...

Bugün ilk senaryonu bende düşündüm. Bir baktım sen yazmışın. tespit bence doğru...bu iki senaryo gerçekleştikten sonra 3. senaryoda benden olsun, imtiyazlı hisseleri bile istiyecekler...
yani ky çektirenler, ky dost bilmeyenler, bakalım ne hale düşeceksiniz...düşerkende bizler ne halde olacağız....

teknikanalizim
17-04-2013, 09:13
Bu çakallar kayıtlı sermaye tavanını 60,000,000 yapacaklar

Şirket yatırım yapan kar yazan gerçekten büyüyen bir firma olsa amenna..

Dersinki işler yolunda..Ama bunlar genelde yatırımcıyı düdükleyen firma oldukları için...

Kayıtlı sermayeyi 60,0000,000 yapar..

Sonra utanmadan eş zamanlı sermaye azaltıp tekrar arttırmak suretiyle %300 civarında bir bedelli patlatır paralarıda yönetim gideri kesintisi altında çatır çatır yerler :)

Ama muhtemelen SPK herhalde buna izin vermez...

Ama gerçi SPK nelere izin verdi buna neden vermesin...Şirket derki büyük bir pojem var...

Marsta yatak ve mobilya üretim üssü kurup uzay mekiği ile dünyaya pazarlayacağım dolayısı ile sermayeye ihtiyacım var...

Spk da çat diye onaylar vesselam :)


Hatta ilave olarak ABD sermayeli fonum da gerçi her nekadar Ataşehirde 2 masa 1 sandalye birkaç zavallı çalışanı oaln bir firma olsada güya .... ....


Neyse izleyelim bakalım...

kapkankaan
18-04-2013, 09:53
Bu çakallar kayıtlı sermaye tavanını 60,000,000 yapacaklar

Şirket yatırım yapan kar yazan gerçekten büyüyen bir firma olsa amenna..

Dersinki işler yolunda..Ama bunlar genelde yatırımcıyı düdükleyen firma oldukları için...

Kayıtlı sermayeyi 60,0000,000 yapar..

Sonra utanmadan eş zamanlı sermaye azaltıp tekrar arttırmak suretiyle %300 civarında bir bedelli patlatır paralarıda yönetim gideri kesintisi altında çatır çatır yerler :)

Ama muhtemelen SPK herhalde buna izin vermez...

Ama gerçi SPK nelere izin verdi buna neden vermesin...Şirket derki büyük bir pojem var...

Marsta yatak ve mobilya üretim üssü kurup uzay mekiği ile dünyaya pazarlayacağım dolayısı ile sermayeye ihtiyacım var...

Spk da çat diye onaylar vesselam :)


Hatta ilave olarak ABD sermayeli fonum da gerçi her nekadar Ataşehirde 2 masa 1 sandalye birkaç zavallı çalışanı oaln bir firma olsada güya .... ....


Neyse izleyelim bakalım...

belkide vadamlar laleli şu bu neyse artık öyle otellerin yataklarını yenilemek için artırılar bunuda spk bildirirler olur biter

keyifli038
19-04-2013, 16:53
58'e alıyor , veriyor..bianço ya 70'e götürecek ya 0.48...her ikiside işime gelir...

korkuts
22-04-2013, 14:32
**IDAS***İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

***IDAS***İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Çobançeşme Mah. Selvi Sk. No:3 Yenibosna/İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : Tel: 0212 482 11 25 Faks: 0212 482 11 38
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0212 482 11 25
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Evet
Özet Bilgi : Nitelikli Yatırımcı Grubu İle 20.04.2013 tarihinde yapılan Ortaklık Sözleşmesi Hakkında


AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirket'imiz mali yapısını güçlendirerek faaliyete devam edebilmesini temin ve yeniden yapılanma faaliyeti kapsamında Şirketimizle uzun yıllardır ticari ilişkisi bulunan bir kısım bayii ve tedarikçilerimizden oluşan Nitelikli Yatırımcı Grubu ile 20.04.2013 tarihinde, mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamının kısıtlanması suretiyle tahsisli sermaye artırımı yapmak suretiyle Nitelikli Yatırımcı Grubunu Şirket'e ortak etmek ve Şirket esas sözleşmesi uyarınca A Grubu paydaşların sahip olduğu Genel kurulca seçilecek yönetim kurulu üyelerinden 4'ünü aday gösterme imtiyazından 2'sini 20 yıl süreyle Nitelikli Yatırımcı Grubu'na sağlayarak yönetimi eşit olarak paylaşmak suretiyle Şirketin yeniden yapılandırılarak verimini artırmak amacıyla, "Ortaklık Sözleşmesi" aktedilmiştir.

Sayın paydaşlarımızın bilgisine saygı ile sunulur.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


BIST

drbedaliza
22-04-2013, 15:16
**IDAS***İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

***IDAS***İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Çobançeşme Mah. Selvi Sk. No:3 Yenibosna/İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : Tel: 0212 482 11 25 Faks: 0212 482 11 38
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0212 482 11 25
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Evet
Özet Bilgi : Nitelikli Yatırımcı Grubu İle 20.04.2013 tarihinde yapılan Ortaklık Sözleşmesi Hakkında


AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirket'imiz mali yapısını güçlendirerek faaliyete devam edebilmesini temin ve yeniden yapılanma faaliyeti kapsamında Şirketimizle uzun yıllardır ticari ilişkisi bulunan bir kısım bayii ve tedarikçilerimizden oluşan Nitelikli Yatırımcı Grubu ile 20.04.2013 tarihinde, mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamının kısıtlanması suretiyle tahsisli sermaye artırımı yapmak suretiyle Nitelikli Yatırımcı Grubunu Şirket'e ortak etmek ve Şirket esas sözleşmesi uyarınca A Grubu paydaşların sahip olduğu Genel kurulca seçilecek yönetim kurulu üyelerinden 4'ünü aday gösterme imtiyazından 2'sini 20 yıl süreyle Nitelikli Yatırımcı Grubu'na sağlayarak yönetimi eşit olarak paylaşmak suretiyle Şirketin yeniden yapılandırılarak verimini artırmak amacıyla, "Ortaklık Sözleşmesi" aktedilmiştir.

Sayın paydaşlarımızın bilgisine saygı ile sunulur.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


BIST

şirket için çok olumlu bir haber umarım hisse fiyatınada yansır.fiyat zaten dibin dibinde yatırımcısına hiç kar ettirebildimi aceba???hemde hiç....

drbedaliza
22-04-2013, 15:46
şirket için çok olumlu bir haber umarım hisse fiyatınada yansır.fiyat zaten dibin dibinde yatırımcısına hiç kar ettirebildimi aceba???hemde hiç....

pd/dd = 0,39

drbedaliza
22-04-2013, 15:57
2009 yılında %100 bedelli
2011 yılında %100 bedelli
2012 yılında %278 bedelli sermaye artırımı yapmış.
hep yatırımcının cebinden almış hep
umarım bu fiyatları bir daha görmemek üzere başını yukarı kaldırır

drbedaliza
22-04-2013, 16:17
***IDAS***İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
***IDAS***İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi
: Çobançeşme Mah. Selvi Sk. No:3 Yenibosna/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.
: Tel: 0212 482 11 25 Faks: 0212 482 11 38

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
No.su : 0212 482 11 25

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
: Hayır

Özet Bilgi
: Şirketimiz Bağlı Ortaklıkları İDAŞ YATAK VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş. ile İDAŞ
MAĞAZACILIK A.Ş.'nin birleşme kararları hakkında


AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından İDAŞ YATAK VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş. 20.04.2013
tarih, 79 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, İDAŞ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ'nin
tüm aktif ve pasifi ile devir alınmasına, Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından,
İDAŞ MAĞAZACILIK A.Ş. 20.04.2013 tarih, 91 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile İDAŞ
YATAK VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş.'ne tüm aktif ve pasifi ile devir edilmesine,
birleşme işlemlerinin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155. maddesinin (a)
fıkrasına göre kolaylaştırılmış şekilde birleşme hükümleri uyarınca yapılmasına
ve birleşme işlemlerinin başlatılmasına karar almışlardır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54
sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza
ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde
etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan
sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


BIST

dehademir
22-04-2013, 16:33
birleşme çok iyi haber tavanı neden bozuyor ki

drbedaliza
22-04-2013, 16:48
İdaş’tan ‘nitelikli’ açıklama


Sürekli bedelli sermaye artırımı yapan ve "Yabancı ortakla görüşüyoruz" diyen İdaş’tan bir ortaklık açıklaması daha...


www.borsagundem.com

22.4.2013 - 16:31BORSAGUNDEM.COM

İdaş hisselerinde 2009 yılından bu yana gelen ‘yabancı ortaklık’ açıklamasına bir yenisi daha eklendi. KAP’a gönderilen açıklamada, “Şirket'imiz mali yapısını güçlendirerek faaliyete devam edebilmesini temin ve yeniden yapılanma faaliyeti kapsamında; Şirketimizle uzun yıllardır ticari ilişkisi bulunan bir kısım bayii ve tedarikçilerimizden oluşan Nitelikli Yatırımcı Grubu ile 20.04.2013 tarihinde, mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamının kısıtlanması suretiyle tahsisli sermaye artırımı yapmak suretiyle Nitelikli Yatırımcı Grubunu Şirket'e ortak etmek ve Şirket esas sözleşmesi uyarınca A Grubu paydaşların sahip olduğu Genel kurulca seçilecek yönetim kurulu üyelerinden 4'ünü aday gösterme imtiyazından 2'sini 20 yıl süreyle Nitelikli Yatırımcı Grubu'na sağlayarak yönetimi eşit olarak paylaşmak suretiyle Şirketin yeniden yapılandırılarak verimini artırmak amacıyla, "ortaklık sözleşmesi" aktedilmiştir” denildi.

ÖNCE AÇIKLAMA, SONRA SERT SATIŞ

2009 yılında da Yönetim Kurulu Murahhas Üye Murat Hilmi İşeri, "Avrupa'dan Uzakdoğu'ya toplam 26 adet Üretim, 10 adet Dağıtım ve Pazarlama Organizasyonu'na sahip, Avrupa'nın en büyük yatak firmalarından "Hilding Anders" ile ortaklık görüşmelerine başlıyor" diye açıklama yapmıştı. Bu açıklamadan sonra hissede sert satışlar başlamış ve 3 gün boyunca hisseler taban olmuştu. Daha sonra da şirket yüzde 100 bedelli sermaye artırımı yapmıştı.

2012 yılı başında ise şirketin sermayesini %75 oranında azaltıp 6 milyon TL'ye indirmek ve eş zamanlı olarak % 300 bedelli sermaye artırım ile yeniden 24 milyon TL'ye çıkartılması nedeniyle ihraç edeceği payları SPK kaydına alınmıştı. Ancak şirket sermayesini 24 milyon liraya çıkaramadı ve 22.7 milyon lirada kaldı.

YATIRIMCILARDAN TEPKİ

2012 yılı Mayıs ayında ise benzer bir ortaklık açıklaması daha yapılmıştı. Mayıs 2012 tarihinde ABD merkezli özel sermaye yatırım ve varlık yönetim şirketi Universe Capital Partners LLC ile ortaklık konusunda görüşmelere başlanmasına karar verildiği bildirilmişti. Şirketten KAP´a yapılan açıklamada yer alan detaylara göre, aracı kuruluş Ideal Venture ile daha önce yapılan anlaşma kapsamında, "New York/ABD merkezli özel sermaye yatırım ve varlık yönetim şirketi Universe Capital Partners LLC ile şirketimiz arasında, doğrudan sermaye katılımı ile özkaynak finansman imkanı sağlayacak olan yatırım teklifi üzerinde görüşmelerin yürütülmesine karar verilmiştir" denilmişti. Ancak bu ortaklık da henüz gerçekleşmedi ve bu açıklama sonrasında hissede gelen satışlar yatırımcıların büyük tepkisine neden olmuştu. Mayıs 2012 yılında yani açıklama yapıldığı dönemde 1.30 lira seviyesinde olan İdaş hisseleri bu tarihten itibaren hızla gerileyerek 0.60 liraya kadar düşüş gösterdi. Bugün ise şirket ‘nitelikli’ açıklamalarına bir yenisini daha ekledi ve hisseler 0.63 liraya kadar yükselerek tavan oldu.