PDA

View Full Version : Sabah Yayıncılık ve yeni kanunPages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20

HalukAktuna
02-10-2007, 13:50
Mustafa bey/Antep de Eyüp bey'e bir mesaj göndermiş, haklı da aslında...

Mesaj ;

Sayın eyüp bey sizi sayın ahmet ertürkle yapmış olduğunuz söyleşiden dolayı kınıyorum.neden mi diyecek siniz açıklayayım.Gerek spk. mevzuat gerekse imkb kotasyon yönetmeliklerini bilmeden ekonomi yazarlığı yapıyorsunuz hangi durumlarda nominal değer ödemesi yapılır bir araştırın isterseniz.ikinci konu ise bu söyleşide ky nin durumunun da konuşulabileceğini de göz önüne alarak en azından gazetenizde çalışan sn.yiğit bulutla görüşüp bilgi almış olsaydınız orada ky.bu şirketin yarı yarıya nerdeyse ortağı olduğu halde ve siz bilgin gurubunun borcuna kefil ettiğiniz şirketin tamamını satarak böyle bir gelir elde etmeyi hedeflerken nasıl bu insanlara sadaka bile olmayacak bu parayı teklif edebilrsiniz< diyebilirdiniz. beyefendi sonuç olarak ya işinizi tam yapın yada bilen birileri yapsın.

HalukAktuna
02-10-2007, 13:55
Dün Avukatımız Mahmut bey, sıra cetveline kendi ismini yazdırmak için Tmsf'ye gitmiş. Ve Ahmet Ertürk'le görüşmek istemiş.
Ahmet bey yokmuş (!) yerine koordinasyon kurulu başkanı ile görüşmüş.

Adam futursuzca MAhmut bey'e bu satıştan beş kuruş alamazsınız demiş. Gidin haklarınız SPK dan arayın demiş. Spk da kim oluyor bize akıl veriyor demiş.

Tmsf para artsa ve size ödeme yapmak istese bile ödeyemez demiş. Buna yetkili değiliz demiş.

Şimdi Ahmet Ertürk'ün amacı bence daha belirginleşiyor....bizi beklemeye alıp bu satışı yüzüne gözüne bulaştırmadan sonuçlandırmak.

Bilmiyorki biz mağdurlar zaten kaderimize razı olmuş, sadece olan bitenlere seyirciyiz. :)

böcük
02-10-2007, 14:07
Adama bak sanki babasının bağından &#252;z&#252;m kopardık.

böcük
02-10-2007, 14:10
Ayrıca Spekavcısı arkadaşıma sitemlerimi belirtirim.Sıcak haber &#252;zerine yaptığımız yorumların &#252;zerine yorum katmadan şu &#252;nl&#252; Spek sayın Cİneri avlarsan sevinirim.

nobody
02-10-2007, 14:41
arkadaşlar,
size burada 5411 sayılı yasada TMSF nin satış b&#246;l&#252;m&#252;n&#252; yayınladı.ve dedim ki satıştan artan para ancak kamu bankaları maliye ve &#252;st kurullara &#246;denebilir.zira satılan sabah yayıncılık veya medya şirketlerinin hisseleri değil,bu şirketlerin i&#231;i boşaltılarak alınan sabah yayıncılık imtiyaz ve hakkı ile ATV lisans hakkıdır.
Kızsak da TMSF yetkilisi doğru s&#246;yl&#252;yor.Bizler ancak SPK ve TMSF aleyhine dava a&#231;arak haklarımızı alabiliriz.
Burada başlattığımız su&#231; duyuruları bence ses getirdi.Bu nedenle Ahmet Ert&#252;rk yasa da bu yetki kendine tanınmasa da Bilgin-Ciner le &#246;zel bir protokol yaparak bizlerin parasını onlara &#246;detebilir.Bence Ert&#252;rk bunu kastetiyor.
Bu nedenle bizler bilgi edinme ile ne kadar belge toplarsak ve SPK ve TMSF nin hizmet kusur ve kastını ispatlarsak bu 2 kuruluşa a&#231;acağımız davalarla hakkımızı alabiliriz.
Son &#246;nerim şu olacakdır.Bilgi edinmeden SPK ve TMSF ye tek maddelik soru:

1-Etibank a 27.10.2000 tarihinde el kondukdan sonra Bilgin grubuna ait ve halka a&#231;ık şirketler i&#231;in TMSF-SPK arasındaki yazışmaların bir suretlerinin tarafımıza g&#246;nderilmesi.

nobody
02-10-2007, 15:01
Haluk Bey bu konuyla ilgili T&#252;rk Patent Enst&#252;t&#252;s&#252;nden bilgi istemişti fakat aldığı cevap sanırım hangi isim hakkını istiyorsunuz olmuş ve talep edilen her isim hakkı bilgisi i&#231;in 100 ytl bir &#252;cret istenmiş benimde 2000 yılı &#246;ncesi bulabildiğim sadece 1 tane isim hakkı oldu oda atv de yayımlanan bir yarışma programıyla ilgili bende bunu &#252;zerine patent veren &#246;zel bir kuruma ve avukata danıştım ger&#231;ekten b&#246;ylemidir diye sonu&#231; ne fotoma&#231; ne takvim ne atv ne sabah ne bilgin yayıncılık nede gruba ait bir dergi i&#231;in g&#246;z&#252;ken herhangi bir isim hakkı yok 2000 yılından &#246;nce alınmamış bunlar b&#252;y&#252;k ihtimalle yayın imtiyazından bahsediyorlar zaten yayın imtiyazı bizde olursa markanın iptali i&#231;in dava a&#231;abiliyoruz
maliye bakanlığı tebliğ:
Maliye Bakanlığından

Bilgi ve Belgeye Erişim &#220;creti Genel Tebliği

(Sıra No: 1)

Bilindiği &#252;zere, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 10 uncu maddesinde; “Başvurunun yapıldığı kurum ve kuruluş, erişimine olanak sağladığı bilgi veya belgeler i&#231;in başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir &#252;creti b&#252;t&#231;eye gelir kaydedilmek &#252;zere tahsil edebilir.” h&#252;km&#252; yer almıştır.

27 Nisan 2004 g&#252;n ve 25445 sayılı Resm&#238; Gazete de yayımlanarak y&#252;r&#252;rl&#252;ğe giren “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Y&#246;netmelik”in 31/10/2005 tarih ve 2005/9585 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 22 nci maddesinde “Kurum ve kuruluşlarca uygulanacak bilgiye erişim &#252;cret tarifesi Maliye Bakanlığınca belirlenir.” h&#252;km&#252;ne yer verilmiştir.

Bu h&#252;k&#252;mler &#231;er&#231;evesinde belirlenen “Bilgi ve Belgeye Erişim &#220;cret Tarifesi” ekte yer almıştır.

S&#246;z konusu tarifenin uygulanmasında aşağıda belirtilen esas ve usullere riayet edilecektir.

1 — Kanun ve Y&#246;netmeliğin ilgili h&#252;k&#252;mleri uyarınca, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, erişimine imk&#226;n sağlayacakları bilgi ve belgeler karşılığında &#252;cret talep edip etmemekte serbesttir.

&#220;cret talep edilmesine karar verilmesi halinde, belirlenecek &#252;cret; bilgi veya belgelere erişimin gerektirdiği inceleme, araştırma, yazma, tarama, kopyalama, postalama ve diğer maliyet unsurları ve sair giderlerle orantılı olacak ve maliyet tutarını aşmayacaktır. Ancak, erişimine imk&#226;n sağlanan yazılı ve basılı bilgi veya belgelerin ilk on sayfası i&#231;in, postalama maliyeti d&#226;hil herhangi bir &#252;cret alınmayacaktır.2 — Kurum ve kuruluşlar erişimine imk&#226;n sağlayacakları bilgi veya belgelerin, erişim maliyet tutarı ile &#246;demenin nereye yapılacağı hakkında başvuru sahibini, başvuru tarihinden itibaren on beş g&#252;n i&#231;inde bilgilendireceklerdir.

Ancak, istenen bilgi veya belgelerin; başvurulan kurum ve kuruluş i&#231;indeki başka bir birimden sağlanması, başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun g&#246;r&#252;ş&#252;n&#252;n alınmasının gerekmesi veya başvuru i&#231;eriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumunda, erişim maliyet tutarı ile &#246;demenin nereye yapılacağı hakkında başvuru sahibi, başvuru tarihinden itibaren otuz g&#252;n i&#231;inde bilgilendirilecektir.

Bilgi veya belgelere erişim i&#231;in gereken maliyet tutarının kurum ve kuruluş tarafından başvuru sahibine bildirilmesiyle, on beş veya otuz iş g&#252;nl&#252;k s&#252;reler kesilecektir.

Kurum ve kuruluşlarca başvuru sahibine bildirilecek maliyet miktarında, maliyete esas olan unsurlar veya nedenlerde belirtilecektir.

Başvuru sahibi, bildirilen &#252;creti kabul etmesi halinde, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren on beş iş g&#252;n&#252; i&#231;inde &#246;demeyi yapacak ve yine aynı s&#252;re i&#231;inde yaptığı &#246;demeyi g&#246;steren belgeyi, kendisine &#246;demenin miktarını ve nereye yatırılacağını bildiren kurum veya birime iletecektir. &#214;deme belgesi bu s&#252;re i&#231;inde ilgili kurum ve birime iletilmediği takdirde, başvuru sahibi talebinden vazge&#231;miş sayılacaktır.

&#214;deme yapıldığına dair belge, ilgili kuruma elden veya posta yoluyla iletilecektir. &#214;deme belgesinin posta yoluyla yapılacak ibrazında, on beş g&#252;nl&#252;k s&#252;re, belgenin postaya verildiği tarih itibarıyla değerlendirilecek ve kurumun eline ge&#231;tiği g&#252;n itibarıyla bilgi ve belgenin g&#246;nderilme s&#252;resi başlayacaktır.

3 — Kamu kurum ve kuruluşlarının, erişimine imk&#226;n sağladıkları bilgi veya belgeler i&#231;in başvuru sahiplerinden talep edecekleri &#252;cretler, ilgili kurum ve kuruluşlarca belirlenecek saymanlıklara veya bu saymanlıkların bankalardaki hesaplarına yatırılacaktır.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının başvuru sahiplerinden talep edecekleri &#252;cretler ise ilgili meslek kuruluşlarına veya belirleyecekleri banka hesaplarına yatırılacaktır.

Kurum ve kuruluşlar, &#246;deme yapılacak saymanlıklar ile banka hesaplarına ilişkin bilgilere, kurumun bilgi edinme birimlerinin web sayfalarında yer vereceklerdir.

4 — Erişimine imk&#226;n sağlanacak bilgi veya belgeler karşılığında başvuru sahibinden tahsil edilecek &#252;cret; genel b&#252;t&#231;eli kapsamındaki kuruluşlarda genel b&#252;t&#231;eye, diğer kuruluşlarda ise ilgili kurumun kendi b&#252;t&#231;esine gelir kaydedilecektir.

5 — Bu Tebliğ ve eki Bilgi ve Belgeye Erişim &#220;cret Tarifesi, 1/3/2006 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

spekavcısı
02-10-2007, 15:17
Ayrıca Spekavcısı arkadaşıma sitemlerimi belirtirim.Sıcak haber üzerine yaptığımız yorumların üzerine yorum katmadan şu ünlü Spek sayın Cİneri avlarsan sevinirim.

Şimdilik bilgi ve belge topluyoruz...gerekirse onlarada Sn.D.Bilgin ile Sn.T.Ciner ve Yönetimde bulunanlara maddi ve manevi tazminat hakkımız saklıdır....her şeyden önce işin hukuki yönünü sağlama alalım...zaten 7 yıl beklemişiz...bir kaç yıl daha bekleriz....ancak zamanaşımına dikkat edeceğiz....

nobody
02-10-2007, 15:26
Bizim iddiamız nedir?Sabah Yayıncılık ta bulunan imtiyaz ve isim hakkı bedelsiz olarak Sabah Yayıncılık y&#246;netim kurulu tarafından Bilgin Holdinge devredilerek şirketin i&#231;i boşaltılmıştır.
bu hukuka aykırı,yani hile ve muvazaa taşıyan ve T.ticaret Kanunun 336 maddesine de aykırı olan işlemde zamanaşımı olmadığı gibi,şayet bu konuda TMSF nin alacakalrı a&#231;ısından da muvazaa ise zamanaşımı 20 yıldır.Yani TMSF Sabah Yayıncılık y&#246;netimine davayı şimdi a&#231;arsa dahi zamanaşımı yokdur.
5411 sayılı yasa :
Zamanaşımı

MADDE 141.- Bu Kanundan kaynaklanan Fon alacaklarına ilişkin dava ve takiplerde zamanaşımı s&#252;resi yirmi yıldır

böcük
02-10-2007, 15:31
&#199;ukurova ve Kepez Davasına bakan Hukuk b&#252;rosu ile y&#252;zde karşılığı anlaşsak şimdi s&#246;ke s&#246;ke paramızı alırdık herhalde.Ben bilgi edinmek i&#231;in g&#246;nderdiğimiz yazıların bir suretininde muhalefet ve iktidar partisinede g&#246;nderiyorum.Birde kime hizmet etmeleri gerektiğini bir anlasalar........

nobody
02-10-2007, 15:32
arkadaşlar: CHP de 2 d&#246;nemdir milletvekili olan Bihlun Tamaylıgil borsacı k&#246;kenlidir.Bize yapılan haksızlığı en iyi teknik olarak anlayabilen ve Meclis g&#252;ndemine getirecek kişidir.
Adı ge&#231;en milletvekilimizin tel:
Bihlun TAMAYLIGIL 0532 433 5232
Meclis Tel:420 55 52 - 53
Faks: 420 69 49
[email protected]
[email protected]

ikinci isim grup başkan vekili CHP milletvekili
Kemal Kılı&#231;daroğlu

0 532 514 93 94
Meclis: 0312 420 52 73-420 52 74
Faks: 0312 420 52 82

http://www.kemalkilicdaroglu.com/index.php?option=com_contact&Itemid=3

[email protected]
[email protected]

böcük
02-10-2007, 15:37
Arkdaşlar hep beraber bug&#252;n i&#231;in hedefimiz bu millet vekili olsun l&#252;tfen herkes faks veya başka oyldan kendisine ulaşsın.Herg&#252;n kendimize bir hedef belirleyip oraya y&#252;klensek en azından birlik olduğumuz daha kolay anlaşılır ve ses getiririz.

nobody
02-10-2007, 15:50
Ahmet Ert&#252;rk den inciler yani &#231;ukurovaTMSF ile anlaşarak,ATV problemini &#231;&#246;z&#252;yor bakalım &#199;ukurova ne kadar para alacak Sabah-ATV satılından (Sabah Yayıncılık da MTM nin &#37;40,Sabah-Satel de % 50 ortak):
başka soruda sabah yayıncılık ın bor&#231;larını TMSF &#199;ukurova grubundan nasıl tahsil edecek ya da etmeye niyeti var mı?
"CNBC-e Business dergisine konuşan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Ahmet Ert&#252;rk, alacaklı gruplarla ilgili son durumu değerlendirdi.

&#199;ukurova Grubu’yla İnterbank, AKS TV ve havacılık şirketiyle ilgili sorunların &#231;&#246;z&#252;lme aşamasına gelindiğini kaydeden Ert&#252;rk,”Prensip ilke anlaşmasına vardık. &#199;ok yakında protokol yapacağız” dedi.
"

HalukAktuna
02-10-2007, 16:03
Tmsf kendisine dava açmış kurum ve kuruluşlarla anlaşma yapıyor, bizim gibi olaylara seyirci kalanlara da ''para kalırsa nominal değerden ödeme yaparız diyor anlaşılan bu.

Bugün Cnbc-e Tv kanalında Boryad başkanı konuk olmuş. Biz 38.000 mağdurun haklarından bahsetmişler. Ve nominal nominal değerden ödeme yapılmasının da çok büyük haksızlık yaratacağını söylemiş.

Yarın da CNBC-e de IMKB başkanı Osman Birsen konuk olacakmış.

Programın e-mail adresi [email protected]

Sorularımızı ve konularımızı CNBC'ye gönderelim...

4444
02-10-2007, 16:10
değerli arkadaşlar
bizim hisselerimizi olduki alacak karşılığında istenirse 1medya kapanış 4.7 yanılmıyorsam bunu nasıl yapacaklar ben 8sene &#246;nceki fiyattanmı olacak ne t&#252;r bir &#231;&#246;z&#252;m bizler i&#231;in daha iyi olur tabi 1,5 milyara usd verilecek buna g&#246;re hesaplanırda bizim hakklarımızı sonuna kadar
nasıl alacağız ama kafamı karıştıran soru ger&#231;i daha &#231;ok zamanı var sorayım dedim
ayrıca butun arkadaşları yardımların dan dolayı tebrik ediyorum teşekk&#252;r ederim

nobody
02-10-2007, 16:15
Bilgi Edinmeden cevap gelen arkadaşlar:
sayfa 287 de Bilgi Edinme Kuruluna nasıl m&#252;racaat edeceğinizi ve bu kurulun ilke kararlarını yayınladım.
s&#252;resi dolmadan bu ilke kararları doğrultusunda m&#252;racaat yapalım.
Bilgi Edinme kurulu kendisine gelen dilek&#231;eleri inceliyor ve usul y&#246;n&#252;nden eksik bulmadığı takdirde dilek&#231;emizdeki t&#252;m bilgi ve belgeleri ilgili kuruluşdan talep ediyor.Kendisi bilgi ve belgeleri inceledikden sonra kuruluşlara ve bize bilgi veriyor.Yani t&#252;m belge ve bilgiler BEK ya gitmek zorunda.
Kuruluşlarda bize vermediği bilgi ve belgeleri buraya g&#246;nderdiğinde rahatsızlık duyacaklardır.Ne kadar m&#252;racaat olursa o kadar tedirginlik.L&#252;tfen ihmal etmeyelim.
not:tmsf bilgi edinmede verdiği cevapda sabah yayıncılık ile ilgili bilgi ve belgeleri şirketten isteyin diyor.bu yasal olarak m&#252;mk&#252;n değil.Bu bilgiler ancak devlet ve kamudan istenir.Yani bizi yanıltıyor.Bu nedenle dilek&#231;eye Sabah Yayıncılık şirketinin Etibank ın dolaysıyla TMSF nin olduğu,y&#246;netim ve denetiminin de TMSF &#231;alışanları tarafından y&#252;r&#252;t&#252;ld&#252;ğ&#252;n&#252; dilek&#231;ede a&#231;ıkca belirtelim.Bu konuda gerektiğinde ticaret sicil gazetesini ek yapalım

böcük
02-10-2007, 16:34
Sayın Vekilim,

Ben çığlıklarını bugüne kadar hiçbir yetkilinin duymadığı 38.000 Sabah Grubu mağdurundan birisiyim. 7 Yıldır süren oyunun son perdesi 7 Kasım da TMSF’nin satışı ile son bulacak. Bu şirketler üzerinde oynanan oyunlar bütün dünya sermaye piyasalarında örnek olarak okutulabilecek ders niteliğindedir.

2000 Yılında Etibank a el konulması sonucu Küçük Yatırımcıyı korumak adına kapatılan tahtalar başlayan bu hikaye, bugün TMSF’nin satışı ile son bulacak. Sonradan Etibanka ait borçlara kefil yapılan, isim hakları bedelsiz olarak devredilen ve içi boşaltılan bu şirketlerle ilgili haklarımızı aramak adına 38.000 yatırımcı olarak bir araya geldik.Davalarımıza ışık tutsun diye birçok yerden bilgi istedik.Ama her zaman olduğu gibi bizi yani Milletini ciddiye almayanlar cevap vermemekte direnmektedirler.

Sayın Vekilim, şahsınızın sermaye piyasasına yabancı olmadığınızı bildiğimizden ve bizi anlayabilecek muhalefet kanadından biri olmanız sebebiyle, bugüne kadar SPK ve TMSF’ye gönderdiğimiz ve cevaplarını alamadığımız soruları şahsınıza gönderiyorum.Milletini ciddiye almayanlar Milletin Vekilini ciddiye alırlar muhakkak.Bu milletin bir ferdi olarak sizden bizim hakkımızı mecliste aramanızı istiyorum. Benim alın terimle güneydoğuda kazandığım çocuğumun geleceği olan yatırımların haksız yere gasp edilmesine izin vermeyeceğiniz düşüncesiyle size çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Aytekin BOYRAZ

EK :

Bugüne Kadar Cevaplarını Alamadığımız Sorular.

böcük
02-10-2007, 17:09
Dağınık olarak bir yerlere m&#252;racat edeceğimize herg&#252;n iki nokta tespit edip oraya y&#252;klenelim.Daha fazla ses getirebiliriz b&#246;ylece.

HalukAktuna
02-10-2007, 17:44
Milletvekillerine e-posta gönderdim. Siz de gönderin, konuyla ilgilenecekler ancak birkaç kişiden talep gelmesi gerekiyor.

HalukAktuna
02-10-2007, 17:48
21.dönem TBMM de Milletvekili Zeki Ünal'ın 23.03.2001 tarihli yazılı soru önergesine Hazine Müsteşarlığı aracılığı ile verilen cevapda;Ankara 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin 30.10.2000 tarih ve 2000/830-832 sayılı kararları ile Medya ve dinç Bilgin in tüm varlıklarına tedbir konduğu yazılmaktadır.
O zaman Sabah Yayıncılık isim ve imtiyaz hakkı nasıl Bilgin holdinge devredildi?

Ankara'dan rica ettiğimiz dosya numarası 2000/830-832 .

HalukAktuna
02-10-2007, 18:01
Arkadaşlar, Turk Patent Enstitusunden acil olarak Sabah gazetesinde kimin hacizi/tedbiri var acilen bulmamız gerek.
2002 yılında Bilgin'in Sabah isim hakkı başvurusu var. Durumu nedir ?
Tedbir/haciz duruyor mu ? Kaldırılmış mı ? Kim kaldırmış ?

Sn nobody'nin ince ince deştiği, bilgi edinme ile soruşturduğumuz detaylarda sorumlu kurumların tek tek açıklarını ortaya çıkarıyoruz. Örnek; Spk'nın bedelsiz devirde bir mahsur görmediği. Kendini yargı organının yerine koyması.
Bunların hepsi kamuyu ve milleti zarara uğratan kararlar. Cezası da var. Tazminat hakkı da doğuracak.

Lütfen sn nobody'nin yönlendirdiği bilgi edinmeleri takip edelim ve gerekli yerlerden acil isteyelim.
Forumu sadece gazete okur gibi takip etmeyelim.

Çok yakında SPK aleyhine ilk davamızı ( TMSF de dahil edilerek ve satışa tedbir istemli olarak ) açmaya hazır olacağız.

HalukAktuna
02-10-2007, 18:10
Yarın Avukat Mahmut beyle birlikte, Kırklarelinden Necati bey'in tanıdığı/önerdiği , emekli hakim ve altında 7-8 avukat çalışan bir hukuk bürosuna gideceğiz, oradan sonra da Cukurova'nın Spk'ya açtığı davanın dosyasını komple alacağız.
Eğer Tmsf Çukurova ile de bu davadan dolayı anlaşma gereği duyuyorsa bizimle de anlaşmak zorundadır. Sadaka verir gibi , para artarsa nominal olursa kem kümleri bırakacaklar artık.

Biz de Cukurova kadar satılan değerlerde alacaklıyız. Aynı taraftayız. O bir şirket kaale alınıyor ama biz 38.000 kişi yok sayılıyoruz. Yok böyle bir şey

cianz
02-10-2007, 21:08
Nominal değer sabah medya ve sapaz için 1 ytl dir arkadaşlar eğer son olarak bir değişim olmadıysa yani başka bir değişle 1000 lotu olan bir sabah yatırımcısı 1000 ytl alacak demektir buda belli şartlar altında tabiki o şartlar nelerdir
1-Sabah 1.5 milyar dolara satılmalı
2-Satış sonrası ufak bir yasal düzenleme yapılması
3-Diğer alacaklıların paralarının hemen ödenmesi (zaman geçmesi demek faizden dolayı alınan paraların borçları karşılamama durumu var)


Ödeme en son bize yapılacak yani herkez parasını 1-2 yıl sonra alabilir yani başka bir değişle tüm şartlar karşılanırsa 2 yıl sonra 9 yıl önce bir ev alacak parasını sabaha yatırmış bir yatırımcı evine bir düdüklü tencere alabilecek böylece herkez mutlu olacak evimizde güzel yemekler pişecek.

Peki bu süprizmi oldu hayır bunları zaten 1 ay önce forumda yazdık ve dava açma kararı aldık malesef katılım çok az oldu bazıları açıktan para almış ve hisselerini devretmiş bir kısım yatırımcı internete giremiyecek, bize ulaşamıyacak veya olayların hangi konumda olduğunu bilemiyecek kadar cahil ve bilgisiz bir kısım yatırımcınında elinde çok az hisse var aman sende konumlarında yanlızca okuyup gidiyor ama bilmiyorki AİHM den çıkacak bir sonuçla 100 lotu olan bir arkadaş bile 20.000 ytl nin üstünde para alacak

Tabiki bunların hepsi boş şeyler 3-5-50 yatımcı ile olmuyor birlik lazım biz kimseden işini bırakıp gelmesini istemiyoruz kimseden milyarlık dava masrafları istemiyoruz yanlızca olun diyoruz paranız olmasa bile bizler zaten parası olmayan arkadaşların ödiyeceği 40-50 ytl masrafı aramızda karşılarız yeterki birşeylere başlıyabilelim.

Öncelilkle dernek kuralım bu işlerimizi %50 kolaylaştırır bunun bize masrafı aylık 20-30 ytl dir arkadaşlar tabi sayımız artarsa masraflar dahada düşer ve bundan sonraki süreçtede sayımız artacak gibi görünüyor

spekavcısı
02-10-2007, 22:19
http://www.spk.gov.tr/hid/?tur=succeza

1094
1095
1141
numaralı s&#252;tunlarda sn. din&#231; bilgin ve bazılarının davası s&#252;r&#252;yor-su&#231; duyurusu var....yani bu dosyalardaki bilgiler işe yarayabilirmi bakmak gerekir...

spekavcısı
02-10-2007, 22:44
http://www.medyafaresi.com/index.php?cid=7&hid=2070

Vatan'ın patronu Zafer Mutlu Nokta dergisine neden kapak oldu?
Nokta Dergisi, Etibank’ın eski yönetim kurulu üyesi Zafer Mutlu’nun banka battıktan sonra iki milyon dolarını mahkeme kararıyla çektiğini iddia etti. Vatan Gazetesinin patronu bakın nasıl kapak oldu?

Batık bankalar içinde en fazla konuşulanlar arasında yer alan Etibank'ta bir bilinmeyen daha ortaya çıktı. Nokta Dergisi bu haftaki sayısında bankanın eski Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Mutlu'nun el konulduktan sonra bankadaki parasını çektiğini ortaya çıkardı.

Beş yıl sonra ortaya çıkan bu durum dergide geniş yer buldu. Habere göre 27 Ekim 2000'de el konulan Etibank'ta hesabı bulunan Zafer Mutlu, bu parayı almak için dava açtı. Buna göre Mutlu'nun Etibank'taki 3876 numaralı hesabına (130 bin 588 dolar) İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce (12 Temmuz 2001 tarihi,2001/1299 sayılı karar) konulan ihtiyati tedbir kararı 40 gün sonra yine aynı mahkeme tarafından 22 Ağustos 2001'de kaldırıldı.

MAHKEME SÜRÜYOR

Ayrıca halen Vatan Gazetesi'nin sahibi olan Zafer Mutlu'nun, eşi Füsun Mutlu'yla ortak kullandığı 19613 numaralı hesabına (Bir milyon 828 bin dolar)Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce (30 Ekim 2000 tarihi, 832 sayılı karar) konulan ihtiyati tedbir kararı İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi ‘nin 2001/552E sayılı kararıyla 27 Eylül 2001'de kısmen,13 Aralık 2001'de ise tamamen kaldırıldı.
Zafer Mutlu karardan iki hafta sonra tam olarak 28 Aralık 2001'de hesaplarındaki paranın tümünü çekti.

ÖDEMESİ İSTENDİ

Habere göre TMSF dört yıl sonra tahsilat yapmak için Zafer Mutlu'nun peşine düştü ve 2005 başında Zafer Mutlu'ya "ödemeye çağrı mektubu" gönderdi. Konuyla ilgili dava ise halen sürüyor.star'ın telefonla ulaştığı TMSF Başkanı Ahmet Ertürk, Zafer Mutlu'yla aralarında ihtilaf bulunduğunu doğruladığı. Ancak bu ihtilafın başka bir konudan kaynaklandığını belirten TMSF Başkanı Ertürk "Yurtdışında olduğum için spestifik bilgi veremiyorum. Cuma günü döneceğim. O zaman konuşuruz" dedi.

spekavcısı
02-10-2007, 22:51
http://arsiv.zaman.com.tr/2001/04/17/haberler/haberlerdevam.htm

Din&#231; Bilgin iflasını istedi

Etibank'a 112 trilyon TL zarar verdiklerini kabul ettiler. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen Etibank AŞ'nin eski y&#246;neticilerinden Din&#231; Bilgin, Ş&#252;kr&#252; Karahasanoğlu, Zafer Mutlu, Vural Beyazıt, Zeki &#220;nal, Ercan Arıklı, İsmail Hakkı Karakaya ve Ayşe Hande G&#252;ven İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne dilek&#231;e verdiler.

Davalılar dilek&#231;elerinde Etibank AŞ'ye verdikleri 112 trilyon 402 milyar 403 milyon 131 bin 488 TL zarar sebebiyle iflaslarına karar verilmesini istediler. Etibank AŞ'nin eski 7 y&#246;neticisi hakkındaki iflas davası 6 Haziran 2001'de g&#246;r&#252;lmeye başlanacak.

Bu arada İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Etibank olayı ile ilgili olarak Zeki &#220;nal, Vural Beyazıt, İsmail Hakkı Karakaya ve Ayşe Hande G&#252;ven hakkında yurt dışına &#231;ıkış yasağı getirdi. Ayrıca s&#246;z konusu sanıkların t&#252;m mal varlıklarına devir ve temlik edilmemesi i&#231;in tedbir koyan mahkeme, Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin tedbir ve yurt dışına &#231;ıkış yasağı kararının devamına karar verdi.

Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, daha &#246;nce 30.10. 2000 tarihinde Din&#231; Bilgin, Ş&#252;kr&#252; Karahasanoğlu, Zafer Mutlu, H&#252;seyin Vural Beyazıt ve Ercan Arıklı'nın mal varlıklarına tedbir koymuştu. Vural Beyazıt hakkında verilen tedbir kararı 18.11.2000 tarihinde kaldırılmıştı. Bu arada İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığı, Etibank'la ilgili y&#252;r&#252;t&#252;len soruşturma kapsamında hakkında gıyabi tutuklama kararı verilen eski milletvekili ve işadamı Cavit &#199;ağlar i&#231;in "iade talepnamesi" hazırlayarak Adalet Bakanlığı'na g&#246;nderildi.

İflas k&#246;t&#252; niyetli

&#214;te yandan Etibank AŞ'nin eski y&#246;neticilerinin şahsi iflaslarını istemeleri hukuk&#231;ular tarafından "k&#246;t&#252; niyetli bir girişim" olarak değerlendirildi. İflas prosed&#252;r&#252;n&#252;n &#231;ok uzun ve karmaşık olduğunu s&#246;yleyen Avukat B&#252;lent Deniz, "Bor&#231;larını &#246;demek isteyen bir kişi iyi niyetli ise genellikle konkordato ister. Kanunen kişisel iflas isteme hakkı da vardır. Ancak bu yol daha &#231;ok bor&#231;larını &#246;demek istemeyenler tarafından kullanılır." dedi. Bu kişilerin iflas taleplerinin kabul edilmesiyle birlikte iflas masası kurulacak. Alacaklılar, alacakları miktarı bu masaya yazdıracaklar. Yapılacak tasfiye ile bor&#231;lunun malları satılarak alacaklılara dağıtılacak.

Nuri İmre-Murat Aydın/İstanbul (Zaman)www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=1686 - 51k
Bayazıt da ifade verdi
H&#252;rriyet 7 Nisan 2001

İSTANBUL -Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen Etibank hakkında y&#252;r&#252;t&#252;len soruşturma kapsamında İstanbul DGM’ye gelen, bankanın eski Y&#246;netim Kurulu &#220;yesi Vural Bayazıt, ifade verdi. Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Vural Bayazıt’ın, avukatı Birsen Uluğ ile geldiği İstanbul DGM’de, soruşturmayı y&#252;r&#252;ten Cumhuriyet Savcısı Ercan Cengiz tarafından, yaklaşık 45 dakika s&#252;reyle ifadesi alındı. İfadesinin alınmasının ardından Vural Bayazıt, &#246;zel otomobiline binerek, İstanbul DGM’den ayrıldı. Beyazıt’ın ‘bankacılıktan anlamadığını ve verildiği iddia edilen usuls&#252;z kredilerden haberinin olmadığını’ s&#246;ylediği &#246;ğrenildi.

Vural Paşa'ya tedbir ve yurtdışı yasağı
H&#252;rriyet 17 Nisan 2001
Etibank'ı 112 trilyon 402 milyar TL zarara uğrattıkları iddiasıyla kişisel iflasları istenen eski y&#246;neticilerden, Deniz Kuvvetleri eski Komutanı, emekli Oramiral Vural Beyazıt'ın hem malvarlığına hem de yurtdışı &#231;ıkışına ihtiyati tedbir konuldu. Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Beyazıt aleyhine alınan tedbir kararını kaldırmasından sonra İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi yeniden tedbir kararı aldı.

nobody
02-10-2007, 23:10
ekdeki yargıtay kararına g&#246;re Sabah Yayıncılık,din&#231; bilgin ve medya holding &#252;zerine ihtiyati tedbir var.o zaman sabah yayıncılığın &#37;50 ortağı olduğu sabah yayıncılıkda da bu tedbir olmalı.hukukculara danışmak gerekir.
(yargıtay kararının yorumu ş&#246;yle:İhtiyati tedbir kararı bor&#231;lunun mal varlığı &#252;zerinde hakimiyet hakkını daraltan geniş kapsamlı ihtiyati tedbir kararıdır. Bu ihtiyati tedbir kararının mahiyetini ve kapsamını tedbir kararını veren mahkeme belirler )

T.C. YARGITAY
ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ
ESAS KARAR
2003/6793 2004/1306

YARGITAY KARARI

MAHKEMESİ :İ. Asliye 1.Ticaret Mahkemesi
G&#220;N&#220; :25.12.2002
SAYISI :2002/1997 - 2002/1254
DAVACI :T. Bankası A.Ş.
DAVALILAR :1-Medya Holding A.Ş.
2-Sabah Yayıncılık A.Ş.
3-Dinc Bilgin

Taraflar arasında g&#246;r&#252;len davada İst. Asliye 1.Ticaret Mahkemesi'nce verilen 25.12.2002 tarih ve 2002/1997 - 2002/1254 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilek&#231;esinin s&#252;resi i&#231;inde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası i&#231;in Tetkik Hakimi tarafından d&#252;zenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya i&#231;erisindeki dilek&#231;e layihalar, duruşma tutanakları ve t&#252;m belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği g&#246;r&#252;ş&#252;l&#252;p, d&#252;ş&#252;n&#252;ld&#252;:
Davacı vekili, m&#252;vekkili ile davalılardan Medya Holding A.Ş arasında genel kredi s&#246;zleşmesi d&#252;zenlendiğini, diğer davalıların kefil olarak s&#246;zleşmede yer aldıklarını, buna istinaden 2 adet teminat mektubu verilip, mer'i olduğunu, yapılan istihbaratta bor&#231;lu firmanın ticari durumunun bozulduğu, hakkında kanuni takiplere ge&#231;ildiğinin &#246;ğrenildiğini, ihtar ile teminat mektubu bedellerinin depo edilmesinin istendiğini ancak yerine getirilmediğini ileri s&#252;rerek, teminat mektubu bedellerinin depo edilmesini, tazmin edildikleri taktirde tazmin tarihinden itibaren faizi ile davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalılar vekili, m&#252;vekkillerinden Din&#231; Bilgin ve Medya Holding A.Ş. hakkında ihtiyati tedbir kararları bulunduğunu, bunlara istinaden &#246;deme yapamayacaklarını, depo şartları oluşmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve dosyadaki belgelere g&#246;re, benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda, taraflar arasında d&#252;zenlenen kredi s&#246;zleşmesine g&#246;re, teminat mektubunun bedelinin depo edilmesinin istenebileceği, bu konuda &#231;ekilen ihtarın sonu&#231;suz kaldığı, bu şekilde temerr&#252;t oluştuğu gerek&#231;esiyle, davanın kabul&#252;ne karar verilmiştir.
Kararı, davalılar vekili temyiz etmiştir.
Dava, davacı banka tarafından davalılara verilen teminat mektupları bedellerinin depo edilmesi isteminden ibarettir.
Davalılar vekili bir kısım m&#252;vekkilleri hakkında verilmiş ihtiyati tedbir kararları bulunduğunu savunarak bu kararlar nedeniyle &#246;deme yapmalarının m&#252;mk&#252;n olmadığını bu nedenle temerr&#252;tleri bulunmadığını savunmuş olup, mahkemece bu husus &#252;zerinde durulmaksızın davanın kabul&#252;ne karar verilmiştir.
Ger&#231;ekten bir kısım davalılar hakkında depo isteminden &#246;nce 30.10.2000 tarihinde A. 3.Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 4389 S.K. h&#252;k&#252;mlerine g&#246;re bilc&#252;mle mal varlıkları &#252;zerine ihtiyati tedbir konulmuştur.
Bu davada &#231;&#246;z&#252;mlenmesi gereken uyuşmazlık, teminat mektupları bedellerinin depo edilmesi isteminin yukarıda a&#231;ıklanan ihtiyati tedbir kararının kapsamı i&#231;erisinde kalıp kalmayacağı noktasında toplanmaktadır. Anılan ihtiyati tedbir kararı bor&#231;lunun mal varlığı &#252;zerinde hakimiyet hakkını daraltan geniş kapsamlı ihtiyati tedbir kararıdır. Bu ihtiyati tedbir kararının mahiyetini ve kapsamını belirleyecek olan tedbir kararını veren mahkemedir. O halde davacıya bu konuda uygun s&#252;re verilmek suretiyle, &#246;ncelikle H.U.M.K.nun 109.maddesine g&#246;re davadan &#246;nce alındığı anlaşılan tedbir kararından sonra dava a&#231;ılıp a&#231;ılmadığı, dolayısıyla tedbir kararının halen mevcudiyetini koruyup korumadığı ve tedbir kararının depo istemine etkisi &#252;zerinde durularak hasıl olacak sonuca g&#246;re bir karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde eksik incelemeye dayalı olarak karar verilmesi doğru g&#246;r&#252;lmemiştir.
2-Yukarıda a&#231;ıklanan bozma sebep ve şekline g&#246;re davalılar vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek g&#246;r&#252;lmemiştir.

SONU&#199;:Yukarıda 1 numaralı bentte a&#231;ıklanan nedenlerle davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabul&#252; ile h&#252;km&#252;n BOZULMASINA, 2 numaralı bentte a&#231;ıklanan nedenlerle davalılar vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmemesine, &#246;dediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 16.02.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

cianz
02-10-2007, 23:11
Sabah'ta 'Merkez' oyunu itirafı

BDDK'nın mal kaçırma operasyonu olarak değerlendirip dava açtığı, Sabah gazetesi ile Merkez Grubu arasındaki ilişki, gazetenin Genel Yayın Müdürü'nün yazısında açıkça anlatıldı

EKONOMİ SERVİSİ

Sabah Grubu, BDDK'nın 'mal kaçırma' girişimi olarak değerlendirip dava konusu yaptığı Sabah - Merkez Grubu ilişkisini kendi sütunlarında resmen ilan etti.
Sabah gazetesi Genel Yayın Müdürü Ergun Babahan, önceki günkü yazısında Sabah'ı Merkez Grubu içinde değerlendirerek, "Merkez Grubu olarak Türkiye'nin en büyük medya kuruluşunu yaratmakta iddialıyız" dedi. Merkez Grubu ile ilişkileri mal kaçırma olarak değerlendirip dava açan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ise dün bu konudaki soruları yanıtsız bıraktı.

Dava konusu oldu
Devlete ve diğer alacaklılara 1.2 milyar dolar borcu bulunan Etibank'ın eski sahibi Dinç Bilgin ile Turgay Ciner'in logo ve devirler yoluyla mal kaçırma girişimleri; BDDK tarafından dava konusu yapılmıştı. 1 Ekim 2002'de, Bilgin Yayıncılık'ın imtiyaz sahibi olduğu Sabah, Sabah'la Günaydın, Sabah'la Pazar, Sabah Cumartesi, Takvim, Taraftar, Fotomaç ile Şok gazeteleri ve eklerinin münhasır yayımlama hakları, gazetelerin bünyesinde bulunan ekipmanları, patent, faydalı model, marka, tanıtım işaretleri gibi sınai mülkiyet haklarının kullanmaya ve işletmeye açık bir şekilde Merkez Gazete Dergi Basım Yayıncılık Sanayi ve Ticaret AŞ'ye devredilmesine ilişkin sözleşme yapıldı.
Bu operasyonu 'mal kaçırma girişimi' olarak değerlendiren BDDK, bu tasarrufun iptali için İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, ilk tedbir kararında Bilgin Yayıncılık'ın Basın İlan Kurumu nezdindeki alacaklarından 452.7 trilyonluk borcunu karşılayacak kısmına ihtiyati tedbir koydu.

İhtiyati tedbir kararı var
6 Eylül 2002'de de Bilgin ile Ciner bir kiralama sözleşmesi imzalayarak, ATV'nin markası ile gelirleri dahil bütün haklarını Ciner'in Merkez-ATV şirketine devretti. ATV markasının Merkez - ATV şirketi adına tescili TMSF'den bu malların hacizli olduğunu öğrenen Türk Patent Enstitüsü Markalar Daire Başkanlığı'ndan geri döndü. TMSF'nin talebi üzerine, bu sözleşmenin iptaline ilişkin ihtiyati tedbir kararı verildi.

Mal kaçırdıkları belgelendi
Yıllardır biriken 60 trilyonluk vergi borcunu, vergi barışına başvurduğu halde ödemeyen Sabah Grubu ile Merkez Grubu arasındaki ilişki Maliye'nin 7 Temmuz'da yaptığı baskında bir kez daha ortaya çıkmıştı. Sabah Grubu'nun haciz konulan mallarını almak için giden Maliye ekipleri, bütün malların Turgay Ciner'e ait Merkez şirketlerine geçirildiğini tespit edip, eli boş dönmüştü.


23.12.2002
BASIN AÇIKLAMASI
Bazı basın-yayın organlarında yer alan Sabah Gazetesi’nin yayın, reklam ve satıs haklarının
bes yıl süreyle Turgay Ciner’e ait Merkez Gazete Basım Yayıncılık San.Tic. A.S.’ye
kiralanmasına yönelik haberlerle ilgili olarak Kurumumuz tarafından kamuoyuna açıklama
yapılması gerekli görülmüstür.
Bilgin Grubu’ndan olan Fon alacaklarının 6183 Sayılı Yasa hükümleri uyarınca tahsil
edilmesini teminen Sabah Gazetesi’nin Dstanbul Valiliği Emniyet Müdürlüğü nezdinde tescilli
imtiyaz hakları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından haczedilmistir. Ancak,
marka ve lisans haklarının temel dayanağını olusturan imtiyaz (yayım) hakkının haczedilmis
olması, bu hakkın üçüncü kisilere kiralanmasına mani olmadığı gibi, haciz koyduran
alacaklının muvafakatının alınması da gerekmemektedir. Kaldı ki, Kurumumuzun bu konuda
önceden verilmis bir muvafakatı veya bu kiralama islemini onaylayan bir icazeti de yoktur.
Ancak, haciz alacaklısının muvafakatını almayan kiralayan veya kiracı, haczin hukuki
sonuçlarına katlanmak zorundadır. Bu bağlamda, Sabah Gazetesi’nin marka ve lisans
haklarını bes yıl süreyle kiralayan Bilgin Yayıncılık A.S ile kiracı Merkez Gazete A.S.
arasındaki bu islem 6183 Sayılı Yasa hükümleri uyarınca haciz alacaklısı konumunda olan
TMSF’yi bağlamamaktadır. Kiralama islemi, Dinç Bilgin’in TMSF’ye olan
yükümlülüklerinde bir değisiklik yaratmamakta, ancak alacaklılardan mal kaçırmak için
yapılan bir islem olarak değerlendirilmektedir.
TMSF haciz alacaklısı sıfatıyla haczettiği imtiyaz hakkını satısa sunabileceği gibi, imtiyaz
hakkının değerini düsüren kira sözlesmesinin akdedilmesine yönelik tasarruf isleminin iptali
yoluna da gidebilir. Bu konudaki hukuki islemlerin baslatılması için çalısmalar
sürdürülmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


http://kap.spk.gov.tr/Yay/Sorgu/SorguBildirimSonuc.aspx?kaynak=slink&sirketID=1065&paketTipi=-2


SABAH YAYINCILIK A.Ş. / SABAH , 2003/Yıllık [] 12.10.2004 11:07:24Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Şirketi Denetim Türü Görüş Türü
AGD/AKYÜZ GÜNEL DEDE DANIŞMANLIK SMMM A.Ş. Sınırlı Şartlı
SABAH YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ `NİN
01.01.2003 - 31.12.2003 HESAP DÖNEM?NE A?T ENFLASYONA
GÖRE DÜZELTİLMİŞ MALİ TABLOLARINA İLİŞKİN
BA?IMSIZ DENET?M RAPORUSABAH YAYINCILIK ANON?M ??RKET? ?nin 31 Aral?k 2003 tarihi itibariyle enflasyona göre düzeltilmiş ilişikteki bilançosunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait enflasyona göre düzeltilmiş gelir tablosunu ve di?er ekli mali tablolar?n? incelemi? bulunuyoruz. ?ncelemelerimiz genel kabul görmü? denetleme ilke esas ve standartlar?na uygun olarak yap?lm??, dolay?s?yla hesap ve i?lemlerle ilgili olarak muhasebe kay?tlar?n?n kontrolü ile ilgili gerekli gördü?ümüz di?er denetleme yöntem ve tekniklerini içermektedir.

1. 31.12.2003 tarihi itibari ile bankadaki mevduat tutarı 28.741.427.496 TL olup, bu mevduat tutarı için ilgili bankalardan mutabakat yazılarına cevap alınamamıştır.

2. Şirketin Demirbank Güneşli ,Ulusalbank Güneşli , Vakıfbank Finansmarket, Emlakbank Gayrettepe, Halkbank Mecidiyeköy, İş Bankası Şişli , İktisat Bankası şubelerinden kullanmış olduğu toplam 63.899.539.835.131 TL tutarındaki krediler için ilgili bankalardan mutabakat yazılarına cevap alınamamış olup, bu krediler için 31.12.2003 tarihi itibari ile cari yılın ilk 6 ayı için % 64 , kalan 6 ay için ise % 57 faiz oranları üzerinden faiz karşılığı ayrılmıştır.


Şirketin Emlakbank `tan kullanmış olduğu 16.931.039,74 EUR , Vakıfbank Finansmarket `ten kullanmış olduğu 2.742.793, 84 EUR, 764.665 GBP , 632.701,36 USD tutarındaki döviz kredileri için ilgili bankalardan mutabakat yazısına cevap alınamamış olup, bu krediler için Libor faiz oranı üzerinden faiz karşılığı hesaplanmıştır.


3. 31.12.2003 Tarihi itibari ile şirketten temin edilen bilgiler doğrultusunda , ortaklar , iştirakler , bağlı ortaklıklar ve grup şirketler adına şirketin vermiş olduğu taahhütlerin toplam tutarı, 902.255.281.614.153 TL?dır.

Gruba verilen kefalet tutarının içinde yer alan 14.590.000 USD ve 1.620.000.000.000 TL Medya Sabah Holding A.Ş `nin kullanmış olduğu kredilere karşılık verilmiş olan kefalet tutarlarıdır.

4. 31.12.2003 tarihi itibari ile Birleşik Basın Dağıtım A.Ş?nin kredilerinin teminatı olarak, şirket aktifindeki finansal duran varlıklardan 112.500.000 adet 112.500.000.000 TL nominal bedelli Birleşik Basın Dağıtım A.Ş. hissesi T.Vakıflar Bankası A.Ş. `ne genel kredi teminatı olarak Sabah Yayıncılık A. Ş tarafından rehin verilmiştir.

Ayrıca lehtarı müştereken Satel Sabah Televizyon A.Ş. , Medya Holding A.Ş , Sabah Yayıncılık A.Ş., Sabah Dış Ticaret A.Ş. olmak üzere , Türkiye Halk Bankası `na genel kredi teminatı olarak , 30.000.000.000.000 TL tutarında işletme makinaları müştereken rehin verilmiştir.


Şirket Yönetim Kurulu 18.05.2001 tarihinde, grup şirketlerin, ortakların, iştiraklerin ve şirketin Sosyal Sigortalar Kurumu `na olan 3.906.256.795.993 TL tutarındaki prim borçlarının taksitlendirilerek ödenebilmesi için şirkete ait 9.125.621 USD `lık makine ve teçhizatın teminat olarak gösterilmesi hakkında karar almıştır.

* Şirket Yönetim Kurulu 28.08.2001 tarihinde , grup şirketlerin Nisan 2001 tarihinden itibaren doğmuş ve doğacak Sosyal Sigortalar Kurumu sigorta prim borçları ve gecikme zammı karşılığında şirketin Antalya Matbaasında bulunan 3.742.939 USD `lık makine ve teçhizatın teminat olarak gösterilmesi hakkında karar almıştır.

* Şirket Yönetim Kurulu 18.04.2002 tarihinde , grup şirketlerin Sosyal Sigortalar Kurumu?na olan sigorta prim borçları ve gecikme zammı karşılığında şirketin Print City Samandıra Matbasında olan 8.215.584 USD `lık makine ve teçhizatın teminat olarak gösterilmesi hakkında karar almıştır.

Yine Şirket Yönetim Kurulu 09.10.2002 tarihinde , grupta yer alan şirketlerin Vergi Dairelerine olan borçlarının taksitlendirilerek ödenebilmesi için şirkete ait gayrimenkullerin teminat olarak gösterilmesine karar vermiştir.

5. 31.12.2003 tarihi itibari ile şirket aktifleri üzerindeki toplam ipotek tutarı 17.500.000.000.000 TL olup, bu tutarın tamamı grup şirket , ortak lehine verilmiştir.

31.12.2003 tarihi itibari ile , Antalya binası üzerinde ise 191.244.338.000.000 TL, Trabzon binası üzerinde 238.725.848.000.000 TL olmak üzere toplam 429.970.186.000.000 TL ihtiyati haciz bulunmaktadır.

Ayrıca Etibank A.Ş. `nin eski hakim ortakları ve yöneticilerinin tazmin etmekle yükümlü oldukları kamu alacağı anapara tutarı olan 452.672.000.000.000 TL için, tüm gayrimenkuller üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tahsilat Daire Başkanlığı yazıları ile haciz konmuştur.


6. T.C. Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Küçükçekmece 2.Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü `nün 13.01.2004 tarih ve B02021TKG4346702/-72 sayılı yazısında , Şirket aktifinde yer alan İstanbul Halkalı Dereboyu mevkiinde bulunan 13.120,86 m2 bina 05.12.2003 tarih ve 11673 nolu yevmiye ile Türkiye İş Bankası A.Ş `ne tam ve cebri olarak satıldığı beyan edilmiş olup, bu beyana istinaden şirket kayıtlarında bu binanın çıkışı yapılmıştır.TMSF'nun açıklamaları ile ilgili olarak SPK'nun 20.4.2004 tarih ve OFD/810-8101 sayılı yazısı üzerine yapılan özel haller açıklaması.

Doğrulama Yükümlülüğü

Konuya İlişkin Son Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 24 kasım 2003
Haberin Nerede Yayınlandığı : vatan gazetesi
Haberin Yayın Tarihi : 19 kasım 2003
Haberin Doğru Olup Olmadığı : kısmen
Haberin Yeterli Olup Olmadığı : kısmen

AÇIKLAMALAR

ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA<br><br>18 Kasım 2003 tarihinde TMSF ile Grubumuz (Medya grubu)arasında yapılan protokol kapsamında borç tutarı10.268.128 USD gayri nakdi, 889.608.517 USD nakit karşılığı olmak üzere , toplam 899.876.645 USD olup faiz oranı Libor + 0,5' dir.<br><br>31.12.2003 tarihine kadar grubumuzun TMSF'na yaptığı ödeme tutarı 45.994.943,91 USD'dır. Protokol süresi 15 yıldır. <br><br>Fon bu protokole riayet edilmesini kontrol etmek üzere mali denetimi yapmaya/yaptırmaya ve denetçi atamaya yetkilidir. Şirketimiz bu borcun tamamı için müteselsilen borçludur. <br>Protokol hükümlerinin yürürlüğe girmesi için grubumuz tarafından gerekli işlemler ikmal ve ifa edilmektedir.<br><br>TMSF tarafından grubumuz aleyhine açılmış alacak takiplerine ilişkin itirazlarımızdan vazgeçilmiştir.<br><br>Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII ,No:39 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu ,bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını ; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğum<br>uzu beyan ederiz.<br><br>Saygılarımızla<br>SABAH YAYINCILIK A.Ş. / SABAH , 2004/Yıllık [] 27.04.2005 16:15:04
Şirket Beyanı
15.04.2005 /
SABAH YAYINCILIK A.Ş. 31.12.2004 ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ MALİ TABLOLAR
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Şirketi Denetim Türü Görüş Türü
YKY BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sürekli Şartlı

YKY
BAĞIMSIZ DENETİM VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Üsküp Cad. 24/3 Çankaya ANKARA
Tel: (0 312) 468 30 25 Faks: (0 312) 426 80 34
e-posta: [email protected]

Sayı: YMM 643/230-05/6 Ankara, 10.03.2005SABAH YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
OCAK 2004 -31 ARALIK 2004 HESAP DÖNEMİNE AİT
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1. Sabah Yayıncılık Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle enflasyona göre düzeltilmiş bilançosunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait enflasyona göre düzeltilmiş gelir tablosunu incelemiş bulunuyoruz. Bu mali tabloların tümü Türk Lirası'nın 31 Aralık 2004 tarihindeki satın alma gücü cinsinden Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. İncelememiz, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş denetim ilke, esas ve standartlarına uygun olarak yapılmış ve dolayısıyla hesap ve işlemlerle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının kontrolü ile gerekli gördüğümüz diğer denetim yöntem ve tekniklerini içermiştir.

2. 31 Aralık 2004 tarihi itibari ile bankadaki mevduat tutarı 28.204.-YTL olup, bu mevduat tutarı için ilgili bankalardan mutabakat yazılarına cevap alınamamıştır.

3. Şirketin Demirbank Güneşli, Ulusalbank Güneşli, Vakıfbank Finansmarket, Emlakbank Gayrettepe, Halkbank Mecidiyeköy, İş Bankası Şişli, İktisat Bankası şubelerinden kullanmış olduğu toplam 63.846.046.-YTL tutarındaki krediler için ilgili bankalar ile mutabakat sağlanamamıştır.

4. Şirketin Emlakbank'tan kullanmış olduğu 14.927.397,48 EUR, Vakıfbank Finans Marketten kullanmış olduğu 2.742.793,84 EUR, 274.628,83 GBP, 632.701,36 USD tutarındaki döviz kredileri için ilgili bankalardan mutabakat sağlanamamış olup, bu krediler için Libor faiz oranı üzerinden faiz karşılığı hesaplanmıştır.

5. 31 Aralık 2004 tarihi itibari ile şirketten temin edilen bilgiler doğrultusunda, ortaklar, iştirakler, bağlı ortaklıklar ve grup şirketler adına şirketin vermiş olduğu taahhütlerin toplam tutarı, 803.933.724.-YTL'dir.

6. Gruba verilen kefalet tutarının içinde yer alan 14.590.000 USD ve 1.620.000.-YTL Medya Sabah Holding A.Ş'nin kullanmış olduğu kredilere karşılık verilmiş olan kefalet tutarlarıdır.

7. 31 Aralık 2004 tarihi itibari ile Birleşik Basın Dağıtım A.Ş.'nin kredilerinin teminatı olarak, şirket aktifindeki finansal duran varlıklardan 112.500.000 adet 112.500.-YTL nominal bedelli Birleşik Basın Dağıtım A.Ş. hissesi T.Vakıflar Bankası A.Ş. 'ne genel kredi teminatı olarak Sabah Yayıncılık A.Ş. tarafından rehin verilmiştir.

8. Ayrıca lehtarı müştereken Satel Sabah Televizyon A.Ş. , Medya Holding A.Ş, Sabah Yayıncılık A.Ş., Sabah Dış Ticaret A.Ş. olmak üzere , Türkiye Halk Bankası'na genel kredi teminatı olarak , 30.000.000.-YTL tutarında işletme makinaları müştereken rehin verilmiştir.

9. Şirket Yönetim Kurulunun 18.05.2001, 28.08.2001, 18.04.2002 ve 19.10.2002 tarihlerinde, almış olduğu kakarlar gereği, grup şirketlerin, ortakların, iştiraklerin ve şirketin Sosyal Sigortalar Kurumu 'na ve Vergi Dairelerine olan borçlarının taksitlendirilmesi amacıyla toplam olarak 21.084.144 USD'lık makine ve teçhizatını, ayrıca grupta yer alan şirketlerin Vergi Dairelerine olan borçlarının taksitlendirilerek ödenebilmesi için şirkete ait gayrimenkullerini teminat olarak gösterilmesine karar vermiş olup 31.12.2004 tarihi itibariyle borçlar ödenmeye devam edilmektedir.

10. 31 Aralık 2004 tarihi itibari ile şirket aktifleri üzerindeki toplam ipotek tutarı 17.500.000.-YTL olup, bu tutarın tamamı grup şirket, ortak lehine verilmiştir.

11. 31 Aralık 2004 tarihi itibari ile, Antalya binası üzerinde ise 215.752.450.- YTL, Trabzon binası üzerinde 244.101.723.-YTL olmak üzere toplam 459.854.173.-YTL ihtiyati haciz bulunmaktadır.

12. Etibank A.Ş.'nin eski hakim ortakları ve yöneticilerinin tazmin etmekle yükümlü oldukları kamu alacağı anapara tutarı olan 452.672.000.- YTL için, tüm gayrimenkuller üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tahsilat Daire Başkanlığı yazıları ile haciz konmuştur.

13. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığı'nın T.C. İstanbul 5.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na hitaben düzenlemiş bulunduğu 03.02.2003 tarihli ve 2342 sayılı yazısına istinaden Etibank A.Ş.' nin eski hakim ortakları ve yöneticilerinin anapara + gecikme zammı borç tutarının 30.01.2003 tarihi itibari ile 1.355.570.465.-YTL'sına baliğ olduğu anlaşılmıştır. Bu tutarın 23.505.641.-YTL'sı Sabah Yayıncılık A.Ş.'nin kendi borcudur. Sözkonusu borcun tamamına Sabah Yayıncılık A.Ş.' de müteselsilen kefil olup, tüm borç asaleten ve kefaleten üstlenilmiş bulunmaktadır.

14. İlgili borç amme alacağına dönüşmüş ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığı tarafından bağımsız dış denetimi 2004 yılı için tarafımızca yapılan; Sabah Pazarlama A.Ş., Medya Holding A.Ş. ve Sabah Yayıncılık A.Ş.'ne ödeme emri gönderilmiştir. Sabah Pazarlama A.Ş. bu tutarın tamamına ve Sabah Yayıncılık A.Ş. ise kendi borcu dışındaki 1.332.064.824.-YTL'sine gider karşılığı ayırmak suretiyle kendi mali tablolarına 31.12.2003 sonu itibariyle yansıttığı görülmüştür.

15. Sabah Gazetesinin imtiyaz hakkına sahip olan Bilgin Yayıncılık A.Ş 'ne, baskı ve baskı işlemlerini ilgilendiren varlıklarının kullanım hakkı karşılığında fatura edilmek üzere cari dönemde 14.896.900-YTL gelir karşılığı ayrılmıştır. 2003 yılı sonundan devir gelen tutarla birlikte gelir karşılığı 36.923.036.-YTL'ye ulaşmıştır. Bu döneme ilişkin tutar gelir tablosunda yurtiçi satış hasılatı içinde yer almakta olup, ayrılan gelir karşılığı tutarının tespitine ilişkin tarafımıza bir sözleşme sunulmamıştır.


16. 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle Sabah Yayıncılık A.Ş. aleyhine 132 adet tazminat davası, 77 adet alacak ve itirazın iptali davaları olmak üzere toplam 209 adet dava açılmıştır. Alacak ve itirazın iptali davaları şirketin grup şirketler lehine verdiği kefaletlerden ve kendi borçlarından dolayı açılmış olup, bu davalarda şirketten toplam 657.084.496.-YTL ve 19.438.939 USD bedel talep edilmektedir. Tazminat davalarında ise 1.954.231.-YTL ve 10.448.013 USD tazminat talep edilmektedir.

17. 31 Aralık 2004 tarihi itibari ile şirket aleyhine açılmış olan toplam 132 adet tazminat davasında talep edilen tazminat tutarı için, geçmiş üç yıla ilişkin istatistiki verileri dikkate alınarak, aleyhe hükmedilen davalarda dava bazında hükmedilen tazminat tutarının, bu davalar için talep edilen tazminat tutarına oranlarının ortalaması esas alınmış ve cari dönemde % 14 'e isabet eden 2.246.219.-YTL gider karşılığı ayrılmıştır.

18. Şirket Maddi Duran Varlıkların düzeltme işleminde bu maddi duran varlıkların yapılmakta olan yatırım hesapları ve verilen sipariş avanslarının düzeltmesi yapılmaksızın aktife giriş tarihleri dikkate alınmıştır. Dolaysıyla bu maddi duran varlıkların aktife girdikleri tarihe kadar oluşan faiz ve kur farkları elimine edilememiştir.

19. Şirketin 31.12.2004 tarihli mali tablolarına ilişkin bağımsız denetim çalışmamızın sonuçlandığı tarihe yakın bir tarihte Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 04.03.2005 tarihinde SPK' ya yapılan ve IMKB Bülteninde yer alan açıklamada " Medya Grubundan olan Fon alacağının 27.10.2000 bakiyesinin USD' na dönüştürülmesi, tahsilatların ana paradan düşürülerek ve tazminlerin ilave edilmesi suretiyle hesaplanan 27.10.2002 tarihli ödeme planına esas anapara tutarının 743.050.123 USD, ödeme planı dışında tutulan 27.10.2000 tarihli ana para tutarının 146.558.395 USD olmak üzere toplam 889.608.518 USD olarak belirlenmesi,

Ödeme planı dışında tutulan tutarın üçüncü şahıslarca kullanılan krediler ile ilgili kısmı için medya grubu sorumluluğunun aynen devam etmesi ve üçüncü şahıslarda tahsil edilmemesi halinde Medya Grubun' dan talep edilmesi koşulyla anlaşma esas borcun dışında tutulması,

Bu alacakların dışında kalan 743.050.122 USD' lik tutara 27.10.2000 - 27.10.2002 tarihleri arasında yıllık basit %4.5 faiz oranı uygulanmak suretiyle, 27.10.2002 tarihli ödeme planına esas borç bakiyesibnin 812.641.881 USD olarak tesbit edilmesi, 27.10.2002 tarihinden itibaren tahsilatların ana paradan düşülmesi ve bu tutara yıllık libor + 0.5 basit faiz oranının uygulanması " denilmekte olup, şirket kayıtlarımızda yer alan ve 31.12.2003 sonu itibariyle karşılık ayrılan tutarla bahsi geçen açıklamada yer alan tutar arasında büyük bir uyumsuzluğun olmaması ve şirkete herhangi bir bildirimin yapılmaması nedeniyle ekli mali tablolarda herhangi bir düzeltme yapılmamıştır.

20. SPK' nın seri: XI, No: 20 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde şirketin SPK Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda kar olmasına rağmen yasal kayıtlarında dönem zararı olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamıştır.

21. Görüşümüze göre, yukarıda birinci paragrafta sözü edilen mali tablolar, yukarıda belirtilen hususlar dışında tüm önemli taraflarıyla, Sabah Yayıncılık Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2004 tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu, SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.

Ankara, 10.03.2005

YKY
BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.


Prof. Dr. Yüksel Koç YALKIN
Sorumlu Ortak Başdenetçi


Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu (YTL)
Cari Dönem
A- DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU 32.719
B- DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 327.789.240
1- Satışlardan Elde Edilen Nakit 26.379.610
a) Net Satış Hasılatı 15.289.329
b) Alacaklardaki (Satışlardan Kaynaklanan) Azalışlar 11.090.281
c) Alacaklardaki (Satışlardan Kaynaklanan) Artışlar (-)
2- Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit 51.774.531
3- Olağanüstü Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit 27.958.015
4- Kısa Vadeli Borçlardaki Artış (Alımlarla İlgili Olmayan)
a) Menkul Kıymet İhraçlarından
b) Diğer Artışlar
5- Uzun Vadeli Borçlardaki Artış (Alımlarla İlgili Olmayan)
a) Menkul Kıymet İhraçlarından
b) Diğer Artışlar
6- Sermaye Artırımından Sağlanan Nakit
7- Diğer Nakit Girişleri 221.677.084
C- DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 327.793.754
1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
a) Satışların Maliyeti
b) Stoklardaki Artış
c) Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Azalış
d) Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Artış (-)
e) Amortisman ve Karşılıklar Gibi Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-)
f) Stoklardaki Azalış (-)
2- Faaliyet Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışı 8.954.080
a) Araştırma ve Geliştirme Giderleri
b) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
c) Genel Yönetim Giderleri 19.854.303
d) Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) -10.900.223
3- Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı 8.448.435
a) Diğer Faaliyetlerle İlgili Giderler ve Zararlar 8.448.435
b) Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler ve Zararlar (-)
4- Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışı 77.497.619
5- Olağanüstü Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı 39.855.739
a) Olağanüstü Giderler ve Zararlar 39.855.739
b) Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler ve Zararlar (-)
6- Duran Varlık Yatırımları Nedeniyle Nakit Çıkışı
7- Kısa Vadeli Borçların Anapara Ödemeleri (Alımlarla İlgili Olmayan) 180.766.896
a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri
b) Diğer Ödemeler 180.766.896
8- Uzun Vadeli Borçların Anapara Ödemeleri (Alımlarla İlgili Olmayan) 12.270.985
a) Menkul Kıymet Anapara Ödemeleri
b) Diğer Ödemeler 12.270.985
9- Ödenen Vergi ve Benzeri
10- Ödenen Temettüler
11- Diğer Nakit Çıkışları
D- DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU 28.205
E- NAKİT ARTIŞI veya AZALIŞI (D-A) -4.514
SABAH YAYINCILIK A.Ş. / SABAH , 2006 [] 28.02.2006 13:07:07
5/e-1 (4) Dava Açilmasi

Dava Açılması

Konuya İlişkin Son Özel Durum Açıklamasının Tarihi : --
Dava Açılma Tarihi : 2000 yılından itibaren açılan davalar
Davanın Öğrenilme/Şirkete Tebliğ Tarihi : ---
Dava Konusu : muhtelif
Karşı Taraf : çeşitli kuruluşlar ve gerçek kişiler
Davanın Tutarı : ---
Dava Tutarının Son Bilançodaki Aktif Toplamına Oranı : --
İlgili Mahkeme : --
YKY
BAĞIMSIZ DENETİM VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Üsküp Cad. 24/3 Çankaya ANKARA
Tel: (0 312) 468 30 25 Faks: (0 312) 426 80 34


SABAH YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ'nin
1 OCAK - 30 Eylül 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Sabah Yayıncılık A.Ş.'nin
Yönetim Kurulu'na

1. Sabah Yayıncılık A.Ş.'nin ("Şirket") ilişikteki 30 Eylül 2005 tarihli ara dönem bilançosunu ve aynı tarihte sona eren dokuz aylık ara döneme ait gelir, özkaynak değişim ve nakit akımı tablolarını incelemiş bulunuyoruz. Bu ara dönem mali tabloların sorumluluğu Şirket yönetimine aittir. Bizim sorumluluğumuz sınırlı incelememiz sonucunda bu ara dönem mali tablolar hakkında rapor hazırlamaktır.

2. Sınırlı denetim, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, sınırlı denetimin mali tablolarda önemli bir yanlışlığın bulunup bulunmadığına dair sınırlı bir güvence verecek şekilde planlanmasını ve yapılmasını öngörür. Sınırlı denetim, temel olarak mali tabloların analitik yöntemler uygulanarak incelenmesi, doğruluğunun sorgulanması ve denetlenenin yönetimi ile görüşmeler yapılarak bilgi toplanması ile sınırlı olduğundan, tam kapsamlı denetime kıyasla daha az güvence sağlar. Tam kapsamlı bir denetim çalışması yürütülmemesi nedeniyle bir denetim görüşü bildirilmemektedir.

3. Gruba verilen kefalet tutarının içinde yer alan 14.590.000 USD ve 1.620.000.-YTL Medya Sabah Holding A.Ş 'nin kullanmış olduğu kredilere karşılık verilmiş olan kefalet tutarlarıdır.

4. 30 Eylül 2005 tarihi itibari ile Birleşik Basın Dağıtım A.Ş'nin kredilerinin teminatı olarak, şirket aktifindeki finansal duran varlıklardan 112.500.000 adet 112.500.-YTL nominal bedelli Birleşik Basın Dağıtım A.Ş. hissesi T.Vakıflar Bankası A.Ş. 'ne genel kredi teminatı olarak Sabah Yayıncılık A. Ş tarafından rehin verilmiştir.

5. Ayrıca lehtarı müştereken Satel Sabah Televizyon A.Ş., Medya Holding A.Ş, Sabah Yayıncılık A.Ş., Sabah Dış Ticaret A.Ş. olmak üzere , Türkiye Halk Bankası 'na genel kredi teminatı olarak , 30.000.000.-YTL tutarında işletme makinaları müştereken rehin verilmiştir.

6. Şirket Yönetim Kurulunun 18.05.2001, 28.08.2001, 18.04.2002 ve 19.10.2002 tarihlerinde, almış olduğu kakarlar gereği, grup şirketlerin, ortakların, iştiraklerin ve şirketin Sosyal Sigortalar Kurumu'na ve Vergi Dairelerine olan borçlarının taksitlendirilmesi amacıyla toplam olarak 21.084.144 USD'lık makine ve teçhizatını, ayrıca grupta yer alan şirketlerin Vergi Dairelerine olan borçlarının taksitlendirilerek ödenebilmesi için şirkete ait gayrimenkullerini teminat olarak gösterilmesine karar vermiş olup 30.09.2005 tarihi itibariyle borçlar ödenmeye devam edilmektedir.

7. 30 Eylül 2005 tarihi itibari ile şirket aktifleri üzerindeki toplam ipotek tutarı 17.500.000.-YTL olup, bu tutarın tamamı grup şirket, ortak lehine verilmiştir.

8. 30 Eylül 2005 tarihi itibari ile, Antalya binası üzerinde ise 215.752.450.- YTL, Trabzon binası üzerinde 244.101.723.-YTL olmak üzere toplam 459.854.173.-YTL ihtiyati haciz bulunmaktadır.

9. Etibank A.Ş. 'nin eski hakim ortakları ve yöneticilerinin tazmin etmekle yükümlü oldukları kamu alacağı anapara tutarı olan 452.672.000.- YTL için, tüm gayrimenkuller üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tahsilat Daire Başkanlığı yazıları ile haciz konmuştur.

10. 30 Eylül 2005 tarihi itibariyle Sabah Yayıncılık A.Ş. aleyhine 131 adet tazminat davası, 107 adet alacak ve itirazın iptali ve 7 adet iflas davaları olmak üzere toplam 245 adet dava açılmıştır. Alacak ve itirazın iptali davaları şirketin grup şirketler lehine verdiği kefaletlerden ve kendi borçlarından dolayı açılmış olup, bu davalarda şirketten toplam 544.630.472.-YTL, 26.791.902 USD ve 52.713.253 EUR bedel talep edilmektedir. Tazminat davalarında ise 1.875.665.-YTL ve 10.448.013 USD tazminat talep edilmektedir.

Ayrıca, Sabah Yayıncılık A.Ş. tarafından 42 dava açılmış olup 8'i darbest 34'ü kararlıdır. Sözkonusu bu davaların toplam müddeabihi 466.937.175.- YTL' dir.

11. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 04.03.2005 tarihinde gelen 28.02.2005 tarih ve TMSF. THD. İST. 8662 sayılı SPK' ya yapılan ve IMKB Bülteninde yer alan açıklamada "Medya Grubu ile yapılan nihai borç tasfiye protokolü mahiyeti taşımayan anlaşmayı, halka açık olan Sabah Yayıncılık A.Ş., Medya Holding A.Ş. ve Sabah Pazarlama A.Ş. dahil toplam 49 adet şirket ve şahıs imzalamış olup, gerçek ve tüzel şahısların tamamı tüm borcu asaleten ve/veya kefaleten üstlenmiş bulunmaktadır.
Medya Grubundan olan Fon alacağının 27.10.2000 bakiyesinin USD'na dönüştürülmesi, tahsilatların ana paradan düşürülerek ve tazminlerin ilave edilmesi suretiyle hesaplanan 27.10.2002 tarihli ödeme planına esas anapara tutarının 743.050.123 USD, ödeme planı dışında tutulan 27.10.2000 tarihli ana para tutarının 146.558.395 USD olmak üzere toplam 889.608.518 USD olarak belirlenmesi,
Ödeme planı dışında tutulan tutarın üçüncü şahıslarca kullanılan krediler ile ilgili kısmı için medya grubu sorumluluğunun aynen devam etmesi ve üçüncü şahıslarda tahsil edilmemesi halinde Medya Grubun' dan talep edilmesi koşuluyla anlaşmaya esas borcun dışında tutulması,
Bu alacakların dışında kalan 743.050.122 USD' lik tutara 27.10.2000 - 27.10.2002 tarihleri arasında yıllık basit %4.5 faiz oranı uygulanmak suretiyle, 27.10.2002 tarihli ödeme planına esas borç bakiyesinin 812.641.881 USD olarak tespit edilmesi, 27.10.2002 tarihinden itibaren tahsilatların ana paradan düşülmesi ve bu tutara yıllık libor + 0.5 basit faiz oranının uygulanması" gerektiği ifade edilmiş olup 30.09.2005 sonu itibariyle 1.355.570.465.-YTL üzerinden karşılık ayrılmıştır.

12. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 03.05.2005 tarihli açıklamasında; Medya Grup şirketlerinden Satel Sabah Televizyon Prodüksiyon A.Ş. ve Bilgin Yayıncılık A.Ş. ile Medya Grubu şirketleri ve TMSF arasında daha önce gerçekleştirilen anlaşmaya istinaden bir kısım mal hak ve varlıkların Merkez Grubu tarafından edinilmesini öngören protokol 03.05.2005 tarihinde imzalanmıştır. Buna göre;
§ Merkez Grubu TMSF'ye toplam 433.000.000 USD ödeme yapacaktır.
§ Ödemeler 6 aylık taksitler halinde yapılacak ve on yılda tamamlanacaktır.
§ Merkez Grubu peşinata istinaden TMSF'ye 18.500.000 USD ödemiştir.
§ Peşinata müteakip ödemeler 15.10.2005'te başlamış olup, ilk üç taksitte peşinat dahil toplam 62.500.000 USD ödenecektir. Sonraki altı aylık taksitler ise 19.500.000 USD olarak ödenecektir.
Açıklamada bahsigeçen bir kısım mal hak ve varlıkların Merkez Grubuna devrinin, TMSF'nun "İcra İflas Kanunu, 6183 sayılı AATUHK, 4389 sayılı Bankalar Kanunu, 5020 sayılı Bankalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 5354 sayılı bankalar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"lar çerçevesinde kullandığı yetkiler uyarınca gerçekleştirildiği ve Merkez Grubu'nca ödemeler yapıldıkça bu tutarın tamamının aslen ve kefaleten TMSF'ye borcu olan tüm Medya Grubu şirketlerinin borcundan düşülecektir.

13. Gerçekleştirmiş olduğumuz sınırlı denetim sonucunda, yukarıda (3-12'inci paragraflarda) belirtilen hususlar nedeniyle ortaya çıkabilecek düzeltmeler dışında, ilişikteki mali tabloların, Sabah Yayıncılık A.Ş.'nin 30 Eylül 2005 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçlarını ve nakit akımlarını SPK'nun Seri XI; No 25 "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliği''nde yer alan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır.YKY Bağımsız Denetim ve Yeminli
Mali Müşavirlik A.Ş.


Prof. Dr. Yüksel Koç YALKIN
Sorumlu Ortak Başdenetçi
Ankara, 11 Kasım 2005

Dosya No : ---
Davanın Duruşma Tarihi : --
Varsa Mali Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı : ---

Açıklamalar

14 Ekim 2005

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI


İlgi : SPK 'n ın 26.8.2005 tarih ve B.02.1.SPK.1.60-785-18796 sayılı Denetim Sonucu konulu yazısı.

İlgi ' de yer alan Denetim Sonucu konulu yaz ının A) (1) numaralı bendinde aleyhimizdeki davalarla ilgili ilan metninin kamuya duyurulmak üzere SPK 'ya ve İMKB 'ye gönderilmesi istenmi ºtir. Sözkonusu döküman Ek 'de sunulmaktad ır.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,


SABAH YAYINCILIK A.Ş.


EK: Aleyhimizdeki davalara ilişkin ilan dökümanı.


Bilgin’e de ihtiyati hacizEtibank’ın eski Yönetim Kurulu üyesi Zafer Mutlu’nun mallarına ihtiyati hacizin ardından eski patronu Dinç Bilgin’in kredi borcu sebebiyle yedi şirketine de ihtiyati haciz konuldu.İçi boşaltılan Etibank’ın eski Yönetim Kurulu üyesi Zafer Mutlu’nun mallarına ihtiyaci haciz konulmasından sonra eski patronu Dinç Bilgin’in yedi şirketinin kredi borcu nedeniyle alınan ihtiyati haciz kararı uygulandı. Haciz kararının Bilgin Grubu’nun şirketlerinin Vakıflar Bankası’na olan -faizi hariç- toplam 10 trilyon 400 milyar liralık kredi borcundan kaynaklandığı belirtildi. Dinç Bilgin’in sahibi olduğu Medya Holding’den Borsa’ya gönderilen açıklamaya göre, İstanbul 6. İcra Dairesi tarafından, 8. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararıyla, Medya Holding, Sabah Yayıncılık, Sabah Pazarlama, Medya Sabah Holding, Satel Sabah Prodüksiyon, Medya Ofset Yayıncılık ve Birleşik Basın Dağıtım aleyhine olmak üzere, faiz hariç toplam 10 trilyon 400 milyar liralık Vakıflar Bankası kredi borcu nedeniyle 22 Ağustos tarihinde ihtiyati haciz işlemi yapıldı.

Açıklamada, hacize konu malların, Sabah Yayıncılık’a ait GOSS 80 baskı makinesi ve Eti Leasing’den (Karacan Medya A.Ş. tarafından) kiralanan GOSS 70 baskı makinesi olduğu bildirildi. Onbir gün önce Etibank davasında yargılanan Zafer Mutlu’nun mallarına da BDDK’ya olan borçlarından ötürü ihtiyati haciz konulmuştu. Haciz işlemine neden olan borcun -gecikme zammı hariç- 452 trilyon 672 milyar lirayı bulduğu açıklanmıştı.

26 Ağustos 2003

BDDK, Etibank’ın borçları için Bilgin’in şirketlerini satışa çıkardı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen Etibank’ın borçlarının tahsili için Bilgin Grubu’na ait 53 yayın kuruluşunun isim ve imtiyaz hakkı satışa çıkarılıyor.

BDDK, yaptığı incelemelerde gruba ait 15 yayın organını tespit etti. BDDK, konuyu İstanbul Valiliği’ne ‘bilgi talebine ilişkin yazı’ ile bildirdi. Ancak valilik, yaptığı araştırmada Bilgin Grubu’nun gerçekte 53 yayının lisans hakkına sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Geçen hafta İstanbul Valiliği’ne başvuran BDDK, Etibank’ın eski hakim ortakları ve yöneticilerinin tazmin etmekle hükümlü oldukları kamu alacağının tahsili için tüm gayrimenkul üzerinde TMSF 1. Tahsil Daire Başkanlığı tarafından haciz konduğu bildirildi. Valilikten, Dinç Bilgin’e ait 15 yayının ne durumda olduğu hakkında bilgi talep edildi. Ancak BDDK, gruba ait 15 yayının varlığından haberdarken, valilik bu yayınların 53 ayrı isim ve imtiyaz hakkı olduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca bu yayınlar için birçok ticaret ve vergi mahkemesi tarafından da haciz kararı bulunduğu kaydedildi.

Yayın kuruluşlarının, fonun alacaklarının ilgili hükümleri uyarınca Etibank’tan tahsil edilmesi gereken 452 trilyon lira alacağı karşılığında satışa çıkarılması planlanıyor. Ancak uzmanlar, gruba ait kuruluşların tabela şirket haline geldiğini ve birçoğu üzerinde farklı mahkemelerce verilen haciz kararı bulunduğundan satış işlemlerinin gerçekleşmesinin zor olduğunu belirtiyor. Gruba ait bu şirketler üzerinde tam 53 yayın hakkı bulunuyor.

İmar Bankası soruşturmasının yürütüldüğü bugünlerde BDDK, kamuoyunda ciddi eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Bankalara müdahalede geciktiği ve bazı ihmalleri bulunduğu iddia edilen BDDK, yaklaşık bir yıl aradan sonra ilk defa Bilgin Grubu’nun devlete olan borçlarının tahsili için harekete geçiyor. Hukukçular, mevcut yayın haklarının satışa çıkarılmasına yönelik talebin bir sonuç doğurmayacağına dikkat çekiyor. Bilgin Grubu’na ait birçok yayın kuruluşu ya sözleşme ile devredildi ya da 5 yıllığına kiralanarak haciz işlemlerinden kaçırıldı. Gruba ait yayın hakları ile ilgili, Beyoğlu, Kadıköy, İstanbul Adliyesi’nde haciz kararları bulunuyor.

Üzerinde farklı mahkemelerce vergi ve haciz kararı bulunan bu imtiyaz haklarının, ilgili kurumların BDDK tarafından satışını imkansız kıldığı belirtiliyor. BDDK’nın Etibank’taki kamu alacaklarının tahsili konusunda ağır davrandığına dikkat çeken uzmanlar, “Önce yapılması gereken işlemler sonra yapılınca devletin alacaklarının tahsili gittikçe güçleşti. Bu da BDDK yönetiminin hatalı tutumunu ortaya koyuyor.” diye konuştu. Hukukçular, Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun’un uygulanması durumunda bir malın ‘zoralım’ ve piyasada satılarak borcun tahsilinin mümkün olduğunu belirtiyor.

BDDK, Sabah’ın marka ve lisans haklarını 5 yıl süre ile kiralayan Bilgin Yayıncılık AŞ ile kiracı Merkez Gazete AŞ arasındaki bu işlemin, haciz alacaklısı olan TMSF’yi bağlamadığını ve bu işlemin ‘alacaklılardan mal kaçırma’ operasyonu olarak değerlendirdiğini bildirmişti. BDDK, Aralık 2002’de yaptığı yazılı açıklamada ayrıca, “Marka ve lisans haklarının temel dayanağını oluşturan imtiyaz (yayım) hakkının haczedilmiş olmasının, bu hakkın üçüncü kişilere kiralanmasına mani olmadığı; ancak ‘haciz koyduran alacaklının muvafakatının da alınması gerektiğini’ vurgulamıştı. Açıklamada şöyle denmişti: “Kaldı ki kurumumuzun bu konuda önceden verilmiş bir muvafakatı veya bu kiralama işlemini onaylayan bir icazeti de olmadığı ortadadır.” Kiralama işleminin, Dinç Bilgin’in TMSF’ye olan yükümlülüklerinde bir değişiklik meydana getirmediği vurgulanan açıklamada, “TMSF, haciz alacaklısı sıfatıyla haczettiği imtiyaz hakkını satışa sunabileceği gibi, imtiyaz hakkının değerini düşüren kira sözleşmesinin akdedilmesine yönelik tasarruf işleminin iptali yoluna da gidebilir.” ifadesine yer verilmişti.

Ercan Gün / İstanbul

28.08.2003

Ekonomi
BDDK: Bilgin ve Ciner mal kaçırıyorBDDK, batık Etibank'ın eski sahibi Dinç Bilgin'in Sabah Gazetesi'ni 5 yıl süreyle Turgay Ciner'e kiralanması işleminin, haciz alacaklısı olan TSMF'yi bağlamadığını açıkladı. ‘‘Kiralama işlemi, alacaklılardan mal kaçırmak için yapılan bir işlemdir'' diyen BDDK, bu konuda hukuki işlemlere başlanacağını duyurdu.

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), batık Etibank'ın eski sahibi Dinç Bilgin ile Sabah ve ATV'nin ortağı Turgay Ciner'in Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve bankalara toplam 1.1 milyar dolar borcu olan Sabah Grubu'ndaki ‘‘mal kaçırma'' operasyonuna ‘‘dur'' dedi. BDDK, Dinç Bilgin'in Sabah Gazetesi'ni 5 yıl süreyle Turgay Ciner'e kiralanması işleminin, haciz alacaklısı olan TSMF'yi bağlamadığını belirterek, ‘‘Kiralama işlemi, alacaklılardan mal kaçırmak için yapılan bir işlemdir'' dedi. BDDK, bu konuda hukuki işlemlere başlandığını da duyurdu.

BDDK, bazı basın yayın organlarında yer alan, Sabah Gazetesi'nin yayın, reklam ve satış haklarının 5 yıl süre ile Turgay Ciner'e ait Merkez Gazete Basım Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye kiralanmasına yönelik haberlere ilişkin açıklama yaptı.

BDDK açıklamasında, Bilgin Grubu'ndan olan Fon alacaklarının ilgili yasa hükümleri uyarınca tahsil edilmesi için Sabah Gazetesi'nin tescilli imtiyaz haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından haczedildiği belirtildi.

İZİN VERMEDİK

Marka ve lisans haklarının temel dayanağını oluşturan imtiyaz (yayım) hakkının haczedilmiş olmasının, bu hakkın üçüncü kişilere kiralanmasına mani olmadığı bildirilen açıklamada, şöyle denildi: ‘‘Haciz koyduran alacaklının muvafakatının alınması da gerekmemektedir. Kaldı ki kurumumuzun bu konuda önceden verilmiş bir muvafakatı veya bu kiralama işlemini onaylayan bir icazeti de yoktur. Kiralama işlemi, Dinç Bilgin'in TMSF'ye olan yükümlülüklerinde bir değişiklik yaratmamakta, ancak alacaklılardan mal kaçırmak için yapılan bir işlem olarak değerlendirilmektedir. TMSF, haciz alacaklısı sıfatıyla haczettiği imtiyaz hakkını satışa sunabileceği gibi, imtiyaz hakkının değerini düşüren kira sözleşmesinin akdedilmesine yönelik tasarruf işleminin iptali yoluna da gidebilir.''

Açıklamada, bu konudaki hukuki işlemlerin başlatılması için çalışmaların sürdürüldüğü de kaydedildi.

Artık bu künyenin değişmesi gerekiyor

SABAH Yayıncılık'ın SPK'ya gönderdiği yazıyla resmen açıklanan 5 yıllık kiralama olayıyla birlikte Turgay Ciner adı da Sabah Gazetesi'nin künyesine girmişti. Sabah Gazetesi'nin künyesinde, ‘‘İmtiyaz Sahibi'' Bilgin Yayıncılık adına Dinç Bilgin olarak gözükürken, ‘‘Yayınlayan ve Marka Lisans Sahibi'' olarak Merkez Gazete Dergi Basım Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. adına Turgay Ciner ismi yer aldı. Şimdi, BDDK'nın dün yaptığı açıklama sonrasında, Sabah Gazetesi'nin tamamen hukuk dışı bir işleme dayanarak oluşturulan künye bilgilerinin de değişmesi gerekiyor.

BDDK'dan Ciner'e: Sen de sorumlusun

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurulu, dün yaptığı yazılı açıklamada, mal kaçırma operasyonunun hukuki sonuçlarından sadece Dinç Bilgin'in değil, bu kiralama işleminde taraf olan Turgay Ciner'in de sorumlu olduğu uyarısında bulundu. Açıklamada, ‘‘Haciz alacaklısının, muvafakatını almayan kiralayan veya kiracı, haczin huhuki sonuçlarına katlanmak zorundadır'' denildi.24 Aralık 2002

MEDYA HOLDİNG A.Ş. / MEDYA , 2004/Yıllık [] 29.04.2005 11:25:59
Şirket Beyanı
27.04.2005 /

cianz
02-10-2007, 23:13
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Şirketi Denetim Türü Görüş Türü
YKY BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sürekli Şartlı

MEDYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 ARALIK 2004 HESAP DÖNEMİNE AİT
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ MALİ TABLOLARA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

1. Medya Holding A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle enflasyona göre düzeltilmiş bilançosunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait enflasyona göre düzeltilmiş gelir tablosunu incelemiş bulunuyoruz. Bu mali tabloların tümü Türk Lirası'nın 31 Aralık 2004 tarihindeki satın alma gücü cinsinden Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. İncelememiz, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş denetim ilke, esas ve standartlarına uygun olarak yapılmış ve dolayısıyla hesap ve işlemlerle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının kontrolü ile gerekli gördüğümüz diğer denetim yöntem ve tekniklerini içermiştir.

2. Şirketin, ABN Ambro Bank, Bayındırbank Güneşli, Demirbank Maçka, Demirbank Güneşli, Emlakbank Gayrettepe, Halkbank Mecidiyeköy, İktisat Merkez, İnterbank Güneşli, İşbankası Galata, Nurolbank, İşbankası Yenicami, Vakıfbank Finansmarket, ve Ulusal Bank'tan kullanmış olduğu krediler için ilgili bankalardan mutabakat yazılarına cevap alınamamış olup, bu krediler için 31.12.2004 tarihi itibari ile reeskont faiz oranı üzerinden faiz karşılığı ayrılmıştır. Ayrıca Emlakbank 'tan kullanılmış olan 1.872.178 EUR, Vakıfbank 'tan kullanılmış olan 13.955.649,16 USD ve 6.066.328 EUR, Garanti Bankası' dan kullanılmış olan 1.156.010 USD , 3.802.236 EUR kredi tutarları için ilgili bankalardan mutabakat yazılarına cevap alınamamış olup bu krediler için SPK mevzuatı hükümlerine göre cari dönemde de faiz karşılığı hesaplanmıştır.

3. Şirketin vadesi geçmiş olan toplam 1.835.365,42 EUR tutarındaki kabul kredi poliçeleri için, 31.12.2004 tarihine kadar geçen süre için Lıbor + 2 faiz oranı üzerinden faiz karşılığı hesaplanmıştır. Ancak bu poliçelerin faiz karşılığının hesabında kullanılan Lıbor+2 faiz oranının mutabakatı tarafımızca sağlanamamıştır. Bu poliçeler Etibank (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) tarafından kabul edilmiş ancak aval verilmemiş poliçelerdir.

4. 31.12.2004 tarihi itibari ile ekte düzenlenmiş olan mali tablolarda, Şirketin iştiraklerinden borsada işlem gören Sabah Yayıncılık A.Ş.'nin 7.869.794.974 adet hissesi bulunmakta olup, bu hisselerden, şirketten temin edilen bilgilere göre, hamiline yazılı hisse senetlerinden 945.000.000 adedi şirket ortağı Bilgin Holding A.Ş 'nin kullanmış olduğu kredilere teminat olarak Bilgin Holding A.Ş 'ne teslim edilmiştir. 1.400.000.000 adedi Etibank A.Ş 'de (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) teminatta bulunmaktadır. Ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun 07.05.2002 tarih 2002/06/7699 sayılı yazısı gereğince şirketin sahip olduğu 6.924.647.280 adet Sabah Yayıncılık A.Ş. hisselerine haciz konulmuştur.

5. Gruba verilen taahhüt tutarının içinde 68.590.000 USD ve 1.620.000.YTL Medya Sabah Holding A.Ş 'nin kullanmış olduğu kredilere karşılık verilmiş olan kefalet tutarı ve 12.500.000 USD teminat çeki bulunmaktadır. Ayrıca, Şirket 20.09.2000 tarihinde grup şirket ATV Haber Ajansı A.Ş, Satel A.Ş., Sport İletişim A.Ş, Stüdyo 1 Tel A.Ş, Filmcilik A.Ş, Avrupa Elektronik A.Ş ve ABC Basın Ajansı A.Ş. lehine Etibank A.Ş 'ne (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) Medya Plaza, Basın Ekspres Yolu Güneşli adresindeki gayrimenkulleri üzerine 15.000.000.-YTL'lık ipotek tesis ettirmiştir.

6. 31 Aralık 2004 tarihi itibari ile şirketin iştiraklerinin ve bağlı ortaklıklarının kullandıkları kredilerin teminatı olarak, şirket aktifindeki finansal duran varlıklardan 75.000.000 adet Birleşik Basın Dağıtım A.Ş. hissesi, 20.000.000.000 adet Medya Sabah Holding A.Ş. hissesi , 2.033.000.000 adet Sabah Yayıncılık A.Ş hissesi rehnedilmiştir. Ayrıca lehtarı müştereken Satel Sabah Televizyon A.Ş., Medya Holding A.Ş, Sabah Yayıncılık A.Ş.,Sabah Dış Ticaret A.Ş. olmak üzere, Türkiye Halk Bankası'na genel kredi teminatı olarak, 30.000.000.-YTL tutarında işletme makinaları müştereken rehin verilmiştir.

7. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığı'nın T.C. İstanbul 5.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na hitaben düzenlemiş bulunduğu 03.02.2003 tarihli ve 2342 sayılı yazısına istinaden Etibank A.Ş.'nin eski hakim ortakları ve yöneticilerinin anapara+gecikme zammı borç tutarının 30.01.2003 tarihi itibari ile 1.355.570.465-YTL'sına baliğ olduğu anlaşılmıştır. İlgili borç amme alacağına dönüşmüş ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığı tarafından bağımsız dış denetimi tarafımızca yapılan Sabah Pazarlama A.Ş., Medya Holding A.Ş. ve Sabah Yayıncılık A.Ş.'ne ödeme emri gönderilmiştir. Böylelikle sözkonusu borcun tamamı Sabah Yayıncılık A.Ş.' ve Sabah Pazatrlama A.Ş. tarafından da asaleten ve kefaletende üstlenilmiş olmaktadır. Medya Holding A.Ş. kendi borcu dışındaki 1.325.181.098.-YTL'sının tamamına önceki dönemlerde karşılık ayırmıştır.

8. 31 Aralık 2004 tarihi itibari ile Ocak-Aralık 2004 dönemleri için Bilgin Yayıncılık A.Ş.'ne baskı ve baskı işlemlerini ilgilendiren varlıklarının kullanım hakkı karşılığında fatura edilmek üzere 2.148.218.-YTL gelir karşılığı ayrılmıştır. Bu tutar gelir tablosunda yurtiçi satış hasılatı içinde yer almakta olup, ayrılan gelir karşılığı tutarının tespitine ilişkin tarafımıza bir sözleşme sunulmamıştır.

9. Medya Holding A.Ş. aleyhine 11 adet tazminat davası, 60 adet alacak ve itirazın iptali davaları olmak üzere toplam 71 adet dava açılmıştır. Alacak ve itirazın iptali davaları şirketin grup şirketler lehine verdiği kefaletlerden ve kendi borçlarından dolayı açılmış olup, bu davalarda şirketten toplam 787.074.182.-YTL, 24.942.728,43 USD, 2.000.719 EUR bedel talep edilmektedir. Tazminat davalarında ise 153.369.-YTL, 10.000.000 USD bedel talep edilmektedir.

10. Medya Holding A.Ş aleyhine açılmış toplam 11 Adet tazminat davasında talep edilen tazminat tutarı için , geçmiş üç yıla ilişkin istatistiki verileri dikkate alınarak , aleyhe hükmedilen davalarda dava bazında hükmedilen tazminat tutarının , bu davalar için talep edilen tazminat tutarına oranlarının ortalaması esas alınmış ve % 20 'ye isabet eden 2.727.874.-YTL gider karşılığı ayrılmıştır. Ancak, alacak ve itirazın iptali davalarından dolayı şirketin uğrayabileceği zarar tutarının tespiti mümkün olamadığından gider karşılığı hesaplanmamıştır.

11. Şirket maddi duran varlıklarının düzeltme işleminde, bu varlıklara ilişkin yapılmakta olan yatırım ve verilen sipariş avansları detaylarına ulaşılamadığından aktife giriş tarihleri dikkate alınmıştır. Dolayısıyla bu varlıkların aktife alındıkları tarih öncesi maliyetlere ilave edilmiş faiz ve kur farklarının olup olmadığı tarafımızca bilinemediğinden reel olmayan kısımları elimine edilememiştir. Bu varlıkların aktife girdikleri tarihten sonra maliyetlerine ilave edilmiş olan kur farklarının tamamı düzeltme dışı bırakılmıştır.

12. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 04.03.2005 tarihinde gelen 28.02.2005 tarih ve TMSF. THD. İST. 8662 sayılı SPK' ya yapılan ve IMKB Bülteninde yer alan açıklamada "Medya Grubu ile yapılan nihai borç tasfiye protokolü mahiyeti taşımayan anlaşmayı, halka açık olan Sabah Yayıncılık A.Ş., Medya Holding A.Ş. ve Sabah Pazarlama A.Ş. dahil toplam 49 adet şirket ve şahıs imzalamış olup, gerçek ve tüzel şahısların tamamı tüm borcu asaleten ve/veya kefaleten üstlenmiş bulunmaktadır.
Medya Grubundan olan Fon alacağının 27.10.2000 bakiyesinin USD'na dönüştürülmesi, tahsilatların ana paradan düşürülerek ve tazminlerin ilave edilmesi suretiyle hesaplanan 27.10.2002 tarihli ödeme planına esas anapara tutarının 743.050.123 USD, ödeme planı dışında tutulan 27.10.2000 tarihli ana para tutarının 146.558.395 USD olmak üzere toplam 889.608.518 USD olarak belirlenmesi,
Ödeme planı dışında tutulan tutarın üçüncü şahıslarca kullanılan krediler ile ilgili kısmı için medya grubu sorumluluğunun aynen devam etmesi ve üçüncü şahıslarda tahsil edilmemesi halinde Medya Grubun' dan talep edilmesi koşuluyla anlaşmaya esas borcun dışında tutulması,
Bu alacakların dışında kalan 743.050.122 USD' lik tutara 27.10.2000 - 27.10.2002 tarihleri arasında yıllık basit %4.5 faiz oranı uygulanmak suretiyle, 27.10.2002 tarihli ödeme planına esas borç bakiyesinin 812.641.881 USD olarak tespit edilmesi,27.10.2002 tarihinden itibaren tahsilatların ana paradan düşülmesi ve bu tutara yıllık libor + 0.5 basit faiz oranının uygulanması" gerektiği ifade edilmiş olup 31.12.2004 sonu itibariyle bu tutar üzerinden karşılık ayrılmamıştır.

13. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığı'nın T.C. İstanbul 5.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na hitaben düzenlemiş bulunduğu 03.02.2003 tarihli ve 2342 sayılı yazısına istinaden Etibank A.Ş.'nin eski hakim ortakları ve yöneticilerinin anapara+gecikme zammı borç tutarının 30.01.2003 tarihi itibari ile 1.355.570.465-YTL'sına baliğ olduğu anlaşılmıştır. Sözkonusu borcun tamamı için 31.12.2003 tarihi itibariyle karşılık ayrılmış olup bu tutar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 04.03.2005 tarihinde açıklamış olduğu borç tutarının birbirlerine yakın olması nedeniyle yeniden karşılık hesaplanmamıştır.

14. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun 04.03.2005 tarihinde gelen 28.02.2005 tarih ve TMSF.THD.İST.8662 sayılı yazısında;
"??.. Fon'a devri öngörülen Medya Grubuna ait %50 pay oranındaki A-Tel Pazarlama ve Servis Hizmetleri A.Ş. hissesinin devrinin, protokolün imzalanmasını müteakip 45 gün içinde yapılması öngörülmüş olmakla birlikte belirlenen süre içerisinde gerçekleşmemiştir. Bahse konu hisseler üzerindeki takyidatlar Grup tarafından protokol süresi aşıldıktan sonra kaldırılmış ve hisselerin 2003 yılı temettüleri Fon'a hacizli olmasına rağmen şirkete temlik edilmiştir. 18.10.2004 tarihinde bahse konu hisseler Fon tarafından devralınmıştır." denilmektedir.
Bu nedenle, Şirketin iştiraki olan A-Tel Pazarlama ve Servis Hizmetleri A.Ş.'i 18.10.2004 tarihi itibariyle TMSF tarafından devralındığı yapılan bu açıklamadan anlaşılmış olup, Medya Holding A.Ş.'nin başkaca bir konsolidasyona tabi ortaklığı ve iştiraki bulunmaması nedeniyle konsolidasyon kapsamından çıkartılmıştır.
Medya Holding A.Ş.'nin, A-Tel Pazarlama ve Servis Hizmetleri A.Ş.'de bulunan hisselerinin 18.10.2004 tarihinde Fon'a devredilmesi nedeniyle şirket kayıtlarında iştirak tutarı olan 25.336.336.-YTL gelir tablosunda "Diğer Olağanüstü Gider ve Zararlar" hesap grubu içerisinde gösterilmiş olup, ileriki dönemlerde söz konusu konu ile ilgili olarak TMSF'nin yapacağı açıklama doğrultusunda mali tablolara yansıtılması gerekmektedir.

15. Şirketin bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile ilgili olarak bilanço dipnotu 11/c'de açıklanan nedenlerle raporumuz ekinde yer alan mali tablolar konsolide olarak düzenlenmemiştir.

16. Görüşümüze göre, söz konusu enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolar yukarıda (2-15'inci pragraflarda) belirtilen hususlar nedeniyle ortaya çıkabilecek düzeltmeler dışında, Medya Holding Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2004 tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu, mevzuata ve bir önceki hesap dönemi ile tutarlı bir şekilde uygulanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak doğru bir bicimde yansıtmaktadır.

Ankara,21.04.2005
YKY
Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.


Prof.Dr. Yüksel Koç YALKIN
Sorumlu Ortak Başdenetçi

hocamurat2001
02-10-2007, 23:27
ArkadaŞlar SatiŞin İptalİ Ve YÜrÜtmeyİ Durdurma Davasini Bİran Önce AÇmaliyiz ÇÜnkÜ Dava AÇan TÜm Kesİmlerle Tmsf El SikiŞiyor Bu Muz Cumhurİyetİnde Demekkİ İŞleyİŞ BÖle Oluyor LÜtfen Bİran Önce Bu Davayi Tamamlayip AÇalim Adam Utanmadan Kalkip DİnÇ Bİlgİnİn 420 Mİlyon Dolarlik Borcunu 1 Mİlyardolarin Üzerİne Çikarabİlİyor ÇÜnkÜ Bu SÜrece Kadar ÖdenmİŞ Okadar Şey Varkİ Ona RaĞmen Kalan BorÇ 900 Mİlyon Dolar 38 Bİn İnsanin Bİrİkİmİnİ İse Birakin Anaparayi Ödemeyİ Futursuz Ve İnsafsizca 3 Te 1 İnİ Bİle Ödemeyİ DÜŞÜnmÜyor Benİm Elİmde 19875 Lot Sapaz Vardi 76 Mİlyar750 Mİlyon Şİmdİ Bunun Yerİne Kalkip Kamuoyundan Utanmadan 19 Mİlyar 750 Mİlyon Önerİyor Bu Kadarina Pes DoĞrusu Danİskanin BÖlesİ GÖrÜlmedİ HİÇ Bİr Ülkede Çekİnmeyİn ArkadaŞlar Zaten 7 Yildir HerŞeyİmİzİ Kaybetmedİk Mİ Onurumuzu Haysİyetİmİzİ Çoluk ÇocuĞumuzun GeleceĞİnİ Neye Duruyoruz Daha Kefaletle İlgİlİ Soruna Gelİnce Mahmutbey ArkadaŞim Avukat Spk 22/08/2005 İle 26/08/2005 Tarİhlİ Haftalik BÜltenİnde YayinlamiŞ DİnÇ Bİlgİn Ve DİĞer YÖnetİm Kurularindakİ Üyeler Hakkinda SavciliĞa SuÇ Duyurusnda BulunulmuŞ Zaman AŞimi Kavraminin OluŞmadiĞi Kanatİndeyİm 1.5 Yillik Bİr İŞlem Bu Zaman AŞimi İÇİn En Az 5 Yil Gerek Dİye DÜŞÜnÜyorum DİĞer Önemlİ Bİr Husus İse İmarzadelerİn OffŞor Hesaplarindan Ödemeye Mahkum EttİrdİĞİ Spk Ya KarŞi Dava AÇan Avukatin Tlfnunu Yarin AlacaĞim Olmazsa Ankaradakİ Grup Bununla İlgİlİ İrtİbata GeÇer Spk Mevzuatina Hakİm Bİr Hukuk BÜrosuna İhtİyacimiz Var Bİr An Önce Bu Davanin AÇilmasi Gerekİyor...spknin İlgİlİ BÜltenİnde Zaten SuÇ İŞledİklerİ KesİnleŞmİŞ Ama Bence İkİncİ Ve En Önemlİ SuÇu İŞleyen Tmsf Alacaklisin Dİye Alacaklina Aİt Olmayan Bİr Mala Nasil Tedbİr Koyuyorsun Temel Eksen Bu Olmali Dava Konusunda Kİ Bu YÜzden Bu Şİrketler İŞleyİp ÇaliŞamaz Duruma Geldİ İŞlemlerİ Kapatildi Bunun Mutlaka Hukukİ Bİr Lehİmİze Olan Tarafi Vardir Bunu HukukÇularin Bİlgİsİne Sunuyorum Onlarin Uzmanlik Alani ÇÜnkÜ ÇÜnkÜ Bu DuraĞan Ve Ortada Duran Bİr Ev Bİr Kamyon Gİbİ DeĞİl Bu Halka AÇik Bİr Şİrket Hİsse Oranlari Bellİ Oranlarda Ozamankİ SÜreÇte El DeĞİŞtİrİyordu Yanİ Bu Hİsselerİn Mutlak Suretle Hukuksal AÇidan Bİr AyricaliĞinin Olmasi Gerekİyor Şİrketle Hukuku AÇisindan İncelenmelİ Dİye DÜŞÜnÜyorum Ayrica Bu Davayi TÜrkİye İÇİnde Kaybetmemİzde Okadar Önemlİ DeĞİl Bence ÇÜnkÜ Olayi Bİran Önce İÇ Hukuku TÜketİp Avrupa İnsan Haklari Mahkemesİnde TÜm Yasal Faİzİyle Bİrlİkte KazanacaĞimizdan Adim Gİbİ Emİnİm Bakmayin Öle Tmsf Neden Şİmdİ Kalkip Uzanla AnlaŞmaya Yeltenİyor Olayi Tahkİme GÖtÜrÜp Oradan TÜrkİyenİn Kesİn KaybedeceĞİnİ Bİldİklerİ İÇİn AnlaŞmaya YanaŞiyor Bİzİmde SonuÇ Olarak Mutlak Suretle Bu Davayi AÇmamiz Gerekİyor ArkadaŞlar SÖzÜm Ona Elİnde Az Hİsse Senedİ Bulunan ArkadaŞlarada Bİr Tavsİyem Etrafiniza Bakin LÜtfen Bİr Boyaci ÇocuĞun Elİndekİ Bİr Ekmek Parasi Bİle Alinsa Onuru İÇİn GÜcÜ Sİze Yetmezse Dahİ SavaŞir Bu Konuda LÜtfen Elİnİzden Alinmaya ÇaliŞilan Onurunuz 1 Lİrada Olsa Hakkinizi Aramayi İhmal Etmeyİn ArkadaŞlar....son SÖzÜm Bunlar LÜtfen Bİrlİktelİk Ve DayaniŞma Ruhuyla Bu Sorunun Üzerİne Gİtmelİyİz Unutmayin Kİ Hak Verİlmez Hak Alinir...

spekavcısı
02-10-2007, 23:31
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=1156

İhtiyati tedbir kararı borçlunun mal varlığı üzerinde hakimiyet hakkını daraltan geniş kapsamlı ihtiyati tedbir kararıdır. Bu ihtiyati tedbir kararının mahiyetini ve kapsamını tedbir kararını veren mahkeme belirler
Ekleyen: Av.feyz Pazarbaşı | Tarih: 1-02-2007 | Kategori: İçtihat | Okunma : 455 | Not:

1 2 3 4 5

Yazdır | E-mail ile Gönder Av.feyz Pazarbaşı

Hakkımdaki açıklamalara www.pazarbasi.av.tr adresinden ulaşabilirsiniz.


Profil >

T.C. YARGITAY
ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ
ESAS KARAR
2003/6793 2004/1306

YARGITAY KARARI

MAHKEMESİ :İ. Asliye 1.Ticaret Mahkemesi
GÜNÜ :25.12.2002
SAYISI :2002/1997 - 2002/1254
DAVACI :T. Bankası A.Ş.
DAVALILAR :1-M. Holding A.Ş.
2-S. Yayıncılık A.Ş.
3-Dinc

Taraflar arasında görülen davada İ. Asliye 1.Ticaret Mahkemesi'nce verilen 25.12.2002 tarih ve 2002/1997 - 2002/1254 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkili ile davalılardan M.Holding A.Ş arasında genel kredi sözleşmesi düzenlendiğini, diğer davalıların kefil olarak sözleşmede yer aldıklarını, buna istinaden 2 adet teminat mektubu verilip, mer'i olduğunu, yapılan istihbaratta borçlu firmanın ticari durumunun bozulduğu, hakkında kanuni takiplere geçildiğinin öğrenildiğini, ihtar ile teminat mektubu bedellerinin depo edilmesinin istendiğini ancak yerine getirilmediğini ileri sürerek, teminat mektubu bedellerinin depo edilmesini, tazmin edildikleri taktirde tazmin tarihinden itibaren faizi ile davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalılar vekili, müvekkillerinden Dinç ve M. Holding A.Ş. hakkında ihtiyati tedbir kararları bulunduğunu, bunlara istinaden ödeme yapamayacaklarını, depo şartları oluşmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve dosyadaki belgelere göre, benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda, taraflar arasında düzenlenen kredi sözleşmesine göre, teminat mektubunun bedelinin depo edilmesinin istenebileceği, bu konuda çekilen ihtarın sonuçsuz kaldığı, bu şekilde temerrüt oluştuğu gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davalılar vekili temyiz etmiştir.
Dava, davacı banka tarafından davalılara verilen teminat mektupları bedellerinin depo edilmesi isteminden ibarettir.
Davalılar vekili bir kısım müvekkilleri hakkında verilmiş ihtiyati tedbir kararları bulunduğunu savunarak bu kararlar nedeniyle ödeme yapmalarının mümkün olmadığını bu nedenle temerrütleri bulunmadığını savunmuş olup, mahkemece bu husus üzerinde durulmaksızın davanın kabulüne karar verilmiştir.
Gerçekten bir kısım davalılar hakkında depo isteminden önce 30.10.2000 tarihinde A. 3.Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 4389 S.K. hükümlerine göre bilcümle mal varlıkları üzerine ihtiyati tedbir konulmuştur. Bu davada çözümlenmesi gereken uyuşmazlık, teminat mektupları bedellerinin depo edilmesi isteminin yukarıda açıklanan ihtiyati tedbir kararının kapsamı içerisinde kalıp kalmayacağı noktasında toplanmaktadır. Anılan ihtiyati tedbir kararı borçlunun mal varlığı üzerinde hakimiyet hakkını daraltan geniş kapsamlı ihtiyati tedbir kararıdır. Bu ihtiyati tedbir kararının mahiyetini ve kapsamını belirleyecek olan tedbir kararını veren mahkemedir. O halde davacıya bu konuda uygun süre verilmek suretiyle, öncelikle H.U.M.K.nun 109.maddesine göre davadan önce alındığı anlaşılan tedbir kararından sonra dava açılıp açılmadığı, dolayısıyla tedbir kararının halen mevcudiyetini koruyup korumadığı ve tedbir kararının depo istemine etkisi üzerinde durularak hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde eksik incelemeye dayalı olarak karar verilmesi doğru görülmemiştir.
2-Yukarıda açıklanan bozma sebep ve şekline göre davalılar vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ:Yukarıda 1 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 2 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmemesine, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 16.02.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

spekavcısı
02-10-2007, 23:49
http://www.jurnal.net/arsive/kasimarsiv/arsivanadincbilgin-1.html

http://www.jurnal.net/arsive/kasimarsiv/arsivanakaramehmet.html

Buradaki bilgilere g&#246;re...s&#246;yledikleri (gazete aracılığıyla)nitelikli dolandırıcılığa girmezmi...gizli protokol yapılmış...ceketimi alıp gidiyorum diyor....

yani halka a&#231;ık hissedarları kandırıyor...muvazaaa yapıyor...tazminat davasına delil olmazmı?

nobody
02-10-2007, 23:50
benim ve spekavcısı arkadaşın yayınladığı yargıtay kararında Ank 3.ATM de ihitiyati tedbirin devam ettiği anlaşılmaktadır.bu arada aşağıdaki gazete haberinde de BDDK nın sabah imtiyaz ve isim hakkının ciner grubuna devredilmesi ile ilgili olarak İst. 1.Asliye ticaret nahkemesine tedbir i&#231;in m&#252;racaat ederek bu tedbirle devir işleminin iptali isteniyor.bence bu mahkeme kararını da bulmamız gerekiyor.

gazete haberi:

Devlete ve diğer alacaklılara 1.2 milyar dolar borcu bulunan Etibank’ın eski sahibi Din&#231; Bilgin ile Turgay Ciner’in logo ve devirler yoluyla mal ka&#231;ırma girişimleri, BDDK tarafından da dava konusu yapıldı.
1 Ekim 2002’de, Bilgin Yayıncılık’ın imtiyaz sahibi olduğu Sabah, Sabah’la G&#252;naydın, Sabah’la Pazar, Sabah Cumartesi, Takvim, Taraftar, Fotoma&#231; ile Şok gazeteleri ve eklerinin m&#252;nhasır yayımlanma hakları, gazetelerin m&#252;lkiyetinde bulunan ekipmanları, patent, faydalı model, marka, tanıtım işaretleri gibi sınai m&#252;lkiyet haklarının kullanmaya ve işletmeye salih bir şekilde Merkez Gazete Dergi Basım Yayıncılık Sanayi ve Ticaret AŞ’ye devredilmesine ilişkin s&#246;zleşme yapıldı.
Bu operasyonu "mal ka&#231;ırma girişimi" olarak değerlendiren BDDK, bu s&#246;zleşme kapsamındaki tasarrufun iptali i&#231;in İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde dava a&#231;tı. Mahkeme, ilk tedbir kararında Bilgin Yayıncılık’ın Basın İlan Kurumu nezdindeki alacaklarından 452.7 trilyonluk borcunu karşılayacak kısmına ihtiyati tedbir koydu.

İhtiyati tedbir kararı var
6 Eyl&#252;l 2002’de de Bilgin ile Turgay Ciner bir kiralama s&#246;zleşmesi imzalayarak, ATV nin markası ile gelirleri dahil b&#252;t&#252;n haklarını Ciner’in Merkez - ATV şirketine devretti. ATV markasının Merkez - ATV şirketi adına tescili ise TMSF’den bu malların hacizli olduğunu &#246;ğrenen T&#252;rk Patent Enstit&#252;s&#252; Markalar Daire Başkanlığı’ndan geri d&#246;nd&#252;. TMSF’nin talebi &#252;zerine, bu s&#246;zleşmenin iptaline ilişkin ihtiyati tedbir kararı verildi.

nobody
03-10-2007, 00:05
Bu internette olan yorumu print edip iyice okumanızı tavsiye ederim.
bu sözleşmeler SPK ya ve Rakebet kuruluna mutlaka gönderilerek inceleme ve soruşturma istenmelidir.
orjinal belgeleri ek yapıyorum

....TMSF’nin el koyma gerekçesi olarak öne sürdüğü “hileye dayalı, muvazaalı” işlemleri. Yani Turgay Ciner ile Dinç Bilgin arasındaki gizli “inanç sözleşmelerini”...

Aşağıda tam metinlerini okuyacağınız 2 ayrı belge var. 12 Haziran 2002 tarihli olan ilki “Protokol” başlığını taşıyor. “Sözleşme” başlıklı ikincisi ise 8 Ağustos 2002 tarihli. 58 gün arayla imzalanan bu iki anlaşma birbirini tamamlayan nitelikte. O tarihlerde Dinç Bilgin, 10.5 ay tutuklu kalıp tahliye olduktan sonra işinin başına dönmüş. Tüm malvarlığı üzerinde tedbir bulunuyor ve Etibank’tan kaynaklanan borçlarının tasfiyesi için TMSF’yle görüşmeler yapıyor. Turgay Ciner’in pozisyonu ise çok daha ilginç. Ciner’in durumunu bu iki belgenin tam metnini yayınlarken aralara not düşerek anlatmaya çalışacağım. Anlaşma metinlerini siyah karakterde, aralara düştüğüm notları parantez içinde ve daha açık renk karakterde okuyacaksınız. İşte, bizzat Dinç bilgin tarafından resmi yollarla TMSF’ye iletilen ve Merkez Medya Grubu şirketlerine el konulması sonucunu doğuran gizli anlaşmalar...

12 HAZİRAN 2002 TARİHLİ iLK CİNER-BİLGİN ANLAŞMASI
PROTOKOL
“Park Şirketler Grubu” başkanı TURGAY CİNER ile “Sabah ve ATV Grubu” başkanı DİNÇ BİLGİN Ekim 2000 tarihinden bu yana yasal olarak kesintisiz, yönetim olarak kesintili devam eden her türlü basın-yayın ve iletişim alanındaki ortaklıklarının bir anlamda anayasası olacak bu metni imzalayarak ortaklık ve yönetim biçimini kağıt üzerine dökmüşlerdir.

(Buradaki ifadeler çok önemli. “Ekim 2000 tarihinden itibaren yasal olarak kesintisiz ortaklık” deniyor. Doğru. Turgay Ciner ve Park Grubu şirketleri 20 Ekim 2000 Cuma günü Sabah Yayıncılık AŞ’nin yarı yönetim hissesini satın aldı. 23 Ekim 2003 tarihli İMKB bültenine göre A Grubu imtiyazlı Sabah Yayıncılık hisselerinin yarısı (yüzde 15.92) Ciner’e geçti. Aynı gün İMKB’ye yollanan bir başka yazıyla 8 kişilik Sabah Yayıncılık Yönetim Kurulu’na Ciner Grubu’nu temsilen Turgay Ciner, İbrahim Başol, Ertin Akgüç ve Süleyman Yaşar’ın girdiği bildirildi. Böylece Ciner şirkette yarı yarıya hisse ve yönetim hakkı sahibi oldu. Ciner Sabah Yayıncılık’taki payıyla atv dahil tüm medya grubunda yüzde 50 kontrolü sağladı.

Bundan sonrası daha da önemli: Turgay Ciner, şirkete ortak olduktan tam bir hafta sonra BDDK, Etibank’a el koydu. Etibank’a en çok kredi borcu olan grup hangisiydi? Sabah-Medya Grubu. Yani Turgay Ciner’in yarı yönetim hissesine sahip olduğu, dolayısıyla ortaklığı oranında borçlardan da sorumlu olduğu grup. Peki, Sabah-Medya grubundan sonra Etibank’a en çok kredi borcu olan grup hangisiydi? 42 küsur milyon dolarla Park Grubu, yani Turgay Ciner. Çünkü Ciner, Sabah’a ortak olmak için gereken parayı Etibank’tan kredi olarak çekmişti. ‘Vay anasını seyirciler’ demeyiniz, tüm bu bilgiler bir kısmı halka açık olan resmi belgelerden alınmıştır)

TURGAY CİNER ile DİNÇ BİLGİN;
1- DİNÇ BİLGİN’in halen sahibi veya ortak olduğu bütün şirketlerde,

2- DİNÇ BİLGİN’in üçüncü şahıslar üzerinden bile olsa kontrol ettiği bütün şirketlerde,

3- TURGAY CİNER’in ve üçüncü şahıslar üzerinden bile olsa kontrol ettiği medya hisseleri ile DİNÇ BİLGİN’in ortaklık oranları ne olursa olsun birlikte pay sahibi olduğu bütün şirketlerde,

4- Bundan sonra basın-yayın ve TV-radyo gibi her türlü yazılı ve görsel medyada birlikte kuracakları şirketlerde,

5- TURGAY CİNER’in tek başına ve üçüncü şahıslar üzerinden bile olsa dolaylı olarak veya başkaları ile önceden kurduğu basın-yayın ve TV-radyo gibi her türlü iletişim ve buna bağlı hizmet, destek ve üretim şirketlerinde, şu temel esaslarda hareket edeceklerdir.

(Yukarıdaki 5 madde, gizli ortaklığın hangi faaliyet alanlarını kapsadığını belirliyor. Son derece özenle yazılmış, hiçbir delik bırakılmamış. Özetle, şu ana kadar her iki tarafın medya alanında kurmuş olduğu ve kuracağı tüm şirketlerin anlaşma kapsamına girdiği kayda geçiriliyor. Dikkat ettiyseniz henüz Merkez diye bir şirket ortada yok. Yani Ciner, Merkez Grubu şirketlerini henüz kurmamış )

a- TURGAY CİNER ile DİNÇ BİLGİN ortaklığının temeli eşit hisse eşit yönetim prensibine dayalıdır.

b- TURGAY CİNER ile DİNÇ BİLGİN’in bu prensiple oluşturdukları şirketin, üçüncü şahıslarda veya şirketlerle yaptıkları ortaklık veya anlaşmalarda da aynı prensip geçerlidir.

c- TURGAY CİNER ile DİNÇ BİLGİN ister ortak oldukları şirketler, ister kontrol ettikleri, isterse azınlık ortak olarak katıldıkları üçüncü şirketlerin halka açılması durumunda da dışarıdan hisse senedi toplamaları halinde bile birbirlerine karşı yönetim üstünlüğü sağlama çabasında bulunmayacaklardır.

d- TURGAY CİNER ile DİNÇ BİLGİN bu prensipler doğrultusunda mevcut basın ve TV-dergi ve iletişim şirketlerinin yapılandırılması için girişimlere imkan sağlayacaklardır.

e- TURGAY CİNER ve DİNÇ BİLGİN birbirlerinden bağımsız olarak ve birbirlerinin yazılı rızası olmaksızın basın-yayın, TV-iletişim ve bunların yan kollarında faaliyet göstermelerini sağlayacak şirketler kurmayacaklar ve kurulmuş olanlara da ortak olmayacaklardır. 12.06.2002

(Yine 5 maddede halen varolan ve daha sonra kurulacak tüm şirketlerde Ciner ve Bilgin’in yarı yarıya ortak oldukları kesin olarak belirleniyor. Her iki taraf, birbirlerinin rızası olmadan hiç bir yeni medya isine girişemiyorlar)

TURGAY CİNER DİNÇ BİLGİN

(Belgenin sonunda Ciner ve Bilgin’in ıslak imzaları yer alıyor. Her iki imzanın da adı geçen kişilere ait olduğuna dair Kriminoloji Laboratuvarı’nın raporu var.)58 GÜN SONRA İMZALANAN İKİNCİ GİZLİ ANLAŞMA
SÖZLEŞME

Bir taraftan Dinç Bilgin, diğer taraftan Turgay Ciner kendi aralarında, aşağıda belirtilen ilkelerde ve koşullarda anlaşmış olup, işbu ilkeler ve koşullar Dinç Bilgin ve Turgay Ciner’in yazılı, görsel ve işitsel medya faaliyetlerinin temel mutabakat belgesini oluşturmaktadır.

(Girişte anlaşmanın hangi faaliyet alanlarını kapsadığı belirleniyor. İlk anlaşmada “ortaklığın anayasası” ifadesi kullanılırken, burada “temel mutabakat belgesi” denmiş)

Buna göre;

1. Sabah gazetesi ve atv televizyonu başta olmak üzere şu anda Bilgin grubu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren televizyon ve gazetelerin gerek basım ve yayım ve gerekse reklam, ilan, dağıtım, vb faaliyetlerinin tümü bundan böyle;

* Merkez Basım Yayın Filmcilik Programcılık Reklamcılık Organizasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,

* Merkez Reklam Pazarlama Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,

* BBD Merkez Dağıtım Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,

* Merkez Gazete Dergi Basım Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,

* Merkez Atv Televizyon Prodüksiyon Anonim Şirketi,

ünvanlı şirketler (Bundan böyle “Merkez Şirketleri” olarak tanımlanacaktır) vasıtasıyla yürütülecektir.

(Aradaki 58 günlük sürede Turgay Ciner kurumsal örgütlenmeyi tamamlıyor. Tamamı Park Grubu şirketleri ve/veya mensuplarına ait olan Merkez Medya şirketleri kuruluyor. Sabahçılar “peçeleme” lafını pek sever. Burada da peçe, adı Merkez’le başlayan şirketler. Peçenin altında neyin saklandığı bir sonraki maddede.)

2. Her ne kadar Merkez Şirketleri’nin tamamının sahibi Turgay Ciner’e ait Park Enerji Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Park gurubuna mensup Fercan Aykutlu, Veli Ozan, Naci Övünç olarak görülmekte ise de; gerçekte işbu protokolde açıkça belirtildiği üzere söz konusu şirketlerin hisse ve yönetim yapısı Turgay Ciner gurubu ve Dinç Bilgin gurubu arasında %50’şer oranında olmak üzere “eşit hisse, eşit yönetim hakkı” şeklindedir. Bir diğer deyişle söz konusu şirketlerin %50 oranında sahibi Turgay Ciner gurubu, %50 oranında sahibi Dinç Bilgin gurubudur. Dinç Bilgin hakkındaki ihtiyati tedbir kararı ve benzer idari ve yargısal engeller kalktığı takdirde ve/veya Dinç Bilgin’in talebiyle söz konusu şirketlerdeki %50 oranındaki hisseler Turgay Ciner tarafından Dinç Bilgin’e ve/veya Önay Şevket Bilgin’e veya mutabakatın temin edileceği 3 ncü şahıslara devredilecek veya devredilmeleri sağlanacaktır. Bu anlamda işbu sözleşme inanç sözleşmesi hükümlerini haizdir.

(Merkez peçesinin altında ne varmış? Ciner-Bilgin gizli ortaklığı. “Her ne kadar bu şirketler Ciner Grubu’na ait gözükse de, adı geçen şirketlerin yüzde 50’si kesinkes Bilgin Ailesi’nindir” diyor. Çünkü o sırada Bilgin’in tüm malvarlığı tedbir altında. Şirketler üzerinde tek kuruşluk bir tasarrufu bile yok. Merkez peçesi altında Ciner, Bilgin’in yedd-i eminliğini üstleniyor. Plan şu: Ciner önce şirketlerin lisansını kiralayacak, bunun karşılığında Bilgin’in geçimini temin edecek. Daha sonra Bilgin, şirketlerin Ciner’e satılmasına razı olacak. Satış karşılığında borçların tümü ya da bir bölümü tasfiye olacak. TMSF, şirketlere el koymadığı için satış Ciner ile Bilgin arasında olacak, Ciner’in ödeyeceği para Bilgin’in borçlarına sayılacak. İş bittikten sonra Bilgin yüzde 50 hissesini devralacak.)

3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından talep edilmesi ve bu konuda karşılıklı mutabakata varılması halinde Merkez Şirketleri’ni temsil eden hisse senetlerinin tamamının veya bir kısmının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na rehin verilmesi halinde de 2’nci maddede belirtilen ortaklık ve yönetim yapısı geçerliliğini sürdürecek ve söz konusu rehnin fekkini müteakip Dinç Bilgin’in talebi halinde %50 oranındaki hissesi kendisine veya Önay Şevket Bilgin’e devir ve teslim edilecektir.

4. Merkez Şirketleri’ndeki hisselerin üçüncü kişilere devri, intifa hakkı tesis edilmesi veya yeni ortak alınması Dinç Bilgin ve Turgay Ciner’in birlikte yazılı mutabakatları ile mümkündür.

5. 2’nci maddedeki temel ilke Merkez Şirketleri’nin yönetim kurullarının teşkili, temsil ve ilzamı, personel, yayın ve ticari politikalarının tayin ve tesbitinde, sermaye artırımlarında karar verilmesi hallerinde de korunacak ve gerek Dinç Bilgin ve gerekse Turgay Ciner, Merkez Şirketleri’nin mülkiyet, yönetim ve idaresinde kendilerini temsil eden gerçek ve tüzel kişilerin de bu temel ilkelere uygun hareket etmelerini sağlayacak olup işbu taahhüt Borçlar Kanunu madde 110 hükmündedir 08.08.2002

TURGAY CİNER DİNÇ BİLGİN

(Dinç Bilgin işin o kadar içinde ki, yayın politikaları ve personel seçimi gibi günlük işlerde bile söz sahibi. Borçlar Kanunu’na atıf yapılarak bu ikili dışındaki yöneticilerin de anlaşmaya uymaları zorunluluk haline getiriliyor. Hemen ardından da yine ıslak imzalar atılıyor. Kriminoloji raporlarına göre imzalar gerçek.)Gizli plan ve sonuç...
Belgeleri sonuna kadar okudunuz. Bu plan 15 gün önceye kadar mükemmel işledi. Ciner, önce Bilgin medya grubunun tüm yayınlarının (gazeteler, tv’ler, dergiler, radyolar) lisans hakkını kiraladı. Mayıs 2005’e kadar hayat böyle devam etti. Gizli planın gereği olarak Turgay Ciner, Bilgin Ailesi’ne her ay düzenli olarak para ödedi. Mayıs 2005’te Merkez Grubu, Bilgin Medya Grubu şirketlerini 10 yıl vadeli 433 milyon dolara satın aldı. İhale yapılmadı çünkü, TMSF, Bilgin Medya Grubu’na el koymamış, tedbir altına almıştı. Böylece Bilgin’in rızası ve TMSF’nin muvafakatıyla satış gerçekleşti. Belirlenen fiyat herkese çok ucuz gelmişti. Peki Bilgin neden razı olmuştu? Çünkü şirketlerin tamamı satılıyor gibi görünse de, aslında satılan yüzde 50’ydi. Bunu Bilgin ve Ciner biliyor, ama satışa muvafakat veren TMSF’den gizliyordu. 15 gün kadar önce Dinç Bilgin bu belgeleri TMSF’ye verdi. TMSF de “hileli işlem, muvazaa deyip” şirketlere el koydu. Dikkat ediniz, geçen defa el koyma yoktu. Bu kez, Uzan Grubu’na yapıldığı gibi şirketlere el konuldu. o*nun için ihale sürecinden bahsediliyor.

HalukAktuna
03-10-2007, 00:41
Murat Hocam ev telefonunu e-posta ile g&#246;nderir misin. G&#246;r&#252;şelim.

hocamurat2001
03-10-2007, 03:59
Saygıdeğer HUKU BÜROSU UZMANLARI benim hukuksal anlamda bir hastalığım var ama bir türlü uygun doktoru yani avukatı bulamıyorum kısaca özetlemeye çalışayım bundan 7 yıl önce borsada sabah pazarlama şirketi hisse senedi aldım 77 milyarlık 2000 tarihinin parasıyla ne acıdır ki aldığım günün akşamı piyasalar kapanınca devlet etbanka el koydu ve ogünden bu güne hisse olarak hesabımda param kalmış ölece etibanka el konulunca tmsf bilginin bütün mal şirketleri üzerine ihtiyati tedbir koydu ve şirket yönetim kuruluda dinç bilginin bilgin yayıncılık a.ş nin borcuna bütün borsadaki halka açık şirketleride kefalet altına sokarak şirketleri işleyemez durumu getirdi ve konuyla ilgili spknın 22/08/2005 ile 26/08/2005 haftalık bülteninde şirket yönetim kurulu üyeleri hakında cumhuriyet savcılığına suç duyurunda bulunmuş suç işledikleri sabitlenmiş.İyide Tmsf alacaklı güzel ama alacaklı bir kişi veya kurum borçlusunun malına ihityati tedbir ve haciz koyabilir bu doğal ama aynı bir alacaklı kişi veya kurum borçlusuna ait olmayan bir mala hangi hukuksal dayanakla kefaleti kabul edip o malların veya şirketin hisse oranına tedbir ve kefalet koyabilir asl olan tmsfnin dinç bilginin yüzde 52 lik hisse oranına el koyması veya ihityati tedbir koyması değilmidir tmsf hangi kanuna binaen dinç bilgine ait olmayan yani küçük yatırımcıya ait olan hisse oranına el koyuyor veya kefaletini kabul ediyor ? bunla ilgili ne yapılabilir... tmsf ihaleyle sabah grubu iktasadi bütünlüğünü satışa konu yapmış ve diğer küçük yatırımcılarada para artarsa nominal değer üzerinden para ödeneceği söyleniyor benim sorularım şunlar
1.sabah pazarlama şirketi halka açık olan bir şirket yüzde 52 dinç bilgine ait yüzde 48 halka açık borsada alınıp satılıyordu ayrıca bu şirketin etibankla ortaklık yapısı yok etibanktan çekmiş olduğu tek kuruşluk kredi borcu yok bunun kanıtıda borsa başkanlığınca şirket haberlerinde açık ve net bir şekilde çeşitli yazışmalarda açıkça belirtilmiş.Türk ticaret kanunumu spk kanunumu bilemiyorum orada halka açık borsada işlem gören şirketlere bakış açısı nasıl hukuk bunu nasıl değerlendiriyor normal bir ev bir araba gibi mi yoksa ayrı bir hukuki düzenlemesi mi var çünkü dediğim gibi tmsf bilginin borcundan ötürü tüm şirkete ihtiyati tedbir koymuş durumda oysaki asl olan dinç bilginin yüzde 52 lik hisse oranına el koyması gerekmezmiydi şöyle düşünelim borsada işlem yapan bir şirketin hissedarları herhün baorsada hisse alıp satarak el değiştirmiyormu yani bu normal bir ev satıp hadi gidelim tapuyu üzrimize alamım mantığıyla mı hareket ediyorlar yoksa sana ait olan malını borcundan dolayı ben satışa çıkarıyorum benim sana ait olmayan hiseler karışma yetkim yokmu diyiyor bu süreçte tmsf ve spk aleyhine dava açabilirmiyim bunun hukuki dayanağı varmı dava açarsam hukukta şirkete bakış açısı nasıl birey gibimi algılıyor yoksa necaşlık gibi hukuta bölesi bir düzenleme yokmu olay oluncamı hukuki bir ekleme yapılacak ben kısacası paramı alabilmek için yasal faiziyle beraber ne yapmalıyım şirket yönetim kurul üyelerine tazminat davası mı açmalıyım açsam bile buadamların zaten tüm varlıkları tedbirli ve bişeleri kalmamış ne elde edebilirim veya spk aleyhindemi görevi kötüye kullanmadan veya yatırımcıyı koruma olan asli görevini yerine getirmediği için spk aleyhine tazminat davasımı açmalıyım yoksa tmsf aleyhine satışın iptali yürütmenin durdurulması ile ilgili davamı açayım lütfen bu konu hakkında beni bilgilendirirseniz veya Borsada işlem gören A.Ş ve yatırımcılarının hak ve hukukuna vakıf spk mevzuatını iyi bilen bir hukuk bürosuna beni yönlendiriseniz minntar olacam lütfen bu konuyla ilgili beni aydınlatın yardımcı olabileceğiniz inanç ve ümidiyle saygı ve şükranlarımı sunup başarılarınızın devamını dilerim...
Murat teke
yukarı taşyalak i.ö.o müdürü 63570 c.pınar/ş.urfaARADIĞIZ HUKUK BÜROSU BU HALUK BEY LÜTFEN BUNLARLA İRTİBATA GEÇELİM ZAMAN KAYBETMEDEN

Akkaş Hukuk & Marka Bürosu
Tel: 0 216 469 63 63 (pbx)
Fax: 0 216 572 38 55
Adres: Eski Üsküdar Yolu Cad. Öziş Apt. A Blok No:21/4
İçerenköy-İstanbul 34752

Faaliyet Alanlarımız

--------------------------------------------------------------------------------

Akkaş Hukuk Bürosu, müvekkil ve müşterilerine uzman olduğu aşağıdaki hukuk dallarında, en kaliteli hizmeti en uygun fiyata sunma anlayışıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Büromuz çalışmalarındaki hedef, müvekkil ve müşterilerimizin hukuki bir sorunla karşılaşmamaları için gerekli tedbirleri almak ya da karşılaştıkları hukuki sorunlara en etkin çözümü bulmak ve bu çözümü derhal uygulamaya sokmaktır. Lütfen aşağıda yer alan Büromuz faaliyet alanlarına kısaca bir göz atınız ve detaylı bilgi almak için bizimle temasa geçiniz.


Faaliyet Alanlarımız...
Avrupa Birliği Hukuku
Gümrük Hukuku
Sermaye Piyasaları

Bankacılık Hukuku
İcra Hukuku
Sigorta Hukuku

Birleşme & Devralmalar
İdare Hukuku
Spor Hukuku

Çalışan ve Yönetici Tazminatları
İflas & Aciz Hukuku

Sözleşme Hukuku

Çevre Hukuku
İnşaat & Taahhüt Hukuku
Telekomünikasyon Hukuku

Dava Hizmetleri
İnternet Hukuku
Tahkim Hizmetleri

Devlet Kurumları ile İlişkiler
İşletme Finansmanı
Tüketicinin Korunması

Enerji Hukuku
İş Hukuku
TV & Medya Hukuku

Finansal Kiralama Hukuku
İşletme Yönetim & Yürütümü
Uluslararası Hukuk

Finans Kurumları
Menkul Kıymetler Hukuku
Varlık Finansmanı

Franchise İşlemleri
Özelleştirme Hizmetleri
Vergi Uyuşmazlık & Davaları

Fikri & Sınai Mülkiyet
Rekabet Hukuku
Uluslararası Hukuk

Gayrımenkul Hukuku
Reklam Hukuku
Yabancı Sermaye

Girişim Sermayesi İşlemleri
Sağlık Hukuku
Yeniden Yapılandırma Hizmetleri

LÜTFEN ARTIK BİLGİ BELGE TOPLAMAKTAN ZİYADE SOMUT ADIM ATALIM VE İSTANBULDAKİ ARKADAŞLAR ACİLEN BU HUKUK BÜROSUYLA İRİTBATA GEÇİM AÇILABİLECEK DAVALAR KONUSUNDA ADIM ATALIM GEREKİRSE GRUPLARA AYRILALIM SAPAZ GRUBU SABAH GRUBU MEDYA GRUBU OLARAK ÜÇ KOLDAN TÜM DAVA MASRAFLARINI BİRLEŞTİRİP ORTAK BİR HESAP OLUŞTURUP BÖLÜŞTÜRELİM HERKES ETRAFINDAKİ MAĞDUR ARKADAŞLARLA TEMASA GEÇİP GEREKLİ FİNANSMANI SAĞLAYALIM BUKEZDE SADECE BAZI ARKADAŞLARA İŞİ YÜKLEMEYELİM DÖRT BİR KOLDAN HERKES MAĞDURLARA ULAŞSIN GEREKLİ FİNANSMANI OLUŞTURUP DAVAMIZI AÇALIM GEMİ KALKIYOR ARKADAŞLAR SON BİNEN BİZ OLAMAYALIM VE ÇOLUK ÇOCUĞUMUZUN GELECEĞİNİ ŞU KRAVATLI YAN KESİCİLERE YEDİRMEYELİM HAK VERİLMEZ ALINIR......

hocamurat2001
03-10-2007, 05:46
Saygıdeğer HUKU BÜROSU UZMANLARI benim hukuksal anlamda bir hastalığım var ama bir türlü uygun doktoru yani avukatı veya hukuk bürosunu bulamıyorum internette sizin büroyu buldum kısaca özetlemeye çalışayım bundan 7 yıl önce borsada sabah pazarlama şirketi hisse senedi aldım 77 milyarlık 2000 tarihinin parasıyla ne acıdır ki aldığım günün akşamı piyasalar kapanınca devlet etİbanka el koydu ve ogünden bu güne hisse olarak hesabımda duruyor euro menkul değerler ankara şubesi 11255 nolu hesapta 19875 sapaz hisse senedi. Etibanka el konulunca tmsf bilginin bütün mal şirketleri üzerine ihtiyati tedbir koydu ve şirket yönetim kuruluda dinç bilginin bilgin yayıncılık a.ş nin borcuna karşılık bütün borsadaki halka açık şirketleride kefalet altına sokarak şirketleri işleyemez durumu getirdi ve konuyla ilgili spk 22/08/2005 ile 26/08/2005 haftalık bülteninde kefaleti veren şirket yönetim kurulu üyeleri hakında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmuş suç işledikleri sabitlenmiş.
Spk nın bundan başka yapabileceği hiç bir şey yokmuydu..?İptal davası açamazmıydı verilen kefaletle ilgili..burda Spknın ağır görev ihmali yokmu ...? Tmsf alacaklı güzel ama alacaklı bir kişi veya kurum borçlusunun malına ihityati tedbir ve haciz koyabilir. Bu doğal ama alacaklı bir kişi veya kurum borçlusuna ait olmayan bir mala hangi hukuksal dayanakla ipotek koyabilir veya o şirketin yönetim kurul üyelerinin vermiş olduğu kefaleti kabul eder.Asl olan tmsfnin dinç bilginin yüzde 52 lik hisse oranına el koyması veya ihityati tedbir koyması değilmidir...? Tmsf hangi kanuna binaen dinç bilgine ait olmayan yani küçük yatırımcıya ait olan hisse oranına el koyuyor veya kefaletini kabul ediyor ? bunla ilgili ne yapılabilir...?Hukuksal anlamda NECCAŞLIK GİBİ bir durum mu söz konusu öyleyse bu hukuksal boşluk nasıl giderilecek suç işlenmiş ve hala işlenmeye devam ediyor... Tmsf ihaleyle sabah grubu iktasadi bütünlüğünü satışa konu yapmış. Bu nasıl bir satış burda şirketleri satmıyoruz kelime oyunlarıyla şirketler için en değerli olan isim hakkı marka yayın hakkı gibi varlıkları satarak içi boşaltılan şirketleri sabah yayıncılık A.Ş gibi Sabah Pazarlama A.ş gibi Medya holding gibi şirketleri profesyonelce boşalatma anlamıma gelen FİİLİ EYLEMLER kapsamına girmiyor mu..? ve diğer küçük yatırımcılarada önemli varlık ve imtiyaz haklarını satıyorum ben senin hisselerini satmıyorum ki diyip NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNU İŞLEMİYOR MU...? Aynı TMSF ALACAKLARI İÇİN TEFECİ FAİZİ UYUGULUYORDA Küçük Yatırımcılar için para artarsa nominal değer üzerinden para ödeyeceğini pişkinlikle kamuoyuna açıklarken hiç sıkılmıyor mu 7 yıl önce ben 77 milyar yatırmışım bugün bana önerilen rakam 19 milyar söyleniyor Alacaklarına faiz işletip fazlasıyla talepte bulunan TMSF PARA ARTARSA KÜÇÜK YATIRIMCININ BIRAKIN 7 YIL ÖNCEKİ ANA PARASINI VERMEYİ ÜÇTE BİRİNİ ÖDEME ÖNERİSİNİ HANGİ HUKUKİ KRİTERE GÖRE YAPIYOR SAYIN TMSF BAŞKANI ERTÜRK....? benim sorularım şunlar
sabah pazarlama şirketi halka açık olan bir şirket yüzde 52 dinç bilgine ait yüzde 48 halka açık borsada alınıp satılıyordu ayrıca bu şirketin etibankla ortaklık yapısı yok etibanktan çekmiş olduğu tek kuruşluk kredi borcu yok bunun kanıtıda borsa başkanlığınca şirket haberlerinde açık ve net bir şekilde çeşitli yazışmalarda açıkça belirtilmiş.Türk ticaret kanunumu spk kanunumu halka açık şirketler kanunumu bilemiyorum o sizin uzmanlık alanınız çünkü bu kanunlardaki halka açık borsada işlem gören şirketlere bakış açısı nasıl hukuk bunu nasıl değerlendiriyor ? Bu halka açık şirketlerdeki küçük yatırmcıların hakkını koruyan kollayan bir kanuni dayanak yok mu ? normal bir ev bir araba gibi durağan bir mal olarakmı bakıyor yoksa ayrı bir hukuki düzenlemesi mi var? çünkü dediğim gibi tmsf bilginin borcundan ötürü tüm şirkete ihtiyati tedbir koymuş durumda oysaki asl olan dinç bilginin yüzde 52 lik hisse oranına el koyması gerekmezmiydi ? şöyle düşünelim borsada işlem yapan bir şirketin hissedarları hergün baorsada hisse alıp satılararak şirket hisseleri el değiştirmiyormu yani bu normal bir ev satıp hadi gidelim tapuyu üzrimize alamım mantığıyla mı işliyor ? bence değil sürekli değişen bir durum söz konusu burda ayrıca bir şirketin borsaya açılabilmesi için çeşitli kurum ve kurluşların binbir denetiminden geçmesi gerekmiyor mu ? yoksa borsaya açılıp bundan sonra bu şirketi alan yatırımcıların ne hali varsa kendilerinimi ilgilendirir mantığımı devreye giriyor... Ben bir yatırımcı olarak bunu anlayamıyorum.Yatırımcıları koruma ve menfatlerini kollama konusunda hukuksal bir boşluk mu var? haklarımızı korumakla mükellef olan kurum ve kuruluşlar kimler...? bu süreçte Tmsf şirketlerin içinin boşaltılması konusunda seyircimi kalmıştı HAYIR şirketler cinerin elindeyken marka ve logalarla ilgili konuda ciner MERKEZE DEVRETMEYE ÇALIŞINCA mal kaçırıyor diye dava açmış ve tedbir koymamışmıydı bu tmsf .PEKİ ŞİMDİ AYNI MAL KAÇIRMAYI KENDİSİ YAPMIYORMU...?İSİM HAKKINI İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜNÜ SATIŞA KONU YAPIYORUM... ŞİRKET HİSSELERİNİ DEĞİL ŞİRKETİ SATMIYORUM DİYEREK BUNA KARGALAR GÜLMEZ Mİ...? KÜÇÜK YATIRIMCILARI YOK SAYARAK... SANKİ BU ŞİRKETLERİN YÜZDE YÜZÜ SADECE DİNÇ BİLGİNE AİTMİŞ GİBİ İŞLEM YAPARAK ve KAMUOYUNUN ÖNÜNE ÇIKIP MUTLU SONA YAKLAŞTIK BU SATIŞTAN TMSF DİNÇ BİLGİN VE CİNER GRUBU MUTLU OLACAK PEKİ YA 38 BİN MAĞDUR İNSAN VE AİLELERİ BUNLAR ORTAĞI DEĞİLMİYDİ BU GRUPLARIN...BUNLARIN TEK SUÇU BORSADA HİSSEMİ ALMAKTI KALKIP KAMUOYUNU YANILTMADA OLDUKÇA MARİFETLİ SAYIN ERTÜRK BORÇLU ŞİRKETLERE YATIRIM YAPMASAYDILAR DİYİYOR ETİBANKA EL KONULMADAN ÖNCE VE SONRADA SABAH PAZARLAMAYI TÜM DİĞER BİLGİN BORCUNA KEFİL YAPMADAN ÖNCE TEK KURUŞLUK ETİBANK BORCU VARMIYDI KANITLARSA BÜTÜN HAKKIMDAN FERAGAT EDERİM BUNU KAMUOYUNA DEKLERE ETMEYEDE HAZIRIM KANITLARSA TÜM HAKLARIMDAN FERAGAT ETMEZSEM NAMERTİM !!!..?
GELELİM SPK NIN KUSURLARINA VE DAVA KONUSU OLABİLECEK DONELERİNE
TMSF TÜM BUNLARI İŞLERKEN SPK NE YAPIYORDU ? bir şirketin en değerli varlığı isim marka ve logo hakkı değilmi..? sabah markası sabah ismi daha önceden sabah yayıncılık a.ş nin iken daha sonra tmsfnin ipotek ve rehini söz konusu olduğu halde nasıl bilgin yayıncılığa devr olundu.Yatırımcıyı korumakla mükellef olan spk olaya seyircimi kaldı ? TMSF kalkıp beni kçük yatırımcılar ilgilendirmez diyebilirmi ben alacaklıyım diyiyor onlarda o şirketin ortaklarıdırlar diyiyor haklıdır ortaklarıyız ama bizim ortak olduğumuz şirketin etibanka borcu yoktu ki ? Etibankla ortakılığı yoktu ki sapaz için söylüyorum .Aynı grubun başka borcu için kendisine ait olmayan bir borca yönetim kurulunca kefil kılındı..? bu süreçte spk ne yaptı 5 yıllık bir aradan sonra kefaleti veren yönetim kurul üyeleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.Spk nın TÜM YAPABİLDİĞİ SADECE BU MU ? Bu şekilde mi yatırımcıları koruyor.? tmsf ve spk aleyhine dava açabilirmiyim bunun hukuki dayanağı varmı dava açarsam hukukta şirkete bakış açısı nasıl birey gibimi algılıyor yoksa necaşlık gibi hukuta bölesi bir düzenleme yokmu olay oluncamı hukuki bir ekleme yapılacak ben kısacası paramı alabilmek için yasal faiziyle beraber ne yapmalıyım şirket yönetim kurul üyelerine tazminat davası mı açmalıyım açsam bile buadamların zaten tüm varlıkları tedbirli ve bişeleri kalmamış ne elde edebilirim veya spk aleyhindemi görevi kötüye kullanmadan veya yatırımcıyı koruma olan asli görevini yerine getirmediği için spk aleyhine mi tazminat davasımı açmalıyım yoksa tmsf aleyhine satışın iptali yürütmenin durdurulması ile ilgili davamı açayım lütfen bu konu hakkında beni aydınlatın... yardımcı olabileceğiniz inanç ve ümidiyle saygı ve şükranlarımı sunup başarılarınızın devamını dilerim...
Murat teke
yukarı taşyalak i.ö.o müdürü 63570 c.pınar/ş.urfa


ARKADAŞLAR DAVAYI GÖÜŞECEĞİNİZ HUKUK BÜROSUNA UZUN UZADIYA ANLATACAĞINIZA ŞU METNİ GÖNDERİN AYRICA BU METNİ MEDYA MENSUPLARI VE MİLLETVEKİLLERİ VE ÖZELLİKLE NAZIM EKRENE DEVLET BAKANINA FAKLARSANIZ BENCE ÇOK İYİ OLUR..

böcük
03-10-2007, 13:32
Kanal 1 şu an Ciner Grubu'na teslim ediliyor
03.10.2007 13:10 ( Kaynak : www.haberbusiness.com )


Kanal 1 televizyonu şu anda TMSF yetkilileri tarafından Ciner Grubu’na teslim ediliyor.


Ciner Yayın Holding’ten G&#252;rsel Usta ve diğer holding yetkilileri şu anda TMSF adına toplantıya katılan Kanal1 Haber Genel Yayın Y&#246;netmeni Suat Kozluklu ile g&#246;r&#252;ş&#252;yor...

spekavcısı
03-10-2007, 16:43
http://www.spk.gov.tr/hid/?tur=succeza

1094
1095
1141
numaralı sütunlarda sn. dinç bilgin ve bazılarının davası sürüyor-suç duyurusu var....yani bu dosyalardaki bilgiler işe yarayabilirmi bakmak gerekir...

1141 Sabah Yayıncılık A.Ş. 08.09.2005 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı SUÇ DUYURUSU
Dinç Bilgin SPK 47/A-3
Önay Şevket Bilgin
Selim Gülmen
Ali Cüneyt Ortan
Birol Kaplan
Clifford Holmes Polley
1142 Sabah Yayıncılık A.Ş. 08.09.2005 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı SUÇ DUYURUSU
Dinç Bilgin TCK 155
Önay Şevket Bilgin (ETCK 510)
Mustafa Dinçer
Selim Gülmen
Selim Erbay
1143

nobody
03-10-2007, 21:46
TMSF nin ;ortaya &#231;ıkan 12.06.2002 ve Sabah-atv 08.08.2002 tarihli gizli protokollara istinaden el koyma işlemine karşın Ciner Grubunun İst.İdare Mahkemesindeki gerek&#231;eli karar:
(kararda ciner ve bilgin in resmen ortak molduğu ortaya konuyor.O zaman 12.06.2002 tarihinde SPK na g&#246;re yeni bir &#231;ağrı y&#252;k&#252;ml&#252;l&#252;ğ&#252; doğmaktadır.Ama nedense SPK hala sessiz ve Rekabet kurulu da bu gizli devri hala inceleme konusu yapmıyor)ayrıca bu konuda İst.asliye Ticaret Mahkemesinin kararı da bizim i&#231;in &#246;nemli

Mahkeme Gerek&#231;eli karar:
H&#252;k&#252;m veren İstanbul B&#246;lge İdare Mahkemesi’nce, işin gereği g&#246;r&#252;ş&#252;ld&#252;:
Dava, davacıların sahibi oldukları Merkez Grubu’na dahil 03.05.2005 tarihli protokole taraf olan ve medya sekt&#246;r&#252;nde faaliyet g&#246;steren Merkez Grubu şirketlerinin ve medya sekt&#246;r&#252;nde faaliyet g&#246;steren diğer Merkez Grubu şirketlerinin temett&#252; hari&#231; ortaklık hakları ile y&#246;netim ve denetim devir alınmasına, mevcut y&#246;netim ve denetim kurulu &#252;yelerinin azledilmesine, belirlenen yeni y&#246;netim kurulu &#252;yelerinin atanmasına ve bu konularla ilgili usul&#252; işlemlerin yapılmasına ilişkin 30.03.2007 tarihli ve 2007/138 sayılı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu kararının iptali ve &#246;ncelikle y&#252;r&#252;tmenin durdurulması istemiyle a&#231;ılmıştır.
4389 sayılı m&#252;lga Bankalar Kanunu’nun 15’inci maddesinin 7’nci fıkrasının 5020 sayılı kanunu ile değişiklik (a) bendinde, “Fon alacağının tahsili bakımından yarar g&#246;rmesi halinde ve Fon’a bor&#231;lu olup olmadıklarına bakılmaksızın hisseleri kısmen veya tamamen kendisine intikal eden bir bankanın y&#246;netim ve denetimine sahip olduğu iştiraklerinin bu bankanın y&#246;netim ve denetiminin doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte, elinde bulunduran t&#252;zel kişi ortaklarının ger&#231;ek ve t&#252;zel kişi ortaklarının, y&#246;netim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulundurdukları şirketlerin ortaklarının, bu şirketlerin sahip oldukları hisselerinin tamamına ve/veya bir kısmına ilişkin temett&#252; hari&#231;, ortaklık hakları ile bu şirketlerin y&#246;netim ve denetimini devralmaya ve şirket ana s&#246;zleşmesinde belirlenen y&#246;netim, m&#252;d&#252;rler ve denetim kurulu &#252;yelerinin sayılarıyla bağlı kalmaksızın ve imtiyazlı hisselere dayanılarak atanılıp atanılmadıklarına bakılmaksızın g&#246;revden almak ve/veya &#252;ye sayısını arttırmak ve/veya eksiltmek suretiyle bu kurullara &#252;ye atamaya yetkilidir” h&#252;km&#252; yer almış, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun ge&#231;ici 11. Maddesinde Fon tarafından tasfiye işlemleri başlatılan bankalar hakkında başlatılan işlemler sonu&#231;lanıncaya ve her t&#252;rl&#252; Fon alacakları tahsil edilinceye kadar m&#252;lga 4389 Sayılı Kanun’un 15’inci maddesinin h&#252;k&#252;mlerinin uygulanmasına devam edileceği belirtilmiştir.

Yine 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 134’&#252;nc&#252; maddesinde ise Fon’un alacağının tahsili bakımından yarar g&#246;rmesi halinde ve Fon’a bor&#231;lu olunup olunmadıklarına bakılmaksızın Fon bankalarının;
a) Y&#246;netim ve denetimine sahip olduğu iştiraklerinin,
b) Hakim ortağı olan t&#252;zel kişilerin
c) Ger&#231;ek ve t&#252;zel kişi hakim ortaklarının, hakim ortak oldukları şirketlerin
d) Yukarıda sayılan kişiler adına hareket eden veya onlar hesabına, kendi adına, para, mal veya hak edinen şirketlerin ortaklarının,
Bu maddede belirtilen şirketlerde sahip oldukları hisselerinin tamamına ve/veya bir kısmına ilişkin temett&#252; hari&#231; ortaklık hakları ile bu şirketlerin y&#246;netim ve denetimi devralmaya ve şirket ana s&#246;zleşmesinde belirlenen y&#246;netim, m&#252;d&#252;rler ve denetim kurulu &#252;yelerinin sayılarıyla bağlı olmaksızın ve imtiyazlı hisselere dayanılarak atanıp atanmadıklarına bakılmaksızın g&#246;revden almak ve/veya &#252;ye sayısının ve/veya eksiltmek suretiyle bu kurullara &#252;ye atamaya yetkili olduğu h&#252;kme bağlanmıştır.
Dava dosyasının incelenmesinde, Din&#231; Bilgin’in hakim ortağı olduğu Etibank AŞ’ne BBDK tarafından el konulmasından sonra, Din&#231; Bilgin’in kontrol&#252;ndeki Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na bor&#231;lu Din&#231; Bilgin Grubu firmalarına, Bilgin Yayıncılık AŞ ve Satel Sabah Televizyon Prod&#252;ksiyon AŞ firmaları ile davacı Turgay Ciner’e ait Merkez Grubu firmalarından Merkez Gazete Dergi Basın Yayıncılık San. Ve Tic. AŞ ile Merkez atv Televizyon Prod&#252;ksiyon AŞ arasında 01.10.2002 tarihli tam ruhsat (lisans) s&#246;zleşmesi ve m&#252;nhasır programcılık s&#246;zleşmesinin imzalandığı, bu anlaşmaların TMSF’nin muvafakati alınmadan yapılması nedeniyle davalı TMSF tarafından bu s&#246;zleşmeler y&#246;n&#252;nde tasarrufun iptali davası a&#231;ıldığı, bunun &#252;zerine 01.10.2002 tarihli lisans s&#246;zleşmelerinde TMSF’nin talebi doğrultusunda değişiklikler yapılarak 17.11.2003 tarihinde Din&#231; Bilgin Grubu’na ait bir kısım varlıkların marka, isim ve imtiyaz haklarının ve bir kısım menkul ve gayrimenkullerinin hak sahibi konumundaki firmalar ile Merkez Grubu arasında bu varlıkların değerlendirilmesine y&#246;nelik olarak d&#252;zenlenen 15 yıl s&#252;reli lisans s&#246;zleşmelerine Fon tarafından muvaffak edilmesi karşılığında Din&#231; Bilgin Grubu firmalarının bu s&#246;zleşmelerden kaynaklanan lisans alacaklarının Din&#231; Bilgin Grubu bor&#231;larına mahsuben Fon &#246;demesi kapsamında her iki taraf imzasını kapsayan bir anlaşma akdedildiği, bu anlaşma ile Merkez Grubu şirketleri ile lisans veren Din&#231; Bilgin Grubu’na dahil Bilgin Yayıncılık AŞ ve Satel Sabah Televizyon Prod&#252;ksiyon AŞ tarafından lisans s&#246;zleşmelerinde yer alan koşulların sağlanması ve &#246;demelerin yapılması konusunda (15 yıl boyunca firma bazında yıllık net kar toplamının y&#252;zde 55’i veya firma bazında yıllık net cironun y&#252;zde 6’sı zarar edilmesi halinde, firma bazında net cironun y&#252;zde 3’&#252; tutarında lisans &#252;creti) TMSF’ye taahh&#252;tname imzaladığı, bu taahh&#252;tnameye 14.11.2003 tarihinde TMSF tarafından muvaffak edildiği, daha sonra bu s&#246;zleşme ve taahh&#252;tnamelerin Fon’un ama&#231;larına uygun olmaması nedeniyle TMSF tarafından Satel Sabah Televizyonu (atv) ve Bilgin Yayıncılık’ın satış ve t&#252;m&#252;yle devri i&#231;in &#231;alışmalar başlatılarak tekliflerin alındığı, bu tekliflerden yabancı Axel Springer ile CanWest gruplarının 17.11.2003 tarihinden sonra Merkez Grubu tarafından ilgili şikayetlere kazandırılan Merkez Grubu varlıklarının da pakete dahil edilmelerini istedikleri, bir diğer yabancı yatırımcının ise ayrıntılı inceleme yaptıktan sonra gerektiğinde fiyat indirme &#246;zg&#252;rl&#252;ğ&#252; talep ettiği ve bu şartlarda şartsız olarak en iyi teklifi veren Merkez Grubu ile anlaşmaya varılarak Medya Grubu şirketlerinden Satel Sabah Televizyon Prod&#252;ksiyon AŞ ve Bilgin Yayıncılık AŞ ile Merkez Grubu şirketleri ve TMSF arasında daha &#246;nce Merkez Grubu şirketlerine lisans s&#246;zleşmeleri kapsamında kullandırılan mal, hak ve varlıkların Merkez Grubu tarafından 6 aylık taksitler halinde &#246;denmek ve 10 yılda tamamlanmak &#252;zere 433.000.000 USD bedelle edinilebilmesine y&#246;nelik olarak 03.05.2005 tarihi itibariyle bir anlaşma imzaladığı, bu anlaşma kapsamında teminat olarak Merkez Grubu hisselerinin Fon’a rehin edildiği, Fon lehine gerekil ipoteklerin tesis edildiği, dava konusu işlemin tesisine karar kadar Merkez Grubu’nun bu anlaşma kapsamında faaliyet ve yatırımlarına devam ettiği, davacılara ait Merkez Grubu’nun bu anlaşma kapsamındaki y&#252;k&#252;ml&#252;l&#252;klerini zamanında yerine getirdiği, bilahare Din&#231; Bilgin’in TMSF’ye verdiği 16.03.2007 tarihli dilek&#231;esi ekinde 12.06.2002 tarihli Turgay Ciner ile Din&#231; Bilgin arasında akdedilen protokol ile 08.08.2002 tarihli ve yine Turgay Ciner ile Din&#231; Bilgin arasında imzalanan s&#246;zleşmeyi davalı TMSF’ye sunduğu, Din&#231; Bilgin tarafından sunulan bu belgeler &#252;zerine TMSF ile Merkez Grubu firmaları arasında imzalanan 03.05.2005 tarihli protokollerin imzası aşamasında mevcut olmasına karşın bu belgelerin TMSF’nin bilgisinden gizlendiği, bu s&#246;zleşmelerin i&#231;eriğinde Din&#231; Bilgin’in Merkez Grubu da dahil olmak &#252;zere t&#252;m medya sekt&#246;r&#252;nde Turgay Ciner ile ortak olduklarının g&#246;r&#252;lmesi, ihaleye dayalı ve muvazaalı işlemleriyle Fon’u yanılttıklarının bizzat hakim olarak tarafından ibraz edilen belgelerle teşvik edildiği, dolayısıyla Medya Grubu ve Merkez Grubu i&#231;erisinde yer alan t&#252;m medya şirket, mal, hak ve varlıklarının halen dolaylı olarak Din&#231; Bilgin’in elinde bulunduğunun ortaya &#231;ıktığı gerek&#231;esiyle dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmaktadır.

Davacı tarafından Din&#231; Bilgin’in TMSF’ye sunduğu 12.06.2002 ve 08.08.2002 tarihli s&#246;zleşme ve protokol&#252;n iptali i&#231;in h&#252;k&#252;ms&#252;zl&#252;ğ&#252;n tespiti ve muarazanın men’i istemiyle İstanbul 10’uncu Asliye Ticaret Mahkemesi’ne E:2007/261 sayı ile dava a&#231;ıldığı ve Din&#231; Bilgin tarafından TMSF’ye sunulan bu belgelerin taraflarca iptal, ikale ve fesh edildiğine dair 10.12.2002 tarihli protokol ve 03.04.2003 tarihli teslim ve imha protokol&#252;n&#252;n dava dosyasına sunulduğu, bu belgelerin kendi adına asaleten Din&#231; Bilgin adına vekaleten &#214;nay Şevket Bilgin tarafından imzalanmış olduğu, bu belgelere ilişkin olara k alınan bilirkişi raporlarına g&#246;re sunulan bu belgelerin ıslak imzalı ger&#231;ek belgeler olduğunun ve imzaların da &#214;nay Şevket Bilgin’e ait olduğunun belirlendiği, bu belgelerin i&#231;eriğine g&#246;re de TMSF’ye sunulan 12.06.2002 tarihli ve 08.08.2002 tarihli belgelerin 03.03.2003 tarihinde taraflarca iptal ve imha edildiği ve yine 10.12.2002 tarihinde de 12.06.2002 tarihli Turgay Ciner ile Din&#231; Bilgin arasında akdedilen protokol ile 08.08.2002 tarihli ve Turgay Ciner ile Din&#231; Bilgin arasında imzalanan s&#246;zleşmenin taraflarca iptal, ikale ve fesh edildiğinin g&#246;r&#252;ld&#252;ğ&#252;, İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde g&#246;r&#252;len davadaki ihtiyati tedbir talebinin ise, talep sonucunu elde eder şekilde tedbir kararı verilemeyeceği i&#231;in usulen reddedildiği saptanmıştır.

Yukarıdan beri a&#231;ıklanan veriler birlikte değerlendirildiğinde, sorun; 12.06.2002 ve 08.08.2002 tarihinde imzalanan protokol ve inan&#231; s&#246;zleşmesinde d&#252;ğ&#252;mlenmektedir. Davalı idare, s&#246;z konusu protokol ve bu s&#246;zleşmeyi ge&#231;erli saymakta, davacı taraf ise Din&#231; Bilgin’ce verilen vekaletnameye istinaden &#214;nay Şevket Bilgin tarafından imzalanan 10.12.2002 tarihli protokol ve 03.04.2003 tarihli teslim ve imha protokol&#252; dahilinde işletme dayanak alınan protokol ve s&#246;zleşmenin ge&#231;ersiz olduğu iddia edilmektedir. Olayın &#231;&#246;z&#252;m&#252; ise İstanbul 10’uncu Asliye Ticaret Mahkemesi’nin E: 2007/261 sayılı dosyasında g&#246;r&#252;lecek davanın sonucuna g&#246;re belirlenecektir. Hal b&#246;yle olunca, davalı idarenin İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin E:2007/261 sayılı dava dosyasında verilecek kararı esas alarak işlem tesis etmesi gerekirken, bu husus g&#246;z ardı edilerek yargı kararı niteliğinde işlem tesisine gidilmesinde hukuka uyarlılık bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu aşamada, 5411 Sayılı Kanunun 134’&#252;nc&#252; maddesinin (d) bendinin olaya uygulanmasına hukuken olanak bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, Turgay Ciner’e ait Merkez Grubu şirketleri tarafından TMSF ile imzalanan 03.05.2005 tarihli anlaşmanın y&#252;k&#252;ml&#252;l&#252;klerinin aksatıldığı veya yerine getirilmediği y&#246;n&#252;nde, herhangi bir tespit dosyaya sunulmamakta olup, Turgay Ciner veya turgay Ciner’e ait Merkez Grubu şirketleri tarafından Din&#231; Bilgin’e veya Din&#231; Bilgin şirketlerine kaynak aktarıldığı veya Din&#231; Bilgin ile Turgay Ciner ortaklığının devam ettiği kesin ve teredd&#252;t doğurmayacak şekilde ortaya konmaksızın hukuki dayanaktan yoksun olarak tesis edilen dava konusu işlem bu y&#246;n&#252;yle de hukuka aykırıdır ve uygulanması halinde telafisi g&#252;&#231; veya imkansız zararlara sebebiyet verebilecektir.

A&#231;ıklanan nedenlerle, İstanbul 6’ncı İdare Mahkemesi’nin 22.06.2007 g&#252;n&#252; ve E:2007/827 sayılı kararına karşı yapılan itirazın kabul&#252; ile kararın kaldırılmasına, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usul&#252; Kanunu’nun 27’nci maddesi uyarınca a&#231;ık&#231;a hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi g&#252;&#231; zararlar doğuracak nitelikte bulunan dava konusu işlemin, teminat aranmaksızın ve dava sonuna kadar y&#252;r&#252;tmesinin durdurulmasına, dosyanın mahkemesine iadesine, 05.07.2007 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

nobody
03-10-2007, 22:40
Bu gazete haberini iyi okuyalım.ATV isim hakkının devri için üzerinde haciz var diyerek red edilmesine karşın,sabah yayıncılık imtiyaz ve isim hakkı için acaba patent enstiüsü ve ist.emniyet müdürlüğü ne yaptı acaba?
http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2003/04/20/277580.asp

ATV'yi 1 milyar liraya kaçırırken yakalandılar

Sabah Grubu'nda Dinç Bilgin'den Turgay Ciner'e dönük ‘‘mal kaçırma’’ planı bu kez ATV Televizyonu'nda devreye girdi. ATV'nin BDDK'dan ve diğer alacaklılardan kaçırılmasını amaçlayan ‘‘1 milyar liraya devir’’ operasyonu TMSF'nin açtığı davayla ortaya çıktı. TMSF, ‘‘İyi niyetli değiller’’ dedi.

Dinç Bilgin'in Sabah Grubu ile Turgay Ciner'in Merkez Grubu arasındaki yeni bir ‘mal kaçırma operasyonu’nu devlet kurumları, ortaya çıkardı. ATV'nin tüm marka lisans haklarını ve gelirlerini Turgay Ciner'e, ‘1 milyar lira’ gibi komik bir rakamla aktarmaya çalışılan operasyon, bu sefer mahkeme kayıtlarına da geçti. TMSF, mal kaçırma operasyonunu durdurmak ve ATV'nin gelirlerini kurtarmak için İstanbul 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açtığı davada, Bilgin ve Ciner'in ‘iyi niyetle hareket etmediğini’ iddia etti. TMSF, ayrıca Bilgin Grubu'ndan 452 trilyon liralık alacağını da aynı davayla talep etti.

Bilgin'in, ATV'yi Ciner'e kiralaması ve bu şekilde alacaklılarından mal kaçırmasını engellemeye çalışan devlet kuruluşları ayrıca, Ciner'e ait olan şirketlerin ATV'nin kasasından 53 trilyon lira çektiğini belirleyerek, bu parayı en kısa sürede TMSF'ye aktarmaları için ‘ödeme emri’ de verdi. Ancak, bu talep henüz yerine getirilmedi.

Etibank'ın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından verilen kararla, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesinden sonra Sabah Grubu ve sahibi Dinç Bilgin, TMSF ile piyasalara toplam 1.2 miyar doların üzerinde borçlandı.

Etibank'ın, TMSF'ye devrinden kısa süre önce Sabah Grubu'na ortak olan Turgay Ciner, geçen yıl kurduğu ve Merkez ismini verdiği şirketler grubu aracılığıyla, Sabah Grubu'nun bütün malvarlıklarını ve faaliyette olan şirketlerin gelirlerini, başta devlet olmak üzere, alacaklılardan kaçırma çabası içine girdi. Böylece Turgay Ciner, Etibank'tan kullandığı kredilerin peşinde olan TMSF'yi ve devleti atlatma gayreti içinde olduğunu gösterdi.

‘İYİ TEZGAH’

Sabah Grubu'nun ayakta kalmasında en önemli rollerden birini oynayan ATV'nin, devlet ve diğer tüm alacaklılardan, markasıyla gelirleriyle, varlıklarıyla birlikte kaçırılmasını amaçlayan operasyon, Bilgin ile Ciner arasında imzalanan bir sözleşmeyle başladı. İki grup arasında, 6 Eylül 2002 tarihinde ‘görsel yayınlara ilişkin hasılat kirası, reklam ve prodüksiyon hakları kiralama sözleşmesi’ adı altında bir sözleşme imzaladılar. Böylece ATV'nin, gelirleriyle ve diğer tüm haklarıyla Ciner'e geçişinin ilk adımı atıldı. 8 Eylül 2002 tarihinde ise Dinç Bilgin ve Turgay Ciner'in şirketleri arasında, İstanbul 19'uncu Noterliği'nde bi ‘lisans hakkı sözleşmesi’ imzalandı.
Bu sözleşme ile ATV'nin 5 yıl süreyle bütün kullanım ve marka hakları, Dinç Bilgin'in Satel Sabah Televizyon Prodüksiyon A.Ş.'den, Turgay Ciner'e ait Merkez ATV Televizyon Prodüksiyon A.Ş'ye devrolundu. Üstelik, ATV'nin lisans sözleşmesi gibi çok daha değerli olduğu belirtilen bir imtiyaz devri için 1 milyar lira bedel tespit edildi.

Bu sözleşmeyle ATV'nin, her türlü geliri, marka olarak istendiği şekilde değerlendirme imkanı ve başkasına devredilme olanağı, Turgay Ciner'e geçti.

Bu konuda yapılan yorumlar, lisans sözleşmesinde gösterilen düşük bedelin, ‘devletten para kaçırmayı, vergi ödememeyi amaçlayan’ bir hareket olduğu üzerinde birleşti. Ancak operasyon bu kadarla kalmadı. Ciner'in Merkez ATV Televizyon Prodüksiyon A.Ş., Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı'na müracaat ederek, ATV'nin, bu şirkete ait bir marka olarak tescil edilmesini istedi. Eğer bu talep kabul edilseydi, Türkiye'de son yılların en büyük kaçırma operasyonu başarılı olacaktı.

TOKAT GİBİ CEVAP

Türk Patent Enstitüsü, görüşünü sorduğu BDDK'ya bağlı TMSF'nin, ‘‘6183 sayılı Amme Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 73'üncü maddesi gereği, borçlu, alacaklı amme idaresinin muvafakatını almadan hacizli tasarrufta bulunamaz’’ cevabı üzerine bu başvuruyu reddetti.

TMSF DEVREDE

ATV'nin de Bilgin'den Ciner'e geçeceğini gören TMSF, bu mal kaçırmayı durdurmak için, ‘ihtiyati tedbir talebini’ de içeren bir davayı 25 Mart 2003 tarihinde açtı. İstanbul 1'inci asliye Ticaret mahkemesi'nde açılan ve ATV'nin ‘kaçışını’ engelleyen davada alınan ilk karar, mahkeme heyetinin oy birliği ile alındı. Bu kararla, kaçırılmaya çalışılan ATV'nin sahibi konumundaki Bilgin şirketlerinden Satel sabah Televizyon Prodüksiyon A.Ş.'nin tüm haklarına ve devirlerine ‘ihtiyati tedbir’ konuldu.
Adım adım ATV'yi kaçırma operasyonu

İlk adım:

6 Eylül 2002

Dinç Bilgin ve ATV'yi Turgay Ciner'e devretme operasyonu 6 Eylül 2002'de başladı. Bu tarihte ikili, bir kiralama sözleşmesi imzaladı ve ATV'nin marka ile gelirler dahil bütün haklarını Ciner'in Merkez ATV şirketine devretti.

İkinci adım: 8 Eylül 2002

Bilgin ile Ciner'in aralarında imzaladığı sözleşme, 19'uncu Noterlik'te genişletildi. ATV'nin marka kullanım hakları, noter huzurunda Ciner'in Merkez ATV şirketine devreden sözleşme imzalandı.

Üçüncü adım: 30 Eylül 2002

ATV'nin kullanım haklarını alan, Ciner'in Merkez ATV isimli şirketi, Türk Patent Enstitüsü'ne müracaat edip, ATV markasının, Merkez ATV isimli şirket adına tescilini istedi. Bu operasyon başarılsaydı, ATV gitmiş, devlet bu kurumun bir kuruş gelirini alamamış olacaktı.

Ve devlet devrede

Türk Patenet Enstitüsü Markalar Daire Başkanlığı, ATV'nin Merkez ATV adına tescilini, BDDK'ya bağlı TMSF'ye sordu. 15 Kasım 2002'de TMSF, bu malların hacizli olduğunu ve işleme izin verilmemesini istedi. Bunun üzerine Türk Patent Enstitüsü, Bilgin-Ciner ikilisinin oyununu bozdu, ATV'nin Merkez ATV adına marka tesciline izin vermedi. TMSF mal kaçırmayı engellemek için 25 Mart 2003’de dava açtı.

BDDK dava açtı

Etibank'ın TMSF'ye devri sonrasında, TMSF'ye, vergi dairelerine, SSK'ya ve piyasaya 1.2 milyar dolarırn üzerinde borcu olan ve bu borcun ödenmemesi için her türlü operasyonu yapan Dinç Bilgin ile Turgay Ciner'in son operasyonu sonrasında BDDK harekete geçti.

İstanbul 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi'nde bir dava açan BDDK, Bilgin'e ait, borçlu Sabah Grubu ile Ciner'e ait Merkez Grubu arasındaki anlaşmanın, ‘iyi niyetli olmadığını’ da dava dilekçesinde ifade etti.

BDDK'nın dava dilekçesinde aynen şöyle denildi: ‘‘Merkez ATV Televizyon Prodüksiyon A.Ş., Park Grubu şirketlerindendir. Park Holding A.Ş. ve grup şirketleri ise eski Etibank A.Ş.'den kullandırılan krediler nedeniyle TMSF'ye borçlu olup, Park Holding Grubu şirketlerinin bazılarının ortakları, yöneticileri ile Merkez ATV Televizyon Prodüksiyon A.Ş.'nin ortakları, yöneticileri kısmen de olsa müşterektir. Yani Merkez ATV Televizyon Prodüksiyon A.Ş., Satel Sabah Televizyon Prodüksiyon A.Ş.'nin, Bilgin Grubu varlıkalrı üzerinde TMSF'nin haczi olduğunu ve haciz koyabileceğini bilecek durumdadır. Dolayısıyla söz konusu şirket iyi niyetle hareket etmemiştir.’’

nobody
03-10-2007, 22:43
İMKB ise ne diyor:
(25.05.2006 da iptal olabilecek Genel Kurul kararını İMKB den sormak gerekiyor)
İMKB a&#231;ıklaması:

İMKB Başkan yardımcısı Esin Y. Akbulut ve Kotasyon M&#252;d&#252;r&#252; Kudret Vurgun imzalı, SPK’ya g&#246;nderilen metinde konunun &#246;z&#252; ş&#246;yle anlatıldı:

“Borsamızın Y&#246;netim Kurulu’nun 06.10.2006 tarihli toplantısında,

A) Merkez Yayın Holding A.Ş.’nin son mali tablolarına g&#246;re gelirlerinin y&#252;zde 38’ini, aktifinin y&#252;zde 34’&#252;n&#252; oluşturan Merkez Gazete Dergi Basım Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile gelirlerinin y&#252;zde 30’unu, aktifinin y&#252;zde 28’ini oluşturan Merkez ATV Televizyon Prod&#252;ksiyon A.Ş.’nin sahip olduğu yayın haklarını etkileyebilecek nitelikte a&#231;ılmış ve halen devam eden;

1. ATV Televizyonu’nun ge&#231;ici yayın izinleri ile ge&#231;ici lisans başvurularının Merkez Grubu’na ya da &#252;&#231;&#252;nc&#252; kişilere devrine ilişkin s&#246;zleşme ve TMSF’ye karşı Bilgin Grubu’nun bor&#231;larının teminatı olmak &#252;zere imzalanan kefalet s&#246;zleşmelerinin h&#252;k&#252;ms&#252;zl&#252;ğ&#252; talebiyle a&#231;ılan iki dava ile

2. Sabah Gazetesi’nin isim hakkının bedelsiz olarak devredilmesi konusunun g&#252;ndeme gelebileceği Sabah Yayıncılık A.Ş.’nin 25.05.2006 tarihinde yapılan olağan&#252;st&#252; genel kurulunda alınan kararların iptali kapsamında a&#231;ılan davanın

Merkez Yayın Holding A.Ş.’nin gelirleri ve aktifi i&#231;erisinde &#246;nemli paya sahip iştiraklerinin faaliyetlerini olumsuz olarak etkileyebileceği ve bu durumun Merkez Yayın Holding A.Ş.’nin faaliyetlerinin devamı ve mali yapı ile ilgili belirsizlik doğurduğu d&#252;ş&#252;n&#252;ld&#252;ğ&#252;nden bu davaların Kotasyon Y&#246;netmeliği’nin 13. maddesinde yer alan ”ortaklığın &#252;retim ve faaliyetlerini etkileyecek &#246;nemli hukuki uyuşmazlıkların bulunmaması “ şeklindeki ( bendinde yer alan şart a&#231;ısından &#246;nem taşıdığı dikkate alınarak, s&#246;z konusu davaların sonu&#231;lanması ve davalara ilişkin bilgi ve belgelerin Borsamıza iletilmesinden sonra başvurunun yeniden değerlendirilmesine...

İLGİN&#199; BİR GEREK&#199;E

Ayrıca sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arzdan elde edilecek gelirin y&#252;zde 50’sinin tamanının 03.05.2005 tarihli protokol gereği şirket iştiraklerinin borcuna karşılık TMSF’ye devredileceği ve devredilecek tutarın tamamının sermaye artırımından elde edilecek halka arz gelirinden karşılanacağı şeklindeki şirket beyanının (Ek) Sermaye Piyasası Mevzuatı &#231;er&#231;evesinde incelenmek &#252;zere kurulumuza iletilmesine karar verilmiştir.”

nobody
03-10-2007, 23:02
MALİYE BAKANLIĞINA BİLGİ EDİNMEDEN SORU:
1-03.02.2005 TARİHLİ HÜRRİYET GAZETESİ HABERİNDE KONU EDİLEN SABAH YAYINCILIK VE CİNER GRUBUNA YAPILAN HACİZ İŞLEMİ İÇİN NE TÜR DAVA AÇILMIŞTIR?
2-HABERDE KONU EDİLEN DAVA HANGİ MAHKEMEDE DEVAM ETMEKTEDİR VE HANGİ AŞAMADADIR?
3-SABAH YAYINCILIK İSİM VE REKLAM GELİRİNDEN MALİYE NE KADAR TAHSİLAT YAPMIŞTIR?
4-MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN SABAH YAYINCILIK İMTİYAZ VE İSİM HAKKINA İSTİNADEN 27.10.2000 TARİHİNDEN İTİBAREN YÜRÜTÜLEN TAKİP VE ÖDEME EMİRLERİ İLE SONUÇLARI NELERDİR.?

(NOT:sABAH YAYINCILIK AŞ HALKA AÇIK BİR ŞİRKET OLUP SPK NA TBİDİR.BU NEDENLE TALEP EDİLEN BİLGİLER KAMUYU AYDINLATMA ÇERCEVESİNDE YASAL ZORUNLULUK OLUP TİCARİ SIR KAPSAMINDA DEĞİLDİR)

GAZETE HABERİ:
http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?viewid=532039
Maliye, Sabah'ın reklam gelirine tedbir istedi

Ali DAĞLAR

Maliye, İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak Sabah Grubu'nun dergi ve gazetelerinin Turgay Ciner'e ait Merkez Gazete'ye devrini öngören sözleşmenin iptalini ve bu yayınların reklam gelirlerine tedbir konulmasını istedi.

MALİYE, vergi borcunu ödemeyen Sabah Grubu'nun gazete ve dergileriyle ilgili, Bilgin Yayıncılık ile Turgay Ciner'e ait Merkez Gazete Dergi arasında imzalanan, ‘Münhasır Yayıncılık ve Marka Lisans Sözleşmesi' ile basım, yayın, dağıtım, reklam, ilan, pazarlama, satış haklarını kullanım ve tüm ekipmanların devrinin iptalini istedi.

TAHSİLİ İMKANSIZ:

Davalılar arasında imzalanan sözleşmenin, ‘amme alacağının tahsilini imkansız kılmayı amaçladığı' vurgulanan başvuruda, ‘Bu gazetelerin tüm hasılat ve gelirleri bu şirket (Merkez Gazete) tarafından tahsil edilmekte, fakat vergi dairesine olan borçları ödenmemektedir. Borçları evvelki şirkete bırakıp kazancı yeni şirketin tahsil etmesi halinde eski borçların ödenmesi mümkün olmaz' denildi. Sabah yayın grubunun reklam gelirlerine tedbir konulması istemine yargılama sonunda karar verilecek.

MALİYE HAZİNESİ:

İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'ne, Maliye avukatı Nurhan Küçüker tarafından ‘Maliye Hazinesi' adına verilen dava dilekçesinde Bilgin Yayıncılık A.Ş. ile Merkez Gazete Dergi Basım Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. davalılar olarak yer aldı. Etibank'ın eski patronu Dinç Bilgin'e ait Sabah Yayıncılık A.Ş.'nin, vergi borcu nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacaklarını Tahsil Hakkındaki Kanun uyarınca hakkında ‘cebren tahsil' işlemleri sürerken, yayıncılık hakkı başta olmak üzere mülkiyetindeki patent, lisans, faydalı model, marka, tanıtım işaretleri gibi sınai mülkiyet hakları ile reklam satış ve yayınlama haklarını Turgay Ciner'e ait Merkez Gazete Dergi Basım Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.'ye devrettiği belirtildi.
BORÇ ÖDEMEMEK İÇİN DEVİR:

Bilgin Yayıncılık ve Merkez Gazete Dergi şirketleri arasında 1 Ekim 2002 tarihinde imzalanan ‘Münhasır Yayıncılık ve Marka Lisans Sözleşmesi' ile Sabah, Sabahla Günaydın, Sabah Pazar, Sabah Cumartesi, Takvim, Taraftar, Fotomaç ve Şok gazetelerinin ‘amme alacağının tahsilini imkansız kılmak için' devredildiği öne sürüldü. Sabah Grubu'na bağlı 8 gazetenin halen Turgay Ciner tarafından yayınlandığı belirtilen dilekçede, ‘Bu gazetelerin tüm hasılat ve gelirleri bu şirket tarafandın tahsil edilmekte fakat vergi dairesine olan borçları ödenmemektedir. Halbuki esas ana kaynağı kim çalıştırıyorsa ona ait borçları da ödemesi gerekir' denildi. Bilgin Yayıncılık'ın vergi borçlarını ödememek için devri gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Merkez: Devir değil, kullanım hakkı

DAVALI iki şirket, Bilgin Yayıncılık ile Merkez Gazete mahkemeye yanıt dilekçesi sundu. Merkez Grubu avukatı, yanıt dilekçesinde Sabah Grubu'nun 2 bin 500 çalışanıyla Türk ekonomisine katkısına değinerek, davaya konu sözleşmenin devir değil kullanım hakkına ilişkin olduğunu, bu konuda TMSF'den de onay alındığını savundu. Yanıt dilekçesinde, ‘Bu sözleşme devir ve temlik amacı gütmüyor, yararlanma hakkı öngörüyor' denildi.

nobody
04-10-2007, 00:24
SPK ve TMSF ye sabah yayıncılık isim hakkı i&#231;in a&#231;acağımız davanın gerek&#231;elerini Yavuz Semerci 08.08.2006 tarihli Vatan Gazetesinde yazmış...
http://www2.vatanim.com.tr/root.vatan?exec=yazardetay&sid=&Newsid=83785&Categoryid=4&wid=120

....Olayın i&#231; y&#252;z&#252;n&#252; bilmeyen Sabah okurları i&#231;in ikna edici bir a&#231;ıklama olabilir. Ama ger&#231;ekleri yansıtmıyor. Neden mi?

Madde madde s&#246;yleyeyim:
1) S&#246;z konusu 2005 tarihli protokol&#252;n birinci maddesi, Fon ile Medya Grubu arasında (Aralarında Sabah Yayıncılık, Medya Holding ve Sabah Pazarlama şirketi de var) imzalanan 17.11.2003 tarihli protokol&#252; y&#252;r&#252;rl&#252;ğe sokuyor. Yani "Halka a&#231;ık şirketlerin taraf olmadığı bir protokol var" gibi bir savunma ger&#231;eği yansıtmıyor. Tam tersi son protokol, ilk protokol&#252;n devamı. İlk protokol ise halka a&#231;ık şirketlerin taraf olduğu bir protokold&#252;r... Ayrıca 2005 protokol&#252;n&#252;n beyan ve muvafakat edenler b&#246;l&#252;m&#252;nde Sabah Yayıncılık AŞ'nin de yer aldığını hatırlatalım.

2) Turgay Ciner, Sabah ve atv isim hakkına neden ve nasıl sahip oldu? Ciner, Sabah Yayıncılık A.Ş'nin y&#246;netim hissesinin y&#252;zde 50'sine sahipti. Bu sıfatını kullanarak Din&#231; Bilgin ile anlaştı. Ve (lisans kiralama s&#246;zleşmesiyle) 5 yıllığına kurduğu şirket kanalıyla Sabah ve atv'yi yayınlama hakkı elde etti.

3) Daha sonra, bu anlaşmayı yaptığı i&#231;in TMSF, Din&#231; Bilgin'in isim haklarını Ciner'e satmasına izin verdi.

İsim hakkı nasıl Bilgin'e ge&#231;ti?
Devam edelim...

Tekdağ'ın Sabah'ta yayınlanan a&#231;ıklamaları i&#231;inde &#231;elişkili bir nokta daha var. Tekdağ diyor ki; "Sabah Gazetesi'nin isim hakkı protokol tarihinde Bilgin Yayıncılık A.Ş'ye aitti. Sabah Yayıncılık A.Ş'nin Sabah gazetesinin isim hakkıyla bir ilgisi yoktu. Ve Merkez Grubu şirketleri TMSF ile imzaladığı protokol ve kamusal tasarruf sonucunda Bilgin Yayıncılık'a ait olan isim hakkına sahip oldu."

1- Tekdağ bir hukuk&#231;u olarak şuna yanıt vermeli: Gazetenin 15 yıl boyunca k&#252;nyesinde yazan "Sabah isim hakkı s&#252;resiz olarak Sabah Yayıncılık A.Ş'ye aittir" s&#246;z&#252; k&#252;&#231;&#252;k yatırımcılar acısından anlamı olmayan bir ifade midir?
2- Ciner olarak Sabah Yayıncılık A.Ş'nin y&#246;netim hisselerinin y&#252;zde 50'sini alırken, isim hakkının bu şirkete ait olmadığını biliyorlar mıydı?

3- Kendi gazetelerinde yazıldığı gibi Sabah'ın isim hakkının m&#252;lkiyeti 1 Kasım 2000 tarihinde Sabah Yayıncılık'a resmen ge&#231;ti. Ardından 30 Mayıs 2001 tarihinde bu hakkın m&#252;lkiyeti yine Bilgin Yayıncılık'a y&#246;netim kurulu kararı ile (Bana g&#246;re b&#252;y&#252;k bir su&#231; işlenerek) d&#246;nd&#252;. Sorum şu: Kendilerinin ortak olduğu Sabah Yayıncılık'ın resmen malı olan isim hakkının, y&#252;zde 100 Din&#231; Bilgin Ailesi'ne ait bir şirkete ge&#231;irilmesine nasıl izin verdiler? Din&#231; Bilgin ile bizim bilmediğimiz bir anlaşma yapmış olabilirler mi? &#214;yle ya kontrol edebilecekleri bir şirketten kontrol edemeyecekleri bir şirkete 433 milyon dolar değerinde bir mal aktarılıyor. Sonra da o malı satın alıyorlar...

4- Halka a&#231;ık bir şirkete 2000 yılında tescil edilen bir mal varlığının halka kapalı bir şirkete ge&#231;irilmesine SPK'nın ses &#231;ıkarmamış olmasının nedeni ne olabilir? SPK'ya bir sorum daha var. &#214;rneğin Ar&#231;elik, Pınar, H&#252;rriyet veya Ford y&#246;netim kurulu bug&#252;n toplansa ve isim hakkını halka kapalı şirketlere devretse yine sessiz mi kalacaksınız?
Pardon, Sabah'ı size kim satmıştı!
Kenan Tekdağ ş&#246;yle diyor:

"Merkez Grubu şirketleri 3.5.2005 tarihinde TMSF ile bir protokol imzaladı. Bu protokol ve protokol konusu olan isim haklan devletle varılan mutabakat kapsamında 433 milyon dolarlık bedelle Merkez Grubu tarafından iktisap edildi."

Bu s&#246;zlerden ne anlıyorsunuz?

Sanırsınız ki, TMSF'nin elinde Sabah ve atv'nin isim hakkı vardı. Bunu ihaleyle satışa &#231;ıkardı. Merkez Grubu da geldi satın aldı ve gazeteyi yayınladı. Şimdi halka a&#231;ıyor.

Olayın b&#246;yle olmadığını benim kadar Tekdağ da biliyor. Tekdağ hukuk&#231;u olmanın avantajıyla konuyu karmaşık hale getirmeyi başarıyor.

Doğrusu şu: TMSF, Sabah ve atv'yi Merkez Grubu'na satmadı (&#199;&#252;nk&#252; bu markalara TMSF hi&#231;bir zaman el koymadı. Sadece alacaklarını tahsil etmek i&#231;in tedbir koydurdu). Satışı yapan kişi Din&#231; Bilgin. (Yani ge&#231;mişte Sabah'ı, Sabah Yayıncılık A.Ş. adına &#231;ıkaran kişi. Yani ge&#231;mişte gazetenin k&#252;nyesine 'Sabah'ın isim hakkı s&#252;resiz Sabah Yayıncılık'a aittir' c&#252;mlesini yazdıran kişi).

TMSF sadece Sabah Yayıncılık'ın iki ortağı (Bilgin ve Ciner) arasındaki anlaşmaya izin verdi. İki ortak arasında yapılan anlaşma ile elde edilecek 433 milyon doların, Din&#231; Bilgin'in Etibank'tan kaynaklanan bor&#231;larının tasfiyesinde kullanılacağı i&#231;in bu izni verdi ve anlaşmayı teşvik etti. (D&#252;n Bilgin Ailesi'nden şu uyarı geldi, aktarayım: "Yanlış anlaşılabilir diye s&#246;yl&#252;yoruz. Din&#231; Bilgin'in şahsi olarak Etibank'a borcu yoktur. Bor&#231;, Medya Holding'in Etibank'tan kullandığı kredilerden kaynaklanıyor. Bor&#231; rakamı da insafsız faiz işletilerek y&#252;kseltilmiştir..."

Değişen &#231;ok şey olacaktı...
Tekdağ'ın takıldığım bir c&#252;mlesi de şu: "İsim hakkının Bilgin Yayıncılık'ta değil de Sabah Yayıncılık'ta olması halinde de değişen bir durum olmayacak ve yine satış bedeli alacaklı TMSF tarafından tahsil edilecekti."

Tekdağ'ın bu noktanın altını &#231;izdiğine bakmayın. Değişen &#231;ok şey olacağını SPK konusunda uzmanlığı ile tanınan Kenan Tekdağ da &#231;ok iyi biliyor. Bilmese, tam sayfa yayınlanan a&#231;ıklamasının hemen her satırını isim haklarının Sabah Yayıncılık ile ilişki olmadığını ispatlamaya ayırmazdı. Satışın, Sabah Yayıncılık adına yapılması durumunda SPK'nın başlarını ağrıtacağını Tekdağ bilmez mi?

BU HABERE KARŞI 09.08.2006 TAKVİM GAZETESİNE DEME&#199; VEREN AHMET ERT&#220;RK SORUMLULUĞU SPK YA ATMIŞ

'Sabah'ın isim hakkı Bilgin Yayıncılık'taydı'

TASARRUF Mevduat Sigorta Fonu Başkanı Ahmet Ert&#252;rk, Etibank nedeniyle Din&#231; Bilgin'in mal varlığına tedbir koydukları sırada, Sabah gazetesinin isim hakkının Sabah Yayıncılık'ta değil, Bilgin Yayıncılık'ta olduğunu s&#246;yledi. Ert&#252;rk, "Zaten Sabah'ın isim hakkının m&#252;lkiyeti hi&#231;bir zaman değişmemiş, sadece ge&#231;ici olarak Sabah Yayıncılık'a kullandırılmış. O d&#246;nemde olanlar, d&#246;nemin SPK y&#246;neticilerini ve şirketlerin karar mekanizmalarını ilgilendiriyor. Tartışmaları biz de ilgiyle izliyoruz" diye konuştu.

'PROTOKOLDE VARDI'
Ert&#252;rk, Merkez Yayın Holding'in halka arzıyla ilgili tartışmalara ilişkin AA muhabirine yaptığı a&#231;ıklamada, konunun, Mayıs 2005'te Merkez Grubu'nun TMSF ile yaptığı protokol h&#252;k&#252;mlerinden birini oluşturduğunu hatırlatarak şunları kaydetti: "Merkez Yayın Holding hisselerinin halka arzı i&#231;in temel şart, halka arz sonucunda ortaya &#231;ıkacak gelirlerin y&#252;zde 50'sinin TMSF'ye borca karşılık &#246;denmesi. SPK g&#246;r&#252;ş istedi ve biz de &#246;n g&#246;r&#252;ş&#252;m&#252;z&#252; bildirdik."

nobody
04-10-2007, 00:40
H&#252;rriyet yazarı vahap munyar da 08.08.2006 tarihli yasasında sabah isim hakkında SPK nın ihmali olduğunu yazıyor.
....Piyasadaki bir&#231;ok yetkin isim, "37 bin mağdur varken, aynı markaları bu kez bir başka şirket &#231;atısı altında halka a&#231;maya SPK'nın izin vermemesi gerekir" g&#246;r&#252;ş&#252;n&#252; savunuyor.

Merkez Yayın Holding ise, SPK'ya yaptığı başvuruda, bir ayrıntıya g&#252;veniyor. Buna g&#246;re, Sabah'ın isim hakkı daha &#246;nce Bilgin Yayıncılık'a aitti. 2000 yılında isim hakkı Sabah Yayıncılık'a devredildi. 2001 yılında alınan bir başka kararla Sabah'ın isim hakkı yeniden Bilgin Yayıncılık'a ge&#231;ti. Merkez Yayın Holding de Sabah markasını Bilgin Yayıncılık'tan almış oldu.

Merkez Yayın Holding, "Sabah'ın isim hakkını Bilgin Yayıncılık'tan aldık. İsim hakkının Sabah Yayıncılık'la ilgisi yoktur" diyerek kendilerine halka a&#231;ılma izni verilmesi gerektiğini savunuyor.

Piyasa uzmanları, SPK'nın Sabah'ın isim hakkının Bilgin Yayıncılık ile Sabah Yayıncılık arasında gidip geldiği g&#252;nlerde "ihmali"nin olduğunu d&#252;ş&#252;n&#252;yor. O ihmali şimdi Ciner Grubu'na ait Merkez Yayın Holding'in "koz" olarak kullanabileceğini belirtiyor.

HalukAktuna
04-10-2007, 00:42
Arkadaşlar, davalarımızla ile ilgili son durumu oluşturduğumuz listeye e-posta olarak gönderdim. Listeye ismini eklemeyi unuttuğum arkadaşlar olabilir. Bugün benden ''Avukatlık Bürosu'' konulu e-posta almayan arkadaşlar lütfen tekrar bana mail adreslerini bildirsinler. (Lütfen telefon açmayın karışıklık oluyor, e-posta gönderin listeye hemen ekleyeceğim)

Ayrıca bugüne kadar davalar konusunda çekimser kalan arkadaşlara son çağrı : Arkadaşlar davamızda yüzde yüz haklıyız ama bir oldu bittiyle karşı karşıya gelmek üzereyiz.
Açacağımız davalara gelin siz de katılın.
Sayımız arttıkça maliyetlerimiz düşecek ve sesimiz daha çok çıkacak.
Davaların maliyeti kişi başı en fazla 100 YTL olacak, paramızı aldığımız takdirde de en fazla yüzde 10'unu avukatlık bürosuna vereceğiz.

Bu davalar sadece açanların kazanımlarıyla da sonuçlanabilir. Bu dava sonuçlarını kamuoyu duymayabilir.(Çukurova'nın açtığı davayı hala bulamadık.)
Dava açanlara gizli anlaşma teklif edilebilinir. Bu durumda davaya katılmayanlar yine mağdur kalabilir.
Bu memlekette her şey olabilir.
Ben şahsım adına bu kadar emek harcayıp da oluşuma hala çekimser kalan arkadaşlara daha sonra kamu hizmeti yapamam.

Avukatlarla yaptığım toplantılarda aklımda kaldığı kadarıyla yapılacaklardan bazıları :
- Sabah Yayıncılığın tüm yönetim kurulu kararlarının iptali
- Kefaletin iptali,
- Bedelsiz devrin iptali
- SPK 'nın mevzuata aykırı davranması veya sessiz kalmasına karşı SPK başkanına direk
tazminat davası açılması...evet tazminat davası açılması.
- Gizli protokollerin ortaya çıkması sonrası oluşan yeni çağrı zorunlulukları...
- Ciner-Bilgin'e dolandırıcılık ve organize suç örgütü kurma davası...
- Ciner'in Tmsf'den alacağı 120-150 milyon Usd'a haciz/tedbir konması....
- Tmsf'nin insan haklarını ihlal eden mülkiyet hakkımızı elimizden alan tüm uygulama elkoyma ve satış şartlarının iptaline...4.madde de belirtilen hak ve alacaklara dahil edilmemize
- Hatta bize hisse senetlerini aldıran aracı kurumlara karşı tüm bu mağduriyetlerde yataklık ve işbirliği yaptıkları için tazminat davaları....
-Ve tüm bunlardan sonuç alınamaması durumunda AİHM'ne gidilmesi...

Tüm görüştüğümüz Avukatlar bugüne kadar hiç bir şey yapmamış olmamızı hayretler içinde karşılıyorlar.
Ve bugüne kadar bu davalardan bazıları bile açılmış olsa, Tmsf mağdurların sorununu çözmeden bu satışa geçemezdi,
Ya da Turgay Cinerle, Çukurova ile yaptığı anlaşmalar gibi bizi de satış şartları içine dahil ederdi,
Sn.Ahmet Ertürk te sadaka dağıtır gibi nominal değerden belki ödeme yaparız gibi ne olduğu belirsiz laflar da edemezdi diyorlar.

Tüm forumdaşlara saygılar ve sevgiler.
Haluk Aktuna

nobody
04-10-2007, 01:02
Haluk Beyin girişimleri ses veriyor Referans Gazetesi..bu arada Boryadda olaya m&#252;dahil olmak istiyor galiba

http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=79819&ForArsiv=1BORYAD: Nominal değerden &#246;deme olumlu, ama yeterli değil
03.10.2007 / Elif Batu Yener / Haber

TMSF'nin Sabah mağdurlarına &#246;demeyi planladığı 35 milyon YTL'nin yetersiz olduğunu belirten BORYAD Başkanı Ali Bah&#231;uvan, 'Nominal değer &#252;zerinden &#246;deme yapılması durumunda ihalenin iptal edilmesi i&#231;in dava a&#231;arız' dedi.


Din&#231; Bilgin'e ait olan Etibank'a el konulmasının ardından ellerindeki Sabah Yayıncılık, Sabah Pazarlama ve Medya Holding hisseleri bir anda yok olan yatırımcılara &#246;deme yapılmasının kapısı aralandı. Tassarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Ahmet Ert&#252;rk'&#252;n, 7 Kasım'da yapılması beklenen Sabah-atv satış ihalesinin ardından, Sabah Grubu'nun toplamı 34.168'i bulan k&#252;&#231;&#252;k hissedarlarına, ellerindeki hisselerin nominal değeri olan 35 milyon YTL civarında &#246;deme yapılacağını a&#231;ıklaması, olumlu ancak yetersiz bulundu. Din&#231; Bilgin'in sahibi olduğu medya grubu şirketlerine İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) yaptıkları alımlarda ortak olduktan sonra b&#252;y&#252;k bir h&#252;srana uğrayan yatırımcılar adına konuşan Borsa Yatırımcıları Derneği Başkanı (BORYAD) Ali Bah&#231;uvan, "Biz suspayı istemiyoruz. 35 milyon YTL kaybı karşılamaz. Satıştan sonra k&#252;&#231;&#252;k hissedarların payları ne kadarsa o oranda &#246;deme yapılması gerekiyor" dedi.

Borsada Sabah Grubu'na ait hisseleri ellerinde bulunduranların toplam zararı 261.5 milyon dolar olmuştu. Sabah-atv satış s&#252;recini yakından takip ettiklerini ifade eden Bah&#231;uvan, TMSF'den gelen bu olumlu adıma rağmen, pay oranında &#246;deme yapılmazsa ihalenin iptali i&#231;in dava a&#231;acaklarını s&#246;yledi.Bor&#231; Din&#231; Bilgin'in
Satılan malın Sabah Yayıncılık'ın ortaklarına ait olduğunu vurgulayan Bah&#231;uvan, "Bu nedenle elde edilecek gelirden, Din&#231; Bilgin'e ait bor&#231;lar d&#252;ş&#252;ld&#252;kten sonra kalan paranın yatırımcılara hisseleri oranında dağıtılması gerekiyor" dedi. TMSF'nin yaklaşımını olumlu bulduklarını ancak bunun yeterli olmadığını ifade eden Bah&#231;uvan, "Ama iyi para elde edilirse yatırımcıya &#246;deme yapılacağı y&#246;n&#252;ndeki bir yaklaşım doğru olmaz. &#199;&#252;nk&#252; bor&#231; Sabah yatırımcılarının değil, hakim ortaklarının borcudur. Hakim ortakların hissesi oranında borcu d&#252;ş&#252;l&#252;r, yatırımcıya da hisseleri oranında para dağıtılır. Atıl bor&#231; kalacaksa da bu hakim ortakların varlıklarının satışından karşılanır" diye konuştu.Yatırımcının malı satışta
Ert&#252;rk'&#252;n k&#252;&#231;&#252;k yatırımcılara dağıtılacağını a&#231;ıkladığı 35 milyon YTL'nin hissedarların elindeki payların değerini karşılamadığını vurgulayan Bah&#231;uvan, "Nominal bedel &#252;zerinden &#246;deme yapmak, bu işten umudunu kesmiş yatırımcıyı bir nebze de mutlu eder, ama kafi değil. Hakim ortakların borcuyla yatırımcının alacağı aynı kefeye konmamalı. Din&#231; Bilgin'in borcunda yatırımcının bir sorumluluğu ve kabahati yok. Peki niye yatırımcı mağdur oluyor" değerlendirmesinde bulundu. 35 milyon YTL'nin zararı karşılamaya yetmeyeceğini vurgulayan Bah&#231;uvan, "Satılan malın karşılığında yatırımcının payı kadar &#246;deme yapılmalı. &#199;&#252;nk&#252; sonu&#231;ta yine yatırımcının malını satıyorlar" dedi.

Sabah-atv satışına Medya Holding ve Sabah Pazarlama dahil edildiğinde 35 milyon YTL'nin nominal bedeli bile &#246;demeye yetmeyeceğini kaydeden Bah&#231;uvan, "Bu durumda yatırımcıya 500 milyon dolar civarında para dağıtılmalı. Şirketlerin aktiflerini satıp yatırımcıya pay vermemek hakkaniyete uymaz" dedi.

Sabah-atv satışını hukuki a&#231;ıdan da takip ettiklerini belirten Bah&#231;uvan, nominal değer &#252;zerinden &#246;deme yapılması durumunda ihalenin iptal edilmesi i&#231;in dava a&#231;acaklarını s&#246;yledi. "Şu anda iyi niyetli bir yaklaşım g&#246;rmemiş olsak, ihalenin yapılmaması i&#231;in de dava a&#231;ardık" diyen Bah&#231;uvan, yatırımcıları barıştırmak i&#231;in bir fırsat doğduğunu ve bunun geri tepilmemesi gerektiğini s&#246;yledi. Bah&#231;uvan, "TMSF'nin olumlu yaklaşımının da suspayı olarak değil, zararı telafi etmeye y&#246;nelik olması gerekiyor. Elindeki diğer bankalardan kaynaklanan mağduriyetleri de benzer şekilde gidermesi gerekiyor" diye konuştu.Haluk Aktuna/Gemini Bilgisayar Ve Dış Ticaret: AİHM'e kadar gideceğiz
7 yıllık mağduriyetin sonunda nominal değerlerden &#246;deme yapılması yeterli değildir. Bu konuyla ilgili a&#231;ılan davalar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve TMSF yetkilileri hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına su&#231; duyurularımız vardır. Ve konuyu haklarımızı elde edene kadar takip edeceğiz. İ&#231; hukuk t&#252;kendiğinde de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) g&#246;t&#252;receğiz. G&#252;ndemde olan satış, olayın failleri Turgay Ciner ve Din&#231; Bilgin &#246;rg&#252;t&#252;ne mutlu son ile bitirilirken 38 bin mağdura teselli ikramiyesi gibi sadaka verilmesi yapılacak en b&#252;y&#252;k adaletsizliktir.Vedat El&#231;i/Avukat: Umarız emsal olur
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Ahmet Ert&#252;rk'&#252;n ve ekibinin k&#252;&#231;&#252;k yatırımcıya karşı hissettiği bu sorumluluk takdir edilmeyi hakediyor. K&#252;&#231;&#252;k yatırımcı, mağduriyetinin asıl sorumlularını da &#231;ok iyi biliyor. Bu karar umarız başta EGS Holding yatırımcısı olmak &#252;zere diğer borsazedeler i&#231;in de emsal olur. &#199;alışmalarınızda kolaylıklar.Mehmet Mısır: Hissemi satmak zorunda değilim
Bizler Sabah Yayıncılık hissedarıyız. İhale sonucu bu varlık nominal değerinden mi satılacak ki, bizlere nominal değer &#252;zerinden &#246;deme yapılacak. Hisseye hangi oranda sahipsem satış bedelinde o oranda hakkım vardır ve bunu alacağımdan da kimsenin ş&#252;phesi olmasın. Kaldı ki, hisselerimi satma zorunluluğum da yok, bu da bilinsin

nobody
04-10-2007, 01:14
boryaddan a&#231;ıklama isteği ..bence aynı yoldayız..AA haberi

http://www.dunyagazetesi.com.tr/news_display.asp?upsale_id=306628&dept_id=370


BORYAD BAŞKANI BAH&#199;UVAN:"EL KOYMAYA NEDEN OLARAK G&#214;STERİLEN GİZLİ PROTOKOL, TARAFLARA &#199;AĞRI ZORUNLULUĞU GİBİ NE T&#220;R HUKUKİ SORUMLULUKLAR Y&#220;KLEMEKTEDİR? TMSF'NİN BU KONULARA A&#199;IKLIK GETİRMESİ GEREKMEKTEDİR"


Borsa Yatırımcıları Derneği (BORYAD) Başkanı Ali Bah&#231;uvan, TMSF tarafından Merkez Grubu Medya şirketlerine el konulmasına ilişkin "El koymaya neden olarak g&#246;sterilen gizli protokol taraflara &#231;ağrı zorunluluğu gibi ne t&#252;r hukuki sorumluluklar y&#252;klemektedir? TMSF'nin bu konulara a&#231;ıklık getirmesi gerekmektedir" dedi.
Bah&#231;uvan, yaptığı a&#231;ıklamada, Sabah Gazetesine el konulması sonucunda, yatırımcılar a&#231;ısından olduk&#231;a ilgin&#231; bir durum ortaya &#231;ıktığını belirtti.
Bah&#231;uvan gerek kamuoyu gerekse yatırımcıların kafasındaki soru işaretlerini ortadan kaldırmak ve hukuki haklarını zaman kaybetmeden kullanmalarını sağlamak a&#231;ısından, TMSF tarafından a&#231;ıklık getirilmesi gereken konuları ş&#246;yle sıraladı:
"El konmaya neden olarak g&#246;sterilen gizli protokol nedir? Maddeleri
nelerdir? El konmaya neden olarak g&#246;sterilen gizli protokol taraflara &#231;ağrı zorunluluğu gibi ne t&#252;r hukuki sorumluluklar y&#252;klemektedir? TMSF tarafından, Ciner grubundan Sabah Gazetesine karşılık ne kadar para tahsil edilmiştir. Ne kadar bor&#231; kalmıştır? TMSF tarafından, Ciner grubunun borsada halka a&#231;ık diğer şirketlerini etkileyebilecek herhangi bir hukuki girişimi olacak mıdır? Sabah gazetesine el konulması sonucunda, Sabah Yayıncılık A.Ş. aktiflerine el konulup
satılması işleminden, hukuken geri d&#246;n&#252;ş yapılmıştır. Aktifler tekrar Sabah Yayıncılık A.Ş'ye devredilecek midir? TMSF tarafından yapılan son işlemlerde dikkate alındığında, aktif satışının yarattığı &#231;eşitli hukuki sorunlar ortaya &#231;ıkmıştır. Satış işleminden geri d&#246;n&#252;lm&#252;ş olduğuna g&#246;re, Sabah Yayıncılık A.Ş. mağdurlarına &#231;&#246;z&#252;m getirecek bir d&#252;zenleme yapılacak mıdır? Merkez Yayıncılık A.Ş. halka a&#231;ılmış olsaydı, &#246;n&#252;m&#252;zdeki sıkıntılı hukuki s&#252;re&#231;te mağdur olacak
yatırımcının vebalini kim &#252;stlenecekti?"
Bundan sonraki s&#252;recin binlerce mağdur yatırımcının hak sahibi olduğu Sabah Yayıncılık A.Ş. aktifleri ile ilgili olacağını ifade eden Bah&#231;ıvan, derneğin yaşanacak hukuki s&#252;re&#231;te, t&#252;m mağdur yatırımcıların ortaya &#231;ıkacak hukuki haklarını kullanması i&#231;in elinden gelen her t&#252;rl&#252; &#246;nlemi alacağını kaydetti.
***MEDYA***SAPAZ***SABAH***
(AA)

HalukAktuna
04-10-2007, 01:43
Gelişmeler &#231;ok olumlu. Sabah/Atv satışındaki uygulama &#199;ukurova Kepez ve diğer hisse senetlerine de emsal olacağı i&#231;in şuan daha g&#252;&#231;l&#252;y&#252;z.

Sn nobody, sizin teknik desteğinizle gidiyoruz...sizden &#246;nce bu site bir ağlama duvarıydı. Sizinle birlikte ilk ger&#231;ek adımları atmaya başladık. Hatta bu başımıza gelenleri de anlamaya başladık. Hepimiz şuan sayenizde konuyu en detayına kadar biliyoruz. Burada verdiğiniz bilgiler ve ilgili kurumlardan aldığımız bilgiler davalarımız i&#231;in temel oluşturacak. Avukatlık b&#252;rosu bile sayenizde fazla bir araştırma ve &#231;alışma yapmaya gerek kalmayacak.
Teşekk&#252;r ediyoruz.

xyuna
04-10-2007, 09:21
Güne başlarken Sayın Haluk haktuna,Sayın nobody,Sayın spekavcısı ve şu anda isimleri aklıma gelmeyen ve burada çokça uğraş verdiklerine şahit olduğumuz tüm arkadaşlarıma BENDEN ALKIŞ::bravo::bravo::bravo::bravo::bravo::bravo:

HalukAktuna
04-10-2007, 11:44
Arkadaşlar m&#252;cadelemiz esas şimdi başlıyor.

Tmsf'nin oldu bittisiyle karşı karşıyayız.
Toplumun y&#252;zde ka&#231;ı nominal değerle satışa tekab&#252;l eden piyasa değerlerini bilir ?
Mağdur olduğumuz savımız bile artık havada kalacak.

spekavcısı
04-10-2007, 12:39
Gelişmeler çok olumlu. Sabah/Atv satışındaki uygulama Çukurova Kepez ve diğer hisse senetlerine de emsal olacağı için şuan daha güçlüyüz.

Sn nobody, sizin teknik desteğinizle gidiyoruz...sizden önce bu site bir ağlama duvarıydı. Sizinle birlikte ilk gerçek adımları atmaya başladık. Hatta bu başımıza gelenleri de anlamaya başladık. Hepimiz şuan sayenizde konuyu en detayına kadar biliyoruz. Burada verdiğiniz bilgiler ve ilgili kurumlardan aldığımız bilgiler davalarımız için temel oluşturacak. Avukatlık bürosu bile sayenizde fazla bir araştırma ve çalışma yapmaya gerek kalmayacak.
Teşekkür ediyoruz.

Kısaca:Her satıhta Hukuk mücadelesine geçiyoruz...TBMM(soru önergeleri, Sn. Nazım EKREN'e (Başbakan Yardımcısı)ziyaret-bilgi,herkes bulunduğu il-ilçe başkanlarına bilgi versin, suç duyurusunun örneğini yanınıza alın...siyasi otoritelerin danışmanlarına bir örnek verin...bulunduğunuz il milletvekillerine e-posta yoluyla bilgi verin....

Daha önemlisi:buradaki izleyiciler ve diğer mağdurlar Haluk Aktuna ([email protected]) beyefendiye e-posta atarak, AVUKATLIK BÜROSU KANALIYLA DAVA SÜRECİNE KATILIN...hem onurunuza hem paranıza sahip çıkın....

HalukAktuna
04-10-2007, 15:57
Az önce beni Sn. Bihlun hanım aradı [email protected]

Detayları listeye gönderdim.

Selamlar
Haluk

HalukAktuna
04-10-2007, 16:03
Sn spekavcısı acil telefondan g&#246;r&#252;şmemiz lazım. Arayabilir misiniz l&#252;tfen.

böcük
04-10-2007, 17:24
G&#252;zel haberler insanın moralini d&#252;zeltiyor.Hadi yolumuz a&#231;ık inşallah.

cebace
04-10-2007, 18:06
Güzel haberler insanın moralini düzeltiyor.Hadi yolumuz açık inşallah.


hayırdır böcük kardeş ....bizede açıklarmısın.....?:super:

HalukAktuna
04-10-2007, 18:07
Arkadaşlar, sn nobody'nin belirttiği bilgi edinmeleri lütfen gerekli kurumlardan istemeye devam edin.

Bana bugün SPK'dan cevap geldi. 30 gün süre istiyorlar. Sorun değil bekleriz.

Bu davamız pazara kadar değil gerekirse mezara kadar devam edecek. Umarım bunun bilincine varmışlardır.

Karşımızda bir örgütlü oluşum vardır. Devlet ve bu oluşum organize suç örgütlerini aratmayacak birliktelikle elele vermiş 38.000 kişinin tüm varlıklarına yönelik suç işlemiştir.

Biz şimdi bunun hesabını soruyoruz.

Açacağımız davalarda bizlere belki sus payı teklif edilecek, davalardan feragat etmemiz istenecek ama ok yaydan çıktı.
Eğer Ciner ve Bilgin bu satıştan para alacaksa biz bunu engelleriz.

Ya Ciner ve Bilgin bize gelecekler hakkımızı ödeyecekler, ya Tmsf satış şartlarına bizim alacaklarımızı koyacak.... ya da bu davalar sonuçlanana kadar kimseye beş kuruş aldırtmayacağız.

Bizim ibramız olmadan da bu satış gerçekleşemez...

Elimizdeki bilgi belge ve kamuoyunun da bildiği gelişmeler insan haklarının temeli olan mülkiyet hakkının ihlalidir.

Bu ihlali de Ciner-Bilgin ve SPK-Tmsf işbirliği ile yapmaktadırlar.

hocamurat2001
04-10-2007, 20:52
Halukçuğum mutlaka görüşelim msnden msn adresim [email protected]
o olmazsa [email protected] tlfnun kapalı ulaşamıyorum sana

nobody
04-10-2007, 21:22
Arkadaşlar Sabah Gazetesinin imtiyaz hakkının 27.10.2000-30.10.2002 tarihleri arasındaki değişimi yani gazetedeki k&#252;nyeler;
imtiyaz hakkının altına bir de 30.10.2002 tarihinde "yayınlayan ve marka sahibi olarak Merkez DERgi AŞ adına Turgay Ciner " belirtilmektedir.
27.10.2000
İmtiyaz Sahibi
Bilgin Yayıncılık A.Ş. adına
DİN&#199; BİLGİN

01.11.2000
İmtiyaz Sahibi
Sabah Yayıncılık A.Ş. adına
MURAT VARGI

21.12.2000
İmtiyaz Sahibi
Sabah Yayıncılık A.Ş.'ni temsilen
MTM Haber Yatırım ve Ticaret A.Ş. adına
MEHMET B&#220;LENT ERGİN

08.01.2001
İmtiyaz Sahibi
Bilgin Yayıncılık A.Ş. adına
DİN&#199; BİLGİN

10.01.2001
İmtiyaz Sahibi
SABAH Yayıncılık A.Ş. adına
DİN&#199; BİLGİN

26.03.2001
İmtiyaz Sahibi
SABAH Yayıncılık A.Ş.'ni temsilen
Medya Holding A.Ş. adına
DİN&#199; BİLGİN

14.11.2001
İmtiyaz Sahibi
Bilgin Yayıncılık A.Ş. adına
DİN&#199; BİLGİN

Soru 1- 08.01.2001 de imtiyaz hakkı bilgin holdinge gidip niye 10.01.2001 de geri d&#246;nm&#252;ş?yoksa tedbir olduğundan mı?
soru 2-İmtiyaz hakkı niye bir ara Medya holding de?

nobody
04-10-2007, 22:07
BORYAD'ın sabah yayıncılık imtiyaz ve isim hakkı ile ilgili g&#246;r&#252;ş&#252;:


BORYAD, Ciner Grubu'nun halk arz etmeyi planladığı varlıkların, İMKB'de işlemleri durdurulan Sabah Yayıncılık ve Medya Holding'e ait olduğunu ileri s&#252;r&#252;yordu. Ciner Grubu ise bu varlıkların Sabah Yayıncılık ve Medya Holding'le hi&#231;bir ilişkisinin bulunmadığı y&#246;n&#252;nde savunma yapıyordu. Ciner Grubu, Sabah gazetesinin en &#246;nemli varlıkları arasında g&#246;sterilen isim hakkının Bilgin Yayıncılık'tan devralındığını iddia ediyordu.
Ancak, İMKB'nin internet sitesi ve Sabah'm eski tarihli k&#252;nyeleri BORYAD'ın bu iddiasını sağlam temeller &#252;zerine dayandırdığını g&#246;steriyor. 1985'te kurulan Sabah Yayıncılık'ın k&#252;nyesinde "imtiyaz sahibi: Din&#231; Bilgin" ibaresi yer alıyordu. Devlet ve yargıya karşı "beyan niteliği" taşıyan k&#252;nye 1993 Ağustos'ta b&#246;yle kaldı. Bu arada 1992 yılında Sabah halka a&#231;ıldı, hisseleri borsada işlem g&#246;rmeye başladı. 1993 Ağustos'unda Sabah'm k&#252;nyesinde değişiklik oldu; "İmtiyaz sahibi: Bilgin Yayıncılık adına Din&#231; Bilgin" şeklinde değiştirildi. Bu değişim gazetenin isim ve yayın hakkının, Bilgin Yayıncılık'a ge&#231;tiğini g&#246;steriyordu.

Haklar başka şirkette
Rakip gazeteler konuyu manşetlerine taşıyarak, "k&#252;&#231;&#252;k yatırımcıların aldatıldığını" ileri s&#252;rd&#252;. Hakları da vardı; &#231;&#252;nk&#252; halka a&#231;ık Sabah Yayıncılık'in en &#246;nemli varlığı, isim ve yayın hakkı başka bir şirkete ge&#231;mişti ve bu şirket tarafından Sabah'a kullandırılıyordu. Sabah, b&#246;ylece sahip olduğu malın sadece kullanıcısı haline gelmişti.

Olayın yankı bulması &#252;zerine gazetenin k&#252;nyesine "Sabah gazetesinin imtiyaz ve yayın hakkı s&#252;resiz olarak Sabah Yayıncılık A.S'ye aittir" ibaresi konuldu. B&#246;ylece halka a&#231;ık şirket, en &#246;nemli varlığına "sonsuza kadar" tekrar sahip oldu. Taa ki, l Eyl&#252;l 2002'ye kadar. Sabah'ın k&#252;&#231;&#252;k ortaklarının &#246;nemli g&#252;vencesi olan bu ibare k&#252;nyeden sessiz sedasız &#231;ıkartıldı. Daha &#246;nce "sonsuza kadar" verildiğinin s&#246;ylenmesine rağmen... Simdi Ciner Grubu isim hakkının Bilgin Yayıncılık'tan alındığını s&#246;yl&#252;yor. Oysa, Turgay Ciner bu ibare k&#252;nyede yer alırken 20 Ekim 2000'de Sabah'ın yarı y&#246;netim hissesini satın almış, 8 kişilik y&#246;netim kurulunun 4 sandalyesini elde etmiş, kendi de y&#246;netim kuruluna girmişti. Yani Ciner, Sabah'a ortak olduğu g&#252;nden sonra ge&#231;en tam 22 ay boyunca, gazetenin k&#252;nyesinde imtiyaz ve yayın haklarının s&#252;resiz olarak Sabah Yayıncılık'a ait olduğu ibaresi yer almıştı.

nobody
04-10-2007, 23:22
ARKADAŞLAR AŞAĞIDAKİ DİLEK&#199;E &#214;RNEĞİNİ KA&#199; ARKADAŞIMIZ SPK YA G&#214;NDERDİ VE HANGİ TARİHDE...hukukcularla yaptığım g&#246;r&#252;şmede bu dilek&#231;eye g&#246;re SPK nın TMSF nin satışını durdurmak i&#231;in dava a&#231;ması gerekiyormuş...
eğer bu dilek&#231;e g&#246;nderilmemişse ilave edeceğimiz bir madde daha var

5-Sabah Yayıncılık isim hakkının Ciner grubuna devredilmek &#252;zere yapılan gizli protokollarla bedelsiz hile ve muvazaa ile 31.05.2001 tarihinde,Bilgin holdinge devredildiği kamu oyunda a&#231;ıklanması &#252;zerine,hile ve muvazaadan dolayı zamanaşımına uğramayan bu isim hakkının bedelsiz devrine karşın,TMSF nin satışa &#231;ıkardığı isim hakkı bedelinden ve gizli protokollardan doğan Ciner grubuna yapılacak &#231;ağrı y&#252;k&#252;ml&#252;ğ&#252; bedeli karşısında TEDBİR OLARAK yasanın 46 .MADDESİNDEKİ size verdiği yetkiye istinaden Satış tutarında k&#252;&#231;&#252;k yatırımcıya &#246;denecek tutar kadar Alacak kaydettirilmeldir
(5411 sayılı Bankacılık Yasasının 134.maddesindeki 8.paragrafında belirtilen &#252;st kurul olarak)
ilgili paragraf:
"
Bu maddede yer alan h&#252;k&#252;mler &#231;er&#231;evesinde varlıkları ticar&#238; ve iktisad&#238; b&#252;t&#252;nl&#252;k kapsamında satılan şirketlerin kamu kurum, kuruluşları ve &#252;st kurullara olan ve satış tarihine kadar tahakkuk etmiş bor&#231;ları satış bedelinden garameten tahsil edilir. Garame ile dağıtım sonrasında bakiye bor&#231; kalması, lisans, ruhsat, imtiyaz s&#246;zleşmesi, ge&#231;ici frekans ve kanal kullanımı ve benzeri hakların devri ve yeni alıcısı tarafından işletilmesi i&#231;in gereken ve kamu kurum ve kuruluşları ve &#252;st kurullarca yapılması gereken devrin tescil ve nakli işlemine engel teşkil etmez"

Eğer g&#246;ndermediyseniz 5.madde olarak ilave edelim.

Eğer G&#246;nderdiysek tek maddelik bir dilek&#231;e ile aşağıdaki 4 maddelik şartlarımızı belirterek hemen SPK ya g&#246;nderelim.Sonra da bu dilek&#231;e &#246;rneğini SPK nın bu tedbiri hemen alması i&#231;in Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren ve diğer milletvekillerine iletelim.

SPK ya dilek&#231;e &#246;rneği (acil g&#246;ndermemiz gereken)

1-Kamuoyuna yansıdığı ve TMSF web sayfasında da belirtildiği &#252;zere Ciner ve Bilgin grubu arasında 12.06.2002 tarihinde bir gizli ortaklık protokolu yapıldığı ve 2001 yılı Rekabet Kurulu kararında a&#231;ıklanan ortaklık yapısına g&#246;re Sabah Yayıncılık AŞ nin kontrol&#252;n&#252;n diğer medya grubu şirketleri ile birlikte bu gizli ortaklığa ge&#231;tiği ve bu şirketlerin y&#246;netim ve denetimine 05.04.2007 tarihinde TMSF el koyana kadar y&#246;nettikleri anlaşılmaktadır.Bu nedenle Bilgin ve Ciner grubunun SPK nun ilgili maddeleri gereğince cağrı y&#252;k&#252;ml&#252;l&#252;ğ&#252; doğmaktadır.Bu konunun tespiti i&#231;inde Rekabet Kuruluna m&#252;racatınız gerekmektedir.

2-Ciner grubu ile MTM grubuna Kurulunuzca getirilen &#231;ağrı y&#252;k&#252;ml&#252;l&#252;ğ&#252;ne karşı bu grupların a&#231;tıkları davalarda MTM nin bu davaları kurulunuz aleyhine sonu&#231;landığı ve Ciner grubunu davasının ise hala derdest olduğu ortadadır.
Oysa Rekabet Kurulunun kararlarına karşı MTM ve Ciner grubunun a&#231;tığı davaları bu iki şirket ve şirketin ortakları kaybetmiş ve b&#246;ylece Danıştay kararı ile şirket y&#246;netiminini bu 2 şirketin ve şirket sahiplerinin kontrol&#252;ne ge&#231;tiği hukuki bir y&#252;ksek yargı kararı ile kesinleşmiştir.
Bu hukuki gelişmeler &#252;zerine MTM grubunun lehine sonu&#231;lanan karar ile ilgili olarak İYUH yasasının yeni hukuki belgelerle yeniden yargılanmasının talep edilmesi ve R.K. kararlarının Ciner grubunun a&#231;tığı davalara hukuki savunma olarak konulması gerekmektedir.

3-Sabah Yayıncılık isim hakkının bedelsiz olarak Bilgin Holdinge devri ile ilgili &#199;ukurova Grubunun İst.8.Asliye Mahkemesindeki davasının hala derdest olması (isim hakkının devri ile ilgili y&#246;netim kurulu kararının iptali),isim hakkında T.Patent Enstit&#252;s&#252;nde hukuki tedbirlerin olması yanında Sabah Yayıncılık şirketinin SPK aykırı TMSF ye kefil kılınması ile hi&#231; bir hukuk davası a&#231;ılmamasına karşılık SPK nın yasasının 46.maddesindeki yetkisine dayanarak tedbirli dava a&#231;arak TMSF nin Sabah Yayıncılık AŞ nin TMSF i,le yapacağı protokolda y&#246;netim kurulunca atılmış veya atılacak ibra v.d. imzalar i&#231;in hukuki tedbir talep edilmeli ve TMSF yaptığı satış durdurulmalıdır.
Ayrıca &#199;ukurova grubun un Asliye Ticaret Mahkemesinde a&#231;tığı davaya k&#252;&#231;&#252;k yatırımcılar adına m&#252;dahil olunmalı ve bu mahkemeden TMSF nin yapacağı satışın durdurulması i&#231;in SPK nun 46.maddesine istinaden tedbir istenmelidir.

4-Halen Danıştaydaki derdest davalar ve 12.06.2002 tarihli protokola istinaden yapacağınız &#231;ağrı y&#252;k&#252;ml&#252;l&#252;ğ&#252;ne karşı oluşacak k&#252;&#231;&#252;k yatırımcı zararlarının &#246;nlenmesi i&#231;in TMSF nin satış bedeline tedbir istenmelidir.

1-Yukarıda belirtilen hususların kurulunuzca yerine getirilip getirilmediği,
2-B&#246;yle bir talimat,işlem veya tedbirler verilmedi veya istenmedi ise yasal dayanakları hakkında, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 3071 sayılı Dilek&#231;e Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun h&#252;k&#252;mleri de g&#246;zetilerek tarafımıza 15 g&#252;n i&#231;erisinde bilgi verilmesi,
3- Kurulunuzca yasanın sizlere tanıdığı bu yetkileri kullanmamınız nedeniye,başta TMSF,Ciner,Bilgin ve MTM grubu hakkında gereğinin yapılması i&#231;in yetkilileri talimatlandırmanızı,
4-Bu hukuka aykırılıkların ortadan kaldırılması ve tedbirlerin alınması hususunda konusunda yine 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 3071 sayılı Dilek&#231;e Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun h&#252;k&#252;mleri doğrultusunda tarafımıza bilgi verilmesini saygı ile arz ederiz.

hocamurat2001
05-10-2007, 00:19
SN NOBAY DENEN ARKADAŞ SİZE YÜKLEDİĞİMİZ BİLGİ BULMA UĞRAŞINDAN DOLAYI SİZDEN ŞAHSIM ADINA ÖZÜR DİLERİM VE HALUK BEYLE GÖRÜŞTÜM SİZİN YÜKÜNÜZÜ HAFİFLETMEK İÇİN TALİBİM LÜTFEN İSTEDİĞİNİZ BİLGİLER KONUSUNDA BANA BİLGİ İLETİN İLGİLİ MERCİLERE BAŞVURUP BİLGİ EDİNME YASASINDAN BİLGİLERİ ALAYIM İLETİŞİM ADRESİM [email protected] aynı zamanda msn adresim
ayrıca tlfn no 5425486737 okul tlfn 4144831056 lütfen iletişime geçin emrinizi bekliyorum...

4444
05-10-2007, 00:51
sn cianz sn nobond sn haluk aktuna
8 sene &#246;nce 1 lot medyayı 5,7 den aldım şimdi biz ne alıcaz yoksa tesellimi verirler

nobody
05-10-2007, 01:02
sn cianz sn nobond sn haluk aktuna
8 sene &#246;nce 1 lot medyayı 5,7 den aldım şimdi biz ne alıcaz yoksa tesellimi verirler


SEVGİLİ ARKADAŞIM 12.06.2002 GİZLİ PROTOKOLA G&#214;RE CİNER BİLGİN İN ORTAK OLDUĞU T&#220;M ŞİRKETLERDE &#37;50 HAK SAHİBİDİR.BU NEDENLE SERMAYE PİYASASI KANUNUNA G&#214;RE &#199;AĞRI Y&#220;K&#220;ML&#220;L&#220;Ğ&#220; DOĞMAKTADIR.
Bu nedenle ellerinde Medya holding ve Sabah Pazarlama hisse senedi olan arkadaşlarda SPK ya dilek&#231;e ile başvurarak yukarıda belirttiğim dilek&#231;edeki tedbiri istemelidir.Şayet SPK Ciner grubuna &#231;ağrı y&#252;k&#252;ml&#252;l&#252;ğ&#252; getirmez veya tedbir almassa,sizlerinde uğradığınız zararlardan dolayı SPK hakkında tazminat davası a&#231;ma hakkınız doğacakdır.bu size tanınan son yasal imkandır.Bu dilek&#231;e hakkınızı kullanınız ve ellerinde sabah pazarlama ve medya holding hissesi olan arkadaşlara kullandırtınız.

HalukAktuna
05-10-2007, 01:07
sn nobody,
1) Ankara 3.asliye ticaret mahkemsi 2000/801-802 no'lu dosyaya (BDDK'nın Etibank'ın tüm mal varlığına haciz/tedbir koyduğu) Ankaradaki arkadaşlar henüz ulaşamadı. Görüştükleri avukatlar, dosyanın çok kalın olabileceği, arşive kaldırabilinmiş olacağı ve taraf avukatlara ancak verilebileceğini söylemişler.
Bu davanın sonuç sayfasını alsalar yeterli olur mu acaba ?

2) Sabah gazatesinin imtiyaz hakları ile ilgili emniyet amirliğini aradık. Onlar da 2004 yılından itibaren dosyaların ilgili savcılıklara gönderildiğini söylediler.
Şimdi gazetenin çıktığı bölgeye bakan savcılıktan bilgi almaya çalışıyoruz.

HalukAktuna
05-10-2007, 01:12
Arkadaşlar, milletvekillerine soru önergeleri için ve avukatlık hukuk bürosuna önbilgi ve yönlendirme amaçlı verilmek üzere birer dosya hazırlıyoruz.
Murat hoca bu konuda bize yardımcı olacak.
Spekavcısı da çalışma yapıyor.
/ / 7 yıllık süreçte Sabah-Medya-Sapaz gurubunun geçmişini kronolojik sıralamayla
madde madde hazırlamamız gerekiyor...
yardımlarınızı bekliyoruz.

HalukAktuna
05-10-2007, 01:23
MALİYE BAKANLIĞINA BİLGİ EDİNMEDEN SORU:
1-03.02.2005 TARİHLİ HÜRRİYET GAZETESİ HABERİNDE KONU EDİLEN SABAH YAYINCILIK VE CİNER GRUBUNA YAPILAN HACİZ İŞLEMİ İÇİN NE TÜR DAVA AÇILMIŞTIR?
2-HABERDE KONU EDİLEN DAVA HANGİ MAHKEMEDE DEVAM ETMEKTEDİR VE HANGİ AŞAMADADIR?
3-SABAH YAYINCILIK İSİM VE REKLAM GELİRİNDEN MALİYE NE KADAR TAHSİLAT YAPMIŞTIR?
4-MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN SABAH YAYINCILIK İMTİYAZ VE İSİM HAKKINA İSTİNADEN 27.10.2000 TARİHİNDEN İTİBAREN YÜRÜTÜLEN TAKİP VE ÖDEME EMİRLERİ İLE SONUÇLARI NELERDİR.?Basvurunuz Isleme Alinmistir!

Ilginiz için Tesekkür Ederiz

MALİYE BAKANLIĞI BİLGİ EDİNME....
Basvuru Takip Numaraniz : 9325

Not : Bu Takip Numarasini Saklayiniz.Yaptiginiz Basvurunun durumunu görmek için

Basvuru Sorgulama sayfasindan görebilirsiniz

HalukAktuna
05-10-2007, 01:49
Sn nobody,
Ayrıca halen Vatan Gazetesi'nin sahibi olan Zafer Mutlu'nun, eşi Füsun Mutlu'yla ortak kullandığı 19613 numaralı hesabına (Bir milyon 828 bin dolar)Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce (30 Ekim 2000 tarihi, 832 sayılı karar) konulan ihtiyati tedbir kararı İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi ‘nin 2001/552E sayılı kararıyla 27 Eylül 2001'de kısmen,13 Aralık 2001'de ise tamamen kaldırıldı.
Zafer Mutlu karardan iki hafta sonra tam olarak 28 Aralık 2001'de hesaplarındaki paranın tümünü çekti.

HalukAktuna
05-10-2007, 02:06
Bilgi Edinmeden cevap gelen arkadaşlar:
sayfa 287 de Bilgi Edinme Kuruluna nasıl müracaat edeceğinizi ve bu kurulun ilke kararlarını yayınladım.
süresi dolmadan bu ilke kararları doğrultusunda müracaat yapalım.
Bilgi Edinme kurulu kendisine gelen dilekçeleri inceliyor ve usul yönünden eksik bulmadığı takdirde dilekçemizdeki tüm bilgi ve belgeleri ilgili kuruluşdan talep ediyor.Kendisi bilgi ve belgeleri inceledikden sonra kuruluşlara ve bize bilgi veriyor.Yani tüm belge ve bilgiler BEK ya gitmek zorunda.
Kuruluşlarda bize vermediği bilgi ve belgeleri buraya gönderdiğinde rahatsızlık duyacaklardır.Ne kadar müracaat olursa o kadar tedirginlik.Lütfen ihmal etmeyelim.
not:tmsf bilgi edinmede verdiği cevapda sabah yayıncılık ile ilgili bilgi ve belgeleri şirketten isteyin diyor.bu yasal olarak mümkün değil.Bu bilgiler ancak devlet ve kamudan istenir.Yani bizi yanıltıyor.Bu nedenle dilekçeye Sabah Yayıncılık şirketinin Etibank ın dolaysıyla TMSF nin olduğu,yönetim ve denetiminin de TMSF çalışanları tarafından yürütüldüğünü dilekçede açıkca belirtelim.Bu konuda gerektiğinde ticaret sicil gazetesini ek yapalım


TMSFve diğer kurumlardan yetersiz cevap alan arkadaşlar, süre dolmadan Başbakanlık bilgi edinmeye dilekçeyle durumu bildirip bilgi isteyelim. Bize vermedikleri bilgileri başbakanlığa vermek zorundalar.

nobody
05-10-2007, 02:13
arkadaşlar bu davalar bizim i&#231;in &#246;nemli..TMSF isim imtiyaz ve logoların devrinde hukuksuzluk var diye dava a&#231;ıyor ve ist.1.asliye ticaret mahkemesinden tedbir istiyor ve bu tedbiri alarak uyguluyor yani bilgin holding in basın ilan kurumundaki alacaklarını tahsil ediyor.
o zaman TMSF ve SPK dan sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Nazım Ekren ' e ,TMSF ve SPK ya bilgi edinmeden soru:

1-Sabah Yayıncılık AŞ nin imtiyaz ve isim hakkı bu şirkette iken,30.10.2000 tarihinden 31.05.2001 tarihleri arasındaki basın ilan kurumundaki Sabah Yayıncılık Aş nin alacakları bu şirkete &#246;denmiş midir?

2 Bilgin Yayıncılık AŞ den Ciner grubu şirketlerine isim ve imtiyaz haklarınındevrine karşı SPK tarafından TMSF ye ve şirkete karşı dava a&#231;ılmış veya tedbir istemiş midir?

3-Sabah Yayıncılığın isim ve imtiyaz hakkının Sabah Yayıncılıkdan Bilgin Holdinge 31.05.2001 tarihindeki karşı usuls&#252;z ve bedelsiz devri ile ilgili başta kamu kuruluşları,Maliye ve Kamu Bankaları olmak &#252;zere a&#231;ılmış satışın/devrin iptali veya tedbire y&#246;nelik ka&#231; dava vardır?Davaların aşaması nedir?a&#231;ılan davalardan sarfı nazar edilen var mıdır?

4-Bilgin Holdingden Merkez Grubuna isim ve imtiyaz haklarının devri i&#231;in TMSF tarafından dava a&#231;ılırken,Ank.3.Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 4389 sayılı yasadan kaynaklanan yetki ile 2000/830-832 E.dosya ile konan tedbirlere rağmen bu isim ve imtiyaz haklarının Sabah Yayıncılık dan Bilgin Holdinge 31.05.2001 tarihindeki devri i&#231;in neden TMSF tarafından dava a&#231;ılmamıştır?

5-İMKB nin 2005 yılında Merkez Gurubunun halka a&#231;ılması sırasında;sabah yayınclığını isim hakkı devri konusunda dava olduğu gerek&#231;esi ile olumsuz g&#246;r&#252;ş belirtmesi &#252;zerine ,SPK nın aldığı kararlar nelerdir?

6-TMSF nin 27.10.2000 tarihinden itibaren &#37;20 hissedarı olduğu ve halen TMSF nin y&#246;netim ve denetiminde bulunan Sabah Yayıncılık AŞ nin y&#246;netimine yetkili A grubu hisselerinin 2000 yılında %50 sinin &#246;nce Ciner daha sonra MTM grubuna devri ile ilgili y&#246;netim kurulu kararlarında veya bu kararlara mesnet eden satış protokollarında "Sabah Yayıncılık imtiyaz ve isim hakkının " Bilgin holdingden Sabah Yayıncılığa devri konusunda madde var mıdır?

7-Sabah Yayıncılık AŞ nin halen A grubu hissesinden dolayı ortağı MTM şirketidir.Bu şirketlerin sahipleri de Mehmet Emin Karamehmet,Turgay Ciner ve Murat Vargı'dır.Adı ge&#231;en şirketin hem asaleten hem de kefaleten TMSF ye Amme borcu bulunmaktadır.Bu bor&#231;lar i&#231;in TMSF y&#246;netimi tarafından 5411 sayılı yasanın kendisine tanıdığı t&#252;m yasal yetki,tedbir ve yurtdışı yasağı uygulanmış mıdır?Uygulanmamış sa nedeni nedir?Ya da diğer bor&#231;lulara uygulanan bu tedbirler adı ge&#231;en kişilere uygulanmayarak ayrıcalık tanınmış mıdır?TMSF27.10.2000 tarihinden itibaren asaleten veya kefalet AMME borcu bulunan Ciner grubunun TMSF nin a&#231;mış olduğu ihaleye katılması yasal veya etik midir?

8-&#199;ukurova grubunun İst Asliye Ticaret Mahkemesinde Bilgin grubuna karşı 2005 yılında a&#231;mış olduğu "isim hakkının bedelsiz devri ile ilgili y&#246;netim ve buna ilişkin genel kurul kararlarının iptali " ile ilgili davaya SPK neden m&#252;dahil değildir?

9-&#199;ukurova grubunun %50 ortak olduğu ATV lisans hakkına sahip Sabah Satel AŞ firmasının 1995 yılından itibaren t&#252;m y&#246;netim kurulu kararları ve genel kurul kararlarını iptal ettirdiği ve bu hususları SPK ya yazı ile ilettiği kamuoyuna yansımış olup,mahkeme kararları ile şirket 1995 yılındaki ortaklık konumuna d&#246;nd&#252;ğ&#252; takdirde,bu şirkette Sabah Yayıncılık AŞ nin hissesi mevcut mudur?Eğer mevcut ise SPK bu davalara m&#252;dahil midir?M&#252;dahil değil ise nedenlerini a&#231;ıklayınız.

İMKB b&#252;lteninden

18/12/2002
HABER:

SABAH
Sabah Yayıncılık A.Ş.’nin 18.12.2002 tarihli yazısı aşağıya &#231;ıkarılmıştır.

“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan a&#231;ıklamadır.

İlgi: SPK’nun 17.12.2002 tarih ve OFD/2972-15698 sayılı yazısı.

İlgi’de yer alan Şirketimiz Y&#246;netim Kurulu Başkanlığı’na muhatap yazıyla aşağıdaki hususların İMKB’na bildirilmesi istenmiştir.

Bilgin Yayıncılık A.Ş. tarafından SPK’na g&#246;nderilen yazıya g&#246;re;

1) Sabah Gazetesi’nin sahibi Bilgin Yayıncılık A.Ş. ve Merkez Gazete Dergi Basım Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanmış “M&#252;nhasır Yayıncılık ve Marka Lisans S&#246;zleşmesi”nin 4.1 maddesinde Bilgin Yayıncılık A.Ş.’nin sahibi bulunduğu Sabah Gazetesi’nin yayıncılık hakkı başta olmak &#252;zere reklam, satış ve yayınlama haklarının 5 yıl i&#231;in m&#252;nhasıran Merkez Gazete…A.Ş.’ne devredildiği, bu hakları Merkez…A.Ş. dışında Bilgin Yayıncılık A.Ş. dahil hi&#231;bir kişi ve/veya kuruluşun kısmen veya tamamen kullanamayacağı, ayrıca s&#246;zleşmenin 4.2 maddesinde s&#246;zleşmenin imza tarihinden sonraki d&#246;neme ilişkin ve faaliyetlerden doğacak kamu kurum ve kuruluşları ile &#246;zel şahıs ve kuruluşlara yapılması gerekecek her t&#252;rl&#252; &#246;deme ile Merkez…A.Ş.’nin kendi takdirine g&#246;re istihdam edeceği t&#252;m personele &#246;denmesi gereken her t&#252;rl&#252; maaş, sosyal hak ve her ne nam altında olursa olsun t&#252;m giderleri Merkez…A.Ş.’nin taahh&#252;t ettiği,

2) Marka Lisan ve Yayıncılık S&#246;zleşmesi’ne ilişkin mali hak ve y&#252;k&#252;ml&#252;l&#252;klerin mahiyetinin TMSF ile y&#252;r&#252;t&#252;len g&#246;r&#252;şmelerin sonucuna g&#246;re belirleneceği anlaşılmaktadır.

3) Evvelki yazımızda da belirtildiği &#252;zere TMSF’nun Sabah Yayıncılık A.Ş.’nin t&#252;m malvarlığı ile &#252;&#231;&#252;nc&#252; kişilerdeki hak ve alacaklarına 452 trilyon (gecikme zammı hari&#231; 27.10.2000 tarihi itibariyle) TL’lık haciz uyguladığı ve bu hacizler sebebiyle Sabah Yayıncılık A.Ş.’nin ticari faaliyetlerinden doğacak gelirlerini doğrudan tahsilinin m&#252;mk&#252;n olmadığı; ayrıca Sabah Yayıncılık A.Ş.’nin sahibi bulunduğu matbaalara y&#246;nelik olarak &#231;eşitli bankalar, gerek ipoteğin paraya &#231;evrilmesi yolu ile ve gerekse haciz yolu ile icrai işlemlerinin devam ettiği bilinmektedir.”

TARİH:05/03/2003
HABER:

SABAH
Bankacılık D&#252;zenleme ve Denetleme Kurumu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığı'nın

03.03.2003 tarih ve BDDK.TMSF.THD.İST/AATUHK/2002/06/3676 sayılı yazısı aşağıya &#231;ıkarılmıştır.

Konu: Bilgin Yayıncılık A.Ş. hakkında.

İlgi: 28.02.2003 tarih, 4/GİD/226/KE/3560 sayılı yazınız.

İlgi'de kayıtlı yazınızda, 28.02.2003 tarihinde basında yeralan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun, Sabah Gazetesi'nin marka ve lisans haklarının Bilgin Yayıncılık A.Ş.tarafından Merkez Gazete A.Ş.'ne kiralanması işlemi ile ilgili olarak tasarrufun iptali davası a&#231;tığını ve Merkez Gazete A.Ş. tarafından bug&#252;ne kadar elde edilen t&#252;m gelirleri de geri istediğine ilişkin bilgilere yer verildiğinden bahisle konu ile ilgili kamuya duyurulmak &#252;zere bilgi istenilmektedir.

Amme bor&#231;lusu Bilgin Yayıncılık A.Ş.'nin imtiyaz sahibi olduğu Sabah, Sabah'la G&#252;naydın, Sabahla Pazar, Sabah C.tesi, Takvim, Taraftar, Fotoma&#231; ve Şok gazetelerinin ve eklerinin m&#252;nhasır yayınlama haklarının, gazetelerin m&#252;lkiyetinde bulunan ekipmanlarının, patent, faydalı model, marka, tanıtım işaretleri gibi sınai m&#252;lkiyet haklarının, kullanmaya ve işletmeye salih bir şekilde, Bilgin Yayıncılık A.Ş. ile Merkez Gazete Dergi Basım Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne devredilmesini &#246;ng&#246;ren 01.10.2002 tarihli M&#252;nhasır Yayıncılık ve Marka Lisans S&#246;zleşmesi ile bu s&#246;zleşme kapsamındaki tasarrufun iptali i&#231;in İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı'nda 2003/282 E. sayılı dosya ile dava a&#231;ılmıştır. Mahkemeden amme alacağının tahsilinin tehlikeye d&#252;şmemesi ve bu konuda ileride telafisi

imkansız zararların doğmaması i&#231;in,amme bor&#231;lusu Bilgin Yayıncılık A.Ş.'nin Basın İlan Kurumu Genel M&#252;d&#252;rl&#252;ğ&#252; nezdinde bulunan alacaklarından, amme borcu olan (gecikme zammı hari&#231;) 452.672.000.000.000 TL borcunu karşılayacak kadar kısmının, davalılara &#246;denmemesi y&#246;n&#252;nde, 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 14'&#252;nc&#252; maddesinin 5'inci fıkrasının (c) bendi uyarınca teminatsız olarak ihtiyati tedbir kararı verilmesi talep edilmiştir. Mahkeme 27.02.2003 tarihinde talebimiz y&#246;n&#252;nde ihtiyati tedbir kararı vermiş ve bu karar İstanbul 5'inci İcra Dairesi'nin 2003/2225 sayılı dosyası ile infaz edilmiştir.
Bilgilerinizi arz ederim.

Hasan Tengiz

Daire Başkanı “

HalukAktuna
05-10-2007, 02:20
arkadaşlar,
size burada 5411 sayılı yasada TMSF nin satış bölümünü yayınladı.ve dedim ki satıştan artan para ancak kamu bankaları maliye ve üst kurullara ödenebilir.zira satılan sabah yayıncılık veya medya şirketlerinin hisseleri değil,bu şirketlerin içi boşaltılarak alınan sabah yayıncılık imtiyaz ve hakkı ile ATV lisans hakkıdır.
Kızsak da TMSF yetkilisi doğru söylüyor.Bizler ancak SPK ve TMSF aleyhine dava açarak haklarımızı alabiliriz.
Burada başlattığımız suç duyuruları bence ses getirdi.Bu nedenle Ahmet Ertürk yasa da bu yetki kendine tanınmasa da Bilgin-Ciner le özel bir protokol yaparak bizlerin parasını onlara ödetebilir.Bence Ertürk bunu kastetiyor.
Bu nedenle bizler bilgi edinme ile ne kadar belge toplarsak ve SPK ve TMSF nin hizmet kusur ve kastını ispatlarsak bu 2 kuruluşa açacağımız davalarla hakkımızı alabiliriz.
Son önerim şu olacakdır.Bilgi edinmeden SPK ve TMSF ye tek maddelik soru:

1-Etibank a 27.10.2000 tarihinde el kondukdan sonra Bilgin grubuna ait ve halka açık şirketler için TMSF-SPK arasındaki yazışmaların bir suretlerinin tarafımıza gönderilmesi.

Arkadaşlar SPK ve TMSF'ye bilgi edinmeden bu soruyu soralım lütfen. Ben sordum ama yeterli değil. Hepimiz soralım.

HalukAktuna
05-10-2007, 02:52
http://www.gazeteport.com.tr/NEWS/GP_084199

Tasfiye edilen İmar Bankası'ndan Fon'a devri öncesinde bono alarak mağdur olan mudilere yaklaşık 500 milyon YTL'lik ödeme 8 Ekim'den itibaren yapılacak.

Bize ödenmesi gereken (260 milyon usd) 312 milyon YTL...

İmarzedeler Hazine Bonosu almış kandırılmış, biz hisse senedi almışız ve kandırılmışız.
İmarzedeleri İmarbank dolandırmış....
Bizi Cine-Bilgin dolandırmış...

Heriki durumda da devletin ihmali ve bilerek veya bilmeyerek bu dolandırıcılarla işbirliği sözkonusu.

spekavcısı
05-10-2007, 10:38
Sabah-ATV'ye sürpriz talip
Sabah ve ATV'nin 6 Kasım'da yapılacak satış ihalesi için sürpriz bir isim daha şartname aldı. Böylece şirketle ilgilenen yatırımcıların sayısı 6'ya çıkmış oldu.


Bloomberg Haber Ajansı'na konuşan TMSF Sözcüsü Yusuf Adıgüzel, Nurol Holding'in ihale ile ilgili olarak şartname aldığını söyledi. Nurol Holding, inşaat sektöründen askeri araçlara, finanstan gıdaya kadar birçok farklı sektörde faaliyet gösteriyor.

Adıgüzel, Sabah ile ilgilenen diğer beş grubun ise Rupert Murdoch'a ait News Corp, RTL Group, ProSiebenSat.1 Media AG, Central European Media Enterprises Ltd. ve Yunanistan'ın Antenna televizyonu olduğunu söyledi.


Not:forumdaşlar; yukarıdaki firmaların irtibat bilgilerini özellikle e-posta bilgisi önemli, foruma koyalım...Tükçe ve ingilizce küçük yatırımcının nasıl mağdur edildiğini ve ihaleyi kazanmaları durumunda, dava hakkımızın saklı olduğu ve alacağımızın onlara geçeceği gibi hususlara yer veren uyarı metinleri gönderelim derim...

spekavcısı
05-10-2007, 11:47
forumdaşlar: soruları hem sıraya koyabilirsiniz, hem ilave yapabilirsiniz...düzeltmelerinizi, forumda yayımlayabilir ayrıca, sn.Haluk Aktuna beye [email protected] adresine gönderebilirsiniz:

Sözlü Soru Önergesi:

Başbakan Yardımcısı Sn. Nazım EKREN tarafından cevaplanması isteğiyle:

1-Temel amacı Sermaye piyasasına yatırım yapan tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarını korumak olan SPK; Kapatılan halka açık şirket tahtası olan sabah yayıncılık için 27 Ekim 2000 tarihinden itibaren aileleriyle birlikte 100 bin cıvarındaki mağdur yatırımcının 104 milyon $ tutarındaki tasarrufu için ne yapmıştır?


2-TMSF kamu otoritesinin kontrolünde olan bir piyasada yatırım yapan aileleriyle birlikte 100 bin cıvarındaki küçük yatırımcıların mağduriyetini önlemek yerine, onları cezalandırmayı mı düşünmektedir?Hakim ortakların küçük yatırımcıyı mağdur etmemesi için bugüne kadar neler yapmıştır?

3-REKABET KURULU Sn. T.Ciner ve Sn. D.Bilgin arasında Gizli Devir sözleşmesi ortaya çıktığı halde niçin görevini yerine getirmemektedir.?

4-Sabah Yayıncılık AŞ nin imtiyaz ve isim hakkı bu şirkette iken,30.10.2000 tarihinden 31.05.2001 tarihleri arasındaki basın ilan kurumundaki Sabah Yayıncılık Aş nin alacakları bu şirkete ödenmiş midir?

5- Bilgin Yayıncılık AŞ den Ciner grubu şirketlerine isim ve imtiyaz haklarınındevrine karşı SPK tarafından TMSF ye ve şirkete karşı dava açılmış veya tedbir istemiş midir?

6-Sabah Yayıncılığın isim ve imtiyaz hakkının Sabah Yayıncılıkdan Bilgin Holdinge 31.05.2001 tarihindeki karşı usulsüz ve bedelsiz devri ile ilgili başta kamu kuruluşları,Maliye ve Kamu Bankaları olmak üzere açılmış satışın/devrin iptali veya tedbire yönelik kaç dava vardır?Davaların aşaması nedir?açılan davalardan sarfı nazar edilen var mıdır?

7-Bilgin Holdingden Merkez Grubuna isim ve imtiyaz haklarının devri için TMSF tarafından dava açılırken,Ank.3.Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 4389 sayılı yasadan kaynaklanan yetki ile 2000/830-832 E.dosya ile konan tedbirlere rağmen bu isim ve imtiyaz haklarının Sabah Yayıncılık dan Bilgin Holdinge 31.05.2001 tarihindeki devri için neden TMSF tarafından dava açılmamıştır?

8-İMKB nin 2005 yılında Merkez Gurubunun halka açılması sırasında;sabah yayınclığını isim hakkı devri konusunda dava olduğu gerekçesi ile olumsuz görüş belirtmesi üzerine ,SPK nın aldığı kararlar nelerdir?

9-TMSF nin 27.10.2000 tarihinden itibaren %20 hissedarı olduğu ve halen TMSF nin yönetim ve denetiminde bulunan Sabah Yayıncılık AŞ nin yönetimine yetkili A grubu hisselerinin 2000 yılında %50 sinin önce Ciner daha sonra MTM grubuna devri ile ilgili yönetim kurulu kararlarında veya bu kararlara mesnet eden satış protokollarında "Sabah Yayıncılık imtiyaz ve isim hakkının " Bilgin holdingden Sabah Yayıncılığa devri konusunda madde var mıdır?

10-Sabah Yayıncılık AŞ nin halen A grubu hissesinden dolayı ortağı MTM şirketidir.Bu şirketlerin sahipleri de Mehmet Emin Karamehmet,Turgay Ciner ve Murat Vargı'dır.Adı geçen şirketin hem asaleten hem de kefaleten TMSF ye Amme borcu bulunmaktadır.Bu borçlar için TMSF yönetimi tarafından 5411 sayılı yasanın kendisine tanıdığı tüm yasal yetki,tedbir ve yurtdışı yasağı uygulanmış mıdır?Uygulanmamış sa nedeni nedir?Ya da diğer borçlulara uygulanan bu tedbirler adı geçen kişilere uygulanmayarak ayrıcalık tanınmış mıdır?TMSF27.10.2000 tarihinden itibaren asaleten veya kefalet AMME borcu bulunan Ciner grubunun TMSF nin açmış olduğu ihaleye katılması yasal veya etik midir?

11-Çukurova grubunun İst Asliye Ticaret Mahkemesinde Bilgin grubuna karşı 2005 yılında açmış olduğu "isim hakkının bedelsiz devri ile ilgili yönetim ve buna ilişkin genel kurul kararlarının iptali " ile ilgili davaya SPK neden müdahil değildir?

12-Çukurova grubunun %50 ortak olduğu ATV lisans hakkına sahip Sabah Satel AŞ firmasının 1995 yılından itibaren tüm yönetim kurulu kararları ve genel kurul kararlarını iptal ettirdiği ve bu hususları SPK ya yazı ile ilettiği kamuoyuna yansımış olup,mahkeme kararları ile şirket 1995 yılındaki ortaklık konumuna döndüğü takdirde,bu şirkette Sabah Yayıncılık AŞ nin hissesi mevcut mudur?Eğer mevcut ise SPK bu davalara müdahil midir?Müdahil değil ise nedenlerini açıklayınız.

13- Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25.08.2005 tarih B.02.1.SPK.1.60-777-18738 sayılı yazısında belirtidiği üzere:
“Hisse senetleri Kurul kaydında bulunan Sabah Yayıncılık A.Ş. (Şirket) unvanlı şirket nezdinde, 4487 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde tespit edilen hususları 25.08.2005 tarihli toplantısında görüşen Kurul Karar Organı, diğer hususların yanı sıra;
A)Sabah Yayıncılık A.Ş. yöneticilerince, Bilgin Grubu’nun TMSF’ye olan borçlarının tamamına 12.02.2002 tarihli yönetim kurulu kararı ile Şirket’in kefil kılınması, TMSF tarafından Şirket aleyhinde yapılan takiplerin Şirket’in asıl borçlusu olduğu tutarı aşan kısmı için asıl borçlu şirketler/şahıslar nezdinde alacak takibinde bulunmaması ve Şirket’e ait baskı tesislerinin kiralanması neticesinde kiralayan şirketler tarafından TMSF’ye yapılan ödemelerin Şirket’in TMSF’ye olan kredi borçlarından mahsup edilmemesi ve bunlara ilişkin alacak takiplerinin yapılmaması hususlarıyla ilgili olarak; kefalet verilmesine ilişkin 12.02.2002 tarihli Sabah Yayıncılık A.Ş. yönetim kurulu kararında imzası bulunan Ali Şevket-Ayşe Nebile oğlu, 23.01.1940 İzmir doğumlu, Konak-İzmir nüfusuna kayıtlı, T.C. Kimlik Numarası (13580485082) olan Dinç Bilgin, Dinç-Güler oğlu, 03.06.1964 İzmir doğumlu, Konak-İzmir nüfusuna kayıtlı, T.C. Kimlik Numarası (13574485210) olan Önay Şevket Bilgin, Halil-Azize oğlu, 03.07.1950 Bornova Doğumlu, Bornova-İzmir nüfusuna kayıtlı, T.C. Kimlik Numarası (22310002178) olan Mustafa Dinçer, Feyyaz-Mergim oğlu, 04.04.1972 İzmir doğumlu, Konak-İzmir nüfusuna kayıtlı, T.C. Kimlik Numarası (35791745236) olan Selim Gülmen ve İsmail-Semiha oğlu, 05.08.1962 Bafra doğumlu, Bafra-Samsun nüfusuna kayıtlı, T.C. Kimlik Numarası (35921112464) olan Selim Erbay hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 510’uncu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 155’nci maddeleri ile SPKn’nun 48’inci maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere SPKn’nun 49’uncu maddesi uyarınca, ilgili yer Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, ifadesine yer verilmiştir.
Bu suç duyurusunun sonucu nedir? TMSF küçük yatırımcıların hakkını korumak için Yönetim Kurulu kararına itiraz etmişmidir? Etmediyse niçin etmemiştir?

14-Etibank a 27.10.2000 tarihinde el kondukdan sonra Bilgin grubuna ait ve halka açık şirketler için TMSF-SPK arasındaki yazışmalarda küçük yatırımcıyı korumak için neler yapılmıştır? Yapılmadıysa niçin yapılmamıştır?
15-Tasfiye edilen İmar Bankası'ndan Fon'a devri öncesinde bono alarak mağdur olan mudilere yaklaşık 500 milyon YTL'lik ödeme 8 Ekim'den itibaren yapılacağı kamuoyuna duyurulmuştur? Hakim ortakların Etibanka olan borcu yüzünden halka açık şirket olan Sabah yayıncılık hissesi alan ve tahtası işleme kapatılan ve bugüne kadar aileleriyle birlikte mağdur olan küçük yatırımcıların parasını da ödemeyi düşünüyormusunuz?

16- TMSF mağdur küçük yatırımcılara bilgi edinme yoluyla verdiği cevaplarda sabah yayıncılık ile ilgili bilgi ve belgeleri şirketten isteyin diyor.Bu yasal olarak mümkün müdür? Sabah Yayıncılık şirketinin Etibank ın dolaysıyla TMSF nin olduğu,yönetim ve denetiminin de TMSF çalışanları tarafından yürütüldüğü halde, vatandaşın bilgi edinme hakkı niçin yerine getirilmemektedir?Gizlenen nedir? Bilgi Edinme hakkındaki kanuna rağmen, bilgiyi gizleyenler bu yetkiyi kimden almaktadırlar? Gizlenen bilgiler yoluyla küçük yatırımcı mağdur olursa, bunun sorumluluğunu kim üstlenecektir?

17-21.dönem TBMM de Milletvekili Zeki Ünal'ın 23.03.2001 tarihli yazılı soru önergesine Hazine Müsteşarlığı aracılığı ile verilen cevapda;Ankara 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin 30.10.2000 tarih ve 2000/830-832 sayılı kararları ile Medya ve dinç Bilgin in tüm varlıklarına tedbir konduğu yazılmaktadır.
Sabah Yayıncılık isim ve imtiyaz hakkı nasıl Bilgin holdinge devredimiştir?

18-Sabah Yayıncılık ta bulunan imtiyaz ve isim hakkı bedelsiz olarak Sabah Yayıncılık yönetim kurulu tarafından Bilgin Holdinge devredilerek şirketin içi boşaltılmış mıdır?Bu işlem yapılırken Yönetim kurulunda yetkili olanlar küçük yatırımcının hakkını niçin korumamıştır? Bu hukuka aykırı,yani hile ve muvazaa taşıyan ve T.ticaret Kanunun 336 maddesine de aykırı olan işlemde zamanaşımı ne kadardır?Şayet bu konuda TMSF nin alacakları açısından da muvazaa ise zamanaşımı 20 yılmıdır.? TMSF Sabah Yayıncılık yönetimine, aileleriyle birlikte mağdur olan yatırıcıların hakkını korumak için şimdiye kadar ne yapmıştır? Ne yapmayı planlamaktadır?

19-02.10.2007 tarihli Referans gazetesinde TMSF başkanuı Ahmet ERTÜRK’le yapılan bir söyleşide: “Sıkı durun TMSF’nin hukuki alt yapısı üzerinde çalıştığı esas sürpriz ödeme ise Etibank’tan dolayı gruba el konulduğu için ellerindeki Sabah hisseleri bir günde yok olan 34 bine yakın küçük yatırımcıya olacak.
Ertürk, küçük yatırımcının acısını bir nebze de olsa azaltmaya dönük sürpriz adımı her şeyden öte vicdani bir sorumluluk olarak görüyor. İhale sürecinde her şey yolunda giderse ellerinde Sabah hissesi bulunan 34 bin yatırımcıya nominal değeri üzerinden bir ödeme yapılacak. Bu da yaklaşık 35 milyon YTL (29.5 milyon dolar) ediyor. Elbette o günkü değer üzerinden yaklaşık 260 milyon dolar kayba uğrayan küçük yatırımcı 30 milyon dolarlık ödemeyi sembolik bulacak, fakat TMSF nominal değer dışında bir ödeme yapma imkanına sahip gözükmüyor.” Denmektedir.
-TMSF nin küçük yatırımcıya ödeme yapma yetkisi var mıdır? Yoksa, Ahmet Bey bu açıklamayı niçin yapmıştır? TMSF niçin sadece hakim ortakları kurtararak devletin parasını tahsil etmeye çalışmaktadır?Hakim ortakları ve mağdur olan küçük yatırımcıları birlikte kurtaracak bir yolu niçin uygulamamaktadır?
-TMSF yetkilileri el koyduğu halka açık şirketlerde hakim ortaklar yararına alınan kararlara itiraz etmeyerek mağdur duruma düşürdükleri küçük yatırımcının haklarını niçin göz ardı etmektedir.?TMSF sadece hakim ortaklarımı korumaktadır?

- 7 yıllık mağduriyetin sonunda nominal değerlerden ödeme yapılması yeterli midir?
Bu konuyla ilgili açılan davalar, SPK ve TMSF yetkilileri hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyuruları var mıdır?Bu suç duyurularının içeriği ana hatlarıyla görevi kötüye kullanmayla mı ilgilidir?.
Gündemde olan satış ile, Sn. T.Ciner ve Sn.D.Bilgin grupları için mutlu son ile bitirilirken 38.000 mağdura teselli ikramiyesi gibi sadaka verilmesi hakka ve hukuka uygunmudur?Vicdanınız sızlamıyacakmıdır?


20-TMSF yönetimi olarak, Sn. Dinç Bilgin’in Etibank’ta ipoteğe bağlanmış, her bir ipoteğinin karşılığı niçin nakite çevrilmemiştir?

21- Halka açık Sabah Yayıncılık A.Ş. ilgili olarak 27.10.2000-01.10.2002 tarihleri arasında ve 27.10.2000-31.05.2001 tarihleri arasında imtiyaz ve isim hakkında BDDK veya TMSF nin herhangi bir haczi var mıdır? Bu imtiyaz ve isim hakkında tedbir veya haciz varken Sabah Yayıncılık imtiyaz ve isim hakkı nasıl Bilgin Holdin ge devredilmiştir?


MALİYE BAKANLIĞINA SÖZLÜ SORU ÖNERGESİ:

1-03.02.2005 tarihli hürriyet gazetesi haberinde konu edilen sabah yayıncılık ve ciner grubuna yapılan haciz işlemi için ne tür dava açılmıştır?

2-Haberde konu edilen dava hangi mahkemede devam etmektedir ve hangi aşamadadır?

3-Sabah yayıncılık isim ve reklam gelirinden maliye ne kadar tahsilat yapmıştır?

4-Maliye bakanlığı tarafından sabah yayıncılık imtiyaz ve isim hakkına istinaden 27.10.2000 tarihinden itibaren yürütülen takip ve ödeme emirleri ile sonuçları nelerdir.?

hocamurat2001
05-10-2007, 13:37
Spk Dan İstedİĞİnİz 5 Maddelİk Talebİ Fakslayarak Cevap Talebİnde Bulundum Cevap Gelİnce Forumda YayinlayacaĞim

HalukAktuna
05-10-2007, 14:16
TMSD'den Mustafa Beyaz'a gelen yanıt ;

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
(Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü)
01.10.2007
SAYI : TMSF.BHI.260 / 8937
KONU : Bilgi Edinme Talebi


mustafa beyaz
60.yıl mah.yavuz sultan selim cd.no : 67 ŞAHİNBEY/GAZİANTEP

İLGİ : 11.09.2007 ve 8937 sayılı talebiniz.
İlgi talebiniz 24.10.2003 tarih ve 4982 sayılı Kanun ile bu kanuna bağlı olarak çıkarılmış olan 27.04.2004 tarihli “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.
1) Bahse geçen konu TMSF'nin web sayfasında yer alan 01.04.2007 tarihli basın açıklamasında yer aldığından, bu soru 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 8 inci maddesi uyarınca bilgi edinme başvurusuna konu olamamaktadır.
2) Soru mütalaa talebi niteliğinde olduğundan Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 27 nci maddesi hükmü uyarınca Kanun kapsamı dışındadır.
3) Sorunuzda 2000 yılında gerçekleşen bir hisse devriyle ilgili olarak bilgi istenmektedir. Fon Kurulu Kararı gereği Sabah Yayıncılık A.Ş.'nin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fon tarafından 2007 yılında devralınmıştır. Sabah Yayıncılık A.Ş.'nin tüzel kişiliği devam etmektedir. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 7 inci maddesinin 3 ünci fıkrası uyarınca istenen bilgiler Sabah Yayıncılık A.Ş.'de bulunduğundan, buradan talep etmeniz gerekmektedir.
4) Sorunuzun içinde yer alan 1 inci, 3 üncü ve 4 üncü sorulara verilecek cevaplar Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 21 inci maddesi hükmü uyarınca kişilerin ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacağından, söz konusu sorular bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır. 2 nci sorunuz BDDK ile ilgili olduğundan, istenen bilgiler BDDK'ya e-posta olarak gönderilmiştir.
5-6-7-8) Sorunuz mütalaa talebi niteliğinde olduğundan Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 27 nci maddesi hükmü uyarınca Kanun kapsamı dışındadır.


9) 06.04.2007 tarih ve 2007/114 sayılı Fon Kurulu Kararı Merkez Grubu ile bağlantılı 10 adet şirketin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından devir alınmasına yönelik olup, firması söz konusu Fon Kurulu Kararı'nda Sabah Yayıncılık A.Ş. firması ile ilgili herhangi bir husus yer almamaktadır.
Bilgi edinmenizi rica ederim.Başvuru Bilgileri

Başvuru Tarihi : 11.09.2007
Adı-Soyadı/Ünvanı : mustafa beyaz

Mustafa bey, şimdi bu cevabı, sorularınızı da ekleyerek bid dilekçe eşliğinde lütfen Başbakanlık Bilgi edinmeye gönderiniz ve bilgileri oradan isteyiniz. Selamlar

HalukAktuna
05-10-2007, 14:20
TMSF topu BDDK'ya atıyor :

Mustafa bey'in bilgi edinmeden istediği bilgileri TMSF, BDDK'ya iletiyor ... :)

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
(Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü)
01.10.2007
SAYI : TMSF.BHI.260 / 9151
KONU : Bilgi Edinme Talebi


BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

İLGİ : MUSTAFA BEYAZ 'nın 01.10.2007 ve 9151 sayılı talebi.
İlgi talep 24.10.2003 tarih ve 4982 sayılı Kanun ile bu kanuna bağlı olarak çıkarılmış olan 27.04.2004 tarihli “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiş ve talebin Kurumunuz ile ilgili olması nedeniyle başkaca bir işlem yapılmaksızın olduğu gibi Kurumunuza gönderilmiştir.

Bilgi edinmenizi ve gereğini arz/rica ederim.

Dr. Yusuf Adıgüzel
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü


Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

SAYI : TMSF.BHI.260 / 9151
KONU : Bilgi Edinme Talebi


MUSTAFA BEYAZ
60.yıl mah.yavuz sultan selim cd.no : 67 ŞAHİNBEY/GAZİANTEP

İLGİ : 01.10.2007 ve 9151 sayılı talebiniz.
İlgi talep 24.10.2003 tarih ve 4982 sayılı Kanun ile bu kanuna bağlı olarak çıkarılmış olan 27.04.2004 tarihli “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiş ve talebin Kurumunuz ile ilgili olması nedeniyle doğrudan ilgili Kurum olan BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 'na gönderilmiştir.

Bilgi edinmenizi rica ederim.

Dr. Yusuf Adıgüzel
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü

Başvuru Bilgileri

Başvuru Tarihi : 01.10.2007
Adı-Soyadı/Ünvanı : MUSTAFA BEYAZ
Konusu :
Başvuru Şekli : E-Posta
Form Bilgisi : Form Yok
Başvuranın Kişiliği : Gerçek Kişi
T.C. Kimlik No : 13115196704
Adresi :
60.yıl mah.yavuz sultan selim cd.no : 67 ŞAHİNBEY/GAZİANTEP

E-Posta Adresi : [email protected]
Telefon No : 0 536 420 94 22
Faks :
Cevap Talebi : Elektronik
İmza : İmza Yok
Yetki Belgesi : Yok
İstenilen Bilgi ve Belgeler :
Sabah Yayıncılık ın yönetim ve denetimine 06.04.2007 tarihinde el konduğu anlaşılmaktadır.
1-Sabah Yayıncılıkda yönetim ve denetim hakkına sahip A grubu %31.86 nın tamanına mı yoksa yalnız medya holdingin %15.38 luk hisselerine mi el konmuştur?
2-A grubu hissedarlardan %15.38 hisseye sahip MTM (çukurova-ciner ve murat vargı) nin de hisselerine el konmuş mudur?Şayet yönetim ve denetime el konmuşsa şirketin asalet ve kefalet borcundan sorumlu MTM şirketine neden el konmamıştır?
3-Yönetim ve Denetimine el koyduğunuz AŞ in pay defterindeki 2000 yılında Medya holding tarafından satışı gerçekleştirlen hisse devirleri ile ilgili olarak İMKB ye bildirilen 19.10.2000 ve 22.12.2000 tarihindeki A grubu hisse satış tutarları nominal ve satış tutarları nedir?
4-Yönetim ve Denetimi Fona geçen Etibank dan,Sabah Yayıncılık hisselerini satın alan gruba satış yılında kredi kullandırılmış mıdır?Bu kredi dolaylı sermaye aktarımı olarak yorumlanan Bankalar Yeminli Murakıp raporları var mıdır?Bu kredi tahsil edilmiş midir?Bu grubun satış kararı aldığınız tarihde TMSF ye kredi ve kefalet borcu var mıdır?
5-MTM nin hisselerine el konmamışsa hukuki ve yasal gerekçesi nedir?
6-Şayet MTM nin hisselerine el konmuşsa(demekki bilgin grubunun asalet ve kefalet borcundan sorumludur) ,bu hissedarlara satışdan ödeme yapılması veya ihaleye katılması veya yazılı ve görsel basında bulunması mümkün müdür?
7-Yalnız Medya Holdingin hisselerine el konmuşsa küçük yatırımcılara ve MTM ye Sermaye Piyasası Yasası çercevesinde ödeme yapmayı düşünüyor musunuz?
8-Fona devredilen bankaların hakim ortakların el konulan (yönetimi ve denetimi TMSF ye geçen )şirketlerindeki diğer gerçek veya tüzel kişilik taşıyan ortaklıkların (bankada hakim ortak olmayan) hisselerine de el konmakta mıdır?Ya da bu kişilerin şirket yönetimlerinde söz ve imza hakları mevcut mudur?
9-TMSF yönetiminin sabah yayıncılığa el konması ile ilgili 06.04.2007 tarih ve 2007-114 sayılı kararındaki sabah yayıncılıkla ilgili tahsilat ve hukuk dairesinin yazısı ile FOn kurul kararının ilgili bölümlerinin tarafıma gönderilmesini arz ederim.

böcük
05-10-2007, 14:25
Basvurunuz Isleme Alinmistir!

Ilginiz i&#231;in Tesekk&#252;r Ederiz

Basvuru Takip Numaraniz : 9358

Not : Bu Takip Numarasini Saklayiniz.Yaptiginiz Basvurunun durumunu g&#246;rmek i&#231;in

Basvuru Sorgulama sayfasindan g&#246;rebilirsiniz.

HalukAktuna
05-10-2007, 14:50
Arkadaşlar; TMSF'nin topu BDDK'ya atması...
2004 yılından sonra Tmsf'nin kurulmasıyla ilgili, ama istediğimiz tüm bilgiler dosyalar aslında TMSF de var fakat ateşten bir top geliyor üstlerine ve dokunmak istemiyorlar :)

Başbakanlık bilgi edinmeye müracaat dilekçelerimizi ayrıca Devlet Bakanı ( SPK ve TMSF'den sorumlu) Sn. Nazım Ekren'e de göndermemiz gerekiyor.

Bilgi edinme yasası bakanlardan da bilgi istememize olanak sağlıyor.

Arkadaşlar ışığı gördük. Çok sistemli bir şekilde adım adım gidiyoruz.

HalukAktuna
05-10-2007, 15:24
Aşağıdaki 9 soruyu çok acil olarakBilgi edinmeden sormamız gerekiyor. Açacağımız davada mihenk taşları bunlar.


1) Sn Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Nazım Ekren in (spk&tmsf'den sorumlu bakan)
faks numarası: 0 312 419 54 43
özel büro tel : 0 312 415 40 16

2) SPK http://www.spk.gov.tr/yatirimcikosesi/index.html?tur=bilgiedinme

3) TMSF
http://www.tmsf.org.tr/bes/besKisi.asp

SORULAR
1-Sabah Yayıncılık AŞ nin imtiyaz ve isim hakkı bu şirkette iken,30.10.2000 tarihinden 31.05.2001 tarihleri arasındaki basın ilan kurumundaki Sabah Yayıncılık Aş nin alacakları bu şirkete ödenmiş midir?

2 Bilgin Yayıncılık AŞ den Ciner grubu şirketlerine isim ve imtiyaz haklarının devrine karşı SPK tarafından TMSF ye ve şirkete karşı dava açılmış veya tedbir istemiş midir?

3-Sabah Yayıncılığın isim ve imtiyaz hakkının Sabah Yayıncılıkdan Bilgin Holdinge 31.05.2001 tarihindeki karşı usulsüz ve bedelsiz devri ile ilgili başta kamu kuruluşları,Maliye ve Kamu Bankaları olmak üzere açılmış satışın/devrin iptali veya tedbire yönelik kaç dava vardır?Davaların aşaması nedir?açılan davalardan sarfı nazar edilen var mıdır?

4-Bilgin Holdingden Merkez Grubuna isim ve imtiyaz haklarının devri için TMSF tarafından dava açılırken,Ank.3.Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 4389 sayılı yasadan kaynaklanan yetki ile 2000/830-832 E.dosya ile konan tedbirlere rağmen bu isim ve imtiyaz haklarının Sabah Yayıncılık dan Bilgin Holdinge 31.05.2001 tarihindeki devri için neden TMSF tarafından dava açılmamıştır?

5-İMKB nin 2005 yılında Merkez Gurubunun halka açılması sırasında;sabah yayınclığını isim hakkı devri konusunda dava olduğu gerekçesi ile olumsuz görüş belirtmesi üzerine ,SPK nın aldığı kararlar nelerdir?

6-TMSF nin 27.10.2000 tarihinden itibaren %20 hissedarı olduğu ve halen TMSF nin yönetim ve denetiminde bulunan Sabah Yayıncılık AŞ nin yönetimine yetkili A grubu hisselerinin 2000 yılında %50 sinin önce Ciner daha sonra MTM grubuna devri ile ilgili yönetim kurulu kararlarında veya bu kararlara mesnet eden satış protokollarında "Sabah Yayıncılık imtiyaz ve isim hakkının " Bilgin holdingden Sabah Yayıncılığa devri konusunda madde var mıdır?

7-Sabah Yayıncılık AŞ nin halen A grubu hissesinden dolayı ortağı MTM şirketidir.Bu şirketlerin sahipleri de Mehmet Emin Karamehmet,Turgay Ciner ve Murat Vargı'dır.Adı geçen şirketin hem asaleten hem de kefaleten TMSF ye Amme borcu bulunmaktadır.Bu borçlar için TMSF yönetimi tarafından 5411 sayılı yasanın kendisine tanıdığı tüm yasal yetki,tedbir ve yurtdışı yasağı uygulanmış mıdır?Uygulanmamış sa nedeni nedir?Ya da diğer borçlulara uygulanan bu tedbirler adı geçen kişilere uygulanmayarak ayrıcalık tanınmış mıdır?TMSF27.10.2000 tarihinden itibaren asaleten veya kefalet AMME borcu bulunan Ciner grubunun TMSF nin açmış olduğu ihaleye katılması yasal veya etik midir?

8-Çukurova grubunun İst Asliye Ticaret Mahkemesinde Bilgin grubuna karşı 2005 yılında açmış olduğu "isim hakkının bedelsiz devri ile ilgili yönetim ve buna ilişkin genel kurul kararlarının iptali " ile ilgili davaya SPK neden müdahil değildir?

9-Çukurova grubunun %50 ortak olduğu ATV lisans hakkına sahip Sabah Satel AŞ firmasının 1995 yılından itibaren tüm yönetim kurulu kararları ve genel kurul kararlarını iptal ettirdiği ve bu hususları SPK ya yazı ile ilettiği kamuoyuna yansımış olup,mahkeme kararları ile şirket 1995 yılındaki ortaklık konumuna döndüğü takdirde,bu şirkette Sabah Yayıncılık AŞ nin hissesi mevcut mudur?Eğer mevcut ise SPK bu davalara müdahil midir?Müdahil değil ise nedenlerini açıklayınız.

spekavcısı
05-10-2007, 15:56
bu soruları da ayrıca Milletvekili kanalıyla sözlü/yazılı soru önergesi yapmak gerek

HalukAktuna
05-10-2007, 16:22
Başvurunuz İşleme Alınmıştır!

İlginiz İ&#231;in Teşekk&#252;r Ederiz

Başvuru Takip Numaranız : 9256

Bilgi Edinme Birimi Tel No: 0 (212) 340 20 00

Aldığımız bu referans numaralarını saklıyoruz.

xyuna
05-10-2007, 17:13
Başvurunuz İşleme Alınmıştır!

İlginiz İçin Teşekkür Ederiz

Başvuru Takip Numaranız : 9260

Bilgi Edinme Birimi Tel No: 0 (212) 340 20 00

xyuna
05-10-2007, 17:16
Arkadaşlar Nazım Ekren'in mail adresi yok mu;benim yazıcı arızalandı;olmazsa bir başka yerden yazdırıp göndericem ama mail adresi varsa daha güzel olacak..
Saygılar.

HalukAktuna
05-10-2007, 17:17
Arkadaşlar, SPK ya son uyarımızdır...nobody'nin özellikle gördememizi istediği DİLEKÇE metnini düzenledim...Fax, Mail ve İadeli tahütlü postaya verdim.
Sizde aynen yapın lütfen....

SPK
Sermaye Piyasası Kurulu

Telefon +90 (312) 292 90 90
Faks +90 (312) 292 90 00

Adres Eskişehir Yolu 8.Km No:156
06530 ANKARA

E-posta [email protected]
DİLEKÇE

SN SPK BAŞKANI VE İLGİLİ YÖNETİCİLERİN DİKKATİNE ;05 Ekim 2007 Cuma

1-Kamuoyuna yansıdığı ve TMSF web sayfasında da belirtildiği üzere Ciner ve Bilgin grubu arasında 12.06.2002 tarihinde bir gizli ortaklık protokolu yapıldığı ve 2001 yılı Rekabet Kurulu kararında açıklanan ortaklık yapısına göre Sabah Yayıncılık AŞ’nin kontrolünün diğer medya gurubu şirketleri ile birlikte bu gizli ortaklığa geçtiği ve bu şirketlerin yönetim ve denetimine 05.04.2007 tarihinde TMSF el koyana kadar yönettikleri anlaşılmaktadır. Bu nedenle Bilgin ve Ciner grubunun SPK’nun ilgili maddeleri gereğince cağrı yükümlülüğü doğmaktadır.Bu konunun tespiti içinde Rekabet Kuruluna müracatınız gerekmektedir.

2-Ciner grubu ile MTM grubuna Kurulunuzca getirilen çağrı yükümlülüğüne karşı bu grupların açtıkları davalarda MTM ‘nin bu davaları kurulunuz aleyhine sonuçlandığı ve Ciner grubunu davasının ise hala derdest olduğu ortadadır.
Oysa Rekabet Kurulunun kararlarına karşı MTM ve Ciner grubunun açtığı davaları bu iki şirket ve şirketin ortakları kaybetmiş ve böylece Danıştay kararı ile şirket yönetiminini bu 2 şirketin ve şirket sahiplerinin kontrolüne geçtiği hukuki bir yüksek yargı kararı ile kesinleşmiştir.
Bu hukuki gelişmeler üzerine MTM grubunun lehine sonuçlanan karar ile ilgili olarak İYUH yasasının yeni hukuki belgelerle yeniden yargılanmasının talep edilmesi ve R.K. kararlarının Ciner grubunun açtığı davalara hukuki savunma olarak konulması gerekmektedir.

3-Sabah Yayıncılık isim hakkının bedelsiz olarak Bilgin Holdinge devri ile ilgili Çukurova Grubunun İst.8.Asliye Mahkemesindeki davasının hala derdest olması (isim hakkının devri ile ilgili yönetim kurulu kararının iptali),isim hakkında T.Patent Enstitüsünde hukuki tedbirlerin olması yanında Sabah Yayıncılık şirketinin SPK aykırı TMSF ye kefil kılınması ile hiç bir hukuk davası açılmamasına karşılık SPK nın yasasının 46.maddesindeki yetkisine dayanarak tedbirli dava açarak TMSF nin Sabah Yayıncılık AŞ nin TMSF i,le yapacağı protokolda yönetim kurulunca atılmış veya atılacak ibra v.d. imzalar için hukuki tedbir talep edilmeli ve TMSF yaptığı satışı durdurulmalıdır.
Ayrıca Çukurova grubun un Asliye Ticaret Mahkemesinde açtığı davaya küçük yatırımcılar adına müdahil olunmalı ve bu mahkemeden TMSF nin yapacağı satışın durdurulması için SPK nun 46.maddesine istinaden tedbir istenmelidir.

4-Halen Danıştaydaki derdest davalar ve 12.06.2002 tarihli protokola istinaden yapacağınız çağrı yükümlülüğüne karşı oluşacak küçük yatırımcı zararlarının önlenmesi için TMSF nin satış bedeline tedbir istenmelidir.5-Sabah Yayıncılık isim hakkının Ciner grubuna devredilmek üzere yapılan gizli protokollerle bedelsiz hile ve muvazaa ile 31.05.2001 tarihinde,Bilgin holdinge devredildiği kamu oyunda açıklanması üzerine,hile ve muvazaadan dolayı zamanaşımına uğramayan bu isim hakkının bedelsiz devrine karşın,TMSF nin satışa çıkardığı isim hakkı bedelinden ve gizli protokollardan doğan Ciner grubuna yapılacak çağrı yükümlüğü bedeli karşısında TEDBİR OLARAK yasanın 46 .MADDESİNDEKİ size verdiği yetkiye istinaden Satış tutarında küçük yatırımcıya ödenecek tutar kadar Alacak kaydettirilmeldir(5411 sayılı Bankacılık Yasasının 134.maddesindeki 8.paragrafında belirtilen üst kurul olarak)
ilgili paragraf:
''Bu maddede yer alan hükümler çerçevesinde varlıkları ticarî ve iktisadî bütünlük kapsamında satılan şirketlerin kamu kurum, kuruluşları ve üst kurullara olan ve satış tarihine kadar tahakkuk etmiş borçları satış bedelinden garameten tahsil edilir. Garame ile dağıtım sonrasında bakiye borç kalması, lisans, ruhsat, imtiyaz sözleşmesi, geçici frekans ve kanal kullanımı ve benzeri hakların devri ve yeni alıcısı tarafından işletilmesi için gereken ve kamu kurum ve kuruluşları ve üst kurullarca yapılması gereken devrin tescil ve nakli işlemine engel teşkil etmez"


1-Yukarıda belirtilen hususların kurulunuzca yerine getirilip getirilmediği,
2-Böyle bir talimat, işlem veya tedbirler verilmedi veya istenmedi ise yasal dayanakları hakkında, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun hükümleri de gözetilerek tarafımıza 15 gün içerisinde bilgi verilmesi,
3- Kurulunuzca yasanın sizlere tanıdığı bu yetkileri kullanmamanız nedeniye, başta TMSF,Ciner,Bilgin ve MTM grubu hakkında gereğinin yapılması için yetkilileri talimatlandırmanızı,
4-Bu hukuka aykırılıkların ortadan kaldırılması ve tedbirlerin alınması hususunda konusunda yine 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun hükümleri doğrultusunda tarafımıza bilgi verilmesini saygı ile arz ederim.Ayrıca bu satış sonrası azınlık hisse sahibi olarak kurumunuzun kusurlu davranması nedeniyle uğrayacağım zararların tazmini için yasal haklarımın saklı olduğunu bilgi edinmenizi rica ederim.İsim Soyad : HALUK AKTUNAimza ( iadeli tahütlü gönderilen orjinal dilekçemde vardır)

T.C. Kimlik No: 23525267574

Adres: Selahattinpınar cad. No 23/5 B blok ŞİŞLİ İstanbul

Tel : 212 2664313

e-mail : [email protected]

nobody
05-10-2007, 17:30
1-Arkadaşlar Haluk beyin yukarıdaki dilek&#231;esinin s&#252;resi 06.11.2007 de dolmaktadır.Bu
dilek&#231;e ile SPK yı yasanın kendine verdiği yetkiyi kullanmaya &#231;ağrıyoruz.eğer yapmassa artık muhatabımız SPK dır.

2-Spekavcısı arkadaş bence &#231;ok g&#252;zel derlemiş.Bu dilek&#231;eyi bildiğiniz t&#252;m milletvekllerine "ilgili Bakan Nazım Ekren' e yazılı soru &#246;nerge vermelerini " &#246;nerisi ile g&#246;nderelim.

[email protected]

guitar
06-10-2007, 09:18
Bunların hi&#231; birinden bir netice alamazsınız.
Bu devlet imar bankasının &#246;dememesi gerek offshore hesaplarını &#246;dedi.
Hi&#231; bir karşılığı olmadan imar bankasının sattığı devlet tahvillerinin paralarını da bug&#252;nden itibaren &#246;demeğe başlıyor devletimiz ki miktarı 450 trilyonT&#252;rkish liras..
ve ki bu 450 trilyon liraya ayrıca faiz de &#246;deyecek ki bir 450 trilyon da o tutar.
B&#246;yle &#246;dememesi gereken paraları &#246;deme kararı alıp &#246;deyen devlet, B&#252;y&#252;k su&#231;u olduğu bu sabah yayıncılık işinde neden yatırımcıların paralarını &#246;demez.
B&#246;yle bir karar almaz.
Baksanıza millet 299 sayfadır feryat ediyor.
Yok efendim dava a&#231;ın diyorlarmış sıkılmadan. Ne davası. Devlet alsın bir karar yukarıda bahsettiğim &#246;deme kararları gibi bir karar, &#246;desin yatırımcıların paralarını.

HalukAktuna
06-10-2007, 11:15
Samsundan Suat bey sağolsun günlerdir basından parlamentoya kadar heryere kendi kaleme aldığı yazılarını gönderiyor. Karadenizli olmasından dolayı da yazıları mizah edebiyatçılarına taş çıkartacak özelliklerle dolu !


OKTAY EKŞİ'YE GÖNDERDİĞİ YAZISI ...

OKTAY BEY...SELAM.
AĞABEYİMİZSİNİZ.

..DÜŞÜNÜN BİZLER BİR AĞAÇ ALTINDA PİKNİK YAPAR GİBİ BAĞDAŞ KURMUŞ BU KONUYU SİZLEN ENİNE BOYUNA TARTIŞIYORUZ..AAAAHH KEŞKE ÖYLE OLSA..???KAPANMIŞIZ DUVARLARA...BEN SAMSUNDAN SUAT SEZGİN 2 ÇOCUK BABASIYIM YAŞIM 39

DİĞER KARDEŞLERİMLEN AYNI SIKNTI İÇİNDEYİZ...TEK ÇARE SİZ BASIN KALDINIZ...İSTERİZ BU KONUNUN TÜM TAHTASI KAPANILAN ÇUKUROVA,KEPEZ.V.S 400.000 MAĞDUR OLMUŞ MİLLET ADINA GENİŞ TARTIŞMALI BİR HABER PROGRAM YAPILSIN...


İSYAN EDİYORUZ…8 SENE GEÇMİŞ ARADAN BEKLEMİŞİZ..Kİ.? ELİMİZE BİRŞEY GEÇER DİYE MAALESEF ÇOK REZİL BİR TABLO VAR ORTADA

YATIRIMCILARIN EN İLLET OLDUĞU TARAF BU TAHTA KAPATMA OLAYI? BUGÜN BEN YARIN SEN MİSALİ BÖYLE KEPAZELİK OLMAZ…HEMDE 8 SENE VE İLGİNÇ DURUMU ŞİRKETLER FAALİYETTE VARSA EŞİ BENZERİ DÜNYA BORSALARINDA ,ARAŞTIRIN BAKIN..!KAĞIDI SERBEST HALDE BIRAKIRSIN TABAN TABAN TABAN ELBET BİRYERDE DURUR…..ADAM VARKİ DÖRTTE BİRİNE BİLE SATMAYA RAZIYDI…..İMKB EN BÜYÜK SUÇLU…..

BU İŞTEN SORUMLU KİŞİLERİ TÜRK VATANDAŞI OLARAK İÇİMİZE SİNDİREMİYORUZ..İMKAN YOK…SON AHMET ERTÜRKTE KATILDI ARALARINA..?..SEN ETİBANK BORÇLARINI SABAHÇILARA YASLA , BİZ ETİBANK HİSSESİ Mİ ALDIKKİ 900 MİLYON DOLAR BİZDEN ÇIKACAK ÖDESİNLER BAŞKA MALLARINDAN BÖYLE HAK HUKUK OLURMU...BİRDE ŞİRKETİ İÇİNİ BOŞALTIP BİLGİN YAYINCILIK DİYE KENDİ KURDUĞU ŞİRKETE MAL AKTARIYOR BİLGİN BEY …BU TAMAMEN GASP DEĞİLMİ...KİMİN MALINI KİMDEN KAÇIRIYORSUN...İMKB BU GİBİ PİS ŞİRKETLERİ BİRDE ULUSAL 100 ENDEKSİNE DAHİL ETTİYDİ GÜVENDİK ALDIK....CİNERİ BESLE 120 MİLYON DOLAR+KANAL 1 DAHA NELER.NELER...BİZE GELİNCE

1.5 MİLYAR DOLARA RAHAT SATILACAK ŞİRKETİN% 50 BİZ İŞTİRAKÇİLERE 29.5 MİLYON DOLAR NOMİNAL DEĞERDE ÖDEME YAPACAĞINI DUYURUNCA DELİYE DÖNDÜK.EEE SAT ÖYLE İSE 60 MİLYON DOLARA SABAHI ÖYLE YAA.....GERÇEKTEN YUUHHH...İÇİMİZDE BİRLEŞTİK DAVA AÇTIK....SİTEMİZ..http://hisse.net/forum/showthread.php?t=662&page=299.....

GEREKİRSE AİHM .NE GİDECEĞİZDEEE….???????.


.NE OLACAK OKTAY ABİ? TÜRK MİLLETİ KENDİ KENDİNİ REZİL ETMEYECEKMİ .?.HADİ ONUDA BIRAK SABAH GRUBUNU ALACAK YABANCININ BU REZİLLİKTEN DAHA HABERİ BİLE YOKTUR..MASUM ADAMLAR...BİZİMKİLER OLMUŞ YILAN...(CİNER,BİLGİN,YANDAŞLARI)...ADAMLAR HEP HUKUKLAN SAVAŞIYOR KAZANIYORLAR SPK YI BİLE CİNER SUSTURMUŞTU...

AMA ,GÖNÜLDEN GELEN YARIŞ YOK YANİ İNSANLIK KALMAMIŞ....KAFALARINDAN ÇIKANI YAPIYORLAR ROBOT GİBİ,KALP TEN ÇIKANI DEĞİL..BİR ÇOK ZENGİN TAŞ KALPLİDİR BU YÜZDEN...

...BENİM TEK İSTEĞİM DEVLET (TMSF) PAYI OLAN % 50 LİK PAYINI SATSIN TAHTALARI AÇSIN ..ÇÜNKÜ HAK ETTİĞİMİZ DEĞERDE ÇAĞRI YAPMIYORLAR ,VEDE YAPMAYACAKLAR...ALIŞTIK KAZIKLARA..?

AHMET ERTÜRK BUNLARI DÜŞÜNEMİYORSA DEMEKKİ ODA BUNLARA BAKA BAKA ,BENZEDİ BUNLARA...

ŞURADA 1 AYIMIZ KALDI..SİZDEN RİCAMIZ BU KONUYU DEVAMLI GÜNDEMDE TUTMANUIZ ..HAKKIMI YİYENEDE YEDİRENEDE HARAM OLSUN HERŞEYİM..!


………..SANA VE HEPİNİZE HAYIRLI ÇALIŞMALAR DİLİYORUM…ÖPÜLDÜNÜZ...

BANA VE BİZLERE CEVAP YAZABİLİRSİNİZ 2-3 GÜNLÜK DÜNYA BEEE…BURADA HESAP SORULMAZSA ZATEN ÖTEKİ TARAFTA SORULACAK..ANLAYAN ANLAR ONUDA..??

SUAT SEZGİN –SAMSUN—[email protected]

HalukAktuna
06-10-2007, 11:59
3 SUBAT 2004 TE SPK NIN AKP HUKUMETINE ONERISI :190 BİN BORSAZEDEYİ KURTARMA OPERASYONU
SPK, borsa mağdurları için yasa önerdi: Hisseleri devlet alsın. Eğer kabul edilirse elinde kapanan şirketin hissesi olan yatırımcılar paralarını alabilecek
http://www.tercuman.com.tr/arsiv/200...mage//ZEDE.JPG
Aysel ALP/ANKARA
SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK), bazı bankalar ile şirketlerin hisselerine devletin el koyması nedeniyle mağdur olan 109 bin borsa yatırımcısının parasının Hazine tarafından ödenmesini önerdi. Banka ve imtiyazlı şirket mağdurları için toplam 390 trilyon liralık ödemenin yeterli olacağını hesaplayan SPK’nın önerisi kabul edilirse, EGS Bank, Yaşarbank, Esbank, Demirbank, Etibank dolayısıyla Medya Holding ve Sabah Gazetesi ile Çeaş, Kepez ve Aktaş mağdurları paralarını alma şansına kavuşacaklar.

SPK Başkanı Doğan Cansızlar, bankacılık sektörünün sorunlarını araştırma üzere kurulan TBMM Araştırma Komisyonu’nun geçen hafta yapılan toplantısında, ‘borsazedelerin’ durumunu gündeme getirdi. Bunların büyük oranda ‘küçük yatırımcı’ olduğunu vurgulayan Cansızlar, Bankacılık Yasası’nda 1999 öncesindeki duruma geri dönülmesi gerektiğinin altını çizdi. 1999’dan önceki yasada Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)’na geçen banka hisselerinden sadece hakim sermayedara ait olanlara el konuluyordu. Oysa 1999’da yapılan değişiklikle tüm hisselere el konulması uygulaması başlatıldı.

İşte Cansızlar, bu değişiklikle 109 bin kişinin mağdur olduğunu belirtirken, küçük yatırımcının borsaya küstüğünü söyledi.

Fatura 390 trilyon

SPK, banka ve imtiyazlı şirket hisselerine el konulması nedeniyle mağdur olan 109 bin kişinin paralarının Hazine tarafından ödenmesi için bir de yasa önerisi hazırladı. Hazine’nin toplam 390 trilyon liralık ödeme yapmasını öngören bu düzenlemenin hayata geçirilebilmesi için öncelikle Hazine’den Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan’ın ‘evet’ demesi gerekiyor.

Yasa tasarısı hazırmış. Ali Babacan'da bekliyormuş. Bu konuda ne yapabiliriz ?

Aşağıdaki Milletvekilleri listesine e-posta gönderip bu yasanın son durumunu soralım derim.

[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
gokhan.dur[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

roark
06-10-2007, 23:27
Sabah ve ATV ka&#231;a satılır ?Vatan gazetesinden Can Ataklı Sabah ve ATV i&#231;in &#246;yle bir fiyat yazdı ki..06 Ekim 2007 13:13
--------------------------------------------------------------------------------
Kasım ayı yaklaştık&#231;a medyada hareketlenmeler artıyor. Tabii ilk &#246;nce herkes SABAH-ATV grubunun satışını bekliyor. Medyadaki s&#246;ylentilere g&#246;re bu satışla birlikte medya &#231;ok ciddi bi&#231;imde hareketlenecek. &#214;nemli yer değiştirmelerin ve flaş transferlerin olacağı konuşuluyor.

Aslına bakarsanız bu b&#252;y&#252;k satış &#246;ncesinde hareketlilik başladı. Kanalt&#252;rk’&#252;n el değiştirdiği, yalanlanmasına rağmen hararetle konuşuluyor, Turgay Ciner’in geri aldığı Kanal 1’deki &#252;st y&#246;netim değişikliği, Cumhuriyet Gazetesi’nin kuracağı televizyon, medyadaki hareketliliğin &#246;nc&#252; adımları gibi. Bu arada bazı yeni gazetelerin de yayın hayatına atılacağı, gazetelerin daha net ve a&#231;ık bi&#231;imde taraflarını belirleyeceği de g&#246;r&#252;l&#252;yor.

SABAH-ATV satışı ise “fiyat” a&#231;ısından en &#231;ok ilgi &#231;eken gelişme. Şu ana kadar 5 yabancı girişimci şartnameyi aldı. Ama asıl merak edilenler bu yabancılarla kimin ya da kimlerin ortak olacağı. &#199;&#252;nk&#252; yasa gereği yabancılar y&#252;zde 25’in &#252;zerinde hisse sahibi olamıyor.

Ancak yerli ortaklar konusunda da bazı engeller var. Yabancı bir şirket dilediği kişiyi ortak g&#246;steremiyor satış kurallarına g&#246;re. Yerli ortağın da en az 225 milyon dolarlık varlık g&#246;stermesi gerekiyor. Yani yabancı bir ortak yanına birka&#231; gazeteci veya k&#252;&#231;&#252;k sermayedar alıp da “Y&#252;zde 25’i benim, diğerleri de bu ortakların” diyemeyecek. Bunun yanı sıra ihaleye girmek i&#231;in 120 milyon dolarlık da bir teminat var ki, işin i&#231;ine hile karıştırıldığı anlaşılırsa bu teminatın yanma riskini herkes g&#246;ze almak zorunda. Gelelim kasım ayında yapılacak ihalede hangi fiyatın oluşmasının beklendiğine.

Satışı yapacak olan TMSF muhammen bedel olarak 1 milyar 100 milyon dolar belirledi. Ancak g&#246;zlediğim kadarıyla fiyat bu rakamın hayli &#252;zerine &#231;ıkacak. &#214;rneğin tesad&#252;fen &#246;ğrendiğim bir bilgi var. İhale i&#231;in şartname alan yabancı şirketlerden biri fiyatı 1 milyar 800 milyon dolara kadar &#231;ıkarma kararı almış. Bundan sonrası ne olur bilmiyorum ama en azından bir şirket eğer ihale kıyasıya s&#252;rerse bu rakama kadar &#231;ıkacak.

Bilemediğim diğer şey ise başka bazı şirketler bunun da &#252;zerine &#231;ıkıp &#231;ıkmayacakları.

Yine aynı tesad&#252;fle &#246;ğrendiğim bilgiye g&#246;re ihaleye katılacaklar Murdoch’u en şanslı olarak g&#246;r&#252;yor. B&#252;y&#252;k patronun Tayyip Bey’le sadece Amerika’daki iftarda g&#246;r&#252;şmediği, bu g&#246;r&#252;şmenin dışında iki ayrı g&#246;r&#252;şme daha yapıldığı belirtiliyor.

Bu arada &#231;ok ilgin&#231; bir başka bilgiye daha ulaştım. İhale i&#231;in şartname alan yabancı şirketler soluğu hemen Ankara’da alıyormuş. Başbakan’la ya da onun g&#246;sterdiği kişilerle hararetli toplantılar yapılıyormuş. İktidar mensupları ihaleye girmek isteyen yabancılara yerli ortaklar &#246;neriyormuş.

Bu &#246;nerilen ortakların ortak &#246;zelliği ise hepsinin AKP’ye &#231;ok yakın isimler olmasıymış. Atasay, Kiler Market, Rixos otelleri en &#231;ok &#246;nerilen şirketler arasındaymış.


Yazıdan &#246;nemli başlıklar

1 SABAH - ATV ihalesine girecek yabancılar kıyasıya m&#252;cadele edecek

2 Bir yabancı şirket şimdiden 1 milyar 800 milyon dolara kadar &#231;ıkmaya karar verdi.

3 Ortak kanı bu b&#252;y&#252;k ihaleyi Murdoch’un alacağı y&#246;n&#252;nde

4 İhaleye girecek yabancılar Ankara’ya gidip “T&#252;rk ortak &#246;nerisi” alıyor.

roark
06-10-2007, 23:42
Din&#231; Bilgin de atv ihalesinde mi?
05 Ekim 2007 Cuma 17:46
Din&#231; Bilgin'in atv Sabah ihalesine katılma hakkı yok. Ama bu Bilgin'i durduracak mı?
Atv ve Sabah ihalesi yaklaştık&#231;a şartname alanlar &#231;oğalıyor. Ge&#231;tiğimiz g&#252;nlerde Nurol Holding de TMSF'den ihale şartnamesini alarak şaşırtmıştı.

&#199;&#252;nk&#252; Nurol Holding inşaat sekt&#246;r&#252;nde faaliyet g&#246;steriyor ve medya sekt&#246;r&#252; onlar i&#231;in &#231;ok uzak bir sekt&#246;r&#252;. Tabii bu durumda Nurol Holding'in ihaleye girmesiyle ilgili d&#252;ş&#252;nceler de değişmeye ve kulislerde konuşulmaya başlandı.

Din&#231; Bilgin'in Nurol Holding Y&#246;netim Kurulu Başkanı Nurettin &#199;armıklı ile g&#246;r&#252;şt&#252;ğ&#252; ve ihaleye girmek i&#231;in ikna ettiği iddia ediliyor. &#199;armıklı'nın gazete ve televizyonu alması durumunda Din&#231; Bilgin etkisinin devam edeceği iddia ediliyor. Son bilgilere g&#246;re Nurol Holding de yabancılarla g&#246;r&#252;şme aşamasında...

Kaynak: S&#252;perpoligon

4444
07-10-2007, 10:12
yeter artık a&#231;ın tahtaları ve bir &#231;&#246;z&#252;m getirin 8 sene ge&#231;ti verin haklarımızı satılacak şirketlerin hissedarlarına daha birşey yok ne bi&#231;im iş bu nerede yargı adalet spk g&#246;reve

4444
07-10-2007, 10:13
SEVGİLİ ARKADAŞIM 12.06.2002 GİZLİ PROTOKOLA GÖRE CİNER BİLGİN İN ORTAK OLDUĞU TÜM ŞİRKETLERDE %50 HAK SAHİBİDİR.BU NEDENLE SERMAYE PİYASASI KANUNUNA GÖRE ÇAĞRI YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞMAKTADIR.
Bu nedenle ellerinde Medya holding ve Sabah Pazarlama hisse senedi olan arkadaşlarda SPK ya dilekçe ile başvurarak yukarıda belirttiğim dilekçedeki tedbiri istemelidir.Şayet SPK Ciner grubuna çağrı yükümlülüğü getirmez veya tedbir almassa,sizlerinde uğradığınız zararlardan dolayı SPK hakkında tazminat davası açma hakkınız doğacakdır.bu size tanınan son yasal imkandır.Bu dilekçe hakkınızı kullanınız ve ellerinde sabah pazarlama ve medya holding hissesi olan arkadaşlara kullandırtınız.

sn hocam na iletirmisiniz dilekçeyi bende ileteyim

guitar
07-10-2007, 11:23
Haluk Aktuna, oktay ekşi'ye yazı yazmış bu konuda.
Çok umurundaydı oktay eksi'nin.
Siyasetle ilgili olanların dışında yazı yazmaz bu kendini beğenmiş adam, sanki siyasetin en büyük üniversitelerinden mezunmuş, doktorasını siyaset üzerinde yapmışmış gibi her gün ahkam keser siyasi konularda. ayrıca cok da bilgilidir. hukuktan konuşur, turizmden konuşur, ekonomiden anlar ve akıl verir. astronomiden akıl verir, yani aklınıza ne gelirse hepsini bilir. bilmediği bir şey vardır o da hiç bir şey bilmediğini.
Haluk aktuna çok bekler oktay'ın cevabını da bu konuyla ilgilenmesini de.
Yalnız bir tüyo vereyim kendisine belki işe yarar.
oktay'a tekrar bir yazı yazsın ve bu işler hep AKP nin başının altından çıkıyor. Erdoğan ve Kemal unakıtan paralarımızın üzerine kasıtlı olarak yatıyor. Ödenecek paralarımızın ödenmesine bu ikili karşı çıkıyor veto ediyor. Şeklinde yazı yazsın. Başka ilavelerde yapsın, o zaman belki bu oktay eksi işle biraz ilgilenir. ve devamlı onu akp nin aleyhinde kışkırtın. o da bu münasebetle döktürsün yazılarını,
Yoksa bu işlerden bahsetmek oktay efendiye ters gelir.

guitar
07-10-2007, 14:52
Bir de Turgay Ciner i tanıyın ....

http://www.atin.org/detail.asp?cmd=articledetail&articleid=430

Turgay ciner'in &#246;mer l&#252;tf&#252; topal ile ne işi var.
Beraber olduğu kişiler, kamran &#231;&#246;rt&#252;k, Demirelin kayın braderi ali, Siyasilerden mesut yılmaz, turgut yılmaz, mesut yılmazın teyzesinin oğlu memet kutman .
Yani bu isimlerin bir arada olmasına (Başka isimlerde vardır tabii) bakarsanız ne d&#252;ş&#252;n&#252;rs&#252;n&#252;z. Birbirlerini &#231;ok severler, samimi arkadaştırlar. Ne var bu kadar yakın g&#246;r&#252;şmelerinde..Ben bir art niyet ve maksatları olacağına en k&#252;&#231;&#252;k bir ihtimal bile vermem. Baksanıza itham edildikleri mahkemelerde hi&#231; birisi ne hapis ne de para cezası almamış. adamların g&#252;nahını alıyorsunuz...
Sabah hisselerinde yapılan man&#252;p&#252;lasyona spek&#252;lasyon diyor. Hani b..k değil, ebem s.....tı gibi bir şey diyor.
Ve hayatının &#231;oğu mahkemelere verilmekle ge&#231;iyor ve her ne hikmetse herhalde &#231;ok b&#252;y&#252;k hukuk&#231;u olacak veyahut s&#252;per hukuk&#231;ularla &#231;alışıyor olacak ki hi&#231; birinden en ufak bir ceza almıyor.
ky ler sesinizi &#231;ıkartmayın, yoksa şirketlerin borcu var. Sizde ortaksınız hisseleriniz nisbetinde zararları &#246;deyin bakıym bile derler adama. Demezler demeyin. Benden s&#246;ylemesi.
onun i&#231;in gelin bu sabah işinden vazge&#231;in. Mahkemeye verseniz ne olacak karşınızda dava kaybetmemiş bir dava kazanma şampiyonu var.
en iyisi ilahi adalete havale etmek. Su&#231;ları varsa &#231;ekerler cezalarını.

spekavcısı
07-10-2007, 15:55
:grrr:
Turgay ciner'in ömer lütfü topal ile ne işi var.
Beraber olduğu kişiler, kamran çörtük, Demirelin kayın braderi ali, Siyasilerden mesut yılmaz, turgut yılmaz, mesut yılmazın teyzesinin oğlu memet kutman .
Yani bu isimlerin bir arada olmasına (Başka isimlerde vardır tabii) bakarsanız ne düşünürsünüz. Birbirlerini çok severler, samimi arkadaştırlar. Ne var bu kadar yakın görüşmelerinde..Ben bir art niyet ve maksatları olacağına en küçük bir ihtimal bile vermem. Baksanıza itham edildikleri mahkemelerde hiç birisi ne hapis ne de para cezası almamış. adamların günahını alıyorsunuz...
Sabah hisselerinde yapılan manüpülasyona spekülasyon diyor. Hani b..k değil, ebem s.....tı gibi bir şey diyor.
Ve hayatının çoğu mahkemelere verilmekle geçiyor ve her ne hikmetse herhalde çok büyük hukukçu olacak veyahut süper hukukçularla çalışıyor olacak ki hiç birinden en ufak bir ceza almıyor.
ky ler sesinizi çıkartmayın, yoksa şirketlerin borcu var. Sizde ortaksınız hisseleriniz nisbetinde zararları ödeyin bakıym bile derler adama. Demezler demeyin. Benden söylemesi.
onun için gelin bu sabah işinden vazgeçin. Mahkemeye verseniz ne olacak karşınızda dava kaybetmemiş bir dava kazanma şampiyonu var.
en iyisi ilahi adalete havale etmek. Suçları varsa çekerler cezalarını.

Forum kurallarına aykırı yorum yapmayın...başkasının avukatlığını yapmayın...bu forumu bulandırmayın...biz çok ajan provakatör gördük...çok demagog gördük...siz daha çıraksınız ki hemen deşifre oldunuz...lütfen..bu foruma yazmayınız....çünkü siz sahibinin sesisiniz...yazdıklarınız sırıtıyor....

nobody
07-10-2007, 18:31
sn hocam na iletirmisiniz dilekçeyi bende ileteyim

MEDYA HOLDİNG VE SABAH PAZARLAMA HİSSE SAHİBİ ARKADAŞLAR SİZLERDE BU DİLEKÇEYİ DEVLET BAKAIN,SPK VE TMSF YE GÖNDERİN VEYA GÖNDERTTİRİN..İLERİDE AÇACAĞIMIZ TAZMİNAT DAVASINA MESNET TEŞKİL ETMEK ÜZERE,

1-Sayın Nazım EKREN
BAŞBAKAN YARDIMCISI VE
TMSF VE SPK DAN SORUMLU
DEVLET BAKANI,

2-SERMAYE PİYASASI KURULU,

3-TASARRUF MEVDUAT SİGORTA FONU,


1-Kamuoyuna yansıdığı ve TMSF web sayfasında da belirtildiği üzere Ciner ve Bilgin grubu arasında 12.06.2002 tarihinde bir gizli ortaklık protokolu yapıldığı ve 2001 yılı Rekabet Kurulu kararında açıklanan ortaklık yapısına göre Sabah Yayıncılık AŞ nin kontrolünün diğer medya grubu şirketleri ile birlikte bu gizli ortaklığa geçtiği ve bu şirketlerin yönetim ve denetimine 05.04.2007 tarihinde TMSF el koyana kadar yönettikleri anlaşılmaktadır.Bu nedenle Bilgin ve Ciner grubunun SPK nun ilgili maddeleri gereğince cağrı yükümlülüğü doğmaktadır.Bu konunun tespiti içinde Rekabet Kuruluna müracatınız gerekmektedir
2Ayrıca Sabah Yayıncılığın büyük hissedarı olduğu Medya holdingin sahip olduğu ,Sabah Yayıncılık isim hakkının Ciner grubuna devredilmek üzere yapılan gizli protokollarla bedelsiz hile ve muvazaa ile 31.05.2001 tarihinde,Bilgin holdinge devredildiği kamu oyunda açıklanması üzerine,hile ve muvazaadan dolayı zamanaşımına uğramayan bu isim hakkının bedelsiz devrine karşın,TMSF nin satışa çıkardığı isim hakkı bedelinden ve gizli protokollardan doğan Ciner grubuna MEDYA HOLDİNG,SABAH YAYINCILIK VE SABAH PAZARLAMA AŞ şirketleri için yapılacak çağrı yükümlüğü bedeli karşısında TEDBİR OLARAK yasanın 46 .MADDESİNDEKİ size verdiği yetkiye istinaden Satış tutarında küçük yatırımcıya ödenecek tutar kadar Alacak kaydettirilmeldir
(5411 sayılı Bankacılık Yasasının 134.maddesindeki 8.paragrafında belirtilen üst kurul olarak)
ilgili paragraf:
"Bu maddede yer alan hükümler çerçevesinde varlıkları ticarî ve iktisadî bütünlük kapsamında satılan şirketlerin kamu kurum, kuruluşları ve üst kurullara olan ve satış tarihine kadar tahakkuk etmiş borçları satış bedelinden garameten tahsil edilir. Garame ile dağıtım sonrasında bakiye borç kalması, lisans, ruhsat, imtiyaz sözleşmesi, geçici frekans ve kanal kullanımı ve benzeri hakların devri ve yeni alıcısı tarafından işletilmesi için gereken ve kamu kurum ve kuruluşları ve üst kurullarca yapılması gereken devrin tescil ve nakli işlemine engel teşkil etmez"

1-Yukarıda belirtilen hususların kurulunuzca yerine getirilip getirilmediği,
2-Böyle bir talimat,işlem veya tedbirler verilmedi veya istenmedi ise yasal dayanakları hakkında, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun hükümleri de gözetilerek tarafımıza 15 gün içerisinde bilgi verilmesi,
3- Kurulunuzca yasanın sizlere tanıdığı bu yetkileri kullanmamınız nedeniye,başta TMSF,Ciner,Bilgin ve MTM grubu hakkında gereğinin yapılması için yetkilileri talimatlandırmanızı,
4-Bu hukuka aykırılıkların ortadan kaldırılması ve tedbirlerin alınması hususunda konusunda yine 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun hükümleri doğrultusunda tarafımıza bilgi verilmesini saygı ile arz ederiz.

AD-SOYAD
ADRES
İMZA
VATANDAŞLIK NUMARANIZ

nobody
07-10-2007, 20:58
Yasal dilek&#231;elerimize 30 g&#252;n i&#231;inde cevap verilmek yada işleme sokulması gerekiyor.Bunu devlet bakanı da dahil ger&#231;ekleştirmediği takdirde T.Ceza Yasasına g&#246;re 6 aya kadar hapis cezası &#246;ng&#246;r&#252;lmektedir.Bizlerde burada bir sivil hareket halindeyiz belki toplumda bu konuda yani yasal haklarımızı sonuna kadar aramada &#246;nc&#252; olacağız.Bu nedenle dilek&#231;elerimize 30 g&#252;n i&#231;inde bir cevap verilmediği yada işleme konmadığı takdirde C.Savcılarına su&#231; duyurusunda bulunmamız gerekiyor.
a&#231;ıklama:
5237 sayılı T&#252;rk Ceza Kanununun 121'inci maddesinde "(1) Kişinin belli bir hakkı kullanmak i&#231;in yetkili kamu makamlarına verdiği dilek&#231;enin hukuk&#238; bir neden olmaksızın kabul edilmemesi h&#226;linde, fail hakkında altı aya kadar hapis cezasına h&#252;kmolunur" h&#252;km&#252;ne yer verilmiştir.

Dilek&#231;e hakkının kullanılmasının engellenmesi, ilk defa 5237 sayılı Kanunla su&#231; olarak d&#252;zenlenmiştir. Eski TCK'da bu maddenin karşılığı yoktur. “Dilek&#231;e Hakkının Kullanılmasının Engellenmesi” başlıklı 5237 sayılı Kanunun 121 inci maddesi; “(1) Kişinin belli bir hakkı kullanmak i&#231;in yetkili kamu makamlarına verdiği dilek&#231;enin hukuki bir neden olmaksızın kabul edilmemesi halinde, fail hakkında altı aya kadar hapis cezasına h&#252;kmolunur” şeklindedir.

Bu su&#231;la dilek&#231;e hakkının kullanılması g&#252;vence altına alınmıştır. Bilindiği gibi Anayasanın 74 &#252;nc&#252; maddesinde; “Vatandaşlar ve karşılıklılık esası g&#246;zetilmek kaydıyla T&#252;rkiye’de ikamet eden yabancılar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, yetkili makamlara ve T&#252;rkiye B&#252;y&#252;k Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptirler” denilmektedir. Dilek&#231;e hakkının kullanılması 3071 sayılı Dilek&#231;e Hakkının Kullanılması Hakkında Kanun ile d&#252;zenlenmiştir.

Maddedeki su&#231;un oluşabilmesi bakımından dilek&#231;enin s&#246;z konusu olması gerekmektedir. Dilek&#231;e, kişinin belli bir hakkı kullanmak i&#231;in yetkili kamu makamlarına yazılı olarak yaptığı başvuruyu ifade etmektedir. Dilek&#231;enin unsurları 3071 sayılı Kanunun 4 &#252;nc&#252; maddesinde belirtilmiştir. Buna g&#246;re; “T&#252;rkiye B&#252;y&#252;k Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya g&#246;nderilen dilek&#231;elerde, dilek&#231;e sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametg&#226;h adresinin bulunması gerekir”. Eğer dilek&#231;e sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametg&#226;h adresi bulunmuyorsa dilek&#231;e s&#246;z konusu olmayacaktır. Sadece s&#246;zl&#252; başvurunun kabul edilmemiş olması halinde maddede yer alan su&#231; oluşmayacaktır.

3071 sayılı Dilek&#231;e Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında bulunan dilek&#231;elerin kabul edilmemesi durumunda da su&#231; oluşmayacaktır. 3071 sayılı Kanun “İncelenemeyecek dilek&#231;eler” başlıklı 6 ncı maddesinde; “T&#252;rkiye B&#252;y&#252;k Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya g&#246;nderilen dilek&#231;elerden;
a) Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler,
b) Yargı mercilerinin g&#246;revine giren konularla ilgili olanlar,
c) 4 &#252;nc&#252; maddede g&#246;sterilen şartlardan herhangi birini taşımayanlar, incelenemezler” denilmektedir.

roark
07-10-2007, 22:34
SABAH-ATV MA&#199;INI KİM ALACAK?
Rupert Murdoch 'sahaya' &#231;ıktı... Yerliler ısınma hareketlerinde... Saran gelecek ma&#231;lara bakıyor... Serpil Yılmaz bug&#252;nk&#252; k&#246;şesinde sabah-atv ma&#231;ının analizini yaptı
07.10.2007 15:42

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------

Ev sahibi takımın sahadaki konumuna g&#246;re kadroyu sayarak başlayalım: Kalede TMSF Başkanı Ahmet Ert&#252;rk. Libero Hasan Doğan. Geri d&#246;rtl&#252;; Ahmet &#199;alık, Ethem Sancak, Akın İpek, Fettah Tamince, Cihan Kamer. Orta sahada(merkezde); H&#252;sn&#252; &#214;zyeğin, Nurettin &#199;armıklı, Nihat &#214;zdemir. S&#252;rpriz golc&#252;ler ise Din&#231; Bilgin ve Turgay Ciner.

Ma&#231;ın sonucu ile ilgili tahminimizi ise hemen s&#246;yleyelim. Bu ma&#231;ı ABD'de yaptığı kamp &#231;alışmalarındaki performansıyla g&#246;z dolduran "hakem" alır.

Ma&#231;ın teknik analizine ge&#231;meden &#246;nce oyuncuların her fırsatta dillendirdiği iki iddiadan s&#246;z edelim: Birincisi 7 Kasım'da yapılacak ihalede belirlenen 1.1 milyar dolar muhammen bedel "rasyonel" değil. İkincisi, TMSF diğer batık banka patronlarına yaptığı gibi y&#252;zde 35'lere varan bir indirim uygulayabilir ve Din&#231; Bilgin'in 900 milyon dolarlık borcunu &#252;&#231;te bir oranında azaltabilir. Bu iki varsayım &#252;st &#252;ste eklendiğinde atv ve Sabah'a iki kez el koyan TMSF, g&#252;n&#252;n sonunda bu yayınları eski sahibi Bilgin'e verebilir. Şimdi bunları bir kenara koyalım ve yabancılardan başlayarak ma&#231;ın analizine ge&#231;elim.


Rupert Murdoch 'sahaya' &#231;ıktı

MURDOCH: Başbakan Erdoğan'a New York'taki g&#246;r&#252;şmesinde sadece "&#231;ok yakışıklısın" demediği, "Malınız en fazla 600 milyon dolar eder" diye eklediği s&#246;yleniyor. İhalenin en temel unsuruna y&#246;nelik bu teknik m&#252;dahale, "işi bilmeyenlerin", kafasını karıştırmaya, heveslerini kırmaya d&#246;n&#252;k bir taktik girişim olarak yorumlanıyor.

NEW YORK KRİTERİ: Erdoğan'ın New York temaslarını yakından izleyen, y&#252;zde 25 kontenjanla oyuna girecek yabancı oyuncular, "eşleşme" kriterinin "h&#252;k&#252;met yanlısı yerli ortak" olduğunu kavrıyorlar. Bir başka kriter ise ihalenin şeffaf olacağı. Yani ihale cebinde parası olanların bilek g&#252;reşine sahne olacak.

Bear Sterns, Goldman Sachs, Soros Managment, Swiss RE gibi d&#252;nyanın &#246;nde gelen fon y&#246;neticilerinin yanı sıra; Sabah-atv ihalesine girmek i&#231;in TMSF'den şartname alan yayın kuruluşları ABD merkezli News Corp. ve Yunanistan merkezli Antenna Grup'un &#252;st d&#252;zeyi de Erdoğan'ın New York'taki yemeğinde hazır bulunuyorlardı.

YABANCI KONTENJANI: Medyada yatırım yapan yabancı yatırımcılar i&#231;in getirilen y&#252;zde 25 sınırı y&#252;kseltilir mi? Bu soru ge&#231;en yıl Rupert Murdoch'un sahibi olduğu News Corp.'a ge&#231;en TGRT'nin satışında &#231;ok konuşuldu. D&#246;nemin AKP h&#252;k&#252;meti TGRT (Fox TV) pazarlığına katılan, Ronald Lauder'in başkanı olduğu Prag merkezli Central Media European Enterprises (CME) yetkililerine ve satın almayı yapan News Corp.'a "esneyebilir" mesajı veriyordu.

Nitekim "şartlar" esnedi ve Murdoch, TGRT'yi Ahmet Erteg&#252;n ile satın aldıktan sonra ana gelirlerin toplandığı bir başka şirket kurarak "fiili durum" yarattı.

Yabancılar h&#252;k&#252;metten veya TMSF'den bu kez aynı esnekliği g&#246;rm&#252;yorlar. Ancak ihalenin iptali ve yeni bir d&#252;zenleme s&#246;z konusu olursa y&#252;zde 25 sınırlamasının y&#252;kseltilmesi ihtimalinden s&#246;z ediliyor.


Yerliler ısınma hareketlerinde

&#214;ZYEĞİN: "Parayı bastıran Sabah-atv ihalesini alacak" kriterini &#246;nemseyenler, H&#252;sn&#252; &#214;zyeğin'in oğlu Murat &#214;zyeğin'in kurduğu medya şirketi ile CME işbirliğine dikkat kesiliyorlar.

NUROL: 5 tane yabancı kuruluş ihale dosyası alırken, yerli sermaye grupları i&#231;inde TMSF'den dosya alan şimdilik bir tek Nurol var. Nurettin &#199;armıklı'nın y&#246;netim kurulu başkanı olduğu Nurol, bu ihaleye son 10 yıldır zırhlı ara&#231; &#252;retiminde işbirliği yaptığı ve d&#252;nyanın en b&#252;y&#252;k &#252;&#231;&#252;nc&#252; private equity fonu olan Carlyle ile giriyor.

TMSF, medya kuruluşuna talip yabancı bir fonun yanına yerli ortak alma şartı arıyordu. O halde Nurol'un ayrıca yerli bir medya şirketi ile birlikte hareket etme olasılığı akla geliyor.

LİMAK: "Nurol nerede, Limak orada" diyenler haklı &#231;ıktı. Limak'ın sahibi ve FB Başkan vekili Nihat &#214;zdemir de ihale ile ilgilendiğini anlattı ama yabancı ortağının adını s&#246;ylemedi.

GERİ D&#214;RTL&#220;: İş d&#252;nyasının muhafazak&#226;r kanadından, News Corp ile yakınlaşmaya &#231;alışan Star ve Bug&#252;n gazetelerinin sahipleri ile enerji yatırımları ile dikkat &#231;eken &#199;alık'tan tutun da Goldman Sachs'la temas kuran turizmci Fettah Tamince'ye kadar bir&#231;ok isim ısınma hareketleri yapıyor. Bunların "yabancı ortaklıkları" hen&#252;z netleşmedi.


Saran gelecek ma&#231;lara bakıyor

SARAN'IN AKIL OYUNU: New York kriterlerini başka t&#252;rl&#252; okuyan Sadettin Saran Sabah-atv ma&#231;ında sahada olmayacak. Kendini dinlendirecek. Saran, "&#246;n&#252;m&#252;zdeki ma&#231;lara bakalım" diyerek Kral TV i&#231;in hazırlıklarını s&#252;rd&#252;r&#252;yor.

Cnbc-e Business dergisine "Sabah ve atv'nin satışı ile ilgileniyorum" demecini veren Fenerbah&#231;e Kul&#252;b&#252;'n&#252;n eski y&#246;neticilerinden ve Saran Grup Başkanı Sadettin Saran, bundan &#252;&#231; g&#252;n &#246;nce "Girmiyorum" noktasına geldi.

Daha da &#246;nceye gidersek, Saran'ın Sabah-atv ihalesine girmeye hazırlanan iddialı gruplardan News Corp'un temsilcileri ile g&#246;r&#252;şt&#252;ğ&#252;n&#252; temmuz ayında bu s&#252;tunlarda yazmıştım.

4 radyo, seslendirme st&#252;dyoları, film prod&#252;ksiyon şirketi ve 200 civarında yabancı spor kul&#252;b&#252;yle birlikte milli takım yayın haklarını da elinde bulunduran Saran, TMSF'nin 7 Kasım'da a&#231;acağı Sabah-atv yarışından &#231;ekilme kararı aldı.

Bu s&#252;re i&#231;inde Flash TV ile "bir ileri iki geri" temposunda pazarlıklarını s&#252;rd&#252;ren Saran, t&#252;m enerjisini TMSF'nin satışa &#231;ıkaracağı Kral TV'ye veriyor.

Kral TV 2005 yılında 45 milyon dolar muhammen bedelle ihaleye &#231;ıkmıştı. İhaleye tek başına giren &#199;ukurova 45.1 milyon dolar teklif vermişti. TMSF bu ihaleyi yeterli rekabet koşulları oluşmadığı i&#231;in iptal etmişti.

Saran, Sabah-atv ihalesi i&#231;in News Corp.'tan başka Alman RTL ile de mesai yaptı. RTL şu sıralar &#199;ukurova Grubu'na bağlı Show TV'nin y&#252;zde 50'sini satın almak i&#231;in g&#246;r&#252;şmeleri s&#252;rd&#252;r&#252;yor. RTL, Sabah-atv ihale dosyası alan yabancılar arasında da var.

Serpil Yılmaz - Milliyet

roark
07-10-2007, 22:51
Ma&#231;ın teknik analizine ge&#231;meden &#246;nce oyuncuların her fırsatta dillendirdiği iki iddiadan s&#246;z edelim: Birincisi 7 Kasım'da yapılacak ihalede belirlenen 1.1 milyar dolar muhammen bedel "rasyonel" değil. İkincisi, TMSF diğer batık banka patronlarına yaptığı gibi y&#252;zde 35'lere varan bir indirim uygulayabilir ve Din&#231; Bilgin'in 900 milyon dolarlık borcunu &#252;&#231;te bir oranında azaltabilir. Bu iki varsayım &#252;st &#252;ste eklendiğinde atv ve Sabah'a iki kez el koyan TMSF, g&#252;n&#252;n sonunda bu yayınları eski sahibi Bilgin'e verebilir.En mantıklı &#231;&#246;z&#252;m bu olur diye d&#252;ş&#252;n&#252;yorum...TMSF bu işi yaparsa hem Din&#231; Bilgin şirketlerini &#231;alıştırır hem de binlerce yatırımcı mutlu olur...Bunun yanında da kamu borcu &#246;denmiş olur(Yanına yerli ya da yabancı ortak alarak)...Tabii bu şimdi değil yıllar &#246;nce yapılmalıydı...Neyse şimdi de ge&#231; sayılmaz...İşler &#252;&#231;kağıda doğru gidince karmaşık yumağa d&#246;n&#252;ş&#252;r...Nitekim bu haliyle ihaleye gidilirse yumağı &#231;&#246;zmek zorlaşır...Binlerce dava a&#231;ılır...Umarım TMSF ve Din&#231; Bilgin bunun farkındadır...Daha &#246;nce Turgay Ciner'in yapmaya &#231;alıştığını şimdi TMSF yapmaya &#231;alışıyor...Yine &#231;&#246;z&#252;m, o zaman olduğu gibi ,rasyonel değil...Bu durumda Devlet, Turgay Ciner ve Din&#231; Bilgin mutlu olurken 38000 kişi mutsuz oluyor...Anlaşılacağı gibi devlet de adil davranmıyor...Devlet bana ne vatandaştan derse vatandaş ne der acaba?Aklım almıyor...Saygılarımla...

cianz
08-10-2007, 01:10
Maçın teknik analizine geçmeden önce oyuncuların her fırsatta dillendirdiği iki iddiadan söz edelim: Birincisi 7 Kasım'da yapılacak ihalede belirlenen 1.1 milyar dolar muhammen bedel "rasyonel" değil. İkincisi, TMSF diğer batık banka patronlarına yaptığı gibi yüzde 35'lere varan bir indirim uygulayabilir ve Dinç Bilgin'in 900 milyon dolarlık borcunu üçte bir oranında azaltabilir. Bu iki varsayım üst üste eklendiğinde atv ve Sabah'a iki kez el koyan TMSF, günün sonunda bu yayınları eski sahibi Bilgin'e verebilir.En mantıklı çözüm bu olur diye düşünüyorum...TMSF bu işi yaparsa hem Dinç Bilgin şirketlerini çalıştırır hem de binlerce yatırımcı mutlu olur...Bunun yanında da kamu borcu ödenmiş olur(Yanına yerli ya da yabancı ortak alarak)...Tabii bu şimdi değil yıllar önce yapılmalıydı...Neyse şimdi de geç sayılmaz...İşler üçkağıda doğru gidince karmaşık yumağa dönüşür...Nitekim bu haliyle ihaleye gidilirse yumağı çözmek zorlaşır...Binlerce dava açılır...Umarım TMSF ve Dinç Bilgin bunun farkındadır...Daha önce Turgay Ciner'in yapmaya çalıştığını şimdi TMSF yapmaya çalışıyor...Yine çözüm, o zaman olduğu gibi ,rasyonel değil...Bu durumda Devlet, Turgay Ciner ve Dinç Bilgin mutlu olurken 38000 kişi mutsuz oluyor...Anlaşılacağı gibi devlet de adil davranmıyor...Devlet bana ne vatandaştan derse vatandaş ne der acaba?Aklım almıyor...Saygılarımla...

Sihirli bir formül yok arkadaşlar Sabah kime geçerse geçsin ne kadara satılırsa satılsın bizim için yapabilecekleri nominal değer üzerinden vijdani ödeme yapmanın ötesine geçemez bizler yasal olarak şu anda borçluyuz 900 milyon dolarlık borca kefiliz ve yaklaşık bir 600 milyon dolar kadarda diğer borçlar var banka kredileri sigorta borcu Cinerin başlık parası vs.
Buradaki tek çözüm yine yasal olarak borçlu olmadığımızı ortaya koyabilmek bunu yapabilirsek zaten formüle ihtiyacımız kalmıyor kime satarlarsa satsınlar bizler hakkımızı alırız ama bu borç yükü altında bu mümkün değil.
Elimizde 10 dava açabilecek kadar bilgi belge vs var yapmamız gereken bunları bir araya getirip iyi bir başlangıç yapabilmek burada bir sonuç alamasak bile yurt dışında kesin alırız kaldıki son gelişmeler buradada bazı sonuçlar alabileceğimizi gösteriyor yeterki bizler azmimizi kaybetmiyelim.
İlk günlerde konuştuğum kadar karamsar değilim artık çok fazla çıkış yolu var yeterki hangi yoldan gideceğimize karar verelim ondan sonra zaten önümüze onlarca formül gelecektir
Bunları yaparken 3-5 hamam böceğide ezebilirsek ne mutlu bana belki bu ülkede gelecekte insanlar bu tür şeyler yaşamazlar.

böcük
08-10-2007, 08:38
Tahtası kapanan şirketlerin yatırımcıları yine umutlandı

TMSF Başkanı Ahmet Ert&#252;rk ve Enerji Bakanı Hilmi G&#252;ler ’in Sabah-atv ve &#199;EAŞ -Kepez ile ilgili a&#231;ıklamaları tahtası kapalı şirketlerin yatırımcılarını yeniden umutlandırdı. tekBorsa dergisi gelişmeleri mercek altına aldı


Borsadakİ işlemlerine son verilen şirketler y&#252;zbinlerce kişiyi mağdur etti. Tahtası kapanan şirket sayısı son olarak Arat Tekstil , Uki Konfeksiyon ve Lio Yağ ’ın da katılmasıyla 46’ya y&#252;kseldi. Borsa Yatırımcıları Derneği ’nin yaptığı hesaplamalara g&#246;re İMKB ’de tahtası kapanan şirketlerden dolayı yatırımcıların kaybı 800 milyon dolar civarında. Bu rakama faiz kaybı da eklendiğinde toplam kayıp 1.1 milyar doların &#252;zerine &#231;ıkıyor. Haftalık borsa ve finans dergisi tekBorsa, TMSF Başkanı Ahmet Ert&#252;rk ve Enerji Bakanı Hilmi G&#252;ler ’in Sabah-atv ve &#199;EAŞ -Kepez ile ilgili a&#231;ıklamaları sonrası yeniden umutlanan yatırımcılar i&#231;in tahtası kapanan şirketleri mercek altına aldı...


TMSF ’den tekBorsa’ya yapılan a&#231;ıklamada EGS Grubu eski y&#246;neticileri ve Deniz A .Ş. y&#246;neticileri ile protokol g&#246;r&#252;şmelerine devam ettiği belirtilirken İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi ’nin 27.10.2003 tarih ve 2003/802 sayılı kararı ile Ege Giyim Sanayicileri Dış Ticaret A .Ş.’nin iflasına karar verildiği hatırlatılarak, tasfiye işlemlerinin devam ettiği ifade edildi. Fon ayrıca şirketin bor&#231; ve alacaklarının idaresi iflas idaresi tarafından ger&#231;ekleştirilmekte olduğundan şirketin yapacağı &#246;demeler konusunda şu anda bir a&#231;ıklama yapmanın m&#252;mk&#252;n olmadığını belirtti. Tahtası kapanan şirketlerle ilgili gelişmeler bug&#252;n piyasaya &#231;ıkan tekBorsa ’da...

böcük
08-10-2007, 08:39
Erdoğan, TMSF Başkanı ile g&#246;r&#252;şt&#252;Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF) Başkanı Ahmet Ert&#252;rk'&#252; kabul etti. Başbakan Erdoğan ve Ert&#252;rk yaklaşık 20 dakika g&#246;r&#252;şt&#252;.
07 Ekim 2007 14:50
Yazı boyutunu b&#252;y&#252;tmek i&#231;in

Başbakan Erdoğan &#220;sk&#252;dar Burhaniye Mahallesi G&#252;rgen Sokak'taki evinde saat 13:30'a kadar &#231;alıştı. TMSF Başkanı Ahmet Ert&#252;rk konuta gelerek Başbakan Erdoğan ile g&#246;r&#252;şt&#252;. Saha ve ATV ihalesi &#246;ncesi yapılan g&#246;r&#252;şme yaklaşık 20 dakika g&#246;r&#252;şt&#252;.

Başbakan Erdoğan da daha sonra AK Parti'nin İstanbul İl Danışma Kurulu toplantısına katılmak &#252;zere evden ayrıldı. Başbakan'ın evden &#231;ıkışı sırasında bir vatandaşın k&#252;&#231;&#252;k oğlunu Başbakan ile tanıştırdığı g&#246;zlendi.

böcük
08-10-2007, 08:40
Baskıyı azaltmadan devam edelim.

4444
08-10-2007, 09:55
Sihirli bir formül yok arkadaşlar Sabah kime geçerse geçsin ne kadara satılırsa satılsın bizim için yapabilecekleri nominal değer üzerinden vijdani ödeme yapmanın ötesine geçemez bizler yasal olarak şu anda borçluyuz 900 milyon dolarlık borca kefiliz ve yaklaşık bir 600 milyon dolar kadarda diğer borçlar var banka kredileri sigorta borcu Cinerin başlık parası vs.
Buradaki tek çözüm yine yasal olarak borçlu olmadığımızı ortaya koyabilmek bunu yapabilirsek zaten formüle ihtiyacımız kalmıyor kime satarlarsa satsınlar bizler hakkımızı alırız ama bu borç yükü altında bu mümkün değil.
Elimizde 10 dava açabilecek kadar bilgi belge vs var yapmamız gereken bunları bir araya getirip iyi bir başlangıç yapabilmek burada bir sonuç alamasak bile yurt dışında kesin alırız kaldıki son gelişmeler buradada bazı sonuçlar alabileceğimizi gösteriyor yeterki bizler azmimizi kaybetmiyelim.
İlk günlerde konuştuğum kadar karamsar değilim artık çok fazla çıkış yolu var yeterki hangi yoldan gideceğimize karar verelim ondan sonra zaten önümüze onlarca formül gelecektir
Bunları yaparken 3-5 hamam böceğide ezebilirsek ne mutlu bana belki bu ülkede gelecekte insanlar bu tür şeyler yaşamazlar.

bizler için nasıl çözüm olabilir en iyisi sizce
ayrıca neden nominal değerden bu kadar insanın hakkı var

böcük
08-10-2007, 10:20
Bizim Durumumuz farklı batmış şirket değil aksine g&#246;zde şirketler, bizi batik şirketlerle aynı kefede değerlendirimezler.

böcük
08-10-2007, 11:48
haluk bey gereğini yaptım bilginize

böcük
08-10-2007, 11:52
Yavuz Semerci neden sustu acaba.Hani iyi haberleri yayınlayacaktı.Ne olaki acaba iyi bir anlaşma s&#246;zkonusumu yoksa

hakime
08-10-2007, 12:37
Sebebi bence Ciner'de ihaleye katilacak, onun icin de F.Altayli'da bakin el altindan satis rakamini asagiya cekmek icin "Mali" kötülüyor. Bu fiyata kim alir, alirsa bir kurus kazanamaz, böyle olmaz söyle olmaz, gibilerden. Acaba neden? Tabii ki, Ciner isin pesini birakmiyor, kimseye yedirmeyecek aklinca, iste onun yalakalari da, ortami hazirlamaya calisiyor. Eger bizlere yardim ederlerse, patronlarini basi sonra belaya girecek, en iyisimi hic suya sabuna karismamak, comak sokmamak.
En cok da gene Semerci'ye sasirdim, nasil son bir gaz vermisti, bir yerlerden birileri hemen dügmeye basti, o da sustu. Ne garip bir gazetecilik anlayisi, sonra da cikip biz bagimsisiz falan filan diye fiyaka yaparlar. Hadi ordan patron yalakalari.

cianz
08-10-2007, 13:45
bizler için nasıl çözüm olabilir en iyisi sizce
ayrıca neden nominal değerden bu kadar insanın hakkı var

Evet ama biz dolandırılmışız bize ait olan bir sabah yayıncılığı satmıyorlar yani 2 milyar dolardanda satsalar bizim kanuni olarak bir hakkımız gözükmüyor bu nedenden dolayı ya bizde bir kanun çıkarttıracağız yada hukuki olarak dolandırıldığımızı ispatlayıp gerçek paramızı alacağız yani yaklaşık satış rakamının %50 ye tekabul eden kısmını bunun için davalar açıyoruz ve açmaya devam edeceğiz taki hakkımızı alana kadar yada bize verilen nominal değer ve son olarak bu ne olur belki bunuda vermezler buda kesin değil bunu kabulleneceğiz.

böcük
08-10-2007, 14:02
Son g&#246;nderdiğiniz dilek&#231;elere cevap alan varmı.Hi&#231; biri geri d&#246;nm&#252;yor.Cevap yazmaktan vazge&#231;tiler herhalde.Tam bir k&#246;r duğ&#252;ş&#252;ne d&#246;nd&#252;.Postayla g&#246;nderdiklerimizede cevap vermiyorlar.Yeni bir metin &#252;zerinde &#231;alışıyorlar herhalde toplu olarak bize onu g&#246;nderecekler herhalde.

HalukAktuna
08-10-2007, 15:34
SPK en son g&#246;nderdiğimiz sorulara 30 g&#252;n s&#252;re istedi.
TMSF de sorularımızı BDDK'ya iletti.

Biz de Başbakanlık Bilgi Edinmeye bu soru ve cevapları g&#246;nderdik, tekrar bilgi istedik.

Selamlar

HalukAktuna
08-10-2007, 15:36
TMSF BDDK RK ve SPK'dan cevap alan arkadaşlar,
Başbakanlık bilgi edinmeye henüz başvuru yapmadıysanız lütfen yazılı olarak yapın.


BAŞBAKANLIK ÜST KURUMU


arkadaşlar ,Bilgi Edinme Hakkı Yasasına göre ilgili kurum cevap vermediği (15 veya 30 iş günü)ya da istenen resmi belgeyi göndermediği veya ilgili soruları noksan cevapladığı takdirde ,
a)cevap verilmeyen hallerde 15 veya 30 işgünü sonunda,
b)Cevap verilmektenveya ilgili talep edilen belge veya raporları göndermekten imtina edildiği veya noksan cevaplandığı takdirede,
BAŞBAKANLIK BİLGİ DEĞERLENDİRME ÜST KURULUNA YAZILI MÜRACAAT HAKKINIZ VARDIR.
Bu nedenle eksik ya da cevap vermeyen TMSF veya SPK yı bu üst kurula yazılı olarak şikayet ediniz.Şikayet dilekçenizde hangi konuları cevaplamadığını veya hangi belgeleri göndermediğini açıkca yazınız.

Üs t kurulun adresi:

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK)
Başbakanlık Merkez Bina B-04
Bakanlıklar/ANKARA


Tel : 0(312) 419 57 15
Fax : 0(312) 419 15 35
e-mail : [email protected]

Önemli Uyarı….!

Yönetmeliğin 24.maddesi gereğince Kurul’a yapılacak itiraz başvurularının yazılı olarak yapılması gerektiğinden elektronik (e-mail) başvurular işleme konulmayacaktır.

http://www.basbakanlik.gov.tr/bedk/index.htm

nobody
08-10-2007, 16:06
Haluk Beye katkı..
TMSF Sabah Yayıncılık ile ilgili bilgileri firmadan sorun diyor.
Oysa bizzat TMSF kendisinin vermesi gerekiyor.ama kasıtlı zaman kazanmak isiityorlar.

Bu nedenle dilek&#231;enizin başına "hissedarı olduğum ve &#37;20 si TMSF nin iştiraki konumunda ve 2004 yılından beri denetimi ve 03.04.2007 tarihinden itibaren tamanenTMSF tarafından y&#246;netilen ve denetlenen " Sabah Yayıncılık AŞ ile ilgili talep ettiğim bilgiler Bilgi Edinme Hakkı yasasına aykırı cevaplanmamıştır.Bilgi Edinme hakkım engellenmektedir.
Gereğini arz ederim.

4982 sayılı yasanın ilgili maddesi

"MADDE 7.- Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya g&#246;revleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır.
Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya &#246;zel bir &#231;alışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek t&#252;rden bir bilgi veya belge i&#231;in yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler.
İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilek&#231;esi bu kurum ve kuruluşa g&#246;nderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir"

nobody
08-10-2007, 16:23
TMSD'den Mustafa Beyaz'a gelen yanıt ;

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
(Basın ve Halkla İlişkiler M&#252;d&#252;rl&#252;ğ&#252;)
01.10.2007
SAYI : TMSF.BHI.260 / 8937
KONU : Bilgi Edinme Talebi


mustafa beyaz
60.yıl mah.yavuz sultan selim cd.no : 67 ŞAHİNBEY/GAZİANTEP

İLGİ : 11.09.2007 ve 8937 sayılı talebiniz.
İlgi talebiniz 24.10.2003 tarih ve 4982 sayılı Kanun ile bu kanuna bağlı olarak &#231;ıkarılmış olan 27.04.2004 tarihli “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Y&#246;netmelik” h&#252;k&#252;mleri &#231;er&#231;evesinde değerlendirilmiştir.
1) Bahse ge&#231;en konu TMSF'nin web sayfasında yer alan 01.04.2007 tarihli basın a&#231;ıklamasında yer aldığından, bu soru 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 8 inci maddesi uyarınca bilgi edinme başvurusuna konu olamamaktadır.
2) Soru m&#252;talaa talebi niteliğinde olduğundan Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 27 nci maddesi h&#252;km&#252; uyarınca Kanun kapsamı dışındadır.
3) Sorunuzda 2000 yılında ger&#231;ekleşen bir hisse devriyle ilgili olarak bilgi istenmektedir. Fon Kurulu Kararı gereği Sabah Yayıncılık A.Ş.'nin temett&#252; hari&#231; ortaklık hakları ile y&#246;netim ve denetimi Fon tarafından 2007 yılında devralınmıştır. Sabah Yayıncılık A.Ş.'nin t&#252;zel kişiliği devam etmektedir. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 7 inci maddesinin 3 &#252;nci fıkrası uyarınca istenen bilgiler Sabah Yayıncılık A.Ş.'de bulunduğundan, buradan talep etmeniz gerekmektedir.
4) Sorunuzun i&#231;inde yer alan 1 inci, 3 &#252;nc&#252; ve 4 &#252;nc&#252; sorulara verilecek cevaplar Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 21 inci maddesi h&#252;km&#252; uyarınca kişilerin ekonomik değerlerine haksız m&#252;dahale oluşturacağından, s&#246;z konusu sorular bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır. 2 nci sorunuz BDDK ile ilgili olduğundan, istenen bilgiler BDDK'ya e-posta olarak g&#246;nderilmiştir.
5-6-7-8) Sorunuz m&#252;talaa talebi niteliğinde olduğundan Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 27 nci maddesi h&#252;km&#252; uyarınca Kanun kapsamı dışındadır.


9) 06.04.2007 tarih ve 2007/114 sayılı Fon Kurulu Kararı Merkez Grubu ile bağlantılı 10 adet şirketin temett&#252; hari&#231; ortaklık hakları ile y&#246;netim ve denetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından devir alınmasına y&#246;nelik olup, firması s&#246;z konusu Fon Kurulu Kararı'nda Sabah Yayıncılık A.Ş. firması ile ilgili herhangi bir husus yer almamaktadır.
Bilgi edinmenizi rica ederim.Başvuru Bilgileri

Başvuru Tarihi : 11.09.2007
Adı-Soyadı/&#220;nvanı : mustafa beyaz

Mustafa bey, şimdi bu cevabı, sorularınızı da ekleyerek bid dilek&#231;e eşliğinde l&#252;tfen Başbakanlık Bilgi edinmeye g&#246;nderiniz ve bilgileri oradan isteyiniz. Selamlar


tmsf CİNER VE BİLGİN İLE İLGİLİ YASAL İŞLEMLERE AİT BİLGİ TALEBİMİZİ"&#214;ZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ" NEDENİ İLE VEREMİYORMUŞ.SANKİ O DEĞERLERE BİZ ORTAK DEĞİLİZ.
TAKDİR SİZİN DEMEKKİ TMSF CİNER VE BİLGİNLE &#214;YLE İ&#199; İ&#199;E Kİ &#214;ZEL HAYATLARI OLDUKLARINI KABUL EDİYORLAR:)
YASA İLGİLİ RET MADDESİ
&#214;zel hayatın gizliliği
MADDE 21.- Kişinin izin verdiği h&#226;ller saklı kalmak &#252;zere, &#246;zel hayatın gizliliği kapsamında, a&#231;ıklanması h&#226;linde kişinin sağlık bilgileri ile &#246;zel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, meslek&#238; ve ekonomik değerlerine haksız m&#252;dahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.
Kamu yararının gerektirdiği h&#226;llerde, kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar tarafından, ilgili kişiye en az yedig&#252;n &#246;nceden haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla a&#231;ıklanabilir.

hocamurat2001
09-10-2007, 09:29
Başvurunuz İşleme Alınmıştır!

İlginiz İçin Teşekkür Ederiz

Başvuru Takip Numaranız : 9347

Bilgi Edinme Birimi Tel No: 0 (212) 340 20 00

Bilgi Edinme Ana sayfasına dönmek için tıklayınız
Sayfayı Kapatmak için Tıklayınız

hocamurat2001
09-10-2007, 09:40
Başvurunuz İşleme Alınmıştır!

İlginiz İçin Teşekkür Ederiz

Başvuru Takip Numaranız : 9348

Bilgi Edinme Birimi Tel No: 0 (212) 340 20 00

Bilgi Edinme Ana sayfasına dönmek için tıklayınız

spekavcısı
09-10-2007, 16:14
Ankara 3. Asliye Ticaret Kalemine gittim...2000 yılına ait dosyaya bakacağım dedim...kalem müdürü dosyalar arşivde dedi...alınan kararları görebilirmiyim dedim; 2000/830-832...ha onlarmı ceylan davası gibi hatırlıyorum dedi..onlar istanbula gitti dedi: kalemin girişindeki notu gösterdive açıklamasını yaptı;2000/830 Değişik İş demek; acil olduğu için dava açılıyor ve esas yerine gidiyor...karşı davalar 10 gün içinde açılıyormuş...
2000/830 D.İş İstanbul Asliye 6. Ticaret Mahkemesi 2001/762 esas dosyasına gitmiş

2000/832 D.İş İstanbul Asliye 2. Ticaret Mahkemesi 2001/552 esas sayılı dosyaya gitmiş...

Artık Top İstanbul grubunda...İLGİLİ KALEM DAİRESİNDE sabah hissedarı olduğunu belgeleyen herkese dosyalarla ilgili bilgi verirler...:)

nobody
09-10-2007, 20:54
spekavısına teşekkürler...
her 2 davada karara bağlanmış görünüyor...
ATV HABER AJANSI A.Ş., MEDYA HOLDİNG AŞ., DİNÇ BİLGİN,
İSTANBUL 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TMSF, 2001/1557
İTİRAZIN İPTALİ
16.08.2001
1.826.956.423.381
İST 6 İCRA 01/28530
28.06.2001
KARARLIMEDYA
3066
DİNÇ BİLGİN, ÖNAY ŞEVKET BİLGİN, GÜLER BİLGİN, ESRA BİLGİN POLLEY, MEDYA HOLDİNG AŞ., MEDYA SABAH HOLDİNG A.Ş., BİLGİN HOLDİNG A.Ş.,
İSTANBUL 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TMSF,
2001/762 ALACAK

KARARLI
yargıtay da dosya
Daire Adı: 11. Hukuk Dairesi
Esas No: 2007/3732
Geliş Tarihi: 02/04/2007
Mahkemesi: İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi
Mahkeme Esas No: 2001/762
Mahkeme Karar No: 2006/617
Mahkeme Karar Tarihi: 21/11/2006
Dava Türü: Alacak
DOSYA SONUÇ BİLGİLERİ
Karar No:
Karar
Karar Tarihi
Kapatma Tarihi

roark
09-10-2007, 23:13
Serpil YILMAZ
Sabah ve atv ihalesinin ger&#231;ekleşmesi zora giriyor

Sabah ve atv ihalesine girebilmek i&#231;in 15 Ekim'e kadar &#246;n yeterlilik başvurusu yapılacak, ancak hafta sonu tatili ve bayram nedeniyle 11 Ekim Perşembe g&#252;n&#252; saat 12.00'ye kadar bu iş bitmiş olmalı.
Hen&#252;z ihale dosyası alanlar i&#231;inde bilgi odasına girenini duymadım, d&#252;n itibariyle &#246;n&#252;m&#252;zde 3 g&#252;n var. İhale iptal olur mu?
Bilgi odasına girebilmek i&#231;in &#246;nceden ihaleye katılacak firmanın, ya da ortaklığın alıcı şirketi kurup, TMSF'ye m&#252;racaat etmesi gerekiyor. Bunun i&#231;in de 100 bin dolar yatırılacak.
Bilgi odası ş&#246;yle bir g&#246;z atıp &#231;ıkılacak misafir odası değil. İ&#231;inde satılacak şirketin bilgileri bulunuyor. Hesap kitap yapacaksın, ortaklarınla konuyu masaya yatıracaksın. &#214;n&#252;m&#252;zde 5 elin parmaklarından az g&#252;n kaldığına g&#246;re, "s&#252;re uzatma" isteyen de &#231;ıkabilirdi. Olabilir!
Sabah ve atv ihalesine girmek i&#231;in şartname alan yabancıları bir hatırlayalım:
News Corp.'un d&#252;nyaca &#252;nl&#252; patronu Rubert Murdoch (Fox TV'nin de sahibi), Yunan medya kuruluşu Antenna, Alman ProSiebenSat.1, Avrupa Bertelsmann b&#252;nyesindeki RTL grubu, &#199;ek medya şirketi CME (Central Europe Media Enterpriese).
Bu gurupların bir medya şirketinde sahiplik oranı y&#252;zde 25'i ge&#231;emez. &#214;yleyse yanlarında yerli bir yatırımcı bulunduracaklar.

Kimler şirket kurdu?
Fiba Holding ortaklarından ve H&#252;sn&#252; &#214;zyeğin'in oğlu Murat &#214;zyeğin ve Karani G&#252;le&#231;, Kerem Moralı, Mehmet G&#252;leşci 21 Eyl&#252;l 2007 tarihinde Girişim Medya şirketini kurarak ihaleye girme sinyali verdiler.
&#214;zyeğin, ihalede uluslararası Yahudi cemaati liderlerinden Ronald Lauder'in Orta Avrupa'da faaliyet g&#246;steren medya şirketi CME ile hareket ediyor. TMSF'den de ihale dosyasını CME almıştı.
Nurol, Torunlar şirketiyle birlikte 2005 yılında yapılan Star TV'nin ihalesine girerek medyaya ilgisini ortaya koymuştu.
Nurol, 4 Eyl&#252;l 2007 tarihinde NC Radyo ve TV şirketi kurdu. Erol, Oğuz ve Nurettin &#199;armıklı'nın yanı sıra grubun profesyonel y&#246;neticilerinden Şakir Kaleli ile ANAP'ın eski bakanlarından H&#252;sn&#252; Doğan'ın ortak olduğu bu şirket, Sabah ve atv ihalesi i&#231;in yapı taşı olarak g&#246;r&#252;l&#252;yor.
Nurol'un ihalede ortak hareket ettiği grup ise d&#252;nyanın &#252;&#231;&#252;nc&#252; b&#252;y&#252;k fon şirketi Carlyle.
Bu iki grup, son dakikada hisse devri yaparak ihaleye girebilir.

Fiyat kafa karıştırdı
Pazar g&#252;n&#252; bu k&#246;şede Sabah-atv ihalesine girmeye hevesli yerli talipleri yazmıştım. Yerli yatırımcılar, parayı yabancı şirketlerin koymasını bekliyorlar. Yabancı da "y&#252;zde 25" hisse karşılığında risklerini değerlendiriyor.
TMSF'nin portf&#246;y&#252;ndeki şirketler, belirlenen 1 milyar 100 milyon dolarlık muhammen bedeli karşılıyor mu?
Birileri bu fiyatın rekabet ortamında 1 milyar 800 milyon dolara ulaşabileceğini s&#246;yl&#252;yorlar. Birileri de 600 milyon dolara kadar iniyor.
TMSF'nin hesabı belli:
Din&#231; Bilgin'in borcu 900 milyon dolar, Turgay Ciner'in Merkez Holding olarak yaptığı harcamalar 150 milyon dolar, Sabah ve atv'nin bor&#231;larının temizlenmesi i&#231;in 300 milyon dolar, 30 milyon dolar da elinde Sabah grubu hissesi bulunan k&#252;&#231;&#252;k yatırımcının payına d&#252;şen.
TMSF bu hesapla ihalenin en az 1.4-1.5 milyar dolara &#231;ıkmasını bekliyor.
Ancak ihaleye gireceklerin elinde finans kuruluşu Merrill Lynch'in yaptığı bir Sabah-atv bilan&#231;osu var ki, burada rakamlar 1 milyar dolar sınırında kalıyor.
Bir başka karşılaştırma ise &#199;ukurova grubunun medya şirketlerinin satış g&#246;r&#252;şmeleri.
&#199;ukurova; Show, Digiturk ve Akşam'ın da i&#231;inde olduğu medya gurubunun y&#252;zde 49'u i&#231;in 1.3 milyar dolar istiyor. Yalnız Digiturk hisselerinin tamamının 2.6 milyar dolar olduğu da ekleniyor.
Sabah ve atv ihalesi yeni gelişmelere gebe g&#246;r&#252;n&#252;yor.

[email protected]

HalukAktuna
09-10-2007, 23:15
Sn. spekavcısı, ayağınıza sağlık. İstanbulda bu dosyaları buluruz.

spekavcısı
10-10-2007, 10:25
spekavısına teşekkürler...
her 2 davada karara bağlanmış görünüyor...
ATV HABER AJANSI A.Ş., MEDYA HOLDİNG AŞ., DİNÇ BİLGİN,
İSTANBUL 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TMSF, 2001/1557
İTİRAZIN İPTALİ
16.08.2001
1.826.956.423.381
İST 6 İCRA 01/28530
28.06.2001
KARARLIMEDYA
3066
DİNÇ BİLGİN, ÖNAY ŞEVKET BİLGİN, GÜLER BİLGİN, ESRA BİLGİN POLLEY, MEDYA HOLDİNG AŞ., MEDYA SABAH HOLDİNG A.Ş., BİLGİN HOLDİNG A.Ş.,
İSTANBUL 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TMSF,
2001/762 ALACAK

KARARLI
yargıtay da dosya
Daire Adı: 11. Hukuk Dairesi
Esas No: 2007/3732
Geliş Tarihi: 02/04/2007
Mahkemesi: İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi
Mahkeme Esas No: 2001/762
Mahkeme Karar No: 2006/617
Mahkeme Karar Tarihi: 21/11/2006
Dava Türü: Alacak
DOSYA SONUÇ BİLGİLERİ
Karar No:
Karar
Karar Tarihi
Kapatma Tarihi

https://vatandas.yargitay.gov.tr/proxyYargitay/yrgsorgu_jsp/index.htm

Daire Adı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Masası ve No'su Esas No Mahkeme Adı M.Esas No M.Karar No Durum
11. Hukuk Dairesi 2007/3732 İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi 2001/762 2006/617 Dosya Sonuçlanmadı

HalukAktuna
10-10-2007, 15:41
İLK KEZ MEDYATAVA AÇIKLIYOR: 6 KASIM'DAKİ SABAH-ATV İHALESİ YÜZDE 80 ERTELENECEK
10.10.2007 15:07

MEDYATAVA-PERDE ARKASI: Yine resmi açıklama yapılmadan ilk kez Medyatava yazıyor. TMSF günlerdir tartışıyor 'ihaleyi erteleyelim' görüşü ağırlık kazandı. İşte bayramdam sonra yapılması beklenen açıklama öncesi, Medyatava'ya ulaşan özel bilgiler...

TMSF yönetimi 6 Kasım'daki büyük ihale öncesi Ciner Grubu ile uzlaştı ama Sabah-atv'de hak sahibi olduğunu iddia eden üçüncü şahıs ve tüzel kişiliklerin tümüyle tamamen uzlaşamadı.
Bazı TMSF üyeleri 'bu şartlar altında yapılacak ihale, ileride hukuki bir problem yaşarsa bizim başımız ağrır' diye görüş bildirdi.Bunun üzerine yeniden hukuki inceleme başlatıldı, TMSF'nin başını ağrıtabilecek çeşitli yasal ayrıntıların 6 Kasım'a yetişmeyeceği ortaya çıktı.
Üyelerin oransal olarak yüzde 80'i ihalenin mart ya da nisana ertelenmesinin daha sağlıklı olacağı görüşünde.
Bayramdan sonra kamuoyuna, ihalenin ertelenip ertelenmeyeceğine dair bir açıklama yapılması bekleniyor.

Emeklerimizin meyvelerini alıyoruz...

HalukAktuna
10-10-2007, 16:26
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
(Hukuk İşleri Daire Başkanlığı)SAYI: BDDK.HUK.Ş.555-10/
KONU: Bilgi edinme talebi

Sayın, Melih AYAN

Bilgi edinme talebini havi dilekçenizde özetle; Milliyet Gazetesinin 01.12.2000 tarihli nüshasında Sabah gazetesinin devrine BDDK tarafından el konulduğunun ve konuda bir bankalar yeminli murakıbının görevlendirildiğinin belirtildiği ifade edilerek, haberde belirtilen murakıp raporunun bir örneğinin gönderilmesi istenilmektedir. Ayrıca, Bilgin Grubu ve sabah bünyesindeki yayın organları üzerine konulan yasal tedbirler hakkında bilgi talep edilmektedir.

Arşivlerimizde yapılan araştırma sonucunda, gazete haberinde iddia edildiği üzere konu ile ilgili olarak yapılmış herhangi bir görevlendirmeye ve düzenlenmiş bir rapora rastlanılamamıştır. Yasal tedbirler konusundaki bilgi talebine ilişkin olarak da TMSF'na başvuruda bulunulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.Dar alanda paslaşmalar devam ediyor...

HalukAktuna
10-10-2007, 17:26
Arkadaşlar,
Yaklaşık bir aydır sürdürdüğümüz organize ve toplu çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık.
Suç duyurularımız...,
Noterden ihbarlı sıra cetveline yazılmamız..
Bilgi edinmeden sorduğumuz sorularımız....
Tv kanalında ve basında haber yaptırmamız.....ses getirmiştir.

Şimdi artık Dernekleşme zamanımız gelmiştir !!!!!!

Eğer yeterli sayıya ulaşabilirsek (?!!!) bayramdan hemen sonra başvurularımızı yapacağız.

Bu sebeble, sizden ricam web sayfamıza girip, orada Üye Kayıt 'ı tıklayıp...İsim Soyad Tel gibi kısa bilgileri girmenizdir.

Üyelik aidatı kişi sayımıza bağlı olarak takribi 20 YTL olacak.

Bayram sonrası açacağımız davaları, Tmsf ve diğer kurum ve kuruluşlarla görüşmelerimizi dernek çatısı altında yürüteceğiz.

Bayram sonrası kaç kişi web sayfamıza girip kayıt yaptırdıysa buradan bilgi vereceğim ve sayımıza göre dernek başvurusunu yapacağız veya yapmayacağız.

web adresimiz:

www.sabahmagdurlari.com


Haydi arkadaşlar 7 yıllık bekleyeşimizin sonuna çok yaklaştık.
Sus payı kabul etmiyoruz.
Bizim masada olmadığımız bir kararı almalarını istemiyoruz.
Ancak, pazarlık masasına oturabilmemiz için Dernek kurmamız gerekiyor.

HalukAktuna
10-10-2007, 17:30
http://www.sabahmagdurlari.com

HalukAktuna
10-10-2007, 17:35
web adresimiz:

http://www.sabahmagdurlari.com

HalukAktuna
10-10-2007, 17:41
web adresimiz:

http://www.sabahmagdurlari.com

http://www.sabahmagdurlari.com/

b.melik
10-10-2007, 22:05
İLK KEZ MEDYATAVA A&#199;IKLIYOR: 6 KASIM'DAKİ SABAH-ATV İHALESİ Y&#220;ZDE 80 ERTELENECEK
10.10.2007 15:07

MEDYATAVA-PERDE ARKASI: Yine resmi a&#231;ıklama yapılmadan ilk kez Medyatava yazıyor. TMSF g&#252;nlerdir tartışıyor 'ihaleyi erteleyelim' g&#246;r&#252;ş&#252; ağırlık kazandı. İşte bayramdam sonra yapılması beklenen a&#231;ıklama &#246;ncesi, Medyatava'ya ulaşan &#246;zel bilgiler...TMSF y&#246;netimi 6 Kasım'daki b&#252;y&#252;k ihale &#246;ncesi Ciner Grubu ile uzlaştı ama Sabah-atv'de hak sahibi olduğunu iddia eden &#252;&#231;&#252;nc&#252; şahıs ve t&#252;zel kişiliklerin t&#252;m&#252;yle tamamen uzlaşamadı.

Bazı TMSF &#252;yeleri 'bu şartlar altında yapılacak ihale, ileride hukuki bir problem yaşarsa bizim başımız ağrır' diye g&#246;r&#252;ş bildirdi.

Bunun &#252;zerine yeniden hukuki inceleme başlatıldı, TMSF'nin başını ağrıtabilecek &#231;eşitli yasal ayrıntıların 6 Kasım'a yetişmeyeceği ortaya &#231;ıktı.

&#220;yelerin oransal olarak y&#252;zde 80'i ihalenin mart ya da nisana ertelenmesinin daha sağlıklı olacağı g&#246;r&#252;ş&#252;nde.

Bayramdan sonra kamuoyuna, ihalenin ertelenip ertelenmeyeceğine dair bir a&#231;ıklama yapılması bekleniyor.
http://www.medyatava.net/haber.asp?id=40266

HalukAktuna
10-10-2007, 23:05
http://www.sabahmagdurlari.com/


Yaklaşık bir aydır aramızdan bir kaç kişinin insan üstü çaba ve gayretleriyle buraya kadar geldik...
Artık bu mücadelemizi bir dernek çatısı altında devam ettirmeliyiz...
Bu şekilde bireysel olarak başlattığımız mücadelemizi topluma yaymalıyız...

Derneğimiz olursa artık bizden ''bir kısım sabah mağduru'' diye bahsedemezler....
Dernekleştiğimizde davamızı tüm sabah mağdurlarına duyurabiliriz....
Ancak sayımız çoğaldığında bizi ciddiye almaya başlarlar...
Geçmişte olduğu gibi birkaç mağdura sus payı vererek de bizleri susturamazlar....
İmarzedeler gibi hakkımızı alma mücadelemizi toplumsal bir sivil harekete dönüştürebiliriz...

Davalarımızı derneğimiz çatısı altında açarız...
Suç duyurlarımızı dernek olarak yaparız...
Bakanlara Milletvekillerine TBMM'ye ve Hükümete dernek olarak ulaşırız....
Basına dernek olarak demeçler veririz ve yayınlatırız....

Hiç birinden sonuç alamazsak da AİHM'ne dernek olarak gideriz....

Artık bu mücadele 3-5 kişinin mücadelesi olmaktan çıkmalı....bu nedenle gelin dernek kuralım....

http://www.sabahmagdurlari.com/

roark
10-10-2007, 23:09
Şok gelişme!!! Murdoch Sabah-ATV ihalesine girmeyecek mi?
Murdoch Sabah-ATV ihalesine girmeme kararı aldığğı iddia edildi!!! İşte son dakika gelişmesi ve detaylar...

Murdoch Sabah-ATV ihalesine girmeme kararı verdi iddiası...

Fox grubunda ihaleye girmeme kararının ağır basmasında yerli ortak bulamaması etken oldu. Y&#246;netimin kendisinde olmasını isteyen Murdoch grubu bu y&#252;zden AKP'ye yakın isimlerle de ihaleye girmekten &#231;ekiniyor. Bu &#231;er&#231;evede Kanal 24'&#252;n de ortağı olan Ethem Sancak'la yapılan ortaklık g&#246;r&#252;şmelerinde de bir sonuca varılamadı.

Murdoch grubunun direkt AKP'ye yakın g&#246;r&#252;nmeyen bir ortaklık bulamaması durumunda şu aşamada ihaleye katılmaması bekleniyor.

Kaynak: Jurnalturk

böcük
11-10-2007, 07:34
Dernek fikrine tamamen katılıyorum.DErnekleşmeden adımız hep &#252;&#231; beş yatırıcımcı olarak ge&#231;ecek.L&#252;tfen arkadaşlar bu onurlu m&#252;cadelemize katılın benimde elimde fazla hisse yok ama g&#246;zg&#246;re g&#246;re dolandırılmak ağrıma gidiyor.Biz banka hissesi almadık.Bilan&#231;oda olmayan bir borca kefil yapıldık.Olan bor&#231; şimdiye kadar 7 yılda reklam gelirlerinden zaten kapanacak boyutta idi.Bu ihalenin iptali bize yeterli zamanı tanıyacaktır.D&#252;ş&#252;n&#252;n bir bu kadar kişi daha olsak daha neler yapabiliriz.Herkese hayırlı bayramlar.

xyuna
11-10-2007, 08:45
Haluk kardeş sağolsun,dernekleşme düşüncesi çok akıllıca bir hareket;hiç durmayalım ve bu dernekleşme olayı hepimize bayram hediyesi olsun;forumu sadece izleyenler;sizler de izleyici olarak kalmayın 3-5 lot senediniz de olsa katılın,çünkü bende bile fazla bir senet yok ama ne olursa olsun "hakkını aramayan aptallar" sınıfına tmsf vs.. tarafından sokulmak istemiyorum,alamasak da mücadele ederek alamayalım hakkımızı,ama son 2 haftadır içimde bir umut ışığı doğmaya başladı.(Burada çokça çabalar veren arkadaşlar sayesinde.)
Hepinizin bayramını kutlarım..
Saygılar..
Not:Bu arada sabahmagdurları sitesi açılmıyor,belirteyim..

xyuna
11-10-2007, 11:02
Haluk kardeş sağolsun,dernekleşme düşüncesi çok akıllıca bir hareket;hiç durmayalım ve bu dernekleşme olayı hepimize bayram hediyesi olsun;forumu sadece izleyenler;sizler de izleyici olarak kalmayın 3-5 lot senediniz de olsa katılın,çünkü bende bile fazla bir senet yok ama ne olursa olsun "hakkını aramayan aptallar" sınıfına tmsf vs.. tarafından sokulmak istemiyorum,alamasak da mücadele ederek alamayalım hakkımızı,ama son 2 haftadır içimde bir umut ışığı doğmaya başladı.(Burada çokça çabalar veren arkadaşlar sayesinde.)
Hepinizin bayramını kutlarım..
Saygılar..

HalukAktuna
11-10-2007, 11:15
--------------------------------------------------------------------------------

http://www.sabahmagdurlari.com/http://www.sabahmagdurlari.com/

xyuna
11-10-2007, 11:55
Tüm mağdur arkadaşlar lütfen derneğe üye olun,derneğin gücü buradaki hareketlerden çok daha fazla ses getirecektir;Tüm mağdurlar haydi hep birlikte SABAH-MEDYA-SAPAZ mağdurları olarak KURTULUŞ SAVAŞINA..

HalukAktuna
11-10-2007, 12:18
http://www.sabahmagdurlari.com

sayfanın ziyaret sayısı yüksek ancak kayıt yaptıran 20 kişi ....

bayramdan sonra son duruma bakacağız ...

herkese iyi bayramlar ...

safakcan
11-10-2007, 12:25
matrik ten sabah/atv nin satışının ertelendiği haberi ge&#231;ti

HalukAktuna
11-10-2007, 12:42
--------------------------------------------------------------------------------

http://www.sabahmagdurlari.com/http://www.sabahmagdurlari.com/

Sabah-atv ihalesi 5 Aralık’a ertelendi
TMSF, katılımcılardan gelen talepler ve bayram tatili nedeniyle Sabah-atv’nin satış ihalesini 5 Aralık’a erteledi. İhale için beş yabancı medya grubu şartname almıştı.

İSTANBUL - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Sabah-atv satışına ilişkin ihale takviminde değişikliğe gitti. TMSF’den yapılan açıklamada, katılımcılardan gelen yoğun talepler ve araya giren bayram tatili nedeniyle daha önceki ihale takviminin ertelendiği belirtildi.


Kararla birlikte daha önce 15 Ekim 2007 olarak açıklanan ön yeterlilik başvuru tarihi 9 Kasım 2007 olarak belirlendi.

Kapalı zarfların son teslim tarihi 4 Aralık’a ertelenirken, yeni ihale tarihi 5 Aralık olarak açıklandı. İhalenin daha önceki takvime göre 7 Kasım’da yapılması planlanıyordu.

BEŞ ŞİRKET ŞARTNAME ALDI
Sabah-atv satışı için 5 yabancı medya grubu şartname aldı. Yunan Antenna, Alman ProSiebenSat.1, Avrupa’nın en büyük medya grubu olan Bertelsmann bünyesindeki RTL Grubu, Rupert Murdoch’ın sahibi olduğu ABD merkezli medya devi News Corp ve Çek medya şirketi Central Europe Media Enterprise firmaları ihale için şartname almıştı.

YABANCI EN FAZLA İKİ YERLİYLE İHALEYE GİREBİLİYOR
Türkiye’de medya sektöründe yabancı şirketlere yüzde 25’lik sınırlama var. Bu nedenle ihaleye katılacak ortaklığın özkaynak toplamının yüzde 75’inin yerliden gelmesi gerekiyor. Yabancı şirketler, biri medya sektöründe olmak üzere en fazla iki yerli ortakla ihaleye girebilecek.

SATIŞ KAPSAMINDA HANGİ TV, GAZETE VE DERGİLER VAR?
Atv ve Sabah ticari ve iktisadi bütünlüğü satışı kapsamında, atv televizyonu, Radyo City, Sabah, Takvim, Günaydın, Yeni Asır ve Pas Fotomaç gazeteleri ile Bebeğim ve Biz Merkez, Sinema Merkez, Sofra Merkez, Home Art Merkez, Şamdan Plus, Yeni Aktüel, Para, Global Enerji Merkez, Transport, Hukuki Persfektifler dergileri yer alıyor.

http://www.sabahmagdurlari.com/

böcük
11-10-2007, 13:18
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), ATV-Sabah Ticari ve İktisadi B&#252;t&#252;nl&#252;ğ&#252; satış tarihinin ertelendiğini bildirdi. Daha &#246;nce 7 Kasım 2007 olarak belirlenen ihalenin tarihi, 5 Aralık 2007'ye ertelendi.

AA-TMSF'den yapılan yazılı a&#231;ıklamada, ATV-Sabah Ticari ve İktisadi B&#252;t&#252;nl&#252;ğ&#252; satış ilanının 4 Eyl&#252;l 2007 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandığı hatırlatılarak, katılımcılardan gelen yoğun talepler ve araya giren bayram tatili nedeniyle Resmi Gazetede yayımlanan satış takviminin ertelendiği bildirildi.

Buna g&#246;re, &#246;n yeterlilik son başvuru tarihi 15 Ekim 2007'den 9 Kasım 2007'ye, bilgi odası kapanış tarihi 31 Ekim 2007'den 30 Kasım 2007'ye, kapalı zarfların son teslim tarihi 6 Kasım 2007'den 4 Aralık 2007'ye, ihale g&#252;n&#252; 7 Kasım 2007'den 5 Aralık 2007'ye ve pazarlık tarihi 9 Kasım 2007'den 7 Aralık 2007'ye ertelendi.

HalukAktuna
11-10-2007, 18:34
Dernek fikrine tamamen katılıyorum.DErnekleşmeden adımız hep üç beş yatırıcımcı olarak geçecek.Lütfen arkadaşlar bu onurlu mücadelemize katılın benimde elimde fazla hisse yok ama gözgöre göre dolandırılmak ağrıma gidiyor.Biz banka hissesi almadık.Bilançoda olmayan bir borca kefil yapıldık.Olan borç şimdiye kadar 7 yılda reklam gelirlerinden zaten kapanacak boyutta idi.Bu ihalenin iptali bize yeterli zamanı tanıyacaktır.Düşünün bir bu kadar kişi daha olsak daha neler yapabiliriz.Herkese hayırlı bayramlar.

http://www.sabahmagdurlari.com/

Başvurular çığ gibi artıyor....:)

spekavcısı
11-10-2007, 20:52
Önerim: derneğin adını sadece sabah grubu mağdurlarının sorunu çözüldükten sonra dağılacak şekilde koymayalım....örnek:Sabah Mağdurları Küçük Yatırımcılar Derneği (SAMKÜYAD) veya Küçük Yatırımcılar Sabah Mağdurları Derneği (KÜYASAMAD)...sabah sorununu çözdükten sonra..küçük yatırımcılar olarak yola devam edebiliriz...örneğin her ay gönderilecek 10 ytl gibi bir üyeli,k aidatı...bizler için büyük bir güç kaynağına dönüşür...derrnek faaliyetini ve gelir gideri de şeffaf yaparız...diğer derneklere örnek olur...

forumdaşların bayramını kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim...:yes:

guitar
12-10-2007, 22:08
kadroya bak. ciner (tam bir uyanıktır) Fatih altaylı (kimin kayığına binerse onun küreğini çeker, Hürriyetteyken ciner'e, bilgin'e söylemediğini bırakmazdı.)
Yahu biz böyle insanlarla nereye varacağız ki. Adamlar tam bir vampir...

Sebebi bence Ciner'de ihaleye katilacak, onun icin de F.Altayli'da bakin el altindan satis rakamini asagiya cekmek icin "Mali" kötülüyor. Bu fiyata kim alir, alirsa bir kurus kazanamaz, böyle olmaz söyle olmaz, gibilerden. Acaba neden? Tabii ki, Ciner isin pesini birakmiyor, kimseye yedirmeyecek aklinca, iste onun yalakalari da, ortami hazirlamaya calisiyor. Eger bizlere yardim ederlerse, patronlarini basi sonra belaya girecek, en iyisimi hic suya sabuna karismamak, comak sokmamak.
En cok da gene Semerci'ye sasirdim, nasil son bir gaz vermisti, bir yerlerden birileri hemen dügmeye basti, o da sustu. Ne garip bir gazetecilik anlayisi, sonra da cikip biz bagimsisiz falan filan diye fiyaka yaparlar. Hadi ordan patron yalakalari.

egemen13
13-10-2007, 02:14
Atv-Sabah'ın İhalesi 5 Aralık'a Ertelendi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Atv-sabah Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Tarihinin Ertelendiğini Bildirdi.Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), ATV-Sabah Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satış tarihinin ertelendiğini bildirdi.

Daha önce 7 Kasım 2007 olarak belirlenen ihalenin tarihi, 5 Aralık 2007'ye ertelendi.

TMSF'den yapılan yazılı açıklamada, ATV-Sabah Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satış ilanının 4 Eylül 2007 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandığı hatırlatılarak, katılımcılardan gelen yoğun talepler ve araya giren bayram tatili nedeniyle Resmi Gazetede yayımlanan satış takviminin ertelendiği bildirildi.

Buna göre, ön yeterlilik son başvuru tarihi 15 Ekim 2007'den 9 Kasım 2007'ye, bilgi odası kapanış tarihi 31 Ekim 2007'den 30 Kasım 2007'ye, kapalı zarfların son teslim tarihi 6 Kasım 2007'den 4 Aralık 2007'ye, ihale günü 7 Kasım 2007'den 5 Aralık 2007'ye ve pazarlık tarihi 9 Kasım 2007'den 7 Aralık 2007'ye ertelendi

4444
13-10-2007, 11:52
sn arkadaşlar
değerli hocalarım dostlarım m&#252;cadelemiz &#231;oz zor olacak ama ben nominal bedelden kesinlikle vermem vermeyelim bunlar &#231;erez parası vermeye niyetli gibi ama bende kabul etmicem haklarımızı istiyelim sununa kadar m&#252;cadelemiz s&#252;recek

HalukAktuna
13-10-2007, 14:03
sn arkadaşlar
değerli hocalarım dostlarım mücadelemiz çoz zor olacak ama ben nominal bedelden kesinlikle vermem vermeyelim bunlar çerez parası vermeye niyetli gibi ama bende kabul etmicem haklarımızı istiyelim sununa kadar mücadelemiz sürecek

Tmsf karşısında cılız sesler olursa çerez parası verecek...ama karşılarında güçlü bir dernek olursa düşünecekler...bu dernek başlarını ağrıtacak bunu bilecekler....

Üye olmaya devam edin arkadaşlar....Sayfaya ziyaret yoğun ve şuana kadar 56 kişi üye kaydımız oldu.


http://www.sabahmagdurlari.com/


....

HalukAktuna
13-10-2007, 14:14
http://www.medyatava.com/okurdangelen.asp?id=475

Medyatava ve birçok gazeteye mesaj yollamıştım. Medyatava sağolsun yayınlamış...

Bu sayede dernekleşme haberimiz Google aramalarında ilk üçe girdi.

HalukAktuna
14-10-2007, 13:13
Dernekleşme kararımızı üyelik sayısına göre belirleyeceğiz...
Şuana kadar başvuru sayımız 63...

http://www.sabahmagdurlari.com/
.
.
.
.

forumkolik
14-10-2007, 22:11
Haluk Bey, iflasını açıklamamış ve halen halka açık bir şirket yok sayılıyor, bu konuyu değerlendirmek ve buradan bir sonuç elde etmek mümkün müdür?

cianz
15-10-2007, 08:10
Arkadaşlar Yeni Web Sitemizin www.sabahmagdurlari.com kodlarını dün yazdım şimdilik sadece kod ve grafikten oluşmakta fakat içi doldurulunca Sabah yaıncılık, sabah gazetesi, sabah mağdurları gibi kelimelerde google gibi arama motorlarında ilk sırada çıkması için özel olarak tasarlandı.
Site ile şu anda ben ilgileniyorum fakat kısıtlı zamanımdan dolayı içinin doldurulması için yardımınıza ihtiyacım olacak taki dernek faliyetlerimiz tam olarak başlayıp bu konuyla başka bir arkadaş ilgilenene kadar.

Sita ana sayfası http://www.sabahmagdurlari.com
ana sayfada güncel yazılar olacak ve öenmli konuları buraya taşıyacağız bu noktada sizden önemli bulduğunuz yazıları bana göndermenizi istiyeceğim.

Site hakkımızda http://www.sabahmagdurlari.com/sabahyayincilik.htm
Hakkımızda sayfasında biz kimiz? Derneğimiz, kuruluş amaçları ve sıkça sorulan sorular olacak benim aklıma gelenler şimdilik bunlar eklemek istediğiniz olursa lütfen gönderin
Bu noktada bu kısımları doldurabileceğimiz yazılara ihtiyacımız var

Site organizasyon http://www.sabahmagdurlari.com/organizasyon.htm
Organizasyon sayfasında dernek çalışmaları organizasyonları dernek yönetimi organizasyon şeması dernek tüzüğü vs bulunacak
Bu kısımdada yazılara ihtiyacımız olacak

Site Arşiv http://www.sabahmagdurlari.com/arsiv.htm
Site arşivinde tüm bilgi ve dökümanlar zamana göre listelenecek ilerki dönemlerde ingilizcede yapmamız gerekebilir şimdilik kolay indekslenmesi için aylar ing olarak geçiyor umarım zorluk çekmessiniz burada tüm gastelerde çıkan yazılar hisse netteki yazılarımız vs olacak bu kısımda boş doldurmakta uzun zaman alacaktır

Site Davalar http://www.sabahmagdurlari.com/davalar.htm
Açılan davalar ve suç duyurularının olacağı bu bölümde giren herkez dava dilekçelerini inceleyip PDF olarak bilgisayarına indirebilecek ve dava sonuçlarını inceliyebilecek

Site Üyelik http://www.sabahmagdurlari.com/uyelik.htm
http://www.sabahmagdurlari.com/iletisim/****.htm
http://www.sabahmagdurlari.com/iletisim/ileti.htm
Buradaki üyelik formu yeni üyelerin kayıt olabilmesi için hazırlandı şu anda host problemi yüzünden çalışmıyor olmassa siteyi benim serverlardan birtanesine alacağım

Site linkler http://www.sabahmagdurlari.com/linkler.htm
Bu kısımda faydalı linkler olacak tmsf imkb spk boryad vs

Aktiviteler http://www.sabahmagdurlari.com/aktiviteler.htm
Bu kısımda aktiviteler olacak yani hadi ankaraya gidelim dediğimizde burada duyuracağız veya toplantılar yeni açılacak olan davalar vs.

Site iletişim http://sabahmagdurlari.com/iletisim.htm
iletişim numaralarımız mail formu vs
mail formuda şu anda host problemi yüzünden çalışmıyor

Site haritası http://sabahmagdurlari.com/iletisim.htm
bu kısımda site indexi arama motorları için yapıldı

Bunun dışında aklınıza gelen her türlü değişikliği eklemek istedikleriniz ve site içerisinde olan hataları lütfen bana yazın


En son olarak logomuz sınırsız koşu, bitmiyen maraton veya zorlu savaşlar anlamına geliyor üst kısımda sabahmagdurlari.com altında ise Türkiye yatırımcıları derneği yazıyor şimdilik aklıma bu geldi farklı bir düşüncesi olan varsa lütfen bana yazsın

[email protected]

cianz
15-10-2007, 08:21
Unutmadan lütfen yasal bilgi sayfasınıda bir inceleyin http://sabahmagdurlari.com/legal.htm

en altta copright işaretinin olduğu sabahmagdurlari.com tıklanınca çıkıyor

Bu sayfa sitede yazılanlardan dolayı bize yasal işlem uygulanmıyacak bir dille yazılmalı ben şimdilik aklıma gelen bir iki madde ekledim bunlar çoğaltılabilir veya değiştirebilinir

HalukAktuna
15-10-2007, 09:44
Eline sağlık Cianz.

HalukAktuna
15-10-2007, 12:39
Haluk Bey, iflasını açıklamamış ve halen halka açık bir şirket yok sayılıyor, bu konuyu değerlendirmek ve buradan bir sonuç elde etmek mümkün müdür?

Şirketler yok sayılmıyor, şirketler var ama içi boşaltıldı ve varlıkları satılıyor, bizim mücadelemiz de bu yönde.
Halka açık bir şirketin varlıkları bedelsiz devir yapılırken, hakim ortakların borçlarına kefil yapılırken SPK nerdeydi ?

Ve bu mücadelemizi de artık dernek olarak yapmak istiyoruz.
Çünkü bugüne kadar 3-5 kişinin mücadelesi yeterli olmadı.
Ancak yüzlerce üyesi olan bir dernek kurabilirsek bizi ciddiye alacaklar.

Yoksa onlar bizden çok iyi biliyorlar, kimin elinde ne miktarda hisse var bu insanlar sadece bekliyor...
7 yıldır hiç bir orgütlenme yapamamışlar bundan sonra da yapamazlar diye düşünüyorlar.

Ve bu yüzden de sadaka verir gibi nominal değerden para kalırsa ödeme yaparız diyerek bizlerle dalga geçiyorlar.

Bu yüzden dernekleşmemiz çok önemli.

HalukAktuna
15-10-2007, 12:44
http://www.sabahmagdurlari.com/

Web sayfamızda teknik bir sorun oluştu. 1 saat sonra aktif olacak.

HalukAktuna
15-10-2007, 13:08
http://www.sabahmagdurlari.com/

Web sayfamızda teknik bir sorun oluştu. 1 saat sonra aktif olacak.


SAYFAMIZ AKTİF OLDU...LÜTFEN KAYIT OLUNUZ....
.
.
.
.

HalukAktuna
15-10-2007, 13:48
SAYFAMIZ AKTİF OLDU...LÜTFEN KAYIT OLUNUZ....
.
.
.
.

ALDIĞIMIZ DUYUMLARA GÖRE, SPK TMSF VE ALAKALI KURUMLAR BİZİM BU OLUŞUMUMUZU TAKİP EDİYORLAR VE NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUMUZU MERAK EDİYORLARMIŞ...

7 YILDIR UYUYAN DEV UYANDI MI ACABA MERAK EDİYORLAR ?

DEVLET KURUMLARINDA ÇALIŞAN BU YÖNETİCİLER HAKLARINDA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANDIKLARI İÇİN BAŞLARINA GELECEKLERİ BİZLERDEN İYİ BİLİYORLAR.

DEVLET ÇARKI YAVAŞ İŞLER AMA ADALET BİR ŞEKİLDE TECELLİ OLUR, YETER Kİ BİZ DAVAMIZDAN VAZGEÇMEYELİM.

BİZE HAKLARIMIZI KURUŞUNA KADAR ÖDEYECEKLER,
BUGÜN BİRKAÇ ARKADAŞIN VERDİĞİ MÜCADELE KURACAĞIMIZ DERNEK ÇATISI ALTINDA DEVAM EDECEK....
DERNEK YAŞADIĞI SÜRECE BİZ GÖRMESEK BİLE ÇOCUKLARIMIZA HATTA TORUNLARIMIZA HAKKIMIZI VERECEKLER...

.
.

HalukAktuna
15-10-2007, 18:01
http://www.sabahmagdurlari.com/

Sayfamız yenilendi.


Güncel haberleri, bilgileri ve belgeleri sayfamızda yayınlamaya devam edeceğiz...

[/COLOR]

nobody
15-10-2007, 20:47
Arkadaşlar,Başta Haluk Bey olmak &#252;zere dernekleşme ve web sayfasını d&#252;zenlemede emeği olan cianz' a teşekk&#252;rler..
uluslarası platformda maalesef borsa mağdurlarını sivil toplum &#246;rg&#252;t&#252; veya derneği olarak BORYAD "euro share holders" da temsil etmektedir.Boryadın web sayfasında ise medya ve sabah hisselerinden bahsedilmemektedir.
bu nedenle hukuksuzluğu bu avrupa birliği kuruluşuna mail yolu ile bildirelim ve yardım isteyelim.

http://www.euroshareholders.org/index.asp

SPK nın hukuka aykırı davrandığını ve k&#252;&#231;&#252;k yatırımcıları korumadığını ve &#252;yeliğinin askıya alınması gerektiğini de mail yolu ile "uluslararası sermaye piyasası &#246;rg&#252;t&#252; " ne ve yine SPK nın &#252;ye olduğu Avrupa Birliği Sermaye Piğyasaları D&#252;zenleyici Otoritesi " CESR ye iletelim.

https://www.iosco.org/

http://www.cesr-eu.org/

Daha evvel burada hisselerin saklandığı takas d&#246;k&#252;mleri a&#231;ıklanmıştı.
Sabah Yayıncılık,Medya Holding ve Sabah Pazarlama Hisse senedi m&#252;şterisi olan Aracı Kurumlara bir yazı g&#246;ndererek Dernekleşme faaliyetimizin m&#252;şterilere duyurulmasını talep edelim.

Bilgi Edinme de yasal 30 g&#252;nl&#252;k s&#252;re dolmuştur.Bu nedenle bu s&#252;rede mail ya da posta ile cevap almayan arkadaşların bu hususu Sn.Haluk Beye mail veya faksla bildirerek bir yol haritası &#231;ıkaralım.

Satışın ilan edildiği tarihden itibaren 60 g&#252;n i&#231;erisinde idari dava a&#231;mamız gerektiğinden (İdari davalar bireysel olup,her hisse sahibi bulunduğu ilde idare mahkemelerinde dava a&#231;mak zorundadır) bu s&#252;reyi ka&#231;ırmayalım.Ticari davalarda avukatımıza vekalet vererek m&#252;şterek tek dava a&#231;abiliriz.
Bu nedenle şu ana kadar g&#246;n&#252;ll&#252; sekretarya g&#246;revini &#252;stlenen Haluk beyi desteksiz ve bilgisiz bırakmayalım
diye d&#252;ş&#252;nmekteyim.

Not:
web sayfamıza başta Devlet Bakanı Nazım Ekren,SPK,TMSF,Rekabet Kurulu,T.Patent Enstit&#252;s&#252;,BDDK ve İstanbul Emniyet M&#252;d&#252;rl&#252;ğ&#252;ne yaptığımız Bilgi Edinme ve Dilek&#231;e &#246;rneklerini ve bu kuruluşların web adresleri ile yayınlarsak hepsini bir arada g&#246;rmek a&#231;ısından daha iyi olur

cianz
16-10-2007, 17:27
arkadaşlar boryad içi boş ve kukla bir yapılanmadan başka hiç bir şey degil..yıllar önce onları haklarımızı koruma yönünde telefonla bir çok kez aradık ama inanırmısınız çıkan sözde yöneticilerden fırça bile yedik..
en son ben telefonda bir ilgiliyle küfürleşmştim bile ..adamlardaki pişkinlik ve lakaytlık çıldırtacak raddede..yazıkki bu dernek biz yatırımcıların yegane dernegi..diher kapalı tahtaların bütün yatırımcılarına en küçük bir destek ve katkı sağlamadılar ve onlarda zaten mücadelelerini bu dernekten bağımsız sürdürdüler,yani yok saydılar .
mücadelemizi bu dernegi deşifre etme yönündede sürdürelim..

Sn. Zar.

Derneklerin en önemli yaşam kaynağı üyeleridir. Kendilerini döndürebilmeleri avukat masraflarını karşılamaları, kira, telefon, gazeteye verilen ilanlar gibi bunların hepsi üyelerin yardımıyla olur kaldıki onlar sadece TMSF, SPK, İMKB gibi Ekonominin en büyük kurum ve kuruluşlarına karşı durmaya çalışmıyorlar bunların yanında satın alınan kalemler dönen rüşvet çarkları da onları bir şekilde etkiliyor ve bunlara karşıda savaşmak zorundalar. Benim düşüncem hiç üye olmadığımız, hiç bir katkımız olmayan bir dernekten şu ana kadar fazlasıyla destek gördük ve halada görüyoruz amacımız onlar gibi kurumlara zarar vermek olursa bundan en çok biz etkileniriz.
Aslında hepimiz bir şekilde aynı gemideyiz rüzgar iyi olursa veya fırtına çıkarsa bundan hepimiz bir şekilde etkileniriz.

HalukAktuna
16-10-2007, 23:10
Sn Forumdaşlar....Dernekleşme &#231;alışmalarımız devam ediyor. Başvuru sayımız 100 kişiyi ge&#231;ti....

M&#252;cadelemizi dernek &#231;atısı altında toplamamız şart. Bu boryad'a &#252;ye olarak veya kendi derneğimizi kurarak olacak.
Şuan yapmaya &#231;alıştığımız kendi derneğimizi kurmak.Ama bu ancak yeterli sayıya ulaşabilirsek ger&#231;ekleşecek.

Cianz arkadaşımızın da s&#246;ylediği gibi derneklerin yaşam kaynağı &#252;yeleridir.
&#220;yesi olmayan bir dernek bug&#252;n yapmaya &#231;alıştığımız gibi kişisel m&#252;cadeleden &#246;teye gidemez.

HalukAktuna
17-10-2007, 15:17
Name : Eddy WYMEERSCH, Chairman
E-mail : [email protected]

Name : Carlos TAVARES, Vice-Chairman
E-mail : [email protected]

Name : Fabrice DEMARIGNY, Secretary General
E-mail : [email protected]


Name : Carlo COMPORTI, Deputy to the Secretary General, Director for Markets
E-mail : [email protected]


Name : Geraldine LEVY, Director
E-mail : [email protected]


Name : Victoria POWELL, Director for Communication and Common Supervisory Culture
E-mail : [email protected]


Name : Javier RUIZ, Director for Financial Information

E-mail : [email protected]


Name : Nicolas VASSE, IT Director
E-mail : [email protected]


Name : Alexandra BERKETI, Senior Officer
E-mail : [email protected]


Name : Marion BOUGEL-BOMTEMPS, Senior Officer
E-mail : [email protected]


Name : Patrice DEBONO, Senior Officer
E-mail : [email protected]


Name : Diego ESCANERO, Senior Officer
E-mail : [email protected]


Name : Anita FARKAS, Senior Officer
E-mail : [email protected]


Name : Jorge FERNANDES, Senior IT expert
E-mail : [email protected]


Name : Mina FILIPPA, Legal Advisor
E-mail : [email protected]

Name : Raquel GARCIA, Senior Officer
E-mail : [email protected]

Name : Solveig KLEIVELAND, Communications Officer
E-mail : [email protected]

Name : Jacob LÖNNQVIST, Senior Officer
E-mail : [email protected]


Name : Joseph MIFSUD, Communications Officer
E-mail : [email protected]

Name : Wim MOELIKER, Senior Officer
E-mail : [email protected]


Name : Elena MUNOZ, Senior IT Expert
E-mail : [email protected]

Name : Angie REEH-SCHILD, Senior Officer
E-mail : [email protected]

Name : Richard STOBO, Officer
E-mail : [email protected]

Name : Eeva-Liisa TUOVINEN, Senior IT Expert
E-mail : [email protected]

Name : Jari VIRTA, Senior Officer
E-mail : [email protected]


Dear Sirs,

We should like to inform you about the sad situaiton of 38.000 individual investors in Turkey.

We have purchased ‘’Sabah’’ shares from IMKB ( İstanbul Stock Exchange Market) in 2000.
So we believed we have become small partners of this group which owned mainly Sabah newspaper.
Sabah Gazetesi is Turkey’s fourth-largest newspaper by circulation, and atv is its second most-watched channel. Other assets of the group are national newspaper Takvim, sports daily Fotomaç and other news and lifestyle magazines.


But soon after we purchased the shares, the transactions at IMKB ( İstanbul Stock Exchange Market were closed to trade 7 years ago. And they are stil closed. So we can’t buy or sell Sabah shares anymore.Owner of this group was Dinc Bilgin. Bilgin group owned a bank also called Etibank. But this bank was collapsed and takenover by TMSF (Turkey's Savings and Deposit Insurance Fund).

But TMSF, after takingover the bank, pushed Bilgin Group to make his publicly held companies ( SABAH) to be liable against his debts as a guranteer.

In fact Bilgin group did not have the right to make his publicly held companies ( SABAH) to be liable to his own debts coming from Etibank collapse.

Sabah was a public company with 54% shares were publicly owned.

Now TMSF, seized the assets of Sabah Group in Setember 2007 and now selling them to foreign and turkish companies by block auction sales.

But these assets belong to us, 38.000 people who has 54% of the shares of Sabah (SABAH YAYINCILIK A.Ş.)

The officials and the president of TMSF says; they are wishing to make payment to investors but only if sales amount is big enough and only after they settle the Bilgin’s personel debts to state. And the payment could be from nominal values of the shares only.
The nominal values are nothing to compare to what we paid and nothing to compare the value of today’s market value of the assets on sale.


This is not fair at all and we believe we are cheated. And unfortunately European investors will be cheated if the new owners of these assets go to public again and sell these assets to them.

No institution in Turkey is concerned about our rights.

SPK (Capital Markets Board of Turkey) as you know is is the regulatory and supervisory authority in charge of the securities markets in Turkey. Their main objective is to control and regulate fair and orderly functioning of the markets and protecting the rights of investors, the SPK has a wide range of responsibilities and sanctions provided by Turkish laws.

But during these 7 years, SPK did not take any legal action against Bilgin Group while they were stealing and transferring the assets of publicly own SABAH.

Bilgin group firstly made SABAH liable to his debts coming from Etibank; which is illegal and he has no right to do this.
Then transferred the trademark and publicity rights to Ciner group.
All these illegal acts are stealing assets of public company.

While these are happening SPK only watched whats going on.
But only sends a letter to TMSF saying ‘‘Tmsf is better to solve the problem of investors.’’

Is this the only way to protect investor rights ?

We are 38.000 people, more than 100.000 people with our families and friends.

We don’t buy and sell any shares in the stock Exchange since 7 years.

And we advise all other investors that they have the same risks with any shares in Turkey.

We are warn potential buyers that the assets on sale now by TMSF, belong to 38.000 investors. They are stolen from us by Bilgin. SPK watched the activity and TMSF accepted the stolen goods.
So they are all quilty.

We are organized now under SABDER ( Sabah Damaged Investors Foundation).
We will sue and claim compensation from SPK president and officials who abused or misused their duties to protect investors.

If we can’t get any fair compensation here in Turkey, then we will claim our rights at European Human Rights Courts. Because what is happening here is violation of basic human rights of assets possession.


We kindly request from you to contact SPK officials and advise them to take immediate action to intervene TMSF auction to protect our rights and to find solution.

This solution will also be to the benefit of potential buyers because we will continue asking our compensation from new buyers also after the assets are sold to them.
Because they are buying stolen assets and we warn them now that they are stolen from 38.000 people.


Best regards,
Haluk Aktuna
On behalf of 38.000 investors.

Not: Yazıyı web sayfamıza da yükledik. Buradan alamayanlar http://www.sabahmagdurlari.com dan alabilirler.

HalukAktuna
17-10-2007, 15:19
Yukarıdaki yazıyı bir de buraya gönderiyoruz....

[email protected]

HalukAktuna
17-10-2007, 15:43
Arkadaşlar, SPK, TMSF, RK, BDDK, TURKPATENT VE VALİLİKlere gönderdiğimiz bilgi edinme sorularımıza cevap gelen arkadaşlar....
30 günlük süre dolmadan Başbakanlık Bilgi edinmeye DİLEKÇE ile birlikte gönderdiğimiz soruları ve cevabı ekleyerek göndermemiz gerekiyor.

Başbakanlığa yazacağımız dilekçeyi birlikte hazırlayalım, zira eksik yazdığımızda eksik bilgi gönderiyorlar.

Bu kurumlardan cevap alan arkadaşlar benim mail adresime soru ve cevabı göndersin beraber dilekçe hazırlayalım lütfen.

xyuna
17-10-2007, 17:37
Your message has been sent to the following recipients:
[email protected] Not yet a contact
[email protected] Not yet a contact
[email protected] Not yet a contact
[email protected] Not yet a contact
[email protected] Not yet a contact
[email protected] Not yet a contact
[email protected] Not yet a contact
[email protected] Not yet a contact
[email protected] Not yet a contact
[email protected] Not yet a contact
[email protected] Not yet a contact
[email protected] Not yet a contact
[email protected] Not yet a contact
[email protected] Not yet a contact
[email protected] Not yet a contact
[email protected] Not yet a contact
[email protected] Not yet a contact
[email protected] Not yet a contact
[email protected] Not yet a contact
[email protected] Not yet a contact
[email protected] Not yet a contact
[email protected] Not yet a contact
[email protected] Not yet a contact
[email protected] Not yet a contact
*************************************
Haluk kardeşimizin yazısını yukarıdaki şahıslara gönderdim;içlerinden bir insan evladı çıkar da,sesimizi TÜRKÇE duyuramadık "İNGİLİZCE" duyar belki.."HELP US! HELP US! PLEASE;SADLY,WE LİVE IN TURKEY "..

HalukAktuna
17-10-2007, 18:50
Sesimizi Avrupa da duyacak yerliler de duyacak merak etmeyin...

1) Tmsf'ye İdari davamızı bu haftaya yetiştirmeye &#231;alışıyoruz.
Dava metnini yayınlayacağız.
Herkes bulunduğu yerdeki en yakın idare mahkemesine başvuru yapabilecek.
Tms'ye satışı durdur! ya da bizim haklarımızı g&#252;ncel fiyatlarla &#246;demeyi taahh&#252;t et diyeceğiz.


2) Dernek başvuruları bu hafta sonuna kadar devam edecek. Şuan 100 kişi olduk. Daha fazla sayıya ulaşmayı umut ediyordum ama olduğumuz kadarla idare edeceğiz artık.

3) Tazminat davası (SPK ve Ciner-Bilgin)
Aldığımız tavsiyeler neticesinde tazminat davalarımızı dernek olarak a&#231;maya &#231;alışıyoruz.
Dernekleşme konusunda nihai rakkam belirlendiğinde, tazminat davamıza a&#231;abilecek duruma geleceğiz.
Dernek &#252;yelerinin sayısı avukatlık &#252;cretlerini de d&#252;ş&#252;recek, bu sebeble &#252;yelik sayımızın m&#252;mk&#252;n olduğunca artmasında fayda var.

Konuyla ilgili herkese bilgi vereceğim.

HalukAktuna
17-10-2007, 21:46
Sn forumdaşlar,
web sayfamıza ziyaret eden kişi sayısı 1000 kişi....
&#220;yelik başvurusu 100....

Yarın web sitesini yapan arkadaşıma soracağım...1000 farklı IP den mi giriş olmuş ? yoksa 100 kişi ortalama 10 kere mi giriş yapmış.

&#214;ğrenmek istediğim ; acaba bu hisse net'i takip eden sadece 100 kişi miyiz ?
Eğer doğruysa ulaşamadığımız binlerce kişi var.
O zaman Dernek kuruluşu olarak ilk topladığımız para gazete ilanına gidecek demekki.

Ama bir de resmin diğer tarafı var....en az 500 kişi web sayfasını ziyaret etmiş ama sadece 100 kişi &#252;ye olmuş.

Yani ayda 20 lira vermeyi g&#246;ze almış. Eğer durum b&#246;yleyse...

Arkadaşlar hernekadar bu siteyi izleyenler varsa da....g&#252;c&#252;m&#252;z&#252; merak edenler varsa da...burada s&#246;ylemek zorundayım....;

malesef 100 kişi ile sivil bir hareket başlatamayız....

A&#231;acağımız davalar b&#252;rokrasi i&#231;inde kaybolup gider....

Karşımıza &#246;yle formaliteler, b&#252;rokratik engeller &#231;ıkarırlar ki....bir yerden sonra t&#252;m enerjimizi alırlar... savaşacak g&#252;c&#252;m&#252;z&#252; t&#252;ketiriz....

Hepimizin ekmek parası kazanmak i&#231;in &#246;ncelikleri var....

Ayıracağımız her dakikanın maliyeti var.....

Ben yaklaşık bir aydır t&#252;m zamanımı bu m&#252;cadelemize ayırıyorum...
Ama bu arada kendi işimi ihmal ediyorum....ortaklarım ki biri &#246;zkardeşim...artık işine d&#246;n demeye başladı....

....bu m&#252;cadeleye kendimi kaptırmam nedeniyle, benim kontrol&#252;mde olan bir iş kaybı nedeniyle 7-8.000 usd lik bir zarar yaşadık....

Sonu&#231;ta benim de bu hisselerdeki zararım beni yok etmedi...hala hayattayım ve hala yaşıyorum....ama paradan da &#246;nemli bu su&#231; &#246;rg&#252;t&#252;ne yenik d&#252;şmeyi kabul edemiyorum....

Bazen r&#252;yalarımda .... ciner'i makam arabasına binerken yakalayıp...esir alıyorum....bilgin'i getirtiyorum.... basını &#231;ağırıyorum....ve anlatın lan diyorum bu milleti nasıl kazıkladınız.

ve soruyorum...en b&#252;y&#252;k mafya kim biliyormusunuz ?
en &#231;ok canı yanıp, kaybedecek birşeyi kalandır diyorum.

HalukAktuna
17-10-2007, 21:47
Sn forumdaşlar,
web sayfamıza ziyaret eden kişi sayısı 1000 kişi....
&#220;yelik başvurusu 100....

Yarın web sitesini yapan arkadaşıma soracağım...1000 farklı IP den mi giriş olmuş ? yoksa 100 kişi ortalama 10 kere mi giriş yapmış.

&#214;ğrenmek istediğim ; acaba bu hisse net'i takip eden sadece 100 kişi miyiz ?
Eğer doğruysa ulaşamadığımız binlerce kişi var.
O zaman Dernek kuruluşu olarak ilk topladığımız para gazete ilanına gidecek demekki.

Ama bir de resmin diğer tarafı var....en az 500 kişi web sayfasını ziyaret etmiş ama sadece 100 kişi &#252;ye olmuş.

Yani ayda 20 lira vermeyi g&#246;ze almış. Eğer durum b&#246;yleyse...

Arkadaşlar hernekadar bu siteyi izleyenler varsa da....g&#252;c&#252;m&#252;z&#252; merak edenler varsa da...burada s&#246;ylemek zorundayım....;

malesef 100 kişi ile sivil bir hareket başlatamayız....

A&#231;acağımız davalar b&#252;rokrasi i&#231;inde kaybolup gider....

Karşımıza &#246;yle formaliteler, b&#252;rokratik engeller &#231;ıkarırlar ki....bir yerden sonra t&#252;m enerjimizi alırlar... savaşacak g&#252;c&#252;m&#252;z&#252; t&#252;ketiriz....

Hepimizin ekmek parası kazanmak i&#231;in &#246;ncelikleri var....

Ayıracağımız her dakikanın maliyeti var.....

Ben yaklaşık bir aydır t&#252;m zamanımı bu m&#252;cadelemize ayırıyorum...
Ama bu arada kendi işimi ihmal ediyorum....ortaklarım ki biri &#246;zkardeşim...artık işine d&#246;n demeye başladı....

....bu m&#252;cadeleye kendimi kaptırmam nedeniyle, benim kontrol&#252;mde olan bir iş kaybı nedeniyle 7-8.000 usd lik bir zarar yaşadık....

Sonu&#231;ta benim de bu hisselerdeki zararım beni yok etmedi...hala hayattayım ve hala yaşıyorum....ama paradan da &#246;nemli bu su&#231; &#246;rg&#252;t&#252;ne yenik d&#252;şmeyi kabul edemiyorum....

Bazen r&#252;yalarımda .... ciner'i makam arabasına binerken yakalayıp...esir alıyorum....bilgin'i getirtiyorum.... basını &#231;ağırıyorum....ve anlatın lan diyorum bu milleti nasıl kazıkladınız.

ve soruyorum...en b&#252;y&#252;k mafya kim biliyormusunuz ?
en &#231;ok canı yanıp, kaybedecek birşeyi kalmayandır diyorum.

HalukAktuna
17-10-2007, 21:54
Sn forumdaşlar,
web sayfamıza ziyaret eden kişi sayısı 1000 kişi....
&#220;yelik başvurusu 100....

Yarın web sitesini yapan arkadaşıma soracağım...1000 farklı IP den mi giriş olmuş ? yoksa 100 kişi ortalama 10 kere mi giriş yapmış.

&#214;ğrenmek istediğim ; acaba bu hisse net'i takip eden sadece 100 kişi miyiz ?
Eğer doğruysa ulaşamadığımız binlerce kişi var.
O zaman Dernek kuruluşu olarak ilk topladığımız para gazete ilanına gidecek demekki.

Ama bir de resmin diğer tarafı var....en az 500 kişi web sayfasını ziyaret etmiş ama sadece 100 kişi &#252;ye olmuş.

Yani ayda 20 lira vermeyi g&#246;ze almış. Eğer durum b&#246;yleyse...

Arkadaşlar hernekadar bu siteyi izleyenler varsa da....g&#252;c&#252;m&#252;z&#252; merak edenler varsa da...burada s&#246;ylemek zorundayım....;

malesef 100 kişi ile sivil bir hareket başlatamayız....

A&#231;acağımız davalar b&#252;rokrasi i&#231;inde kaybolup gider....

Karşımıza &#246;yle formaliteler, b&#252;rokratik engeller &#231;ıkarırlar ki....bir yerden sonra t&#252;m enerjimizi alırlar... savaşacak g&#252;c&#252;m&#252;z&#252; t&#252;ketiriz....

Hepimizin ekmek parası kazanmak i&#231;in &#246;ncelikleri var....

Ayıracağımız her dakikanın maliyeti var.....

Ben yaklaşık bir aydır t&#252;m zamanımı bu m&#252;cadelemize ayırıyorum...
Ama bu arada kendi işimi ihmal ediyorum....ortaklarım ki biri &#246;zkardeşim...artık işine d&#246;n demeye başladı....

....bu m&#252;cadeleye kendimi kaptırmam nedeniyle, benim kontrol&#252;mde olan bir iş kaybı nedeniyle 7-8.000 usd lik bir zarar yaşadık....

Sonu&#231;ta benim de bu hisselerdeki zararım beni yok etmedi...hala hayattayım ve hala yaşıyorum....ama paradan da &#246;nemli bu su&#231; &#246;rg&#252;t&#252;ne yenik d&#252;şmeyi kabul edemiyorum....

Bazen r&#252;yalarımda .... ciner'i makam arabasına binerken yakalayıp...esir alıyorum....bilgin'i getirtiyorum.... basını &#231;ağırıyorum....ve anlatın lan diyorum bu milleti nasıl kazıkladınız.

ve soruyorum...en b&#252;y&#252;k mafya kim biliyormusunuz ?
en &#231;ok canı yanıp, kaybedecek birşeyi kalmayandır diyorum ve ....

HalukAktuna
17-10-2007, 22:52
Yanlışla 3 kere aynı mesajı g&#246;ndermişim. Kusura bakmayın.

nobody
18-10-2007, 14:10
21.10.2006 da ciner grubunun sabah yayıncılık isim hakkı ile ilgili tekzibini yayınlıyorum.
Ciner,K&#252;&#231;&#252;k yatırımcılara nasıl ve kimlere dava a&#231;ması gerektiği konusunda uyarıda bulunmuş.ve demişki 2000 de Bilgin bedelsiz devrettiği isim hakkını yine bedelsiz geri aldı.
Ciner diyorki isim hakkı hi&#231; Sabah Yayıncılık ın olmadı.Oysa 1992 de Sabah halka a&#231;ıldığında bu isim hakkı şirkete aitti.O zaman sormak gerekiyor?Sabah Yayıncılık isim hakkı 1994-2000 yılları arasında ne zaman Bilgin holdinge devredildi?Ka&#231; paraya bu devir ger&#231;ekleşti?Bu devir hususu SPK veya İMKB tarafından k&#252;&#231;&#252;k yatırımcılara duyuruldu mu?
Bedelini k&#252;&#231;&#252;k yatırımcılardan aldığı isim hakkını 2000 yılından evvel Bilgin e devredilmesi,Bilgin in bu isim hakkını 2000 yılında tabiki bedelsiz devretmesini hukuken gerektirir.
(Y.Semerci,sabah isim hakkının s&#252;resiz sabah yayıncılığı ait olduğu hususunun 09.01.1994 tarihinden itibaren Sabah Gazetesinin k&#252;nyesinde yayınlandiğını belirtmektedir.)

TEKZİP METNİ
*****

TEKZİP: “SABAH”IN İSİM HAKKININ SAHİBİ MERKEZ GAZETECİLİK A.Ş.’DİR
Sayın Yavuz Semerci 15 Temmuz 2006 tarihli yazısında ger&#231;eği a&#231;ık ve maksatlı bir bi&#231;imde &#231;arpıtmak istemektedir. Sabah Gazetesinin isim hakkının sahibi, Merkez Yayın Holding’in iştiraki olan Merkez Gazete Dergi Basım Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.’dir. Yasal y&#246;nden tartışmasız olan ve bir yılı aşkın bir s&#252;redir Sabah Gazetesi’nin k&#252;nyesinde yazılı bulunan bu ger&#231;ekliği esasen Yavuz semerci de Sabah Gazetesi’nde ekonomi m&#252;d&#252;r&#252; olduğu d&#246;nemden gayet iyi bilmektedir.

Merkez Grubu, Sabah Gazetesi’nin isim hakkına devletle (TMSF) yaptığı anlaşma sonucunda ve bedeli karşılığında sahip olmuştur. Devir tarihinde ve ondan &#246;nce de Sabah Gazetesi’nin isim hakkı ile Sabah Yayıncılık A.Ş’nin hi&#231;bir ilgisi bulunmamaktaydı. Esasen Sabah Gazetesi’nin yayın hayatına başladığı 1985 yılından 2005 yılına kadar Sabah Yayıncılık A.Ş. sadece 2000 yılı Kasım ayı ile 2001 yılı Mayıs ayı arasındaki 6 aylık bir s&#252;rede Sabah Gazetesi’nin isim hakkının sahibi olmuş; o d&#246;nemde de Bilgin Yayıncılık A.Ş.’den bedelsiz iktisap ettiği isim hakkını gene bedelsiz olarak Bilgin Yayıncılık’a iade etmiştir.
Sabah Yayıncılık’ın halka a&#231;ıldığı tarihte de SABAH ismine sahip olmadığı Borsa ve SPK kayıtlarında a&#231;ık&#231;a bellidir.

2001 yılı mayıs ayındaki bedelsiz iade kararı sırasında Sabah Yayıncılık A.Ş.’nin Y&#246;netim Kurulu &#252;yesi bug&#252;n Vatan Gazetesi’nin Y&#246;netim Kurulu Başkanı Zafer Mutlu’dur ve bu husus eğer k&#252;&#231;&#252;k yatırımcılara karşı sorumluluğu gerektiriyorsa, adı ge&#231;en kişi sorumlular arasında değerlendirilmelidir.

Kaldı ki, belirttiğimiz gibi Merkez Grubu, Sabah Gazetesi’nin, alacaklı TMSF ve isim hakkı sahibi Bilgin Yayıncılık A.Ş. ile varılan anlaşma ve muvafakat sonucunda, Bankalar Kanunu, 6183 Sayılı Kanun ve Basın Kanunu uyarınca yasal olarak sahibi olmuştur. Ondan &#246;nceki s&#252;re&#231;lerle Merkez Grubu’nun bir ilgisi bulunmamaktadır.

Anayasal bir hak olan m&#252;lkiyet hakkının bir gereği ve sonucu olarak da Merkez Grubu’nun sahibi olduğu Sabah Gazetesi’nin isim hakkı &#252;zerinde kanunlar &#231;er&#231;evesinde istediği gibi tasarruf edebileceği de tabiidir.

Bu kadar a&#231;ık&#231;a ortada olan ger&#231;ekliklerin Yavuz Semerci’nin yazısında &#231;arpıtılmaya &#231;alışılması ger&#231;ekten &#252;z&#252;nt&#252; vericidir. Bu &#231;arpıtmaların uzun yıllar ekonomi m&#252;d&#252;rl&#252;ğ&#252; yapmış ve şimdi de genel yayın y&#246;netmenliği yapmakta olan birisinin kaleminden &#231;ıkması gazetecilik etiği a&#231;ısından ayrıca hayal kırıklığı yaratmaktadır. Yavuz Semerci’nin daha &#246;nce Sabah Gazetesi’nde iken yazığı gibi; “Bu konu artık kabak tadı verdi ve herkes samimiyet sınavından ge&#231;mektedir”

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Merkez Gazete Dergi Basım Yayıncılık San. Ve Tic.A.Ş.

(SABAH GAZETESİ)

Vekilleri
Avukat Mehmet U&#231;um- Avukat &#220;mit Abanoz

nobody
18-10-2007, 14:14
BU TEKZİBE KARŞIN YAVUZ SEMERCİNİN A&#199;IKLAMASI:

D&#252;n araştırdım: Ortaya &#231;ıkan bilgi ve belgeleri incelediğimde &#246;zellikle TMSF, Din&#231; Bilgin, &#214;nay Bilgin, Turgay Ciner ve SPK'nın yanıt vermesi gereken pek &#231;ok soru ile karşı karşıyayız.

Konuyu Din&#231; Bilgin cephesinden incelemeye başlayalım.

Gazete arşivlerini karıştırdığınızda karşımıza &#231;ıkan manzara bir hayli ilgin&#231;.

Sabah Yayıncılık A.Ş. halka a&#231;ıldığı d&#246;nemde Sabah ile H&#252;rriyet arasında klasik basın kavgalarından biri yaşanıyor. H&#252;rriyet, "Bilgin şirketini halka a&#231;ıyor ama halka a&#231;tığı şirketin i&#231;inde Sabah'ın isim hakkı yok. Yani yatırımcıları kandırıyorlar" diye yayın yapıyor. Sabah ise (Mart 1993) "&#199;amur atıyorlar" diyerek şu a&#231;ıklamayı yapıyor: "Basın Kanuna g&#246;re imtiyaz hakkı şahısların &#252;zerinde olmak zorunda. Ancak, Din&#231; Bilgin, yatırımcıların en k&#252;&#231;&#252;k bir zarara uğramaması i&#231;in Sabah'ın isim hakkını s&#252;resiz olarak Sabah Yayıncılık A.Ş'ye devretmiştir. Bu durumu da SPK'ya bildirdik" mealinde bir a&#231;ıklama yapıyor. Anlayacağınız o hisse senedini alanlar, Sabah ismini de s&#252;resiz kullanacak bir şirkete ortak olduğunu biliyor.

Nitekim o tarihten sonra Sabah Gazetesi'nin k&#252;nyesinin en alt b&#246;l&#252;m&#252;ne isim hakkı s&#252;resiz olarak Sabah Yayıncılık'a verilmiştir ifadesi konuluyor.

Ardından yıllar ge&#231;iyor. Ve Etibank'a Ekim 2000'de el konuluyor.*****


Etibank'a el konulduğunda SABAH'ın isim hakkı kime aitti?
Etibank'a el konulmasının ardından 02.11.2000'de Sabah Yayıncılık A.Ş. borsaya şu a&#231;ıklamayı yolluyor: "Şirketimizin yayınladığı Sabah, Yeni Binyıl, Takvim ve Fotoma&#231; gazetelerinin yayın imtiyazları (isim hakkı) da Bilgin Yayıncılık A.Ş'den bedelsiz olarak şirketimize devredilmiştir." Yani artık s&#252;resiz devredilmiştir ibaresini bile gerektirmeyen bir kesinlikte isim hakkı Sabah Yayıncılık'a ge&#231;iyor. İlgin&#231; bir ayrıntı, gazeteye kısa bir s&#252;re hakim olan MTV şirketi (Murat Vargı, Turgay Ciner ve Mehmet Emin Karamehmet ortaktı,) d&#246;neminde de k&#252;nyede imtiyaz sahibi olarak Sabah Yayıncılık A.Ş. adına Murat Vargı ve kısa bir s&#252;re de Mehmet B&#252;lent Ergin (&#199;ukurova adına) g&#246;z&#252;k&#252;yor.

Buradan nasıl bir sonu&#231; &#231;ıkıyor? Etibank'ın batmasının ardından Sabah Yayıncılık A.Ş'nin borsa tahtası işlemlere kapatıldığında SABAH'ın isim hakkı Sabah Yayıncılık A.Ş'ye yani k&#252;&#231;&#252;k yatırımcıların da ortak olduğu şirkete aitti. Bug&#252;nse başka bir şirkete ait. Aradaki ge&#231;işin sorunlu olup olmadığı, k&#252;&#231;&#252;k yatırımcıları mağdur edecek nitelikte olup olmadığı ise bir başka tartışma

nobody
18-10-2007, 15:34
SPK ve İMKB ya bilgi edinmeden soru:
1-Sabah Yayıncılık AŞ ne zaman halka a&#231;ılarak İMKB de işlem g&#246;rmeye başlamıştır.?

2-Şirketin halka a&#231;ıldığı tarihden tahtası kapatıldığı 01.11.2000 tarihe kadar gazetenin imtiyaz ve isim hakkı kimlere (ger&#231;ek ve t&#252;zel kişi olarak) aittir.?

3-Şirketin halka a&#231;ıldığı tarihden tahtası kapatıldığı 01.11.2000 tarihine kadar imtiyaz ve isim hakkı devir ve değişiklikleri SPK ve İMKB ye yazılı olarak bildirilmiş midir?Bildirilmişse SPK veya kurumunuz b&#252;ltenlerinde yayınlanmış mıdır?Yayınlanmışsa hangi tarihde k&#252;&#231;&#252;k yatırımcılara duyurulmuştur?

4-Sabah Yayıncılık isim ve imtiyaz hakkının halka a&#231;ık olan veya olmayan şirketlere bedelsiz devri i&#231;in 2000-2007 yılları arasında şirket sahiplerine y&#246;nelik a&#231;ılmış hukuk davaları var mıdır?Davalar var ise kimler tarafından ve hangi mahkemelerde a&#231;ılmışdır?Dava aşaması ve sonu&#231;ları nelerdir?

5-Sabah Yayıncılık isim ve imtiyaz hakkı &#252;zerinde 27.10.2000 tarihinden itibaren başta TMSF olmak &#252;zere kamu bankaları veya diğer ger&#231;ek ve t&#252;zel kişiler tarafından konmuş tedbir veya haciz bulunmakta mıdır?Bu tedbir veya takyidatlar hangi icra daireleri veya mahkemeler tarafından konmuştur.?Bu takyidatlar ne zaman ve kimler tarafından kaldıırılmıştır?

6-Sabah Yayıncılık AŞ'nin Ekim-Aralık 2000 tarihleri arasında A grubu Medya holdinge ait hisseleri kimler tarafından satın alınmıştır?Hisse Bedelleri ne zaman halka a&#231;ık şirket Medya Holding AŞ ye &#246;denmiştir?Satın alma işleminin yani bedelin &#246;dendiği tarihde sabah yayıncılık imtiyaz ve isim hakkı şirketin aktifinde midir?Başka bir anlatımla bu şirketler A grubu hisseleri satın alırken şirkete ait isim ve imtiyaz hakkını da satın almış mıdır?Sabah Yayıncılık AŞ hisselerinin alım-satımı ile ilgili Medya Holding-Park ve MTM grubu arasında alım-satım veya hisse devir s&#246;zleşmesi var mıdır?

7-Sabah Yayıncılık AŞ nin 01.11.2000 tarihinden sonra 31.05.2001 tarihine kadar gazetesinin k&#252;nyesinde imtiyaz hakkı ve isim hakkı sık sık değişikliğe uğramışdır.Bu isim ve imtiyaz hakkı değişiklikleri gerek Basın Yasası gerekse diğer yasalar gereği resmi kurumlara yazılı olarak bildirilmiş midir?Bildirilmiş se hangi kurumlara ne zaman bildirilmiştir?

8-Sabah Yayıncılık AŞ nin &#37;17.39 hissesi Rekabet Kurulu kararlarında Etibank (TMSF) ye ait g&#246;r&#252;nmesine rağmen,İMKB web sayfasında yayınlanan bağımsız denetim raporunun dip notlarında bu husus niye yer almamaktadır?Bu hisse tutarı neden halka a&#231;ık tutar olarak beyan edilmektedir?

http://www.imkb.gov.tr/kamubilgi/index.htm

drmuratyaman
18-10-2007, 21:44
http://www.imkb.gov.tr/kamubilgi/4982kanun.htm

Bilgi veya belgeye erişim süreleri
MADDE 11.— Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi onbeş iş günü içinde sağlarlar. Ancak istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim otuz iş günü içinde sağlanır. Bu durumda, sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine yazılı olarak ve onbeş iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir.
10 uncu maddede belirtilen bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarının idare tarafından başvuru sahibine bildirilmesiyle onbeş iş günlük süre kesilir. Başvuru sahibi onbeş iş günü içinde ücreti ödemezse talebinden vazgeçmiş sayılır.
Ceza hükümleri
MADDE 29. — Bu Kanunun uygulanmasında ihmâli, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanır.
Bu Kanunla erişilen bilgi ve belgeler ticarî amaçla çoğaltılamaz ve kullanılamaz.

TMSF Bilgi Edinme Başvuru Sorgulama

Başvuru Numaranızı ve TCKimlik Numaranızı girerek Sogula Butonuna Basınız.

TcKimlikNo : ………………
Başvuru No : 8877
Sayın : Murat Yaman
Durum : Cevap Verildi.
Tarih : 06.09.2007
Tahmini Cevap Tarihi : 16.10.2007

Sayın TMSF yetkilileri.

Sabah ve ATV nin Ticari ve İktisadi Bütünlük Satış İlanını ’nın DİĞER HUSUSLAR bölümünün 4. Maddesinde;
"ATV-Sabah Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 01/10/2007 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir denilmektedir.

Bu kapsamda Sabah Yayıncılık ,Sabah Pazarlama ve Medya Holding hisse senetlerini alarak bu şirketlere ortak olan küçük yatırımcılar da alacaklı olarak 01/10/2007 tarihine kadar SIRA CETVELİNE kaydolmak üzere SATIŞ KOMİSYONUNA bildirmeleri gerekmekte midir?
Başvuru sürenin kısıtlı olması ve 37 bin küçük yatırımcının haklarını kaybetmemeleri için ivedi olarak konu hakkında bilgi verilmesini saygılarımla arz ederim.

http://www.tmsf.org.tr/bes/?lang=tr

Tmsf den istemiş olduğum bilgiler 16.10.2007 tarihi itibariyle cevaplanması gerekirken bugüne kadar herhangi bir cevap almadım.Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 11. Maddesi gereği yasal 30 günlük süre aşılmıştır.Sorgulama bölümünde cevap verildi ve tahmini cevap tarihi 16 Ekim 2007 olarak belirtilmesine rağmen cevap alamam nedeniyle ilgili kanunun 29. Maddesi gereğince ilgililer hakkında disiplin cezası uygulanması gerekmektedir diye düşünüyorum.
BU KONUDAKİ CEVABI MERAK EDEN ARKADAŞLARA DUYURULUR!

HalukAktuna
18-10-2007, 21:52
7 EYLÜLDE SORMUŞTUK :

From: Haluk Aktuna [mailto:[email protected]]
Sent: Friday, September 07, 2007 12:46 PM
Subject: SABAH YAYINCILIK'LA İLGİLİ

İlgili Kişiye,

Ben Sabah Yayıncılık A.Ş.'nin hissedarıyım. Bu kapsamda ortağı olduğum şirket tarafından benim gibi bütün ortakları ve Şirketi zarara uğratan aşağıda belirtilen 2 işlemin mevzuata uygunluğu ve konu hakkında SPK tarafından yapılan inceleme detayları hakkında tarafıma bilgi verilmesi hususunu bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

1) BDDK tarafından Etibank'a el konulmasından sonra, Bilgin Grubu'nun TMSF'ye olan borçlarının tamamına Sabah Yayıncılık şirketinin de kefil kılınmasına ilişkin Şirket Yönetimi işlemi,

2) 2001 yılı Mayıs ayı içerisinde Sabah Gazetesi isim hakkının bedelsiz olarak Bilgin Yayıncılık A.Ş.'ye devrine ilişkin Yönetim Kurulu kararı,

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi ve belgeler yukarıda belirtilmiştir.

Gereğini arz ederim.
Haluk Aktuna


SPK'DAN 21 EYLÜL'DE GELEN CEVAP....

Sayın Haluk AKTUNA

ilgi: 07.09.2007 tarihli e- posta mesajınız

İlgide kayıtlı mesajınızda, özetle;

- 2001 yılında Sabah Yayıncılık A.Ş. (Şirket)’nin aktifinde bulunan Sabah Gazetesi isim hakkının bedelsiz olarak Bilgin Holding’e devrine ilişkin yönetim kurulu kararının,

- BDDK tarafından Etibank'a el konulmasından sonra, Bilgin Grubu'nun TMSF'ye olan borçlarının tamamına Sabah Yayıncılık A.Ş.’nin de kefil kılınmasına ilişkin Şirket Yönetimi işleminin,

hukuka uygunluğu ve Kurulumuzca bu konularda yapılan denetimler hakkında bilgi talep edilmektedir.Yukarıda yer alan bilgi taleplerinizle ilgili olarak Şirket nezdinde yapılan denetimlerde ulaşılan tespitler ve bu tespitlere ilişkin Kurulumuz Kararları aşağıda yer almaktadır.Sabah Gazetesi İmtiyaz Hakkının Devri Hususu ile İlgili Olarak:Sabah Gazetesi’nin isim ve imtiyaz hakkı sahibi (gazete yayın hayatına başlamadan önce) 16.04.1985 tarihinde İstanbul Valiliği’ne sunulan Mevkute Beyannamesi ile Dinç Bilgin olarak belirlenmiştir. Sabah Gazetesi bu şekilde yayın hayatına başlamış, 1992 yılında (Dinç Bilgin’in %90 hissesine sahip olduğu) Bilgin Yayıncılık A.Ş. kurulmuş, 1993 yılında Dinç Bilgin Sabah Gazetesi’nin imtiyaz hakkını bila bedel olarak Bilgin Yayıncılık A.Ş.’ne devretmiştir. Bu tarihten itibaren gazete künyesinde imtiyaz hakkı sahibi olarak “Bilgin Yayıncılık A.Ş. adına Dinç Bilgin” ifadesi yer almıştır. 01.11.2000 tarihinde Sabah Gazetesi’nin yayın imtiyazı Bilgin Yayıncılık A.Ş.’den Sabah Yayıncılık A.Ş.’ye bedelsiz olarak devredilmiş ancak 30.05.2001 tarihli Sabah Yayıncılık A.Ş. yönetim kurulu kararı ile söz konusu imtiyaz hakları Bilgin Yayıncılık A.Ş.’ne yine bedelsiz olarak geri devredilmiştir. 01.11.2000 ve 31.05.2001 tarihli devir işlemlerine ilişkin olarak aynı tarihli Borsa Günlük Bültenlerinde özel durum açıklamaları yayınlanmıştır.Kurulumuz Uzmanlarınca Sabah Yayıncılık A.Ş. nezdinde yapılan denetimlerde tespit edilen hususlar 20.07.2005 tarih ve XV–5/54–4; XVIII–3/18–4; XVIII–8/25–6; XVIII–10/15–3 sayılı Denetleme Raporu (Denetleme Raporu)’nda yer almış ve söz konusu Rapor Kurulumuz Karar Organı’nın 25.08.2005 tarih ve 34/1061 sayılı toplantısında görüşülerek karara bağlanmıştır. Buna göre Kurulumuzun bahsi geçen toplantısında, diğer hususların yanı sıra, Sabah Gazetesi’nin imtiyaz haklarının 31.05.2001 tarihinde Sabah Yayıncılık A.Ş.’den Bilgin Yayıncılık A.Ş.’ye bedelsiz olarak devredilmesiyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 47/A-6 maddesinde düzenlenen suçun unsurları mevcut olmadığından konuya ilişkin olarak Kurulumuzca herhangi bir işlem tesis edilmemesine karar verilmiştir.Sabah Yayıncılık A.Ş.’nin 12.02.2002 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile İlgili Olarak:Sabah Yayıncılık A.Ş., 12.02.2002 tarihli yönetim kurulu kararı ile Etibank hâkim ortaklarının 27.10.2000 tarihi itibariyle anaparası 452.672.000.000.000 TL tutarında olan borcuna kefil kılınmıştır. Konuya ilişkin olarak 20.07.2005 tarihli Denetleme Raporu’nda yer alan tespitler Kurulumuz Karar Organı’nın 25.08.2005 tarih ve 34/1061 sayılı toplantısında görüşülerek karara bağlanmıştır. Buna göre, söz konusu toplantıda diğer hususların yanı sıra;

A. Sabah Yayıncılık A.Ş. yöneticilerince, Bilgin Grubu’nun TMSF’ye olan borçlarının tamamına 12.02.2002 tarihli yönetim kurulu kararı ile Şirket’in kefil kılınması, TMSF tarafından Şirket aleyhinde yapılan takiplerin Şirket’in asıl borçlusu olduğu tutarı aşan kısmı için asıl borçlu şirketler/şahıslar nezdinde alacak takibinde bulunmaması hususlarıyla ilgili olarak; kefalet verilmesine ilişkin 12.02.2002 tarihli Sabah Yayıncılık A.Ş. yönetim kurulu kararında imzası bulunan Dinç BİLGİN, Önay Şevket BİLGİN, Mustafa DİNÇER, Selim GÜLMEN ve Selim ERBAY hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 510’uncu; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 155’inci maddeleri ile SPKn’nun 48’inci maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere, SPKn’nun 49’uncu maddesi uyarınca ilgili yer Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına,

B. SPKn’nun 46’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının (c) bendi uyarınca Sabah Yayıncılık A.Ş. ortaklarının, TMSF tarafından Şirket aleyhinde yapılan alacak takiplerinin Şirket’in asıl borçlusu olduğu tutarı aşan kısmı için asıl borçlu grup şirketleri nezdinde alacak takiplerinin yapılmaması ve bu şekilde Şirket’in zarara uğratılması nedeniyle, TTK’nun 336’ncı maddesi uyarınca, sorumlu Sabah Yayıncılık A.Ş. yöneticileri aleyhinde hukuki yollara başvurabilecekleri hususunda bilgilendirilmesini teminen konu ile ilgili olarak Kurulumuz ve İMKB Bültenleri aracılığıyla kamuya duyuru[1] yapılmasına,

C. SPKn’nun 46’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının (c) bendi uyarınca Sabah Yayıncılık A.Ş.’den, TMSF tarafından Şirket aleyhinde yapılan alacak takiplerinin Şirket’in TMSF’ye olan kredi borçları ile Şirket’in dolaylı olarak Etibank’tan kullanmış olduğu kaynakların faiz ve gecikme zamları dâhil toplamını aşan kısmı için, Şirket’in kefaleten sorumlusu olduğu söz konusu borcun asıl borçluları nezdinde alacak takibinde bulunmasının istenmesine,

D. Etibank’ın hâkim ortaklarının anaparası 452,7 Trilyon TL tutarında olan borcuna 12.02.2002 tarihinde kefil olunması bilgisinin özel durum açıklaması yoluyla açıklanmamış olması hususunda, söz konusu kefalete ilişkin olarak Sabah Yayıncılık A.Ş. mali tablo dipnotlarında ve bağımsız denetim raporlarında açıklamalar bulunması ve kefalet verilen tutarlara yer verilmesi, ayrıca kefalet verilen tarihle TMSF’nin 15.04.2002 tarihli açıklaması arasında geçen dönemde Sabah Yayıncılık A.Ş. hisse senetlerinin işlem sırasının kapalı olması nedenleriyle Sabah Yayıncılık A.Ş. yöneticileri hakkında Kurulumuzca SPKn’nun 47/A–3 maddesi uyarınca herhangi bir işlem tesis edilmemesine,

karar verilmiştir.Bilgi edinilmesi rica olunur.Sn nobody, bu cevabı başbakanlık bilgi edinmeye göndermemize gerek var mı ? SPK zaten cevapta yaptıkları doğru/yanlış işlemleri söylemiş. Artık hukukçularla bu cevap üzerinden ne yapabiliriz bunu konuşmamızda fayda var sanıyorum. Ne dersiniz ?
--------------------------------------------------------------------------------

drmuratyaman
18-10-2007, 22:04
Sayın TMSF yetkilileri.

06.09.2007 tarihi itibariyle 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince tarafınızdan istemiş olduğum ve 8877 başvuru numarasıyla işleme aldığınız elektronik dilekçeme ilgili kanunun 11. Maddesi gereğince yasal süresi içerisinde cevap verilmemiştir.Sorgulama bölümünde cevap verildi ve tahmini cevap tarihi 16.10.2007 olarak belirtilmesine rağmen tarafıma ulaşmamıştır.
İlgili kanun hükümleri gereğince dilekçeme cevap verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.


Başvurunuz İşleme Alınmıştır!

İlginiz İçin Teşekkür Ederiz

Başvuru Takip Numaranız : 9468

nobody
19-10-2007, 00:48
[
Sabah Gazetesi’nin isim ve imtiyaz hakkı sahibi (gazete yayın hayatına başlamadan &#246;nce) 16.04.1985 tarihinde İstanbul Valiliği’ne sunulan Mevkute Beyannamesi ile Din&#231; Bilgin olarak belirlenmiştir. Sabah Gazetesi bu şekilde yayın hayatına başlamış, 1992 yılında (Din&#231; Bilgin’in &#37;90 hissesine sahip olduğu) Bilgin Yayıncılık A.Ş. kurulmuş, 1993 yılında Din&#231; Bilgin Sabah Gazetesi’nin imtiyaz hakkını bila bedel olarak Bilgin Yayıncılık A.Ş.’ne devretmiştir. Bu tarihten itibaren gazete k&#252;nyesinde imtiyaz hakkı sahibi olarak “Bilgin Yayıncılık A.Ş. adına Din&#231; Bilgin” ifadesi yer almıştır. 01.11.2000 tarihinde Sabah Gazetesi’nin yayın imtiyazı Bilgin Yayıncılık A.Ş.’den Sabah Yayıncılık A.Ş.’ye bedelsiz olarak devredilmiş ancak 30.05.2001 tarihli Sabah Yayıncılık A.Ş. y&#246;netim kurulu kararı ile s&#246;z konusu imtiyaz hakları Bilgin Yayıncılık A.Ş.’ne yine bedelsiz olarak geri devredilmiştir. 01.11.2000 ve 31.05.2001 tarihli devir işlemlerine ilişkin olarak aynı tarihli Borsa G&#252;nl&#252;k B&#252;ltenlerinde &#246;zel durum a&#231;ıklamaları yayınlanmıştır.Kurulumuz Uzmanlarınca Sabah Yayıncılık A.Ş. nezdinde yapılan denetimlerde tespit edilen hususlar 20.07.2005 tarih ve XV–5/54–4; XVIII–3/18–4; XVIII–8/25–6; XVIII–10/15–3 sayılı Denetleme Raporu (Denetleme Raporu)’nda yer almış ve s&#246;z konusu Rapor Kurulumuz Karar Organı’nın 25.08.2005 tarih ve 34/1061 sayılı toplantısında g&#246;r&#252;ş&#252;lerek karara bağlanmıştır. Buna g&#246;re Kurulumuzun bahsi ge&#231;en toplantısında, diğer hususların yanı sıra, Sabah Gazetesi’nin imtiyaz haklarının 31.05.2001 tarihinde Sabah Yayıncılık A.Ş.’den Bilgin Yayıncılık A.Ş.’ye bedelsiz olarak devredilmesiyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 47/A-6 maddesinde d&#252;zenlenen su&#231;un unsurları mevcut olmadığından konuya ilişkin olarak Kurulumuzca herhangi bir işlem tesis edilmemesine karar verilmiştir.

Sn nobody, bu cevabı başbakanlık bilgi edinmeye g&#246;ndermemize gerek var mı ? SPK zaten cevapta yaptıkları doğru/yanlış işlemleri s&#246;ylemiş. Artık hukuk&#231;ularla bu cevap &#252;zerinden ne yapabiliriz bunu konuşmamızda fayda var sanıyorum. Ne dersiniz ?
--------------------------------------------------------------------------------[/QUOTE]
1-SPK bilgi edinmeye g&#246;re cevabını eksik vermiş.Bu nedenle Başbakanlık bilgi edinmeye m&#252;racaat "isim hakkı konusunda a&#231;ıklama yapmaması" şeklinde olacakdır.(İMKB ye yapılan ve SPK nın cevabında belirtilen tarihlerdeki duyurular imtiyaz hakkı değil İSİM HAKKI ile ilgilidir)

2-SPK denetleme raporuna g&#246;re 1993 yılından beri isim ve imtiyaz hakkı 1993 tarihinden beri Din&#231; Bilgin e aitmiş diye tespitte bulunmuşlar ve bu denetim raporuna istinaden bedelsiz devirle ilgili olarak SPK nun 15,46 ve 47.maddeleri uygulanmamış.(&#246;nemli not:SPK imtiyaz hakkından bahsetmekte isim hakkından bahsetmemektedir)

3- "306" sayfada a&#231;ıkladığım &#252;zere yavuz semerci ve ciner grubu tekzibinde ise isim hakkının 09.01.1994 tarihinden itibaren "sabah yayıncılık aş ye s&#252;resiz verildiği" ifade edilmekte ve gazete k&#252;nyesinde de bu hususun yer aldığı belirtilmeketdir.Bu husus SPK nın denetim raporu ile &#199;ELİŞMEKTEDİR. 2.SİNDEN BİRİ YALAN YADA YANILTICI BİLGİ VERMEKTEDİR.

4-SPK nın 25.08.2005 tarihli kurul kararından bilgi edinme ile &#246;ğrenmiş bulunmaktayız.İdari yargılama Usulu hakkındaki yasaya g&#246;re bir hukuka aykırı kararın &#246;ğrenildiği tarihden bir yıl ve genelde 5 yıl i&#231;inde İPTAL DAVASI A&#199;ILMASI m&#252;mk&#252;nd&#252;r.Yani SPK nın 25.08.2005 tarihli kararının iptali i&#231;in idari dava a&#231;mamız gerekiyor.

5-"306" sayfada belirttiğim isim/imtiyaz hakkı Basın yasasına g&#246;re 2004 yılına kadar Valilik/Emniyet m&#252;d&#252;rl&#252;ğ&#252;,2004 yılından sonra da Savcılıklar tarafından takip edilmektedir.Bu durumda Savcılık veya Emniyet m&#252;d&#252;rl&#252;ğ&#252;ne yapılan bilgi edinmeler &#246;nem kazanmaktadır.

6-Şayet SPK nın tespitine aykırı bir husus tespit edersek artık muhatıbız kesinlike SPK dır.

7-Şayet SPK nın tespiti doğru ise,Yavuz Semerci nin belirttiği gazetenin k&#252;nyesindeki beyanlarla k&#252;&#231;&#252;k yatırımcı kandırılmıştır.buna da SPK ve İMKB g&#246;zyummuş durumda olacakdır.zararımızı tazmin etmek zorundadırlar.

sonu&#231;:
1-"306" sayfadaki bilgi edinme &#246;nem kazanmaktadır.
2-İstanbul Valiliği Emniyet M&#252;d&#252;rl&#252;ğ&#252; ve aynı konuda Adalet Bakanlığı İstanbul Başsavcılığına yapacağımız bilgi edinme &#231;ok &#246;nemlidir.
Bence SPK ve Bilgin k&#246;şeye iyice sıkışıyor.Bilgi edinme sayesinde...

Adalet Bakanlığı bilgi edinme web sayfası

http://www.bilgiedinme.adalet.gov.tr/

sayfa 297 deki 3558 nolu cevabdaki a&#231;ıklamalar &#246;nemli.
ayrıca yavuz semeercinin bahsettiği "sabah isim hakkı s&#252;resiz sabah yayıncılığa aittir" k&#252;nyesi ile ilgili 27.10.2000 tarihinden evvel orjinal sabah gazetelerini bulmamız gerekir.Davalarda delil olarak kullanmak i&#231;in.

nobody
19-10-2007, 12:18
SPK YA BİLGİ EDİNMEDEN SORU:


H&#252;rriyet Gazetesinde Şubat 2004 tarihli haberinde &#246;zetle "Milliyet Gazetesindeki 7.10.2001 tarihli haber &#252;zerine Sabah Yayıncılık isim hakkı ,k&#252;nye değişikliği ve baskı tesisieri ile ilgili olarak SPK nın inceleme başlattığı,bu konuda d&#252;zenlenen 19.08.2003 tarihi denetleme raporu ile İst.c.Başsavcılığına su&#231; duyurusunda bulunulduğu" belirtilmekte ve bu su&#231; duyurusu ile ilgili olarak web sayfanızdaki a&#231;ıklamada davanın İST. 8.Ağır Ceza mahkemesinde E.2004/2 dosya ile g&#246;r&#252;ld&#252;ğ&#252; ve sabah yayıncılık y&#246;neticilerinin 14.12.2006 tarihinde beraat ettiği anlaşılmaktadır.
Yargıtay web sayfasında yapılan incelemede de bu kararın temyiz edilmediği g&#246;r&#252;lmektedir.
Ayrıca 2003 yılı haftalık b&#252;ltenlerde ve İMKB şirket haberlerinde bu konudaki kurul kararı ve yukarıda bahsedilen su&#231; duyurusuna rastlanılmamıştır.

1-Gazetede ve web sayfanızda konu edilen kurul kararının,
2-C.Savcılığına da g&#246;nderilen denetleme raporu ve eklerinin,
3-İst. 8.ağır Ceza Mahkemesi kararı ile var ise temyiz dilek&#231;esinin,yok ise bu konuda temyiz edilmesine gerek olmadığına dair kurul kararının
g&#246;nderilmesini talep etmekteyim.
Ad ve Soyad
kimlik numarası
adres

HalukAktuna
19-10-2007, 12:48
Bilgi edinme yasası ilgili kanun gereği aşağıda belirttiğim bilgi ve belgelerin tarafıma e-posta veya posta yolu ile tarafıma verilmesini saygılarımlar rica ederim,

Hürriyet Gazetesinde Şubat 2004 tarihli haberinde özetle "Milliyet Gazetesindeki 7.10.2001 tarihli haber üzerine Sabah Yayıncılık isim hakkı ,künye değişikliği ve baskı tesisieri ile ilgili olarak SPK nın inceleme başlattığı,bu konuda düzenlenen 19.08.2003 tarihi denetleme raporu ile İst.c.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu" belirtilmekte ve bu suç duyurusu ile ilgili olarak web sayfanızdaki açıklamada davanın İST. 8.Ağır Ceza mahkemesinde E.2004/2 dosya ile görüldüğü ve sabah yayıncılık yöneticilerinin 14.12.2006 tarihinde beraat ettiği anlaşılmaktadır.
Yargıtay web sayfasında yapılan incelemede de bu kararın temyiz edilmediği görülmektedir.
Ayrıca 2003 yılı haftalık bültenlerde ve İMKB şirket haberlerinde bu konudaki kurul kararı ve yukarıda bahsedilen suç duyurusuna rastlanılmamıştır.

1-Gazetede ve web sayfanızda konu edilen kurul kararının,

2-C.Savcılığına da gönderilen denetleme raporu ve eklerinin,

3-İst. 8.ağır Ceza Mahkemesi kararı ile var ise temyiz dilekçesinin,yok ise bu konuda temyiz edilmesine gerek olmadığına dair kurul kararının
gönderilmesini talep etmekteyim.Ad ve Soyad : Haluk Aktuna
T.C. kimlik numarası : 23525267574
Adres : İstanbul evleri Koza 8 Daire 32 Bahçelievler İstanbul

HalukAktuna
19-10-2007, 13:08
[QUOTE=drmuratyaman;1939580]Sayın TMSF yetkilileri.

06.09.2007 tarihi itibariyle 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince tarafınızdan istemiş olduğum ve 8877 başvuru numarasıyla işleme aldığınız elektronik dilekçeme ilgili kanunun 11. Maddesi gereğince yasal süresi içerisinde cevap verilmemiştir.Sorgulama bölümünde cevap verildi ve tahmini cevap tarihi 16.10.2007 olarak belirtilmesine rağmen tarafıma ulaşmamıştır.
İlgili kanun hükümleri gereğince dilekçeme cevap verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.


Tmsf ne yapmaya çalışıyor ?
Satış gerçekleşene kadar zaman mı kazanmaya çalışıyor ?

Sn nobody TMSF'ye satışın iptali ile ilgili davayı açmakta gecikiyormuyuz acaba ?

HalukAktuna
19-10-2007, 14:49
TcKimlikNo 23525267574 Tarih 09.09.2007
Başvuru No 8910
Tahmini Cevap Tarihi 18.10.2007
Sayın HALUK AKTUNA
Durum Cevap Verildi.

Cevap postaya verilmiş olabilir....mi acaba ?

HalukAktuna
19-10-2007, 16:29
Sayın SPK yetkilileri!
1-)Sabah Gazetenin 15 yıl boyunca künyesinde yazan "Sabah isim hakkı süresiz
olarak Sabah Yayıncılık A.Ş'ye aittir" sözünün hukuki olarak bir anlamı
varmıdır.Varsa SPK küçük yatırımcıyı Tmsf nin satış sürecinde neden
korumuyor.Yoksa neden bu süre zarfında küçük yatırımcı uyarılmadı ve Dinç
Bilgin için işlem yapılmadı ( Küçük Yatırımcıyı kandırdığı için.)
2-) Bu konuda Mehmet Emin Karamehmet'in açmış olduğu bir davanın olduğunu
biliyorum (8.Asliye Ticaret Mahkemesi 2005/284 E).Yanılmıyorsam Ciner Merkez
Yayın Holding olarak sabah ve atv yi halka arz etmek istediği dönemde dava
açıldı ve bunun üzerine spk halka arza izin vermedi.Bu mahkeme sürecinin
akibeti nedir.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi ve belgeler
yukarıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.

Murat Yaman
Mersin
0(532)4749322
[email protected]

SPK dan aldığım cevap

Sayın Murat YAMAN,

İlgi: 27.08.2007 tarihli e-posta mesajınız.

İlgide kayıtlı e-posta mesajınızda Sermaye Piyasası Kurulu'nun küçük yatırımcıyı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Sabah Gazetesi'ni satış sürecinde neden
korumadığı ve Mehmet Emin Karamehmet tarafından 8.Asliye Ticaret Mahkemesi'nde
bu satış ile ilgili olarak açmılmış olan davanın akibeti hakkında bilgi talep
edilmiştir.

Medya Grubu şirketlerinin aktiflerinde yer alan bazı mal, hak ve varlıkların
TMSF tarafından satışı sırasında, bu satıştan elde edilecek gelirden TMSF
tarafından tahsil edilecek kamu alacağının düşülmesi sonucu oluşacak bakiyenin
bir kısmının, bu bakiye üzerinde hak iddia edecek kişi ve kurumlara ödeme
yapılmadan önce halka açık Medya Grubu şirketlerinin azınlık pay sahiplerinin
mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla kullanılması yönünde bir çalışma
yapılmasının uygun olacağı hususu TMSF'ye bildirilmiştir.


Diğer taraftan, Mehmet Emin Karamehmet tarafından açılan davada Kurulumuz taraf
olmadığından konu hakkında ilgili mahkemeden bilgi talep edilmesi uygun olacaktır.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Taraf değil ama müdahil neden olmamış ? Küçük yatırımcıyı ilgilendiren bir dava değil mi acaba ?

HalukAktuna
19-10-2007, 16:33
SPK ve İMKB ya bilgi edinmeden soru:
1-Sabah Yayıncılık AŞ ne zaman halka açılarak İMKB de işlem görmeye başlamıştır.?

2-Şirketin halka açıldığı tarihden tahtası kapatıldığı 01.11.2000 tarihe kadar gazetenin imtiyaz ve isim hakkı kimlere (gerçek ve tüzel kişi olarak) aittir.?

3-Şirketin halka açıldığı tarihden tahtası kapatıldığı 01.11.2000 tarihine kadar imtiyaz ve isim hakkı devir ve değişiklikleri SPK ve İMKB ye yazılı olarak bildirilmiş midir?Bildirilmişse SPK veya kurumunuz bültenlerinde yayınlanmış mıdır?Yayınlanmışsa hangi tarihde küçük yatırımcılara duyurulmuştur?

4-Sabah Yayıncılık isim ve imtiyaz hakkının halka açık olan veya olmayan şirketlere bedelsiz devri için 2000-2007 yılları arasında şirket sahiplerine yönelik açılmış hukuk davaları var mıdır?Davalar var ise kimler tarafından ve hangi mahkemelerde açılmışdır?Dava aşaması ve sonuçları nelerdir?

5-Sabah Yayıncılık isim ve imtiyaz hakkı üzerinde 27.10.2000 tarihinden itibaren başta TMSF olmak üzere kamu bankaları veya diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından konmuş tedbir veya haciz bulunmakta mıdır?Bu tedbir veya takyidatlar hangi icra daireleri veya mahkemeler tarafından konmuştur.?Bu takyidatlar ne zaman ve kimler tarafından kaldıırılmıştır?

6-Sabah Yayıncılık AŞ'nin Ekim-Aralık 2000 tarihleri arasında A grubu Medya holdinge ait hisseleri kimler tarafından satın alınmıştır?Hisse Bedelleri ne zaman halka açık şirket Medya Holding AŞ ye ödenmiştir?Satın alma işleminin yani bedelin ödendiği tarihde sabah yayıncılık imtiyaz ve isim hakkı şirketin aktifinde midir?Başka bir anlatımla bu şirketler A grubu hisseleri satın alırken şirkete ait isim ve imtiyaz hakkını da satın almış mıdır?Sabah Yayıncılık AŞ hisselerinin alım-satımı ile ilgili Medya Holding-Park ve MTM grubu arasında alım-satım veya hisse devir sözleşmesi var mıdır?

7-Sabah Yayıncılık AŞ nin 01.11.2000 tarihinden sonra 31.05.2001 tarihine kadar gazetesinin künyesinde imtiyaz hakkı ve isim hakkı sık sık değişikliğe uğramışdır.Bu isim ve imtiyaz hakkı değişiklikleri gerek Basın Yasası gerekse diğer yasalar gereği resmi kurumlara yazılı olarak bildirilmiş midir?Bildirilmiş se hangi kurumlara ne zaman bildirilmiştir?

8-Sabah Yayıncılık AŞ nin %17.39 hissesi Rekabet Kurulu kararlarında Etibank (TMSF) ye ait görünmesine rağmen,İMKB web sayfasında yayınlanan bağımsız denetim raporunun dip notlarında bu husus niye yer almamaktadır?Bu hisse tutarı neden halka açık tutar olarak beyan edilmektedir?

http://www.imkb.gov.tr/kamubilgi/index.htm

Bu soruları acilen SPK ve İMKB'ye soralım...artık işin sonuna geliyoruz. Bundan sonra artık gelen cevapları değerlendiriyoruz ve Başbakanlık Bilgi Edinmeye gönderiyoruz. Ama bu sorular çok önemli lütfen herkes bu soruları acilen göndersin.

HalukAktuna
19-10-2007, 17:29
SPK YA BİLGİ EDİNMEDEN SORU:


Hürriyet Gazetesinde Şubat 2004 tarihli haberinde özetle "Milliyet Gazetesindeki 7.10.2001 tarihli haber üzerine Sabah Yayıncılık isim hakkı ,künye değişikliği ve baskı tesisieri ile ilgili olarak SPK nın inceleme başlattığı,bu konuda düzenlenen 19.08.2003 tarihi denetleme raporu ile İst.c.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu" belirtilmekte ve bu suç duyurusu ile ilgili olarak web sayfanızdaki açıklamada davanın İST. 8.Ağır Ceza mahkemesinde E.2004/2 dosya ile görüldüğü ve sabah yayıncılık yöneticilerinin 14.12.2006 tarihinde beraat ettiği anlaşılmaktadır.
Yargıtay web sayfasında yapılan incelemede de bu kararın temyiz edilmediği görülmektedir.
Ayrıca 2003 yılı haftalık bültenlerde ve İMKB şirket haberlerinde bu konudaki kurul kararı ve yukarıda bahsedilen suç duyurusuna rastlanılmamıştır.

1-Gazetede ve web sayfanızda konu edilen kurul kararının,
2-C.Savcılığına da gönderilen denetleme raporu ve eklerinin,
3-İst. 8.ağır Ceza Mahkemesi kararı ile var ise temyiz dilekçesinin,yok ise bu konuda temyiz edilmesine gerek olmadığına dair kurul kararının
gönderilmesini talep etmekteyim.
Ad ve Soyad
kimlik numarası
adres

Spk'ya fax, mail ve posta olarak gönderdim....

HalukAktuna
19-10-2007, 17:31
SPK ve İMKB ya bilgi edinmeden soru:
1-Sabah Yayıncılık AŞ ne zaman halka açılarak İMKB de işlem görmeye başlamıştır.?

2-Şirketin halka açıldığı tarihden tahtası kapatıldığı 01.11.2000 tarihe kadar gazetenin imtiyaz ve isim hakkı kimlere (gerçek ve tüzel kişi olarak) aittir.?

3-Şirketin halka açıldığı tarihden tahtası kapatıldığı 01.11.2000 tarihine kadar imtiyaz ve isim hakkı devir ve değişiklikleri SPK ve İMKB ye yazılı olarak bildirilmiş midir?Bildirilmişse SPK veya kurumunuz bültenlerinde yayınlanmış mıdır?Yayınlanmışsa hangi tarihde küçük yatırımcılara duyurulmuştur?

4-Sabah Yayıncılık isim ve imtiyaz hakkının halka açık olan veya olmayan şirketlere bedelsiz devri için 2000-2007 yılları arasında şirket sahiplerine yönelik açılmış hukuk davaları var mıdır?Davalar var ise kimler tarafından ve hangi mahkemelerde açılmışdır?Dava aşaması ve sonuçları nelerdir?

5-Sabah Yayıncılık isim ve imtiyaz hakkı üzerinde 27.10.2000 tarihinden itibaren başta TMSF olmak üzere kamu bankaları veya diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından konmuş tedbir veya haciz bulunmakta mıdır?Bu tedbir veya takyidatlar hangi icra daireleri veya mahkemeler tarafından konmuştur.?Bu takyidatlar ne zaman ve kimler tarafından kaldıırılmıştır?

6-Sabah Yayıncılık AŞ'nin Ekim-Aralık 2000 tarihleri arasında A grubu Medya holdinge ait hisseleri kimler tarafından satın alınmıştır?Hisse Bedelleri ne zaman halka açık şirket Medya Holding AŞ ye ödenmiştir?Satın alma işleminin yani bedelin ödendiği tarihde sabah yayıncılık imtiyaz ve isim hakkı şirketin aktifinde midir?Başka bir anlatımla bu şirketler A grubu hisseleri satın alırken şirkete ait isim ve imtiyaz hakkını da satın almış mıdır?Sabah Yayıncılık AŞ hisselerinin alım-satımı ile ilgili Medya Holding-Park ve MTM grubu arasında alım-satım veya hisse devir sözleşmesi var mıdır?

7-Sabah Yayıncılık AŞ nin 01.11.2000 tarihinden sonra 31.05.2001 tarihine kadar gazetesinin künyesinde imtiyaz hakkı ve isim hakkı sık sık değişikliğe uğramışdır.Bu isim ve imtiyaz hakkı değişiklikleri gerek Basın Yasası gerekse diğer yasalar gereği resmi kurumlara yazılı olarak bildirilmiş midir?Bildirilmiş se hangi kurumlara ne zaman bildirilmiştir?

8-Sabah Yayıncılık AŞ nin %17.39 hissesi Rekabet Kurulu kararlarında Etibank (TMSF) ye ait görünmesine rağmen,İMKB web sayfasında yayınlanan bağımsız denetim raporunun dip notlarında bu husus niye yer almamaktadır?Bu hisse tutarı neden halka açık tutar olarak beyan edilmektedir?

SPK ve IMKB'ye gönderdim....Bilgi ve kayıt olarak forumda yayınlıyorum...

HalukAktuna
19-10-2007, 19:14
BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU
(Gerçek Kişiler İçin)

Başvuru sahibinin adı ve soyadı: HALUK AKTUNA
Oturma yeri veya iş adresi: İSTANBUL EVLERİ KOZA 8 DAİRE 32 BAHÇELİEVLER İSTANBUL
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik No: (Elektronik ortamda yapılacak başvurular için doldurulması zorunludur.) 23525267574 Başvuruya hangi yolla cevap almak istersiniz?

Yazılı Elektronik X


Elektronik posta adresi: (Elektronik ortamda yapılacak başvurular için doldurulması zorunludur.) [email protected]
İmzası: 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir.
Gereğini arz ederim.
İstenen bilgi veya belgeler:
(Not: Ayrılan bölümdeki boşluk yetmediği takdirde, başvuru için boş sayfa / sayfalar kullanılabilir.)1) Basın yasası gereği SABAH Gazetesi imtiyaz hakkı kime aittir?
2 ) Sabah Gazetesi imtiyaz hakkı üzerinde 27.10.2000 tarihinden itibaren gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından konmuş tedbir veya haciz bulunmakta mıdır? Bu haciz, tedbir veya takyidatlar hangi icra daireleri veya mahkemeler tarafından konmuştur.? Bu takyidatlar kaldırılmış ise, ne zaman ve kimler tarafından kaldırılmıştır?DOLDURDUKTAN SONRA ADALET BAKANLIĞI BİLGİ EDİNME BÜROSUNA GÖNDERMEK İÇİN MAKİNANIZA FARKLI KAYDEDİP MAİLİNİZE EKLEYİP [email protected] YE GÖNDERMENİZ GEREKMEKTEDİR

Fax no : ( 312) 296 88 96 veya 296 88 97

spekavcısı
19-10-2007, 21:12
[
Sabah Gazetesi’nin isim ve imtiyaz hakkı sahibi (gazete yayın hayatına başlamadan önce) 16.04.1985 tarihinde İstanbul Valiliği’ne sunulan Mevkute Beyannamesi ile Dinç Bilgin olarak belirlenmiştir. Sabah Gazetesi bu şekilde yayın hayatına başlamış, 1992 yılında (Dinç Bilgin’in %90 hissesine sahip olduğu) Bilgin Yayıncılık A.Ş. kurulmuş, 1993 yılında Dinç Bilgin Sabah Gazetesi’nin imtiyaz hakkını bila bedel olarak Bilgin Yayıncılık A.Ş.’ne devretmiştir. Bu tarihten itibaren gazete künyesinde imtiyaz hakkı sahibi olarak “Bilgin Yayıncılık A.Ş. adına Dinç Bilgin” ifadesi yer almıştır. 01.11.2000 tarihinde Sabah Gazetesi’nin yayın imtiyazı Bilgin Yayıncılık A.Ş.’den Sabah Yayıncılık A.Ş.’ye bedelsiz olarak devredilmiş ancak 30.05.2001 tarihli Sabah Yayıncılık A.Ş. yönetim kurulu kararı ile söz konusu imtiyaz hakları Bilgin Yayıncılık A.Ş.’ne yine bedelsiz olarak geri devredilmiştir. 01.11.2000 ve 31.05.2001 tarihli devir işlemlerine ilişkin olarak aynı tarihli Borsa Günlük Bültenlerinde özel durum açıklamaları yayınlanmıştır.Kurulumuz Uzmanlarınca Sabah Yayıncılık A.Ş. nezdinde yapılan denetimlerde tespit edilen hususlar 20.07.2005 tarih ve XV–5/54–4; XVIII–3/18–4; XVIII–8/25–6; XVIII–10/15–3 sayılı Denetleme Raporu (Denetleme Raporu)’nda yer almış ve söz konusu Rapor Kurulumuz Karar Organı’nın 25.08.2005 tarih ve 34/1061 sayılı toplantısında görüşülerek karara bağlanmıştır. Buna göre Kurulumuzun bahsi geçen toplantısında, diğer hususların yanı sıra, Sabah Gazetesi’nin imtiyaz haklarının 31.05.2001 tarihinde Sabah Yayıncılık A.Ş.’den Bilgin Yayıncılık A.Ş.’ye bedelsiz olarak devredilmesiyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 47/A-6 maddesinde düzenlenen suçun unsurları mevcut olmadığından konuya ilişkin olarak Kurulumuzca herhangi bir işlem tesis edilmemesine karar verilmiştir.

Sn nobody, bu cevabı başbakanlık bilgi edinmeye göndermemize gerek var mı ? SPK zaten cevapta yaptıkları doğru/yanlış işlemleri söylemiş. Artık hukukçularla bu cevap üzerinden ne yapabiliriz bunu konuşmamızda fayda var sanıyorum. Ne dersiniz ?
--------------------------------------------------------------------------------
1-SPK bilgi edinmeye göre cevabını eksik vermiş.Bu nedenle Başbakanlık bilgi edinmeye müracaat "isim hakkı konusunda açıklama yapmaması" şeklinde olacakdır.(İMKB ye yapılan ve SPK nın cevabında belirtilen tarihlerdeki duyurular imtiyaz hakkı değil İSİM HAKKI ile ilgilidir)

2-SPK denetleme raporuna göre 1993 yılından beri isim ve imtiyaz hakkı 1993 tarihinden beri Dinç Bilgin e aitmiş diye tespitte bulunmuşlar ve bu denetim raporuna istinaden bedelsiz devirle ilgili olarak SPK nun 15,46 ve 47.maddeleri uygulanmamış.(önemli not:SPK imtiyaz hakkından bahsetmekte isim hakkından bahsetmemektedir)

3- "306" sayfada açıkladığım üzere yavuz semerci ve ciner grubu tekzibinde ise isim hakkının 09.01.1994 tarihinden itibaren "sabah yayıncılık aş ye süresiz verildiği" ifade edilmekte ve gazete künyesinde de bu hususun yer aldığı belirtilmeketdir.Bu husus SPK nın denetim raporu ile ÇELİŞMEKTEDİR. 2.SİNDEN BİRİ YALAN YADA YANILTICI BİLGİ VERMEKTEDİR.

4-SPK nın 25.08.2005 tarihli kurul kararından bilgi edinme ile öğrenmiş bulunmaktayız.İdari yargılama Usulu hakkındaki yasaya göre bir hukuka aykırı kararın öğrenildiği tarihden bir yıl ve genelde 5 yıl içinde İPTAL DAVASI AÇILMASI mümkündür.Yani SPK nın 25.08.2005 tarihli kararının iptali için idari dava açmamız gerekiyor.

5-"306" sayfada belirttiğim isim/imtiyaz hakkı Basın yasasına göre 2004 yılına kadar Valilik/Emniyet müdürlüğü,2004 yılından sonra da Savcılıklar tarafından takip edilmektedir.Bu durumda Savcılık veya Emniyet müdürlüğüne yapılan bilgi edinmeler önem kazanmaktadır.

6-Şayet SPK nın tespitine aykırı bir husus tespit edersek artık muhatıbız kesinlike SPK dır.

7-Şayet SPK nın tespiti doğru ise,Yavuz Semerci nin belirttiği gazetenin künyesindeki beyanlarla küçük yatırımcı kandırılmıştır.buna da SPK ve İMKB gözyummuş durumda olacakdır.zararımızı tazmin etmek zorundadırlar.

sonuç:
1-"306" sayfadaki bilgi edinme önem kazanmaktadır.
2-İstanbul Valiliği Emniyet Müdürlüğü ve aynı konuda Adalet Bakanlığı İstanbul Başsavcılığına yapacağımız bilgi edinme çok önemlidir.
Bence SPK ve Bilgin köşeye iyice sıkışıyor.Bilgi edinme sayesinde...

Adalet Bakanlığı bilgi edinme web sayfası

http://www.bilgiedinme.adalet.gov.tr/

sayfa 297 deki 3558 nolu cevabdaki açıklamalar önemli.
ayrıca yavuz semeercinin bahsettiği "sabah isim hakkı süresiz sabah yayıncılığa aittir" künyesi ile ilgili 27.10.2000 tarihinden evvel orjinal sabah gazetelerini bulmamız gerekir.Davalarda delil olarak kullanmak için.[/QUOTE]


SABAH GAZETESİNİN İSTEDİĞİNİZ NÜSHASINA İLİŞKİN GAZETELER ÖDÜNÇ ALINIR ...HERHANGİ BİR NOTERDEN ASLI GİBİDİR...ONAYLATILIR...TAPU GİBİ DELİL OLUR....

NOT: PAZAR GÜNKÜ TOPLANTI DA DERNEKLEŞME KONUSUNUDA MASAYA YATIRMALI...KAMU YARARINA DERNEK OLURSA...MEMURLARDA RAHATLIKLA ÜYE OLABİLİR...BİR AN ÖNCE KURULUŞ HAZIRLIĞINA GEÇELİM...EN AZ KAÇ KURUCU ÜYE OLACAK....ANKARAYA MI MÜRACAT....MERKEZ ŞUBE İSTANBUL OLURSA..İSTANBULA MI MÜRACAAT....FORUMDAŞLARA PAZARTESİ İYİ-SEVİNDİRİCİ HABERLER VERMELİYİZ....ÇOK KISA SÜREDE GÜÇLÜ VE GÜVENİLİR BİR AVUKATLAR GRUBUMUZ OLACAĞINI MÜJDELEMEK İSTERİM...AYNI ZAMANDA DERNEKLEŞİRSEK..(DERNEKLEŞME İRADESİ VARDI...HAYATA GEÇİRELİM DERİM...) GÖNLÜM PAZAR GÜNÜ İSTANBUL TOPLANTISINDA OLACAK.... KENDİM İSE ANKARADA...ÖNEMLİ BİR MESAFEYİ KATETMEYE BAŞLADIK....

cianz
19-10-2007, 21:41
Sn nobody, Sn Aktuna;

A. Sabah Yayıncılık A.Ş. yöneticilerince, Bilgin Grubu’nun TMSF’ye olan borçlarının tamamına 12.02.2002 tarihli yönetim kurulu kararı ile Şirket’in kefil kılınması, TMSF tarafından Şirket aleyhinde yapılan takiplerin Şirket’in asıl borçlusu olduğu tutarı aşan kısmı için asıl borçlu şirketler/şahıslar nezdinde alacak takibinde bulunmaması hususlarıyla ilgili olarak; kefalet verilmesine ilişkin 12.02.2002 tarihli Sabah Yayıncılık A.Ş. yönetim kurulu kararında imzası bulunan Dinç BİLGİN, Önay Şevket BİLGİN, Mustafa DİNÇER, Selim GÜLMEN ve Selim ERBAY hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 510’uncu; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 155’inci maddeleri ile SPKn’nun 48’inci maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere, SPKn’nun 49’uncu maddesi uyarınca ilgili yer Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına,


SPK "KEFİL GÖSTERME İŞLEMİ KANUNA AYKIRIDIR. BEN BUNUN İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM."


B. SPKn’nun 46’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının (c) bendi uyarınca Sabah Yayıncılık A.Ş. ortaklarının, TMSF tarafından Şirket aleyhinde yapılan alacak takiplerinin Şirket’in asıl borçlusu olduğu tutarı aşan kısmı için asıl borçlu grup şirketleri nezdinde alacak takiplerinin yapılmaması ve bu şekilde Şirket’in zarara uğratılması nedeniyle, TTK’nun 336’ncı maddesi uyarınca, sorumlu Sabah Yayıncılık A.Ş. yöneticileri aleyhinde hukuki yollara başvurabilecekleri hususunda bilgilendirilmesini teminen konu ile ilgili olarak Kurulumuz ve İMKB Bültenleri aracılığıyla kamuya duyuru[1] yapılmasına,

SPK "3. KİŞİLER VEYA YATIRIMCILAR BU KONUYLA İLGİLİ HUKUKİ İŞLEMLERE BAŞVURABİLİR."

C. SPKn’nun 46’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının (c) bendi uyarınca Sabah Yayıncılık A.Ş.’den, TMSF tarafından Şirket aleyhinde yapılan alacak takiplerinin Şirket’in TMSF’ye olan kredi borçları ile Şirket’in dolaylı olarak Etibank’tan kullanmış olduğu kaynakların faiz ve gecikme zamları dâhil toplamını aşan kısmı için, Şirket’in kefaleten sorumlusu olduğu söz konusu borcun asıl borçluları nezdinde alacak takibinde bulunmasının istenmesine,

SPK "TMSF YAPTIĞIN İŞLEM HUKUKSUZDUR ALACAK TAKİPLERİNİ ŞİRKETİN ESAS BORÇLUSU YERİNE KEFALETEN GÖSTERİLMİŞ VE KANUNEN GEÇERLİLİĞİ OLMAYAN BİR YERDEN YAPMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ"


D. Etibank’ın hâkim ortaklarının anaparası 452,7 Trilyon TL tutarında olan borcuna 12.02.2002 tarihinde kefil olunması bilgisinin özel durum açıklaması yoluyla açıklanmamış olması hususunda, söz konusu kefalete ilişkin olarak Sabah Yayıncılık A.Ş. mali tablo dipnotlarında ve bağımsız denetim raporlarında açıklamalar bulunması ve kefalet verilen tutarlara yer verilmesi, ayrıca kefalet verilen tarihle TMSF’nin 15.04.2002 tarihli açıklaması arasında geçen dönemde Sabah Yayıncılık A.Ş. hisse senetlerinin işlem sırasının kapalı olması nedenleriyle Sabah Yayıncılık A.Ş. yöneticileri hakkında Kurulumuzca SPKn’nun 47/A–3 maddesi uyarınca herhangi bir işlem tesis edilmemesine,

SPK "SABAH YAYINCILIĞIN İŞLEM SIRASI KAPALI OLDUĞU İÇİN BİZ SPK OLARAK SABAH YAYINCILIK YÖNETİCİLERİ HAKKINDA VE İŞLEMLERİN GERİ ALINMASI HAKKINDA HERHANGİ BİR İŞLEM YAPAMIYORUZ"

Peki ozaman bunlara dayanarak soru şudur arkadaşlar.
1-Tahtası kapalı bir şirkette SPK nın hukuki işlem yapma yetkisi yoksa yetkili kimdir.?

2-Biz 3. kişiler olarak dava açma hakkımız hala devam etmektemidir?

Ve diğer aklıma takılanlar

1-Söylentiler doğru ise ve TMSF küçük yatırımcıya ödeme yapmak için bir paket hazırlıyorsa bu paket bizim açacağımız davanın seyrini etkilermi yani davayı açtığımızı farzedelim 1 ay sonra geri çekmek zorunda kalırmıyız.

2-TMSF bize ne kadar borçlu yani satılacak olan Sabah Yayıncılıkta % kaç oranında Sabah Yayıncılık vardır Sabah Yayıncılık dışında Medya Holding ve Sapaz varlıklarıda bu yeni Sabah Yayıncılığın içine dahilmidir. Dahil değilse bahsi geçen ödeme sadece Sabah Yayıncılık hissesi olan yatırımcılaramı yapılacaktır.

cianz
19-10-2007, 22:39
Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz bilgi veren; haber yayan; yorum yapan ya da AÇIKLAMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI BİLGİLERİ AÇIKLAMAYAN GERÇEK KİŞİLERLE, TÜZEL KİŞİLERİN YETKİLİLERİ VE BUNLARLA BİRLİKTE HAREKET EDENLER,......... (Değişik son paragraf: 4487 - 15.12.1999) 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 milyar liradan 25 milyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Suçun işlenmesinde, bu bentte yazılı hallerden iki veya daha fazlası birleşirse, hapis cezasının asgari haddi 3, azami haddi 6 yıldır.Dolayısıyla, yasanın 47/A-3 bendi uyarınca, kamuya açıklamakla yükümlü oldukları bilgileri açıklamayan kişiler hakkında, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve para cezası uygulanması gerekmektedir.

cianz
19-10-2007, 22:47
Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz bilgi veren; haber yayan; yorum yapan ya da AÇIKLAMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI BİLGİLERİ AÇIKLAMAYAN GERÇEK KİŞİLERLE, TÜZEL KİŞİLERİN YETKİLİLERİ VE BUNLARLA BİRLİKTE HAREKET EDENLER,......... (Değişik son paragraf: 4487 - 15.12.1999) 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 milyar liradan 25 milyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Suçun işlenmesinde, bu bentte yazılı hallerden iki veya daha fazlası birleşirse, hapis cezasının asgari haddi 3, azami haddi 6 yıldır.Dolayısıyla, yasanın 47/A-3 bendi uyarınca, kamuya açıklamakla yükümlü oldukları bilgileri açıklamayan kişiler hakkında, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve para cezası uygulanması gerekmektedir.

Sonuçta bu konu 47/A-3 e girmeliydi çünkü biz bundan dolayı zarara uğradık VE BUNLA BİRLİKTE HAREKET EDEN TMSF de 47/A-3 e girmeliydi. çünkü bilgilerin bunca zaman saklanmasında ve kefaletin hayata geçirilmesinde TMSF ninde büyük rolü vardır bu konuyla ilgilide TMSF ve yöneticiler hakkında 3-6 yıl hapis istemiyle ilgilide bir suç duyurusunda bulunmamız gerekir diye düşünüyorum.

cianz
19-10-2007, 22:53
Benzer bir dava Tüpraşla ilgili açılıyor ve satış iptal ediliyor.
Ankara Cumhuriyet

Başsavcılığına29.06.2005

Sermaye Piyasası Kanununa

Muhalefet Nedeniyle ŞikayetŞikayette Bulunan : Petrol İş Sendikası

Altunizade Mah. Kuşbakışı cd. No:25 Üsküdar, İstanbul

Vekili : Avukat Gökhan Candoğan

Bülten sok.4/9 Kavaklıdere, Ankara

Şikayet Olunan : 1. Metin Kilci - Özelleştirme İdaresi Başkanı (ÖİB)

Ziya Gökalp Cad.No:80, Kurtuluş, Ankara

2. Resen belirlenecek, şikayete konu eyleme katılan ÖİB görevlileri

Suç : Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47.maddesinin A-1-3 hükümleri ile 4046 sayılı yasanın aleniyete ilişkin hükümlerini ihlal eden kamu görevlilerinin cezalandırılmaları için kamu davası açılması istemini içerir şikayet dilekçesidirSuç Tarihi : 7.1.2005A. Açıklamalar

:

Vekili bulunduğum Petrol İş Sendikası, petro kimya sektöründe çalışan işçilerin üyesi bulunduğu, Türk-İş’e bağlı bir işçi sendikasıdır. Sendika, özelleştirme kapsam/programına alınan ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) karar/işlemleriyle özelleştirilme aşamasında olan bir çok kamu şirketinde (TÜPRAŞ, PETKİM, vd) toplu iş sözleşmesi imzalama hak ve yetkisine sahiptir.B. İMKB’ye Bildirilmeyen Özelleştirme Yüksek Kurulu KararıSendika, örgütlü bulunduğu ve 2004 yılında açtığı davalar ile blok satış yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin ÖİB işlemini iptal ettirdiği TÜPRAŞ’da mevcut kamu payından %14,76 oranındaki hissenin İMKB Toptan Satışlar Pazarında satışa konu edilmesine dair Özelleştirme İdaresi Başkanlığı işlemi ile ilgili olarak, 3.3.2005 tarihinde Ankara 12.İdare Mahkemesinde, yürütmenin durdurulması istemli iptal davası açmıştır. (Ankara 12.İdare Mah.2005/465 E.)Tarafımıza 25.3.2005 tarihinde tebliğ edilen davaya ilişkin ÖİB savunmasının ekinde, dava konusu işlemin hukuki dayanağı olarak, işbu dava ile iptali talep edilen, 07.01.2005 tarih ve 2005/02 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararı sunulmuştur.Bu ÖYK kararında, 4046 sayılı yasanın 3.maddesinin son fıkrası hükmü gereğince, özelleştirme programında olup hisse senetleri İMKB’de işlem gören kamu şirketlerinin,· ÖİB’ce gerekli görülen hallerde, sermaye piyasası mevzuatı ve borsa usul ve esasları çerçevesinde İMKB’de alım, satımının yapılabilmesine,· Bu çerçevede 2005 yılı sonuna kadar yapılacak uygulamalarda 1 katrilyon lira = 1 milyar yeni türk lirasına kadar olan alım satımlar için nihai devir işlemlerinin onaylanması konusunda ÖİB’nin yetkili kılınmasına,karar verilmiştir.

C. SPK Tebliği Hükümleri ve ÖYK Kararının İMKB’ye Bildirilmemesinin Yasanın İhlali Olduğunu Ortaya Koyan SPK kararıBu satış işlemine ilişkin olarak 20.7.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ‘Özel Durumların kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği’ hükümlerine göz atmak gerektiği kanısındayız. Tebliğin amacı, 1.maddede şu şekilde belirtilmiştir;Madde 1 - Bu Tebliğin amacı, tasarruf sahipleri, ortaklar ve diğer ilgililerin zamanında bilgilendirilmesini temin etmek suretiyle sermaye piyasasının açıklık ve dürüstlük içinde işleyişini sağlamaktır.Amacı, sermaye piyasasının açıklık ve dürüstlük içinde işlemesini sağlamak olan tebliğin kapsamı da 2.maddesinde,Madde 2 – Sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırım kararlarını etkileyebilecek veya yatırımcıların haklarını kullanmalarına yönelik önemli olay ve gelişmelerde kamuya açıklanacak özel durumlar ve bunların açıklanma esasları bu Tebliğ hükümlerine tabidir.Olarak açıklanmıştır. Tebliğin “Özel durumlar” başlıklı 5.maddesinin (h) bendinin 10.alt bendinde de,10) Kamu kurumları ile özel sektör kuruluşlarınca ortaklığı doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyecek karar alınması ya da açıklama yapılması,durumunun açıklanması/bildirilmesi gereken özel bir durum olduğu belirtilmiştir.Bu tebliğ hükümleri çerçevesinde, TÜPRAŞ gibi Türkiye’nin en büyük şirketinin paylarının İMKB’de alım-satımını öngören 7.1.2005 tarihli ÖYK kararının, kararın alınmasından sonra borsaya bildirilmemesi, açıkça Tebliğ 5/h-10 alt bendini ve ilgili diğer hükümlerini ihlal eden bir işlemi göstermektedir.Bu nedenle, Sendika tarafından SPK’ya başvuruda bulunularak yasaya aykırı durum sebebiyle gerekli yasal işlemin yapılması isteminde bulunulmuştur. Bu istemi inceleyen SPK, Sendikaya gönderdiği 13.5.2005 tarihli yazı ile, şikayetin incelendiği ve sonucunda,...konunun Kurulumuzun 12.5.2005 tarih ve 19/607 sayılı toplantısında görüşülmesi sonucunda; ÖİB’nin özelleştirme programında bulunan ve hisse senetleri İMKB’de işlem gören şirketlerin İMKB’de yapılacak özelleştirme uygulamaları için ÖİB’yi yetkilendiren 7.1.2005 TARİH VE 2005/2 SAYILI ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU (ÖYK) KARARINI KAMUYA AÇIKLAMAMASININ Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği’ne AYKIRILIK TEŞKİL ETMESİ SEBEBİYLE mevzuata uyum konusunda gerekli dikkat ve özeni göstermesi konusunda ÖİB’nin bilgilendirilmesine...

Denilmiştir. Yani, SPK, yasaya aykırılığı tespit etmiştir.D.SPK Yasası ve İlgili Mevzuata Aykırı Olarak ÖYK Kararının İMKB’ye Bildirilmemesinin /Kamuya Duyurulmamasının YaptırımıSPK Yasası’nın “Cezai Sorumluluk” başlıklı 47.maddesi aşağıdaki gibi düzenlenmiştir;Madde 47 - (Değişik :3794-29.4.1992) Diğer kanunlara göre daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde :A).3. Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz bilgi veren; haber yayan; yorum yapan ya da AÇIKLAMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI BİLGİLERİ AÇIKLAMAYAN GERÇEK KİŞİLERLE, TÜZEL KİŞİLERİN YETKİLİLERİ VE BUNLARLA BİRLİKTE HAREKET EDENLER,......... (Değişik son paragraf: 4487 - 15.12.1999) 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 milyar liradan 25 milyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Suçun işlenmesinde, bu bentte yazılı hallerden iki veya daha fazlası birleşirse, hapis cezasının asgari haddi 3, azami haddi 6 yıldır.Dolayısıyla, yasanın 47/A-3 bendi uyarınca, kamuya açıklamakla yükümlü oldukları bilgileri açıklamayan kişiler hakkında, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve para cezası uygulanması gerekmektedir.Kamuoyu, aynı şekilde, POAŞ hisse senetlerini etkileyebilecek bilgilerin (iki şirketin birleşme bilgileri) kamuya açıklanmaması nedeniyle POAŞ Yönetim Kurulu üyeleri hakkında bu yasa maddesi doğrultusunda SPK tarafından açılan kamu davasını anımsayacaktır.Dolayısıyla, SPK tarafından saptanan hukuka aykırılığın yaptırımı UYARMA değil SPK Yasası md.47/A-3 bendi hükümleri doğrultusunda sorumluların yargılanması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmaktır. Aynı fiil nedeniyle POAŞ yöneticileri hakkında hem para cezası uygulanıp hem de ceza davası açılırken, ÖYK kararını yayımlamayan başta ÖİB Başkanı Metin Kilci olmak üzere ilgili görevliler hakkında yasal sürecin başlatılmaması, hukukta çifte standart oluşturduğu gibi yasa hükümlerine de aykırılık taşımaktadır.E. Kamuya Duyurulmayan ÖYK Kararına Dayalı Satış İşlemi Nedeniyle İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Suçunun OluşumuDiğer yandan, bu kamuya açıklanmayan ÖYK kararı ve içeriği hakkında nereden, kimlerden nasıl olduysa bilgi sahibi olan Global Menkul Değerler A.Ş. isimli aracı kuruluş yetkilileri, bu karara dayalı olarak TÜPRAŞ hissesi almak için başvuruda bulunmuş ve ÖİB de, kamuya açıklanmayan bu ÖYK kararına dayalı olarak üstelik de borsa değerinin altında bir tutardan satışa onay vermiştir. Satış işlemi 3.3.2005 tarihinde İMKB’de gerçekleştirilmiştir.SPK Yasası’nın 47/A-1 bendindeki hükmü şu şekilde düzenlenmiştir;1. Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, HENÜZ KAMUYA AÇIKLANMAMIŞ BİLGİLERİ KENDİSİNE VEYA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE MENFAAT SAĞLAMAK AMACIYLA KULLANARAK SERMAYE PİYASASINDA İŞLEM YAPANLAR ARASINDAKİ FIRSAT EŞİTLİĞİNİ BOZACAK ŞEKİLDE MAMELEKİ YARAR SAĞLAMAK VEYA BİR ZARARI BERTARAF ETMEK, İÇERDEN ÖĞRENENLERİN TİCARETİDİR. ....TÜPRAŞ’ın %14,76 oranındaki payının;- kamuya açıklanmamış bir ÖYK kararına dayalı olarak Global Menkul Değerler A.Ş. isimli aracı kuruluşa satılması, üstelik şirketin talebi üzerine bu satışın yapılması,- satışın şirketin piyasa değerinin altında bir bedele yapılması,kamuya açıklanmamış ÖYK kararından bu aracı kuruluşun bir şekilde haberdar edildiğini, yani, kamuya açıklanmamış bir bilginin, borsada işlem yapan kişiler arasında fırsat eşitliğini bozacak şekilde kullanıldığını ortaya koymaktadır. Yani, burada içeriden öğrenenlerin ticareti suçunun (insider trading) oluştuğuna ilişkin ciddi bir şüphe mevcuttur.F. 4046 Sayılı Yasada Suçtan Cezai Sorumluluğu Düzenleyen Hüküm4046 sayılı yasanın 7.maddesinde,.... Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Özelleştirme programına alınan kurluşlarda çalışan personel ile sözleşmeli olarak çalıştırılan personel Türk Ceza Kanununun 279 uncu maddesinde yazılı memurdan sayılırlar ve bu personelin özelleştirmenin paralarına ve para hükmündeki evrak ve senetlerine ve mevcutlarına karşı işledikleri suçlar ile bilanço, tutanak, rapor ve benzeri her türlü belge ve defterleri üzerinde işledikleri suçlar ile ifa ettikleri görevlerinden doğan suçlardan dolayı haklarında Türk Ceza Kanununun ikinci kitap üçüncü ve altıncı bablarındaki hükümler uygulanır.hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm çerçevesinde, ilgililerin, TCK’nın ikinci kitap üçüncü babının 240.maddesinde düzenlenmiş görevi kötüye kullanma suçundan cezalandırma yolu açıktır.G. Sonuç ve İstemYukarıda belirttiğimiz hususlar doğrultusunda, ÖİB başkanı ve resen belirlenecek sorumlu kamu görevlilerinin, eylemlerine uyan SPK Kanunu 47/A-1-3 hükümleri doğrultusunda cezalandırılmaları için haklarında kamu davası açılması yolunda gereğini saygıyla müvekkil adına dilerim.

Şikayetçi

Petrol İş Sendikası Vekili

Avukat Gökhan Candoğan
Ekler

Vekaletname

SPK’nın 13.5.2005 tarihli yazısı

TÜPRAŞ’ın %14,76 oranındaki payının satışına dair belge

nobody
19-10-2007, 23:03
sn cianz
bilgin grubu şu sıralar kamu bankaları ve maliye ile g&#246;r&#252;şmeler yaparak bor&#231;larını yeniden yapılandırmaya &#231;alışıyor.Yani yeni bir &#246;deme planı yapmak istiyor ya da kamu bankalarındaki bor&#231;lar satış tutarından mahsup edilmek &#252;zere TMSF ye devredilebilir.
Hatta bilgin grubunun yurt dışından fon ya da kredi bularak TMSF ye borcunu &#246;deyip şirketlerini geri almak istediği de s&#246;ylenmektedir.Bu durumda TMSF 900 milyon dolar parasını alıp şirketleri serbest bırakacakdır.bu durumda hisselerin tahtasının a&#231;ılması m&#252;mk&#252;nd&#252;r.
suallerine gelince,
SPKanununa g&#246;re 300 kişinin &#252;zerinde ortağı olan her şirket ister halka a&#231;ık olsun ister olmasın SPKanuna tabidir.Kombasan yimpaş &#246;rneğinde olduğu gibi!!!!Bu nedenle yasa maddeleri ister tahta kapalı olsun ister a&#231;ık herkese uygulanır.
2-Dava a&#231;ma yetkisine gelince tabiki bir şirkette ortaklar şirket y&#246;netimi hakkında her davayı yani ceza ve hukuk davası a&#231;abilir.Yalnız ceza davası a&#231;mak i&#231;in SPK nun davaya m&#252;dahil olması gerekir.Yani Savcı su&#231; duyurusunu SPK ya g&#246;ndermek zorundadır.Tabiki "&#231;ağrı y&#252;k&#252;ml&#252;l&#252;ğ&#252;" de yalnız SPK nın tekelindedir.

3-Bizim a&#231;acağımız davalar ise,
a)isim hakkının bedelsiz halka a&#231;ık olmayan bir şirkete hile ve muvazaa ile devredilmesi ile ilgili olarak "bu konudaki y&#246;netim kurulu ve genel kuurl kararlarının" iptaline y&#246;nelik Ticaret Mahkemesinde dava a&#231;ılmasıdır.
b)İsim hakkının bedelsiz devri ile ilgili SPK nın 25.08.2005 de aldığı ve bize duyurmadığı "bu işlemde hukuka aykırılık yokdur" kararının iptali i&#231;in İdare Mahkemesinde dava a&#231;makdır.
c)Ticaret Mahkemesinde isim hakkına y&#246;nelik dava a&#231;tıkdan sonra,TMSF nin bu isim hakkını satışına y&#246;nelik Resmi Gazetede yayınladığı satış kararının &#246;nce y&#252;r&#252;tmenin durdurulması ve daha sonra iptali i&#231;in yine idare mahkemesinde dava a&#231;makdır.
d)TMSF nin su&#231; duyurusu yaptığı ve İMKB b&#252;lteninde yayınladığı gizli protokol ve s&#246;zleşmeden dolayı Ciner grubuna yeniden &#231;ağrı yapma zorunluğunu getiren SPK kararını beklemekdir(Bu konuda yasal dilek&#231;e ile m&#252;racaat ettik.Bekleme s&#252;resi 30 g&#252;n.Bu s&#252;re i&#231;erisinde SPK cevap vermez veya olumsuz cevap verirse yine bu dilek&#231;emize istinaden 60 g&#252;n i&#231;erisinde İdare Mahkemesinde zararımızın tazminine y&#246;nelik tazminat yani tam yargı davası a&#231;acağız.

bu arada dava a&#231;ma zamanaşımları &#246;nemlidir.

1-TMSF nin satışının iptali i&#231;in resmi gazetede yayınlandığı tarihden itibaren 60 g&#252;n i&#231;erisinde bireysel dava a&#231;mamız gerekiyor.Yani Tokat,Mersin Sivas veya Ankaradagibi yerlerden idare mahkemelerinde dava a&#231;acağız.
2-Yalnız bu davayı a&#231;madan evvel isim hakkının bedelsiz devri ile ilgili y&#246;netim kurulu kararının iptali i&#231;in Ticaret Mahkemesinde dava a&#231;ıp,bu davayı mesnet g&#246;stererek idare mahkemesinden,bu dava sonu&#231;lanana kadar satışı "y&#252;r&#252;tmenin durdurulması" i&#231;in talepde bulunacağız.

sonu&#231; olarak dava a&#231;arken elimizde ne kadar belge olursa o kadar g&#252;&#231;l&#252; oluruz.Bu nedenle bilgi edinmeden talep ettiğimiz bilgi ve belgeler &#246;nemli.M esela bug&#252;n &#246;nerdiğim SPK ya bilgi edinmedeki 19.08.2003 tarihli su&#231; duyurusundaki rapor &#231;ok &#246;nemli.
bu konuda Haluk bey gayet g&#252;zel sekratarya g&#246;revini yapmakta ise de,bu arkadaşımızın da bir işi olduğunu ve ekmek parası peşinde olduğunu unutmayalım.Bu nedenle onu yormadan ve &#252;zmeden istediklerini yapalım

son s&#246;z:idari davalarla ticari davalar uzmanlık ve vekalet &#252;creti a&#231;ısından farklıdır.idari davalarda vekalet &#252;creti az olduğun uzman hukukcu bulmamız zordur.ve bu davalar uzun s&#252;re&#231;lidir.
ticari davalarda da ciner ve bilgin grubuna yenilmeyecek ve uzman hukukcuyu gerektirir.bizim şansımız bu konuda her zaman bizimle hareklet edecek bi avukatımızın olmasıdır.ama bu davalarda &#246;zel ihtisas sahibi olmayı ve mahkeme &#252;yeleri ve bilirkişileri tanımakla ge&#231;er.

not:sn cianz yukarıda bahsettiğin su&#231; duyurunda &#246;zelleştirme b&#252;rokratları beraat ettiler.Nedeni ise konuda zarar g&#246;ren olmadıklarından.Yani şirketin hissedarı olmadığından.Bu satış da iptal olmadı global menkul ve oferin cebinde hala paralar.:(

cianz
19-10-2007, 23:30
Haluk Beye 2004 yılında aldığımız cevaptan farklı bir cevap mı gelmiş burada ne deniyor son maddede ?

Sermaye Piyasası Kurulu�ndan Sabah Pazarlama A.Ş. Hakkında Duyuru
�Hisse senetleri Kurul kaydında bulunan Sabah Pazarlama A.Ş. (Sabah Pazarlama) unvanlı şirket nezdinde, 4487 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde tespit edilen hususları 25.08.2005 tarihli toplantısında görüşen Kurul Karar Organı, diğer hususların yanı sıra,
A) Sabah Pazarlama A.Ş.�nin Etibank ile doğrudan ya da dolaylı bir ortaklık ilişkisi bulunmadığı halde Etibank�ın hakim ortaklarının TMSF�ye olan borçlarına müşterek borçlu müteselsil kefil kılınarak zarara uğratılması, faaliyetlerini yürütemez hale getirilmesi ve Sabah Pazarlama A.Ş.�nin öz sermayesinin tamamen kaybına neden olan 1,36 Katrilyon TL tutarındaki alacağın borçlular itibariyla takibinin yapılmaması nedenleriyle, kefalet verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararında imzası bulunan Sabah Pazarlama A.Ş. yönetim kurulu başkanı Önay Şevket Bilgin (Baba Adı: Dinç, Ana Adı: Güler, Doğum Yeri: İzmir, Doğum tarihi: 03.06.1964), Yönetim kurulu üyeleri Selim Gülmen (Baba Adı: Feyyaz, Ana Adı: Mergim, Doğum Yeri: İzmir, Doğum tarihi: 04.04.1972) ve Mustafa Dinçer (Baba Adı: Halil, Ana Adı: Azize, Doğum Yeri: Bornova, Doğum tarihi: 03.07.1950) hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanunu�nun 510�uncu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu�nun 155�nci ve SPKn�nun 48�inci maddeleri uyarınca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,
B) i) Etibank�ın hakim ortaklarının TMSF�ye olan borçlarına Sabah Pazarlama A.Ş.�nin kefil edilmesi ve dolaylı olarak Sabah Pazarlama A.Ş.�nin faaliyetlerini yürütemez duruma getirilmiş olması nedenleriyle Sabah Pazarlama A.Ş.�nin sorumlu yöneticileri aleyhinde yasal koşulların oluşması durumunda TTK�nun 336�ıncı maddesi uyarınca hukuki yollara başvurabilecekleri hususunda Sabah Pazarlama A.Ş. ortaklarının bilgilendirilmesini teminen konu ile ilgili olarak Kurulumuz ve İMKB Bültenleri aracılığıyla kamuoyuna duyuru yapılmasına,
ii) TMSF tarafından Sabah Pazarlama A.Ş. aleyhinde yapılan alacak takiplerine ilişkin olarak, sözkonusu borcun asıl borçları nezdinde alacak takibinde bulunmasının Sabah Pazarlama A.Ş.�den istenmesine,
C) SPKn�nun 46�ıncı maddesinin 1�inci fıkrasının ( c ) ve (e) bendlerinde yer alan hükümler uyarınca, Sabah Pazarlama A.Ş.�den, aleyhindeki haciz işlemleri, icra takipleri, alacak ve iflas davası ile ilgili olarak, sözkonusu takip ve davaların yapıldıkları/açıldıkları tarihler, seyirleri, hangi aşamada oldukları, talep edilen tutarlar ve icra takiplerine yapılan itirazlarla ilgili olarak icra inkar tazminatı ödenip ödenmediği; ödendiyse tutarlarının ne olduğu hususlarını içeren ayrıntılı bir ilan metninin, 1 ay içerisinde hazırlanarak İMKB Bültenleri ile kamuya duyurulmak üzere Kurulumuza ve İMKB�ye gönderilmesinin istenmesine,
D)SPKn�nun 46�nci maddesinin 1�inci fıkrasının ( c ) bendi uyarınca, Sabah Pazarlama A.Ş.�den, 01.01.2000 tarihinden itibaren kamuya açıklanmış olan tüm mali tablolarının, yurtdışından alınarak doğrudan Medya Holding A.Ş.�ne aktarılan kredinin mali tablolarda kısa vadeli krediler hesabına alınması suretiyle düzeltilerek, 12.02.2002 tarihinde itibaren kamuya açıklanmış olan tüm mali tablolarının da Etibank�ın TMSF�ye devri sonrasında Etibank�ın hakim ortakları lehine verilen kefalet nedeniyle Sabah Pazarlama A.Ş.�nin sorumlusu olduğu ve 27.10.2000 tarihinden itibaren faiz ve gecikme zammı hariç 452,7 Trilyon TL tutarındaki borcunu, anılan tarihten sonra ödenmesi taahhüt edilen faiz ve gecikme zamlarını da içerecek ve süreç içerisinde Bilgin Grubu�nun borcuna mahsuben TMSF�ye (Grup Şirketleri veya diğer kişiler tarafından) ödenen veya TMSF tarafından tahsil edilen tutarların TMSF ile mutabakat yapılarak Şirket�in TMSF�ye olan sözkonusu borcundan mahsup edilmek ve aynı tutarda izlenen alacak ve karşılıklar da kapatılmak suretiyle düzeltilerek 3 ay içerisinde Kurulumuz ve İMKB Bültenleri aracılığıyla kamuya duyurulmak üzere Kurulumuza ve İMKB�ye gönderilmesinin istenmesine,
karar vermiştir. Sabah Pazarlama A.Ş. ortaklarına duyurulur.�

drmuratyaman
20-10-2007, 00:17
Haluk Beye 2004 yılında aldığımız cevaptan farklı bir cevap mı gelmiş burada ne deniyor son maddede ?

Sermaye Piyasası Kurulu�ndan Sabah Pazarlama A.Ş. Hakkında Duyuru
�Hisse senetleri Kurul kaydında bulunan Sabah Pazarlama A.Ş. (Sabah Pazarlama) unvanlı şirket nezdinde, 4487 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde tespit edilen hususları 25.08.2005 tarihli toplantısında görüşen Kurul Karar Organı, diğer hususların yanı sıra,
A) Sabah Pazarlama A.Ş.�nin Etibank ile doğrudan ya da dolaylı bir ortaklık ilişkisi bulunmadığı halde Etibank�ın hakim ortaklarının TMSF�ye olan borçlarına müşterek borçlu müteselsil kefil kılınarak zarara uğratılması, faaliyetlerini yürütemez hale getirilmesi ve Sabah Pazarlama A.Ş.�nin öz sermayesinin tamamen kaybına neden olan 1,36 Katrilyon TL tutarındaki alacağın borçlular itibariyla takibinin yapılmaması nedenleriyle, kefalet verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararında imzası bulunan Sabah Pazarlama A.Ş. yönetim kurulu başkanı Önay Şevket Bilgin (Baba Adı: Dinç, Ana Adı: Güler, Doğum Yeri: İzmir, Doğum tarihi: 03.06.1964), Yönetim kurulu üyeleri Selim Gülmen (Baba Adı: Feyyaz, Ana Adı: Mergim, Doğum Yeri: İzmir, Doğum tarihi: 04.04.1972) ve Mustafa Dinçer (Baba Adı: Halil, Ana Adı: Azize, Doğum Yeri: Bornova, Doğum tarihi: 03.07.1950) hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanunu�nun 510�uncu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu�nun 155�nci ve SPKn�nun 48�inci maddeleri uyarınca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,
B) i) Etibank�ın hakim ortaklarının TMSF�ye olan borçlarına Sabah Pazarlama A.Ş.�nin kefil edilmesi ve dolaylı olarak Sabah Pazarlama A.Ş.�nin faaliyetlerini yürütemez duruma getirilmiş olması nedenleriyle Sabah Pazarlama A.Ş.�nin sorumlu yöneticileri aleyhinde yasal koşulların oluşması durumunda TTK�nun 336�ıncı maddesi uyarınca hukuki yollara başvurabilecekleri hususunda Sabah Pazarlama A.Ş. ortaklarının bilgilendirilmesini teminen konu ile ilgili olarak Kurulumuz ve İMKB Bültenleri aracılığıyla kamuoyuna duyuru yapılmasına,
ii) TMSF tarafından Sabah Pazarlama A.Ş. aleyhinde yapılan alacak takiplerine ilişkin olarak, sözkonusu borcun asıl borçları nezdinde alacak takibinde bulunmasının Sabah Pazarlama A.Ş.�den istenmesine,
C) SPKn�nun 46�ıncı maddesinin 1�inci fıkrasının ( c ) ve (e) bendlerinde yer alan hükümler uyarınca, Sabah Pazarlama A.Ş.�den, aleyhindeki haciz işlemleri, icra takipleri, alacak ve iflas davası ile ilgili olarak, sözkonusu takip ve davaların yapıldıkları/açıldıkları tarihler, seyirleri, hangi aşamada oldukları, talep edilen tutarlar ve icra takiplerine yapılan itirazlarla ilgili olarak icra inkar tazminatı ödenip ödenmediği; ödendiyse tutarlarının ne olduğu hususlarını içeren ayrıntılı bir ilan metninin, 1 ay içerisinde hazırlanarak İMKB Bültenleri ile kamuya duyurulmak üzere Kurulumuza ve İMKB�ye gönderilmesinin istenmesine,
D)SPKn�nun 46�nci maddesinin 1�inci fıkrasının ( c ) bendi uyarınca, Sabah Pazarlama A.Ş.�den, 01.01.2000 tarihinden itibaren kamuya açıklanmış olan tüm mali tablolarının, yurtdışından alınarak doğrudan Medya Holding A.Ş.�ne aktarılan kredinin mali tablolarda kısa vadeli krediler hesabına alınması suretiyle düzeltilerek, 12.02.2002 tarihinde itibaren kamuya açıklanmış olan tüm mali tablolarının da Etibank�ın TMSF�ye devri sonrasında Etibank�ın hakim ortakları lehine verilen kefalet nedeniyle Sabah Pazarlama A.Ş.�nin sorumlusu olduğu ve 27.10.2000 tarihinden itibaren faiz ve gecikme zammı hariç 452,7 Trilyon TL tutarındaki borcunu, anılan tarihten sonra ödenmesi taahhüt edilen faiz ve gecikme zamlarını da içerecek ve süreç içerisinde Bilgin Grubu�nun borcuna mahsuben TMSF�ye (Grup Şirketleri veya diğer kişiler tarafından) ödenen veya TMSF tarafından tahsil edilen tutarların TMSF ile mutabakat yapılarak Şirket�in TMSF�ye olan sözkonusu borcundan mahsup edilmek ve aynı tutarda izlenen alacak ve karşılıklar da kapatılmak suretiyle düzeltilerek 3 ay içerisinde Kurulumuz ve İMKB Bültenleri aracılığıyla kamuya duyurulmak üzere Kurulumuza ve İMKB�ye gönderilmesinin istenmesine,
karar vermiştir. Sabah Pazarlama A.Ş. ortaklarına duyurulur.�

Sayın cinaz bu yazı hangi tarih itibariyle ve hangi kurum tarafından gönderilmiştir.Biraz daha detay verebilirmisiniz.ÇOK ÖNEMLİ İFADELER VAR Sabah Pazarlama ortakları için.Umarım yeni bir cevaptır :cool:

cianz
20-10-2007, 00:33
TÜPRAŞ'ın %14,76'lık hisse satışı iptal edildi

Ankara 12. İdare Mahkemesi, TÜPRAŞ'ın yüzde 14.76 oranındaki kamu payının satışa sunulması sırasında gerekli aleniyet ve rekabet ortamının oluşturulmadığına işaret etti.

Mahkeme, hisse satış fiyatının kamu yararına uygun olarak belirlenmediği sonucuna ulaşıldığını, bu nedenle dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına dikkati çekti.

Petrol İş Sendikası'nın TÜPRAŞ'ın yüzde 65.76 oranındaki kamu payının yüzde 14.76 oranındaki kısmının 3 Mart 2005 tarihinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Toptan Satışlar Pazarında
Podcast
satışa sunulmasına ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) kararının iptali istemiyle açtığı dava esastan sonuçlandı.

12. İdare Mahkemesinin kararında, TÜPRAŞ'ın yüzde 14.76 oranındaki kısmına tekabül eden hisse senetlerinin 1 Mart 2005 tarihinde Takasbank'a depo edildiğinin duyurulmasını takiben İMKB Başkanlığı'nın 3 Mart 2005 tarihli İMKB günlük bülteni borsa başkanlığı duyuruları sayfalarında yer alan işlemin gerçekleştirilmesine ilişkin onayına istinaden 36 milyon 969 bin 698 adet hissenin 4 Mart 2005 tarihinde satıldığının anlaşıldığı kaydedildi.

Kararda şöyle denildi:

''Özelleştirme Yüksek Kurulunun özelleştirme programında bulunan şirketlerin hisse senetlerinden İMKB işlem görenlerin ÖİB gerekli görülen hallerde sermaye piyasası mevzuatı ve Borsa usul ve esasları çerçevesinde İMKB'de alım satımının yapılmasına, 2005 yılı sonuna kadar yapılacak uygulamalarda 1 milyar YTL'ye kadar olan alım ve satımlar için nihai devir işlemlerinin onaylanması hususunda ÖİB'in yetkili kılınmasına ilişkin 7 Ocak 2005 tarihli kararının, çeşitli basın ve yayın kuruluşlarında yayınlanmak suretiyle kamuoyuna duyurulmadığı, bu çerçevede Türk Petrol Rafinerileri A.Ş'nin yüzde 65.76 oranındaki kamu payının yüzde 14.76 oranındaki kısmının satışa sunulması sırasında aleniyet ilkesine ve rekabetin sağlanması esasına uygun davranılmadığı açıktır.''

KAMU YARARI

Global Menkul Değerler A.Ş'nin TÜPRAŞ'a ait 36 milyon 969 bin 698 adet hisseyi yurtdışındaki yerleşik kurumsal yatırımcılara satmak üzere beher hisse başına 15.40 YTL fiyattan satın almak için yaptığı 28 Şubat 2005 tarihli başvuru üzerine, davalı idarece yapılan değerlendirme sonucu düzenlenen 28 Şubat 2005 tarihli değerlendirme raporu anımsatılan kararda, şöyle devam edildi:

''TÜPRAŞ hisse senetlerinin İMKB'deki performansı değerlendirilerek Toptan Satışlar Pazarı Kuruluş ve İşleyiş Esaslarının 7. maddesinin (A) fıkrası uyarınca son işgününden geriye doğru 10 gün boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatları ortalamasının 16.74 YTL, bu fiyatın (+) ve (-) yüzde 20 uygulanarak bulunan fiyat aralığının da 13.39 YTL ile 20.09 YTL olarak tespit edildiği, şirketin İMKB'deki günlük iş hacmi, idarenin Toptan Satışlar

Pazarı veya özel emir dışında normal emir ile perakende olarak satış yapmasının zorluğu ve borsa üzerindeki olumsuz etkileri dikkate alındığında teklif edilen fiyatın satış için uygun bulunduğu belirtilmekle birlikte, özelleştirilmesine karar verilen kamu varlıklarının kamu yararı gereğince olabilecek en yüksek fiyattan satılması gerektiğinden TÜPRAŞ hisse senetlerinin gerekli rekabet ortamı oluşturularak başka aracı kuruluşlardan teklif alınmadan ToptanSatışlar Pazarı Kuruluş ve İşleyiş Lisansları çerçevesinde belirlenen fiyat aralığının alt sınırına yakın ve son bir aylık işlem fiyatının altında bir rakam olan 15.40 YTL'ye satılmasında kamu yararına uygunluk bulunmamaktadır.''

Ankara 12. İdare Mahkemesi'nin kararında, ''Bu durumda, TÜPRAŞ'ın yüzde 14.76 oranındaki kamu payının satışa sunulması sırasında gerekli aleniyet ve rekabet ortamı oluşturulmadığı gibi hisse satış fiyatının da kamu yararına uygun olarak belirlenmediği sonucuna ulaşılmış ve dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir'' denildi. Mahkeme, bu gerekçeyle, söz konusu ÖİB işlemini oy birliğiyle iptal etti.


http://arsiv.sabah.com.tr/2006/05/23/eko92.html

cianz
20-10-2007, 00:36
Sayın cinaz bu yazı hangi tarih itibariyle ve hangi kurum tarafından gönderilmiştir.Biraz daha detay verebilirmisiniz.ÇOK ÖNEMLİ İFADELER VAR Sabah Pazarlama ortakları için.Umarım yeni bir cevaptır :cool:


Sn Drmuratyaman 2005 yılının sonuna ait SPK açıklamasıdır. fakat benzerleri hala geliyor en son haluk beye gelmiş bir önceki sayfada var

cianz
20-10-2007, 01:24
Sn Nobady

Umarım Bilgin 900 milyon usd kredi bulur ve bu sorun yumağı çözülür fakat 900 milyon USD kredi için en azından bunlardan son 3 yıllık bilanço istiyecekler ve TMSF yönetimi bilgin grubunu satın alamıyacaklar listesinde gösterdi eğer böyle bir şey yapıyorlara işleri zor gibime geliyor.

Peki sizce SPK tahtası kapalı diye 47/A-3 den ben dava açmıyorum diyebilirmi ve onların bu davayı açmamaları bizim yaklaşık 2 ay sonra satışı iptal yönünde açacağımız idari davaları etkilermi Sonuçta SPK şunu söylüyor tahtası kapalıysa zaran görende yoktur

nobody
20-10-2007, 11:54
Sabah Pazalama hissesi olanlara:
1-benim ve sn.Haluk Beyin yayınladığı ve ortaya çıkan gizli protokol ve sözleşmeden dolayı Ciner grubuna çağrı yükümlülüğü doğdu konusundaki dilekçeyi muhakkak SPK ya gönderin.
2-cianz arkadaşın yayınladığı hususlar imkb web sayfası şirket haberlerinde vardır.

http://www.imkb.gov.tr/sirkethaberleri.htm

SPK ne diyor özetle,sen bu şirketi medya grubunun TMSF ye borçlarına kefil edemessin ve bu nedenle kefaletten dolayı şirketi aşırı borçlu gösteren muhasebe kayıtlarını 3 ay içinde iptal et ve bana ve kamuoyuna bildir.Ayrıca yaptığın işlem yasalara aykırı olduğu için seni yani sabah pazarlama yöneticilerini) C.Savcılığına veriyorum.(dikkat edin tahta kapalı oldukdan sonraki işlemler için SPK inceleme yapıyor karar alıyor ve suç duyurusunda bulunuyorHatta tahta kapalı iken hisse el değiştirmesi nedeni ile MTM ye çağrı yükümlülüğü getiriyor))25.08.2005 deki bu talimat ve savcılık suç duyurusu ne oldu?Bilgi edinmeden sorduk cevap bekliyoruz.Galiba sn. savcımız hala hazırlık soruşturmasını sürdürüyor:(

Gelelim şirketi zararlı gösteren muhasebe kayıtlarına.2005-2007 ye kadar bu şirketin yönetiminde savcılığa verilen Bilgin grubu vardı.Nisan 2007 den beri de TMSF nin atadığı yöneticiler.

Biz SPK ya bilgi edinmeden ne sorduk?Ey SPK senin yasal kararlarını uygulamayan şirket yöneticileri(yönetim ve denetim kurulu üyeleri) için ne gibi yasal işlem yapıyorsun?(Buna TMSF nin atadığı yöneticiler de dahil)

Ne yapılabilir?TMSF nin atadığı şirket yeni yöneticilerine noterle ihtar çekilebilir.Ya muhasebeni düzelt ya da senin hakkında yasal işlem yapacağım diye?Ayrıca uğradığım zararları da senden tazmin edeceğim...
bunlar benim önerilerim..takdir sizin..

sevgili cianz P.O. ile ilgili yayınladığın karar doğru ama o danıştay kararını uygulayan yok:(

Ayrıca yurt dışı kreditörler zaten geçmiş bilançoya değil Sabah ve ATV isim hakkına bu krediyi verir ya da bilgin şirketlerine ortak olurlar.buna muhakkak tabiki TMSF nin de onayı gereklidir.Dava açmak için bizim uğradığımız zarar yeterli..308 .sayfada açıkladığım üzere SPK ya çağrı yükümlülüğünü yerine getir diye dilekçe gönderilip 30 gün bekledikten sonra idari dava açma hakkınız doğacakdır.

nobody
20-10-2007, 12:12
Sabah Pazarlama ile ilgili olarak SPK nın 25.08.2005 tarihli kararlarını uygula diye noterden ihtar &#231;ekeceğiniz TMSF y&#246;neticileri:

İMKB web sayfasından ..

İMKB'de 16.04.2007 tarihinde T.C. TMSF Tahsilat Daire Başkanlığı yaptığı a&#231;ıklama ile Medya Holding A.Ş., Sabah Yayıncılık A.Ş., Sabah Pazarlama A.Ş. şirketlerinin y&#246;netim ve denetiminin TMSF'ye intikal ettiği bildirilmişti.
S&#246;zkonusu &#252;&#231; firmanın da ana s&#246;zleşmesine bağlı kalınmaksızın, her firma i&#231;in y&#246;netim ve denetim kurulu &#252;yeliklerine aşağıda yazılı &#252;yelerin atanmasına karar verilmiştir.
Y&#246;netim Kurulu
Mehmet Akif Yaşin Y&#246;netim kurulu başkanı
Fahrettin &#214;zyapar Y&#246;netim kurulu başkan yard.
Yusuf Adıg&#252;zel Y&#246;netim kurulu &#252;yesi
Taner Yal&#231;ın Y&#246;netim kurulu &#252;yesi
Turan Korkmaz Y&#246;netim kurulu &#252;yesi
Ali G&#246;&#231;er Gelebek Y&#246;netim kurulu &#252;yesi
Tahsin Kaplan Y&#246;netim kurulu &#252;yesi
Denetim Kurulu
G&#252;&#231;l&#252; Şirin
Reyhan Şenel
H&#252;sn&#252; Birinci
Saffet &#214;zbalcı”

nobody
20-10-2007, 12:18
SPK ya g&#246;ndereceğiniz dilek&#231;e ekinde TMSF nin İMKB web sayfaındaki duyurusunu ek yapmanızda fayda var diye d&#252;ş&#252;n&#252;yorum.

"T.C. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tahsilat Daire Başkanlığı'nın 12.04.2007 tarih ve B.02.2.TMS.0.25.01-250-9206 sayılı yazısı aşağıya &#231;ıkarılmıştır.
“Konu: Medya Grubu ve Merkez Grubu hakkında.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ekte yer alan 03.04.2007 tarih ve B.02.1.SPK.0.13/584-8195 sayılı yazısında; 02-03 Nisan 2007 tarihli bazı basın ve yayın organlarında yer alan haber ve yorumlara yer verilerek, Medya Grubu'na dahil Sabah Yayıncılık A.Ş., Sabah Pazarlama A.Ş., Medya Holding A.Ş. ile Ciner Grubu şirketlerinden Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ceytaş Madencilik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka a&#231;ık şirketler olduğu belirtilmiş, bu şirketlerin yatırımcılarının hak ve menfaatlerinin korunması ve durumlarının a&#231;ıklığa kavuşturulabilmesini teminen; y&#246;netim değişikliklerinin halka a&#231;ık stat&#252;deki Medya ve Ciner Grubu şirketlerinin karşılıklı bor&#231;, alacak ve kefalet ilişkileri de dikkate alınarak, bu şirketler &#252;zerindeki muhtemel etkileri, konu hakkında yapılan ve yapılması planlanan işlemlerin &#246;zellikle Sabah Yayıncılık A.Ş., Sabah Pazarlama A.Ş., Medya Holding A.Ş. olmak &#252;zere s&#246;zkonusu halka a&#231;ık şirketlerin k&#252;&#231;&#252;k ortakları &#252;zerindeki muhtemel etkileri hakkında a&#231;ıklamalarımızın SPK'ya ve Kurumunuza bildirilmesi talep edilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ekte yer alan yazısı ile talep ettiği bilgilere ilişkin a&#231;ıklamalarımızı i&#231;eren ve ilgili Kuruma g&#246;nderilen cevabi yazı ekte tarafınıza g&#246;nderilmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.
Fethi &#199;ALIK
Daire Başkanı

Ekler:
1) SPK’nın 03.04.2007 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-584/8195 sayılı yazısı.
2) SPK’ya g&#246;nderilen 11.04.2007 tarih ve 8999 sayılı cevabi yazı.

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na muhatap 03.04.2007 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-584/8195 sayılı yazısı aşağıya &#231;ıkarılmıştır.
“Konu: Medya Grubu hk.
İlgi: Başkanlığınızın 01.04.2007 tarihli basın duyurusu.
Başkanlığınızın ilgide kayıtlı basın a&#231;ıklamasında;
1) Etibank A.Ş. hakim ortağı Din&#231; Bilgin ile Turgay Ciner arasında imzalanmış olan gizli s&#246;zleşmelerin yeni ortaya &#231;ıkması sonucunda, Bilgin ve Merkez Grubu'nun medya sekt&#246;r&#252;nde faaliyet g&#246;steren 63 adet şirketinin y&#246;netim ve denetimlerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun ilgili h&#252;k&#252;mleri uyarınca Fonunuz tarafından devralındığı,
2) Etibank A.Ş.'nin hakim ortağı Din&#231; Bilgin ile Merkez Grubunun doğrudan veya dolaylı hakim ortağı Turgay Ciner arasında imzalanan 01.10.2002 tarihli Lisans s&#246;zleşmeleri, Fon ile Medya Grubu arasında imzalanan 17.11.2003 tarihli ve Fon, Medya ve Merkez Grubu firmaları arasında imzalanan 03.05.2005 tarihli protokollerin imzası aşamasında olduğu halde protokol taraflarınca Fonun bilgisinden gizlendiğinin anlaşıldığı,
3) 12.06.2002 tarihli protokol ve 08.08.2002 tarihli s&#246;zleşmelerle, Din&#231; Bilgin'in Merkez Grubu da dahil olmak &#252;zere yukarıda zikredilen protokollere konu mal, hak ve varlıklardan oluşan t&#252;m medya sekt&#246;r&#252;nde Turgay Ciner ile ortak olduğu, 01.10.2002 tarihli ilk lisans s&#246;zleşmelerinden itibaren başlayan bu s&#252;recin tamamında ortak hareket ettiklerinin, hileye dayalı ve muvazaalı işlemlerle Fon'u yanılttıklarının belgelendiği,
4) Bu nedenle, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun ilgili h&#252;k&#252;mleri gereğince Medya Grubu (Din&#231; Bilgin Grubu) ve Merkez Grubu şirketlerinin temett&#252; hari&#231; ortaklık hakları ile y&#246;netim ve denetimlerinin Fon tarafından devralındığı,
belirtilmektedir.
Diğer taraftan, 02/03.04.2007 tarihli basın yayın organlarında yer alan haber ve yorumlarda;
1) Başkanlığınız tarafından gruptaki incelemelerin tamamlanmasını takiben el konulan şirketlerin ihale yoluyla satılmasının planladığı,
2) Satışların iktisadi b&#252;t&#252;nl&#252;k korunacak şekilde ve 4 ila 6 ay i&#231;erisinde yapılmasının planlandığı,
3) Medya şirketlerinin satılmasıyla Etibank'ın batması nedeniyle uğranan zararın fazlasıyla karşılanabileceği,
belirtilmektedir.
Bilindiği &#252;zere, Medya Grubu'na dahil olan şirketlerden Sabah Yayıncılık A.Ş., Sabah Pazalama A.Ş. ve Medya Holding A.Ş. ile Ciner Grubu şirketlerinden Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ceytaş Madencilik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., halka a&#231;ık şirket stat&#252;s&#252;ndedirler.
Bu kapsamda, yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikteki iddialarla ilgili olarak yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması a&#231;ısından, Medya ve Ciner Gruplarına dahil olan halka a&#231;ık şirketlerin durumlarının a&#231;ıklığa kavuşturulmasını teminen;
1) 03.05.2005 tarihli protokol&#252;n feshi ile bunun sonucunda yaşanan y&#246;netim değişikliklerinin, halka a&#231;ık stat&#252;deki Medya Grubu ve Ciner Grubu şirketlerinin karşılıklı bor&#231;, alacak ve kefalet ilişkileri de dikkate alınarak, bu şirketler &#252;zerindeki muhtemel etkileri,
2) Konu hakkında Başkanlığınızca s&#252;rd&#252;r&#252;len ve yapılması planlanan işlemlerin, &#246;zellikle Sabah Yayıncılık A.Ş., Sabah Pazarlama A.Ş. ve Medya Holding A.Ş. olmak &#252;zere s&#246;zkonusu halka a&#231;ık şirketlerin k&#252;&#231;&#252;k ortakları &#252;zerindeki muhtemel etkileri,
hakkındaki a&#231;ıklamanızın 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24'&#252;nc&#252; maddesi uyarınca İMKB B&#252;lteni vasıtasıyla kamuya duyurulmak &#252;zere İMKB'ye ve Kurulumuza bildirilmesi hususunda gereğini arz ederim.
A.Ender &#199;OLAK
Kurul Başkan Yardımcısı (V.)”

T.C. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tahsilat Daire Başkanlığı'nın Sermaye Piyasası Kurulu'na muhatap 11.04.2007 tarih ve B.02.2.TMS.0.25.01-250-8999 sayılı yazısı aşağıya &#231;ıkarılmıştır.
Konu: Medya Grubu ve Merkez Grubu hakkında.
İlgi: a) 02.04.2007 tarih ve 8106 sayılı yazımız.
b) 05.04.2007 tarih ve 8316 sayılı yazımız.
c) 03.04.2007 tarih ve B.02.1.SPK.0.013/584/8195 sayılı yazınız.
5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun ge&#231;ici 11. Maddesinin verdiği yetkiye istinaden m&#252;lga 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 15. Maddesinin 7. Fıkrasının a bendi ve yine 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 134. Maddesinin verdiği yetkiye istinaden; Fon Kurulunun 30.03.2007 tarihli kararı ile, 25 adet Merkez Grubu ve 38 adet Medya Grubu şirketi olmak &#252;zere toplam 63 adet şirketin temett&#252; hari&#231; ortaklık hakları ile y&#246;netim ve denetimlerinin Fon tarafından devralındığı ile (a) ve (b)'de kayıtlı yazımız ile Kurumunuza bildirilmiştir.
İlgi (c)'de kayıtlı yazınızda, 02/03 Nisan 2007 tarihli bazı basın ve yayın organlarında yer alan haber ve yorumlara yer verilerek, Medya Grubu'na dahil Sabah Yayıncılık A.Ş., Sabah Pazarlama A.Ş., Medya Holding A.Ş. ile Ciner Grubu şirketlerinden Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ceytaş Madencilik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka a&#231;ık şirketler olduğu belirtilmiş, bu şirketlerin yatırımcılarının hak ve menfaatlerinin korunması ve durumlarının a&#231;ıklığa kavuşturulabilmesini teminen; y&#246;netim değişikliklerinin halka a&#231;ık stat&#252;deki Medya ve Ciner Grubu şirketlerinin karşılıklı bor&#231;, alacak ve kefalet ilişkileri de dikkate alınarak, bu şirketler &#252;zerindeki muhtemel etkileri, konu hakkında yapılan ve yapılması planlanan işlemlerin &#246;zellikle Sabah Yayıncılık A.Ş., Sabah Pazarlama A.Ş. , Medya Holding A.Ş. olmak &#252;zere s&#246;zkonusu halka a&#231;ık şirketlerin k&#252;&#231;&#252;k ortakları &#252;zerindeki muhtemel etkileri hakkında a&#231;ıklamalarımızın Kurumunuza ve İMKB'ye bildirilmesi talep edilmiştir.
İlgi (a) ve (b)'de kayıtlı yazımızda yer verildiği &#252;zere, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun ge&#231;ici 11. Maddesinin verdiği yetkiye istinaden m&#252;lga 4389 sayılı bankalar kanunu'nun 15. Maddesinin 7. Fıkrasının a bendi ve yine 5411 sayılı bankacılık Kanunu'nun 134. Maddesinin verdiği yetkiye istinaden Medya ve Merkez Grubu'na dahil toplam 63 adet şirketin temett&#252; hari&#231; ortaklık hakları ile y&#246;netim ve denetimleri Fon tarafından devralınmış olup, ilgi ( c)'de kayıtlı yazınızda s&#246;z&#252; edilen halka a&#231;ık Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ceytaş Madencilik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak herhangi bir tasarrufta bulunulmamıştır. Kurumumuzca ger&#231;ekleştirilen işlemler, halka a&#231;ık hisse senetlerine sahip hissedarların ortaklık ve sair haklarını etkiler mahiyet taşımamaktadır. Gerek m&#252;lga 4389 sayılı bankalar Kanunu, gerek Fona devredilen bankalardan kullanılan krediler nedeniyle Fona y&#252;kl&#252; miktarda bor&#231;lu olan Sabah Yayııncılık A.Ş., Sabah Pazarlama A.Ş. ve Medya Holding A.Ş.'de halka a&#231;ık payların sahiplerinin m&#252;lkiyet hakları ve mali hakları devam etmekte olup, Fon yasal yetkileri &#231;er&#231;evesinde Medya Grubu'ndan ve dolayısıyla Sabah Yayıncılık A.Ş., Sabah Pazarlama A.Ş. ve Medya Holding A.Ş.'den olan alacaklarını tahsil &#231;alışmalarını y&#252;r&#252;tmeye devam edecektir. Mevcut şartlar, hukuki durum ve gelişmeler nazara alınarak yapılacak işlemler hakkında halihazırda bir değerlendirme yapılması m&#252;mk&#252;n bulunmamakta olup, yazınıza konu firmalar ile ilgili olarak bu &#231;alışmalar kapsamında somut gelişmeler bulunması halinde kamuoyuna ve Kurumunuza bilgi verilecektir.
Bilgilerinize arz ederim.
Salim ALKAN
Fon Başkan Yardımcısı”

spekavcısı
21-10-2007, 12:59
İlgi (a) ve (b)'de kayıtlı yazımızda yer verildiği üzere, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun geçici 11. Maddesinin verdiği yetkiye istinaden mülga 4389 sayılı bankalar kanunu'nun 15. Maddesinin 7. Fıkrasının a bendi ve yine 5411 sayılı bankacılık Kanunu'nun 134. Maddesinin verdiği yetkiye istinaden Medya ve Merkez Grubu'na dahil toplam 63 adet şirketin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri Fon tarafından devralınmış olup, ilgi ( c)'de kayıtlı yazınızda sözü edilen halka açık Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ceytaş Madencilik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak herhangi bir tasarrufta bulunulmamıştır. Kurumumuzca gerçekleştirilen işlemler, halka açık hisse senetlerine sahip hissedarların ortaklık ve sair haklarını etkiler mahiyet taşımamaktadır. Gerek mülga 4389 sayılı bankalar Kanunu, gerek Fona devredilen bankalardan kullanılan krediler nedeniyle Fona yüklü miktarda borçlu olan Sabah Yayııncılık A.Ş., Sabah Pazarlama A.Ş. ve Medya Holding A.Ş.'de halka açık payların sahiplerinin mülkiyet hakları ve mali hakları devam etmekte olup, Fon yasal yetkileri çerçevesinde Medya Grubu'ndan ve dolayısıyla Sabah Yayıncılık A.Ş., Sabah Pazarlama A.Ş. ve Medya Holding A.Ş.'den olan alacaklarını tahsil çalışmalarını yürütmeye devam edecektir. Mevcut şartlar, hukuki durum ve gelişmeler nazara alınarak yapılacak işlemler hakkında halihazırda bir değerlendirme yapılması mümkün bulunmamakta olup, yazınıza konu firmalar ile ilgili olarak bu çalışmalar kapsamında somut gelişmeler bulunması halinde kamuoyuna ve Kurumunuza bilgi verilecektir.
Bilgilerinize arz ederim.
Salim ALKAN
Fon Başkan Yardımcısı”

Bu cevapta anladığım şu: kendilerini hukuken kurtarmak için yazılmış fakat uygulaması farklı bir husus var...bunun üzerine gidilmeli derim....yazdıklarına göre "..Gerek mülga 4389 sayılı bankalar Kanunu, gerek Fona devredilen bankalardan kullanılan krediler nedeniyle Fona yüklü miktarda borçlu olan Sabah Yayııncılık A.Ş., Sabah Pazarlama A.Ş. ve Medya Holding A.Ş.'de halka açık payların sahiplerinin mülkiyet hakları ve mali hakları devam etmekte olup, Fon yasal yetkileri çerçevesinde Medya Grubu'ndan ve dolayısıyla Sabah Yayıncılık A.Ş., Sabah Pazarlama A.Ş. ve Medya Holding A.Ş.'den olan alacaklarını tahsil çalışmalarını yürütmeye devam edecektir. " hisse sahiplerinin hakları derken sadece hakim ortakların hakkını korumayı anladıkları ve uyguladıkları bir vakıa...buradan da görevi suistimal ve tazminat hakkımız doğmaz mı?...bize cevap vermedikleri bütün soruları: özelden bana gönderirseniz...bunu sözlü ve yazılı soru önergesine çevirip TBMM kanalını kullanmaya başlayalım derim....bu konular tutanaklara girdikçe...hem dernek üye sayısı artacak...hem de mağdur kesimler harekete geçmek için psikoljik bir ivme kazanacaktır...

spekavcısı
21-10-2007, 14:06
Buradaki bilgi eksikliği şu: suç duyurusundan dolayımı....kimin şikayeti var...ayrıntılar bizede yarayabilir...


"İmar Bankası'nın, “yetkisi olmadığı halde devlet iç borçlanma senedi satışı” nedeniyle haklarında dava açılan dönemin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yetkilisi 4 kişi, “görevi ihmal” suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın dünkü duruşmasında Yargıç Yunus Karabıyıkoğlu, sanıklar Nedime Hülya Kemahlı, Ali Tayfun Acar, İbrahim Kubilay Temuçin ve Cemal Küçüksözen'in “görevi ihmal” suçu nedeniyle cezalandırmasına karar verdi. Karabıyıkoğlu, sanıklara verilen hapis cezalarının ertelendiğini açıkladı. "


Haber okunma sayısı:158 • 19.10.2007 08:14:12

up_down
21-10-2007, 16:13
Murdoch, ATV ve Sabah İ&#231;in Şirket KurduABD'li medya patronu Rupert Murdoch, 5 Aralık'a ertelenen atv-Sabah satış ihalesine katılma niyetini resmileştirdi. Kısa s&#252;re &#246;nce News Corp şirketi aracılığıyla TMSF'den ihale şartnamesi alan Murdoch d&#252;n de kendisine ait News Netherlands BV aracılığıyla T&#252;rkiye'de bir medya şirketi kurdu.

'İştirak Radyo ve Televizyon' adlı yeni şirketin ama&#231;ları arasında, "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 4 Eyl&#252;l 2007 tarihinde Resmi Gazete'de ilan yoluyla duyurmuş olduğu ve 'atv-Sabah Ticari ve İktisadi B&#252;t&#252;nl&#252;ğ&#252;' satış ihalesine teklif vermek ve ihale edilen ticari ve iktisadi b&#252;t&#252;nl&#252;ğ&#252; devralmak" maddesi de yer aldı.

Milliyet gazetesinin haberine g&#246;re, İştirak Radyo ve Televizyon şirketinin y&#252;zde 74'&#252; G&#252;ner Hukuk B&#252;rosu'ndan 1969 doğumlu avukat Ece G&#252;ner'e, y&#252;zde 23'&#252; Murdoch'a ait News Netherlands BV'ye, y&#252;zde 1'i ABD'li Jeffrey Edward Palker'a, y&#252;zde 1'i ABD'li Laura Ann O'leary'ye ve y&#252;zde 1'i de G&#252;ner Hukuk B&#252;rosu'ndan 1983 doğumlu avukat &#214;mer Er'e ait oldu.

Y&#252;zde 75'i T&#252;rklerde

Şirketin y&#252;zde 75'inin T&#252;rkiye Cumhuriyeti vatandaşları &#252;zerinde olduğu g&#246;r&#252;ld&#252;. T&#252;rkiye'de yasalar yabancıların televizyonlardaki hisse oranını y&#252;zde 25'le sınırlıyor.

TMSF'nin a&#231;ıkladığı şartlara g&#246;re, muhammen bedeli 1.1 milyar dolar olarak belirlenen atv ve Sabah satış ihalesine katılacak ortaklığın &#246;zkaynak toplamının en az 300 milyon dolar olması gerekiyor.

Bunun en fazla y&#252;zde 25'inin yabancı, y&#252;zde 75'inin yerli ortaktan gelmesi lazım. Konsorsiyumda yabancı ortağın yanında en fazla iki T&#252;rk ortak olabiliyor. T&#252;rk ortaklardan birinin medya şirketi olması gerekiyor.

İştirak Radyo ve Televizyon şirketinin Başkanı olarak News Netherlands'ı temsilen News Corp Başkan Yardımcısı ve Avrupa Başkanı Irving Martin Pompadur se&#231;ildi. Edward Palker başkan yardımcısı olurken G&#252;ner, O'leary ve Er y&#246;netim kurulu &#252;yesi olarak g&#246;revlendirildi.

Milliyet'in telefonla ulaştığı Ece G&#252;ner, konuyla ilgili olarak bir a&#231;ıklama yapmak istemediğini s&#246;yledi.

haber bug&#252;n&#252;n haberi

nobody
21-10-2007, 22:39
tarih 18.06.2002 y1l 17 sayi:5828 yorum size ait..
TMSF ve SPK yönetiicilerine duyurulur..sayet isim hakki 18.06.2002 de Sabah Yayincilie aitse isim hakki kaç liradan Bilgin Holdinge devredildi...

HalukAktuna
22-10-2007, 14:47
1) Basın yasası gereği SABAH Gazetesi imtiyaz hakkı kime aittir?

3 ) Sabah Gazetesi imtiyaz hakkı üzerinde 27.10.2000 tarihinden itibaren gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından konmuş tedbir veya haciz bulunmakta mıdır? Bu haciz, tedbir veya takyidatlar hangi icra daireleri veya mahkemeler tarafından konmuştur.? Bu takyidatlar kaldırılmış ise, ne zaman ve kimler tarafından kaldırılmıştır?


Sayı : B.03.0.MÜS.0.00.00.03/2007/4527 22/10/2007
Konu : Bilgi Edinme Talebiniz hk.
Sayın : Haluk AKTUNA

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca Bakanlığımıza yaptığınız 22/10/2007 tarihli başvurunuz incelendi.

27 Nisan 2004 tarihli ve 25445 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in “Başvuru dilekçelerinin diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesi” kenar başlıklı 17. maddesinin birinci fıkrasında;
“İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi veya formu bu kurum ve kuruluşun bilgi edinme birimine gönderilir ve durum ilgiliye bildirilir.”
Hükmü yer almaktadır.
Başvurunuz söz konusu hüküm doğrultusunda ilgisi nedeniyle 22/10/2007 tarih ve 2007/4527 sayılı yazımız ekinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı Bilgi Edinme Bürosuna gönderilmiştir.
Başvurunuza, sevk edilen ilgili kurum tarafından cevap verileceği hususunda bilgi edinmeniz rica olunur.


İbrahim YETKİN
Bilgi Edinme Bürosu
Müdürü

nobody
22-10-2007, 15:13
Yasa hazırlayıcı ve denetleyici ve yargılama erkine sahip kuruluş yasaları bilmiyorsa işimiz cidden zor.
Sn.Haluk bey ekdeki yasanın ilgili maddesini Snİbrahim Yetkine g&#246;nderek,s&#246;zkonu bilgilerin yasa gereği kendi bakanlıklarına bağlı kuruluşlardan talep edilerek tarafınıza ulaştırılamsını talep etmekte fayda var diye d&#252;ş&#252;n&#252;yorum

Basın Yasası:
2004 yılı 5187 sayılı (eski yasa 1950 yılı 5680)

S&#252;reli yayın sahibi

Madde 6 - Ger&#231;ek ve t&#252;zel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları s&#252;reli yayın sahibi olabilirler.

S&#252;reli yayın sahibinin onsekiz yaşından k&#252;&#231;&#252;k veya kısıtlı olması halinde kanuni temsilcisi, t&#252;zel kişi olması halinde ise t&#252;zel kişi temsilcisi hakkında da 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartlar aranır.

Beyanname verilmesi

Madde 7 - S&#252;reli yayınların &#231;ıkarılması i&#231;in, kaydedilmek &#252;zere y&#246;netim yerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığına bir beyanname verilmesi yeterlidir. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından d&#252;zenlenen kayıtlar alenidir.Kayıt i&#231;in verilen ve yayın sahibi, sahibin k&#252;&#231;&#252;k veya t&#252;zel kişi olması halinde temsilcisi ile sorumlu m&#252;d&#252;r tarafından imzalanan beyannamede yayının adı ve mahiyeti, hangi aralıklarla yayımlanacağı, y&#246;netim yeri, sahibinin, varsa temsilcisinin, sorumlu m&#252;d&#252;r&#252;n ad ve adresleri ile yayının t&#252;r&#252; g&#246;sterilir.

Beyannameye, 5 inci ve 6 ncı maddelerde yazılı şartların varlığını g&#246;steren belgeler ile yayın sahibi t&#252;zel kişi ise t&#252;z&#252;ğ&#252;n&#252;n veya ana s&#246;zleşmesinin veya vakıf senedinin bir sureti eklenir.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından beyanname ve eklerinin teslim edildiğini g&#246;steren bir alındı belgesi verilir.

HalukAktuna
22-10-2007, 15:25
Sabah gazetesi ve atv'yi ikinci kez halka arz etmeye hazırlandığında, Ciner Grubu'na karşı hareket geçen Borsa Yatinmcıları Derneği (BORYAD) bir argümanında daha haklı çıkti.
BORYAD, Ciner Grubu'nun halk arz etmeyi planladığı varlıkların, İMKB'de işlemleri durdurulan Sabah Yayıncılık ve Medya Holding'e ait olduğunu ileri sürüyordu.
Ciner Grubu ise bu varlıkların Sabah Yayıncılık ve Medya Holding'le hiçbir ilişkisinin bulunmadığı yönünde savunma yapıyordu.
Ciner Grubu, Sabah gazetesinin en önemli varlıkları arasında gösterilen isim hakkının Bilgin Yayıncılık'tan devralındığını iddia ediyordu.
Ancak, İMKB'nin internet sitesi ve Sabah'm eski tarihli künyeleri BORYAD'ın bu iddiasını sağlam temeller üzerine dayandırdığını gösteriyor.
1985'te kurulan Sabah Yayıncılık'ın künyesinde "imtiyaz sahibi: Dinç Bilgin" ibaresi yer alıyordu. Devlet ve yargıya karşı "beyan niteliği" taşıyan künye 1993 Ağustos'ta böyle kaldı.
Bu arada 1992 yılında Sabah halka açıldı, hisseleri borsada işlem görmeye başladı.
1993 Ağustos'unda Sabah'm künyesinde değişiklik oldu; "İmtiyaz sahibi: Bilgin Yayıncılık adına Dinç Bilgin" şeklinde değiştirildi.
Bu değişim gazetenin isim ve yayın hakkının, Bilgin Yayıncılık'a geçtiğini gösteriyordu. Haklar başka şirkette Rakip gazeteler konuyu manşetlerine taşıyarak, "küçük yatırımcıların aldatıldığını" ileri sürdü. Hakları da vardı; çünkü halka açık Sabah Yayıncılık'in en önemli varlığı, isim ve yayın hakkı başka bir şirkete geçmişti ve bu şirket tarafından Sabah'a kullandırılıyordu. Sabah, böylece sahip olduğu malın sadece kullanıcısı haline gelmişti.
Olayın yankı bulması üzerine gazetenin künyesine "Sabah gazetesinin imtiyaz ve yayın hakkı süresiz olarak Sabah Yayıncılık A.S'ye aittir" ibaresi konuldu.
Böylece halka açık şirket, en önemli varlığına "sonsuza kadar" tekrar sahip oldu.
Taa ki, l Eylül 2002'ye kadar. Sabah'ın küçük ortaklarının önemli güvencesi olan bu ibare künyeden sessiz sedasız çıkartıldı.
Daha önce "sonsuza kadar" verildiğinin söylenmesine rağmen... Simdi Ciner Grubu isim hakkının Bilgin Yayıncılık'tan alındığını söylüyor.
Oysa, Turgay Ciner bu ibare künyede yer alırken 20 Ekim 2000'de Sabah'ın yarı yönetim hissesini satın almış, 8 kişilik yönetim kurulunun 4 sandalyesini elde etmiş, kendi de yönetim kuruluna girmişti.
Yani Ciner, Sabah'a ortak olduğu günden sonra geçen tam 22 ay boyunca, gazetenin künyesinde imtiyaz ve yayın haklarının süresiz olarak Sabah Yayıncılık'a ait olduğu ibaresi yer almıştı.

19 07 2006 da Yavuz Semerci VAtan gazetesinde ki yazısı :

Ciner'e göre Dinç Bilgin, küçük yatırımcıyı kandırmış

1) Yavuz Semerci geçmişte çalıştığı Sabah Gazetesi'nde yazdıklarını unuttu ve 'gerçeği açık ve maksatlı bir şekilde' çarpıtıyor.

2) Dinç Bilgin halka açılırken küçük yatırımcıyı kandırdı. Bu bizim değil onun sorunudur. Geçmiş İle ilgimiz yok...

3) Sabah'ın isim hakkını TMSF'nin onayı, Dinç Bilgîn'în muvafakati ve dünyanın parasını ödeyerek satın aldık. İstediğimizi yaparız.
Önce Merkez Grubu'nün Dinç Bilgin'i (Bana göre büyük bir haksızlık yaparak) nasıl suçladığını okuyalım. Açıklamada şöyle deniliyor:

'Sabah Gazetesi'nin isim hakkını devletle yaptığımız anlaşma sonunda bedel ödeyerek aldık. Devir tarihinde ve ondan önce de Sabah Gazetesi'nin isim hakkı ile Sabah Yayıncılık A.Ş'nin hiçbir ilgisi bulunmamaktaydı. Esasen Sabah Gazetesi'nin yayın hayatına başladığı 1985 yılından 2005 yılına kadar Sabah Yayıncılık A.Ş sadece 2000 yılı Kasım ayı ile (Etibank'a el konulmasından 3 ay sonra Y.S) 2001 yılı Mayıs ayı arasındaki 6 aylık sürede Sabah Gazetesi'nin isim hakkına sahip olmuş; o dönemde Bilgin Yayıncılık A.S'den bedelsiz iktisap ettiği isim hakkını gene bedelsiz olarak Bilgin Yayıncılık'a iade etmiştir. Sabah Yayıncılık'ın halka açıldığı tarihte de Sabah ismine sahip olmadığı borsa ve SPK kayıtlarında açıkça bellidir.

Diplomatik dil!
'Küçük yatırımcılar Dinç Bilgin tarafından kandırılmış' demenin daha usta bir formülü bulunamazdı!

Hatırlayın. 4 gün önce size bir belge sundum. Belge, Ocak 1994 yılına ait. Dinç Bilgin adına Sabah'ın birinci sayfasından şu açıklama yapılmış: 'Sayın Bilgin, yatırımcıların en küçük bir zarara uğramaması için Sabah'ın ismini süresiz olarak halka açık Sabah Yayıncılık A.Ş'ye kullandıracağını tahahhüt etmiştir. Bu husus ayrıca Borsa'ya da bildirilmiştir.'

Ciner Grubu'na göre yukarıdaki ifadenin ve o tarihten sonra gazetenin künyesinde yer alan 'Sabah Gazetesi'nin imtiyaz ve yayın hakkı süresiz olarak Sabah Yayıncılık A.Ş'ye aittir' cümlesinin hiçbir hukuki değeri yokmuş...

Ayrıca anlıyorum ki, Turgay Ciner, Sabah Yayıncılık'ın kontrol hissesinin yansını satın alırken de kandırılmış!

Öyle ya dünyanın parasını veriyorsunuz; ortak olduğunuz şirket, Sabah Gazetesi'nin isim hakkına (veya süresiz kullanımına) sahip değil.

Ciner gibi sıfırdan gelen bir işadamı bu kadar önemli bir ayrıntıyı milyonlarca dolar verirken atlar mı?

Birlikte hareket
Açıklamaya dönelim:

'Sabah Gazetesi'nin isim hakkına TMSF ve Bilgin Yayıncılık ile varılan anlaşma gereği sahip olduk. Ondan önceki süreçlerle bizim bir ilgimiz yoktur.'

Anlaşıldığı kadarıyla Merkez Grubu, Sabah Yayıncılık'ın (küçük yatırımcıların haricindeki) iki ana ortağından biri olma gerçeğini unutuyor. Ve 'varsa bir suç Dinç Bilgin'e aittir' yaklaşımını sergiliyor. Halbuki hepimiz biliyoruz ki, son 4 yılda isim hakkı konusunda alınan kararların içinde, Sabah Yayıncılık A.Ş'nin ana ortağı olan Merkez Grubu da vardı. Nihayetinde isim hakkını satan ve alan da Sabah Yayıncılık'ın iki ana ve eşit ortağı.

Borsa bu mu?
Düşünün Türkiye'de Ford Otosan'a veya Pınar Süt'e ortaksınız. Bir bakıyorsunuz, başka bir firma Ford ismiyle otomobil üretiyor. Veya Pınar adıyla süt satıyor. Öğreniyorsunuz ki, ortak olduğunuz şirket artık bu ismi kullanamıyor. 'Ne oluyor' diye sorduğunuzda 'Kusura bakmayın. Ford ismi aslında ABD'de kurulu bir başka şirketimizin üzerindeydi. Bu isim hakkını Türkiye'de bir başka şirkete devrettik' deniliyor. İflas v.s gibi nedenlerle isim haklarının başka şirketlere geçmesi mümkün elbette. Ancak örneğimizde alan ve satan yani mutlu olan şirketin iki ana hissedarı. Mutsuz olan ise küçük yatırımcılar.

Bir terslik yok mu?

Kabak tadı veren bir konuymuş!
Açıklamada benim ile ilgili şu ifadelere yer verilmiş.

'Gerçeklerin Yavuz Semerci'nin yazısında çarpıtılmaya çalışılması gerçekten üzüntü vericidir. Bu çarpıtmaların uzun yıllar ekonomi müdürlüğü yapmış ve şimdi de genel yayın yönetmenliği yapmakta olan birisinin kaleminden çıkması gazetecilik etiği açısından ayrıca hayal kırıklığı yaratmaktadır. Yavuz Semerci'nin daha önce Sabah Gazetesi'nde iken yazdığı gibi 'bu konu artık kabak tadı verdi ve herkes samimiyet sınavından geçmektedir.'

Turgay Ciner de dahil Sabah'taki dostlarıma bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Orada çalışırken, Sabah Yayıncılık A.S'nin küçük yatırımcıları konusuna hiç girmedim. (Yanılıyorsam, lütfen hatırlatsınlar.) Dolayısıyla ele almadığım bir konunun şahsıma 'kabak tadı' vermesi mümkün değil.

Samimiyet sınavına gelince...
Kendileri hakkında kriminal tarifler yapan, belden aşağı vuran, ortaklarına ve dostlarına alenen küfür edenlerle daha sonra kol kola girmiş olanların önce kendilerini ciddi bir samimiyet sınavına sokması gerekiyor.

Yazdıklarım çok açık. Olup bitenler küçük yatırımcıları zarara uğratmıştır. Ciner'den beklenen, bu gerçeğin teslimi ve telafisi için üzerine düşeni yapmasıdır.

Yoksa Sabah'ın isim hakkını çaldın diyen yok! 'İsim hakkı küçük yatırımcıları zarara uğratacak nitelikte bir operasyonla el değiştirdi. Bu gerçek ortada dururken, aynı isim hakkının tekrar borsaya gelmesinden herkes utanmalı' diyen var.

Bu gerçeğin benim kalemimden dile getirilmesi, olsa olsa gazetecilik kariyerime şerefle eklenecek yeni bir sayfadır. Bir dostum 'Dikkat et. Yazı arkandan gelir' demişti. Ben arkamdan gelecek her yazıyla yüzleşmeye hazırım. Buyrun tartışalım..

O tarihte Ciner vardı....şimdi Tmsf karşımızda...hakkımız olan isim hakkını satıyorlar....

arm58
23-10-2007, 12:21
4982 sayılı “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” (Kanun) ile “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Y&#246;netmelik” (Y&#246;netmelik) bilgi edinme başvurularının y&#246;ntem ve kapsamına ilişkin esas ve usuller belirlemiştir.

Mevzuat uyarınca bilgi edinme başvurularında istenecek bilgi veya belgeler Borsamız birimlerinde bulunan veya bu birimlerin g&#246;revleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olabilir (Kanun m. 7; Y&#246;netmelik m. 12/1).

Ayrı veya &#246;zel bir &#231;alışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek t&#252;rden bir bilgi veya belge i&#231;in yapılacak başvurular ile tekemm&#252;l etmemiş bir işleme ilişkin bilgi veya belge i&#231;in yapılacak başvurulara olumsuz cevap verilmesi de mevzuat gereğidir (Y&#246;netmelik m. 12/2).

Bilgi notu ve tavsiyeler ile &#246;neri ve m&#252;talaa taleplerine ilişkin bilgi veya belgeler ise mutlak olarak bilgi edinme hakkı kapsamı dışında bırakılmıştır (Kanun m. 15 il&#226; 27).

Bu &#231;er&#231;evede, Sabah Yayıncılık A.Ş. ile ilgili olarak, 16.08.2002 tarihli İMKB G&#252;nl&#252;k B&#252;lteni’nde yayınlanan, İMKB Y&#246;netim Kurulu’nun kararı aşağıdadır.

“Şirket’in mevcut idari, mali ve hukuki durumu ile faaliyetlerinin devamına ilişkin &#246;nemli belirsizliklerin devam ettiği de g&#246;z&#246;n&#252;ne alınarak, halen Borsa kotunda bulunan ve işlem sırası 30.10.2000 tarihinden itibaren kapalı olan Şirket hisse senetlerinin Genel Y&#246;netmeliğin 47. maddesi ile İMKB Kotasyon Y&#246;netmeliği’nin 5/B ve 16. maddesinin (b), (d), (e) ve (h) maddeleri gereğince Borsa kotundan &#231;ıkarılarak kot dışı pazar kaydına alınmasına ve ge&#231;ici olarak işlem g&#246;rmekten men edilmesine karar verilmiştir.”

Bunun yanında, Sabah Yayıncılık A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 19.07.2002 tarihli d&#252;zenlemeleri kapsamında Borsa dışında işlem g&#246;rmektedir.

Diğer taraftan, &#246;zel durumların kamuya a&#231;ıklanmasına ilişkin usul ve esaslar Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII No: 39 Sayılı “&#214;zel Durumların Kamuya A&#231;ıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” ile d&#252;zenlenmiştir. Bu kapsamda, SPK ve İMKB mevzuatı uyarınca kamuya a&#231;ıklanmak &#252;zere Borsamıza g&#246;nderilen t&#252;m bilgiler, Borsamız G&#252;nl&#252;k B&#252;ltenlerinde ve Borsamızın internet sitesinde yayınlanarak kamuya duyurulmaktadır.

bilgi edinme başvurusu sonucu imkb nin cevabı

HalukAktuna
23-10-2007, 12:24
4982 sayılı “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” (Kanun) ile “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) bilgi edinme başvurularının yöntem ve kapsamına ilişkin esas ve usuller belirlemiştir.

Mevzuat uyarınca bilgi edinme başvurularında istenecek bilgi veya belgeler Borsamız birimlerinde bulunan veya bu birimlerin görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olabilir (Kanun m. 7; Yönetmelik m. 12/1).

Ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurular ile tekemmül etmemiş bir işleme ilişkin bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verilmesi de mevzuat gereğidir (Yönetmelik m. 12/2).

Bilgi notu ve tavsiyeler ile öneri ve mütalaa taleplerine ilişkin bilgi veya belgeler ise mutlak olarak bilgi edinme hakkı kapsamı dışında bırakılmıştır (Kanun m. 15 ilâ 27).

Bu çerçevede, Sabah Yayıncılık A.Ş. ile ilgili olarak, 16.08.2002 tarihli İMKB Günlük Bülteni’nde yayınlanan, İMKB Yönetim Kurulu’nun kararı aşağıdadır.

“Şirket’in mevcut idari, mali ve hukuki durumu ile faaliyetlerinin devamına ilişkin önemli belirsizliklerin devam ettiği de gözönüne alınarak, halen Borsa kotunda bulunan ve işlem sırası 30.10.2000 tarihinden itibaren kapalı olan Şirket hisse senetlerinin Genel Yönetmeliğin 47. maddesi ile İMKB Kotasyon Yönetmeliği’nin 5/B ve 16. maddesinin (b), (d), (e) ve (h) maddeleri gereğince Borsa kotundan çıkarılarak kot dışı pazar kaydına alınmasına ve geçici olarak işlem görmekten men edilmesine karar verilmiştir.”

Bunun yanında, Sabah Yayıncılık A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 19.07.2002 tarihli düzenlemeleri kapsamında Borsa dışında işlem görmektedir.

Diğer taraftan, özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII No: 39 Sayılı “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” ile düzenlenmiştir. Bu kapsamda, SPK ve İMKB mevzuatı uyarınca kamuya açıklanmak üzere Borsamıza gönderilen tüm bilgiler, Borsamız Günlük Bültenlerinde ve Borsamızın internet sitesinde yayınlanarak kamuya duyurulmaktadır.

bilgi edinme başvurusu sonucu imkb nin cevabı

Bana da aynı teraniyi gönderdiler...

HalukAktuna
23-10-2007, 12:28
Adalet bakanlığı, uyarımız sonucu aşağıda ki düzeltme cevabı gönderdiler....

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Müsteşarlık
Bilgi Edinme Bürosu


Sayı : B.03.0.MÜS.0.00.00.03/2007/4543 23/10/2007
Konu : Bilgi Edinme Talebiniz hk.

Sayın : Haluk AKTUNA

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca Bakanlığımıza yaptığınız 23/10/2007 tarihli başvurunuz incelendi.

27 Nisan 2004 tarihli ve 25445 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in “Başvuru dilekçelerinin diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesi” kenar başlıklı 17. maddesinin birinci fıkrasında;
“İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi veya formu bu kurum ve kuruluşun bilgi edinme birimine gönderilir ve durum ilgiliye bildirilir.”
Hükmü yer almaktadır.
Başvurunuz söz konusu hüküm doğrultusunda ilgisi nedeniyle 23/10/2007 tarih ve 2007/4543 sayılı yazımız ekinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilgi Edinme Bürosuna gönderilmiştir.
Başvurunuza, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cevap verileceği hususunda bilgi edinmeniz rica olunur.İbrahim YETKİN
Bilgi Edinme Bürosu
Müdürü

HalukAktuna
23-10-2007, 12:59
Sn Forumdaşlar,
Mücadelemiz devam ediyor.

Pazar günü İstanbulda bir toplantimız oldu.
Toplantı 6 saat sürdü.

Sn. Spekavcısı'nın tanıdığı avukatlık bürsundan iki avukat arkadaşta katıldı.

Kendileri sağolsunlar...eksiğimiz olan bazı bilgi ve belgeleri adliyelerden temin edecekler...bu belgelere göre tekrar görüşeceğiz.

Forumda detay bilgi vermiyorum. Çünkü bu forumu ve açtığımız web sayfamızı biz mağdurların dışında takip edenlerin olduğunu öğrendim.

Burada verdiğimiz bazı bilgiler bu kişi ve kurumların eline koz verebilir.

Sizlere; dernek ve dava için oluşuma katılan arkadaşlar özel mail olarak göndereceğim.

Dernek oluşumu için de yeterli sayıya ulaştık.


Ancak katılımcı kişileri tek tek aramak ve verilen bilgilerin doğruluğunu belirledikten sonra özel haberleşme yolunu açacağım.

http://www.sabahmagdurlari.com

arm58
23-10-2007, 13:31
haluk bey size göndermiş olduğum bilgi edinme cevabı nın 5 sahifesinde Sabah yayıncılık A.Ş. yönetim kurulu üyeleri hakkında istanbul Cumhuriyet Baş savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtiliyor bunların incelemesinin sürdüğü ifade ediliyor bilgi edinmeden savcılığa sorabilirmiyiz?

hocamurat2001
24-10-2007, 02:10
En az 3 talip var
TMSF Başkanı Ertürk Sabah-ATV ihalesinde son durumu Meliha Okur'a anlattı

23.10.2007 18:16
Meliha Okur'un hazırlayıp sunduğu Doğruyu Söyle programının bugünkü konuğu TMSF Başkanı Ahmet Ertürk'tü.. Kuşkusuz Türkiye aralık ayına ertelenen sabah ATV ihalesinin sonucunu merakla bekliyor. TMSF Başkanı da bugünkü programda ihaleden beklentilerini, ihalenin neden ertelendiğini anlattı. İşte Ertürk'ün anlatımıyla Sabah - ATV olayında son durum.

Habertürk'te Meliha Okur'un Doğruyu Söyle programına katılan TMSF Başkanı Ahmet Ertürk, Sabah - ATV ihalesinin 7 Kasım'dan 5 Aralık'a ertelenmesinin nedeni olarak şunu anlattı…

VİDEO İÇİN TIKLAYIN

”Ön yeterlilik için son başvuru gününden bir önceki güne kadar bize tek başvuru yapıldı. Ama biz ilgilenenin çok olduğnu biliyoruz. Ve bizlerden zaman istediler bizde zorunluyduk. Tek yatırımcı rasyonel değildir. Umudumuz diğer potansiyel alıcılarında hazırlıklarını yapmalıdır. İlgi duyanların yerli yabancı ortaklığa dönüşmesini bekliyoruz. 9-11’dir son başvuru tarihi biz minimum 3 başvuru bekliyoruz daha fazla olması halinde mutlu olacağız”

Sabah - ATV grubuna biçilen 1.1 milyar dolarlık muhammen bedelin pahalı değil normal olduğunu belirten TMSF Başkanı, fiyatın daha üst noktalara çıkacağına da inanıyor. Ve Sabah - ATV ihalesinde yerli ortağa getirilen 300 milyon dolarlık öz sermaye şartı. Bu gelişmenin amacı neydi?

Ahmet Ertürk: “Bir de 300 milyon dolarlık bir öz kaynak şartı getirdik. Bütün uluslar arası büyük satışlarda minimum öz kaynak şartları konur. Ön yeterlilik mekanizması bir süzgeç mekanizmasıdır. 1.1 milyarlık bir değeri almaya talip olan insanların 300 milyon dolarlık bir öz kaynak şartı olaması gerekir. Ben bunun yüksek olduğunu düşünmüyorum. Türkiye medyasının yeniden rekabeti için güçlü sermeye gerekir.

TMSF Başkanı Ahmet Ertürk Çukurova Grubu’yla da artık tamamen anlaşma noktasına geldiklerini söyledi.

“100 milyon dolar civarındadır o, karşılıklı bir anlaşmaya vardık. Protokol, belli bir ödemenin peşin yapılması vade içinde ödenmesi. Çukurova Grubu’yla son protokolle tüm pürüzleri halletme yolunda bulunuyoruz.


Çukurova grubuyla çok büyük sorunlar çözdük büyük rakamlar tahsil ettik

xyuna
24-10-2007, 11:18
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
(Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü)

24.10.2007
SAYI : TMSF.BHI.260 / 9260
KONU : Bilgi Edinme Talebi
HÜSEYİN KOCATÜRKİLGİ : 05.10.2007 ve 9260 sayılı talebiniz.

İlgi talebiniz 24.10.2003 tarih ve 4982 sayılı Kanun ile bu kanuna bağlı olarak çıkarılmış olan 27.04.2004 tarihli “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

1-3-5-6-8-9) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı kanununun 7/3 maddesi gereğince bahse geçen soruları doğrudan bu şirkete yöneltmeniz gerekmektedir.

2) Bahse geçen konu ile ilgili Kurumumuz kayıtlarında bir bilgiye rastlanılmamıştır.

4) TMSF tarafından sözkonusu isim ve imtiyaz haklarının devrine ilişkin iptal davaları mevcuttur.

7) 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun Fona verdiği yetkiler çerçevesinde Fonun alacaklarını tahsil amacıyla gerçekleştirdiği hukuki ve idari işlemlerde şirketin hisse yapısının bir önemi bulunmamaktadır. Fonun takip ve tahsil işlemlerinin muhatabı olan bir firmanın hakim ortakla bağlantısı bulunmayan üçüncü şahıs hissedarları veyahut borsadan hisse senedi edinmiş olan azınlık hissedarları bulunabilmektedir. Banka hakim ortaklarının Fona olan borçları ile ilgili olarak Fonun takip ve tahsil işlemlerinin muhatabı olan gerçek ve tüzel kişiler 4389 Sayılı Bankalar Kanunu'nun 15. maddesi ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 134. maddesi kapsamında değerlendirilmektedir. Sabah Yayıncılık A.Ş. hissedarı MTM Haber Yatırım A.Ş. ve Ciner Grubu ile ilgili bilgi talep edilen hususlar 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunun 25. maddesi kapsamında bulunmaktadır.


Bilgi edinmenizi rica ederim.

xyuna
24-10-2007, 11:22
Sn.Hüseyin KOCATÜRK,

İlgi: 05.10.2007 tarihli bilgi edinme başvurunuz.

İlgi başvurunuzla istenen bilgilerin Kurul içindeki diğer birimlerden sağlanması gerekmekte olup başvurunuz, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 11. maddesi uyarınca, 30 iş günü içinde cevaplandırılacaktır.

Bilgi edinilmesi rica olunur


--------------------------------------------------------------------------------

From: SPK Şikayet
Sent: Friday, October 05, 2007 5:04 PM
To: SPK Şikayet
Subject: Bilgi Edinme Basvurusu

SPK Bilgi Edinme Başvurusu

Tüzel Kişilik Unvanı:


T.C. Kimlik No:
33677187248

Ad soyad:
Hüseyin Kocatürk

Adres:**********


Telefon:**********


Faks:


e-Posta:***********


Konu:
Diğer

Alt Konu:

Başvuruya hangi yolla cevap almak istersiniz:
Elektronik

Açıklama:
Sayın SPK yetkilileri 2000 yılından beri;küçük yatırımcı zarar görmesin diye geçici olarak kapattığınız,ama şimdi içinde hakkımız olan şirketleri (sapaz,sabah yayıncılık,medya) tmsf satışa çıkarmak üzere ve sizler hala seyirci kalmakta ve küçük yatırımcıyı korumak adına bir adım atmamakta direnmektesiniz;sizlerden aşağıda gönderdiğim soruların cevaplarını istiyorum:.. 1-Sabah Yayıncılık AŞ nin imtiyaz ve isim hakkı bu şirkette iken,30.10.2000 tarihinden 31.05.2001 tarihleri arasındaki basın ilan kurumundaki Sabah Yayıncılık Aş nin alacakları bu şirkete ödenmiş midir? 2 Bilgin Yayıncılık AŞ den Ciner grubu şirketlerine isim ve imtiyaz haklarının devrine karşı SPK tarafından TMSF ye ve şirkete karşı dava açılmış veya tedbir istemiş midir? 3-Sabah Yayıncılığın isim ve imtiyaz hakkının Sabah Yayıncılıkdan Bilgin Holdinge 31.05.2001 tarihindeki karşı usulsüz ve bedelsiz devri ile ilgili başta kamu kuruluşları,Maliye ve Kamu Bankaları olmak üzere açılmış satışın/devrin iptali veya tedbire yönelik kaç dava vardır?Davaların aşaması nedir?açılan davalardan sarfı nazar edilen var mıdır? 4-Bilgin Holdingden Merkez Grubuna isim ve imtiyaz haklarının devri için TMSF tarafından dava açılırken,Ank.3.Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 4389 sayılı yasadan kaynaklanan yetki ile 2000/830-832 E.dosya ile konan tedbirlere rağmen bu isim ve imtiyaz haklarının Sabah Yayıncılık dan Bilgin Holdinge 31.05.2001 tarihindeki devri için neden TMSF tarafından dava açılmamıştır? 5-İMKB nin 2005 yılında Merkez Gurubunun halka açılması sırasında;sabah yayınclığını isim hakkı devri konusunda dava olduğu gerekçesi ile olumsuz görüş belirtmesi üzerine ,SPK nın aldığı kararlar nelerdir? 6-TMSF nin 27.10.2000 tarihinden itibaren %20 hissedarı olduğu ve halen TMSF nin yönetim ve denetiminde bulunan Sabah Yayıncılık AŞ nin yönetimine yetkili A grubu hisselerinin 2000 yılında %50 sinin önce Ciner daha sonra MTM grubuna devri ile ilgili yönetim kurulu kararlarında veya bu kararlara mesnet eden satış protokollarında "Sabah Yayıncılık imtiyaz ve isim hakkının " Bilgin holdingden Sabah Yayıncılığa devri konusunda madde var mıdır? 7-Sabah Yayıncılık AŞ nin halen A grubu hissesinden dolayı ortağı MTM şirketidir.Bu şirketlerin sahipleri de Mehmet Emin Karamehmet,Turgay Ciner ve Murat Vargı'dır.Adı geçen şirketin hem asaleten hem de kefaleten TMSF ye Amme borcu bulunmaktadır.Bu borçlar için TMSF yönetimi tarafından 5411 sayılı yasanın kendisine tanıdığı tüm yasal yetki,tedbir ve yurtdışı yasağı uygulanmış mıdır?Uygulanmamış sa nedeni nedir?Ya da diğer borçlulara uygulanan bu tedbirler adı geçen kişilere uygulanmayarak ayrıcalık tanınmış mıdır?TMSF27.10.2000 tarihinden itibaren asaleten veya kefalet AMME borcu bulunan Ciner grubunun TMSF nin açmış olduğu ihaleye katılması yasal veya etik midir? 8-Çukurova grubunun İst Asliye Ticaret Mahkemesinde Bilgin grubuna karşı 2005 yılında açmış olduğu "isim hakkının bedelsiz devri ile ilgili yönetim ve buna ilişkin genel kurul kararlarının iptali " ile ilgili davaya SPK neden müdahil değildir? 9-Çukurova grubunun %50 ortak olduğu ATV lisans hakkına sahip Sabah Satel AŞ firmasının 1995 yılından itibaren tüm yönetim kurulu kararları ve genel kurul kararlarını iptal ettirdiği ve bu hususları SPK ya yazı ile ilettiği kamuoyuna yansımış olup,mahkeme kararları ile şirket 1995 yılındaki ortaklık konumuna döndüğü takdirde,bu şirkette Sabah Yayıncılık AŞ nin hissesi mevcut mudur?Eğer mevcut ise SPK bu davalara müdahil midir?Müdahil değil ise nedenlerini açıklayınız. Saygılar..
Hüseyin Kocatürk.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi ve belgeler yukarıda belirtilmiştir.
Gereğini arz ederim.

HalukAktuna
24-10-2007, 11:23
En az 3 talip var
TMSF Başkanı Ertürk Sabah-ATV ihalesinde son durumu Meliha Okur'a anlattı

23.10.2007 18:16
Meliha Okur'un hazırlayıp sunduğu Doğruyu Söyle programının bugünkü konuğu TMSF Başkanı Ahmet Ertürk'tü.. Kuşkusuz Türkiye aralık ayına ertelenen sabah ATV ihalesinin sonucunu merakla bekliyor. TMSF Başkanı da bugünkü programda ihaleden beklentilerini, ihalenin neden ertelendiğini anlattı. İşte Ertürk'ün anlatımıyla Sabah - ATV olayında son durum.

Habertürk'te Meliha Okur'un Doğruyu Söyle programına katılan TMSF Başkanı Ahmet Ertürk, Sabah - ATV ihalesinin 7 Kasım'dan 5 Aralık'a ertelenmesinin nedeni olarak şunu anlattı…

VİDEO İÇİN TIKLAYIN

”Ön yeterlilik için son başvuru gününden bir önceki güne kadar bize tek başvuru yapıldı. Ama biz ilgilenenin çok olduğnu biliyoruz. Ve bizlerden zaman istediler bizde zorunluyduk. Tek yatırımcı rasyonel değildir. Umudumuz diğer potansiyel alıcılarında hazırlıklarını yapmalıdır. İlgi duyanların yerli yabancı ortaklığa dönüşmesini bekliyoruz. 9-11’dir son başvuru tarihi biz minimum 3 başvuru bekliyoruz daha fazla olması halinde mutlu olacağız”

Sabah - ATV grubuna biçilen 1.1 milyar dolarlık muhammen bedelin pahalı değil normal olduğunu belirten TMSF Başkanı, fiyatın daha üst noktalara çıkacağına da inanıyor. Ve Sabah - ATV ihalesinde yerli ortağa getirilen 300 milyon dolarlık öz sermaye şartı. Bu gelişmenin amacı neydi?

Ahmet Ertürk: “Bir de 300 milyon dolarlık bir öz kaynak şartı getirdik. Bütün uluslar arası büyük satışlarda minimum öz kaynak şartları konur. Ön yeterlilik mekanizması bir süzgeç mekanizmasıdır. 1.1 milyarlık bir değeri almaya talip olan insanların 300 milyon dolarlık bir öz kaynak şartı olaması gerekir. Ben bunun yüksek olduğunu düşünmüyorum. Türkiye medyasının yeniden rekabeti için güçlü sermeye gerekir.

TMSF Başkanı Ahmet Ertürk Çukurova Grubu’yla da artık tamamen anlaşma noktasına geldiklerini söyledi.

“100 milyon dolar civarındadır o, karşılıklı bir anlaşmaya vardık. Protokol, belli bir ödemenin peşin yapılması vade içinde ödenmesi. Çukurova Grubu’yla son protokolle tüm pürüzleri halletme yolunda bulunuyoruz.


Çukurova grubuyla çok büyük sorunlar çözdük büyük rakamlar tahsil ettik


Bu görüşmede bizden de bahsetmişler, sn Murat Yaman izlemiş...özetle ; Bugün saat 12:00-13:00 arasında Habertürk TV de Ahmet Ertürk Meliha Okur'un Sabah Atv satışı ile ilgili sorularını cevapladı.Belki sizde izlemişinizdir bilemiyorum ama küçük yatırımcı ile ilgili çok ciddi bir şekilde çalışıldığını bu sorunun çözümleneceğini ancak ky ların yanlış yaptığını biz onların sorunlarını çözmek için uğraşırken onlar bizim hakkımızda suç duyurusunda bulunuyorlar diyerek uyarıda bulundu.Gelin birlikte bu sorunun çözümüne katkı yapalım dedi.Ayrıca dernekler zannedersem boryad başkanı Ali beyi de uyarıyorum bizim işimizi zorlaştırmasınlar dedi.Son olarakta Bir Sıfırdan her zaman için büyük bir sayıdır.Biz sıfır olan bir şeyi bir yapıyoruz bunun değerini bilin anlamında birtakım ifadeler kullandı

xyuna
24-10-2007, 11:30
İlk cevapta borsadan hisse alıp şirkete ortak olan ky'yi yok sayma hakkımız var diyor herifler;"sesinizi çıkarmayın oturduğunuz yerde oturun ve biz ne vereceksek bekleyin;birşey vermesek de yanınızda bir vardak soğuk su bulundurun" demek istiyor herifler;Yok yok arkadaşlar bu iş AVRUPA İNSAN HAKLARI mahkemesine gitmeli ama,çok sabır ve çaba gerektiren bir iş;ALLAH BİZE YARDIM ETSİN..

HalukAktuna
24-10-2007, 11:33
Sn. Haluk AKTUNA,

İlgi: 05.10.2007 tarihli bilgi edinme başvurunuz.

İlgi başvurunuzla istenen bilgilerin Kurul içindeki diğer birimlerden sağlanması gerekmekte olup başvurunuz, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 11. maddesi uyarınca, 30 iş günü içinde cevaplandırılacaktır.

Bilgi edinilmesi rica olunur
--------------------------------------------------------------------------------

From: Haluk Aktuna [mailto:[email protected]]
Sent: Friday, October 05, 2007 4:27 PM
To: webadmin
Subject: Bilgi edinme yasası hakkımı kullanarak ...

İlgili yasa gereği aşağıdaki sorularıma yanıt vermenizi rica eder, saygılarımı sunarım.

Haluk Aktuna

Adres: İstanbul Evleri Koza 8 Daire 32 Bahçelievler İstanbul

Tel : 212 2664313
Cep: 0535 473 77 02T.C.Kimlik No: 235 252 67574
E-Mail:[email protected]


SORULARIM ; TOPLAM 9 ADET


1-Sabah Yayıncılık AŞ’nin imtiyaz ve isim hakkı bu şirkette iken, 30.10.2000 tarihinden 31.05.2001 tarihleri arasındaki basın ilan kurumundaki Sabah Yayıncılık Aş’nin alacakları bu şirkete ödenmiş midir?

2- Bilgin Yayıncılık AŞ’den Ciner grubu şirketlerine isim ve imtiyaz haklarının devrine karşı SPK tarafından TMSF ye ve şirkete karşı dava açılmış veya tedbir istemiş midir?

3-Sabah Yayıncılığın isim ve imtiyaz hakkının Sabah Yayıncılıktan Bilgin Holdinge 31.05.2001 tarihindeki karşı usulsüz ve bedelsiz devri ile ilgili başta kamu kuruluşları, Maliye ve Kamu Bankaları olmak üzere açılmış satışın/devrin iptali veya tedbire yönelik kaç dava vardır? Davaların aşaması nedir? Açılan davalardan sarfı nazar edilen var mıdır?

4-Bilgin Holdingden Merkez Grubuna isim ve imtiyaz haklarının devri için TMSF tarafından dava açılırken, Ank 3.Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 4389 sayılı yasadan kaynaklanan yetki ile 2000/830-832 E.dosya ile konan tedbirlere rağmen bu isim ve imtiyaz haklarının Sabah Yayıncılık A.Ş.’den Bilgin Holdinge 31.05.2001 tarihindeki devri için TMSF tarafından dava açılmış mıdır ? Açılmadıysa sebebi nedir ?

5-İMKB’nin 2005 yılında Merkez Gurubunun halka açılması sırasında; Sabah Yayıncılığın isim hakkı devri konusunda dava olduğu gerekçesi ile olumsuz görüş belirtmesi üzerine, SPK’nın aldığı kararlar nelerdir?

6-TMSF’nin 27.10.2000 tarihinden itibaren %20 hissedarı olduğu ve halen TMSF nin yönetim ve denetiminde bulunan Sabah Yayıncılık AŞ nin yönetimine yetkili A grubu hisselerinin 2000 yılında %50 sinin önce Ciner daha sonra MTM grubuna devri ile ilgili yönetim kurulu kararlarında veya bu kararlara mesnet eden satış protokollerinde "Sabah Yayıncılık imtiyaz ve isim hakkının " Bilgin holdingden Sabah Yayıncılığa devri konusunda madde var mıdır?

7-Sabah Yayıncılık AŞ nin halen A grubu hissesinden dolayı ortağı MTM şirketidir. Bu şirketlerin sahipleri de Mehmet Emin Karamehmet, Turgay Ciner ve Murat Vargı'dır. Adı geçen şirketin hem asaleten hem de kefaleten TMSF ye Amme borcu bulunmaktadır. Bu borçlar için TMSF yönetimi tarafından 5411 sayılı yasanın kendisine tanıdığı tüm yasal yetki,tedbir ve yurtdışı yasağı uygulanmış mıdır?Uygulanmamış sa nedeni nedir?Ya da diğer borçlulara uygulanan bu tedbirler adı geçen kişilere uygulanmayarak ayrıcalık tanınmış mıdır?TMSF27.10.2000 tarihinden itibaren asaleten veya kefalet AMME borcu bulunan Ciner grubunun TMSF nin açmış olduğu ihaleye katılması yasal veya etik midir?

8-Çukurova grubunun İst Asliye Ticaret Mahkemesinde Bilgin grubuna karşı 2005 yılında açmış olduğu "isim hakkının bedelsiz devri ile ilgili yönetim ve buna ilişkin genel kurul kararlarının iptali " ile ilgili davaya SPK neden müdahil değildir?

9-Çukurova grubunun %50 ortak olduğu ATV lisans hakkına sahip Sabah Satel AŞ firmasının 1995 yılından itibaren tüm yönetim kurulu kararları ve genel kurul kararlarını iptal ettirdiği ve bu hususları SPK ya yazı ile ilettiği kamuoyuna yansımış olup,mahkeme kararları ile şirket 1995 yılındaki ortaklık konumuna döndüğü takdirde,bu şirkette Sabah Yayıncılık AŞ nin hissesi mevcut mudur?Eğer mevcut ise SPK bu davalara müdahil midir?Müdahil değil ise nedenlerini açıklayınız.


Arkadaşlar, SPK zaman kazanmak için 30 günlük süreyi kullanıyor, TMSF hala ilgili şirkete sorun diyor...ama bu arada biz sizin ''0'' olan malınızı ''bir'' yapmak için çalışıyoruz diyorlar.
Bizim malımız ''0'' değil...''0'' olsa bugün bu açıklamaları yapmazlardı...
SPK ve TMSF görevlileri çok büyük kusur ve görev ihmalleri yapmışlardır. Bu kurumlarda çalışanlar biliyor, biz de biliyoruz..
Mecliste olan yeni bir yasaya göre; artık görev zararı veren memura zarar rucu edilecektir. Bunu da biliyorlar ve biliyoruz.
Biz nominal değer gibi sadaka ödemeleri iztemiyoruz. Malımızın bugünkü değerden bedelini istiyoruz.

Sn. Ertürk'ün dediği gibi, ''bekleyin bir şeyler veririz'' mantığını kabul etmiyoruz.

xyuna
24-10-2007, 11:42
HalukAktuna;Bu görüşmede bizden de bahsetmişler, sn Murat Yaman izlemiş...özetle ; Bugün saat 12:00-13:00 arasında Habertürk TV de Ahmet Ertürk Meliha Okur'un Sabah Atv satışı ile ilgili sorularını cevapladı.Belki sizde izlemişinizdir bilemiyorum ama küçük yatırımcı ile ilgili çok ciddi bir şekilde çalışıldığını bu sorunun çözümleneceğini ancak ky ların yanlış yaptığını biz onların sorunlarını çözmek için uğraşırken onlar bizim hakkımızda suç duyurusunda bulunuyorlar diyerek uyarıda bulundu.Gelin birlikte bu sorunun çözümüne katkı yapalım dedi.Ayrıca dernekler zannedersem boryad başkanı Ali beyi de uyarıyorum bizim işimizi zorlaştırmasınlar dedi.Son olarakta Bir Sıfırdan her zaman için büyük bir sayıdır.Biz sıfır olan bir şeyi bir yapıyoruz bunun değerini bilin anlamında birtakım ifadeler kullandı..

**********************
Yani Sayın Ahmet bey diyor ki "kardeşim nominal değer üzerinden (yani 1000 adet hissesi olana 1000 YTL) vermek için çalışma yapıyorlar;(o da olursa) üzeri için beklemeyin diyor..Sıfırı 1 yapmaya uğraşanların kimseye bugünkü değer üzerinden hakkını vereceğini sanmıyorum;çünkü şu anki hisse değerleri o günkü kapanış değerlerinin neredeyse 8-10 misli üzerinde..Ahmey beyin 1000 hisseye vereceği para (Diyelim ki SABAH PAZARLAMA OLSUN) Nominal değer üzerinden 1000 YTL ama, o 1000 hissenin şimdiki gerçek değerleri bana göre (sapaz'ın o günkü kapanışı 3.85 YTL) 3.85*8 misli dersek 30.800 hadi bilemedin en az 25.000 Ytl..25 veya 30'da 1 hak verecek bize,yani çerez parası bile değil;bu paralar için mi susacak KY??..
Saygılar..

HalukAktuna
24-10-2007, 12:06
İlk cevapta borsadan hisse alıp şirkete ortak olan ky'yi yok sayma hakkımız var diyor herifler;"sesinizi çıkarmayın oturduğunuz yerde oturun ve biz ne vereceksek bekleyin;birşey vermesek de yanınızda bir vardak soğuk su bulundurun" demek istiyor herifler;Yok yok arkadaşlar bu iş AVRUPA İNSAN HAKLARI mahkemesine gitmeli ama,çok sabır ve çaba gerektiren bir iş;ALLAH BİZE YARDIM ETSİN..

Tmsf bugüne kadar kendisine dava açanlarla masaya oturdu ve anlaşma yaptı.
Hepsinde de '' davalarından feragat edecekler karşılığında şu kadar ödeme yapılacak'' dedi.

Hatta Tmsf kendisine dava açanlarla çok samimi ilişkilere girdi. Onlar hakkında istediğimiz bilgi ve belgeleri de çok özel ilşkiler :) içinde olduklarını söyleyerek vermedi.
Bakınız Ciner örneği.

Dava açacağız...AİHM gitmek için de dava açmamız, iç hukuku tüketmemiz gerek.

Tmsf bize dava açmayın diye şantaj yapamaz...çünkü devletle hiç bir işimiz yok. Biz sade vatandaşız. Kaldıki biz denize düşmüşüz...yağmur yağsa ne yazar...zaten ıslanmışız...kaybedecek hiç bir şeyimiz yok...

xyuna
24-10-2007, 12:13
Tmsf bugüne kadar kendisine dava açanlarla masaya oturdu ve anlaşma yaptı.
Hepsinde de '' davalarından feragat edecekler karşılığında şu kadar ödeme yapılacak'' dedi.

Hatta Tmsf kendisine dava açanlarla çok samimi ilişkilere girdi. Onlar hakkında istediğimiz bilgi ve belgeleri de çok özel ilşkiler :) içinde olduklarını söyleyerek vermedi.
Bakınız Ciner örneği.

Dava açacağız...AİHM gitmek için de dava açmamız, iç hukuku tüketmemiz gerek.

Tmsf bize dava açmayın diye şantaj yapamaz...çünkü devletle hiç bir işimiz yok. Biz sade vatandaşız. Kaldıki biz denize düşmüşüz...yağmur yağsa ne yazar...zaten ıslanmışız...kaybedecek hiç bir şeyimiz yok...
***************
Dostum sizi alkışlıyorum :bravo::bravo::bravo::bravo:
Bu davayı kazanmasak da inancınız ve mücadeleniz için tebrikler..

HalukAktuna
24-10-2007, 13:19
TMSF'nin Sabah mağdurlarına ödemeyi planladığı 35 milyon YTL'nin yetersiz olduğunu belirten BORYAD Başkanı Ali Bahçuvan, 'Nominal değer üzerinden ödeme yapılması durumunda ihalenin iptal edilmesi için dava açarız' dedi.

Dinç Bilgin'e ait olan Etibank'a el konulmasının ardından ellerindeki Sabah Yayıncılık, Sabah Pazarlama ve Medya Holding hisseleri bir anda yok olan yatırımcılara ödeme yapılmasının kapısı aralandı. Tassarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Ahmet Ertürk'ün, 7 Kasım'da yapılması beklenen Sabah-atv satış ihalesinin ardından, Sabah Grubu'nun toplamı 34.168'i bulan küçük hissedarlarına, ellerindeki hisselerin nominal değeri olan 35 milyon YTL civarında ödeme yapılacağını açıklaması, olumlu ancak yetersiz bulundu. Dinç Bilgin'in sahibi olduğu medya grubu şirketlerine İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) yaptıkları alımlarda ortak olduktan sonra büyük bir hüsrana uğrayan yatırımcılar adına konuşan Borsa Yatırımcıları Derneği Başkanı (BORYAD) Ali Bahçuvan, "Biz suspayı istemiyoruz. 35 milyon YTL kaybı karşılamaz. Satıştan sonra küçük hissedarların payları ne kadarsa o oranda ödeme yapılması gerekiyor" dedi.
Borsada Sabah Grubu'na ait hisseleri ellerinde bulunduranların toplam zararı 261.5 milyon dolar olmuştu. Sabah-atv satış sürecini yakından takip ettiklerini ifade eden Bahçuvan, TMSF'den gelen bu olumlu adıma rağmen, pay oranında ödeme yapılmazsa ihalenin iptali için dava açacaklarını söyledi.

Borç Dinç Bilgin'in
Satılan malın Sabah Yayıncılık'ın ortaklarına ait olduğunu vurgulayan Bahçuvan, "Bu nedenle elde edilecek gelirden, Dinç Bilgin'e ait borçlar düşüldükten sonra kalan paranın yatırımcılara hisseleri oranında dağıtılması gerekiyor" dedi. TMSF'nin yaklaşımını olumlu bulduklarını ancak bunun yeterli olmadığını ifade eden Bahçuvan, "Ama iyi para elde edilirse yatırımcıya ödeme yapılacağı yönündeki bir yaklaşım doğru olmaz. Çünkü borç Sabah yatırımcılarının değil, hakim ortaklarının borcudur. Hakim ortakların hissesi oranında borcu düşülür, yatırımcıya da hisseleri oranında para dağıtılır. Atıl borç kalacaksa da bu hakim ortakların varlıklarının satışından karşılanır" diye konuştu.

Yatırımcının malı satışta
Ertürk'ün küçük yatırımcılara dağıtılacağını açıkladığı 35 milyon YTL'nin hissedarların elindeki payların değerini karşılamadığını vurgulayan Bahçuvan, "Nominal bedel üzerinden ödeme yapmak, bu işten umudunu kesmiş yatırımcıyı bir nebze de mutlu eder, ama kafi değil. Hakim ortakların borcuyla yatırımcının alacağı aynı kefeye konmamalı. Dinç Bilgin'in borcunda yatırımcının bir sorumluluğu ve kabahati yok. Peki niye yatırımcı mağdur oluyor" değerlendirmesinde bulundu. 35 milyon YTL'nin zararı karşılamaya yetmeyeceğini vurgulayan Bahçuvan, "Satılan malın karşılığında yatırımcının payı kadar ödeme yapılmalı. Çünkü sonuçta yine yatırımcının malını satıyorlar" dedi.
Sabah-atv satışına Medya Holding ve Sabah Pazarlama dahil edildiğinde 35 milyon YTL'nin nominal bedeli bile ödemeye yetmeyeceğini kaydeden Bahçuvan, "Bu durumda yatırımcıya 500 milyon dolar civarında para dağıtılmalı. Şirketlerin aktiflerini satıp yatırımcıya pay vermemek hakkaniyete uymaz" dedi.
Sabah-atv satışını hukuki açıdan da takip ettiklerini belirten Bahçuvan, nominal değer üzerinden ödeme yapılması durumunda ihalenin iptal edilmesi için dava açacaklarını söyledi. "Şu anda iyi niyetli bir yaklaşım görmemiş olsak, ihalenin yapılmaması için de dava açardık" diyen Bahçuvan, yatırımcıları barıştırmak için bir fırsat doğduğunu ve bunun geri tepilmemesi gerektiğini söyledi. Bahçuvan, "TMSF'nin olumlu yaklaşımının da suspayı olarak değil, zararı telafi etmeye yönelik olması gerekiyor. Elindeki diğer bankalardan kaynaklanan mağduriyetleri de benzer şekilde gidermesi gerekiyor" diye konuştu.

Sn. Ali Bahçuvan'a bu demecinden dolayı teşekkür ederiz.

semaksa
24-10-2007, 13:53
Sn. Semra AKSAKAL,

İlgi: 05.10.2007 tarihli bilgi edinme başvurunuz.

İlgi başvurunuzla istenen bilgilerin Kurul içindeki diğer birimlerden sağlanması gerekmekte olup başvurunuz, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 11. maddesi uyarınca, 30 iş günü içinde cevaplandırılacaktır.

Bilgi edinilmesi rica olunur
--------------------------------------------------------------------------------

From: SPK Şikayet
Sent: Friday, October 05, 2007 6:12 PM
To: SPK Şikayet
Subject: Bilgi Edinme Basvurusu

SPK Bilgi Edinme Başvurusu

Tüzel Kişilik Unvanı:


T.C. Kimlik No:
***************
Ad soyad:
**************

Adres:
**************

Telefon:
*********

Faks:


e-Posta:
******************

Konu:
Sermaye Piyasası Bilgi Sistemleri Platformu (SP-NET)

Alt Konu:

Başvuruya hangi yolla cevap almak istersiniz:
Elektronik

Açıklama:
1-Etibank a 27.10.2000 tarihinde el kondukdan sonra Bilgin grubuna ait ve halka açık şirketler için TMSF-SPK arasındaki yazışmaların bir suretlerinin tarafımıza gönderilmesi.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi ve belgeler yukarıda belirtilmiştir.
Gereğini arz ederim.

semaksa
24-10-2007, 13:56
Sn. Semra AKSAKAL,

İlgi: 05.10.2007 tarihli bilgi edinme başvurunuz.

İlgi başvurunuzla istenen bilgilerin Kurul i&#231;indeki diğer birimlerden sağlanması gerekmekte olup başvurunuz, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 11. maddesi uyarınca, 30 iş g&#252;n&#252; i&#231;inde cevaplandırılacaktır.

Bilgi edinilmesi rica olunur
--------------------------------------------------------------------------------

From: SPK Şikayet
Sent: Friday, October 05, 2007 6:21 PM
To: SPK Şikayet
Subject: Bilgi Edinme Basvurusu

SPK Bilgi Edinme Başvurusu

T&#252;zel Kişilik Unvanı:


T.C. Kimlik No:
***************

Ad soyad:
**************
Adres:
***************************

Telefon:
**************

Faks:


e-Posta:
*****************

Konu:
Sermaye Piyasası Bilgi Sistemleri Platformu (SP-NET)

Alt Konu:

Başvuruya hangi yolla cevap almak istersiniz:
Elektronik

A&#231;ıklama:
SORULAR 1-Sabah Yayıncılık AŞ nin imtiyaz ve isim hakkı bu şirkette iken,30.10.2000 tarihinden 31.05.2001 tarihleri arasındaki basın ilan kurumundaki Sabah Yayıncılık Aş nin alacakları bu şirkete &#246;denmiş midir? 2 Bilgin Yayıncılık AŞ den Ciner grubu şirketlerine isim ve imtiyaz haklarının devrine karşı SPK tarafından TMSF ye ve şirkete karşı dava a&#231;ılmış veya tedbir istemiş midir? 3-Sabah Yayıncılığın isim ve imtiyaz hakkının Sabah Yayıncılıkdan Bilgin Holdinge 31.05.2001 tarihindeki karşı usuls&#252;z ve bedelsiz devri ile ilgili başta kamu kuruluşları,Maliye ve Kamu Bankaları olmak &#252;zere a&#231;ılmış satışın/devrin iptali veya tedbire y&#246;nelik ka&#231; dava vardır?Davaların aşaması nedir?a&#231;ılan davalardan sarfı nazar edilen var mıdır? 4-Bilgin Holdingden Merkez Grubuna isim ve imtiyaz haklarının devri i&#231;in TMSF tarafından dava a&#231;ılırken,Ank.3.Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 4389 sayılı yasadan kaynaklanan yetki ile 2000/830-832 E.dosya ile konan tedbirlere rağmen bu isim ve imtiyaz haklarının Sabah Yayıncılık dan Bilgin Holdinge 31.05.2001 tarihindeki devri i&#231;in neden TMSF tarafından dava a&#231;ılmamıştır? 5-İMKB nin 2005 yılında Merkez Gurubunun halka a&#231;ılması sırasında;sabah yayınclığını isim hakkı devri konusunda dava olduğu gerek&#231;esi ile olumsuz g&#246;r&#252;ş belirtmesi &#252;zerine ,SPK nın aldığı kararlar nelerdir? 6-TMSF nin 27.10.2000 tarihinden itibaren &#37;20 hissedarı olduğu ve halen TMSF nin y&#246;netim ve denetiminde bulunan Sabah Yayıncılık AŞ nin y&#246;netimine yetkili A grubu hisselerinin 2000 yılında %50 sinin &#246;nce Ciner daha sonra MTM grubuna devri ile ilgili y&#246;netim kurulu kararlarında veya bu kararlara mesnet eden satış protokollarında "Sabah Yayıncılık imtiyaz ve isim hakkının " Bilgin holdingden Sabah Yayıncılığa devri konusunda madde var mıdır? 7-Sabah Yayıncılık AŞ nin halen A grubu hissesinden dolayı ortağı MTM şirketidir.Bu şirketlerin sahipleri de Mehmet Emin Karamehmet,Turgay Ciner ve Murat Vargı'dır.Adı ge&#231;en şirketin hem asaleten hem de kefaleten TMSF ye Amme borcu bulunmaktadır.Bu bor&#231;lar i&#231;in TMSF y&#246;netimi tarafından 5411 sayılı yasanın kendisine tanıdığı t&#252;m yasal yetki,tedbir ve yurtdışı yasağı uygulanmış mıdır?Uygulanmamış sa nedeni nedir?Ya da diğer bor&#231;lulara uygulanan bu tedbirler adı ge&#231;en kişilere uygulanmayarak ayrıcalık tanınmış mıdır?TMSF27.10.2000 tarihinden itibaren asaleten veya kefalet AMME borcu bulunan Ciner grubunun TMSF nin a&#231;mış olduğu ihaleye katılması yasal veya etik midir? 8-&#199;ukurova grubunun İst Asliye Ticaret Mahkemesinde Bilgin grubuna karşı 2005 yılında a&#231;mış olduğu "isim hakkının bedelsiz devri ile ilgili y&#246;netim ve buna ilişkin genel kurul kararlarının iptali " ile ilgili davaya SPK neden m&#252;dahil değildir? 9-&#199;ukurova grubunun %50 ortak olduğu ATV lisans hakkına sahip Sabah Satel AŞ firmasının 1995 yılından itibaren t&#252;m y&#246;netim kurulu kararları ve genel kurul kararlarını iptal ettirdiği ve bu hususları SPK ya yazı ile ilettiği kamuoyuna yansımış olup,mahkeme kararları ile şirket 1995 yılındaki ortaklık konumuna d&#246;nd&#252;ğ&#252; takdirde,bu şirkette Sabah Yayıncılık AŞ nin hissesi mevcut mudur?Eğer mevcut ise SPK bu davalara m&#252;dahil midir?M&#252;dahil değil ise nedenlerini a&#231;ıklayınız.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi ve belgeler yukarıda belirtilmiştir.
Gereğini arz ederim.

semaksa
24-10-2007, 14:02
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

(Basın ve Halkla İlişkiler M&#252;d&#252;rl&#252;ğ&#252;)


24.10.2007

SAYI : TMSF.BHI.260 / 9262

KONU : Bilgi Edinme TalebiSemra Aksakal

****************
İLGİ : 05.10.2007 ve 9262 sayılı talebiniz.


İlgi talebiniz 24.10.2003 tarih ve 4982 sayılı Kanun ile bu kanuna bağlı olarak &#231;ıkarılmış olan 27.04.2004 tarihli “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Y&#246;netmelik” h&#252;k&#252;mleri &#231;er&#231;evesinde değerlendirilmiştir.


1-3-5-6-8-9) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı kanununun 7/3 maddesi gereğince bahse ge&#231;en soruları doğrudan bu şirkete y&#246;neltmeniz gerekmektedir.


2) Bahse ge&#231;en konu ile ilgili Kurumumuz kayıtlarında bir bilgiye rastlanılmamıştır.


4) TMSF tarafından s&#246;zkonusu isim ve imtiyaz haklarının devrine ilişkin iptal davaları mevcuttur.


7) 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun Fona verdiği yetkiler &#231;er&#231;evesinde Fonun alacaklarını tahsil amacıyla ger&#231;ekleştirdiği hukuki ve idari işlemlerde şirketin hisse yapısının bir &#246;nemi bulunmamaktadır. Fonun takip ve tahsil işlemlerinin muhatabı olan bir firmanın hakim ortakla bağlantısı bulunmayan &#252;&#231;&#252;nc&#252; şahıs hissedarları veyahut borsadan hisse senedi edinmiş olan azınlık hissedarları bulunabilmektedir. Banka hakim ortaklarının Fona olan bor&#231;ları ile ilgili olarak Fonun takip ve tahsil işlemlerinin muhatabı olan ger&#231;ek ve t&#252;zel kişiler 4389 Sayılı Bankalar Kanunu'nun 15. maddesi ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 134. maddesi kapsamında değerlendirilmektedir. Sabah Yayıncılık A.Ş. hissedarı MTM Haber Yatırım A.Ş. ve Ciner Grubu ile ilgili bilgi talep edilen hususlar 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunun 25. maddesi kapsamında bulunmaktadır.
Bilgi edinmenizi rica ederim.

Başvuru Bilgileri


İstenilen Bilgi ve Belgeler :
SORULAR
1-Sabah Yayıncılık AŞ nin imtiyaz ve isim hakkı bu şirkette iken,30.10.2000 tarihinden 31.05.2001 tarihleri arasındaki basın ilan kurumundaki Sabah Yayıncılık Aş nin alacakları bu şirkete &#246;denmiş midir?

2 Bilgin Yayıncılık AŞ den Ciner grubu şirketlerine isim ve imtiyaz haklarının devrine karşı SPK tarafından TMSF ye ve şirkete karşı dava a&#231;ılmış veya tedbir istemiş midir?

3-Sabah Yayıncılığın isim ve imtiyaz hakkının Sabah Yayıncılıkdan Bilgin Holdinge 31.05.2001 tarihindeki karşı usuls&#252;z ve bedelsiz devri ile ilgili başta kamu kuruluşları,Maliye ve Kamu Bankaları olmak &#252;zere a&#231;ılmış satışın/devrin iptali veya tedbire y&#246;nelik ka&#231; dava vardır?Davaların aşaması nedir?a&#231;ılan davalardan sarfı nazar edilen var mıdır?

4-Bilgin Holdingden Merkez Grubuna isim ve imtiyaz haklarının devri i&#231;in TMSF tarafından dava a&#231;ılırken,Ank.3.Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 4389 sayılı yasadan kaynaklanan yetki ile 2000/830-832 E.dosya ile konan tedbirlere rağmen bu isim ve imtiyaz haklarının Sabah Yayıncılık dan Bilgin Holdinge 31.05.2001 tarihindeki devri i&#231;in neden TMSF tarafından dava a&#231;ılmamıştır?

5-İMKB nin 2005 yılında Merkez Gurubunun halka a&#231;ılması sırasında;sabah yayınclığını isim hakkı devri konusunda dava olduğu gerek&#231;esi ile olumsuz g&#246;r&#252;ş belirtmesi &#252;zerine ,SPK nın aldığı kararlar nelerdir?

6-TMSF nin 27.10.2000 tarihinden itibaren &#37;20 hissedarı olduğu ve halen TMSF nin y&#246;netim ve denetiminde bulunan Sabah Yayıncılık AŞ nin y&#246;netimine yetkili A grubu hisselerinin 2000 yılında %50 sinin &#246;nce Ciner daha sonra MTM grubuna devri ile ilgili y&#246;netim kurulu kararlarında veya bu kararlara mesnet eden satış protokollarında "Sabah Yayıncılık imtiyaz ve isim hakkının " Bilgin holdingden Sabah Yayıncılığa devri konusunda madde var mıdır?

7-Sabah Yayıncılık AŞ nin halen A grubu hissesinden dolayı ortağı MTM şirketidir.Bu şirketlerin sahipleri de Mehmet Emin Karamehmet,Turgay Ciner ve Murat Vargı'dır.Adı ge&#231;en şirketin hem asaleten hem de kefaleten TMSF ye Amme borcu bulunmaktadır.Bu bor&#231;lar i&#231;in TMSF y&#246;netimi tarafından 5411 sayılı yasanın kendisine tanıdığı t&#252;m yasal yetki,tedbir ve yurtdışı yasağı uygulanmış mıdır?Uygulanmamış sa nedeni nedir?Ya da diğer bor&#231;lulara uygulanan bu tedbirler adı ge&#231;en kişilere uygulanmayarak ayrıcalık tanınmış mıdır?TMSF27.10.2000 tarihinden itibaren asaleten veya kefalet AMME borcu bulunan Ciner grubunun TMSF nin a&#231;mış olduğu ihaleye katılması yasal veya etik midir?

8-&#199;ukurova grubunun İst Asliye Ticaret Mahkemesinde Bilgin grubuna karşı 2005 yılında a&#231;mış olduğu "isim hakkının bedelsiz devri ile ilgili y&#246;netim ve buna ilişkin genel kurul kararlarının iptali " ile ilgili davaya SPK neden m&#252;dahil değildir?

9-&#199;ukurova grubunun %50 ortak olduğu ATV lisans hakkına sahip Sabah Satel AŞ firmasının 1995 yılından itibaren t&#252;m y&#246;netim kurulu kararları ve genel kurul kararlarını iptal ettirdiği ve bu hususları SPK ya yazı ile ilettiği kamuoyuna yansımış olup,mahkeme kararları ile şirket 1995 yılındaki ortaklık konumuna d&#246;nd&#252;ğ&#252; takdirde,bu şirkette Sabah Yayıncılık AŞ nin hissesi mevcut mudur?Eğer mevcut ise SPK bu davalara m&#252;dahil midir?M&#252;dahil değil ise nedenlerini a&#231;ıklayınız.

semaksa
24-10-2007, 14:04
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

(Basın ve Halkla İlişkiler M&#252;d&#252;rl&#252;ğ&#252;)


05.10.2007

SAYI : TMSF.BHI.260 / 9264

KONU : Bilgi Edinme Talebi

semra aksakal

*****************

İLGİ : 05.10.2007 ve 9264 sayılı talebiniz.


İlgi talebiniz 24.10.2003 tarih ve 4982 sayılı Kanun ile bu kanuna bağlı olarak &#231;ıkarılmış olan 27.04.2004 tarihli “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Y&#246;netmelik” h&#252;k&#252;mleri &#231;er&#231;evesinde değerlendirilmiştir.


10) 4982 say&#253;l&#253; Bilgi Edinme Hakk&#253; Kanunu &#231;er&#231;evesinde Kurumumuza yapm&#253;&#254; oldu&#240;unuz ba&#254;vurunuzda talep etti&#240;iniz hususlar TMSF'nin i&#231; i&#254;leyi&#254;i ile alakal&#253; olup, TMSF ile SPK aras&#253;nda yap&#253;lan yaz&#253;&#254;malar&#253;n g&#246;nderilmesi m&#252;mk&#252;n bulunmamaktad&#253;r. Ancak Bilgin Grubu'na ait halka a&#231;&#253;k &#254;irketler ile ilgili olarak yat&#253;r&#253;mc&#253;lar&#253; ve kamuoyunu ilgilendiren hususlar &#221;MKB'nin resmi sitesindeki &#222;irket Bilgileri b&#246;l&#252;m&#252;nde yay&#253;nlanmaktad&#253;r.

Bilgi edinmenizi rica ederim.


Başvuru Bilgileri


İstenilen Bilgi ve Belgeler :
1-Etibank a 27.10.2000 tarihinde el kondukdan sonra Bilgin grubuna ait ve halka a&#231;ık şirketler i&#231;in TMSF-SPK arasındaki yazışmaların bir suretlerinin tarafımıza g&#246;nderilmesi.

hocamurat2001
24-10-2007, 15:57
MURAT TEKE
YUKARI TAŞYALAK İ.Ö.O MÜDÜRLÜĞÜ 63570 CEYLANPINAR/Ş.URFA


İLGİ : 09.10.2007 ve 9347 sayılı talebiniz.

İlgi talebiniz 24.10.2003 tarih ve 4982 sayılı Kanun ile bu kanuna bağlı olarak çıkarılmış olan 27.04.2004 tarihli “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

49820 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 8. maddesi uyarınca, Kurum ve Kuruluşlarca yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi ve belgeler bilgi edinme başvurularına konu olamazlar.

Talebe konu bilgiler, Kurumumuzun web sitesinde "TMSF Duyuruları" başlığı altında yayınlanmıştır.


Bilgi edinmenizi rica ederim.


Başvuru Bilgileri

Başvuru Tarihi : 09.10.2007
Adı-Soyadı/Ünvanı : MURAT TEKE
Konusu :
Başvuru Şekli : WebForm
Form Bilgisi : Form Var
Başvuranın Kişiliği : Gerçek Kişi
T.C. Kimlik No : 14410351638
Adresi : YUKARI TAŞYALAK İ.Ö.O MÜDÜRLÜĞÜ 63570 CEYLANPINAR/Ş.URFA
E-Posta Adresi : [email protected]
Telefon No : 5425486737
Faks : -
Cevap Talebi : Elektronik
İmza : İmza Yok
Yetki Belgesi : Yok
İstenilen Bilgi ve Belgeler :

TMSF BAŞKANLIĞINA
1-Kamuoyuna yansıdığı ve TMSF web sayfasında da belirtildiği, üzere Ciner ve Bilgin grubu arasında 12.06.2002 tarihinde bir gizli ortaklık protokolü yapıldığı ve 2001 yılı Rekabet Kurulu kararında açıklanan ortaklık yapısına göre, Sabah Yayıncılık AŞ nin kontrolünün diğer medya grubu şirketleri ile birlikte bu gizli ortaklığa geçtiği ve bu şirketlerin yönetim ve denetimine 05.04.2007 tarihinde TMSF el koyana kadar yönettikleri anlaşılmaktadır. Bu nedenle Bilgin ve Ciner grubunun SPK nun ilgili maddeleri gereğince cağrı yükümlülüğü doğmaktadır. Bu konunun tespiti içinde Rekabet Kuruluna müracatınız gerekmektedir
2Ayrıca Sabah Yayıncılığın büyük hissedarı olduğu Medya holdingin sahip olduğu, Sabah Yayıncılık isim hakkının Ciner grubuna devredilmek üzere yapılan gizli protokollarla bedelsiz hile ve muvazaa ile 31.05.2001 tarihinde, Bilgin holdinge devredildiği kamu oyunda açıklanması üzerine, hile ve muvazaadan dolayı zamanaşımına uğramayan bu isim hakkının bedelsiz devrine karşın, TMSF nin satışa çıkardığı isim hakkı bedelinden ve gizli protokollardan doğan Ciner grubuna MEDYA HOLDİNG, SABAH YAYINCILIK VE SABAH PAZARLAMA AŞ şirketleri için yapılacak çağrı yükümlüğü bedeli karşısında TEDBİR OLARAK yasanın 46. MADDESİNDEKİ size verdiği yetkiye istinaden Satış tutarında küçük yatırımcıya ödenecek tutar kadar Alacak kaydettirilmelidir.
(5411 sayılı Bankacılık Yasasının 134.maddesindeki 8.paragrafında belirtilen üst kurul olarak)
ilgili paragraf:
"Bu maddede yer alan hükümler çerçevesinde varlıkları ticarî ve iktisadî bütünlük kapsamında satılan şirketlerin kamu kurum, kuruluşları ve üst kurullara olan ve satış tarihine kadar tahakkuk etmiş borçları satış bedelinden garameten tahsil edilir. Garame ile dağıtım sonrasında bakiye borç kalması, lisans, ruhsat, imtiyaz sözleşmesi, geçici frekans ve kanal kullanımı ve benzeri hakların devri ve yeni alıcısı tarafından işletilmesi için gereken ve kamu kurum ve kuruluşları ve üst kurullarca yapılması gereken devrin tescil ve nakli işlemine engel teşkil etmez"

1-Yukarıda belirtilen hususların Bakanlığınıza bağlı kurullarınızca(SPK,TMSF) yerine getirilip getirilmediği,
2-Böyle bir talimat, işlem veya tedbirler verilmedi veya istenmedi ise yasal dayanakları hakkında, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun hükümleri de gözetilerek tarafımıza 15 gün içerisinde bilgi verilmesi,
3- Kurulunuzca yasanın sizlere tanıdığı bu yetkileri kullanmamanızı nedeniye, başta TMSF, Ciner, Bilgin ve MTM grubu hakkında gereğinin yapılması için yetkilileri talimatlandırmanızı, aksi takdirde oluşacak zararlarımın tazmini hususunda hakkınızda tazminat davası açacağımı,
4-Bu hukuka aykırılıkların ortadan kaldırılması ve tedbirlerin alınması hususunda konusunda yine 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun hükümleri doğrultusunda tarafımıza bilgi verilmesini saygı ile arz ederiz.

AD-SOYAD: Murat TEKE
ADRES: Yukarı Taşyalak i.ö.o müdürü 63570
Ceylanpınar/Ş.urfa

İMZA:

VATANDAŞLIK NUMARANIZ:14410351638
Anne Adı : ALMAST
Baba Adı : ÖMER
Doğum Yeri : KAHTA
Doğum Tarihi : 20.02.1974

HalukAktuna
25-10-2007, 01:03
Arkadaşlar ...Sabah olayında tüm kurum ve kuruluşlar yanlış üstüne yanlış yapmışlar....ya da şeytan üçgeninde kendilerini kaybetmişler....:notr:
Bunlar açacağımız davalarda bir bir hesap soracağımız konular olacak...
Biz bu sorduğumuz soruların cevaplarını biliyoruz...bildiğimizi onlar da biliyorlar...
Fakat bilgi sakladıklarını sanıyorlar....
Aslında vermedikleri her bilgi bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.

Sizlere gelen cevapları lütfen Başbakanlık bilgi edinmeye gönderin.Başbakanlık bilgi edinme ile görüştük. İlgili kuruluşları bilgi vermeleri konusunda uyarıyorlar.
...bize vermedikleri bu bilgileri başbakanlık bilgi edinmeye vermek zorundalar...şimdilik oraya da direniyorlar...ama olay yargıya intikal ettiğinde mecburen mahkemeye verecekler....


Bizim Sabah Yayınclıkla ilgili sorularımızı TMSF ''gidin Sabah'a sorun'' demişlerdi ya...Göltaş olayında da aynı şekilde gidin bu bilgileri göltaş'a sorun diyor....Ama başbakanlık bilgi edinme kurulu da Şirketler senin kontrolünde, bu yüzden bilgileri temin edip başvuru sahibine aktarmalısın" yönünde görüş bildiriyor. Bakalım nasıl olacak ?

Bu arada Maliye bakanlığına sorduğumuz sorulara aşağıdaki cevap geldi....gülermisiniz ağlarmısınız :frown:


--------------------------------------------------------------------------------

MALİYE BAKANLIĞINA BİLGİ EDİNMEDEN SORU:
1-03.02.2005 TARİHLİ HÜRRİYET GAZETESİ HABERİNDE KONU EDİLEN SABAH YAYINCILIK VE CİNER GRUBUNA YAPILAN HACİZ İŞLEMİ İÇİN NE TÜR DAVA AÇILMIŞTIR?
2-HABERDE KONU EDİLEN DAVA HANGİ MAHKEMEDE DEVAM ETMEKTEDİR VE HANGİ AŞAMADADIR?
3-SABAH YAYINCILIK İSİM VE REKLAM GELİRİNDEN MALİYE NE KADAR TAHSİLAT YAPMIŞTIR?
4-MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN SABAH YAYINCILIK İMTİYAZ VE İSİM HAKKINA İSTİNADEN 27.10.2000 TARİHİNDEN İTİBAREN YÜRÜTÜLEN TAKİP VE ÖDEME EMİRLERİ İLE SONUÇLARI NELERDİR.?


T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

İlgi dilekçeniz incelenmiş olup, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve kanunun uygulanmasına ilişkin 19.04.2004 gün ve 2004/7189 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca çıkartılan Yönetmeliğin “İstenecek bilgi veya belgelerin niteliği” başlıklı 12’nci maddesinde “Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. Doğrudur...
Kurum ve kuruluşlar; ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurular ile tekemmül etmemiş bir işleme ilişkin bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler.”hükmü yer almaktadır. Doğrudur...

Ayrıca 4982 sayılı Bilgi edinme Hakkı Kanununun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü paragrafında, “Merkezi idarenin taşra teşkilatında bulunan bilgi ve belgelere ilişkin başvurular, valilik veya kaymakamlığa bağlı olarak faaliyette bulunan bilgi edinme yetkililerine veya taşra teşkilatında bulunan ilgili birimlere yapılır.” denilmektedir. pardon anlamadım bu ne şimdi Ne alaka ? :arf:Buna göre ??? neye göre ?, dilekçeniz 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında değerlendirilmek üzere yönetmeliğin 17. maddesi gereğince İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (Bilgi Edinme Birimi) ve Sermaye Piyasası Kuruluna (Bilgi Edinme Birimi) gönderilmiş olup tarafınıza bilgi verilmesi istenilmiştir

Vergi dairesi belki de ...Tmsf ve SPK çileden çıkar artık...:)herkes bize yükleniyor...nedir bizim çilemiz falan dediklerini duyar gibi oluyorum..:)

HalukAktuna
25-10-2007, 01:59
Sn. Forumdaşlar Bugün yine Saat 3 te Hukuk Bürosunda Toplantimiz Vardi...

Hukuk Bürosu Avukatlari toplanti esnasinda sürekli Olarak Sn Nobody gibi bilgili birinin aramızda olmasinin büyük bir şans olduğunu belirttiler.
Sn Nobody'nİn Önderliğinde bugüne kadar yaptiğımız çalişmalar Hukuk bürosunun işini epey kolaylaştiriyor.
SN NOBODY'E TEŞEKKÜR EDİYORUM BİZİ BİLİNÇLİ BİR YOLA SOKTU...

Hukuk bürosu şimdi verdiğimiz bilgiler doğrultusunda dava mesnetini vesairesini oluşturup ilgili Kurum Ve Kuruluşlara burada detayını vermeyeceğim davalari HAZIRLAyacaklar...

Şimdi peşinde olduğumuz 2 Detay bilgi kaldi. ( Delil niteliği taşıdıği için Çok önemli,)

Bunlar Da Tamamlandıktan Sonra, Savunulması Mümkün Olmayan Davalarımızı Açacağız.

Karşımızda Çok Karışık İlişkiler Yumağı Var... devletin Kurumları Spk Tmsf Bddk Maliye Bakanlığı Adalet Bakanlığı Patent Enstitüsü Rekabet Kurumu Ve Özel Sektörün BAŞ Aktörleri. Ciner, Bilgin, Karamehmet Ve Kurulan Birbirlerine Ortaklık İLİŞKİSİ Oluşturulan Şirketler...halka Açık Olanlar Olmayanlar.sonra Aralarında ki İhtilaflar...birbirleriyle Yapılan Açık Ve GİZLİ Ortaklıklar...mal kaçırmalar.birbirlerini saf dışı etme operasyonları Vs Vs.

Maalesef Karşımızda bir Suçlu Kurum Veya Kuruluş Yok... Suçu İşleyenler... Ortak Olanlar... İŞBİRLİĞİ Yapanlar... Çanak Tutanlar. Var da var...

Hepsine Dava Açabiliriz... Ayrı Ayrı Dava Açabiliriz... İdari Dava Açarız... Tazminat Davası Açarız... Her şeyİ Yapabiliriz.

Ama Günlerdir Yaptığımız Çalışmalar. Konuyu Mümkün Olduğu Kadar Basite İndirmek Ve Sonuca Gidecek Sadece BİR İKİ/ Dava Açmak...

Avukatlık Bürosu Da Bunun Üzerinde Çalışma Yapıyor...

3 Kasım Dan Önce Dava AÇMIŞ Olmamız Gerekiyor...bunu Yapacağız...

cianz
25-10-2007, 07:30
Anladığım kadarıyla gelinen son nokta TMSF yetkililerinin direnmeyi seçmiş olmasıdır. Onların durumunda olsam bende aynısını yapardım çünkü durumları hiçte iç açıcı değil Neden ?
Bize ödeme yapmaları gereken miktar hisse başına en 20-30 ytl olmalı ki davalar bir nebze dursun fakat bunun maliyeti 700-1050 milyon USD böyle bir para yok arkadaşlar kaldıki bu parayı bulsalar bile 38000 kişinin içinden banane paradan ben hissemi istiyorum deyip yine dava açanlar olacaktır.
Peki neden yok böyle bir para? TMSF nin de bağlı olduğu kurumlar var örneğin maliye bakanlığı gibi, satıştan gelecek paradan neler yapacağını çoktan hesaplamaya başlamıştır bile, haciz alacaklısı bankalar vs. şimdilik bunları bizden daha tehlikeli görüyor olmalılar ve dava açıpta kazanacağı kesin belli olan çukurova ve ciner grupları. ve son olarakta kamu kurum ve kuruluşları elektrik ssk vs gibi boçlar ve kendi harcamaları (binlerce açılan dava için avukatlık ücretleri, çalışanların maaşları ve diğer yüzlerce gider kalemi)
Peki TMSF ne yapmaya çalışıyor?
Öncelikle TMSF söylediklerinden geri adım atmak istemiyor bu kesin 3 sene sonra karda bir TMSF bırakıp meclise büyük adam olarak girme hayalleri olan TMSF yöneticileri, siyasi baskılar ve maddi çıkmazlar gibi nedenler burada yazabileceklerimden bir kaçı.
İkici olarak biz şu anda onlar için ciddi bir tehdit değiliz bundaki en büyük nedenler a)bizler henüz dernekleşmedik ve dağınık olarak haraket ediyoruz, b)hisse adedimiz hala çok az başka bir deyişle küçük yatırımcıların yanlızca %0.34 ünü temsil ediyoruz bunlar şu anki rakamlar.c)Suç duyurularımız çok çok uzun bir süre hasır altı edilebilir bu süreç sonunda kaybolabilir, yanabilir, sessizce iptal edilebilir.( Bunun garantisini aldılar sanırım )d) idari davalar uzun sürecektir en az 2-5 sene oyalıyabilirler belgeler başka bir kurumdan istenir belge gelmez eksik gelir tekrar istenir vs. biz çok ısrar edersek işin peşini bırakmazsak alıcı şirket büyük ihtimalle hükümete yakın şirketlerden birisi olacak ve duruma göre kalanların eline ve avukatlara 3-5 kuruş tutuşturup davadan vaz geçirme gibi bir alternatifleri olduğunu düşünüyorlar veya en azından idari davalar sonucunda geçen süre sonunda AİHM kapısı bize açılıncada anlaşabileceklerini düşünüyorlar tıpkı şu anda uzan gurubuyla yaptıkları gibi TMSF bu arada da BORYAD ı tehtit etmeyi de unutmadı direkmen onlara siz bu işe karışmayın dedi. e) çok konuşuyoruz ama icraat yok başka bir deyişle 20-30 tane suç duyurusu geldi devamı yok. Milletvekillerine mail atalım dendi 3-5 kişi attık davamı yok.İnternetteki tüm haber sitelerinde çıktık içimizden biriside yorumda bulunmadı
Onların bunları görebilmeleri veya anlıyabilmeleri için dahi olmaları gerekmiyor.
Peki TMSF ne yapacak ?
1-Bizim için birşeyler yapmadan önce elimizde neler var onlara bakmak istiyorlar. Yani ne açıyorsunuz bir bakalım diyorlar paket her zaman değişebilir satıştan sonrada ödeme çıkabilir vs.
2- Küçük yatırımcıyı avutmak lazım akılları karıştırmak lazım mesela son günlere doğru TMSF den şöyle bir açıklama gelebilir satıştan elde edilen gelirin xxxxx ödemeler yapıldıktan sonra kalacak paranın %33 nün hepsi küçük yatırımcıya verilecektir bizler çok uğraştık çabaladık tüm kaynaklarımızı zorladık ve size çok büyük bir miktar para ödüyoruz vs. gibi bu rakamda tahmini 2-3 ytl ye takabul edecektir.
3-Satışı tamamlayıp ödemeleri yapıp durum değerlendirmesi yapacaklar ve bizim kim olduğumuz daha bir netleşecek onlar için.
4-Süper yetkilerle donatılmış TMSF herhangi bir AİHM kararı belirginleşmesi veya benzeri durumlarda satışı iptal edebiir veya çok ilginç durumlar karşımıza çıkabilir.

Bravo onlara haftalarca düşünüp taşınıp bunları bulmuşlar :beurk: hala köylü çakalı misali birileri tV ye çıkıp geyik geyik konuşup biryandan BORYAD ı tehdit ederken öbür yandanda ha size bir verdik bakın sıfır olmasın gibisinden bize laf yetiştiriyor nasıl bir kişilk Tv de bu kadar saçmalıyabilir
1-Konu açık ve nettir 30 suç duyurusu hasır altı edilirse 300 tane gider 300 tane hasır altı edilirse 3000 tane gider bundan sadece ve sadece yöneticiler değil orda bulunan çaycı bile etkilenir.Bu işte zaten sorumluluğun yoksa oturup beklersin biz elbette sorumluları buluruz.
2-Bizler zaten AİHM noktasına kadar gitmişsek davaları içerden ve dışardan açarız bu zamana kadar zaten bizi muattab kabul etmediyse herhangi bir kurum veya şirket bu saatten sonrada etmesinin çok bir anlamı yoktur.
3-Avutmak veya oyalamak sadece onlara zaman kazandırır 7 sene geçmesine rahmen hala insanlar buradaysa 7 sene sonrada olacaktır herkez ne koyduğunu veya ne alacağını az çok bilir.
4-Artık bu konu bazılarımız için para mevzusunun da ötesinde onur meselesi olmaya başlamıştır bir süre sonra bu mesele para ile çözülemiyecek duruma gelecektir
5-Burada kimsenin kaybedecek bir şeyi yoktur bizler boş vakitlerimizi bu şekilde değerlendirmeyi seviyoruz habilerim arasında ülkeyi soyanlar, bunlara yardımcı olanlar, yandaşları, yalakaları vb gibi tiplemeleri tutuklatmakta vardır. Daha öncede yaptım, şu andada yapıyorum gelecektede yapacağım.:he:

spekavcısı
25-10-2007, 10:17
Yol belli idi...tahtaları açar şirketleri öyle satardın...fiyatlar serbest piyasada oluşurdu...SPK ilgili bölümü ne demişti..küçük yatırımcıları korumak için tahtaları kapatıyoruz...şimdi kimi korudukları ortaya çıktı...nitelikli ABİleri koruyorlarmış..adamların niteliği...dolambaç..sanki saklambaç oynuyorlar...
Şİmdiye kadar bu yolu kullanmak üzere işlem yapılmadığı için bu süreci yeniden kurgulamak, yapılandırmak lazım... İLGİLİ KURUMLARIN YÖNETİM ANLAYIŞI VE GÖREV ANLAYIŞI bunu gerçekleştirme yeteneğinden ve iradesinden yoksundur.......

nobody
25-10-2007, 10:59
TMSF nin i&#231;inden aldığımız bilgilerde,k.yatırımcının hakkını korumaya &#231;alıştıklarını fakat başta sabah yayıncılık olmak &#252;zere halka a&#231;ık hisselerin b&#252;y&#252;k bir b&#246;l&#252;m&#252;n&#252;n de ciner grubunu dolaylı olarak elinde olduğu bu nedenle &#246;deme yapılırsa bu grubuda dolaylı &#246;deme yapılacağını belirtmektedirler.Hatırladığım kadarı ile de tahta kapanmadan evvel yaklaşık 4 milyon hisse takas CİNER grubuna ait Riva Menkul değerlerde g&#246;r&#252;nmektedir.
Bu hususu teyit eden 07.01.2001 tarihli h&#252;rriyet gazetesi haberi..

Ciner, Sabahzede'ye 55 trilyon lira &#246;deyecek


SPK, 23 Ekim 2000'de A grubu hisselerinin &#231;oğunluğunu alarak Sabah Yayıncılık'a ortak olan Turgay Ciner, Erhan Ayg&#252;n ve Park grubu şirketleri, diğer ortaklara ‘hisselerinizi alırız’ &#231;ağrısı yapacak. Ciner, hisse senetlerini almak i&#231;in en az 55 trilyon lira &#246;deyecek.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Sabah Yayıncılık hisse senetlerini satın alan ger&#231;ek ve t&#252;zel kişilikler olan Park grubu şirketleriyle Turgay Ciner ve Erhan Ayg&#252;n'&#252;n, şirketin diğer ortaklarının elindeki hisse senetlerini de &#231;ağrı yoluyla toplamasına karar verdi. SPK'nın kararına g&#246;re Turgay Ciner, Erhan Ayg&#252;n ve Park grubu şirketleri Sabah Yayıncılık hisse senetlerini 3 bin 250 liradan satın alacaklar.


Sabah Yayıncılık'ın yatırımcının elinde bulunan nominal değer itibariyle 12 trilyon liralık hisse senedi ve Etibank'ın elinde bulunan 5.2 trilyon liralık nominal değerde hisse senedi Turgay Ciner tarafından satın alınacak. Ciner bu hisselerin tamamını satın almak durumunda kalırsa nakit olarak en az 55 trilyon lira &#246;demek zorunda kalacak.


SPK'nın kararına g&#246;re, Turgay Ciner, Erhan Ayg&#252;n ve Sabah Yayıncılık ortağı olan Park grubu şirketleri Sermaye Piyasası Kanunu, Seri IV, No:8 olarak tanımlanan tebliğin ikinci fıkrasına uygun davranacak. Bu tebliğ ‘Halka a&#231;ık anonim ortaklıklar genel kurullarında vekaleten oy kullanılmasına ve &#231;ağrı yoluyla vekalet veya hisse senedi toplanmasına ilişkin esaslar’ı belirliyor.


3 BİN 250 LİRADAN ALINACAK


Turgay Ciner, tarafından 23 Ekim 2000'de, 3 bin 250 liradan satın alındığı a&#231;ıklanan Sabah Yayıncılık hisse senetlerinin, &#231;ağrı yoluyla toplanmasında fiyat yine 3 bin 250 lira olacak. &#214;denmiş sermayesi 33 trilyon lira olan ve halka a&#231;ık kısmı yaklaşık y&#252;zde 52 g&#246;r&#252;nen Sabah Yayıncılık'ın, 27 Ekim 2000 tarihi itibariyle 4 milyon 971 bin lotluk kısmı, Turgay Ciner'e ait olan Riva Menkul Değerler'in hesaplarında g&#246;r&#252;n&#252;yordu. Bu nedenle, Sabah Yayıncılık'ın dolanımda olan yaklaşık 17 milyon lot hisse senedinin, yaklaşık 12 milyon lotu yatırımcıların elindeydi. B&#246;ylece Sabah Yayıncılık hisse senetlerinin, yatırımcının elinde bulunan kısmının tamamı i&#231;in yaklaşık 40 trilyon liralık &#246;deme yapılması gerekecek.


Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Etibank ise elinde bulundurduğu Sabah yayancılık hisse senetlerini Ciner'e satması halinde 16.5 trilyon liralık gelir elde edebilecek.


SON KAPANIŞ 3 BİN 800


Ge&#231;en yıl 23 Ekim 2000'de Sabah Yayıncılık'ın Din&#231; Bilgin'e ait A grubu hisse senetleri Turgay Ciner, Erhan Ayg&#252;n ve Turgay Ciner'e ait Park grubu şirketleri tarafından satın alındığı a&#231;ıklandığında İMKB, satışa konu Sabah Yayıncılık, Sabah Pazarlama ve Medya Holding hisselerini işleme kapatmıştı. İMKB'nin 27 Ekim 2000'de işlemlerini durdurduğu Sabah Yayıncılık hisse senetlerinin en son işlem fiyatı 3 bin 800 lira olmuştu.

not:ciner grubunu ayırırsanız 12 milyon hissenin o tarihdeki kurla karşığı yaklaşık 60 milyon dolar..
bu tutar 1.1 milyar dolarlık satışda ne kadar ki!!!!!

nobody
25-10-2007, 11:10
TAKAS D&#214;K&#220;MLERİ...İLE İLGİLİ 01.11.2000 TARİHLİ MİLLİYET GAZETE HABERİ
İMKB’nin istediği a&#231;ıklamanın gecikmesi nedeniyle Medya Holding, Sabah ve Sabah Pazarlama hisseleri h&#226;l&#226; işleme kapalıEKONOMİ SERVİSİEtibank’ın y&#246;netim ve denetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmesinden sonra Din&#231; Bilgin’e ait Sabah Yayıncılık, Sabah Pazarlama ve Medya Holding hisselerinin pazartesi g&#252;n&#252; birinci seans &#246;ncesi işleme kapatılması binlerce yatırımcıyı telaşlandırdı.
İMKB’nin Bilgin Grubu’na ait şirketlerden istediği bilgi gelene kadar hisselerin işlem sırası kapalı tutulacak. Eğer şirketlerden cuma g&#252;n&#252; akşamına kadar İMKB’ye a&#231;ıklama g&#246;nderilmezse, s&#246;z konusu hisseler İMKB endekslerinden &#231;ıkartılacak. Sabah Yayıncılık ve Medya Holding İMKB - 100 Endeksi, Sabah Pazarlama da İMKB - T&#252;m Endeksi’nde yer alıyor.

&#199;oğunluk hisseler
Medya Holding, Sabah Yayıncılık ve Sabah Pazarlama hisse senetlerinin takas d&#246;k&#252;mlerine bakıldığında, bu hisselerin &#231;oğunluğunun Eti Menkul ve Turgay Ciner’in aracı kurumu Riva Menkul Değerler’in portf&#246;ylerinde &#246;nemli yer tuttuğu g&#246;r&#252;l&#252;yor.
26 Ekim 2000 tarihli takas d&#246;k&#252;mlerine g&#246;re, Eti Menkul’&#252;n portf&#246;y&#252;n&#252;n y&#252;zde 16.62’sini Medya Holding hisseleri ve y&#252;zde 13.30’unu da Sabah Yayıncılık hisseleri oluşturuyor. Bu iki hissenin toplam tutarı da 40.4 trilyon lira d&#252;zeyinde bulunuyor.
Riva Menkul’&#252;n portf&#246;y&#252;n&#252;n ise y&#252;zde 31.23’n&#252; Sabah Yayıncılık ve y&#252;zde 9.24’n&#252; Medya Holding hisseleri oluşturuyor. Her iki hissenin parasal değeri de 25 trilyon lirayı aşıyor.

Eti ve Riva etkin
Sabah Yayıncılık’ın halka a&#231;ık b&#246;l&#252;m&#252;n&#252;n y&#252;zde 50’si Eti Menkul ve Riva Menkul’&#252;n portf&#246;y&#252;nde yer alıyor. Medya Holding’in halka a&#231;ık kısmının y&#252;zde 30’u yine Eti Menkul ve Riva Menkul’&#252;n elinde bulunuyor. Park Enerji’nin halka a&#231;ık kısmının y&#252;zde 24.10’u ve Ceytaş’ın da y&#252;zde 38.64’&#252; Riva Menkul’&#252;n portf&#246;y&#252;nde yer alıyor.

Park yine taban
Pazartesi g&#252;n&#252; tabana inen Park Enerji ve Ceytaş hisseleri d&#252;n de borsanın en &#231;ok değer kaybeden hisseleri oldu. Park Enerji y&#252;zde 17.74 d&#252;şerek 12.750 liraya, Ceytaş hisseleri de y&#252;zde 15.25 değer kaybederek 12.500 liraya geriledi.Eti Menkul'&#252;n portf&#246;y dağılımı

Hisse adı Pay (&#37;)

Medya Holding 16.62

Sabah Yayın. 13.30

Sabancı Hold. 5.27

T&#220;PRAŞ 4.95

İş Bankası (C) 4.78

Akbank 2.37

Erdemir 2.09

Yapı Kredi B. 1.92

Doğan Holding 1.74

Diğer 46


Riva Menkul'&#252;n portf&#246;y dağılımı

Hisse adı Pay (%)

Sabah Yayın. 31.23

Park Enerji 30.48

Ceytaş 17.37

Medya Hold. 9.24

Aselsan 0.88

Sanko 0.70

Sabancı Hold. 0.66

İş Bankası (C) 0.57

T&#220;PRAŞ 0.41

Diğer 8


Sabah Yayıncılık'ın takas d&#246;k&#252;m&#252;
Aracı kurum adı Pay (%)

Riva Menkul 26.32

Eti Menkul 24.41

Global Menkul 6.19

Garanti Menkul 2.10

İş Bankası 1.80

Anadolu Yatırım 1.85

Deniz Yatırım 1.75

Demir Yatırım 1.46

Toprak Menkul 1.40

Diğer 32


Sabah Pazarlama'nın takas d&#246;k&#252;m&#252;

Aracı kurum adı Pay (%)

İş Bankası 12.58

Ak Menkul 4.91

İnfo Menkul 4.14

&#214;ner Menkul 3.51

Kent Yatırım 3.44

Ata Yatırım 3.23

Vakıf Yatırım 2.97

Global Menkul 2.87

Tezal Menkul 2.78

Diğer 59


Medya Holding'in takas d&#246;k&#252;m&#252;
Aracı kurum adı Pay (%)

Eti Menkul 23.50

Deniz Yatırım 6.81

Riva Menkul 6.00

Finans Yatırım 4.40

Meksa Menkul 4.36

Citibank Yab. 3.79

Ata Yatırım 3.57

Kent Yatırım 3.05

Global Menkul 2.89

Diğer 41

HalukAktuna
25-10-2007, 11:51
Sn. Haluk AKTUNA,İlgi: 05.10.2007 tarihli iletiniz.İlgi başvurunuzla istenen bilgiler aşağıda yer almaktadır.1. Sabah Yayıncılık A.Ş.’nin (Şirket) 20.10.2000 tarihli özel durum açıklamasında, Şirket ortaklarından Medya Holding A.Ş.’nin sahip olduğu (A) Grubu hisse senetlerinin 6.270.000 milyon TL nominal değerli kısmının (toplam hisse senetlerinin %19’u) Penyelüks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Park Marina İşletmeciliği Turizm Denizcilik Ticaret A.Ş., Park Savunma Sanayi Otomotiv Tekstil Gıda Ziraat Tıbbi ve Kimyevi Maddeler ve Ekipmanları Ticaret A.Ş. ile Turgay CİNER ve Erhan AYGÜN’e (Park Grubu) devredilmesine izin verildiği ve keyfiyetin ortaklar pay defterine kaydedilmesine karar verildiği ifade edilmiştir. 23.10.2000 tarihinde İMKB Bülteni’nde yer alan açıklamada ise, Erhan AYGÜN’ün sahip olduğu hisse senetlerinin bir bölümünün tekrar Medya Holding A.Ş.’ye satılması suretiyle devredilen hisse senedi tutarının %15,93 olarak değiştiği ifade edilmiştir. Sonuç olarak devredilen hisseler, Şirket’in sermayesinde bulunan imtiyazlı A Grubu hisselerin %50’sini, toplam sermayeyi temsil eden hisselerin ise %15,93’ünü oluşturmuştur.

Kurulumuzca, söz konusu özel durum açıklamaları çerçevesinde, Kurulumuzun Seri:IV, No:8 “Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yolu ile Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” kapsamında, adı geçen gerçek ve tüzel kişiler için münferiden veya birlikte, Şirket’in diğer ortaklarının sahip olduğu hisse senetlerini satın almak üzere çağrıda bulunma yükümlülüğünün ortaya çıkıp çıkmadığı incelenmiştir.

Anılan inceleme sonucunda tespit edilen hususların görüşüldüğü Kurulumuzun 04.01.2001 tarih ve 1/6 sayılı toplantısında; Park Grubu için, Seri:IV, No:8 Tebliğimizin 17. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, 23.10.2000 tarihli Medya Holding A.Ş.’nin özel durum açıklamasında Şirket’in hisse senetlerinin blok halinde 3.250 TL fiyat üzerinden satıldığının açıklandığı dikkate alınarak, payları devir alan gerçek ve tüzel kişilerin, aynı fiyat üzerinden Şirket’in diğer ortaklarına ait hisse senetlerini satın almak üzere çağrıda bulunma yükümlülüğünün doğduğuna ve Şirket’in karar tarihinde mevcut yönetim kurulu üyelerinin, ortaklık sermayesinde temsil ettikleri pay gruplarına iletmelerini teminen, Seri:IV, No:8 Tebliğimiz uyarınca, Kurulumuza başvurmaları hususunda bilgilendirilmelerine karar verilmiştir.

Bunun yanı sıra, Kurulumuzun Seri:IV, No:8 sayılı Tebliği’nin “Çağrıda bulunma zorunluluğu” başlıklı 17’nci maddesinde, çağrıda bulunma zorunluluğu yönetim hakimiyetinin değişmesi koşuluna bağlanmıştır. Bilgin Grubu ve Park Grubu’nun birlikte hareket etme yönünde bir protokol imzaladıkları yönündeki iddialar ise Bilgin Grubu’nun Sabah Yayıncılık A.Ş.’deki yönetim hâkimiyetinin değişmediği yönünde değerlendirmeye açık olduğundan çağrı yükümlülüğünün doğmasına engel bir nitelik taşımakta ve bu iddiaların hâlihazırda karara bağlanmış olan Park Grubu aleyhine çağrı yükümlüğü doğuran Kurul Kararı ile ilgili yargılama sürecinde ele alınması mümkün bulunmamaktadır.

Bu nedenle, söz konusu iddiaların doğruluğunun tespiti için Rekabet Kurumu’na başvurulmasına gerek görülmemiştir. Diğer taraftan, Rekabet Kurumu konuyu kendi mevzuatı çerçevesinde incelemiş olup Rekabet Kurulu tarafından alınan kararların Sermaye Piyasası Mevzuatı açısından bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

2 ve 4. Kurulumuz Karar Organı’nın 4.1.2001 tarih ve 1/6 sayılı toplantısında,“Park Grubu’nda yer alan şirketlerden Penyelüks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Park Marina İşletmeciliği Turizm Denizcilik Ticaret A.Ş., Park Savunma Sanayi Otomotiv Tekstil Gıda Ziraat Tıbbi ve Kimyevi Maddeler ve Ekipmanları Ticaret A.Ş. ile Turgay CİNER ve Erhan AYGÜN için, Seri: IV, No: 8 Tebliğimizin 17. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, 23.10.2000 tarihli Medya Holding A.Ş.'nin özel durum açıklamasında Sabah Yayıncılık A.Ş. (Şirket)'in hisse senetlerinin blok halinde 3.250 TL. fiyat üzerinden satıldığının açıklandığı dikkate alınarak, payları devir alan gerçek ve tüzel kişilerin, aynı fiyat üzerinden Şirket'in diğer ortaklarına ait hisse senetlerini satın almak üzere çağrıda bulunma yükümlülüğünün doğduğuna,Şirket'in mevcut yönetim kurulu üyelerine, ortaklık sermayesinde temsil ettikleri pay gruplarına iletmelerini teminen, Seri: IV, No: 8 Tebliğimiz uyarınca, Kurulumuza başvurmaları hususunda bilgilendirilmelerine” karar verilmiştir.Turgay CİNER, Erhan AYGÜN, Penyelüks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Park Marina İşletmeciliği Turizm Denizcilik Ticaret A.Ş. ve Park Savunma Sanayi Otomotiv Tekstil Gıda Ziraat Tıbbi ve Kimyevi Maddeler ve Ekipmanları Ticaret A.Ş. tarafından Sabah Yayıncılık A.Ş.’nin diğer ortaklarına ait hisse senetlerini satın almak üzere çağrıda bulunma yükümlülüğü doğduğuna ilişkin 4.1.2001 tarih ve 1/6 sayılı Kurul kararının iptali istemiyle Ankara 3. İdare Mahkemesi nezdinde E.2001/270 sayısı ile açılan davada, Mahkeme’nin 29.3.2002 tarih ve K.2002/630 sayılı kararı ile davanın reddine karar verilmiştir.Davacılar tarafından, Mahkeme’nin davanın reddine ilişkin anılan kararının bozulması talebiyle temyizi üzerine, Danıştay 10. Dairesi’nin 17.5.2005 tarih ve E.2002/4538, K.2004/4889 sayılı kararı ile, davacıların temyiz isteminin kabulüne ve Ankara 3. İdare Mahkemesinin anılan kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine hükmedilmiştir. Anılan karara karşı Kurulumuz tarafından karar düzeltme isteminde bulunulmuş olup, Danıştay tarafından karar düzeltme istemimizin reddine karar verilmiştir. Bozma üzerine dosyayı yeniden inceleyen Ankara 3. İdare Mahkemesi 31.5.2005 tarih ve E.2005/995, K.2005/871 sayılı kararı ile Kurul işleminin iptaline karar vermiştir. Anılan karar Kurulumuz tarafından temyiz edilmiş olup, Danıştay 13. Dairesinin E.2005/9403, K.2006/1492 sayılı kararı ile temyiz istemimizin kabulüne ve Ankara 3. İdare Mahkemesinin anılan kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine hükmedilmiştir. Bozma üzerine dosyayı yeniden inceleyen Ankara 3. İdare Mahkemesi 1.11.2006 tarih ve E.2006/1757, K.2006/2201 sayılı kararı ile yeniden Kurul işleminin iptaline karar vermiştir. Anılan karar Kurulumuzun 12.3.2007 tarihli dilekçesi ile temyiz edilmiştir. Danıştay nezdinde temyiz incelemesi devam etmekte olup, yürütmenin durdurulması talebimizin reddine karar verilmiştir.Kurulumuz Karar Organı’nın 4.7.2003 tarih ve 35/815 sayılı toplantısında ise,“A) Kurulumuzun 4.1.2001 tarih ve 1/6 sayılı kararına aykırı olarak, Penyelüks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Park Marina İşletmeciliği Turizm Denizcilik Ticaret A.Ş., Park Savunma Sanayi Otomotiv Tekstil Gıda Ziraat Tıbbi ve Kimyevi Maddeler ve Ekipmanları Ticaret A.Ş., Turgay CİNER ve Erhan AYGÜN’ün, Sabah Yayıncılık A.Ş.’nin diğer ortaklarına ait hisse senetlerini satın almak üzere çağrıda bulunma zorunluluğunu yerine getirmemeleri sebebiyle;i) Penyelüks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Park Marina İşletmeciliği Turizm Denizcilik Ticaret A.Ş., Park Savunma Sanayi Otomotiv Tekstil Gıda Ziraat Tıbbi ve Kimyevi Maddeler ve Ekipmanları Ticaret A.Ş., Turgay CİNER ve Erhan AYGÜN hakkında, 2499 sayılı SPKn’na 4487 sayılı Kanunla eklenen 47/A maddesi uyarınca herbiri için ayrı ayrı olmak üzere 38’er Milyar TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,ii) Borçlar Kanunu’nun md. 101 vd. hükümleri uyarınca adı geçen gerçek ve tüzel kişilere karşı aynen ifa davası açabilecekleri hususunda Sabah Yayıncılık A.Ş.’nin diğer ortaklarının bilgilendirilmelerini teminen İMKB Günlük Bülteninde Kurulumuzun konuya ilişkin yazısının ilan edilmesine,iii) Park Grubu’nun hisselerinin tamamını MTM Haber Yatırım ve Ticaret A.Ş.’ye devretmiş olmasının ve çağrıda bulunulmaması sebebiyle idari para cezası uygulanmasının, Sabah Yayıncılık A.Ş. ortaklarına çağrıda bulunma yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığı hususunun Penyelüks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Park Marina İşletmeciliği Turizm Denizcilik Ticaret A.Ş., Park Savunma Sanayi Otomotiv Tekstil Gıda Ziraat Tıbbi ve Kimyevi Maddeler ve Ekipmanları Ticaret A.Ş., Turgay CİNER ve Erhan AYGÜN’e bildirilmesine,B) MTM Haber Yatırım ve Ticaret A.Ş.’nin Sabah Yayıncılık A.Ş.’nin diğer ortaklarına ait hisse senetlerini satın almak üzere çağrıda bulunma zorunluluğundan muafiyet verilmesi başvurusunun kabul edilmeyerek,i) MTM Haber Yatırım ve Ticaret A.Ş.’nin, Sabah Yayıncılık A.Ş. hisse senetlerini satın almasından sonra,Kurulumuzun Seri: IV, No: 8 Halka Açık Anonim Ortaklıkların Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca çağrıda bulunma yükümlülüğünün doğduğunun,ii) Çağrı fiyatının, hisse senetlerinin satın alınması sırasında ödenen 3.250 TL’den aşağı olmamak ve adi ve imtiyazlı paylar için ayrı ayrı hesaplanmak üzere;- MTM A.Ş., Park Grubu veya Sabah Grubu ile doğrudan ve dolaylı olarak sermaye ve yönetim ilişkisi bulunmayan bağımsız denetim kuruluşları,

- Bu kuruluşların üyelik anlaşmasına sahip olduğu yabancı şirketlerin üyesi bulunan danışmanlık şirketleri,

- Halka arza aracılık ve yatırım danışmanlığı yetki belgesi birlikte bulunan aracı kurumlar veya

- Mevduat kabul etmeyen bankalardan,herhangi ikisine yaptırılacak değerleme sonucunda bulunacak tutarların ortalaması da dikkate alınarak belirlenecek bir fiyatla Kurulumuza başvurulmasını teminen MTM A.Ş.’ye ilgili Kurul Kararı’nın tebliğinden itibaren 1 ay süre verildiğinin,iii) Verilen süre içerisinde değerleme yaptırılarak çağrıda bulunma talebi ile Kurulumuza başvuruda bulunulmadığı takdirde haklarında yasal işlem yapılacağının MTM, Haber Yatırım ve Ticaret A.Ş.’ye bildirilmesine,…………..”karar verilmiştir.Turgay CİNER, Erhan AYGÜN, Penyelüks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Park Marina İşletmeciliği Turizm Denizcilik Ticaret A.Ş. ve Park Savunma Sanayi Otomotiv Tekstil Gıda Ziraat Tıbbi ve Kimyevi Maddeler ve Ekipmanları Ticaret A.Ş. tarafından Sabah Yayıncılık A.Ş.’nin ortaklarına yönelik ellerindeki hisse senetlerini satın almak için çağrıda bulunma yükümlülüğünden muaf tutulma talebinin kabul edilmemesine ve Sabah Yayıncılık A.Ş.’nin diğer ortaklarının hisse senetlerini satın almak üzere Kurulumuza başvurması gerektiğinin bildirilmesine ilişkin 4.7.2003 tarih ve 35/815 sayılı Kurul kararının iptali istemiyle Ankara 12. İdare Mahkemesi nezdinde E.2003/1291 sayısı ile açılan davada 23.9.2005 tarih ve K.2005/857 sayılı kararı ile Kurul işleminin iptaline karar verilmiş olup anılan karar Kurulumuzun 21.3.2006 tarihli dilekçesi ile temyiz edilmiş olup, Danıştay 13. Dairesi 3.4.2007 tarihinde temyiz talebinin reddi ile kararın onanmasına karar vermiştir.

Sabah Yayıncılık A.Ş. yönetim kurulu üyeleri Dinç BİLGİN, Önay Şevket BİLGİN, Birol KAPLAN, Ali Cüneyt ORTAN, Selim GÜLMEN, ve Clifford Holmes POLLEY hakkında, personelinin devredilmesi ve baskı tesislerinin kiralanmasına ilişkin olarak açıklamakla yükümlü oldukları bilgilerin açıklanmaması nedeniyle Kurul Karar Organı’nın 25.8.2005 tarih ve 34/1061 sayılı kararı uyarınca, 8.9.2005 tarihinde, SPKn’nun 47’nci maddesinin A-3 hükmü çerçevesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuş olup, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın incelemesi devam etmektedir.Sabah Yayıncılık A.Ş. yönetim kurulu üyeleri Dinç BİLGİN, Önay Şevket BİLGİN, Mustafa DİNÇER, Selim GÜLMEN ve Selim ERBAY hakkında, Sabah Yayıncılık A.Ş. yöneticilerince Bilgin Grubu’nun TMSF’ye olan borçlarının tamamına 12.2.2000 tarihli yönetim kurulu kararıyla Sabah Yayıncılık A.Ş.’nin kefil kılınması, TMSF tarafından Sabah Yayıncılık A.Ş. aleyhinde yapılan takiplerin Sabah Yayıncılık A.Ş.’nin asıl borçlusu olduğu tutarı aşan kısmı için asıl borçlu şirketler/şahıslar nezdinde alacak takibinde bulunulmaması ve Sabah Yayıncılık A.Ş.’ne ait baskı tesislerinin kiralanması neticesinde kiralayan şirketler tarafından TMSF’ye yapılan ödemelerin Sabah Yayıncılık A.Ş.’nin TMSF’ye olan kredi borçlarından mahsup edilmemesi ve bunlara ilişkin alacak takiplerinin yapılmaması nedeniyle, kefalet verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararında imzaları bulunan yönetim kurulu üyelerine münhasır olmak üzere, Kurul Karar Organı’nın 25.8.2005 tarih ve 34/1061 sayılı kararı uyarınca, 8.9.2005 tarihinde, 765 sayılı TCK’nun 508-510’ncu, 5237 sayılı TCK’nun 155’nci maddeleri hükmü çerçevesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyusunda bulunulmuş olup, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın incelemesi devam etmektedir.Diğer yandan, İlgi başvurunuzda Kurulumuzun taraf olmadığı çeşitli davalardan da söz edilmekle birlikte; söz konusu davaların tarafları, konusu, mahkemeleri ve esas numaraları gibi araştırma konusu yapılabilmesi için gerekli bilgilere yer verilmediğinden bu hususlara ilişkin bir değerlendirme yapılması imkanı bulunmamaktadır.3. ve 5. Sabah Gazetesi İmtiyaz Hakkının Devri Hususu ile İlgili Olarak:Kurulumuz Uzmanlarınca Sabah Yayıncılık A.Ş. nezdinde yapılan denetimlerde tespit edilen hususlar 20.07.2005 tarih ve XV–5/54–4; XVIII–3/18–4; XVIII–8/25–6; XVIII–10/15–3 sayılı Denetleme Raporu’nda yer almış ve söz konusu Rapor Kurulumuz Karar Organı’nın 25.08.2005 tarih ve 34/1061 sayılı toplantısında görüşülerek karara bağlanmıştır.Sabah Gazetesi’nin isim ve imtiyaz hakkı sahibi (gazete yayın hayatına başlamadan önce) 16.04.1985 tarihinde İstanbul Valiliği’ne sunulan Mevkute Beyannamesi ile Dinç Bilgin olarak belirlenmiştir. Sabah Gazetesi bu şekilde yayın hayatına başlamış, 1992 yılında (Dinç Bilgin’in %90 hissesine sahip olduğu) Bilgin Yayıncılık A.Ş. kurulmuş, 1993 yılında Dinç Bilgin Sabah Gazetesi’nin imtiyaz hakkını bila bedel olarak Bilgin Yayıncılık A.Ş.’ne devretmiştir. Bu tarihten itibaren gazete künyesinde imtiyaz hakkı sahibi olarak “Bilgin Yayıncılık A.Ş. adına Dinç Bilgin” ifadesi yer almıştır. 01.11.2000 tarihinde Sabah Gazetesi’nin yayın imtiyazı Bilgin Yayıncılık A.Ş.’den Sabah Yayıncılık A.Ş.’ye bedelsiz olarak devredilmiş ancak 30.05.2001 tarihli Sabah Yayıncılık A.Ş. yönetim kurulu kararı ile söz konusu imtiyaz hakları Bilgin Yayıncılık A.Ş.’ye yine bedelsiz olarak geri devredilmiştir. 01.11.2000 ve 31.05.2001 tarihli devir işlemlerine ilişkin olarak aynı tarihli Borsa Günlük Bültenlerinde özel durum açıklamaları yayımlanmıştır. Diğer yandan yapılan incelemelerde Sabah Gazetesi isim hakkının 31.05.2001 tarihinde hileli ve muvazaalı olarak Bilgin Yayıncılık A.Ş.’ye devredildiğine ilişkin herhangi bir tespite ulaşılamamıştır.Buna göre Kurulumuzun bahsi geçen toplantısında, diğer hususların yanı sıra, Sabah Gazetesi’nin imtiyaz haklarının 31.05.2001 tarihinde Sabah Yayıncılık A.Ş.’den Bilgin Yayıncılık A.Ş.’ye bedelsiz olarak devredilmesiyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 47/A-6 maddesinde düzenlenen suçun unsurları mevcut olmadığından konuya ilişkin olarak Kurulumuzca herhangi bir işlem tesis edilmemesine karar verilmiştir.Sabah Yayıncılık A.Ş.’nin 12.02.2002 tarihli Yönetim Kurulu Kararı (TMSF’ye Olan Borçlara Kefil Kılınması) ile ilgili olarak:Sabah Yayıncılık A.Ş., 12.02.2002 tarihli yönetim kurulu kararı ile Etibank hâkim ortaklarının 27.10.2000 tarihi itibariyle anaparası 452.672.000.000.000 TL tutarında olan borcuna kefil kılınmıştır. Konuya ilişkin olarak 20.07.2005 tarihli Denetleme Raporu’nda yer alan tespitler Kurulumuz Karar Organı’nın 25.08.2005 tarih ve 34/1061 sayılı toplantısında görüşülerek karara bağlanmıştır. Buna göre, söz konusu toplantıda diğer hususların yanı sıra;

A) Sabah Yayıncılık A.Ş. yöneticilerince, Bilgin Grubu’nun TMSF’ye olan borçlarının tamamına 12.02.2002 tarihli yönetim kurulu kararı ile Şirket’in kefil kılınması, TMSF tarafından Şirket aleyhinde yapılan takiplerin Şirket’in asıl borçlusu olduğu tutarı aşan kısmı için asıl borçlu şirketler/şahıslar nezdinde alacak takibinde bulunmaması hususlarıyla ilgili olarak; kefalet verilmesine ilişkin 12.02.2002 tarihli Sabah Yayıncılık A.Ş. yönetim kurulu kararında imzası bulunan Dinç BİLGİN, Önay Şevket BİLGİN, Mustafa DİNÇER, Selim GÜLMEN ve Selim ERBAY hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK)’nun 510’uncu; 5237 sayılı TCK’nın 155’inci maddeleri ile SPKn’nun 48’inci maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere, SPKn’nun 49’uncu maddesi uyarınca ilgili yer Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına,

B) SPKn’nun 46’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının (c) bendi uyarınca Sabah Yayıncılık A.Ş. ortaklarının, TMSF tarafından Şirket aleyhinde yapılan alacak takiplerinin Şirket’in asıl borçlusu olduğu tutarı aşan kısmı için asıl borçlu grup şirketleri nezdinde alacak takiplerinin yapılmaması ve bu şekilde Şirket’in zarara uğratılması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu’nun 336’ncı maddesi uyarınca, sorumlu Sabah Yayıncılık A.Ş. yöneticileri aleyhinde hukuki yollara başvurabilecekleri hususunda bilgilendirilmesini teminen konu ile ilgili olarak Kurulumuz ve İMKB Bültenleri aracılığıyla kamuya duyuru yapılmasına (söz konusu husus Kurulumuzun 22.08.2005-26.08.2005 tarih ve 2005/35 sayılı Haftalık Bülteni’nde ve 25.08.2005 tarihinde İMKB Bülteni’nde ilân edilerek kamuya duyurulmuştur.),

C) SPKn’nun 46’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının (c) bendi uyarınca Sabah Yayıncılık A.Ş.’den, TMSF tarafından Şirket aleyhinde yapılan alacak takiplerinin Şirket’in TMSF’ye olan kredi borçları ile Şirket’in dolaylı olarak Etibank’tan kullanmış olduğu kaynakların faiz ve gecikme zamları dâhil toplamını aşan kısmı için, Şirket’in kefaleten sorumlusu olduğu söz konusu borcun asıl borçluları nezdinde alacak takibinde bulunmasının istenmesine,

D) Etibank’ın hâkim ortaklarının anaparası 452,7 Trilyon TL tutarında olan borcuna 12.02.2002 tarihinde kefil olunması bilgisinin özel durum açıklaması yoluyla açıklanmamış olması hususunda, söz konusu kefalete ilişkin olarak Sabah Yayıncılık A.Ş. mali tablo dipnotlarında ve bağımsız denetim raporlarında açıklamalar bulunması ve kefalet verilen tutarlara yer verilmesi, ayrıca kefalet verilen tarihle TMSF’nin 15.04.2002 tarihli açıklaması arasında geçen dönemde Sabah Yayıncılık A.Ş. hisse senetlerinin işlem sırasının kapalı olması nedenleriyle Sabah Yayıncılık A.Ş. yöneticileri hakkında Kurulumuzca SPKn’nun 47/A–3 maddesi uyarınca herhangi bir işlem tesis edilmemesine,

karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.
--------------------------------------------------------------------------------

From: Haluk Aktuna [mailto:[email protected]]
Sent: Friday, October 05, 2007 5:07 PM
To: webadmin
Subject: 3071 sayılı Dilekçe Hakkımın Kullanılmasına ait...

SN SPK BAŞKANI VE İLGİLİ YÖNETİCİLERİN DİKKATİNE ;05 Ekim 2007 Cuma

1-Kamuoyuna yansıdığı ve TMSF web sayfasında da belirtildiği üzere Ciner ve Bilgin grubu arasında 12.06.2002 tarihinde bir gizli ortaklık protokolu yapıldığı ve 2001 yılı Rekabet Kurulu kararında açıklanan ortaklık yapısına göre Sabah Yayıncılık AŞ’nin kontrolünün diğer medya gurubu şirketleri ile birlikte bu gizli ortaklığa geçtiği ve bu şirketlerin yönetim ve denetimine 05.04.2007 tarihinde TMSF el koyana kadar yönettikleri anlaşılmaktadır. Bu nedenle Bilgin ve Ciner grubunun SPK’nun ilgili maddeleri gereğince cağrı yükümlülüğü doğmaktadır.Bu konunun tespiti içinde Rekabet Kuruluna müracatınız gerekmektedir.

2-Ciner grubu ile MTM grubuna Kurulunuzca getirilen çağrı yükümlülüğüne karşı bu grupların açtıkları davalarda MTM ‘nin bu davaları kurulunuz aleyhine sonuçlandığı ve Ciner grubunu davasının ise hala derdest olduğu ortadadır.
Oysa Rekabet Kurulunun kararlarına karşı MTM ve Ciner grubunun açtığı davaları bu iki şirket ve şirketin ortakları kaybetmiş ve böylece Danıştay kararı ile şirket yönetiminini bu 2 şirketin ve şirket sahiplerinin kontrolüne geçtiği hukuki bir yüksek yargı kararı ile kesinleşmiştir.
Bu hukuki gelişmeler üzerine MTM grubunun lehine sonuçlanan karar ile ilgili olarak İYUH yasasının yeni hukuki belgelerle yeniden yargılanmasının talep edilmesi ve R.K. kararlarının Ciner grubunun açtığı davalara hukuki savunma olarak konulması gerekmektedir.

3-Sabah Yayıncılık isim hakkının bedelsiz olarak Bilgin Holdinge devri ile ilgili Çukurova Grubunun İst.8.Asliye Mahkemesindeki davasının hala derdest olması (isim hakkının devri ile ilgili yönetim kurulu kararının iptali),isim hakkında T.Patent Enstitüsünde hukuki tedbirlerin olması yanında Sabah Yayıncılık şirketinin SPK aykırı TMSF ye kefil kılınması ile hiç bir hukuk davası açılmamasına karşılık SPK nın yasasının 46.maddesindeki yetkisine dayanarak tedbirli dava açarak TMSF nin Sabah Yayıncılık AŞ nin TMSF i,le yapacağı protokolda yönetim kurulunca atılmış veya atılacak ibra v.d. imzalar için hukuki tedbir talep edilmeli ve TMSF yaptığı satışı durdurulmalıdır.
Ayrıca Çukurova grubun un Asliye Ticaret Mahkemesinde açtığı davaya küçük yatırımcılar adına müdahil olunmalı ve bu mahkemeden TMSF nin yapacağı satışın durdurulması için SPK nun 46.maddesine istinaden tedbir istenmelidir.

4-Halen Danıştaydaki derdest davalar ve 12.06.2002 tarihli protokola istinaden yapacağınız çağrı yükümlülüğüne karşı oluşacak küçük yatırımcı zararlarının önlenmesi için TMSF nin satış bedeline tedbir istenmelidir.5-Sabah Yayıncılık isim hakkının Ciner grubuna devredilmek üzere yapılan gizli protokollerle bedelsiz hile ve muvazaa ile 31.05.2001 tarihinde,Bilgin holdinge devredildiği kamu oyunda açıklanması üzerine,hile ve muvazaadan dolayı zamanaşımına uğramayan bu isim hakkının bedelsiz devrine karşın,TMSF nin satışa çıkardığı isim hakkı bedelinden ve gizli protokollardan doğan Ciner grubuna yapılacak çağrı yükümlüğü bedeli karşısında TEDBİR OLARAK yasanın 46 .MADDESİNDEKİ size verdiği yetkiye istinaden Satış tutarında küçük yatırımcıya ödenecek tutar kadar Alacak kaydettirilmeldir
(5411 sayılı Bankacılık Yasasının 134.maddesindeki 8.paragrafında belirtilen üst kurul olarak)
ilgili paragraf:
''Bu maddede yer alan hükümler çerçevesinde varlıkları ticarî ve iktisadî bütünlük kapsamında satılan şirketlerin kamu kurum, kuruluşları ve üst kurullara olan ve satış tarihine kadar tahakkuk etmiş borçları satış bedelinden garameten tahsil edilir. Garame ile dağıtım sonrasında bakiye borç kalması, lisans, ruhsat, imtiyaz sözleşmesi, geçici frekans ve kanal kullanımı ve benzeri hakların devri ve yeni alıcısı tarafından işletilmesi için gereken ve kamu kurum ve kuruluşları ve üst kurullarca yapılması gereken devrin tescil ve nakli işlemine engel teşkil etmez"


1-Yukarıda belirtilen hususların kurulunuzca yerine getirilip getirilmediği,
2-Böyle bir talimat, işlem veya tedbirler verilmedi veya istenmedi ise yasal dayanakları hakkında, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun hükümleri de gözetilerek tarafımıza 15 gün içerisinde bilgi verilmesi,
3- Kurulunuzca yasanın sizlere tanıdığı bu yetkileri kullanmamanız nedeniye, başta TMSF,Ciner,Bilgin ve MTM grubu hakkında gereğinin yapılması için yetkilileri talimatlandırmanızı,
4-Bu hukuka aykırılıkların ortadan kaldırılması ve tedbirlerin alınması hususunda konusunda yine 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun hükümleri doğrultusunda tarafımıza bilgi verilmesini saygı ile arz ederim.Ayrıca bu satış sonrası azınlık hisse sahibi olarak kurumunuzun kusurlu davranması nedeniyle uğrayacağım zararların tazmini için yasal haklarımın saklı olduğunu bilgi edinmenizi rica ederim.

Haluk Aktuna

nobody
25-10-2007, 13:35
TMSF BİLGİ EDİNMEYE KENDİ WEB SAYFASINDAN 09.10.2007 TARİHİNDE TOPLU CEVAP VERMİŞ!!!!!!

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
09.10.2007
Sabah Yayıncılık A.Ş. ile İlgili Duyuru
Son günlerde Kurumumuza ulaşan ve Sabah Yayıncılık A.Ş. nezdinde hisse senedi bulunan hissedarlarca yapılan bilgi edinme başvuruları üzerinde, aşağıdaki duyurunun yapılması ihtiyacı doğmuştur.
5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun Geçici 11. maddesinin verdiği yetkiye istinaden mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 15. maddesinin 7. fıkrasının (a) bendi ve yine 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 134. maddesinin verdiği yetkiye istinaden 30.03.2007 tarihli Fon Kurulu Kararı gereği Sabah Yayıncılık A.Ş.'nin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri Fon tarafından devralınmıştır. Sabah Yayıncılık A.Ş. firmasının tüzel kişiliği halen devam etmektedir. Bu nedenle Sabah Yayıncılık A.Ş.'nin ortaklık yapısına ilişkin bilgiler ile,
Sabah Yayıncılık A.Ş. ile ilgili olarak
a) Sabah Yayıncılık A.Ş.’nin Basın İlan Kurumu’ndan olan alacaklarına,

b) Sabah Yayıncılık A.Ş.’nin isim ve imtiyaz hakkının devrine ilişkin olarak açılmış satışın/devrin iptali veya tedbire yönelik kaç dava bulunduğuna, ve bu davalar ile yasal takiplere ilişkin güncel bilgilere,

c) Sabah Yayıncılık AŞ nin yönetimine yetkili A grubu hisselerinin 2000 yılında %50’sinin önce Ciner daha sonra MTM Grubuna devrine,
ilişkin hususların, ilgili şirketten veya ticaret sicil kayıtlarından temini gerekmektedir.

Yine Kurumumuz kayıtlarında bulunmayan ;
d) Bilgin Yayıncılık A.Ş. tarafından Ciner Grubu şirketlerine isim ve imtiyaz haklarının devrine ilişkin olarak SPK tarafından TMSF’ye ve şirkete karşı dava açılmış olup olmadığı,

e) İMKB’nin 2005 yılında Merkez Gurubu’nun halka açılması sırasında, Sabah Yayıncılık A.Ş.’nin, isim hakkının devrine ilişkin olarak açılmış dava olduğu gerekçesi ile olumsuz görüş belirtmesi üzerine SPK’nın ne yönde karar aldığı,

f) Çukurova Grubu’nun Bilgin Grubu’na karşı 2005 yılında açmış olduğu ve "isim hakkının bedelsiz devri ile ilgili yönetim ve buna ilişkin genel kurul kararlarının iptali " davasına SPK tarafından neden müdahil olunmadığı,

g) Yargı sürecinin tamamlanmasından sonra Sabah Satel A.Ş.’nin, 1995 yılındaki ortaklık konumuna dönmesi halinde, Sabah Yayıncılık AŞ’nin bu şirkette hissesinin mevcut olup olmadığı ve devam eden yargılamalara SPK’nın müdahil olup olmadığı,

yönündeki hususların, Sermaye Piyasası Kurulunun, “Harbiye Mah. Asker Ocağı cad. No:15 34367 Şişli-İSTANBUL” adresine yazılı olarak veya resmi web sitesinden yapılacak bilgi edinme başvurusu yoluyla temini gerekmektedir.

nobody
25-10-2007, 14:01
BAŞBAKANLIK BİLGİ EDİNME KURULUNA İTİRAZ YAZISI:
İMKB de işlem g&#246;ren Sabah Yayıncılık AŞ ile ilgili suallerimize yetkili ve sorumlu olduğu Bilgi Edinme Hakkı yasasına aykırı olarak talep edilen bilgileri vermemiş gerek bizleri gerekse kamuoyuna yaptığı duyuru ile yanıltmaktadır.
Ş&#246;yle ki:
1-Kamu oyuna duyurduğu &#252;zere 2004 yılında denetimine,2007 yılından itibaren de y&#246;netim ve denetimi TMSF ye aittir.

2-Ekde sunulan ve İMKB de yayınlanan belgeden de anlaşılacağı &#252;zere 27.10.2000 tarihinde Etibank a el konulmuş ve TMSF ye devredilmiştir.Bu tarihden itibaren de Etibank (TMSF) bilgi talep edilen şirkete &#37;15.93 hisse oranında ortakdır.Bu ortaklık halen de devam etmektedir.

3-SPK kurulu tarafından Sermaye Piyasası Yasasının 22. maddesine istinaden 20.07.2003 tarih ve 25174 nolu Resmi Gazatede yayınlanan " &#214;zel Durumların Kamuya A&#231;ıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği " ye istinaden bu bilgileri bize iştiraki ve ortağı ve y&#246;netimi kendisinde olması nedeniyle vermek zorundadır.Bu durumda SPK nun 47. maddesine g&#246;re su&#231; işlemektedirler.
Sonu&#231; olarak hem hissedarı (iştiraki) olduğu hemde y&#246;netim ve denetimi kendine ait şirketle ilgili bilgi belgelere yasaya rağmen ulaşılamamktadır.
Gereğini arz ederim.
Ad-soyad

cianz
25-10-2007, 14:17
TCK 510 ve TCK 155 sözkonusu olduğu bir ortamda yapılan kefalet, Borçlar kanunu 485 e göre geçersizdir.

Geçerli bir asıl borç ilişkisi: Kefalet sözleşmesinin gerçekleştirilebilmesi için bir asıl borç ilişkisinin varlığı gereklidir. İlerde doğacak borçlar için de kefalet sözleşmesi kurulabilir, yeter ki alacaklı kefile başvurduğu zaman asıl borç mevcut bulunsun (madde 485). Asıl borç ilişkisinin varlığı tek başına yeterli değildir. Ayrıca bu borç ilişkisinin geçerli bulunması yani sakat bir hukuki ilişki olmaması da gereklidir. Gerçekten yanılma, aldatma, korkutma gibi iradeyi bozan nedenlerle malül olan ya da hukuka, ahlaka aykırı bulunan veya yerine getirilmesi imkansız, şekle aykırı olan geçersiz borç ilişkilerini güvence altına almak için kurulan kefalet sözleşmeleri de geçersiz olur (BK. m.485).

A) Sabah Yayıncılık A.Ş. yöneticilerince, Bilgin Grubu’nun TMSF’ye olan borçlarının tamamına 12.02.2002 tarihli yönetim kurulu kararı ile Şirket’in kefil kılınması, TMSF tarafından Şirket aleyhinde yapılan takiplerin Şirket’in asıl borçlusu olduğu tutarı aşan kısmı için asıl borçlu şirketler/şahıslar nezdinde alacak takibinde bulunmaması hususlarıyla ilgili olarak; kefalet verilmesine ilişkin 12.02.2002 tarihli Sabah Yayıncılık A.Ş. yönetim kurulu kararında imzası bulunan Dinç BİLGİN, Önay Şevket BİLGİN, Mustafa DİNÇER, Selim GÜLMEN ve Selim ERBAY hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK)’nun 510’uncu; 5237 sayılı TCK’nın 155’inci maddeleri ile SPKn’nun 48’inci maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere, SPKn’nun 49’uncu maddesi uyarınca ilgili yer Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına,

Peki bu borç otomatikmen geçersiz oluyorsa TMSF bizden nasıl para alıyor ?

cianz
25-10-2007, 14:34
ikinci olarak burdaki bir madde bayağı ilginç kefalet tutarı 452.672.000.000.000 TL fakat sabah yayıncılık bu borcun sadece etibanka olan kredi borçu kadar kefil başka bir değişle sabah pazarlamanın etibanka borcu olmadığı için onun zaten bir kefaleti yok

C) SPKn’nun 46’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının (c) bendi uyarınca Sabah Yayıncılık A.Ş.’den, TMSF tarafından Şirket aleyhinde yapılan alacak takiplerinin Şirket’in TMSF’ye olan kredi borçları ile Şirket’in dolaylı olarak Etibank’tan kullanmış olduğu kaynakların faiz ve gecikme zamları dâhil toplamını aşan kısmı için, Şirket’in kefaleten sorumlusu olduğu söz konusu borcun asıl borçluları nezdinde alacak takibinde bulunmasının istenmesine,

Yine ayrıca;
B) SPKn’nun 46’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının (c) bendi uyarınca Sabah Yayıncılık A.Ş. ortaklarının, TMSF tarafından Şirket aleyhinde yapılan alacak takiplerinin Şirket’in asıl borçlusu olduğu tutarı aşan kısmı için asıl borçlu grup şirketleri nezdinde alacak takiplerinin yapılmaması ve bu şekilde Şirket’in zarara uğratılması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu’nun 336’ncı maddesi uyarınca, sorumlu Sabah Yayıncılık A.Ş. yöneticileri aleyhinde hukuki yollara başvurabilecekleri hususunda bilgilendirilmesini teminen konu ile ilgili olarak Kurulumuz ve İMKB Bültenleri aracılığıyla kamuya duyuru yapılmasına (söz konusu husus Kurulumuzun 22.08.2005-26.08.2005 tarih ve 2005/35 sayılı Haftalık Bülteni’nde ve 25.08.2005 tarihinde İMKB Bülteni’nde ilân edilerek kamuya duyurulmuştur.),

Burada sadece şirket yöneticileri değil bunu gerçekleştiren TMSF hakkındada dava hakkımız doğmakta

cianz
25-10-2007, 14:48
En son olarak Bk 497

12.02.2007 tarihinde kefalet sözleşmesi zaman aşımına uğramıştır ve geçerliliği yoktur. arada bunada bir bakmak lazım

Türk Hukukunda şahsi teminatlardan biri ‘Kefalet’tir. Kefalet sözleşmesinde kefil, alacaklı ile asıl borçlu arasındaki hukuki ilişki sonucunda asıl borçlunun borcunu yerine getirmemesi sonucu alacaklının uğradığı zararı şahsen haczi kabil bütün malvarlığı ile karşılamayı taahhüt eder.

A- Fer’ilik

Kefalet sözleşmesinin, yine şahsi teminat niteliğinde olan garanti ve banka teminat mektuplarından en önemli farkı, kefaletin varlığının alacaklı ile asıl borçlu arasındaki hukuki ilişkinin muteber olarak doğmuş ve devam ediyor olmasıdır. Buna kefaletin fer’iliği denmektedir. Fer’ilik özelliği gereği kefil alacaklıya karşı, borçlu sorumlu olduğu takdirde ve ölçüde sorumlu olacaktır. Asıl borç ilişkisinin herhangi bir nedenden dolayı geçersiz olması ya da sona ermiş olması halinde, kefalet sözleşmesi bizatihi geçersiz olmasa da, kefil alacaklıya karşı sorumlu olmayacaktır. Üstelik kefil bunun aksine bir şartı kefalet sözleşmesinde kabul etmiş olsa bile, bu şart fer’ilik ilkesine aykırı olacağından geçersizdir.

Fer’ilik özelliği gereği kefil kendisini takibe gelen alacaklıya karşı, hangi tür kefalet yapılmış olursa olsun, asıl borçlunun bizzat kendisinin alacaklıya karşı ileri sürebileceği savunma imkanlarını (itiraz, def’i), aynen alacaklıya karşı ileri sürebilecektir (Bkz. BK md. 497). Hatta ileri sürmemesi durumunda gerekli koşulların varlığı halinde asıl borçluya rücü hakkını da kaybedecektir.

cianz
25-10-2007, 15:01
Borçlar kanunu 2006 yılının ağustos ayında yeniden düzenlenmiş buna göre

A. Süreler
I. On yıllık zamanaşımı
Madde 145- Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına tâbidir.

II. Beş yıllık zamanaşımı
Madde 146- Aşağıdaki alacaklar için beş yıllık zamanaşımı uygulanır:

1. Kira bedelleri, anapara faizleri ve ücret gibi diğer dönemsel edimler,

2. Otel, motel, pansiyon ve tatil köyü gibi yerlerdeki konaklama bedelleri ile lokanta ve benzeri yerlerdeki yeme içme bedelleri,

3. Küçük sanat işlerinden ve küçük çapta perakende satışlardan doğan alacaklar,

4. Bir ortaklıkta, ortaklık sözleşmesinden doğan ve ortakların birbirleri veya kendileri ile ortaklık arasındaki; bir ortaklığın müdürleri, temsilcileri, denetçileri ile ortaklık veya ortaklar arasındaki alacaklar,

Bizler ortağı bulunduğumuz bir şirketin Yönetim kurlu üyelerinin yani ortaklarımızından doğan bir sözleşmeyle kefil olmuş bulunmaktayız.

nobody
25-10-2007, 15:09
ARKADAŞLAR BAŞTA TMSF VE SPK OLMAK ÜZERE KAMU KURULUŞLARI DİLEKÇE VE BİLGİ EDİNME HAKKI YASASI HAKKIMIZI KULLANMAYI ENGELLEMEKTEDİR.
OYSA 24.01.2004 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN BAŞBAKAN TARAFINDAN YAYINLANAN GENELGE DE ÖZETLE..
"...b) Mevcut idari işlemlerden idari başvuru yolu açık bulunanların değiştirilmesi, kaldırılması veya geri alınmasıyla ilgili başvurular üzerine, İdari Yargılama Usulü Kanununun (İYUK) ilgili idari makama başvuru ve cevap süresini düzenleyen 11’inci maddesi hükmü dikkate alınarak aşağıdaki işlemler yapılacaktır.
- Başvuru dilekçesi, idari işlemleri değiştirmeye, kaldırmaya veya geri almaya yetkili olan idari makama en kısa sürede ulaştırılacaktır.
- Yetkili idari makam, başvuru dilekçesinin idareye verilmesini müteakip en kısa sürede gerekli inceleme ve araştırmayı yapmak suretiyle işlemin yerindeliği yanında bütün unsurları bakımından hukukiliğini de değerlendirerek cevap verecektir.
- İdari işlemin değiştirilmesi, kaldırılması veya geri alınmasının mümkün olmaması halinde, başvuru sahibine verilecek cevapta, bu idari işleme karşı başvurulabilecek kanun yolları ile başvuru süreleri de gösterilecektir
...Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanmasında ihmali, kusuru veya kastı bulunan memurlar ile diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri fiillerle ilgili olarak, genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturmasını gerektiren haller saklı kalmak kaydıyla, tabi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanacaktır.
Ayrıca; dilek ve şikayetlerini, kamu kurum ve kuruluşlarına gelerek sözlü olarak ileten başvuru sahipleri, hoşgörü ve güler yüzle karşılanarak kendilerine yardımcı olunacaktır. Başvuru sahiplerinin talepleri anında incelenerek, sorunlarının mümkün olduğu oranda mahallinde çözümlenmesine özen gösterilecektir.
Bu çerçevede, konuya ilişkin Anayasal ve yasal kurallar ile yukarıda belirtilen usul ve esaslar hakkında tüm personel bilgilendirilecek, personele yönelik eğitim programlarında konuya ayrıntılı olarak yer verilmesi sağlanacak, bilgi edinme ve dilekçe haklarının kullanımı kapsamındaki başvurulara ilişkin uygulamalar mevzuat dahilinde denetlenecek ve denetimler sonucu belirtilen kurallara uymadıkları saptanan kamu görevlileri hakkında genel hükümlere göre disiplin ve ceza işlemleri uygulanacaktır.
DENMEKTEDİR.
BİZLERİ OYALAYANLARI BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULUNA ŞİKAYET ZAMANI GELMİŞTİR.

nobody
25-10-2007, 15:43
SPK NIN BİLGİ EDİNMEDEN VERDİĞİ CEVAPDA DAVA KONUSU YAPACAĞIMIZ 2 HUSUSU TEKRAR OKUMAKTA FAYDA VAR
"..Bunun yanı sıra, Kurulumuzun Seri:IV, No:8 sayılı Tebliği’nin “&#199;ağrıda bulunma zorunluluğu” başlıklı 17’nci maddesinde, &#231;ağrıda bulunma zorunluluğu y&#246;netim hakimiyetinin değişmesi koşuluna bağlanmıştır. Bilgin Grubu ve Park Grubu’nun birlikte hareket etme y&#246;n&#252;nde bir protokol imzaladıkları y&#246;n&#252;ndeki iddialar ise Bilgin Grubu’nun Sabah Yayıncılık A.Ş.’deki y&#246;netim h&#226;kimiyetinin değişmediği y&#246;n&#252;nde değerlendirmeye a&#231;ık olduğundan &#231;ağrı y&#252;k&#252;ml&#252;l&#252;ğ&#252;n&#252;n doğmasına engel bir nitelik taşımakta ve bu iddiaların h&#226;lihazırda karara bağlanmış olan Park Grubu aleyhine &#231;ağrı y&#252;k&#252;ml&#252;ğ&#252; doğuran Kurul Kararı ile ilgili yargılama s&#252;recinde ele alınması m&#252;mk&#252;n bulunmamaktadır.(X)

Bu nedenle, s&#246;z konusu iddiaların doğruluğunun tespiti i&#231;in Rekabet Kurumu’na başvurulmasına gerek g&#246;r&#252;lmemiştir. Diğer taraftan, Rekabet Kurumu konuyu kendi mevzuatı &#231;er&#231;evesinde incelemiş olup Rekabet Kurulu tarafından alınan kararların Sermaye Piyasası Mevzuatı a&#231;ısından bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır..."
A&#199;ILIMI: GİZLİ PROTOKOL VE S&#214;ZLEŞMEDEN DOLAYI CİNER VE BİLGİNE &#199;AĞRI YAPMAYACAĞIM VE MEVCUT DANIŞTAYDA KESİNLEŞMİŞ REKABET REKABET KURULU KARARLARINI DANIŞTAYDA SAVUNMA OLARAK KULLANMAYACAĞIM
(X) spk BU CEVAPDA YAKALANMIŞTIR.MADEM YARGILAMA S&#220;RECİ DEVAM EDİYOR O ZAMAN CİNERİN &#214;DEYEBİLECEĞİ &#199;AĞRI Y&#220;K&#220;ML&#220;Ğ&#220; İ&#199;İN TMSF NİN ALACAK LİSTESİNE K.YATIRIMCININ ALACAĞINI YAZDIRDIN MI?

2.HUSUS
"..Sabah Gazetesi’nin isim ve imtiyaz hakkı sahibi (gazete yayın hayatına başlamadan &#246;nce) 16.04.1985 tarihinde İstanbul Valiliği’ne sunulan Mevkute Beyannamesi ile Din&#231; Bilgin olarak belirlenmiştir. Sabah Gazetesi bu şekilde yayın hayatına başlamış, 1992 yılında (Din&#231; Bilgin’in &#37;90 hissesine sahip olduğu) Bilgin Yayıncılık A.Ş. kurulmuş, 1993 yılında Din&#231; Bilgin Sabah Gazetesi’nin imtiyaz hakkını bila bedel olarak Bilgin Yayıncılık A.Ş.’ne devretmiştir. Bu tarihten itibaren gazete k&#252;nyesinde imtiyaz hakkı sahibi olarak “Bilgin Yayıncılık A.Ş. adına Din&#231; Bilgin” ifadesi yer almıştır. 01.11.2000 tarihinde Sabah Gazetesi’nin yayın imtiyazı Bilgin Yayıncılık A.Ş.’den Sabah Yayıncılık A.Ş.’ye bedelsiz olarak devredilmiş ancak 30.05.2001 tarihli Sabah Yayıncılık A.Ş. y&#246;netim kurulu kararı ile s&#246;z konusu imtiyaz hakları Bilgin Yayıncılık A.Ş.’ye yine bedelsiz olarak geri devredilmiştir. 01.11.2000 ve 31.05.2001 tarihli devir işlemlerine ilişkin olarak aynı tarihli Borsa G&#252;nl&#252;k B&#252;ltenlerinde &#246;zel durum a&#231;ıklamaları yayımlanmıştır. Diğer yandan yapılan incelemelerde Sabah Gazetesi isim hakkının 31.05.2001 tarihinde hileli ve muvazaalı olarak Bilgin Yayıncılık A.Ş.’ye devredildiğine ilişkin herhangi bir tespite ulaşılamamıştır.


Buna g&#246;re Kurulumuzun bahsi ge&#231;en toplantısında, diğer hususların yanı sıra, Sabah Gazetesi’nin imtiyaz haklarının 31.05.2001 tarihinde Sabah Yayıncılık A.Ş.’den Bilgin Yayıncılık A.Ş.’ye bedelsiz olarak devredilmesiyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 47/A-6 maddesinde d&#252;zenlenen su&#231;un unsurları mevcut olmadığından konuya ilişkin olarak Kurulumuzca herhangi bir işlem tesis edilmemesine karar verilmiştir.

A&#199;ILIMI:SPK 15. MADDESİNE G&#214;RE BEDELSİZ DEVİRDE YASALARDA SU&#199; OLARAK TANIMLANAN &#214;RT&#220;L&#220; KAZAN&#199; YOKDUR DİYOR SPK.BU ARADA SABAH İSİM HAKKI S&#220;RESİZ SABAH YAYINCILIK AŞ YE AİTTİR TAAHH&#220;D&#220; VE TAAHH&#220;DE İHLAL İLE İLGİLİ BİLGİ YOK

AMA AYNI SPK KARDEMİR,TUBORG VE DYO DA TAM TERSİNİ DİYORDU..
SONU&#199;:HER 2 KONUDA DA SPK KENDİNİ YARGI YERİNE KOYARAK KARAR VERMİŞTİR.
YOLUMUZ SPK NIN BU 2 KARARININ İPTALİ İ&#199;İN İDARİ YARGIDA DAVA A&#199;MAKDIR
&#246;rt&#252;l&#252; kazan&#231; nedir?
Mevzuat ne diyor?
SPK mevzuatında halka a&#231;ık bir şirketin hisselerinin '&#246;rt&#252;l&#252; kazan&#231;' şeklindeki aktarımı ş&#246;yle tanımlanıyor:
Sermaye Piyasası Kanunu, 15/son paragraf:
"Halka a&#231;ık anonim ortaklıklar, y&#246;netim denetim veya sermaye bakımından, dolaylı veya dolaysız olarak ilişkide bulunduğu diğer bir teşebb&#252;s veya şahısla emsallerine g&#246;re bariz şekilde farklı fiyat, &#252;cret ve bedel uygulamak gibi &#246;rt&#252;l&#252; işlemlerde bulunarak karını ve/veya mal varlığını azaltamaz."
Sabah Yayıncılık'ın i&#231;inden Sabah gazetesi markasının Bilgin Yayıncılık'a devri ile ilgili borsaya yapılmış a&#231;ıklamalarda 'emsallerine g&#246;re bariz şekilde farklı' olmayan bir fiyattan devredildiğine ilişkin her hangi bir bedel telefuz edilmiyor

forumkolik
25-10-2007, 16:40
Haluk Bey, yapacağınız suç duyurusuna ilişkin metni bana da gönderirseniz sevinirim. O kadar güzel ve ayrıntılı araştırma yapıyorsunuz ki, ben şahsen bu işin altından kalkamazdım. İnşallah, bu kadar çaba boşa gitmez. Bir de benim bir kaç sorum olacak. Bu hisselere el konulmasının nedeni, Etibank'a olan kefalet değil miydi? E kefalet geçersiz ise, bu hisselerin tahtasının kapatılması işleminin de geçersiz olması gerek miyor mu? Açılacak davanın istikameti bu yönde mi olacak? Hepinize başarılar diliyorum. Saygılarımla..

cianz
25-10-2007, 17:37
1) Kefil ile alacaklı arasındaki ilişki: Kefil, borcu ödemesini isteyen alacaklıya karşı asıl borçluya ait defileri ileri sürebileceği gibi, bunun dışında kendisine ait bulunan ve ödemeden kaçınma hakkı veren defileri de başarıyla ileri sürebilir. Borçluya ait defilere örnek olarak, asıl borcun zaman aşımına uğradığı, borcun henüz muaccel olmadığı savunmaları belirtebilir. Kefile ait defiler meyanında, kefalet sözleşmesinin geçersiz olarak kurulduğu, kendisine süre tanındığı, kefalet borcunun muaccel olmadığı, savunmaları belirtilebilir (BK. m. 497/I ve II.).

HalukAktuna
25-10-2007, 17:38
Tmsf'den gelen cevaplarda...''gidin şirkete sorun diyor...ve bu konuda bir de duyuru yapıyor....

Aşağıdaki dilekçeyi Başbakanlık Bilgi Edinmeye gönderdim...Ek olarak ta TMSF'ye gönderdiğimiz soru ve cevapları koydum.

Sizin de göndermenizde fayda var...Konuyu sıcak tutmamız ve Tmsf'yi doğru bilgi ve belge vermeye zorlamamız açısından önemli....


BAŞBAKANLIK BİLGİ EDİNME KURULUNA;

25 Eki. 2007

TMSF, Sabah Yayıncılık AŞ ile ilgili sorularımıza Bilgi Edinme Hakkı yasasına aykırı olarak istediğimiz bilgileri vermemektedir. Ayrıca da gerek bizleri gerekse kamuoyunu yaptığı duyuru ile yanıltmaktadır.


TMSF, kamuoyuna duyurduğu üzere 2004 yılında denetimini, 2007 yılından itibaren de yönetimi ve denetimine elkoymuştur.

Ek’te sunulan ve İMKB de yayınlanan belgeden de anlaşılacağı üzere 27.10.2000 tarihinde Etibank a el konulmuş ve TMSF’na devredilmiştir.

Bu tarihten itibaren de TMSF (Etibank’tan dolayı) Sabah Yayıncılığa %15.93 hisse oranında ortaktır. Bu ortaklık halen de devam etmektedir.

SPK kurulu tarafından Sermaye Piyasası Yasasının 22. maddesine istinaden 20.07.2003 tarih ve 25174 nolu Resmi Gazatede yayınlanan " Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği " ye istinaden bu bilgileri bize iştiraki ve ortağı ve yönetimi kendisinde olması nedeniyle vermek zorundadır. Bu durumda TMSF, SPK’ nun 47. maddesine göre suç işlemektedirler.
Sonuç olarak hem hissedarı (iştiraki) olduğu hem de yönetim ve denetimi kendine ait şirketle ilgili bilgi ve belgelere ilgili yasaya rağmen ulaşılamamaktadır.


Gereğini arz ederim.
İsim,
adres
tc no
mail adres

nobody
25-10-2007, 21:03
arkadaslardan yardim talebi
ekdeki gazete haberinde konu edilen gazete kupurlerini ve bu konuda spk haftalik b&#252;ltenleri gereklidir(siyah bondlu olan kisim)
bulursaniz sevinirim
http://habera.com/default.asp?page=haber&id=6537
Gazete arşivlerini karıştırdığınızda karşımıza &#231;ıkan manzara bir hayli ilgin&#231;. Sabah Yayıncılık A.Ş. halka a&#231;ıldığı d&#246;nemde Sabah ile H&#252;rriyet arasında klasik basın kavgalarından biri yaşanıyor. H&#252;rriyet, "Bilgin şirketini halka a&#231;ıyor ama halka a&#231;tığı şirketin i&#231;inde Sabah'ın isim hakkı yok. Yani yatırımcıları kandırıyorlar" diye yayın yapıyor. Sabah ise (Mart 1993) "&#199;amur atıyorlar" diyerek şu a&#231;ıklamayı yapıyor: "Basın Kanuna g&#246;re imtiyaz hakkı şahısların &#252;zerinde olmak zorunda. Ancak, Din&#231; Bilgin, yatırımcıların en k&#252;&#231;&#252;k bir zarara uğramaması i&#231;in Sabah'ın isim hakkını s&#252;resiz olarak Sabah Yayıncılık A.Ş'ye devretmiştir. Bu durumu da SPK'ya bildirdik" mealinde bir a&#231;ıklama yapıyor. Anlayacağınız o hisse senedini alanlar, Sabah ismini de s&#252;resiz kullanacak bir şirkete ortak olduğunu biliyor.Nitekim o tarihten sonra Sabah Gazetesi'nin k&#252;nyesinin en alt b&#246;l&#252;m&#252;ne isim hakkı s&#252;resiz olarak Sabah Yayıncılık'a verilmiştir ifadesi konuluyor. Ardından yıllar ge&#231;iyor. Ve Etibank'a Ekim 2000'de el konuluyor. Etibank'a el konulduğunda SABAH'ın isim hakkı kime aitti? Etibank'a el konulmasının ardından 02.11.2000'de Sabah Yayıncılık A.Ş. borsaya şu a&#231;ıklamayı yolluyor: "Şirketimizin yayınladığı Sabah, Yeni Binyıl, Takvim ve Fotoma&#231; gazetelerinin yayın imtiyazları (isim hakkı) da Bilgin Yayıncılık A.Ş'den bedelsiz olarak şirketimize devredilmiştir." Yani artık s&#252;resiz devredilmiştir ibaresini bile gerektirmeyen bir kesinlikte isim hakkı Sabah Yayıncılık'a ge&#231;iyor. İlgin&#231; bir ayrıntı, gazeteye kısa bir s&#252;re hakim olan MTV şirketi (Murat Vargı, Turgay Ciner ve Mehmet Emin Karamehmet ortaktı,) d&#246;neminde de k&#252;nyede imtiyaz sahibi olarak Sabah Yayıncılık A.Ş. adına Murat Vargı ve kısa bir s&#252;re de Mehmet B&#252;lent Ergin (&#199;ukurova adına) g&#246;z&#252;k&#252;yor. Buradan nasıl bir sonu&#231; &#231;ıkıyor? Etibank'ın batmasının ardından Sabah Yayıncılık A.Ş'nin borsa tahtası işlemlere kapatıldığında SABAH'ın isim hakkı Sabah Yayıncılık A.Ş'ye yani k&#252;&#231;&#252;k yatırımcıların da ortak olduğu şirkete aitti. Bug&#252;nse başka bir şirkete ait

xyuna
26-10-2007, 09:35
[QUOTE=nobody; Buradan nasıl bir sonuç çıkıyor? Etibank'ın batmasının ardından Sabah Yayıncılık A.Ş'nin borsa tahtası işlemlere kapatıldığında SABAH'ın isim hakkı Sabah Yayıncılık A.Ş'ye yani küçük yatırımcıların da ortak olduğu şirkete aitti. Bugünse başka bir şirkete ait[/QUOTE]

*********************
Arkadaşlar sayın nobody'nin yazdığı son cümle içinde boğulacakları balçığı barındırıyor;avukatlık bürosu bu cümleleri iyi irdeleyip üzerlerine giderek davayı bu cümleler merkez alınıp açarlarsa tmsf'nin ve spk'nın verecekleri cevap,kaçacakları delik kalmayacaktır..

cebace
26-10-2007, 09:54
Selam ArkadaŞlar .......tmsf Nİn YapacaĞi SatiŞa Tedbİr Kaydurmaliyiz......

cianz
26-10-2007, 10:55
:)Sn. SPK Yetkilileri;

21.09.2007 tarihli göndermiş olduğum soruların cevaplarına istinaden

1-)Sabah Yayıncılık A.Ş.’nin 12.02.2002 tarihli Yönetim Kurulu Kararı (TMSF’ye Olan Borçlara Kefil Kılınması) ile ilgili olarak: vermiş olduğunuz cevabın A) kısımında:

12.02.2002 tarihli Sabah Yayıncılık A.Ş. yönetim kurulu kararında imzası bulunan Dinç BİLGİN, Önay Şevket BİLGİN, Mustafa DİNÇER, Selim GÜLMEN ve Selim ERBAY hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK)’nun 510’uncu; 5237 sayılı TCK’nın 155’inci maddeleri ile SPKn’nun 48’inci maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere, SPKn’nun 49’uncu maddesi uyarınca ilgili yer Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına,

Karar vermiş olmakla bahsi geçen yönetim kurulunda yapılan kefalet sözleşmesininde Borçlar Kanunu (bk, 485) e göre geçersiz olduğunu varsaymaktadır.

Geçerli bir asıl borç ilişkisi: Kefalet sözleşmesinin gerçekleştirilebilmesi için bir asıl borç ilişkisinin varlığı gereklidir. İlerde doğacak borçlar için de kefalet sözleşmesi kurulabilir, yeter ki alacaklı kefile başvurduğu zaman asıl borç mevcut bulunsun (madde 485). Asıl borç ilişkisinin varlığı tek başına yeterli değildir. Ayrıca bu borç ilişkisinin geçerli bulunması yani sakat bir hukuki ilişki olmaması da gereklidir. Gerçekten yanılma, aldatma, korkutma gibi iradeyi bozan nedenlerle malül olan ya da hukuka, ahlaka aykırı bulunan veya yerine getirilmesi imkansız, şekle aykırı olan geçersiz borç ilişkilerini güvence altına almak için kurulan kefalet sözleşmeleri de geçersiz olur (BK. m.485).

Yukarıda belirtilen hususlara istinaden

A)-Kurulunuzun bu kefaletin iptali için herhangi bir hukuki girişimde bulunup bulunmadığu;
B)-Bu kefaletten doğan borçların korumakla yükümlü olduğunuz yatırımcıları uğratacağı zararların telafisi için nasıl bir yöntem izleneceği,
C)-Yapılacak olan Sabah Yayıncılık satışında bu kefaletten dolayı mağdur olan binlerce yatırımcının paylarının ayrılması veya satışın iptali konusunda herhangi bir girişimde bulunup, bulunmayacağınız hususu,
D)- Satışın iptali veya zararın telafisi için herhangi bir yöntem izlenmiyecek ise yapılması gerekenlerin yapılmaması ve yatırımcıların bilinçli bir şekilde zarara uğratılmasından doğacak olan ve telafisi mümkün olmayacak sonuçlar için kurumunuz ve yöneticileri hakkında, zarara uğrayanların ilgili yer Cumhuriyet Savcılığına başvuru hakkının ve tazminat haklarının doğup doğmadığı hususunun

2)-Cevabın C) kısmında:

SPKn’nun 46’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının (c) bendi uyarınca Sabah Yayıncılık A.Ş.’den, TMSF tarafından Şirket aleyhinde yapılan alacak takiplerinin Şirket’in TMSF’ye olan kredi borçları ile Şirket’in dolaylı olarak Etibank’tan kullanmış olduğu kaynakların faiz ve gecikme zamları dâhil toplamını aşan kısmı için, Şirket’in kefaleten sorumlusu olduğu söz konusu borcun asıl borçluları nezdinde alacak takibinde bulunmasının istenmesine,

A)Yukarıda verilmiş olan kararınızın uygulanıp uygulanmadığı;
B)Karar uygulanmıyor ise uygulanması için herhangi yöntemin izlenip izlenmeyeceği;
C)Karar uygulanmıyor ve uygulanması için herhangi bir hukuki girişimde bulunulmuyor ise bu kararın uygulanmaması ve uygulanması için herhangi bir hukuki girişimde bulunulmamasından dolayı oluşan korumakla mükellef olduğunuz ve yatırımcıların zararlarının telafisi konusunda herhangi bir yöntem izlenip izlemiyeceği,
D)Yatırımcıların zararının telafisi yönünde herhangi bir yöntem izlenmiyecek ve yatırımcılar bilinçli olarak bu zararlara mağruz kalacaksa
Yatırımcıların;
a)Bilinçli olarak kararları uygulamıyan TMSF yöneticileri hakkında ilgili yer Cumhuriyet Savcılığına başvuru hakkının ve tazminat haklarının doğup doğmadığı,
b)Bilinçli olarak bu kararların uygulanması için herhangi bir girişimde bulunmuyan kurumunuz ve yöneticileri hakkında ilgili yer Cumhuriyet Savcılığına başvuru hakkının ve tazminat haklarının doğup doğmadığı.

2)-Cevabın B) kısmında:

SPKn’nun 46’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının (c) bendi uyarınca Sabah Yayıncılık A.Ş. ortaklarının, TMSF tarafından Şirket aleyhinde yapılan alacak takiplerinin Şirket’in asıl borçlusu olduğu tutarı aşan kısmı için asıl borçlu grup şirketleri nezdinde alacak takiplerinin yapılmaması ve bu şekilde Şirket’in zarara uğratılması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu’nun 336’ncı maddesi uyarınca, sorumlu Sabah Yayıncılık A.Ş. yöneticileri aleyhinde hukuki yollara başvurabilecekleri hususunda bilgilendirilmesini teminen konu ile ilgili olarak Kurulumuz ve İMKB Bültenleri aracılığıyla kamuya duyuru yapılmasına (söz konusu husus Kurulumuzun 22.08.2005-26.08.2005 tarih ve 2005/35 sayılı Haftalık Bülteni’nde ve 25.08.2005 tarihinde İMKB Bülteni’nde ilân edilerek kamuya duyurulmuştur.),

Konuyla ilgili olarak açılacak davalarda;

A)Türk Ticaret kanunu!nun 336'ncı maddesi uyarınca, sorumlu Sabah Yayıncılık A.Ş yöneticileri 4401 sayılı kanunla değişik 4389 sayılı Bankalar Kanunun 24/6 ncı maddesi kapsamına girmektemidir.
B)TTK'nın 309. maddesinde öngörülen 2 yıllık süre devam etmektemidr.
C)TTK 341. maddesinde öngürülen 1/10 luk dava açma niteliği taşıyabilecek yani %10 luk hisse senedi oranına sahip yatırımcılar kimlerdir.

3)-12.02.2002 tarihli kefaletin

A)Borçlar Kanunu 146/4 " 4. Bir ortaklıkta, ortaklık sözleşmesinden doğan ve ortakların birbirleri veya kendileri ile ortaklık arasındaki; bir ortaklığın müdürleri, temsilcileri, denetçileri ile ortaklık veya ortaklar arasındaki alacaklar,"

kısmında belirtilen ortaklık sözleşmesinden doğan bir borçmudur.
B)Eğer ortaklık sözleşmesinden doğan bir borç ise zaman aşımı süresi ne zaman dolmaktadır.


Yukarıda belirtilen husular hakkında, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun hükümleri de gözetilerek tarafımıza 15 gün içerisinde bilgi verilmesini saygı ile arz ederim.----- Original Message -----
From: "SPK Sorulara Yanıt - Bilgilendirme"
To: [email protected]
Subject: RE: sabah yayıncılık
Date: Thu, 25 Oct 2007 11:26:19 +0300


Sn. Cihan YILMAZ,İlgi: 21.09.2007 tarihli iletiniz.

İlgi başvurunuzla istenen bilgiler aşağıda yer almaktadır.1. Sabah Yayıncılık A.Ş.’nin (Şirket) 20.10.2000 tarihli özel durum açıklamasında, Şirket ortaklarından Medya Holding A.Ş.’nin sahip olduğu (A) Grubu hisse senetlerinin 6.270.000 milyon TL nominal değerli kısmının (toplam hisse senetlerinin %19’u) Penyelüks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Park Marina İşletmeciliği Turizm Denizcilik Ticaret A.Ş., Park Savunma Sanayi Otomotiv Tekstil Gıda Ziraat Tıbbi ve Kimyevi Maddeler ve Ekipmanları Ticaret A.Ş. ile Turgay CİNER ve Erhan AYGÜN’e (Park Grubu) devredilmesine izin verildiği ve keyfiyetin ortaklar pay defterine kaydedilmesine karar verildiği ifade edilmiştir. 23.10.2000 tarihinde İMKB Bülteni’nde yer alan açıklamada ise, Erhan AYGÜN’ün sahip olduğu hisse senetlerinin bir bölümünün tekrar Medya Holding A.Ş.’ye satılması suretiyle devredilen hisse senedi tutarının %15,93 olarak değiştiği ifade edilmiştir. Sonuç olarak devredilen hisseler, Şirket’in sermayesinde bulunan imtiyazlı A Grubu hisselerin %50’sini, toplam sermayeyi temsil eden hisselerin ise %15,93’ünü oluşturmuştur.

Kurulumuzca, söz konusu özel durum açıklamaları çerçevesinde, Kurulumuzun Seri:IV, No:8 “Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yolu ile Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” kapsamında, adı geçen gerçek ve tüzel kişiler için münferiden veya birlikte, Şirket’in diğer ortaklarının sahip olduğu hisse senetlerini satın almak üzere çağrıda bulunma yükümlülüğünün ortaya çıkıp çıkmadığı incelenmiştir.

Anılan inceleme sonucunda tespit edilen hususların görüşüldüğü Kurulumuzun 04.01.2001 tarih ve 1/6 sayılı toplantısında; Park Grubu için, Seri:IV, No:8 Tebliğimizin 17. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, 23.10.2000 tarihli Medya Holding A.Ş.’nin özel durum açıklamasında Şirket’in hisse senetlerinin blok halinde 3.250 TL fiyat üzerinden satıldığının açıklandığı dikkate alınarak, payları devir alan gerçek ve tüzel kişilerin, aynı fiyat üzerinden Şirket’in diğer ortaklarına ait hisse senetlerini satın almak üzere çağrıda bulunma yükümlülüğünün doğduğuna ve Şirket’in karar tarihinde mevcut yönetim kurulu üyelerinin, ortaklık sermayesinde temsil ettikleri pay gruplarına iletmelerini teminen, Seri:IV, No:8 Tebliğimiz uyarınca, Kurulumuza başvurmaları hususunda bilgilendirilmelerine karar verilmiştir.

Bunun yanı sıra, Kurulumuzun Seri:IV, No:8 sayılı Tebliği’nin “Çağrıda bulunma zorunluluğu” başlıklı 17’nci maddesinde, çağrıda bulunma zorunluluğu yönetim hakimiyetinin değişmesi koşuluna bağlanmıştır. Bilgin Grubu ve Park Grubu’nun birlikte hareket etme yönünde bir protokol imzaladıkları yönündeki iddialar ise Bilgin Grubu’nun Sabah Yayıncılık A.Ş.’deki yönetim hâkimiyetinin değişmediği yönünde değerlendirmeye açık olduğundan çağrı yükümlülüğünün doğmasına engel bir nitelik taşımakta ve bu iddiaların hâlihazırda karara bağlanmış olan Park Grubu aleyhine çağrı yükümlüğü doğuran Kurul Kararı ile ilgili yargılama sürecinde ele alınması mümkün bulunmamaktadır.

Bu nedenle, söz konusu iddiaların doğruluğunun tespiti için Rekabet Kurumu’na başvurulmasına gerek görülmemiştir. Diğer taraftan, Rekabet Kurumu konuyu kendi mevzuatı çerçevesinde incelemiş olup Rekabet Kurulu tarafından alınan kararların Sermaye Piyasası Mevzuatı açısından bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

2 ve 4. Kurulumuz Karar Organı’nın 4.1.2001 tarih ve 1/6 sayılı toplantısında,“Park Grubu’nda yer alan şirketlerden Penyelüks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Park Marina İşletmeciliği Turizm Denizcilik Ticaret A.Ş., Park Savunma Sanayi Otomotiv Tekstil Gıda Ziraat Tıbbi ve Kimyevi Maddeler ve Ekipmanları Ticaret A.Ş. ile Turgay CİNER ve Erhan AYGÜN için, Seri: IV, No: 8 Tebliğimizin 17. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, 23.10.2000 tarihli Medya Holding A.Ş.'nin özel durum açıklamasında Sabah Yayıncılık A.Ş. (Şirket)'in hisse senetlerinin blok halinde 3.250 TL. fiyat üzerinden satıldığının açıklandığı dikkate alınarak, payları devir alan gerçek ve tüzel kişilerin, aynı fiyat üzerinden Şirket'in diğer ortaklarına ait hisse senetlerini satın almak üzere çağrıda bulunma yükümlülüğünün doğduğuna,Şirket'in mevcut yönetim kurulu üyelerine, ortaklık sermayesinde temsil ettikleri pay gruplarına iletmelerini teminen, Seri: IV, No: 8 Tebliğimiz uyarınca, Kurulumuza başvurmaları hususunda bilgilendirilmelerine” karar verilmiştir.Turgay CİNER, Erhan AYGÜN, Penyelüks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Park Marina İşletmeciliği Turizm Denizcilik Ticaret A.Ş. ve Park Savunma Sanayi Otomotiv Tekstil Gıda Ziraat Tıbbi ve Kimyevi Maddeler ve Ekipmanları Ticaret A.Ş. tarafından Sabah Yayıncılık A.Ş.’nin diğer ortaklarına ait hisse senetlerini satın almak üzere çağrıda bulunma yükümlülüğü doğduğuna ilişkin 4.1.2001 tarih ve 1/6 sayılı Kurul kararının iptali istemiyle Ankara 3. İdare Mahkemesi nezdinde E.2001/270 sayısı ile açılan davada, Mahkeme’nin 29.3.2002 tarih ve K.2002/630 sayılı kararı ile davanın reddine karar verilmiştir.Davacılar tarafından, Mahkeme’nin davanın reddine ilişkin anılan kararının bozulması talebiyle temyizi üzerine, Danıştay 10. Dairesi’nin 17.5.2005 tarih ve E.2002/4538, K.2004/4889 sayılı kararı ile, davacıların temyiz isteminin kabulüne ve Ankara 3. İdare Mahkemesinin anılan kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine hükmedilmiştir. Anılan karara karşı Kurulumuz tarafından karar düzeltme isteminde bulunulmuş olup, Danıştay tarafından karar düzeltme istemimizin reddine karar verilmiştir. Bozma üzerine dosyayı yeniden inceleyen Ankara 3. İdare Mahkemesi 31.5.2005 tarih ve E.2005/995, K.2005/871 sayılı kararı ile Kurul işleminin iptaline karar vermiştir. Anılan karar Kurulumuz tarafından temyiz edilmiş olup, Danıştay 13. Dairesinin E.2005/9403, K.2006/1492 sayılı kararı ile temyiz istemimizin kabulüne ve Ankara 3. İdare Mahkemesinin anılan kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine hükmedilmiştir. Bozma üzerine dosyayı yeniden inceleyen Ankara 3. İdare Mahkemesi 1.11.2006 tarih ve E.2006/1757, K.2006/2201 sayılı kararı ile yeniden Kurul işleminin iptaline karar vermiştir. Anılan karar Kurulumuzun 12.3.2007 tarihli dilekçesi ile temyiz edilmiştir. Danıştay nezdinde temyiz incelemesi devam etmekte olup, yürütmenin durdurulması talebimizin reddine karar verilmiştir.Kurulumuz Karar Organı’nın 4.7.2003 tarih ve 35/815 sayılı toplantısında ise,“A) Kurulumuzun 4.1.2001 tarih ve 1/6 sayılı kararına aykırı olarak, Penyelüks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Park Marina İşletmeciliği Turizm Denizcilik Ticaret A.Ş., Park Savunma Sanayi Otomotiv Tekstil Gıda Ziraat Tıbbi ve Kimyevi Maddeler ve Ekipmanları Ticaret A.Ş., Turgay CİNER ve Erhan AYGÜN’ün, Sabah Yayıncılık A.Ş.’nin diğer ortaklarına ait hisse senetlerini satın almak üzere çağrıda bulunma zorunluluğunu yerine getirmemeleri sebebiyle;i) Penyelüks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Park Marina İşletmeciliği Turizm Denizcilik Ticaret A.Ş., Park Savunma Sanayi Otomotiv Tekstil Gıda Ziraat Tıbbi ve Kimyevi Maddeler ve Ekipmanları Ticaret A.Ş., Turgay CİNER ve Erhan AYGÜN hakkında, 2499 sayılı SPKn’na 4487 sayılı Kanunla eklenen 47/A maddesi uyarınca herbiri için ayrı ayrı olmak üzere 38’er Milyar TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,ii) Borçlar Kanunu’nun md. 101 vd. hükümleri uyarınca adı geçen gerçek ve tüzel kişilere karşı aynen ifa davası açabilecekleri hususunda Sabah Yayıncılık A.Ş.’nin diğer ortaklarının bilgilendirilmelerini teminen İMKB Günlük Bülteninde Kurulumuzun konuya ilişkin yazısının ilan edilmesine,iii) Park Grubu’nun hisselerinin tamamını MTM Haber Yatırım ve Ticaret A.Ş.’ye devretmiş olmasının ve çağrıda bulunulmaması sebebiyle idari para cezası uygulanmasının, Sabah Yayıncılık A.Ş. ortaklarına çağrıda bulunma yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığı hususunun Penyelüks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Park Marina İşletmeciliği Turizm Denizcilik Ticaret A.Ş., Park Savunma Sanayi Otomotiv Tekstil Gıda Ziraat Tıbbi ve Kimyevi Maddeler ve Ekipmanları Ticaret A.Ş., Turgay CİNER ve Erhan AYGÜN’e bildirilmesine,B) MTM Haber Yatırım ve Ticaret A.Ş.’nin Sabah Yayıncılık A.Ş.’nin diğer ortaklarına ait hisse senetlerini satın almak üzere çağrıda bulunma zorunluluğundan muafiyet verilmesi başvurusunun kabul edilmeyerek,i) MTM Haber Yatırım ve Ticaret A.Ş.’nin, Sabah Yayıncılık A.Ş. hisse senetlerini satın almasından sonra,Kurulumuzun Seri: IV, No: 8 Halka Açık Anonim Ortaklıkların Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca çağrıda bulunma yükümlülüğünün doğduğunun,ii) Çağrı fiyatının, hisse senetlerinin satın alınması sırasında ödenen 3.250 TL’den aşağı olmamak ve adi ve imtiyazlı paylar için ayrı ayrı hesaplanmak üzere;- MTM A.Ş., Park Grubu veya Sabah Grubu ile doğrudan ve dolaylı olarak sermaye ve yönetim ilişkisi bulunmayan bağımsız denetim kuruluşları,

- Bu kuruluşların üyelik anlaşmasına sahip olduğu yabancı şirketlerin üyesi bulunan danışmanlık şirketleri,

- Halka arza aracılık ve yatırım danışmanlığı yetki belgesi birlikte bulunan aracı kurumlar veya

- Mevduat kabul etmeyen bankalardan,herhangi ikisine yaptırılacak değerleme sonucunda bulunacak tutarların ortalaması da dikkate alınarak belirlenecek bir fiyatla Kurulumuza başvurulmasını teminen MTM A.Ş.’ye ilgili Kurul Kararı’nın tebliğinden itibaren 1 ay süre verildiğinin,iii) Verilen süre içerisinde değerleme yaptırılarak çağrıda bulunma talebi ile Kurulumuza başvuruda bulunulmadığı takdirde haklarında yasal işlem yapılacağının MTM, Haber Yatırım ve Ticaret A.Ş.’ye bildirilmesine,…………..”karar verilmiştir.Turgay CİNER, Erhan AYGÜN, Penyelüks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Park Marina İşletmeciliği Turizm Denizcilik Ticaret A.Ş. ve Park Savunma Sanayi Otomotiv Tekstil Gıda Ziraat Tıbbi ve Kimyevi Maddeler ve Ekipmanları Ticaret A.Ş. tarafından Sabah Yayıncılık A.Ş.’nin ortaklarına yönelik ellerindeki hisse senetlerini satın almak için çağrıda bulunma yükümlülüğünden muaf tutulma talebinin kabul edilmemesine ve Sabah Yayıncılık A.Ş.’nin diğer ortaklarının hisse senetlerini satın almak üzere Kurulumuza başvurması gerektiğinin bildirilmesine ilişkin 4.7.2003 tarih ve 35/815 sayılı Kurul kararının iptali istemiyle Ankara 12. İdare Mahkemesi nezdinde E.2003/1291 sayısı ile açılan davada 23.9.2005 tarih ve K.2005/857 sayılı kararı ile Kurul işleminin iptaline karar verilmiş olup anılan karar Kurulumuzun 21.3.2006 tarihli dilekçesi ile temyiz edilmiş olup, Danıştay 13. Dairesi 3.4.2007 tarihinde temyiz talebinin reddi ile kararın onanmasına karar vermiştir.

Sabah Yayıncılık A.Ş. yönetim kurulu üyeleri Dinç BİLGİN, Önay Şevket BİLGİN, Birol KAPLAN, Ali Cüneyt ORTAN, Selim GÜLMEN, ve Clifford Holmes POLLEY hakkında, personelinin devredilmesi ve baskı tesislerinin kiralanmasına ilişkin olarak açıklamakla yükümlü oldukları bilgilerin açıklanmaması nedeniyle Kurul Karar Organı’nın 25.8.2005 tarih ve 34/1061 sayılı kararı uyarınca, 8.9.2005 tarihinde, SPKn’nun 47’nci maddesinin A-3 hükmü çerçevesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuş olup, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın incelemesi devam etmektedir.Sabah Yayıncılık A.Ş. yönetim kurulu üyeleri Dinç BİLGİN, Önay Şevket BİLGİN, Mustafa DİNÇER, Selim GÜLMEN ve Selim ERBAY hakkında, Sabah Yayıncılık A.Ş. yöneticilerince Bilgin Grubu’nun TMSF’ye olan borçlarının tamamına 12.2.2000 tarihli yönetim kurulu kararıyla Sabah Yayıncılık A.Ş.’nin kefil kılınması, TMSF tarafından Sabah Yayıncılık A.Ş. aleyhinde yapılan takiplerin Sabah Yayıncılık A.Ş.’nin asıl borçlusu olduğu tutarı aşan kısmı için asıl borçlu şirketler/şahıslar nezdinde alacak takibinde bulunulmaması ve Sabah Yayıncılık A.Ş.’ne ait baskı tesislerinin kiralanması neticesinde kiralayan şirketler tarafından TMSF’ye yapılan ödemelerin Sabah Yayıncılık A.Ş.’nin TMSF’ye olan kredi borçlarından mahsup edilmemesi ve bunlara ilişkin alacak takiplerinin yapılmaması nedeniyle, kefalet verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararında imzaları bulunan yönetim kurulu üyelerine münhasır olmak üzere, Kurul Karar Organı’nın 25.8.2005 tarih ve 34/1061 sayılı kararı uyarınca, 8.9.2005 tarihinde, 765 sayılı TCK’nun 508-510’ncu, 5237 sayılı TCK’nun 155’nci maddeleri hükmü çerçevesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyusunda bulunulmuş olup, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın incelemesi devam etmektedir.Diğer yandan, İlgi başvurunuzda Kurulumuzun taraf olmadığı çeşitli davalardan da söz edilmekle birlikte; söz konusu davaların tarafları, konusu, mahkemeleri ve esas numaraları gibi araştırma konusu yapılabilmesi için gerekli bilgilere yer verilmediğinden bu hususlara ilişkin bir değerlendirme yapılması imkanı bulunmamaktadır.3. Sabah Gazetesi İmtiyaz Hakkının Devri Hususu ile İlgili Olarak:Kurulumuz Uzmanlarınca Sabah Yayıncılık A.Ş. nezdinde yapılan denetimlerde tespit edilen hususlar 20.07.2005 tarih ve XV–5/54–4; XVIII–3/18–4; XVIII–8/25–6; XVIII–10/15–3 sayılı Denetleme Raporu’nda yer almış ve söz konusu Rapor Kurulumuz Karar Organı’nın 25.08.2005 tarih ve 34/1061 sayılı toplantısında görüşülerek karara bağlanmıştır.Sabah Gazetesi’nin isim ve imtiyaz hakkı sahibi (gazete yayın hayatına başlamadan önce) 16.04.1985 tarihinde İstanbul Valiliği’ne sunulan Mevkute Beyannamesi ile Dinç Bilgin olarak belirlenmiştir. Sabah Gazetesi bu şekilde yayın hayatına başlamış, 1992 yılında (Dinç Bilgin’in %90 hissesine sahip olduğu) Bilgin Yayıncılık A.Ş. kurulmuş, 1993 yılında Dinç Bilgin Sabah Gazetesi’nin imtiyaz hakkını bila bedel olarak Bilgin Yayıncılık A.Ş.’ne devretmiştir. Bu tarihten itibaren gazete künyesinde imtiyaz hakkı sahibi olarak “Bilgin Yayıncılık A.Ş. adına Dinç Bilgin” ifadesi yer almıştır. 01.11.2000 tarihinde Sabah Gazetesi’nin yayın imtiyazı Bilgin Yayıncılık A.Ş.’den Sabah Yayıncılık A.Ş.’ye bedelsiz olarak devredilmiş ancak 30.05.2001 tarihli Sabah Yayıncılık A.Ş. yönetim kurulu kararı ile söz konusu imtiyaz hakları Bilgin Yayıncılık A.Ş.’ye yine bedelsiz olarak geri devredilmiştir. 01.11.2000 ve 31.05.2001 tarihli devir işlemlerine ilişkin olarak aynı tarihli Borsa Günlük Bültenlerinde özel durum açıklamaları yayımlanmıştır. Diğer yandan yapılan incelemelerde Sabah Gazetesi isim hakkının 31.05.2001 tarihinde hileli ve muvazaalı olarak Bilgin Yayıncılık A.Ş.’ye devredildiğine ilişkin herhangi bir tespite ulaşılamamıştır.Buna göre Kurulumuzun bahsi geçen toplantısında, diğer hususların yanı sıra, Sabah Gazetesi’nin imtiyaz haklarının 31.05.2001 tarihinde Sabah Yayıncılık A.Ş.’den Bilgin Yayıncılık A.Ş.’ye bedelsiz olarak devredilmesiyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 47/A-6 maddesinde düzenlenen suçun unsurları mevcut olmadığından konuya ilişkin olarak Kurulumuzca herhangi bir işlem tesis edilmemesine karar verilmiştir.Sabah Yayıncılık A.Ş.’nin 12.02.2002 tarihli Yönetim Kurulu Kararı (TMSF’ye Olan Borçlara Kefil Kılınması) ile ilgili olarak:Sabah Yayıncılık A.Ş., 12.02.2002 tarihli yönetim kurulu kararı ile Etibank hâkim ortaklarının 27.10.2000 tarihi itibariyle anaparası 452.672.000.000.000 TL tutarında olan borcuna kefil kılınmıştır. Konuya ilişkin olarak 20.07.2005 tarihli Denetleme Raporu’nda yer alan tespitler Kurulumuz Karar Organı’nın 25.08.2005 tarih ve 34/1061 sayılı toplantısında görüşülerek karara bağlanmıştır. Buna göre, söz konusu toplantıda diğer hususların yanı sıra;

A) Sabah Yayıncılık A.Ş. yöneticilerince, Bilgin Grubu’nun TMSF’ye olan borçlarının tamamına 12.02.2002 tarihli yönetim kurulu kararı ile Şirket’in kefil kılınması, TMSF tarafından Şirket aleyhinde yapılan takiplerin Şirket’in asıl borçlusu olduğu tutarı aşan kısmı için asıl borçlu şirketler/şahıslar nezdinde alacak takibinde bulunmaması hususlarıyla ilgili olarak; kefalet verilmesine ilişkin 12.02.2002 tarihli Sabah Yayıncılık A.Ş. yönetim kurulu kararında imzası bulunan Dinç BİLGİN, Önay Şevket BİLGİN, Mustafa DİNÇER, Selim GÜLMEN ve Selim ERBAY hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK)’nun 510’uncu; 5237 sayılı TCK’nın 155’inci maddeleri ile SPKn’nun 48’inci maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere, SPKn’nun 49’uncu maddesi uyarınca ilgili yer Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına,

B) SPKn’nun 46’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının (c) bendi uyarınca Sabah Yayıncılık A.Ş. ortaklarının, TMSF tarafından Şirket aleyhinde yapılan alacak takiplerinin Şirket’in asıl borçlusu olduğu tutarı aşan kısmı için asıl borçlu grup şirketleri nezdinde alacak takiplerinin yapılmaması ve bu şekilde Şirket’in zarara uğratılması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu’nun 336’ncı maddesi uyarınca, sorumlu Sabah Yayıncılık A.Ş. yöneticileri aleyhinde hukuki yollara başvurabilecekleri hususunda bilgilendirilmesini teminen konu ile ilgili olarak Kurulumuz ve İMKB Bültenleri aracılığıyla kamuya duyuru yapılmasına (söz konusu husus Kurulumuzun 22.08.2005-26.08.2005 tarih ve 2005/35 sayılı Haftalık Bülteni’nde ve 25.08.2005 tarihinde İMKB Bülteni’nde ilân edilerek kamuya duyurulmuştur.),

C) SPKn’nun 46’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının (c) bendi uyarınca Sabah Yayıncılık A.Ş.’den, TMSF tarafından Şirket aleyhinde yapılan alacak takiplerinin Şirket’in TMSF’ye olan kredi borçları ile Şirket’in dolaylı olarak Etibank’tan kullanmış olduğu kaynakların faiz ve gecikme zamları dâhil toplamını aşan kısmı için, Şirket’in kefaleten sorumlusu olduğu söz konusu borcun asıl borçluları nezdinde alacak takibinde bulunmasının istenmesine,

D) Etibank’ın hâkim ortaklarının anaparası 452,7 Trilyon TL tutarında olan borcuna 12.02.2002 tarihinde kefil olunması bilgisinin özel durum açıklaması yoluyla açıklanmamış olması hususunda, söz konusu kefalete ilişkin olarak Sabah Yayıncılık A.Ş. mali tablo dipnotlarında ve bağımsız denetim raporlarında açıklamalar bulunması ve kefalet verilen tutarlara yer verilmesi, ayrıca kefalet verilen tarihle TMSF’nin 15.04.2002 tarihli açıklaması arasında geçen dönemde Sabah Yayıncılık A.Ş. hisse senetlerinin işlem sırasının kapalı olması nedenleriyle Sabah Yayıncılık A.Ş. yöneticileri hakkında Kurulumuzca SPKn’nun 47/A–3 maddesi uyarınca herhangi bir işlem tesis edilmemesine,

karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.
--------------------------------------------------------------------------------

From: cihan yılmaz [mailto:[email protected]]
Sent: Thursday, September 20, 2007 6:37 PM
To: Ayşegül EKŞİT; Tuba ALTUN; Gökhan ÖZBİLGİN; KAP ÖDA Grubu; Aytaç DİKMEN; Cemal KÜÇÜKSÖZEN; Kubilay TEMUÇİN; Serkan İMİŞİKER; Oğuz ALTUN; Süleyman KARAMAN; [email protected]; Erhan ERİŞKEN; SPK Şikayet; Abdullah YAVAŞ; Seda ÖNEN; Erkan UYSAL; Arif UĞUR; Sibel ULUSOY; Ali Cem SUCA; Taliye TELERİ; Ahmet KİRAZ; Birgül GERMEN; Turan EROL; Adalet DEMİRÇELİK; Celali YILMAZ; [email protected]; Ahmetcan ÖZTÜRK; Hüseyin Barbaros VAROL; [email protected]; Derya KELEŞ; Mete KARAMETE; [email protected]; Ali Serhan KOYUNCUGİL; Elif BARIŞ; Mete KARAR; Atilla BEKTAŞ
Subject: Sabah Yayıncılık1-Kamuoyuna yansıdığı ve TMSF web sayfasında da belirtildiği üzere Ciner ve Bilgin grubu arasında 12.06.2002 tarihinde bir gizli ortaklık protokolu yapıldığı ve 2001 yılı Rekabet Kurulu kararında açıklanan ortaklık yapısına göre Sabah Yayıncılık AŞ nin kontrolünün diğer medya grubu şirketleri ile birlikte bu gizli ortaklığa geçtiği ve bu şirketlerin yönetim ve denetimine 05.04.2007 tarihinde TMSF el koyana kadar yönettikleri anlaşılmaktadır.Bu nedenle Bilgin ve Ciner grubunun SPK nun ilgili maddeleri gereğince cağrı yükümlülüğü doğmaktadır.Bu konunun tespiti içinde Rekabet Kuruluna müracatınız gerekmektedir.

2-Ciner grubu ile MTM grubuna Kurulunuzca getirilen çağrı yükümlülüğüne karşı bu grupların açtıkları davalarda MTM nin bu davaları kurulunuz aleyhine sonuçlandığı ve Ciner grubunu davasının ise hala derdest olduğu ortadadır.
Oysa Rekabet Kurulunun kararlarına karşı MTM ve Ciner grubunun açtığı davaları bu iki şirket ve şirketin ortakları kaybetmiş ve böylece Danıştay kararı ile şirket yönetiminini bu 2 şirketin ve şirket sahiplerinin kontrolüne geçtiği hukuki bir yüksek yargı kararı ile kesinleşmiştir.
Bu hukuki gelişmeler üzerine MTM grubunun lehine sonuçlanan karar ile ilgili olarak İYUH yasasının yeni hukuki belgelerle yeniden yargılanmasının talep edilmesi ve R.K. kararlarının Ciner grubunun açtığı davalara hukuki savunma olarak konulması gerekmektedir.

3-Sabah Yayıncılık isim hakkının bedelsiz olarak Bilgin Holdinge devri ile ilgili Çukurova Grubunun İst.8.Asliye Mahkemesindeki davasının hala derdest olması (isim hakkının devri ile ilgili yönetim kurulu kararının iptali),isim hakkında T.Patent Enstitüsünde hukuki tedbirlerin olması yanında Sabah Yayıncılık şirketinin SPK aykırı TMSF ye kefil kılınması ile hiç bir hukuk davası açılmamasına karşılık SPK nın yasasının 46.maddesindeki yetkisine dayanarak tedbirli dava açarak TMSF nin Sabah Yayıncılık AŞ nin TMSF i,le yapacağı protokolda yönetim kurulunca atılmış veya atılacak ibra v.d. imzalar için hukuki tedbir talep edilmeli ve TMSF yaptığı satış durdurulmalıdır.
Ayrıca Çukurova grubun un Asliye Ticaret Mahkemesinde açtığı davaya küçük yatırımcılar adına müdahil olunmalı ve bu mahkemeden TMSF nin yapacağı satışın durdurulması için SPK nun 46.maddesine istinaden tedbir istenmelidir.

4-Halen Danıştaydaki derdest davalar ve 12.06.2002 tarihli protokola istinaden yapacağınız çağrı yükümlülüğüne karşı oluşacak küçük yatırımcı zararlarının önlenmesi için TMSF nin satış bedeline tedbir istenmelidir.

1-Yukarıda belirtilen hususların kurulunuzca yerine getirilip getirilmediği,
2-Böyle bir talimat,işlem veya tedbirler verilmedi veya istenmedi ise yasal dayanakları hakkında, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun hükümleri de gözetilerek tarafımıza 15 gün içerisinde bilgi verilmesi,
3- Kurulunuzca yasanın sizlere tanıdığı bu yetkileri kullanmamınız nedeniye,başta TMSF,Ciner,Bilgin ve MTM grubu hakkında gereğinin yapılması için yetkilileri talimatlandırmanızı,
4-Bu hukuka aykırılıkların ortadan kaldırılması ve tedbirlerin alınması hususunda konusunda yine 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun hükümleri doğrultusunda tarafımıza bilgi verilmesini saygı ile arz ederiz.

Not: Sitenizdeki bilgi edinme bölümü çalışmamaktadır....

drmuratyaman
26-10-2007, 15:36
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
(Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü)

SAYI : «TMSF.BHI.260» ⁄ «8877» «24.09.2007»
KONU :BilgiEdinmeTalebi
«Murat Yaman»
«MERSİN»


İLGİ : «06.09.2007» ve «8877» sayılı talebiniz.

İlgi talebiniz 24.10.2003 tarih ve 4982 sayılı Kanun ile bu kanuna bağlı olarak çıkarılmış olan 27.04.2004 tarihli “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Dinç BİLGİN Grubu'nun Fona olan borçları nedeniyle Medya⁄Merkez Grubu Şirketleri hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince takip işlemleri başlatılmış ve şirketlerin mal, hak ve varlıklarından 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134. maddesi hükümleri gereğince ATV-Sabah Ticari ve İktisadi Bütünlüğü oluşturulmuş ve oluşturulan bütünlüğün satışına karar verilmiştir.

Bu kapsamda hazırlanan ATV- Sabah Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satış ilanı 04⁄09⁄2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Yapılan satış bir varlık satışıdır. Bu kapsamda grup şirketlerinin tüzel kişiliği devam etmekte olup, şirket hisselerine yönelik bir tasarruf söz konusu değildir.

Öte yandan 04⁄09⁄2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ATV-Sabah Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış İlanının "Diğer Hususlar" başlıklı 4. maddesi uyarınca;

ATV-Sabah Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde haciz, rehin vs. takyidatları bulunanların, 01⁄10⁄2007 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini "Satış Komisyonu"na bildirmeleri gerekmekte olup, şirket hisselerini borsadan edinmiş olan küçük yatırımcıların bu hisselerden kaynaklanan hak ididaları işbu madde kapsamında değerlendirilememektedir.Bilgi edinmenizi rica ederim.

HalukAktuna
26-10-2007, 23:46
Haluk Bey, yapacağınız suç duyurusuna ilişkin metni bana da gönderirseniz sevinirim. O kadar güzel ve ayrıntılı araştırma yapıyorsunuz ki, ben şahsen bu işin altından kalkamazdım. İnşallah, bu kadar çaba boşa gitmez. Bir de benim bir kaç sorum olacak. Bu hisselere el konulmasının nedeni, Etibank'a olan kefalet değil miydi? E kefalet geçersiz ise, bu hisselerin tahtasının kapatılması işleminin de geçersiz olması gerek miyor mu? Açılacak davanın istikameti bu yönde mi olacak? Hepinize başarılar diliyorum. Saygılarımla..

Şuan yeni bir suç duyurusu yok.
Öncekileri istiyorsan bana mail atarsan yaptığımız her iki suç duyurusunu da gönderirim.
Bu işin altından hiç kimse tek başına kalkamaz çünkü 7 yıldır kefalet dahil tüm olayların hesabını çıkarmaya çalışıyoruz, . Ama hala gizli kalan çok şey var.
Sn nobody başta olmak üzere bu gurupta bulunan değerli insanlar sayesinde bir yerlere geldik.
Mücadeleye devam ediyoruz. Siz de katılırsanız daha güçlü oluruz.

cianz
27-10-2007, 08:47
Arkadaşlar şu anda net sistematik işliyen bir plan ortaya koymuyoruz ve dolayısıyla gerçekten etkili olabilecek suç duyuruları yapılmıyor bunun en önemli nedeni olarak hala bazı kurumlardaki bazı yöneticilerin emeklilik dönemlerini riske atacak kadar akılsız olmadıklarına olan inancımız geliyor.
Benim yukarıda SPK ya göndermiş olduğum yazı 15 dakikada kaleme aldığım ve mail yoluyla gönderdiğim bir yazıdır hiç bir avukatımız yazıyı incelememiştir ve cevabının kanuni olarak bir anlamı olmayabilir ve cevabıda çok önemli değildir bu ve benzeri yazıları biz onlara göndererek ne yapmaya çalıyorsunuz diyoruz onlarda hala klasik cevaplarını veriyorlar ve hata yapıyorlar en son bizlerden 30 günlük süre istediklerinde a evet birşeyler yapacaklar galiba diye düşündük ama yapmıyorlar ve yapmamakla nasıl bir yola girdiklerini zaman onlara gösterecektir.
Suç duyuruları sistematik bir şekilde yapılırsa etkili olur en basiti 2000 yılından 2007 yılına kadar tüm kurumlardaki tüm imza yetkisi olan kurum yöneticileri tespit edilip kurumdan ayrılanlarda dahil olmak üzere kanunun tüm maddeleri üzerlerinde denenir. sonra tazminat davaları açarız paramızı alırız istedikleri bu sanırım şurada topu topu 100-150 kişiyiz ve bunlar tazminat davaları açsak dahi 10-15 milyon doları geçmez onlardanda biz bu parayı çıkartırız.:)
Tabi bu arada idari davalar ve benzerleri için avukatlarımız çalışmalarını sürdürüler her halukarda bizler paralarımız alırız ama bunun yöntemini onlar belirliyecekler