PDA

View Full Version : Arka Bahçeni Yetiştirmek... [ Tarımsal Yatırım Fikirleri ]Pages : [1] 2 3 4 5

Soydan
08-11-2011, 15:21
........

Ayıydı boğaydı der iken ; Kafama takıldı bu aralar ; Şöyle uygun bi yerden 20 dönüm tarla alıp meyve bahçesi mi kursam acaba ?? Ama mutlaka su olmalı tarlada.. Tarlada Su yoksa sonuç hüsran olur.. demek ki ; SU en önemli faktör.. :wink:

Konunun yerimidir değilmidir bilmem..

Lakin masabaşında oturup uçacak kaçacak kağıt tavsiyeleri yapan değerli forumdaşların çalışmalarına ilave olarak, Yurdumuzun değişik yerlerini gezerek görmüş ve edindiği görsel tecrübe ve bilgi birikimlerini buradan meraklılarına aktarabilecek arkadaşlarında bir mekanı olsun istedim.. Bilmem doğru mu ettim ??.. bu sorunun cevabını topiğe yansıyacak sinerji ve etkileşim sonuçları gösterecek ilerleyen zamanda..

tamam burası borsa forumu.. kabul ediyorum.. ama buraya gelen paraların geldiğibir adres ve burdan kazanılan paraların gittiği başka bir adres te olmalı..

Kimi Ev alır kazandığı ile, kimisi araba.. ve ya kimisi evini kaybeder, kimiside arabasını.. :evil:

Ben kazanan tarafta olduğunuzu ya da buraya bulaşmadığınız için kaybetmediğinizi farzederek sorayım o halde.. Kazandığınız ya da zaten kaybetmediğiniz para ile Tarıma yatırım yaparmıydınız ?? Yoksa aptallık mı olur bu düşünce ?? ( " burdan tatlı tatlı komisyon yemek varken kim uğraşır bağ bahçe ile ??" diyenlerdenmisiniz ?? )

Ben giriş konuşmasını yapayım.. konunun devamı ve MALİYET - TAHMİNİ KAZANÇ HESAPLARI YAPILMIŞ KARLI TARIMSAL İŞ PROJELERİ'de sizlerden gelir umarım.. Tecrübelerinden yararlanmamıza fırsat verecek değerli tüm katılımcılara şimdiden teşekkürler..


Afrika' daki Açlık Türkiye' ye Nasıl Göz Kırpıyor?

Afrika...

Şu anki en son bilgilerimize göre insanlığın ilk kez ortaya çıktığı ve dünyaya oradan yayıldığı Homo Saphiens' in doğum evi...

Afrika'daki Sorunlar Sarmalının Oluşum Süreci

Kölelik

Afrika, medeni dünya sakini insanlar için uzun süre "bilinmez, egzotik, vahşi, barbar, ilkel" olarak kaldı. Belki hala daha öyle... Ancak burası medeni dünya insanları için kullanılması gereken bir kaynaktı. İlk olarak Afrika' nın zengin insan kaynağı, temelde pamuk işçisi olarak kullanılmak üzere köle olarak Amerika' ya götürüldü. Çünkü pamuk üretimi, sıcağa dayanıklılık gerektiren ve haklarını savunabilecek medeni insanların çalıştırılması zor, yoğun işgücüne muhtaç bir tarımsal üretim şekli idi. Tekstil sektörünü besleyecek pamuk için ucuz insan gücü şarttı ve Afrika bunun için harika bir kaynaktı. Yüz binlerce Afrikalı, pamuk (ve şeker) üretiminde çalıştırılmak üzere köle olarak medeni insanların hizmetine sunuldu.

Kaynak Sömürüsü

Afrika halklarını bir miktarı köle olarak kullandıktan sonra meraklı ve keşifçi medeni insan, Afrika' nın diğer kaynaklarına da göz dikti. Çeşitli madenler, fildişi ve bunun gibi çeşitli ürünler yine oradaki insanları köleleştirilerek medeni dünyaya sunuldu. Ancak bu süreçte büyük zorluklar ortaya çıkıyordu. Efendilerin de Afrika' da olması gerekiyordu. Gelin görün ki kıta, medeni insanlar için çok fazla hastalık barındırıyordu. Bu aşamada modern tıp, önce efendilerin orada yaşamasını sağladı. Ancak ithal tıbbın nimetleri artık sadece efendilere değil, yerlilere de hizmet sunmak zorunda kalmaya başladı. Çünkü 20. yüzyıla doğru ilerlenirken hem köleler bazı hakları olduğunu söyleyebilecek kadar medeniyet ile kaynaşmış, hem de medeni insan en azından türdeş olduğu canlıların eşit haklara sahip olması gerektiğine ikna olmaya başlamıştı. Ayrıca üretilen ürünleri satın almak isteyen canlılara ihtiyacı vardı büyüyen endüstrilerin. Ve bilim destekli mantık gelişip toplumları besledikçe modern insan, diğer canlıların bile bazı hakları olabileceğini ayrıt etmek zorunda kalıyordu. Evet bırakın insanı, diğer canlıların da hakları olabilirdi, çünkü insana benziyorlardı. Kraliçe Viktorya, Londra Hayvanat Bahçesi' nde orangutan Jeni ile tanıştıktan sonra belki de kendini tutamayarak şöyle demişti: "Ürkütücü, ızdırap verici ve can sıkıcı derecede insan."

Modern Tıp ve Endüstriyel Tarım

Böylece tıp sektörü Afrika' ya el attı ve özellikle çocuk ölümleri azaldı. Nüfus arttı. Nüfus artıp doğal kaynaklar modern toplumlarca tüketildikçe ve de işgücü modern insan ihtiyaçları için kullanılmaya zorlandıkça yerel insanların avcılık, toplayıcılık, gıda saklama gibi kendine yeterlik sağlayan bilgi ve yetenekleri hem kullanılamadı, hem de bu yolla mevcut nüfusu beslemek mümkün olamadı. Bu sebeple mecburen endüstriyel tarım da sahneye çıktı ve insan nüfusu daha da arttı, arttı, arttı...

Şiddet ve Mülkiyet İlişkisi

Böylece yeni bir içinden çıkılmaz bela baş vermeye başladı. Endüstriyel tarım genelde "nasıl dağıtılacağı?" ciddi sorun olan artı değer yaratır. Üretimi belli bir masraf gerektirdiği ve asıl amaç kar olduğu için endüstriyel tarım ürünleri avcı, toplayıcı ya da hatta geleneksel tarımcı toplumlarda olduğu gibi paylaşılamaz. Ünlü düşünür Rousseau "Şiddet, mülkiyetle başlamıştır." diye bir tespitte bulunmuştur. Afrika insanları nüfusları arttıkça bağımsız kabile yerleşimlerini terk edip şehirler kurmak; bunları uygun yönetebilmek için çeşitli modern kitle-devlet yönetim sistemlerini uygulamak zorunda kaldı. Böylece belki eskiden de olan, ancak mülkiyetin sınırlı olmasından dolayı sınırlı kalan şiddet, nüfusun ve sahip olunabilecek mülkün artması ile doğru orantılı olarak arttı.

Güvenlik ve Gıda Temini İlişkisi

Ve yine ilginç bir noktadır ki endüstriyel tarım, sürdürülebilir olamamasının yanı sıra büyük oranda güvenliğe ihtiyaç duyar. Bir hayvan sürüsünden, koca bir mısır tarlasından, bir meyve bahçesinden o bölgede yeterli güvenlik olmadan verim-ürün alamazsınız. Savaşın olduğu yerde tarım olmaz. Böyle bir ortamda gıda, uzaklardan ithal edilmek zorundadır.

Küresel İklim Değişiminin Gıda Üretimine Etkileri

Ve yine ayrıca endüstriyel tarım, mutlaka istatistik temelli batı bilimi destekli olarak yapılmak zorundadır. Bu sebeple de bu şekilde tarımın yapılacağı bölgede küresel iklim değişimi kaynaklı tahmin edilemeyen doğa olayları olması (beklenmeyen kuraklık, sel, fırtınalar, aşırı sıcak veya soğuklar) üreticileri strese sokar. Üreticiler riskleri azaltmak için özellikle su kaynaklarını garanti altına almaya ve bulunca da sınırsızca kullanmaya çalışırlar. Elbette ki endüstriyel tarımsal üretim aşırı su tüketir (insanlığın mevcut tatlı su tüketiminin yaklaşık % 70' ini) ve su kaynakları tükenir.

Yukarıda anlatmaya çalıştığım devasa bir yok oluşun kısa, yazıyı uzun tutmamak için aralarda birçok detayı atlamak zorunda kaldığım öyküsü. Bu öyküyü daha da özetleyip kronolojik olarak süreci maddelerle belirtmek gerekirse:

Afrika' nın başına gelenler:

1- İlk temaslar sırasında yerliler katledildiler.

2- Köleleştirilip, başka kıtalara gönderildiler.

3- Köleleştirildiler ve kıtanın doğal kaynakları modern toplumların zenginleşmesi için kullanıldı.

4- Nüfus azaldı, korku hakim oldu. Yerel kültürler ve hayatta kalma pratikleri çökmeye başladı. Çözüm olarak gelişmiş toplumlar ilaç ve tedavi desteği verdi.

5- Nüfus yeniden arttı. Açlığı önlemek için endüstriyel tarım ortaya çıktı.

6- Nüfus daha da arttı. İnsanlar şehirlere doldu ve dünyanın diğer bölgelerinde uygulanan çeşitli yönetim modelleri ile yönetilmek zorunda kaldılar. Bu yönetim sistemlerine hem yönetenler hem de yönetilenler uyum sağlayamadı. Tarım ve yoğun nüfusun oluşturduğu atıl artı değer, toplu şiddeti/savaşları doğurdu.

7- Modern dünyada nispeten azalan savaşlar sebebi ile satışları düşen silah sektörü (ki devletler gelir elde edebilmek, siyasi partiler seçilebilmek için bu sektöre muhtaçtır), kıtaya bol bol silah sattı. Mülkü ele geçirmek isteyen yöneticiler halka zulmederek gitgide kısıtlı hale gelen kaynakları modern insanlığa akıtmaya devam etti.

8- Süreğen şiddet hali, küresel iklim değişikliğinin etkileri ve kıtanın doğal kaynaklarının sürdürülemez sömürüsü tarımsal üretimi de sürdürülemez kıldı. Sonuç: AÇLIK VE SEFALET

Şu anda tüm Türkiye bir seferberlik ruhu ile Somali' ye yardım ediyor. Yardım eden insanlar vicdanını rahatlatırken yönetimdeki siyasi parti prim yapıyor ve Türkiye dış siyasette adını duyuruyor. Bunlar kısa dönem için doğru işler gibi görünmekle beraber asla gerçek çözüm değiller. Bu sorunlar karmaşası için olası tek gerçek çözüm, oraya uzman grupları göndererek yerel insanların kendi kendine yeterliliğini kazanabileceği pratikleri kazandırmaya; eski kültür ve ekolojik döngülerinin yeniden sağlıklı işleyeceği bir hale getirmeye çalışmakla bir dereceye kadar mümkün olabilir. Ancak günümüzün kurtlar sofrası dünyasında hiçbir devlet, gerçek anlamda çıkarsız bir şey yapmaz, yapamaz. Muhtemelen yıllar içinde bu gruplar yine sömürü amaçlı kullanılmaya çalışılabilir. Yine de bence bu çözüm, kötünün iyisi.


Türkiye ve Açlık

Belki asıl daha hazin olan, aynı sorunun bizim de kapımızı çalıyor olduğu. İnsanımız endüstri ve kapitalizm sebebi ile kendi kendine yeterlilik ile ilgili tüm bilgisini kaybediyor. Köylerde yerel kültürleri yeni kuşaklara aktaracak çocuklar, modern hayatın cazibesine kapılarak şehir meslekleri (hemşire, öğretmen, mühendis) edinerek şehre göçüyorlar. Endüstri ve kapitalizm yapısı gereği, doğal kaynakları sömürüyor ve küresel iklim değişikliğinin etkileri gitgide kendini daha fazla gösteriyor. Domates üreticisi artık salçayı süpermarketten alıyor. İnsanlarının kendi gıdalarını üretip saklama pratiklerini kaybettiği bir toplumda küçük bir gıda krizi, fırınlar kapalı iken ekmek üretemeyen; süpermarketler çalışmaz iken tarhana yapamayan; yolda gördüğü ebegümecini tanımayan-tanısa da nasıl tüketileceğini bilemeyen; zaten hazır gıdaya da fazlası ile alışmış bir halkın üzerine kabus gibi çökecektir. Ülke olarak endüstriyi baltaladığı gerekçesi ile köy enstitülerini, ev ekonomisi bölümlerini kapattık. Daha verimli olduğunu sanarak endüstriyel tarımı ve sonucunda üretilen ürünlerin uzaklara gönderilmesini destekledik. Topraklar, bu gidişle asla önü alınamayacak bir erozyon tehdidi altında günden güne yok oluyor. Oluşturulan yapay ormanlar bile maalesef aslında tek tip ağaçlardan oluşan büyük endüstriyel işletmeler... Toprak, üzerinde yaşayanı beslemiyor, desteklemiyor. Her yer, yoğun rekabet içinde ayakta kalabilen için kar amaçlı bir işletme. Oysa toprak, gıda ve gıda edinme bilgisi/kültürü, kar hırsı için vazgeçilemeyecek kadar değerli.

Fazla söze gerek yok, Somali' ye iyi bakalım. Çünkü geleceğimiz oradan bize göz kırpıyor olabilir.


Son söz


Voltaire' in Kandid (Candide) adında bir romanı vardır. Özetle romanın baş kahramanı Kandid evinden ayrılır. Felaketler, zorluklar, yenilgiler ve zaferlerle dolu bir çok macera yaşar. En sonunda Anadolu' da yaşlı bir adamın evine misafir olur. Yaşlı adam sakin bir hayat yaşamakta ve evinin arkasındaki bahçe ile ilgilenmektedir. Kandid yaşlı adama hayatın anlamını sorduğunda yaşlı adam "Hayat, arka bahçeni yetiştirmektir" der.

Bu kitaptan benim anladığım, bir insan yaşadığı yere en yakın toprak ile ilgilenmeli ve bunun sayesinde kendine yeterli olabilmelidir. Bir aile, bir halk ve tüm dünya için de durum böyledir.

Kısaca "Hayat, arka bahçeni yetiştirmektir"

Saygı ve sevgilerimle
Hakan Ozan Erzincanlı
22.08.2011

t.axaray
08-11-2011, 17:22
Hayırlı olsun Sn. SOYDAN.......

Arkadaşlar birisi meyve bahçesi dedi.:yes:......duydunuz mu.......:notr: ben duydum koştum geldim.......bu benim son 5 yıllık ihtisas alanıma girmektedir.........bu konuda HİÇ AĞAÇ DİKTİNİZ Mİ topiğinde yazılarım mevcuttur......çok güzel tamamen doğal meyve ağaçları yetiştirdim...resimlerini ekleyip milletin ağzını sulandırdım........fakaaat....o kadar kolay bir iş olmadığını söylemek isterim......geri kalan zorlukları söyleyip te kuracakların önüne engel olmak istemem.......ağaç dikmek yetiştirip meyvesini yemek o kadar güzel ki.........ticareti mi ben yapamadım.......en iyisi borsa ve 5-6 ağaçlı güccük bir bahçe......bende mi....ne var.... ilgilenmem gereken 350 ye yakın ağaç-fidan var ve tek başımayım.....bunun 200 ü çam ve bakıma çok ihtiyaçları yok...geri kalan 150 beni müthiş zorluyor.....anlatacaklarıma daha sonra devam ederim....isteyen de sorabilir yazarım.......bu arada beni çiftçi -işçi gibi tasavvur ederseniz alakası bile yok derim.....

Sn.Cetvel in bu konudaki bilgileri size yardımcı olacaktır.....ne de olsa bu konuda uzman........

http://www.hisse.net/forum/showthread.php?t=67147&page=8&p=5996222#post5996222

t.axaray
08-11-2011, 17:49
....bu da benim bahçemden bizzat tek tek kendi diktiğim 100 meyve ve 200 çam ağacımdan görüntüler ve 50 kadar da üzüm var....
.... tadına bakmak isteyen veya yolu düşen gelebilir......sadece ve sadece hayvan gübresi kullanıyorum.....tamamen doğal.....kesinlikle suni olan hiçbirşey girmiyor......

http://666kb.com/i/bt5cs2vb65fczyb2y.jpg
http://666kb.com/i/bt5cy4qfimv1hg7mi.jpg
http://666kb.com/i/bt5cz5aawn9bviwey.jpg
http://666kb.com/i/bt5d04mhpyonejcey.jpg
http://666kb.com/i/bt5d0xkd96wu0nb16.jpg

t.axaray
08-11-2011, 18:11
bahçemden diğer görüntüler.......tek tek bakmanızı tavsiye edebilirim.....ve önümüzdeki yaz tadına bakmak için beklerim.....

1 http://www.hisse.net/forum/showthread.php?t=67147&page=5&p=5852588#post5852588
2 http://www.hisse.net/forum/showthread.php?t=67147&page=6&p=5875210#post5875210
3 http://www.hisse.net/forum/showthread.php?t=67147&page=7&p=5915037#post5915037
4 http://www.hisse.net/forum/showthread.php?t=67147&page=8&p=5997326#post5997326
5 http://www.hisse.net/forum/showthread.php?t=67147&page=10&p=6049103#post6049103
6 http://www.hisse.net/forum/showthread.php?t=67147&page=10&p=6096472#post6096472
7 http://www.hisse.net/forum/showthread.php?t=67147&page=12&p=6125906#post6125906
8 http://www.hisse.net/forum/showthread.php?t=67147&page=12&p=6130648#post6130648
9 http://www.hisse.net/forum/showthread.php?t=67147&page=13&p=6131830#post6131830
10 http://www.hisse.net/forum/showthread.php?t=67147&page=13&p=6159496#post6159496
11 http://www.hisse.net/forum/showthread.php?t=67147&page=13&p=6181134#post6181134
12 http://www.hisse.net/forum/showthread.php?t=67147&page=13&p=6200834#post6200834
13 http://www.hisse.net/forum/showthread.php?t=67147&page=14&p=6201522#post6201522
14 http://www.hisse.net/forum/showthread.php?t=67147&page=16&p=6387319#post6387319
15 http://www.hisse.net/forum/showthread.php?t=67147&page=16&p=6449973#post6449973
16 http://www.hisse.net/forum/showthread.php?t=67147&page=17&p=6477573#post6477573

bikmisbroker
08-11-2011, 18:18
Tebrik ederim sizi sayin axaray.
Resimlere bakmaktan kendimi alamadim. :)

Aksaray'a 9.5 km mesafede bahceniz onu da not aldim.
Kismet olurmu oralardan gecermiyim bilemiyorum ama bulunsun bir kenarda.

sevdilli
08-11-2011, 18:27
Sayın Soydan , Bence çok güzel bir topik açmışsınız tarım benim ve ailemin şu anda hem üretim bazında hem tarım makinaları imalatı yapan firma olarak iştigal ettiğimiz bir alan,ihtiyaç duyacağınız bilgi paylaşımına, yardıma hazırız .Ben emekli öğretmenim aslında ama bir köyde yaşamamış 3-5 dönüm toprağı olmamış dalından ve kökünden bir sebze meyve kopartıp tüketmemiş insanlar için hayatlarını eksik yaşamış olarak düşünüyorum.Size bir örnek vereyim;2009 da bir miktar telekom dan gelen temettü parası vardı,biraz da borçlanıp 45000 tlye bir şeftali bahçesi aldım.2010'da 22000 tl sini şeftali satarak bu yıl da 25000 tl ye satarak 47000 tl sini çıkardım . Bahçe şimdi bana bedavaya kaldı. TOPRAK TOPRAKTIR .TOPRAK ALAN ASLA ALDANMAZ .Dünyanın önemli ekonomistlerinden biri şu an- ismi aklıma gelmedi -ama bundan sonra en önemli yatırım aracının toprak olacağını söylüyor. Onun için ben sizin görüşünüze sonuna kadar katılıyorum .

t.axaray
08-11-2011, 18:41
Tebrik ederim sizi sayin axaray.
Resimlere bakmaktan kendimi alamadim. :)

Aksaray'a 9.5 km mesafede bahceniz onu da not aldim.
Kismet olurmu oralardan gecermiyim bilemiyorum ama bulunsun bir kenarda.

sn. bikmişbroker...böyle bir yazı yazmışsınız....bunun da bir çözümü var doğal yollardan ve teşekkür ederim....ve tüm dostları beklerim....
(Cok guzel bir baslik. 8 donum bahcemizde 300 e yakin meyve agacimiz var. Ama su boceklerden illallah demistik. )

burada.........http://www.hisse.net/forum/showthread.php?t=67147&page=8&p=5997887#post5997887

Azadirachta indica -Neem Ağacı (Yalancı tespih ağacı)
Neem Ağacı

HİNDİSTAN'da halk neem ağacını “köy eczanesi” olarak adlandırırlar. Asırlar boyunca bu ülkede yaşayan insanlar neem ağacını acı, ateş ve enfeksiyonlara karşı bir çözüm yolu olarak kullandılar. Neem'in kanlarını temizlediğine inanarak, pekçok hindu yıla birkaç neem yaprağı yiyerek başlar. İnsanlar aynı zamanda neem filizleriyle dişlerini temizler, neem yaprağı suyunu cilt problemlerine karşı kullanır ve bir tonik olarak da neem çayını içerler.. Çok eskilerden beri, hintliler neem ağacına bir mucize gözüyle baktılar. Şimdi, tüm dünyadan bilimadamları aynı fikri paylaşmaktadırlar..

Muhteşem Ağaç
Neem ağacı tropikal bölgelerde bulunup, mahoganik ağaç ailesindendir. 30 metreye dek büyür ve 2.5 metre kadar da bir çapa sahiptir. Seyrek yapraklı oluşundan ötürü, yıl boyunca gölge sağlar. Çok çabuk büyür, az bir bakım ister ve fakir toprakta yetişebilir.

Sıcak iklimlerde yıl boyunca gölge sağlamasına ek olarak neem yakacak odun olarak da kullanılabilir. Ayrıca, termitlere karşı dayanıklı oluşundan ötürü, neem odunu inşaatlarda ve marangozlukta çok faydalıdır. Böylece, sadece bir ağaç olarak işe yararlığını temel aldığımız incelemede neem'in çok iyi oldu?unu gördük. Fakat bu sadece bir başlangıç.

Böceklerin Nefret Ettiği Ağaç
Çok uzun zamandır neem yapraklarının zararlı böcekleri uzaklaştırdığını bilen Hintliler, yataklaryna, kitaplaryna, çöp kutularına ve tuvaletlerine ondan yerleştirirler. 1959 yılında Sudan'daki toplu çekirge istilasına tanık olan bir Alman bitki bilimcisi ve öğrencileri milyarlarca çekirgenin her ağaca saldırdığını fakat neem ağacına dokunmadığını gördüler.

O zamandan sonra bilimadamları neem'in karmaşık kimyasal silahının akarlar, nematodlar, mantar, bakteri ve birkaç virüs dahil olmak üzere 200 den fazla böcek çeşidi üzerinde etkili olduğunu öğrendiler. Bir deneyde, araştırmacılar soya fasülyesi yapraklarını japon böcekleri ile beraber bir kaba koydular. Herbir yaprağın yarısı neem özütleri ile ilaçlandı. Böcekler her yaprağın ilaçlanmamış yarısını yediler fakat ilaçlanmamış yarısına dokunmadılar. Aslında, ilaçlanmış kısımlardan küçük parçalar yemek yerine açlıktan öldüler..

Bu gibi deneyler bazı sentetik haşere ilaçlarına karşı, kolay hazırlanan, ucuz ve zehirsiz bir alternatifin mümkün olduğunu gösterir. Örnek olarak, Nikaragua'da çiftçiler, bir litreye 80 gram olarak, dövülmüş neem tohumunu suda karıştırıp 12 saat bu karışımı bekletip tohumları ayıklarlar. Sonra bu karışımı mahsüllerinin üzerine püskürtürler.

Neem ürünleri böceklerin çoğunu anında öldürmez. Neem spreyleri böceğin yaşam döngüsüne etki eder böylece böcek artık ne beslenir ne çoğalır ne de metamorfoza girer. Fakat neem ürünleri böceklere karşı etkili olmasına rağmen kuşlar, sıcak kanlı hayvanlar ve insanlar üzerinde hiçbir zararı yoktur.

Neem'in özellikle ilgi çeken bir uygulaması da onun 'yumuşak' bir böcek ilacı olarak kullanılmasıdır, bu sayede mahsüller faydalı şekilde korunur. Neem ağacı haşere-kovucu özelliklere sahip bazı bileşikler - Azadirachtin A...L, Salannin, Nimbin, Nimbidin ve Meliantriol vb.. dahil- içerir.

Bu zehirsiz içeriklerden doğal haşere ilaçları geliştirilebilir böylelikle çevresel zararlar ve kalıntılar büyük oranda azaltılabilir.

YAZI VE AĞACIN RESİMLERİ ALINTIDIR.....resimler için aşağıdaki adrese tıklayın lütfen....

http://agaclar.net/forum/showpost.ph...65&postcount=8

Vagator
08-11-2011, 19:52
Özel ağaçlandırma kanunundan yararlanıp ceviz yetiştiriciliği yapmak için uzunca bir süre uğraş verdim, süreç hep bir yerlerde tıkandı, sürekli bunu yapmanın ne kadar zor olduğunu söyleyen memurlarla tanıştım bir çoğuna işimiz olsun diye para bayıldım, ama sanırım şans benden yana değildi ve olmadı, oysa ki bütün hesaplamalarımı yapmıştım, bilgim tam ekipmanlarım hazırdı, F/K sı 7 olan bir alana yatırım yapacaktım ama olmadı, içimde uhte kaldı:cry:, şu borsadan parayı çektiğimde tek yatırımım bir ceviz bahçesi olacak:arf:

Vural-can
08-11-2011, 19:52
Sayın Soydan , Bence çok güzel bir topik açmışsınız tarım benim ve ailemin şu anda hem üretim bazında hem tarım makinaları imalatı yapan firma olarak iştigal ettiğimiz bir alan,ihtiyaç duyacağınız bilgi paylaşımına, yardıma hazırız .Ben emekli öğretmenim aslında ama bir köyde yaşamamış 3-5 dönüm toprağı olmamış dalından ve kökünden bir sebze meyve kopartıp tüketmemiş insanlar için hayatlarını eksik yaşamış olarak düşünüyorum.Size bir örnek vereyim;2009 da bir miktar telekom dan gelen temettü parası vardı,biraz da borçlanıp 45000 tlye bir şeftali bahçesi aldım.2010'da 22000 tl sini şeftali satarak bu yıl da 25000 tl ye satarak 47000 tl sini çıkardım . Bahçe şimdi bana bedavaya kaldı. TOPRAK TOPRAKTIR .TOPRAK ALAN ASLA ALDANMAZ .Dünyanın önemli ekonomistlerinden biri şu an- ismi aklıma gelmedi -ama bundan sonra en önemli yatırım aracının toprak olacağını söylüyor. Onun için ben sizin görüşünüze sonuna kadar katılıyorum .
Toprağınız nereden aldınız ?
Saygıalrımla

foxmulder
08-11-2011, 19:57
Hani para kazanmak ayrı bir işte inanılmaz hayata bağladığı bir gerçek.

sevdilli
08-11-2011, 22:07
Toprağınız nereden aldınız ?
Saygıalrımla
Toprağımızı Bursa İnegöl eymir köyünden aldık .Almaya devam edeceğim .Bundan sonra en iyi yatırımın tarım arazisi olacağını düşünüyorum.

katpa608
08-11-2011, 22:30
Toprağım yok ama hayatım
boyunca beni heyecanlandıran bir konu. Saksıda domates ve biber yetiştiren biri olarak...Heyecanla takip edeceğim bir topik. Şimdiden sn. soydan ve katkı sağlayan ve sağlayacak arkadaşlara teşekkürler..

ssener
08-11-2011, 23:30
Çok iyi olmuş.
Bir kaç hayalimden biri meyve bahçesi ve bağ sahibi olmak.
Merakla bekliyorum yazacaklarınızı.
Elinize sağlık.

Soydan
09-11-2011, 01:07
konuya biraz ilgi var gördüğüm kadarı ile.. özellikle sayın aksaray abimizin diğer topikte gönderdiği resimlere bakmaya doyamadım.. kıskandım da açıkçası.. :) darısı başımıza diyelim..


Asıl hikaye'yi anlatayım ben şimdi.. : Dayımın damadı karayollarında görevli ve 2 yıl sonra emekli olacak.. Plan yapmış kendince.. araştırmışta mevzuyu.. karlı iş diyor.. anlat dedim biraz o zaman.. Bursaya bağlı İznik köylerinden birinde 20 dönümle başlamış alım yapmaya.. Köy halkında tarla bol.. ama tembellik var azıcık.. ha bide tarlalarda su yok diyerek ekip biçme işine girmiyorlar.. koca koca tarlalar bomboş duruyor..

eee dedim.. tarlada su yoksa sen ne halt edicen ki ?? su olmayan yerde tarım olur mu hiç ??

Su olmadığını kim söyledi dedi.. :evil:

almış eline bi dedektör habire dolaşıp duruyor dağ bayır.. :) alet yeraltı su kaynaklarını tespit ediyormuş.. köylü bizim tarlada su yok diyerekten dönümünü 1.000 tl'den vermeye razı zaten.. Tarlasında su olanlar ise 5-10 bin TL arasında fiyat çekiyorlar dönümüne.. Bizimki satıyorum diyen adamın tarlasına gidiyor kontrol ediyor aletle.. ölçüyor bakıyor yeterli su kaynağı tespit edemez ise geri dönüp ben biraz düşüneyim diyerek müsaade istiyor.. Eğer su varsa aşağıda o zaman dönüp pazarlığa giriyor ve işi hemen bitiriyor.. :wink:

Bu şekilde şu ana kadar 120 dönüm yer almış ve almaya devam ediyor.. İşin diğer ilginç tarafı ise Ankaralı bir müteahhitin gelip aynı bölgede ortada fol yok yumurtta yok iken 700 dönümlük bi araziyi satın aldığını söyledi.. Dozerle düzleme çalışması yaptığını görünce merak edip sormuş "Hayırdır " diyerekten.. ?? adam usulca cevap vermiş fidan ekeceğim onun için düzeltiyorum demiş.. ( yersen tabi.. :evil:)

Bu yaz 1000 adet ceviz fidanı ve 1000 adet badem fidanı dikti.. bu fidanların tanesi 19 TL.. Özelmiş cinsi.. bodur anaç dedikleri cinsten.. daha sık ekim aralığı ve daha kaliteli ürün verme özelliği varmış.. İnternet üzerinden araştırdım biraz.. Tarlanın kenarına bir sondaj kuyusu açmış ve bir havuz yapmış.. Yeraltından çıkan suyu bu havuzda toplayıp motorla damlama tekniği kullanarak fidanlara basıyor.. kısmet olursa 5 yıl içinde yatırımda kullanılan sermayenin en azından 1/2'sini geri almayı planlıyor.. hayırlısı dedim..

Şimdi aklımı çelmeye çalışıyor.. gel sana da alalım bi 20 dönüm.. ufaktan sende başla demeye getiriyor.. kendi başıma çok ta bilmediğim bir konu olan bu alanda yatırım yapmayı ve ticari amaçlı bir girişimi başlatıp başlatmamak konusunda kararsızım şu aşamada..

Konuyu biraz daha inceleyip araştırmanın ve hesap kitap yapmanın gerekli olduğunu düşünüyorum..

Hobi amaçlı girişimlerin çok olumlu sonuçlarını fotoğrafları ile beraber sergilediği ve örneklediği için sayın aksaray abimize çok teşekkür ederim..

Ticari açıdan bakıldığında ortaya çıkacak diğer olumlu ve olumsuz görüşleride burada okumaktan büyük mutluluk duyacağım... selam ve saygılarımla..

sevdilli
09-11-2011, 10:25
Hayırlı olsun Sn. SOYDAN.......

Arkadaşlar birisi meyve bahçesi dedi.:yes:......duydunuz mu.......:notr: ben duydum koştum geldim.......bu benim son 5 yıllık ihtisas alanıma girmektedir.........bu konuda HİÇ AĞAÇ DİKTİNİZ Mİ topiğinde yazılarım mevcuttur......çok güzel tamamen doğal meyve ağaçları yetiştirdim...resimlerini ekleyip milletin ağzını sulandırdım........fakaaat....o kadar kolay bir iş olmadığını söylemek isterim......geri kalan zorlukları söyleyip te kuracakların önüne engel olmak istemem.......ağaç dikmek yetiştirip meyvesini yemek o kadar güzel ki.........ticareti mi ben yapamadım.......en iyisi borsa ve 5-6 ağaçlı güccük bir bahçe......bende mi....ne var.... ilgilenmem gereken 350 ye yakın ağaç-fidan var ve tek başımayım.....bunun 200 ü çam ve bakıma çok ihtiyaçları yok...geri kalan 150 beni müthiş zorluyor.....anlatacaklarıma daha sonra devam ederim....isteyen de sorabilir yazarım.......bu arada beni çiftçi -işçi gibi tasavvur ederseniz alakası bile yok derim.....

Sn.Cetvel in bu konudaki bilgileri size yardımcı olacaktır.....ne de olsa bu konuda uzman........

http://www.hisse.net/forum/showthread.php?t=67147&page=8&p=5996222#post5996222

Kesinlikle size katılıyorum öyle kolay iş değil alet edavatın yoksa bizzat kendin iş yapamazsan işçi çalıştırakcaksan kar etmen çok zor

t.axaray
09-11-2011, 13:25
konuya biraz ilgi var gördüğüm kadarı ile.. özellikle sayın aksaray abimizin diğer topikte gönderdiği resimlere bakmaya doyamadım.. kıskandım da açıkçası.. :) darısı başımıza diyelim..

Hobi amaçlı girişimlerin çok olumlu sonuçlarını fotoğrafları ile beraber sergilediği ve örneklediği için sayın aksaray abimize çok teşekkür ederim..

Ticari açıdan bakıldığında ortaya çıkacak diğer olumlu ve olumsuz görüşleride burada okumaktan büyük mutluluk duyacağım... selam ve saygılarımla..

olumlu görüşleriniz için teşekkür ediyorum....sol altta yıldız var ona da tıkladım bu ara sn.soydan..........bahçemi önce hobi değil yatırım amaçlı kurdum....suyu elektriği yüzme amaçlı da kullandığım 42 ton su kapasiteli havuzum...ve dublex ev inşaatım.....dış tel örgü...damlama su sistemi..hortumları..vanaları çapa makinası budama için hızarlar elektriklisi,benzinlisi ...gübresi kamyonlarca (sadece bu sene 11 kamyon döktürdüm) derken.....harcadığımın haddi hesabı yok....gelipde biri 1 kilo kayısı vişne veya erik,elma 2 tl ne olacak dediler ve ben fıttırdım ve en iyisi gelene bedava diyerek olayı çözüme kavuşturdum:bravo:bana ........bende sonra kendimi şöyle avutmaya başladım...atıyorum arsa boşken 10 tl ediyorsa şimdi 15 tl ediyor.......bende burdan ve eline sağlık Allah razı olsun diyenlerden kazanıyorum.....iyilik ediyom ya öbür dünyaya biriktiriyorum bişeyler...kolay değil ona göre...kolay hiçbir şey yok.....fakat ağaçların yetişipte bir tane koparıp yemen bütün harcadıklarına emeğine değiyor doğrusu...istersen 1 kilo meyve için 100 lira harcasanda süper......imrenenlere ve kıskananlara sesleniyorum gelsinler önce benim bahçede bir staj yapsınlar...ve sonra imrenmeye devam ederler etmezler...kendileri bilir.......hem tatil yaparlar..hemde staj.....yerimiz müsait.....bugün benden bu kadar katkıda bulunmaya devam ederim....

zaman1
09-11-2011, 14:21
benimde bu yaz organik domates merakım oldu.
ilk fırsatta ayrıntılarına gireceğim. herkese selamlar...

crazyman
09-11-2011, 14:55
çok güzel bir topic. böyle bir uğraşta bulunan kişilerden bu işe nasıl karar verdiğini ve aşamalarını ve ekim dikim yapıldıktan sonra hayat tarzının nasıl değiştiğini yazabilirse çok memnun oluruz.

t.axaray
09-11-2011, 15:22
çok güzel bir topic. böyle bir uğraşta bulunan kişilerden bu işe nasıl karar verdiğini ve aşamalarını ve ekim dikim yapıldıktan sonra hayat tarzının nasıl değiştiğini yazabilirse çok memnun oluruz.
sn.crazyman bana seslendi eminim:yes:......uzun yıllar çeşitli illerde görev yaptıktan sonra çalışırken topladığım arsaları 10 dene birleştirdim ve bir bahçe yapmaya karar verdim......bu arada değişik illerde görev yaparken bizzat diktiğim(%10) ve bakımını yaptığım yaptırdığım ağaç sayısı 3bini geçmiştir....Buradan bir tecrübem oluştu...ağaç dikmek ise bir sevgi bende....boş bir yer görsem hemen hayal ederim...yemyeşil ve kuşlar ötüyor..altında gölgesinde oturuyorsun.....tarifi imkansız bir zevk....benim için...sizi bilmem

Gelelim aşamalarına:
önce arazini bir seç.....arazini seçerkende önce çevrene bir bak....ağaç yetişiyormu veya neler için uygun beklentini karşılayabilecek mi..birkaç yerden örnek toprak al en az 1 kilo kadar olsun.....doğru gidip bir analizini yaptır..........devlet arsa için destek vermiyor ama tarla için bir destek veriyor......bunun içinde önce bir çiftçi belgesini bulunduğun yerdeki tarım müdürlüklerinden almalısın....oradan nerede toprak analizini yaptırabilirim dersen yardımcı olurlar....herşey olumlu oldu diyelim....mutlaka ve mutlaka sertifikalı ağaç al...bu ağaçları tarım il veya ilçe müdürlüklerine başvurup alabilirsin......bodur ağaçları almanı özellikle tavsiye ederim...çünkü normal ve yarı bodur ağaçlardan meyve toplaması oldukça zor ve araziyi tam olarak kullanmak ve çok ağaç dikmenin yolu bodur ağaçlardan geçiyor......2-metre aralıklarla dikilen ağaçlar mevcut....bu arada elektrik ve yeraltı -yerüstü su durumunu mutlaka bahçeyi daha kurmadan halletmen gerek..... sonra devam edelim mi........

t.axaray
09-11-2011, 15:57
yukarıda yazdıklarımdan hepsi halloldu.... sıra geldi......ağaçları dikmeye......önce çukurları açalım.......açalım da bir sıra yapalım veya hepsi aynı hizada olsun ve ağaçlar için mutlaka bir Ziraat mühendisinden yardım alalım......çünkü ağaçalrı dikerken döllenme dediğimiz olaya ihtiyacı olan ağaç vardır....ve dölleyen ağaç vadır....buna tozlanmada denir.......ağaç dikerken mutlaka belli aralıklarla tozlanmayı sağlayacak veya dölleyecek cins ağaçlardan dikmeniz gerekir....çukurları açarkende üst toprağı bir kenara alttan çıkan toprağı bir kenara ayırın.....dikerkende tersini yapıp üstten çıkan toprağı alta....alttan çıkan toprağı üste diyecem ama çevresindende üst toprağı alıp tamamen doldurabilirsiniz....hatta bu toprağı 1/3 oranında yanmış hayvan gübresiyle karıştırarak yaparsanız mükemmel olur.......
ağaç dikmeden önce kök tuvaletini yapın bu ne demek açtığınız çukura ağacın kökleri kıvrılmayacak bükülmeyecek şekilde dikmek için zarar görmüş kökleri budamaktır...kısaltmaktır.....aslında internette herşey var resimleriyle gösteriyor....benim özellikle söyleyeceğim bir konu aşı gözü ağacı dikerken güneye baksın..... ve aşı yeri toprağı doldurduktan sonra toprak üstünde kalmalı ......yarım saat mola.....:he:

t.axaray
09-11-2011, 17:11
ağacı diktik hemen cansuyunu verip toprağın iyice kökleri sardığından emin olalım....ve diktiğimiz ağacın yanına sağlam bir çubuk çakıp diktiğimiz ağacın rüzgar vb. den sallanmaması için bağlayalım.........tabiki bu dikme ayları mart-ve nisan ayı başları....bulunduğunuz şehire görede değişir...genel bu aylar.......fakat saksıda topraklı olarak alırsanız ağaç fidanlarını ilkbahar-yaz boyunca dikebilirsiniz......
gelelim hayat tarzım nasıl değişti;
söyledim daha önce kolay olmadığını ve tek başına yapılacak bir iş olmadığını........
ya paran çok olacak getirecen elemanları çalıştıracan....yada kendin ve ailenin bakabileceği kadar dikecen.......sulama için .....fedakarlık yapıp çok erken kalkıp sulamayı açaçan... yada bir havuz yapıp (ben yaptım)10 bin Tl yi bulan bir masrafı gözden çıkaracan.......bütün gün havuzdan gidip damlayacak...yeraltından çıkan suyun havuzda bir-iki gün durması yararlıdır ve damlamaları tıkayacak kumları engellersiniz....havuza damlamaların kireç ve benzeri oluşumları giderecek ilaçlardan ekleyebilirsiniz........ben ilaç hiç kullanmıyorum.....damlama musluklarından iki-üç katını aldım......zamanla değiştirip temizleyip yedekleme kullanıyorum.....havuzdada su üç günden sonra yosunlaşmaya başlıyor tabi ilaç katmazsanız benim gibi......zaten sebze de ekerseniz iki günde bir salarsınız suyu tazesini doldurup benim gibi yüzme havuzu olarak ta kullanabilirsiniz......aşağıda...........


http://666kb.com/i/byis2skyez2mvcsa2.jpg

t.axaray
09-11-2011, 17:18
Bu arada itibar puanı veren tüm ağaç-bahçe sever arkadaşlarıma teşekkür ederim...not aldım....en kısa zamanda kendilerine iade-i itibar yapacağım......ağaçların meyvelerini halen itibar ile de topluyorum tekrar teşekkürler......

t.axaray
09-11-2011, 18:05
benimde bu yaz organik domates merakım oldu.
ilk fırsatta ayrıntılarına gireceğim. herkese selamlar...

sorma domates de diktim.......çok güzellerdi......tadı o kadar lezzetliydi ki 70-80 km uzaktan bile gelip almak isteyen çoktu....fakat ben satamıyorum.....gelene poşetini doldurdum.......borsacı olupta 1-2 lira bana çok tuhaf geldi....önümüzdeki yıl bir sıra yapacam o bile çok......piyasa da 50 kuruş olupda ben iki Tl ye alırım yeter ki sen dik diyenler var ....bense düşünmüyorum.......çiftçi olup çıktık....bense vazgeçtim hobi olacak.....zevk ile yapacam diğer türlü eziyet oluyor......fakat yukarıda yazdığım gibi stajyerlerim olursa onlara yaptırabilirim....:he:
http://666kb.com/i/byitbea78wcop582y.jpg
daha sonra böyle oldu......
http://666kb.com/i/byitoihp86sco96i2.jpg

cetvel
09-11-2011, 18:55
Estağfurullah.. :) elbet bilgim var ama uzman diye nitelemeyelim, çünkü "oldum diyen ölür". bu sebeple sürekli yeni bilgiler için yeni teknikler için okuyorum... sizin topiğe de epeydir uğrayamadım, kusura bakmayın...
Sn.Cetvel in bu konudaki bilgileri size yardımcı olacaktır.....ne de olsa bu konuda uzman........

http://www.hisse.net/forum/showthread.php?t=67147&page=8&p=5996222#post5996222

keşke paraları bayılmasaymışsınız. ülkemizin tipik problemi bu... adamın işi gereği yapması mecbur olduğu işler için açıktan para vermek, ülkemizi böyle topal bırakıyor işte; her işimiz ağır aksak gidiyor. ceviz gerçekten de güzel bir yatırım, "tembel işi" derler tıpkı zeytin gibi... çok fazla yoğun "emek" yoktur hasad dışında... diktiğiniz ağacın türüne göre sıra üstü ve sıra arası mesafeleri gerektiği gibi bırakırsanız, uygun bir mekanizasyonla çok az insanla binlerce ceviz ağacına bakabilirsiniz...


Özel ağaçlandırma kanunundan yararlanıp ceviz yetiştiriciliği yapmak için uzunca bir süre uğraş verdim, süreç hep bir yerlerde tıkandı, sürekli bunu yapmanın ne kadar zor olduğunu söyleyen memurlarla tanıştım bir çoğuna işimiz olsun diye para bayıldım, ama sanırım şans benden yana değildi ve olmadı, oysa ki bütün hesaplamalarımı yapmıştım, bilgim tam ekipmanlarım hazırdı, F/K sı 7 olan bir alana yatırım yapacaktım ama olmadı, içimde uhte kaldı:cry:, şu borsadan parayı çektiğimde tek yatırımım bir ceviz bahçesi olacak:arf:

eğer yapacağınız iş sadece kendinizi tatmin etmek için hobi amaçlı olacaksa, evet haklısınız; kendiniz çalışmazsanız para kazanamazsanız ama bir de şu aşağıdaki linki inceleyin derim.

www.ornektarim.com

bu kapama elma bahçesi 350 dönüm... 90bin bodur elma ağacı var, diğer ıvır zıvırı da saymıyorum... şimdi bu bahçede kaç kişi çalışmalı? sadece sahibi çalışsa bu düzen yürür mü?

demek istediğim şu: ülkemizde sahip olunan arazi büyüklüğü, miras paylaşımıyla günden güne küçülmüş. haliyle karlı tarım faaliyeti yapılamıyor. 3-5 dönüm tarlası olan gidip 75-100 beygirlik traktör alıyor, sırf hava atmak için... bu küçük arazilerde para kazanmak mümkün değil, hele hele de bilgisizce yapılan tarımsal faaliyetlerden hiç para kazanamazsınız. ama "örnek tarım" örneğinde olduğu gibi iyi bir iş planı ile çoook güzel paralar kazanılabiliyor.Kesinlikle size katılıyorum öyle kolay iş değil alet edavatın yoksa bizzat kendin iş yapamazsan işçi çalıştırakcaksan kar etmen çok zor

domatesler güzel olmuş ama ağaçlara çok yaklaşmayın derim. çünkü sürüm yaparken pulluk ağaçların yanal köklerini koparacak ve ağaç güçten düşecek, belki de kuruyacak. ara tarımından para kazanayım diyen pekçok köylünün tipik problemidir bu. Ödemiş'te erik bahçelerinde çok sık rastladığım bir problemdi; ara tarımı yapmak için pullukla ağaca çok yaklaşmışlar ve erik ağaçlarının hali çok kötü olmuştu. haliyle verimden düşen ağaçları sert budamayla yeniden dallandırmaya çalışmıştık... kiraz da sert budama da yapamayız, ağaç temelli küser, kurur gider...

Ara tarımı yerine, tarım yapacağınız alanı ot bırakmanız daha iyi... Amerikada pekçok bahçede, artık otla mücadele yerine, ot bırakıyorlar. tabii ki otlar boylanmıyor, birkaç cm bırakıyorlar... böylelikle hem evaporasyon çok azalıyor hem de gereksiz ilaç atma ve işgücü maliyetiniz olmuyor, üstelik erozyonla toprağınızda kaybolmuyor.


sorma domates de diktim.......çok güzellerdi......tadı o kadar lezzetliydi ki 70-80 km uzaktan bile gelip almak isteyen çoktu....fakat ben satamıyorum.....gelene poşetini doldurdum.......borsacı olupta 1-2 lira bana çok tuhaf geldi....önümüzdeki yıl bir sıra yapacam o bile çok......piyasa da 50 kuruş olupda ben iki Tl ye alırım yeter ki sen dik diyenler var ....bense düşünmüyorum.......çiftçi olup çıktık....bense vazgeçtim hobi olacak.....zevk ile yapacam diğer türlü eziyet oluyor......fakat yukarıda yazdığım gibi stajyerlerim olursa onlara yaptırabilirim....:he:
http://666kb.com/i/byitbea78wcop582y.jpg
daha sonra böyle oldu......
http://666kb.com/i/byitoihp86sco96i2.jpg

Akresi
09-11-2011, 20:03
Balıkesir, Edremit'te ovada 15 dönüm kadar bir yer nasip oldu aldım. Böyle bir iş için. Gelin görün ki oraya gidemiyorum. Başka ilde görevliyim. Arazimde su var, kuyu açılmış, damla sulama çekilmiş ve 600 zeytin fidanı vardı.2 yaşında. Şimdi baktım her şeye para isteniyor ve bakımları yetişmesi zor. Diyelim ki yetişti toplama, ilaçlama, bakım vs.. hesapladık aldığın harcadığını karşılamıyor. Ağaçları kendi haline bıraktım farklı bir proje için.

Ama ne yapabilirim uzaktan? Hiç.Birini bulayım dedim, ilgilenecek kafana göre biri yok. Kimse de çalışmak istemiyor, herkes hazırcı.

Zaten 200 metre yakınına imar geldi 5-6 seneye oraya da gelir. Pek bi proje yapmaya gerek yok gibi... Ama toprak hasretimi gideremedim :)

Not: Sayın cetvel travianda bir zamanlar birlikte oynadık... çok oldu.. iyiydiniz. selamlar

Soydan
09-11-2011, 20:10
konuya tecrübe ve ihtisas bilgileri ile dahil olan değerli katılımcılara teşekkür ederim..

Şu an için ; kişisel gözlemlerim ve internet üzerinden yaptığım yüzeysel araştırmada Ticari amaçlı Tarım yatırımlarında kar edebilmek için minimum 20-30 dönümlük ekilebilir bir araziye ihtiyaç duyulduğunu gözlemledim.. Daha küçük ölçüdeki arazilerde yapılacak ticari faaliyet çalışmalarının getiri oranlarının yeterli olamayacağı gibi bir ön izlenim oluştu bende..

Bu anlamda sayın axaray abimizden tecrübelerini ve bu işle ilgilenirken ilk kurulum aşamasında karşılaştığı sıkıntı ve problemleride teknik açıdan paylaşmasının bu konuya ilgi duyan girişimcilere önbilgi mahiyetinde çok değerli olacağını düşünüyorum..

Ayrıca Sayın Cetvel beyin eğitim aldığı ve bu konunun kendi çalışma ve uzmanlık alanı olması bakımından gelecek teknik sorulara doğru yönlendirmelerde bulunabileceğini düşünüyorum.. ornektarim.com adresinde verdiğiniz işletme ile ilgili bilgiler için ayrıca teşekkür ederim size..

Giriş konuşmasında alıntıladığım "Afrika' daki Açlık Türkiye'ye nasıl göz kırpıyor ??" yazısını okumayanlar için bir kaç dakika ayırıp tekrardan bir göz atmalarını ve bugün yaşadığımız ve alıştırıldığımız kapitalist sistem sayesinde yitirmeye başladığımız bir takım Tarımsal Kültür özelliklerimizinde yeni kuşaklara aktarılması gerektiğine inanıyorum..

Sonuç itibarı ile bu konuda yazılıp çizilen her görüş ve fikrin, en azından yarın sabah tavan olup, ertesi gün tabandan işlem görecek kağıt tüyoları kadar önemli olduğunu görüyor ve hissediyorum.. :wink:

t.axaray
09-11-2011, 21:30
domatesler güzel olmuş ama ağaçlara çok yaklaşmayın derim. çünkü sürüm yaparken pulluk ağaçların yanal köklerini koparacak ve ağaç güçten düşecek, belki de kuruyacak. ara tarımından para kazanayım diyen pekçok köylünün tipik problemidir bu. Ödemiş'te erik bahçelerinde çok sık rastladığım bir problemdi; ara tarımı yapmak için pullukla ağaca çok yaklaşmışlar ve erik ağaçlarının hali çok kötü olmuştu. haliyle verimden düşen ağaçları sert budamayla yeniden dallandırmaya çalışmıştık... kiraz da sert budama da yapamayız, ağaç temelli küser, kurur gider...

ben traktör sokmuyorum bahçeye......bu benim traktörüm daha doğrusu çapa makinam .....böylelikle canım sıkıldıkça el arabası gibi bahçede dolaşıp duruyom......iyi iş çıkarıyor doğrusu...ve ağaçlara hiç bir zararı yok.....bahçeye gelenler bile kullanmak için gözümün içine bakıyorlar oyuncak gibi.......otlardan da yana bir sıkıntım yok...büyümeleri hoşuma bile gidiyor...yemyeşil bir bahçe oluşuyor........seviyorum bahçemi........tam 4.5 yıllık oldu.....

http://666kb.com/i/byiyhc8p6ku0pz2ne.jpghttp://666kb.com/i/byiyzxefud3iqee5m.jpg

Görüldüğü gibi bu çapa makinası ile rahatlıkla sebze -ağaç araları rahatlıkla sürülebiliniyor.....
http://666kb.com/i/byizbkbpp4mkdo5yi.jpg

cetvel
10-11-2011, 00:16
Balıkesir, Edremit'te ovada 15 dönüm kadar bir yer nasip oldu aldım. Böyle bir iş için. Gelin görün ki oraya gidemiyorum. Başka ilde görevliyim. Arazimde su var, kuyu açılmış, damla sulama çekilmiş ve 600 zeytin fidanı vardı.2 yaşında. Şimdi baktım her şeye para isteniyor ve bakımları yetişmesi zor. Diyelim ki yetişti toplama, ilaçlama, bakım vs.. hesapladık aldığın harcadığını karşılamıyor. Ağaçları kendi haline bıraktım farklı bir proje için.

Ama ne yapabilirim uzaktan? Hiç.Birini bulayım dedim, ilgilenecek kafana göre biri yok. Kimse de çalışmak istemiyor, herkes hazırcı.

Zaten 200 metre yakınına imar geldi 5-6 seneye oraya da gelir. Pek bi proje yapmaya gerek yok gibi... Ama toprak hasretimi gideremedim :)

Not: Sayın cetvel travianda bir zamanlar birlikte oynadık... çok oldu.. iyiydiniz. selamlar


Selamlar... travian çok geride kaldı... Allah bir daha öyle oyunlar oynamayı nasip etmesin!... :) neydi o öyle, gecemiz gündüzümüze karışmıştı, uykusuz ne günler geçirmiştik...

Zeytin iyi yatırımdır, sofralık mı yoksa yağlık mı? bir de zeytinde önemli olan şudur... bahçe tesisinde kullanılan fidanlar çelikten mi yoksa delice fidan mı kullanılmış? Eğer çelikse, uğraşmaya değmez sökün gitsin. kazık kök atamayacağı için sürekli sulamanız gerekecek ve maksimum 70-80 sene ömrü olacak, bilemediniz 100 sene... ama delice ise 1000 sene geçse dahi ağaç kendini yenileyebiliyor, dağın başında sulamadan (sadece yağmur suyuyla) yaşayan onbinlerce ağaç var... öyle bir bahçe benim olsaydı, imar da gelse bina için kimseye vermezdim. Hele hele ovada toprak sahibi olmak!

Zeytinlere şekil budamasını ihmal etmeyin... zeytin para kazandırır ama küçük yatırımlar mantıklı olmuyor, keşke 600 değil de 60bin ağacınız olsa da hep birlikte koşuştursak!!


konuya tecrübe ve ihtisas bilgileri ile dahil olan değerli katılımcılara teşekkür ederim..

Şu an için ; kişisel gözlemlerim ve internet üzerinden yaptığım yüzeysel araştırmada Ticari amaçlı Tarım yatırımlarında kar edebilmek için minimum 20-30 dönümlük ekilebilir bir araziye ihtiyaç duyulduğunu gözlemledim.. Daha küçük ölçüdeki arazilerde yapılacak ticari faaliyet çalışmalarının getiri oranlarının yeterli olamayacağı gibi bir ön izlenim oluştu bende..

Bu anlamda sayın axaray abimizden tecrübelerini ve bu işle ilgilenirken ilk kurulum aşamasında karşılaştığı sıkıntı ve problemleride teknik açıdan paylaşmasının bu konuya ilgi duyan girişimcilere önbilgi mahiyetinde çok değerli olacağını düşünüyorum..

Ayrıca Sayın Cetvel beyin eğitim aldığı ve bu konunun kendi çalışma ve uzmanlık alanı olması bakımından gelecek teknik sorulara doğru yönlendirmelerde bulunabileceğini düşünüyorum.. ornektarim.com adresinde verdiğiniz işletme ile ilgili bilgiler için ayrıca teşekkür ederim size..

Giriş konuşmasında alıntıladığım "Afrika' daki Açlık Türkiye'ye nasıl göz kırpıyor ??" yazısını okumayanlar için bir kaç dakika ayırıp tekrardan bir göz atmalarını ve bugün yaşadığımız ve alıştırıldığımız kapitalist sistem sayesinde yitirmeye başladığımız bir takım Tarımsal Kültür özelliklerimizinde yeni kuşaklara aktarılması gerektiğine inanıyorum..

Sonuç itibarı ile bu konuda yazılıp çizilen her görüş ve fikrin, en azından yarın sabah tavan olup, ertesi gün tabandan işlem görecek kağıt tüyoları kadar önemli olduğunu görüyor ve hissediyorum.. :wink:

arazi ne kadar büyükse o kadar iyidir. büyük olması gözünüzü korkutmasın, mekanizasyona geçildikçe para kazanmak kolaylaşıyor. köylümüz araştırmayı bilmediği için ve bilgisizce tarım yaptığı için para kazanamıyor tıpkı bizim borsadaki senedi niye aldığını bilmeyen oyuncular gibi...

ama tarım gerçekten zor bir uğraştır, hava şartları gibi tahmin edemeyeceğiniz bir faktör var ki, insanı rezil de eder vezir de! bu örnek tarımın bahçesinde hiçbir şey şansa bırakılmamış, don zararından kurtulmak için lpg kullandıkları kuleler var. bunu Türkiyemizde başka bahçelerde görmek çok zordur. bizim köylümüzde bahçede saman yakarak dondan kurtulmaya çalışırki bu da ehveni şerdir. mesela don olma ihtimali olan günlerde mini sprinklerle şekerli su püskürtelerek dona karşı tedbir alınabiliyor.

sizin eklemiş olduğunuz yazıyı yazan kişi ile ben seneler önce epey yazışarak bilgi alışverişinde bulunmuştum, Ozan gerçektende bilgisine güvenilecek bir kişidir ve iyi bir girişimcidir, lakin epey bir süredir görüşememiştim. sizin yazınızla tekrar kendisini anmış olduk.

Afrikada gerçekten de çok güzel imkanlar var. Tam bir cahiliye dönemi yaşıyor bu kıta ama inanılmaz kaynaklar var. Etiyopya'da arazi kiralamak için elime imkan geçmişti ama tek başıma başaramayacağım için vazgeçmiştim... alakasız ucuz fiyatlara dönümlerce araziyi çok uzun dönemli kiralıyorlar ve işçi ücreti olarak aylık 1 dolar gibi rakamlarla eleman çalıştırabiliyorsunuz. Ülkenin küçükbaş hayvan popülasyonu Afrika kıtasının oldukça üzerinde ve gerek hayvancılık gerekse tarım anlamında pekçok fırsatı barındırıyor.


ben traktör sokmuyorum bahçeye......bu benim traktörüm daha doğrusu çapa makinam .....böylelikle canım sıkıldıkça el arabası gibi bahçede dolaşıp duruyom......iyi iş çıkarıyor doğrusu...ve ağaçlara hiç bir zararı yok.....bahçeye gelenler bile kullanmak için gözümün içine bakıyorlar oyuncak gibi.......otlardan da yana bir sıkıntım yok...büyümeleri hoşuma bile gidiyor...yemyeşil bir bahçe oluşuyor........seviyorum bahçemi........tam 4.5 yıllık oldu.....


Görüldüğü gibi bu çapa makinası ile rahatlıkla sebze -ağaç araları rahatlıkla sürülebiliniyor.....


evet o çapa makinaları köklere zarar vermiyor ve size de oldukça fazla antreman yaptırır, kasları çalıştırır ve zindelik verir... açıkcası ben, beden gücünü kullandığım makinaları seviyorum.

bu arada demin yazmayı unutmuşum; bahçedeki havuz çok hoşuma gitti, ahhhh ahh bana Ödemiş Bozdağ'daki ceviz bahçesinin damla sulama tesisatı için yapmış olduğumuz havuzu hatırlattı... Buz gibi suya dalıp yüzmek ne güzel olur.

Artezyen kuyularından çıkarılan suların bu tip havuzlarda dinlendirilerek, bünyesine oksijen kazandırılarak bitkilere verilmesi çok önemli, sizin havuz bu aşamayı çok güzel hallediyor...

muzaffererdogan
10-11-2011, 00:24
Benim tarlam falan yok. 200 m2 civarı bir bahçem var.

Sn. Cetvel'in söyledikleri nedeni ile bu yazıyı yazma gereği duydum;

Sn. Cetvel yanal köklerden sözetmiş.

Dediğim gibi 200 m2 civarında bir bahçem var. Bahçe ikiye ayrılmş durumda, girişin bahçeyi bölmesi nedeni ile. Bir taraf 20 m2 civarında diğer taraf da kalanı.

Bahçemde ilk başladığımda gül ve çam ağaçları vardı. Küçük tarafta 1 adet çam, büyük tarafta da yaklaşık 9 adet çam diktim.

Bahçeyi im yapmaya karar verdim. Büyük tarafı belledim küçük tarafı biçme makinasının zorluğu nedeni ile ya sebze bahçesi yaparız ya da başka birşey diyerek çimlemedim.

Ev köşebaşında çevresi açık. Çimin içine sürekli yabani ot karışıyor. Ben de iki yılda bir bahçeyi belliyorum.

Sonuçta küçük alandaki çam diğerlerinin kalınlık ve boy olarak iki katına ulaştı.

Sn. Cetvel'in yazısını okuyunca "demek ki ben bellerken çamların yanal köklerini kesiyormuşum" dedim.

Bu çerçevede Sn. axaray'ın da çapa makinası doğru bir çözüm olmayabilir.

Konuya ilişkin bir araştırmam ve çalışmam yok ama yaşanmış bir deneyim olarak aktarmak istedim.

Saygılar.

Diyecektim ki Sn cetvel'den yanıt gelmiş.

Akresi
10-11-2011, 04:13
Selamlar... travian çok geride kaldı... Allah bir daha öyle oyunlar oynamayı nasip etmesin!... :) neydi o öyle, gecemiz gündüzümüze karışmıştı, uykusuz ne günler geçirmiştik...

Zeytin iyi yatırımdır, sofralık mı yoksa yağlık mı? bir de zeytinde önemli olan şudur... bahçe tesisinde kullanılan fidanlar çelikten mi yoksa delice fidan mı kullanılmış? Eğer çelikse, uğraşmaya değmez sökün gitsin. kazık kök atamayacağı için sürekli sulamanız gerekecek ve maksimum 70-80 sene ömrü olacak, bilemediniz 100 sene... ama delice ise 1000 sene geçse dahi ağaç kendini yenileyebiliyor, dağın başında sulamadan (sadece yağmur suyuyla) yaşayan onbinlerce ağaç var... öyle bir bahçe benim olsaydı, imar da gelse bina için kimseye vermezdim. Hele hele ovada toprak sahibi olmak!

Zeytinlere şekil budamasını ihmal etmeyin... zeytin para kazandırır ama küçük yatırımlar mantıklı olmuyor, keşke 600 değil de 60bin ağacınız olsa da hep birlikte koşuştursak!!

...

(Tabi ki üstad! Hayat nimeti ve zaman ne kadar kıymetli. Şu hisselerin borsanın peşinde harcadığım her saliseye bile yanıyorum, inanın. Ama bu da bir heves işte.) Kardeş zeytinleri söktürmedim. Arkadaşın keçilerini saldım 10 kadar ağaç bıraktım çeşit olsun diye. Ama mis gibi bir yerde valla öyle boş boş duruyor. Üzülüyorum. Evet bu bahçeyi güzelleştirip binalara vermemek en iyisi ama, gelişmeler de seni zorluyor. Al senin olsun ne istersen yap mesela :)

Orası için çok projeler konuşuluyor " medikal vadi vs...) ama konumuzla ilgili olarak İlçe tarım müdürlüğünün girişimleri olduğunu duydum. Sera alanları oluşturacaklarmış. Isınma da Termal su ile sağlanacakmış vs.. vs.. Sanırım iyi bir sera, ilgilenilirse epey işe yarar. Ama arkadaşımızın da dediği gibi asıl önemli olan üretmek, işe yaramak, doğa ile uğraşmak...

Ne olsa bana uyar, bakalım kısmet.

manif
10-11-2011, 05:47
gdo'lu ürünlerin özellikle mısır türevlerinin zorla dayatılıp, market raflarındaki birçok ürün ile sofralarımızı işgal ettiği böyle bir zamanda,
bu başlık çok anlamlı olmuş. beni bana bıraksalar tarım&hayvancılık tek uğraşım olacak..
başlık güzel soydan.

magurus
10-11-2011, 10:01
slm...

topiği açan ve katkı sağlayanlardan, ALLAH RAZI OLSUN...

bende de var bu toprak tutkusu...

Halil64
10-11-2011, 11:30
Topik hayırlı olsun Soydan üstadım.

Toprak bizde de çok memlekette ama ilgilenmek için yakın olmak ve zamanın olması birinci koşul yoksa uzaktan o kadar oluyor.

Yakınlardaki topraklar da ateş pahası...

3 yıl önce Amerikan bademi de denilen diş bademi diktik 10 dönüm kadar, bakalım deneyeceğiz.

Deniz gören bir yerde içinde evim de olan meyve bahçeli bir toprağım olmasını çok isterdim... :)

cetvel
10-11-2011, 11:40
Benim tarlam falan yok. 200 m2 civarı bir bahçem var.

Sn. Cetvel'in söyledikleri nedeni ile bu yazıyı yazma gereği duydum;

Sn. Cetvel yanal köklerden sözetmiş.

Dediğim gibi 200 m2 civarında bir bahçem var. Bahçe ikiye ayrılmş durumda, girişin bahçeyi bölmesi nedeni ile. Bir taraf 20 m2 civarında diğer taraf da kalanı.

Bahçemde ilk başladığımda gül ve çam ağaçları vardı. Küçük tarafta 1 adet çam, büyük tarafta da yaklaşık 9 adet çam diktim.

Bahçeyi im yapmaya karar verdim. Büyük tarafı belledim küçük tarafı biçme makinasının zorluğu nedeni ile ya sebze bahçesi yaparız ya da başka birşey diyerek çimlemedim.

Ev köşebaşında çevresi açık. Çimin içine sürekli yabani ot karışıyor. Ben de iki yılda bir bahçeyi belliyorum.

Sonuçta küçük alandaki çam diğerlerinin kalınlık ve boy olarak iki katına ulaştı.

Sn. Cetvel'in yazısını okuyunca "demek ki ben bellerken çamların yanal köklerini kesiyormuşum" dedim.

Bu çerçevede Sn. axaray'ın da çapa makinası doğru bir çözüm olmayabilir.

Konuya ilişkin bir araştırmam ve çalışmam yok ama yaşanmış bir deneyim olarak aktarmak istedim.

Saygılar.

Diyecektim ki Sn cetvel'den yanıt gelmiş.

belleme ile ağaç köklerine zarar veremezsiniz, içiniz rahat olsun... belin boyu hemen hemen 20 cm civarındadır, ağacın köklerini ölümcül zararı vermek pek mümkün değil.

ama çimenlerdeki yabani otla mücadele etmek için belleme yerine çıkan otları köküyle birlikte söküp uzaklaştırırsanız, belli bir süre sonra yabani otların azaldığını göreceksiniz, hem de elinizin toprağa çimene değmesi ile vücudunuzdaki hem negatif elektrikten kurtulacaksınız hem de mutluluğunuzun arttığını göreceksiniz...

crazyman
10-11-2011, 12:01
Torpak özlemi olan baya bir insan evladı gözüküyor.

shehzade
10-11-2011, 12:16
İnsanın kendi yetiştirdiği ürünü yemesi kadar güzel bir lezzet yoktur herhalde dünyada.. Amiyane tabirle çok afedersiniz k.ç kadar bir bahçem var. Orada kendi çapımda bir şeyler yetiştirmeye uğraşıyorum.. Bundan önce Bayburt'ta görev yaparken Karakolun yan tarafındaki çöplük alanı yeşillendirmiş orada güller ve çamlar dikip arta kalan bölümde patates yetiştirmiştim.. Balkonumda yoğurt kaplarında domatesin salatalığım vardı.. Aşağıdaki resimler bizim küçük bostandan...

Geçen sene çok mahsül yoktu.. Tadımlıktı.. Toprağa koyun gübresi dökmüştüm.. Hepsi boyuna vermişti.. Bu sene ise hepsi mahsule verdi... Bol bol domates salatalık yedik..

Seneye hepten domates ekmeyi düşünüyorum.. Çünkü onun verdiği o koku başka hiç bir şeyde yok..


http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/260249_10150239659227969_709522968_7164663_2831705 _n.jpg

http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/253909_10150239658797969_709522968_7164658_2104624 _n.jpg

http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/254064_10150239660132969_709522968_7164674_4471145 _n.jpg

Sonrası

http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/282425_10150279780992969_709522968_7429622_8239592 _n.jpg

http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/246790_10150279781802969_709522968_7429636_1835587 _n.jpg

http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/284223_10150279781962969_709522968_7429638_1891237 _n.jpg

http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/225756_10150279780697969_709522968_7429618_2601649 _n.jpg

Soydan
10-11-2011, 12:16
Torpak özlemi olan baya bir insan evladı gözüküyor.

ya güzel abicim, bu ülkenin toprakları kadar verimli toprak nerede var ??... bu topiğe daha çok mesaj yazılır toprak özlemi ile yanıp tutuşan değerli abilerimiz tarafından..

Peki bize engel olan ne ?? bana göre hiç bir engel yok.. lakin öyle bir alıştırılmışız ki elimizdeki 3-5 kuruşu döviz-altın-borsa üçgeninde değerlendirme çabalarına.. sanırsın ki bu üçgenin dışında kalınca paran pul olacak..

halbuki girip okuyunca birazcık yazılan ve çizilenleri ; Bir çok kişinin bu üçgende para kazanmayı hayal ederken bırak kazanmayı, kişisel servetlerini neredeyse yarı yarıya azalttığını görüyorsun..

Oysa toprak öylemidir ?? sen hisse senedi alıp yükselsin diye beklerken gösterdiğin sabrın 1/3'ünü göster toprağa bak seni nasıl ihya ediyor.. yazmışlar uzmanları toprağa dokunmanın vücuttaki negatif elektriği nasıl aldığını ve ömrüne nasıl ömür kattığını..

Bizi uyutuyor bu amcamlar.. Döviz-Altın-Borsa üçgeni bir nevi Bermuda Şeytan Üçgeni gibi bişi... hala sır perdesi çözülememiş.. biz bu sırrı çözeceğiz diye inat ettikçe ve yaklaştıkça daha bir içine çekiyor daha bir derinlere götürüyor bizi..

bir gün korkup geri dönelim hadi dediğimizde ise iş işten geçmiş olacak ve boğulup gideceğiz bu derin sularda..

Pscyokinesis
10-11-2011, 12:24
Güzel bir topik olmuş emeği geçenlere teşekürler bende hobi amaçlı olarak uğraşıyorum ama emekli olunca bu işle ilgilenmeyi ciddi anlamda düşünüyorum .

t.axaray
10-11-2011, 12:43
Aksarayda bahçeden yandaki bahçe ve HASANDAĞI...

...http://666kb.com/i/byjlsxzqhr2yrtjrj.jpg

Halil64
10-11-2011, 12:48
İnsanın kendi yetiştirdiği ürünü yemesi kadar güzel bir lezzet yoktur herhalde dünyada.. Amiyane tabirle çok afedersiniz k.ç kadar bir bahçem var. Orada kendi çapımda bir şeyler yetiştirmeye uğraşıyorum.. Bundan önce Bayburt'ta görev yaparken Karakolun yan tarafındaki çöplük alanı yeşillendirmiş orada güller ve çamlar dikip arta kalan bölümde patates yetiştirmiştim.. Balkonumda yoğurt kaplarında domatesin salatalığım vardı.. Aşağıdaki resimler bizim küçük bostandan...

Geçen sene çok mahsül yoktu.. Tadımlıktı.. Toprağa koyun gübresi dökmüştüm.. Hepsi boyuna vermişti.. Bu sene ise hepsi mahsule verdi... Bol bol domates salatalık yedik..

Seneye hepten domates ekmeyi düşünüyorum.. Çünkü onun verdiği o koku başka hiç bir şeyde yok..
Afiyet olsun Şehzadem. :)

Balkonda saksıda ufaktan birkaç köken yetiştirmek de güzel fikir. :super:

Soydan
10-11-2011, 13:11
Hazır niyeti bozmuşken birde şöyle bir deneme yapalım..

Garanti Bankası hisseleri şu anda 6.38 Fiyattan işlem görüyor..

Bursa'nın meşhur Deveci Armudu ise süpermarketlerde 4.50 - 5 liradan satılıyor..

Ben şimdi 1 adet Deveci Armudu Fidanı alsam sanırım 18 lira para vermem lazım..

Yani ; demekki 1 adet Armut Fidanı = 3 Adet Garanti Hissesi ile aynı para.. :)

Şimdi bu fidanı ektik bahçeye.. 1.sene bişi vermez.. 2. sene de bişi vermez..

3. Sene = tahminen 10 kg Armut toplarız...
4. Sene = 15 kg meyve toplarız...
5. Sene = 20-25 kg Meyve toplarız..

toplamda = 10 + 15 + 20 kg = 45 kg meyve

45 kg Deveci Armudu * 5 TL/Kg = 225 TL

Maliyet = 20 TL Fidan + 20 TL Sulama ve Gübre Maliyeti = 40 TL

Malyet / Kazanç Oranı = % 450 yaklaşık... :)

Peki 5 yıl sonra Garanti Kağıdı % 450 kar getirmesi için ne olması lazım = 35 TL hesapladım ben kabaca..


Şimdi bu kaba hesabı daha detaylı bir şekilde yeniden hesaplayıp karar vermek lazım..

1 tane Armut Fidanı alıp dikmek mi daha karlı ?? yoksa 3 adet Garanti Hissesi alıp soteye yatmak mı ?? :)

Soydan
10-11-2011, 13:26
:evil: garanti kağıdı 6.34'e düştü.. maliyeti yeniden hesaplamak lazım... demek ki pala ve saz ekibine göre armut fidanı şu an için daha iyi para ediyor.. :kahkah:

bloomborg
10-11-2011, 14:11
Hazır niyeti bozmuşken birde şöyle bir deneme yapalım..

Garanti Bankası hisseleri şu anda 6.38 Fiyattan işlem görüyor..

Bursa'nın meşhur Deveci Armudu ise süpermarketlerde 4.50 - 5 liradan satılıyor..

Ben şimdi 1 adet Deveci Armudu Fidanı alsam sanırım 18 lira para vermem lazım..

Yani ; demekki 1 adet Armut Fidanı = 3 Adet Garanti Hissesi ile aynı para.. :)

Şimdi bu fidanı ektik bahçeye.. 1.sene bişi vermez.. 2. sene de bişi vermez..

3. Sene = tahminen 10 kg Armut toplarız...
4. Sene = 15 kg meyve toplarız...
5. Sene = 20-25 kg Meyve toplarız..

toplamda = 10 + 15 + 20 kg = 45 kg meyve

45 kg Deveci Armudu * 5 TL/Kg = 225 TL

Maliyet = 20 TL Fidan + 20 TL Sulama ve Gübre Maliyeti = 40 TL

Malyet / Kazanç Oranı = % 450 yaklaşık... :)

Peki 5 yıl sonra Garanti Kağıdı % 450 kar getirmesi için ne olması lazım = 35 TL hesapladım ben kabaca..


Şimdi bu kaba hesabı daha detaylı bir şekilde yeniden hesaplayıp karar vermek lazım..

1 tane Armut Fidanı alıp dikmek mi daha karlı ?? yoksa 3 adet Garanti Hissesi alıp soteye yatmak mı ?? :)

bu hesaba göre sen hava alırsın demek oluyor
1. sene vermez
2. sene vermez
3. senede vermez
4. sene tadımlık verir
5. sene 15 tane verir onunda 300gr olduğunu varsayarsan 4,5kg yapar ve gelelim pazarlama işine
onda zarar zaten markette 4 lira senden neden alayım 4liraya bursa ağaköyden alırım 1,6liraya
ha birde sulama maliyeti var ama ilaçları unutmuşsun onun maliyetinide ekle
bence sen garanti al genede en mantıklısı bu

t.axaray
10-11-2011, 14:19
bu hesaba göre sen hava alırsın demek oluyor
1. sene vermez
2. sene vermez
3. senede vermez
4. sene tadımlık verir
5. sene 15 tane verir onunda 300gr olduğunu varsayarsan 4,5kg yapar ve gelelim pazarlama işine
onda zarar zaten markette 4 lira senden neden alayım 4liraya bursa ağaköyden alırım 1,6liraya
ha birde sulama maliyeti var ama ilaçları unutmuşsun onun maliyetinide ekle
bence sen garanti al genede en mantıklısı buBAK BU AĞAÇLAR 4 YILLIK.......senin yazdığın gibi 15 tanemi.:he:...gel ağaç dik boşver garantiyi.:kahkah:.....ve diğer resimler bu linkte...hepsi 4 yıl.....birkaçtanesi 2 yıllık......http://www.hisse.net/forum/showthread.php?t=77440&p=6594243#post6594243

http://666kb.com/i/byjobz8b4lom1utdj.jpghttp://666kb.com/i/byjodx370m915vozb.jpg

Soydan
10-11-2011, 14:30
bu hesaba göre sen hava alırsın demek oluyor
bence sen garanti al genede en mantıklısı bu

:kahkah:

hevesimi kırmaya çalışma bloomborg abi... bak yukardaki 4 yaşındaki fidanların fotoğraflarına.. allah bereket versin..

Ben fidan satın alıp armudun iyisini yeme çalışmalarına devam edeceğim.. bu arada Garantiyi Sen AL istersen.. 5 sene sonra ben armutları yerken sende ayvayı yersin.. :evil:.. Pala ve Saz ekibi özel fidan getirtmiş ve dikmeye başlamış bile garanti meraklıları için..

gemici
10-11-2011, 14:33
:kahkah:

hevesimi kırmaya çalışma bloomborg abi... bak yukardaki 4 yaşındaki fidanların fotoğraflarına.. allah bereket versin..

Ben fidan satın alıp armudun iyisini yeme çalışmalarına devam edeceğim.. bu arada Garantiyi Sen AL istersen.. 5 sene sonra ben armutları yerken sende ayvayı yersin.. :evil:.. Pala ve Saz ekibi özel fidan getirtmiş ve dikmeye başlamış bile garanti meraklıları için..bu kadar azimliysen betonu delersin bravo............

STAH
10-11-2011, 14:49
değerli Soydan kardeşim..işin ticari tarafını pek anlamam ama ağaç dikmek gibi son derece kutsal bir konuda topik açtığın için saolasın..

yazları oturduğum kulubenin bahçesine 20 civarında ağaç dikmiştim..bahçe küçük olduğundan yeteri kadar besin alamadı garipler..4 tanesi,ağaçlar ayakta ölür misali kurudular..

diğerleri ile arkadaş olduk..bazen,ağaç değil de sanki insanmışlar ve bizi tanıyorlarmış gibi his gelir içime..budama zamanı geldiğinde dallarını kesmeye gönlüm vermez çoğu kez.. kuruyan ağaçlarında, yeteri kadar budanmadığı için kuruduğunu sanıyorum..

hepsi meyve ağacı..meyvelerini yerken bazen onların emeklerini sömürüyormuş gibi bir duyguya kapılırım..

velhasıl ağaçlarım ile duygusal bir bağlantı içindeyim..bu durumu bir psikolog doktora anlatsam pek iyi teşhisler koyacağını sanmıyorum..:beurk:

fakat tarımın ekonomik gücü konusunda haklısın..belki sanayi devriminin konuşulduğu zamanlarda tarım dışlanıyor gibi görünüyordu ama insanların gerçeği görmesi pek fazla zaman almayacaktır..

çünkü,insanlığın en önemli ihtiyacı olan enerji konusunda bile çeşitli alternatifler bulunurken,bir elma nın alternatifi henüz bulunamadı ve bulunacağını da sanmıyorum..

bir fıkra anlatayım;

bilim o kadar gelişmişti ki bilim adamları insan yaratma işine soyunmuşlardı ve bir gün yaptıklarını göstermeye karar verirler;

-Allah ım..biz artık senin gibi insan yaratmaya başladık..

-nasıl yapıyorsunuz...

-önce biraz toprak alıyoruz...

-hop..hop...kendi toprağınızı kullanın...

bu bakımdan toprak vazgeçilmezdir..bana göre yanlış yolda değilsin..

t.axaray
10-11-2011, 14:53
değerli Soydan kardeşim..işin ticari tarafını pek anlamam ama ağaç dikmek gibi son derece kutsal bir konuda topik açtığın için saolasın..

yazları oturduğum kulubenin bahçesine 20 civarında ağaç dikmiştim..bahçe küçük olduğundan yeteri kadar besin alamadı garipler..4 tanesi,ağaçlar ayakta ölür misali kurudular..

diğerleri ile arkadaş olduk..bazen,ağaç değil de sanki insanmışlar ve bizi tanıyorlarmış gibi his gelir içime..budama zamanı geldiğinde dallarını kesmeye gönlüm vermez çoğu kez.. kuruyan ağaçlarında, yeteri kadar budanmadığı için kuruduğunu sanıyorum..

hepsi meyve ağacı..meyvelerini yerken bazen onların emeklerini sömürüyormuş gibi bir duyguya kapılırım..

velhasıl ağaçlarım ile duygusal bir bağlantı içindeyim..bu durumu bir psikolog doktora anlatsam pek iyi teşhisler koyacağını sanmıyorum..:beurk:

fakat tarımın ekonomik gücü konusunda haklısın..belki sanayi devriminin konuşulduğu zamanlarda tarım dışlanıyor gibi görünüyordu ama insanların gerçeği görmesi pek fazla zaman almayacaktır..

çünkü,insanlığın en önemli ihtiyacı olan enerji konusunda bile çeşitli alternatifler bulunurken,bir elma nın alternatifi henüz bulunamadı ve bulunacağını da sanmıyorum..

bir fıkra anlatayım;

bilim o kadar gelişmişti ki bilim adamları insan yaratma işine soyunmuşlardı ve bir gün yaptıklarını göstermeye karar verirler;

-Allah ım..biz artık senin gibi insan yaratmaya başladık..

-nasıl yapıyorsunuz...

-önce biraz toprak alıyoruz...

-hop..hop...kendi toprağınızı kullanın...

bu bakımdan toprak vazgeçilmezdir..bana göre yanlış yolda değilsin..hoş geldin stah hocam.....anladığım kadarı ile de meslektaşımsın.......ağaçlar bakarsan o kadar cömert ki........anlatamam....sadece burada resimlerini gösteriyorum...inşAllah yemeye de gelirsiniz.......

Soydan
10-11-2011, 15:06
değerli Soydan kardeşim..işin ticari tarafını pek anlamam ama ....

benim de ilgilendiğim ve araştırdığım konu bu zaten Stah baba.. bloomborg arkadaşım ne güzel yazmış zaten yukarıda.. Deveci Armudunu Bursa Ağaköy'deki üretim merkezinden 1.6 Liraya almak mümkün...

Ama gidip evin yanıbaşındaki süpermarketten alayım 1 kg armut dersen 5 TL parayı şakırt diye bayılıyosun.. sonra afiyet olsun..

Burda bir enayilik var.. Üreticinin 1.6 TL'ya sattığı armut süpermarkette 5 TL oluyor... aradaki bu farkın ne kadarı vergi ve ne kadarı taşıma ve saklama maliyeti ?? ne kadarı Süpermarketlerin cebine giren kar ??

Giriş konuşmasında alıntıladım... İstanbul'da Süpermarketlere alıştırıldık.. Bu marketler kapalı iken Tarhana Çorbası yapıp karnını doyurmayı becerebilecek adam sayısı İstanbulun toplam nüfusunun kaçta kaçıdır acaba ??

Allah korusun ama olası bir İstanbul depremi veya başka bir büyük kriz durumunda yaşanacak en büyük sıkıntı gıda sıkıntısı olur gibime geliyor... ve bizler bunu görmezden gelmeye devam ediyoruz.. ne zamana kadar ?? bir gün bu gerçekle burun buruna gelene kadar..

- Var mı arka bahçen ?? yok...

- Var mı 3-5 tane dikili meyve ağacın ?? yok...

- Neyin var peki ??

- 1000 Lot Garanti Hissem var..

- haaa. tamam oldu... afiyet olsun o zaman...

emreis46
10-11-2011, 15:10
BAK BU AĞAÇLAR 4 YILLIK.......senin yazdığın gibi 15 tanemi.:he:...gel ağaç dik boşver garantiyi.:kahkah:.....ve diğer resimler bu linkte...hepsi 4 yıl.....birkaçtanesi 2 yıllık......http://www.hisse.net/forum/showthread.php?t=77440&p=6594243#post6594243

http://666kb.com/i/byjo7o2vgz1bb2alz.jpghttp://666kb.com/i/byjobz8b4lom1utdj.jpghttp://666kb.com/i/byjodx370m915vozb.jpg

Mübarek, şu kış günü bu resimler konur mu buraya, olan varr, olmayan varr :)

merlin
10-11-2011, 16:33
konuya tecrübe ve ihtisas bilgileri ile dahil olan değerli katılımcılara teşekkür ederim..

Şu an için ; kişisel gözlemlerim ve internet üzerinden yaptığım yüzeysel araştırmada Ticari amaçlı Tarım yatırımlarında kar edebilmek için minimum 20-30 dönümlük ekilebilir bir araziye ihtiyaç duyulduğunu gözlemledim.. Daha küçük ölçüdeki arazilerde yapılacak ticari faaliyet çalışmalarının getiri oranlarının yeterli olamayacağı gibi bir ön izlenim oluştu bende..

Bu anlamda sayın axaray abimizden tecrübelerini ve bu işle ilgilenirken ilk kurulum aşamasında karşılaştığı sıkıntı ve problemleride teknik açıdan paylaşmasının bu konuya ilgi duyan girişimcilere önbilgi mahiyetinde çok değerli olacağını düşünüyorum..

Ayrıca Sayın Cetvel beyin eğitim aldığı ve bu konunun kendi çalışma ve uzmanlık alanı olması bakımından gelecek teknik sorulara doğru yönlendirmelerde bulunabileceğini düşünüyorum.. ornektarim.com adresinde verdiğiniz işletme ile ilgili bilgiler için ayrıca teşekkür ederim size..

Giriş konuşmasında alıntıladığım "Afrika' daki Açlık Türkiye'ye nasıl göz kırpıyor ??" yazısını okumayanlar için bir kaç dakika ayırıp tekrardan bir göz atmalarını ve bugün yaşadığımız ve alıştırıldığımız kapitalist sistem sayesinde yitirmeye başladığımız bir takım Tarımsal Kültür özelliklerimizinde yeni kuşaklara aktarılması gerektiğine inanıyorum..

Sonuç itibarı ile bu konuda yazılıp çizilen her görüş ve fikrin, en azından yarın sabah tavan olup, ertesi gün tabandan işlem görecek kağıt tüyoları kadar önemli olduğunu görüyor ve hissediyorum.. :wink:
Sayın Soydan.
15-20 sene evvel ,şimdiki parayla 20 lirayı cebine koyan halk pazarlarından 1 haftalık meyve sebzesini alırdı.
Domates kiloyla değil kasayla satılırdı.
Anadolu'da pek çok yerde et,köfte porsiyonla değil kiloyla verilirdi. 2 kilo akçaabat köfte derdik mesela.
İnsanlar mütevazi döşenmiş ama sıcak, bahçeli evlerde yaşardı.
Köylüler bal, kaymak, 8-10 çeşit peynir ve kavurmayla beslenirdi.

Şimdi 3+1 standart yaşamlar için 20 senemizi ipotek altına alıyoruz.


20 sene önce günün birinde domatesin 3 lira, elmanın 3 lira ,etin 30 lira olacağını sezmiştim açıkçası.
Şimdiden karpuzu çok değil 8-10 sene içinde dilimle alacağımızı , 1 adet armut ve 1 adet elma alacağımızı öngörebiliyorum. Bunlar olacak.

Amaç 3+1 evde oturan ve bu ev için 20 sene kredi ödemesi gereken ;
cola, mcdonalds gibi ihtiyaçları(!) olan standart insan yetiştirmek.

Topraktan koptukça küresel çeteye bağımlı oluyoruz, topraktan koptukça kendimize yabancılaşıyoruz.
Her yerde tarım arazileri hızla imara açılıyor, baraj, HES kurbanı yapılıyor emsalsiz dereler.
Emsalsiz koylar günlüğü 10 dolardan Almanlar konaklasın diye otel yapılıyor.

Yurdumun salak insanı da bu Alamanlar'a asgari ücretle garsonluk yapıyor. Adı şahlanan turizm oluyor.
2 civata sıkıp 1 milyon otomobil ürettik diyoruz.
Spot buzdolabı üretip dünya beyaz eşya piyasası elimizde diye hava atıyoruz.
60 sene önce uçak üreten ülke , 2023 te ilk uçağımızı uçaracağız diye kendini kandırıyor.


AKlımdan geçmiyor değil.
İşbankasının koca genel müdürü bile keçi çiftliği kurdu.
Neyim eksik ? Hem ben Karadenizliyim . Denize yakın bir arazi, biraz meyve , biraz sebze, 3-5 koyun , bir sandal. Balık filan da yakalarım. Yaşar giderim sanırım :)

Soydan
10-11-2011, 17:25
Valla sayın merlin, hayalinize saygı ile yaklaşıyor ve umarım gerçek olur diyorum.. Axaray abim gerçekleştirmiş bu hayali ve gıcık gıcık fotoğraflar atıp damarımıza basıyor habire.. :)

Arsayı ucuzdan alıp sonra da imara açılmasını beklemek zaten çok sık uygulanan bir ticari yatırım çeşidi.. Eğer zaman bulursam gider bir kaç fidan diker ve dalından meyve yerim zamanı gelince, hevesimi alırım düşüncesi daha baskın..

Ben genel izlenim olarak şunu görüyorum ; Çoğunluk öncelikle şehirden bir iş kurayım, para kazanayım, veya bir işe girip meslek sahibi olayım... Garanti maaşım olsun, sonra da bir emekli maaşım olsun şeklinde düşünmekte.. Ondan sonra kısmet olursa küçük bir tarla alıp kendi kendime yetecek kadar sebze ve meyve ağacım olsun, fazlasını istemem bu bana yeter demekte... buraya kadar hiç bir yanlışlık yok.. ama ticari açıdan bakıldığında küçük yüzölçümüne sahip arazilerde büyük karlar elde edilebilecek faaliyetler yapmak pek te mümkün görünmüyor.. Haa Devletimiz yarın öbür gün tarlaya marihuana ekmek serbest bırakılmıştır diye kanun çıkartırsa o zaman ayrı konu tabi.. :evil:

Lakin benim cevap aradığım soru bu değil.. ya da cevabı yazıldı ama ben henüz göremiyorum.. (acemi çiftçi adayı durumları..)

Gerçekten de tarım işi emeği çok, fakat getirisi az bir yatırım alanı mı ?? yoksa yanlış teknikler yada tekniksiz hareketler yüzünden istenilen ve arzulanan verim mi alınamıyor topraktan ??

Sayın Cetvel geride örnek bir işletme için web adresi vermiştiniz.. Adrese girince fotolardan da anladığım kadarı ile Profesyonel bir çalışma sahası kurulmuş ve yine profesyonelce işletiliyor..

Eğer bilginiz dahilinde ise bu örnek işletmenin kurulum maliyeti ve kazanç hesapları ile ilgili olarak yüzeysel ve istatistiki bir genel bilgi verme durumu söz konusu olabilir mi acaba buradan ??

cetvel
10-11-2011, 18:04
Sayın Cetvel geride örnek bir işletme için web adresi vermiştiniz.. Adrese girince fotolardan da anladığım kadarı ile Profesyonel bir çalışma sahası kurulmuş ve yine profesyonelce işletiliyor..

Eğer bilginiz dahilinde ise bu örnek işletmenin kurulum maliyeti ve kazanç hesapları ile ilgili olarak yüzeysel ve istatistiki bir genel bilgi verme durumu söz konusu olabilir mi acaba buradan ??

mevcut fiyatları bilmiyorum ama eğer tarla yoksa, en büyük yatırım kaleminiz tarla olacak. daha sonra meyve fidanı için hatırı sayılır bir para ödemeniz gerekecek. bu tip kapama bahçelerde kaliteli üretim için virüsten ari, amaca yönelik fidan almanız gerekecek. m9 anaçla tesis etmeniz gereken bir bahçe için gidip sırf ucuz diye m16 anaca aşılı fidan alırsanız, hedeften sapmış olursunuz. m9 tele terbiye edilirken, sık dikim yapılırken 2,5-3 metre boylanırken, m16 kuvvetli bir anaç olup daha seyrek dikim gerekir. bu sebeple amacınızı iyi belirleyip ona göre tür seçimi, anaç seçimi yapılmalı... bodur elma fidanları ortalama 5-6 tl'ye satılırken klasik anaçlar çoook daha ucuza satılmaktadır.

bodur anaçlar için tele terbiye direkleri ve tellere belli bir yatırım yapılacak, gölge filesi çekilecek, damla sulama için havuz yapılacak ve diğer ekipmanlar alınacak.

en önemlisi işini bilen bir ziraat mühendisi (bahçenin büyüklüğüne göre sürekli ya da part time gibi) ve sezonluk elemanlarınız olacak.

bütün bunları harmanlayıp iyi bir yönetim göstereceksiniz. zaten kaliteli bir üretim yapıyorsanız ve belli bir miktarın üzerinde ürün alıyorsanız, soğuk hava deposuna malınızı vermeden tüccar dalında elmanızı alır, onlar sizin peşinde koşar...

harcayacağınız para size kalmış... bifa bisküvinin sahibi 300 dönüm için 1 milyon dolar harcamış.... aşağıdaki linki örnek vermek gerekirse, buradan hikayesini okursunuz.

http://www.milliyet.com.tr/2003/10/17/business/bus12.html

sözün özü şu: doğru bir iş planı ve doğru bir ekiple başarıya ulaşmak çok kolay.... tabiiki hava şartları izin verdiği sürece(onun için bile lpg'li ısıtıcılar, mini sprinklerle su püskürtmeler, gölge fileleri geliştirildi)...

Soydan
10-11-2011, 18:13
http://www.milliyet.com.tr/2003/10/17/business/bus12.html

sözün özü şu: doğru bir iş planı ve doğru bir ekiple başarıya ulaşmak çok kolay...

Link için teşekkürler Sayın Cetvel..

Ben ilk göz atmamla beraber bu bölümü alıntılama gereği hissettim hemen.. devamını merak edenler linke tıklayarak göz atabilirler..

Odun değil meyve yetiştir

"Bizim klasik elma ağaçları 8 - 10 metre büyür. Elmayı toplaması derd'olur. Merdivenle durmadan, çıkar inersin. Hem işçi yorulur, hem elma hırpalanır. Halbuki bizim bodur elmalar öyle değil. Boyu 2.5 metreyi geçmez. Bir çocuk bile yorulmadan kısa sürede elmayı toplar. Hem işçilik maliyeti düşer, hem de elma zedelenmediği için raf ömrü uzun olur. Klasik elma, 7 yaşında meyveye gelirken bodur elma ikinci yaşında meyve verir. Klasik elma önce, 15 - 20 santim çapında, 7 - 8 metre boyundaki gövdesini, ondan sonra da meyvesini besler. Halbuki bodur elmanın gövdesi 2 parmak, boyu 2.5 metredir. Bodur elmada beslenmesi gereken odun gövde olmadığı için meyve verimi çok daha yüksektir."
2000 yılında 60 bin bodur elma fidanı dikilen 300 dönümlük 'Bifa Elma Bahçesi'nde 2001 yılında 150 ton elma hasat edilir. Bu miktar geçen yıl 250 ton, bu yıl ise 700 ton olur.

Klasik elma bahçesinde hasadın 6 hatta 7'nci yılda başladığını belirten Babaoğlu şöyle diyor: "Gelecek yıl bin - bin 200 ton elma bekliyoruz. Böylece yatırdığımız bir milyon doları 5 veya 6 yılda geri almış olacağız. Bu yıl klasik elmalar, 300 - 400 bin liradan satılırken bizim elmalar 500 - 600 bin liradan müşteri buldu. Komşu bahçelerdeki elmalar buzhanelere konurken bizim elma buzhaneye girmeden satıldı bitti. Elmamızın bir kısmını büyük marketlere, bir kısmını yurtdışına sattık. Afrika ülkesi Gana'ya bile elma ihraç ettik. Şimdi 250 dönüm yeni bir arazide kiraz ve üzüm yetiştirmeye hazırlanıyoruz."

Ülkemizde bodur meyve fidanının öncüsü Alara firmasının kurucusu Yavuz Taner, meyve ihraç edeyim derken fidancı olmuş. "Tüm dünya, kalsik meyve ağacını terkederek bodur meyve ağacına yöneldi" diyen Tamer şöyle diyor: "Tat Korserve'de gıda mühendisi olarak çalışırken işten ayrılarak taze kara incir ve kiraz ihraç etmeye başladım. Yurtdışından büyük talep aldık, fakat yurt içinde ihracata uygun kalitede yeteri kadar meyve bulamadık. Bunun üzerine meyve fidanı yetiştirip çiftçiye dağıtalım, meyve ihracatımız artsın diye düşündüm."


İncir ve kiraz kralı

Alara'nın kurucusu, Yavuz Taner, gelişmiş ülkelerde meyveciliğin bodur ağaçlarla yapıldığını görür ve bu konuda yatırım yapar.

Şöyle anlatıyor: "Zengin ülkeler klasik ağaçları terkederek 'odun' yetiştirmekten kurtulmuşlar. Bodur ağaçla üretimi artırarak maliyeti düşürmüşler. 'Biz de öyle yapalım diyerek, Bayramiç'de 900 dönüm arazide fidanlık kurduk. Yetiştirdiğimiz bodur elma ve kiraz fidanlarını çiftçiye satıyoruz. Büyük bir ihracat potansiyeli olan japon eriği, trabzon hurması, böğürtlen, incir, üzüm, nektarin fidanları üzerinde çalışmaya başladık."

Yavuz Taner'in çalışmaları kısa sürede sonuç verir. 80'li yılların başında ihracata başlayan Taner, geçen yıl 1.2 milyon kutu taze kara incir ihraç etmiş. Bursa'da 500 ton / gün kapasiteli kiraz işleme tesisi kuran Yavuz Taner'in geçen yıl 13 milyon dolar olan kiraz ihracatının, bu yıl 22 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

Halil64
10-11-2011, 18:21
Hemen bodur elma dikesim geldi. :)

Bu fikri değerlendirmek lazım. Hem elma fazla suya ihtiyaç da duymaz.

cetvel
10-11-2011, 18:33
bu arada bir önceki yazıda vermiş olduğum linkteki adı geçen yavuz taner'in şirketi alara tarım, şirketini belçikalılara hatırı sayılır bir paraya sattı, hatırlatmak istedim...

Soydan
10-11-2011, 18:37
Hemen bodur elma dikesim geldi. :)

Bu fikri değerlendirmek lazım. Hem elma fazla suya ihtiyaç da duymaz.

O zaman hemen sepete ekle abi.. :)

10 TL veriyon.. Alıyon bodur elma fidanını dikiyon arka bahçeye.. bi daha ki sene elmaya para vermiyon.. 3 sene sonra ise mahallenin çoçuklarına tek tek satıyon dalından kopardığın elmaları, tanesi 25 kuruştan... fidan parası bedavaya geliyo.. :oley: ondan sonraki seneler hep kar .. hep kar... :kahkah:

Siparişler Bu ay sonunda kargo ile teslim edilecekmiş.. : http://www.alarafidan.com.tr/shop/fidan/elma-fidanlary/

bikmisbroker
10-11-2011, 18:42
Burada Kanada da evlerin bahcesinde yetisen bir cesit elma var.
Buyudumu elmasi FINDIK buyuklugunde ya da azicik findiktan buyuk oluyor.
Kipkirmizi ve yediginiz zaman ekşi erik gibi tadi var.

Bu elma benim mideme cok iyi geliyor rahatlatiyor hazmettiriyor.

Leblebi gibi 5-10 tane yiyorum zaten icindeki cekirdegini filan cikartmadan.
Buradaki evimin bahcesine de diktim.

Bu sene cok az verim aldim, ancak komsunun bahcesinden gecinip gidiyorum simdilik.
Cunki Kanadalilar EKŞi hicbirsey yemiyorlar..

Bu findiktan biraz buyuk elmadan Turkiyede varmi?
Varsa adi ne?
Nerde yetisir?

doga11
10-11-2011, 18:50
O zaman hemen sepete ekle abi.. :)

10 TL veriyon.. Alıyon bodur elma fidanını dikiyon arka bahçeye.. bi daha ki sene elmaya para vermiyon.. 3 sene sonra ise mahallenin çoçuklarına tek tek satıyon dalından kopardığın elmaları, tanesi 25 kuruştan... fidan parası bedavaya geliyo.. :oley: ondan sonraki seneler hep kar .. hep kar... :kahkah:

Siparişler Bu ay sonunda kargo ile teslim edilecekmiş.. : http://www.alarafidan.com.tr/shop/fidan/elma-fidanlary/

Abi sen bu işten vazgeç. Mahallenin çocukları genelde direkt bahçeye dalarlar. Ne varsa alırlar
Borsada spek ne ise. Bahçede çocuk o demek.

Soydan
10-11-2011, 18:59
Borsada spek ne ise. Bahçede çocuk o demek.

he walla... ben bunu düşünemedim di.. o zaman biz evde yokken birde nöbetçi dikecez fidanın başına.. bu da ek maliyet demek.. uyardığın iyi oldu... bunu da ekleyelim maliyet hesaplamasına.. :)

magurus
10-11-2011, 19:01
Hemen bodur elma dikesim geldi. :)

Bu fikri değerlendirmek lazım. Hem elma fazla suya ihtiyaç da duymaz.


çok az kaldı, halil kardeşim...

benim bahçeden hem zeytinini topla...abinden zeytin yağını al, en az asitlisinden...

yumurtanı sepete doldur...yeğenlerim incir ağacından incirini toplasın...

kirazı, eriği, şeftalisi topla babam topla:he:

sıkıldıysan meyve yemekten...git damda kuzuları, oğlakları sev...

daha ne diyeyim...az kaldı az...

BORA YAŞAR
10-11-2011, 19:05
Ağaç dikmek, meyva yetiştirmek çok keyifli iş ve düşünceler.

Kardeşimin Silivri'deki yazlığında bu keyfi fiilen de yaşıyoruz..

Sırasıyla dut, erik, kaysı, elma, armut, ayva, nar'ı elinle koparıp yemek müthiş bir zevk..

Küçük sebzeliklerinde, domates,, salatalık, biber, patlıcan, kabak, fasulye de yetiştiriyorlar ama hemen hepsi başkalarının emeği ve yardımı ile ve tümüyle hobisel..Keyifsel..

Yine her hafta İstanbul'dan Silivri'ye gelirken Migros'a uğrayıp tüm ihtiyaçlarını torbalar dolusu alıyorlar..

Demem o ki, kendine tüm mevsimlerde yetecek sebzeyi, meyvayı, otu çöpü yetiştirmek sizin benim yapabileceğimiz kolaylıkta iş değil.

4 adet domates fidesine harcadığım emeği suyu gübreyi vs. düşünüyorum da..Zor işler bunlar..

Bahçeme 10 tane meyva ağacı diktim..Bu sene 3. yılı..Aldığım 2 adet erik, 3 adet kiraz..Ne portakal, ne limon da tık yok. Badem sadece dal..Nar çiçek vermedi..

Tümüyle hüsrann..

Artık gelecek seneye bakcez.:)

Bakarsın olur..

Soydan
10-11-2011, 19:17
Sayın Bora Yaşar, merakımdan soruyorum sadece... Hani hisse senedi alırken önce açıp grafiklerine geçmişine bilançosuna falan bakarız ya yalandan.. hani acaba bişi olurmu diyerekten..

Peki abi, sen bu bahçendeki fidanları dikmezden önce toprak analizi yaptırdın mı bahçene ?? ya da ne biliyim bu fidanların budaması, su ve besin ihtiyacı ile ilgili hiç göz attın mı internet üzerinden gerekliliklere .. yoksa ben ekiyim de ne çıkarsa bahtımıza gibisinden mi düşündün ?? :)

Konunun özüne yaklaştık gibime geliyor aslında biraz.. :

Yani ; Tarımsal Faaliyetlerde Profesyonel bakış açısı ve Maksimum Verimlilik için gerekli Teknik Uygulamalar

( yarım yamalak İngilizcesini de yazayım ben bunun.. sen bana gene fırça at istersen abi.. :)

Computerized Trading Maximizing Day Trading And Overnight Profits

selam ve saygılar,

Soydan
10-11-2011, 19:48
Burada Kanada da evlerin bahcesinde yetisen bir cesit elma var.
Buyudumu elmasi FINDIK buyuklugunde ya da azicik findiktan buyuk oluyor.
Kipkirmizi ve yediginiz zaman ekşi erik gibi tadi var.

Bu elma benim mideme cok iyi geliyor rahatlatiyor hazmettiriyor.

Leblebi gibi 5-10 tane yiyorum zaten icindeki cekirdegini filan cikartmadan.
Buradaki evimin bahcesine de diktim.

Bu sene cok az verim aldim, ancak komsunun bahcesinden gecinip gidiyorum simdilik.
Cunki Kanadalilar EKŞi hicbirsey yemiyorlar..

Bu findiktan biraz buyuk elmadan Turkiyede varmi?
Varsa adi ne?
Nerde yetisir?

BaBo abi resim eklese idin daha kolay ve hızlı ulaşabilirdim cevaba.. resim olmayınca çok emin değilim ama tahminime göre sorduğunuz meyve bizde Yaban Elması olarak biliniyor..

Tadı biraz ekşimsi.. kaynatılarak kompostosuda içilebiliyor.. Mide Dostu.. ve Mide Gazları için mükemmel çözüm.. yetiştiği yerler hakkında fazla bilgim yok ama Hakkari ilimizde yetiştiği ve satıldığı bilgisine ulaştım pratik olarak..


MALUS 'RED SENTINEL' CRAB APPLE IN MID OCTOBER

http://www.gardenworldimages.com/ImageThumbs/MHJ1625/3/MHJ1625_MALUS_RED_SENTINEL_CRAB_APPLE_IN_MID_OCTOB ER.jpg


buraya bir göz atabilirsin abi : http://www.victoriananursery.co.uk/fruit_and_nut_trees/crab_apple_tree_red_sentinel/

BORA YAŞAR
10-11-2011, 20:30
Her iş, her konu uzmanlık gerektirir..

Ucundan azıcıkla olacak işler değil bunlar..

100 metrekare bahçe bile işi gücü olan adamı canından bezdirir..

Her türlü ağacı diktim.. Her türlü yeşille uğraştım.. Toprağı, bahçeyi, çiçeği, böceği severim..

Ama iş bir konuda sorumluluk almak ise, herkes bildiği işi yapmalı derim..

Emek işleri zordur..

Hele hele tarımsal-ticari faaliyet tanımı içine girecek işler hem emek hem sermaye ister..

Sn axaray, burada fotoğrafladığı enfes ürünleri nasıl yetiştirdiğini, bu sürecin ne kadar emek ve sermaye istediğini biraz anlatsa öğreniriz..

Bir kuşak öncesi köylü olan birisi olarak yeterince bilgim var bu konuda..

Betonların içinde ömür süren insanlar için benim mütevazı bahçeli evim bile cennet görünebilir..

Sadece sulama, belirli çiçeklerin dönemsel olarak dikimi vs ile uğraşmak bile yeterince yorucu ve maliyetli benim için..

Bu sebepten her sene bahçenin bir bölümü kaderine terkedilmekte..

Kala kala bir ön bahçe kaldı..

Pscyokinesis
10-11-2011, 20:50
Ağaç dikmek, meyva yetiştirmek çok keyifli iş ve düşünceler.

Kardeşimin Silivri'deki yazlığında bu keyfi fiilen de yaşıyoruz..

Sırasıyla dut, erik, kaysı, elma, armut, ayva, nar'ı elinle koparıp yemek müthiş bir zevk..

Küçük sebzeliklerinde, domates,, salatalık, biber, patlıcan, kabak, fasulye de yetiştiriyorlar ama hemen hepsi başkalarının emeği ve yardımı ile ve tümüyle hobisel..Keyifsel..

Yine her hafta İstanbul'dan Silivri'ye gelirken Migros'a uğrayıp tüm ihtiyaçlarını torbalar dolusu alıyorlar..

Demem o ki, kendine tüm mevsimlerde yetecek sebzeyi, meyvayı, otu çöpü yetiştirmek sizin benim yapabileceğimiz kolaylıkta iş değil.

4 adet domates fidesine harcadığım emeği suyu gübreyi vs. düşünüyorum da..Zor işler bunlar..

Bahçeme 10 tane meyva ağacı diktim..Bu sene 3. yılı..Aldığım 2 adet erik, 3 adet kiraz..Ne portakal, ne limon da tık yok. Badem sadece dal..Nar çiçek vermedi..

Tümüyle hüsrann..

Artık gelecek seneye bakcez.:)

Bakarsın olur..

Merhaba Bora Bey ;

Kardeşinizin yazlığı silivri de olduğu için belki bir biligniz vardır .

Kanal istanbul projesi sonrasi silivride arsa tarla fiyatları inanılmaz derecede artmıştı şimdiki son durum hakkında bir bilginiz var mı .

Oralara fiyat araştırmasi ve uygun görürsek şimdilik meyve ağacı yetiştirmek ve yatırım olarak düşünüyoruz ama yazin gittiğimde fiyatlar yüksek idi hala o seviyede mi yoksa daha makul seviyelere geldi mi .

STAH
10-11-2011, 22:12
- Var mı arka bahçen ?? yok...

- Var mı 3-5 tane dikili meyve ağacın ?? yok...

- Neyin var peki ??

- 1000 Lot Garanti Hissem var..

- haaa. tamam oldu... afiyet olsun o zaman...


:kahkah:

yiyemez ki..senetler takasta...bir tek ordino da karın doyurmaz...

shehzade
10-11-2011, 22:14
Burada Kanada da evlerin bahcesinde yetisen bir cesit elma var.
Buyudumu elmasi FINDIK buyuklugunde ya da azicik findiktan buyuk oluyor.
Kipkirmizi ve yediginiz zaman ekşi erik gibi tadi var.

Bu elma benim mideme cok iyi geliyor rahatlatiyor hazmettiriyor.

Leblebi gibi 5-10 tane yiyorum zaten icindeki cekirdegini filan cikartmadan.
Buradaki evimin bahcesine de diktim.

Bu sene cok az verim aldim, ancak komsunun bahcesinden gecinip gidiyorum simdilik.
Cunki Kanadalilar EKŞi hicbirsey yemiyorlar..

Bu findiktan biraz buyuk elmadan Turkiyede varmi?
Varsa adi ne?
Nerde yetisir?

Bizim japon elması dediğimiz elma abi..

Ankarada Sıhhiye'den Ankaragücü tesislerini olduğu cadde üzerinde bir sürü var.. Celal Bayar Bulvarında yani..

Ankaragücü tesislerinin tam karşısında bulvar üzerinde Gar'a giriş vardır.. O kapının sag tarafında bol miktarda bulunur.. Ben çok yedim Ala tozlu :kahkah: :kahkah:

http://www.agaclar.net/galeri/displayimage.php?imageid=9928

STAH
10-11-2011, 22:23
..anladığım kadarı ile de meslektaşımsın......


eğer bankacı iseniz meslektaş sayılırız..

ama eğer söz konusu ağaç yetiştirmek ise, astığınız meyve ağaçlarının resimlerini gördükten sonra değil meslektaş, işçiniz olma ihtimalim bile zayıftır..:)

imrendim yahu..:super:

BORA YAŞAR
10-11-2011, 22:53
Merhaba Bora Bey ;

Kardeşinizin yazlığı silivri de olduğu için belki bir biligniz vardır .

Kanal istanbul projesi sonrasi silivride arsa tarla fiyatları inanılmaz derecede artmıştı şimdiki son durum hakkında bir bilginiz var mı .

Oralara fiyat araştırmasi ve uygun görürsek şimdilik meyve ağacı yetiştirmek ve yatırım olarak düşünüyoruz ama yazin gittiğimde fiyatlar yüksek idi hala o seviyede mi yoksa daha makul seviyelere geldi mi .


İşin bu kısmı ile ilgili bir bilgim yok doğrusu..:)

Akresi
10-11-2011, 23:41
O elmalardan Muş'a yolum düştüğünde almıştım. Millet limon niyetine çaya katarmış. Şaşaırmıştım.

bikmisbroker
10-11-2011, 23:43
Bizim japon elması dediğimiz elma abi..

Ankarada Sıhhiye'den Ankaragücü tesislerini olduğu cadde üzerinde bir sürü var.. Celal Bayar Bulvarında yani..

Ankaragücü tesislerinin tam karşısında bulvar üzerinde Gar'a giriş vardır.. O kapının sag tarafında bol miktarda bulunur.. Ben çok yedim Ala tozlu :kahkah: :kahkah:

http://www.agaclar.net/galeri/displayimage.php?imageid=9928

Hay Allah razi olsun, demek adi JAPON elmasi ha??
Mutlaka bulmam lazim bundan ve dikmem lazim bahceme.

Ankarada yetistigine gore K.Murselde dag kesiminde de yetisir??

bikmisbroker
10-11-2011, 23:46
O elmalardan Muş'a yolum düştüğünde almıştım. Millet limon niyetine çaya katarmış. Şaşaırmıştım.


Midemi inanilmaz rahatlatiyor bu elmalar.
Keske Turkiyede bunun kurusunu filan bulsamda kilo kilo alsam.
Harika olurdu.

Cok eksi dogru.

shehzade
11-11-2011, 00:15
Hay Allah razi olsun, demek adi JAPON elmasi ha??
Mutlaka bulmam lazim bundan ve dikmem lazim bahceme.

Ankarada yetistigine gore K.Murselde dag kesiminde de yetisir??

ankara da bir çok parkta görebilirsin abi... Kızılayda yanlış hatırlamıyorsam Meclis'in ordaki parkta'da vardı..Daha doğrusu park yada yeşil alanların çoğunda var.. İlk tarif ettiğim yerde yol kenarında bulunuyor.. Sabah akşam geçen arabanın haddi hesabı yok.. Sırf egzoz dumanı yani..

O halde bile dalları meyveyle yıkılıyor ağaçların.. Çok kişi bilmez ama bunu..

Mademki mideye iyi geliyor bende gidip toplayan biraz.. :)

crazyman
11-11-2011, 00:16
[QUOTE=bikmisbroker;6600579]Hay Allah razi olsun, demek adi JAPON elmasi ha??
Mutlaka bulmam lazim bundan ve dikmem lazim bahceme.

Ankarada yetistigine gore K.Murselde dag kesiminde de yetisir??[/QUOTE
bıkmışbroker izmitte okullarda vebelediyenin bazı yerlere diktiğini görmüştüm amaç sadece yeşillikti. okul orta ve lise yıllarımda yemişliğim var. denildiği gibi güzel bir meyva. ama biz genlede birbirime atmak için kullanırdık. yahyakaptan ve izmit kuruçeşme de olduğuna göre karamürselde hertürlü olur. sugibi istekleri falan da yoktu. öylece oluyordu. ticareti yoksa fazla ekmeyin derim. hele axarayınkileri gördükten sonra bunlar hiçbir şey deil. axaray yarın araziye gittiğin zaman bir hoca ile git. nazar duası falan okuttur. yada koca bir nazar boncuğu tak araziye.

ayhan53
11-11-2011, 00:34
ne güzel bi başlık açmışsın hayırlı olsun

endeks
11-11-2011, 04:54
Baslik muhtesem olmus, borsa forumunda temiz hava gibi iyi geldi, kucukken dedemden kalma tarlalarda gonullu calisirdim, cok traktor surdugum, capa yaptigim, ot yoldugum, gubre attigim, bicerdover pesinden traktorle kostugum, aniz yaktigim, tohumluk 50kglik cuval tasiyip depoladigim vardir. Sonra oysde dereceye girdim, bogazicini kazandim ve hayat degisti baska bir yola girdi. Simdi dunyanin heryerine ucuyorum, avrupada yasiyorum, ceo lara danismanlik yapiyorum, ayni zevki aliyor muyum? kesinlikle hayir. Bir yerde yanlislik yaptik ama nerde...bazen diyorum ki birak herseyi git al 100 donum tarla, ek zeytini, yap kendi yagini, yasayacak kadar para kazan. Ama olmuyor iste, cocuklar, okullari, gelecekleri, hanimin chanel cantasi derken hayat geciyor, bu hayaller emeklilige kaliyor. Hic istemesemde... cunku emekli olmama daha en az 25 sene var...

kocagunner
11-11-2011, 06:17
güzel başlık olmuş emeğine sağlık.

kocagunner
11-11-2011, 06:22
Baslik muhtesem olmus, borsa forumunda temiz hava gibi iyi geldi, kucukken dedemden kalma tarlalarda gonullu calisirdim, cok traktor surdugum, capa yaptigim, ot yoldugum, gubre attigim, bicerdover pesinden traktorle kostugum, aniz yaktigim, tohumluk 50kglik cuval tasiyip depoladigim vardir. Sonra oysde dereceye girdim, bogazicini kazandim ve hayat degisti baska bir yola girdi. Simdi dunyanin heryerine ucuyorum, avrupada yasiyorum, ceo lara danismanlik yapiyorum, ayni zevki aliyor muyum? kesinlikle hayir. Bir yerde yanlislik yaptik ama nerde...bazen diyorum ki birak herseyi git al 100 donum tarla, ek zeytini, yap kendi yagini, yasayacak kadar para kazan. Ama olmuyor iste, cocuklar, okullari, gelecekleri, hanimin chanel cantasi derken hayat geciyor, bu hayaller emeklilige kaliyor. Hic istemesemde... cunku emekli olmama daha en az 25 sene var...

Engüzeli yaşadığın andır inan.aynı senin gibi 20 yaşıma kadar polatlı da hem okul hem tarlada babamla çiftcilik yaptım ama ne güzel yıllar idi herşey doğal,yalansız ve emeğe dayalı bir hayat....memurluk başladı herşey değişti.hayaller hep ertelendi emekli olunca yaparım diye ama emeklilik yaklaştıda başka dertler sorunlar seninde saydığın gibi.istesende dönemezsin artık köye ve ogünlere....işte en güzeli bu günü kayıpsız yaşamak.
saygılar herkese.

cetvel
11-11-2011, 09:27
................ bicerdover pesinden traktorle kostugum, aniz yaktigim, tohumluk 50kglik cuval tasiyip depoladigim vardir. .............

işte yazının can alıcı noktası bu... canm Türkiyemin tarım sektöründeki çözüm bulamadığımız tipik özelliklerinden biri...

anızı yakma belasından kurtulduğumuz gün, tarım sektörünün çağ atladığına inanmış olacağım...

magurus
11-11-2011, 09:34
slm. hayırlı günler, hayırlı cumalar herkese...

t.axaray
11-11-2011, 09:36
Her iş, her konu uzmanlık gerektirir..
Ucundan azıcıkla olacak işler değil bunlar..
Sn axaray, burada fotoğrafladığı enfes ürünleri nasıl yetiştirdiğini, bu sürecin ne kadar emek ve sermaye istediğini biraz anlatsa öğreniriz.

siz yeterki isteyin ben anlatmam mı......severek isteyerek anlatırım...çoğu kişiyi heveslendirip bu işi biraz bilerek yaptırıp çevremize yeşillik kazandırmak kadar güzel birşey olabilir mi....sağolun varolun....

hele axarayınkileri gördükten sonra bunlar hiçbir şey deil. axaray yarın araziye gittiğin zaman bir hoca ile git. nazar duası falan okuttur. yada koca bir nazar boncuğu tak araziye.
teşekkür ederim...biraz ilgi herkesin olabilir....inşAllah da olur.....ben özellikle resim ekliyorum ki herkese teşvik olsun.....bir ağaç da olsa diksin yetiştirsin biryerlerde.....hiç bir eziyeti yok...inanın fakat meyve verdiği zaman ki sevincimi anlatamam...gururlanıyor ve ben yetiştirdim bunları dostlarım sevdiklerim tadına bakacak yiyecek diye seviniyorum........her zaman diyorum.....herkese kapım açık yolunuz Aksaraya düşerse bir abiniz kardeşiniz arkadaşınız burada bunu bilin yeter........selamlar..sevgiler.....

sevdilli
11-11-2011, 09:41
işte yazının can alıcı noktası bu... canm Türkiyemin tarım sektöründeki çözüm bulamadığımız tipik özelliklerinden biri...

anızı yakma belasından kurtulduğumuz gün, tarım sektörünün çağ atladığına inanmış olacağım...
sayın cetvel ,sayın endeks in söylediği anız yakma o da eskiden dir bence ben şu anda köyde yaşıyorum meyve -sebzenin tahılın bol olduğu yerde son yıllarda ne kendi köyümüzde ne de çevre köylerde anız yakma olayı görmüyorum .her geçen gün daha bilinçleniyoruz buna inanın.

t.axaray
11-11-2011, 09:50
sayfayı bahçenin ürünleriyle renklendirelim biraz.....hala uğramayı düşünmeyenler........Allahımın izniyle yazın bunlardan çok olacak ve hala bahçenin ürünlerinden taze olarak yediğim var dersem inanırmısınız......bunlar domates...erik ve ayva......elma bir kaç çeşidi ve armut....http://666kb.com/i/bykhwhnpq4bq74qc0.jpg

cetvel
11-11-2011, 10:15
sayın cetvel ,sayın endeks in söylediği anız yakma o da eskiden dir bence ben şu anda köyde yaşıyorum meyve -sebzenin tahılın bol olduğu yerde son yıllarda ne kendi köyümüzde ne de çevre köylerde anız yakma olayı görmüyorum .her geçen gün daha bilinçleniyoruz buna inanın.

malesef dediğiniz gibi değil... Trakya çiftçisi, Türkiyedeki önder çiftçilerden sayılır, buna rağmen hala anız yakılıyor buralarda... keza Orta Anadoluda da öyle...

o kadar çok örneği var ki, hala kurtulamadık bu illetten... umarım dediğiniz gibi bilinçlenme artıyordur ama o kadar çok yer geziyorum ki, örneklerini gördükçe insanın yüreği sızlıyor doğrusu...

cetvel
11-11-2011, 10:29
Axaray abimizin avatarındaki yedi noktalı uğurböceğinin ( Coccinella septumpunctata ) hayatındaki larva pupa ve ergin hallerinden bir demet... neymiş ne olmuş!...

http://b1111.hizliresim.com/r/c/gbuw.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

Unutmadan yazalım; uğur böcekleri bizim için yararlı böceklerdendir, yaprak bitleri ve koşnilleri yiyerek bizler için biyolojik mücadele yapmamıza yardımcı olurlar...

t.axaray
11-11-2011, 10:40
Axaray abimizin avatarındaki yedi noktalı uğurböceğinin ( Coccinella septumpunctata ) hayatındaki larva pupa ve ergin hallerinden bir demet... neymiş ne olmuş!...
Unutmadan yazalım; uğur böcekleri bizim için yararlı böceklerdendir, yaprak bitleri ve koşnilleri yiyerek bizler için biyolojik mücadele yapmamıza yardımcı olurlar...
benim en çok sevdiğim bir böcektir ...Uğur böceği ..diğer bir adıyla gelin böceği......avatarımı da özellikle seçtim.....dediğiniz gibi çok yararlı bir böcektir....bahçede ilaç kullanmıyorum......sırf uğur böceklerime birşey olmasın diye.....yoğun olarak bulunmaktalar.....eğer yapraklarda yaprak biti görürsem diğer bir adıylada yaprak büken derler....yoğun olarak gördüğüm yaprakları elle toplarım bir poşete ve yok ederim.....birazda uğur böceklerime kalmalı değil mi.......yalnız resimler çok hoşuma gitti..... yetişkin halinden öncekilere de dikkat ederim artık.......teşekkürler...bunlarda benim avatar uğur böceği ve arı (meyvelerin oluşmasına çok büyük katkısı olan çok önemli diğer böceğim)resimlerim......araya çizgi de olsa oldukça güzel yabancı bir böcek karışmış kusura bakmayın.:kahkah:.....http://666kb.com/i/bykjb38xxpvrou91s.jpg

Halil64
11-11-2011, 10:54
çok az kaldı, halil kardeşim...

benim bahçeden hem zeytinini topla...abinden zeytin yağını al, en az asitlisinden...

yumurtanı sepete doldur...yeğenlerim incir ağacından incirini toplasın...

kirazı, eriği, şeftalisi topla babam topla:he:

sıkıldıysan meyve yemekten...git damda kuzuları, oğlakları sev...

daha ne diyeyim...az kaldı az...
Çok sağ olasın dostum, düşünmeniz yeter. :)

Bahçeyi aldınız herhalde, hayalleriniz gerçekleşmeye yakın gibi sanki... :)

Yusuf abi, dediğiniz gibi böyle şeyler özellikle çocuklar için unutulmaz anılar... Bayramda memlekette oğlum dedesinin ineklerini, danasını, kuzusunu gördü, sevdi. Anaokulundan da ödev vermişler, bayramda en çok ne hoşunuza gitti, resmini yapın diye. Sordum oğluma "inekleri görmek, sevmek" diyor. :)

Bu yazıları okudukça memleketteki tarlalara meyve doldurasım geliyor ama biraz uzak olması düşündürüyor işte...

cetvel
11-11-2011, 11:00
arılardan da bir demet sunalım...

http://c1111.hizliresim.com/r/c/gc1f.png (http://bit.ly/c25MCx)

bu resimde de arının larva pupa ve yetişkin haline gelene kadar geçen dnem resimlenmiş...

http://c1111.hizliresim.com/r/c/gc1y.png (http://bit.ly/c25MCx)

peteğin içindeki durumu...

http://b1111.hizliresim.com/r/c/gc27.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

bunlarda bizim "varroa" diye adlandırdığımız arıların baş belası olan bite benzer bir böcek... deyim yerindeyse larvanın kanını emer... arıcıların kurtulmak için sürekli ilaç atmasına sebep olur. Bizim okulda varro'ya dayanıklı ana arı için çalışmalar var... inşallah mayıs ayı içinde Harran Üniversitesindeki kongrede sunum yapacağız, tabii yetiştirebilirsek...

Soydan
11-11-2011, 11:10
Bayramda memlekette oğlum dedesinin ineklerini, danasını, kuzusunu gördü, sevdi. Anaokulundan da ödev vermişler, bayramda en çok ne hoşunuza gitti, resmini yapın diye. Sordum oğluma "inekleri görmek, sevmek" diyor. :)

al benden de o kadar halil abi... küçük kız dedesinin köyünden ayrılırken ağladı yeminle... " - Baba ne olur bunu eve götürelim.. ben bakarım ona.. benim odamda kalır.. ne olur babaaa.... :cry::cry: "


http://c1111.hizliresim.com/r/c/gc3u.gif (http://c1111.hizliresim.com/r/c/gc3u.gif)

Soydan
11-11-2011, 11:19
haaa pardon... kıza verdiğim cevabı yazmayı unutmuşum.. : " - Olmaz kızım, Senin baban Pala ve saz ekibinin peşinden koşarak zaten yeterince eşşeklik yapıyor... bir evde iki eşşek fazla olur.. " :evil:

t.axaray
11-11-2011, 11:37
evet arılardanda bahsetmişken........
ağaç dikiyoruz fakat unuttuğumuz hatta çoğumuzun bilmediği birşey var......ağaç kocaman oldu çiçek de çok açıyor ama meyvesi yok diyoruz........neden mi.......

açıklayalım......bazı ağaçlar kendine verimli (tozlayıcıya ihtiyaç duymaz) .....bazı ağaçlar da tozlanmaya ihtiyaç duyan yani ne demek......meyve oluşması için mutlaka döllenmeye ihtiyaç duyan ağaçlar......bazı ağaçlarda tozlayıcı ağaçlar......fidan alırken sorun..internette herşey var ben sadece yol gösterecem.......bu ağacın tozlayıcı bir ağaca ihtiyacı var mı diye çoğu bilmez ya .......dölleme çeşitli yollarla olur....rüzgar vasıtasıyla ağaçtan ağaca....suni olarak bazıları ilaç atıyor......ve ARI lar.....meyveniz olmuyorsa bunlar eksiktir diyebiliriz....çevremde yoğun olarak arıcılar var ve ben dolayısıyla çok mutluyum......sırlarımı da anlatyom ama kimseye söylemeyin.....arıcılar derse verin hakkımı.......bi tanıdığım var ben ona diyorum bana o demesin diye ver bal hakkımı ağaçlarımdan balları alıp gidiyorlar sana biriktiryorlar.....:he:Evet ARI meyve oluşumu için çok çok önemli.......çiçeklenme döneminde bakın ağaçlarınıza arı geliyorsa ve yoğunsa meyveleriniz olacak demektir..bana afiyet olsun demek düşer.....saygılar..........


NOT: bana yoğun olarak itibar puanı veren dostlarıma teşekkür ediyorum...bende iade-i itibar mutlaka yapacağım...biliyorsunuz kota ve aynı kişiye bir daha verememe durumları.....dediğim gibi mutlaka döneceğim....sevgiler....

Halil64
11-11-2011, 11:52
al benden de o kadar halil abi... küçük kız dedesinin köyünden ayrılırken ağladı yeminle... " - Baba ne olur bunu eve götürelim.. ben bakarım ona.. benim odamda kalır.. ne olur babaaa.... :cry::cry: "
Allah acılarını göstermesin Soydan kardeşim, bahtı açık olsun kızınızın. :)

vincent
11-11-2011, 11:57
Hayırlı Cumalar.
Güzel başlık gerçekten. Katkıda bulunan arkadaşlara teşekkürler :super:.

kissadanhisse
11-11-2011, 12:15
Sayın Cetvel,
Trakya bölgesinde hava çok nemli olduğundan bağlarda mantar hastalıkları çok sık görülüyor. Bizim de küçük bir bağ var Silivri'de. Ama çok sık fungusit kullanmadan verim alamıyoruz. Bunun için organik bir çözüm var mıdır?

magurus
11-11-2011, 13:05
Çok sağ olasın dostum, düşünmeniz yeter. :)

Bahçeyi aldınız herhalde, hayalleriniz gerçekleşmeye yakın gibi sanki... :)

Yusuf abi, dediğiniz gibi böyle şeyler özellikle çocuklar için unutulmaz anılar... Bayramda memlekette oğlum dedesinin ineklerini, danasını, kuzusunu gördü, sevdi. Anaokulundan da ödev vermişler, bayramda en çok ne hoşunuza gitti, resmini yapın diye. Sordum oğluma "inekleri görmek, sevmek" diyor. :)

Bu yazıları okudukça memleketteki tarlalara meyve doldurasım geliyor ama biraz uzak olması düşündürüyor işte...


kardeşim az kaldı dememin nedeni o...

manisa karaoğlanlı da 2,700 m2 bir zeytinlik buldum...

içinde 30 tane 70 yıllık zeytin var...etraftaki bahçelerde kiraz var...

yer aracıda, sahibine ulaşmak ve yeri ondan almak mümkün değil...

aracı tam bir şam şeytanı...ama koparacam kafasını az kaldı...

yanında 1 ve 2 dönüm olmak üzere sahipleri yurt dışında yerler var...

onları da ileride kendi yerime dahil edersem iyi olacak...

mini bir çiftlik düşünüyorum bildiğin üzere...

inşallah kardeşim, bitiririm bu işi...yoksa gözlerim açık gider...

sabah kalkıp, bahçemden domatımı, biberi mi toplayıp, kümesten tavuğumun altından yumurtamı,

aldıktan sonra, güzel bir menemen yapıp, köy fırınından aldığım sıcak ekmeğimle güzel bir kahvaltı yapmak...

tabi yanında kendi bahçemin zeytinini yemek...

sonra sulamasını yaptığım bahçemde, çıplak ayakla çamura basmak...ah ah kardeşim....

o bastığın çamur, parmak aralarından fışkıracak...neyse fazla ileri gitmeyeyim bari.:he:

endeks
11-11-2011, 14:07
malesef dediğiniz gibi değil... Trakya çiftçisi, Türkiyedeki önder çiftçilerden sayılır, buna rağmen hala anız yakılıyor buralarda... keza Orta Anadoluda da öyle...

o kadar çok örneği var ki, hala kurtulamadık bu illetten... umarım dediğiniz gibi bilinçlenme artıyordur ama o kadar çok yer geziyorum ki, örneklerini gördükçe insanın yüreği sızlıyor doğrusu...

Tamamen yok olmadigini ama azaldigini biliyorum , zaten trakyada boydey (bugday:)) gundondu (aycicegi) ekilir. Bugdayin sapi saman kalani ya surulur yada yakilirdi. Aycicegini sapida tirmikla kumelenir yakilirdi.

Neyse ingiltereye gidince tarimin nasil duzenli yapildigini gordum. Ama inanilmaz bir tesvik var ve cok iyi para kazaniliyor. Turkiyedeciftci dersin adamin aklina cile gelir ingilterede ise malikane ve bentleyler geliyor.

cetvel
11-11-2011, 14:41
Sayın Cetvel,
Trakya bölgesinde hava çok nemli olduğundan bağlarda mantar hastalıkları çok sık görülüyor. Bizim de küçük bir bağ var Silivri'de. Ama çok sık fungusit kullanmadan verim alamıyoruz. Bunun için organik bir çözüm var mıdır?

fungusitten başka çözüm var mı diye düşününce insanın aklına yok diye geliyor hemen... ama aslında yapılacak çok şey var... mantarın en sevdiği ortam sık dikilmiş, otlanmış, hava almayan, güneş görmeyen, drenajı kötü, suyu tutan, gereksiz ve zamansız atılan gübreyle desteklenmeye çalışılan tarlalardır.

bağınızda çok sık dikim varsa, omca diye tabir ettiğimiz asma kütüklerini sökerek aralayacaksınız. sık dikimin önüne geçerek hem rüzgarlanma hem de güneşlenme şartları iyileşecek...

bağınızın toprağı killiyse, drenajınız kötüyse; suyu uzaklaştırmak için kanallar açın, suyun uzaklaşması birikmesini engellemek için başka çözüm yok. toprağınızın organik madde oranı kötü olması muhtemeldir. iyi fermante olmuş çiftlik gübresini dönüme 2-3 ton atarak toprakla iyice karıştırarak organik madde miktarını artırmaya çalışabilirsiniz. ya da at gübresi de bol miktarda saman ihtiva ettiği için toprağı iyice gevşetir ama artık at gübresi bulmak pek mümkün değil.

budama artıklarını, kurumuş dal yaprak ve diğer yabani otları bağdan uzaklaştırmalısınız. mevsim iyice kışa döndü artık yağmurlarla bu maddeler iyice ıslandı, fungus sporları için güzel ortamlar oluşmaya başladı. bağda temizliğe önem vererek fungusların yaşama alanlarını kısıtlayabilirsiniz.

bazı çalışmalarda fazla kullanılan azotlu ve çiftlik gübrelelerinin fungusların çoğalmasını tetiklediği iddia edildi, doğru da olabilir, tam emin değilim. zaten herşeyin fazlası zarar değil midir, aslolan uygun dozajı uygulamaktır. acaba bağınızda nasıl bir gübreleme yapıyorsunuz?

bir de özel mesajdan tespih ağacını sormuşsunuz ama malesef tohumlarını bulmak mümkün olmadı ama kadıköy tarafında bazı caddelerde bu ağacın olduğunu söylüyor arkadaşlar... belki onlar bize yardımcı olurlar...

Halil64
11-11-2011, 14:52
Midemi inanilmaz rahatlatiyor bu elmalar.
Keske Turkiyede bunun kurusunu filan bulsamda kilo kilo alsam.
Harika olurdu.

Cok eksi dogru.
Mustafa abi, üniversitede bir hocam söylemişti, kuş burnunu kaynatıp suyu içilirse mide rahatsılıkları için çok faydalı olur, diye.
Mide deyince aklıma geldi.
Selamlar.

cetvel
11-11-2011, 14:54
Tamamen yok olmadigini ama azaldigini biliyorum , zaten trakyada boydey (bugday:)) gundondu (aycicegi) ekilir. Bugdayin sapi saman kalani ya surulur yada yakilirdi. Aycicegini sapida tirmikla kumelenir yakilirdi.

Neyse ingiltereye gidince tarimin nasil duzenli yapildigini gordum. Ama inanilmaz bir tesvik var ve cok iyi para kazaniliyor. Turkiyedeciftci dersin adamin aklina cile gelir ingilterede ise malikane ve bentleyler geliyor.

işte zaten sorun o... "buğdayın sapını yakmayın" dedikçe inadına yakıyorlar... eskiden koyun sürülerini bırakırlardı tarlalara, şimdi doğru düzgün küçükbaş sürüsü olmadığı için çözüm bulamıyor köylü kardeşlerimiz... hiç olmadı sür tarlanı, karıştır sapları toprağa; organik madde olur...

ingilterede (benim gezdiğim yerlerde) bir köyün ortak birkaç traktörü olurdu, yanlış anlaşılmasın bireysel değil... belli bir sıra dahilinde kullanarak, traktörün boşta yatmasını engelliyorlar... bakım ortak, sigorta ıvır zıvır ortak... böylelikle adamlar boş yere para bağlamıyorlar traktöre... bizim ülkemizde ise sırf hava atmak için 3-5 dönüm tarlası olan bile borçla harçla traktör alır, pulluk alır, diskaro alır... senede birgün kullanır sonra da atıl olarak bir köşede bırakır.

elin ingilizi tarımı hayvancılığı hayat şekli olarak kabullenmiş, iş disiplinini oluşturmuş; tulumunu çizmesini giyer çalışır tarlasını sürer hayvanına bakar, sonra iş bitiminde kıyafetini değiştirir banyosunu yapar, biner arabasına pub'ına gider.

biz de ise tarım-hayvancılık daha baştan "pis iş" mantığı kafamıza işlendiği için, zorlamayla mecbur kaldığımız için yapıyoruz. tabii yaptığımız işten de hayır görmüyoruz. adam koyun keçi bakıyor, aynı kıyafetle bir ay geziyor, üstü başı kokuyor, temizliğe riayet etmiyor. sonrada hayvancılık pis deyip herkesi bu sektörden kaçırıyor...

yazacak çok şey var, var da çözüm nasıl bulunur bilmiyorum. neyse uzatmayalım, selamlar...

bloomborg
11-11-2011, 15:10
artık bizde de yakılmıyor ama bazı bilinçsiz çiftçiler yakıyor hem kendininki yanıyor hemde komşununkide ama bunu engelemek zor bunun için eski nesilin yok olması lazım yeni nesilde yok her şey farklı
buğdayın sapı değerli samandan para kazananlar var yok samana bırakmıyorsa biçerdöverin arkasına bir ekipman yapıldı sapı parçalıyor sonra sürüme hazır hale geliyor tarla ayçiçeğinde de artık sopa toplama yok biçildikten kuruduktan sonra sap ciguli çekiliyor artık değişiyor bizdede
devlet her köye aşağı yukarı bir ziraat mühendisi gönderiyor çiftçileri bu şekilde bilinçlendirme yapılıyor ama bizim çiftçimizde bütünlük yok ve zaten çoğa varmaz köylerde de çiftçi kalmayacak
buğday 0,55-0,60 kuruş ama gübre 1,5lira
ayçiçeği 1,15 lira ve tekirdağ limana bu iki üründen de gemi gemi geliyor

Halil64
11-11-2011, 16:01
Uşak'ta bizim bahçede cep telefonu ile çektiğim çiğdem çiçekleri.

http://c1111.hizliresim.com/r/c/gh2q.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

Bu da birkaç yıllık elma ağacından bir görüntü.
Aynı yerde üzüm salkımı gibi elmanın olması çok dikkatimi çekmişti.

http://c1111.hizliresim.com/r/c/gh49.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

okidoki2006
11-11-2011, 16:16
kardeşim az kaldı dememin nedeni o...

manisa karaoğlanlı da 2,700 m2 bir zeytinlik buldum...

içinde 30 tane 70 yıllık zeytin var...etraftaki bahçelerde kiraz var...

yer aracıda, sahibine ulaşmak ve yeri ondan almak mümkün değil...

aracı tam bir şam şeytanı...ama koparacam kafasını az kaldı...

yanında 1 ve 2 dönüm olmak üzere sahipleri yurt dışında yerler var...

onları da ileride kendi yerime dahil edersem iyi olacak...

mini bir çiftlik düşünüyorum bildiğin üzere...

inşallah kardeşim, bitiririm bu işi...yoksa gözlerim açık gider...

sabah kalkıp, bahçemden domatımı, biberi mi toplayıp, kümesten tavuğumun altından yumurtamı,

aldıktan sonra, güzel bir menemen yapıp, köy fırınından aldığım sıcak ekmeğimle güzel bir kahvaltı yapmak...

tabi yanında kendi bahçemin zeytinini yemek...

sonra sulamasını yaptığım bahçemde, çıplak ayakla çamura basmak...ah ah kardeşim....

o bastığın çamur, parmak aralarından fışkıracak...neyse fazla ileri gitmeyeyim bari.:he:

Hadi inşallah .Olursa bizlerle mutlaka paylaş Yusuf abi sayende bizimde mutluluğumuz artsın.Urlada olsa sık sık ziyaretine gelirdim manisayada yolumuz düştükçe uğrarım artık :)

Halil64
11-11-2011, 16:17
Aynı bahçede bulunan önceki sayfalarda bahsettiğim deneme amaçlı diktiğimiz Amerikan bademleri, diğer adıyla diş bademi. Henüz 3 yaşındalar. :)
Bu yıl birkaç tanesinde beş on badem kaldı, diğer çiçekler döküldü. :(
Fotoğrafı 2011 Nisan ayında bademler yaprak açmadan çekmiştim.

http://c1111.hizliresim.com/r/c/ghdg.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

shehzade
11-11-2011, 16:39
Bu anız yakanların Ahirette sorgulanırken ne söyleyeceğini merak ediyorum şahsen.

Yanan sadece sap olsa gam yemeyeceğim.. Fakat toprakta yaşayan ne kadar börtü böcek varsa hepsini telef ediyorlar..

Ankara Bala'da görev yapmaktayım.. Yaz sonu burda yakılan tarlanın haddi hesabı yok...

Yazık hemde çok yazık..

magurus
11-11-2011, 16:44
Hadi inşallah .Olursa bizlerle mutlaka paylaş Yusuf abi sayende bizimde mutluluğumuz artsın.Urlada olsa sık sık ziyaretine gelirdim manisayada yolumuz düştükçe uğrarım artık :)


ah kardeşim aaahhh, urla dedin de, yarama tuz bastın...

urlanın yarısından fazlası ana tarafından akrabam...

hepsinde süper bahçeler var...gel gelelim bana hesaplı bir yer bulamadılar urladan.

ne yapayım, bende foça, kemalpaşa, manisa tarafından bakıyorum...

alacağım yer evime olan uzaklığı 60 km yi geçmesin diye...

zaten orayı hazırlayınca temelli yerleşeceğim...

yer olayı bitsin, kafama göre yapayım...sizleri davet edeceğim...

bu yer manisaya bağlı, ama turgutlu yolunun üzerinde,

kemalpaşanın tam karşısına düşüyor...

endeks
11-11-2011, 18:18
işte zaten sorun o... "buğdayın sapını yakmayın" dedikçe inadına yakıyorlar... eskiden koyun sürülerini bırakırlardı tarlalara, şimdi doğru düzgün küçükbaş sürüsü olmadığı için çözüm bulamıyor köylü kardeşlerimiz... hiç olmadı sür tarlanı, karıştır sapları toprağa; organik madde olur...

ingilterede (benim gezdiğim yerlerde) bir köyün ortak birkaç traktörü olurdu, yanlış anlaşılmasın bireysel değil... belli bir sıra dahilinde kullanarak, traktörün boşta yatmasını engelliyorlar... bakım ortak, sigorta ıvır zıvır ortak... böylelikle adamlar boş yere para bağlamıyorlar traktöre... bizim ülkemizde ise sırf hava atmak için 3-5 dönüm tarlası olan bile borçla harçla traktör alır, pulluk alır, diskaro alır... senede birgün kullanır sonra da atıl olarak bir köşede bırakır.

elin ingilizi tarımı hayvancılığı hayat şekli olarak kabullenmiş, iş disiplinini oluşturmuş; tulumunu çizmesini giyer çalışır tarlasını sürer hayvanına bakar, sonra iş bitiminde kıyafetini değiştirir banyosunu yapar, biner arabasına pub'ına gider.

biz de ise tarım-hayvancılık daha baştan "pis iş" mantığı kafamıza işlendiği için, zorlamayla mecbur kaldığımız için yapıyoruz. tabii yaptığımız işten de hayır görmüyoruz. adam koyun keçi bakıyor, aynı kıyafetle bir ay geziyor, üstü başı kokuyor, temizliğe riayet etmiyor. sonrada hayvancılık pis deyip herkesi bu sektörden kaçırıyor...

yazacak çok şey var, var da çözüm nasıl bulunur bilmiyorum. neyse uzatmayalım, selamlar...

Evet malesef daha cok tembellikten ve egitimsizlikten kaynaklanan bir durum. bizim trakya tarafinda cok azaldigini ve yasak oldugunu biliyorum.Ancak buyuk yaptirimlar koyularak zamanla onune gecilecektir.

İhtiyar
11-11-2011, 21:53
Allah konuyu açandan ve katkıda bulunanlardan razı olsun.

Gönlümüze şifa, gözlerimize cila oldu.:)

Biz de yeşil ve mavi aşığıyız, ekonomik amaçlı olmasa da Tekirdağ Barbaros'ta 1,5 dönüm kadar bir bahçemiz var, tabii aklımıza ne gelirse dikip ekince, altında da toprak namına bir şey olmayınca verim almak çok zor, hele ben suni gübre kullanmam, ilaç atmam deyince işler iyice sarpa sarıyor, ama olsun, tamamen(şimdi organik diyorlar) tabii bir ortamda yetişmiş eciş bücüş meyve ve sebzelerin tadına doyulmuyor.

Ekonomik düşünen kardeşlerime acizane tavsiyem, mutlaka toprak ve varsa su analizi yaptırmaları, bulundukları bölgede sorunsuz yetişen cinsleri seçmeleri yönünde olacaktır.

Mesela Trakya'da, ceviz, badem, kayısı çok rahat yetişiyor, rüzgar alan açık yerler bağ için ideal.

Biz hanımla yatırım amaçlı ağaç dikmiştik, ahırete yatırım.:) eninde sonunda gidip temelli kalacağımız yere yatırım yapmamak, borsada yatırım yapmayı düşünen biri için pek doğru olmaz diye düşündük, ağacın gölgesinden, meyvesinden, insanlar ve kuşlar faydalansın, bizim de yeşile bakarak gözlerimiz cilalansın istedik.

Allah'a şükür, öyle de oldu.

Allah, toprak edinip işlemeyi düşünen kardeşlerime gönlünde olandan çok daha iyisini nasip etsin.

Tabii çimleri biçmezsen manzara böyle olur, :) mahallinde keleme dedikleri ve hiç ekilip biçilmeyen bir yer 5-6 senede bu hale geldi, şükür.

http://www.resimhosting.com/dm-AF36.jpg (http://www.resimhosting.com/pm-AF36.html)

t.axaray
13-11-2011, 21:22
DÜN VE bugün bahçeden otları yaprakları temizledim....resimleri çektim...biraz daha yaprak temizlenecek ve çapa makinası ile çapayı yaptım mıda artık kış için bahçe hazır demektir.....http://666kb.com/i/byn0eq4jpdg8uqi73.jpg

Otlu ve yapraklı hali.....:notr:.

http://666kb.com/i/byn0l7xqcpd63lin3.jpg

yağmur
13-11-2011, 22:09
....bu da benim bahçemden bizzat tek tek kendi diktiğim 100 meyve ve 200 çam ağacımdan görüntüler ve 50 kadar da üzüm var....
.... tadına bakmak isteyen veya yolu düşen gelebilir......sadece ve sadece hayvan gübresi kullanıyorum.....tamamen doğal.....kesinlikle suni olan hiçbirşey girmiyor......


Sayın axaray, bir yerde okudum diyor ki; bu gezegende hiç ağaç dikmeden nefes alıyorsanız, siz başkalarının oksijenini çalıyorsunuz kısaca siz bir hırsızsınız üretmeden tüketiyorsunuz...:yes:
Bu sıfat size verilecek ve tüm evrende böyle anılacaksınız...
Gezegenin oksijenini çaldığınız için sizde başka şeyler kaybedeceksiniz...
O yüzden hemen şimdi ağaç dikmeye başlayın ömrünüzün sonuna kadar da devam edin diyor...
Ne mutlu ki siz hem kendiniz hem de tüm ailenizin oksijen tüketimini karşılayacak ağacı dikmişsiniz...
Saygılar sevgiler...

kamyoncu
14-11-2011, 01:21
Toprağı ve doğayı seven insanları bir arada görmek ne güzel.cahil dediğimiz köylü anızı yakar ne için .maliyet analizi adam para kazanmıyor ki iki kat daha fazla toprağı sürsün.galiba yurt dışı gibi biraz destek lazım.Bildiğim kadarıyla havayı en çok kirleten bindiğimiz uçaklardan çıkan gazlar.anızı mecburiyetten yakan köylü kötü niyetli.düşük vergili akaryakıtlarla gerekli gereksiz ucuza bindiğimiz uçaklarla hava kirliliğine hepimiz bir köylüden daha fazla sebeb olurken masummuyuz acaba.
yeterli gelir elde edebileceğimi inansam hemen toprak işine gircem.en son 2009 da 60 dönüm buğday ektim.Yanılmıyorsam 18 ton buğday yıl yağışlı çiçek dönemi.verimler düşük.450 den satış 8 milyar .mazot tohum gübre nakliye sulama ücreti,çiftçi malları koruma parası galiba 500 tl kazandım.şimdi işi bilen köylü kardeşlerim ortak olarak yerleri işliyor.bana da 1 dönüm yer ayırdılar.bahçemde gelir kaygısı olmadan stres atıyorum.Bence tarım işi belli büyüklükte ve modern tarım meyva bağ şeklinde olursa karlı.Yoksa hobi bahçesi şeklinde minik araziler en akıllı yöntem en azından zarar etmezsiniz.syn MAGURUS sancaklı bozköy taraflarında yer için yardımcı olabilirim.İyi geceler

magurus
14-11-2011, 16:51
DÜN VE bugün bahçeden otları yaprakları temizledim....resimleri çektim...biraz daha yaprak temizlenecek ve çapa makinası ile çapayı yaptım mıda artık kış için bahçe hazır demektir.....http://666kb.com/i/byn0eq4jpdg8uqi73.jpg

Otlu ve yapraklı hali.....:notr:.

http://666kb.com/i/byn0l7xqcpd63lin3.jpg


hocam selam...

fotolardaki bahçe kaç dönüm?

bir haftadır arkasından koşturduğum zeytinliğin bugün işini bitirdim hayırlısıyla...

ALLAH herkese nasip etsin...beni baya yordular yaaa...

aracı bir artist...yeri satan ayrı bir artist...takipçi tam artist...

yer sahibi olacam diye, kaç kişiye eyvallah ettim...

Halil64
14-11-2011, 17:28
hocam selam...

fotolardaki bahçe kaç dönüm?

bir haftadır arkasından koşturduğum zeytinliğin bugün işini bitirdim hayırlısıyla...

ALLAH herkese nasip etsin...beni baya yordular yaaa...

aracı bir artist...yeri satan ayrı bir artist...takipçi tam artist...

yer sahibi olacam diye, kaç kişiye eyvallah ettim...
Amin abi, şimdiden hayırlı olsun.

Sıra hayallerinizi gerçekleştirmeye geldi artık.

İnşallah vakti ve zamanı gelince onlar da tek tek olur. :)

"Gerçekler, hayallerin yansımasıdır."

magurus
14-11-2011, 17:46
Amin abi, şimdiden hayırlı olsun.

Sıra hayallerinizi gerçekleştirmeye geldi artık.

İnşallah vakti ve zamanı gelince onlar da tek tek olur. :)

"Hayaller, gerçeklerin yansımasıdır."


teşekkürler kardeşim...ALLAH razı olsun...

okidoki2006
14-11-2011, 18:00
hocam selam...

fotolardaki bahçe kaç dönüm?

bir haftadır arkasından koşturduğum zeytinliğin bugün işini bitirdim hayırlısıyla...
ALLAH herkese nasip etsin...beni baya yordular yaaa...

aracı bir artist...yeri satan ayrı bir artist...takipçi tam artist...

yer sahibi olacam diye, kaç kişiye eyvallah ettim...

Hadi bakalım hayırlısı aynı sıkıntı2 aydır bendede var düştük bir miras malı peşine veraseti çıkarttırdım mirasçıları anlaştırdım hepsi birine hakkını devrettiler perşembe yada cuma tapuyu alacak kişi bana satış yapacak olursa bende buradan paylaşırım artık :)

demirmk
14-11-2011, 18:13
hocam selam...

Fotolardaki bahçe kaç dönüm?

Bir haftadır arkasından koşturduğum zeytinliğin bugün işini bitirdim hayırlısıyla...

Allah herkese nasip etsin...beni baya yordular yaaa...

Aracı bir artist...yeri satan ayrı bir artist...takipçi tam artist...

Yer sahibi olacam diye, kaç kişiye eyvallah ettim...

bir tek dikili ağacım yok:)

ama Allah izin verirse deniz gören bir tarla alacağım..geçen sene kaçırdım...ama takipteyim...

Içine de bir konteynr:) üzerinde helikopterden geçenler görsün gs renkleri:) sonra çınar, zeytin ve söğüt...başka ağaç tanımam:)

hayırlı olsun abi..

magurus
14-11-2011, 18:29
Hadi bakalım hayırlısı aynı sıkıntı2 aydır bendede var düştük bir miras malı peşine veraseti çıkarttırdım mirasçıları anlaştırdım hepsi birine hakkını devrettiler perşembe yada cuma tapuyu alacak kişi bana satış yapacak olursa bende buradan paylaşırım artık :)


benimki de buna benzer bişeydi...hayırlısı olsun kardeşim...tşkler.
bir tek dikili ağacım yok

ama Allah izin verirse deniz gören bir tarla alacağım..geçen sene kaçırdım...ama takipteyim...

Içine de bir konteynr:) üzerinde helikopterden geçenler görsün gs renkleri:) sonra çınar, zeytin ve söğüt...başka ağaç tanımam:)

hayırlı olsun abi..


ALLAH gönlüne göre versin, kardeşim...

inşallah dileklerin gerçekleşir...

t.axaray
17-11-2011, 17:33
önceki yıldan bahçemden bir çam fidanının ve tel örgünün muhteşem görüntüsü.....lütfen büyütüp bir bakınız...neden büyütün diyorum....sanki bir dantel gibi işlenmiş resmen...

http://666kb.com/i/byq3io02721xe5pui.jpg

t.axaray
19-11-2011, 22:14
bahçemden.........biraz eski........kartopu gibi okla işaretledim....yeni hali aşağıda

http://666kb.com/i/byt4gmua78f3z574u.jpg

buda biraz büyümüş hali çok tatlıydı...........şimdi nasıl bilmiyorum.........yurt dışına gezmeye gitti .....gidiş o gidiş.....:he:

http://666kb.com/i/byt4dkcorjjuci2qm.jpg

serkanozden
19-11-2011, 22:40
[/SIZE][/FONT][/B][/I]
http://666kb.com/i/byt4dkcorjjuci2qm.jpg

hep böyle kalsalar:)

cawresirfan
19-11-2011, 23:02
selamlar Axaray Hocam
sizin buradaki fotoğraflar görünce memleketteki bahçem aklıma geliyor..

bende tam gördüm dedim eşime kurtulalım bu apartmanlardan..
eşimde dedi emeklilikte ancak
sonuç hüsran :) :)

kutup
19-11-2011, 23:25
[img]http://b1111.hizliresim.com/r/m/mxmn.jpg (http://bit.ly/c25MCx)[/IMG

Bunlarda benim yavrularım.
Onları gormek için haftasonunu iple çekiyorum.]

kutup
19-11-2011, 23:31
http://c1111.hizliresim.com/r/m/mxq6.jpg (http://bit.ly/c25MCx)


Köy ortamı ve bunlar her seferinde Ankaraya dönmeyi daha da zorlaştırıyor.

okidoki2006
20-11-2011, 00:07
http://c1111.hizliresim.com/r/m/mxq6.jpg (http://bit.ly/c25MCx)


Köy ortamı ve bunlar her seferinde Ankaraya dönmeyi daha da zorlaştırıyor.

Bunların cinsi nedir acaba biraz labradoru biraz pit bull u andırıyor

kutup
20-11-2011, 00:09
cane corsa hocam.
italya ya ait bir ırk.
bekçi ve koruma köpeği olarak bilinirler.

crazyman
20-11-2011, 00:19
önceki yıldan bahçemden bir çam fidanının ve tel örgünün muhteşem görüntüsü.....lütfen büyütüp bir bakınız...neden büyütün diyorum....sanki bir dantel gibi işlenmiş resmen...

http://666kb.com/i/byq3io02721xe5pui.jpg

yaptığın işten zevk almaa çalışıyorsun. yağan kar senin güzel ağacına vermiş olduğu güzellik, güzel bir bayanın sade bir makyaj yapması veya hiç yapmaması gibi. yapsada güzel yağsa da güzel. her türlü güzel.

okidoki2006
20-11-2011, 00:29
cane corsa hocam.
italya ya ait bir ırk.
bekçi ve koruma köpeği olarak bilinirler.
şimdi hatırladım devasal boyutta oluyorlar görünümleri korkunç ama ruhları ince oluyor :)

kutup
20-11-2011, 00:32
Orta büyüklükteki köpekler olarak geçiyor.
ruhları gerçekten çok ince.
anne ve baba da ben de.
gözünüzün içine bakıyorlar sizinle oynamak için.

cawresirfan
20-11-2011, 00:48
CANE CORSALAR KORUMA AMAÇLI KULLANILAN KÖPEKLERDİR AMA AYNI ZAMANDA SAHİBE AŞK DERECESİNDE TUTKUN KÖPELERDİR BU YÜZDEN CANİ CORSA SİZİN İÇİN İYİ BİR SEÇİM OLABLİR BU KÖPEKLER ROTWEİLLERİN KORUYUCULUĞUNA DOBERMAMIN ASİLLİĞİNE VE AYNI ZAMANDA GOLDENİN OYUNCULUĞUNA SAHİP TÜRKİYEDE YENİ YENİ TANINMAYA BAŞLAYAN GÜZEL Bİ IRKTIR

Devamı: http://www.alalimsatalim.com/ikinciel/CANE_CORSO_YAVRULAR_ASELET_SiMGESi/485214.htm#ixzz1eBrpzbrH

okidoki2006
20-11-2011, 01:00
CANE CORSALAR KORUMA AMAÇLI KULLANILAN KÖPEKLERDİR AMA AYNI ZAMANDA SAHİBE AŞK DERECESİNDE TUTKUN KÖPELERDİR BU YÜZDEN CANİ CORSA SİZİN İÇİN İYİ BİR SEÇİM OLABLİR BU KÖPEKLER ROTWEİLLERİN KORUYUCULUĞUNA DOBERMAMIN ASİLLİĞİNE VE AYNI ZAMANDA GOLDENİN OYUNCULUĞUNA SAHİP TÜRKİYEDE YENİ YENİ TANINMAYA BAŞLAYAN GÜZEL Bİ IRKTIR

Devamı: http://www.alalimsatalim.com/ikinciel/CANE_CORSO_YAVRULAR_ASELET_SiMGESi/485214.htm#ixzz1eBrpzbrH


katılıyorum .Bu ırk araştırma ve aramalarımda ısrarla tavsiye edilmişti ama benim çok tanımadığım bir ırk

yağmur
20-11-2011, 16:21
Bu yıl ‘Öğretmenler Günü’nde öğretmeninize 7 Ağaç armağan edin. Ondan ne çok şey öğrendiğinizi bir kez daha ispat edin.

Kâğıt, kalem, mobilya gibi çeşitli ihtiyaçlarımız yüzünden her yıl doğaya ortalama 7 ağaç borçlanıyoruz. Bu borcu ödeyebilmek, doğa-kültür-insan ilişkisini düşündürebilmek, toprağa yeniden kök salabilmek için 7 ağaç dikelim...

balıkadam
20-11-2011, 17:31
Hemen hemen herkesin ortak hayali aynı. Kendi sebzesini meyvesini yetiştirip huzurlu bir yaşam sürmek.
Ama gel gör ki eğer tek işiniz bu değilse yani memur ,işçi,özel sektör çalışanı vs. iseniz durum hiçte öyle dışarıdan göründüğü kadar kolay değil. 20 yaşına kadar köy hayatı yaşamış biri olarak o günleri özlüyorum ve şu anda şehrin merkezindeki evimin küçücük bahçesinde bir şeyler yapmak için uğraşıyorım ama bir yere kadar gittikten sonra tıkanıyor.

En büyük sorun zaman. Akşam 5 te işten geldikten sonra bahçeyemi zaman ayırayım , dinlenmeyemi yoksa aileme mi. Nitekin 2-3 yıldır yaz kış boş bırakmadığım minicik bahçem (10metrekare civarı) 2-3 aydır boş duruyor. 10 metre karelik bir yer bile çok zaman ve emek istiyor.
Yani bu işler dışarıdan göründüğü kadar kolay değil. Hobi olarak bile uğraşmak zor. Ama günün birinde mutlaka benimde, içerisinde çeşit çeşit meyve ve sebzelerin olduğu (en az sayın axaray ın ki kadar:) ) bir bahçem olacak.

Bu arada sayın axarayın bahçesine imrenmemek elde değil. Merak ettiğim sayın axaray başka bir işle uğraşıyormu ve bu bahçe zamanının ne kadarını alıyor.

SAYGILAR!!!!

t.axaray
20-11-2011, 19:45
Yani bu işler dışarıdan göründüğü kadar kolay değil. Hobi olarak bile uğraşmak zor. Ama günün birinde mutlaka benimde, içerisinde çeşit çeşit meyve ve sebzelerin olduğu (en az sayın axaray ın ki kadar:) ) bir bahçem olacak.

Bu arada sayın axarayın bahçesine imrenmemek elde değil. Merak ettiğim sayın axaray başka bir işle uğraşıyormu ve bu bahçe zamanının ne kadarını alıyor.

SAYGILAR!!!!

şimdi siz 10m2 lik bir yeri yapamıyorsanız.......benim bahçemin büyüklüğü 6200 m2 .....ne yaparsınız bilemiyorum....özeldende açıkladığım ve imzamdada ...yazın arsa kışın borsa........yazdığım gibi.....tüm yaz boyunca bahçedeyim......kışın da burdayım........aslında kışın bile cumartesi-pazarları bahçedeyim........bahçenin işi hiç bir zaman bitmez......bahçeden yeni geldim.......biraz ot temizliği biraz da çapa makinası ile bahçeyi biraz daha düzenledim......bir kaç resim çektim.......5 yıldır düzenli resim çekiyorum...ilk resimlerle şimdikileri karşılaştırdığımda ne kadar yol aldığımı emeklerimin karşılığını gördüğümde ki mutluluğum tabiki sonsuz........her zamanki gibi yolu Aksaraya düşene kapım açık......sevgiler..saygılar....

http://666kb.com/i/byu1l5bo9a0kza50q.jpg

kutup
20-11-2011, 20:02
CANE CORSALAR KORUMA AMAÇLI KULLANILAN KÖPEKLERDİR AMA AYNI ZAMANDA SAHİBE AŞK DERECESİNDE TUTKUN KÖPELERDİR BU YÜZDEN CANİ CORSA SİZİN İÇİN İYİ BİR SEÇİM OLABLİR BU KÖPEKLER ROTWEİLLERİN KORUYUCULUĞUNA DOBERMAMIN ASİLLİĞİNE VE AYNI ZAMANDA GOLDENİN OYUNCULUĞUNA SAHİP TÜRKİYEDE YENİ YENİ TANINMAYA BAŞLAYAN GÜZEL Bİ IRKTIR

Devamı: http://www.alalimsatalim.com/ikinciel/CANE_CORSO_YAVRULAR_ASELET_SiMGESi/485214.htm#ixzz1eBrpzbrH


Hocam iş yerinde ve çevremdeki arkadaşlar surekli köpeklerimdem bahsetiğimi görünce yadırgıyorlar.
Fakat gözleriyle gördükten sonra onların karşılıksız sevgi ve bağlılığını anlıyorlar.
Ankarada olduğum için hafta sonları görebiliyorum.
Bolu da duruyor köpekler ve bunlar ilk yavrularımız.
onlardan ayrılmak çok zor olacak.

malcolm
20-11-2011, 23:30
Hay Allah razi olsun, demek adi JAPON elmasi ha??
Mutlaka bulmam lazim bundan ve dikmem lazim bahceme.

Ankarada yetistigine gore K.Murselde dag kesiminde de yetisir??

babo abi yoksa sen karamürselli misin?

bikmisbroker
21-11-2011, 01:03
babo abi yoksa sen karamürselli misin?


Hayir degilim, orada bir dag evim ve arazim var..
Bu da "alti tirnak" kangallarim..
O zamanlar yavruydular.

Biri erkek biri disi..
Hangisi disi Videoyu izleyin (<object width="300" height="400" ><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="movie" value="http://www.facebook.com/v/426501798171" /><embed src="http://www.facebook.com/v/426501798171" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="300" height="400"></embed></object>) ve de bulun bakalim?? :))))

Videoyu facebook'a yuklemistim, buraya koyamadim.
Linki ve kodu bu sekilde.

<object width="300" height="400" ><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="movie" value="http://www.facebook.com/v/426501798171" /><embed src="http://www.facebook.com/v/426501798171" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="300" height="400"></embed></object>

bikmisbroker
27-11-2011, 00:01
Görünmüyor abi video...


O videoyu facebook'a yukledikten sonra cep telefonumdan silmisim. :))
Facebook da da o link var.

Gorebilseniz 4 aylik bir erkek ile 6 aylik bir bir disi kangal yavrusunu gorebilecektiniz.. :)))

Superlerdi yavru iken, disisi hastalandi ve oldu maalesef.

shehzade
27-11-2011, 00:18
Bu eşşek herifte benim ilk gözağrım.. İSmi Duman.. şark görevi esnasında karakolda besledik.. İlk aldığımızda 1 aylıktı.. Bir sabah ırmağa ağlarabakmaya giderken yanımda götüreyim dedim.. karakoldan 50 mt ötede yere yapıştı gitmiyor.. Gel diyom gelmiyor.. Yanına gidip diz çöktüm.. KAfasını okşadım.. Afferim oğluma benim.. Ben nereye gidersem sende oraya geleceksin tamam mı oğlum dedim gözlerine bakarak.. Bir iki okşayıp bıraktım.. Ondan sonra nereye gidersem gel dediğim an geldi.. Hiç ikiletmedi..

Resimlerde 1 yaşına basmak üzereydi.. 2 ve 3 resimlerde bunu gezdirmeye çıkarmıştık.. Ben kendimi yere attım ahhh diye.. Arkadaş devam etti.. Duman geldi burnunu vura vura kafasını kolumun altına soktu.. Arkadaş çağırıyor gitmiyor.. Gel diyor banamısın demiyor.. Ben dayanamadım kalktım sevmek için hemen şaklabanlığa başladı..

Diğer cinsleri bilmem ama Kangallar süper hayvanlar.. Üstüne köpek tanımam..

Bir akşam serbest bıraktık.. Sabaha karşı çalındı.. 9 ay sonra geri döndü her yeri yara bere içindeydi.. Biz dövüştürmedik el bebek gül bebek büyüttük ama çalan hayvanlar dövüştürmek istemiş hem o hayvanlardan hemde rakiplerinden dayak yemiş.. Bir gün boynunda çamaşır serdikleri kalın ipla döndü.. İpi kırıp kaçmış.. gelir gelmez karakola girip her tarafı kokladı kendini oturduğumuz yere bıraktı. :)

http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/16144_196740787968_709522968_2851000_392559_n.jpg

http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v1050/103/46/709522968/n709522968_1073258_2500.jpg

http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v1050/103/46/709522968/n709522968_1073259_5423.jpg

bikmisbroker
27-11-2011, 00:26
Farkli cins kopeklerim olmadi.
Kangal'im oldu.

Harika hayvanlar.
Bakimi kolaydir, soguga dayaniklidir.
Sahibini korumak icin canini verir.

gaziliahmet
27-11-2011, 15:20
abilerime selamlar öncelikle..benı tanımasanızda ben cogunuzun yazılarını her gun okuyorum(hakkınızı helal edın) sımdı bu forumu bastan sona okudum resımler,sohbetler,harıka..ıns rabbım nasıp ederse bende bı bahcelı bır ev almak (ızmır urla foca taraflarında)ııstıyorum.tabı bır comez olarak,meslege yenı baslamıs bırı olarak daha cok zaman var ama olsun,hayalını kurmak ve o guzel gunlere ulasmak ıstegı bıle yetıyor ınsana..insallah allah banada nasıp eder..

magurus
27-11-2011, 22:21
http://666kb.com/i/bz18wewi2at82jh0l.jpg


buda benim yeni aldığım bahçe...

t.axaray
27-11-2011, 22:34
Bilmeyenler ve öğrenmek isteyenler için .....Çok kolay bir şekilde resim nasıl yüklenir aşağıda:he:bu adresi açın.....

http://666kb.com/u.php


http://666kb.com/i/bz18p0747qzhixmzp.gif

dosya seç e tıklayıp bekleyin ... ve bilgisayarınızdan bir resim seçin......
speıchem e tıklayın
orada çıkan linki kopyalayıp mesaj yazdığın yere yapıştırın.........hayırlı akşamlar...


hadi şimdi sizlerin bahçenizi de görelim.......

Bear_Bull
27-11-2011, 22:39
http://666kb.com/i/bz18wewi2at82jh0l.jpg


buda benim yeni aldığım bahçe...

Hayırlı Olsun. Sn Magurus.:cool: Darısı başımıza diyelim.:halayci:

magurus
27-11-2011, 22:57
Hayırlı Olsun. Sn Magurus.:cool: Darısı başımıza diyelim.:halayci:

inşallah kardeşim...ALLAH gönlünüze göre versin, inşallah...

bende çocukluktan beri bir tutku bu toprak ve hayvancılık işi...

eniştemin urlada çok güzel bir yeri var...resimlerini yükleyeceğim fırsat buldukça...

saygılar.

magurus
27-11-2011, 23:10
http://666kb.com/i/bz19xcp04b2mudnmt.jpg


http://666kb.com/i/bz19xqllkn3ks5wbp.jpg


http://666kb.com/i/bz19y5ebs0288fu91.jpg


http://666kb.com/i/bz19ysc4d04ys43j9.jpg


http://666kb.com/i/bz19z7dazk8ocmnz9.jpg


http://666kb.com/i/bz19zrna1vwos2k85.jpg


http://666kb.com/i/bz1a0d8vpkv0twued.jpg


http://666kb.com/i/bz1a15mb979srtyhx.jpg


http://666kb.com/i/bz1a1kgrt2js9lgbp.jpg


http://666kb.com/i/bz1a36af25nzfl3ad.jpg


bu resimler eniştemin bahçeden...daha çok resim var ama toprak sevenlere bu kadarı yeter.

sonra milleti fazla heveslendirmeyelim...:he:

DarbeliMatkap
27-11-2011, 23:44
http://imageshack.us/photo/my-images/72/dsc03994j.jpg/ resimleri yüklemeyi beceremedim(sn axaray ın yöntemiyle) orduluyum fındık bahçemiz var fındıkla uğraşmayı esasında çok sevmem özellikle hasat zamanı sıcak bir ay ve uzun bir hasatı var.Ancak hayvanlar ve toprak vazgeçilmezlerim imkanım olmamasına rağmen küçük fırsatları değerlendirmeye çalışıyorum.salatalıkları balkonuma limon kasalarına diktim.Salatalıkları çocuklarla ctesi pazar kahvaltılarında afiyetle yedik.Salatalıklar kurudu kasalarda şimdi maydanoz var:)Civcivleri ise sağolsun burda bir arkadaşın makinasında çıkarıp 15 gün baktıktan sonra yeni sahiplerine veriyorum.15 gün sonra o kutuda o hayvanları sıkıştırmanın anlamı yok.Temizliklerine sıcaklıklarına çok önem veriyorum.Odalarına soba kurdum:) 75 lik ampul zaten tepelerinde devamlı.Bir kaça senedir tekrarlıyorum daha elimde civciv ölmedi:)Burada paylaşılanları görünce imrendim.Paylaşmak istedim zira bu işi sevmeyen arkadaşlar nelerle uğraşıyor deyip yadırgıyorlar.Ama inanın miami bech te güzel kızları seyretmektense bunları seyretmek bana daha zevkli geliyor:)http://imageshack.us/photo/my-images/822/dsc04008k.jpg/ bunlarda 15 günlük civcivlerim bazılarının yumurtasının tanesini 5 liraya aldım.Ama 5 kuruş karım yok arada bir verdiğim yeri ziyaret edip ne kadar büyüdüklerini görmek bana yetiyor.

Bear_Bull
27-11-2011, 23:50
Civcivler güzelmiş. :) dahada ufaklarken çok daha sevimliler ama. :yes:


http://imageshack.us/photo/my-images/72/dsc03994j.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/72/dsc03994j.jpg

resimleri yüklemeyi beceremedim(sn axaray ın yöntemiyle) orduluyum fındık bahçemiz var fındıkla uğraşmayı esasında çok sevmem özellikle hasat zamanı sıcak bir ay ve uzun bir hasatı var.Ancak hayvanlar ve toprak vazgeçilmezlerim imkanım olmamasına rağmen küçük fırsatları değerlendirmeye çalışıyorum.salatalıkları balkonuma limon kasalarına diktim.Salatalıkları çocuklarla ctesi pazar kahvaltılarında afiyetle yedik.Salatalıklar kurudu kasalarda şimdi maydanoz var:)Civcivleri ise sağolsun burda bir arkadaşın makinasında çıkarıp 15 gün baktıktan sonra yeni sahiplerine veriyorum.15 gün sonra o kutuda o hayvanları sıkıştırmanın anlamı yok.Temizliklerine sıcaklıklarına çok önem veriyorum.Odalarına soba kurdum:) 75 lik ampul zaten tepelerinde devamlı.Bir kaça senedir tekrarlıyorum daha elimde civciv ölmedi:)Burada paylaşılanları görünce imrendim.Paylaşmak istedim zira bu işi sevmeyen arkadaşlar nelerle uğraşıyor deyip yadırgıyorlar.Ama inanın miami bech te güzel kızları seyretmektense bunları seyretmek bana daha zevkli geliyor:)http://imageshack.us/photo/my-images/822/dsc04008k.jpg/


http://imageshack.us/photo/my-images/822/dsc04008k.jpg
bunlarda 15 günlük civcivlerim bazılarının yumurtasının tanesini 5 liraya aldım.Ama 5 kuruş karım yok arada bir verdiğim yeri ziyaret edip ne kadar büyüdüklerini görmek bana yetiyor.


http://img72.imageshack.us/img72/5494/dsc03994j.jpg


http://img822.imageshack.us/img822/5351/dsc04008k.jpg

PEGA_SUS
28-11-2011, 00:10
çok güzel resimler magurus abi

eniştenler, en güzel hayatı sürüyor valla

dün beni köpek gaptı... aşı vurunmaya gittim demin

o karakartal renkli yavrularadan birini bana...yukarda tam bize doru bakan kuzucuğuda yeğenine ayır abi...

gelip alacam

magurus
28-11-2011, 00:20
çok güzel resimler magurus abi

eniştenler, en güzel hayatı sürüyor valla

dün beni köpek gaptı... aşı vurunmaya gittim demin

o karakartal renkli yavrularadan birini bana...yukarda tam bize doru bakan kuzucuğuda yeğenine ayır abi...

gelip alacam


sen biraz sabret kardeşim...

ilk önce ben, benim ortamı bir hazırlayıp enişteden damızlıkları koparayım...

sonra gel benim bahçeden istediğini al...

hiç merak etme...saygılar.

PEGA_SUS
28-11-2011, 00:31
http://666kb.com/i/bz1a36af25nzfl3ad.jpg

abi dikkat et, börülceleri kaplumbağalar yemesin...


http://www.youtube.com/watch?v=yrwdJ0HhOVM

:kahkah::kahkah::kahkah:

mulayim
28-11-2011, 00:38
sayın arkadaşım bende böyle bir yerde (özellikle Egede bir yerde, Ayvalık olabilir )

YAŞAMAK İÇİN YERLEŞİM YERİ ARIYORUM BU KONUDA YARDIMCI OLURSAN SEVİNİRİM

İstanbulda oturuyorum .emekliliğime az kaldı arazi alıp koyun bakmak istiyorum . aslen Konyalıyım.

mulayim
28-11-2011, 00:53
yukarı resimdeki MAGURÜS abi varya onu bul

1 aydır oralardan arsa kapatıyor...

valla 30.000 e aldığını, 150 ye satar sana :kahkah:

sen yeterki paradan haber ver

150 liyi bulun ca ararım arkadaşı memur emeklisin de ne arar o kadar para

magurus
28-11-2011, 01:01
150 liyi bulun ca ararım arkadaşı memur emeklisin de ne arar o kadar para


sen merak etme kardeş...

her türlü yardımcı olurum...senin dediğin yerler biraz pahalıdır...

sen bu işi kafaya iyice koyduğun zaman, bana özelden yaz...

ben sana yardımcı olurum...yerini kendin seçer, pazarlığını kendin yaparsın...

ben emlakçı değilim...sadece toprak ve hayvan severim...

saygılar...

magurus
28-11-2011, 01:13
herkese, hayırlı geceler...

mulayim
28-11-2011, 01:20
sen merak etme kardeş...

her türlü yardımcı olurum...senin dediğin yerler biraz pahalıdır...

sen bu işi kafaya iyice koyduğun zaman, bana özelden yaz...

ben sana yardımcı olurum...yerini kendin seçer, pazarlığını kendin yaparsın...

ben emlakçı değilim...sadece toprak ve hayvan severim...

saygılar...

çok sağ olasın arkadaşım ben eşimle gezdim kaldım oralarda özellikle Ayvalık- Altınova da fakat bir ay dan fazla kalmak gerekiyor 20- 30 dönümlük lük tarla almak istiyorum sadece koyun bakıcam becere bilirsem de zeytinlik yaparım ağaçların altın da kurbanlık yetiştirmek istiyorum . bizden emekli olupta oralara yerleşmiş 5-6 tane memur ailesi var . çok ta memnunlar . gerekirse tayin alıp birkaç seneyide orada geçiririm. bağ bahçe bizi yorar bizim köyde tarlalarımız var gidip oraları ekemiyoruz bile bu işler bizden geçti galiba yaş 46 ama erken çöktük herhalde .

magurus
28-11-2011, 10:19
günaydın, hayırlı haftalar olsun herkese...:)

Halil64
28-11-2011, 10:31
günaydın, hayırlı haftalar olsun herkese...:)
Günaydın Yusuf abi, bereketli, huzurlu bir hafta dilerim... :)

magurus
29-11-2011, 10:23
slm...günaydın...

borsada kazancınız bol, bahçenizde mahsülünüz bereketli olsun...

magurus
02-12-2011, 09:51
slm...hayırlı cumalar...bahçe dostları.

t.axaray
02-12-2011, 12:01
slm...hayırlı cumalar...bahçe dostları.hayırlı cumalar......bir bak bakalım senin bahçedende böyle bir görüntü verebilecen mi..... Bahçeden Aksaray ve Hasan DAĞI......bu arada bizde Hisse net te bir bahçe dostları kulübü kursak mı ne dersiniz......http://666kb.com/i/bz5vnv7jpxi2pjzwd.jpg

magurus
03-12-2011, 12:40
hayırlı cumalar......bir bak bakalım senin bahçedende böyle bir görüntü verebilecen mi..... Bahçeden Aksaray ve Hasan DAĞI......bu arada bizde Hisse net te bir bahçe dostları kulübü kursak mı ne dersiniz......http://666kb.com/i/bz5vnv7jpxi2pjzwd.jpg


kardeş, manzara çok güzel...

benim bahçede sipil dağının eteklerinde...

oranın manzarası da harika oluyor...ama yerleşmeden yakalayamam o görüntüleri.

bahçe dostları kulübüne gelince, neden olmasın...

saygılar.

alpbike
03-12-2011, 13:04
http://666kb.com/i/bz18wewi2at82jh0l.jpg

buda benim yeni aldığım bahçe...
yakışıklı senin oğlan mı?

magurus
03-12-2011, 21:10
yakışıklı senin oğlan mı?

ALLAH bağışlarsa evet kardeş, benim oğlum...

ALLAH cümlesinin evladını kendisine bağışlasın...

acdc
04-12-2011, 02:47
merabalar,
20 donum arazı alacagım.
200-250 adet ceviz dikecegim.
8-10 sene sonra agac bası 100 kilo ceviz alacagım...
cevizin kılosu 8-10 tl olsun.
yıllık150-175 bin tl karım olacak(masraflar cıktıktan sonra)...bu arada brezılya da cevız uretımını arttırıyor ammma bızım cevızın ozellıgı daha ıyı....KUCUK PLANIM insallah olur..ne diyelim...
saygılarımla..

bikmisbroker
04-12-2011, 03:07
ALLAH bağışlarsa evet kardeş, benim oğlum...

ALLAH cümlesinin evladını kendisine bağışlasın...

Amin, en guzel yatirim evlatlarimizdir.

t.axaray
04-12-2011, 11:11
Bahçe seven tüm dostları kulübümüze üye olmaya bekliyorum.....:hg:
Adres burada.......tarif etmeye gerek yok .....yolu kolayca bulabilirsiniz.....:)

http://www.hisse.net/forum/group.php
http://www.hisse.net/forum/group.php?groupid=103

t.axaray
04-12-2011, 18:26
aslında her canlının yaşamaya hakkı var........resmini eklediğim köstebek de bilerek hayatını almış değilim.....bahçede toprak yığıntıları görünce elime bir kürek aldım...tesadüf toprak ta bir hareketlilik vardı....küreği daldırdım...ve bu çıktı....inanın o güne kadar bir köstebeği canlı -cansız hiç görmedim....topraktan çıkardığımda canlıydı ........resmini çektim....ve bir ziraat mühendisi arkadaşıma sordum bu nedir........böylece köstebekle tanıştım.............

http://www.hisse.net/forum/group.php?do=picture&groupid=103&attachmentid=90945

Akresi
04-12-2011, 18:49
çok sağ olasın arkadaşım ben eşimle gezdim kaldım oralarda özellikle Ayvalık- Altınova da fakat bir ay dan fazla kalmak gerekiyor 20- 30 dönümlük lük tarla almak istiyorum sadece koyun bakıcam becere bilirsem de zeytinlik yaparım ağaçların altın da kurbanlık yetiştirmek istiyorum . bizden emekli olupta oralara yerleşmiş 5-6 tane memur ailesi var . çok ta memnunlar . gerekirse tayin alıp birkaç seneyide orada geçiririm. bağ bahçe bizi yorar bizim köyde tarlalarımız var gidip oraları ekemiyoruz bile bu işler bizden geçti galiba yaş 46 ama erken çöktük herhalde .

Edremit'i de düşün.. Özellikle dağ tarafı köylerde iyi yer bulursun. Çoğu yerde zeytin de vardır. Zaten satılık zeytinlik de çok oralarda.... Ben de Edremit'te ovada aldım 15 dönüm. Allah nasip ederse bir gün gidecez bakalım. Edremit'teki yeri bu yıl kiraya verdim. adam buğday+mısır ekecek. Karşılığında bahçenin bir kısmına çit yapacak, 25 tane orta büyüklükte çeşitli meyve ağaçları dikip bakacak... Seneye gidip bir ayar vermem lazım artık... Resim arazinin girişi.. Arkadaki kavaklar benim.. Yanda görünen zeytinler gibi 600 ağaç vardı, söktürdüm. 15 tane falan bıraktım... Ama bahçe yapmak için çok uğraşmak gerekecek :)

http://c1112.hizliresim.com/s/4/wztf.jpg

epikur
04-12-2011, 20:36
Bu güzel kulübe üyelik davetiyesi gönderen arkadasa cok tesekkürler.
Tabiiki seve seve üye oldum.
Sonucda bu yöndeki her türlü aktivite...uzun vadede...kalici degerler yaratiyor ve kesinlikle sürdürebilir güzelliklerler yaratiyor.
Hele birde az cok bir "ökonomik arti" yaratabiliyorsa...ne mutlu gerceklestirebilene.

Tüm buradaki arkadaslara basarilar ve hayirli ugrasilar dilerim.
Pek bir sey ekleyemesemde...bu basligi seve seve okuyacagim. :)

Not: "Mahsullerin degerlendirilmesinde, yani satisindaki belirsizliklerden dolayi olaya ciddi ve profesyonel yatirim yapma seklindeki bir yaklasimi (yani yatirimin en azindan tüm giderleriyle kendi kendini finanse etme durumu) imkansiz kiliyor...görebildigim kadariyla.
Ama hobisel seklinde bir ugrasida tabiiki güzel bir sey.

t.axaray
04-12-2011, 21:24
Bu güzel kulübe üyelik davetiyesi gönderen arkadasa cok tesekkürler.
Tabiiki seve seve üye oldum. .

Hoşgeldiniz Sn.Epikur.....Sizi burada görmek çok güzel........


Sonucda bu yöndeki her türlü aktivite...uzun vadede...kalici degerler yaratiyor ve kesinlikle sürdürebilir güzelliklerler yaratiyor.
Hele birde az cok bir "ökonomik arti" yaratabiliyorsa...ne mutlu gerceklestirebilene.

Tüm buradaki arkadaslara basarilar ve hayirli ugrasilar dilerim.

herşey para demek değil....ben denedim birşeyler kazanmayı.......toptan verdiğim meyve çeşitleri var......bahçenin giderlerini fazlasıyla karşılıyor ve artısı da bahçenin gittikçe artan değerlenmesi var....Doğaya yeşilin kazandırılması ve bu ağaçlardan tüm canlıların faydalanması artı bir kazanç.....

Pek bir sey ekleyemesemde...bu basligi seve seve okuyacagim. :)

Her zaman kapımız size açık mutluluk duyarız.....


Not: "Mahsullerin degerlendirilmesinde, yani satisindaki belirsizliklerden dolayi olaya ciddi ve profesyonel yatirim yapma seklindeki bir yaklasimi (yani yatirimin en azindan tüm giderleriyle kendi kendini finanse etme durumu) imkansiz kiliyor...görebildigim kadariyla.
Ama hobisel seklinde bir ugrasida tabiiki güzel bir sey.
Önce bir pazar araştırılması ve ne gibi ürünler daha fazla elde kalmadan satılır.... öğrenilmesi ......ondan sonra yatırıma karar verilmesi yerinde olur.........ve Hisse-net dostlarıma da kapım her zaman açık.......ikram etmekten büyük mutluluk duyarım.....bu benim için büyük bir onur olur........saygılar ve sevgiler tüm dostlara.....

şef
04-12-2011, 21:35
benim de boş zamanlarımda çalıştığım bir bahçem var. stres atmak için iyi oluyor. ön bahçemizde gül ağaçları var. arka bahçemizde(100M2) meyva ağaçları. Yazın yazlık evimize gittiğimizden yazlık sebze ekemiyorum. sadece fazla su istemeyen küçük domates ekiyorum. daha doğrusu bir kez ektim, sonra dökülen tohumundan tekrar çıkıyor. yaz dönüşü küçük kıpkırmızı domatesleri, bahçede çalışırken atıştırmak hoş oluyor. 1 ay kadar önce bahçenin yarım gün güneş alan bir köşesine 2m*3.5m ölçülerinde bir alana sera yaptım. geçen kış ev ve bahçe atıklarından kompos yapımına başlamıştım. yazın iyice olgunlaştı. onları toprağın üstüne attım.gerçi biraz az geldi. gübre kullanmak istemedim. bakalım kompos ile sebzeler iyi gelişim gösterebilecekler mi? bu kadar alanda yok, yok. 2 hafta kadar önce 50 kök fide marul ektim. hepside tuttu. 10 gün kadar öncede geriye kala kısma soğan sarımsak, marul(tohum), ıspanak, tere, roka, maydanoz, dereotu ektim. birde kuzu kulağı. bahçemizde yazın kendiliğinden 2 kök kuzu kulağı çıkmış. yaz sonu tohumlarını almıştım. şimdiden tere, maydanoz, ıspanak çimlendiler. sarımsak filizlendi. diğerlerinde birşey yok, henüz. hava akşam -5 derecelere düştüğü geçen hafta marullara birşey olmadı. ayrıca dışarıya sarımsak, bakla ve ıspanak ektim. bakalım yemek nasip olacak mı?

epikur
05-12-2011, 01:10
...herşey para demek değil....ben denedim birşeyler kazanmayı.......toptan verdiğim meyve çeşitleri var......bahçenin giderlerini fazlasıyla karşılıyor ve artısı da bahçenin gittikçe artan değerlenmesi var....Doğaya yeşilin kazandırılması ve bu ağaçlardan tüm canlıların faydalanması artı bir kazanç.....


Cok güzel sn axaray. Bahsettikleriniz ile yüzde yüz haklisiniz. Olayin artilari cok bariz. Tebrikler.

Davetiyeniz icinde cok tesekkürler. Yolum düserse, bahcenizi seve seve görmek isterim.

mulayim
05-12-2011, 02:03
Edremit'i de düşün.. Özellikle dağ tarafı köylerde iyi yer bulursun. Çoğu yerde zeytin de vardır. Zaten satılık zeytinlik de çok oralarda.... Ben de Edremit'te ovada aldım 15 dönüm. Allah nasip ederse bir gün gidecez bakalım. Edremit'teki yeri bu yıl kiraya verdim. adam buğday+mısır ekecek. Karşılığında bahçenin bir kısmına çit yapacak, 25 tane orta büyüklükte çeşitli meyve ağaçları dikip bakacak... Seneye gidip bir ayar vermem lazım artık... Resim arazinin girişi.. Arkadaki kavaklar benim.. Yanda görünen zeytinler gibi 600 ağaç vardı, söktürdüm. 15 tane falan bıraktım... Ama bahçe yapmak için çok uğraşmak gerekecek :)

http://c1112.hizliresim.com/s/4/wztf.jpg

SAYIN ARKADAŞIM

ben oralarıda iyi bilirim fakat altınova veya ayvalık tarafından yer alıp yerleşmek istiyorum ben memurum tayinimi de alabilirim bana kızım için deniz de lazım ayaklarından ameliyat oldu bol yüzmesi gerekiyor. altın ovada tarlalar var
burda sebzecilik yapmak istemiyorum kurbanlık koyun yetiştirmek için bahçe yapıp koyun beslemek istiyorum .
bu arada denizi de seviyorum bizden emekli olupta oralara yerleşen arkadaşlarımız var .tam yaşanacak yerler.
ben konyalıyım fakat istanbul da yaşıyorum sakız veya kıvırcık cinsi koyun yetiştirmek orada çok elverişli.
bizden edremitte, gürede, havran da burhayiyede, ayvalıkta yaşıyan arkadaşlarımız var yaşım daha 45 bu işi yaparım zannedersem . bana, ayvalık veya altın ovayı iyi biler arkadaşlar varsa yardımları için cok sevinirim.

magurus
05-12-2011, 09:54
slm...günaydın bahçe dostları...

herkese hayırlı haftalar olsun inşallah...:)

mahmut1
05-12-2011, 10:02
Günaydın toprağın insanları.

alpbike
05-12-2011, 10:15
ALLAH bağışlarsa evet kardeş, benim oğlum...

ALLAH cümlesinin evladını kendisine bağışlasın...
Amin. Maaşallah bu gidişle 1.90 boy olur bunda. iyi basketçi olur

t.axaray
05-12-2011, 10:21
slm...günaydın bahçe dostları...

herkese hayırlı haftalar olsun inşallah...:)


Günaydın toprağın insanları.
Günaydınlar...bugün ve hergün kazancınız bol......çevreniz ve hisseleriniz her zaman yeşil olsun.......:)


http://www.hisse.net/forum/group.php
http://www.hisse.net/forum/group.php?groupid=103

Halil64
05-12-2011, 10:50
Edremit'i de düşün.. Özellikle dağ tarafı köylerde iyi yer bulursun. Çoğu yerde zeytin de vardır. Zaten satılık zeytinlik de çok oralarda.... Ben de Edremit'te ovada aldım 15 dönüm. Allah nasip ederse bir gün gidecez bakalım. Edremit'teki yeri bu yıl kiraya verdim. adam buğday+mısır ekecek. Karşılığında bahçenin bir kısmına çit yapacak, 25 tane orta büyüklükte çeşitli meyve ağaçları dikip bakacak... Seneye gidip bir ayar vermem lazım artık... Resim arazinin girişi.. Arkadaki kavaklar benim.. Yanda görünen zeytinler gibi 600 ağaç vardı, söktürdüm. 15 tane falan bıraktım... Ama bahçe yapmak için çok uğraşmak gerekecek :)

http://c1112.hizliresim.com/s/4/wztf.jpg

Çok güzel toprak Sn. Akresi, bu tarlaya adam dikseniz biter. :super:

Maşallah yemyeşil, iklim olarak da harika bir bölge zaten.

Buraya ne dikseniz olur.

Her şey gönlünüzce olsun, selamlar. :)

magurus
05-12-2011, 12:04
Amin. Maaşallah bu gidişle 1.90 boy olur bunda. iyi basketçi olur


sağol kardeşim...ALLAH herkesin yavrusunu kendisine bağışlasın...

abisi, resimdeki evladım 1, 1, 1992 oğumlu...adı yunus emre...egede okuyor...

şimdiki gençler sulak yerde büyüyor...şu anda 1,85 zaten abisi.

oda babasının zevk aldığı her şeyden zevk alıyor...şükürler olsun rabbime...

benim en iyi arkadaşım...

shehzade
05-12-2011, 12:10
sağol kardeşim...ALLAH herkesin yavrusunu kendisine bağışlasın...

abisi, resimdeki evladım 1, 1, 1992 oğumlu...adı yunus emre...egede okuyor...

şimdiki gençler sulak yerde büyüyor...şu anda 1,85 zaten abisi.

oda babasının zevk aldığı her şeyden zevk alıyor...şükürler olsun rabbime...

benim en iyi arkadaşım...

Günaydın abi...

Ne mutlu Yunus Emre ve sana...

magurus
05-12-2011, 12:17
Günaydın abi...

Ne mutlu Yunus Emre ve sana...

sağol kardeşim...ALLAH RAZI OLSUN...

ALLAH herkese nasip etsin inşallah...

magurus
05-12-2011, 12:49
http://666kb.com/i/bz8ycv3dy9grcakk6.jpg

hafta sonu zeytinlerimi toplayacağım hayırlısıyla...


http://666kb.com/i/bz8yb7mcmywg2aowm.jpg

http://666kb.com/i/bz8yc47w23etgr6om.jpg

http://666kb.com/i/bz8ychzkm0g095k7q.jpg

bahçe sevgisi olduğu kadar, hayvan sevgisi de var içimizde, şükürler olsun.

Burakcan
05-12-2011, 15:31
Muhteşem bir forum emeği, geçenlerin eline sağlık,sürekli takipcisi olacağım,sabah fark ettim,çok keyf aldım.

magurus
05-12-2011, 15:38
Muhteşem bir forum emeği, geçenlerin eline sağlık,sürekli takipcisi olacağım,sabah fark ettim,çok keyf aldım.


ne mutlu size, sevgili kardeşim...

aramıza hoş geldiniz...:)

Akresi
05-12-2011, 18:51
Çok güzel toprak Sn. Akresi, bu tarlaya adam dikseniz biter. :super:

Maşallah yemyeşil, iklim olarak da harika bir bölge zaten.

Buraya ne dikseniz olur.

Her şey gönlünüzce olsun, selamlar. :)


Selam kardeş, teşekkürler iyi dileklerin için... İnşallah dikmek ve davet etmek nasip olur

Akresi
05-12-2011, 18:58
SAYIN ARKADAŞIM

ben oralarıda iyi bilirim fakat altınova veya ayvalık tarafından yer alıp yerleşmek istiyorum ben memurum tayinimi de alabilirim bana kızım için deniz de lazım ayaklarından ameliyat oldu bol yüzmesi gerekiyor. altın ovada tarlalar var
burda sebzecilik yapmak istemiyorum kurbanlık koyun yetiştirmek için bahçe yapıp koyun beslemek istiyorum .
bu arada denizi de seviyorum bizden emekli olupta oralara yerleşen arkadaşlarımız var .tam yaşanacak yerler.
ben konyalıyım fakat istanbul da yaşıyorum sakız veya kıvırcık cinsi koyun yetiştirmek orada çok elverişli.
bizden edremitte, gürede, havran da burhayiyede, ayvalıkta yaşıyan arkadaşlarımız var yaşım daha 45 bu işi yaparım zannedersem . bana, ayvalık veya altın ovayı iyi biler arkadaşlar varsa yardımları için cok sevinirim.

Umarım iyi bir yer bulursun... Tabi ki yaşanacak yerler saydıkların... Bence emlakçıları ara.. adamlarda yer çok. Sora sora bir fikir de edinirsin arazi fiyatları hakkında... Kızınıza da şifalar dilerim. Edremit, denizi, kaplıcası, bölge hastanesi, hava alanı, Kaz Dağları... ile hoşuma gidiyor. Yaşın genç...Bir an önce başla da gelip senden öğrenelim. iki koyun da biz bakarız. Mübarek hayvandır, severim.

mulayim
06-12-2011, 07:38
Umarım iyi bir yer bulursun... Tabi ki yaşanacak yerler saydıkların... Bence emlakçıları ara.. adamlarda yer çok. Sora sora bir fikir de edinirsin arazi fiyatları hakkında... Kızınıza da şifalar dilerim. Edremit, denizi, kaplıcası, bölge hastanesi, hava alanı, Kaz Dağları... ile hoşuma gidiyor. Yaşın genç...Bir an önce başla da gelip senden öğrenelim. iki koyun da biz bakarız. Mübarek hayvandır, severim.

çok teşekkür ederim arkadaşım ihşallah başarırım benim önüm de örnekleri olan arkadaşlar var bizden oralara gidip yerleşen yaşıyan kışın bile istanbula gelmiyorlar mesala güre ye bir arkadaş yertleşti burda işi de ticareti de var fakat oralarda iş bakıyor iş yapıyır onlar inşaat ve dekarasyon işi yapıyorlar .

t.axaray
06-12-2011, 09:43
Günaydınlar...bugün ve hergün kazancınız bol......çevreniz ve hisseleriniz her zaman yeşil olsun.......:)


http://www.hisse.net/forum/group.php
http://www.hisse.net/forum/group.php?groupid=103

Bu dilekleri tekrarlayarak........TARIMSAL YATIRIM FİKİRLERİ..............Herkes bölgesindeki güzel yerleri....tarla veya arsa fiyatlarını... bahçesinde veya tarlasında yetişen ürünleri ve resimlerini ..pazar durumunu yazabilir........Burada yani Aksaray da yetişen ürünler...bir Ege veya Akdeniz bölgesine göre sınırlı.........Bilgisi olan arkadaşlardan.........bunlardan bahsetmesi ........Alçak gönüllülüğüyle uzman olduğunu hala öğrenme aşamasında olduğunu söylemesine rağmen bizden çok çok daha bilgili olduğunu kabul etmemiz gereken Sn CETVEL den bilgiler alabiliriz......tabi kendisinin de zamanı müsait olduğu zamanlarda.........kendisini fazla sıkıştırmadan........tüm katılan ve buraya faydalanabileceğimiz bilgileri aktaran dostlarıma teşekkür ederim........Saygılar...sevgiler.....

t.axaray
06-12-2011, 10:12
Buradaki tüm dostlarımız şunu unutmasın iyi bir yerde geleceği olan bir bölgede alınan arsa ve tarla HER ZAMAN şu borsadan çok çok daha iyi gelir ve değer artışı getirir bunu sakın unutmayın..........Nerede olursa olsun Uzun Vadeli alacağınız bir arsa size çok değerler kazandırır.........rakamları yazmadan bir daire ye vereceğiniz paranın yarı fiyatındanda aza alacağınız bir arsa veya tarla.....ileriki yıllarda belki iki belki 5 daire kazandırabilir.........Yatırım yaparken önce bir çevrenize bir bakın.........bulunduğunuz bölgede nereye doğru bir yerleşim var.......araştırın........aceleci olmayın.....kimsenin beğenmediği bu yüzden çok ucuz olduğu yerleri tespit edin.....ben öyle yerler gördüm ki buradan hiç birşey olmaz denilen yerlerde öyle siteler yapıldıki........yine tarımsal araziler ileriki yıllarda öyle kıymetli olacak ki.........İmzamda görüldüğü gibi yazın arsa ya yoğun bir talep oluşmakta bizim bölgede.......kışın da sanki herkes unutmuş.........herkesin unuttuğu hatta elinden çıkarmak için çok ilginç nedense yarıştığı bu kış dönemi arsa veya tarla almanız için iyi bir dönemdir.......yazın ise talebin çok olduğu dönem...... satmak isterseniz alıcıların yoğun olduğu bir dönem dir.... örnek bahçe yaptığım yer toprağı kimse beğenmediği için o kadar çok ucuzduki.....fakat öyle verimli çıktıki şimdi 10 kat......bizim bölgede bir gözlem diğer yerlerde nasıl bilemiyorum........saygılar

Halil64
06-12-2011, 10:27
http://666kb.com/i/bz8yc47w23etgr6om.jpg

http://666kb.com/i/bz8ychzkm0g095k7q.jpg

bahçe sevgisi olduğu kadar, hayvan sevgisi de var içimizde, şükürler olsun.Çok güzel fotoğraflar Yusuf abi, elinize sağlık.

Böylece forumdaşlar sizi daha yakından tanımış oldu. Gerçi ben daha önce tanıdım. :)

Delikanlıyı da Allah bağışlasın, kınından çıkmaya hazır kılıç gibi maşallah... :)

magurus
06-12-2011, 10:34
selam, bahçe dostları....

gününüz aydın, bahçeniz yeşil, kazancınız bereketli olsun...:)

magurus
06-12-2011, 10:38
Çok güzel fotoğraflar Yusuf abi, elinize sağlık.

Böylece forumdaşlar sizi daha yakından tanımış oldu. Gerçi ben daha önce tanıdım. :)

Delikanlıyı da Allah bağışlasın, kınından çıkmaya hazır kılıç gibi maşallah... :)


ALLAH bin kere razı olsun canım kardeşim....

ALLAH herkese nasip etsin...

saygılar.

magurus
06-12-2011, 11:19
Buradaki tüm dostlarımız şunu unutmasın iyi bir yerde geleceği olan bir bölgede alınan arsa ve tarla HER ZAMAN şu borsadan çok çok daha iyi gelir ve değer artışı getirir bunu sakın unutmayın..........Nerede olursa olsun Uzun Vadeli alacağınız bir arsa size çok değerler kazandırır.........rakamları yazmadan bir daire ye vereceğiniz paranın yarı fiyatındanda aza alacağınız bir arsa veya tarla.....ileriki yıllarda belki iki belki 5 daire kazandırabilir.........Yatırım yaparken önce bir çevrenize bir bakın.........bulunduğunuz bölgede nereye doğru bir yerleşim var.......araştırın........aceleci olmayın.....kimsenin beğenmediği bu yüzden çok ucuz olduğu yerleri tespit edin.....ben öyle yerler gördüm ki buradan hiç birşey olmaz denilen yerlerde öyle siteler yapıldıki........yine tarımsal araziler ileriki yıllarda öyle kıymetli olacak ki.........İmzamda görüldüğü gibi yazın arsa ya yoğun bir talep oluşmakta bizim bölgede.......kışın da sanki herkes unutmuş.........herkesin unuttuğu bu kış dönemi arsa veya tarla almanız için bir dönemdir.......yazın ise talebin çok olduğu dönem...... satmak isterseniz alıcıların yoğun olduğu bir dönem dir.... örnek bahçe yaptığım yer toprağı kimse beğenmediği için o kadar çok ucuzduki.....fakat öyle verimli çıktıki şimdi 10 kat......bizim bölgede bir gözlem diğer yerlerde nasıl bilemiyorum........saygılar


sevgili kardeşim, axaray...yukarıdaki yazında çok güzel örnekler vermişsin, tebrikler.

ben çocukluğumdan beri hep beninde bir bağım, bir bahçem olsun diye hayal kurdum...
bu sevginin çocuk yaşta içime düşmesinin sebebi ise, ana tarafımın hepsinin bahçe, tarla sahibi olmasıdır.
her sene yaz tatilimizi o bahçe ve tarlalarda koşarak, incir ağaçlarına tırmanarak geçirdik...
ALLAH nasip etti, bizimde bir bahçemiz oldu şükürler olsun...ben bu bahçeyi almadan önce inanın aylarca,
gezmediğim, dolaşmadığım yer kalmadı...izmirin tüm ilçelerinin köylerini dolaştım, köy kahvelerinde oturdum,
yaşlılarla muhabbet ettim ve satılık yer olup olmadığını soruşturdum...topikte bahçe dostu emlakcı var mı,
yok mu? bilmiyorum ama, tarla ve bahçe alacak arkadaşlara tavsiyem direk mal sahiplerinle muhatap olsunlar.
emlakçıya devrilmesinler...ben bunların örneklerini inanın çok yaşadım...köyleri gezerken bir amcayla tanıştım.
mustafa amca, yüzü kırış kırış, elleri kat kat nasır tutmuş, 85 yaşında ama dipcik gibi maşallah.
bana dedi ki, oğlum dağ başında da olsa toprak alın, toprağa yatırım yapın oğlum dedi.
ama şuna çok dikkat ettim, amcanın canı yanmış gibi içten bana tavsiyede bulunması beni çok duygulandırdı.
neyse yerimizi aldık, bir anda dikili 35 tane ağacım oldu. çok güzel bir duygu, benim ağacım var demek...
arazide yer çok, önümüzde ki sene nasipse değişik ağaçlarda dikeceğim içine...benim arazinin etrafında,
satılık yerler varmış, ben bunu duydum ve bazı kişilere sahiplerini tanıyorsanız haberiniz olsun, ben oralara,
talibim beni ararsanız sevinirim diye haber bıraktım...yani yerimi dahada genişletmeyi düşünüyorum hayırlısıyla.
ben buradan tüm arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum...kenarda paranız varsa toprak alın.
aynen mustafa amcanın bana söylediği gibi....

saygı ve sevgilerimle...

magurus
07-12-2011, 10:09
slm...bahçe dostları...

gününüz aydın, kazancınız bereketli olsun...:)

yeşilçevre
07-12-2011, 10:27
Güne positif başlamak için hissenette ilk girilecek forum,emeği geçenlerin eline sağlık.

magurus
08-12-2011, 10:44
slm.

bahçeniz ve endeks'iniz hep YEŞİL olsun...:)

Halil64
08-12-2011, 11:00
slm.

bahçeniz ve endeks'iniz hep YEŞİL olsun...:)
A. selam Yusuf abi, amiiiinnnn. :)

KONYALIYIZ
08-12-2011, 17:04
Buradaki tüm dostlarımız şunu unutmasın iyi bir yerde geleceği olan bir bölgede alınan arsa ve tarla HER ZAMAN şu borsadan çok çok daha iyi gelir ve değer artışı getirir bunu sakın unutmayın..........Nerede olursa olsun Uzun Vadeli alacağınız bir arsa size çok değerler kazandırır.........rakamları yazmadan bir daire ye vereceğiniz paranın yarı fiyatındanda aza alacağınız bir arsa veya tarla.....ileriki yıllarda belki iki belki 5 daire kazandırabilir.........Yatırım yaparken önce bir çevrenize bir bakın.........bulunduğunuz bölgede nereye doğru bir yerleşim var.......araştırın........aceleci olmayın.....kimsenin beğenmediği bu yüzden çok ucuz olduğu yerleri tespit edin.....ben öyle yerler gördüm ki buradan hiç birşey olmaz denilen yerlerde öyle siteler yapıldıki........yine tarımsal araziler ileriki yıllarda öyle kıymetli olacak ki.........İmzamda görüldüğü gibi yazın arsa ya yoğun bir talep oluşmakta bizim bölgede.......kışın da sanki herkes unutmuş.........herkesin unuttuğu hatta elinden çıkarmak için çok ilginç nedense yarıştığı bu kış dönemi arsa veya tarla almanız için iyi bir dönemdir.......yazın ise talebin çok olduğu dönem...... satmak isterseniz alıcıların yoğun olduğu bir dönem dir.... örnek bahçe yaptığım yer toprağı kimse beğenmediği için o kadar çok ucuzduki.....fakat öyle verimli çıktıki şimdi 10 kat......bizim bölgede bir gözlem diğer yerlerde nasıl bilemiyorum........saygılar

Katılıyorum Abi'm ,uzun vadeli düşünmek lazım bu konuda
Saygılar

t.axaray
08-12-2011, 20:24
Katılıyorum Abi'm ,uzun vadeli düşünmek lazım bu konuda
Saygılar
Hoşgeldin Konyalım........Avatarındaki 42 ye alışmıştık........resim olunca sanki başka biri gelmiş gibi alışamadım bir türlü.:)........Arsa veya tarla hiç bir zaman bu borsa gibi yapmaz....Alınca hemen satmak gibi bir niyetiniz olmadığı için dolaşırsınız araştırırsınız........en uygun fiyatı kollarsınız........alınca da hergün kaç para oldu......dirençlerinde mi desteklerinde mi diye bakmazsınız ........dolayısıyla toprak alan daima kazanır.........borsa da ky birilerinin demesiyle tüm birikimini bir çırpıda bilmediği araştırmadığı ne iş yaptığını dahi tam bilmediği bir yere yatırıverir........sonrası........işte bugünlerde görüyoruz.........profilimin 21.05 tarihinden itibaren ziyaretçilerin söyledikleri bölümünün 5.sayfasında.....4.sayfasında...3.sayfasında bu konuda birşeyler yazmıştım....keşke haklı çıkmasaydım da kimse kaybetmeseydi.......ben hala seyrediyorum.....yazın arsa kışın borsa derdim hep fakat bu kış çetin geçecek gibi.........artık kazançtan söz etmekten ziyade kaybetmemek dileğiyle....saygılar......sevgiler......bahçeniz ve hisseleriniz hep yeşil olsun...........

zottiri
08-12-2011, 20:43
Axaray dostum emeğine saygı gösteriyor darısı başımıza diyorum.Bencede toprak en iyi yatırım.İlk fırsatta zaradan çıkarsam bende araziye yatırım yapacam.İnşallah ziyaretinede gelmeyi düşünüyorum ilkbahar gibi, kolay gelsin

t.axaray
08-12-2011, 20:44
YEŞİLİ SEVENLER ÜYE OLMAYI UNUTMAYIN.........
http://www.hisse.net/forum/group.php
http://www.hisse.net/forum/group.php?groupid=103

Akresi
08-12-2011, 23:18
Zarar öyle büyüyor ki bahçe de teselli etmez gaari :)

Bir soru: bahçemin kenarında karaltılar (Böğürtlen ve hayıtlar) var. Bahçeyi sürecez lakin bunlar epey bi yayılmış. Bunlardan en makul kurtuluş yolu nasıldır? Bilen cevaplarsa sevinirim.

Halil64
09-12-2011, 08:38
Zarar öyle büyüyor ki bahçe de teselli etmez gaari :)

Bir soru: bahçemin kenarında karaltılar (Böğürtlen ve hayıtlar) var. Bahçeyi sürecez lakin bunlar epey bi yayılmış. Bunlardan en makul kurtuluş yolu nasıldır? Bilen cevaplarsa sevinirim.

Bizim oralarda gür üzüm derler böğürtlene.
Babam zamanında çok kökledi gür üzümlerini.
Yani bunlardan kurtulmanın en iyi yolu köklemek o da çok kolay değildir tabi.
Köklemeden keserseniz tekrar çoğalırlar.

Akresi
09-12-2011, 10:13
Bizim oralarda gür üzüm derler böğürtlene.
Babam zamanında çok kökledi gür üzümlerini.
Yani bunlardan kurtulmanın en iyi yolu köklemek o da çok kolay değildir tabi.
Köklemeden keserseniz tekrar çoğalırlar.

Köklemek yani kökünden çıkarmak, diye anladım. Pullukla... Hımmss. İş çok vesselam.

magurus
09-12-2011, 10:14
slm...bahçe dostları...hayırlı günler, hayırlı cumalar olsun.

Halil64
09-12-2011, 10:34
Köklemek yani kökünden çıkarmak, diye anladım. Pullukla... Hımmss. İş çok vesselam.
Evet köklemek, kökünden çıkarmak fakat pullukla olmaz.
Eğer geniş bir alana yayılmışsa pulluk onların üzerine gidemez.
Dolayısıyla çapa-kürekle köklenmesi lazım.

shehzade
09-12-2011, 12:57
Evet köklemek, kökünden çıkarmak fakat pullukla olmaz.
Eğer geniş bir alana yayılmışsa pulluk onların üzerine gidemez.
Dolayısıyla çapa-kürekle köklenmesi lazım.

Hayırlı cumalar..

Böğürtlen en güzel bahçe çitidir esasında.... Eğer çok mahsuru yoksa bahçeniz için budamak yoluyla bir düzene sokabilirsiniz..

t.axaray
09-12-2011, 13:26
Hayırlı cumalar..

Böğürtlen en güzel bahçe çitidir esasında.... Eğer çok mahsuru yoksa bahçeniz için budamak yoluyla bir düzene sokabilirsiniz..

hayırlı cumalar....ben böğürtleni çoğaltmak için uğraşıyorum...tel örgü boyunca.............yalnız bendeki aşılı ve dikensiz...........
http://666kb.com/i/btbwllpc82wdiv4pm.jpg[/QUOTE]

inanna
09-12-2011, 15:49
Merhaba yeşil dostları.

Borsa başlığının altında bu tür konularında yazılıp çizilmesi (altında yatırım fikride olsa) sevindirici bir durum.İnsanı doğaya ait olarak düşündüğümden bu başlığı ilk gördüğümde kan çekmiş diye düşündüm.Evet hepimiz doğaya ait olduğumuzu bilirizde bu durumu unutup günlük karmaşa içine kendimizi kaptırırız.Gerçekten insanoğlu betona gürültüye vb. ait değildir.Dolayısıyla kaygılarımızın temel kaynağı sakın bu yaşadığımız ortamlar olmasın?

Neyse benimde bahçeyle ilgili basit bir hikayem var.Paylaşayım istedim:

İki sene önce şehrin dışına doğru 500 metrekarelik müstakil ev arsası aldım.Tabiki Sn Axaray'ın yatırım öngörülerine kendimce uyan bir yerde.Aslında esas amacımda çocuğum için bireysel emeklilik olsun istedim.Yani bana yaraması pek önemli değildi.Fakat gel gör ki bu iş banada yaradı.Nasıl mı?,bir bahçe olarak.

Kendim şeher çocuğu sayılırım.Bu işlerden pek anlamam.Fakat temelde köy çocuğu olan bir arkadaşımla önceki sonbaharda bu arazide bir şeyler ekip yetiştirelim diye düşündük.Araziyi öncelikle tel örgüyle çevirdim(Her ne kadar zaman zaman içeriye dalınıp kavunlarımız vb çalınsada çok sorun değil).Üç adet birer tonluk su deposu koyduk (kullanılmş aldık) ve damlama sistemlerini bu depolara bağladık (arazi aşağıya eğimli).Şu an 20 tane fidanımız var.Yazın domates, biber ,patlıcan , acur, salatalık,kavun ,karpuz yetiştiriyoruz.Kışın ise suya gerek olmadan yağmurlarla ıspanak soğan sarımsak vb.yetiştiriyoruz.

Geçen sene ve bu sene toprağı islah etmek için yeterince gübre attırdık.Suyuda ücreti mukabili ileriki köyden tankerle getirtiyoruz.Neyse fazla uzatmayım belki biz pazardaki fiyatlara göre iki misli masraf yapıyoruz ama herşeye değiyor.Bu arada hem spor yapıyoruz,hem doğayla haşır neşir oluyoruz , hemde zaman zaman içinde ailece piknik yapıyoruz.

Katılırmısınız bilmem ama arkadaşımın bir sözüyle bitireyim:'İnsanla uğraşacağına toprakla uğraş''.(iş hayatından bıkanlar için)
Sevgiler,saygılar...

Oğuz1980
09-12-2011, 19:59
YEŞİLİ SEVENLER ÜYE OLMAYI UNUTMAYIN.........
http://www.hisse.net/forum/group.php
http://www.hisse.net/forum/group.php?groupid=103

üye olduk mart gelsin ortalık yeşillensin civcivler yumurtadan çıksın paylaşımlara başlarız inşallah takipteyim:)

magurus
09-12-2011, 23:01
http://666kb.com/i/bzdfnqese191qdcac.jpg


http://666kb.com/i/bzdfp1g6peukg9wms.jpg


http://666kb.com/i/bzdfqqr423f24azck.jpg


http://666kb.com/i/bzdftl69dmppqf9tg.jpg


topraktan geldik, toprağa gideceğiz...

mulayim
10-12-2011, 15:48
http://666kb.com/i/bzdfnqese191qdcac.jpg


http://666kb.com/i/bzdfp1g6peukg9wms.jpg


http://666kb.com/i/bzdfqqr423f24azck.jpg


http://666kb.com/i/bzdftl69dmppqf9tg.jpg


topraktan geldik, toprağa gideceğiz...

sayın arkadaşım şun koyunlara bayılıyorum biraz çek de gönder azmimiz artsın (sakın yanlış anlama maşallah Allah emegini zayi etmesin)

magurus
10-12-2011, 21:37
sayın arkadaşım şun koyunlara bayılıyorum biraz çek de gönder azmimiz artsın (sakın yanlış anlama maşallah Allah emegini zayi etmesin)


o koyunlar çok kıymetli kardeş...

bilen bilir, bunlar halis mulis çeşme sakızıdır...

bu damızlıklar eniştemin...20 tane kadar varlar...

ama 6 aylık bir yavruyu 3 - 4 bin arası satıyor...

Akresi
10-12-2011, 22:21
Hayırlı cumalar..

Böğürtlen en güzel bahçe çitidir esasında.... Eğer çok mahsuru yoksa bahçeniz için budamak yoluyla bir düzene sokabilirsiniz..

Evet bahçenin arka tarafı kavak ağaçları ile, iki yanı böğürtlenlerle çevrili.... Güzel bir durum ; ama istilacı bir yapıları var azalttırmalıyım.


Evet köklemek, kökünden çıkarmak fakat pullukla olmaz.
Eğer geniş bir alana yayılmışsa pulluk onların üzerine gidemez.
Dolayısıyla çapa-kürekle köklenmesi lazım.

Üstad cehaletimi bağışla.. Şimdi bunlar alttan kökleri ile her tarafa yayılıyor, ve çok güçlüler de pulluk onları sökemiyor. Çapa ve kürekle tek tek bulup kökleyecez öyle mi? Kolay bir yolu olmalı ya :)

magurus
10-12-2011, 23:20
Üstad cehaletimi bağışla.. Şimdi bunlar alttan kökleri ile her tarafa yayılıyor, ve çok güçlüler de pulluk onları sökemiyor. Çapa ve kürekle tek tek bulup kökleyecez öyle mi? Kolay bir yolu olmalı ya :)


kardeş, bir kepçe getir...ver 100 tl...sana orayı bir saatte dümdüz etsin...
canını sıktığın şeye bak...

magurus
10-12-2011, 23:29
http://666kb.com/i/bzeh38yv3dgfy7996.jpg


insan böyle bir ortamdan şehire dönmek istemiyor...:notr:

okidoki2006
11-12-2011, 00:20
Yusuf abi elindekileri şöyle 40-45 dk haşlayacaksın sonra süzüp üzerine bol sızma zeytinyağı dövülmüş sarımsak limon sirke tuz karışımı sosu şöyle bir gezdirecen isteğe göre üzerine ince kıyılmış dere otu ondan sonra bandıracan suyuna ekmeği oy oy oyyy :he:

Halil64
11-12-2011, 10:51
Evet bahçenin arka tarafı kavak ağaçları ile, iki yanı böğürtlenlerle çevrili.... Güzel bir durum ; ama istilacı bir yapıları var azalttırmalıyım.Üstad cehaletimi bağışla.. Şimdi bunlar alttan kökleri ile her tarafa yayılıyor, ve çok güçlüler de pulluk onları sökemiyor. Çapa ve kürekle tek tek bulup kökleyecez öyle mi? Kolay bir yolu olmalı ya :)


kardeş, bir kepçe getir...ver 100 tl...sana orayı bir saatte dümdüz etsin...
canını sıktığın şeye bak...

Yusuf abinin dediği gibi ağaçsız alanlarda pratik olur ama ağaç, kavak vb. varsa kepçe her yere yanaşamayabilir.
Kavak veya diğer meyvelere yaklaşırsa onların köklerine zarar verebilir kepçe.

Kazma kürekle köklenirken tek tek kök aranmasına gerek yok.
Gür üzümlerin dibinden başlanarak toprağın belli bir derinlikte aktarılarak gidilmesi yeterli.
Bu aktarma sırasında kökler de ayıklanmış oluyor.

magurus
11-12-2011, 11:26
Yusuf abi elindekileri şöyle 40-45 dk haşlayacaksın sonra süzüp üzerine bol sızma zeytinyağı dövülmüş sarımsak limon sirke tuz karışımı sosu şöyle bir gezdirecen isteğe göre üzerine ince kıyılmış dere otu ondan sonra bandıracan suyuna ekmeği oy oy oyyy :he:


aynen kardeşim, süper oluyor.:)

Akresi
11-12-2011, 19:15
kardeş, bir kepçe getir...ver 100 tl...sana orayı bir saatte dümdüz etsin...
canını sıktığın şeye bak...

Valla ya... Aynen yarın ben bi 11 lot TUDDF satayım. Kepçeci bari hayrını görsün :):) (YTD :) )


Yusuf abinin dediği gibi ağaçsız alanlarda pratik olur ama ağaç, kavak vb. varsa kepçe her yere yanaşamayabilir.
Kavak veya diğer meyvelere yaklaşırsa onların köklerine zarar verebilir kepçe.

Kazma kürekle köklenirken tek tek kök aranmasına gerek yok.
Gür üzümlerin dibinden başlanarak toprağın belli bir derinlikte aktarılarak gidilmesi yeterli.
Bu aktarma sırasında kökler de ayıklanmış oluyor.

Teşekkürler birader bilgilerin için... İşte kenarlara meyve ağaçları diktireceğim. Öncesinden bi kepçeyle dümdüz edeyim :)

magurus
12-12-2011, 10:21
slm... bahçe dostları...

hayırlı haftalar olsun...bahçeniz ve hisseleriniz hep yeşil olsun...:)

DarbeliMatkap
12-12-2011, 13:13
slm... bahçe dostları...

hayırlı haftalar olsun...bahçeniz ve hisseleriniz hep yeşil olsun...:)

a.selam abi inşallah inşallah:)

balıkadam
12-12-2011, 16:28
Bunlarda benim 2011 yazına ait minicik bahçemin güzel sebzeleri. Buradan yetiştirdiğim domates ve salatalıklar fazla fazla yetti bana yaz boyunca. Bir tanede portakal ağacı var onuda daha sonra yükliycem nasip olursa..http://img823.imageshack.us/img823/4040/dsc00852ok.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/823/dsc00852ok.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

http://img706.imageshack.us/img706/7773/dsc00853gz.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/706/dsc00853gz.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

http://img341.imageshack.us/img341/3299/dsc00854sz.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/341/dsc00854sz.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

http://img204.imageshack.us/img204/6633/dsc00857pw.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/204/dsc00857pw.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)


http://img833.imageshack.us/img833/7484/dsc00858uh.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/833/dsc00858uh.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

Halil64
12-12-2011, 16:44
Bunlarda benim 2011 yazına ait minicik bahçemin güzel sebzeleri. Buradan yetiştirdiğim domates ve salatalıklar fazla fazla yetti bana yaz boyunca. Bir tanede portakal ağacı var onuda daha sonra yükliycem nasip olursa..
Harika görünüyor domatesler... :super:

En az 50 - 100 metre kare de olsa az bir toprak olmalı evin önünde ki böyle güzellikleri yaşayabilelim.

balıkadam
12-12-2011, 23:10
Harika görünüyor domatesler... :super:

En az 50 - 100 metre kare de olsa az bir toprak olmalı evin önünde ki böyle güzellikleri yaşayabilelim.

Valla benim bahçem 3m x 3m= 9 metrekare bir yer. Ama akşam üstü işten gelince benim stresimi atmama yetiyor.

Hayalim en az 3 dönümlük bir meyve ve sebze bahçesi....

DarbeliMatkap
13-12-2011, 00:38
http://666kb.com/i/bzgjma7hare1cwmhg.jpg
http://666kb.com/i/bzgjmzz0cc1ou113o.jpg
koyunlar kayınpederin o da birçoğumuz gibi memur iken emekli olup koyun kuzu büyütmenin hayalini kurmuş şu an 56 yaşında koyunu da var hindi,tavuk,ördeğide:) http://666kb.com/i/bzgjp4wutiq6y3rv8.jpg
http://666kb.com/i/bzgjq5tanbyxotec4.jpg
Hindiler kötü annedir(iyi bir tavuk kadar civcivini koruyamaz)ancak doğal bir kuluçka makinasıdır.25 tavuk yumurtasını ya da 20 ördek yumurtasını kolayca kavrayabildiği gibi kalkmadan 2. kuluçkayı da yaparlar.(insafınıza kalmış 3 te olabilir) http://666kb.com/i/bzgjsbiidl6zuwhck.jpg
http://666kb.com/i/bzgjt1n05equa4s7o.jpg
Bunlarda ilk amatör kavun karpuz denemeleri kavun yemek nasip olmadı ama karpuzlar hiç fena değildi.Adama sormuşlar nerelisin diye bekarım demiş.Biz de biraz da bu güzellikler sayesinde hanım köylü olduk:)

mulayim
13-12-2011, 06:37
http://666kb.com/i/bzgjma7hare1cwmhg.jpg
http://666kb.com/i/bzgjmzz0cc1ou113o.jpg
koyunlar kayınpederin o da birçoğumuz gibi memur iken emekli olup koyun kuzu büyütmenin hayalini kurmuş şu an 56 yaşında koyunu da var hindi,tavuk,ördeğide:) http://666kb.com/i/bzgjp4wutiq6y3rv8.jpg
http://666kb.com/i/bzgjq5tanbyxotec4.jpg
Hindiler kötü annedir(iyi bir tavuk kadar civcivini koruyamaz)ancak doğal bir kuluçka makinasıdır.25 tavuk yumurtasını ya da 20 ördek yumurtasını kolayca kavrayabildiği gibi kalkmadan 2. kuluçkayı da yaparlar.(insafınıza kalmış 3 te olabilir) http://666kb.com/i/bzgjsbiidl6zuwhck.jpg
http://666kb.com/i/bzgjt1n05equa4s7o.jpg
Bunlarda ilk amatör kavun karpuz denemeleri kavun yemek nasip olmadı ama karpuzlar hiç fena değildi.Adama sormuşlar nerelisin diye bekarım demiş.Biz de biraz da bu güzellikler sayesinde hanım köylü olduk:)

arkadaşım resimler için sağ ol ben de memurum emekliliğime üç yıl kaldı oraları aydın-mugla tarafımı eger oraları ise sebze ve hayvancılıga çok elverişlidir . ben konya-sarayönü lügüm bahçeden pek anlamam fakat koyun işi olur bahçeyide çok severim. yanlız zahmeti bilirim . Allah ihşallah emegini zayi etemez.

Akresi
13-12-2011, 07:16
Sabah sabah bereketli olsun inşallah.... Mülayim kardeş koyunlar hangi tür ağaçların arasında? çınar'a benziyorlar ama...Öyle nasıl bir diziliştir sağlı sollu. ortası sade çim. ne güzel?

DarbeliMatkap
13-12-2011, 09:45
Günaydı yeşil dostları:)
arkadaşım resimler için sağ ol ben de memurum emekliliğime üç yıl kaldı oraları aydın-mugla tarafımı eger oraları ise sebze ve hayvancılıga çok elverişlidir . ben konya-sarayönü lügüm bahçeden pek anlamam fakat koyun işi olur bahçeyide çok severim. yanlız zahmeti bilirim . Allah ihşallah emegini zayi etemez.
Samsun hocam burası. 60 yaşına kadar çalışıcağız 29 sene de benim kaldı:(

Sabah sabah bereketli olsun inşallah.... Mülayim kardeş koyunlar hangi tür ağaçların arasında? çınar'a benziyorlar ama...Öyle nasıl bir diziliştir sağlı sollu. ortası sade çim. ne güzel?

Fındık ocakları sayın akresi.Karadenizliler bilir fındık ağacı diye bi kavram yoktur.Fındık dalı ve 3-6 daldan oluşan fındık ocakları vardır.

balıkadam
13-12-2011, 13:32
Günaydı yeşil dostları:)
Samsun hocam burası. 60 yaşına kadar çalışıcağız 29 sene de benim kaldı:(


Fındık ocakları sayın akresi.Karadenizliler bilir fındık ağacı diye bi kavram yoktur.Fındık dalı ve 3-6 daldan oluşan fındık ocakları vardır.

sayın darbelimatkap:) samsunun neresi. Sen bizim eniştemiz oluyorsun bu durumda. Bende samsun terme liyim ama iş nedeniyle 12 yıldır yalovadayım. Az fındık toplamadık o bahçelerde. İnsanın memleketi gibisi yok. Hele hele oraların yeşili başka hiçbir yerde yok. Bir başka karadenizin yeşili. SAYGILAR...

DarbeliMatkap
13-12-2011, 14:13
sayın darbelimatkap:) samsunun neresi. Sen bizim eniştemiz oluyorsun bu durumda. Bende samsun terme liyim ama iş nedeniyle 12 yıldır yalovadayım. Az fındık toplamadık o bahçelerde. İnsanın memleketi gibisi yok. Hele hele oraların yeşili başka hiçbir yerde yok. Bir başka karadenizin yeşili. SAYGILAR...

Sayın balıkadam bilmukabele.Resimler terme :) bu durumda has enişteniz oluyorum:)

DarbeliMatkap
14-12-2011, 22:41
Yok mu kimse? axaray abi nerdesin şöyle 3-5 bağ bahçe resmi görsek te kendimize gelsek bugün malum pala bi kulağımızın arkasını bıraktı:D

t.axaray
15-12-2011, 00:54
Yok mu kimse? axaray abi nerdesin şöyle 3-5 bağ bahçe resmi görsek te kendimize gelsek bugün malum pala bi kulağımızın arkasını bıraktı:D
ekleyecem de birilerinin canı çekerse ne yapacaz..

http://666kb.com/i/bzil54g88r6sjf9u4.jpg

http://666kb.com/i/bzil5p4z6fri9eemk.jpg

http://666kb.com/i/bzil6aeuryi7d0ubw.jpg

http://666kb.com/i/bzil6vgbutvrxx7rg.jpg

http://666kb.com/i/bzil7vsjjmghq8mmk.jpg

http://666kb.com/i/bzil8qzga6v9qpqx8.jpg

balıkadam
15-12-2011, 13:40
Sayın balıkadam bilmukabele.Resimler terme :) bu durumda has enişteniz oluyorum:)

Evet has eniştemizsin. Daha fazla sormuyorum yoksa akraba yada komşu çıkacağız:) SAYGILAR...

BÜDÜ
15-12-2011, 14:25
[QUOTE=axaray;6722146]hayırlı cumalar....ben böğürtleni çoğaltmak için uğraşıyorum...tel örgü boyunca.............yalnız bendeki aşılı ve dikensiz...........

mrb. sayın axaray böğürtlenleri ticari amaçlamı yoksa hobi amacıylamı çoğaltmayı düşünüyoruz. geçen sene bahçeme ektiğim çeşitli ağaçlar içinde birde böğürtlen vardı ilk yaşında olmasına rağmen beklentimin üzerinde böğürtlen verdi. olmamış haliyle çektiğim amatör bir iki resimi yüklüyorum.. açıkca ticari olarak düşünmüştüm ilk böğürtlenleri dalında gördüğümde :) sizden bilginiz varsa edinmek isterim böğürtlenle ilgili.. ticari olarak uygunmular. fizibilite örnk. vs.vs. tşk.. http://www.yukleresim.com/images/3P8K.jpg

t.axaray
15-12-2011, 19:09
mrb. sayın axaray böğürtlenleri ticari amaçlamı yoksa hobi amacıylamı çoğaltmayı düşünüyoruz. geçen sene bahçeme ektiğim çeşitli ağaçlar içinde birde böğürtlen vardı ilk yaşında olmasına rağmen beklentimin üzerinde böğürtlen verdi. olmamış haliyle çektiğim amatör bir iki resimi yüklüyorum.. açıkca ticari olarak düşünmüştüm ilk böğürtlenleri dalında gördüğümde :) sizden bilginiz varsa edinmek isterim böğürtlenle ilgili.. ticari olarak uygunmular. fizibilite örnk. vs.vs. tşk..

böğürtlenleriniz güzelmiş Sn. BÜDÜ...................ticari amaç düşünmüyorum...........tel örgüye yaslayacam......ben olmasamda......gelen geçen....çoluk çocuk.....koparsın yesin........içerdekiler bana dışarıya sarkanlarda onlara.............adilce bir paylaşım..........üzümde yapıyorum........salkımlarda dışarıdan koparabilsinler...hatta yaprak toplasınlar.....gibi amaç.............başka bir neden yok......:)

ticari olarak yapmanuıza bir engel yok görünüşlerine göre.......yalnız onlar için bir askı sistemi yapın...çoğaltmak için dallarından bir veya bir kaçını ana kökten koparmadan uzunlamasına toprağa yatırın...üstünü toprakla 3-5 santim kapayıp bol sulayın.........bol suyu sever böğürtlen...........köklendilermide....söküp istediğiniz yerlere dikip bol sulayın....kolay tutar........kolay gelsin.......:yes:

t.axaray
15-12-2011, 19:39
burada birinin böğürtlen bahçesinin videosu var.........yalnız senin toprak daha iyi görünüyor........

http://www.youtube.com/watch?v=AsYvaJc5Nn8

DarbeliMatkap
15-12-2011, 19:47
Abi bu paylaştığın üzümün cinsi nedir?bizim buraladrda sadece izabella üzüm var( siyah yerken kabuğundan çıkan) acaba var mıdır ki karadenizin ikliminde de yetişebilecek yaprağı da yenen üzüm sizin oralarda bilgin var mı?Resimler için de tşk canım çekmedi desem yalan olur.Ama önemlisi bakmak bence yemekten daha zevkli:)http://666kb.com/i/bzjdxdvp68511g3bo.jpg

bikmisbroker
15-12-2011, 22:17
ekleyecem de birilerinin canı çekerse ne yapacaz..Ahan da benim canim cekti!!

Napcaz simdi??

Saka bir yana gercektende harika gozukuyorlar

t.axaray
16-12-2011, 09:21
UZUN VADELİ BİR YATIRIM MI DÜŞÜNÜYORSUNUZ::::::İŞTE GÜZEL BİR YATIRIM:::::::::

aşılı ceviz ağacı........1 dekara 7x3 metre dikimle 40 ağaç ve 8 yaşındaki bir ağaçtan 40 kilo verim.........8 tl fiyattan 9600 TL gelir......çok iyi ..........izleyin bakalım.........
NOT: yalnız bunlarda bir hesaplama hatası var.......40 ağaçtan ağaç başına 40 kilo verim olursa 1200 kg. değil 1600 kg....verim olur......:kahkah:

http://www.youtube.com/watch?v=meQfEUDqiHQ&feature=related

CEVİZ DİKİMİ:::::::::::

http://www.youtube.com/watch?v=7IeEfS7haQw&feature=related

Ceviz ve beyin........

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=MQnOF5Mqdvg&NR=1

cevizde budama

http://www.youtube.com/watch?v=CC9L1AxHoyc&feature=related

t.axaray
16-12-2011, 09:33
Hisse-net te ihtiyarlar çoğunlukta gibi.:kahkah:......izleyin.....genç kalın........

http://www.youtube.com/watch?v=qUhSG6DjmTA&feature=related

Akresi
16-12-2011, 10:12
UZUN VADELİ BİR YATIRIM MI DÜŞÜNÜYORSUNUZ::::::İŞTE GÜZEL BİR YATIRIM:::::::::

aşılı ceviz ağacı........1 dekara 7x3 metre dikimle 40 ağaç ve 8 yaşındaki bir ağaçtan 40 kilo verim.........8 tl fiyattan 9600 TL gelir......çok iyi ..........izleyin bakalım.........
NOT: yalnız bunlarda bir hesaplama hatası var.......40 ağaçtan ağaç başına 40 kilo verim olursa 1200 kg. değil 1600 kg....verim olur......:kahkah:

http://www.youtube.com/watch?v=meQfEUDqiHQ&feature=related

CEVİZ DİKİMİ:::::::::::

http://www.youtube.com/watch?v=7IeEfS7haQw&feature=related

Ceviz ve beyin........

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=MQnOF5Mqdvg&NR=1

cevizde budama

http://www.youtube.com/watch?v=CC9L1AxHoyc&feature=related


Videolar mükemmel , özellikle ceviz ve beyin çok hoştu... Thanks a lot.

t.axaray
16-12-2011, 10:16
KAR TANELERİ.............özledim..

http://www.youtube.com/watch?v=nge1McKfD1c&feature=related


KAR TANELERİ.............Nilüferden...

http://www.netvideoizle.net/nilufer-kar-taneleri-dinle.html

magurus
16-12-2011, 10:46
slm, gününüz aydın, cumanız hayırlı, bahçeniz ve endeksiniz yeşil olsun...:)

Halil64
16-12-2011, 11:18
Hisse-net te ihtiyarlar çoğunlukta gibi.:kahkah:......izleyin.....genç kalın........

http://www.youtube.com/watch?v=qUhSG6DjmTA&feature=related

Bizim badem ağaçlarına iyi bakmam lazım anlaşıldı Aksaraylı abi... :)

Halil64
16-12-2011, 12:09
evet çok haklısın Halil Hocam........Ufuk Hoca ile çekilmiş resimlerini görmüştüm.......acilen.....bademe başla ve ağaçlarına iyi bak ........bunda samimiyim benden daha olgun görünüyon.....(yaşlı demeyeyim ayıp olur.):he: pardon abim ben genç görünüyom diyem....sonra puanlarıda göndermeyi kesersin...:notr:tüh be gaf üstüne gaf mı yapıyom.....:kahkah:


YEŞİLİ SEVENLER ÜYE OLMAYI UNUTMAYIN.........
http://www.hisse.net/forum/group.php
http://www.hisse.net/forum/group.php?groupid=103
Ondan demedim abi, benim hissettiğim yaş 18,5 :he: :)

Ağaçlara iyi bakayım diye badem piyasası iyi olacak diye dedim. :)

t.axaray
16-12-2011, 12:13
fındığı da boş vermeyin.....fakat böğürtlen alternatif diyolar........tabi ki para kazanma açısından alternatif........

http://www.youtube.com/watch?v=EqGlyOrV7M8&feature=related

t.axaray
16-12-2011, 12:58
bahçeseven arkadaşlarımızın özellikle bu topikteki yazılarıma vermiş oldukları itibar puanları içinde teşekkür eder....karşılıksız bırakmadığımı da ve paylaşım yapanları puanla desteklediğimi de ayrıca belirtmek isterim........bahçelerimizden güzellikleri ve bilgileri paylaşmaya devam dileğiyle saygılar sevgiler........

inanna
18-12-2011, 14:53
Sn Axaray iyi dilekleriniz için teşekkürler.Belirttiğiniz gibi destek,dirençsiz yatırım en iyisi.

Bir arsa aldığında zaten karar verip aldığın için doğru iş yaptığına emin olursun.En fazla 10-15 gün daha aldığın arsanın pahalı , ucuz, geleceği şöyle böyle vs kafanın içinde evirip çevirip(mutlu bir şekilde) sonra unutursun.:halayci:
Sarrafa gider fiziki altın alırsın,uzun vadeli aldığından 100-200 onsluk oynamalar seni rahatsız etmez.Bir süre sonra unutursun.
Mevduat yaparsın,en fazla o ay dolar artmıştır.Tüh falan dersin.Zaten gelecek ay faizlerin artacağını düşünürsün.Bir süre sonra onuda unutursun.
Ammaaa bankadan kaydi altın almışsındır.O hafta altın 100-200 ons düşmüştür.Her internet şubesine girişte o zarar şak diye suratına vurur.Dahada düşermi satayımmı,yoksa maliyet düşürsem daha mı iyi olur vs. düşüncelerle kaygılanır ve bir süre kolay unutamazsın.:grrr:
Hisse senedi alırsın.Kazanırsan mesele yoktur.Çabuk unutursun.Ammaaa sert bir düşüşe yakalanırsan kolay unutamazsın ve ekran müptelalığı hat safaya çıkar.:cry:

Bunları anlatmamdaki amaç zaman zaman kendimide sorguladığım bir durum:

''Biz mi parayı yönlendiriyoruz yoksa paramı bizi?''

Bence bu durumu sorgulamalıyız.Kendimiz için en uygun yatırım tarzını bulmamız dileklerimle...

Not:Birazdan tarlama ıspanak,tere,roka ve soğan ekmeye gideceğim.Sanırım onları soframa koyduğumda iyi bir yatırım olacak....:halay:

t.axaray
18-12-2011, 22:01
Not:Birazdan tarlama ıspanak,tere,roka ve soğan ekmeye gideceğim.Sanırım onları soframa koyduğumda iyi bir yatırım olacak....:halay:
bence yaptığınız yatırımın temettüleri olacaklar onlar .....ne kadar güzel ......ne kadar mutluluk verici değil mi.............:super: