Sayfa 1/2 12 SonSon
Arama sonucu : 9 madde; 1 - 8 arası.

Konu: Mürekkep Matbaacılık Medya Basım Radyo ve Televizyon İşletmeciliği A.Ş.

 1. #1

  Esas Mürekkep Matbaacılık Medya Basım Radyo ve Televizyon İşletmeciliği A.Ş.

  NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. / - [] 23.01.2014 10:45:35
  İzahname (Taslak)


  Mürekkep Matbaacılık Medya Basım Radyo ve Televizyon İşletmeciliği A.Ş.'ye ilişkin taslak izahname ekte verilmektedir.

  http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgu...aspx?id=333589

 2. #2

  Esas

  MÜREKKEP MATBAACILIK HALKA AÇILMA AMACIYLA KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE GEÇMEK İÇİN SPK'YA BAŞVURDU
  04.02.2013 06:20:04
  MÜREKKEP MATBAACILIK HALKA AÇILMA AMACIYLA KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE GEÇMEK İÇİN SPK'YA BAŞVURDU Mürekkep Matbaacılık Medya Basım Radyo ve Televizyon İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş., kayıtlı sermaye sistemine geçmek için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, şirket kayıtlı sermaye tavanını 50 milyon TL olarak belirledi. Şirket Halka açılmak amacıyla kayıtlı sermaye sistemine geçmeyi planlamaktadır.

 3. #3

  Esas 4. #4

  Esas

  Alkım Basım Yayın Dağıtım, Mürekkep Matbaacılık Medya'yı Taraf Gazetesi'ne borcuna karşılık 15.44 mln TL'ye devralacak
  20 Aralık, 2012 16:46  Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş'nin %99.998 oranında
  hissedarı olduğu Mürekkep Matbaacılık Medya Basım Radyo ve Televizyon
  İşletmeciliği A.Ş'nin, Sermaye Piyasasında bağımsız denetime yetkili HLB
  Saygın Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılan
  değerlemesinde belirttiği 19.301.231 TL'lik değer üzerinden %20 iskonto
  bedeliyle ulaşılan 15.440.984 TL tutarla devralınmasına,
  Bu devir bedelinin Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş'nin, Taraf
  Gazetecilik San.ve Tic.A.Ş'ye olan 13.323.735 TL borcuna mahsup edilmesine
  ve 2.117.248 TL tutar farkının Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş'ye
  nakden ödenmesine OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
  Kaynak: Milliyet

 5. #5

  Esas

  TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / TARAF [] 20.12.2012 16:39:41
  Finansal Duran Varlık Edinilmesi  Ortaklığın Adresi : Caferağa Mah.Damga Sk.No:23-25 K: 4 Kadıköy-İstanbul
  Telefon ve Faks No. : 0216 348 99 22 - 0216 449 10 64
  Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0216 348 99 22 - 0216 449 10 64
  Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
  Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
  Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
  Özet Bilgi : Finansal Duran Varlık Edinilmesi Hk.( Mürekkep Matbaacılık Medya Basım Radyo ve Televizyon İşletmeciliği A.Ş.)  Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 20.12.2012
  Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı : Mürekkep Matbaacılık Medya Basım Radyo ve Televizyon İşletmeciliği A.Ş.
  Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Gazete, dergi, mecmua, kitap, broşür ve benzeri her türlü yayının baskıya hazırlanması, basılması, bastırılması, dağıtılması, ithal ve ihracının yapılması, yurt içinde pazarlama ve ticaretinin gerçekleştirilmesi
  Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 3.000.000.-TL
  Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu : Satınalma
  İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 20.12.2012
  Edinme Koşulları : Borca Mahsuben
  Edinilen Payların Nominal Tutarı : 2.999.950.-TL
  Beher Payın Alış Fiyatı : 1
  Toplam Tutar : 2.999.950.-TL
  Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) : %99.998
  Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) : %99.998
  Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%) : %99.998
  Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : %10.96
  Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Olumlu
  Çağrıda Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı : Hayır
  Çağrıda Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı : Hayır
  Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş
  Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği : İlişkili taraf
  Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : İndirgenmiş Nakit Akımı Yöntemi (INA), Denetlenmiş Özkaynak Değerine Göre Şirket Hisse Değeri, Piyasa Değeri/Defter Değeri
  Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Düzenlendi
  Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : -
  Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : 19.301.231.-TL
  İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : Değerleme Raporu'ndaki değer üzerinden %20 iskonto bedeliyle ulaşılan 15.440.984.- TL tutarla devralınmasına

  EK AÇIKLAMALAR:
  Yönetim kurulumuz;
  Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş'nin %99.998 oranında hissedarı olduğu Mürekkep Matbaacılık Medya Basım Radyo ve Televizyon İşletmeciliği A.Ş'nin, Sermaye Piyasasında bağımsız denetime yetkili HLB Saygın Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılan değerlemesinde belirttiği 19.301.231.-TL'lik değer üzerinden %20 iskonto bedeliyle ulaşılan 15.440.984.- TL tutarla devralınmasına, bu devir bedelinin Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş'nin Taraf Gazetecilik San.ve Tic.A.Ş'ye olan 13.323.735.-TL borcuna mahsup edilmesine ve 2.117.248.-TL tutar farkının Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş'ye nakden ödenmesine
  OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
  YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD.
  Başar ARSLAN Savaş ARSLAN

  YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
  Hanife Esin AKBULUT İbrahim Doğu ÖZTEKİN

  YÖNETİM KURULU ÜYESİ
  Recep KURT


  Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

  http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgu...aspx?id=252358

 6. #6

  Esas

  TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / TARAF [] 28.12.2012 11:05:37
  Finansal Duran Varlık Edinilmesi  Ortaklığın Adresi : Caferağa Mah.Damga Sk.No:23-25 K: 4 Kadıköy-İstanbul
  Telefon ve Faks No. : 0216 348 99 22 - 0216 449 10 64
  Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0216 348 99 22 - 0216 449 10 64
  Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
  Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
  Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 20.12.2012
  Özet Bilgi : Finansal Duran Varlık Edinilmesi Hk.( Mürekkep Matbaacılık Medya Basım Radyo ve Televizyon İşletmeciliği A.Ş.)  Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 28.12.2012
  Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı : Mürekkep Matbaacılık Medya Basım Radyo ve Televizyon İşletmeciliği A.Ş.
  Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Gazete, dergi, mecmua, kitap, broşür ve benzeri her türlü yayının baskıya hazırlanması, basılması, bastırılması, dağıtılması, ithal ve ihracının yapılması, yurt içinde pazarlama ve ticaretinin gerçekleştirilmesi
  Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 3.000.000.-TL
  Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu : Satınalma
  İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 28.12.2012
  Edinme Koşulları : Borca Mahsuben
  Edinilen Payların Nominal Tutarı : 2.999.950.-TL
  Beher Payın Alış Fiyatı : 1
  Toplam Tutar : 2.999.950.-TL
  Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) : %99.998
  Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) : %99.998
  Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%) : %99.998
  Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : %10.96
  Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Olumlu
  Çağrıda Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı : Hayır
  Çağrıda Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı : Hayır
  Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş
  Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği : İlişkili taraf
  Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : İndirgenmiş Nakit Akımı Yöntemi (INA), Denetlenmiş Özkaynak Değerine Göre Şirket Hisse Değeri, Piyasa Değeri/Defter Değeri
  Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Düzenlendi
  Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : -
  Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : 19.301.231.-TL
  İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : Değerleme Raporu'ndaki değer üzerinden %20 iskonto bedeliyle ulaşılan 15.440.984.- TL tutarla devralınmasına

  EK AÇIKLAMALAR:

  Yönetim kurulumuz;
  71 numaralı toplantımızda aldığı karar çerçevesinde; Mürekkep Matbaacılık Medya Basım Radyo ve Televizyon İşletmeciliği A.Ş'nin hisselerine ait devir işleminin 28.12.2012 tarihinde 299.995 adet nama yazılı muvakkat ilmuhaberin ciro ve devrinin yapılması suretiyle gerçekleştirilmesine,
  OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

  YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD.
  Başar ARSLAN Savaş ARSLAN
  YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
  Hanife Esin AKBULUT İbrahim Doğu ÖZTEKİN


  YÖNETİM KURULU ÜYESİ
  Recep KURT  Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

  http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgu...aspx?id=253342

 7. #7

  Esas

  Oral Çalışlar'ı düşündüren para


  Halka açık şirketlerin 2012 yılı bilançolarının açıklandığı bir dönemde, Taraf gazetesinin 2012 yılını 9.2 milyon TL zararla kapattığı ortaya çıktı.

  Taraf’ın 2012 satış geliri 2011 rakamıyla hemen hemen aynı seviyede 15 milyon 589 bin TL oldu.

  Taraf’ın bu kadar zarar açıklamasının nedeni ise bilançonun ayrıntılarında yer aldı. “Diğer faaliyet giderleri” kaleminde 2011’de 1.1 milyon TL olan gider, 2012’de 13.4 milyon TL’ye fırladı.

  Mali bilanço raporunun detaylarına göre bu artış da Mürekkep Matbaacılık Medya Basım Radyo ve Televizyon İşletmeciliği A.Ş.’nin hisselerinin yüzde 99.9’unun 15 milyon 440 bin TL bedelle satın alınması gösterildi.

  Mürekkep Matbaacılık şirketi ise halen Taraf’ın basıldığı matbaanın bağlı olduğu şirket. 2009 yılında kurulan şirketin sahibi Taraf’ın da patronu olan Başar Arslan.

  Gazetenin yayın yönetmeni Oral Çalışlar’ın da parasızlıktan şikayet ettiği ve büyük maaş krizi yaşanan, geçtiğimiz günlerde de çalışanların bu yüzden eylem bile yaptığı Taraf’taki 2012 yılı zarar kalemi işlerin 2013 için pek de parlak gitmeyeceğinin habercisi gibi. (Medyaradar)


  Kaynak: odatv

 8. #8

  Esas

  TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / TARAF [] 28.11.2014 11:22:33
  Özel Durum Açıklaması (Genel)  Ortaklığın Adresi : Caferağa Mahallesi Damga Sokak No:23-25 Kadıköy/İSTANBUL
  Telefon ve Faks Numarası : 0(216) 450 20 08 0(216) 346 57 98
  E-posta adresi : [email protected]
  Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0(216) 450 20 08 0(216) 346 57 98
  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
  Özet Bilgi : Mürekkep Matbaacılık Medya Basım Radyo ve Televizyon İşletmeciliği A.Ş. paylarının halka arz başvurusu

  AÇIKLAMA:
  Şirketimizin sermayesinde %99,99 oranında pay sahibi olduğu Mürekkep Matbaacılık Medya Basım Radyo ve Televizyon İşletmeciliği A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 3.000.000,-TL'dan 5.900.000,-TL'na arttırılması nedeniyle ihraç edilecek olan 2.900.000,-TL nominal değerli payların halka arz edilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ne başvuru yapılmıştır.

Sayfa 1/2 12 SonSon

Gönderi Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız
 • Yazılara ek gönderemezsiniz
 • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
 •