Sayfa 10/28 İlkİlk ... 8910111220 ... SonSon
Arama sonucu : 217 madde; 73 - 80 arası.

Konu: 2007"MEVLANA YILI"Mevlana hakkında her şey

 1. #73
  Duhul
  Oct 2005
  İkamet
  istanbul'da ikamet ediyorum.
  Gönderi
  2,489

  Esas

  9-10
  Gündüz mumu kim yakar:
  Rûz-ı Rûşen her ki o cûyed çerâğ
  Ayn cesten kûriyeş dâred belâğ (3/2733)
  Kim çerağ isterse gündüzde ayan
  Ol talep kör olduğun eyler beyan

  Güneş ortalığı aydınlatmışken mum yakmaya kalkmak ortalığa“ben körüm” diye bağırmaktan başka nedir . Güneşin parlaklığından yarasaya ne fayda. O körlüğü kendine değil güneşe hamletmeye kalkar. Ey vahiy güneşi doğmuşken akıl mumuyla aydınlanmaya kalkan yarasa tabiatlı ! Güneşin ışığında kusur yok; kusur senin gözlerinde. Hz.Mevlana’nın ifadesiyle senin güneşten anladığın ısıdan ibaret:
  Ger şu’â-ı âfitab pür zi-nûr
  Gayr-ı germî mî-neyâbed çeşm-i kûr 3/4263
  Güneşin par par parlayan ışığıyla bütün alem dolup taşsa körün gözün bundan bir nasibi yok. Onun bütün kısmeti sırtına vuran ısıdan ibaret. Güneşin bin bir nimeti var, onu bir mangal mevkiine indirmek caiz mi? Akıl ve idrak körü de böyledir.O değerli bir şeyi kendi idrakine kendi seviyesine indirir de güneşi mangal, altını pul eder.

 2. #74
  Duhul
  Oct 2005
  İkamet
  istanbul'da ikamet ediyorum.
  Gönderi
  2,489

  Esas

  11
  Bu nasıl körlük:
  Ey dirîg ol dîde-i kûr u kebûd
  Mihri görmez zerreyi eyler şuhûd 3/2770

  Görmek ve körlük de çeşit çeşittir.Vah yazık o göze ki zerreyi görür de güneşi görmez. Uzaktakini tanır da yakındakini bilmez. Önemsizin farkındadır önemli olandan gafil. Mahluk da halıka göre zerreden bile kemdir. Yaratılmışı görüp yaratanından gafil olmak! İşte gerçek körlük budur.  12
  Ucuz alan ucuz verir:
  Her ki o erzân hared erzân dehed
  Gevherî tıflî be-kurs-ı nân dehed 1/1824

  Her şeyin değeri ödenen bedel kadardır. Atadan dededen kalan, yolda belde bulunan şeyin değeri olmaz. Zira bir şeyi ucuza alan ucuza verir. Cahil çocuk yolda bulduğu incinin kıymetini ne bilsin. Bu yüzden bir hazine değerindeki o inciyi gider de bir somun ekmeğe değişir. İncinin kıymetini denizin dibine dalan dalgıça,ya da inci satıcısına sor sen. Aslında o çocuk sensin; inci de ata mirası olan dinin. Sen o hazineyi beşiğinde hazır buldun, sahip olduğun şeyin farkında olmayışın bundan.

 3. #75
  Duhul
  Oct 2005
  İkamet
  istanbul'da ikamet ediyorum.
  Gönderi
  2,489

  Esas

  13
  Gerçek altın güneşi özler:
  Kalb pehlû mîzened bâ-zer be-şeb
  İntizâr-ı rûz mîdâred zeheb 1/3399

  Gece kalpazanın bahtı sahihin bahtsızlığıdır. Karanlıkta iyiyle kötü, kalp altınla sahici olan kucak kucağadır. Kalp altın ister ki bu gece hiç bitmesin ve foyası ortaya çıkmasın. Saf altınsa gündüze aşıktır.Ta ki bulaşıklık töhmetinden kurtulsun, kadri kıymeti belli olsun.O gece dünyadır gündüzse ahiret. Bu alemde hakla haksızlık, iyilikle kötülük, zulümle adalet iç içe kucak kucağadır. Ama hesap günü kurulacak terazi kimin kaç ayar olduğunu tek tek açıklayacak. O gün altın gibi bir gönül götürenlerin günüdür, gönül kalpazanlarının değil.


  14-15
  Ayna yalan söyler mi:
  Oldu mîzân ile âyine mehek
  Anları hizmette çeksen bin emek 1/3654
  Ger terazide olaydı meyl-i mâl
  Müstakim olamazdı anda vasf-ı hâl 2/579

  Bin türlü emek harcasan,diller döksen, iltifatlar etsen ne teraziyi ne de aynayı doğruyu söylemekten vazgeçiremezsin. Çirkinsen ayna sana çirkinsin demekten utanmaz. Terazi kaç paralık bir adam olduğunu söylemekten vaz geçmez. Çünkü ne ayna ne de terazi kendisi için tartmaz. Eğer terazide mal sevgisi olsaydı doğru tartamazdı. Sen Peygamber ve veliler de hizmetleri karşısında ücret istemedikleri için o ayna ve o terazi bil. Sana ne söylerlerse candan kabul et.

 4. #76
  Duhul
  Oct 2005
  İkamet
  istanbul'da ikamet ediyorum.
  Gönderi
  2,489

  Esas

  16
  Doğru yerde ara:
  Dürrü kıl cevf-i sadefden cüstücû
  Fenni kıl ehl-i hırefden cüstücû (5/1062)

  Akıllı her şeyi bulacağı yerde arar. Binlerce kutular da açsan, inciyi sadef kutusundan başka yerde bulmana imkan yok. O halde ilim ve bilgi incisini de sen o bilgiye sadef olmuş gerçek bilginlerden öğren. Sadefin kapağını kaldırmadıkça boş mu dolu mu olduğunu bilemezsin. Bilgi incisine hamile olan bilginlerin ağzı da sadef gibi mühürlüdür. Sen o mührü kaldır ki inci açığa çıksın.

  17
  Terazi tartmaz dağı:
  Zerre vezn-i kûha eylerse murâd
  Kûhdan mîzânın eyler vakf-ı bâd 4/385

  Hangi terazi dağı tartabilir ki ! Bu işe kalkanın yerinde yeller eser .Ey haddini bilmez akıl terazisi ! Sen kim, Hak ve hakikat dağını tartmak kim. O dağın altına girmeye kalksan ne izin kalır ne tozun. O halde aczini bil haddini aşma. Ziya Paşanın nasihatına uy ve şöyle de:
  İdrak-i meali bu küçük akla gerekmez
  Zira ki bu terazi bu kadar sıkleti çekmez

  18
  Akıl başta değil:
  Var mıdır iblisden pîr-i cihân
  Çünkü bî-akl o ldu lâ-şeydir hemân 4/2185
  Gerçi insan akıl ve bilgisi yılların semeresidir. Bilgi anbarının dolması için nice hasat mevsiminin geçmesi gerek. Saçtaki sakaldaki ak insanın çok şey gördüğüne , tecrübeler ve bilgilerle akıl anbarını doldurduğuna işaret eder. Ne var ki insanın bir şey öğrenmeye niyeti yoksa,akıl anbarının kapılarını sürgülemişse gelip geçen mevsimler ve mahsuller ne yapsın. Nitekim dünyada iblisten daha yaşlısı yok ama o hala ilk günkü kopkoyu küfür ve cehaleti içinde. O halde bilgi ve akılda yaşına layık olmaya bak,saçını sakalını yalancı çıkarma.


  19
  Akıllılık ne demek:
  Akl ile bîmâr eder azm-i tabîb
  Lîk akl olmaz devâsında musîb 4/3346

  Akıllı olmak her şeyi bilmek değil, bileni bulabilmektir. Nasıl ki hastanın da aklı kendi sahibini tedavi edemiyor ama onu alıp bir doktora kadar götürüyor.Tedavi etmek doktorun işidir,ama her hasta doktorun yolunu bulmayı da beceremez. O halde sen doktor değilsen de doktorunu bulacak kadar bir akıllılık göster.

  20
  Kulak ol,dil konuşsun:
  Müstemi’ çün teşne vü cûyende şüd
  Vâiz er mürde buved gûyende şüd 1/2481

  Soru ve cevap bir alışveriş, bir arz-talep meselesidir. Zira marifet iltifata tabidir ve müşterisi yoksa meta zayidir. Hatibi konuşturan dinleyicinin aşkı, şevki,arzusudur. Memedeki süt bile elin maharetine göre artar eksilir, ağız kulağa göre laf yapar. Dinleyen istekli olursa ölü vaiz bile bülbül kesilir de inciler saçmaya başlar. O halde iyi şeylere karşı baştan ayağa kulak kesil ki hikmetin dili kurumasın.

 5. #77
  Duhul
  Oct 2005
  İkamet
  istanbul'da ikamet ediyorum.
  Gönderi
  2,489

  Esas

  21
  Ey gölge avcısı:
  Sâye-i murgî girifte merd-i saht
  Murg hayran geşte ber-şâh-ı dıraht 1/2911

  Her şeyin bir hakikati bir de gölgesi vardır Kuş başka kuşun gölgesi başkadır.. Gölge yerdedir gerçeği gökte. Ahmak yerdeki kuşun gölgesini kavramış kuşu
  tuttuğunu sanmakta. Ağacın tepesindeki kuş ise onun bu komik haline şaşmada. A şaşkın dünya avcısı! Ömrünü gölge peşinde seğirterek harcayan o avcı senden başkası değil. Meyveli dal dışarıda, sense mağara duvarına akseden gölgesinden meyve devşirmeye çalışmadasın. O gölge bu dünyadır,ahiret ise dalın gerçeği. Gölgenin amacı gerçeği hatırlatmaktır. O halde sen de gölgeyi bırak aslına bak.

  22
  Muma ihtiyacın yok:
  Bî-çerâgî çün dehed o rûşenî
  Ger çerâget şüd çi efgân mikünî 3/1384

  Amaç aydınlanmaktır,mum değil. Mum bu işe vasıta olduğu için değerlidir. Cenab-ı Hak
  isterse ışığını mumsuz, nimetini vesilesiz de gönderir. O zaman mumsuz aydınlanır, yemeden doyar, içmeden kanarsın. Allah sana gönlünde doğan koca bir güneş vermişken sen dışarıdaki mumunun söndüğüne üzülme. Say ki mangırını düşürdün, parlak bir altın buldun; kirli külahını yel kaptı ama başına cevherli bir taç kondurdular. O halde sevin.

 6. #78
  Duhul
  Oct 2005
  İkamet
  istanbul'da ikamet ediyorum.
  Gönderi
  2,489

  Esas

  23
  Aslan sofrasında aç kalmazsın:
  Eksik olmaz şîr bezminde kebâp
  Rûbeh-âsâ cîfeye etme şitâb 3/2252

  Ey tilki tabiatlı. Sen bir aslan sofrasındasın.Aslan sofrasında kebap eksik olur mu hiç?Aslanın pençesinden hangi av kurtulmuş ki sen aç kalasın. Hem o sofradasın hem de gözün dışarıda bir leş aramada. Bu sofra sahibine saygısızlıktır. Eğer kebap beklemeye sabrın yoksa bari sofradan kalk git de aslanı da töhmet altında bırakma.

  24
  Kendimden nereye kaçayım:
  Benki hasmem hem yine bende-gürîz
  Tâ ebed olmakda kârım hîz hîz 5/675

  Bir düşmanı olan ondan kaçıp uzaklaşınca kurtulur. Ama benim halim bir değişik: Zira kaçan da benim kovalayan da. Ben kendi kendime hasm olmuş,kendi yolumu kesmişim. Bir yanım iyiliğe koşmakta diğer yanım ona çelme takmakta. Ne denizlerin dibine dalmak, ne göklere çıkmak beni paklar. İnsan kendi kendisinden nasıl kaçar, gölgesinden nasıl kurtulur. O halde kendimi ıslah etmediğim takdirde bu kaçıp kovalamadan ta kıyamete kadar bana kurtuluş yok.

 7. #79
  Duhul
  Oct 2005
  İkamet
  istanbul'da ikamet ediyorum.
  Gönderi
  2,489

  Esas

  25
  Mührü çaldırma,aman:
  Kalbin oldu hâtemin ol hûşyâr
  Tâ senin div etmesin mührün şikâr 4/1171

  Hz. Süleymanın mührü üzerindeki yazının hürmetiyle her kapıyı açan bir güç ve kudret kazanmıştı. Aynı yazıyı yazarsan senin kalbin de Süleymanın mührüne döner. Dünyada da ahirette de geçer akçe o mühürdür. Aman dikkat et ve mührün üstüne titre. Eğer kalbini şeytana kaptırırsan, yüzüğünü çaldıran Süleyman gibi ortada kalakalırsın.

  26
  İkinci doğum:
  Çün düvüm bâr âdemizâde bi-zad
  Pây-ı hod ber-fark-ı illethâ nihâd 3/3599

  Bu dünyada herkes bir defa doğar;Hak erleri ise iki defa.İlk doğum için sebepler vesileler lazım. Anasız babasız doğum olmaz. Lakin bu doğum sanki bir hapishaneye doğmaktır. Bu sebep-sonuç aleminde insanı iç içe kuşatan binbir kafes vardır. Sonra bazı Hak erleri maddi alemden yeni bir aleme doğar da bütün bu zaruri bağlardan kurtulur, hepsini ayaklarının altına alırlar. Aslında bu ikinci doğuş Yunusun :”Her dem yeni doğarız, bizden kim usanası”diye tarif ettiği daimi bir doğuştur. Doğuşun gerçekleştiği aşıkların gönlü bir süt gölüdür. Bu yeni alem çekişmelerden, zıtlıklardan uzaktır;orada güller solmaz, bülbüller susmaz,baharlar kışa dönmez. Bu ikinci doğuştan sonra kişinin eski kimliğinden geriye sadece bir gölge kalır.

 8. #80
  Duhul
  Oct 2005
  İkamet
  istanbul'da ikamet ediyorum.
  Gönderi
  2,489

  Esas

  27-28
  Güneşe is bulaşmaz Ay ışığı kirlenmez:
  Dûd-ı külhen key resed der-âfitâb
  Çün şeved ankâ şikeste ez- gurâb 2/1463
  Nûr-ı mâh âlûde olsun mu ebed
  Olsa pertev-güster-i her nîk ü bed 5/1266

  İyiliğin daima alnı ak aynası parlaktır. Düşkün başkasını da düşürmek, kara başkasına da is çalmak ister. Ama istediği kadar tütsün külhanın dumanından güneşe ne gam. Güneşin alnına kara çalmaya kalkan kendi alnını karartır. Karga istediği kadar arkasından gaklasın,o gak guk sesini Ankanın ruhu bile duymaz. İnsanlar arasında da kimisi güneş gibi kimisi külhan ;anka tabiatlı olan da var karga huylu olan da. Peygamber ve veliler güneş ve anka gibi bütün karalamaların ve ayıplamaların üzerindedir. Işığı mezbelelikte sürünüyor diye ayın kirlendiğini sanma. Ay yücelere taht kurmuş oturmaktadır. Işığını göndermesi onun aczinden değil kereminden, cömertliğindendir. Ay gibi yücelere taht kurmuş Hak erlerinin de düşkün insanlara el uzatmakla eli kirlenmez. Onlar güneş gibi, yağmur gibi, ay gibi insanlara rahmettir.

  29-30
  Doğru ol menzile var:
  Lâzım oldu kavse tîr-i müstakîm
  Menzil almaz şüphe yok sehm-i sakîm
  Müstakim ol tîrveş hatta kemân
  Eyleye îsâl-i menzil bî-gümân 1/1443-44

  Yaya düzgün ok lazımdır. Yay ne kadar güçlü çekilirse çekilsin düz olmayan ok uzağa gidemez. O halde ey Hak yolunun yolcusu !Sen de niyetinle amelinle bu yolda ok gibi dümdüz ol ! Ta ki üstadın bir yay gibi seni ötelerin ötesine ulaştırsın.

Sayfa 10/28 İlkİlk ... 8910111220 ... SonSon

Gönderi Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız
 • Yazılara ek gönderemezsiniz
 • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
 •