FACTORING İŞLEMİ PROSEDÜRÜ

* Bir factoring işlemi, bu hizmetin sunduğu imkanlardan yararlanmak isteyen satıcı firmanın factor kuruluşa başvurmasıyla başlar.
* Bu finansman ve hizmet işlemleri factor şirketi ile ihracatçı şirket arasında akdedilen bir sözleşmeye dayandırılır.
* Sözleşmeye dayanarak ihracatçı yabancı ülkelerdeki alıcılara vadeli olarak göndermiş olduğu mallarla ilgili faturaların birer kopyasını factor kuruluşa verir.
* İhracatçı, factor kuruluşa gayrikabilirücu ( dönülemez ) olarak devr ettiği faturaların karşılığını vadelerini beklemeden ve fatura bedellerinin % 80-90 tutarını önceden tahsil etme imkanına sahip olur.
* Vadelerinde yurt dışındaki alıcıdan bedelin tahsil edilmemesi halinde factor kuruluşu ihracatçıya dönemeyeceği için bu riskide factor kuruluşu üstlenmiş olur.
* Factor şirketi, ihracatçının alacaklarının tahsilinin takibinden başka muhasebe kayıtlarını da tutar.
* Factoring hizmetinden dolayı factor şirket, istihbarat yapmak, rapor vermek, ihracat bedellerinin tahsili riskine katlanmak gibi hizmet için bir ücret tahsil eder.
* Factoring, genellikle 30-120 gün arasında değişen kısa vadeli mal satışlarının yoğun olduğu tekstil, gıda, ilaç gibi tüketim mallafı ticaretinde kullanılmaktadır.

FACTORING İŞLEMLERİNİN AVANTAJLARI

SATICI FİRMAYA SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

* Açık hesap şeklinde ( Mal Mukabili Ödeme Şekline ) göre yurt dışına yapılan satışlarda, ihracatı gerçekleştirdikten sonra faturanın factor kuruluşa gayrikbilirucu olarak temliki ile garantili tahsilat sağlar. Kısacası mal mukabili ödeme şekli daha kolay ve güvenli hale gelir.
* Alacakların tahsili ve muhasebe kayıtlarının izlenmesi factor şirketi tarafından gerçekleştirildiğinden, ihracatçının idari giderleri düşer ve yöneticilerin zamanı artacağından üretim ve satış faaliyetleri için daha fazla zaman ayırabilir.
* İhracatçı firmanın bilançosu daha nakit hale gelir.
* İhracatçı, faturalarının alıcısından tahsilini beklemeksizin factor kuruluştan hemen ve daha kısa surede tahsil imkanı bulacağından nakit ihtiyacı kolayca karşılanabilecektir.
* Uluslararası factoring'te factor kuruluş yaygın dış bağlantılarını kullanarak ihracatçılara yeni pazarlar bulma konusunda yardımcı olmaktadır. Bu hizmet özellikle tecrübesiz, dış pazarlar konusunda araştırma yapma olanağı bulunmayan küçük ve orta ölçekli ihracatçılar için önem taşımaktadır.
* Kambiyo Mevzuatı gereğince , factoring işlemlerinde dövizlerin yurda getirilme sorumluluğu tamamen factor kuruluşa aittir. Böylece ihracatçı firma kambiyo açısında da herhangi bir sorumluluk altına girmemektedir. Alıntı