Sayfa 1/402 1231151101 ... SonSon
Arama sonucu : 3210 madde; 1 - 8 arası.

Konu: DZGYO Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş

 1. #1

  Esas DZGYO Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş

  Yeni başlık hayırlı olsun.

  Eski başlık Arşive taşınmıştır.

  Hisse başlıkları bilgi paylaşımı için açılmıştır. Burada teknik - temel analizleri ve hisse ile ilgili son haberleri paylaşabilirsiniz. Muhabbet tarzı yazıları lütfen bu başlıklara göndermeyiniz.

  Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değerlendirmeyiniz.

 2. Esas

  Haber 18.03.2011 16:51
  ***DNZYO***DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
  ***DNZYO***DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu ) Ortaklığın Adresi : Büyükdere Caddesi No:108/B K:8 Esentepe-Şişli-İstanbul Telefon ve Faks No. : (212) 336 50 82-83 / (212) 212 79 48 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (212) 336 50 82-83 / (212) 212 79 48 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : --- Özet Bilgi : 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu. Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2010 - 31.12.2010 Genel Kurul Tarihi : 18.03.2011

  ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULARENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ18 Mart 2011 TARİHİNDE YAPILAN2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDeniz Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mart 2011 tarihinde, saat 15.00'de "Büyükdere Caddesi No:106 Kat:1 Esentepe-Şişli-İstanbul" adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 17/03/2011 tarih ve 14911 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn.Ferah Diba SEZER'in gözetiminde yapılmıştır.Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 25 Şubat 2011 tarih 7760 sayılı nüshasında ve Hürses ile Star Gazetelerinin 25 Şubat 2011 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi, süresi içinde yapılmıştır.Hazirun Cetveli ve toplantıya giriş kartlarının tetkikinden, şirketin toplam hamiline yazılı 14.985.000 TL'lık sermayesine tekabül eden 1.498.500.000 adet hisseden 7.492.203 TL'lık sermayeye karşılık 749.220.300 adet hissenin vekaleten, 32.303 TL'lık sermayeye karşılık 3.230.300 adet hissenin de asaleten olmak üzere toplam 7.524.506 TL'lık sermayeye karşılık 752.450.600 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece Türk Ticaret Kanunu'nun 372.maddesinde öngörülen asgari toplantı nisabı olan kanuni çoğunluğun toplantıda temsil edildiğinin, gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, temsilcilere ait belgelerin tamam ve Genel Kurul Toplantısının gerektirdiği tüm formaliteler yerine getirilmiş olduğunın anlaşılması üzerine, toplantı Sn. Ferah Diba SEZER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.1. Gündemin 1.maddesi uyarınca, Divan Başkanlığı'na Sn. Enver ERDEM'in, Katipliğe Sn.Ali Kürşad AYDIN'ın ve oy toplayıcılığına Sn.Elif İSLAM'ın seçilmesine oybirliği karar verildi. Başkanlık divanı bu şekilde teşekkül etti.2. Başkan, gündemin 2. maddesini katibe okuttu ve Genel Kurul zaptının ve hazirun cetvelinin, başkanlık divanınca imzalanması hususunda divan'a yetki verilmesi hususunu açık oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul zaptının ve hazirun cetvelinin başkanlık divanınca imzalanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.3. Başkan, gündemin 3. maddesini katibe okuttu ve 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle Denetçi Raporu dışındaki diğer raporların yeniden okunmasına gerek olup olmadığı ve bu raporlar hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun her birinin ayrı ayrı tasdikine, katılanların oybirliği ile karar verildi.4. Gündemin 4. maddesine geçildi, Başkan 4.maddeyi katibe okuttu: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" göre hazırlanan 2010 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları ayrı ayrı okunup, görüşüldü ve katılanların oybirliği ile tasdik edildi.5. Gündemin 5. maddesine geçildi, Başkan 5.maddeyi katibe okuttu:
  I ) Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımına ilişkin olarak Genel Kurul'umuza teklif ettiği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtım esaslarına ilişkin 27.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı kararı uyarınca, 2010 yılı karından Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması gereken yasal yedeklerin ayrılmasından sonra kalan tutarın, dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin,
  a) Şirketimizin, 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren hesap dönemi SPK'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğ hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarındaki 4.102.780 TL dönem karından, SPK'nun 25 Şubat 2005 tarih ve 7/242 sayılı kararı gereğince, yasal kayıtlarımızda yer alan 6.706.937,54 TL tutarında net dönem karı üzerinden, Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 466. maddesi hükmü uyarınca %5 oranında 335.347 TL I.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,
  b) Kalan tutar olan 3.767.433 TL'nın "Geçmiş Yıllar Karları" olarak ayrılmasına,Yönetim Kurulu teklifinin ve eki kar Dağıtım Tablosunun kabul edilmesine,
  II) 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren hesap döneminde yasal kayıtlarımızda yer alan 6.706.937,54 TL dönem karından
  a) %5 oranında 335.346,88 TL tutarındaki "I.Tertip Yasal Yedek Akçe"nin yasal kayıtlarımıza intikaline,
  b) Kalan tutar olan 6.371.590,66 TL'nın yasal kayıtlarımıza "Olağanüstü Yedekler" olarak ayrılmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi.6. Gündemin 6. maddesine geçildi, Başkan 6.maddeyi katibe okuttu: Yönetim Kurulunca belirlenen bağımsız dış denetleme kuruluşunun SPK'nun ilgili yönetmeliği uyarınca Genel Kurul'a sunulması hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonucunda "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu)"nin Sermaye Piyasası Kanunu ile buna ilişkin tebliğler uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından dış denetim firması olarak seçilmesinin onaylanmasına ve bağımsız dış denetim firmasına ödenecek ücretin tespiti için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, bu firmadan boşalması halinde yeni dış denetim firmasının ve ödenecek ücretin belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi.7. Gündemin 7. maddesine geçildi, Başkan 7.maddeyi katibe okuttu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.09.2009 tarih ve 27/748 sayılı ilke kararına istinaden ekte yer alan "Deniz Yatırım Ortaklığı A.Ş. Hisse Senetleri Geri Alım Programı" okunup, görüşüldü ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.. 8. Gündemin 8. maddesine geçildi, Başkan 8.maddeyi katibe okuttu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2010 yılı faaliyetlerinden ötürü ibraları hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2010 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine, Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
  9. Gündemin 9. maddesine geçildi, Başkan 9.maddeyi katibe okuttu, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin seçimi hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine, (A) Grubu İmtiyazlı Pay sahipleri tarafından önerilen 1. "Demirciköy Alarko Aldem DörtMevsim Evleri Sitesi No:23 Sarıyer/İstanbul" adresinde mukim T.C. kimlik numarası 25321140020 olan Sn.Cafer BAKIRHAN, 2. "Ateşpare Sitesi Sultan Sok. No:23 A-Blok K:8 D:23 Erenköy-İstanbul" adresinde mukim T.C. kimlik numarası 44227754612 olan Sn.Hüseyin Sami ÇELİK, 3. "Heyzenbaşı Halilcan Sok. No:20 D:2 Üsküdar/İstanbul" adresinde mukim T.C. kimlik numarası 23773224640 olan Sn.Enver ERDEM, 4. "Alemdağ Çatalmeşe Mah. ElysiumPark Sitesi C41 Çekmeköy/İstanbul" adresinde mukim T.C. kimlik numarası 16118378566 olan Sn.Ali Kürşad AYDIN, 5. Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'yi temsilen "Sarıkonaklar A-13 D:2 Akatlar-İstanbul" adresinde mukim T.C. kimlik numarası 42940597134 olan Sn.Hakan ATEŞ'in iki yıllık süre için Yönetim Kurulu Üyeliklerine yeniden seçilmelerine ve ayrıca 6. "Halkalı Atakent Mah. 2.Etap C-Blok No:617 D:18 Halkalı-İstanbul" adresinde mukim T.C. kimlik numarası 33722120022 olan Sn.Orhan KAZICI'nın iki yıllık süre için Denetçi olarak seçilmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi. 10. Gündemin 10. maddesine geçildi, Başkan 10.maddeyi katibe okuttu, Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ile Denetçilerin ücretleri hakkında karar alınması hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçi'ye herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesine katılanların oybirliği karar verildi.11. Gündemin 11. maddesine geçildi, Başkan 11.maddeyi katibe okuttu, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335.maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesi hususunda söz isteyen olup olmadığı soruldu. Olmadığının anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin T.T.K. 'nun 334. ve 335.maddelerinde, işlem ve işleri yapabilmelerine izin verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.12. Başkan, dilek ve temennilerde söz almak isteyen olup olmadığını sordu.Söz almak isteyen olmadı. Söz alan olmaması üzerine gündem boyunca alınan tüm kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı Divan Başkanınca soruldu. İtiraz olmadığı için işbu tutanak saat 15:50'de beyan olunan adreste hazırlanarak imzaya sunulmuştur.Başkan gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğunu beyanla yapılan çalışmalar ve alınan kararların şirketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip, toplantıyı kapattı.
  Ferah Diba SEZER Enver ERDEM Ali Kürşad AYDIN Elif İSLAMT.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Olağan Genel Kurul Başkanı Divan Katibi Oy Toplama MemuruYukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=147205

 3. #3
  Duhul
  Jan 2010
  İkamet
  Bursa
  Yaş
  45
  Gönderi
  3,903

  Esas

  Tek dikkat çeken 7.madde, diğerleri malumun ilanı
  "Deniz Yatırım Ortaklığı A.Ş. Hisse Senetleri Geri Alım Programı"

 4. #4
  Duhul
  Sep 2006
  İkamet
  TÜRK' ÜN OLDUĞU HER YER
  Gönderi
  4,043

  Esas

   Alıntı Originally Posted by casa Yazıyı Oku
  Tek dikkat çeken 7.madde, diğerleri malumun ilanı
  "Deniz Yatırım Ortaklığı A.Ş. Hisse Senetleri Geri Alım Programı"
  evet aynen maalesef sürpriz olmadı...

  geri alım programının amacı ne ki? gerçek amaç

 5. #5

  Esas

  ***DNZYO***DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

  ***DNZYO***DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )


  Ortaklığın Adresi : Büyükdere Caddesi No:108/B K:8 34394 Esentepe-Şişli-İstanbul

  Telefon ve Faks No. : (212) 336 50 82-83 / (212) 212 79 48

  Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (212) 336 50 82-83 / (212) 212 79 48

  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

  Özet Bilgi : Deniz Yatırım Ortaklığı A.Ş. Hisse Senetleri Geri Alım Programı Hk.
  AÇIKLAMA:

  Şirketimizin 18.03.2011 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında onaylanmış olan Şirket Hisse Senetleri Geri Alım Programı çerçevesinde gerçekleştirilecek alım işlemlerine 25.03.2011 tarihinden itibaren başlanacaktır. Bu aşamada alım işlemleri Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla yapılacak olup, işlem tutarı üzerinden onbinde beş oranında komisyon ödenecektir.

  Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


  IMKB


  (22/03/2011 - 17:41:35)

  Ne kadar alacak? Kaçtan alacak belli değil. Ama piyasada senet sayısı azalacağı, ve potansiyel alıcı olacağı için hissede biraz yukarı yol gözüküyor. YTD.

 6. Esas

  3.000.000 lotu 0.00 tl ile 2,14 tl arasında alacak

 7. Esas

   Alıntı Originally Posted by Gençbakış Yazıyı Oku
  3.000.000 lotu 0.00 tl ile 2,14 tl arasında alacak
  bu bilgiyi nereden aldınız acaba *

 8. Esas


Sayfa 1/402 1231151101 ... SonSon

Gönderi Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız
 • Yazılara ek gönderemezsiniz
 • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
 •