İş Hayatı

Çalışma hayatına 1978 yılında Koç Holding Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nde başladı. Daha sonra, The RAND Corp.’ta stratejik analizler uzmanı (1980-85) ve Dünya Bankası Krediler Bölümünde Kısım Amiri olarak (1985-1988) görev yaparken 20 değişik ülkeyle çalıştı.

Anadolu Efes, Borusan, Koç Holding ve Vestel grubu şirketlerinde, Petkim ve Sümerbank’ta ve dört kıtada faaliyet gösteren Inmet Mining şirketinde Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
1997-99 yılları arasında Erdemir'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlendi.

Kamu Sektörü

Argüden, 1988 yılında Adnan Kahveci'nin daveti ile Türkiye'ye dönerek 1990 yılına kadar Özelleştirme Programı'nın sorumluluğunu yürüttü. İMKB'nin gelişmesini sağlayan ilk halka arzlar, yabancı sermayenin özelleştirme programına yatırım yapması (USAŞ, Set Çimento gibi), yerli sermayenin özelleştirmeden aldığı şirketlerle atılım yapması (Kahramanmaraş SEK'ten MADO'nun doğuşu gibi) ve ülkemizde yatırım bankacılığının gelişmesi, Özelleştirme Programının sorumluluğunu yürüttüğü dönemde gerçekleşmiştir.

1991'de, ekonomi konusunda Başbakan Başdanışmanı olarak görev yaptı. Devlet Planlama Teşkilatı tarafından oluşturulan Kalkınma Stratejileri İstişare Konseyi'ne başkanlık yaparak 2020 Türkiye vizyonu oluşturma çalışmalarına katkı sağladı. Gelir İdaresi İzleme Komitesi üyeliğine seçildi. Kamu sektörüne olan katkılarını, üstlendiği sivil toplum insiyatifleri ve iyi yönetişim, kalite gibi konulardaki öncülüğüyle sürdürdü. TÜSİAD Kamu Reformu Çalışma Grubu Başkanlığı, TESEV’in İyi Yönetişim Programı’ndan sorumlu Yönetim Kurulu üyeliği ile politika üretim sürecine bilimsel katkılarda bulunulmasını sağladı.

ROTHSCHILD

Rothschild, 200 yıllık bankacılık deneyimi ve 40 ülkedeki 2000’den fazla çalışanı ile dünyanın önde gelen yatırım bankalarındandır. Rothschild, Türkiye’de devletin kontrolündeki önemli şirketlerin satışında Türk hükümetince, General Electric gibi Türkiye’de yatırım yapmayı seçen küresel şirketlerce, ve uluslararası sermaye ile işbirliği yapmak isteyen önde gelen Türk aile şirketlerince tercih edilen yatırım bankası olarak görev yapmıştır. Dr. Argüden, 2005 yılında Rothschild yatırım bankasının Türkiye Danışmanlığını, 2006 yılında Türkiye Temsilciliğini ve 2007 yılından itibaren Rothschild - Türkiye'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenmiştir.KOÇ Holding

Dr. Argüden Koç Holding ve şirketleri için yaptığı danışmanlık çeçevesinde Koç Grubu şirketlerinin misyon ve vizyonlarının belirlenmesine ve aynı zamanda Koç Holding’in kalite anlayışını 2000'li yıllara taşımak üzere projeler geliştirilmesine ve uygulanmasına katkı sağlamıştır (Koç 2000 projesinin isim babasıdır). Koç Holding bünyesindeki şirketlerin özellikle Türkiye ve Avrupa kalite ödülleri için atılım yapmaları bu yaklaşımın bir sonucudur. Koç Topluluğu'nun "hane halkının önemli ihtiyaçlarını sağlayarak tüketiciye en yakın kurum" olarak konumlandırılmasına katkıda bulundu.

TESEV

TESEV bilimsel araştırmalara dayalı bulgular ile politika seçenekleri oluşturmak için çalışmalar yapmak, özgür düşünce ve bilgi birikiminin en geniş anlamda yayılmasına yönelik konferans, açık oturum, yuvarlak masa toplantıları düzenlemek amacıyla kurulmuş bir düşünce üretim merkezidir.
http://www.tesev.org.tr

Türkiye'de bilimsel çalışmalarla politika oluşturulmasını desteklemek üzere TESEV'in kurucuları arasında yer aldı.


Kurucuları arasında yer aldığı TESEV’in İyi Yönetişim Programı’ndan sorumlu Yönetim Kurulu üyesidir.

Bülent Eczacıbaşı’nın verdiği TESEV’in kuruluş kokteylinde Yılmaz Argüden, Feyyaz Berker, İshak Alaton ve Üstün Ergüder bir arada...1994

TÜSİAD

1992 yılından bu yana TÜSİAD üyesidir. Ekonomik ve Mali İşler, Parlamento ve Dış İlişkiler komisyonlarında aktif olarak çalışmaktadır. Türkiye Rekabet Raporunun hazırlanmasına, "Emekli ve Mutlu" isimli sosyal güvenlik raporunun hazırlanmasına, Şirket Birleşmeleri, Vergi Reformu ve Gelir İdaresinin Yeniden Yapılandırılması çalışmalarına destek vermiştir. Kamu Reformu Çalışma Grubu Başkanıdır.

Başbakan Ekonomi Başdanışmanlığı

1991 yılında Ekonomi konusunda dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz’ın Başdanışmanlığını yapmıştır.


RAND Corporation

RAND Corporation, bünyesinde birçok Nobel ödüllü bilim adamı bulunduran ve İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ABD’nin birçok stratejisinin oluşturulmasına katkıda bulunan bir düşünce merkezidir.

RAND Corporation'da enerji politikası, vergi politikaları, insan kaynakları sistemleri ve mega projelerin yönetimi konularında araştırmalar yaptı. Çalışmaları çeşitli alanlarda politika değişikliklerine yol açtı ve birçok yayına referans kaynağı oldu.

Dünya Bankası

1985-88 yılları arasında görev yaptığı Dünya Bankası'nda Yılmaz Argüden yirmiden fazla ülke ile, yüzü aşan kredi sözleşmesinin müzakeresinde rol aldı. Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Orta Amerika devletleri tarafından kullanılan yıllık 600 milyon Dolarlık kredinin finansal sorumluluğunu yürüttü. Fakir ülkelere yapılan yatırımların koordine edilmesi altyapısının Dünya Bankası’nda kurulması çalışmalarına katkıda bulundu.

Eisenhower Bursu
'93 Fellowship'te üç alana birden odaklanmıştır:

1. Strateji geliştirme ve uygulama
2. Gönüllü Kuruluşlar için kaynak yaratma
3. Kamu yönetiminde düzenleyici ve denetleyici kurumlar

http://www.eisenhowerfellowships.orgSUADİYE ROTARY KULÜBÜ
Konuk Konuşmacımız Yılmaz ARGÜDEN
15.02.2011
Place:Büyük Kulüp
Konu : "Yönetim Kurulu Sırları"

TABA-AMCHAM TÜRK-AMERİKAN İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

22 Şubat 2010 tarihinde Dedeman Oteli’nde ARGE Danışmanlık ve Rothschild Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden’in konuşmacı olarak katıldığı “Geleceği Şekillendirmek” konulu akşam yemeği, 40 kişinin katımıyla gerçekleşmiştir.
Yılmaz Argüden konuşmasında; ister bireysel, ister özel sektör, ister kamu sektörü, ister sivil toplum kuruluşları, isterse insanlık boyutunda olsun geleceğin bugün atılan adımlarla şekillendiğini anlattı. Türkiye’nin geleceğini şekillendirmek için de ülkenin tanıtımına dönük vizyonunun olması gerektiğine dikkat çeken Yılmaz Argüden, “Türkiye’nin yeni tanıtım stratejisinin özü ise farklı bakış açısını dünyaya sunmak olmalı. Yenilik her zaman ilgi çeker, elbette konumlandırma tek başına yeterli değil. Bunun gereğini de yerine getirmek ve yenilikler getirmek gerekecektir. Bunlardan en önemlisi, toplum olarak farklılıklara saygı duymayı öğrenmemiz.” şeklinde konuştu.

YAZICILAR HOLDİNG

Yönetim Kurulu Üyesi

http://www.yazicilarholding.com.tr
Sitenin sağ alt köşesine dikkat!
Türkiyenin ve dünyanın yakın tarihindeki sayılı kara kutulardan biri Dr.Yılmaz Argüden.Gerek çalıştığı insanlar,gerekse görev aldığı pozisyonlar bu gerçeği kaçınılmaz yapıyor.Komplo teorilerinin olmazsa olmazları listesine baş sıradan adaydır.