Sayfa 1/2 12 SonSon
Arama sonucu : 12 madde; 1 - 8 arası.

Konu: Kredi dosya masrafı iadesi

 1. #1
  Duhul
  Jan 2010
  İkamet
  OF TEXSAS AKILI OL,,,
  Gönderi
  3,237

  Esas Kredi dosya masrafı iadesi

  Kredilerde kesilen dosya masraflarının kişi tarafından geri alınması katılımlar bekliyorum.

  Alan var mı?

 2. #2
  Duhul
  Jan 2010
  İkamet
  OF TEXSAS AKILI OL,,,
  Gönderi
  3,237

  Esas

  Yargıtay'ın kararlarını hiçe sayan
  bankalara bir darbe de yerel
  mahkemelerden geldi. Son 10 yılda kredi
  kullanan 12 milyon vatandaş, bankalara
  başvurarak masraflarını alabilecek
  Yargıtay kararlarına karşın kredi kullanan
  vatandaşlardan dosya masrafı adı altında
  aldığı paraları geri ödemeyen uyanık
  bankalara yerel mahkemelerden tokat gibi
  bir karar daha çıktı. Yargıtay'ın "dosya
  masrafına iade" kararının ardından, her türlü kredi kullanıcısı
  geriye dönük olarak 10 yıllık kredi masraflarını alabilecek. Son 10
  yılda kredi kullanan 12 milyon vatandaş bu haktan
  yararlanabilecek. Yargıtay kararının ardından bankalara dilekçe
  yağmaya başladı.

 3. #3
  Duhul
  Jan 2010
  İkamet
  OF TEXSAS AKILI OL,,,
  Gönderi
  3,237

  Esas

  yılda kredi kullanan 12 milyon vatandaş bu haktan
  yararlanabilecek. Yargıtay kararının ardından bankalara dilekçe
  yağmaya başladı.
  DÖKÜM ÜCRETİ DE İSTİYORLA R!
  Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın "tefeci" olarak nitelediği
  bankalar mahkeme kararlarına kulak tıkıyor. Yaklaşık 30 kalemde
  alınan ücretlere her gün bir yenisi ekleniyor. Son bir yılda,
  Kastamonu'dan Yozgat'a, Isparta'dan Adana'ya kadar birçok
  tüketici mahkemesinden kredi kullanan tüketiciden alınan
  masrafların iadesine yönelik onlarca karar çıktı. İş Bankası başta
  olmak üzere bazı bankalar müşterilerince yapılan itiraz ve açılan
  davalar sonucunda kredi masraflarını iade etmeye başladı. Bazı
  bankalar ise "gidin dava açın" diyerek, müşteriyi kapıdan
  çeviriyor. Finansbank, kaymakamlıklar bünyesindeki ilçe tüketici
  hakem heyetini adres gösterirken, Garanti Bankası da geriye
  dönük olarak ücret, komisyon dökümlerini istiyor. Elinde belgesi
  olmayandan da her bir döküm için 30-40 lira talep ediliyor.
  BİRLİKTEN HUKUKİ DESTEK
  Bankalar, kredi sözleşmesinde böyle bir masrafın alınacağı dair
  hüküm yoksa ve istediği masrafın nedenini ispatlayamıyorsa
  vatandaştan aldığı ücretleri geri ödemek zorunda. Tüketiciler
  Birliği, başvuruda bulunan vatandaşlara her türlü hukuki desteği
  veriyor.
  MAHKEMEYE BAŞVURUN
  Bankanın kredi dosya masrafını iade etmesi durumunda sorun
  kalmayacak. Bankanın dosya masrafını ödemeyi kabul etmemesi
  durumunda, kaymakamlıktan hakem heyetine gidin. Dosya
  masrafı miktarı bin 161 liranın altındaysa bulunduğunuz ilçenin
  tüketici hakem heyetine dilekçe ile başvurun. Dilekçe vermenizin
  ardından 1-3 ay arasında sonuç çıkıyor. Sonuç çıktıktan sonra
  şahıs ve bankaların karara itiraz için 15 gün yasal süreleri
  bulunuyor.
  Dosya masrafı bu tutarın üzerinde is

 4. #4
  Duhul
  Jan 2010
  İkamet
  OF TEXSAS AKILI OL,,,
  Gönderi
  3,237

  Esas

  Masrafları Nasıl Alacaksınız?
  Kredi kullandığınız banka genel müdürlüğüne hitaben bir mektup
  yazarak ödediğiniz dosya masrafının iadesini talep edin. Bu
  mektubun iadeli taahhütlü olmasına dikkat edin.
  Kredi çektiğiniz banka şubesine de başvuruda bulunabilirsiniz.
  Mektubunuzda, tüketici mahkemeleri ve Yargıtay kararıyla "kredi
  masraflarının haksız şart niteliğinde, tüketicilerden tahsilinin
  haksız olduğu sabitlenmiştir" ibaresini kullanmayı unutmayın.
  Mektubunuzda, son 10 yılla sınırlı olmak üzere bankaya yaptığınız
  tüm kredi masrafları ödemelerin dökümünü içeren listeyi talep
  edin. Bu süre zarfında kesilen kredi masrafı ücretinin toplam
  miktarının yasal faizi ile birlikte ödenmesini talep ettiğinizi
  vurgulayın.
  (Habertürk)

 5. #5
  Duhul
  Jan 2010
  İkamet
  OF TEXSAS AKILI OL,,,
  Gönderi
  3,237

  Esas

  ……………BANKASI …………….. İLİ………………….. ŞUBE
  MÜDÜRLÜĞÜ’NE
  Konu: Kredi masrafları iadesi Hk.
  Bankanızın ……………. numaralı kredi müşterisiyim. Her kredi
  işleminde bankanıza, anılan krediye ait kredi masrafını
  ödemekteyim.
  Ancak , çeşitli tüketici mahkemeleri ve Yargıtay kararlarıyla da
  “Kredi masraflarının haksız şart niteliğinde ve tüketicilerden
  tahsilinin haksız olduğu sabitlenmiştir.
  Bu çerçevede ve yukarıdaki gerekçeler doğrultusunda;
  1- On yılla sınırlı olmak üzere şimdiye kadar bankanıza yaptığım
  tüm kredi masrafları ödentilerinin on yıl geriye dönük olarak ve
  dökümünü içeren bir listenin tarafıma verilmesini,
  2- On yıl geriye dönük olarak benden kesilen kredi masrafı
  ücretlerinin toplam miktarının yasal faizi ile birlikte defaten
  tarafıma iadesini,
  Aksi taktirde alacağımın faiziyle birlikte tahsili için her türlü
  mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini bankanızdan tahsil
  etmek üzere yasal yollara baş vuracağımı bildiririm
  Saygılarımla,
  ../…/2012
  Adı, Soyadı
  ADRES :
  İMZA
  Bu dilekçeye göre banka kredi dosya masrafını geri ödemezse
  alternatif olarak başka bir yol daha var.
  Dosya masrafı miktarı 1.161,67.-TL’nin altında ise bulunduğunuz
  ilçenin Tüketici Hakem Heyetine dilekçe ilebaşvurunuz. Bu dilekçe
  örneği ise;
  Dosya Masrafı (Hakem heyeti Dilekçe) Örneği
  T.C.
  …………………… KAYMAKAMLIĞI
  (Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na)
  Şikâyet Eden :
  Adresi :
  E- Posta & Telefon :
  Şikâyet Edilen :
  Adresi :
  Şikâyetin Parasal Değeri :
  Şikâyetin Tarihi :
  Şikâyetin Konusu Dosya Masrafı adı altında alınan “……….. .-TL”
  bedelin tarafıma iadesi talebimdir.. (4077/6. Ve 10. maddeleri)
  Açıklamalar : 1-)…………………. Bankası, ……………… şubesinden … /… /
  ….. tarihinde ………………… adı altında ……………………….. – Türk Lirası
  nakit ödemeli kredi aldım.
  2-)Banka ile işbu krediye ilişkin olarak sözleşme imzalamış
  bulunmaktayım. Ancak bu sözleşmenin bir örneği tarafıma
  verilmediği gibi önceden hazırlanmış matbu sözleşme olması
  dolayısıyla sözleşmenin içeriğine müdahale hakkım verilmemiş
  ve benimle de müzakere edilmemiştir. (4077/6. Madde )
  3-)Kaldı ki sözleşmeler taraflar arasında akdedilirken, sözleşme
  hürriyeti ilkesine bağlı olarak taraflar arasında dengesizliğe yol
  açacak veya taraf aleyhine olacak bir maddenin hukuken
  bağlayıcılığı yoktur (4077/6. Madde )
  4-)Krediye bağlı sözleşmelerde dosya masrafı ve benzeri isimler
  altında yapılacak kesintilerde taraf olan tüketiciye önceden
  bilgilendirme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Yine bu
  bağlamda tüketici dosya masrafı işlemine bağlı olarak rıza ve
  onayını sözleşme içinde kaim bulunan madde karşısına kendi
  yazısıyla tarih ve imza koyması halinde bu sözleşmenin
  bağlayıcılık hükmü ile geçerliliği olacaktır. Aksi bir durum
  satıcının/kredi verenin ispat yükü yasal hüküm gereğidir (4077/6.
  Madde ). Eğer tüketici kendi rızası ile dosya masrafı ücretini
  ödemeyi kabul etmiş olsaydı bu duruma itiraz etme hakkı
  bulunmayacaktı.
  5-)Kredi veren, kredi sözleşmesi esnasında bu bilgileri vermek
  zorundadır. Fakat bu bilgileri vermekten imtina ederek ve bilerek
  tüketiciden hile ile gizleyip mağduriyetine sebebiyet vermektedir.
  4077 Sayılı kanunun 10. maddesine göre; “Tüketici kredisi,
  tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla kredi
  verenden nakit olarak aldıkları kredidir. Tüketici kredisi
  sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir
  nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Taraflar arasında
  akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi
  içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez.
  Sözleşmede;
  a) Tüketici kredisi tutarı,
  b) Faiz ve diğer unsurlarla birlikte toplam borç tutarı,
  c) Faizin hesaplandığı yıllık oran,
  d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı
  ayrı belirtildiği ödeme planı,
  e) İstenecek teminatlar,
  f) Akdi faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere
  gecikme faizi oranı,
  g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,
  h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar,
  ı) Kredinin yabancı para birimi cinsinden kullandırılması
  durumunda, geri ödemeye ilişkin taksitlerin ve toplam kredi
  tutarının hesaplanmasında, hangi tarihteki kurun dikkate
  alınacağına ilişkin şartlar,
  Dolayısıyla benden haksız ve hukuksuz olarak dosya masrafı adı
  altında alınan ………………….- Türk Lirası’nın tarafıma iade edilmesi
  gerekir.
  6-)Bahse konu şikâyet 4077 Sayılı Kanunun ilgili 22/5. Maddesi
  hükmü gereğince Hakem Heyeti yetki ve görev alanı içerisinde
  bulunmaktadır.
  7-)İşbu şikâyet ikâmesinde Hakem Heyetine başvurmak zarureti
  doğmuştur.
  Hukuki Sebepler : 4077 Sayılı Kanun ile diğer ilgili tüm mevzuat.
  Hukuki Deliller : Kredi Sözleşmesi, ödeme belgesi, ihtarname,
  posta gönderi ekleri, bilirkişi incelemesi, fazlaya ilişkin delil
  sunma.
  İstem Sonucu : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; haksız ve
  hukuksuz olarak alınmış bulunan ……………..- Türk Lirası bedelin
  tarafıma iadesine Karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.
  Şikâyet Eden
  (Ad, Soyad ve İmza)

 6. #6
  Duhul
  Jan 2010
  İkamet
  OF TEXSAS AKILI OL,,,
  Gönderi
  3,237

  Esas

  1) bankaya dilekçeyle başvuru.
  Alınan cevap üzerine 2 dilekçeyle başvuru yapılıyor.

 7. #7
  Duhul
  Jul 2009
  İkamet
  yaşanacak yer arıyorum :) ve Kuşadası...
  Yaş
  41
  Gönderi
  4,192
  Blog Yazıları
  10

  Esas

  efendim.. şimdi..

  vatandaş dilekçe ile başvurmakta.. ancak.. banka/larda bir matbu hazırlamışlar..

  sayın xxx

  imzalamış olduğunuz şu sözleşmenin şu maddesi.. şu paragrafı .. bankalar kanununun şu maddesi vs. ile nedeniyle talebiniz uygun değil denmektedir.


  ki

  hakkaten de o maddeler de açık açık 12 punto ( bir ara küçük küçük yazıyor kimse okuyamıyorlar deniyordu da puntolar büyütülmüştü...) olarak yazılıdır
  syg

 8. #8
  Duhul
  Jul 2009
  İkamet
  yaşanacak yer arıyorum :) ve Kuşadası...
  Yaş
  41
  Gönderi
  4,192
  Blog Yazıları
  10

  Esas

  yalnız...

  uğraşacak vakti olan varsa uğraşsın.. tüketici mahkemesine gitsin...

Sayfa 1/2 12 SonSon

Gönderi Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız
 • Yazılara ek gönderemezsiniz
 • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
 •