Sayfa 1/19 12311 ... SonSon
Arama sonucu : 150 madde; 1 - 8 arası.

Konu: KSTUR - Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.

 1. #1

  Esas KSTUR - Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.

  SPK Haftalık Bültenine göre Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.’nin, Kurulun 03.06.2011 tarih ve 17/519 sayılı ve 25.11.2011 tarih ve 39/1066 sayılı kararları çerçevesinde paylarının İMKB Serbest İşlem Platformunda (SİP) işlem görmesi amacıyla hazırlanan duyuru formuna onay verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır.

 2. #2

  Esas

  Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 03/06/2011 tarihli ve 17/519 sayılı kararı gereği, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki hüküm çerçevesinde Kurulca belirlenen şirketlerin paylarının İMKB tarafından belirlenecek Pazar veya Platform'da işlem görmesine yönelik olarak, Kurulun Seri:IV, No:58 Sayılı "Payları Serbest İşlem Platformunda İşlem Görecek Halka Açık Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslar" Tebliği ile Borsa Başkanlığı'nın 30/12/2011 tarihli ve 386 sayılı "Serbest İşlem Platformu (SİP) İşleyiş Usul ve Esasları" Genelgesi çerçevesinde, Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş. (Şirket) paylarının SİP'te işlem görmesine ilişkin duyuru formu, Şirket esas sözleşmesi ve Şirketin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde üyelik işlemlerinin ve şirket paylarının Serbest İşlem Platformunda işlem görmesi için gerekli tüm işlemlerin tamamlandığına dair özel durum açıklaması 15/10/2012 ve 16/10/2012 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanmıştır.

  Bu çerçevede, söz konusu Genelgenin "Platformda İşlem Görecek Paylar" başlıklı 2. maddesi gereğince Şirketin 4.311.720 TL olan sermayesini temsil eden nama yazılı paylar, 23/10/2012 tarihinden itibaren serbest marjla, KSTUR işlem kodu ile SİP'te işlem görmeye başlayacaktır.

  SİP Genelgesi uyarınca, işlemler tek fiyat yöntemi ile yürütülecektir. SİP'te ilk seansta şirket payları serbest marj ile işlem görmeye başlayacak, işlem gerçekleşinceye kadar serbest marj uygulanacaktır. İlk işlemin oluştuğu seansı izleyen seans, gerçekleşen işlemlerin ağırlıklı ortalama fiyatı üzerinden baz fiyat ve fiyat değişim sınırları hesaplanacak ve uygulanacaktır. Fiyat değişim sınırlarının hesaplanmasında kullanılacak fiyat marjı % 10 olacaktır.

  Şirketin SİP'te işlem görmesine ilişkin bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun www.kap.gov.tr internet adresinde yayımlanmaktadır.

 3. #3

  Esas

  ***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )


  Ortaklığın Adresi : BAYRAKLIDEDE MAH.KUŞTUR TATİL KÖYÜ KUŞADASI AYDIN

  Telefon ve Faks No. : 02566181310 - 02566181104

  Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 02566181310-02566181104

  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

  Özet Bilgi : 2012 YILI 4.DÖNEM GEÇİCİ BEYANNAME
  AÇIKLAMA:

  2012 YILI 4.DÖNEM GEÇİCİ BEYANNAMESİ EKTE SUNULMUŞTUR.


  Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

  http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=260076


  IMKB

  (13/02/2013 - 16:41:38)

 4. #4

  Esas

  Kuştur'un vergi dairesine sunulan tabloda 2012 yılı dönem net karı 2.985.784 tl

  (13/02/2013 - 16:42:46)

 5. #5

  Esas

  KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş. / KSTUR, 2013 [] 02.03.2013 14:34:50
  Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

  Adres BAYRAKLI DEDE MAH.KUŞTUR TATİL KÖYÜ KUŞADASI /AYDIN
  Telefon 256 - 6181310
  Faks 256 - 6181104
  Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 256 - 6181310
  Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 256 - 6181104
  Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
  Özet Bilgi KUŞTUR A.Ş. 25/03/2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ


  Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği

  ÖZET BİLGİ BÖLÜMÜNE SEHVEN 25/03/2012 YAZILMIŞ , DOĞRUSU 25/03/2013


  02/03/2013 14:07'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.  Karar Tarihi 02.03.2013
  Genel Kurul Türü Olağan
  Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
  Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
  Tarihi ve Saati 25.03.2013 10:00
  Adresi BAYRAKLIDEDE MAH.KUŞTUR TATİL KÖYÜ KUŞADASI -AYDIN
  Gündem GÜNDEM
  1-Açılış,Saygı duruşu,
  2-Başkanlık divanının teşkili,
  3- Tutanaklarının başkanlık divanı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
  4- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2012 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
  5- 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
  6- 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
  7- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
  8- Denetleme Kurulu Üyelerinin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
  9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
  10- 2012 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
  11- Ana Sözleşmenin1.2.3.4. 6. 7. 8.11. 12. 13. 14.15.16.17. 18. 19. 20. 21.22. 23. 24.25.26.27. 28. 29.30.31.32. 34. 35. 36.37.38.39 40. 41. 42. 43. 44.45.46.47. 48.49. 51.52. 53., Geçici madde(1) ,maddelerinin değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve kabule arzı
  12- Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,
  13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
  14- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
  15- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
  16- Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
  17- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
  18- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2012 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
  19- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
  20- Dilek ve temenniler

  Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
  Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
  Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet


  Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 6. #6

  Esas

  ***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )

  ***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )
  Adres BAYRAKLI DEDE MAH.KUŞTUR TATİL KÖYÜ KUŞADASI /AYDIN

  Telefon 256 - 6181310

  Faks 256 - 6181104

  Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 256 - 6181310

  Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 256 - 6181104

  Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır

  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır

  Özet Bilgi KAR PAYI DAĞITIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

  EK AÇIKLAMALAR:

  Yönetim Kurulumuz 08/03/2013 tarihinde toplanarak , dağıtılabilir karın %40 ını dağıtmaya ve dağıtım zamanının 15/04/2013 olmasına karar vermiştir.
  Şirket Kuruluşu esnasında Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve nama yazılı (300) üçyüz adet hisse çıkarılmıştır. Bu hisseler, her biri 0,0005 TL lık hisseden yirmi adet alan kurucuya bir adet verilmek suretiyle dağıtılmıştır.
  Dönem karından 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ile SPK’na göre hesaplanan 1. temettü tutarı ayrıldıktan sonra kalan karın % 10’u kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılmaktadır.2012 yılı kurucu hisse başına kar BRÜT : 535,00 TL NET:470,80 TL dir.

  Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.03.2013

  Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi 25.03.2013

  Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
  Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)

  KSTUR(Eski),TREKUST00016 0,2797000 0,2461000
  Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi

  15.04.2013

  Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)

  KSTUR(Eski),TREKUST00016 0,000 0,00000

  http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=265468


  IMKB

  (08/03/2013 - 17:12:32)

 7. #7

  Esas

  ***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

  ***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
  Adres BAYRAKLI DEDE MAH.KUŞTUR TATİL KÖYÜ KUŞADASI /AYDIN

  Telefon 256 - 6181310

  Faks 256 - 6181104

  Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 256 - 6181310

  Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 256 - 6181104

  Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet

  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır

  Özet Bilgi 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
  Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
  Genel Kurul Türü Olağan

  Tarihi ve Saati 25.03.2013 10:00

  Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
  (25/03/2013 - 14:38:45)

 8. #8

  Esas

  KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş. / KSTUR [] 11.05.2013 15:24:15
  Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi  Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01/01/2013-31/03/2013
  Mali Tablonun Verildiği Otorite : KUŞADASI VERGİ DAİRESİ
  Mali Tablonun Verilme Nedeni : 2013 YILI 1.DÖNEM GEÇİCİ BEYANNAME
  Mali Tablonun Verilme Tarihi : 11/05/2013

  EK AÇIKLAMALAR:
  2013 YILI 1.DÖNEM GEÇİCİ BEYANNAME EKTE SUNULMUŞTUR.VERGİ DAİRESİNE SUNULAN TABLO SPK MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR.
  http://www.kap.gov.tr/yay/Bildirim/B...aspx?id=280615

Sayfa 1/19 12311 ... SonSon

Gönderi Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız
 • Yazılara ek gönderemezsiniz
 • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
 •