Münci'i azam reis-i cumhur gazi mustafa kemal paşa hazretleri.

lozan musalahası hatırası 24 temmuz 339

gençliğin hamisi muhteremi baş vekil ismet paşa hazretleri.