RSS olarak izle

yukselc

FAVÖK hesaplanması

Bu yazıya oy ver
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][CENTER][B][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]T.C.[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Verdana][SIZE=1]
[/SIZE][/FONT][B][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]MALİYE BAKANLIĞI[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Verdana][SIZE=1]
[/SIZE][/FONT][B][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]Gelirler Genel Müdürlüğü[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Verdana][SIZE=1]

[/SIZE][/FONT][B][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]Gelir Vergisi Sirküleri/19[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
[/FONT][/COLOR][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000000]
[/COLOR][/SIZE][/FONT][TABLE="width: 555"]
[TR]
[TD="width: 178"][B][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]Konusu[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/TD]
[TD="width: 377"][B][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080] Performans Derecelendirme Bildirimi[/COLOR][/SIZE][/FONT][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 178"][B][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]Tarihi[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/TD]
[TD="width: 377"][B][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080] 04/03/2004[/COLOR][/SIZE][/FONT][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 178"][B][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]Sayısı[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/TD]
[TD="width: 377"][B][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080] GVK-19/2004-11/Performans Derecelendirme Bildirimi[/COLOR][/SIZE][/FONT][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 178"][B][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]İlgili olduğu maddeler[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/TD]
[TD="width: 377"][B][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080] Vergi Usul Kanunu Madde 149 ve mükerrer Madde 257[/COLOR][/SIZE][/FONT][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 178"][B][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]İlgili olduğu kazanç türleri[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/TD]
[TD="width: 377"][B][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]: [/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]Ticari, zırai ve mesleki kazançlar ile kurum kazançları[/COLOR][/SIZE][/FONT][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000000]
[/COLOR][/SIZE][/FONT][B][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]1 - Giriş[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=1]
[/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]Bilindiği üzere, ticari, zırai ve mesleki kazançları dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri için “Performans Derecelendirme Bildirimi” verme zorunluluğu getirilmiş olup, buna ilişkin açıklamalar [/COLOR][/SIZE][/FONT][URL="http://www.alomaliye.com/vuk_329.htm"][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=blue][B]329 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/URL][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]nde yapılmıştır.
[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]Bu bildirimlerin doldurulmasına ilişkin olarak Bakanlığımıza iletilmiş sorunlara yönelik açıklamalar bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[B][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]2-FAVÖK Oranının Hesaplanması[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
[FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]Performans Derecelendirme Bildiriminde, FAVÖK oranının gösterilme şekli uygulamada sorun yarattığından, oranlama sonucu bulunan rakamın “100” rakamı ile çarpılması sonucu bulunan oranın virgülden sonra bir hane yürütülmek suretiyle bu satırda gösterilmesi uygun görülmüştür.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[B][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]ÖRNEK 1 -[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080] Verileri aşağıdaki tabloda yer alan ve bilanço esasına göre defter tutan bir tacirin FAVÖK oranı, tabloda yer aldığı şekilde gösterilecektir.[/COLOR][/SIZE][/FONT]

[TABLE]
[TR]
[TD][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]A-NET SATIŞLAR[/COLOR][/SIZE][/FONT][/TD]
[TD][RIGHT][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]80.000.000.000[/COLOR][/SIZE][/FONT][/RIGHT]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]B-SATIŞLARIN MALİYETİ[/COLOR][/SIZE][/FONT][/TD]
[TD][RIGHT][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]75.000.000.000[/COLOR][/SIZE][/FONT][/RIGHT]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]C-FAALİYET GİDERLERİ[/COLOR][/SIZE][/FONT][/TD]
[TD][RIGHT][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]15.000.000.000[/COLOR][/SIZE][/FONT][/RIGHT]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]D-FAALİYET KARI/ (ZARARI)(A-(B+C))[/COLOR][/SIZE][/FONT][/TD]
[TD][RIGHT][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]- 10.000.000.000[/COLOR][/SIZE][/FONT][/RIGHT]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 361"][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]E-FİNANSMAN GİDERLERİ[/COLOR][/SIZE][/FONT][/TD]
[TD="width: 165"][RIGHT][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]0[/COLOR][/SIZE][/FONT][/RIGHT]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 361"][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]F-AMORTİSMAN GİDERLERİ[/COLOR][/SIZE][/FONT][/TD]
[TD="width: 165"][RIGHT][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]12.000.000.000[/COLOR][/SIZE][/FONT][/RIGHT]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 361"][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]G-FAVÖK (D+E+F)
(zarar oluşması halinde D eksi olarak dikkate alınacaktır.)[/COLOR][/SIZE][/FONT][/TD]
[TD="width: 165"][RIGHT][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]2.000.000.000[/COLOR][/SIZE][/FONT][/RIGHT]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 361"][B][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]H-FAVÖK ORANI (G/A)[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][B][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080](%)[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/TD]
[TD="width: 165"][RIGHT][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]2,5[/COLOR][/SIZE][/FONT][/RIGHT]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]


[B][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]ÖRNEK 2 -[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080] Verileri aşağıdaki tabloda yer alan ve işletme hesabı esasına göre defter tutan bir tacirin FAVÖK oranı, tabloda yer aldığı şekilde gösterilecektir.[/COLOR][/SIZE][/FONT]

[TABLE]
[TR]
[TD][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]A-GELİR[/COLOR][/SIZE][/FONT][/TD]
[TD][RIGHT][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]700.000.000[/COLOR][/SIZE][/FONT][/RIGHT]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]B-GİDER[/COLOR][/SIZE][/FONT][/TD]
[TD][RIGHT][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]1.800.000.000[/COLOR][/SIZE][/FONT][/RIGHT]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]C-FARK (kar veya zarar) (A-B)[/COLOR][/SIZE][/FONT][/TD]
[TD][RIGHT][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]1.100.000.000[/COLOR][/SIZE][/FONT][/RIGHT]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]D-FİNANSMAN GİDERLERİ[/COLOR][/SIZE][/FONT][/TD]
[TD][RIGHT][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]0[/COLOR][/SIZE][/FONT][/RIGHT]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 366"][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]E-AMORTİSMAN GİDERLERİ[/COLOR][/SIZE][/FONT][/TD]
[TD="width: 165"][RIGHT][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]0[/COLOR][/SIZE][/FONT][/RIGHT]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 366"][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]F-FAVÖK (C+D+E)
(zarar oluşması halinde C eksi olarak dikkate alınacaktır.)[/COLOR][/SIZE][/FONT][/TD]
[TD="width: 165"][RIGHT][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]- 1.100.000.000[/COLOR][/SIZE][/FONT][/RIGHT]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 366"][B][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]G-FAVÖK ORANI (F/A)[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][B][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080](%)[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/TD]
[TD="width: 165"][RIGHT][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]- 157,1[/COLOR][/SIZE][/FONT][/RIGHT]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[B][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]

ÖRNEK 3 - [/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]Verileri aşağıdaki tabloda yer alan bir serbest meslek erbabının FAVÖK oranı, tabloda yer aldığı şekilde gösterilecektir.[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=1]

[/SIZE][/FONT]
[TABLE]
[TR]
[TD][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]A-GAYRİSAFİ HASILAT[/COLOR][/SIZE][/FONT][/TD]
[TD][RIGHT][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]140.000.000.000[/COLOR][/SIZE][/FONT][/RIGHT]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]B-İNDİRİLECEK GİDERLER[/COLOR][/SIZE][/FONT][/TD]
[TD][RIGHT][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]20.000.000.000[/COLOR][/SIZE][/FONT][/RIGHT]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]C-(KAR VEYA ZARAR) (A-B)[/COLOR][/SIZE][/FONT][/TD]
[TD][RIGHT][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]120.000.000.000[/COLOR][/SIZE][/FONT][/RIGHT]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]D-FİNANSMAN GİDERLERİ[/COLOR][/SIZE][/FONT][/TD]
[TD][RIGHT][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]0[/COLOR][/SIZE][/FONT][/RIGHT]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 366"][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]E-AMORTİSMAN GİDERLERİ[/COLOR][/SIZE][/FONT][/TD]
[TD="width: 165"][RIGHT][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]5.000.000.000[/COLOR][/SIZE][/FONT][/RIGHT]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 366"][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]F-FAVÖK (C+D+E)
(zarar oluşması halinde C eksi olarak dikkate alınacaktır.)[/COLOR][/SIZE][/FONT][/TD]
[TD="width: 165"][RIGHT][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]125.000.000.000[/COLOR][/SIZE][/FONT][/RIGHT]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 366"][B][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]G-FAVÖK ORANI (F/A)[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][B][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080](%)[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/TD]
[TD="width: 165"][RIGHT][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]89,2[/COLOR][/SIZE][/FONT][/RIGHT]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[B][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]
3- İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerde Gelir ve Gider Satırlarının Doldurulması[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
[FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]Ticari kazancı gerçek usulde tespit edilen ve işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, Performans Derecelendirme Bildiriminin 2-Performans Verileri Bölümünün;[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]
-“A-Gelir” satırında, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ekinde IV No.lu Tablonun İşletme Hesabı Özetinde Gelir olarak gösterilen (Dönem İçinde Elde Edilen Hasılat + Diğer Gelirler + Dönem Sonu Emtia Mevcudu) toplam tutarını,[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]
-“B-Gider” satırında, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ekinde IV No.lu Tablonun İşletme Hesabı Özetinde Gider olarak gösterilen (Dönem Başı Emtia Mevcudu + Dönem İçinde Satın Alınan Emtia + Giderler) toplam tutarını,[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]göstereceklerdir.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]
Duyurulur.
[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[RIGHT][TABLE]
[TR]
[TD][B][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]Osman ARIOĞLU[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]Bakan a.[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B][FONT=Verdana][SIZE=1][COLOR=#000080]Gelirler Genel Müdürü[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/TD]
[/TR]
[/TABLE]

[LEFT][URL]http://www.alomaliye.com/vuk_329.htm[/URL][/LEFT]


[/RIGHT]
[/B]

Updated 21-02-2015 at 17:48 by yukselc

Etiketler: favök
Kategoriler
Kategori edilmemiş

Yorum

 1. Avatarı
  Ege Cansen yazısında ise favök konusunu şöyle değerlendirmiş.

  [url]http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/24448364.asp[/url]
 2. Avatarı
  Ege Cansen'in yazısında ele aldığı vök aşağıdaki tabloda ele alınmıştır.

  türk traktörün yıllara göre vergi öncesi kar/zarar tablosu

  [img]http://666kb.com/i/cwbdmckojhgo16xbx.gif[/img]