RSS olarak izle

Subjective

THYAO 2014 Temettü & bedelsiz beklentilerim...

Bu yazıya oy ver
Bu da benim THYAO 2014 Temettü & bedelsiz beklentisi üzerine bir yorumum...
arada yorumlama hataları yapmış olabilirim. yazıyı / yazıları ve temel / teknik tüm paylaşılanları kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak algılamayın
paylaşımlardan çıkan bilgiyi kendi bilgileriniz ile kaynaştırabiliyorsanız paylaşım amacına ulaşır...
neyse...

buyurun THYAO ;
Normal şartlarda finansallarında “geçmiş yıllar zararları” olan şirket cari yılda kar açıklasa bile belirli yüzdeli yedek akçeleri ayırmadan ve “geçmiş yıllar zararları” nı kapatmadan Temettü ödeyemez. Eğer cari yılda elde edilen kar geçmiş yıllar zararını kapatıyor ise kalan kar’ı hissedarlarına dağıtabilir.

Bu bağlamda THYAO ‘nun son 5 yıllık geçmişindeki duruma bakalım ;

Şirket 2012 yılı V.U.K. a göre hazırlanmış finansallarında 1.210 mio TL kar açıklıyor. 2011 yılından devretmiş olduğu “geçmiş yıllar zararları” ise 1.040 mio TL dir. Şirket mart 2013 de KAP’a gönderdiği bildirimde geçmiş yıllar zararını mevcut oluşan kar ile kapattıktan sonra kalan yaklaşık 165 mio TL yi hissedar’lara Temettü olarak dağıtıyor.

2014 Şubat ayında açıklanan 2013 yılı Vergi finansallarında THYAO ‘nun 978 mio TL zarar yazdığı belirtiliyor. 2015 Şubat ayında açıklanan Vergi finansallarında ise 818 mio TL lik bir 2014 yılı kar’ı mevcut. Dolayısıyla şirketin normal şartlarda bu rakamlar ışığında 2014 yılı için Temettü vermesi olanaksız. Çünkü öncelikle oluşan kar ile 2013 yılı zararını kapatması gerekiyor…

Ama bir durumu açıklamak gerek…

Şirket 6 mart 2014 de KAP’ aynen şu bildirimi geçiyor ;

“Ortaklığımız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan ve Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 682.707.427 TL net dönem karı elde edilmiş olup, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) ise 1.023.653.930 TL net dönem zararı vardır. Ortaklığın 27/03/2014 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarların görüş ve onayına arz edilmek üzere;

Ortaklığımız yasal kayıtlarında bulunan 1.023.653.930 TL net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesi, yasal kayıtlarda kar dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından, Türkiye Muhasebe/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS )'na uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre elde edilmiş olan 682.707.427 TL net dönem karının geçmiş yıllar karlarına transfer edilmesi uygun olup….”

Yani şirket ; 2013 yılında konsolide bilançoda elde edilen kar’ın tamamını V.U.K. ‘a göre hazırlanmış olan finansallarda çıkan 1.023 mio TL lik zarara mahsup edeceğim diyor. Dolayısıyla geçmiş yıllar zararları 341 mio TL ye iniyor.

Gelelim sonuca ;

2014 yılı Vergi Finansallarında oluşan kar rakamı 818 mio TL dir. Geçmiş yıllar zararı ise 341 mio TL olduğuna göre, gerekli yedek akçeler ayrıldıktan ve Geçmiş yıllar zararları kapatıldıktan sonra ortaya temettü olarak dağıtılabilecek yaklaşık olarak 475 mio TL gibi bir tutar kalır.

Bu kadar tutarı temettü dağıtır mı? Bence imkansız…

Temettü için maksimum rakam bence 150 – 200 mio TL civarı olur...

(Bu hesapta mantık hatası yapıyor olabilirim. Tam net değilim. 6 mart 2014 de KAP' a yapılan bildirimi yanlış yorumluyor olabilirim. Dolayısıyla bu durumda V.U.K. a göre eski dönem vergi borçları öncelikle kapanması gerektiğinden mevcut durumda şirketin 2014 yılına ait olarak temettü dağıtması olanaksızdır.)

Ama temettü verilmeden geçilecek ikinci yıl (2014 senesinde de verilmemişti) yatırımcılar üstünde huzursuzluk yaratabilir. Ki benim bir önceki “THYAO dan nasıl vazgeçerim” başlıklı makalemde belirttiğim bazı kriterler arasında iki yıl üst üste temettü alamıyorsam vazgeçmeyi masaya getirebilirim söylemi mevcuttu. Yani sadece ben değil yatırımcıların çoğu iki yıl arka arkaya temettü alamazsa sıkıntılar baş gösterebilir…

Bir de konsolide bilanço’da oluşan kar rakamından temettü dağıtımı V.U.K. dan bağımsız olarak dağıtılabilir mi acaba konusu üzerinde biraz araştırma yaptım. İsmi lazım değil bazı firmaların konsolide kar’ı üzerinden temettü dağıttığı bilgisine ulaştım ama bu konuda tam net değilim. Ve çok da uzmanı olduğum bir konu olmadığından keskin ifadeler kullanmak istemiyorum.

Bilgisine çok güvendiğim danışmanlık yapan bir mali müşavir dostuma bu konuyu sordum ama kendisinden konsolide kar’ı temettü dağıtımına uygun mu konusunda net bir yorum alamadım. Dolayısıyla bu konu üstünde fazla durmak ve dolayısıyla yanlış bilgilendirme yapmak istemem…

Gelelim bedelsiz sermaye arttırım konusuna…

Bilindiği üzere Bedelsiz arttırım için hesaplama ve muhasebeleştirme bilançodaki 5 kalem üzerinden yapılıyor ;

Geçmiş yıllar karı, Enflasyon düzeltme farkları, Gayrimenkul satış kazancı, Hisse senedi ihraç primleri/İştirak emisyon primleri ve Yabancı para çevrim farkları kalemleri ile...

Şirketin bedelsiz potansiyelini bulmak için Bu kalemleri topluyor ve ödenmiş sermayeye bölüyoruz. Yada en basit şekliyle “öz sermaye / ödenmiş sermaye” formülü ile bedelsiz potansiyeli hesaplanabilir…

Bu bilgiler ışığında THYAO 2014 yılına istinaden 2015 içerisinde ne kadar bedelsiz potansiyel barındırır sorusuna gelirsek ;

Bilindiği üzere şirket 2019 yılına kadar geçerli olmak üzere kayıtlı sermaye tavanını 5 milyar TL ye yükseltmek için SPK dan onay aldı ve önümüzdeki ay genel kurula sunacak.

Bugün itibariyle mevcut öz sermaye 9.154 mio TL / ödenmiş sermaye 1.380 mio TL = yaklaşık olarak % 600 bedelsiz potansiyeli barındırır diyebiliyoruz. Ama mevcut ödenmiş sermaye ve ulaşılacak kayıtlı sermaye tavanı dikkate alındığında bu yıl için maksimum % 350 bedelsiz potansiyeli barındırır...

Ama tabi benim Bedelsiz olarak da maksimum beklentim % 90 öte değildir...

Updated 07-03-2015 at 09:37 by Subjective

Etiketler: bedelsiz, temettü, thyao
Kategoriler
Kategori edilmemiş

Yorum

  1.  Avatarı
    Paylaşım ve emeğiniz için teşekkür ederim hocam.
    Saygılarımla