Ana Sayfa Borsa Bimeks, krizden çıkış rotasını belirledi

Bimeks, krizden çıkış rotasını belirledi

499

2015 yılında 100 mağazası ile Türkiye’nin en büyük ilk 5 organize perakende şirketi içerisinde yer alan Bimeks, içine girdiği krizden çıkış için geliştirdiği formülü kamuoyu ile paylaştı.

Yeni formülü ile tekrar Türkiye’nin ilk 100 şirketi arasında girmeyi hedeflediğini bildiren şirket, KAP’a yaptığı açıklamada, bir süredir içinde bulunulan ticari ve finansal sorunları aşmak için ticari alacaklılar, finansal kuruluşlar ve tahvil yatırımcıları ile bir toplantı düzenlediğini bildirdi. Bu toplantıda taraflara iki alternatifli bir çözüm paketi sunulduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Şirket ortağı olunacak”
“1. alternatifte: Ticari alacaklılar, finansal kuruluşlar ve tahvil yatırımcıları, Şirketten alacaklarını, Şirketin gerçekleştirmeyi planladığı tahsisli sermaye artışına iştirak ederek, nominal bedel üzerinden sermaye payına çevireceklerdir. Bir diğer ifade ile şirketin ticari ve finansal borçları özsermayeye dönüşecek ve alacaklı firmalar şirket ortağı olacaklardır.


2. alternatifte: İlk alternatife teknik veya idari sebeplerle dahil olamayan alacaklılar, alacaklarını, kurulacak bir Özel Maksatlı Şirkete (ÖMŞ) devredeceklerdir. ÖMŞ, 1.alternatifte izah edilen tahsisli sermaye artışına katılacak ve Bimeks hissedarı olacaktır. Bilahare ÖMŞ, sahibi olduğu hisseleri, alacaklarını devreden alacaklılara, prorata olarak rehin verecektir”

Yazılı yanıt bekliyor
Bimeks planı yazılı olarak taraflarla paylaştı ve kendilerine hangi alternatifin tercih edildiğini yazı olarak bildirmelerini talep etti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Gelen cevaplardan sonra oluşacak duruma göre, Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat ve diğer yasal prosedürler planlanacak ve bütün taraflarla birlikte şeffaf bir biçimde kamuoyu ile paylaşılacaktır. 2015 yılı itibariyle Türkiye’nin ilk 100 şirketi ve organize perakendede ilk 5 şirketi içinde yer alan şirketimiz, yukarıda izah edilen çözüm planı ile yeniden bu performansına dönerek değer üretmeyi hedeflemektedir”

Bimeks, çözüm planı ile şu 6 durumu hedefliyor:
– Borçların sermayeye dönüştürülerek bilançonun sürdürülebilir hale gelmesi;
– Alacakların hukuki baskısından kurtularak şirketin devamlılığının sağlanması;
– Şirketin sahip olduğu marka, yazılım, e-perakende altyapısı ve mağazalarının hızla iş modeline evrilerek yeniden değer üretir hale gelmesi;
– Tedarik darboğazının aşılması;
– Alacaklıların mevcut riskini artırmayacak şekilde alacaklara tekrar tahsil kabiliyeti kazandırmak
– Çözüme katılacak alacaklıları, 3. taraf risklerine ve hukuki risklere karşı korunaklı hale getirmek

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.