Ana Sayfa Borsa BEYAZ hissesinde İşlem Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı

BEYAZ hissesinde İşlem Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı

2185

Bugün yayınlanan SPK bülteninde ilgili kısım aynen şöyle:

1. Suç Duyuruları
Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ) pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107/1 maddesi hükümleri kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn’nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. (Bknz. 2. İşlem Yasakları)

2. İşlem Yasakları
Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında, 6362 sayılı SPKn’nun 101/1-a maddesi ve Kurulumuzun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin (Tedbirler Tebliği) 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine, söz konusu kişilerden, Galip BAŞTÜRK hakkında Kurulumuzun 15.08.2013 tarihli kararı uyarınca 6 ay geçici işlem yapma yasağı getirilmesi sebebiyle, Tedbirler Tebliği’nin 6/3 maddesi uyarınca söz konusu 6 ay işlem yapma yasağı süresinin 2 yıllık süreden düşülmesine karar verilmiştir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.