Ana Sayfa Borsa AYEN hissesinde işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı

AYEN hissesinde işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı

1478

SPK bülteninde geçen haber aynen şöyle:

Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) pay piyasasında 08.01.2018-27.03.2018 döneminde gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan ve aşağıdaki tabloda kimlik bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107/1 maddesi hükümleri kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn’nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.

Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) pay piyasasında 08.01.2018-27.03.2018 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda, aşağıdaki tabloda kimlik bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında, 6362 SPKn’nun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Kurulumuzun V-101.1 sayılı ‘Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin (Tedbirler Tebliği) 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca, 2 yıl süreyle borsalarda geçici işlem yapma yasağı getirilmesine; adı geçen kişiler hakkında Kurulumuzun 28.03.2018 tarihli kararı uyarınca 6 ay geçici işlem yapma yasağı getirilmesi sebebiyle, Tedbirler Tebliği’nin 6/3 maddesi uyarınca söz konusu 6 ay işlem yapma yasağı süresinin 2 yıllık süreden düşülmesine karar verilmiştir.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.