Ana Sayfa Borsa SPK “Piyasa Dolandırıcılığı” tespit etti.

SPK “Piyasa Dolandırıcılığı” tespit etti.

929

Üç ayda 7 liradan 90 liraya yükselen BEYAZ filo kiralama hisselerinde piyasa dolandırıcılığı tespiti yapan SPK ilgili kişi ve kurumlara ceza yağdırdı.

SPK Bülteninde şu açıklama yer aldı: Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ) pay piyasasında 27.09.2017 – 22.12.2017 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; SPKn’nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn’nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; SPKn’nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1, 6/1 ve 18/1 maddeleri çerçevesinde, i) Aşağıdaki tabloda yer alan şahıslar hakkında Borsa pay piyasalarında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirilmesine,

ii) BEYAZ pay piyasasında, Borsa’nın 28.12.2017 tarihli işlemlerden itibaren 3 ay süre ile getirdiği brüt takas uygulamasına ek olarak, 09.01.2018 tarihli işlemlerden itibaren 6 ay süreyle;


– Kredili işlem ve açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına,

– Tek fiyat yöntemiyle işlem gerçekleştirilmesine

karar verilmiştir.

SPK Kanunun 107/1 maddesi aynen şöyle :

İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı SPKn’nun 107 nci maddesinin birinci fıkrasında (107/1) düzenlenmiştir. Anılan düzenleme uyarınca, “Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler” hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası verileceği hükme bağlanmıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.