BORA YAŞAR

Kutü'l-Amare Kahramanı Halil Paşanın Hatıraları...

Rating: 3 votes, 5.00 average.
Son zamanlarda, dinci muhafazakar kesimin ısrarla ön plana çıkardığı (bir bildikleri vardır muhakkak) Kutü'l Amare Kahramanı Halil Paşanın, 1967 yılında bir gazetede Şevket Süreyya tarafından tefrika edilen hatıralarından yeniden derlenen kitabı okumaya başladım.

Halil Paşa, bir yaş küçüğü olduğu ünlü Enver Paşanın da amcası.

Aynı dönemde Harbiye'de okuyan bu amca yeğen, son Osmanlı paşalarından.

Halil Paşa 1882 doğumlu. Atatürk'ten de sadece bir yaş küçük.

Halil Paşa'nın hikayesi, II. Abdülhamit döneminde Makedonya'da başlar. Sonrasında sırasıyla Tunus, Trablusgarp, İran, Kafkasya, Irak, Dağıstan, Türkistan, Gürcistan, Rusya ve Avrupa'da devam eder.

Onu asıl meşhur eden, Cihan Harbinin Irak Cephesinde elde ettiği başarıdır. 1781'deki Yorktown Muharebesi ile 1942'deki Singapur Savaşı arasında geçen 161 yılda, Britanya İmparatorluğunun yaşadığı en büyük hezimet olan Kutü'l-Amare Savaşı, Çanakkale Savaşı ile beraber Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşı boyunca kazandığı en parlak zaferdir.

1916 Nisanında Irak Cephesinde Kutü'l-Amare'de, içlerinde 5 general de bulunan 13.000 İngilizi esir alan VI. Ordunun komutanı Halil Paşadır...

Kitabın başında buraya kadar anlatılandan anlamadığım bir şey yok...

Benim kitaba başlarken dikkatimi çeken ve sizlerle paylaşmak istediğim husus Halil Paşanın 1913 yılında görevlendirildiği makamlardır...


Kitabın Halil Paşayı ve hayatını kronolojik olarak tanıttığı baş kısmında sadece 1913 yılındaki görev ve makam sayısı beni doğrusu çarptı...

Şöyle ki... Halil Paşa;

- 11 Ocak 1913'te 5. Nizamiye Tümeni Kurmaylığına,

- 19 Ocak 1913'te (yani sekiz gün sonra) 2. Kolordu Kurmaylığına,

- 23 Ocak 1913'te (yani sadece 4 gün sonra) İstanbul Merkez Komutanlığına,

- 29 Ocak 1913'te ((yani sadece 6 gün sonra) Genelkurmay 3. Şubesine,

- 24 Şubat 1913'te (yani bir ay dolmadan) Elazığ Tümen Kurmak Başkanı,

- 2 Nisan 1913'te (bir buçuk ay geçmeden) Aydın Redif Tümeni emrinde Bölge Komutanı,

- 29 Nisan 1913'te (Gene bir ay dolmadan) Van Vilayeti Jandarma Alay Komutanı,


olarak tayin edilmiş...

Ezcümle sadece 4,5 ayda 7 görev...

O zamanın ulaşım imkanlarını da düşünecek olursak, bu kadar az zaman süresi içinde , atandığı makamı başarıyla doldurma olanağının bulunmadığı açıktır.

Son zamanlarında Osmanlı'nın nasıl bir yönetimsel kaos içinde olduğunu bundan daha iyi ifade edecek bir döküm de bulunmaz kanımca.

Submit "Kutü'l-Amare Kahramanı Halil Paşanın Hatıraları..." to Google Submit "Kutü'l-Amare Kahramanı Halil Paşanın Hatıraları..." to Facebook Submit "Kutü'l-Amare Kahramanı Halil Paşanın Hatıraları..." to Twitter

Updated 29-04-2018 at 09:14 by BORA YAŞAR

Kategoriler
Uncategorized

Comments

 1. Avatarı


  "Halil Paşa iyi bir asker ve görüşleri ile kanaatlerinden uzun seneler taviz vermemiş koyu bir İttihadçı idi. Daha önce de yazmıştım: Kut kahramanı, Kurtuluş Savaşı sırasındaki siyasî faaliyetleri, daha doğrusu mensubu olduğu İttihad ve Terakki'yi tekrar canlandırabilmek çabaları sebebi ile Ankara'nın kara listesine alınmış; Türkiye'ye girmesi 12 Mart 1921'de çıkartılan bir kararname ile yasaklamış ve Anadolu'nun herhangi bir bölgesine geldiği takdirde derhal sınırdışı edilmeleri emredilmişti. Paşa, hakkındaki yasağa rağmen 1921 Nisan'ında Batum üzerinden Trabzon'a gelmiş, burada iki buçuk ay kaldıktan sonra sınırdışı edilmiş ve memlekete yasağın 1922 Ağustos'unda bir başka kararname ile iptal edilmesi üzerine dönebilmişti.

  ........

  Sadece memlekete değil, Türk temsilciliklerinde ziyafete davet edilmesi bile yasaklanan Halil Paşa ise Batum'dan sonra Moskova'ya gidecek, Sovyetler'in 1922 Haziran'ında bütün İttihadçılar'ın Sovyet topraklarını derhal terketmelerini istemesi üzerine Moskova'daki Afganistan Büyükelçiliği'nden aldığı bir Afgan pasaportu ile Almanya'ya geçecek, Macaristan'a ve Avusturya'ya seyahatler yapacak ve hakkındaki yasağın 1 Ağustos 1922'de kaldırılmasının ardından Viyana üzerinden Türkiye'ye dönecekti.


  http://www.haberturk.com/kut-kahrama...asakti-1940868
  Updated 30-04-2018 at 13:17 by BORA YAŞAR