İşte Hendek İşte Deve

Çizgilerin Lastikli Analizi

Rate this Entry
Teknik analiz, çok derin piyasalarda, çok uzun sürelerde gerçekleşmiş ve aynı koşullarda yinelenen insan davranışlarından yola çıkarak türetilmiş, yoğun grafik kullanan bir yöntemdir.

Endüstri 4,0 tartışmalarının popülerleştiği günümüzde dahi, toplumsal evriminde geldiği son noktada insanın halen sorgulamadan inanmaya hazır bir yanının olması, toplumsal yaşamda bir amacı ve gücü olanların kendi hedeflerine ulaşmada algıya oynamayı, bir başka deyişle manipülasyonu önemli bir araç yapar.

Duymak ve görmek istediğini arayan çoğunluk için yaratılan algı hele de "bilimsel" ise gerçeği yansıtıp yansıtmadığı o kadar da önemli değildir.

Yinelenen insan davranışlarından hareket ettiği ve bunu matematik formüllere döktüğü için teknik analizin de "bilimsel" bir yanı bulunur. "Bilimsel" olmanın verdiği güven ve kullanılan grafiklerin algıya hükmeden özelliği, ikisi birden teknik analize önemli bir etki gücü kazandırır.

Ancak grafikler, bünyelerinde üstesinden gelinmesi zorunlu bir güçlüğü barındırır: Yapılan yorum veya öne sürülen teknik formasyon tutmadığı koşulda, ikinci sefer yapılacak yoruma inananların sayısı ve dolayısıyla yöntemin gücü ister istemez zayıflayacaktır.

Teknik analistler iki yolla bu soruna aşağıdaki çözümleri üretmişlerdir:

1-Aynı koşullarda, birbirine zıt yorumların üretilebileceği farklı teknik analiz yöntemleri icat edilmiştir. Hepsi yürürlüktedir ve her biri de geniş taraftara sahiptir.

2-Aynı yöntemin içinde terse düşülebilecek durumlar için de nihayetinde lastikli yorumlara cevaz veren kaçış formülleri bulunmuştur. "Şurayı geçerse al, hedef fiyat şu... geçemezse aşağıda direnç bu, durmazsa şuraya kadar... " tavsiye cümleleri, ya da tanımlanmış bir formasyon hedefi verildikten sonra gerçekleşmediği durumlar için benim pek sevdiğim "ayı tuzağı", "boğa tuzağı" ibareleri hepimizin malumudur. Bu çözüm kümesi içinde, yorumları destekleyecek, inandırıcılığa halel getirmeden farklı bir yoruma yürürlük kazandıracak, önceki asıl olanın yerine geçecek her zaman bir tali çizgi ve ona ilişkin bir yorum bulunur.

İşte ben de teknik analize -derinlik koşulunun sağlandığı istisnai durumlar hariç- çoğunlukla "lastikli çizgi analizi" demeyi bu nedenlerden ötürü yeğliyorum.

Submit "Çizgilerin Lastikli Analizi" to Google Submit "Çizgilerin Lastikli Analizi" to Facebook Submit "Çizgilerin Lastikli Analizi" to Twitter

Etiketler: Yok Etiketleri Değiştir
Kategoriler
Uncategorized

Comments

  1.  Avatarı
     Alıntı Originally Posted by nowayout
    Çok yerinde bir yaklaşım ve değerlendirme olmuş üstadım. Teknik analizden anlamadığım halde, Fiyat değişimlerini düz mantıkla ve katı modellerle değil özel-öznel ve değişken koşulları göz önünde bulundurarak değerlendirmek ve analizi buna göre yapmak gerektiğini anlatıyorsunuz sanırım.
    Haklısınız ve çok da iyi formüle etmişsiniz: özel-öznel ve değişken! Zaten borsada para kazanan ünlülerin öyküleri de ağırlıkla bu yolu izleyerek başarıya ulaştıklarını gösteriyor.