Sayfa 362/362 İlkİlk ... 262312352360361362
Arama sonucu : 2891 madde; 2,889 - 2,891 arası.

Konu: BRKO - Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat

 1. 2023 9 aylık kar: 73.062.854
  2022 9 aylık kar: 7.817.314

 2. Şirketimiz yönetim Kurulunun Tahsisli Sermaye artırımı ile ilgili 27.03.2023 tarih ve 29 sayılı aldığı kararın ardından sermaye maddesi tadil tasarısının SPK onayıyla, esas sermaye sistemine tabi olduğu için Ticaret Bakanlığı izinlerinin de alınarak sürecin devam ettirilmesine, alınan karara istinaden;

  SPK ‘ya sunulan Esas Sözleşme Madde Tadilimiz Kurulun 13.11.2023 tarih E-29833736-110.03.03.45138 sayılı ön izni ile onaylanmış olup;

  Şirket Esas Sermayesinin 8.000.000-TL nakit artırılarak, 120.000.000.- TL'sın dan 128.000.000.- TL'sına çıkarılmasına,

  Mevcut sermayeyi temsil eden ortaklarımızın Yeni Pay Alma (Rüçhan) haklarının kısıtlanarak, Merkezi İstanbul'da bulunan ve İstanbul Ticaret Siciline 578471-0 Sicil Nolu Salix Yatırım Holding Anonim Şirketi ‘ne tahsisi ve artırılacak sermayenin 9.089.000.-TL sinin ilgili şirketin nakit alacaklarına mahsuben tahsisli olarak gerçekleştirilmesine;

  Arttırılan sermayeyi temsil eden payların satış fiyatının baz fiyattan ve nominal değerin altında olmamak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği'nin 13. Maddesinin 5.fıkrası doğrultusunda Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarında oluşacak fiyatlar çerçevesinde belirlenmesine,

  Bu kapsamda, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak; Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve esas sözleşme tadiline ilişkin izin ve onayların alınması kaydıyla bu hususun yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı gündemine alınmasına;

  Tahsisli Sermaye artırımında yapılacak işlemler konusunda Yönetim Kulu Başkanı Tuncay Okalin'in yetkilendirilmesine;
  Yukarıdaki hususların kabulüne ve gerekli işlemlerin yerine getirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 3. https://paraajansi.com.tr/haber/1765...dev-kar-artisi
  Başlık açıklama uyumsuz.
  Dev kar artışı da!!!!
  Keşke esas faaliyet kar olsa...
  Su sermaye artışı bitse ,arazileri degerlendirse...

  Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (BRKO) üçüncü çeyreklik bilançosunu açıkladı!

  2023 yılına ait finansal sonuçlar açıklandı ve şirketin gelir tablosu dikkat çekici değişimlere işaret ediyor. Satışlarda görülen yüzde 60'lık düşüş, 24.261.000 TL'lik bir rakama işaret ederken, brüt kar yüzde 84 oranında azalarak 2.197.000 TL olarak kaydedildi.

  Özellikle esas faaliyet karında dikkat çekici bir durum var. Şirket, -18.785.000 TL'lik esas faaliyet zararıyla karşı karşıya kalmış durumda. Ayrıca, FAVÖK -5.716.000 TL olarak gerçekleşmişken, bu alanda geçen yıl elde edilen 4.862.000 TL'lik bir kazanç göze çarpıyor.

  Ancak, net dönem karında önemli bir artış yaşanmış gibi görünüyor. 73.062.000 TL'lik net dönem karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 835'lik bir artışı temsil ediyor.


  Özet bilanço, şirketin 2023 yılına ait mali durumunu göstermektedir. Dönen varlıkların %6 artış göstererek 50.474.000 TL'ye yükseldiği görülmekte. Ancak, duran varlıklar %3 oranında bir azalma göstererek 448.573.000 TL olarak kaydedilmiş. Finansal borçlar ve net borçta ise herhangi bir değişiklik olmamış, her ikisi de %0 değişim göstermiş.

  Özkaynaklar ise %3'lük bir düşüşle 418.429.000 TL olarak belirlenmiş. Bu durum, şirketin toplam özkaynaklarında bir azalmaya işaret edebilir. Finansal göstergelerin yanı sıra, borçlar ve özkaynaklar arasındaki denge de dikkate alınmalıdır.

  Genel olarak, şirketin bilanço tablosu, dönen varlıklardaki artışa rağmen duran varlıklarda bir azalma ve özkaynaklarda bir düşüş göstermektedir. Şirketin likiditesi ve finansal yapısal değişiklikleri daha yakından analiz edilmelidir.

Sayfa 362/362 İlkİlk ... 262312352360361362

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız
 • Yazılara ek gönderemezsiniz
 • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
 •