Sayfa 2/9 İlkİlk 1234 ... SonSon
Arama sonucu : 65 madde; 9 - 16 arası.

Konu: 29 Ekim CUMHURİYET BAYRAMI KUTLU OLSUN

 1. #9
  Bayramımız kutlu ve mutlu olsun. Birlikteliğimizin bozulmadığı objektif olduğumuz nice bayramlar dileğiyle.


 2. #11
  Onsuzluğu düşünmek dahi istemiyoruz. Ondan sonrası daha kolay.

  Kuranları, bugünlere getirenleri saygı ve minnetle anıyoruz.

  Allah yeni nesillere teslim etmemizi nasip etsin.

  Yaşasın Cumhuriyetimiz.

 3. Ulu Önderimiz, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu, aklı hür vicdanı hür biz gençlere emanet ettiği, laik, çağdaş ve demokratik Cumhuriyet’imizi koruyarak, yaşatacağımız, Atatürk’ün ilke ve devrimlerine her durum ve şartta sahip çıkarak, geleceğe inanç, ümit ve aşk ile yürüyerek, ulusumuzun birliğine ve vatanımızın bölünmez bütünlüğüne ehemmiyet vererek, birlik ve beraberlik içerisinde, gurur ve kıvanç ile kutlayacağımız;

  En Kutlu Bayramımız; 29 Ekim “CUMHURİYET BAYRAMIMIZ” Kutlu Olsun...

  “Temeli büyük Türk milletinin ve onun kahraman evlâtlarından mürekkep büyük ordumuzun vicdanında akıl ve şuurunda kurulmuş olan Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan mülhem prensiplerimizin bir vücudun ortadan kaldırılması ile bozulabileceği fikrinde bulunanlar, çok zayıf dimağlı bedbahtlardır.

  Bu gibi bedbahtların, Cumhuriyetin adalet ve kudret pençesinde lâyık oldukları muameleye maruz kalmaktan başka nasipleri olmaz. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır.

  Ve Türk milleti emniyet ve saadetinin kefili olan prensiplerle medeniyet yolunda, tereddütsüz yürümeğe devam edecektir.”

  / Ankara, 1926.

  ASUS_Z00AD cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
  @İBİLOĞLU
  @TRADE_MANYAGI

 4. #13
  Duhul
  Feb 2017
  İkamet
  Kasaba
  Gönderi
  11,025
  Blog Entries
  12

  Cumhuriyetimiz, Bayramımız Kutlu Olsun, İlelebet ve Payidar Olsun ...

 5. #14
  O heycanlı günleri NUTUK tan dinleyelim
  Bunun için Meclis’in açılmasında acele ediyordum. Nihayet, gelebilmiş olan milletvekilleriyle yetinerek, Meclis’in, Nisanın 23’üncü Cuma günü açılmasına karar verdik. Bu karar üzerine, 21 Nisan 1920 tarihinde bütün memlekete yaptığım tebligat metnini, o günün duygu ve düşüncelerine ne kadar uymak zorunda kalındığını gösteren bir belge olmak bakımından aynen bilgilerinize sunmayı yerinde buluyorum.
  Telgraf: çok ivedi
  Ankara’ya acele yazı Ankara, 21.4.1920
  gönderilmesi
  Kolordulara (14’üncü Kolordu Komutan Vekilliğine), 61’inci Tümen Komutanlığına,
  Refet Beyefendiye, Bütün Valiliklere, Bağımsız Sancaklara, Müdafaa-i
  Hukuk Merkez Hey’etlerine, Belediye Başkanlıklarına
  1 — Tanrının lûtfuyla Nisanın 23’üncü Cuma günü, cuma namazından sonra, Ankara’da Büyük Millet Meclisi açılacaktır.
  2 — Vatanın istiklâli, yüce Hilâfet ve Saltanat makamının kurtarılması gibi en önemli ve hayati görevleri yapacak olan Büyük Millet Meclisi’nin açılış gününü cumaya rastlatmakla, o günün kutsallığından yararlanılacak ve bütün sayın milletvekilleriyle Hacı Bayram Velî Câmi-i Şerifinde cuma namazı kılınarak Kur’an’ın ve namazın nurlarından da feyz alınacaktır. Namazdan sonra, Sakal-ı Şerif (118) ve Sancâk-ı Şerif (119) alınarak Meclisin toplanacağı yere gidilecektir.
  Meclise girmeden önce bir dua okunarak kurbanlar kesilecektir. Bu merasimde Câmi-i Şeriften başlayarak Meclis binasına kadar Kolordu Komutanlığı’nca askerî birliklerle özel tören düzeni alınacaktır.
  3 — Açılış gününün kutsallığını belirtmek için bu günden başlayarak vilâyet merkezinde, Vali Beyefendi Hazretlerinin düzenleyeceği şekilde, hatim indirilmeye ve Buhari-i Şerif (120) okunmaya başlanacak ve Hatm-i Şerifin son kısımları uğur getirsin diye cuma günü namazdan sonra Meclis’in toplanacağı yerin önünde tamamlanacaktır.
  4 — Kutsal ve yaralı vatanımızın her köşesinde bu günden itibaren aynı şekilde Hatm-i Şerifler indirilmesine ve Buhari-i Şerif okunmasına başlanarak, cuma günü ezandan önce minarelerde salâ verilecek, hutbe okunurken, Halifemiz,

  Padişahımız Efendimiz Hazretleri’nin mübarek adları anılırken, Padişah Efendimiz’in yüce varlıklarının, şanlı ülkesinin ve bütün tebaasının bir an önce kurtulmaları ve saadete kavuşmaları için ayrıca dua okunacak ve cuma namazının kılınmasından sonra da hatim tamamlanarak yüce Hilâfet ve Saltanat makamı ile bütün vatan topraklarının kurtuluşu için girişilen Millî
  Mücadele’nin önemini ve kutsallığını, milletin her bir ferdinin, kendi vekillerinden meydana gelmiş olan bu Büyük Millet
  Meclisi’nin vereceği vatani görevleri yapmaya mecbur olduğunu anlatan vaazlar verilecektir. Daha sonra, Halife ve
  Padişah’ımızın, din ve devletimizin, vatan ve milletimizin kurtuluşu, selâmeti ve istiklâli için dua edilecektir. Bu dinî ve vatanî merasim yapıldıktan ve camilerden çıkıldıktan sonra, Osmanlı vilâyetlerinin her tarafında, hükûmet konağına gelinerek
  Meclis’in açılmasından dolayı resmî tebrikler yapılacaktır. Her tarafta cuma namazından önce uygun şekilde Mevlid-i Şerif okunacaktır.
  5 — Bu tebliğin hemen yayınlanarak her tarafa ulaştırılabilmesi için her vasıtaya başvurulacak, sür’atle en ücra köylere, en küçük askerî birliklere, memleketin bütün teşkilât ve kuruluşlarına ulaştırılması sağlanacaktır. Ayrıca, büyük levhalar halinde her tarafa asılacak ve mümkün olan yerlerde bastırılıp çoğaltılarak parasız dağıtılacaktır.
  6 — Yüce Tanrı’dan tam bir başarıya ulaştırması niyaz olunur.
  Hey’et-i Temsiliye adına
  Mustafa Kemal
  22 Nisan 1920 tarihinde de şu küçük tebliği yayınladım:
  Telgraf
  Dakika geciktirilmeyecektir. 22.4.1920
  Bütün Valiliklerle, Müstakil Sancaklara, Kolordulara, Nazilli’de Albay Refet Beyefendi’ye, Bursa’da 20’nci Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa Hazretleri’ne, Bursa’da 56’ıncı Tümen Komutanı Albay Bekir Sami Beyefendiye, Balıkesir’de 61’inci Tümen Komutanı Albay Kâzım Beyefendi’ye
  Tanrı’nın lûtfuyla Nisanın 23’üncü Cuma günü Büyük Millet Meclisi açılarak çalışmaya başlayacağından, o günden itibaren askerî ve sivil bütün makamlarla bütün milletin tek merciinin Büyük Millet Meclisi olacağı bilgilerinize sunulur.
  Heyet-i Temsiliye adına
  Mustafa Kemal
  Saygıdeğer Efendiler,
  Şimdiye kadar bilginize sunmuş olduğum hususlar, şahsım ve Hey’et-i Temsiliye adına üzerinde durduğum olayların açıklanmasıyla ilgiliydi. Bundan sonra söyleyeceklerim, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışından ve hükûmetin kuruluşundan bugüne kadar meydana gelmiş olan olayları ve değişiklikleri içine alacaktır.
  Burada söyleyeceklerim, aslında herkes tarafından açıkça bilinen veya kolaylıkla bilinmesi mümkün olan olayların safhaları ile ilgilidir. Gerçekte, Meclis tutanaklarında, Bakanlıkların dosyalarında, basın koleksiyonlarında bu olay ve hâdiselerin belgeleri kayıtlı ve saklı bulunmaktadır.
  Bu bakımdan ben, bütün bu olayların genel akışını işaret ve tespit etmekle yetineceğim. Maksadım, inkılâbımızın incelenmesinde tarihe yardımcı olmaktır. Bütün bu olay ve hâdiselerin akışında, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hükûmeti’nin Başkanı, Başkomutan ve Cumhurbaşkanı sıfatlarını taşımış olmaktan çok, teşkilâtımızın genel başkanı olarak kendimi bu görevi yerine getirmeye mecbur sayarım.

  http://www.atam.gov.tr/nutuk/turkiye...isi-toplaniyor
  Irkçılık ideolojik bir düşünce değil, aksine psikolojik bir hastalıktır
  Malcolm X

 6. Cumhuriyet'in anlam ve önemini, zevat'ın algılayabilmesi dileği ile iyi bayramlar.

 7. #16
  Duhul
  Feb 2017
  İkamet
  İZMİR_İZMİR
  Yaş
  52
  Gönderi
  2,930

Sayfa 2/9 İlkİlk 1234 ... SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız
 • Yazılara ek gönderemezsiniz
 • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
 •