Sayfa 210/214 İlkİlk ... 110160200208209210211212 ... SonSon
Arama sonucu : 1711 madde; 1,673 - 1,680 arası.

Konu: EGSER - Ege Seramik

 1. Alıntı Originally Posted by Başkent Yazıyı Oku
  Tahtada ben bir lot bile alsam mutlaka zarar ettiriyor bana önce
  biliyorum, aldın mı aşağı,sattın mı yukarı,sabredeceksin....

 2. Bilanço en geç salı günü açıklanacak,ben ihracat ve dövizdeki (Euro 0.30 dolar 0.37 TL)artıştan dolayı bilançoda iyi bir kar bekliyorum...hadi bir rakam da atayım beri :12 milyon civarı gelir diyorum.

 3. Alıntı Originally Posted by efe78 Yazıyı Oku
  biliyorum, aldın mı aşağı,sattın mı yukarı,sabredeceksin....
  2010 yılından beri ilk alımlarımda ufak zararlar ettirse de her zaman bana kazandırdı EGSER inşallah bu seferde öyle olacaktır.
  Meydanda kalırsam yazılsın taşa kaderde ne varsa o gelir başa...

 4. #1676
  ***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  ***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

  Özet Bilgi 2018 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
  Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
  Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

  Genel Kurul Çağrısı
  Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
  Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
  Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
  Karar Tarihi 27.03.2019
  Genel Kurul Tarihi 26.04.2019
  Genel Kurul Saati 10:00
  GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.04.2019
  Ülke Türkiye
  Şehir İZMİR
  İlçe KEMALPAŞA
  Adres KEMALPAŞA O.S.B. MAHALLESİ ANSIZCA SANAYİ SİTESİ SOKAK NO:297/1 35730 KEMALPAŞA/İZMİR

  Gündem Maddeleri
  1 - Açılış, Saygı Duruşu, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
  2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
  3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
  4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
  5 - Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
  6 - Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
  7 - Kar Dağıtım Politikasının görüşülerek onaya sunulması,
  8 - 2019 yılı için Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi,
  9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücret ve ücret benzeri her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,
  10 - Ücretlendirme Politikasının görüşülerek onaya sunulması,
  11 - Şirketimiz Kurucularından Sn. İbrahim Polat'a "Onursal Başkan" ünvanının verilmesi hususunun onaya sunulması,
  12 - 2019 yılı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
  13 - Bağış Politikasının görüşülerek onaya sunulması,
  14 - Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikasının görüşülerek onaya sunulması,
  15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, yardım ve bağışlar konusunda bilgi verilmesi, 2019 yılında yapılacak yardım ve bağışların üst sınırının belirlenmesi, bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması,
  16 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemlerin ifası hususunda Yönetim Kurulu'na izin verilmesinin onaya sunulması,
  17 - İlişkili taraflarla 2018 yılı içinde yapılan ve yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
  18 - Şirketin pay sahipleri veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
  19 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
  20 - Dilekler ve Kapanış
  Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
  Kar Payı Dağıtım

  Genel Kurul Sonuçları
  Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
  Genel Kurul Sonuçları Şirketimiz Ege Seramik A.Ş.'nin 2018 Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı, 26 Nisan 2019 tarihinde yapılmıştır. Toplantı Tutanağı ile Hazır Bulunanlar Listesi ekte verilmiştir. Sayın İbrahim POLAT'da Onursal Başkan olarak seçilmiştir. Yönetim Kurulu'na bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Sayın Murat POLAT, Sayın Baran DEMİR, Sayın Bülent ZIHNALI, Sayın İbrahim Fikret POLAT ile Bağımsız Üye olarak Sayın Dilek NAM ve Sayın Tuba TARLAN seçilmişlerdir.


  Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
  Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

  Genel Kurul Sonuç Dökümanları
  EK: 1 26.04.2019 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
  EK: 2 26.04.2019 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


  Ek Açıklamalar
  http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758241


  BIST

  (26/04/2019 - 14:30:13)

 5. #1677
  ***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

  ***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

  Özet Bilgi 2018 Yılı Kâr Dağıtım Kararının Onaylanması Hakkında.
  Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
  Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
  Düzeltme Nedeni 26 Nisan 2019 tarihinde tamamlanan Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan kâr dağıtım tablosudur.

  Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.03.2019
  Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.04.2019
  Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
  Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
  Para Birimi TRY
  Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
  Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Tarafımıza iletilen daha düşük oran bilgisi yoktur.

  Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
  Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
  A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00012 Peşin 308.498,2133333 30.849.821,33333 15 262.223,4813333 26.222.348,13333
  B Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00020 Peşin 128.540,9222222 12.854.092,22222 15 109.259,7838888 10.925.978,38888
  C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 Peşin 0,3331239 33,31239 15 0,2831553 28,31553

  Kar Payı Ödeme Tarihleri
  Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
  Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
  Ödeme Tarihi (3)
  Kayıt Tarihi (4)

  Peşin 23.05.2019 27.05.2019 29.05.2019 28.05.2019

  (1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
  (2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
  (3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
  (4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
  Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
  Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
  A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00012 0 0
  B Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00020 0 0
  C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 0 0

  Ek Açıklamalar
  Şirketimizin S.P.K.'na göre düzenlenmiş mali tablolarında yer alan 60.354.281,00 TL Vergi Sonrası Kârından 2.510.866,01 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, 2018 yılı içinde bağış yapılmadığından 57.843.414,99 TL Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı oluşmaktadır.
  Buna göre
  a) Net dağıtılabilir dönem karından Yönetim Kurulu üyelerine kâr payı verilmemesi,
  b) 11.568.683 TL'nin Ortaklara birinci kâr payı olarak verilmesi,
  c) 6.015.715,16 TL'nin İmtiyazlı pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılması,
  d) 13.415.601,84 TL'nin Ortaklara ikinci kâr payı olarak verilmesi,
  e) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış mali tabloda, 2.725.000 TL genel kanuni yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlarımıza aktarılması,
  f) Hak sahiplerine ödemelerin 27 Mayıs 2019 tarihinde yapılmasına,
  oy birliği ile karar verilmiştir.

  Eklenen Dökümanlar
  EK: 1 Ege Seramik A.Ş. 2018 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf


  KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
  EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
  1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 75.000.000
  2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 11.523.193,4
  Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan kısımdan -A grubu hisse senetleri %8 -B grubu hisse senetleri %5

  * SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
  3. Dönem Kârı 59.340.258 54.260.237,92
  4. Vergiler ( - ) 1.014.023 -4.042.917,8
  5. Net Dönem Kârı 60.354.281 50.217.320,12
  6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
  7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 2.510.866,01 2.510.866,01
  8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 57.843.414,99 47.706.454,11
  Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
  Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 57.843.414,99 47.706.454,11
  9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
  10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 57.843.414,99 47.706.454,11
  11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 11.568.683 0
  * Nakit 11.568.683 0
  * Bedelsiz 0 0
  12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 6.015.715,16 0
  13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
  * Çalışanlara 0 0
  * Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
  * Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
  14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
  15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 13.415.601,84 0
  16. Genel Kanuni Yedek Akçe 2.725.000 0
  17. Statü Yedekleri 0 0
  18. Özel Yedekler 0 0
  19. Olağanüstü Yedek 24.118.414,99 13.981.454,12
  20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

  Kar Payı Oranları Tablosu
  Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
  A Grubu 3.146.681,78 0 262.223,48 26.222.348,13
  B Grubu 1.966.676,11 0 109.259,78 10.925.978,39
  C Grubu 21.236.642,11 0 0,28316 28,32
  TOPLAM 26.350.000 0

  Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
  Şirketimizin S.P.K.'na göre düzenlenmiş mali tablolarında yer alan 60.354.281,00 TL Vergi Sonrası Kârından 2.510.866,01 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, 2018 yılı içinde bağış yapılmadığından 57.843.414,99 TL Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı oluşmaktadır.
  Buna göre
  a) Net dağıtılabilir dönem karından Yönetim Kurulu üyelerine kâr payı verilmemesi,
  b) 11.568.683 TL'nin Ortaklara birinci kâr payı olarak verilmesi,
  c) 6.015.715,16 TL'nin İmtiyazlı pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılması,
  d) 13.415.601,84 TL'nin Ortaklara ikinci kâr payı olarak verilmesi,
  e) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış mali tabloda, 2.725.000 TL genel kanuni yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlarımıza aktarılması,
  f) Hak sahiplerine ödemelerin 27 Mayıs 2019 tarihinde yapılması,

  http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758250


  BIST

  (26/04/2019 - 14:55:31)

 6. #1678
  ***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

  ***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

  İlgili Şirketler []
  İlgili Fonlar []
  Türkçe
  Yönetim Kurulu Komiteleri

  Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
  Hayır (No)
  Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
  Hayır (No)
  Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
  -
  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
  Hayır (No)
  Bildirim İçeriği

  Açıklamalar

  26.04.2019 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak
  1-Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi kurulmasına,
  2-Denetim Komitesi'nin iki kişiden oluşmasına, Denetim Komitesi Üyeliklerine Bağımsız Üyeler olarak Yönetim Kurulu'na seçilen Sn.Dilek NAM'ın Başkan olarak ve Sn.Tuba TARLAN'ın Üye olarak seçilmesine,
  3-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç kişiden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Dilek NAM'ın Başkan olarak ve İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Baran DEMİR'in Üye olarak, Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn.Aysel HATİPOĞLU'nun Üye olarak seçilmesine,
  4-SPK Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi'ne ilişkin görevlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmesine,
  Oy birliği ile karar vermiştir.

  http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758252


  BIST

  (26/04/2019 - 15:01:52)

 7. #1679
  EGSER Solo 2019/3 Aylık DÖNEM KARI (ZARARI): 3316146 Yıllık Değ%:-69

 8. Hasılat yaklaşık 8 milyon düşmüş,maliyetler de yaklaşık 3 milyon artmış...kar da 10.5 milyondan 3.3 milyona düşmüş..bilançonun özeti.

Sayfa 210/214 İlkİlk ... 110160200208209210211212 ... SonSon

Gönderi Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız
 • Yazılara ek gönderemezsiniz
 • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
 •