Sayfa 3/27 İlkİlk 1234513 ... SonSon
Arama sonucu : 214 madde; 17 - 24 arası.

Konu: ANHYT - Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.

 1. KAP: ANHYT [ ] ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
  Orjinal Link:
  https://www.kap.org.tr/Bildirim/588234Dosyalar:
  https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028...5a6afc9c397b3b

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
  Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
  Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
  Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
  Genel Kurul Çağrısı
  Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
  Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
  Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
  Karar Tarihi 23.02.2017
  Genel Kurul Tarihi 22.03.2017
  Genel Kurul Saati 10:00
  GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.03.2017
  Ülke Türkiye
  Şehir İSTANBUL
  İlçe BEŞİKTAŞ
  Adres Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul
  Gündem Maddeleri
  1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması için yetki verilmesi.
  2 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait Rapor'un okunması.
  3 - 2016 yılına ait finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması.
  4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşme'nin 10. maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması.
  5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi.
  6 - Kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi.
  7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin saptanması.
  8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
  9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin saptanması.
  10 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi.
  11 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
  12 - 2017 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması.
  Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
  Kar Payı Dağıtım
  Genel Kurul Çağrı Dökümanları
  EK: 1 GENEL KURUL İLANI 2016.pdf - İlan Metni
  Ek Açıklamalar
  Şirketimizin 23 Şubat 2017 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;
  2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yukarıdaki gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere 22 Mart 2017 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 10:00'da Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına
  karar verilmiştir.

  Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 2. KAP: ANHYT [ ] ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
  Orjinal Link:
  https://www.kap.org.tr/Bildirim/588523 Dosyalar:
  https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028...5a7075384e4365

  Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
  Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
  Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
  Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
  Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2017
  Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 22.03.2017
  Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
  Para Birimi TRY
  Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
  Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
  Pay Grup Bilgileri
  Ödeme
  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
  A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADHE00018 Peşin 0,3255814 32,55814 0,2767442 27,67442
  B Grubu, ANHYT, TRAANHYT91O3 Peşin 0,3255814 32,55814 0,2767442 27,67442
  Kar Payı Ödeme Tarihleri
  Ödeme
  Teklif Edilen
  Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
  Kesinleşen
  Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
  Ödeme Tarihi (3)
  Kayıt Tarihi (4)
  Peşin 24.03.2017 28.03.2017 27.03.2017
  (1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
  (2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
  (3) Payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
  (4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
  Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
  Pay Grup Bilgileri
  Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
  Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
  A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADHE00018 0 0
  B Grubu, ANHYT, TRAANHYT91O3 0 0
  Ek Açıklamalar
  Yönetim Kurulumuzun 24 Şubat 2017 tarihli ve 686/2 sayılı kararı ile;
  2016 yılı karından ortaklara nakit olarak 140.000.000.-TL brüt kar payı dağıtılması, kar payı dağıtımına 24 Mart 2017 tarihinde başlanması, işlemlerin 31 Mayıs 2017 tarihine kadar tamamlanması hususlarının Genel Kurul onayına sunulmasına
  karar verilmiştir.
  Eklenen Dökümanlar
  EK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU 2016.pdf
  KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
  ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 01.01.2016/31.12.2016 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
  1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 430.000.000
  2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 104.906.965
  Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi KAR DAĞITIMINDA İMTİYAZ YOKTUR
  * SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
  3. Dönem Kârı 235.326.870 234.344.456
  4. Vergiler ( - ) -39.530.000 -39.530.000
  5. Net Dönem Kârı 195.796.870 194.814.456
  6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
  7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 9.740.722 9.740.722
  8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 186.056.148 185.073.734
  Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
  Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
  9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 306.314 0
  10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 186.362.462 0
  11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 37.272.492 0
  * Nakit 37.272.492 0
  * Bedelsiz 0 0
  12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
  13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 4.463.510 0
  * Çalışanlara 4.463.510 0
  * Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
  * Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
  14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
  15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 102.727.508 0
  16. Genel Kanuni Yedek Akçe 12.296.351 0
  17. Statü Yedekleri 14.432.015 14.432.015
  18. Özel Yedekler 0 0
  19. Olağanüstü Yedek 14.864.272 13.881.858
  20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
  Kar Payı Oranları Tablosu
  Pay Grubu
  TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
  TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
  TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
  1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
  1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
  A Grubu 276.744,19 0 0,15 0,2767442 27,67442
  B Grubu 118.723.255,81 0 63,81 0,2767442 27,67442
  TOPLAM 119.000.000 0 63,96 0 0
  Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
  -Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2014 yılı Ocak ayında yayımladığı Kar Payı Rehberi uyarınca kar dağıtımı, konsolide kar rakamı esas alınarak yapılmıştır. 31 Aralık 2016 dönem karı tespit edilirken, TMS 19 uyarınca ayrılan 4.540.000 TL tutarındaki "Personele Ödenecek Temettü Karşılığı" dönem karına eklenmiştir.
  -Kar dağıtımı neticesinde, olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlara göre hesaplanan 13.881.858 TL dikkate alınacaktır.

  Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 3. #19
  bol kazançlı haftalar

 4. #20
  Duhul
  Feb 2017
  İkamet
  HER AN HER YER
  Gönderi
  4,668
  Gunaydin akidesler, cumleten bol kazancli seanslar...

 5. Yok bu hisse adami hasta eder

  Sent from my SM-G930F using hisse.net mobile app

 6. Sıkıntı yok 6 olana kadar seninleyim
  Ama benim görüşümdür kesinlikle yatirim tavsiyesi diildir.aldanmayin

  Sent from my SM-G930F using hisse.net mobile app

 7. Bilgiler araştırmaya yönelik olup al,sat ya da tut tavsiyeleri içermez...

 8. #24
  Bu miktardaki islem hacmine gore hareket edememesi ilginc,anlam verebilen varmi?

Sayfa 3/27 İlkİlk 1234513 ... SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız
 • Yazılara ek gönderemezsiniz
 • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
 •