Sayfa 2/141 İlkİlk 12341252102 ... SonSon
Arama sonucu : 1127 madde; 9 - 16 arası.

Konu: HATEK - Hatay Tekstil

 1. Arkadaşlar hisse hakkında bilgisi olan yorum yapabilecek olan varmı??? Bu arada yeni topluluk hayırlı olsun...

 2. #10

 3. #11

 4. #12

 5. KAP: HATEK [ ] HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
  Orjinal Link:
  https://www.kap.org.tr/Bildirim/589704 Dosyalar:
  https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028...5a8990fb0a6c64

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
  Özet Bilgi 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI
  Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
  Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
  Genel Kurul Çağrısı
  Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
  Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
  Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
  Karar Tarihi 01.03.2017
  Genel Kurul Tarihi 23.03.2017
  Genel Kurul Saati 11:00
  GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.03.2017
  Ülke Türkiye
  Şehir HATAY
  İlçe ANTAKYA
  Adres ANTAKYA-İSKENDERUN YOLU ÜZERİ 28. KM TOPBOĞAZI MEVKİİ HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. TOPLANTI SALONU
  Gündem Maddeleri
  1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
  2 - 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması ve görüşülmesi,
  3 - 2016 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
  4 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması
  5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2016 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması
  6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi ve Ücretlerinin belirlenmesi,
  7 - Yönetim Kurulu'nun; Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve sermaye piyasası düzenlemeleri uyarınca Şirketin 2017 yılına ilişkin denetiminin yapılması hususundaki bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
  8 - Şirket'in Ücretlendirme Politikası doğrultusunda Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
  9 - Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması ve Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
  10 - Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunların karşılığında elde edilen gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
  11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi
  12 - Şirket tarafından, şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi ,
  13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi.
  14 - Dilek ve Temenniler.
  Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
  Kar Payı Dağıtım
  Genel Kurul Çağrı Dökümanları
  EK: 1 ilan 2016 Olagan GK.pdf - İlan Metni
  Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
  Tarih göstermiştir ki bilge herşeyi bilmez,sadece ahmaklar herşeyi bilir... 6. Alıntı Originally Posted by BEYAZSAKAL Yazıyı Oku
  KAP: HATEK [ ] HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
  Orjinal Link:
  https://www.kap.org.tr/Bildirim/589704 Dosyalar:
  https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028...5a8990fb0a6c64

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
  Özet Bilgi 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI
  Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
  Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
  Genel Kurul Çağrısı
  Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
  Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
  Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
  Karar Tarihi 01.03.2017
  Genel Kurul Tarihi 23.03.2017
  Genel Kurul Saati 11:00
  GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.03.2017
  Ülke Türkiye
  Şehir HATAY
  İlçe ANTAKYA
  Adres ANTAKYA-İSKENDERUN YOLU ÜZERİ 28. KM TOPBOĞAZI MEVKİİ HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. TOPLANTI SALONU
  Gündem Maddeleri
  1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
  2 - 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması ve görüşülmesi,
  3 - 2016 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
  4 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması
  5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2016 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması
  6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi ve Ücretlerinin belirlenmesi,
  7 - Yönetim Kurulu'nun; Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve sermaye piyasası düzenlemeleri uyarınca Şirketin 2017 yılına ilişkin denetiminin yapılması hususundaki bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
  8 - Şirket'in Ücretlendirme Politikası doğrultusunda Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
  9 - Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması ve Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
  10 - Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunların karşılığında elde edilen gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
  11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi
  12 - Şirket tarafından, şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi ,
  13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi.
  14 - Dilek ve Temenniler.
  Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
  Kar Payı Dağıtım
  Genel Kurul Çağrı Dökümanları
  EK: 1 ilan 2016 Olagan GK.pdf - İlan Metni
  Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
  Kar payı varmı.varsa ne kar olabilir.tsk

  Sent from my LG-E986 using hisse.net mobile app

 7. kar 19.163.444 mü yoksa ben mi yanlış görüyorum.
  Tanrı TÜRK'ü korusun ve yüceltsin.

 8. Faaliyitten gelmemiş kar nerden geldi acaba

Sayfa 2/141 İlkİlk 12341252102 ... SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız
 • Yazılara ek gönderemezsiniz
 • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
 •