Sayfa 104/402 İlkİlk ... 45494102103104105106114154204 ... SonSon
Arama sonucu : 3211 madde; 825 - 832 arası.

Konu: MGROS - Migros Ticaret

 1. Şirketimizin, ekli listede belirtilen 1 adet Migros, 5 adet Migros Jet, 1 adet Toptan ve 2 adet Ramstore formatında toplam 9 satış mağazası Ekim ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.

  31 Ekim 2018 itibariyle Şirketimizin mağaza sayısı, yurtiçinde 2.053 ve yurtdışındaki iştirakleri vasıtasıyla 44 olmak üzere toplam 2.097'dir. (2017 sonu: yurtiçi 1.858, toplam 1.897 mağaza)
  Söylediklerim kendi fikirlerim olup yatırımcı tavsiyesi kapsamında değildir.

 2. Dökülmedik, ayaktayız

 3. 01-01-2018 ile30-09-2018 arası 9 aylık zarar=-1.194.714 gibi okudum.
  Finansal Tablolar - 3Ç 2018
  Sunum Para Birimi 1.000 TL
  Finansal Tablo Niteliği Konsolide
  Dipnot Referansı
  Cari Dönem
  30.09.2018
  Önceki Dönem
  31.12.2017
  kap-fr_StatementOfFinancialPositionBalanceSheetAbstrac t|
  Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
  ifrs-full_AssetsAbstract|

  Varlıklar
  ifrs-full_CurrentAssetsAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel


  DÖNEN VARLIKLAR
  ifrs-full_CashAndCashEquivalents|  Nakit ve Nakit Benzerleri
  1.853.664
  1.617.380
  kap-fr_CurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel  Finansal Yatırımlar
  4.220
  10.596
  ifrs-full_CurrentTradeReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel  Ticari Alacaklar
  134.317
  96.910
  kap-fr_CurrentTradeReceivablesDueFromRelaedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
  İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
  19
  210
  713
  kap-fr_CurrentTradeReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
  İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
  134.107
  96.197
  ifrs-full_OtherCurrentReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel  Diğer Alacaklar
  20.347
  42.512
  kap-fr_OtherCurrentReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
  İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
  20.347
  42.512
  ifrs-full_Inventories|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel  Stoklar
  7
  1.929.931
  1.908.246
  ifrs-full_CurrentBiologicalAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel  Canlı Varlıklar
  28.196
  0
  ifrs-full_CurrentPrepayments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel  Peşin Ödenmiş Giderler
  59.254
  50.673
  ifrs-full_OtherCurrentAssets|  Diğer Dönen Varlıklar
  50.742
  5.890
  ifrs-full_CurrentAssetsOtherThanAssetsOrDisposalGroupsC lassifiedAsHeldForSaleOrAsHeldForDistributionToOwn ers|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel  ARA TOPLAM
  4.080.671
  3.732.207
  ifrs-full_NoncurrentAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsH eldForSale|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel  Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
  56.112
  44.068
  ifrs-full_CurrentAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel  TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
  4.136.783
  3.776.275
  ifrs-full_NoncurrentAssetsAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel


  DURAN VARLIKLAR
  kap-fr_NoncurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel  Finansal Yatırımlar
  1.165
  1.165
  ifrs-full_OtherNoncurrentReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel  Diğer Alacaklar
  4.788
  3.596
  kap-fr_OtherNoncurrentReceivablesDueFromUnrelatedParti es|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
  İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
  4.788
  3.596
  ifrs-full_NoncurrentDerivativeFinancialAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel  Türev Araçlar
  7.505
  10
  ifrs-full_InvestmentProperty|  Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
  4
  397.716
  342.731
  ifrs-full_PropertyPlantAndEquipment|  Maddi Duran Varlıklar
  5
  3.768.874
  3.740.288
  ifrs-full_IntangibleAssetsAndGoodwill|  Maddi Olmayan Duran Varlıklar
  2.472.970
  2.413.679
  ifrs-full_Goodwill|
  Şerefiye
  2.252.992
  2.252.992
  ifrs-full_OtherIntangibleAssets|
  Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
  6
  219.978
  160.687
  ifrs-full_NoncurrentPrepayments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel  Peşin Ödenmiş Giderler
  29.384
  24.931
  ifrs-full_NoncurrentAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel  TOPLAM DURAN VARLIKLAR
  6.682.402
  6.526.400
  ifrs-full_Assets|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel


  TOPLAM VARLIKLAR
  10.819.185
  10.302.675
  ifrs-full_EquityAndLiabilitiesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

  KAYNAKLAR
  ifrs-full_CurrentLiabilitiesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel


  KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
  kap-fr_CurrentBorowings|  Kısa Vadeli Borçlanmalar
  8
  589.838
  569.319
  kap-fr_CurrentPortionOfNoncurrentBorrowings|  Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
  8
  400.396
  468.718
  kap-fr_CurrentTradePayables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel  Ticari Borçlar
  4.696.376
  3.954.141
  kap-fr_CurrentTradePayablesToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
  İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
  19
  286.603
  182.490
  kap-fr_CurrentTradePayablesToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
  İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
  4.409.773
  3.771.651
  kap-fr_CurrentEmployeeBenefitObligations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel  Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
  142.382
  136.212
  ifrs-full_OtherCurrentPayables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel  Diğer Borçlar
  84.060
  135.349
  kap-fr_OtherCurrentPayablesToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
  İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
  84.060
  135.349
  ifrs-full_DeferredIncomeClassifiedAsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel  Ertelenmiş Gelirler
  51.427
  47.670
  ifrs-full_CurrentTaxLiabilitiesCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel  Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
  17
  305
  25.850
  ifrs-full_CurrentProvisions|  Kısa Vadeli Karşılıklar
  211.379
  173.999
  ifrs-full_CurrentProvisionsForEmployeeBenefits|
  Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
  10
  126.189
  110.855
  ifrs-full_OtherShorttermProvisions|
  Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
  9
  85.190
  63.144
  ifrs-full_OtherCurrentNonfinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel  Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
  4.124
  4.838
  ifrs-full_CurrentLiabilitiesOtherThanLiabilitiesInclude dInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel  ARA TOPLAM
  6.180.287
  5.516.096
  ifrs-full_CurrentLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel  TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
  6.180.287
  5.516.096
  ifrs-full_NoncurrentLiabilitiesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel


  UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
  ifrs-full_LongtermBorrowings|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel  Uzun Vadeli Borçlanmalar
  8
  4.187.393
  2.874.437
  ifrs-full_OtherNoncurrentPayables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel  Diğer Borçlar
  13.218
  8.778
  kap-fr_OtherNoncurrentPayablesToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
  İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
  13.218
  8.778
  ifrs-full_DeferredIncomeClassifiedAsNoncurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel  Ertelenmiş Gelirler
  5.398
  2.500
  kap-fr_DeferredIncomeClassifiedAsNoncurrentFromUnrelat edPparties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
  İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
  5.398
  2.500
  ifrs-full_NoncurrentProvisions|  Uzun Vadeli Karşılıklar
  154.614
  117.753
  ifrs-full_NoncurrentProvisionsForEmployeeBenefits|
  Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
  10
  154.614
  117.753
  ifrs-full_DeferredTaxLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel  Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
  17
  20.141
  255.963
  ifrs-full_NoncurrentLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel  TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
  4.380.764
  3.259.431
  ifrs-full_Liabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel


  TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
  10.561.051
  8.775.527
  ifrs-full_EquityAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel


  ÖZKAYNAKLAR
  ifrs-full_EquityAttributableToOwnersOfParent|  Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
  18
  256.362
  1.470.494
  ifrs-full_IssuedCapital|
  Ödenmiş Sermaye
  181.054
  178.030
  kap-fr_BalancingAccountForMergerCapital|
  Birleşme Denkleştirme Hesabı
  22.074
  27.312
  ifrs-full_TreasuryShares|http://www.mkk.com.tr/2015/role/negatedVerboseLabel
  Geri Alınmış Paylar (-)
  18
  -125.435
  0
  kap-fr_OtherAccumulatedComprehensiveIncomeThatWillNotB eReclassifiedInProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
  Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
  728.314
  735.016
  kap-fr_AccumulatedRevaluationAndRemeasurementGainsOrLo ssesThatWillNotBeReclassifiedInProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

  Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
  728.314
  735.016
  kap-fr_AccumulatedIncreasesOrDecreasesOnRevaluationOfP ropertyPlantAndEquipment|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel


  Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
  741.583
  743.700
  kap-fr_AccumulatedGainsOrLossesOnRemeasurementsOfDefin edBenefitPlans|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel


  Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
  -13.269
  -8.684
  kap-fr_OtherAccumulatedComprehensiveIncomeThatWillBeRe classifiedInProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
  Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
  106.223
  45.311
  kap-fr_AccumulatedExchangeDifferencesThatWillBeReclass ifiedToProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

  Yabancı Para Çevrim Farkları
  106.223
  45.311
  kap-fr_RestrictedReservesAppropriatedFromProfits|
  Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
  9.391
  0
  ifrs-full_OtherReserves|
  Diğer Yedekler
  -365
  -365
  kap-fr_PriorYearsProfitsOrLosses|
  Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
  529.903
  -27.516
  kap-fr_CurrentPeriodNetProfitOrLossClassifiedInEquity|
  Net Dönem Karı veya Zararı
  -1.194.797
  512.706
  ifrs-full_NoncontrollingInterests|  Kontrol Gücü Olmayan Paylar
  1.772
  56.654
  ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel  TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
  258.134
  1.527.148
  ifrs-full_EquityAndLiabilities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/terseTotalLabel


  TOPLAM KAYNAKLAR
  10.819.185
  10.302.675

  Sunum Para Birimi 1.000 TL
  Finansal Tablo Niteliği Konsolide
  Dipnot Referansı
  Cari Dönem
  01.01.2018 - 30.09.2018
  Önceki Dönem
  01.01.2017 - 30.09.2017
  Cari Dönem 3 Aylık
  01.07.2018 - 30.09.2018
  Önceki Dönem 3 Aylık
  01.07.2017 - 30.09.2017
  ifrs-full_IncomeStatementAbstract|
  Kar veya Zarar Tablosu
  ifrs-full_ProfitLossAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

  KAR VEYA ZARAR KISMI
  ifrs-full_Revenue|


  Hasılat
  3,11
  13.793.931
  11.321.825
  5.330.549
  4.284.883
  ifrs-full_CostOfSales|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel


  Satışların Maliyeti
  3,11,12
  -9.967.042
  -8.319.725
  -3.841.669
  -3.114.641
  kap-fr_GrossProfitLossFromCommercialOperations|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel


  TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
  3.826.889
  3.002.100
  1.488.880
  1.170.242
  ifrs-full_GrossProfit|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel


  BRÜT KAR (ZARAR)
  3.826.889
  3.002.100
  1.488.880
  1.170.242
  ifrs-full_AdministrativeExpense|http://www.mkk.com.tr/2015/role/negatedVerboseLabel


  Genel Yönetim Giderleri
  12
  -402.305
  -407.955
  -139.310
  -141.786
  kap-fr_MarketingExpense|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel


  Pazarlama Giderleri
  12
  -2.841.296
  -2.208.118
  -1.049.552
  -807.144
  ifrs-full_OtherIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel


  Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
  13
  167.305
  95.602
  87.917
  37.194
  ifrs-full_OtherExpenseByFunction|http://www.mkk.com.tr/2015/role/negatedVerboseLabel


  Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
  13
  -449.518
  -265.695
  -215.841
  -95.348
  ifrs-full_ProfitLossFromOperatingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel


  ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
  301.075
  215.934
  172.094
  163.158
  kap-fr_InvestmentActivityIncome|


  Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
  14
  4.749
  1.073.217
  477
  2.112
  kap-fr_InvestmentActivityExpenses|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel


  Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
  14
  -20.032
  -8.658
  -15.960
  -2.751
  kap-fr_ProfitLossBeforeFinancingExpense|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel


  FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
  285.792
  1.280.493
  156.611
  162.519
  ifrs-full_FinanceIncome|


  Finansman Gelirleri
  15
  111.199
  47.397
  71.681
  20.356
  ifrs-full_FinanceCosts|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel


  Finansman Giderleri
  16
  -1.795.993
  -560.653
  -1.124.887
  -213.431
  ifrs-full_ProfitLossBeforeTax|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel


  SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
  -1.399.002
  767.237
  -896.595
  -30.556
  ifrs-full_IncomeTaxExpenseContinuingOperations|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel


  Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
  204.292
  -52.216
  233.377
  -41.035
  kap-fr_CurrentPeriodTaxExpenseContinuingOperations|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel  Dönem Vergi (Gideri) Geliri
  17
  -31.202
  -47.061
  6.666
  -35.033
  kap-fr_DeferredIncomeTaxExpenseContinuingOperations|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel  Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
  17
  235.494
  -5.155
  226.711
  -6.002
  ifrs-full_ProfitLossFromContinuingOperations|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel


  SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
  -1.194.710
  715.021
  -663.218
  -71.591
  ifrs-full_ProfitLoss|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel


  DÖNEM KARI (ZARARI)
  -1.194.710
  715.021
  -663.218
  -71.591
  ifrs-full_ProfitLossAttributableToAbstract|


  Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
  ifrs-full_ProfitLossAttributableToNoncontrollingInteres ts|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel  Kontrol Gücü Olmayan Paylar
  87
  -3.984
  3.380
  -1.104
  ifrs-full_ProfitLossAttributableToOwnersOfParent|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel  Ana Ortaklık Payları
  -1.194.797
  719.005
  -666.598
  -70.487
  ifrs-full_EarningsPerShareAbstract|

  Pay Başına Kazanç
  ifrs-full_EarningsPerShareLineItems|


  Pay Başına Kazanç
  ifrs-full_BasicEarningsPerShareAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel  Pay Başına Kazanç (Zarar)
  ifrs-full_BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperat ions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
  Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
  Pay Başına Kazanç / (Kayıp) (TL) / Earning / (Loss) per Share (TRY)
  -6,70000000
  4,04000000
  -3,73000000
  -0,40000000
  ifrs-full_DilutedEarningsPerShareAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel  Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

  Sunum Para Birimi 1.000 TL
  Finansal Tablo Niteliği Konsolide
  Dipnot Referansı
  Cari Dönem
  01.01.2018 - 30.09.2018
  Önceki Dönem
  01.01.2017 - 30.09.2017
  Cari Dönem 3 Aylık
  01.07.2018 - 30.09.2018
  Önceki Dönem 3 Aylık
  01.07.2017 - 30.09.2017
  kap-fr_StatementOfOtherComprehensiveIncomeAbstract|
  Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
  ifrs-full_ProfitLoss|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

  DÖNEM KARI (ZARARI)
  -1.194.710
  715.021
  -663.218
  -71.591
  ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

  DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
  ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassi fiedToProfitOrLossNetOfTax|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel


  Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
  -10.383
  711
  -10.383
  48
  kap-fr_OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxGainsLossesOnR evaluationOfPropertyPlantAndEquipment|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel  Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
  -5.798
  0
  -5.798
  0
  ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxGainsLossesO nRemeasurementsOfDefinedBenefitPlans|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel  Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
  -4.585
  711
  -4.585
  48
  ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifie dToProfitOrLossNetOfTax|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel


  Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
  61.514
  7.583
  40.421
  -2.955
  ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxExchangeDiff erencesOnTranslation|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel  Yabancı Para Çevrim Farkları
  61.514
  7.583
  40.421
  -2.955
  ifrs-full_OtherComprehensiveIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel

  DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
  51.131
  8.294
  30.038
  -2.907
  ifrs-full_ComprehensiveIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel

  TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
  -1.143.579
  723.315
  -633.180
  -74.498
  ifrs-full_ComprehensiveIncomeAttributableToAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

  Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
  ifrs-full_ComprehensiveIncomeAttributableToNoncontrolli ngInterests|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel


  Kontrol Gücü Olmayan Paylar
  689
  -3.873
  3.785
  -1.051
  ifrs-full_ComprehensiveIncomeAttributableToOwnersOfPare nt|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel


  Ana Ortaklık Payları
  -1.144.268
  727.188
  -636.965
  -73.447

  Sunum Para Birimi 1.000 TL
  Finansal Tablo Niteliği Konsolide
  Dipnot Referansı
  Cari Dönem
  01.01.2018 - 30.09.2018
  Önceki Dönem
  01.01.2017 - 30.09.2017
  kap-fr_StatementOfCashFlowsIndirectMethodAbstract|
  Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
  ifrs-full_CashFlowsFromUsedInOperatingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel

  İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
  1.188.436
  717.147
  kap-fr_ProfitLossForCashFlowStatement|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel


  Dönem Karı (Zararı)
  -1.194.710
  715.021
  ifrs-full_AdjustmentsForReconcileProfitLoss|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel


  Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
  2.141.982
  -42.606
  ifrs-full_AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpe nse|  Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
  12
  219.857
  194.738
  ifrs-full_AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairm entLossRecognisedInProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel  Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
  30.685
  49.877
  ifrs-full_AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairm entLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceiv ables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
  Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
  13
  4.887
  2.680
  ifrs-full_AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairm entLossRecognisedInProfitOrLossInventories|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
  Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
  7
  8.538
  40.158
  kap-fr_AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmen tLossOfPropertyPlantAndEquipment|
  Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
  14
  17.260
  7.039
  ifrs-full_AdjustmentsForProvisions|  Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
  103.362
  80.814
  kap-fr_AdjustmentsForReversalOfProvisionsRelatedWithEm ployeeBenefits|
  Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
  10
  79.391
  71.224
  kap-fr_AdjustmentsForReversalOfLawsuitAndOrPenaltyProv isions|
  Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
  9
  23.971
  10.457
  kap-fr_AdjustmentsForReversalOfOtherProvisions|
  Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
  0
  -867
  kap-fr_AdjustmentsForBargainPurchaseGain|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel  Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
  14
  0
  -1.071.462
  kap-fr_AdjustmentsForInterestIncomeAndExpenses|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel  Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
  494.625
  319.247
  ifrs-full_AdjustmentsForInterestIncome|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
  Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
  13
  -56.763
  -38.256
  ifrs-full_AdjustmentsForInterestExpense|
  Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
  16
  254.521
  192.198
  kap-fr_DefferedFinancialExpenseFromCreditPurchases|
  Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
  13
  400.743
  210.273
  kap-fr_UnearnedFinancialIncomeFromCreditSales|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
  Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
  13
  -103.876
  -44.968
  ifrs-full_AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLosses Gains|  Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
  8
  1.506.935
  331.081
  ifrs-full_AdjustmentsForFairValueGainsLosses|  Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
  -7.213
  1.019
  kap-fr_AdjustmentsForFairValueGainsLossesOnDerivativeF inancialInstruments|
  Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
  15
  -7.213
  1.019
  ifrs-full_AdjustmentsForIncomeTaxExpense|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel  Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
  17
  -204.292
  52.216
  ifrs-full_AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurre ntAssets|  Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
  -1.977
  -136
  kap-fr_AdjustmentsForLossesGainsArisedFromSaleOfTangib leAssets|
  Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
  14
  -1.977
  -136
  ifrs-full_IncreaseDecreaseInWorkingCapital|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTotalLabel


  İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
  668.309
  270.982
  ifrs-full_AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountR eceivable|  Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
  -42.007
  -24.924
  kap-fr_AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherReceivable sRelatedWithOperations|  Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
  18.037
  -11.177
  ifrs-full_AdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventories|  Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
  -58.419
  -355.951
  ifrs-full_AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountP ayable|  Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
  778.968
  648.196
  ifrs-full_AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatin gPayables|  Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
  -28.270
  14.838
  ifrs-full_CashFlowsFromUsedInOperations|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel


  Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
  1.615.581
  943.397
  ifrs-full_InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel


  Ödenen Faiz
  -437.475
  -221.597
  ifrs-full_InterestReceivedClassifiedAsOperatingActiviti es|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel


  Alınan Faiz
  157.259
  78.255
  kap-fr_PaymentsRelatedWithProvisionsForEmployeeBenefit s|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel


  Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
  10
  -32.982
  -28.963
  kap-fr_PaymentsRelatedWithOtherProvisions|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel


  Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
  9
  -8.391
  -10.088
  ifrs-full_IncomeTaxesPaidRefundClassifiedAsOperatingAct ivities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel


  Vergi İadeleri (Ödemeleri)
  -105.556
  -43.857
  ifrs-full_CashFlowsFromUsedInInvestingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel

  YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
  -319.209
  -309.333
  ifrs-full_CashFlowsUsedInObtainingControlOfSubsidiaries OrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel


  Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
  0
  -111.560
  kap-fr_ProceedsFromSalesOfPropertyPlantEquipmentAndInt angibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel


  Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
  5
  50.771
  6.091
  kap-fr_PurchaseOfPropertyPlantEquipmentAndIntangibleAs setsClassifiedAsInvestingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel


  Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
  4,5,6
  -369.980
  -253.031
  ifrs-full_OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsInvesti ngActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel


  Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
  0
  49.167
  ifrs-full_CashFlowsFromUsedInFinancingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel

  FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
  -618.219
  19.077
  kap-fr_PaymentsToAcquireEntitysSharesOrOtherEqutiyInst ruments|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel


  İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
  18
  -125.435
  0
  ifrs-full_ProceedsFromBorrowingsClassifiedAsFinancingAc tivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel


  Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
  8
  273.840
  146.116
  ifrs-full_RepaymentsOfBorrowingsClassifiedAsFinancingAc tivities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel


  Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
  8
  -575.109
  0
  kap-fr_CashPaymentsForFutureContractsForwardContractsO ptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsFinancin gActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel


  Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
  -282
  -446
  ifrs-full_InterestPaidClassifiedAsFinancingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel


  Ödenen Faiz
  -194.326
  -131.904
  kap-fr_InterestReceivedClassifiedAsFinancingActivities |http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel


  Alınan Faiz
  15
  3.093
  5.311
  ifrs-full_IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBefor eEffectOfExchangeRateChanges|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeNetlLabel

  YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
  251.008
  426.891
  ifrs-full_EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquiv alents|

  Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
  -14.724
  -904
  ifrs-full_IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalents|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel

  NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
  236.284
  425.987
  kap-fr_CashAndCashEquivalentsForCashFlowStatement|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel

  DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
  1.617.380
  1.155.942
  kap-fr_CashAndCashEquivalentsForCashFlowStatement|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel

  DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
  1.853.664
  1.581.929

  Sunum Para Birimi 1.000 TL
  Finansal Tablo Niteliği Konsolide

 4. MGROS - Migros Ticaret

  Migrosun 3. Çeyrek bilançosu beklenti olan -800 -900 lerden daha iyi gelmiş hesabım yalnış değişse,
  -650 milyonluk çeyreksel zarar yazmış,beklentilerin bir hayli altında,
  Hasılat çok ciddi artmış
  Bu döviz işi düzeldimi,anadolu grup kağıtlarının bilançoları güzel olcak hayırlısıyla.


  hisse.net kullanarak iPad aracılığıyla gönderildi
  Son düzenleme : toibek; 07-11-2018 saat: 20:48.

 5. Migros’un konsolide satışları 2018 yılının ilk 9 ayında %21,8 artış gösterdi ve 13.794 milyon TL’ye ulaştı. 3Ç 2018’de ise konsolide satışlar güçlü seyretti ve geçen senenin aynı dönemine göre %24,4 artış kaydetti.
  Migros’un konsolide brüt karı yılın ilk dokuz ayında %27,5 artarken ve brüt kar marjı %27,7 oldu. 3Ç 2018’de ise brüt kar marjı %27,9 olarak gerçekleşti.
  9A 2018’de VAFÖK (Vergi, Amortisman, Faiz Öncesi Kar) %35,3 büyüyerek 874 milyon TL’ye ulaşırken, VAFÖK marjı %6,3 oldu. Kira giderleri öncesi VAFÖK ise geçen yılın aynı dönemine göre 9A 2018’de %32,1 artarken, kira giderleri öncesi VAFÖK marjı %11,5 olarak gerçekleşti.
  Şirket operasyonel kar yaratmasına rağmen, ilk 9 ayda Euro’nun Türk Lirası karşısında devam eden değer artışı neticesinde kaydedilen kur farkı giderleri, Şirketin güçlü operasyonel performansını etkiledi ve 9A 2018’de 1.195 milyon TL konsolide net zarar kaydedildi. Şirketin 30 Eylül 2018 itibarıyla toplam öz kaynakları 258 milyon TL oldu.
  Yurtiçi ve yurtdışı operasyonlardaki güçlü satış performansı neticesinde, Şirketin 2018 yılı konsolide satış büyümesi beklentisi ∼ %20’den ∼ %22’ye çıkarıldı. Yıllık mağaza açılış hedefi de 200+ mağazadan 230+ mağazaya yükseltildi. 2018 yılı için konsolide bazda yatırım harcamalarının yaklaşık 440 milyon TL olması beklenmektedir. Ayrıca, Şirket 2018 yılı için %5,5-6,0 mertebesindeki konsolide VAFÖK marjı beklentisini %6,0+ olarak yukarı yönlü revize etmiştir.


  iyi aksamlar

  Faaliyet raporundan kisa bir bölüm. ilk bakinca zarara bak be yuh diyor insan. Detayli incelemek gerek.

  Burada çok güzel analiz yapan ve paylasan katilimcilar var.Onlar analizlerini yaparak yine yardimci olmaya çalisirlar.

  Beklenti ve gerçeklesen rakami tam olarak anlayamadim ? Artik yarin belli eder kendini ?

  Saygilar.

  Kesinlikle YTD.

 6. Gıda parekendesinde 3.çeyrek en düşük performanslı dönemdir.buna rağmen gayet doyurucu bir performans göstermiş migros.
  %27.8 brüt karlılık,%22 ciro artışı,%40 esas faaliyet karı artışı...
  Son çeyrek standart sezonluk artış+enflasyon etkisi+uyumlar ile çok daha iyi bir performans beklenir.
  Yıllıkda 21.000 ml. ciro-5700 brüt kar-500 ml. esas faaliyet karı beklerim.
  2019 için ise 27.000 ml.ciro-7.500 brüt kar-600 ml.esas faal.karı beklerim.
  Vadeli alıp nakit sattığı için enflasyonist ortamda faiz gelirleri de artacaktır.
  Kısa vadeli borç ödemeleri nedeniyle varlık satışı ,dış kaynak vs de gündeme gelecektir.
  Gerisi euro kuruna kalmış.son sözü o söyleyecek.
  Şahsi öngörüm bu iş sonuçlarına piyasa fiyatının da uyum göstereceği ve kazançlı bir yıl olacağıdır.
  Öngörülerim beni bağlar tabi..yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmeyiniz.
  Bol kazançlar

  Hayırlı olsun.

 7. Şirketimiz için şu an tek kötü data euro bprcu.....

  600 milyon euro civarı borcu bulunan şirketimizin zararının en büyük nedeni artan euro kuru.....

  Şöyleki 1 Ocak 2018 tarihindeki euro kuru 4,50 tl civarı......

  3.çeyrek bilançosunun son günü euro kuru ise 7 tl civarı.....

  Yani 2,5 tl artmış 1 euro....

  Şirketimizin 600 milyoon euro civarı toplam borcu var euro olarak....

  Yani 1,500.000.000 tl zarar etti şirketimiz sırf euro kuru yüzünden...

  Yani euro kuru armasa 300-400 milyon tl civarı kar elde edebilirdik....

  Neyse önmüze bakma zamanı artık...

  Euro bugün 6,20 tl civarı.. Yani 30.çeyrekten sonra şirketimiz 480 milyon tl kur farkı elde etti. Borçta aynı oranda azaldı.....

  Yılbaşından sonra dövizli sözleşmelerin liraya çevrilmeside etkili olacaktır...

  Devir alınan Kipa marketleri ve bu sene açılan açılacak olan 200 den fazla markette ciro ve kara olumlu anlamda destek olacaktır....

  Önümüz parlaktır diye düşünüyorum....

  Saygılarımla
  Söylediklerim kendi fikirlerim olup yatırımcı tavsiyesi kapsamında değildir.

 8. Tüm yorumlarım 6362 sayılı SPK nun ilgili maddelerinde belirtildiği üzere kesinlikte yatırım tavsiye niteliği taşımaz...

Sayfa 104/402 İlkİlk ... 45494102103104105106114154204 ... SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız
 • Yazılara ek gönderemezsiniz
 • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
 •