Sayfa 200/201 İlkİlk ... 100150190198199200201 SonSon
Arama sonucu : 1602 madde; 1,593 - 1,600 arası.

Konu: OYLUM - Oylum Sınai Yatırımlar

 1. Seans bitisinde gelen haberde herhangi bir otoriteye mali tablo verilmesi 2018 karı 461bin görünüyor

 2. Bracknor Fund Limited Şirketi benim anladığım kadarıyla bizim işgsy gibi girişim sermaye şirketi .burada ışık görmeseydi bu parayı gömmezdi.

 3. #1595
  ***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  ***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

  Özet Bilgi 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
  Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
  Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

  Genel Kurul Çağrısı
  Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
  Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
  Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
  Karar Tarihi 25.04.2019
  Genel Kurul Tarihi 28.05.2019
  Genel Kurul Saati 14:30
  GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.05.2019
  Ülke Türkiye
  Şehir KAYSERİ
  İlçe MELİKGAZİ
  Adres Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11

  Gündem Maddeleri
  1 - Açılış ve yoklama
  2 - Toplantı başkanlığının seçimi ve tutanakları imzalama yetkisi verilmesi
  3 - 01.01.2018- 31.12.2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşünün ve finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
  4 - Yönetim Kurulunun, 2018 yılı bilançosunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin karara bağlanması,
  5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 01.01.2018- 31.12.2018 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri
  6 - Bracknor Fund Limited ile imzalanan sözleşme ve ek protokolün Genel Kurul'un onayına sunulması ve tahsisli sermaye artırımı kapsamında yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
  7 - Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite'nin teklifi ile 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının ve faaliyet raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin seçiminin görüşülmesi ve onaylanması
  8 - SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
  9 - Şirket'in 2018 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
  10 - Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması
  11 - 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması ve 2019 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır belirlenmesi
  12 - 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul onayıyla gerçekleştirilen Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kuruluna verilen yetki süresinin bir yıl uzatılması
  13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için yetki verilmesi
  14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2019 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin ayrı ayrı görüşülmesi ve karara bağlanması
  15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi
  16 - Dilek, temenni ve kapanış
  Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
  Kar Payı Dağıtım

  Genel Kurul Çağrı Dökümanları
  EK: 1 2018 Yili Olagan Genel Kurul Toplanti Daveti.pdf - İlan Metni
  EK: 2 Bilgilendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
  EK: 3 Kar Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
  EK: 4 Oylum Finansal Rapor ve Dipnotları_31122018.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
  EK: 5 Oylum_FaaliyetRaporu_31.12.2018.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
  EK: 6 Yüzde 10 Sınırını Aşan İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Bilgiler.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


  Ek Açıklamalar
  Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 28/05/2019 tarihinde, "Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi Kayseri Türkiye " adresinde saat 14:30'da, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde yapılmasına karar verilmiştir.
  2018 yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, İlişkili Taraf İşlemleri Raporu ve işbu gündem maddeleri toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.oylum.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) Sayın Paydaşlarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.
  Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket'imizin Yatırımcı İlişkileri Departmanından veya Şirket web sitemizden " www.oylum.com " temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliğ'inde öngörülen hususları da yerine getirerek vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.
  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülmeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan bir gün önce 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.
  Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilecektir. Elektronik ortamda genel kurula katılmak isteyen pay sahiplerinin güvenli elektronik imzaya sahip olması ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. Oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın internet sitesinden (www.mkk.com.tr) bilgi alınabilmektedir.
  Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik oy kullanımına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacak olup olumsuz oylar sözlü olarak beyan edilecektir.
  Paydaşlarımızın bilgilerine arz olunur…

  http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758064


  BIST

  (25/04/2019 - 18:24:09)

 4. #1596
  OYLUM Solo 2019/3 Aylık DÖNEM KARI (ZARARI): 671425

 5. Alıntı Originally Posted by MedwiG Yazıyı Oku
  OYLUM Solo 2019/3 Aylık DÖNEM KARI (ZARARI): 671425
  güzel kar...EFK artmış satışlar atmış..bakalım yıl sonuna kadar ceyreklik bazlarda nasil etkiler görecegiz..

 6. biraz aldık bakalım.İnşallah iyi olur.


 7. Sanırım küçük yatırımcı kalmamış ya da yatırımcı bıkmış bu kağıtdan.Kimse yok.

Sayfa 200/201 İlkİlk ... 100150190198199200201 SonSon

Gönderi Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız
 • Yazılara ek gönderemezsiniz
 • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
 •