Sayfa 78/103 İlkİlk ... 2868767778798088 ... SonSon
Arama sonucu : 817 madde; 617 - 624 arası.

Konu: OLMIP - Olmuksan İp

 1. #617

 2. #618

 3. Olmuksan, Çorlu Şubesi'ndeki faaliyetin nihai olarak durdurulması hususunda çalışmaların başlatılmasına karar verdi


  Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor:

  19 Nisan 2019 tarihinde Şirketimiz yönetim kurulu tarafından verilen karar uyarınca;

  (i) Teknik ve ticari değerlendirme raporunda yer alan bulgular ışığında Şirketimizin Türkgücü OSB Mahallesi, 110. Sokak N5 Çorlu Tekirdağ adresinde bulunan Çorlu Şubesi'ndeki üretim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına,
  (ii) Faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğu bu süreçte hâlihazırda devam eden işlerin ve bekleyen sevkiyatların aksamaması ve müşterilerin mağdur edilmemesi adına gerekli önlemlerin alınması ve bu işler tamamlanana kadar İdari Ofis, Yükleme ve Sevkiyat departmanlarında çalışan işçilerin çalışmaya devam etmesine, ancak diğer departmanlarda çalışan işçilerin idari izinli sayılmasına,
  (iii)Teknik ve ticari değerlendirme raporunda yer alan tespitlerin daha detaylı araştırılması ve değerlendirilebilmesi amacıyla ek çalışmalar yapılmasına, raporun Yönetim Kurulu'na ivedilikle sunulmasına
  (iv) Çorlu Şubesi'nin faaliyetlerine kalıcı olarak son verilerek kapatılıp kapatılmayacağı, kapatılması halinde burada kullanılan teçhizat ve diğer taşınır mallar ile Çorlu Şubesi'nin üzerinde bulunduğu taşınmazın ne şekilde değerlendirileceği ve benzeri konularda yönetim kurulumuzca, komite tarafından hazırlanarak yönetim kuruluna sunulacak yukarıda bahsi geçen komite raporu incelendikten sonra karar verilmesine, her halükarda bu süreçte devamına ihtiyaç duyulan faaliyetlerin tespiti ile değerlendirme sürecinde bu faaliyetlere devam olunmasına,
  karar verilmişti.

  Bu çerçevede, Şirket Yönetim Kurulunca çeşitli incelemeler yaptırılmaya devam edilmiş, çeşitli alternatifler değerlendirilmiştir ve bunların neticesinde:
  1. Çorlu Fabrikası'nın hâlihazırdaki teknik donanımı ile aynı sektörde faaliyet göstermekte olan diğer işletmeler ile başarılı bir şekilde rekabet edebilecek seviyede olmadığı,
  2. Çorlu Fabrikası'nın yerleşik olduğu arazinin ihtiyaç duyulan yatırımların yapılmasıı için yeterli genişliğe ve koşullara sahip olmaması ve
  3. Bu meblağda bir yatırımın Şirket'in diğer fabrikalarında kullanılmasının ekonomik olarak Şirket'e çok daha fazla verim ve yarar sağlayacağı
  göz önünde bulundurularak Çorlu Şubesi'ndeki faaliyetin nihai olarak durdurulması hususunda çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir. Bu karar kapsamında:

  (i) Faaliyetin kesin olarak durdurulmasına karar verilmesinden ötürü, Çorlu Şubesi çalışanlarından yönetim kurulumuza sunulan 25 Nisan 2019 tarihli norm kadro raporunda tespit olunan çalışanların iş sözleşmelerinin İş Kanunun 29. maddesi gereği toplu işçi çıkarma başvurusu yapılarak 17 ve 18. madde hükümleri de dikkate alınarak sona erdirilmesine, fesih tarihine kadar Şirket çalışanlarına idari izin verilmesine, fesih itibariyle çalışanların yasal haklarının ödenmesine,
  (ii) Çorlu Şubesi'nin faaliyetlerinin işbu yönetim kurulu kararı tarihi itibariyle de kalıcı olarak sonlandırılmasına, sadece gözetim, taşıma, tasnif, montaja ve demontaja ilişkin işlemler ile fabrikanın kapatılması ve mevcut işlerin tasfiyesine ilişkin sair iş ve işlemlerin yapılmasına ihtiyaç bulunduğuna, bu işleri yapacak işçilerin iş ilişkilerinin bir süre daha devamına, İş Kanunu'nun 29. Maddesi ve sair yasal mevzuat çerçevesinde işlemlerin yapılması ile ilgili olarak gerekli resmi başvuruların yapılmasına,
  (iii) Şirket'in İnsan Kaynaklan Departmanının bu konudaki çalışmaların denetlenmesi için Toplu İş Sözleşmesi'nde yer alan hükümlere ve feshin son çare olması ilkesine uygun olarak gerekli her türlü önlemleri almasına,
  (iv) Çorlu Şubesi'ndeki faaliyetlerin durmasının olağan bir sonucu olarak Şirket'in üretimde kullanılan malvarlığının taşınması ve satışı ile tesisin ve arsanın akıbetine ilişkin seçeneklerin değerlendirilmesine, buna göre yapılması gereken işlemlere yönetim kurulu tarafından bilahare karar verilmesine,
  (v) 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Önemli Nitelikteki İşlemlere İliişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği (11-23.0'nin ("Tebliğ") 6. maddesinin 5. fıkrası çerçevesinde yapılan değerlendirmede, [EK 1-25.04.2019 tarihli Norm Kadro Çalışması ve SPK Mevzuatı Yönünden İnceleme Raporu] bu işlemlerin, Tebliğ kapsamında Önemli nitelikte işlem olarak addedilemeyeceğine, bu kapsamda genel kurul kararı almaya lüzum görülmediğine,
  (vi) Tüm bu hususların da uygun yöntem ve sürede Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmasına,
  (vii) Şirket Genel Müdürü ERGUN HEPVAR'ın, toplu işçi çıkarma, tesisin ve Çorlu Şubesi'nde bulunan taşınırların nasıl değerlendirileceği konusunda müzakereleri sürdürme, Çorlu Şubesi'nin üzerinde bulunduğu taşınmazın satışı ve bunlara ilişkin üçüncü kişilerle ve kurumlarla yapılması gereken işlemleri yürütme de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Çorlu Şubesi'nin kapatılmasına ilişkin her türlü iş işlemleri ifaya yetkili olarak atanmasına, gerekli olması halinde bu hususta kendisine vekâlet verilmesine,

  oybirliği ille karar verilmiştir.

  https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758184

 4. #620
  OLMIP Konsolide 2019/3 Aylık DÖNEM KARI (ZARARI): -30167879

 5. Alıntı Originally Posted by Brunel Yazıyı Oku
  Olmuksan, Çorlu Şubesi'ndeki faaliyetin nihai olarak durdurulması hususunda çalışmaların başlatılmasına karar verdi


  Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor:

  19 Nisan 2019 tarihinde Şirketimiz yönetim kurulu tarafından verilen karar uyarınca;

  (i) Teknik ve ticari değerlendirme raporunda yer alan bulgular ışığında Şirketimizin Türkgücü OSB Mahallesi, 110. Sokak N5 Çorlu Tekirdağ adresinde bulunan Çorlu Şubesi'ndeki üretim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına,
  (ii) Faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğu bu süreçte hâlihazırda devam eden işlerin ve bekleyen sevkiyatların aksamaması ve müşterilerin mağdur edilmemesi adına gerekli önlemlerin alınması ve bu işler tamamlanana kadar İdari Ofis, Yükleme ve Sevkiyat departmanlarında çalışan işçilerin çalışmaya devam etmesine, ancak diğer departmanlarda çalışan işçilerin idari izinli sayılmasına,
  (iii)Teknik ve ticari değerlendirme raporunda yer alan tespitlerin daha detaylı araştırılması ve değerlendirilebilmesi amacıyla ek çalışmalar yapılmasına, raporun Yönetim Kurulu'na ivedilikle sunulmasına
  (iv) Çorlu Şubesi'nin faaliyetlerine kalıcı olarak son verilerek kapatılıp kapatılmayacağı, kapatılması halinde burada kullanılan teçhizat ve diğer taşınır mallar ile Çorlu Şubesi'nin üzerinde bulunduğu taşınmazın ne şekilde değerlendirileceği ve benzeri konularda yönetim kurulumuzca, komite tarafından hazırlanarak yönetim kuruluna sunulacak yukarıda bahsi geçen komite raporu incelendikten sonra karar verilmesine, her halükarda bu süreçte devamına ihtiyaç duyulan faaliyetlerin tespiti ile değerlendirme sürecinde bu faaliyetlere devam olunmasına,
  karar verilmişti.

  Bu çerçevede, Şirket Yönetim Kurulunca çeşitli incelemeler yaptırılmaya devam edilmiş, çeşitli alternatifler değerlendirilmiştir ve bunların neticesinde:
  1. Çorlu Fabrikası'nın hâlihazırdaki teknik donanımı ile aynı sektörde faaliyet göstermekte olan diğer işletmeler ile başarılı bir şekilde rekabet edebilecek seviyede olmadığı,
  2. Çorlu Fabrikası'nın yerleşik olduğu arazinin ihtiyaç duyulan yatırımların yapılmasıı için yeterli genişliğe ve koşullara sahip olmaması ve
  3. Bu meblağda bir yatırımın Şirket'in diğer fabrikalarında kullanılmasının ekonomik olarak Şirket'e çok daha fazla verim ve yarar sağlayacağı
  göz önünde bulundurularak Çorlu Şubesi'ndeki faaliyetin nihai olarak durdurulması hususunda çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir. Bu karar kapsamında:

  (i) Faaliyetin kesin olarak durdurulmasına karar verilmesinden ötürü, Çorlu Şubesi çalışanlarından yönetim kurulumuza sunulan 25 Nisan 2019 tarihli norm kadro raporunda tespit olunan çalışanların iş sözleşmelerinin İş Kanunun 29. maddesi gereği toplu işçi çıkarma başvurusu yapılarak 17 ve 18. madde hükümleri de dikkate alınarak sona erdirilmesine, fesih tarihine kadar Şirket çalışanlarına idari izin verilmesine, fesih itibariyle çalışanların yasal haklarının ödenmesine,
  (ii) Çorlu Şubesi'nin faaliyetlerinin işbu yönetim kurulu kararı tarihi itibariyle de kalıcı olarak sonlandırılmasına, sadece gözetim, taşıma, tasnif, montaja ve demontaja ilişkin işlemler ile fabrikanın kapatılması ve mevcut işlerin tasfiyesine ilişkin sair iş ve işlemlerin yapılmasına ihtiyaç bulunduğuna, bu işleri yapacak işçilerin iş ilişkilerinin bir süre daha devamına, İş Kanunu'nun 29. Maddesi ve sair yasal mevzuat çerçevesinde işlemlerin yapılması ile ilgili olarak gerekli resmi başvuruların yapılmasına,
  (iii) Şirket'in İnsan Kaynaklan Departmanının bu konudaki çalışmaların denetlenmesi için Toplu İş Sözleşmesi'nde yer alan hükümlere ve feshin son çare olması ilkesine uygun olarak gerekli her türlü önlemleri almasına,
  (iv) Çorlu Şubesi'ndeki faaliyetlerin durmasının olağan bir sonucu olarak Şirket'in üretimde kullanılan malvarlığının taşınması ve satışı ile tesisin ve arsanın akıbetine ilişkin seçeneklerin değerlendirilmesine, buna göre yapılması gereken işlemlere yönetim kurulu tarafından bilahare karar verilmesine,
  (v) 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Önemli Nitelikteki İşlemlere İliişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği (11-23.0'nin ("Tebliğ") 6. maddesinin 5. fıkrası çerçevesinde yapılan değerlendirmede, [EK 1-25.04.2019 tarihli Norm Kadro Çalışması ve SPK Mevzuatı Yönünden İnceleme Raporu] bu işlemlerin, Tebliğ kapsamında Önemli nitelikte işlem olarak addedilemeyeceğine, bu kapsamda genel kurul kararı almaya lüzum görülmediğine,
  (vi) Tüm bu hususların da uygun yöntem ve sürede Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmasına,
  (vii) Şirket Genel Müdürü ERGUN HEPVAR'ın, toplu işçi çıkarma, tesisin ve Çorlu Şubesi'nde bulunan taşınırların nasıl değerlendirileceği konusunda müzakereleri sürdürme, Çorlu Şubesi'nin üzerinde bulunduğu taşınmazın satışı ve bunlara ilişkin üçüncü kişilerle ve kurumlarla yapılması gereken işlemleri yürütme de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Çorlu Şubesi'nin kapatılmasına ilişkin her türlü iş işlemleri ifaya yetkili olarak atanmasına, gerekli olması halinde bu hususta kendisine vekâlet verilmesine,

  oybirliği ille karar verilmiştir.

  https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758184
  Bakalım eski fabrika arsasını ne zaman satacaklar birileri topluyor ama hayırlısı düştükçe almak lazım.

 6. Bu hissede kimse yok haralde 3.28 yukarı kirarsa 3.80 e kadar yükseliş yaparmi aceba alsam mı kararsız kaldım en son kaplamin i almistim 3.83 e kadar yükselip iyi kazandırmıştı onda da kimse yoktu bu kâğıtta onun gibi gidermi aceba çok primsiz kalmış tanımadığım bir hisse

 7. 1 saat izledim endeks %1 yükseldi bu aynı kaldı bu hisse ölü 1 lot ile kademe düşüyor alan satan yok hacim 0 spek yok tahta yapıcı yok vazgeçtim almaktan en iyisi bildik hisseler demekki buda borsada boşa yer kaplayan ise yaramaz hisseler den

 8. radara girdi

Sayfa 78/103 İlkİlk ... 2868767778798088 ... SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız
 • Yazılara ek gönderemezsiniz
 • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
 •