Sayfa 594/665 İlkİlk ... 94494544584592593594595596604644 ... SonSon
Arama sonucu : 5318 madde; 4,745 - 4,752 arası.

Konu: MRSHL - Marshall

 1. 560 milyon piyasa değeri 10 milyon kar 2018 de bu ne la...9 aylık 8.5 kar yuhhh...kapıya kilit vursunlar daha iyi

 2. #4746
   Alıntı Originally Posted by iberata Yazıyı Oku
  560 milyon piyasa değeri 10 milyon kar 2018 de bu ne la...9 aylık 8.5 kar yuhhh...kapıya kilit vursunlar daha iyi
  Vuracaklar zaten önce ortakları gönderiyorlar işte zarar görmesinler diye

 3. Alıntı Originally Posted by Cok Yazıyı Oku
  Peki yilların ticari zeka ailesi Uzunyollar 53 den neden verdi bugün 286 bin lotu?
  zaten uzunyollar 98 de %13 payini satmadimi akzo ya, anlasmali olabilir fiyat sonucta kari belli şirketin . bunu bilemeyiz

 4. #4748
   Alıntı Originally Posted by Cyclone. Yazıyı Oku
  zaten uzunyollar 98 de %13 payini satmadimi akzo ya, anlasmali olabilir fiyat sonucta kari belli şirketin . bunu bilemeyiz
  80 den veremezmiydiler?

 5. Eski kağıdım topiğe bakayım dedim; Yıllardır bu sayfada yorum yazan Syn. Cok hala burada imiş, emeğin çok bu topiğe ... Selamlar
  Yatırım tavsiyesi değildir.
  Burası doğunun batısı, batının doğusudur.

 6. Alıntı Originally Posted by Cok Yazıyı Oku
  Peki yilların ticari zeka ailesi Uzunyollar 53 den neden verdi bugün 286 bin lotu?
  siz 53 den verdigine inanıyormusunuz ?.ben inanmıyorum

  benim inancım resmiyette 53 den verdiler gercekte ise cok daha fazla

  amac ortaklarını panıkletmek geldi bana

 7. Oy haklarının hesaplanma usulü

  MADDE 4 – (1) Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dahil olmak üzere herhangi bir şekilde sahip olunan paylara ilişkin oy haklarının, ortaklığın oy haklarının %98’ine ulaşması veya bu konumda iken ek pay alınması durumunda, hakim ortak açısından sahip oldukları payların imtiyazlı olup olmadığı dikkate alınmaksızın diğer pay sahiplerinin tamamını ortaklıktan çıkarma hakkı, diğer ortaklar açısından da paylarını hakim ortağa satma hakkı doğar.

  (2) Oy haklarına ilişkin oranın tespitinde, hakim ortağın sahip olduğu doğrudan ve dolaylı paylar dikkate alınır. Oy hakkında imtiyazlar ve paylar üzerinde intifa veya alım hakkı olan kişilerin sahip olduğu oy hakkı dikkate alınmaz.

  (3) Ortaklıkların sermaye piyasası mevzuatı dışında tabi oldukları diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri saklıdır.


  -----------------------------------------------------------------------------------  benım bıldıgım kottan cıkması için %98 ulasması gerek

  4.884.947 +3,940,500= 8,825,447

  8,825,447+286,708 =9,112,155

  10,000,000-9,122,155 = 887,845 lot

  %98 olursa 687,845 lotu cagırada yada tahtada alması lazım

  %95 olursa 300 bın lotu duser 387,845 lota ıhtıyacı var

 8. Borsa kotundan çıkma

  MADDE 8 – (1) Payların kottan çıkarılması amacıyla borsaya başvuruda bulunabilmenin önkoşulu, pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere, herhangi bir şekilde ortaklığın doğrudan veya dolaylı olarak oy haklarının % 95 veya daha fazlasına tek başına ya da birlikte hareket ettiği kişilerle birlikte sahip olunmasıdır.

  (2) Ortaklık genel kurulunca borsa kotundan çıkmaya ilişkin karar alınması halinde, genel kurul karar tarihinden itibaren en geç beş iş günü içerisinde kottan çıkmak amacıyla ortaklık tarafından borsaya ve bu Tebliğin 11 inci maddesi çerçevesinde zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hakim ortak tarafından Kurula başvurulur.

  (3) Pay alım teklifi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, borsa tarafından yapılan başvuru değerlendirilerek payların borsa kotundan çıkarılmasına ve işlem görmekten sürekli men edilmesine karar verilmesi halinde söz konusu karar, kararın KAP’ta duyurulmasını izleyen beşinci iş günü yürürlüğe girer.

  (4) Pay alım teklifi süresi içinde teklife cevap vermeyen ortakların, ortaklık paylarının borsa kotundan çıkarılmasına ilişkin borsa karar tarihinden itibaren üç yıl boyunca başvuru haklarını açık tutmak üzere, söz konusu ortakların paylarına ilişkin teklif bedeli üzerinden hesaplanacak toplam tutarın, pay alım teklifinde bulunan kişi/kişiler adına ilgili aracı kurum vasıtasıyla, payları pay alım teklifine konu ortaklık adına Takasbank nezdinde açılacak özel bir bloke hesaba nemalandırmak üzere yatırılması gerekir. Bu süre içerisinde pay alım teklifi işlemine aracılık eden aracı kurumların, borsa kotundan çıkarılan ortaklık paylarının hakim ortak tarafından satın alınmasına aracılık etmeleri zorunludur. Bloke edilecek tutar için banka teminat mektubu verilmesi mümkündür. Ortaklık paylarının kottan çıkarılmasına ilişkin borsa karar tarihinden itibaren üç yıllık sürenin sonunda hakim ortak/ortaklar adına ilgili aracı kurumun Takasbank’a başvurusunu takiben blokaj kaldırılır ve hakim ortağın bu sürenin sonunda başvuran ortakların paylarını satın alma yükümlülüğü bulunmaz. Üç yıllık sürenin sonunda üç yıl boyunca Takasbank nezdinde bloke olarak tutulan miktarın neması ile bu süre zarfında pay alım teklifine cevap verilmemesi nedeniyle hesapta kalan bakiye, sürenin sonunda talep üzerine hakim ortağa iade edilir. Bu fıkranın uygulanmasında bloke hesapta yer alan tutarın nemalandırılması, aracılık işlemlerinde uygulanacak takas esasları ve blokajın kaldırılmasına ilişkin esaslar Takasbank tarafından Kurulun onayı ile belirlenir.

  (5) Aşağıda belirtilen durumlarda Kurulun özel durumlara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklamada bulunulması zorunludur:

  a) Ortaklık yönetim kurulunca borsa kotundan çıkma konusunda karar alınması ve bu kararın genel kurulda karara bağlanması,

  b) Borsa ve Kurula başvuruda bulunulması,

  c) Kottan çıkmaya ilişkin pay alım teklifi işlemlerinin her aşamasında.

  (6) Yapılacak özel durum açıklamalarında asgari olarak aşağıdaki hususlar hakkında bilgi verilmesi gerekir:

  a) Borsa kotundan çıkmak istenmesinin ayrıntılı gerekçesi,

  b) Borsa kotundan çıkmak amacıyla borsaya ve Kurula ne zaman başvuruda bulunulacağı,

  c) Yapılacak pay alım teklifi fiyatı hakkında açıklama,

  ç) Kurul kararı çerçevesinde pay alım teklifinin hangi tarihler arasında kaç gün süreyle yapılacağı,

  d) Pay alım teklifi için ayrılan fon tutarı,

  e) Borsa kotundan çıkmayı takip eden üç yıl boyunca, pay alım teklifi süresinde pay alım teklifine cevap vermeyen ortakların paylarının satın alınacağına ilişkin tesis edilen işlemler ile bu üç yıllık süre boyunca Takasbank nezdinde tutulacak blokaj.

  (7) Bu maddedeki hükümler payları borsada kot dışı pazarlarda ve Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem gören ortaklıkların borsa pazarlarından sürekli çıkmak için yapacakları başvurularda da uygulanır.

  (8) Bu maddedeki hükümler yatırım ortaklıkları için uygulanmaz.  ---------------------------------------------------------------------------------------


  yıne mevzuat degışmiş %95 yeterli ayrılmak için

  387,845 lota ıhtıyacı var

Sayfa 594/665 İlkİlk ... 94494544584592593594595596604644 ... SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız
 • Yazılara ek gönderemezsiniz
 • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
 •