Sayfa 703/739 İlkİlk ... 203603653693701702703704705713 ... SonSon
Arama sonucu : 5907 madde; 5,617 - 5,624 arası.

Konu: GSDHO - GSD Holding

 1. KAP *** GSD HOLDİNG A.Ş. *** GSDHO *** Kar Dağıtım Politikası

  Şirketimizin 2020 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası önerisi  Kar Dağıtım Politikası
  Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)
  Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)
  Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : -
  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır (No)
  Bildirim İçeriği
  Açıklamalar
  Açıklama
  Şirketimizin Yönetim Kurulu 26 Mart 2020 tarihinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, 2020 ve izleyen yıllara
  ilişkin kar dağıtım politikasının "iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın büyüme planları, yatırım faaliyetleri ve mevcut
  finansmanyapıları göz önüne alınarak, karların bünyede tutulması yoluyla büyümenin finansmanı için kullanılması ve
  Sermaye Piyasası Kurulu'nun bedelsiz sermaye artırımlarına ilişkin düzenlemelerindeki kıstaslar karşılanabildiği
  ölçüde,olağanüstü yedeklerde biriktirilerek iç kaynaklardan ya da doğrudan kar payından karşılanacak bedelsiz sermaye
  artırımlarında pay olarak dağıtılması" şeklinde belirlenmesinin ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımıyla ilgili
  düzenlemeleri ile Şirketimizin likidite durumu dikkate alınarak, söz konusu politikanın her yıl tekrar
  değerlendirilmesinin,Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'na önerilmesine, katılanların oy birliği ile karar
  verilmiştir.
  -KAP-

 2. Bedelsiz olabilir de olmayabilir de bunu anlıyoruz ucu açık ama bir gerçek varsa artık 45 milyon lot satmak zorunda değil spk nın son tebliğiyle geri alımda limitler kalktı, zaten bu programı var olanlarda genel kurul kararıyla bundan faydalanabilir..

  Hep dediğim gibi bu genel kurul şirket tarihinin en önemli kurulu olabilir..

  Redmi Note 8 Pro cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

 3. Çalış, çalış ileri, çalışan kalmaz geri...

 4. ..Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
  Özet Bilgi
  Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
  Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
  Hayır
  Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
  Hayır
  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
  Hayır
  Karar Tarihi
  26.03.2020
  Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
  Peşin
  Para Birimi
  TRY
  Pay Biçiminde Ödeme
  Ödenmeyecek
  Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
  Pay Grup Bilgileri
  Ödeme
  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
  Stopaj Oranı(%)
  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
  A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00023
  Peşin
  0,0999943
  9,99943
  15
  0,0849951
  8,49951
  B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00031
  Peşin
  0,0999943
  9,99943
  15
  0,0849951
  8,49951
  C Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00049
  Peşin
  0,0999943
  9,99943
  15
  0,0849951
  8,49951
  D Grubu, GSDHO, TRAGSDHO91Q9
  Peşin
  0,1000000
  10
  15
  0,0850000
  8,5
  Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı
  Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen)
  Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen)
  Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
  Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
  30.06.2020
  Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
  Pay Grup Bilgileri
  Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
  Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
  A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00023
  0
  0
  B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00031
  0
  0
  C Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00049
  0
  0
  D Grubu, GSDHO, TRAGSDHO91Q9
  0
  0
  Ek Açıklamalar
  Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,

  Şirketimizin yasal kayıtlarında yer alan 121.224.423,23 TL 2019 yılı net karından 6.061.221,16 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, ve 163.789 Bin TL 2019 yılı konsolide TFRS net karından 6.061 Bin TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, 45.000.000,00 TL tutarında nakit kar payının, Şirketimizin konsolide TFRS mali tablolarında 45.000 Bin TL kadarının 2019 yılı konsolide TFRS net karından, Şirketimizin yasal kayıtlarında tamamının 2019 yılı net karından karşılanmak üzere Şirketimiz pay sahiplerine dağıtılmasının;

  4.500.000,00 TL tutarında nakit kar payının, Şirketimizin konsolide TFRS mali tablolarında tamamının TFRS kuralları uyarınca dönem karında giderleştirilmek ve Şirketimizin yasal kayıtlarında tamamının 2019 yılı net karından karşılanmak üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri'ne dağıtılmasının; Yönetim Kurulu Üyeleri'ne dağıtılacak olan kar payının dağıtım şeklinin Yönetim Kurulu'nca belirlenmesinin; kar payı dağıtım tarihinin, en geç 30 Haziran 2020 tarihi olmak üzere, belirlenmesi konusunda, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesinin;

  Şirketimizin yasal kayıtlarındaki 2019 yılı net karından geri kalan 65.663.202,07 TL'nin ve konsolide TFRS net karından geri kalan 108.228 Bin TL'nin olağanüstü yedek akçelere ayrılmasının,

  Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'na önerilmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi.

  Eklenen Dökümanlar
  EK: 1
  gsdho-kar dağıtım tablosu-31.12.19.pdf
  KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
  GSD HOLDİNG A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
  1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
  450.000.000
  2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
  34.152.103,81
  Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
  -
  *
  SPK'ya Göre
  Yasal Kayıtlara (YK) Göre
  3. Dönem Kârı
  194.480
  126.180.926,24
  4. Vergiler ( - )
  -30.691
  -4.956.503,01
  5. Net Dönem Kârı
  163.789
  121.224.423,23
  6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
  0
  0
  7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
  -6.061
  -6.061.221,16
  8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
  157.728
  115.163.202,07
  Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
  0
  0
  Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
  0
  0
  9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
  116
  0
  10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
  157.844
  115.163.202,07
  11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
  45.000
  45.000.000
  * Nakit
  45.000
  45.000.000
  * Bedelsiz
  0
  0
  12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
  0
  0
  13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
  4.500
  4.500.000
  * Çalışanlara
  0
  0
  * Yönetim Kurulu Üyelerine
  4.500
  4.500.000
  * Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
  0
  0
  14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
  0
  0
  15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
  0
  0
  16. Genel Kanuni Yedek Akçe
  0
  0
  17. Statü Yedekleri
  0
  0
  18. Özel Yedekler
  0
  0
  19. Olağanüstü Yedek
  108.228
  65.663.202,07
  20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
  49.500
  0
  Kar Payı Oranları Tablosu
  Pay Grubu
  TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
  TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
  TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
  1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
  1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
  A Grubu
  60,1
  0
  0
  0,085
  8,5
  B Grubu
  60,1
  0
  0
  0,085
  8,5
  C Grubu
  60,1
  0
  0
  0,085
  8,5
  D Grubu
  38.249.819,7
  0
  24,25
  0,085
  8,5
  TOPLAM
  38.250.000
  0
  24,25
  0,085
  8,5
  Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
  1) Birinci tertip yasal yedek akçenin matrahı, yasal kayıtlarda yer alan net dönem kârı (vergi sonrası kâr)'ndan, varsa yasal kayıtlara göre geçmiş yıl zararlarının düşülmesi suretiyle bulunan tutardır. Birinci tertip yasal yedek akçe, Türk Ticaret Kanunu(TTK)'nun 519. maddesi çerçevesinde, bu matrahın %5'i alınarak hesaplanır.

  (2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımı düzenlemesine göre, payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için, asgari kar dağıtım zorunluluğu bulunmamaktadır; konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan şirketler, yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, net dağıtılabilir kar tutarını, SPK'nın II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan edecekleri konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karlarını dikkate alarak hesaplayacaklardır.

  (3) Hesap dönemi içinde yapılan bağışlar, sadece birinci kar payının hesaplanmasında net dağıtılabilir dönem karına eklenir. Kar dağıtımının geri kalan hesaplamalarında bağış hariç olan net dağıtılabilir dönem karı kullanılır.

  (4) Kârda imtiyazlı pay grubu yoktur.

  (5) Kâr payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı varsayımı ile 23/07/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına nakit kâr payı tutarlarının ve oranlarının net değerleri hesaplanmıştır.


  Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 5. .Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
  Özet Bilgi
  2019 Yılı İle İlgili Olağan Genel Kurul Toplantısı
  Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
  Hayır
  Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
  Hayır
  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
  Hayır
  Genel Kurul Çağrısı
  Genel Kurul Tipi
  Olağan Genel Kurul
  Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
  01.01.2019
  Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
  31.12.2019
  Karar Tarihi
  26.03.2020
  Genel Kurul Tarihi
  14.05.2020
  Genel Kurul Saati
  15:00
  GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
  13.05.2020
  Ülke
  Türkiye
  Şehir
  İSTANBUL
  İlçe
  MALTEPE
  Adres
  Aydınevler Mah. Kaptan Rıfat Sok. No:3 34854 Küçükyalı, Maltepe, İstanbul
  Gündem Maddeleri
  1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
  2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
  3 - Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan 2019 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.
  4 - Şirket'in 2019 yılına ait mali tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
  5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
  6 - 2019 yılı kar dağıtımı ile dönem net karından kar payı dağıtımı konusunda karar verilmesi.
  7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin Genel Kurul'ca belirlenmesi.
  8 - Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
  9 - 31.05.2012 tarihinde toplanan Şirket Genel Kurulu'nca onaylanan bağış ve yardım politikası doğrultusunda 2019 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile varsa politika değişiklikleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket'çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının Genel Kurul'ca belirlenmesi.
  10 - Şirket'in 2020 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının Genel Kurul'ca belirlenmesi.
  11 - SPK'nın 03.01.2014 Resmi Gazete'de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.
  12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
  13 - Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yönelik ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bu konuda görüş bildirmek isteyen pay sahiplerine söz verilmesi.
  14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
  15 - Dilekler ve kapanış.
  Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
  Kar Payı Dağıtım
  Genel Kurul Çağrı Dökümanları
  EK: 1
  gsdho-ogk-14.05.20- ilan metni.pdf - İlan Metni
  EK: 2
  gsdho-kar dağıtım tablosu-31.12.19.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
  Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 6. küçük yatırımcıya mal satıyorlar.vicdansızlar.

 7. #5623
  Borsalarda bayram için çok erken.Tepki sicramalari olacak.Belli bir yere kadarda surecekler..Arada alan satan şansı iyi giden kazanır.Petrol 45 dolar üzerine çıkmadığı sürece dünyada ticaret başlamaz.Gsdho dikkat edin çünkü maliyetler çok yukarıda değil.

 8. #5624
  Merril 4-5 kademeye işlem yaptı mesela dünle bugün.Robot bile daha çok kazanıyor arkadaş

Sayfa 703/739 İlkİlk ... 203603653693701702703704705713 ... SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız
 • Yazılara ek gönderemezsiniz
 • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
 •