Sayfa 640/649 İlkİlk ... 140540590630638639640641642 ... SonSon
Arama sonucu : 5190 madde; 5,113 - 5,120 arası.

Konu: TMPOL - Temapol Polimer Plastik

 1. Alıntı Originally Posted by gregor3535 Yazıyı Oku
  Ilkinde hisse başına 3.20 tl ödrmişiz.Ikincisinde 1.52 tl.
  Maliyet düşürüyorlar bizim gibi
  güzel yakalamışsınız.tebrikler


  Temperli Cam (Güvenli Cam) Nedir? Nasıl Üretilir?

  Bu yazımızda normal camlardan daha dayanıklı ve daha güvenli olan temperli camlar hakkında bilgiler, konu hakkında görsel içerik ve video bulunmaktadır.

  Temperli Cam (Temperlenmiş Cam) Nedir?

  Bir diğer adı güçlendirilmiş cam ya da güvenlik camı olan bu cam çeşitleri, normal camlara kıyasla kırılmaya daha fazla dayanıklıdır. Normal camlar kırılma sonrası keskin parçacıklara ayrılıp yaralanmalara neden olabilir. Temperli camlar ise kırıldıklarında küçük ve keskin olmayan parçalara ayrılırlar. Bundan dolayı yaralanma riski en aza indirgenmiş olur. Temperli camlar, eşit kalınlıktaki normal camlara göre yaklaşık 5 kat daha dayanıklıdır. Isıya dayanıklılığı da normal camlara göre daha fazladır.

  Temperli Cam Nasıl Üretilir?

  Temperleme işlemi, bu işleme özel ısıtma sistemleri ile camların 600°C – 650°C arasındaki sıcaklıklara getirilip ani olarak hava ile soğutulmasıdır. Sıcaklığın azalması ile birlikte yüzey sertleşir. Önce dış kısımların, daha sonra da iç kısımların soğumasıyla camın yüzeylerinde basınç, camın iç kısmında ise çekme gerilmeleri oluşur.


  Camlar, temperli cam haline geldikten sonra üzerinde kesme, taşlama, talaş kaldırma işlemleri yapılamamaktadır. Yapılan ısıl işlemler camın hacmini, rengini, berraklığını ve kimyasal yapısını değiştirmez.

  Temperlenme işleminden geçen cam 300°C ısıl şoka dayanabilirken, temperlenmemiş cam yaklaşık 40°C ısıl şoka uğradığı zaman kırılabilmektedir.

  Temperlenmiş camların mekanik olarak test edilmesinde “Yüksekten Bilye Düşürme Deneyi” uygulanmaktadır. Temperlenmiş 6 mm bir cam 2 metre yükseklikten düşürülen, 500 gram ağırlığındaki bir çelik bilyenin etkisi ile kırılırken, temperlenmemiş normal cam aynı deneyde 30 cm. yüksekten düşen aynı ağırlıkta bilye ile kırılmaktadır.


  *Kırılma sonucunda temperli cam

  Tam temperlenmiş camlar haricinde, kısmi temperlenmiş camlar da dış zorlamalar ve ısıl gerilmelere karşı dayanıklıdır. Kısmi temperleme, tam temperlemedeki gibi aynı fırınlarda ve aynı sıcaklık derecelerinde gerçekleştirilir. Bu işlemdeki tek fark soğutmanın nispeten daha yavaş yapılmasıdır. Daha yavaş soğutulan camların yüzeyindeki ön gerilmesi daha az, kırılma riski de daha düşüktür. Kısmi temperlenmiş camlar, kırılma anında daha büyük parçalara bölünmesi, camların doğrama boşluğunda kalabilmesi ve kırılma risklerinin daha düşük olması nedeniyle, giydirme cephelerde tam temperlenmiş camlar tercih edilmektedir.

  Temperli Cam Nerelerde Kullanılır?
  •Binaların dış cephesinde kullanılan camlarda,
  •Fırın kapaklarında,
  •Araç camlarında,
  •Duş ve küvet camlarında,
  •Sehpa ve masa camlarında,
  •Cam korkuluklarda,
  •Cam mobilyalarda,
  •Tabaklarda ve pişirme tepsilerinde kullanılmaktadır.

 2. Adamlar otomotivde araçların plastik kısmını ve camını üretebiliyor, ve benim kafamdan yerli otomobil çıkmıyor.

 3. Center Glass'ın 2.5 milyon olan sermayesi 10.3 milyona çıkarılmış.

 4. Şirketimiz Yönetim Kurulu 26.06.2019 tarihinde toplanmış olup, almış olduğu kararı ile,*
  %100 ortağı olduğumuz Center Glass Cam Mobilya Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 2.500.000,00 TL olan sermayesinin, 433.417,40 TL geçmiş yıl karlarından, 7.366.582,60 TL'nin
  ortaklara borçlar hesabından karşılanmak suretiyle, toplam 7.800.000,00 TL daha artırılarak, 10.300.000,00 TL'ye çıkarılması işleminin, Center Glass A.Ş'nin 26.06.2019 tarihli
  Olağan Genel Kurul toplantısında onaylandığı görülmüş olup, sermaye artırımına iştirak edilmesine, gerekli muhasebe kayıtlarının yapılması suretiyle, Center Glass Cam Mobilya
  Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş *"bağlı ortaklıklardan alacaklar" hesabında takip edilen alacak tutarının, "bağlı ortaklıklar" hesabında ilgili alt hesaba aktarılmasına karar verilmiştir.
  Saygılarımızla,

  Redmi 5 Plus cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

 5. Ortaklara Borçlar Hesabının Bakiyesinin Sermaye Artırımında Kullanılması

  Nasrettin Hoca bir dükkana girer, kendisine uygun kaftan bakar. Pahalılardan birini gözüne kestirir. Giyer ve fiyatını sorar. Satıcı “10 akçe, Hocam” der. Nasrettin Hoca “Pahalıymış, daha ucuzu yok mu bunların?” der ve giydiği kaftanı çıkarır. Satıcı Nasrettin Hoca’ya 5 akçelik bir kaftan çıkarır, Nasrettin Hoca kaftanı giyer ve dükkândan çıkar. Satıcı arkasından bağırır: “Hocam aldığın kaftanın parasını vermeyi unuttun?”. Nasrettin Hoca: “Pahalısını bıraktım, onun yerine ucuzunu aldım ya!” der. Satıcı: “Hocam pahalı olanın parasını vermemiştin ki!” deyince Hoca; “Be hey adam! Almadığım şeyin parasını niye vereyim?” der ve uzaklaşır.

  Uygulamada yegane geliri şirket ortaklığı olan, başka yerden bir geliri bulunmayan kişilerin şirkete borç para vermeleri ve bu nedenle şirketten alacaklı hale gelmeleri sıklıkla rastladığımız uygulamalardandır. Bazen şirket sermayesinin oldukça üzerinde seyreden bu ortak alacaklarını ödemeye şirketin özsermayesi yetmez. İşte bu durumda, ortaklar, şirketten olan alacaklarından vazgeçip bu alacaklarını sermaye artırımında kullanabilirler. Yani, Nasrettin Hoca misali şirketteki paylarını artırıp yeni bir kaftan almış olur, ancak bu artırım için şirkete ilave bir para ödemezler. Böylece, hem alacaklarını bir şekilde tahsil etmiş sayılır hem de şirket ile alacaklılar adına iyi olan bir yolu seçmiş olurlar. Peki, ortaklara borçlar hesabında takip edilen bu bakiye nasıl sermaye artırımında kullanılabilir, gelin kısaca ilgili mevzuat ışığında inceleyelim.**

  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 127’nci maddesinde alacaklar ile devrolunabilen ve nakden değerlendirilebilen her türlü değerin ticaret şirketlerine sermaye olarak konulabileceği belirtilmiştir. TTK’nın 342’nci maddesinde anonim şirkete ayni sermaye olarak konulabilecek malvarlığı unsurları; üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz ve tedbir bulunmayan, nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikrî mülkiyet hakları ile sanal ortamlar da dâhil, malvarlığı unsurları olarak sayılmıştır. Benzer şekilde, TTK’nın 581’inci maddesinin birinci fıkrasında, limited şirketlere “üzerlerinde sınırlı aynî bir hak, haciz veya tedbir bulunmayan; nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikrî mülkiyet hakları ile sanal ortamlar ve adlar da dâhil, malvarlığı unsurları”nın aynî sermaye*olarak konulabileceği hükme bağlanmıştır.

  Bu hükümleri bir arada değerlendirdiğimizde, anonim şirketlerde pay sahiplerinin, limited şirketlerde ise ortakların şirketten olan vadesi gelmiş alacaklarının (şirkete verdikleri borç paraların) şirkete ayni sermaye olarak konulmasının önünde yasal bir engel olmadığı sonucuna varmaktayız. Diğer bir deyişle, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne göre; işletmelerin ortaklarına olan bir yıldan kısa vadeli borçlarının takip edildiği 331.Ortaklara Borçlar ve bir yıldan uzun vadeli olan borçlarının takip edildiği 431.Ortaklara Borçlar hesabı bakiyelerinin sermayeye ilave edilmesi, yani sermaye artırımında kullanılması mümkündür.

  Ancak, sermaye artırımında kullanılabilmesi için, TTK’nın 343, 459, 590 ve 578’inci maddeleri uyarınca, bu borçlara şirket **merkezinin **bulunduğu yerdeki **asliye **ticaret* mahkemesince *atanan bilirkişiler tarafından değer biçilmesi gerekecektir. Bununla birlikte, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün ticaret sicili müdürlüklerine gönderdiği 27 Eylül 2013 tarihli ve 7326 sayılı Genelgede;

  Ortağın şirketten olan alacağını bir başka şirketin kuruluşunda veya bir başka şirketin sermaye artırımında ayni sermaye olarak koyması durumunda, ortağın şirketten olan alacağının varlığının tespitinde TTK’nın 343üncü maddesi uyarınca şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanacak bilirkişiler tarafından hazırlanacak değerleme raporlarının ticaret sicili müdürlüğüne ibraz edilmesinin gerektiği,

  Ortağın şirketten olan alacağını, ortağı olduğu şirketin sermaye artırımında ayni sermaye olarak koyması durumunda ise, alacağın varlığının tespitinde, TTK’nın 343üncü maddesi uyarınca şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanacak bilirkişilerce hazırlanacak değerleme raporları ibraz edilebileceği gibi yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporunun ibraz edilebileceği belirtilmiştir.

  Dolayısıyla, TTK’ya göre ayni sermaye olarak kabul edilen ortaklara borçlar hesabına bilirkişilerce değer biçilmesi şart koşulsa da, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın uygulamada karşılaşılan aksaklıkları gidermek amacıyla çıkardığı genelgeye göre, anonim şirketlerde pay sahiplerinin, limited şirketlerde ise ortakların şirketten olan alacaklarının varlığını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile ispat etmeleri durumunda, Ortaklara Borçlar hesabının bakiyesi kısmen veya tamamen sermaye artırımında kullanılabilecek ve bu raporlarla yapılacak sermaye artırım tescil talepleri ticaret sicili müdürlükleri tarafından işleme konulacaktır.****


  Redmi 5 Plus cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

 6. İsmail bey,Tespitleriniz çok doğru.Peki şirket hissesinin albenisini arttırmak için ne yapmalı.Yatırımcıyı yolunacak kaz olarak görürse hiç kimse yatırım yapmaz ki.Sizce doğru starateji ne olmalı.Şayet şirket yönetimi bu sayfaları okuyorlarsa fikirleriniz faydalı olabilir.

 7. Alıntı Originally Posted by gundogan24 Yazıyı Oku
  İsmail bey,Tespitleriniz çok doğru.Peki şirket hissesinin albenisini arttırmak için ne yapmalı.Yatırımcıyı yolunacak kaz olarak görürse hiç kimse yatırım yapmaz ki.Sizce doğru starateji ne olmalı.Şayet şirket yönetimi bu sayfaları okuyorlarsa fikirleriniz faydalı olabilir.
  Gunaydın,

  Firma sahiplerinin hisseye talep gelmesi yada hisse fiyatını arttırmak gibi bir çabası olduğunu zannetmiyorum aksine düşük fiyatta kalmasını sitiyorlar gibi geliyor bana.

  Firmanın 6 yıllık borsa serüveninde grafik herşeyi anlatıyor bu hisseye patronların haberi olmadan büyük yatırımcı giremez, sadece risk seven bizim gibi ky girer ama bu girenlerden sabırlı olanların sayısı çok azdır.

  Bu tür şirketlerin borsadan beklentisi yoktur bence 5 - 10 milyon sermeye ile borsaya açılıp daha sonra hisselerini toplayıp tekrar yüksek fiyat hareketleri yaptırılarak para kazanan patronlar çok var.

  Geçmişte 2016 yılında tmpolde de yaşamadık mı geçmiş safyada ceza alanları isimlerini yapıştırdım. 1 yıldır hissenin toplanmaya çalışıldığını düşünüyorum ve sonra gelmiş olmalıyız.

  Burda bir kaç inatçi kişi var bende dahil ellerindeki vermiyor, bu fiyatlardan da vereceklerini düşünmüyorum.

  herşeyden önce hayırlısı olsun

 8. birde firma niye ana şirketinin sermayeseni artırma yerinde gider baglı ortaklıgının %50 kısmınıd alır ve sonra sermaye artırımına giderki var kafalarında birşeyler aklıma gelenler ise

  bağlı ortaklığı borsaya açacağız diyebilirler,
  yabancılara satacağız olabilir,
  yada firma ile ilgili geleceğe yönelik projeleri var

  biz ne dersek diyelim sadece tahmin olarak kalacak ama ben bu tür haberlerin devam etmesini beklıyorum, biliyorsunuz yazdım durdum hep bina satışı gelirleri ile bir işler yapılacaktı.

  Olur da bir gün sebepsiz tavan olursak satmayın hissenizi olurmu kaptırmayın, geri gelsede korkmayın
  Son düzenleme : İSMAİL; 27-06-2019 saat: 09:53.

Sayfa 640/649 İlkİlk ... 140540590630638639640641642 ... SonSon

Gönderi Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız
 • Yazılara ek gönderemezsiniz
 • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
 •