Sayfa 277/559 İlkİlk ... 177227267275276277278279287327377 ... SonSon
Arama sonucu : 4468 madde; 2,209 - 2,216 arası.

Konu: KRDMD - Kardemir D

 1. #2209
  Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ..
  2019-2023 Dönemi Stratejik Planı'na göre 2023'te savunma sanayisindeki yerlilik oranı yüzde 75'e çıkarılacak


  Türk savunma sanayisinde 2023'e kadar uygulanacak plan ve bu kapsamda hayata geçirilecek eylemlerle yerlilik oranı yükseltilecek, güvenlik güçlerinin kullanımına yeni teknolojiler sunulacak, sektördeki yetkinlikler ve ihracat olanakları artırılacak.

  Türk savunma sanayisinin ortak bir vizyon etrafında yüksek verimliliğe odaklanarak hizmet verebilmesini, imkan ve kabiliyetlerini aynı amaç etrafında seferber etmesini sağlamak adına bütüncül bir strateji oluşturmasına yönelik olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı hazırlandı.

  Plan doğrultusunda, harekat sahalarındaki ihtiyaçların karşılanmasında yerli imkanlardan ve milli teknolojilerden azami ölçüde faydalanılması ve bunların sürekli gelişiminin sağlanması amaçlanıyor. Gelişimin sürekliliğinin sağlanabilmesi adına maddi ve beşeri kaynaklar en etkin biçimde değerlendirilecek. Sektörel yetkinliklerin yanı sıra sürdürülebilirliğin de artırılması adına uluslararası iş birlikleri derinleştirilecek.

  Plana göre, 5 yıllık dönemde savunma ve güvenliğe yönelik kullanıcı ihtiyaçlarının güvenli, istikrarlı şekilde ve mümkün olan azami ölçüde Türk savunma sanayisinin imkan ve kabiliyetleri ile karşılanması, bunun için gerekli teknoloji tabanının oluşturulması için bütüncül politika ve stratejileri içerecek Türk Savunma Sanayii Stratejisi hazırlanacak.

  - Yetenek envanteri için YETEN Projesi

  Savunma sanayisi ürünlerinin, teknik kabiliyetleri artırılmış ve sistem, alt sistem, bileşen seviyesindeki dışa bağımlılığı azaltılmış versiyonları geliştirilecek.

  Bunu sağlamak üzere; tüm ülke kapsamında, savunma sanayisinin mevcut durumunu, sistem, alt sistem, bileşen seviyesindeki kabiliyetlerini saptamak için endüstriyel yetkinlik veri altyapısının geliştirilerek yetenek envanterinin oluşturulacağı YETEN Projesi tamamlanacak.

  Yetenek envanteri ile Mühimmat Yol Haritası, Hava Savunma ve Uzay Yol Haritası, İnsansız ve Akıllı Sistemler Yol Haritası gibi spesifik yol haritaları bütüncül bir bakış açısıyla analiz edilerek Yerlileştirme Yol Haritası oluşturulacak.

  Yerlileştirme Yol Haritası kapsamındaki ilerleme, yerlilik oranı analizi kapsamında takip edilecek.

  Bu çalışmalar sonunda 2023'te savunma sanayisindeki yerlilik oranının yüzde 75'e çıkarılması amaçlanıyor.

  Finansal kaynağa ilişkin planlama dikkate alınarak; başkanlıkça yürütülen ve başlatılması talep edilen projeler, ihtiyaç makamları ile koordineli şekilde önceliklendirmeye tabi tutularak Savunma Sanayii Destekleme Fonu kullanımı etkinleştirilecek.

  Sözleşmesi imzalanmış projeler için önceliklendirme çalışması gelecek yıl tamamlanacak.

  Fon gelirlerini artırmaya ve giderlerini azaltmaya yönelik alternatif yöntemler üzerinde çalışılacak ve karar verilen yöntemler uygulamaya konulacak.

  - Hedef 3 milyon gence ulaşmak

  Savunma sanayisinde, farkındalığı ve eğitim kalitesi yüksek iş gücü kapasitesi artırılacak.

  Milli teknoloji şuuru aşılayacak ve geliştirerek yerleştirecek etkinlikler (Vizyoner Genç Projesi, Roboik Yarışması ve benzeri) düzenlenecek ve bu uğurda gerçekleştirilecek faaliyetler (Teknofest ve benzeri) desteklenecek.

  Başkanlık personelinin uzmanlık seviyesini artırmak üzere yetkinlik bazlı insan kaynakları yönetim sistemi uygulamaya koyulacak.

  2023 yılında Savunma Sanayii Akademisi eğitim gören öğrenci sayısının 200'e ulaşması, Vizyoner Genç Projesi kapsamında ulaşılan genç sayısının 3 milyona ulaşması hedefleniyor.

  - Sürpriz etki yaratacak teknolojiler

  Savunma sanayisi ekosistemini oluşturan tüm paydaşların katkıları ile Teknoloji Bazlı Ar-Ge Yol Haritası her yıl güncellenecek ve uygulanma oranı artırılacak.


  Savunma ve güvenlik güçlerinin sürpriz etkisi yaratacak kabiliyetler kazanması amacıyla geleceğin teknolojilerine yatırım yapılacak.

  Bu konuda "İnsansız, Otonom ve Yapay Zeka Projeleri", "Yeni Nesil Silah Sistemleri", "Nesnelerin İnterneti Askeri Uygulamalar" ile "Siber Güvenlik ve Uzay Teknolojileri" başlıklarında çalışmalar yürütülecek.


  - Yeni test merkezleri kurulacak

  Savunma sanayisine hizmet edecek test ve değerlendirme altyapılarının geliştirilmesi faaliyetlerinin bütüncül bir yaklaşımla ve koordineli şekilde yürütülmesi sağlanacak.


  Projeler kapsamında gerçekleştirilen ve ihtiyaç duyulan testler konsolide edilerek, açıklık (gap) analizi gerçekleştirilecek ve analiz sonuçları doğrultusunda test merkezi yatırım kararları alınıp uygulanacak.

  Bu kapsamda, Siber Güvenlik Test ve Değerlendirme Merkezi 2022, Kara Araçları ve Balistik test merkezleri ise 2023'te kurulacak.

  - İhracat için çok yönlü çalışma

  Global konjonktürel değişimlere hızla uyum sağlayacak ülke/proje bazlı ihracat stratejileri belirlemeye yönelik karar destek süreçleri oluşturularak uygulamaya konulacak.

  Bu ihracat stratejileri doğrultusunda yeni finansal modeller oluşturularak hayata geçirilecek ve her yıl en az 2 ihracat sözleşmesi imzalanacak.

  Hedef pazarlara yönelik, diğer ihracat enstrümanlarının yanı sıra mevcut off-set uygulamalarının ihracata uyarlanması sağlanarak, bu kapsamda her yıl en az 2 ihracat sözleşmesinin imzalanması sağlanacak.


  Devletten Devlete Satış Mekanizması'nın esas ve süreçleri oluşturularak uygulamaya konulacak.

  İmkanların elverdiği ölçüde her yıl en az 4 ülkede savunma sanayii müşavirliği/ataşeliği kadroları oluşturulacak.

  Her yıl 5 uluslararası fuara milli katılım sağlanacak, en az 10 ülke ile savunma sanayisi iş birliği toplantısı gerçekleştirilecek, en az 2 ülke ile Savunma Sanayii İşbirliği (SSİ) Anlaşması imzalanacak.

  - Firmalara finansal destek verilecek

  Sektörel derinliği sağlamak ve tedarik zincirini tabana yaymak üzere savunma sanayisinde faaliyet gösteren firmaların mali performansları analiz edilecek ve sonuçları doğrultusunda sektöre yönelik genel değerlendirmeler (sektörel bazda ve ana yüklenici/alt yüklenici bazında) raporlanacak.

  Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) kapsamında savunma sanayisi firmaları analiz edilerek ihtiyaç duydukları destek alanları belirlenecek ve eğitim, danışmanlık ve rehberlik destekleri odaklı mali yardım sağlanacak.

  Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı kapsamında ise KOBİ'ler dahil tüm savunma sanayisi firmalarına finansal destek sağlanacak.


  - Sektörel buluşmalar gerçekleştirilecek

  Savunma sanayisi ekosistemini oluşturan paydaşlar arasındaki iş birliği, koordinasyon ve paylaşımı güçlendirmek üzere Savunma Sanayii Ekosistemi Koordinasyon Platformu kapsamında düzenli toplantılar gerçekleştirilecek ve ekosisteme ilişkin problem ve gelişme alanları tespit edilerek çözüme yönelik uygulamalar hayata geçirilecek.

  Paydaşlar arasındaki etkileşimi artırmak üzere her yıl çeşitli etkinlikler (Savunma Sanayii Şurası, ortak akıl çalıştayları, bölgesel sanayi buluşmaları, teknopark buluşmaları, kümelenme buluşmaları ve organize sanayi bölgeleri buluşmaları) düzenlenecek.

  - Çoklu kullanım imkanları geliştirilecek

  Teknoloji alanındaki öncü sektörlerden olan savunma sanayisinde geliştirilen teknolojilerin sağlık, enerji, ulaştırma gibi ilişkili sektörlerde kullanımını teşvik etmek ve diğer sektör kabiliyetlerini savunma sanayisine aktarmak için çalışma alanları oluşturulacak.

  Savunma sanayisi sistem/alt sistem/bileşen kabiliyetlerinin ilişkili diğer sektörlerde ve diğer sektör kabiliyetlerinin savunma sanayisinde kullanılabilirliğini analiz etmeye yönelik model (Sektör Kabiliyet Atlası ve Adaptif Dönüşüm Modeli) geliştirilecek. Proje kapsamında gerçekleştirilen analiz sonuçları bu kapsamda gerçekleştirilecek zirve ile sektöre duyurulacak ve söz konusu analiz sonuçları ile değerlendirme raporları doğrultusunda projeler başlatılacak. Model, Elektronik ve Radar Sektörü çerçevesinde pilot uygulama olarak hayata geçirildikten sonra yaygınlaştırılacak.

  Bu doğrultuda gelecek yıl Elektronik Harp ve Radar Sektör Kabiliyet Atlası ve Adaptif Dönüşüm Modeli Projesi ile Elektronik Harp ve Radar Sektör Zirvesi gerçekleştirilecek.


  Plan dönemindeki amaç ve hedeflerin yaklaşık maliyetinin 242 milyon lira olması öngörülüyor.

  5 Aralık 2019
  Kaynak : Anadolu Ajansı

 2. Citi hic almasa hergün credit araciligi ile 3-5 milyon tırtıklıyor...

  SM-A520F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

 3. #2211
  Bist 100, 106.250 bandındaki destek bölgesinin üstünde 108 bidnen geri dönüş yaşadı. Olumlu bir çıkış trendi sekteye uğradı.

  hisse senedi piyasası önemli bir kazanım sağlasa da yıl sonunda çıkışın istenilen 120 bin seviyesinde olabileceği konusunda kuşkular var.

  KRDMD hisse senedinde al sinyali artacaktır. Bununla birlikte al sinyali güçlenerek osilatörlerle (MACD ve momentum ile EWO) pozitif bir trending olasılığını artacaktır. Osilatörlerden Eliot dalgası yakından izlenirse çizgide bir artış pozitif büyümeyi beraberinde getirecektir


 4. Söyle bi % 6-7 lik bir çıkış yapıp kopsak, ne güzel olur

 5. Alıntı Originally Posted by ulusoy60 Yazıyı Oku
  Citi nin hedef fiyatı nedir diye sorarken burda bir yanlışlık var. BIST tin yüzde 62_64 kadareini yabancı paylar edinde tutar. Kardemir de bu sadece yüzde yuzmi yirmibes civarı sanıyorum. Daha ne kadar alabilecegine dair bir cevap olabilir sanırım. Bir ikincisi Citibank bu hisseyi almıyor lütfen yanlış anlasilmalara meydan vermeyelim. Burda alan credit cuisse veya merill linch gibi yabancı yatırım bankaları. Bu bankaların üzerinden aynen bizim gibi çeşitli kişiler var işlem yapan. Fonlar var işlem yapan. Takasta Citibank spk Dan izinli oldugundan bütün alımı tek bir banka yapıyormuş gibi duruyor ama aslında öyle.degil
  Mesela diyelim Ziraat yatırım 1000 lot aldı bu alımı Ziraat yatırım a.s. yapmıyor. Sen ben bu işlemi yapıyoruz ama takas saklama sadece Ziraat yatırım kendi yaptığından ve benim gibi binlerce insana hizmet verdiğinden güçlü bir alim varmış gibi duruyor ama değil.
  Tuzcu hariç böyle yüklü.miktar tek kalem alislar yok. Olsaydı kap ta açıklamak zorunda SPK mevzuatına göre.

  GM 5 Plus d cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
  Evet çok önemli bir noktaya temas ediyorsunuz. yabancının elinde bulunan hisse sayısıda aracı kurumlardan alınan hisselerde, bizim konumuzun dışında. Hissenin kalkışa geçebilmesi için. SABİT DURAN Manipülasyona katılmayan, opersayona katılmamak için kenar da duracağını garantileyen hisseler bizim konumuz dışı. Hissenin yukarı çıkabilmesi için operasyona dahil olacak hissenin 3/4 ünün
  alınmış olması gerekiyor. operasyon esnasında ise 2/4 SATILACAK İşlem bitincede elimizde 1/4 kalacak. ve o hisse ile hisseyi aşağıya çekecekler ki yeni hareket tekrar başlayabilsin. bu durumun neresindeyiz. ne kadar daha buralarda duracağımız buna bağlı

 6. demirler eregl. çıkacakta bunlarda rica minnet çıkacak, çalışmayan arabanın karbüratöründen benzin dökeceksinde araba çalışa ak vay anam vay ölme eşeğim ölme, her kademede 6-8 m.satıcı, bir kademe kalkıyor seviniyoruz, buhisse 2 günde % 20 yaparsa ancak ozaman hareketlenir oda çok zor gibi ytd.

 7. Bekleyemeyenler,smatrix i örnek alsın....

 8. Pasta paylasım yapabilecek olan var mı tesekkürler.

  SNE-LX1 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Sayfa 277/559 İlkİlk ... 177227267275276277278279287327377 ... SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız
 • Yazılara ek gönderemezsiniz
 • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
 •