Sayfa 1107/1156 İlkİlk ... 107607100710571097110511061107110811091117 ... SonSon
Arama sonucu : 9246 madde; 8,849 - 8,856 arası.

Konu: Genel sohbet aktualite ve istekler.

 1. #8849


  istanbulda ingliz efrad-ı bahriyesinin bir tecavüzü

  dün gece büyükderede ingiliz efrad-ı bahriyesi (bahriyeli askerler) bir devriyemize taaruz etmiştir.
  vakıa büyük haycanı mucib olmuş ve esnaf dükkanlarını kapatarak kaçmışlardır.
  mahalli vakıaya derakib yetişen bir ingiliz mülazımı hadiseyi teskine muvaffak olmuştur.
  14 ocak 1923

 2. #8850


  istanbul darulfunun talabeleri tarafından halide hanım şerefine çay ziyafeti

  darulfunun talabeleri tarafından halide hanım şerefine bir çay ziyafeti keşide edilmiştir.
  ziyafet esnasında halide hanım türk gençliği hakkında bir nutuk irad etmiştir.
  14 ocak 1923

 3. #8851


  avrupadaki talebelerimiz için

  muvazene-i maliye encümeni avrupada tahsilde bulunan talebelerimizin tahsilde bulunupta muavenete muhtac olanlarına tahsilde bulunduklarına dair mümesllliklerimzce yapılacak tahkikat neticesinde verilmek üzere üç bin liranın avans olarak iatasını kabul etmiştir.
  14 ocak 1923

 4. #8852


  yalvaç halkının maarifperverliği

  yalvaç idadisinin (ilk okulunun) resmi küşadı (açılışı) münasebetiyle yapılan merasim esnasında yalvaç halkı tarafından mektebin levazım tedrisiyesi için bin lira teberru edilmiştir.
  diğer taraftan alemdar mustafa paşa ve gazi mustafa kemal paşa namlarıyla yeniden iki mekteb açıldığı gibi mahali kaimakamatın delaletiyle (x) karyesinde açılan iptidai mekteptede tedrisata başlanmıştır.
  14 oacak 1923

 5. #8853


  resmi tebliğler

  indilizler ırakta şehirleri ve köyleri tayyarelerle bombarduman etmekte devam ediyorlar.
  9-1-39 tarihli resmi tebliğdir:

  1- ingilizler musul mıntıkasında erbil civarındaki aşairin son sistem ihrak bombalarını hamil (taşıyan) tayyarelerle köylerini yakmakta ve mevad-i iaşe ve hayvanatını itlaf etmekte ve bunlara zaiyat verdirmektedirler.
  bir tayyare filosu revandizi tahrip ve bir buçuk saat bambarduman etmiştir.
  ingiliz tayyareleri raniye.mamure ve derbend havalisinde sağlam bir köy kalmayacak surette tahribata devam etmektedirler.
  mücahidin (mücahitler) tarafından bu mıntıkada iki ingiliz tayyaresi daha ıskat olunmuştur (düşürülmüştür)
  2- diğer cephelerde şayan-ı iş'ar bir şey yoktur.

 6. #8854


  mehamm vaka-i siyasiye (önemli siyasi olaylar)

  venezüella meselesi

  ajans telgrafnameleri
  paris 13 kanunusani - venezüella hükümeti 30 kanunuevvelde vadesi gelen tazminatı ifa etmediği için fransanın dahi müttefikine iltihaka karar verdiği karakasda şayi olmuştur.
  (ajans forniye)
  14 ocak 1903

 7. #8855


  londra 12 kanunusani -
  amerika sefiri mösyö boven venezüella hükümetinden mezuniyet-i mukteziyeyi (luzumlu izini) ihza ederek vaşingtona azimet etmiştir.
  14 ocak 1903

 8. #8856


  tebligat-ı resmiye (resmi tabliğ)

  haşmetlu romanya kralı hazretleri tarafından tersane-i amire havuzları memuru miralay izzetlu hüsnü beye iata kılınan üçüncü rütbeden kurun durumani nişanının mumailey tarfından kabul veledi el'icab tealiki hususuna bila istizan irade-i seniye hazreti tacdari şeref'sunuh sudur buyrulmuştur.
  14 ocak 1903


  özeti:
  romanya kralı bizimkine nişan vermiş,
  bizimkilerde romanya kralının oğluna mukabelede bulunmuşlar.
  bugün plaket vesaire veriyorlar,
  eskiden bu işler nişan vererek oluyordu.


  insanoğlu ilginç,
  illa onurlanmak istiyor.

Sayfa 1107/1156 İlkİlk ... 107607100710571097110511061107110811091117 ... SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız
 • Yazılara ek gönderemezsiniz
 • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
 •