Sayfa 1243/1380 İlkİlk ... 24374311431193123312411242124312441245125312931343 ... SonSon
Arama sonucu : 11036 madde; 9,937 - 9,944 arası.

Konu: Genel sohbet aktualite ve istekler.

 1. #9937


  şimdi gördüm.
  düvel-i müttefika,
  cemahir-i müttehide hepsi göçmüş.

 2. #9938


  londra konferansı mektum tutuluyor
  bompar,
  müşkülata rağmen müttefiklerin yakında bir suret-i tesviye bulacaklarını ve sulhun
  nevmid - numid (ümitsiz) bulunmadığını söylüyor.
  28 mart 1923

 3. #9939
  yukarıda kırmız olarak işaretlediğim nevmid kelimesi,
  aynı zamanda numid olarakta okunuyor.

  şimdi denecekki,
  bir kelime nasıl olurda iki şekilde okunur.
  okunuyor işte.

  geçenlerde gaztenin birinde çok uzun bir yazı vardı,
  buraya koyacaktım amma çok uzun bir yazıydı.
  yabancı bir gazeteci kazım karabekir paşaya şunu diyor:
  bu yazı bizi deli etti,
  nasıl okuyacağımızı şaşırdık,
  latin harflerine geçsenizde rahat etsek diyordu.
  kazım kara bekir paşada açmış ağzını yumuş gözünü,
  bu yazının çok güzel olduğunu anlatmışta anlatmış.

  bildiğiniz gibi bugünde dahil,
  devletlerin diğer devletlerin lisan ve alfabelerini bilen elemanları vardır,
  o tarihtede yabancıların türkçe ve osmanlı alfabesini bilen elemanlarından tutunda,
  gazetecilerine kadar bir çok insan osmanlıcayı biliyor.
  okumada çok problem olmassada,
  kelimeyi kendi lisanına çevirmede problem oluyor,
  osmanlı lisanında yada eski türkçede diyelim,
  yaklaşık 120,000 kelime var.
  bugünkü türkçemizde insanların 300 ila 500 arası kelimeyle konuştuğumuzu düşünürsek,
  esi türkçe diyelim,
  tam bir facia.

  örnek olsun diye yazayım:
  (asar) diye bir kelime var,
  lugatta dokuz tane asar kelimesi var,
  hepsinin yazılışı farklı olduğu gibi,
  anlamlarıda farklı.

  eski yazının aslı resimdir,
  yani:
  baktığın zaman bizim türkçedeki okuma gibi değildir.
  bir insan,
  bir vazo resmi gördüğünde,
  hemen vazo der.
  yada elma resmi gördüğünde,
  elma der.
  eski yazıda aslında böyledir.
  tabi daha detayları varda,
  yazmakla bitmez.

 4. #9940  müzakeratın mektum (gizli) tutulmasındaki sebeb

  istanbul : 27 (a.a) - maten gazetesi mütehassıslar arasındaki münakaşanın devamı müddetince matbuata hiç bir tebliğde bulunulmayacağına dair neşrolunan resmi tebliğden bahsle diyor-ki:
  müzakeratın nihayetinde resmi bir tebliğ neşredilecektir.
  mahfil-i resmiyenin (resmi yetkililerin) ittihaz ettiği (karar aldığı) bu ihtiyatkarane vaziyetin sebebi,
  müttefiklerin izhar etmekte oldukları cevabı türklere evvelden bildirmenin gayet tehlikeli olacağına dair mösyö poankara tarfından dermiyan edilen mütalaa imiş.
  28 mart 1923

 5. #9941


  iki müttefik lozanı istiyor

  istanbul 27 (a.a) - atinadan 25 tarihiyle bildiriliyor:
  londradan bildirildiğine göre müstakbel (gelecek) sulh konferansısın mahal-i içtimaı hakkında vuku bulan münakaşat esnasında ingiliz ve italyan murahhasları konferansın lozanda ve fransızlarda istanbulda in'ikadını (toplanmasını) iltizam etmektedirler.
  ingiliz nokta-i nazarının (görüşlerinin) galip gelmesi memuldür.
  28 mart 1923

 6. #9942


  mütehassıslar ikmal-i vazife ettiler

  istenbul : 27 (a.a) - paristen 26 tarihiyle vakit gazetesine bildiriliyor:
  mütahassıseyn ikmal-i vazife etmiş olduklarından,
  müttefikler türkiyeye verilecek cevabı tanzim ile meşgul bulunuyorlar.
  mevsuk (sağlam) istihbarata nazaran paskalya yortularına müsadif (tesadüf) olan pazar gününden evvel müttefiklerin cevabı ankaraya tebliğ olunacaktır.
  28 mart 1923

 7. #9943


  halley kuyruklu yıldızı

  halley yıldızı günde beş milyon kilometro,
  yağni saniyede 56,000 metroluk bir suratle güneşe doğru gitmektedir.
  şu sürat en seri bir kelebeğin saniyede kat ettiği mesafeden altmış kere fazladır.
  nisan 1910


  hayret yani,
  o tarihte nasıl tesbit etmişler.

 8. #9944


  istanbul haritası

  kariben (yakında) tanzimine bede olunması (başlanması) mukarrer olan (kararlaştırılan) istanbul harita-i umumiyesinin ikmal ve tasdikine kadar,
  çıkmaz sokaklarla caddeler arasında bulunan fenniyenin fikir-i ve rey-i istimzac olunmaksızın (fikrini sormaksızın) bina ihdas ve inşaasına müsade olunmaması şehr-i emanetinden daire-i belediyeye yazılmıştır.
  mart 1910

Sayfa 1243/1380 İlkİlk ... 24374311431193123312411242124312441245125312931343 ... SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız
 • Yazılara ek gönderemezsiniz
 • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
 •