Sayfa 1252/1380 İlkİlk ... 25275211521202124212501251125212531254126213021352 ... SonSon
Arama sonucu : 11036 madde; 10,009 - 10,016 arası.

Konu: Genel sohbet aktualite ve istekler.

 1. #10009


  mısır hududnda bir osmanlı mitralyözü bir düşman tayyaresine ateş ederken
  2 nisan 1915

 2. #10010


  enver paşa hazretlerine nişan

  avusturya imparatoru ve macaristan kralı haşmetlu fransuva jojef hazretleri tarafından harbiye nazırı ve baş kumandan vekili enver paşa hazretlerine birinci rütbeden harb-i meziyyet-i askeriye nişanı ihda buyrulmuş olduğu haber alınmıştır.
  2 nisan 1915

 3. #10011


  harb-i meziyet-i askeriyesi nişanı
  avusturya imparatoru ve macaristan kralı haşmetlu fransuva jozef hazretleri tarafından mevki-i müstahkem - çanakkale kumandanı cevad paşa hazretlerine ikinci rütbeden harb-i meziyyet-i askeriye nişanı ihda buyrulmuş olduğu müstahberdir.
  2 nisan 1915

 4. #10012


  dün büyük millet meclisinde intihabatın (seçimlerin) üç ay zarfında tecdidi (yenilenmesi) için ceryan eden müzakerat.
  2 nisan 1923

 5. #10013


  ali şükrü beyin cesedi

  trabzon mebusu ali şükrü beyin gayyubeti (kaybolması) üzerindeki perde hemen hemen kalkmış gibidir.
  bilhassa dün akşam dikmen bağlarının ilerisinde tesadüf edilen bir cesedin merhumun cenazesi olduğu kuvvetle tahmin edilmektedir.
  bu suretle ali şükrü beyin hepimizi dilhun eden (üzen) feci bir cinayetin kurbanı olduğu anlaşılmaktadır.
  dün gece cesedin teşhisi ve şehre nakli için adliye,polis ve jandarmadan mürekkeb bir heyet cesedin bulunduğu yere giderek mahallinde tahkikat ve tedkikat icraasına başlamışlardır.
  bu satırları yazdığımız dakikaya kadar ne heyet avdet etmiş,
  nede nede bu hususta kati bir malumat alınabilmiştir.
  adliyemiz meşkur bir hizmetle cinayetin bütün safahatını meydana çıkarmağa çalışmaktadır.
  2 nisan 1923

 6. #10014


  midhat paşanın iade-i mahkemesi

  şehid-i hürriyet midhad paşanın iade-i mahkemesi için adliye nezaretine verilen istidanın mahkeme-i temyiz ceza dairesine havale edildiği yazılmıştı.
  mahkeme-i mezkurece tedkikat-ı umumiye icra edilmiş ve bu babda bir karar ittihazı kuvve-i karibeye gelmiştir
  (kararın verilmesi yakın bir zamanda kuvvetle muhtemeldir)
  2 nisan 1910

 7. #10015


  fevkalade konser

  donanma-i osmani menfaatine sadrazam paşanın himayeleri altında bu akşam iki gündür neşrettiğimiz program vechile,
  uniyon fransız salonlarında verilecek olan konser için zevkperveranenin bilhassa nazar-ı dikkatlerini celb ederiz.
  2 nisan 1910

 8. #10016

Sayfa 1252/1380 İlkİlk ... 25275211521202124212501251125212531254126213021352 ... SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız
 • Yazılara ek gönderemezsiniz
 • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
 •