Sayfa 1492/1492 İlkİlk ... 492992139214421482149014911492
Arama sonucu : 11933 madde; 11,929 - 11,933 arası.

Konu: Genel sohbet aktualite ve istekler.

 1. #11929
  cümleten selamlar hayırlı sabahlar

 2. #11930  borsa sed edilmiştir

  maliye nezaretinden:
  ahval-i siyasiye-i hazire kesb-i salah edinceye (düzelinceye) kadar esham (hisse senedi) ve tahvilat borsası muvakkaten kapatılmıştır.
  borsanın kapalı olduğu esnada muamele yapılması katiyyen memnu (yasak) bulunduğundan nizamnamenin kırk sekizinci maddesi mucibince hilafında hareket edenlere polis marifetiyle men olunarak,
  haklarında ceza kanunname-i hümayunun tatbik edileceği ilan olunur.
  2 ağustos 1914


  birinci dünya harbinin başlaması sebebiyledir.

 3. #11931


  fransada umumi seferberlik

  paris 1 ağustos ((müstacildir) - (acildir) ajans havas tarafından tebliğ edilmiştir:

  fransada umumi seferberlik ilanına dair olan emirname sureti duvarlara ilsak edilmiştir.
  seferberliğin ilk günü ağustosun ikinci gecesi nısıf elliyi (on ikiyi) bir dakika geçe başlayacak,
  ve ertesi gece saat on biri elli dokuz dakika geçe hitam bulacaktır.
  2 ağustos 1914

 4. #11932


  almanyada seferberlik

  berlin 1 ağustos - almanya ordusunu seferber haline vaz eyliyor.
  ahval vahim ad edilmektedir.
  burada vatanperverane nümayişler vuku bulmuştur.
  2 ağustos 1914

 5. #11933


  evvelki gün feci bir sui'kasta kurban olan fransanın en maruf sosyalist rüesasından.
  mösyö jores

  2 ağustos 1914

Sayfa 1492/1492 İlkİlk ... 492992139214421482149014911492

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız
 • Yazılara ek gönderemezsiniz
 • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
 •