alakadar olduğumuz meselelerden
--------------------------
tayyare orduları
-------------------
yakın atide (gelecek günlerde) tayyare orduları en büyük harb kuvveti olarak meydana çıkacaktır.
17 mayıs 1922