Sayfa 911/963 İlkİlk ... 411811861901909910911912913921961 ... SonSon
Arama sonucu : 7704 madde; 7,281 - 7,288 arası.

Konu: Genel sohbet aktualite ve istekler.

 1. #7281


  istiklal malüllerine nakdi mükafaat

  bu mükafaat bin iki yüz liraya kadar çıkmaktadır.

  istiklal muharebatı esnasında malul kalan muvazzaf,mütekaid,ihtiyat,milis ve jandarma erkan-ı umera ve zabitan ve memurin-i askeriye ile küçük zabitan ve efrada nakdi mükafaat iatası hakkında dün büyük millet meclisi tarafından kabul edilen kanun suretidir

 2. #7282

  muhade-i sulhiyemiz karşısında fransa
  ---------------------------------
  maten gazetesi muhabirinin yakında tasdikini yazar iken,
  reis-i cumhurumuzun muvaffakıyetlerinden bahs ediyor.


  istanbul: 7 (a.a) paristen bildiriliyor:
  (maten) gazetesi fransa meclis-i mebusanının muhade-i sulhiyemizi yakında (lozan anlaşmasını) tasdik edeceğini ve franklin bouillon'un hararetli müdafaatta bulunacağını yazmaktadır.
  mezkur gazete reis-i cumhurumuz gazi paşa hazretlerinin fransaya tevechükkar olduğunu ve bütün alem-i islamla hüsn-ü münasebette bulunmak isteyen fransanın bilhassa türkiye ile dostluk rabıtasının takviye etmesi lazım geldiğini yazıyor.
  10 ocak 1924

 3. #7283


  afgan sefirinin ziyareti

  afgan sefiri sultan ahmed han,
  dün öğleden sonra hariciye vekaletinde,
  baş vekil ve hariciye vekili ismet paşa hazretlerini ziyaret eylemiş ve bir müddet mülakatta bulunmuştur.
  16 eylül 1922

 4. #7284


  tramvay şirketi ile amele arasındaki ihtilaf

  istanbul 7 hususi muhabirimizden
  tramvay şirketi ile amele arasındaki ihtilafı hal etmek üzere polis müdiriyetinin riyasetinden müteşekkil komisyon perşenbe günü ilk ictimaını akd edecektir.
  1924

 5. #7285


  sahte kurye süsüyle dolandırıcılık yapan yakalandı

  istanbul : 8 (hususi muhabirimizden) istanbul murahaslığının kuryesi süsünü takarak beyaz rusları dolandıran bakülü iran tabasından milam zade said namında birisi tevkif edilmiştir.

 6. #7286


  mühim bir tavsiye

  her nevi gayet metin ve sağlam yeni usul diş yaptırmak ve tedavi ettirmek isteyenler:
  diş ve ağız hastalıkları mütahassısı
  danyal mehmet turgut muaynehanesi
  karaoğlan çarşusunda kanaat lokantası yanındaki sokakta 11 numerolu handa.
  penceşenbe günü öğleden sonra fukaraya meccanendir (parasızdır)

 7. #7287


  semerkantta müthiş bir zelzele

  semerkantta vukua gelen bir zelzele neticesinde 83 kişi telef ve 400 hane harab olmuştur.
  felaketzedegane yardım heyetleri teşkil ediliyor.

 8. #7288


  halkın nazarı dikkatine

  ankara sıhıyye müdiriyetinde:
  kelblerde (köpeklerde) zuhur eden kuduz illetinin men-i sirayet ve intişarı hususunda vilayet-i emrazı sariye komisyonu kararıyla kelbler itlaf edilmektedir.
  bazı kimseler bu ameliyede istihdam olunan eşhası (görevlileri) tehdit icrasına mümanaat etmekte (mani olmakta) oldukları vaki olan şikayetten anlaşılmıştır.
  sıhhat-ı umimiyenin muhafaza ve selameti ittihaz kılınan tedabire (tedbirlere) mümanaat (mani) olanlar hakkında icabat-ı kanuniyesine tevessül kılınacağından halkın pişi ıtlağına (ileri görüşlerine ve cezadan kurtulmalarına) arz olunur.

Sayfa 911/963 İlkİlk ... 411811861901909910911912913921961 ... SonSon

Gönderi Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız
 • Yazılara ek gönderemezsiniz
 • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
 •