Sayfa 149/150 İlkİlk ... 4999139147148149150 SonSon
Arama sonucu : 1199 madde; 1,185 - 1,192 arası.

Konu: Mustafa Kemal ATATÜRK
 1. hisse.net kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi

 2. #1186
  23 nisan 1920-de açılan t.b.m.meclisi,
  29 nisan 1920-de atatürk tarafından tüm devletrlere gönderilen nota'ın 13 mayıs 1920 tarihinde ertuğrul gazetesinde yayınlanan tam metni.
  nota suretidir
  hükümet-i mutelife hariciye nezareti (muhtelif hükümetlerin dış işleri bakanları) ile amerika hükümet ve bi taraf hükümetler hariciye nezaretlerine büyük millet meclisi reis-i mustafa kemel paşa tarafından verilen nota suretidir.
  nazır efendi!
  istanbul şehrinin itilaf kuvvetleri tarafından bila mucib haksız işgali üzerine osmanlı milletinin halife ve hükümetini esir telakki ederek büyük millet meclisini cem-i tevessül ve vasi'i mukayesede içtima intihab icra etmiş olduğunu zaı alilerine arz ile kesb-i şeref eylerim.
  büyük millet meclisi 23 nisanda vuku'u bulan resmi küşadı halife ve saltanatı ve abde-i mukaddes olan payitahtı ecnebi işgal ve hakimiyetinde kaldıkça vatanın halen ve istikbalen mukadderatını ele almış olduğunu alkışla taht-ı karara almıştır.
  büyük millet meclisi mütareke ahkamına mugayir olan ve sulh konferansı netayici hakkında millet-i osmaniyenin bedinliğini mucib olan bu gibi hareketin bilcümle azası tarafından şiddetle protosto edildiğini zat-ı alilerine arz ve iblağ-a bendenizi memur etti.
  bilcümle millel mütteidine (uluslar arası devletler) tarafından mukaddes ad olunan parlemento hal-i içtimada iken (istanbul meclis-i mebusanını kast ediyor) düçar-ı tecavüz olmuş mebusanın şiddetli protestosuna rağmen millet vekilleri meclisin içinde ingiliz polisleri tarafından mücrimler (suçlular) gibi tevkif edilmiş,
  ayan ve mebusan azası askeri kumandanları mücrimler gibi hanelerinde tevkif olunarak ellerine kelepçe vurulmuş ve tağrib edilmişler.
  velhasıl resmi ve hususi müessesatımız cebir ve tahkime isnad olunarak süngü kuvveti ile işgal edilmiştir.
  bilcümle hukukuna vaki olan tecavüzüne ve hakimiyetine indirilen darbeye binaen osmanlı milleti vekillerinin umera-i mecliste intihab ettiği bir icra heyeti ile memleketini idaresini ele almıştır.
  zat- alilerine biladaki mevadı arz ve millet tarafından 29 nisan 1920 celsesinde kabul ve beyan olunan nokta-i nazarı iblağ ile kesb-i mübaalat ederim.
  A- makkarı hilafet ve saltanat olan istanbul ile istanbul hükümeti müttefiklerin esiri olduğuna binaen istanbuldan sadır olacak emirler (burası çok karışık okunmuyor açıklamasını yazayım) istanbuldan verilecek hiç bir emir kabul edilmeyecektir.
  B- sükun-u dem ve itidali muhafaza ederek müstakil ve hür bir devlet halinde hukuk-u mukaddesatı azim etmiş olan osmanlı milleti haklı ve şerefli bir sulh akdi arzusunu beyan eder ve kendi namına tehaüdat akdi hakkını ancak kendi mümessilerine bahş eder.
  osmanlı hıristiyan anasırıyle memleket dahilinde mukim anasır-ı ecnebiye milletinin himayesi altındadır.
  ma safiye bunlar vatanın emniyet ve asayişi aleyhinde hiç bir harakette bulunmamalıdırlar.
  osmanlı milletini matlubat-ı muhakkekesinin xxx kabul buyrulacağı ümidiyle te'yidi ihtiram eylerim.

 3. #1187

  bundan 100 sene önce Atatürk'ün dokuzuncu ordu müfettişliğine atanması ile ilgili kararname 5 mayıs 1919-da resmi gazetede (takvim-i vekayi-de) yayınlanarak yürürüğe girmişti.  tevcihat
  mülga yıldırım gurubu kumandanı mustafa kemal paşa dokuzuncu ordu kıtatı müfettişliğine tayin edilmiştir.
  işbu irade-i seniyeyin icraasına harbiye nazırı memurdur.

  29 recep 1337
  30 nisan 1335
  5 mayıs 1919

  tevcihat: (rütbe verme - atama)
  mülga: (lağv etme - kaldırma)

 4. #1188
  Duhul
  Sep 2017
  İkamet
  Somewhere in time...
  Gönderi
  2,133
  Blog Entries
  1
   Alıntı Originally Posted by cefaks Yazıyı Oku

  bundan 100 sene önce Atatürk'ün dokuzuncu ordu müfettişliğine atanması ile ilgili kararname 5 mayıs 1919-da resmi gazetede (takvim-i vekayi-de) yayınlanarak yürürüğe girmişti.  tevcihat
  mülga yıldırım gurubu kumandanı mustafa kemal paşa dokuzuncu ordu kıtatı müfettişliğine tayin edilmiştir.
  işbu irade-i seniyeyin icraasına harbiye nazırı memurdur.

  29 recep 1337
  30 nisan 1335
  5 mayıs 1919

  tevcihat: (rütbe verme - atama)
  mülga: (lağv etme - kaldırma)
  Bu bilgiler çok değerli...Teşekkürler,emeğinize sağlık...
  NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!!!

 5. #1189
  Duhul
  Feb 2017
  İkamet
  Türkiye
  Gönderi
  7,234
  Blog Entries
  12
  Kadir Mısıroğl'nun cenaze töreni...

  "Yunan kazansaydı" diyenler Mustafa Kemal'e kinlerini kusuyorlar.

  Geldiğimiz nokta bu....

  Hazin.

  *Doğruya doğru, eğriye eğri...
  *Her şey çok güzel olacak...

 6. #1190


  gazi hazretlerinin nutku
  istanbul 10 (hususi muhabirimizden)
  reis-i cumhur hazretlerinin fırka kongresindeki tarihi nutukları pazar gününden itibaren tevzie başlanacaktır.

 7. #1191

  gazetenin ismi hakimiyet-i milliye,
  gazete atatürk tarafından çıkarılmaktadır.
  19 mayıs 1927 tarihli nüshası,
  sağ üst köşede kırmızı parantez içinde 19 mayıs yazıyor,
  yazı çok uzun parantez içine aldığım kısmı yazayım.

  bundan sekiz yıl evvel,
  böyle bir ılık bahar günü,
  tam mayısın on dokuzunda samsun limanına bir vapur yanaşdı.
  ve bu vapurun içinden yanında dört beş yoldaşıyla umeray-ı askeriyeden genç bir mirliva çıktı.
  her hangi bir yolcu gibi tantanasız,debdebesiz sesizce karaya ayak bastı.
  bu genç mirliva dokuzuncu ordu müfettişi mustafa kemal idi.
  o tarihte bütün türk milleti gibi samsunlularda bu mustafa kemal'in anafartalar kahramanı mustafa kemal olduğunu bilmekle beraber onun samsuna vürudunu (gelişini) fazla bir coşkuyla karşılamadılar.
  belki istanbuldan gelip geçen her hangi bir resmi yüksek şahsiyete gösterilen hürmet ve tazimle iktifa ettiler.

  19 mayıs 1927

 8. #1192

Sayfa 149/150 İlkİlk ... 4999139147148149150 SonSon

Gönderi Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız
 • Yazılara ek gönderemezsiniz
 • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
 •