Sayfa 152/155 İlkİlk ... 52102142150151152153154 ... SonSon
Arama sonucu : 1234 madde; 1,209 - 1,216 arası.

Konu: Mustafa Kemal ATATÜRK

 1. #1209


  büyük gazimizin dünkü ziyaretleri
  reis-i cumhur hazretleri dün kol ordu kumandanlığını vilayet ve şehr-i emanet-i (belediyeyi) ziyaret buyurdular.
  reis-i cumhur hazretlerinin dün ziyaret buyurdukları fındıklıdaki kol ordu kumandanlığı dairesi.

  11 muharrem 1346
  10 temmuz 1927
  hakimiyet-i milliye.

 2. #1210


  gazi hazretlerinin istanbula teşrifleri sinemada
  gazi hazretlerinin istanbula teşrifini gösteren film bir kaç günden beri yeni sinemada gösterilmektedir.
  istanbul büyük gaziyi nasıl hararet ve muhabbetle kucakladığını gösteren bu film iyi çekilmiş ve inkilab müzesine kıymetli bir hatıra olarak kalacak mahiyettedir.
  gönül isterki,
  ankaradaki sinemalarımız gazi hazretleri istanbulda bulundukları müddetçe alınacak olan muhtelif filimleri celb ile bizide bu sururlu tezahurları görmekten mahrum etmesinler.

 3. #1211


  (yeni sinemada)
  gazi paşa hazretlerinin istanbula teşrifleri merasimine aid flimin eraisine (gösterimine) devam olunmaktadır.
  muhterem halkımızın büyük müncimize (kurtarıcımıza) karşı hürmetlerinin izharına vesile olan bu flimin gönderilmesi (okunmuyor) ettiği halde müdüriyet lazım gelen fedakarlıktan çekinmeyerek bir kaç gün daha gösterilmesini temin etlemiştir.

 4. #1212

  afgan hariciye nazırı reis-i cumhur hazretlerinin huzurunda
  _______________________

  gazimiz istanbul halk fırkası merkezinde
  reis-i cumhur hazretleri dün cağaloğlunda cumhuriyet halk fırkası istanbul merkezine teşrif ederek fırka teşkilatının mümessillerini huzurlarına kabul buyurdular.
  12 muharrem 1346
  pazartesi 11 temmuz 1927
  hakimiyet-i milliye

 5. #1213


  reis-i cumhur hazretlerinin tenezzühü
  reis-i cumhur hazretleri dün kadıköy,
  moda ve kalamış sahillerinde motorla bir tenezzüh yapmıştır.

  12 temmuz 1927

 6. #1214


  cemiyet-i umumiye belediyemizin kararı:
  büyük gazi ankaranın ebedi ve tabii mümessilidir.

  ankaralılar diyorki:
  daire-i intihabiyesi kurtardığı ve yükselttiği bütün bir vatan olan gazi reis-i cumhurumuz ankaranın ebedi ve tabii mümessilidir

  1927

 7. #1215


  gazi hazretleri
  ________
  dün adliye vekilimiz ile
  tayyare cemiyeti reisimizi kabul buyurdular.
  istanbul 12 (husui muhabirimizden
  reis-i cumhur hazretleri bugün dolmabahçe sarayında adliye vekili mahmud esad ve türk tayyare cemiyti reisi fuad beyleri huzurlarına kabul buyurdular.
  bugün türk ve ecnebi bir çok zevat bera-i tazimat saraya giderek defter-i mahsusu imzaladılar.
  bu meyanda fransızca istanbul gazetesi baş muharriri mösyö logef'te vardı
  .
  13 temmuz 1927

 8. #1216


  beyoğlu jandarma bölüğü kumandanı mümtaz,
  yüz başı mustafa kemal beyin bir derece terfiiyle ,
  ahiren müstafil mutasarrıflığa tahvil edilen asir sancağı kumandanlığına ve rusumat-ı mektubi kalemi müsveddelerinden (yazıcılarından) nihat beyin mezkur (adı geçen) mutasarrıflık tahrirat müdürlüğüne tayin edildikleri iştilmiştir.
  1 temmuz 1909

Sayfa 152/155 İlkİlk ... 52102142150151152153154 ... SonSon

Gönderi Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız
 • Yazılara ek gönderemezsiniz
 • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
 •