Sayfa 156/159 İlkİlk ... 56106146154155156157158 ... SonSon
Arama sonucu : 1272 madde; 1,241 - 1,248 arası.

Konu: Mustafa Kemal ATATÜRK

 1. #1241
  Duhul
  Feb 2017
  İkamet
  TÜRKİYE CUMHURİYETİ
  Yaş
  37
  Gönderi
  4,331
  Bir Anda Sabah Olmaz Ebeda
  :

 2. #1242


  afyon zaferi sev'kul ceyş (asker sevkiyatı)
  sevk ve idare ve hareket-i müstakbelemize nakta-i nazarından pek ehmiyetli bir muvaffakıyettir.
  dün bütün gün taaruzumuz devam etmiştir.
  kahraman askerlerimiz afyonda en müstahkem mevakı-i (yeri) bir saatten az zaman zarfında ıskat eylemişler ve kaliteli ganaim (ganimet) elde edilmiştir.

  baş kumandanımızdan meclise,


  .
  dün baş kumandan mustafa kemal paşa hazretleri,
  meclise çektiği bir telgrafta afyonkarahisarında ihraz edilen (kazanılan) zaferi tebşir (müjde) ve meclis-i ali-yi tebrik eylemişlerdir.


  meclisten baş kumandanımıza
  büyük millet meclisi derhal ve müttefiken orduya arz-ı selam ve ihtiram eylemiştir.
  29 ağustos 1922

 3. #1243


  baştan başa türkiye olan gazi !
  baştan başa gazi olan cumhuriyet ordusu !
  kahraman ve fedakar kumandanlar,
  zabitler,
  neferler,
  türk tarihine bahş ettiğiniz büyük zaferiniz mubarek olsun !
  bugün mesut ve minnettar ettiğiniz milletiniz asalet ve muzafferiyetiniz önünde diz çökerken şehamet ve feragat meydanlarında bıraktığınız şehit arkadaşlarınızıda aynı his ve heycan ile yad ve takdis ediyoruz.

  30 ağustos 1927

 4. #1244


  1 rebiülevvel 1346 çarşanba 31 ağustos 1927

  gazi hazretleri cumhuriyet halk fırkası namına mebus namzedi olarak tasbit buyurdukları zevatın heyet-i umumiyesini ilan ettiler.

  gazimiz mebusan namzetlerimizi her daire-i intihabiyeye tefrik (şeçimlere ayırarak) tebliğ buyuracaklardır.


  aziz vatandaşlarım,
  cumhuriyet halk fırkası namına bütün memelekette türkiye büyük millet meclisi ağzalığı için mebus namzedi olarak tesbit ettiğim zevatın heyet-i umumiyesini ıtlağınıza arz ediyorum.
  her vatandaş için yeni devrede beraber çalışmağı münasip gördüğüm arkadaşların heyet-i umumiyesinin birlikte görülmesini faideli ad ettim.
  bunlardan her daire-i intihabiyeye tefrik edeceğim mebus namzedlerini ayrıca imzam tahtında arz edeceğim.
  gazi m.kemal

 5. #1245


  9 muharrem 1341 - 2 eylül 1338 cumartesi (1922)
  gazi paşa kumandanımızın ordu ve milletimize beyannamesi
  gazi baş kumandanımızın ordumuza hitaben neşredilen beyannamede,
  -ordular ilk hedefiniz ak denizdir- ileri ?
  emrini veriyor.
  ve milletimize hitaben neşrettikleri beyannamede,
  milletimizin istikbali emindir ?
  ve nusret-i mev'ude-yi (Allah'ın va'adini) ordularımızın istihsal etmesi muhakkaktır,
  buyurmuşlardır.

 6. #1246


  gazimizin seyyahati
  eylül on beşte civar vilayetlerde bir seyyahat yapacak

  istanbul 15 (hususi muhabirimizden)
  reis-i cumhur hazretleri eylül on beşe doğru civar vilayetlerden başlayarak bir seyyahat icra edeceklerdir.
  gazi hazretleri eylül ortasına doğru ankaraya avdet ederek cumhuriyet bayramında ve meclisin küşadında (açılışında) bulunacaklardır.
  1 ağustoe 1928

 7. #1247


  gazi hazretleri
  latin harfleri komisyonu ağzalarını kabul buyurdular.
  istanbu 1 (hususi muhabirimizden)
  gazi hazretleri latin harfleri komisyonundan falih rıfkı,
  ahmed cevat,
  mehmet emin beyleri kabul buyurarak elif ba,
  sarf meseleleri hakkında görüşmüştür.

 8. #1248


  baş vekilimizin büyük gazimize telgrafı

  halkımız cumhuriyete ve gazimize derin hislerle merbuttur.

  izmire muvassalat buyuran baş vekil ismet paşa hazretleriyle reis-i cumhur hazretleri arasında atideki telgraflar teati olunmuştur.

  reis-i cumhur hazretlerine
  cenub sahillerinde pek istifadeli bir seyyahati mütakip izmire muvassalat ettim.
  bu vesileyle muamelat-ı devletin vatanın büyük bir parçasında tarz-ı ceryanını ve ahval-i umumiyeyi mahallinde müşade fırsatını buldum.
  her yerde halkımızın cumhuriyete merbut (bağlı) ve zat-ı riyasetpenahilerine muhabbet ve tazimat hislerinin taşkın ve pek derin derecede bulunduğunu meserret ve bi nihaye müfterihane (iftaharla) arz ederim efendim.
  baş vekil ismet.
  izmirde baş vekil ismet paşa hazretlerine.

  vatanımızın büyük bir kısmınıve bilhassa cenub sahilllerini teftiş ve mezkur (ismi geçen yerlerin) menatık (mıntıka) halkıyla temasınızın millet ve devlet için pek kıymetli neticeler vereceğine mutmainim.
  seyyahatiniz esnasında vatandaşlarımızın cumhuriyete ve naçize şahsım hakkındaki tezahürlerinden pek mütahassısım efendim.
  reis-i cumhur gazi mustafa kemal.
  21 mart 1927

Sayfa 156/159 İlkİlk ... 56106146154155156157158 ... SonSon

Gönderi Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız
 • Yazılara ek gönderemezsiniz
 • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
 •