reis-i cumhur gazi paşa hazretlerinin mahfilimiz teşrifleri münasebetiyle hükümet konağı önünde alınan fotoğrafları
erkan-ı hükümet arasında
4 teşrinievvel 340 (4 ekim 1924)