iktisat kongresi cumartesi günü açılacak

kongre gazi mustafa kemal paşa hazretlerinin irad edeceği bir nutuk-u iftitahisiyle (açılışıyla) küşad edilecektir.
16 şubat 1923