baş kumndanımız gazi mustafa kemal paşa hazretleri konyada hükümet dairesinde ve türk ocağında irad buyurdukları iki mühim nutukta memleketimizi en ziyade alakadar eden milli,fikri,ilmi ve dini noktalara temas ederek demişlerdir-ki

silahla kanla kazandığımız zaferden sonra irfan,fen,iktisadiyat gibi sahalarda muzaffer olmağa çalışacağız.
25 mart 1923