Sayfa 177/177 İlkİlk ... 77127167175176177
Arama sonucu : 1415 madde; 1,409 - 1,415 arası.

Konu: Mustafa Kemal ATATÜRK

 1. #1409  gazi mustafa kemal paşa haretlerinin

  hutbesi

  türkiye büyük millet meclisi reisi gazi mustafa kemal paşa hazretlerinin meclisin 1 kanunuevvel 37 celsesinde hayet-i vekilenin vazife ve mesuliyeti hakkındaki teklifin müzakere ve münakaşası münasebetiyle irad buyurdukları pek kıymettar hutbeleri ?
  yetmiş üç sahife olmak üzere nefis bir kitab halinde tab edilmiştir.
  kitabın nihayetine,
  mevzu-u münakaşa olan teklif-i kanuni ve esbabı mucibi mazbatası ile teşkilatı esasiye kanununun mevad-ı esasiyesi ilave edilmiştir.
  mahal-i tavzi-i hakimiyet-i milliye matbaası
  19 ocak 1922

 2. #1410
   Alıntı Originally Posted by cefaks Yazıyı Oku


  bir içtima

  izmir yurdu ağzaları bugün öğleden sonra saat ikide darul'muallemeyn konferans salonunda içtima ederek aralarında heyet- idare ağzalarını intihab edeceklerdir.
  20 ocak 1922


  büyük ve azimkar bir söz
  -----------------------------
  mustafa kemal paşa hazretleri (izmir yurdu)-nun taht-ı himayelerinde olması teklifini kabül ettiler
  ---------------------------------------------
  bu (yurd)-u inşaallah izmirin içinde açacağız.
  o gün uzak değildir.
  21 ocak 1922

 3. #1411


  aralof cenablarının itimadnamesi
  ---------------------------------
  rus sefir-i cedidi dün saat üçte itimadnamesini büyük millet meclisi reisi gazi mustafa kemal paşa hazretlerine takdim eyledi.

  31 ocak 1922

 4. #1412


  baş kumandanımızın temdid-i müddeti
  -------------------------------
  dün büyük millet meclisi baş kumandan gazi mustafa kemal paşa hazretlerinin hitam bulan müddetlerini bila münakaşa (ittifakla) üç ay daha temdid eylemiştir (uzatmıştır)
  -------------------------------
  büyük millet meclisi,
  reis ve baş kumandan gazi mustafa kemal paşa hazretlerinin bugün hitam bulan müddetlerini dün bila münakaşa üç ay daha temdid ve çorum mebusu feridin ve rüfekasının derc eylediğimiz takririni ve layiha-i kanuniye sureti aynen kabül eylemiştir.
  büyük millet meclisinin bu kararı memleketimizin her köşesinde ve bilhassa ordu pek büyük bir meserret ile karşılanacaktır.
  vatanın en buhranlı bir devrinde derhuhte eylediği bu vazife-i aliyede tarihin şimdiye kadar kayd eylediği muvaffakıyet kazanan muazzez baş kumandanımıza bizi bir halasname sevk edecek muvaffakıyetler temenni eyleriz.
  5 şubat 1922

 5. #1413


  aziz dostun gözyaşları
  ---------------------------
  piyer loti: artık ölüyorum.
  artık türkiye için bir şey yazmayacağım diyor.
  ---------------------------------
  büyük dostumuz büyük millet meclisinin hadiye ettiği halıyı,
  ve mustafa kemal paşa hazretlerinin gönderdikleri mektubu en aziz bir hatıra olarak karşılamaş ve sevdiği türkiye için alil (hasta) vücudunu hizmetçilerinin kolları arasına terk ederek heyeti sokak kapısına kadar teşii etmiştir (uğurlamıştır)
  16 şubat 1922.


  türk dostu olarak bilinen piyer loti,
  ankaradan fransaya giden heyetimiz arasındaki görüşmedir.

 6. #1414


  afgan emiri hazretlerinden,
  gazi mustafa kemal paşa hazretlerine.
  ---------------------------------
  afgan emiri emanullah han hazretleri büyük millet meclisi reisi ve baş kumandan gazi mustafa kemal paşa hazretlerine pek dostane ve pek samimi bir name-i hükümdari göndermişlerdir.
  17 şubat 1922

 7. #1415


  ukrayna merkez komitesinin teşekkürü
  -----------------------------------
  icra komitesi reisi yoldaş rakoveski,
  büyük millet meclisi reisi
  mustafa kemal paşa hazretlerine i'tilafnameden dolayı beyan-ı teşekkür eylemektedir.

  22 şubat 1922

Sayfa 177/177 İlkİlk ... 77127167175176177

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız
 • Yazılara ek gönderemezsiniz
 • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
 •