Sayfa 180/180 İlkİlk ... 80130170178179180
Arama sonucu : 1439 madde; 1,433 - 1,439 arası.

Konu: Mustafa Kemal ATATÜRK

 1. #1433


  gazi mustafa kemal paşa hazretlerinin nutukları

  baş kumandanımız gazi mustafa kemal paşa hazretleri,
  bir buçuk ay kadar cephede meşgul olduktan sonra,
  ankaraya avdet buyurarak veciz,
  her cümlesi manidar,
  samiin (dinleyenler) üzerinde derin tesirler icra eden yüksek ilhamatlı nutuklarından birisini icra ettiler.
  15 nisan 1922


  yazı tam sayfa,
  başlığını yazdım.

 2. #1434  mösyö jan şilklen
  --------------------
  bugün baş kumandan paşa hazretleri tarafından kabül efilecektir.

  bir müddetten beri şehrimizde bulunan -poti pariziyen- gazetesi muhabiri mösyö jan şiliklen,
  bugün saat onbirde büyük millet meclisi reisi baş kumandan gazi mustafa kemal paşa hazretleri tarafından çankayadaki köşklerinde kabül edilecektir.
  matbuat müdürü umumisi ahmet bey mumu'ileyhe (jan şiliklen-e) refakat edecektir.
  16 nisan 1922

 3. #1435


  hayet-i vekile

  heyet-i vekile dün öğleden sonra içtima ederek geç vakite kadar müzakeratta bulunmuştur.
  müzakerata büyük millet meclisi reisi baş kumandan gazi mustafa kemal paşa hazretleri bulunmuşlardır.
  16 nisan 1922

 4. #1436


  türk-fransız dostluğu
  --------------------------------
  baş kumandanımıza bir selam ve ihtiram
  -------------------------------
  tarihi bir dostluk ile muhabbetimize merbut olan fransanın,
  baş kumandanımıza karşı olan takdir ve muhabbeti izharı,
  (aslı çanakkale muharebeleri) deruhte edilmiş ve mustafa kemal paşa hazretlerine pek hürmetkerane bir mektup göndermiştir.

  23 nisan 1922

 5. #1437


  baş kumandanımız - avrupa matbuatı
  ------------------------
  ingiliz ve italyan gazetelerinin Mustafa kemal paşa hazretlerine karşı sitayişleri.

  26 nisan 1922

 6. #1438


  baş kumandanlık kanunun temdidi
  -----------------------------
  büyük millet meclisi reisi gazi mustafa kemal paşa hazretlerinin baş kumandanlık selahiyetleri kanun-u mahsusla üç ay daha temdid edildi
  ----------------------------

  dün birinci reis vekili kazım efendinin riyaseti altında içtima eden büyük millet meclisinde,
  baş kumandanlık müddetinin temdidi hakkındaki kanunun heyet-i umumiyesi tayin-i esas suretiyle rey'e konulmuş 177 rey ile,
  ve alkışlarla kabül edilmiştir.
  kabül edilen kanun sureti bervece atidir:
  baş kumandanlık müddetinin 5 mayıs 338 tarihinden itibaren üç mah daha temdidine (üç ay daha uzatılmasına) dair kanun
  madde 1 - büyük millet meclisi reisi mustafa kemal paşaya baş kumandanlık tevcihine dair olub iki defa üçer mah temdid edilmiş olan kanun üç mah daha temdid edilmiştir.
  madde 2 - iş bu kanun 5 mayıs 338 tarihinden muteberdir.
  madde 3 - iş bu kanun büyük millet meclisi tarafından icra olunur.
  mayıs 1338 ramazan 1340

  7 mayıs 1922

 7. #1439


  çiçek bayramı

  büyük millet meclisi reisi gazi mustafa kemal paşa hazretlerinin himaye-i hefimnelerinde.
  15 mayıs 1922.


  haber bu kadar,
  sanki eksik gibi.

Sayfa 180/180 İlkİlk ... 80130170178179180

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız
 • Yazılara ek gönderemezsiniz
 • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
 •