Sayfa 182/183 İlkİlk ... 82132172180181182183 SonSon
Arama sonucu : 1458 madde; 1,449 - 1,456 arası.

Konu: Mustafa Kemal ATATÜRK

 1. #1449


  rus sefiri aralof cenablarının cuma günü iran sefiri şerefine çektikleri ziyafet
  ----------------------------------------
  bu ziyafette aralof cenabları,
  iran sefir-i kebiri hazretleri,
  hariciye vekili yusuf kemal bey,
  azerbaycan sefiri cenabları,

  ve büyük millet meclisi reisi baş kumandan mustafa kemal paşa hazretleri tarafından gerek iran ile dost ve müttefik memleketler münesebatı ve gerek türkiye ve rusyanın münasebatı müstakbelesi hakkında pek mühim nutuklar irad edilmiştir.
  7 temmuz 1922

 2. #1450


  14 temmuz fransız ıyd-i millisi (milli bayramı)
  -----------------------------------
  miralay mojen cenabları cuma günü tebrikatı kabül eylediği gibi,
  gecede resmi bir ziyafet vermişlerdir.
  ziyafete reis paşa hazretleride iştirak buyurmuşlardır.
  -------------------------------
  mustafa kemal paşa hazretleri miralay cenablarının nutkuna,
  pek mühim bir nutula mukabele vermişlerdir.
  16 temmuz 1922

 3. #1451


  piyade on beşinci alay zabitanı bir altın kalem takdim eylemişlerdir.

  baş kumandan gazi mustafa kemal paşa hazretlerini selamlamaya mübahi olan piyade on beşinci alay zabitan ve efradı tarafından müşarül-ileyha (Mustafa kemal paşa) hazretlerine hatıra olmak üzere bir altın kalem takdim edilmiştir
  17 temmuz 1922

 4. #1452


  ziyaretler

  büyük millet meclisi reisi mustafa kemal paşa hazretleri,
  meclisteki riyaset odasında miralay mojen,
  daha sonra rus sefiri aralof cenablarının ziyaretini kabül eylemiştir.
  18 temmuz 1922

 5. #1453


  mustafa kemal paşa hazretleri amal-ı milliyenin tahakkukuna kadar baş kumandan
  -------------------------------------------
  dün büyük millet meclisi baş kumandanlık kanununun temdidini müzakere ederken,
  mustafa kemal paşa hazretleri ulvi cenabın şah-ı eseri olan bir hutbede bulunmuşlar,
  ve meclisin sürekli alkışları arasında ittifak-ı tam ile amal-ı milliyenin tahakkukuna kadar baş kumandanlık vazife-i faaliyesine memur edildiklerine dair bir kanun kabül edilmiştir.
  21 temmuz 1922

 6. #1454


  mustafa kemal paşa hazretlerinin teberruları

  türkiye mualleme ve muallimler dernekleri birliği riyaset-i fahriyesinin lütfen kabül buyuran baş kumandan gazi mustafa kemal paşa hazretleri bitliğe yüz lira teberru buyurmuşlardır.
  21 temmuz 1922

 7. #1455


  mustafa kemal paşa hazretlerinin mufarakatları
  ----------------------------
  büyük millet meclisi reisi baş kumandan mustafa kemal paşa hazretleri dün gece on buçukta cebheye mütevecihen hareket eyledi.
  22 temmuz 1922


  istaklal harbinin başlamasınada bişey kalmadı.
  bir ay dört gün kaldı.

 8. #1456


  baş kumandanımız konyaya vuvassalat ettiler
  --------------------------
  dün mustafa kemal paşa hazretleri konyaya vasıl olmuşlar ve memurin-i hükümet ve bir cem-i gafir (büyük bir kalabalık) ve misafirimiz ceneral tavsihnd tarafından istikbal olunmuşlardır.
  26 temmuz 1922

Sayfa 182/183 İlkİlk ... 82132172180181182183 SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız
 • Yazılara ek gönderemezsiniz
 • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
 •